English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED@BCG Paris

Olivier Scalabre: The next manufacturing revolution is here

Olivier Scalabre: Den næste virksomheds-revolution er kommet

Filmed:
1,815,153 views

Økonomisk vækst har været aftagende de seneste 50 år. Men løsningen kommer måske fra en uventet kant - en ny form for producenter, som ikke er hvad eller hvor, du troede det var. Olivier Scalabre, en industriel-system-tænker, giver her buddet på hvordan producentvirksomheder vil undergå en revolution og skabe et makroøkonomisk skifte. Noget der vil sikre mindre arbejdsløshed, større produktivitet og økonomisk vækst.

- Industrial systems thinker
BCG's Olivier Scalabre analyzes the evolution of large industrial companies' manufacturing footprint and operations. Full bio

Guys, we have an issueproblem.
Folkens, vi har et problem.
00:13
(LaughterLatter)
(Latter)
00:16
GrowthVækst is fadingfading away,
and it's a bigstor dealdel.
Væksten er aftagende,
og det er et stort problem.
00:17
Our globalglobal economyøkonomi stopsstop growingvoksende.
Vores globale økonomi
er stoppet med at vokse.
00:21
And it's not newny.
Det er ikke en nyhed.
00:24
GrowthVækst has actuallyrent faktisk declinedfaldt
for the last 50 yearsflere år.
Væksten har været aftagende
i de sidste 50 år.
00:25
If we continueBlive ved like this, we need to learnlære
Hvis det fortsætter,
er vi nødt til at lære
00:29
how to livelevende in a worldverden
with no growthvækst in the nextNæste decadeårti.
hvordan vi skal leve i en verden
uden nogen vækst i det næste årti.
00:31
This is scaryskræmmende because
when the economyøkonomi doesn't growdyrke,
Det er skræmmende.
For når økonomien ikke vokser,
00:36
our childrenbørn don't get better livesliv.
så får vores børn ikke et bedre liv.
00:39
What's even scariermere skræmmende is that
when the piepie does not growdyrke,
Endnu mere skræmmende er det,
at når kagen ikke vokser,
00:42
eachhver of us get a smallermindre piecestykke.
får vi alle et mindre stykke.
00:45
We're then readyparat to fightkæmpe
for a biggerstørre one.
Vi indstiller os på at
kæmpe for et større.
00:47
This createsskaber tensionsspændinger
and seriousalvorlig conflictskonflikter.
Det skaber spændinger
og seriøse konflikter.
00:50
GrowthVækst matterssager a lot.
Vækst betyder meget.
00:53
If we look at the historyhistorie of growthvækst,
Hvis vi kigger på vækstens historie,
00:57
timesgange of bigstor growthvækst
have always been fuelednæret
så har tider med stor vækst
altid været båret frem
00:59
by bigstor manufacturingfremstilling revolutionsrevolutioner.
af store fabriksvirksomheder.
01:02
It happenedskete threetre timesgange,
everyhver 50-60 yearsflere år.
Dette er sket tre gange
i de sidste 50-60 år.
01:04
The steamdamp enginemotor
in the middlemidten of the 19thth centuryårhundrede,
Dampmaskinen i midten
af det 19. århundrede,
01:08
the mass-productionmasseproduktion modelmodel
in the beginningstarten of the 20thth centuryårhundrede --
masseproduktionen i starten
af det 20. århundrede -
01:12
thankstak, MrHr.. FordFord.
- Tak, Hr. Ford.
01:16
And the first automationAutomation
wavebølge in the 1970s.
Og den første automatiseringsbølge
kom i 1970'erne.
01:18
Why did these manufacturingfremstilling revolutionsrevolutioner
Hvorfor skabte disse producentvirksomheder
01:22
createskab hugekæmpe stor growthvækst in our economiesøkonomier?
en så gigantisk vækst i vores økonomi?
01:24
Because they have injectedinjiceret
hugekæmpe stor productivityproduktivitet improvementforbedring.
Fordi de har skabt en gigantisk
øget produktivitet.
01:27
It's ratherhellere simpleenkel:
Det er ganske simpelt:
01:31
in orderbestille to growdyrke,
you need to be producingproducerer more,
For at vækste skal du producere flere varer,
01:33
puttingsætte more into our economyøkonomi.
som kan blive en del af vores økonomi.
01:36
This meansmidler eitherenten more laborarbejdskraft
