ABOUT THE SPEAKER
Glenn Greenwald - Journalist
Glenn Greenwald is the journalist who has done the most to expose and explain the Edward Snowden files.

Why you should listen

As one of the first journalists privy to NSA whistleblower Edward Snowden’s archives, Glenn Greenwald has a unique window into the inner workings of the NSA and Britain's GCHQ. A vocal advocate for civil liberties in the face of growing post-9/11 authoritarianism, Greenwald was a natural outlet for Snowden, who’d admired his combative writing style in Salon and elsewhere.

Since his original Guardian exposés of Snowden’s revelations, Pulitzer winner Greenwald continues to stoke public debate on surveillance and privacy both in the media, on The Intercept, and with his new book No Place to Hide -- and suggests that the there are more shocking revelations to come.

More profile about the speaker
Glenn Greenwald | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2014

Glenn Greenwald: Why privacy matters

Glenn Greenwald: Proč je soukromí důležité

Filmed:
2,346,660 views

Glenn Greenwald byl jeden z prvních novinářů, kteří měli tu možnost prohlédnout si a napsat o dokumentech Edwarda Snowdena odhalující rozsáhlé sledování soukromých osob vládou Spojených států. Greenwald v této kritické přednášce přináší argumenty, proč si na své soukromí musíme dávat pozor, i když "neděláme nic, co bychom museli skrývat".
- Journalist
Glenn Greenwald is the journalist who has done the most to expose and explain the Edward Snowden files. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
There is an entirecelý genrežánr of YouTubeYouTube videosvidea
0
855
2943
Existuje celý žánr Youtube videí
00:15
devotedoddaný to an experienceZkusenosti whichkterý
1
3798
2013
zaměřených na zkušenost,
00:17
I am certainurčitý that everyonekaždý in this roompokoj, místnost has had.
2
5811
2577
kterou má určitě každý v této místnosti.
00:20
It entailsmá za následek an individualindividuální who,
3
8388
2013
Věnují se individuím,
která se v domnění, že jsou o samotě,
00:22
thinkingmyslící they're alonesama,
4
10401
1563
00:23
engagesse zabývá in some expressiveexpresivní behaviorchování
5
11964
3206
oddávájí nějakému výraznému chování,
00:27
wilddivoký singingzpěv, gyratinggyrating dancingtanec,
6
15170
2507
divokému zpěvu, krouživému tanci,
00:29
some mildmírné sexualsexuální activityaktivita
7
17677
2603
nějaké jemnější formě sexualní aktivity -
00:32
only to discoverobjevit that, in factskutečnost, they are not alonesama,
8
20280
2598
aby pak zjistili,
že ve skutečnosti sami nejsou,
00:34
that there is a personosoba watchingsledování and lurkingčíhající,
9
22878
3045
že tam je osoba, která
se schovává a pozoruje je.
00:37
the discoveryobjev of whichkterý causespříčin them
10
25923
1755
Toto zjištění je přinutí
00:39
to immediatelyihned ceaseukončit what they were doing
11
27678
1900
s hrůzou okamžitě zanechat toho,
00:41
in horrorhrůza.
12
29578
1890
co dělali.
00:43
The sensesmysl of shameostuda and humiliationponížení
13
31468
2082
Pocit studu a ponížení
00:45
in theirjejich facetvář is palpablepalpable.
14
33550
2283
v jejich tváři je hmatatelný.
00:47
It's the sensesmysl of,
15
35833
1732
Je to ve smyslu:
“Tohle je něco, co jsem ochotný dělat,
00:49
"This is something I'm willingochotný to do
16
37565
1733
00:51
only if no one elsejiný is watchingsledování."
17
39298
3600
jen když se nikdo jiný nedívá."
00:54
This is the cruxjádrem of the work
18
42898
2418
To je podstata práce,
00:57
on whichkterý I have been singularlyneobyčejně focusedzaměřen
19
45316
2047
na niž jsem se výhradně zaměřil
00:59
for the last 16 monthsměsíců,
20
47363
1875
v uplynulých šestnácti měsících.
01:01
the questionotázka of why privacysoukromí matterszáležitosti,
21
49238
2062
Otázka, proč nám záleží na soukromí,
01:03
a questionotázka that has arisenvzniklé
22
51300
1938
otázka, která vyvstala
01:05
in the contextkontext of a globalglobální debaterozprava,
23
53238
3122
v kontextu globální debaty,
01:08
enabledpovoleno by the revelationsodhalení of EdwardEdward SnowdenSnowden
24
56360
2488
umožněné odhaleními Edwarda Snowdena,
01:10
that the UnitedVelká StatesStáty and its partnerspartnerů,
25
58848
2341
že Spojené státy a jejich spojenci
01:13
unbeknownstbez vědomí to the entirecelý worldsvět,
26
61189
2022
bez vědomí zbytku světa
01:15
has convertedpřevedené the InternetInternetu,
27
63211
2092
přeměnili internet,
01:17
oncejednou heraldedpředznamenala as an unprecedentedbezprecedentní toolnástroj
28
65303
2801
kdysi prohlašovaný
za bezprecedentní nástroj
01:20
of liberationosvobození and democratizationdemokratizace,
29
68104
3316
svobody a demokratizace,
01:23
into an unprecedentedbezprecedentní zonepásmo
30
71420
1769
v bezprecedentní zónu
01:25
of massHmotnost, indiscriminatebezohledné surveillancedohled.
31
73189
4094
masového, nevybíravého sledování.
01:29
There is a very commonběžný sentimentsentiment
32
77283
1957
Existuje obecný názor,
který se objevuje v této debatě,
01:31
that arisesvzniká in this debaterozprava,
33
79240
1486
01:32
even amongmezi people who are uncomfortablenepříjemný
34
80726
1957
dokonce i u lidí, kteří masové sledování
01:34
with massHmotnost surveillancedohled, whichkterý saysříká
35
82683
2054
nepodporují, který říká,
01:36
that there is no realnemovitý harmpoškodit
36
84737
1923
že k žádné újmě
01:38
that comespřijde from this large-scaleve velkém měřítku invasioninvaze
37
86660
2745
pramenící z takto
rozsáhlé invaze nedochází,
01:41
because only people who are engagedzapojeno in badšpatný actsakty
38
89405
3274
jelikož pouze lidé konající špatné činy
01:44
have a reasondůvod to want to hideskrýt
39
92679
2069
mají důvod se schovávat,
01:46
and to carepéče about theirjejich privacysoukromí.
40
94748
2711
dávat si pozor na své soukromí.
01:49
This worldviewpohled na svět is implicitlyimplicitně groundeduzemněn
41
97459
2781
Tento světonázor je implicitně
zakořeněn v tvrzení,
01:52
in the propositiontvrzení that there are
two kindsdruhy of people in the worldsvět,
42
100240
2176
že na světě jsou jen dva druhy lidí:
01:54
good people and badšpatný people.
43
102416
2036
lidé hodní a lidé zlí.
01:56
BadŠpatné people are those who plotspiknutí terroristterorista attacksútoky
44
104452
2968
Zlí lidé jsou ti,
kteří plánují teroristické útoky,
kteří se angažují v násilných zločinech,
01:59
or who engagezapojit se in violentnásilný criminalitykriminality
45
107420
1498
02:00
and thereforeproto have reasonsdůvodů to
want to hideskrýt what they're doing,
46
108918
3152
a tudíž mají důvody tajit, co dělají.
02:04
have reasonsdůvodů to carepéče about theirjejich privacysoukromí.
47
112070
2057
Mají důvody starat se o své soukromí.
02:06
But by contrastkontrast, good people
48
114127
2823
Oproti tomu lidé hodní
02:08
are people who go to work,
49
116950
1653
jsou lidé, kteří chodí do práce,
02:10
come home, raisevyzdvihnout theirjejich childrenděti, watch televisiontelevize.
50
118603
2902
pak domů, vychovávají své děti,
koukají na televizi.
02:13
They use the InternetInternetu not to plotspiknutí bombingbombardování attacksútoky
51
121505
2756
Ti internet nepoužívají
k plánování bombových útoků,
02:16
but to readčíst the newszprávy or exchangevýměna recipesrecepty
52
124261
2475
nýbrž ke čtení zpráv nebo výměně receptů,
02:18
or to planplán theirjejich kids'děti' Little LeagueLiga gameshry,
53
126736
2474
nebo k plánování basebalových soutěží
pro svoje děti.
02:21
and those people are doing nothing wrongšpatně
54
129210
2318
A tito lidé nedělají nic špatného,
02:23
and thereforeproto have nothing to hideskrýt
55
131528
2047
a proto nemají co skrývat
02:25
and no reasondůvod to fearstrach
56
133575
2362
a žádný důvod se bát vlády,
02:27
the governmentvláda monitoringmonitorování them.
