English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2007

John Doerr: Salvation (and profit) in greentech

John Doerr widzi rozwiązanie i korzyści płynące z zielonej technologii

Filmed
Views 840,568

"Nie wiem czy nam się to uda," mówi John Doerr w pełnym emocji przemówieniu dotyczącym zmian klimatycznych i inwestycji z tym związanych. Mowa została zainspirowana córką Johna, która domagała się naprawienia tego, co już zniszczyli, on i jego pokolenie.

- Venture capitalist
John Doerr, Silicon Valley's legendary moneyman, is afraid of eco-apocalypse. After building his reputation (and a considerable fortune) investing in high-tech successes, he's turning his focus toward green technologies, and hoping it isn't too late. Full bio

I'm really scaredprzerażony. I don't think we're going to make it.
Boję się. Nie wiem czy nam się to uda.
00:25
ProbablyPrawdopodobnie by now mostwiększość of you have seenwidziany AlAl Gore'sGore amazingniesamowity talk.
Podejrzewam że większość z was widziała wystąpienie Ala Gore'a.
00:32
ShortlyWkrótce after I saw that, we had some friendsprzyjaciele over for dinnerobiad
Krótko po tym jak je zobaczyłem, mieliśmy gości na rodzinnej
00:36
with the familyrodzina. The conversationrozmowa turnedobrócony to globalświatowy warmingogrzewanie,
kolacji. Rozmowa zbiegła na temat globalnego ocieplenia
00:40
and everybodywszyscy agreedZgoda, there's a realreal problemproblem.
i wszyscy byli zgodni, że to poważny problem.
00:44
We'veMamy got a climateklimat crisiskryzys.
Mamy załamanie klimatu.
00:48
So, we wentposzedł around the tablestół to talk about what we should do.
Rozmawialiśmy więc przy stole o tym co powinniśmy zrobić.
00:50
The conversationrozmowa cameoprawa ołowiana witrażu to my 15-year-old-roczny daughtercórka, MaryMary.
Do dyskusji włączyła się moja 15-letnia córka, Mary.
00:55
She said, "I agreeZgodzić się with everything that's been said.
Powiedziała, "Zgadzam się ze wszystkim co powiedzieliście.
01:00
I'm scaredprzerażony and I'm angryzły." And then she turnedobrócony to me and said,
Boję się i jestem wściekła." Wtedy zwróciła się do mnie,
01:05
"DadTata, your generationgeneracja createdstworzony this problemproblem; you'dty byś better fixnaprawić it." WowWow.
"Tato, twoje pokolenie stworzyło ten problem, lepiej go naprawcie". Łał.
01:10
All the conversationrozmowa stoppedzatrzymany. All the eyesoczy turnedobrócony to me.
Rozmowa umilkła. Wszystkie oczy zwrócone na mnie.
01:18
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
01:22
I didn't know what to say. Kleiner'sKleiner's seconddruga lawprawo is,
Nie wiedziałem co mam powiedzieć. Drugie prawo Kleinera mówi, że
01:27
"There is a time when panicpaniki is the appropriatewłaściwy responseodpowiedź."
"Zdarzają się sytuacje, w których panika jest odpowiednią reakcją."
01:32
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
01:36
And we'vemamy reachedosiągnięty that time. We cannotnie może affordpozwolić sobie to underestimatenie doceniać
Dotarliśmy do tego momentu. Nie możemy pozwolić sobie na lekceważenie
01:37
this problemproblem. If we facetwarz irreversiblenieodwracalne and catastrophickatastrofalny consequenceskonsekwencje,
tego problemu. Jeśli zmierzymy się z nieodwracalnymi i katastroficznymi konsekwencjami
01:43
we mustmusi actdziałać, and we mustmusi actdziałać decisivelyzdecydowanie.
to musimy zdecydowanie działać.
01:51
I've got to tell you, for me, everything changedzmienione that eveningwieczór.
Muszę wam powiedzieć że dla mnie wszystko zmieniło się tamtego wieczora.
01:54
And so, my partnerswzmacniacz and I, we setzestaw off on this missionmisja to learnuczyć się more,
Tak więc z moimi wspólnikami wyznaczyliśmy sobie misję aby nauczyć się
01:58
to try to do much more. So, we mobilizedzmobilizowany w. We got on airplanessamoloty.
próbować zrobić coś więcej. Zebraliśmy się i wsiedliśmy do samolotu.
02:02
We wentposzedł to BrazilBrazylia. We wentposzedł to ChinaChiny and to IndiaIndie,
Polecieliśmy do Brazylii. Potem do Chin, do Indii,
02:06
to BentonvilleBentonville, ArkansasArkansas, to WashingtonWaszyngton, D.C. and to SacramentoSacramento.
do Bentonville, Arkansas, Waszyngtonu i do Sacramento.
02:09
And so, what I'd like to do now is to tell you
Chciałbym wam teraz opowiedzieć o tym,
02:14
about what we'vemamy learnednauczyli in those journeysPodróże.
czego się nauczyliśmy się podczas tych wypraw.
02:17
Because the more we learnednauczyli, the more concernedzaniepokojony we grewrósł.
Im więcej się uczyliśmy, tym bardziej byliśmy uświadomieni.
02:20
You know, my partnerswzmacniacz at KleinerKleiner and I were compulsivekompulsywne networkersnetworkers,
Ja i moi współpracownicy z Kleinera byliśmy pracoholikami
02:23
and so when we see a bigduży problemproblem or an opportunityokazja
i gdy widzieliśmy wielki problem lub okazję
02:25
like avianptasia flugrypa or personalizedspersonalizowane medicinelekarstwo,
jak ptasia grypa lub nowy lek,
02:28
we just get togetherRazem the smartestnajmądrzejszy people we know.
po prostu zbieraliśmy najlepszych ekspertów.