or more capitalkapital or more productivityproduktivitet.
Det betyder enten mere arbejdskraft,
mere kapital eller mere produktivitet.
01:39
EachHver time, productivityproduktivitet
has been the growthvækst leverhåndtag.
Hver gang har produktivitet
været hovedleverandør til væksten.
01:44
I'm here todayi dag to tell you
Jeg er her i dag for at fortælle,
01:49
that we are on the vergeranden
of anotheren anden hugekæmpe stor changelave om,
at vi er på kanten til en
anden kæmpe forandring,
01:52
and that this changelave om, surprisinglyoverraskende enoughnok,
og denne forandring kommer,
overraskende nok,
01:56
is going to come
from manufacturingfremstilling, again.
igen fra produktionsvirksomheder.
01:59
It will get us out of our growthvækst slumpnedturen
Den vil få os ud af vores vækst-nedtur,
02:03
and it will changelave om radicallyradikalt
the way globalizationglobalisering has been shapedformet
og den vil radikalt ændre globaliseringen,
02:06
over the last decadeårti.
som vi kender den.
02:10
I'm here to tell you about the amazingfantastiske
fourthfjerde manufacturingfremstilling revolutionrevolution
Jeg er her for at fortælle om den
fjerde produktionsrevolution,
02:11
that is currentlyi øjeblikket underwayundervejs.
som allerede er undervejs.
02:17
It's not as if we'vevi har doneFærdig nothing
with manufacturingfremstilling
Det er ikke fordi
vi har ikke siddet og ventet,
02:19
sincesiden the last revolutionrevolution.
siden den sidste revolution.
02:21
ActuallyFaktisk, we'vevi har madelavet
some prettysmuk lamehalt attemptsforsøg
Faktisk, har vi lavet
nogle ret latterlige forsøg,
02:23
to try to revitalizepuste nyt liv i it.
på at give produktionen ny kraft.
02:25
But noneingen of them
have been the bigstor overhauleftersyn
Men ingen af dem
har været den store overhaling
02:27
we really need to get us growingvoksende again.
som vi virkelig har brug for.
02:30
For exampleeksempel, we'vevi har triedforsøgt
to relocateflytte our factoriesfabrikker offshoreoffshore
Vi forsøgte for eksempel
at outsource vores fabrikker,
02:32
in orderbestille to reducereducere costkoste
and take advantagefordel of cheapbillig laborarbejdskraft.
for at reducere omkostningerne,
og få billig arbejdskraft.
02:37
Not only did this not
inspireinspirere productivityproduktivitet,
Ikke alene var det en kilde
til uinspirerende produktivitet,
02:41
but it only savedgemt moneypenge
for a shortkort periodperiode of time,
det sparede kun
penge i en kort periode,
02:44
because cheapbillig laborarbejdskraft
didn't stayBliv cheapbillig for long.
da billig arbejdskraft
kun er billigt i en periode.
02:47
Then, we'vevi har triedforsøgt to make
our factoriesfabrikker largerstørre
Så prøvede vi at gøre fabrikkerne større,
02:50
and we specializedspecialiserede them by productprodukt.
og vi højspecialiserede dem.
02:54
The ideaide was that we can
make a lot of one productprodukt
Ideen var, at man kan lave
en masse af ét produkt,
02:57
and stockpilelager it to be soldsolgt with demandefterspørgsel.
og lagre dem indtil de blev solgt.
03:00
This did help productivityproduktivitet for a while.
Det hjalp kortvarigt på produktionen.
03:04
But it introducedindført a lot of rigiditiesstivheder
in our supplylevere chainkæde.
Men den gav en masse problemer
i leveringskæden.
03:06
Let's take fashionmode retaildetail.
Lad os tage tøjmarkedet.
03:11
TraditionalTraditionelle clothingtøj companiesvirksomheder
Traditionelle tøjvirksomheder,
03:13
have builtbygget offshoreoffshore,
globalglobal, rigidstiv supplylevere chainskæder.
har outsourcede, globale
og rigide leveringskæder.
03:15
When fast-fashionhurtig-mode competitorskonkurrenter like ZaraZara
Da tøjvirksomheder, som eksempelvis Zara,
03:20
startedstartede replenishingefterfyldning theirderes stockslagre fasterhurtigere
startede med at fylde deres lagre
03:23
from two collectionssamlinger a yearår
to one collectionkollektion a monthmåned,
