ABOUT THE SPEAKER
Andres Lozano - Neurosurgeon
The chair of neurosurgery at the University of Toronto, Andres Lozano has pioneered the use of deep brain stimulation for treating Parkinson’s, depression, anorexia and Alzheimer’s disease.

Why you should listen

Andres Lozano remembers the most satisfying case of his career – helping a boy with a genetic form of dystonia which had twisted his body to the point where he was only able to crawl on his stomach. While he didn’t respond to drugs, he responded wonderfully to deep brain stimulation. Three months after surgery, he was walking like a normal child. He’s now a college student leading a normal life.

Lozano is a pioneer in deep brain stimulation. His team has mapped out areas of the human brain and pioneered novel surgical approaches to treat disorders like Parkinson’s disease, depression, dystonia, anorexia, Huntington’s and Alzheimer’s disease. The chairman of neurosurgery at the University of Toronto, he holds both the R.R. Tasker Chair in Functional Neurosurgery at the Krembil Neuroscience Centre and a Tier 1 Canada Research Chair in Neuroscience.

Lozano has over 400 publications, serves on the board of several international organizations and is a founding member of the scientific advisory board of the Michael J. Fox Foundation. He has received a number of awards including the Olivecrona Medal and the Pioneer in Medicine award, has been elected a Fellow of the Royal Society of Canada and the Canadian Academy of Health Sciences and has received the Order of Spain.

More profile about the speaker
Andres Lozano | Speaker | TED.com
TEDxCaltech

Andres Lozano: Parkinson's, depression and the switch that might turn them off

Parkinsons, depression og kontakten der måske slukker for dem

Filmed:
1,461,611 views

Dyb hjernestimulation bliver meget præcist. Denne teknik tillader kirurger at placere elektroder i næsten ethvert område af hjernen, og skrue op eller ned for det -- ligesom en en termostat -- for at korrigere for dysfunktion. Et dramatisk blik på nye teknikker, hvor en kvinde med Parkinsons øjeblikkeligt holder op med at ryste og områder i hjernen der nedbrydes af Alzheimers bliver vækket til live. (Filmed at TEDxCaltech.)
- Neurosurgeon
The chair of neurosurgery at the University of Toronto, Andres Lozano has pioneered the use of deep brain stimulation for treating Parkinson’s, depression, anorexia and Alzheimer’s disease. Full bio

Double-click (or triple-click) the English transcript below to play the video.

