English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2007

John Doerr: Salvation (and profit) in greentech

John Doerr: Redding (en winst) in groene technologie

Filmed
Views 823,649

"Ik denk niet dat we het gaan halen", verklaart John Doerr in een emotionele talk over klimaatverandering en investeringen. Om een wereld te creëren die geschikt is voor zijn dochter om in te leven, moeten we nu in schone, groene energie investeren.

- Venture capitalist
John Doerr, Silicon Valley's legendary moneyman, is afraid of eco-apocalypse. After building his reputation (and a considerable fortune) investing in high-tech successes, he's turning his focus toward green technologies, and hoping it isn't too late. Full bio

00:25
I'm really scared. I don't think we're going to make it.
Ik ben bang. Ik denk niet
dat we het gaan halen.
Waarschijnlijk hebben jullie wel
Al Gores verbijsterende talk gezien.
00:32
Probably by now most of you have seen Al Gore's amazing talk.
Kort nadat ik die zag,
kwamen er vrienden bij ons eten.
00:36
Shortly after I saw that, we had some friends over for dinner
Het gesprek kwam op klimaatverandering
00:40
with the family. The conversation turned to global warming,
en iedereen was het eens:
er is een echt probleem.
00:44
and everybody agreed, there's a real problem.
We hebben een klimaatcrisis.
00:48
We've got a climate crisis.
We gingen de tafel rond om te praten
over wat we moeten doen.
00:50
So, we went around the table to talk about what we should do.
De conversatie kwam bij
mijn 15-jarige dochter, Mary.
00:55
The conversation came to my 15-year-old daughter, Mary.
Ze zei: "Ik ben het eens
met alles wat er gezegd is.
01:00
She said, "I agree with everything that's been said.
Ik ben bang en ik ben boos."
Toen draaide ze zich naar mij:
01:05
I'm scared and I'm angry." And then she turned to me and said,
"Pap, jouw generatie heeft dit
veroorzaakt, los het dan ook op." Wauw.
01:10
"Dad, your generation created this problem; you'd better fix it." Wow.
Alle gesprekken stopten.
Alle ogen waren op mij gericht.
01:18
All the conversation stopped. All the eyes turned to me.
(Gelach)
01:22
(Laughter)
Ik wist niet wat ik moest zeggen.
01:27
I didn't know what to say. Kleiner's second law is,
De tweede wet van Kleiner stelt:
01:32
"There is a time when panic is the appropriate response."
'Er zijn tijden dat paniek
de gepaste respons is.'
(Gelach)
01:36
(Laughter)
Dit is zo'n tijd.
01:37
And we've reached that time. We cannot afford to underestimate
We kunnen ons niet veroorloven
om dit probleem te onderschatten.
01:43
this problem. If we face irreversible and catastrophic consequences,
We zien onomkeerbare,
catastrofale gevolgen tegemoet;
moeten we doortastend handelen.
01:51
we must act, and we must act decisively.
01:54
I've got to tell you, for me, everything changed that evening.
Ik moet zeggen dat voor mij
die avond alles veranderde.
Dus mijn partners en ik vertrokken
op een missie om meer te leren
01:58
And so, my partners and I, we set off on this mission to learn more,
en trachten veel meer te doen.
We mobiliseerden. We namen vliegtuigen.
02:02
to try to do much more. So, we mobilized. We got on airplanes.
We gingen naar Brazilië.
We gingen naar China en India,
02:06
We went to Brazil. We went to China and to India,
naar Bentonville, Arkansas,
naar Washington D.C. en naar Sacramento.
02:09
to Bentonville, Arkansas, to Washington, D.C. and to Sacramento.
Ik wil jullie vertellen over wat
02:14
And so, what I'd like to do now is to tell you
we hebben geleerd op die reizen.
02:17
about what we've learned in those journeys.
Want hoe meer we leerden,
des te bezorgder we werden.
02:20
Because the more we learned, the more concerned we grew.
Mijn partners bij Kleiner en ik
waren compulsieve netwerkers,
02:23
You know, my partners at Kleiner and I were compulsive networkers,
02:25
and so when we see a big problem or an opportunity
dus als we een groot
probleem zien of een kans
zoals vogelgriep of
gepersonaliseerde geneeskunde,
02:28
like avian flu or personalized medicine,
verzamelen we de slimste
mensen die we kennen.