57
135937
2442
která je sleduje.
02:30
The people who are actuallyvlastně sayingrčení that
58
138379
1810
Lidé, kteří tohle opravdu říkají,
02:32
are engagedzapojeno in a very extremeextrémní actakt
59
140189
2779
projevují extrémní formu
02:34
of self-deprecationnadhledem.
60
142968
1556
znevažování sebe sama.
02:36
What they're really sayingrčení is,
61
144524
1909
Co ve skutečnosti říkají, je:
02:38
"I have agreedsouhlasil to make myselfmoje maličkost
62
146433
2193
"Souhlasím, že ze sebe udělám
02:40
suchtakový a harmlessneškodné and unthreateningneškodnou
63
148626
2846
takovou neškodnou a nezajímavou osobu,
02:43
and uninterestingnezajímavá personosoba that I actuallyvlastně don't fearstrach
64
151472
2958
která nikoho neohrožuje,
že se nebojím toho,
02:46
havingmít the governmentvláda know what it is that I'm doing."
65
154430
3349
že vláda ví, co dělám."
Tento přístup objevil něco, co podle mě
02:49
This mindsetmyšlení has foundnalezeno what I think
66
157779
1804
02:51
is its purestnejčistší expressionvýraz
67
159583
2069
nejjasněji vyjádřil
02:53
in a 2009 interviewrozhovor with
68
161652
2307
v inteview z roku 2009
02:55
the longtimedlouholetý CEOGENERÁLNÍ ŘEDITEL of GoogleGoogle, EricEric SchmidtSchmidt, who,
69
163959
2935
dlouholetý ředitel společnosti Google,
Eric Schmidt, který,
02:58
when askedzeptal se about all the differentodlišný wayszpůsoby his companyspolečnost
70
166894
2542
tázán na různé způsoby
používané jeho firmou
03:01
is causingzpůsobuje invasionsinvaze of privacysoukromí
71
169436
2172
způsobující vpády do soukromí
03:03
for hundredsstovky of millionsmiliony of people around the worldsvět,
72
171608
2609
stovek miliónů lidí na celém světě,
03:06
said this: He said,
73
174217
1991
řekl toto:
"Jestli děláte něco, o čem nechcete,
03:08
"If you're doing something that you don't want
74
176208
1676
03:09
other people to know,
75
177884
2014
aby o tom druzí lidé věděli,
03:11
maybe you shouldn'tby neměl be doing it in the first placemísto."
76
179898
4005
možná byste to v první řadě neměli dělat."
Takže, existuje celá řada věci,
co by se dala říct
03:15
Now, there's all kindsdruhy of things to say about
77
183903
1985
03:17
that mentalitymentalita,
78
185888
2345
o této mentalitě,
03:20
the first of whichkterý is that the people who say that,
79
188233
3240
první z nichž je, že lidé,
kteří tohle říkají,
kteří tvrdí, že soukromí
není opravdu důležité,
03:23
who say that privacysoukromí isn't really importantdůležité,
80
191473
2115
03:25
they don't actuallyvlastně believe it,
81
193588
2947
tomu ve skutečnosti nevěří.
A způsob, jakým poznáte,
že tomu vlastně nevěří,
03:28
and the way you know that
they don't actuallyvlastně believe it
82
196535
1822
03:30
is that while they say with theirjejich
wordsslova that privacysoukromí doesn't matterhmota,
83
198357
2869
je, že zatímco svými slovy tvrdí,
že soukromí není důležité,
03:33
with theirjejich actionsakce, they take all kindsdruhy of stepskroky
84
201226
3161
dělají zároveň všechno proto,
03:36
to safeguardochranná theirjejich privacysoukromí.
85
204387
2767
aby si své soukromí ochránili.
Používají hesla
na svých emailových účtech
03:39
They put passwordshesla on theirjejich emaile-mailem
86
207154
1818
03:40
and theirjejich socialsociální mediamédia accountsúčty,
87
208972
1770
a sociálních médiích,
03:42
they put lockszámky on theirjejich bedroomložnice
88
210742
1879
zamykají si ložnice,
03:44
and bathroomkoupelna doorsdveře,
89
212621
1349
a dveře do koupelny,
03:45
all stepskroky designednavrženo to preventzabránit other people
90
213970
2700
dělají všechno, co zabraňuje jiným lidem
03:48
from enteringzadání what they considerzvážit theirjejich privatesoukromé realmoblast
91
216670
2902
narušit to, co považují
za sféru svého soukromí
03:51
and knowingvědět what it is that they
don't want other people to know.
92
219572
3701
a zjistit tak, co to je, o čem nechtějí,
aby druzí věděli.
03:55
The very samestejný EricEric SchmidtSchmidt, the CEOGENERÁLNÍ ŘEDITEL of GoogleGoogle,
93
223273
3060
Ten samý Eric Schmidt,
ředitel firmy Google,
03:58
orderedobjednané his employeeszaměstnanců at GoogleGoogle
94
226333
2609
nařídil svým zaměstnancům
04:00
to ceaseukončit speakingmluvení with the onlineonline
95
228942
1935
přerušit kontakt
04:02
InternetInternetu magazinečasopis CNETCNET
96
230877
2273
s online internetovým magazínem CNET
04:05
after CNETCNET publishedpublikováno an articlečlánek
97
233150
2590
poté, co CNET zveřejnil článek
04:07
fullplný of personalosobní, privatesoukromé informationinformace
98
235740
2033
plný osobních, soukromých informací
04:09
about EricEric SchmidtSchmidt,
99
237773
2081
o Ericu Schmidtovi,
04:11
whichkterý it obtainedzískat exclusivelyvýhradně
throughpřes GoogleGoogle searcheshledání
100
239854
3116
získaných výhradně
prostřednictvím Google vyhledávání
04:14
and usingpoužitím other GoogleGoogle productsprodukty. (LaughterSmích)
101
242970
3341
a jiných produktů Google. (smích)
04:18
This samestejný divisiondivize can be seenviděno
102
246311
1857
Stejný rozpor panuje také
04:20
with the CEOGENERÁLNÍ ŘEDITEL of FacebookFacebook, MarkMark ZuckerbergZuckerberg,
103
248168
2462
u výkonného ředitele Facebooku
Marka Zuckerberga,
04:22
who in an infamousneslavné interviewrozhovor in 2010
104
250630
3530
který se v neslavném interview z roku 2010
04:26
pronouncedvyslovuje se that privacysoukromí is no longerdelší
105
254160
2399
vyslovil, že soukromí již není
04:28
a "socialsociální normnorma."
106
256559
3025
"společenskou normou."
04:31
Last yearrok, MarkMark ZuckerbergZuckerberg and his newNový wifemanželka
107
259584
2556
Minulý rok Mark Zuckerberg
se svou novou ženou
04:34
purchasedzakoupeno not only theirjejich ownvlastní houseDům
108
262140
2305
koupili nejen svůj dům,
04:36
but alsotaké all fourčtyři adjacentpřilehlý housesdomy in PaloPalo AltoAlto
109
264445
3875
ale take všechny čtyři
přilehlé domy v Palo Alto
04:40
for a totalcelkový of 30 millionmilión dollarsdolarů
110
268320
1614
za celkových 30 miliónů dolarů,
04:41
in orderobjednat to ensurezajistit that they enjoyedtěší a zonepásmo of privacysoukromí
111
269934
3532
aby si zajistili zónu soukromí,
04:45
that preventedzabráněno other people from monitoringmonitorování
112
273466
2126
jež zabrání jiným lidem ve sledování toho,
04:47
what they do in theirjejich personalosobní livesživoty.
113
275592
3599
co dělají ve svém soukromém životě.
V posledních 16 měsících, když jsem
o tomto problému po celém světě debatoval,
04:51
Over the last 16 monthsměsíců, as I've
debateddiskutuje this issueproblém around the worldsvět,
114
279191
2753
04:53
everykaždý singlesingl time somebodyněkdo has said to me,
115
281944
2416
pokaždé mi někdo řekl:
"Já se nikterak nebojím vpádů do soukromí,
04:56
"I don't really worrytrápit se about invasionsinvaze of privacysoukromí
116
284360
1509
04:57
because I don't have anything to hideskrýt."
117
285869
1609
protože nemám co skrývat."
04:59
I always say the samestejný thing to them.
118
287478
1700
Já jim vždycky řeknu to samé.
05:01
I get out a penpero, I writenapsat down my emaile-mailem addressadresa.
119
289178
2293
Vytáhnu pero a napíšu jim
svůj email.
05:03
I say, "Here'sTady je my emaile-mailem addressadresa.
120
291471
1642
Řeknu: "Tady je můj email.