00:12
One of the things I want to establishetablere right from the startStart
0
401
2316
En af de ting jeg vil fastslå lige fra starten
00:14
is that not all neurosurgeonsneurokirurger wearhave på cowboyCowboy bootsstøvler.
1
2717
3030
er at det ikke er alle neurokirurger der går med cowboy støvler.
00:17
I just wanted you to know that.
2
5747
2179
Jeg vil bare have at I ved det.
00:19
So I am indeedJa a neurosurgeonneurokirurg,
3
7926
2409
Jeg er netop neurokirurg,
00:22
and I followfølge efter a long traditiontradition of neurosurgeryNeurokirurgi,
4
10335
3927
og jeg følger en lang tradition med neurokirurgi,
00:26
and what I'm going to tell you about todayi dag
5
14262
1593
og det jeg vil fortælle jer om i dag,
00:27
is adjustingjustering af the dialsringer in the circuitskredsløb in the brainhjerne,
6
15855
2318
er at justere skiverne i deres kredsløb i hjernen,
00:30
beingvære ablei stand to go anywhereoveralt in the brainhjerne
7
18173
1955
at være i stand til at gå ind hvor som helst i hjernen
00:32
and turningdreje areasområder of the brainhjerne up or down
8
20128
2419
og skrue op eller ned for områder i hjernen
00:34
to help our patientspatienter.
9
22547
2212
for at hjælpe vores patienter.
00:36
So as I said, neurosurgeryNeurokirurgi comeskommer from a long traditiontradition.
10
24759
2950
Som jeg sagde, kommer neurokirurgi fra en lang tradition.
00:39
It's been around for about 7,000 yearsflere år.
11
27709
3552
Det har eksisteret i cirka 7.000 år.
00:43
In MesoamericaMesoamerika, there used to be neurosurgeryNeurokirurgi,
12
31261
3725
I Mesoamerika, plejede der at være neurokirurgi,
00:46
and there were these neurosurgeonsneurokirurger that used to treatbehandle patientspatienter.
13
34986
3768
og der var neurokirurger der plejede at behandle patienter.
00:50
And they were tryingforsøger to -- they knewvidste that the brainhjerne was involvedinvolveret
14
38754
3911
Og de prøvede at -- de vidste at hjernen var involveret
00:54
in neurologicalneurologisk and psychiatricpsykiatrisk diseasesygdom.
15
42680
2352
i neurologiske og psykiatriske lidelser.
00:57
They didn't know exactlyNemlig what they were doing.
16
45032
2161
De vidste ikke præcis hvad de lavede.
00:59
Not much has changedændret, by the way. (LaughterLatter)
17
47193
2814
Der er ikke så meget der har ændret sig, for øvrigt. (Latter)
01:02
But they thought that,
18
50007
1873
Men de tænkte at,
01:03
if you had a neurologicneurologiske or psychiatricpsykiatrisk diseasesygdom,
19
51880
2003
hvis man havde en neurologisk eller psykiatrisk lidelse,
01:05
it mustskal be because you are possessedbesad
20
53883
2591
måtte det være fordi man var besat
01:08
by an evilond spiritånd.
21
56474
2352
af en ond ånd.
01:10
So if you are possessedbesad by an evilond spiritånd
22
58826
1969
Hvis man er besat af en ond ånd
01:12
causingforårsager neurologicneurologiske or psychiatricpsykiatrisk problemsproblemer,
23
60795
2820
der skaber neurologiske eller psykiatriske lidelser,
01:15
then the way to treatbehandle this is, of courseRute,
24
63615
2021
så er måden at behandle dette på, selvfølgelig,
01:17
to make a holehul in your skullkranium and let the evilond spiritånd escapeflugt.
25
65636
5683
at lave i hul i kraniet og lade den onde ånd slippe ud.
01:23
So this was the thinkingtænker back then,
26
71319
1378
Dette var tankegangen dengang,
01:24
and these individualsindivider madelavet these holeshuller.
27
72697
4144
og disse individer lavede disse huller.
01:28
SometimesNogle gange the patientspatienter were a little bitbit reluctantmodstræbende
28
76841
2983
Nogle gange var disse patienter lidt tilbageholdende
01:31
to go throughigennem this because, you can tell that
29
79824
2415
med at gennemgå dette, fordi, man kan se at
01:34
the holeshuller are madelavet partiallydelvist and then, I think,
30
82239
2451
hullerne blev lavet delvist dengang og så, tror jeg,
01:36
there was some trepanationtrepanation, and then they left very quicklyhurtigt
31
84690
2015
der var nogen trepanering, og så forsvandt de rigtig hurtigt
01:38
and it was only a partialdelvis holehul,
32
86705
1901
og det var kun et delvist hul,
01:40
and we know they survivedoverlevede these proceduresprocedurer.
33
88606
2316
og vi ved at de overlevede disse indgreb.
01:42
But this was commonalmindelige.
34
90922
1208
Men dette var almindeligt.
01:44
There were some sitessites where one percentprocent
35
92130
1266
Der var nogle steder hvor en procent
01:45
of all the skullskranier have these holeshuller, and so you can see
36
93396
2725
af alle kranierne havde disse huller, så man kan se
01:48
that neurologicneurologiske and psychiatricpsykiatrisk diseasesygdom is quitetemmelig commonalmindelige,
37
96121
3194
at neurologiske og psykiatriske lidelser er temmelig almindelige,
01:51
and it was alsoogså quitetemmelig commonalmindelige about 7,000 yearsflere år agosiden.
38
99315
4433
og det var også temmelig almindeligt for cirka 7.000 år siden.
01:55
Now, in the courseRute of time,
39
103748
2153
I løbet af tiden,
01:57
we'vevi har come to realizerealisere that
40
105901
2220
er vi blevet klar over at
02:00
differentforskellige partsdele of the brainhjerne do differentforskellige things.
41
108121
2258
forskellige dele af hjernen gør forskellige ting.
02:02
So there are areasområder of the brainhjerne that are dedicateddedikeret
42
110379
1187
Der er dele af hjernen der er dedikerede
02:03
to controllingkontrollerende your movementbevægelse or your visionvision
43
111566
2693
til at kontrollere ens bevægelser eller ens syn
02:06
or your memoryhukommelse or your appetiteappetit, and so on.
44
114259
2949
eller ens hukommelse eller ens appetit, og så videre.
02:09
And when things work well, then the nervousnervøs systemsystem
45
117208
2734
Og når tingene fungerer godt, så fungerer nervesystemet
02:11
worksarbejder well, and everything functionsfunktioner.
46
119942
1669
godt, og alt fungerer.
02:13
But onceenkelt gang in a while, things don't go so well,
47
121611
2247
Men af og til, fungerer tingene ikke så godt,
02:15
and there's troubleproblemer in these circuitskredsløb,
48
123858
2542
og der er problemer i disse kredsløb,
02:18
and there are some rogueRogue neuronsneuroner that are misfiringmisfiring
49
126400
2704
og der er nogle abnorme neuroner der sætter ud
02:21
and causingforårsager troubleproblemer, or sometimesSommetider they're underactiveunderactive
50
129104
3179
og skaber problemer, eller nogle gange er de ikke aktive nok
02:24
and they're not quitetemmelig workingarbejder as they should.
51
132283
2544
og de fungerer ikke helt som de bør.
02:26
Now, the manifestationmanifestation of this
52
134827
2137
Manifestationen af dette
02:28
dependsafhænger on where in the brainhjerne these neuronsneuroner are.
53
136964
2484
kommer an på hvor i hjernen neuronerne er.
02:31
So when these neuronsneuroner are in the motormotor circuitkredsløb,
54
139448
2422
Når disse neuroner er i det motoriske kredsløb,
02:33
you get dysfunctiondysfunktion in the movementbevægelse systemsystem,
55
141870
2412
får man en funktionsfejl i bevægelsessystemet,
02:36
and you get things like Parkinson'sParkinsons diseasesygdom.
56
144282
2166
og man får ting som Parkinsons.
02:38
When the malfunctiondefekt is in a circuitkredsløb that regulatesregulerer your moodhumør,
57
146448
3296
Når defekten er i et kredsløb der regulerer ens humør,
02:41
you get things like depressiondepression,
58
149744
2284
får man ting som depression,
02:44
and when it is in a circuitkredsløb that controlskontroller your memoryhukommelse and cognitivekognitive functionfungere,
59
152028
3824
og når det er i et kredsløb der styrer ens hukommelse og kognitive funktion,
02:47
then you get things like Alzheimer'sAlzheimers diseasesygdom.
60
155852
2521
får man ting som Alzheimers.
02:50