02:31
we just get together the smartest people we know.
Voor deze klimaatcrisis
bouwden we een netwerk van
02:34
For this climate crisis, we assembled a network, really,
supersterren: van politieke activisten
tot wetenschappers en ondernemers
02:38
of superstars, from policy activists to scientists and entrepreneurs
en zakenmensen. Vijftig of zo.
02:43
and business leaders. Fifty or so of them.
Ik wil jullie vertellen
wat we te weten kwamen
02:45
And so, I want to tell you about what we've learned in doing that
en vier lessen die ik
afgelopen jaar leerde.
02:49
and four lessons I've learned in the last year.
02:52
The first lesson is that companies are really powerful,
De eerste les is
dat bedrijven zeer machtig zijn
en dat maakt veel uit.
02:56
and that matters a lot. This is a story about
Dit is een verhaal over hoe
Wal-Mart groen werd en wat dat betekent.
02:59
how Wal-Mart went green, and what that means.
Twee jaar geleden vond directeur Lee Scott
dat groen het helemaal wordt
03:02
Two years ago, the CEO, Lee Scott, believed that green is
03:07
the next big thing, and so Wal-Mart made going green a top priority.
en dus maakte Wal-Mart
van vergroenen een topprioriteit.
Ze besloten de energieconsumptie
van hun bestaande winkels
03:13
They committed that they're going to take their existing stores
03:15
and reduce their energy consumption by 20 percent,
te gaan verlagen met 20%
en van hun nieuwe winkels
met 30%, allemaal in 7 jaar tijd.
03:18
and their new stores by 30 percent, and do all that in seven years.
De drie grootste energieverslinders
in een winkel zijn verwarming
03:24
The three biggest uses of energy in a store are heating
en airconditioning,
dan verlichting en dan koeling.
03:27
and air conditioning, then lighting, and then refrigeration.
Kijk wat ze deden.
03:31
So, look what they did.
Ze verfden de daken
van al hun winkels wit.
03:33
They painted the roofs of all their stores white.
Ze maakten slimme
dakramen in hun winkels
03:36
They put smart skylights through their stores
zodat ze daglicht binnenkregen
en minder verlichting nodig hadden.
03:38
so they could harvest the daylight and reduce the lighting demands.
Als derde plaatsten ze het gekoelde voedsel
03:42
And, third, they put the refrigerated goods
03:44
behind closed doors with LED lighting.
achter gesloten deuren met LED-verlichting.
Ik bedoel, waarom zou je
een hele winkel koelen?
03:47
I mean, why would you try to refrigerate a whole store?
Heel simpele, slimme oplossingen
op basis van bestaande technologie.
03:50
These are really simple, smart solutions based on existing technology.
Waarom doet Wal-Mart ertoe?
Omdat het een gigant is.
03:55
Why does Wal-Mart matter? Well, it's massive.
03:58
They're the largest private employer in America.
Ze zijn de grootste
private werkgever in Amerika.
04:01
They're the largest private user of electricity.
De grootste private
gebruiker van elektriciteit.
04:03
They have the second-largest vehicle fleet on the road.
Ze hebben het tweede
grootste wagenpark op de weg.
En ze hebben een ongelofelijke
bevoorradingsketen
04:07
And they have one of the world's most amazing supply chains,
met 60.000 leveranciers.
04:10
60,000 suppliers. If Wal-Mart were a country,
Als Wal-Mart een land was,
04:14
it would be the sixth-largest trading partner with China.
zou het de op vijf na grootste
handelspartner van China zijn.
04:17
And maybe most important, they have a big effect on other companies.
Misschien het belangrijkst: ze hebben
een grote invloed op andere bedrijven.
04:22
When Wal-Mart declares it's going to go green and be profitable,
Als Wal-Mart verklaart groen
te worden en winstgevend te zijn,
heeft dat een krachtige invloed
op andere instellingen.
04:27
it has a powerful impact on other great institutions.
04:30
So, let me tell you this:
Dus ik zeg je:
04:31
when Wal-Mart achieves 20 percent energy reductions,
als Wal-Mart 20%
energiebesparing realiseert,
maakt dat heel veel uit.
Maar ik ben bang dat het niet genoeg is.
04:34
that's going to be a very big deal. But I'm afraid it's not enough.
04:40
We need Wal-Mart and every other company to do the same.
Ieder ander bedrijf
zou hetzelfde moeten doen.
