English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2009

Janine Benyus: Biomimicry in action

Janine Benyus: biomimikri ellurakendamine

Filmed:
1,250,572 views

Janine Benyusi soovitus leiutajatele: kui püüate lahendada mõnd disainialast probleemi, uurige kõigepealt loodust. Te leiate sealt vaimustavaid lahendusi, kuidas muuda asju veekindlaks, aerodünaamiliseks, päikese jõul toimivaks ja palju enamat. Ta kirjeldab oma kõnes kümneid uusi tooteid, mis on saavutanud hämmastavaid tulemusi võttes eeskuju looduselt.

- Science writer, innovation consultant, conservationist
A self-proclaimed nature nerd, Janine Benyus' concept of biomimicry has galvanized scientists, architects, designers and engineers into exploring new ways in which nature's successes can inspire humanity. Full bio

If I could revealpaljastavad anything
Kui ma saaksin avaldada midagi,
00:18
that is hiddenpeidetud from us,
mis on meie eest varjatud,
00:22
at leastvähemalt in modernkaasaegne cultureskultuurid,
vähemasti tänapäeva kultuurides,
00:24
it would be to revealpaljastavad something that we'veme oleme forgottenunustatud,
avaldaksin ma selle, mille oleme unustanud,
00:28
that we used to know
aga mida teadsime kunagi
00:32
as well as we knewteadis our ownoma namesnimed.
sama hästi nagu oma nime,
00:34
And that is that we liveelus in a competentkompetentne universeuniversum,
ja see on, et elame väga võimekas universumis
00:38
that we are partosaliselt of a brilliantsuurepärane planetplaneet,
ning oleme osake ülimalt targast planeedist.
00:42
and that we are surroundedümbritsetud by geniusgeenius.
Ja et meid ümbritsevad geeniused.
00:45
BiomimicryBioloogiline Mimikri is a newuus disciplinedistsipliin
Biomimikri on uus teadusharu,
00:49
that triesproovib to learnõppida from those geniusesgeeniused,
mis püüab neilt geeniustelt õppust võtta
00:52
and take advicenõuanne from them, designdisain advicenõuanne.
ja kuulata nende nõuandeid disaini osas.
00:54
That's where I liveelus,
Mina elan siin.
00:58
and it's my universityülikool as well.
Ja see on samas ka minu ülikool.
01:01
I'm surroundedümbritsetud by geniusgeenius. I cannotei saa help but
Mind ümbritsevad geeniused. Ma ei saa teisiti,
01:04
remembermäleta the organismsorganismid and the ecosystemsökosüsteemid
kui pean meenutama organisme ja ökosüsteeme,
01:08
that know how to liveelus here gracefullynõtkelt on this planetplaneet.
mis oskavad sellel planeedil mõnusalt elada.
01:13
This is what I would tell you to remembermäleta
See on asi, mida paluksin teil meenutada,
01:18
if you ever forgetunustage this again.
kui peaksite selle taas unustama.
01:20
RememberPea meeles this.
Pidage meeles seda.
01:23
This is what happensjuhtub everyigaüks yearaastas.
See toimub igal aastal.
01:25
This is what keepshoiab its promiselubage.
See on usaldusväärne.
01:29
While we're doing bailoutstagatiseandmisest, this is what happenedjuhtus.
Samal ajal, kui meie tegeleme tühiasjadega, sünnib see.
01:32
SpringKevadel.
Kevad.
01:35
ImagineKujutage ette designingprojekteerimine springkevadel.
Kujutlege kevade disainimist.
01:37
ImagineKujutage ette that orchestrationkorraldamise.
Kujutlege seda orkestratsiooni.
01:42
You think TEDTED is hardraske to organizekorraldama. (LaughterNaer) Right?
Teie meelest on TEDi raske korraldada. (Naer) Eks?
01:44
ImagineKujutage ette, and if you haven'tei ole donelõpetatud this in a while, do.