So what we'vevi har been ablei stand to do is to pinpointlokalisere
61
158373
2723
Det vi har været i stand til at gøre er at præcisere
02:53
where these disturbancesforstyrrelser are in the brainhjerne,
62
161096
2307
hvor disse forstyrrelser er i hjernen,
02:55
and we'vevi har been ablei stand to interveneintervenere withininden for these circuitskredsløb
63
163403
3037
og vi har været i stand til at gribe ind indenfor disse kredsløb
02:58
in the brainhjerne to eitherenten turntur them up or turntur them down.
64
166440
3656
i hjernen for enten at skrue op for dem eller at skrue ned for dem.
03:02
So this is very much like choosingat vælge the correctkorrekt stationstation
65
170096
2284
Dette er meget lig det at vælge den rigtige sender
03:04
on the radioradio dialDial.
66
172380
1975
på radioens programvælger.
03:06
OnceÉn gang you choosevælge the right stationstation, whetherom it be jazzjazz or operaopera,
67
174355
2649
Når man finder den rigtige sender,
hvad enten det er jazz eller opera,
03:09
in our casetilfælde whetherom it be movementbevægelse or moodhumør,
68
177004
2333
i vores tilfælde hvad enten det er bevægelse eller humør,
03:11
we can put the dialDial there,
69
179337
1966
kan vi sætte programvælgeren der,
03:13
and then we can use a secondanden buttonknap to adjustjustere the volumebind,
70
181303
2771
og så kan vi bruge en anden knap til at justere volumen,
03:16
to turntur it up or turntur it down.
71
184074
2009
for at skrue op eller ned for det.
03:18
So what I'm going to tell you about
72
186083
1228
Det jeg vil fortælle jer om
03:19
is usingved brug af the circuitrykredsløb of the brainhjerne to implantimplantat electrodeselektroder
73
187311
4058
er at bruge hjernens kredsløb til at implantere elektroder
03:23
and turningdreje areasområder of the brainhjerne up and down
74
191369
2468
og skrue op eller ned for områder af hjernen
03:25
to see if we can help our patientspatienter.
75
193837
1704
for at se om vi kan hjælpe vores patienter.
03:27
And this is accomplishedgennemført usingved brug af this kindvenlig of deviceenhed,
76
195541
2333
Og dette opnås ved at bruge denne slags apparat,
03:29
and this is calledhedder deepdyb brainhjerne stimulationstimulation.
77
197874
2461
og dette kaldes dyb hjernestimulation.
03:32
So what we're doing is placinganbringelse these electrodeselektroder throughouthele vejen igennem the brainhjerne.
78
200335
3071
Det vi gør er at vi placerer disse elektroder i hele hjernen.
03:35
Again, we are makingmaking holeshuller in the skullkranium about the sizestørrelse of a dimedime,
79
203406
3949
Igen, vi laver huller i kraniet på størrelse med en enkrone,
03:39
puttingsætte an electrodeelektrode in, and then this electrodeelektrode
80
207355
2151
sætter elektroden i, og så sidder denne elektrode
03:41
is completelyfuldstændig underneathunder the skinhud
81
209506
2228
fuldstændig under huden
03:43
down to a pacemakerpacemaker in the chestbryst,
82
211734
2090
ned til en pacemaker i brystet,
03:45
and with a remotefjern controlkontrollere very much like a televisiontelevision remotefjern controlkontrollere,
83
213824
4528
og med en fjernbetjening meget lig en fjernbetjening til fjernsynet,
03:50
we can adjustjustere how much electricityelektricitet we deliveraflevere
84
218352
2979
kan vi justere hvor meget elektricitet vi leverer
03:53
to these areasområder of the brainhjerne.
85
221331
2068
til disse områder af hjernen.
03:55
We can turntur it up or down, on or off.
86
223399
2891
Vi kan skrue op eller ned for det, tænde eller slukke.
03:58
Now, about a hundredhundrede thousandtusind patientspatienter in the worldverden
87
226290
2655
Omkring hundredetusinde patienter i hele verden
04:00
have receivedmodtaget deepdyb brainhjerne stimulationstimulation,
88
228945
1876
har modtaget dyb hjernestimulation,
04:02
and I'm going to showat vise you some exampleseksempler
89
230821
1154
og jeg vil vise jer nogle eksempler
04:03
of usingved brug af deepdyb brainhjerne stimulationstimulation to treatbehandle disorderslidelser of movementbevægelse,
90
231975
2711
på at bruge dyb hjernestimulation til
at behandle bevægelseslidelser,
04:06
disorderslidelser of moodhumør and disorderslidelser of cognitionkognition.
91
234686
4514
humørsygdomme og kognition forstyrrelser.
04:11
So this looksudseende something like this when it's in the brainhjerne.
92
239200
2739
Det ser cirka sådan her ud når den er i hjernen.
04:13
You see the electrodeelektrode going throughigennem the skullkranium into the brainhjerne
93
241939
2235
Man kan se elektroden der går gennem kraniet og ind i hjernen
04:16
and restinghvilende there, and we can placeplacere this really anywhereoveralt in the brainhjerne.
94
244174
3183
og støtter sig der, og vi kan faktisk placere denne hvor som helst i hjernen.
04:19
I tell my friendsvenner that no neuronneuron is safesikker
95
247357
2460
Jeg fortæller mine venner at der ikke
er en neuron der er i sikkerhed
04:21
from a neurosurgeonneurokirurg, because we can really reach
96
249817
2182
fra en neurokirurg, fordi vi kan faktisk nå
04:23
just about anywhereoveralt in the brainhjerne quitetemmelig safelysikkert now.
97
251999
2566
mere eller mindre hvor som helst
i hjernen uden stor risiko nu.
04:26
Now the first exampleeksempel I'm going to showat vise you is a patientpatient
98
254565
2520
Det første eksempel jeg vil vise jer er en patient
04:29
with Parkinson'sParkinsons diseasesygdom,
99
257085
1710
med Parkinsons,
04:30
and this ladydame has Parkinson'sParkinsons diseasesygdom,
100
258795
1987
og denne dame har Parkinsons,
04:32
and she has these electrodeselektroder in her brainhjerne,
101
260782
2310
og hun har disse elektroder i hjernen,
04:35
and I'm going to showat vise you what she's like
102
263092
1282
og jeg vil vise jer hvordan hun er når
04:36
when the electrodeselektroder are turnedvendt off and she has her Parkinson'sParkinsons symptomssymptomer,
103
264374
3507
elektroderne bliver slukket og
hun har sine Parkinsons symptomer,
04:39
and then we're going to turntur it on.
104
267881
2333
og så når vi tænder for det.
04:42
So this looksudseende something like this.
105
270214
2695
Det ser cirka sådan her ud.
04:44
The electrodeselektroder are turnedvendt off now, and you can see that she has tremorTremor.
106
272909
4505
Nu bliver elektroderne slukket, og man kan se at hun ryster.
04:49
(VideoVideo) Man: Okay. WomanKvinde: I can't. Man: Can you try to touchrøre ved my fingerfinger?
107
277420
3719
(Video) Mand: Okay. Kvinde: Det kan jeg ikke.
Mand: Kan du prøve at røre min finger?
04:53
(VideoVideo) Man: That's a little better. WomanKvinde: That sideside is better.
108
281139
3625
(Video) Mand: Det er lidt bedre. Kvinde: Den side er bedre.
04:56
We're now going to turntur it on.
109
284764
3792
Nu tænder vi for den.
05:00
It's on. Just turnedvendt it on.
110
288556
4438
Den er tændt. Har lige tændt for den.
05:06
And this worksarbejder like that, instantlyøjeblikkeligt.
111
294561
3263
Og sådan fungerer dette, omgående.
05:09
And the differenceforskel betweenmellem shakingryster in this way and not --
112
297824
2982
Og forskellen på at ryste på denne måde og ikke at gøre det --
05:12
(ApplauseBifald)
113
300806
4601
(Bifald)
05:17
The differenceforskel betweenmellem shakingryster in this way and not is relatedrelaterede to the misbehaviordårlig opførsel
114
305407
4105
Forskellen på at ryste på denne måde og ikke gøre det,
er forbundet med den forkerte adfærd
05:21
of 25,000 neuronsneuroner in her subthalamicSubthalamic nucleusNucleus.
115
309512
3973
af 25.000 neuroner i hendes subthalamic nucleus.
05:25
So we now know how to find these troublemakersballademagere
116
313485
2576
Nu ved vi hvordan vi skal finde disse ballademagere
05:28
and tell them, "GentlemenHerrer, that's enoughnok.
117
316061
1391
og sige til dem, "De herrer, så er det godt.