05:05
What I want you to do when you get home
121
293113
1699
Až přijdete domů, chci,
abyste mi emailem poslal všechna hesla
05:06
is emaile-mailem me the passwordshesla
122
294812
1710
05:08
to all of your emaile-mailem accountsúčty,
123
296522
1810
ke všem vašim emailovým účtům,
05:10
not just the nicepěkný, respectableslušný work one in your namenázev,
124
298332
2554
ne jen k těm hezkým, slušným
pracovním s vaším jménem,
05:12
but all of them,
125
300886
1550
ale ke všem,
protože chci být schopen
jen tak si prohlížet,
05:14
because I want to be ableschopný to just trollTroll throughpřes
126
302436
2061
05:16
what it is you're doing onlineonline,
127
304497
1679
co děláte, když jste online,
přečíst si, co chci a zveřejnit cokoli,
co shledám zajímavým.
05:18
readčíst what I want to readčíst and
publishpublikovat whateverTo je jedno I find interestingzajímavý.
128
306176
2562
05:20
After all, if you're not a badšpatný personosoba,
129
308738
1800
Koneckonců, jestli nejste špatný člověk,
05:22
if you're doing nothing wrongšpatně,
130
310538
1822
jestli neděláte nic špatného,
05:24
you should have nothing to hideskrýt."
131
312360
2980
neměl byste mít co skrývat."
05:27
Not a singlesingl personosoba has takenpřijat me up on that offernabídka.
132
315340
3533
Ani jediná osoba tuto nabídku nepřijala.
05:30
I checkkontrola and — (ApplausePotlesk)
133
318873
4005
Kontroluji to a – (potlesk)
05:34
I checkkontrola that emaile-mailem accountúčet religiouslynábožensky all the time.
134
322878
3240
Neustále ten emailový účet
svědomitě kontroluji.
05:38
It's a very desolatepusté placemísto.
135
326118
3205
Je to velmi opuštěné místo.
05:41
And there's a reasondůvod for that,
136
329323
1787
A existuje k tomu důvod,
05:43
whichkterý is that we as humančlověk beingsbytosti,
137
331110
2041
což je to, že my jako lidské bytosti
05:45
even those of us who in wordsslova
138
333151
1954
i ti, kteří slovně
05:47
disclaimzříkají the importancedůležitost of our ownvlastní privacysoukromí,
139
335105
2441
popírají významnost vlastního soukromí,
05:49
instinctivelyinstinktivně understandrozumět
140
337546
2137
instinktivně rozumějí
05:51
the profoundhluboký importancedůležitost of it.
141
339683
2194
jeho hluboké důležitosti.
05:53
It is trueskutečný that as humančlověk beingsbytosti, we're socialsociální animalszvířata,
142
341877
2827
Je pravda, že jako lidské bytost
jsme společenští tvorové,
05:56
whichkterý meansprostředek we have a need for other people
143
344704
2149
což znamená, že potřebujeme jiné lidi,
05:58
to know what we're doing and sayingrčení and thinkingmyslící,
144
346853
2744
aby věděli, co děláme,
říkáme a na co myslíme,
06:01
whichkterý is why we voluntarilydobrovolně publishpublikovat
informationinformace about ourselvessebe onlineonline.
145
349597
4270
což je důvod, proč o sobě na síti
dobrovolně zveřejňujeme informace.
06:05
But equallystejně essentialnezbytný to what it meansprostředek
146
353867
2846
Ale stejně tak důležité,
pro to abychom byli
06:08
to be a freevolný, uvolnit and fulfilledsplnil humančlověk beingbytost
147
356713
2581
svobodnou a naplněnou lidskou bytostí,
06:11
is to have a placemísto that we can go
148
359294
2137
je mít místo, kam můžeme jít
06:13
and be freevolný, uvolnit of the judgmentalodsuzování eyesoči of other people.
149
361431
4028
a mít pokoj od kritických pohledů
druhých lidí.
06:17
There's a reasondůvod why we seekhledat that out,
150
365459
2007
Existuje důvod, proč takové místo hledáme
06:19
and our reasondůvod is that all of us —
151
367466
2910
a ten důvod je, že každý z nás,
06:22
not just terroriststeroristů and criminalszločinci, all of us —
152
370376
3328
nejen teroristé a zločinci, my všichni
06:25
have things to hideskrýt.
153
373704
2045
máme co skrývat.
06:27
There are all sortstřídění of things that we do and think
154
375749
2747
Je celá spousta věcí,
které děláme nebo si myslíme,
06:30
that we're willingochotný to tell our physicianlékař
155
378496
2701
a jsme ochotni je říci našemu lékaři,
06:33
or our lawyerprávník or our psychologistpsycholog or our spousemanžela
156
381197
3755
právníkovi, psychologovi nebo partnerovi
06:36
or our bestnejlepší friendpřítel that we would be mortifiedponížený
157
384952
2338
nebo nejlepšímu přiteli,
ale zahanbilo by nás,
06:39
for the restodpočinek of the worldsvět to learnUčit se.
158
387290
1960
kdyby se o nich dozvěděl zbytek světa.
06:41
We make judgmentsúsudky everykaždý singlesingl day
159
389250
2202
Každý den rozhodujeme
o věcech, které říkáme,
myslíme si a děláme,
06:43
about the kindsdruhy of things that we say and think and do
160
391452
2458
u nichž nám nevadí,
vědí-li o nich druzí,
06:45
that we're willingochotný to have other people know,
161
393910
1721
a o těch, které říkáme,
myslíme si a děláme,
06:47
and the kindsdruhy of things that we say and think and do
162
395631
1990
06:49
that we don't want anyonekdokoliv elsejiný to know about.
163
397621
2329
u nichž nechceme,
aby o nich věděl kdokoli jiný.
06:51
People can very easilysnadno in wordsslova claimpohledávka
164
399950
3327
Lidé mohou velmi snadno prohlásit,
06:55
that they don't valuehodnota theirjejich privacysoukromí,
165
403277
2162
že si neváží svého soukromí,
06:57
but theirjejich actionsakce negatenegovat the authenticitypravost of that beliefvíra.
166
405439
4977
ale jejich činy popírají
pravost jejich přesvědčení.
07:02
Now, there's a reasondůvod why privacysoukromí is so craveddožadoval se
167
410416
3730
Co tedy stojí za naší obecnou
a instinktivní touhou
07:06
universallyvšeobecně and instinctivelyinstinktivně.
168
414146
1744
po soukromí?
07:07
It isn't just a reflexivereflexivní movementhnutí
169
415890
1887
Není to jen pudová záležitost
07:09
like breathingdýchání airvzduch or drinkingpití watervoda.
170
417777
2714
jako dýchání nebo pití vody.
07:12
The reasondůvod is that when we're in a stateStát
171
420491
2440
Důvodem je, že pokud jsme ve stavu,
07:14
where we can be monitoredsledovat,
where we can be watchedsledoval,
172
422931
2657
kdy můžeme být sledováni nebo pozorováni,
07:17
our behaviorchování changesZměny dramaticallydramaticky.
173
425588
2676
naše chování se dramaticky mění.
07:20
The rangerozsah of behavioralbehaviorální optionsmožnosti that we considerzvážit
174
428264
3033
Škála možností jak se chovat,
ze které vybíráme,
07:23
when we think we're beingbytost watchedsledoval
175
431297
1808
když se domníváme, že jsme pozorováni,
07:25
severelyvážně reducesnížit.
176
433105
2155
je silně omezená.
07:27
This is just a factskutečnost of humančlověk naturePříroda
177
435260
2215
Toto je jen skutečný rys lidské povahy,
07:29
that has been recognizeduznána in socialsociální scienceVěda
178
437475
2288
který byl uznán ve společenských vědách,
stejně tak jako v literatuře a náboženství
07:31
and in literatureliteratura and in religionnáboženství
179
439763
1907
07:33
and in virtuallyprakticky everykaždý fieldpole of disciplinedisciplína.
180
441670
2228
a prakticky v každé sféře vědy.
07:35
There are dozensdesítky of psychologicalpsychologický studiesstudie
181
443898
2782
Existují tucty psychologických studií,
07:38
that provedokázat that when somebodyněkdo knows
182
446680
2551
které dokazují, že když někdo ví,
07:41
that they mightmohl be watchedsledoval,
183
449231
1569
že může být pozorován,
07:42
the behaviorchování they engagezapojit se in
184
450800
1692
chová se potom
07:44
is vastlyobrovsky more conformistkonformní and compliantkompatibilní s.
185
452492
3482
mnohem víc konformně a poddajně.