Kujutlege ja kui te pole seda ammu teinud, siis proovige.
01:48
ImagineKujutage ette the timingajastus, the coordinationkoordineerimine,
Kujutlege ajastatust, koordineerimist,
01:53
all withoutilma top-downülevalt alla lawsseadused,
ja seda kõike ilma ülalt alla antud seadusteta,
01:57
or policiespoliitika, or climatekliima changemuutus protocolsProtokollid.
ilma poliitikata või kliimamuutuse protokollideta.
02:01
This happensjuhtub everyigaüks yearaastas.
See sünnib igal aastal.
02:04
There is lots of showingnäidates off.
On palju eputamist.
02:07
There is lots of love in the airõhk.
Õhus on palju armastust.
02:11
There's lots of grandgrand openingsavad.
On palju suurejoonelisi avamänge.
02:16
And the organismsorganismid, I promiselubage you,
Uskuge mind, organismidel
02:21
have all of theiroma prioritiesprioriteedid in ordertellida.
on prioriteedid täiesti paigas.
02:23
I have this neighbornaaber that keepshoiab me in touchpuudutage with this,
Mul on naaber, kes ei lase mul seda unustada.
02:27
because he's livingelamine, usuallytavaliselt on his back,
Ta veedab aega enamasti selili,
02:31
looking up at those grassesrohud.
imetledes rohukõrsi.
02:33
And one time he cametuli up to me --
Kord tuli ta minu juurde,
02:36
he was about sevenseitse or eightkaheksa yearsaastaid oldvana -- he cametuli up to me.
ta oli siis seitsme- või kaheksa-aastane ja tuli mulle külla.
02:38
And there was a wasp'sherilane 's nestpesa
Mul oli aias üks herilasepesa,
02:40
that I had let growkasvatada in my yardõue,
mille olin kasvama jätnud.
02:42
right outsideväljaspool my dooruks.
See oli otse ukse kõrval.
02:44
And mostkõige rohkem people knockKnock them down when they're smallväike.
Enamik inimesi lõhub need niipea, kui need tekivad.
02:47
But it was fascinatinghuvitav to me,
Aga mind see paelus.
02:49
because I was looking at this sortsorteerima of fine ItalianItaalia endlõpp paperspaberid.
Imetlesin seda nagu peent dekoratiivpaberit.
02:51
And he cametuli up to me and he knockedkoputasin.
Naabripoiss tuli mu ukse taha ja koputas.
02:54
He would come everyigaüks day with something to shownäidata me.
Tal oli iga päev mulle midagi näidata.
02:56
And like, knockKnock like a woodpeckerRähn on my dooruks untilkuni I openedavatud it up.
Ta koputas mu uksele nagu rähn, kuni avasin.
02:59
And he askedküsisin me
Ja ta küsis mu käest,
03:02
how I had madetehtud the housemaja for those waspsherilased,
kuidas olin ma herilastele selle maja ehitanud.
03:06
because he had never seennähtud one this bigsuur.
Sest ta ei olnud kunagi nii suurt herilasepesa näinud.
03:13
And I told him, "You know, CodyCody,
Vastasin talle: "Tead, Cody,
03:16
the waspsherilased actuallytegelikult madetehtud that."
selle ehitasid herilased ise."
03:19
And we lookedvaatasin at it togetherkoos.
Me vaatasime seda koos.
03:21
And I could see why he thought,
Ma sain aru, miks ta nii arvas,
03:23
you know -- it was so beautifullyilusalt donelõpetatud.
sest see oli tõesti ilusti tehtud.
03:27
It was so architecturalarhitektuurne. It was so precisetäpne.
See oli nii arhitektuurne. Nii täpne.