02:31
For this climateklimat crisiskryzys, we assembledzmontowany a networksieć, really,
Dla kryzysu klimatycznego zebraliśmy zespół
02:34
of superstarsSuperstars, from policypolityka activistsaktywiści to scientistsnaukowcy and entrepreneursprzedsiębiorców
gwiazd, od polityków, przez naukowców i finansistów, aż po
02:38
and businessbiznes leadersprzywódcy. FiftyPięćdziesięciu or so of them.
biznesmenów. W sumie około 50 osób.
02:43
And so, I want to tell you about what we'vemamy learnednauczyli in doing that
Chciałbym wam więc powiedzieć czego się przez to nauczyłem
02:45
and fourcztery lessonsLekcje I've learnednauczyli in the last yearrok.
i o czterech lekcjach których doświadczyłem w zeszłym roku.
02:49
The first lessonlekcja is that companiesfirmy are really powerfulpotężny,
Pierwsza pokazała że firmy są potężne,
02:52
and that matterssprawy a lot. This is a storyfabuła about
a to się liczy. Oto historia o tym
02:56
how Wal-MartWal-Mart wentposzedł greenZielony, and what that meansznaczy.
jak Wal-Mart zmienił się w "zieloną" firmę.
02:59
Two yearslat agotemu, the CEODYREKTOR GENERALNY, LeeLee ScottScott, believeduwierzyli that greenZielony is
Dwa lata temu dyrektor Leo Scott stwierdził, że ekologia
03:02
the nextNastępny bigduży thing, and so Wal-MartWal-Mart madezrobiony going greenZielony a topTop prioritypriorytet.
jest poważną sprawą i wdrożenie ekologii w Wal-Mart jest priorytetem.
03:07
They committedzobowiązany that they're going to take theirich existingistniejący storessklepy
Wal-Mart ogłosił, że zamierzają zmniejszyć zużycie prądu
03:13
and reducezmniejszyć theirich energyenergia consumptionkonsumpcja by 20 percentprocent,
o 20 procent w istniejących sklepach,
03:15
and theirich newNowy storessklepy by 30 percentprocent, and do all that in sevensiedem yearslat.
a o 30 procent w nowo powstających, wszystko w ciągu siedmiu lat.
03:18
The threetrzy biggestnajwiększy usesużywa of energyenergia in a storesklep are heatingogrzewanie
Najwięcej energii w sklepach zużywa się na ogrzewanie,
03:24
and airpowietrze conditioningkondycjonowanie, then lightingoświetlenie, and then refrigerationchłodzenie.
klimatyzację, oświetlenie i działanie lodówek.
03:27
So, look what they did.
Zobaczcie co zrobili.
03:31
They paintednamalowany the roofsdachy of all theirich storessklepy whitebiały.
Pomalowali wszystkie dachy na biało.
03:33
They put smartmądry skylightsokna dachowe throughprzez theirich storessklepy
Założyli okna sufitowe, dzięki czemu
03:36
so they could harvestżniwa the daylightświatło dzienne and reducezmniejszyć the lightingoświetlenie demandswymagania.
mogą korzystać ze światła dziennego i zmniejszyć użycie sztucznego światła.
03:38
And, thirdtrzeci, they put the refrigeratedmrożony goodsdobra
Po trzecie, lodówki wyposażyli w przesuwane
03:42
behindza closedZamknięte doorsdrzwi with LED lightingoświetlenie.
drzwi z oświetleniem LEDowym.
03:44
I mean, why would you try to refrigerateprzechowywać w lodówce a wholecały storesklep?
Po co robić ze sklepu lodówkę?
03:47
These are really simpleprosty, smartmądry solutionsrozwiązania basedna podstawie on existingistniejący technologytechnologia.
To są proste rozwiązania oparte na istniejących rozwiązaniach.
03:50
Why does Wal-MartWal-Mart mattermateria? Well, it's massivemasywny.
Co dla nas znaczy Wal-Mart? Jest ogromny.
03:55
They're the largestNajwiększa privateprywatny employerpracodawca in AmericaAmeryka.
Jest największym prywatnym pracodawcą w Ameryce.
03:58
They're the largestNajwiększa privateprywatny userużytkownik of electricityElektryczność.
Zużywa najwięcej prądu z prywatnych przedsiębiorstw.
04:01
They have the second-largestdrugim co do wielkości vehiclepojazd fleetfloty on the roadDroga.
Posiada drugą co do wielkości flotę samochodową.
04:03
And they have one of the world'srecyrodycyjstwo diecystwo recyrodycyjstwo diecystwo recy sektorcy mostwiększość amazingniesamowity supplyDostawa chainswięzy,
Obsługuje jeden z największych na świecie łańcuchów dostawczych
04:07
60,000 suppliersdostawców. If Wal-MartWal-Mart were a countrykraj,
złożonych z 60,000 dostawców. Gdyby Wal-Mart był państwem,
04:10
it would be the sixth-largestszóstym co do wielkości tradinghandlowy partnerpartner with ChinaChiny.
byłby szóstym największym partnerem handlowym Chin.
04:14
And maybe mostwiększość importantważny, they have a bigduży effectefekt on other companiesfirmy.
I chyba najważniejsze, ma wielki wpływ na inne firmy.
04:17
When Wal-MartWal-Mart declaresdeklaruje it's going to go greenZielony and be profitableopłacalny,
Gdy Wal-Mart ogłosił że chce być ekologiczny,
04:22
it has a powerfulpotężny impactwpływ on other great institutionsinstytucje.
miało to duży wpływ na inne wielkie przedsiębiorstwa.
04:27
So, let me tell you this:
Gdy Wal-Mart zredukuje zużycie energii o 20 procent,
04:30
when Wal-MartWal-Mart achievesosiąga 20 percentprocent energyenergia reductionsredukcje,
Gdy Wal-Mart zredukuje zużycie energii o 20 procent,
04:31
that's going to be a very bigduży dealsprawa. But I'm afraidprzestraszony it's not enoughdość.
to będzie coś wielkiego. Obawiam się, że to może nie wystarczyć.