07:47
HumanLidské shameostuda is a very powerfulsilný motivatormotivátor,
186
455974
3345
Lidský stud je velmi mocný motivátor,
07:51
as is the desiretouha to avoidvyhýbat se it,
187
459319
2911
stejně jako touha se mu vyhnout,
07:54
and that's the reasondůvod why people,
188
462230
1499
a to je důvod, proč lidé,
ve stavu, kdy jsou pozorováni,
nečiní taková rozhodnutí,
07:55
when they're in a stateStát of
beingbytost watchedsledoval, make decisionsrozhodnutí
189
463729
2239
07:57
not that are the byproductvedlejší produkt of theirjejich ownvlastní agencyagentura
190
465968
3262
jenž by byla vedlejším produktem
jejich vlastního uvažování,
08:01
but that are about the expectationsočekávání
191
469230
2012
nýbrž taková, jež jsou od nich
08:03
that othersostatní have of them
192
471242
1452
očekávána druhými,
08:04
or the mandatesmandáty of societalspolečenské orthodoxypravoslaví.
193
472694
4434
či jsou ve shodě s obecně
vžitým přesvědčením.
08:09
This realizationrealizace was exploitedzneužít mostvětšina powerfullymocně
194
477128
2867
Tuto skutečnost nejvíce využil
08:11
for pragmaticpragmatický endskončí by the 18th-Th-
centurystoletí philosopherfilozof JeremyJeremy BenthamBentham,
195
479995
4141
k praktickým účelům filozof z 18. století,
Jeremy Bentham,
08:16
who setsoubor out to resolveodhodlání an importantdůležité problemproblém
196
484136
2351
který se rozhodl vyřešit závažný problém
spojený s příchodem industriálního věku,
08:18
usheredpředzvěstí in by the industrialprůmyslový agestáří,
197
486487
1802
08:20
where, for the first time, institutionsinstitucí had becomestát
198
488289
2358
kdy se instituce poprvé v historii
08:22
so largevelký and centralizedcentralizované
199
490647
1997
rozrostly a centralizovaly natolik,
08:24
that they were no longerdelší ableschopný to monitormonitor
200
492644
1828
že už nebylo možné monitorovat,
08:26
and thereforeproto controlřízení eachkaždý one
of theirjejich individualindividuální membersčlenů,
201
494472
2953
a tím pádem kontrolovat
každého jednotlivého člena.
08:29
and the solutionřešení that he devisedvymyslel
202
497425
1881
A řešení, jež navrhl
08:31
was an architecturalarchitektonický designdesign
203
499306
2203
byl architektonický design
původně zamýšlený k implementaci
ve vězeňských zařízeních,
08:33
originallypůvodně intendedzamýšlený to be implementedimplementováno in prisonsvěznice
204
501509
2716
08:36
that he calledvolal the panopticonvěznice,
205
504225
2319
jemuž dal jméno panopticon,
08:38
the primaryhlavní attributeatribut of whichkterý was the constructionkonstrukce
206
506544
2360
a jehož základní rysem byla konstrukce
08:40
of an enormousobrovský towervěž in the centercentrum of the institutioninstituce
207
508904
3071
ohromné věže upostřed instituce,
odkud kdokoli,
kdo měl nad institucí kontrolu,
08:43
where whoeverkdokoliv controlledřízen the institutioninstituce
208
511975
2148
08:46
could at any momentmoment watch any of the inmatesvězni,
209
514123
2685
mohl kdykoli pozorovat kteréhokoli vězně,
08:48
althoughAčkoli they couldn'tnemohl watch all of them at all timesčasy.
210
516808
3322
i když neustále pozorovat všechny
nebylo možné.
08:52
And crucialrozhodující to this designdesign
211
520130
2055
A klíčové pro tuto koncepci bylo,
08:54
was that the inmatesvězni could not actuallyvlastně
212
522185
1795
že vězňové
08:55
see into the panopticonvěznice, into the towervěž,
213
523980
2876
nemohli vidět do panoptikonu,
dovnitř věže,
08:58
and so they never knewvěděl
214
526856
1672
a tak nikdy nevěděli,
09:00
if they were beingbytost watchedsledoval or even when.
215
528528
2172
kdy, či jestli vůbec jsou pozorováni.
09:02
And what madevyrobeno him so excitedvzrušený about this discoveryobjev
216
530700
3583
A co bylo pro něj na tomto
objevu vzrušující,
09:06
was that that would mean that the prisonersvězňů
217
534283
1873
bylo, že pro vězně to znamenalo,
09:08
would have to assumepřevzít that they were beingbytost watchedsledoval
218
536156
3028
že museli předpokládat, že jsou pozorováni
09:11
at any givendané momentmoment,
219
539184
1685
v jakýkoli moment,
09:12
whichkterý would be the ultimatekonečný enforcerEnforcer
220
540869
1878
což byl dokonalý prostředek nutící
09:14
for obedienceposlušnost and compliancedodržování předpisů.
221
542747
3678
k poslušnosti a dodržování pravidel.
09:18
The 20th-centurystoletí FrenchFrancouzština philosopherfilozof MichelMichel FoucaultFoucault
222
546425
2925
Francouzský filozof 20. století,
Michel Foucalt, si uvědomil,
09:21
realizeduvědomil that that modelmodel could be used
223
549350
1925
že tento model by mohl být používán
09:23
not just for prisonsvěznice but for everykaždý institutioninstituce
224
551275
3115
nejen ve vězení, ale ve všech institucích,
09:26
that seeksusiluje o to controlřízení humančlověk behaviorchování:
225
554390
1950
které požadují kontrolu lidského chování:
09:28
schoolsškoly, hospitalsnemocnicích, factoriestováren, workplacespracoviště.
226
556340
2875
ve školách, nemocnicích, továrnách,
na pracovišti.
09:31
And what he said was that this mindsetmyšlení,
227
559215
2198
A co tvrdil, bylo,
že tento způsob uvažování,
09:33
this frameworkrámec discoveredobjevil by BenthamBentham,
228
561413
2426
tento rámec objevený Benthamem,
09:35
was the keyklíč meansprostředek of societalspolečenské controlřízení
229
563839
3329
byl klíčem ke kontrole společnosti
09:39
for modernmoderní, WesternZápadní societiesspolečnosti,
230
567168
2002
pro moderní, západní společnosti,
09:41
whichkterý no longerdelší need
231
569170
1774
které už nadále nepotřebovaly
09:42
the overtotevřené weaponszbraně of tyrannytyranie
232
570944
1907
otevřené zbraně tyranie -
09:44
punishingtrestání or imprisoninguvěznění or killingzabíjení dissidentsdisidenti,
233
572851
2396
trestání, věznění či zabíjení disidentů,
09:47
or legallyprávně compellingpřesvědčivé loyaltyVěrnostní to a particularkonkrétní partyoslava
234
575247
3314
nebo zákonné vynucování loajality
konkrétní politické straně,
09:50
because massHmotnost surveillancedohled createsvytváří
235
578561
2399
protože masové sledování vytváří
09:52
a prisonvězení in the mindmysl
236
580960
2555
vězení v mysli,
09:55
that is a much more subtlejemné
237
583515
1843
jež je mnohem nenápadnější,
09:57
thoughačkoli much more effectiveefektivní meansprostředek
238
585358
1889
ale zároveň mnohem efektivnější
09:59
of fosteringPodpora compliancedodržování předpisů with socialsociální normsnorem
239
587247
3049
při pěstování poddajnosti
společenským normám,
či obecně přijímaným společenským názorům.
10:02
or with socialsociální orthodoxypravoslaví,
240
590296
1462
10:03
much more effectiveefektivní
241
591758
1562
Mnohem účinnější,
10:05
than brutehovado forceplatnost could ever be.
242
593320
3125
než by kdy hrubá síla mohla být.
10:08
The mostvětšina iconickultovní work of literatureliteratura about surveillancedohled
243
596445
2818
Nejkultovnějším literárním dílem o dohledu
10:11
and privacysoukromí is the GeorgeGeorge OrwellOrwell novelromán "1984,"
244
599263
3550
a soukromí je kniha George Orwella, 1984,
10:14
whichkterý we all learnUčit se in schoolškola, and
thereforeproto it's almosttéměř becomestát a clicheklišé.
245
602813
3467
o níž jsme se všichni učili ve škole,
tudíž se z ní stalo téměř klišé.
10:18
In factskutečnost, wheneverkdykoli you bringpřinést it up
in a debaterozprava about surveillancedohled,
246
606280
2069
Vlastně, kdykoli to nadnesete
v debatě o sledování,
10:20
people instantaneouslyokamžitě dismissZavřít it
247
608349
2249
lidé to okamžitě zavrhnou
10:22
as inapplicablenepoužitelný, and what they say is,
248
610598
2302
jako nepoužitelné, a co řeknou, je:
10:24
"Oh, well in '1984,' there were
monitorsmonitory in people'slidí homesdomů,
249
612900
3283
"No, ale v knize 1984 byly monitory
v lidských domovech,
10:28
they were beingbytost watchedsledoval at everykaždý givendané momentmoment,
250
616183
2165
byli sledováni v jakémkoli daném momentu,
10:30
and that has nothing to do with
the surveillancedohled stateStát that we facetvář."