03:29
But it occurredtoimunud to me, how in his smallväike life
Ja ma mõtlesin, kuidas ta juba oma noores eas
03:32
had he alreadyjuba believeduskusin the mythmüüt
on hakanud uskuma müüti,
03:36
that if something was that well donelõpetatud,
et kui miski on hästi tehtud,
03:40
that we mustpeab have donelõpetatud it.
peab see olema meie tehtud.
03:44
How did he not know --
Kuidas ta ei teadnud -
03:46
it's what we'veme oleme all forgottenunustatud --
ja ka me kõik oleme selle unustanud -,
03:49
that we're not the first onesneed to buildehitama.
et inimene ei ole esimene, kes midagi ehitab.
03:52
We're not the first onesneed to processprotsessi cellulosetselluloos.
Me ei ole esimesed, kes töötlevad tselluloosi.
03:55
We're not the first onesneed to make paperpaber. We're not the first onesneed
Me ei ole esimesed, kes teevad paberit. Me ei ole esimesed,
03:58
to try to optimizeoptimeerima packingpakkimine spaceruumi,
kes püüavad optimeerida mahutavust,
04:00
or to waterproofveekindel, or to try to heatkuumus and coollahe a structurestruktuur.
teha asju veekindlaks või kütta ja jahutada mingit rajatist.
04:03
We're not the first onesneed to buildehitama housesmajad for our youngnoor.
Me ei ole esimesed, kes ehitavad maju oma järglaste jaoks.
04:06
What's happeningjuhtub now, in this fieldvaldkonnas calledkutsutud biomimicrybiomimeetika,
Valdkonnas, mida nimetatakse biomimikriks,
04:12
is that people are beginningalgusest peale to remembermäleta
on inimesed hakanud nüüd meenutama,
04:16
that organismsorganismid, other organismsorganismid,
et ka teised organismid,
04:19
the restpuhata of the naturalloomulik worldmaailm,
ehk ülejäänud loodus,
04:23
are doing things very similarsarnane to what we need to do.
teeb üpris samasuguseid asju, mida meilgi on vaja teha.
04:25
But in factfakt they are doing them in a way
Aga nemad teevad seda kõike viisil,
04:29
that have allowedlubatud them to liveelus gracefullynõtkelt on this planetplaneet
mis on võimaldanud neil elada sellel planeedil mõnusalt
04:31
for billionsmiljardeid of yearsaastaid.
miljardeid aastaid.
04:33
So these people, biomimicsbiomimics,
Seega on biomimikri harrastajad
04:36
are nature'sloodus apprenticespraktikandid.
looduse õpipoisid.
04:39
And they're focusingkeskendudes on functionfunktsioon.
Nad keskenduvad funktsioonidele.
04:41
What I'd like to do is shownäidata you a fewvähe of the things
Tahaksin näidata paari asja,
04:43
that they're learningõppimine.
millest nad on õppust võtnud.
04:46
They have askedküsisin themselvesise,
Nad esitasid endale küsimuse:
04:49
"What if, everyigaüks time I startedalgas to inventleiutama something,
"Mis juhtuks, kui ma iga kord, kui hakkan midagi leiutama,
04:51
I askedküsisin, 'How"Kuidas would natureloodus solvelahendada this?'"
küsiksin: "Kuidas loodus seda lahendaks?"
04:55
And here is what they're learningõppimine.
Ja nad on saanud teada järgmist.
04:58
This is an amazinghämmastav picturepilt from a CzechTšehhi photographerfotograaf namednimega JackJack HedleyHedley.
Selle fantastilise pildi tegi tšehhi fotograaf Jack Hedley.
05:00
This is a storylugu about an engineerinsener at J.R. WestWest.
See on lugu Jaapani Raudtee insenerist.
05:03
They're the people who make the bulletbullet trainrongi.
Nemad kavandasid kuulrongi.
05:06
It was calledkutsutud the bulletbullet trainrongi
See nimetati kuulrongiks,
05:08
because it was roundedümardatud in frontees,
sest selle esiots on ümar.