04:45
The second thing that we learned is that individuals matter,
Het tweede wat we leerden
is dat individuen
04:48
and they matter enormously.
enorm belangrijk zijn.
Ik heb nog een Wal-Mart-
verhaal voor je, oké?
04:51
I've got another Wal-Mart story for you, OK?
Wal-Mart heeft meer dan
125 miljoen Amerikaanse klanten.
04:53
Wal-Mart has over 125 million U.S. customers.
04:56
That's a third of the U.S. population.
Dat is eenderde
van de Amerikaanse bevolking.
Vorig jaar werden 65 miljoen
spaarlampen verkocht.
05:00
65 million compact fluorescent light bulbs were sold last year.
Wal-Mart heeft als doel
om volgend jaar nog eens
05:05
And Wal-Mart has committed they're going to sell
05:08
another 100 million light bulbs in the coming year. But it's not easy.
100 miljoen spaarlampen te verkopen.
Maar het is niet makkelijk.
Consumenten houden niet van deze lampen.
05:13
Consumers don't really like these light bulbs.
Het licht ziet er raar uit,
ze dimmen niet,
05:15
The light's kind of funny, they won't dim,
het duurt een tijdje
voor ze opgestart zijn.
05:17
takes a while for them to start up.
Maar de winst is echt enorm.
05:19
But the pay-off is really enormous.
100 miljoen spaarlampen
betekent dat we
05:22
100 million compact fluorescent light bulbs means
600 miljoen dollar besparen
op energierekeningen,
05:25
that we'll save 600 million dollars in energy bills,
05:29
and 20 million tons of CO2 every year, year in and year out.
en jaarlijks 20 miljoen ton CO2...
jaar in, jaar uit.
Het lijkt echt heel moeilijk
om consumenten het juiste te laten doen.
05:36
It does seem really hard to get consumers to do the right thing.
05:40
It is stupid that we use two tons of steel, glass and plastic
Het is achterlijk dat we 2 ton staal,
glas en plastic nodig hebben
om onszelf naar
het winkelcentrum te verplaatsen.
05:45
to haul our sorry selves to the shopping mall.
Het is achterlijk dat we water
in plastic flesjes doen
05:49
It's stupid that we put water in plastic bottles
in Fiji en het hierheen verschepen.
05:52
in Fiji and ship it here.
(Gelach)
05:56
(Laughter)
Het is moeilijk om consumentengedrag
05:58
It's hard to change consumer behavior
te veranderen, want ze weten niet
wat het allemaal kost. Weten jullie het?
06:00
because consumers don't know how much this stuff costs. Do you know?
06:05
Do you know how much CO2 you generated to drive here or fly here?
Weet je hoeveel CO2 je uitstootte
toen je hierheen reed of vloog?
Ik niet en ik zou het moeten weten.
06:10
I don't know, and I should.
Wie hierom geeft, doet er verstandig aan
06:13
Those of us who care about all this would act better
06:15
if we knew what the real costs were.
te weten wat de werkelijke kosten zijn.
06:18
But as long as we pretend that CO2 is free,
Maar zolang we pretenderen
dat CO2 gratis is,
zolang dit verbruik bijna onzichtbaar is,
kunnen we dan verandering verwachten?
06:21
as long as these uses are nearly invisible, how can we expect change?
Ik ben echt bang, want ik denk
dat de soorten veranderingen
06:26
I'm really afraid, because I think the kinds of changes
die we redelijkerwijs
kunnen verwachten van individuen
06:30
we can reasonably expect from individuals
duidelijk niet genoeg gaan zijn.
06:33
are going to be clearly not enough.
De derde les die we leerden
is dat beleid heel belangrijk is.
06:38
The third lesson we learned is that policy matters. It really matters.
Het is van het allergrootste belang.
06:41
In fact, policy is paramount.
Ik heb een achter-de-schermen-
verhaal voor jullie
06:44
I've got a behind-the-scenes story for you
06:46
about that green tech network I described.
over dat groene tech-netwerk
dat ik beschreef.
06:47
At the end of our first meeting, we got together to talk about
Aan het eind van onze
eerste ontmoeting,
06:50
what the action items would be, how we'd follow up.
kwamen we bij elkaar
om het vervolg te bespreken.
Bob Epstein stak zijn hand op.
Hij stond op.