251
618348
3962
a to nemá nic společného se sledováním,
kterému čelíme my."
10:34
That is an actualaktuální fundamentalzákladní misapprehensionnedorozumění
252
622310
2920
To je ale skutečně zásadní nepochopení
10:37
of the warningsvarování that OrwellOrwell issuedvydáno in "1984."
253
625230
2701
varování, které Orwell v 1984 znázornil.
10:39
The warningVarování that he was issuingvydání
254
627931
1651
Toto jeho varování
10:41
was about a surveillancedohled stateStát
255
629582
1608
bylo o státním dohledu,
10:43
not that monitoredsledovat everybodyvšichni at all timesčasy,
256
631190
2164
který nesledoval každého
v kterýkoli moment,
10:45
but where people were awarevědomě that they could
257
633354
2053
nýbrž kde si lidé byli vědomi,
že mohou být sledováni
v jakýkoli daný moment.
10:47
be monitoredsledovat at any givendané momentmoment.
258
635407
1629
10:49
Here is how Orwell'sOrwella narratorvypravěč, WinstonWinston SmithSmith,
259
637036
3074
Winston Smith, Orwellův vypravěč,
10:52
describedpopsáno the surveillancedohled systemSystém
260
640110
2040
popsal systém dohledu, kterému čelili
10:54
that they facedtváří v tvář:
261
642150
1398
následujícím způsobem:
10:55
"There was, of coursechod, no way of knowingvědět
262
643548
2427
"Nebylo samozřejmě možné vědět,
jestli jste byli sledováni
v kterýkoli daný moment."
10:57
whetherzda you were beingbytost watchedsledoval
at any givendané momentmoment."
263
645975
2317
11:00
He wentšel on to say,
264
648292
1451
Pokračuje tvrzením:
"V každém případě se na vás
mohli napíchnout,
11:01
"At any ratehodnotit, they could plugzástrčka in your wiredrát
265
649743
1711
11:03
wheneverkdykoli they wanted to.
266
651454
1709
kdykoli chtěli.
11:05
You had to livežít, did livežít,
267
653163
2579
Museli jste žít, žili jste
11:07
from habitzvyk that becamestal se instinctinstinkt,
268
655742
2253
ze zvyku, jež se stal pudem,
11:09
in the assumptionpředpoklad that everykaždý soundzvuk you madevyrobeno
269
657995
2495
v předpokladu, že každý váš zvuk
11:12
was overheardzaslechl and exceptaž na in darknesstma
270
660490
2190
byl odposloucháván a každý váš pohyb,
11:14
everykaždý movementhnutí scrutinizedzkoumali."
271
662680
2739
kromě těch za tmy, byl zkoumán.
11:17
The AbrahamicAbrahamic religionsnáboženství similarlypodobně positpředpokládat
272
665419
3346
Abrahámovská náboženství
podobně předpokládají
11:20
that there's an invisibleneviditelný, all-knowingAll vědět authoritypravomocí
273
668765
2943
existenci neviditelné vševědoucí autority,
11:23
who, because of its omniscienceVševědoucnost,
274
671708
1743
která,díky své vševědoucnosti
11:25
always watcheshodinky whateverTo je jedno you're doing,
275
673451
1896
vždycky vidí, co děláte,
11:27
whichkterý meansprostředek you never have a privatesoukromé momentmoment,
276
675347
2773
což znamená,
že nikdy nemáte chvíli soukromí.
11:30
the ultimatekonečný enforcerEnforcer
277
678120
1684
Vrcholný vynucovač
11:31
for obedienceposlušnost to its dictatesdiktuje.
278
679804
2990
poslušnosti ke svým nařízením.
11:34
What all of these seeminglyzdánlivě disparateodlišné workspráce
279
682794
3404
Co všechna tato zdánlivě nesourodá díla
11:38
recognizeuznat, the conclusionzávěr that they all reachdosáhnout,
280
686198
2786
rozpoznávají, závěr,
k němuž všechna dospívají,
11:40
is that a societyspolečnost in whichkterý people
281
688984
2322
je, že společnost, v níž lidé
11:43
can be monitoredsledovat at all timesčasy
282
691306
2307
mohou být neustále sledováni,
11:45
is a societyspolečnost that breedsplemen conformityshody
283
693613
2655
je společnost, která pěstuje konformitu,
11:48
and obedienceposlušnost and submissionpodání,
284
696268
2242
poslušnost a podvolení se.
11:50
whichkterý is why everykaždý tyranttyran,
285
698510
1511
Což je důvod, proč každý tyran,
11:52
the mostvětšina overtotevřené to the mostvětšina subtlejemné,
286
700021
2082
od těch nejzjevnějších
až po ty nejméně patrné,
11:54
cravestouží po that systemSystém.
287
702103
2263
po tomto systému dychtí.
11:56
ConverselyA naopak, even more importantlydůležité,
288
704366
2654
Naopak, což je ještě důležitějsí,
11:59
it is a realmoblast of privacysoukromí,
289
707020
2440
je to sféra soukromí,
12:01
the abilityschopnost to go somewhereněkde where we can think
290
709460
3010
možnost jít někam, kde můžeme myslet
12:04
and reasondůvod and interactinteragovat and speakmluvit
291
712470
3158
a usuzovat a spolupracovat a mluvit,
12:07
withoutbez the judgmentalodsuzování eyesoči
of othersostatní beingbytost castobsazení uponna us,
292
715628
3654
aniž bychom byli sledováni
kritickým pohledem druhých,
12:11
in whichkterý creativitytvořivost and explorationprůzkum
293
719282
3543
v čem výhradně spočívá schopnost tvořit,
12:14
and dissentdisent exclusivelyvýhradně residejsou umístěny,
294
722825
3028
bádat a klást odpor.
12:17
and that is the reasondůvod why,
295
725853
1821
A to je důvod, proč tím,
12:19
when we allowdovolit a societyspolečnost to existexistovat
296
727674
2576
že připustíme existenci společnosti,
12:22
in whichkterý we're subjectpředmět to constantkonstantní monitoringmonitorování,
297
730250
2163
ve které jsme předmětem
nepřetržitého sledování,
12:24
we allowdovolit the essencepodstata of humančlověk freedomsvoboda
298
732413
2977
umožňujeme vážné poškozování
12:27
to be severelyvážně crippledmrzák.
299
735390
2951
samotné podstaty svobody člověka.
12:30
The last pointbod I want to observeDodržujte about this mindsetmyšlení,
300
738341
3122
Poslední, co chci poznamenat
k tomuto způsobu uvažování,
je, že myšlenka, že pouze lidé,
co dělají něco špatného,
12:33
the ideaidea that only people who
are doing something wrongšpatně
301
741463
1925
12:35
have things to hideskrýt and thereforeproto
reasonsdůvodů to carepéče about privacysoukromí,
302
743388
3882
mají co schovávat, a tím pádem
důvod pečovat o své soukromí,
12:39
is that it entrenchesutvrzeno two very destructivedestruktivní messageszpráv,
303
747270
4006
zakořeňuje dvě velmi destruktivní sdělení,
12:43
two destructivedestruktivní lessonslekce,
304
751276
2028
dvě ničivé lekce.
12:45
the first of whichkterý is that
305
753304
1756
První z nich je,
12:47
the only people who carepéče about privacysoukromí,
306
755060
2120
že pouze lidé starající se o své soukromí,
12:49
the only people who will seekhledat out privacysoukromí,
307
757180
2056
pouze lidé, co budou soukromí vyhledávat,
12:51
are by definitiondefinice badšpatný people.
308
759236
4075
jsou a priori lidé zlí.
12:55
This is a conclusionzávěr that we should have
309
763311
2132
Toto je závěr, kterému bychom měli mít
12:57
all kindsdruhy of reasonsdůvodů for avoidingvyhnout se,
310
765443
2528
celou řadu důvodů se vyhnout,
12:59
the mostvětšina importantdůležité of whichkterý is that when you say,
311
767971
2752
z nichž ten nejdůležitější je ten,
že když řeknete:
13:02
"somebodyněkdo who is doing badšpatný things,"
312
770723
2377
"někdo, kdo dělá špatné věci",
máte pravděpodobně na mysli věci
jako plánování teroristického útoku,
13:05
you probablypravděpodobně mean things
like plottingspiknutí a terroristterorista attackZáchvat
313
773100
2837
13:07
or engagingzapojení in violentnásilný criminalitykriminality,
314
775937
2041
podílení se na trestné činnosti,
13:09
a much narroweružší conceptionpočetí
315
777978
2540
tedy mnohem užší koncepci toho,
13:12
of what people who wieldvládnout powerNapájení mean
316
780518
2452
co lidé u moci myslí,
13:14
when they say, "doing badšpatný things."
317
782970
2050
když říkají "dělat špatné věci".