04:34
We need Wal-MartWal-Mart and everykażdy other companyfirma to do the samepodobnie.
Wszystkie firmy muszą to zrobić, nie tylko Wal-Mart.
04:40
The seconddruga thing that we learnednauczyli is that individualsosoby prywatne mattermateria,
Drugą rzeczą której się nauczyłem jest to że jednostki też się liczą,
04:45
and they mattermateria enormouslyogromnie.
w ogromnym stopniu.
04:48
I've got anotherinne Wal-MartWal-Mart storyfabuła for you, OK?
Mam dla was kolejną historię o Wal-Mart.
04:51
Wal-MartWal-Mart has over 125 millionmilion U.S. customersklienci.
Wal-Mart obsługuje ponad 125 milionów klientów.
04:53
That's a thirdtrzeci of the U.S. populationpopulacja.
To jedna trzecia populacji USA.
04:56
65 millionmilion compactkompaktowy fluorescentfluorescencyjny lightlekki bulbsżarówki were soldsprzedany last yearrok.
W zeszłym roku udało się sprzedać 65 milionów świetlówek.
05:00
And Wal-MartWal-Mart has committedzobowiązany they're going to sellSprzedać
Wal-Mart ogłosił że zamierza sprzedać
05:05
anotherinne 100 millionmilion lightlekki bulbsżarówki in the comingprzyjście yearrok. But it's not easyłatwo.
kolejne 100 milionów w następnym roku. To nie jest prosta sprawa.
05:08
ConsumersKonsumenci don't really like these lightlekki bulbsżarówki.
Klienci nie lubią świetlówek.
05:13
The light'sświatła kinduprzejmy of funnyzabawny, they won'tprzyzwyczajenie dimDim,
Są trochę śmieszne, ciemne na początku,
05:15
takes a while for them to startpoczątek up.
potrzebują czasu na rozpalenie się.
05:17
But the pay-offpay-off is really enormousogromny.
Ale zysk jest niesamowity.
05:19
100 millionmilion compactkompaktowy fluorescentfluorescencyjny lightlekki bulbsżarówki meansznaczy
100 milionów świetlówek oznacza że oszczędzamy
05:22
that we'lldobrze savezapisać 600 millionmilion dollarsdolarów in energyenergia billsrachunki,
600 milionów dolarów na rachunkach
05:25
and 20 millionmilion tonsmnóstwo of COCO2 everykażdy yearrok, yearrok in and yearrok out.
i 20 milionów ton dwutlenku węgla co roku.
05:29
It does seemwydać się really hardciężko to get consumerskonsumenci to do the right thing.
Trudno nakłonić konsumenta do podjęcia dobrej decyzji.
05:36
It is stupidgłupi that we use two tonsmnóstwo of steelstal, glassszkło and plasticPlastikowy
To głupie że korzystamy z dwóch ton stali, szkła i plastiku
05:40
to haulzaciąg our sorry selvessamych to the shoppingzakupy mallcentrum handlowe.
żeby dojechać do sklepu.
05:45
It's stupidgłupi that we put waterwoda in plasticPlastikowy bottlesbutelki
To głupie że zamykamy w plastikowych butelkach
05:49
in FijiFidżi and shipstatek it here.
wodę z Fiji i transportujemy do Stanów.
05:52
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
05:56
It's hardciężko to changezmiana consumerkonsument behaviorzachowanie
Trudno zmienić zachowania klientów,
05:58
because consumerskonsumenci don't know how much this stuffrzeczy costskoszty. Do you know?
ponieważ oni nie wiedzą ile to kosztuje. A wy wiecie?
06:00
Do you know how much COCO2 you generatedwygenerowany to drivenapęd here or flylatać here?
Wiecie ile dwutlenku węgla wytworzyliście przybywając tutaj?
06:05
I don't know, and I should.
Ja nie wiem, a powinienem.
06:10
Those of us who careopieka about all this would actdziałać better
Dla wszystkich, którym zależy byłoby lepiej
06:13
if we knewwiedziałem what the realreal costskoszty were.
gdyby znali realne koszty.
06:15
But as long as we pretendstwarzać pozory that COCO2 is freewolny,
Dopóki będziemy udawać że CO2 jest darmowe,
06:18
as long as these usesużywa are nearlyprawie invisibleniewidzialny, how can we expectoczekiwać changezmiana?
dopóki nie będziemy na niego zwracać uwagi, czego możemy się spodziewać?
06:21
I'm really afraidprzestraszony, because I think the kindsrodzaje of changeszmiany
Obawiam się, ponieważ działania, których wymagamy
06:26
we can reasonablyracjonalnie expectoczekiwać from individualsosoby prywatne
od zwykłych ludzi mogą nie wystarczyć.
06:30
are going to be clearlywyraźnie not enoughdość.
od zwykłych ludzi mogą nie wystarczyć.
06:33
The thirdtrzeci lessonlekcja we learnednauczyli is that policypolityka matterssprawy. It really matterssprawy.
Trzecia rzecz, dowiedziałem się że prawo ma znaczenie. Na prawdę.
06:38
In factfakt, policypolityka is paramountNajważniejsze.
Prawo jest jak wielka góra.
06:41
I've got a behind-the-sceneszza kulis storyfabuła for you
Mam dla was zakulisową historię
06:44
about that greenZielony techtech networksieć I describedopisane.
o ekologicznej grupie o której już mówiłem.
06:46
At the endkoniec of our first meetingspotkanie, we got togetherRazem to talk about
Pod koniec naszego pierwszego spotkania mówiliśmy o tym
06:47
what the actionczynność itemsprzedmiotów would be, how we'dpoślubić followśledzić up.
jak powinny wyglądać nasze działania.