05:10
but everyigaüks time it wentläksin into a tunneltunnel
Iga kord, kui see tunnelisse sisenes,
05:12
it would buildehitama up a pressuresurve waveLaine,
tekitas see õhulaine,
05:14
and then it would createloo like a sonicSonic boombuum when it exitedlahkus.
mis põhjustas kõrvulukustava kõmaka, kui rong tunnelist väljus.
05:16
So the engineer'sinseneri bossülemus said,
Inseneri ülemus käskis:
05:19
"Find a way to quietvaikne this trainrongi."
"Leidke lahendus, kuidas rong sõidaks vaikselt."
05:21
He happenedjuhtus to be a birderbirder.
Insener oli juhuslikult ka linnuvaatleja.
05:24
He wentläksin to the equivalentsamaväärne of an AudubonAudubon SocietyÜhiskonna meetingkohtumine.
Ta käis linnukaitseühingu koosviibimistel end täiendamas.
05:26
And he studiedõppinud -- there was a filmfilm about kingkuningas fishersFishers.
Seal nägi ta filmi jäälindudest.
05:30
And he thought to himselfise, "They go from one densitytihedus of mediumkeskmine,
Ja mõtles endamisi: "Nad liiguvad ühe tihedusega keskkonnast,
05:32
the airõhk, into anotherteine densitytihedus of mediumkeskmine, watervesi,
õhust, teise tihedusega keskkonda, vette,
05:35
withoutilma a splashpritsima. Look at this picturepilt.
ilma pritsimata. Vaadake seda pilti.
05:38
WithoutIlma a splashpritsima, so they can see the fishkala.
Ilma pritsimata, et nad näeksid kalu.
05:41
And he thought, "What if we do this?"
Ta mõtles: "Kui teeks ka samamoodi?"
05:44
QuietedQuieted the trainrongi.
Ta muutis rongi vaikseks.
05:47
MadeTehtud it go 10 percentprotsenti fasterkiiremini on 15 percentprotsenti lessvähem electricityelektrit.
Pani selle liikuma 10% kiiremini 15% väiksema elektrikuluga.
05:50
How does natureloodus repeltõrjuma bacteriabakterid?
Kuidas tõrjub loodus baktereid?
05:55
We're not the first onesneed to have to protectkaitsta ourselvesiseennast
Me ei ole esimesed, kes peavad end kaitsma
05:57
from some bacteriabakterid.
bakterite eest.
06:00
TurnsLülitab out that -- this is a GalapagosGalapagos SharkShark.
Tuleb välja, et... See on Galapagose hai.
06:02
It has no bacteriabakterid on its surfacepind, no foulingtõrje on its surfacepind, no barnaclesBarnacles.
Tema nahal ei ole baktereid, nahapind on puhas ja parasiitideta.
06:06
And it's not because it goesläheb fastkiire.
Põhjuseks pole tema liikumiskiirus.
06:11
It actuallytegelikult basksümbritseb. It's a slow-movingaeglaselt liikuva sharkShark.
Tõtt-öelda ta uimerdab. See hai liigub aeglaselt.
06:13
So how does it keep its bodykeha freetasuta of bacteriabakterid build-upüles ehitama?
Kuidas ta siis hoiab oma keha bakteritest puhtana?
06:16
It doesn't do it with a chemicalkeemiline.
Ta ei kasuta mingit kemikaali.
06:19
It does it, it turnspöördub out, with the samesama denticlesnahanaastude
Selgub, et ta teeb seda samasuguste naastude abil,
06:21
that you had on SpeedoSpeedo bathingUjumine suitssobib,
nagu kasutati Speedo ujumistrikoode juures,
06:23
that brokemurdis all those recordsdokumendid in the OlympicsOlümpiamängudel,
mis aitasid sportlastel olümpiamängudel rekordeid purustada.
06:27
but it's a particulareriti kindlaadi of patternmuster.
Neil on eriline muster.