fra to kollektioner om året,
til en kollektion om måneden,
03:26
noneingen of them have been ablei stand
to keep up with the pacetempo.
har ingen af dem været kunne
følge med efterspørgslen.
03:29
MostDe fleste of them are
in great difficultiesvanskeligheder todayi dag.
De fleste af dem
er i store vanskeligheder i dag.
03:32
YetEndnu, with all of theirderes shortcomingsmangler,
Selv med alle deres mangler,
03:36
those are the factoriesfabrikker we know todayi dag.
så er det sådan vi kender fabrikker i dag.
03:39
When you openåben the doorsdøre,
Når du åbner fabriksdøren,
03:41
they look the samesamme
as they did 50 yearsflere år agosiden.
så ser der ud,
som der gjorde for 50 år siden.
03:43
We'veVi har just changedændret the locationBeliggenhed,
the sizestørrelse, the way they operateoperere.
Vi har blot ændret stedet, størrelsen
og måden at arbejde på.
03:46
Can you namenavn anything elseandet
that looksudseende the samesamme
Kan du nævne noget som helst andet,
03:52
as it did 50 yearsflere år agosiden?
der ikke har ændret sig i 50 år?
03:54
It's crazyhelt vildt.
Det er vildt.
03:56
We'veVi har madelavet all the tweakstweaks
to the modelmodel that we could,
Vi har lavet alle de forbedringer vi kan
til nutidens modeller,
03:57
and now we hithit its limitsgrænser.
og nu har vi ramt muren.
04:00
After all of our attemptsforsøg to fixrette op
the manufacturingfremstilling modelmodel failedmislykkedes,
Vi har ikke løst problemet
med vores nuværende modeller.
04:05
we thought growthvækst could come
from elsewhereandre steder.
Vi troede at væksten skulle komme
et andet sted fra.
04:09
We turnedvendt to the techtech sectorsektor --
Vi vendte os med tech-virksomhederne.
04:12
there's been quitetemmelig a lot
of innovationsinnovationer there.
Der har været masser af innovation dér.
04:14
Just to namenavn one: the InternetInternet.
Et eksempel:
Internettet.
04:17
We hopedhåbet it could producefremstille growthvækst.
Vi håbede, at det kunne skabe vækst.
04:19
And indeedJa, it changedændret our livesliv.
Ubetvivlsomt ændrede det vores liv.
04:21
It madelavet bigstor wavesbølger in the mediamedier,
the serviceservice, the entertainmentunderholdning spacesrum.
Det skabte store bølger i medierne,
servicesektoren og underholdningsbranchen.
04:24
But it hasn'thar ikke doneFærdig much for productivityproduktivitet.
Men det har ikke skabt stor produktivitet.
04:29
ActuallyFaktisk, what's surprisingoverraskende
is that productivityproduktivitet is on the declinenedgang
Faktisk, overraskende nok,
så er produktiviteten nedadgående
04:32
despitepå trods af all of those innovationinnovation effortsindsats.
på trods af al innovationen.
04:36
ImagineForestil dig that -- sittingsidder at work,
scrollingrulning throughigennem FacebookFacebook,
Forestil dig. Du sidder på arbejde,
scroller gennem Facebook,
04:39
watchingser videosvideoer on YouTubeYouTube
has madelavet us lessmindre productiveproduktiv.
ser videoer på YouTube.
Det har gjort os mindre produktive.
04:43
WeirdWeird.
Mærkeligt.
04:47
(LaughterLatter)
(Latter)
04:48
This is why we are not growingvoksende.
Det er derfor vi ikke vækster.
04:49
We failedmislykkedes at reinventinggenopfinde
the manufacturingfremstilling spaceplads,
Vi har mislykket i at skabe innovation
hos produktionsvirksomhederne,
04:52
and largestor technologicalteknologisk innovationsinnovationer
have playedspillet away from it.
og store teknologiske innovationer har
overgået produktionsvirksomhederne.
04:55
But what if we could combineforene those forceskræfter?
Men hvad hvis man kunne kombinere tingene?
05:01
What if the existingeksisterende manufacturingfremstilling
and largestor technologicalteknologisk innovationinnovation
Hvis nu eksisterende producenter
og store teknologiske innovationer
05:03
camekom togethersammen to createskab
the nextNæste bigstor manufacturingfremstilling reinventiongenopfindelse.
blev parret og skabte den næste
store produktions-revolution.