06:50
And BobBob EpsteinEpstein raisedpodniesiony a handdłoń. He stoodstał up.
Bob Epstein podniósł rękę. Wstał.
06:54
You know, Bob'sBoba that BerkeleyBerkeley techieMajsterkowicz typerodzaj who startedRozpoczęty SybaseSybase.
Wiecie, Bob jest pracownikiem technicznym Berkeley który zapoczątkował Sybase.
06:58
Well, BobBob said the mostwiększość importantważny thing we could do right now
Bob powiedział, że najważniejszą rzecz, którą mogliśmy zrobić
07:01
is to make it clearjasny in SacramentoSacramento, CaliforniaCalifornia
to doprowadzenie Sacramento w Kalifornii do porządku,
07:05
that we need a market-basedrynkowe systemsystem of mandatesmandaty
wprowadzić system mandatów przemysłowych,
07:09
that's going to capczapka z daszkiem and reducezmniejszyć greenhouseszklarnia gasesgazy in CaliforniaCalifornia.
co spowoduje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Kalifornii.
07:12
It's necessaryniezbędny and, just as importantważny,
To jest potrzebne i ważne,
07:17
it's good for the CaliforniaCalifornia economygospodarka.
to jest dobre dla ekonomii Kalifornii.
07:20
So, eightosiem of us wentposzedł to SacramentoSacramento in AugustSierpnia and we metspotkał
Ośmiu z nas pojechało do Sacramento w sierpniu, gdzie
07:22
with the sevensiedem undecidedniezdecydowany legislatorsustawodawcy and we lobbiedlobbował for ABAB32.
spotkaliśmy się z siedmioma niezdecydowanymi politykami i optowaliśmy za AB32.
07:25
You know what? SixSześć of those sevensiedem votedgłosowało yes in favorprzysługa of the billrachunek,
Wiecie co się stało? Sześciu z nich zagłosowało na tak,
07:30
so it passedminęło, and it passedminęło by a votegłosować of 47 to 32.
więc poprawka przeszła, po głosowaniu 47 do 32.
07:33
(ApplauseAplauz)
(Aplauz)
07:39
Please. Thank you.
Proszę. Dziękuję.
07:42
I think it's the mostwiększość importantważny legislationustawodawstwo of 2006. Why?
Uważam że to najważniejsza poprawka roku 2006. Dlaczego?
07:46
Because CaliforniaCalifornia was the first statestan in this countrykraj
Ponieważ Kalifornia jest pierwszym stanem który
07:47
to mandatemandat 25 percentprocent reductionzmniejszenie of greenhouseszklarnia gasesgazy by 2020.
zakontraktował 25 procentowy spadek emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku.
07:51
And the resultwynik of that is, we're going to generateGenerować 83,000 newNowy jobsOferty pracy,
W wyniku tego powstanie 83,000 nowych miejsc pracy,
07:55
fourcztery billionmiliard dollarsdolarów a yearrok in annualroczny incomedochód, and reducezmniejszyć the COCO2 emissionsemisje
zaoszczędzimy 4 miliardy dolarów i zredukujemy emisję CO2
08:00
by 174 millionmilion tonsmnóstwo a yearrok.
o 174 miliony ton rocznie.
08:04
CaliforniaCalifornia emitsemituje only sevensiedem percentprocent of U.S. COCO2 emissionsemisje.
Kalifornia produkuje tylko siedem procent krajowego CO2.
08:09
It's only a percentprocent and a halfpół of the country'skraju COCO2 emissionsemisje. It's a great startpoczątek,
To tylko 1,5 procenta redukcji emisji CO2. To doskonały początek,
08:14
but I've got to tell you -- where I startedRozpoczęty -- I'm really afraidprzestraszony.
ale muszę powiedzieć, że cały czas się obawiam.
08:17
In factfakt, I'm certainpewny California'sCalifornia's not enoughdość.
Tak właściwie, jestem pewien, że Kalifornia to za mało.
08:22
Here'sTutaj jest a storyfabuła about nationalkrajowy policypolityka that we could all learnuczyć się from.
Oto historia o ustawie, z której wszyscy mogliśmy wyciągnąć naukę.
08:26
You know TomTom FriedmanFriedman saysmówi, "If you don't go, you don't know"?
Tom Friedman mówi, "Nie próbujesz, nie wiesz".
08:30
Well, we wentposzedł to BrazilBrazylia to meetspotykać się DrDr. JoseJose GoldembergGoldemberg.
Pojechaliśmy więc do Brazylii na spotkanie z Dr. Jose'm Goldembergiem.
08:33
He's the fatherojciec of the ethanoletanol revolutionrewolucja.
To ojciec rewolucji etanolowej.
08:37
He told us that Brazil'sBrazylia governmentrząd mandatedmandat
Mówił, że brazylijski rząd przegłosował, żeby na
08:40
that everykażdy gasolinebenzyna stationstacja in the countrykraj would carrynieść ethanoletanol.
każdej stacji benzynowej w kraju sprzedawany był etanol.
08:43
And they mandatedmandat that theirich newNowy vehiclespojazdy
Przegłosowali też, że nowe samochody
08:47
would be flex-fuelflex-fuel compatiblezgodny, right?
będą jeździły zarówno za benzynę, jak i na etanol.
08:50
They'dOni byłby runbiegać ethanoletanol or ordinaryzwykły gasolinebenzyna.
będą jeździły zarówno za benzynę, jak i na etanol.
08:52
And so, here'soto jest what's happenedstało się in BrazilBrazylia.
A to, co się wydarzyło w Brazylii.
08:55
They now have 29,000 ethanoletanol pumpslakierki --
Posiadają 29,000 dystrybutorów etanolu,
08:57
this versusprzeciw 700 in the U.S., and a paltryMarny two in CaliforniaCalifornia --
w Stanach jest 700, a w Kalifornii tylko dwa,
09:00
and in threetrzy yearslat theirich newNowy carsamochód fleetfloty
a przez 3 lata, liczba samochodów na dwa paliwa
09:04
has goneodszedł from fourcztery percentprocent to 85 percentprocent flex-fuelflex-fuel.
wzrosła z czterech do 85 procent.