13:17
For them, "doing badšpatný things" typicallytypicky meansprostředek
318
785020
2307
Pro ně "dělat špatné věci" obvykle znamená
13:19
doing something that posespředstavuje meaningfulsmysluplné challengesproblémy
319
787327
3071
dělat něco, co představuje
smysluplné zpochybnění
13:22
to the exercisecvičení of our ownvlastní powerNapájení.
320
790398
3105
výkonu jejich vlastní moci.
13:25
The other really destructivedestruktivní
321
793503
1950
Ta druhá opravdu destruktivní
13:27
and, I think, even more insidiouszákeřný lessonlekce
322
795453
1908
a, domnívám se, ještě zákeřnější lekce,
13:29
that comespřijde from acceptingpřijetí this mindsetmyšlení
323
797361
2779
jež přichází s přijetím tohoto přístupu,
13:32
is there's an implicitimplicitní bargainVýprodej
324
800140
2766
je, že existuje skrytá dohoda, již lidé,
13:34
that people who acceptakceptovat this mindsetmyšlení have acceptedpřijat,
325
802906
3344
co přemýšlí tímto způsobem, akceptovali.
13:38
and that bargainVýprodej is this:
326
806250
1455
A ta dohoda je následující:
13:39
If you're willingochotný to renderposkytnout yourselfvy sám
327
807705
1972
Pokud jste ochotni odevzdat se
13:41
sufficientlydostatečně harmlessneškodné,
328
809677
2102
dostatečně neškodní,
13:43
sufficientlydostatečně unthreateningneškodnou
329
811779
2170
dostatečně neohrožující
13:45
to those who wieldvládnout politicalpolitický powerNapájení,
330
813949
1882
těm, kteří jsou u moci,
13:47
then and only then can you be freevolný, uvolnit
331
815831
3036
potom a jedině potom můžete být osvobozeni
13:50
of the dangersnebezpečí of surveillancedohled.
332
818867
2108
od nebezpečí sledování.
13:52
It's only those who are dissidentsdisidenti,
333
820975
2385
Pouze disidenti,
13:55
who challengevýzva powerNapájení,
334
823360
1481
ti kteří se moci umí postavit,
13:56
who have something to worrytrápit se about.
335
824841
1812
se mají čeho obávat.
13:58
There are all kindsdruhy of reasonsdůvodů why we
should want to avoidvyhýbat se that lessonlekce as well.
336
826653
3407
Je celá spousta důvodů, proč bychom
se takové lekci měli také vyhnout.
14:02
You maysmět be a personosoba who, right now,
337
830060
2238
Možná jste osoba, která se momentálně
14:04
doesn't want to engagezapojit se in that behaviorchování,
338
832298
2072
nechce takového jednání účastnit,
14:06
but at some pointbod in the futurebudoucnost you mightmohl.
339
834370
2455
ale někdy v budoucnu možná budete.
14:08
Even if you're somebodyněkdo who decidesrozhodne
340
836825
1674
I když jste někdo, kdo se rozhodne,
14:10
that you never want to,
341
838499
1765
že nikdy chtít nebude,
14:12
the factskutečnost that there are other people
342
840264
1634
skutečnost, že jsou jiní lidé,
14:13
who are willingochotný to and ableschopný to resistodolat
343
841898
2204
kteří jsou ochotni a schopni vzdorovat
14:16
and be adversarialsporná to those in powerNapájení
344
844102
2034
a být oponenty těm u moci,
14:18
dissidentsdisidenti and journalistsnovinářům
345
846136
1534
disidenti, žurnalisté,
14:19
and activistsaktivistů and a wholeCelý rangerozsah of othersostatní
346
847670
2088
aktivisté a celá škála dalších, je něco,
14:21
is something that bringspřináší us all collectivekolektivní good
347
849758
2494
co nám všem přináší kolektivní dobro,
14:24
that we should want to preservezachovat.
348
852252
2978
které bychom si měli chtít zachovat.
14:27
EquallyStejně criticalkritické is that the measureopatření
349
855230
2094
Stejně tak kritické je, že to,
14:29
of how freevolný, uvolnit a societyspolečnost is
350
857324
2263
že míra svobody společnosti
se neodvíjí od toho,
jak zachází se svými hodnými,
14:31
is not how it treatszachází its good,
351
859587
2150
14:33
obedientPoslušná, compliantkompatibilní s citizensobčanů,
352
861737
2463
poslušnými a poddajnými občany,
nýbrž od toho,
jak se chová ke svým disidentům
14:36
but how it treatszachází its dissidentsdisidenti
353
864200
1840
14:38
and those who resistodolat orthodoxypravoslaví.
354
866040
3115
a těm, kteří vzdorují vládnoucí doktríně.
14:41
But the mostvětšina importantdůležité reasondůvod
355
869155
1597
Ale nejdůležitějším důvodem je,
14:42
is that a systemSystém of massHmotnost surveillancedohled
356
870752
2401
že systém masového sledování
14:45
suppressespotlačí our ownvlastní freedomsvoboda in all sortstřídění of wayszpůsoby.
357
873153
2617
utlačuje naši vlastní svobodu
ve všech směrech.
14:47
It rendersvykreslí off-limitsoff-limity
358
875770
1801
Vyřazuje to z našich možností
14:49
all kindsdruhy of behavioralbehaviorální choicesvolby
359
877571
2006
celou řadu vzorců chování,
14:51
withoutbez our even knowingvědět that it's happenedStalo.
360
879577
3553
aniž bychom si toho byli vůbec vědomi.
14:55
The renownedproslulý socialistSocialistická activistaktivista RosaRosa LuxemburgLucembursko
361
883130
2482
Slavná společenská aktivistka
Rosa Luxemburg
14:57
oncejednou said, "He who does not movehýbat se
362
885612
2493
jednou řekla: "Kdo se nehýbe,
15:00
does not noticeoznámení his chainsřetězy."
363
888105
3356
nevšimne si svých řetězů."
15:03
We can try and renderposkytnout the chainsřetězy
364
891461
1689
Můžeme se pokusit učinit tato pouta
15:05
of massHmotnost surveillancedohled invisibleneviditelný or undetectablenedetekovatelné,
365
893150
3089
masového dohledu neviditelnými
nebo nezaznamenatelnými,
15:08
but the constraintsomezení that it imposesukládá on us
366
896239
2666
ale to, jak silně nás omezují,
15:10
do not becomestát any lessméně potentsilný.
367
898905
2545
to nikterak neovlivní.
15:13
Thank you very much.
368
901450
1608
Děkuji mnohokrát.
15:15
(ApplausePotlesk)
369
903058
1431
(potlesk)
15:16
Thank you.
370
904489
1507
Děkuji.
15:17
(ApplausePotlesk)
371
905996
4897
(potlesk)
15:22
Thank you.
372
910893
2387
Děkuji.
15:25
(ApplausePotlesk)
373
913280
2842
(potlesk)
Bruno Giussani: Děkuji, Glenne.
15:31
BrunoBruno GiussaniGiussani: GlennGlenn, thank you.
374
919320
2292
Musím říct, že argumenty
jsou to poměrně přesvědčivé,
15:33
The casepouzdro is ratherspíše convincingpřesvědčivý, I have to say,
375
921612
2289
15:35
but I want to bringpřinést you back
376
923901
1565
ale já se s Vámi chci vrátit
15:37
to the last 16 monthsměsíců and to EdwardEdward SnowdenSnowden
377
925466
3351
k posledním 16 měsícům
a Edwardu Snowdenovi,
15:40
for a fewpár questionsotázky, if you don't mindmysl.
378
928817
2065
jestli Vám nevadí pár otázek.
15:42
The first one is personalosobní to you.
379
930882
2488
Ta první je osobního rázu.
15:45
We have all readčíst about the arrestzatknout of your partnerpartner,
380
933370
3041
Všichni víme o zatčení Vašeho partnera
15:48
DavidDavid MirandaMiranda in LondonLondýn, and other difficultiespotíže,
381
936411
3310
Davida Mirandy v Londýně
a jiných obtížích,
15:51
but I assumepřevzít that
382
939721
2084
ale předpokládám,
15:53
in termspodmínky of personalosobní engagementzapojení and riskriziko,
383
941805
3356
že, co se týče osobní účasti a rizika,
tak tlak na Vás vyvíjený jistě není malý,
15:57
that the pressuretlak on you is not that easysnadný
384
945161
1804
15:58
to take on the biggestnejvětší sovereignsuverénní
organizationsorganizací in the worldsvět.
385
946965
2945
když jste se postavil
největší svrchované organizaci světa.
16:01
Tell us a little bitbit about that.
386
949910
2435
Povězte nám o tom něco málo.