06:54
And Bob Epstein raised a hand. He stood up.
Je weet wel, Bob is dat techie type
van Berkeley die Sybase startte.
06:58
You know, Bob's that Berkeley techie type who started Sybase.
Nou, Bob zei dat het belangrijkste
wat we konden doen, was
07:01
Well, Bob said the most important thing we could do right now
duidelijk maken in Sacramento, Californië
07:05
is to make it clear in Sacramento, California
dat we een op de markt gebaseerd
systeem van mandaten
07:09
that we need a market-based system of mandates
nodig hebben om broeikasgassen
in Californië te beperken.
07:12
that's going to cap and reduce greenhouse gases in California.
Het is nodig en -- net zo belangrijk --
07:17
It's necessary and, just as important,
het is goed voor
de Californische economie.
07:20
it's good for the California economy.
Acht van ons gingen daarom
in augustus naar Sacramento
07:22
So, eight of us went to Sacramento in August and we met
en ontmoetten de 7 twijfelende wetgevers
en we lobbyden voor AB32.
07:25
with the seven undecided legislators and we lobbied for AB32.
Wat denk je? Zes van die zeven
stemden vóór de wet,
07:30
You know what? Six of those seven voted yes in favor of the bill,
07:33
so it passed, and it passed by a vote of 47 to 32.
dus ze werd aangenomen
met 47 vóór en 32 tegen.
(Applaus)
07:39
(Applause)
Alsjeblieft, nee... Dank je.
07:42
Please. Thank you.
Ik denk dat het de belangrijkste
wetgeving was in 2006. Waarom?
07:46
I think it's the most important legislation of 2006. Why?
07:47
Because California was the first state in this country
Omdat Californië de eerste
staat in dit land was
om 25% broeikasgas-reductie
te verordenen vóór 2020.
07:51
to mandate 25 percent reduction of greenhouse gases by 2020.
Het resultaat daarvan is, dat we
83.000 nieuwe banen creëren,
07:55
And the result of that is, we're going to generate 83,000 new jobs,
4 miljard dollar in jaarlijks inkomen
en we de CO2-emissies terugbrengen
08:00
four billion dollars a year in annual income, and reduce the CO2 emissions
met 174 miljoen ton per jaar.
08:04
by 174 million tons a year.
Binnen de VS stoot Californië
slechts 7% van de CO2 uit.
08:09
California emits only seven percent of U.S. CO2 emissions.
Het is slechts 1½ % van de landelijke
CO2-emissies. Het is een goede start,
08:14
It's only a percent and a half of the country's CO2 emissions. It's a great start,
maar, zoals ik al zei, ik ben echt bang.
08:17
but I've got to tell you -- where I started -- I'm really afraid.
In feite ben ik zeker dat Californië niet genoeg is.
08:22
In fact, I'm certain California's not enough.
Hier is een verhaal over nationaal beleid
waarvan we allemaal kunnen leren.
08:26
Here's a story about national policy that we could all learn from.
Tom Friedman zegt:
"Ga je niet, dan weet je niks".
08:30
You know Tom Friedman says, "If you don't go, you don't know"?
Wij gingen naar Brazilië
om Dr. Jose Goldemberg te ontmoeten.
08:33
Well, we went to Brazil to meet Dr. Jose Goldemberg.
Hij is de vader van de ethanolrevolutie.
08:37
He's the father of the ethanol revolution.
Hij vertelde ons dat
de Braziliaanse regering stipuleerde
08:40
He told us that Brazil's government mandated
dat elk tankstation
in het land ethanol zou verkopen.
08:43
that every gasoline station in the country would carry ethanol.
Ze stipuleerden dat hun nieuwe voertuigen
08:47
And they mandated that their new vehicles
geschikt zouden zijn voor flex-fuel.
08:50
would be flex-fuel compatible, right?
08:52
They'd run ethanol or ordinary gasoline.
Ze lopen op ethanol of gewone benzine.
Dit is wat er gebeurde in Brazilië:
08:55
And so, here's what's happened in Brazil.
Ze hebben nu 29.000 ethanolpompen --
08:57
They now have 29,000 ethanol pumps --
tegenover 700 in de VS en een schamele 2 in Californië --
09:00
this versus 700 in the U.S., and a paltry two in California --
en in drie jaar tijd is hun nieuwe wagenpark
09:04
and in three years their new car fleet
09:06
has gone from four percent to 85 percent flex-fuel.
van 4% flex-fuel veranderd in 85% flex-fuel.