09:06
ComparePorównaj that to the U.S.: fivepięć percentprocent are flex-fuelflex-fuel.
Porównajcie to do USA, tylko 5 procent.
09:11
And you know what? MostWiększość consumerskonsumenci who have them don't even know it.
I wiecie co? Większość z tych którzy nimi jeżdżą, nawet o tym nie wiedzą.
09:14
So, what's happenedstało się in BrazilBrazylia is, they'veoni replacedzastąpiony
Tak więc, w Brazylii zamieniono
09:19
40 percentprocent of the gasolinebenzyna consumedstrawiony by theirich automotiveautomobilowy fleetfloty with ethanoletanol.
40 procent benzyny zużywanej przez samochody na etanol.
09:22
That's 59 billionmiliard dollarsdolarów sinceod 1975
To 59 miliardów dolarów od 1975 roku,
09:26
that they didn't shipstatek to the MiddleŚrodkowy EastWschód.
których nie musieli wysłać na Bliski Wschód.
09:30
It's createdstworzony a millionmilion jobsOferty pracy insidewewnątrz that countrykraj,
Dzięki temu powstało milion nowych miejsc pracy
09:32
and it's savedzapisane 32 millionmilion tonsmnóstwo of COCO2. It's really substantialznaczny.
i zaoszczędzono 32 miliony ton CO2. To bardzo ważne.
09:35
That's 10 percentprocent of the COCO2 emissionsemisje acrossprzez theirich entireCały countrykraj.
To 10 procent krajowej produkcji CO2.
09:39
But Brazil'sBrazylia only 1.3 percentprocent of the world'srecyrodycyjstwo diecystwo recyrodycyjstwo diecystwo recy sektorcy COCO2 emissionemisji.
Ale Brazylia wytwarza tylko 1.3 procenta światowej emisji CO2.
09:43
So, Brazil'sBrazylia ethanoletanol miraclecud, I'm really afraidprzestraszony, is not enoughdość.
Więc obawiam się, że brazylijska rewolucja etanolowa, to wciąż za mało.
09:47
In factfakt, I'm afraidprzestraszony all of the bestNajlepiej policieszasady we have
Właściwie, obawiam się że wszystkie najlepsze zarządzenia
09:54
are not going to be enoughdość.
to i tak będzie za mało.
09:57
The fourthczwarty and finalfinał lessonlekcja we'vemamy learnednauczyli
Czwartą i ostatnią nauką była lekcja
10:01
is about the potentialpotencjał of radicalrodnik innovationinnowacja.
o potencjale radykalnych innowacji.
10:03
So, I want to tell you about a tragictragiczny problemproblem
Chcę wam opowiedzieć o poważnym problemie
10:05
and a breakthroughprzełom technologytechnologia.
i o przełomie technologicznym.
10:07
EveryKażdy yearrok a millionmilion and a halfpół people dieumierać of
Każdego roku półtora miliona ludzi ginie w skutek
10:09
a completelycałkowicie preventabledo uniknięcia diseasechoroba. That's malariamalaria. 6,000 people a day.
całkowicie uleczalnej choroby. Malarii. 6,000 ludzi dziennie.
10:12
All for want of two dollars'dolary worthwartość of medicationsleki
Leki kosztują dwa dolary i można je kupić w każdej aptece.
10:17
that we can buykupować at the cornerkąt drugstoreApteka.
Leki kosztują dwa dolary i można je kupić w każdej aptece.
10:19
Well, two dollarsdolarów, two dollarsdolarów is too much for AfricaAfryka.
Dla Afryki dwa dolary to za dużo.
10:21
So, a teamzespół of BerkeleyBerkeley researchersnaukowcy with 15 millionmilion dollarsdolarów
Ekipa badawcza Berkeley, dzięki 15 milionom dolarów
10:25
from the GatesBramy FoundationFundacja is engineeringInżynieria, designingprojektowanie a radicalrodnik newNowy way
z Fundacji Gate'sa opracowuje nowy proces otrzymywania głównego
10:29
to make the keyklawisz ingredientskładnik, callednazywa artemisininArtemisinin,
składnika szczepionki, artemeteru,
10:35
and they're going to make that drugnarkotyk 10 timesczasy cheapertaniej.
co uczyni ją 10 razy tańszą.
10:39
And in doing so, they'lloni to zrobią savezapisać a millionmilion liveszyje --
Dzięki temu, ocalą co najmniej milion ludzkich istnień rocznie.
10:41
at leastnajmniej a millionmilion liveszyje a yearrok. A millionmilion liveszyje.
Dzięki temu, ocalą co najmniej milion ludzkich istnień rocznie.
10:44
TheirIch breakthroughprzełom technologytechnologia is syntheticsyntetyczny biologybiologia.
Przełomem okazała się syntetyczna biologia.
10:47
This leverageswykorzystuje millionsmiliony of yearslat of evolutionewolucja
To wymaga milionów lat ewolucji, aby nauczyć
10:51
by redesigningprzeprojektowanie bugsbłędy to make really usefulprzydatny productsprodukty.
owady produkowania na prawdę potrzebnych substancji.
10:53
Now, what you do is, you get insidewewnątrz the microbemikrob,
Teraz wystarczy że wnikniemy w mikroorganizm,
10:56
you changezmiana its metabolicmetaboliczne pathwaysścieżki, and you endkoniec up with a livingżycie chemicalchemiczny factoryfabryka.
zmienimy szlak metaboliczny i otrzymujemy żywą fabrykę chemiczną.
10:59
Now, you maymoże askzapytać,
Możecie teraz spytać,
11:04
JohnJohn, what has this got to go with greenZielony and with climateklimat crisiskryzys?
