English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2015

Jedidah Isler: How I fell in love with quasars, blazars and our incredible universe

Jedidah Isler: Kuidas ma armusin kvasaritesse, blasaritesse ning meie imelisse universumisse

Filmed:
1,327,819 views

Jedidah Isler armus esimest korda öötaevasse väikese tüdrukuna. Nüüd on ta astrofüüsik, kes uurib supermassiivseid ning hüperaktiivseid musti auke. Võluvas loengus viib ta meid Maalt triljoneid kilomeetreid eemale, et tutvustada objekte, mis võivad olla 1-10 miljardit korda raskemad Päikese massist ning mis purskavad vahel meie suunas võimsaid osakeste voogusid.

- Astrophysicist
Jedidah Isler studies blazars — supermassive hyperactive black holes that emit powerful jet streams. They are the universe’s most efficient particle accelerators, transferring energy throughout galaxies. Full bio

My first love was for the night skytaevas.
Minu esimene armastus oli öötaeva vastu.
00:13
Love is complicatedkeeruline.
Armastus on keeruline.
00:16
You're looking at a fly-throughFly kaudu of the
HubbleHubble'i SpaceRuumi TelescopeTeleskoop Ultra-DeepUltra-sügav FieldVäli,
Te vaatate lendu läbi Hubble'i
kosmoseteleskoobi ülisüvavälja -
00:17
one of the mostkõige rohkem distantkaugel imagespildid
of our universeuniversum ever observedtäheldatud.
see on üks kaugeimaid kujutisi,
mida universumis kunagi vaadeldud.
00:22
Everything you see here is a galaxygalaktika,
Kõik, mida siin näete,
on galaktikad,
00:26
comprisedmoodustas of billionsmiljardeid of starstähed eachiga.
millest igaüks koosneb
miljarditest tähtedest.
00:29
And the farthestkõige parempoolsem galaxygalaktika is
a trilliontriljonit, trilliontriljonit kilometerskilomeetrit away.
Ning kõige kaugem galaktika
on triljon, triljon kilomeetrit eemal.
00:32
As an astrophysicistastrofüüsik, I have
the awesomevinge privilegeprivileeg of studyingõpib
Astrofüüsikuna on mul suurepärane
privileeg õppida
00:37
some of the mostkõige rohkem exoticeksootiline objectsobjektid
in our universeuniversum.
kõige eksootilisemaid objekte
meie universumis.
00:40
The objectsobjektid that have captivatedvõlutud me
from first crushpurustada throughoutkogu aeg my careerkarjäär
Objektid, mis on mind karjääri
algusaegadest paelunud,
00:44
are supermassivewreaks laastavalt,
hyperactivehüperaktiivne blackmust holesaugud.
on supermassiivsed ning
hüperaktiivsed mustad augud.
00:48
WeighingKaalumine one to 10 billionmiljardit eurot timeskorda
the massmass of our ownoma sunpäike,
Kaaludes 1-10 miljardit korda
rohkem kui meie Päike,
00:53
these galacticgalaktika blackmust holesaugud
are devouringdevouring materialmaterjali,
ahmivad need galaktilised
mustad augud materjali
00:57
at a ratemäära of upwardsülespoole of
1,000 timeskorda more
kuni 1000 korda rohkem kui
01:00
than your "averagekeskmine"
supermassivewreaks laastavalt blackmust holeauk.
"tavaline" supermassiivne must auk.
01:04
(LaughterNaer)
(Naer)
01:07
These two characteristicsomadused,
Need kaks omadust,
01:09
with a fewvähe othersteised, make them quasarskvaasarid.
millele võib lisada veel paar,
tähendavad, et need on kvasarid.
01:11
At the samesama time, the objectsobjektid I studyUuring
Samal ajal loovad objektid,
mida ma õpin,
01:14
are producingtootmine some of the mostkõige rohkem
powerfulvõimas particleosake streamsojad
ühtesid võimsaimaid osakeste voogusid,
01:17
ever observedtäheldatud.
mida on kunagi vaadeldud.
01:20
These narrowkitsas streamsojad, calledkutsutud jetsjõed,
Neid peeneid vooge,
mida nimetatakse purseteks,
01:21
are movingliikudes at 99.99 percentprotsenti
of the speedkiirus of lightvalgus,
liiguvad 99,99% valguse kiirusega
01:24
and are pointedmärkis directlyotse at the EarthMaa.
ning on suunatud planeet Maale.
01:29
These jettedpurskas, Earth-pointedMaa haruga, hyperactivehüperaktiivne
and supermassivewreaks laastavalt blackmust holesaugud