Vergelijk dat met de VS: 5% is flex-fuel.
09:11
Compare that to the U.S.: five percent are flex-fuel.
En weet je wat? De meeste mensen
die ze hebben, weten dat niet eens.
09:14
And you know what? Most consumers who have them don't even know it.
In Brazilië hebben ze dus nu 40%
09:19
So, what's happened in Brazil is, they've replaced
van de brandstof voor hun voertuigen
vervangen door ethanol.
09:22
40 percent of the gasoline consumed by their automotive fleet with ethanol.
Dat is 59 miljard dollar
die sinds 1975 niet naar het
09:26
That's 59 billion dollars since 1975
Midden-Oosten zijn verscheept.
09:30
that they didn't ship to the Middle East.
Het heeft een miljoen banen
opgeleverd in dat land,
09:32
It's created a million jobs inside that country,
en het heeft 32 miljoen ton
CO2 gespaard. Dat tikt aan.
09:35
and it's saved 32 million tons of CO2. It's really substantial.
Dat is 10% van de CO2-emissies
van hun hele land.
09:39
That's 10 percent of the CO2 emissions across their entire country.
Maar Brazilië is slechts 1,3%
van de wereldwijde CO2-uitstoot.
09:43
But Brazil's only 1.3 percent of the world's CO2 emission.
Het Braziliaanse ethanol-wonder
is niet genoeg, ben ik bang.
09:47
So, Brazil's ethanol miracle, I'm really afraid, is not enough.
In feite vrees ik dat al ons beste beleid
09:54
In fact, I'm afraid all of the best policies we have
09:57
are not going to be enough.
niet genoeg gaat zijn.
De vierde en laatste les die we leerden
10:01
The fourth and final lesson we've learned
gaat over het potentieel
voor radicale innovatie.
10:03
is about the potential of radical innovation.
10:05
So, I want to tell you about a tragic problem
Ik wil jullie vertellen
over een tragisch probleem
10:07
and a breakthrough technology.
en een doorbraaktechnologie.
Elk jaar sterven 1½ miljoen mensen aan
10:09
Every year a million and a half people die of
een volstrekt vermijdbare ziekte.
Dat is malaria. 6000 Mensen per dag.
10:12
a completely preventable disease. That's malaria. 6,000 people a day.
Allemaal door gebrek
aan 2 dollar aan medicatie
10:17
All for want of two dollars' worth of medications
die wij in de apotheek kunnen kopen.
10:19
that we can buy at the corner drugstore.
10:21
Well, two dollars, two dollars is too much for Africa.
Twee dollar is teveel voor Afrika.
Dus een team van Berkeley-
onderzoekers met 15 miljoen dollar
10:25
So, a team of Berkeley researchers with 15 million dollars
van de Gates Foundation
werkt aan een radicaal nieuwe manier
10:29
from the Gates Foundation is engineering, designing a radical new way
om het basisingrediënt,
artemisinin, te maken.
10:35
to make the key ingredient, called artemisinin,
Ze gaan dat medicijn
tienmaal goedkoper maken.
10:39
and they're going to make that drug 10 times cheaper.
10:41
And in doing so, they'll save a million lives --
Door dat te doen,
redden ze een miljoen levens --
minstens een miljoen
levens per jaar. Een miljoen!
10:44
at least a million lives a year. A million lives.
Hun doorbraaktechnologie
is synthetische biologie.
10:47
Their breakthrough technology is synthetic biology.
Dit maakt gebruik van
miljoenen jaren evolutie
10:51
This leverages millions of years of evolution
door beestjes om te bouwen
zodat ze nuttige dingen maken.
10:53
by redesigning bugs to make really useful products.
10:56
Now, what you do is, you get inside the microbe,
Dus je gaat de microbe binnen,
verandert diens metabolisme en je krijgt
een levende chemische fabriek.
10:59
you change its metabolic pathways, and you end up with a living chemical factory.
11:04
Now, you may ask,
Nu vraag je misschien:
11:06
John, what has this got to go with green and with climate crisis?
John, wat heeft dit te maken
met groen en de klimaatcrisis?
11:09
Well, I'll tell you -- a lot.
Nou, ik zeg je -- een hoop.