John, co to ma spólnego z zieloną technologią i kryzysem klimatycznym?
11:06
Well, I'll tell you -- a lot.
Cóż, ma wiele wspólnego.
11:09
We'veMamy now formedpowstały a companyfirma callednazywa AmyrisAmyris, and this technologytechnologia
Założyliśmy firmę Amyris, a technologia z której korzystamy
11:11
that they're usingza pomocą can be used to make better biofuelsbiopaliwa.
może być użyta do produkcji lepszych biopaliw.
11:15
Don't let me skippominąć over that. Better biofuelsbiopaliwa are a really bigduży dealsprawa.
Nie zapominajcie o tym, lepsze biopaliwa to poważna sprawa.
11:19
That meansznaczy we can preciselydokładnie engineerinżynier the moleculesCząsteczki in the fuelpaliwo chainłańcuch
To oznacza że moglibyśmy precyzyjnie modelować molekuły w łańcuchu
11:23
and optimizebyć optymistą them alongwzdłuż the way.
i zoptymalizować go.
11:27
So, if all goesidzie well, they're going to have designerprojektant bugsbłędy in warmciepły vatsKadzie
Jeśli więc wszystko pójdzie zgodnie z planem, zaprojektują tam owady,
11:30
that are eatingjedzenie and digestingtrawienie sugarscukry to excretewydalać better biofuelsbiopaliwa.
które będą jadły i trawiły cukry, wydalając składniki lepszego biopaliwa.
11:35
I guessodgadnąć that's better livingżycie throughprzez bugsbłędy.
Robaki poprawiły by nam życie.
11:42
AlanAlan KayKay is famoussławny for sayingpowiedzenie
Alan Kay jest znany z mówienia,
11:46
the bestNajlepiej way to predictprzepowiadać, wywróżyć the futureprzyszłość is to inventwymyślać it.
że najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest wymyślanie jej.
11:48
And, of coursekurs, at KleinerKleiner we, kinduprzejmy of, apologizeprzepraszać and say
W Kleinerze, za przeproszeniem, dodajemy, że innym sposobem
11:50
the seconddruga bestNajlepiej way is to financefinanse it.
jest sfinansowanie jej.
11:53
And that's why we're investinginwestowanie 200 millionmilion dollarsdolarów
Właśnie dlatego inwestujemy 200 milionów dolarów
11:55
in a wideszeroki rangezasięg of really disruptiveniszczący newNowy technologiestechnologie
w szeroką gamę zaawansowanych technologii dla
11:59
for innovationinnowacja in greenZielony technologiestechnologie.
innowacji zielonej technologii.
12:02
And we're encouragingzachęcający othersinni to do it as well.
Zachęcamy innych, aby też tak robili.
12:04
We're talkingmówić a lot about this.
Wiele o tym rozmawiamy.
12:06
In 2005, there were 600 millionmilion dollarsdolarów investedzainwestowany in newNowy technologiestechnologie
W 2005 roku, 600 milionów dolarów przeznaczono na nowe technologie
12:08
of the sortsortować you see here. It doubledpodwojony in 2006 to 1.2 billionmiliard dollarsdolarów.
takie jakie wam pokazałem. Kwota ta podwoiła się w 2006 roku.
12:13
But I'm really afraidprzestraszony we need much, much more.
Mimo to, obawiam się, że potrzebujemy o wiele więcej.
12:18
For referenceodniesienie, factfakt one:
Na przykład, fakt:
12:24
Exxon'sExxon revenuesprzychody in 2005 were a billionmiliard dollarsdolarów a day.
przychód firmy Exxon w 2005 roku wynosił miliard dolarów dziennie.
12:25
Do you know, they only investedzainwestowany 0.2 percentprocent of revenuesprzychody in R&D?
Wiecie że tylko 0.2 procenta tych przychodów przeznaczyli na rozwój?
12:28
SecondDrugi factfakt: the President'sPrezydenta newNowy budgetbudżet for renewableodnawialny energyenergia
Drugi fakt: krajowy budżet przeznaczony na energię odnawialną
12:32
is barelyledwo a billionmiliard dollarsdolarów in totalcałkowity.
to tylko miliard dolarów.
12:36
LessMniej than one day of Exxon'sExxon revenuesprzychody.
To mniej niż jeden dzień działalności Exxon.
12:39
ThirdTrzecie factfakt: I betZakład you didn't know that there's enoughdość energyenergia
Fakt trzeci: pewnie nie wiedzieliście, że energia geotermalna
12:42
in hotgorąco rocksskały underpod the countrykraj to supplyDostawa America'sAmerica's energyenergia needswymagania
mogłaby pokryć amerykańskie potrzeby energetyczne
12:45
for the nextNastępny thousandtysiąc yearslat. And the federalfederalny budgetbudżet
kolejne tysiąc lat. Budżet federalny
12:50
callspołączenia for a measlynędzny 20 millionmilion dollarsdolarów of R&D in geothermalgeotermalne energyenergia.
przewiduje tylko 20 milionów dolarów na badania geotermalnej energii.
12:54
It is almostprawie criminalkryminalista that we are not investinginwestowanie more
To przestępstwo, że nie inwestujemy więcej
12:59
in energyenergia researchBadania in this countrykraj.
na badania energetyczne w państwie.
13:02
And I am really afraidprzestraszony that it's absolutelyabsolutnie not enoughdość.
Na prawdę się boję, że to może nie wystarczyć.
13:05
So, in a year'srok worthwartość of learninguczenie się we founduznany a bunchwiązka of surprisesniespodzianek.
W ciągu roku nauki, napotkaliśmy na wiele niespodzianek.