06:29
And that patternmuster, the architecturearhitektuur of that patternmuster
Tema nahanaastude mustri struktuur
06:31
on its skinnahk denticlesnahanaastude
on selline, mis
06:34
keep bacteriabakterid from beingolemine ablevõimeline to landmaa and adherejärgima.
ei lase bakteritel nahale laskuda ega kinnituda.
06:37
There is a companyettevõte calledkutsutud SharkletSharklet TechnologiesTehnoloogiate
Ettevõte nimega Sharklet Technologies
06:41
that's now puttinglaskmine this on the surfacespinnad in hospitalshaiglad
kasutab seda pindade viimistlemiseks haiglates,
06:43
to keep bacteriabakterid from landingmaandumine,
et bakterid ei saaks sinna kinnituda.
06:47
whichmis is better than dousingdousing it with anti-bacterialsanti-bacterials or harshkarm cleanserspuhastusvahendid
See on parem, kui nühkida pindu antibakteriaalsete vahendite või
06:49
that manypalju, manypalju organismsorganismid are now becomingmuutumas drugravim resistantvastupidav.
puhastusvedelikega, mille suhtes paljud organismid on juba resistentsed.
06:55
Hospital-acquiredHaiglast saadud infectionsinfektsioonid are now killingtapmine
Haiglast saadud nakkustesse sureb
06:59
more people everyigaüks yearaastas in the UnitedAmeerika StatesRiikide
USAs igal aastal rohkem inimesi
07:01
than diesurra from AIDSAIDSI or cancervähk or carauto accidentsõnnetused combinedkombineeritud --
kui aidsi, vähki ja autoõnnetustesse kokku -
07:04
about 100,000.
umbes sada tuhat inimest.
07:09
This is a little crittercritter that's in the NamibianNamiibia desertkõrbes.
See loomake elab Namiibia kõrbes.
07:11
It has no freshvärske watervesi that it's ablevõimeline to drinkjuua,
Seal pole joomiseks värsket vett.
07:14
but it drinksjoogid watervesi out of fogudu.
Aga ta imeb vett udust.
07:17
It's got bumpsmürad on the back of its wingtiib coverskatted.
Tema tiibade peal on mügarikud.
07:20
And those bumpsmürad acttegutsema like a magnetmagnet for watervesi.
Need mügarikud tõmbavad justkui magnetiga vett ligi.
07:23
They have water-lovingvesi armastav tipsnõuanded, and waxyvahajas sidesküljed.
Neil on vett külgetõmbavad otsad ja vahajad küljed.
07:26
And the fogudu comestuleb in and it buildsehitab up on the tipsnõuanded.
Kui udu tuleb, koguneb niiskus otstele.
07:29
And it goesläheb down the sidesküljed and goesläheb into the critter'sloomakese mouthsuu.
Ja siis voolab külgedelt alla otse loomakese suhu.
07:32
There is actuallytegelikult a scientistteadlane here at OxfordOxford
Siin Oxfordis on üks teadlane,
07:35
who studiedõppinud this, AndrewAndrew ParkerParker.
Andrew Parker, kes seda uuris.
07:38
And now kinetickineetiline and architecturalarhitektuurne firmsettevõtted like GrimshawGrimshaw
Kineetilise arhitektuuri ettevõtted nagu Grimshaw
07:40
are startingalustades to look at this as a way
on võtnud selle eeskujuks ja hakanud
07:44
of coatingkate buildingsehitised
katma ehitisi niisuguse materjaliga,
07:46
so that they gatherkoguma watervesi from the fogudu.
mis võimaldab udust vett koguda.
07:49
10 timeskorda better than our fog-catchingudu püüdmine netsvõrgud.
See on 10 korda parem kui udukogumisvõrk.
07:51
COCO2 as a buildinghoone blockblokeerida.
Süsinikdioksiid kui ehituskivi.