We hebben nu het bedrijf Amyris
opgericht en deze technologie
11:11
We've now formed a company called Amyris, and this technology
kan gebruikt worden
om betere biobrandstoffen te maken.
11:15
that they're using can be used to make better biofuels.
Laat ik dit niet onderbelichten.
Betere biobrandstoffen zijn erg belangrijk.
11:19
Don't let me skip over that. Better biofuels are a really big deal.
Het betekent dat we precies de moleculen
in de brandstofketen kunnen beïnvloeden
11:23
That means we can precisely engineer the molecules in the fuel chain
en ze onderwijl optimaliseren.
11:27
and optimize them along the way.
Als alles goed verloopt, dan zijn er
ontworpen beestjes in warme vaten
11:30
So, if all goes well, they're going to have designer bugs in warm vats
die suikers eten en verteren
om betere biobrandstof uit te scheiden.
11:35
that are eating and digesting sugars to excrete better biofuels.
11:42
I guess that's better living through bugs.
'Beter leven door beestjes', dus.
Alan Kay is beroemd door zijn uitspraak:
11:46
Alan Kay is famous for saying
"De beste manier om de toekomst
te voorspellen is haar uitvinden."
11:48
the best way to predict the future is to invent it.
11:50
And, of course, at Kleiner we, kind of, apologize and say
Bij Kleiner verontschuldigen we
ons dan en zeggen dat
11:53
the second best way is to finance it.
de tweede beste manier is
haar te financieren.
11:55
And that's why we're investing 200 million dollars
Daarom investeren we 200 miljoen dollar in
een wijd scala aan
baanbrekende nieuwe technologieën
11:59
in a wide range of really disruptive new technologies
voor innovatie in groene technologie.
12:02
for innovation in green technologies.
Ook moedigen we anderen aan dit te doen.
12:04
And we're encouraging others to do it as well.
12:06
We're talking a lot about this.
We praten hier veel over.
In 2005 waren er 600 miljoen dollar
geïnvesteerd in nieuwe technologieën
12:08
In 2005, there were 600 million dollars invested in new technologies
zoals je hier ziet. Dat verdubbelde
tot 1,2 miljard in 2006.
12:13
of the sort you see here. It doubled in 2006 to 1.2 billion dollars.
Maar ik ben bang dat we
veel meer nodig hebben.
12:18
But I'm really afraid we need much, much more.
Als referentie, feit 1:
12:24
For reference, fact one:
Exxons omzet in 2005
was 1 miljard dollar per dag.
12:25
Exxon's revenues in 2005 were a billion dollars a day.
12:28
Do you know, they only invested 0.2 percent of revenues in R&D?
Weet je dat ze slechts 0,2%
van hun omzet in onderzoek stoppen?
12:32
Second fact: the President's new budget for renewable energy
Tweede feit: het nieuwe budget
van de president voor hernieuwbare energie
12:36
is barely a billion dollars in total.
is in totaal nauwelijks 1 miljard dollar.
Minder dan 1 dag van Exxons omzet.
12:39
Less than one day of Exxon's revenues.
Derde feit: wist je dat er
genoeg energie in hete rotsen
12:42
Third fact: I bet you didn't know that there's enough energy
12:45
in hot rocks under the country to supply America's energy needs
onder dit land zit, om in Amerika's
energiebehoeften te voorzien
in de komende 1000 jaar?
12:50
for the next thousand years. And the federal budget
Het federale budget heeft slechts 20 miljoen dollar
voor onderzoek in geothermische energie.
12:54
calls for a measly 20 million dollars of R&D in geothermal energy.
Het is bijna crimineel
dat we niet méér investeren
12:59
It is almost criminal that we are not investing more
13:02
in energy research in this country.
in energieonderzoek in dit land.
13:05
And I am really afraid that it's absolutely not enough.
Ik vrees dat het absoluut niet genoeg is.
In een jaar van leren
vonden we een hoop verrassingen.
13:10
So, in a year's worth of learning we found a bunch of surprises.
Wie had gedacht dat
een winkelketen geld kon verdienen
13:13
Who would have thought that a mass retailer
13:15
could make money by going green? Who would have thought that
door te vergroenen?
Dat een database-ondernemer
Californië kon veranderen via wetgeving?
13:17
a database entrepreneur could transform California with legislation?
Wie had gedacht dat
het biobrandstof-wonder zou komen
13:21
Who would have thought that the ethanol biofuel miracle
uit een ontwikkelingsland in Zuid Amerika?