13:10
Who would have thought that a massmasa retailersprzedawcy
Kto by pomyślał że ogromna sieć marketów
13:13
could make moneypieniądze by going greenZielony? Who would have thought that
może zarobić na zielonej technologii? Kto by pomyślał że
13:15
a databaseBaza danych entrepreneurprzedsiębiorca could transformprzekształcać CaliforniaCalifornia with legislationustawodawstwo?
wiele przedsiębiorstw w Kalifornii można zmienić jedną ustawą?
13:17
Who would have thought that the ethanoletanol biofuelbiopaliw miraclecud
Kto by pomyślał, że etanolowa rewolucja
13:21
would come from a developingrozwijanie countrykraj in SouthPołudniowa AmericaAmeryka?
pochodzi z rozwijającego się kraju w Południowej Ameryce?
13:25
And who would have thought that scientistsnaukowcy
I kto by pomyślał, że naukowcy
13:28
tryingpróbować to curelekarstwo malariamalaria could come up with breakthroughsprzełomy in biofuelsbiopaliwa?
próbujący znaleźć lekarstwo na malarię dokonają przełomu w biopaliwach?
13:30
And who would have thought that all that is not enoughdość?
I kto by pomyślał że to wszystko nie wystarcza?
13:35
Not enoughdość to stabilizeustabilizować the climateklimat.
Nie wystarczy żeby uspokoić klimat.
13:40
Not enoughdość to keep the icelód in GreenlandGrenlandia from crashingupaść into the oceanocean.
Nie wystarczy by ocalić lody Grenlandii przed topnieniem.
13:42
The scientistsnaukowcy tell us -- and they're only guessingzgadywania --
Naukowcy mówią, albo raczej przewidują,
13:46
that we'vemamy got to reducezmniejszyć greenhouseszklarnia gasgaz emissionsemisje by one halfpół,
że powinniśmy jak najszybciej zredukować emisję gazów cieplarnianych o połowę.
13:48
and do it as fastszybki as possiblemożliwy.
że powinniśmy jak najszybciej zredukować emisję gazów cieplarnianych o połowę.
13:52
Now, we maymoże have the politicalpolityczny will to do this in the U.S.,
Teraz możliwe że amerykańscy politycy się tym interesują,
13:53
but I've got to tell you, we'vemamy got only one atmosphereatmosfera,
ale mamy tylko jedną atmosferę
13:56
and so somehowjakoś we're going to have to find the politicalpolityczny will
i musimy zachęcić do działań także inne kraje. Problemem mogą okazać się Chiny.
14:00
to do this all around the worldświat. The wilddziki cardkarta in this deckpokład is ChinaChiny.
i musimy zachęcić do działań także inne kraje. Problemem mogą okazać się Chiny.
14:02
To sizerozmiar the problemproblem, China'sW Chinach COCO2 emissionsemisje todaydzisiaj are 3.3 gigatonsgigaton;
Chiny emitują 3.3 gigatony CO2, podczas gdy
14:09
the U.S. is 5.8. BusinessBiznes as usualzwykły meansznaczy
w Stanach 5.8 gigaton. Przy obecnych tendencjach
14:15
we'lldobrze have 23 gigatonsgigaton from ChinaChiny by 2050.
ta liczba wzrośnie do 23 gigaton w 2050 roku.
14:19
That's about as much COCO2 as there is in the wholecały worldświat.
To mniej więcej tyle co obecna światowa emisja CO2.
14:22
And if it's businessbiznes as usualzwykły, we're going out of businessbiznes.
I jeśli tak będzie, to może już nas nie być.
14:25
When I was in DavosDavos, China'sW Chinach MayorBurmistrz of DalianDalian was pressedwciśnięty
Gdy byłem w Davos, prezydent chińskiego Dalian zaprezentował
14:28
about theirich COCO2 strategystrategia, and he said the followingnastępujący,
swoją strategią CO2, mówiąc:
14:31
"You know, AmericansAmerykanie use sevensiedem timesczasy the COCO2 perza capitacapita as ChineseChiński."
"Wiecie, USA zużywa siedem razy więcej CO2 na mieszkańca niż Chiny"
14:34
Then he askedspytał, "Why should ChinaChiny sacrificepoświęcać się our growthwzrost
Potem spytał: "Dlaczego Chiny miałyby poświęcać swój rozwój
14:39
so that the WestWest can continueKontyntynuj to be profligatezwiązki frazeologiczne: and stupidgłupi?"
dlatego że zachód wciąż jest rozrzutny i głupi?"
14:43
Does anybodyktoś here have an answerodpowiedź for him? I don't.
Czy ktoś mu odpowiedział? Ja nie.
14:47
We'veMamy got to make this economicgospodarczy so that all people and all nationsnarody
Musimy stworzyć taką ekonomię, żeby każdy człowiek i każdy kraj
14:52
make the right outcomewynik, the profitableopłacalny outcomewynik,
osiągał dobre rezultaty, opłacalne rezultaty
14:59
and thereforew związku z tym the likelyprawdopodobne outcomewynik.
i uczyniły je realnymi.
15:01
Energy'sEnergy a six-trillion-dollarsześć bln dolarów businessbiznes worldwidena calym swiecie.
Energia to rynek warty 6 bilionów dolarów.
15:03
It is the mothermama of all marketsrynki. You rememberZapamiętaj that InternetInternet?
To matka wszystkich rynków. Pamiętacie o internecie?
15:05
Well, I'll tell you what. GreenZielony technologiestechnologie -- going greenZielony --
Powiem wam coś. Przechodzenie na ekologię to większy
15:09
is biggerwiększy than the InternetInternet.
rynek niż internet.
15:13
It could be the biggestnajwiększy economicgospodarczy opportunityokazja of the 21stul centurystulecie.
To może być największa ekonomiczna okazja 21 wieku.