05:29
We want you to stop doing that."
118
317452
1334
Vi vil have jer til at holde op med det."
05:30
And we do that with electricityelektricitet.
119
318786
1222
Og det gør vi med elektricitet.
05:32
So we use electricityelektricitet to dictatediktere how they firebrand,
120
320008
3414
Vi bruger elektricitet til at bestemme hvordan de fungerer,
05:35
and we try to blockblok theirderes misbehaviordårlig opførsel usingved brug af electricityelektricitet.
121
323422
3462
og vi prøver at blokere deres forkerte
adfærd ved at bruge elektricitet.
05:38
So in this casetilfælde, we are suppressingundertrykke the activityaktivitet of abnormalunormal neuronsneuroner.
122
326884
3444
I dette tilfælde undertrykker vi de
abnorme neuroners aktivitet.
05:42
We startedstartede usingved brug af this techniqueteknik in other problemsproblemer,
123
330328
2562
Vi begyndte at bruge denne teknik med andre problemer,
05:44
and I'm going to tell you about a fascinatingspændende problemproblem
124
332890
1402
og jeg vil fortælle jer om et fascinerende problem
05:46
that we encounteredstødt, a casetilfælde of dystoniadystoni.
125
334292
3168
som vi oplevede, et tilfælde af dystoni.
05:49
So dystoniadystoni is a disordersygdom affectingpåvirker childrenbørn.
126
337460
2505
Dystoni er en lidelse der påvirker børn.
05:51
It's a geneticgenetiske disordersygdom, and it involvesinvolverer a twistingvride motionbevægelse,
127
339965
3062
Det er en genetisk lidelse,
og det omfatter en vridende bevægelse,
05:55
and these childrenbørn get progressivelygradvis more and more twistingvride
128
343027
2824
og disse børn vrider sig gradvist mere og mere
05:57
untilindtil they can't breathetræk vejret, untilindtil they get soressår,
129
345851
1991
indtil de ikke kan trække vejret, indtil de får sår,
05:59
urinaryurin infectionsinfektioner, and then they die.
130
347842
2031
urinvejsinfektioner, og så dør de.
06:01
So back in 1997, I was askedspurgt to see this youngung boydreng,
131
349873
3373
Tilbage i 1997, blev jeg bedt om at kigge på denne unge dreng,
06:05
perfectlyperfekt normalnormal. He has this geneticgenetiske formform of dystoniadystoni.
132
353246
2956
helt normal. Han har denne genetiske form for dystoni.
06:08
There are eightotte childrenbørn in the familyfamilie.
133
356202
2219
Der er otte børn i familien.
06:10
FiveFem of them have dystoniadystoni.
134
358421
3359
Fem af dem har dystoni.
06:13
So here he is.
135
361780
2185
Her er han.
06:15
This boydreng is nineni yearsflere år oldgammel, perfectlyperfekt normalnormal untilindtil the agealder sixseks,
136
363965
4186
Denne dreng er ni år gammel,
helt normal indtil seks års alderen,
06:20
and then he startedstartede twistingvride his bodylegeme, first the right footfod,
137
368151
4395
og så begyndte han at vride sin krop, først hans højre fod,
06:24
then the left footfod, then the right armarm, then the left armarm,
138
372546
3420
så den venstre fod, så den højre arm, så den venstre arm,
06:27
then the trunkbagagerum, and then by the time he arrivedankom,
139
375966
3247
så kroppen, og så da han ankom,
06:31
withininden for the courseRute of one or two yearsflere år of the diseasesygdom onsetdebut,
140
379213
2940
inden for et eller to år efter sygdommen begyndte,
06:34
he could no longerlængere walk, he could no longerlængere standstå.
141
382153
2320
kunne han ikke længere gå,
han kunne ikke længere stå oprejst.
06:36
He was crippledlammet, and indeedJa the naturalnaturlig progressionprogression
142
384473
2698
Han var invalideret, og rigtignok er den naturlige udvikling
06:39
as this getsfår worseværre is for them to becomeblive progressivelygradvis twistedsnoet,
143
387171
3555
i takt med at det bliver værre for dem er
at de bliver gradvist mere forvredne,
06:42
progressivelygradvis disabledhandicappet, and manymange of these childrenbørn do not surviveoverleve.
144
390726
5690
gradvist mere invalideret,
og mange af disse børn overlever det ikke.
06:48
So he is one of fivefem kidsbørn.
145
396416
2028
Han er en af de fem børn.
06:50
The only way he could get around was crawlingkravle on his bellybug like this.
146
398444
4094
Den eneste måde han kunne komme rundt på var,
at kravle rundt på maven på denne måde.
06:54
He did not respondsvare to any drugsstoffer.
147
402538
1956
Han reagerede ikke på nogen lægemidler.
06:56
We did not know what to do with this boydreng.
148
404494
1940
Vi vidste ikke hvad vi skulle gøre med denne dreng.
06:58
We did not know what operationoperation to do,
149
406434
2116
Vi vidste ikke hvilken operation vi skulle foretage,
07:00
where to go in the brainhjerne,
150
408550
2194
hvor vi skulle hen i hjernen,
07:02
but on the basisbasis of our resultsresultater in Parkinson'sParkinsons diseasesygdom,
151
410744
2773
men på basis af vores resultater med Parkinsons lidelsen,
07:05
we reasonedbegrundet, why don't we try to suppressundertrykke
152
413517
2005
argumenterede vi, hvorfor prøver vi ikke at undertrykke
07:07
the samesamme areaareal in the brainhjerne that we suppressedundertrykt
153
415522
3097
det samme område i hjernen som vi undertrykte
07:10
in Parkinson'sParkinsons diseasesygdom, and let's see what happenssker?
154
418619
3655
med Parkinsons lidelse, og lad os se hvad der sker?
07:14
So here he was. We operateddrives on him
155
422274
1787
Her var han. Vi opererede på ham
07:16
hopinghåber that he would get better. We did not know.
156
424061
3874
i håb om at det ville blive bedre. Vi vidste det ikke.
07:19
So here he is now, back in IsraelIsrael where he livesliv,
157
427935
4127
Her er han nu, tilbage i Israel hvor han bor,
07:24
threetre monthsmåneder after the procedureprocedure, and here he is.
158
432062
4053
tre måneder efter operationen, og her er han.
07:28
(ApplauseBifald)
159
436115
4950
(Bifald)
07:36
On the basisbasis of this resultresultat, this is now a procedureprocedure
160
444669
2621
På baggrund af dette resultat, er dette nu et indgreb
07:39
that's doneFærdig throughouthele vejen igennem the worldverden,
161
447290
1248
der bliver udført i hele verden,
07:40
and there have been hundredshundreder of childrenbørn
162
448538
1295
og er blevet udført på hundredvis af børn
07:41
that have been helpedhjulpet with this kindvenlig of surgerykirurgi.
163
449833
4207
der er blevet hjulpet af denne slags kirurgi.
07:46
This boydreng is now in universityuniversitet
164
454040
2117
Denne dreng går nu på universitetet
07:48
and leadskundeemner quitetemmelig a normalnormal life.
165
456157
2036
og fører et temmelig normalt liv.
07:50
This has been one of the mostmest satisfyingopfylder casessager
166
458193
2368
Dette har været en af de mest tilfredsstillende sager
07:52
that I have ever doneFærdig in my entirehel careerkarriere,
167
460561
1979
som jeg har lavet i hele min karriere,
07:54
to restoregenoprette movementbevægelse and walking to this kindvenlig of childbarn.
168
462540
3377
at genoprette bevægelse og evnen til at gå
til denne slags børn.
07:57
(ApplauseBifald)
169
465917
6255
(Bifald)
08:04
We realizedgik op for that perhapsmåske we could use this technologyteknologi
170
472172
2869
Vi blev klar over at vi måske kunne bruge denne teknologi
08:07
not only in circuitskredsløb that controlkontrollere your movementbevægelse
171
475041
2172
ikke kun i kredsløbene der regulerer ens bevægelse
08:09
but alsoogså circuitskredsløb that controlkontrollere other things,
172
477213
1952
men også i kredsløb der regulerer andre ting,
08:11
and the nextNæste thing that we tooktog on
173
479165
1147
og det næste vi kiggede på
08:12
was circuitskredsløb that controlkontrollere your moodhumør.
174
480312
2993
var kredsløb der regulerer ens humør.
08:15
And we decidedbesluttede to take on depressiondepression,
175
483305
2076
Og vi besluttede os for at give os i kast med depression,
08:17