05:08
BingoBingo!
Bingo!
05:13
This is the fourthfjerde
manufacturingfremstilling revolutionrevolution,
Dét er den fjerde produktionsrevolution,
05:14
and it's happeningsker right now.
og den er allerede i gang.
05:17
MajorStore technologiesteknologier are enteringindtastning
the manufacturingfremstilling spaceplads,
Vigtige teknologier er på vej ind
i produktionsvirksomhederne,
05:19
bigstor time.
i stor skala.
05:22
They will boostBoost industrialindustriel productivityproduktivitet
by more than a thirdtredje.
Det vil forbedre industriel ydeevne
med mere end en tredjedel.
05:24
This is massivemassiv, and it will do
a lot in creatingskabe growthvækst.
Det er massivt, og vil betyde meget
i forhold til væksten.
05:28
Let me tell you about some of them.
Lad mig fortælle jer om nogle af dem.
05:33
Have you alreadyallerede metmødte advancedfremskreden
manufacturingfremstilling robotsrobotter?
Har du allerede mødt
avancerede produktionsrobotter?
05:36
They are the sizestørrelse of humansmennesker,
De er på størrelser med mennesker,
05:39
they actuallyrent faktisk collaboratesamarbejde with them,
de arbejder sammen med mennesker,
05:41
and they can be programmedprogrammeret
og de kan blive programmeret
05:43
in orderbestille to performudføre
complexkompleks, non-repetitiveikke-gentagne tasksopgaver.
til at udføre kompleks varieret arbejde.
05:45
TodayI dag in our factoriesfabrikker, only
8 percentprocent of the tasksopgaver are automatedautomatiseret.
Kun 8% af opgaverne på en fabrik
er i dag automatiseret.
05:49
The lessmindre complexkompleks,
the more repetitivegentagne onesdem.
De mindre komplekse og mere ensformige.
05:54
It will be 25 percentprocent in 10 yearsflere år.
Om 10 år, vil det være 25%.
05:58
It meansmidler that by 2025,
Det betyder at i 2025,
06:01
advancedfremskreden robotsrobotter will complementsupplement workersarbejdere
vil robotterne og medarbejderes samarbejde
06:04
to be, togethersammen,
20 percentprocent more productiveproduktiv,
tilsammen øge ydeevnen
med 20%,
06:06
to manufacturefremstille 20 percentprocent more outputsudgange,
og derved producere 20% mere.
06:09
to achieveopnå 20 percentprocent additionalyderligere growthvækst.
Det vil betyde 20% mere vækst.
06:11
This isn't some fancyfancy, futuristicfuturistisk ideaide.
Det er en ikke fancy, futuristisk ide.
06:15
These robotsrobotter are workingarbejder for us right now.
Robotterne arbejder allerede for os.
06:18
Last yearår in the US, they helpedhjulpet
AmazonAmazon prepareforberede and shipskib all the productsProdukter
Sidste år hjalp robotter med at
pakke og sende alle Amazons ordrer,
06:21
requiredpåkrævet for CyberCyber MondayMandag,
som blev bestilt på Cyber Monday -
06:27
the annualårligt peakspids of onlineonline retaildetail.
- årets største online salgsdag.
06:29
Last yearår in the US,
Sidste år i U.S.A. var Cyber Monday,
06:32
it was the biggeststørste onlineonline shoppinghandle ind day
of the yearår and of historyhistorie.
den største online salgsdag
i verdenshistorien.
06:34
ConsumersForbrugerne spentbrugt 3 billionmilliard dollarsdollars
on electronicselektronik that day.
Forbrugere brugte 3 milliarder dollars
på elektronik den dag.
06:40
That's realægte economicøkonomisk growthvækst.
Dét er ægte økonomisk vækst.
06:44
Then there's additivetilsætningsstof
manufacturingfremstilling, 3D printingtrykning.
Derudover er der også 3D-printning.
06:47
3D printingtrykning has alreadyallerede improvedforbedret
plasticplast manufacturingfremstilling
3D-printning har allerede forbedret
plastikproduktionen,
06:51
and it's now makingmaking its way throughigennem metalmetal.
og nu er turen kommet til metal.
06:55
Those are not smalllille industriesindustrier.
De er altså ikke små industrier.
06:58
PlasticPlast and metalsmetaller representrepræsentere 25 percentprocent
Plastik og metal udgør 25%
07:00
of globalglobal manufacturingfremstilling productionproduktion.