Neid purskavaid, Maale suunatud, hüper-
aktiivseid ja supermassiivseid musti auke
01:33
are calledkutsutud blazarsblazars, or blazinglõõskav quasarskvaasarid.
nimetatakse blasariteks või
lõõskavateks kvasariteks.
01:39
What makesteeb blazarsblazars so specialeriline
is that they're some of the universe'suniversumi
Blasarid teeb eriliseks see,
et need on universumi
01:43
mostkõige rohkem efficientefektiivne particleosake acceleratorskiirendid,
ühed kõige tõhusamad osakeste kiirendid,
01:47
transportingtransportimiseks incredibleuskumatu amountssummad
of energyenergia throughoutkogu aeg a galaxygalaktika.
transportides suuri koguseid
energiat läbi galaktika.
01:49
Here, I'm showingnäidates an
artist'skunstniku conceptionkontseptsioon of a blazarblazar.
Siin on näha kunstniku
ettekujutus blasarist.
01:54
The dinnerõhtusöök plateplaat by whichmis
materialmaterjali fallslangeb ontopeale the blackmust holeauk
Taldrikut, läbi mille kukub
materjal musta auku,
01:57
is calledkutsutud the accretiontõus discketas,
nimetatakse akretsioonikettaks,
02:00
shownnäidatud here in bluesinine.
mis on pildil kujutatud sinisena.
02:02
Some of that materialmaterjali is slingshottedslingshotted
around the blackmust holeauk
Osa sellest materjalist katapulteerub
ümber musta augu
02:04
and acceleratedkiirendatud to insanelyinsanely highkõrge speedskiirused
ning see kiirendatakse
ülisuure kiiruseni
02:07
in the jetjet, shownnäidatud here in whitevalge.
purskes, mida on pildil
kujutatud valgena.
02:09
AlthoughKuigi the blazarblazar systemsüsteem is rareharuldane,
Kuigi blasarisüsteemid on haruldased,
02:11
the processprotsessi by whichmis natureloodus
pullstõmbab in materialmaterjali viakaudu a diskketas,
on looduslik protsess, kus materjal
tõmmatakse ketta abil sisse
02:14
and then flingsflings some of it out viakaudu a jetjet,
is more commontavaline.
ning seejärel pursatakse osa välja,
palju tavalisem.
02:17
We'llMe eventuallylõpuks zoomzoom out of
the blazarblazar systemsüsteem
Nüüd suumime blasarisüsteemist välja,
02:21
to shownäidata its approximateligikaudne relationshipsuhe
to the largersuurem galacticgalaktika contextSisu.
et näidata selle ligikaudset suhet
suuremas galaktilises kontekstis.
02:24
BeyondKaugemale the cosmickosmiline accountingraamatupidamine
of what goesläheb in to what goesläheb out,
Peale kosmilise arutluse teemal,
mis siseneb ning mis väljub,
02:33
one of the hotkuum topicsteemad in
blazarblazar astrophysicsastrofüüsika right now
on praegu blasarite astrofüüsikas
kuumaks teemaks ka
02:38
is where the highest-energykõrgeima energia
jetjet emissionheitkoguste comestuleb from.
küsimus, kust tuleb kõrgeima
energiatasemega purse.
02:41
In this imagepilt, I'm interestedhuvitatud
in where this whitevalge blobKämp formsvormid
Selle pildi puhul huvitab mind,
kus moodustub see valge laik
02:45
and if, as a resulttulemus, there's any
relationshipsuhe betweenvahel the jetjet
ning kas on olemas ühendus purske
02:48
and the accretiontõus discketas materialmaterjali.
ning akretsiooniketta materjali vahel.
02:52
ClearSelge answersvastused to this questionküsimus
Selged vastused sellele küsimusele
02:55
were almostpeaaegu completelytäielikult
inaccessiblejuurdepääs untilkuni 2008,
olid peaaegu täielikult kättesaamatud
aastani 2008,
02:57
when NASANASA launchedkäivitatud a newuus telescopeteleskoop
that better detectstuvastab gammagamma rayRay lightvalgus --
mil NASA lõi uue teleskoobi,
mis tuvastab paremini gammakiirgust -
03:00
that is, lightvalgus with energiesenergia
a millionmiljonit eurot timeskorda higherkõrgem
see on valgus, mille energia
on umbes miljon korda kõrgem,
03:04
than your standardstandard x-rayröntgenkiirgus scanskaneeri.
kui tavalisel röntgenkiirgusel.
03:07
I simultaneouslysamaaegselt comparevõrdlema variationsvariatsioonid
betweenvahel the gammagamma rayRay lightvalgus dataandmed
Võrdlen samal ajal erinevusi