and the reasongrund we tooktog on depressiondepression is because it's so prevalentfremherskende,
176
485381
2259
og grunden til vi gav os i kast med depression
er fordi det er så udbredt,
08:19
and as you know, there are manymange treatmentsbehandlinger for depressiondepression,
177
487640
2544
og som I ved, er der mange behandlingsmuligheder
mod depression,
08:22
with medicationmedicin and psychotherapyPsykoterapi,
178
490184
2037
men medicinering og psykoterapi,
08:24
even electroconvulsiveelektrochok therapyterapi,
179
492221
2062
selv elektrochok terapi,
08:26
but there are millionsmillioner of people,
180
494283
1334
men der er millioner af mennesker,
08:27
and there are still 10 or 20 percentprocent of patientspatienter with depressiondepression
181
495617
2792
og der er stadig 10 eller 20 procent
af patienterne med depressioner
08:30
that do not respondsvare, and it is these patientspatienter that we want to help.
182
498409
3252
der ikke reagerer på det, og det er de patienter vi vil hjælpe.
08:33
And let's see if we can use this techniqueteknik
183
501661
2103
Og lad os se om vi kan bruge denne teknik
08:35
to help these patientspatienter with depressiondepression.
184
503764
2239
til at hjælpe disse patienter med depression.
08:38
So the first thing we did was, we comparedsammenlignet,
185
506003
1850
Det første vi gjorde var, at vi sammenlignede
08:39
what's differentforskellige in the brainhjerne of someonenogen with depressiondepression
186
507853
1824
forskellen der er i hjernen på en person med depression
08:41
and someonenogen who is normalnormal,
187
509677
1668
og en der er normal,
08:43
and what we did was PETPET scansscanninger to look at the bloodblod flowflyde of the brainhjerne,
188
511345
3460
og vi tog PET skanninger til at se
blodgennemstrømningen i hjernen,
08:46
and what we noticedbemærket is that in patientspatienter with depressiondepression
189
514805
2369
og vi lagde mærke til, at hos patienter med en depression
08:49
comparedsammenlignet to normalsnormaler,
190
517174
2045
sammenlignet med normale patienter,
08:51
areasområder of the brainhjerne are shutlukke down,
191
519219
1498
var der lukket ned for områder af hjernen,
08:52
and those are the areasområder in blueblå.
192
520717
1265
og de områder var blå.
08:53
So here you really have the bluesBlues,
193
521982
1620
Her har man virkeligt de blå,
08:55
and the areasområder in blueblå are areasområder that are involvedinvolveret
194
523602
3573
og de blå områder er områder der er involveret
08:59
in motivationmotivering, in drivekøre and decision-makingbeslutningstagning,
195
527175
2656
i motivation, i gåpåmod og beslutningstagning,
09:01
and indeedJa, if you're severelyalvorligt depresseddeprimeret as these patientspatienter were,
196
529831
2495
og bestemt, hvis man er alvorlig deprimeret
som disse patienter var,
09:04
those are impairedsvækket. You lackmangel motivationmotivering and drivekøre.
197
532326
2692
de er nedsat. Man mangler motivation og gåpåmod.
09:07
The other thing we discoveredopdaget
198
535018
1879
Den anden ting vi fandt ud af
09:08
was an areaareal that was overactiveoveraktiv, areaareal 25,
199
536897
2489
var et område der var overaktivt, område 25,
09:11
seenset there in redrød,
200
539386
1588
her markeret med rødt,
09:12
and areaareal 25 is the sadnesssorg centercentrum of the brainhjerne.
201
540974
2657
og område 25 er hjernens bedrøvelsescenter.
09:15
If I make any of you sadtrist, for exampleeksempel, I make you rememberHusk
202
543631
2873
Hvis jeg gør nogen af jer ked af det, for eksempel,
får jeg jer til at huske
09:18
the last time you saw your parentforælder before they dieddøde
203
546504
2287
den sidste gang I så jeres forældre inden de døde
09:20
or a friendven before they dieddøde,
204
548791
1633
eller en ven inden de døde,
09:22
this areaareal of the brainhjerne lightslys up.
205
550424
1206
lyser dette område af hjernen op.
09:23
It is the sadnesssorg centercentrum of the brainhjerne.
206
551630
1723
Det er hjernens bedrøvelsescenter.
09:25
And so patientspatienter with depressiondepression have hyperactivityhyperaktivitet.
207
553353
3212
Patienter med depression har hyperaktivitet.
09:28
The areaareal of the brainhjerne for sadnesssorg is on redrød hothed.
208
556565
2178
Bedrøvelses centeret i hjernen er rødglødende.
09:30
The thermostattermostat is setsæt at 100 degreesgrader,
209
558743
2657
Termostaten er sat på 100 grader,
09:33
and the other areasområder of the brainhjerne, involvedinvolveret in drivekøre and motivationmotivering, are shutlukke down.
210
561400
3128
og de andre områder af hjernen, der er involveret i gåpåmod
og motivation, er der lukket ned for.
09:36
So we wonderedspekulerede, can we placeplacere electrodeselektroder in this areaareal of sadnesssorg
211
564528
2997
Så vi undrede os over, om vi kunne placere elektroder
i dette bedrøvelsescenter
09:39
and see if we can turntur down the thermostattermostat,
212
567525
2429
og se om vi kunne skrue ned for termostaten,
09:41
can we turntur down the activityaktivitet,
213
569954
1713
kan vi skrue ned for aktiviteten,
09:43
and what will be the consequencefølge of that?
214
571667
2122
og hvad vil konsekvensen deraf være?
09:45
So we wentgik aheadforan and implantedimplanteret electrodeselektroder in patientspatienter with depressiondepression.
215
573789
3127
Vi gik i gang med at placere elektroder
i patienter med depression.
09:48
This is work doneFærdig with my colleaguekollega HelenHelen MaybergMayberg from EmoryEmory.
216
576916
2487
Dette arbejde bliver gjort af min kollega
Helen Mayberg fra Emory.
09:51
And we placedplaceret electrodeselektroder in areaareal 25,
217
579403
1934
Og vi placerede elektroder i område 25,
09:53
and in the toptop scanScan you see before the operationoperation,
218
581337
2285
og i den øverste skanning kan man se et billede inden operationen,
09:55
areaareal 25, the sadnesssorg areaareal is redrød hothed,
219
583622
2286
område 25, bedrøvelses centeret er rødglødende,
09:57
and the frontalfrontal lobeslapper are shutlukke down in blueblå,
220
585908
2394
og frontallapperne er lukket ned med blåt,
10:00
and then, after threetre monthsmåneder of continuoussammenhængende stimulationstimulation,
221
588302
2408
og så, efter tre måneders kontinuerlig stimulation,
10:02
24 hourstimer a day, or sixseks monthsmåneder of continuoussammenhængende stimulationstimulation,
222
590710
3015
24 timer om dagen, eller seks måneders kontinuerlig stimulation,
10:05
we have a completekomplet reversaltilbageførsel of this.
223
593725
1774
har vi en total ændring af dette.
10:07
We're ablei stand to drivekøre down areaareal 25,
224
595499
2839
Vi er i stand til at skrue helt for område 25,
10:10
down to a more normalnormal levelniveau,
225
598338
1952
ned til et mere normalt niveau,
10:12
and we're ablei stand to turntur back onlineonline
226
600290
2036
og vi er i stand til at tænde for
10:14
the frontalfrontal lobeslapper of the brainhjerne,
227
602326
1308
frontallapperne i hjernen,
10:15
and indeedJa we're seeingat se very strikingslående resultsresultater
228
603634
1869
og vi ser bestemt meget slående resultater
10:17
in these patientspatienter with severealvorlig depressiondepression.
229
605503
2747
i disse patienter med alvorlige depressioner.
10:20
So now we are in clinicalklinisk trialsforsøg, and are in PhaseFase IIIIII clinicalklinisk trialsforsøg,
230
608250
2902
Nu udfører vi kliniske forsøg,
og er på det tredje stadie i de kliniske forsøg,
10:23
and this maykan becomeblive a newny procedureprocedure,
231
611152
2543
og dette kunne blive en ny procedure,
10:25
if it's safesikker and we find that it's effectiveeffektiv,
232
613695
2183
hvis det er sikkert og vi mener det er effektivt,
10:27
to treatbehandle patientspatienter with severealvorlig depressiondepression.