13:25
would come from a developing country in South America?
Wie had gedacht dat wetenschappers die
13:28
And who would have thought that scientists
malaria proberen te genezen
een doorbraak in biobrandstoffen vinden?
13:30
trying to cure malaria could come up with breakthroughs in biofuels?
Wie had gedacht dat het allemaal
niet genoeg zou zijn?
13:35
And who would have thought that all that is not enough?
Niet genoeg om
het klimaat te stabiliseren.
13:40
Not enough to stabilize the climate.
13:42
Not enough to keep the ice in Greenland from crashing into the ocean.
Niet genoeg om het ijs in Groenland
niet in zee te doen storten.
De wetenschappers vertellen ons dat we
13:46
The scientists tell us -- and they're only guessing --
uitstoot van broeikasgassen
met de helft moeten verminderen,
13:48
that we've got to reduce greenhouse gas emissions by one half,
en wel zo snel mogelijk.
13:52
and do it as fast as possible.
13:53
Now, we may have the political will to do this in the U.S.,
Nu hebben we misschien
de politieke wil hiertoe in de VS,
13:56
but I've got to tell you, we've got only one atmosphere,
maar we hebben slechts
één atmosfeer en we zullen
hoe dan ook de politieke wil
moeten vinden om dit
14:00
and so somehow we're going to have to find the political will
14:02
to do this all around the world. The wild card in this deck is China.
rond de wereld te doen.
De sleutel tot deze puzzel is China.
Het probleem: China's
CO2-uitstoot is nu 3,3 gigaton;
14:09
To size the problem, China's CO2 emissions today are 3.3 gigatons;
de VS zitten op 5,8.
14:15
the U.S. is 5.8. Business as usual means
Als er niets verandert, krijgen we
in 2050 23 gigaton van China.
14:19
we'll have 23 gigatons from China by 2050.
Dat is zoveel CO2
als er in de hele wereld is.
14:22
That's about as much CO2 as there is in the whole world.
Als er niets verandert, is het afgelopen.
14:25
And if it's business as usual, we're going out of business.
Toen ik in Davos was, werd
China's burgemeester van Dalian
14:28
When I was in Davos, China's Mayor of Dalian was pressed
aangesproken op hun CO2-strategie,
en hij antwoordde:
14:31
about their CO2 strategy, and he said the following,
"Weet je, Amerikanen stoten per hoofd
7x zoveel CO2 uit als Chinezen."
14:34
"You know, Americans use seven times the CO2 per capita as Chinese."
Toen vroeg hij: "Waarom
zou China zijn groei opofferen
14:39
Then he asked, "Why should China sacrifice our growth
zodat het westen door kan gaan
bandeloos en stom te zijn?"
14:43
so that the West can continue to be profligate and stupid?"
Heeft er iemand hier
een antwoord voor hem? Ik niet.
14:47
Does anybody here have an answer for him? I don't.
We moeten dit economisch maken
zodat voor alle mensen en landen
14:52
We've got to make this economic so that all people and all nations
het juiste resultaat winstgevend is...
14:59
make the right outcome, the profitable outcome,
...en daarmee het waarschijnlijke resultaat.
15:01
and therefore the likely outcome.
Energie is wereldwijd
een industrie van 6-biljoen-dollar.
15:03
Energy's a six-trillion-dollar business worldwide.
15:05
It is the mother of all markets. You remember that Internet?
Het is de moeder van alle markten.
Herinner je je internet?
15:09
Well, I'll tell you what. Green technologies -- going green --
Nou, ik zeg je:
groene technologieën -- vergroenen --
15:13
is bigger than the Internet.
is groter dan internet.
15:14
It could be the biggest economic opportunity of the 21st century.
Het kan de grootste economische kans
zijn voor de 21ste eeuw.
Sterker nog, als ons dit lukt,
15:18
Moreover, if we succeed, it's going to be
zal het de belangrijkste verandering zijn
voor het leven op deze planeet
15:20
the most important transformation for life on the planet since,
sinds de atmosfeer van methaan
in zuurstof veranderde.
15:24
as Bill Joy says, we went from methane to oxygen in the atmosphere.