gammakiirte andmete
03:10
and the visiblenähtav lightvalgus dataandmed from
day to day and yearaastas to yearaastas,
ning nähtava valguse vahel
päevade ning aastate lõikes,
03:14
to better localizelokaliseerida these gammagamma rayRay blobspilved.
et paremini gammakiirte
laikude asukohta kindlaks määrata.
03:18
My researchuuringud showsnäitab that in some instancesjuhtumid,
Minu uurimus näitab, et teatud juhtudel
03:21
these blobspilved formvormis much closerlähemale
to the blackmust holeauk
moodustuvad need laigud
mustale augule palju lähemal,
03:24
than we initiallyesialgu thought.
kui me algselt arvasime.
03:27
As we more confidentlyenesekindlalt localizelokaliseerida
Kui me suudame täpsemalt lokaliseerida,
03:29
where these gammagamma rayRay
blobspilved are formingmoodustades,
kus need gammakiirtest laigud tekivad,
03:31
we can better understandmõista how jetsjõed
are beingolemine acceleratedkiirendatud,
võime paremini mõista, kuidas
purskeid kiirendatakse
03:34
and ultimatelylõpuks revealpaljastavad
the dynamicdünaamiline processesprotsessid
ning paljastada dünaamilise protsessi,
03:37
by whichmis some of the mostkõige rohkem fascinatinghuvitav
objectsobjektid in our universeuniversum are formedmoodustatud.
mille abil moodustuvad mõned
universumi huvitavaimad objektid.
03:40
This all startedalgas as a love storylugu.
See kõik algas armastusloona.
03:45
And it still is.
Ning seda on see siiani.
03:49
This love transformedmuundatud me from
a curiousuudishimulik, stargazingErinevad rahvustoidud youngnoor girltüdruk
See armastus muutis mind uudishimulikust,
tähti vaatavast noorest tüdrukust
03:51
to a professionalprofessionaalne astrophysicistastrofüüsik,
professionaalseks astrofüüsikuks,
03:55
hotkuum on the heelskontsad of celestialtaevalik discoveryavastus.
kes on kosmoseuurimise kannul.
03:57
Who knewteadis that chasingröövimine after the universeuniversum
Kes oleks võinud arvata,
et ajujaht universumile
04:00
would groundmaa peal me so deeplysügavalt
to my missionmissioon here on EarthMaa.
kinnistaks nii sügavalt mu
missiooni siin Maa peal.
04:03
Then again, when do we ever know
where love'sarmastuse first flutterlaperdus
Samas ei tea me kunagi,
kuhu armastuse esimene võbelus
04:07
will trulytõesti take us.
meid tõeliselt viib.
04:10
Thank you.
Aitäh.
04:11
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
04:13
Translated by Laura Sermus
Reviewed by Mailis Laos

▲Back to top

About the speaker:

Jedidah Isler - Astrophysicist
Jedidah Isler studies blazars — supermassive hyperactive black holes that emit powerful jet streams. They are the universe’s most efficient particle accelerators, transferring energy throughout galaxies.

Why you should listen

Jedidah Isler has been staring at the stars since she was 11 or 12. But because neither her undergraduate college or the university where she got her first master’s degree offered astronomy majors, she threw herself wholeheartedly into physics. It wasn’t until she entered a doctoral program that she was able to dedicate her time to the studying the night sky. In 2014, she became the first African-American woman to receive a Ph.D in Astrophysics from Yale.

Isler studies blazars — supermassive hyperactive black holes at the center of galaxies, some of which emit powerful streams of particles. Sometimes these are oriented toward Earth, offering us a unique perspective on the physics of the universe. Isler is a Chancellor’s Faculty Fellow in Physics at Syracuse University. She participates in the Future Faculty Leader program at Harvard's Center for Astrophysics and was named a 2015 TED Fellow.

Isler is also interested in breaking down barriers that prevent many students — especially women of color — from becoming scienists. She works to make STEM accessible to new communities. 

More profile about the speaker
Jedidah Isler | Speaker | TED.com