233
615878
3674
for at behandle patienter med alvorlig depression.
10:31
I've shownvist you that we can use deepdyb brainhjerne stimulationstimulation
234
619567
2960
Jeg har vist jer at vi kan bruge dyb hjernestimulation
10:34
to treatbehandle the motormotor systemsystem
235
622527
2087
til at behandle det motoriske system
10:36
in casessager of Parkinson'sParkinsons diseasesygdom and dystoniadystoni.
236
624614
2446
i tilfælde med Parkinsons og dystoni.
10:39
I've shownvist you that we can use it to treatbehandle a moodhumør circuitkredsløb
237
627060
2385
Jeg har vist jer at vi kan bruge det til at behandle humørkredsløbet
10:41
in casessager of depressiondepression.
238
629445
1650
i tilfælde med depression.
10:43
Can we use deepdyb brainhjerne stimulationstimulation to make you smartersmartere?
239
631095
4545
Kan vi bruge dyb hjernestimulation til at gøre en klogere?
10:47
(LaughterLatter)
240
635640
2096
(Latter)
10:49
AnybodyNogen interestedinteresseret in that?
241
637736
2566
Nogen der er interesserede i det?
10:52
(ApplauseBifald)
242
640302
2300
(Bifald)
10:54
Of courseRute we can, right?
243
642602
2988
Selvfølgelig kan vi det, ikke?
10:57
So what we'vevi har decidedbesluttede to do is
244
645590
2214
Det vi har besluttet os for at gøre er
10:59
we're going to try to turbochargedriftsoverskuddet
245
647804
2421
at vi prøver at turbolade
11:02
the memoryhukommelse circuitskredsløb in the brainhjerne.
246
650225
2205
hukommelseskredsløbene i hjernen.
11:04
We're going to placeplacere electrodeselektroder withininden for the circuitskredsløb
247
652430
2736
Vi placerer elektroder inden i kredsløbene
11:07
that regulateregulere your memoryhukommelse and cognitivekognitive functionfungere
248
655166
2676
der regulerer ens hukommelse og kognitive funktioner
11:09
to see if we can turntur up theirderes activityaktivitet.
249
657842
3270
for at se om vi kan skrue op for deres aktivitet.
11:13
Now we're not going to do this in normalnormal people.
250
661112
1938
Nu vil vi ikke gøre dette ved normale mennesker.
11:15
We're going to do this in people that have cognitivekognitive deficitsunderskud,
251
663050
3652
Vi gør dette ved de mennesker der har kognitivt underskud
11:18
and we'vevi har chosenvalgt to treatbehandle patientspatienter with Alzheimer'sAlzheimers diseasesygdom
252
666702
3459
og vi har valgt at behandle patienter med Alzheimers
11:22
who have cognitivekognitive and memoryhukommelse deficitsunderskud.
253
670161
2107
der har kognitive og hukommelsesunderskud.
11:24
As you know, this is the mainvigtigste symptomsymptom
254
672268
1939
Som I ved, er dette det primære symptom
11:26
of earlytidlig onsetdebut Alzheimer'sAlzheimers diseasesygdom.
255
674207
2423
ved begyndende Alzheimers.
11:28
So we'vevi har placedplaceret electrodeselektroder withininden for this circuitkredsløb
256
676630
2194
Vi har placeret elektroderne i dette kredsløb
11:30
in an areaareal of the brainhjerne calledhedder the fornixfornix,
257
678824
1995
i et område i hjernen der hedder fornix,
11:32
whichhvilken is the highwayhovedvej in and out of this memoryhukommelse circuitkredsløb,
258
680819
2778
som er motorvejen ind og ud af dette hukommelseskredsløb,
11:35
with the ideaide to see if we can turntur on this memoryhukommelse circuitkredsløb,
259
683597
3428
med den ide om vi kan tænde for dette hukommelseskredsløb,
11:39
and whetherom that can, in turntur, help these patientspatienter
260
687025
3249
og om det, til gengæld, kan hjælpe disse patienter
11:42
with Alzheimer'sAlzheimers diseasesygdom.
261
690274
2309
med Alzheimers.
11:44
Now it turnsdrejninger out that in Alzheimer'sAlzheimers diseasesygdom,
262
692583
2318
Det viser sig at med Alzheimers,
11:46
there's a hugekæmpe stor deficitunderskud in glucoseglucose utilizationudnyttelse in the brainhjerne.
263
694901
4072
er der et kæmpestort underskud af
udnyttelsen af glukose i hjernen.
11:50
The brainhjerne is a bitbit of a hoghog when it comeskommer to usingved brug af glucoseglucose.
264
698973
3418
Hjernen er temmelig grådig når det handler om at bruge glukose.
11:54
It usesanvendelser 20 percentprocent of all your --
265
702391
1760
Den bruger 20 procent af ens --
11:56
even thoughselvom it only weighsvejer two percentprocent --
266
704151
1515
selvom den kun vejer to procent --
11:57
it usesanvendelser 10 timesgange more glucoseglucose than it should basedbaseret on its weightvægt.
267
705666
3145
den bruger 10 gange mere glukose end den burde
på baggrund af dens vægt.
12:00
TwentyTyve percentprocent of all the glucoseglucose in your bodylegeme is used by the brainhjerne,
268
708811
2583
Tyve procent af al den glukose der er i ens krop
bliver brugt af hjernen,
12:03
and as you go from beingvære normalnormal
269
711394
2430
og i takt med at man går fra at være normal
12:05
to havingat have mildmild cognitivekognitive impairmentleverfunktion,
270
713824
2193
til at have en mild kognitiv forringelse,
12:08
whichhvilken is a precursorforløber for Alzheimer'sAlzheimers, all the way to Alzheimer'sAlzheimers diseasesygdom,
271
716017
2455
som er et forstadie til Alzheimers, helt til Alzheimers,
12:10
then there are areasområder of the brainhjerne that stop usingved brug af glucoseglucose.
272
718472
2689
er der områder i hjernen der holder op med at bruge glukose.
12:13
They shutlukke down. They turntur off.
273
721161
2295
De lukker ned. De slukker.
12:15
And indeedJa, what we see is that these areasområder in redrød
274
723456
2282
Og bestemt, det vi ser er at disse områder i rød
12:17
around the outsideuden for ribbonbånd of the brainhjerne
275
725738
1767
i det yderste bånd i hjernen
12:19
are progressivelygradvis getting more and more blueblå
276
727505
2276
bliver gradvist mere og mere blå
12:21
untilindtil they shutlukke down completelyfuldstændig.
277
729781
3172
indtil de lukker totalt ned.
12:24
This is analogousanaloge to havingat have a powerstrøm failurefiasko
278
732953
2359
Dette svarer til at have en strømafbrydelse
12:27
in an areaareal of the brainhjerne, a regionalregional powerstrøm failurefiasko.
279
735312
2543
i et område af hjernen, et regionalt strømsvigt.
12:29
So the lightslys are out in partsdele of the brainhjerne
280
737855
2397
Lyset er altså slukket i dele af hjernen
12:32
in patientspatienter with Alzheimer'sAlzheimers diseasesygdom,
281
740252
2598
hos patienter med Alzheimers,
12:34
and the questionspørgsmål is, are the lightslys out foreverfor evigt,
282
742850
2409
og spørgsmålet er, er lyset slukket for evigt,
12:37
or can we turntur the lightslys back on?
283
745259
2861
eller kan vi tænde for lyset igen?
12:40
Can we get those areasområder of the brainhjerne to use glucoseglucose onceenkelt gang again?
284
748120
3236
Kan vi få de områder af hjernen til at bruge glukose igen?
12:43
So this is what we did. We implantedimplanteret electrodeselektroder in the fornixfornix
285
751356
2550
Dette er hvad vi gjorde. Vi implanterede elektroder i fornix
12:45
of patientspatienter with Alzheimer'sAlzheimers diseasesygdom, we turnedvendt it on,
286
753906
2613
hos patienter med Alzheimers, vi tændte for det,
12:48
and we lookedkigget at what happenssker to glucoseglucose use in the brainhjerne.
287
756519
3511
og vi kiggede på hvad der sker med glukose i hjernen.
12:52
And indeedJa, at the toptop, you'llvil du see before the surgerykirurgi,
288
760030
3262
Og bestemt, i toppen, ser I et billede inden operationen,
12:55
the areasområder in blueblå are the areasområder that use lessmindre glucoseglucose than normalnormal,
289
763292
3364
områderne i blå er de områder
der bruger mindre glukose end normalt,
12:58
predominantlyovervejende the parietalparietal and temporaltidsmæssig lobeslapper.
290
766656
2208
hovedsageligt i parietal- og temporal lapperne.
13:00
These areasområder of the brainhjerne are shutlukke down.