15:14
MoreoverPonadto, if we succeedosiągnąć sukces, it's going to be
Co więcej, jeśli nam się to uda to dokonamy
15:18
the mostwiększość importantważny transformationtransformacja for life on the planetplaneta sinceod,
najważniejszej przemiany życia na naszej planecie od czasów,
15:20
as BillBill JoyRadość saysmówi, we wentposzedł from methanemetan to oxygentlen in the atmosphereatmosfera.
ja nazywa je Bill Joy, gdy przeszliśmy z metanu do tlenu w atmosferze.
15:24
Now, here'soto jest the hardciężko questionpytanie, if the trajectorytrajektoria of all the world'srecyrodycyjstwo diecystwo recyrodycyjstwo diecystwo recy sektorcy
A teraz trudne pytanie, jeśli zwrot w firmach,
15:28
companiesfirmy and individualsosoby prywatne and policieszasady and innovationinnowacja
u ludzi, w ustawach i innowacje
15:33
is not going to be enoughdość, what are we going to do? I don't know.
nie wystarczą, co zrobimy? Nie wiem.
15:37
EveryoneKażdy here caresdba about changingwymiana pieniędzy the worldświat
Każdego tutaj dotyczy zmieniający się świat
15:45
and has madezrobiony a differenceróżnica in that one way or anotherinne.
i dokonał pewnego przełomu w taki czy inny sposób.
15:48
So, our call to actionczynność -- my call to you --
Więc, moją prośbą do was jest
15:51
is for you to make going greenZielony your nextNastępny bigduży thing, your gigGIG.
uczynienie waszego życia zielonym.
15:55
What can you do? You can personallyosobiście get carbonwęgiel neutralneutralny.
Co możecie zrobić? Możecie stać się neutralnymi co do CO2.
16:02
Go to ClimateCrisisClimateCrisis.orgorg or CarbonCalculatorCarbonCalculator.comcom
Wejdźcie na ClimateCrisis.org lub CarbonCalculator.com
16:08
and buykupować carbonwęgiel creditskredyty. You could joinprzyłączyć się other leadersprzywódcy in mandatingnakazujące,
i wykupcie swoje zużycie. Możecie pomóc politykom w głosowaniach,
16:12
lobbyinglobbing for mandatedmandat capczapka z daszkiem and tradehandel in U.S. greenhouseszklarnia gasgaz reductionsredukcje.
lobbować za dobrymi zmianami i zmniejszać emisję gazów cieplarnianych w USA.
16:17
There's sixsześć billsrachunki right now in CongressKongres. Let's get one of them passedminęło.
Obecnie w Kongresie czeka sześć ustaw. Pomóżmy im przejść.
16:22
And the mostwiększość importantważny thing you can do, I think,
A najważniejszą rzeczą którą możecie zrobić
16:27
is to use your personalosobisty powermoc and your RolodexRolodex
to użyć swoich znajomości, aby w biznesie
16:29
to leadprowadzić your businessbiznes, your institutioninstytucja, in going greenZielony.
i w instytucjach wdrażano zielone technologie.
16:31
Do it like Wal-MartWal-Mart, get it to go greenZielony
Zróbcie to, jak Wal-Mart zrobił to
16:35
for its customersklienci and its suppliersdostawców and for itselfsamo.
dla klientów, dostawców i dla siebie.
16:37
Really think outsidena zewnątrz the boxpudełko.
Nie myślcie tylko o swoich interesach.
16:42
Can you imaginewyobrażać sobie what it would be like if AmazonAmazon or eBayeBay or GoogleGoogle
Wyobraźcie sobie co to by było gdyby Amazon, eBay, Google,
16:44
or MicrosoftMicrosoft or AppleApple really wentposzedł greenZielony and you causedpowodowany that to happenzdarzyć?
Microsoft albo Apple przeszło na ekologię za waszą sprawą?
16:49
It could be biggerwiększy than Wal-MartWal-Mart.
To byłoby większe niż Wal-Mart.
16:54
I can't wait to see what we TEDstersTed do about this crisiskryzys.
Nie mogę się doczekać co TEDowicze zrobią z kryzysem.
16:59
And I really, really hopenadzieja that we multiplyzwielokrotniać all of our energyenergia,
Mam nadzieję że pomnożymy swoją energię,
17:05
all of our talenttalent and all of our influencewpływ to solverozwiązać this problemproblem.
nasze talenty i nasze wpływy aby rozwiązać ten problem.
17:09
Because if we do, I can look forwardNaprzód
Jeśli tak się stanie, będę mógł przewidzieć
17:24
to the conversationrozmowa I'm going to have with my daughtercórka in 20 yearslat.
o czym będę rozmawiał z córką za 20 lat.
17:30
(ApplauseAplauz)
(Aplauz)
17:34
Translated by Piotr Ożga
Reviewed by Marcin Kasiak

▲Back to top

About the speaker:

John Doerr - Venture capitalist
John Doerr, Silicon Valley's legendary moneyman, is afraid of eco-apocalypse. After building his reputation (and a considerable fortune) investing in high-tech successes, he's turning his focus toward green technologies, and hoping it isn't too late.

Why you should listen

John Doerr, a partner in famed VC firm Kleiner Perkins Caufield & Byers, made upwards of $1 billion picking dot-com stars like Amazon, Google, Compaq and Netscape. (He also picked some flops, like Go Corporation and the scandal-ridden MyCFO.com.) He was famously quoted saying, "The Internet is the greatest legal creation of wealth in history," right before the dot-com crash. However, his business prowess earned him an appointment on President Obama's Economic Advisory Board in 2009 following the economic downturn. 

But now he's back, warning that carbon-dioxide-sputtering, gas-powered capitalism will destroy us all, and that going green may be the "biggest economic opportunity of the 21st century." So Kleiner Perkins has invested $200 million in so-called greentech, a combination of startups that are pioneering alternative energy, waste remediation and other schemes to prevent the coming environmental calamity. But Doerr is afraid that it might be too little, too late.

More profile about the speaker
John Doerr | Speaker | TED.com