GG: Víte, jedna z věcí,
která se, myslím, děje,
16:04
GlennGlenn GreenwaldGreenwald: You know, I think
one of the things that happensse děje
387
952345
1655
16:06
is that people'slidí courageodvaha in this regardpovažovat
388
954000
1932
je, že lidská odvaha se v tomto ohledu
16:07
getsdostane contagiousnakažlivá,
389
955932
1712
stává nakažlivou,
16:09
and so althoughAčkoli I and the other
journalistsnovinářům with whomkoho I was workingpracovní
390
957644
3463
a tak, i když já i ostatní žurnalisté,
s nimiž jsem pracoval,
16:13
were certainlyrozhodně awarevědomě of the riskriziko
391
961107
1536
jsme si rizika vědomi byli -
16:14
the UnitedVelká StatesStáty continuespokračuje to be
the mostvětšina powerfulsilný countryzemě in the worldsvět
392
962643
2722
Spojené Státy zůstávájí
nejmocnější zemí světa
16:17
and doesn't appreciatecenit si it when you
393
965365
1998
a neoceňují,
16:19
disclosezpřístupnit thousandstisíce of theirjejich secretstajemství
394
967363
1922
když svévolně odhalíte tisíce jejich
16:21
on the InternetInternetu at will —
395
969285
2511
tajemství na internetu -
16:23
seeingvidění somebodyněkdo who is a 29-year-old-let starý
396
971796
3469
vidět někoho, komu je 29 let,
16:27
ordinaryobyčejný personosoba who grewrostl up in
397
975265
2019
obyčejného člověka, který vyrostl
16:29
a very ordinaryobyčejný environmentživotní prostředí
398
977284
2313
ve velmi běžném prostředí,
16:31
exercisecvičení the degreestupeň of principledprincipiální
courageodvaha that EdwardEdward SnowdenSnowden riskedriskoval,
399
979597
3723
prokázat takovou kuráž a zásadovost,
s jakou Edward Snowden riskoval,
a přitom věděl, že za to půjde
do konce života do vězení
16:35
knowingvědět that he was going to go
to prisonvězení for the restodpočinek of his life
400
983320
2220
16:37
or that his life would unravelodhalit,
401
985540
1782
nebo že se jeho život ocitne v troskách,
16:39
inspiredinspirovaný me and inspiredinspirovaný other journalistsnovinářům
402
987322
1975
inspirovalo mě a ostatní novináře,
a inspirovalo, myslím,
lidi z celého světa,
16:41
and inspiredinspirovaný, I think, people around the worldsvět,
403
989297
1823
16:43
includingpočítaje v to futurebudoucnost whistleblowersinformátoři,
404
991120
1688
včetně budoucích whistleblowerů,
16:44
to realizerealizovat that they can engagezapojit se
in that kinddruh of behaviorchování as well.
405
992808
3515
tak, že si uvědomili, že se v takové
činnosti mohou také angažovat.
16:48
BGBG: I'm curiouszvědavý about your
relationshipvztah with EdEd SnowdenSnowden,
406
996323
2486
BG: Zajímá mě Váš vztah s Edem Snowdenem,
16:50
because you have spokenmluvený with him a lot,
407
998809
3181
protože vy jste toho s ním namluvil hodně
16:53
and you certainlyrozhodně continuepokračovat doing so,
408
1001990
1763
a určitě v tom pokračujete,
16:55
but in your bookrezervovat, you never call him EdwardEdward,
409
1003753
2636
ale ve své knize mu nikdy neříkáte Edward,
16:58
norani EdEd, you say "SnowdenSnowden." How come?
410
1006389
3460
nebo Ed, říkáte "Snowden".
Jak je to možné?
GG: Víte, jsem si jistý, že tohle je něco,
17:01
GGGG: You know, I'm sure that's something
411
1009849
1644
17:03
for a teamtým of psychologistspsychologové to examineZkontrolujte.
(LaughterSmích)
412
1011493
3331
co by mohl posoudit tým psychologů.
(smích)
17:06
I don't really know. The reasondůvod I think that,
413
1014824
3589
Já vlastně nevím. Důvodem je asi to,
17:10
one of the importantdůležité objectivescíle that he actuallyvlastně had,
414
1018413
3554
že jedním z hlavních cílů,
které ve skutečnosti měl,
17:13
one of his, I think, mostvětšina importantdůležité tacticstaktika,
415
1021967
2336
jednou z jeho, myslím,
nejdůležitějších taktik
17:16
was that he knewvěděl that one of the wayszpůsoby
416
1024303
2207
bylo, že věděl, že jedním ze způsobů
17:18
to distractrozptýlit attentionPozor from the
substancelátka of the revelationsodhalení
417
1026510
2690
jak odvrátit pozornost
od podstaty těchto odhalení,
17:21
would be to try and personalizepersonalizovat the focussoustředit se on him,
418
1029200
2650
by bylo pokusit se
soustředit zájem na něj osobně,
17:23
and for that reasondůvod, he stayedzůstal out of the mediamédia.
419
1031850
2067
a z toho důvodu se držel z dosahu médií.
17:25
He triedpokusil se not to ever have his personalosobní life
420
1033917
2509
Snažil se, aby jeho osobní život
17:28
subjectpředmět to examinationvyšetření,
421
1036426
1679
nebyl předmětem zkoumání,
17:30
and so I think callingpovolání him SnowdenSnowden
422
1038105
2714
a tak se domnívám, že oslovení Snowden
17:32
is a way of just identifyingIdentifikace him
as this importantdůležité historicalhistorický actorherec
423
1040819
3574
je způsob, jak ho identifikovat
jako důležitou postavu historie,
spíše než se zaměřovat
na jeho osobu způsobem,
17:36
ratherspíše than tryingzkoušet to personalizepersonalizovat him in a way
424
1044393
1872
17:38
that mightmohl distractrozptýlit attentionPozor from the substancelátka.
425
1046265
2880
který může odvést pozornost od podstaty.
17:41
ModeratorModerátor: So his revelationsodhalení, your analysisanalýza,
426
1049145
1457
BG: Takže jeho odhalení, Vaše analýza
17:42
the work of other journalistsnovinářům,
427
1050602
1776
a práce jiných novinářů
17:44
have really developedrozvinutý the debaterozprava,
428
1052378
3000
opravdu rozvinuly debatu
17:47
and manymnoho governmentsvlád, for examplepříklad, have reactedreagovat,
429
1055378
2128
a mnoho vlád, například, reagovalo,
17:49
includingpočítaje v to in BrazilBrazílie, with projectsprojektů and programsprogramy
430
1057506
2604
včetně té v Brazílii,
se svými projekty a programy,
17:52
to reshapezměnit tvar a little bitbit the designdesign of the InternetInternetu, etcatd.
431
1060110
2854
aby trochu přetvarovaly
koncepci internetu, atd.
17:54
There are a lot of things going on in that sensesmysl.
432
1062964
2752
V tomto smyslu se děje spousta věcí.
17:57
But I'm wonderingpřemýšlel, for you personallyosobně,
433
1065716
2270
Ale mě zajímá, pro vás osobně,
17:59
what is the endgamekonec hry?
434
1067986
1651
co je cílem?
18:01
At what pointbod will you think,
435
1069637
1633
V jakém bodě si řeknete,
18:03
well, actuallyvlastně, we'vejsme succeededuspěl
in movingpohybující se the dialvytočit?
436
1071270
3192
tak se nám skutečně
podařilo pootočit regulátorem?
18:06
GGGG: Well, I mean, the endgamekonec hry for me as a journalistnovinář
437
1074462
2278
GG: No, víte, cíl
pro mě jako novináře
18:08
is very simplejednoduchý, whichkterý is to make sure
438
1076740
2443
je velmi prostý, což je ujistit se,
že každý jednotlivý dokument,
který stojí za zvěřejnění
18:11
that everykaždý singlesingl documentdokument that's newsworthyničím novým
439
1079183
2012
18:13
and that oughtby měl to be disclosedzveřejněny
440
1081195
1646
a měl by být odhalen,
18:14
endskončí up beingbytost disclosedzveřejněny,
441
1082841
1480
nakonec odhalen je
a tajemství, která v prvé řadě
nikdy neměla být tajemstvími,
18:16
and that secretstajemství that should never
have been keptudržováno in the first placemísto
442
1084321
2037
18:18
endkonec up uncoveredOdkryté.
443
1086358
1475
jakbysmet.
18:19
To me, that's the essencepodstata of journalismžurnalistika
444
1087833
1847
To je pro mě podstatou žurnalismu,
a to je to, co jsem odhodlán dělat.
18:21
and that's what I'm committedangažovaný to doing.