291
768864
1710
Der er lukket ned for disse områder af hjernen.
13:02
The lightslys are out in these areasområder of the brainhjerne.
292
770574
2675
Lyset er slukket i disse områder af hjernen.
13:05
We then put in the DBSDBS electrodeselektroder and we wait for a monthmåned
293
773249
2954
Vi sætter så DBS elektroder ind og venter en måned
13:08
or a yearår, and the areasområder in redrød
294
776203
1391
eller et år, og områderne i rødt
13:09
representrepræsentere the areasområder where we increaseøge glucoseglucose utilizationudnyttelse.
295
777594
3307
repræsenterer de områder hvor vi forøger udnyttelsen af glukose.
13:12
And indeedJa, we are ablei stand to get these areasområder of the brainhjerne
296
780901
2120
Og sandelig, vi er i stand til at få de områder af hjernen
13:15
that were not usingved brug af glucoseglucose to use glucoseglucose onceenkelt gang again.
297
783021
3514
der ikke bruger glukose, til at bruge glukose igen.
13:18
So the messagebesked here is that, in Alzheimer'sAlzheimers diseasesygdom,
298
786535
2352
Budskabet her er at, hos Alzheimers,
13:20
the lightslys are out, but there is someonenogen home,
299
788887
2329
er lyset slukket, men der er nogen hjemme,
13:23
and we're ablei stand to turntur the powerstrøm back on
300
791216
2149
og vi er i stand til at tænde for strømmen igen
13:25
to these areasområder of the brainhjerne, and as we do so,
301
793365
2306
for de områder i hjernen, og når vi gør det,
13:27
we expectforventer that theirderes functionsfunktioner will returnVend tilbage.
302
795671
2936
forventer vi at deres funktioner kommer tilbage.
13:30
So this is now in clinicalklinisk trialsforsøg.
303
798607
2127
Der bliver nu lavet kliniske forsøg med dette.
13:32
We are going to operateoperere on 50 patientspatienter
304
800734
1901
Vi opererer på 50 patienter
13:34
with earlytidlig Alzheimer'sAlzheimers diseasesygdom
305
802635
1978
med tidlig Alzheimers
13:36
to see whetherom this is safesikker and effectiveeffektiv,
306
804613
2057
for at se om dette er sikkert og effektivt,
13:38
whetherom we can improveforbedre theirderes neurologicneurologiske functionfungere.
307
806670
2979
om vi kan forbedre deres neurologiske funktion.
13:41
(ApplauseBifald)
308
809649
7480
(Bifald)
13:49
So the messagebesked I want to leaveforlade you with todayi dag is that,
309
817129
2948
Budskabet jeg vil efterlade hos jer i dag er, at
13:52
indeedJa, there are severalflere circuitskredsløb in the brainhjerne
310
820077
2604
bestemt, der er adskillige kredsløb i hjernen
13:54
that are malfunctioningfunktionssvigt acrosset kors variousforskellige diseasesygdom statesstater,
311
822681
3926
der svigter på tværs af forskellige sygdoms tilstande,
13:58
whetherom we're talkingtaler about Parkinson'sParkinsons diseasesygdom,
312
826607
2208
hvad enten vi taler om Parkinsons,
14:00
depressiondepression, schizophreniaskizofreni, Alzheimer'sAlzheimers.
313
828815
3082
depression, skizofreni, Alzheimers.
14:03
We are now learninglæring to understandforstå what are the circuitskredsløb,
314
831897
3030
Vi lærer nu at forstå hvilke kredsløb det er,
14:06
what are the areasområder of the brainhjerne that are responsibleansvarlig for
315
834927
2202
hvilke områder af hjernen der er ansvarlige for
14:09
the clinicalklinisk signsskilte and the symptomssymptomer of those diseasessygdomme.
316
837129
2520
de kliniske tegn og symptomerne på de sygdomme.
14:11
We can now reach those circuitskredsløb.
317
839649
2306
Vi kan nu nå ind til de kredsløb.
14:13
We can introduceindføre electrodeselektroder withininden for those circuitskredsløb.
318
841955
2632
Vi kan indsætte elektroder i de kredsløb.
14:16
We can graduatebestå the activityaktivitet of those circuitskredsløb.
319
844587
2982
Vi kan graduere aktiviteten i de kredsløb.
14:19
We can turntur them down if they are overactiveoveraktiv,
320
847569
3252
Vi kan skrue ned for dem hvis de er for aktive,
14:22
if they're causingforårsager troubleproblemer, troubleproblemer that is feltfølte throughouthele vejen igennem the brainhjerne,
321
850821
2957
hvis de skaber problemer, problemer der mærkes i hele hjernen,
14:25
or we can turntur them up if they are underperformingdårlige resultater,
322
853778
2581
eller vi kan skrue op for dem hvis de underpræsterer,
14:28
and in so doing, we think that we maykan be ablei stand to help
323
856359
2393
og ved at gøre det, mener vi at vi kan være i stand til at hjælpe
14:30
the overallsamlet set functionfungere of the brainhjerne.
324
858752
2340
den totale hjernefunktion.
14:33
The implicationsimplikationer of this, of courseRute, is that we maykan be ablei stand
325
861092
2554
Betydningerne af dette er, selvfølgelig, at vi måske er i stand til at
14:35
to modifymodificere the symptomssymptomer of the diseasesygdom,
326
863646
2310
modificere symptomerne af sygdommen,
14:37
but I haven'thar ikke told you but there's alsoogså some evidencebeviser
327
865956
1909
men jeg har ikke fortalt jer det med der er også bevis for
14:39
that we mightmagt be ablei stand to help the repairreparation of damagedbeskadiget areasområder of the brainhjerne usingved brug af electricityelektricitet,
328
867865
4163
at vi måske er i stand til at hjælpe med at reparere
ødelagte områder i hjernen ved hjælp af elektricitet,
14:44
and this is something for the futurefremtid, to see if, indeedJa,
329
872028
2452
og dette er noget for fremtiden, for at se om vi, rigtignok,
14:46
we not only changelave om the activityaktivitet but alsoogså
330
874480
2239
ikke kun ændrer aktiviteten, men også
14:48
some of the reparativereparative functionsfunktioner of the brainhjerne
331
876719
2014
nogle af de regenerative funktioner i hjernen
14:50
can be harvestedhøstet.
332
878733
1555
kan høstes.
14:52
So I envisionEnvision that we're going to see a great expansionudvidelse
333
880288
3047
Jeg forudser at vi kommer til at se en stor udvidelse
14:55
of indicationsindikationer of this techniqueteknik.
334
883335
2452
af indikationer af denne teknik.
14:57
We're going to see electrodeselektroder beingvære placedplaceret for manymange disorderslidelser of the brainhjerne.
335
885787
2779
Vi kommer til at se elektroder der bliver placeret
på grund af mange lidelser i hjernen.
15:00
One of the mostmest excitingspændende things about this is that, indeedJa,
336
888566
2959
En af de mest spændende ting om dette er at det, rigtignok,
15:03
it involvesinvolverer multidisciplinarytværfaglig work.
337
891525
1847
inddrager tværfagligt arbejde.
15:05
It involvesinvolverer the work of engineersingeniører, of imagingImaging scientistsforskere,
338
893372
2802
Det inddrager arbejdet af ingeniører,
af billeddannelsesforskere,
15:08
of basicgrundlæggende scientistsforskere, of neurologistsneurologer,
339
896174
2202
af almene forskere, neurologer,
15:10
psychiatristspsykiatere, neurosurgeonsneurokirurger, and certainlysikkert at the interfacegrænseflade
340
898376
2752
psykiatere, neurokirurger, og bestemt ved berøringsfladen
15:13
of these multiplemange disciplinesdiscipliner that there's the excitementspænding.
341
901128
2941
af disse adskillige discipliner der er begejstring.
15:16
And I think that we will see that
342
904069
2757
Og jeg tror at vi kommer til at se at
15:18
we will be ablei stand to chaseChase more of these evilond spiritsspiritus
343
906826
3436
vi vil være i stand til at jage flere af disse onde ånder
15:22
out from the brainhjerne as time goesgår on,
344
910262
1896
ud af hjernen som tiden går,
15:24
and the consequencefølge of that, of courseRute, will be
345
912158
1902
og konsekvensen af det selvfølgelig, er,
15:26
that we will be ablei stand to help manymange more patientspatienter.
346
914060
2272
at vi vil være i stand til at hjælpe mange flere patienter.
15:28
Thank you very much.
347
916332
1250
Mange tak.