af den globale produktion.
07:03
Let's take a realægte exampleeksempel.
Lad os tage et eksempel.
07:06
In the aerospaceluft-og rumfartsindustrien industryindustri,
I luftfartsindustrien
07:09
fuelbrændstof nozzlesdyser are some of the mostmest
complexkompleks partsdele to manufacturefremstille,
er benzindyser en af de mest
komplekse komponenter.
07:11
for one reasongrund:
Af en grund:
07:16
they are madelavet up of 20 differentforskellige partsdele
de er lavet af 20 forskellige elementer,
07:17
that need to be separatelyhver for sig producedproduceret
som skal produceres separat,
07:21
and then painstakinglymøjsommeligt assembledsamles.
og derefter er de besværlige at samle.
07:23
AerospaceLuft-og rumfartsindustrien companiesvirksomheder
are now usingved brug af 3D printingtrykning,
Luftfartsselskaber bruger nu 3D-printning,
07:27
whichhvilken allowstillader them to turntur
those 20 differentforskellige partsdele
som gør det muligt
at smelte de 20 elementer,
07:30
into just one.
sammen til en.
07:33
The resultsresultater?
Resultatet?
07:35
40 percentprocent more productivityproduktivitet,
40% mere produktivitet.
07:36
40 percentprocent more outputproduktion producedproduceret,
40 percentprocent more growthvækst
40% flere varer produceret,
40% mere vækst
07:39
for this specificbestemt industryindustri.
for luftfartsindustrien.
07:42
But actuallyrent faktisk, the mostmest excitingspændende parten del
of this newny manufacturingfremstilling revolutionrevolution
Men faktisk, så er det mest interessante
ved den nye produktionsrevolution
07:45
goesgår much beyondud over productivityproduktivitet.
slet ikke produktiviteten.
07:51
It's about producingproducerer better,
smartersmartere productsProdukter.
Det handler om at producere bedre,
og lave smartere produkter.
07:54
It's about scalevægt customizationtilpasning.
Det handler om at
individualisere produkterne.
07:58
ImagineForestil dig a worldverden where you can buykøbe
the exacteksakt productsProdukter you want
Forestil dig, at du kan købe,
lige præcis hvad du vil
08:01
with the functionalitiesfunktionaliteter you need,
med de funktioner, du har behov for,
08:05
with the designdesign you want,
med det design du ønsker,
08:08
with the samesamme costkoste and leadat føre time
til samme pris og produktionstid,
08:10
as a productprodukt that's been massmasse producedproduceret,
som hvis produktet var masseproduceret.
08:11
like your carbil, or your clothestøj
or your cellcelle phonetelefon.
Som din bil, dit tøj eller din telefon.
08:13
The newny manufacturingfremstilling revolutionrevolution
makesmærker it possiblemuligt.
Produktivitets-revolutionen
gør det muligt.
08:17
AdvancedAvanceret robotsrobotter can be programmedprogrammeret
Avancerede robotter kan programmeres
08:20
in orderbestille to performudføre
any productprodukt configurationkonfiguration
til at producere
et hvilket som helst produkt,
08:23
withoutuden any setupOpsætning time or ramprampe up.
uden at skulle indstilles fra bunden.
08:26
3D printersprintere instantaneouslyøjeblikkeligt producefremstille
any customizedtilpasset designdesign.
3D-printere producerer
et individuelt produkt uden ventetid.
08:29
We are now ablei stand to producefremstille
a batchparti of one productprodukt, your productprodukt,
Vi har mulighed for at producere
én enkelt vare - din vare -
08:35
at the samesamme costkoste and leadat føre time
as a batchparti of manymange.
til samme pris og tid som, hvis den var
masseproduceret.
08:41
Those are only a few exampleseksempler
of the manufacturingfremstilling revolutionrevolution at playSpille.
Disse er kun få eksempler på,
igangværende produktionsrevolutionen.
08:45
Not only will manufacturingfremstilling
becomeblive more productiveproduktiv,
Ikke alene vil producenterne blive
mere produktive,
08:50
it will alsoogså becomeblive more flexiblefleksibel,
de vil også blive mere fleksible,
08:54