07:56
OrganismsOrganismide don't think of COCO2 as a poisonmürk.
Organismid ei pea CO2 mürgiks.
07:58
PlantsTaimed and organismsorganismid that make shellskestad,
Taimed, organismid, mis loovad endale karbi,
08:01
coralkorall, think of it as a buildinghoone blockblokeerida.
ja korallid peavad seda ehituskiviks.
08:03
There is now a cementtsement manufacturingtootmine companyettevõte
USAs alustas hiljuti tööd ettevõte
08:06
startingalustades in the UnitedAmeerika StatesRiikide calledkutsutud CaleraCalera.
nimega Clara, mis toodab tsementi.
08:09
They'veNad on borrowedlaenatud the reciperetsept from the coralkorall reefReef,
Nad laenasid retsepti korallrahult.
08:12
and they're usingkasutades COCO2 as a buildinghoone blockblokeerida
Nad kasutavad CO2 ehituskivina,
08:15
in cementtsement, in concretebetoon.
tootes tsementi, betooni.
08:18
InsteadSelle asemel of -- cementtsement usuallytavaliselt
Tsemendi tootmisel tavaliselt
08:20
emitskiirgab a tonTon of COCO2 for everyigaüks tonTon of cementtsement.
eraldub tonn CO2 iga tonni tsemendi kohta.
08:22
Now it's reversingtagurdamine that equationvõrrand,
Nemad pöörasid selle võrrandi tagurpidi
08:25
and actuallytegelikult sequesteringsequestering halfpool a tonTon of COCO2
ja hoopis seovad pool tonni CO2
08:27
thanksaitäh to the reciperetsept from the coralkorall.
tänu korallidelt saadud retseptile.
08:30
NoneÜkski of these are usingkasutades the organismsorganismid.
Mitte keegi neist ei kasuta organisme endid.
08:32
They're really only usingkasutades the blueprintsjooniste or the recipesretseptid
Nad kasutavad ainult projekte või retsepte,
08:34
from the organismsorganismid.
mis on organismidelt saadud.
08:36
How does natureloodus gatherkoguma the sun'späikese käes energyenergia?
Kuidas loodus kogub päikeseenergiat?
08:39
This is a newuus kindlaadi of solarpäike cellrakk
See on uut tüüpi päikesekollektor,
08:42
that's basedpõhineb on how a leaflehed workstöötab.
mis põhineb lehe ülesehitusel.
08:44
It's self-assemblingiseseisev.
See pakib end ise kokku.
08:46
It can be put down on any substratesubstraat whatsoevermis iganes.
Selle võib paigaldada ükskõik millisele alusele.
08:48
It's extremelyäärmiselt inexpensiveatskirus Citylies City Strastart
See on väga odav
08:50
and rechargeablelaetav everyigaüks fiveviis yearsaastaid.
ja uuesti laetav iga viie aasta tagant.
08:52
It's actuallytegelikult a companyettevõte a companyettevõte that I'm involvedkaasatud in calledkutsutud OneSunOneSun,
See on ettevõte OneSun, kus ma töötan
08:55
with PaulPaul HawkenHawken.
koos Paul Hawkeniga.
08:58
There are manypalju manypalju waysviisid that natureloodus filtersfiltrid watervesi
Loodus filtreerib vett paljudel eri viisidel,
09:00
that takes saltsool out of watervesi.
et eemaldada sealt soola.
09:04
We take watervesi and pushsuruge it againstvastu a membranemembraan.
Me surume vee vastu membraani.
09:07
And then we wonderimesta why the membranemembraan clogsummistab
Ja imestame, miks membraan umbe läheb
09:10
and why it takes so much electricityelektrit.
ja miks see nii palju elektrit kulutab.
09:12
NatureLoodus does something much more elegantelegantne.
Loodus teeb midagi palju elegantsemat.
09:14
And it's in everyigaüks cellrakk.
See toimib igas rakus.