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Andres Lozano - Neurosurgeon
The chair of neurosurgery at the University of Toronto, Andres Lozano has pioneered the use of deep brain stimulation for treating Parkinson’s, depression, anorexia and Alzheimer’s disease.

Why you should listen

Andres Lozano remembers the most satisfying case of his career – helping a boy with a genetic form of dystonia which had twisted his body to the point where he was only able to crawl on his stomach. While he didn’t respond to drugs, he responded wonderfully to deep brain stimulation. Three months after surgery, he was walking like a normal child. He’s now a college student leading a normal life.

Lozano is a pioneer in deep brain stimulation. His team has mapped out areas of the human brain and pioneered novel surgical approaches to treat disorders like Parkinson’s disease, depression, dystonia, anorexia, Huntington’s and Alzheimer’s disease. The chairman of neurosurgery at the University of Toronto, he holds both the R.R. Tasker Chair in Functional Neurosurgery at the Krembil Neuroscience Centre and a Tier 1 Canada Research Chair in Neuroscience.

Lozano has over 400 publications, serves on the board of several international organizations and is a founding member of the scientific advisory board of the Michael J. Fox Foundation. He has received a number of awards including the Olivecrona Medal and the Pioneer in Medicine award, has been elected a Fellow of the Royal Society of Canada and the Canadian Academy of Health Sciences and has received the Order of Spain.

More profile about the speaker
Andres Lozano | Speaker | TED.com