and those were exactlyNemlig the elementselementer
of growthvækst that we are missingmangler.
og det er præcis det, der skal til,
for at få den vækst vi mangler.
08:57
But actuallyrent faktisk, there are even
some biggerstørre implicationsimplikationer
Men faktisk er der endnu større
muligheder,
09:03
for all of us when manufacturingfremstilling
will find its way back into the limelightrampelyset.
når producenterne finder deres
vej tilbage i rampelyset.
09:06
It will createskab a hugekæmpe stor macroeconomicmakroøkonomiske shiftflytte.
Det vil skabe et enormt
makroøkonomisk skifte.
09:12
First, our factoriesfabrikker will be relocatedflyttet
into our home marketsmarkeder.
Vores fabrikker vil blive flyttet
tilbage til hjemlandene.
09:16
In the worldverden of scalevægt customizationtilpasning,
I verden for individualisering af
produkterne,
09:21
consumerforbruger proximitynærhed is the newny normnorm.
er forbrugernærhed den nye norm.
09:24
Then, our factoriesfabrikker
will be smallermindre, agileAgile.
Vores fabrikker vil blive mindre
og mere smidige.
09:27
ScaleSkala does not matterstof anymorelængere,
flexibilityfleksibilitet does.
Størrelse betyder intet.
Fleksibilitet gør.
09:31
They will be operatingdrift on a multi-productmulti produkt,
made-to-orderMade-to-order basisbasis.
De vil kører på et multi-produkt,
produceret-baseret-på-behov koncept
09:35
The changelave om will be drasticdrastiske.
Forandringen bliver drastisk.
09:39
GlobalizationGlobalisering will entergå ind a newny eraæra.
Globaliseringen vil gå ind i en ny æra.
09:42
The East-to-WestØst til vest tradehandle flowsstrømmer
Varer sendt fra Østen til Vesten,
09:47
will be replacederstattet by regionalregional tradehandle flowsstrømmer.
vil blive erstattet med
regionale vareforsendelser.
09:50
EastØst for EastØst, WestWest for WestWest.
Østen til Østen. Vesten til Vesten.
09:52
When you think about that,
Når du tænker over det,
09:55
the oldgammel modelmodel was prettysmuk much insanesindssyg.
er den gamle model egentlig vanvittig.
09:57
PilingFundering up stockslagre, makingmaking productsProdukter
travelrejse the wholehel worldverden
Fylde varelagre og sende produkterne
hele verden rundt
10:01
before they reach theirderes endende consumersforbrugere.
inden de når forbrugeren.
10:04
The newny modelmodel, producingproducerer
just nextNæste to the consumerforbruger marketmarked,
Den nye model, hvor fabrikkerne
er nær forbrugeren,
10:06
will be much cleanerrenere,
much better for our environmentmiljø.
er meget bedre for vores klima.
10:11
In maturemodne economiesøkonomier,
manufacturingfremstilling will be back home,
I store økonomier vil
producentvirksomhederne vende hjem,
10:16
creatingskabe more employmentbeskæftigelse,
og skabe flere arbejdspladser,
10:20
more productivityproduktivitet and more growthvækst.
mere produktivitet og mere vækst.
10:22
Good newsnyheder, isn't it?
Gode nyheder, ikke sandt?
10:25
But here'sher er the thing with growthvækst --
Men det er sådan med vækst --
10:28
it does not come automaticallyautomatisk.
det kommer ikke af sig selv.
10:30
MatureModne economiesøkonomier will have to seizegribe it.
De store økonomier skal gribe muligheden.
10:32
We'llVi vil have to massivelymassivt
re-trainomskole our workforcearbejdsstyrke.
De må omskole store dele af
arbejdsstyrken.
10:35
In mostmest countrieslande,
like in my countryLand, FranceFrankrig,
I de fleste lande,
som i mit hjemland, Frankrig,
10:38
we'vevi har told our childrenbørn
that manufacturingfremstilling had no futurefremtid.
fortalte vi børnene, at fabriksproduktion
tilhørte fortiden.
10:41
That it was something happeningsker farlangt away.
At ting blev produceret langt væk.
10:44
We need to reversebagside that
Vi må ændre tendensen
10:46
and teachunderviser manufacturingfremstilling again
at universityuniversitet.
og undervise fabriksvirksomhed
på universitetet igen.
10:48
Only the countrieslande
that will boldlydristigt transformomdanne