Hier is de hamvraag: als het traject
van alle bedrijven en individuen
15:28
Now, here's the hard question, if the trajectory of all the world's
15:33
companies and individuals and policies and innovation
en beleid en innovatie
ter wereld niet genoeg zijn,
15:37
is not going to be enough, what are we going to do? I don't know.
wat doen we dan? Ik weet het niet.
Iedereen hier geeft om wereldverbetering
15:45
Everyone here cares about changing the world
en heeft daar op een of andere
manier aan bijgedragen.
15:48
and has made a difference in that one way or another.
15:51
So, our call to action -- my call to you --
Mijn vraag om actie --
mijn beroep op jullie --
is dat jullie van vergroenen
je volgende grote project maken.
15:55
is for you to make going green your next big thing, your gig.
Wat kun je doen? Je kunt
persoonlijk klimaatneutraal worden.
16:02
What can you do? You can personally get carbon neutral.
Ga naar ClimateCrisis.org
of CarbonCalculator.com
16:08
Go to ClimateCrisis.org or CarbonCalculator.com
en koop koolstofkredieten.
16:12
and buy carbon credits. You could join other leaders in mandating,
Je kunt je bij andere leiders voegen
om te lobbyen voor
verplichte emissiehandel in de VS.
16:17
lobbying for mandated cap and trade in U.S. greenhouse gas reductions.
Er zijn momenteel 6 wetten
klaar in het Congres.
16:22
There's six bills right now in Congress. Let's get one of them passed.
Laten we zorgen dat er
eentje aangenomen wordt.
Het belangrijkste wat je kan doen:
16:27
And the most important thing you can do, I think,
gebruik je persoonlijke
invloed en je Rolodex
16:29
is to use your personal power and your Rolodex
16:31
to lead your business, your institution, in going green.
om je bedrijf, je instelling
te leiden naar vergroening.
Doe het als Wal-Mart,
laat het groen worden
16:35
Do it like Wal-Mart, get it to go green
16:37
for its customers and its suppliers and for itself.
voor zijn klanten,
zijn leveranciers en voor zichzelf.
Wees creatief.
16:42
Really think outside the box.
Kun je je voorstellen hoe het zou
zijn als Amazon of eBay of Google
16:44
Can you imagine what it would be like if Amazon or eBay or Google
16:49
or Microsoft or Apple really went green and you caused that to happen?
of Microsoft of Apple echt vergroenden
en jij had dat veroorzaakt?
Het zou groter kunnen zijn dan Wal-Mart.
16:54
It could be bigger than Wal-Mart.
Ik kan niet wachten om te zien
wat wij TEDsters aan deze crisis doen.
16:59
I can't wait to see what we TEDsters do about this crisis.
Ik hoop echt dat we
onze energie, ons talent en al
17:05
And I really, really hope that we multiply all of our energy,
onze invloed vermenigvuldigen
om dit probleem op te lossen.
17:09
all of our talent and all of our influence to solve this problem.
Want als we dat doen, kan ik uitzien
17:24
Because if we do, I can look forward
naar de conversatie
met mijn dochter over 20 jaar.
17:30
to the conversation I'm going to have with my daughter in 20 years.
17:34
(Applause)
(Applaus)
Translated by Axel Saffran
Reviewed by Rik Delaet

▲Back to top

About the speaker:

John Doerr - Venture capitalist
John Doerr, Silicon Valley's legendary moneyman, is afraid of eco-apocalypse. After building his reputation (and a considerable fortune) investing in high-tech successes, he's turning his focus toward green technologies, and hoping it isn't too late.

Why you should listen

John Doerr, a partner in famed VC firm Kleiner Perkins Caufield & Byers, made upwards of $1 billion picking dot-com stars like Amazon, Google, Compaq and Netscape. (He also picked some flops, like Go Corporation and the scandal-ridden MyCFO.com.) He was famously quoted saying, "The Internet is the greatest legal creation of wealth in history," right before the dot-com crash. However, his business prowess earned him an appointment on President Obama's Economic Advisory Board in 2009 following the economic downturn. 

But now he's back, warning that carbon-dioxide-sputtering, gas-powered capitalism will destroy us all, and that going green may be the "biggest economic opportunity of the 21st century." So Kleiner Perkins has invested $200 million in so-called greentech, a combination of startups that are pioneering alternative energy, waste remediation and other schemes to prevent the coming environmental calamity. But Doerr is afraid that it might be too little, too late.

More profile about the speaker
John Doerr | Speaker | TED.com