445
1089680
1527
Jako někdo, kdo shledává
masové sledování odporným
18:23
As somebodyněkdo who findsnajde massHmotnost surveillancedohled odiousohavné
446
1091207
2474
ze všech důvodů, o nichž
jsem mluvil a mnoha dalších,
18:25
for all the reasonsdůvodů I just talkedmluvil about and a lot more,
447
1093681
2187
18:27
I mean, I look at this as work that will never endkonec
448
1095868
2526
koukám se na to
jako na práci, která nikdy neskončí,
18:30
untilaž do governmentsvlád around the worldsvět
449
1098394
2177
dokud vlády po celém světě
18:32
are no longerdelší ableschopný to subjectpředmět entirecelý populationspopulací
450
1100571
2619
již nebudou mít možnost
vystavit celé populace
18:35
to monitoringmonitorování and surveillancedohled
451
1103190
1486
sledování a dohledu,
aniž přesvědčí nějaký soud
či jinou entitu o tom,
18:36
unlesspokud není they convincepřesvědčit some courtsoud or some entityentita
452
1104676
2589
18:39
that the personosoba they'veoni mají targetedcílené
453
1107265
1722
že osoba, na kterou se zaměřili,
18:40
has actuallyvlastně doneHotovo something wrongšpatně.
454
1108987
2591
ve skutečnosti provedla něco špatného.
18:43
To me, that's the way that
privacysoukromí can be rejuvenatedomlazená.
455
1111578
3235
To je pro mě způsob,
jak znovu oživit soukromí.
BG: Takže Snowden je,
jak jsme tady na TEDu viděli,
18:46
BGBG: So SnowdenSnowden is very,
as we'vejsme seenviděno at TEDTED,
456
1114813
2346
18:49
is very articulateformulovat in presentingprezentace and portrayingztvárnit himselfsám
457
1117159
2768
velmi výmluvný v představování
a líčení sebe sama
18:51
as a defenderobránce of democraticdemokratický valueshodnoty
458
1119927
2280
jako obránce demokratických hodnot
18:54
and democraticdemokratický principleszásady.
459
1122207
1713
a demokratických zásad.
18:55
But then, manymnoho people really
find it difficultobtížný to believe
460
1123920
3028
Ale spousta lidí shledává obtížným uvěřit,
18:58
that those are his only motivationsmotivace.
461
1126948
2402
že to jsou jeho jediné motivace.
19:01
They find it difficultobtížný to believe
462
1129350
1478
Těžko veří tomu,
že v tom nehrají roli peníze,
19:02
that there was no moneypeníze involvedzapojeno,
463
1130828
1621
19:04
that he didn't sellprodat some of those secretstajemství,
464
1132449
1911
že neprodal některá z těchto tajemství
19:06
even to ChinaČína and to RussiaRusko,
465
1134360
1829
Číně nebo Rusku,
19:08
whichkterý are clearlyjasně not the bestnejlepší friendspřátelé
466
1136189
2544
což v současné době očividně nejsou
19:10
of the UnitedVelká StatesStáty right now.
467
1138733
2169
nejlepší přátelé Spojených Států.
A jsem si jistý, že hodně lidí tady v sále
19:12
And I'm sure manymnoho people in the roompokoj, místnost
468
1140902
1706
19:14
are wonderingpřemýšlel the samestejný questionotázka.
469
1142608
2270
si klade tu samou otázku.
19:16
Do you considerzvážit it possiblemožný there is
470
1144878
1883
Považujete za možné,
že tuto Snowdenovu stránku
jsme ještě neměli tu čest poznat?
19:18
that partčást of SnowdenSnowden we'vejsme not seenviděno yetdosud?
471
1146761
2612
19:21
GGGG: No, I considerzvážit that absurdabsurdní and idioticidiotské.
472
1149373
3181
GG: Ne, já to považuji
za absurdní a hloupé.
19:24
(LaughterSmích) If you wanted to,
473
1152554
2414
(smích) Kdybyste chtěl,
19:26
and I know you're just playinghraní devil'sDevil's advocatezastánce,
474
1154968
2462
a já vím, že jen hrajete ďáblova advokáta,
19:29
but if you wanted to sellprodat
475
1157430
3211
ale kdybyste chtěl prodat
19:32
secretstajemství to anotherdalší countryzemě,
476
1160641
1906
tajemství jiné zemi,
19:34
whichkterý he could have doneHotovo and becomestát
477
1162547
1717
a on tu možnost měl a mohl tak
19:36
extremelyvelmi richbohatý doing so,
478
1164264
1646
nesmírně zbohatnout,
poslední věc, co byste udělal,
by bylo vzít tato tajemství,
19:37
the last thing you would
do is take those secretstajemství
479
1165910
1981
19:39
and give them to journalistsnovinářům and
askdotázat se journalistsnovinářům to publishpublikovat them,
480
1167891
2744
dát je novinářům a žádat je o zveřejnění,
19:42
because it makesdělá those secretstajemství worthlessbezcenný.
481
1170635
2026
neboť to učiní tato tajemství bezcennými.
19:44
People who want to enrichobohatit themselvesoni sami
482
1172661
1648
Lidé, kteří se chtějí obohatit
to dělají tak, že tajně
prodají tajemství vládě.
19:46
do it secretlytajně by sellingprodejní
secretstajemství to the governmentvláda,
483
1174309
1970
19:48
but I think there's one importantdůležité pointbod worthhodnota makingtvorba,
484
1176279
1821
Ale je podstatné zmínit jednu věc.
19:50
whichkterý is, that accusationobvinění comespřijde from
485
1178100
2238
A to, že obvinění pocházejí
19:52
people in the U.S. governmentvláda,
486
1180338
1832
od lidí z vlády Spojených Států,
19:54
from people in the mediamédia who are loyalistsvěrní
487
1182170
2020
od lidí z médií, kteří jsou
19:56
to these variousrozličný governmentsvlád,
488
1184190
1598
stoupenci těchto vlád
19:57
and I think a lot of timesčasy when people make accusationsobvinění like that about other people —
489
1185788
3148
a já si mnohokrát pomyslím,
když lidé obviňují druhé:
20:00
"Oh, he can't really be doing this
490
1188936
1605
"On to nemůže dělat
20:02
for principledprincipiální reasonsdůvodů,
491
1190541
1665
jen tak ze zásady,
20:04
he mustmusí have some corruptzkorumpovaný, nefariouszločinný reasondůvod" —
492
1192206
2242
musí mít nějaký zkažený, nekalý důvod."
20:06
they're sayingrčení a lot more about themselvesoni sami
493
1194448
2107
Říkají tím mnohem více o sobě,
20:08
than they are the targetcílová of theirjejich accusationsobvinění,
494
1196555
1826
než o terči svých obvinění,
20:10
because — (ApplausePotlesk) —
495
1198381
4385
protože – (potlesk) -
20:14
those people, the onesty who make that accusationobvinění,
496
1202766
2520
tito lidé, ti, kteří činí tato obvinění,
20:17
they themselvesoni sami never actakt
497
1205286
1904
ti osobně nikdy nejednají
20:19
for any reasondůvod other than corruptzkorumpovaný reasonsdůvodů,
498
1207190
1922
z jiného než morálně zkaženého důvodu.
20:21
so they assumepřevzít
499
1209112
1632
Takže předpokládají,
20:22
that everybodyvšichni elsejiný is plaguedsužován by the samestejný diseasechoroba
500
1210744
2632
že všichni jsou nakaženi stejnou chorobou
20:25
of soullessnesssoullessness as they are,
501
1213376
2002
bezcitnosti jako oni sami,
20:27
and so that's the assumptionpředpoklad.
502
1215378
1871
a z toho pramení jejich domněnka.
20:29
(ApplausePotlesk)
503
1217249
1627
(potlesk)
20:30
BGBG: GlennGlenn, thank you very much.
GGGG: Thank you very much.
504
1218876
2484
BG: Mnohokrát děkuji, Glenne.
GG: Děkuji mnohokrát.
20:33
BGBG: GlennGlenn GreenwaldGreenwald.
505
1221360
2332
BG: Glenn Greenwald
20:35
(ApplausePotlesk)
506
1223692
1114
(potlesk)
Translated by Jiri Senk
Reviewed by Magdalena Schneiderova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Glenn Greenwald - Journalist
Glenn Greenwald is the journalist who has done the most to expose and explain the Edward Snowden files.

Why you should listen

As one of the first journalists privy to NSA whistleblower Edward Snowden’s archives, Glenn Greenwald has a unique window into the inner workings of the NSA and Britain's GCHQ. A vocal advocate for civil liberties in the face of growing post-9/11 authoritarianism, Greenwald was a natural outlet for Snowden, who’d admired his combative writing style in Salon and elsewhere.

Since his original Guardian exposés of Snowden’s revelations, Pulitzer winner Greenwald continues to stoke public debate on surveillance and privacy both in the media, on The Intercept, and with his new book No Place to Hide -- and suggests that the there are more shocking revelations to come.

More profile about the speaker
Glenn Greenwald | Speaker | TED.com