Kun de lande som frygtløs
transformerer sig
10:51
will be ablei stand to seizegribe this growthvækst.
vil få del i væksten.
10:54
It's alsoogså a chancechance
for developingudvikle economiesøkonomier.
Det er også en chance for udviklingslande.
10:58
Of courseRute ChinaKina
and other emergingspirende economiesøkonomier
Selvfølgelig vil Kina og andre
fremstormende økonomier
11:02
won'tvil ikke be the factoryfabrik of the worldverden anymorelængere.
ikke længere huse alle verdens fabrikker.
11:06
ActuallyFaktisk, it was not a sustainablebæredygtig
modelmodel in the long termsemester,
Det var heller ikke en
bæredygtig model i længden,
11:09
as those countrieslande are becomingblive richerrigere.
eftersom disse lande blev rigere.
11:14
Last yearår, it was alreadyallerede
as expensivedyrt to producefremstille in BrazilBrasilien
Sidste år, var det ligeså dyrt
at producere i Brasilien,
11:17
as to producefremstille in FranceFrankrig.
som det var i Frankrig.
11:22
By 2018, manufacturingfremstilling costsomkostninger in ChinaKina
will be on parpar with the US.
I 2018 vil fremstilling koste det samme
i Kina, som det vil koste i USA.
11:26
The newny manufacturingfremstilling revolutionrevolution
Produktions-revolutionen
11:33
will acceleratefremskynde the transitionovergang
of those emergingspirende economiesøkonomier
vil accelerer overgangen hos
de fremstormende økonomier
11:35
towardshen imod a modelmodel drivendrevet
by domesticindenlandske consumptionforbrug.
mod en model hvor
produktionen er tæt på forbrugeren.
11:40
And this is good,
Det er godt,
11:43
because this is where growthvækst
will be createdskabt.
fordi det er her væksten
vil blive skabt.
11:44
In the nextNæste fivefem yearsflere år,
I de næste fem år,
11:47
the nextNæste billionmilliard consumersforbrugere in ChinaKina
will injectindsprøjte more growthvækst in our economiesøkonomier
vil en milliard forbrugere i Kina
forsage mere vækst i vores økonomi,
11:49
than the toptop fivefem
EuropeanEuropæiske marketsmarkeder togethersammen.
end de fem største europæiske markeder
tilsammen.
11:54
This fourthfjerde manufacturingfremstilling revolutionrevolution
is a chancechance for all of us.
Den fjerde produktionsrevolution er en
mulighed for os alle.
11:59
If we playSpille it right,
Hvis vi spiller de rigtige kort,
12:05
we'llgodt see sustainablebæredygtig growthvækst
in all of our economiesøkonomier.
vil vi se bæredygtig vækst
i alle verdens økonomier.
12:07
This meansmidler more wealthrigdom
distributeddistribueret to all of us
Det betyder mere velfærd
fordelt hos alle,
12:10
and a better futurefremtid for our childrenbørn.
og en bedre fremtid for vores børn.
12:14
Thank you.
Tak.
12:17
(ApplauseBifald)
(Bifald)
12:18
Translated by Mathias Mosskov
Reviewed by Madelene Galan Mogensen

▲Back to top

About the speaker:

Olivier Scalabre - Industrial systems thinker
BCG's Olivier Scalabre analyzes the evolution of large industrial companies' manufacturing footprint and operations.

Why you should listen

Olivier Scalabre heads BCG's Operations Practice for Western Europe, North Africa and South America. In the last three years, he launched BCG Ops Centers serving regions out of Paris, London, and Sao Paolo via 100 experts dedicated to manufacturing, supply chain, procurement and services operations across industries. As part of his career at BCG, Scalabre has worked both in mature and emerging markets, most notably out of the BCG New Delhi and BCG Paris offices.

As a senior partner, Scalabre supports large operations programs for industrial goods clients in multiple sectors. He is also responsible for the overall BCG relationship with clients focused on large-scale engineered products and projects.

Scalabre is a member of the management team of the BCG Paris Office. He is an engineer and studied at École Centrale Paris.

More profile about the speaker
Olivier Scalabre | Speaker | TED.com