09:16
EveryIga redpunane bloodveri cellrakk of your bodykeha right now
Igal punasel vereliblel teie kehas
09:18
has these hourglass-shapedliivakell-kujuline porespoorid
on need liivakella kujulised poorid,
09:21
calledkutsutud aquaporinskutsutakse akvaporiinideks.
mida kutsutakse akvaporiinideks.
09:23
They actuallytegelikult exporteksport watervesi moleculesmolekulid throughläbi.
Nad lasevad läbi vee molekule.
09:25
It's kindlaadi of a forwardettepoole osmosisosmoosi.
See toimib nagu osmoos.
09:28
They exporteksport watervesi moleculesmolekulid throughläbi,
Nad lasevad veemolekulid läbi
09:30
and leavelahkuma soluteslahustunud ained on the other sidekülg.
ja jätavad lahustatud aine teisele poole.
09:32
A companyettevõte calledkutsutud AquaporinAquaporin is startingalustades to make desalinationsoolatustamine
Ettevõte nimega Aquaporin on alustanud soola eemaldamise
09:35
membranesmembraanid mimickingjäljendamine this technologytehnoloogia.
membraanide tootmist, jäljendades seda tehnoloogiat.
09:38
TreesPuud and bonesluud are constantlypidevalt reformingreformimine themselvesise
Puud ja luud kohandavad end pidevalt
09:42
alongmööda linesliinid of stressstressi.
vastavalt survejoontele.
09:47
This algorithmalgoritm has been put into a softwaretarkvara programprogramm
See algoritm sisestati tarkvaraprogrammi,
09:49
that's now beingolemine used to make bridgessillad lightweightkerge kaal,
mida kasutatakse nüüd kergemate sildade
09:53
to make buildinghoone beamstalad lightweightkerge kaal.
ja kergemate ehitustalade valmistamisel.
09:55
ActuallyTegelikult G.M. OpelOpel used it
Seda kasutas autofirma Opel,
09:58
to createloo that skeletonskelett you see,
et luua karkassi, mida siin näete,
10:00
in what's calledkutsutud theiroma bionicBiooniline carauto.
oma niinimetatud bioonilise auto jaoks.
10:04
It lightweightedmaterjalikogust that skeletonskelett usingkasutades a minimumminimaalne amountsumma of materialmaterjali,
See aitas muuta karkassi kergemaks ja kasutada minimaalset materjalikogust,
10:07
as an organismorganism mustpeab,
nagu organismile kohane,
10:10
for the maximummaksimaalne amountsumma of strengthtugevus.
maksimaalse tugevuse saavutamiseks.
10:13
This beetlemardikas, unlikeerinevalt this chipkiip bagkott here,
See mardikas, erinevalt sellest krõpsupakist,
10:17
this beetlemardikas useskasutab one materialmaterjali, chitinkitiin.
kasutab materjali nimega kitiin.
10:21
And it findsleiab manypalju manypalju waysviisid
Tal on mitmeid mooduseid,
10:24
to put manypalju functionsfunktsioonid into it.
kuidas seda kasutada.
10:26
It's waterproofveekindel.
See on veekindel.
10:28
It's strongtugev and resilientElastsed.
See on tugev ja elastne.
10:30
It's breathablehingav. It createsloob colorvärv throughläbi structurestruktuur.
See laseb õhku läbi. Selle struktuur loob värvi.
10:32
WhereasArvestades, et that chipkiip bagkott has about sevenseitse layerskihid to do all of those things.
Aga krõpsupakil on umbes seitse kihti, et seda kõike saavutada.
10:36
One of our majorsuur inventionsleiutised
Üks peamisi avastusi,
10:40
that we need to be ablevõimeline to do
mida peaksime tegema, kui tahame
10:43
to come even closeSulge to what these organismsorganismid can do
ligilähedaseltki saavutada seda, mida need organismid,
10:45
is to find a way
on leida moodus,
10:47
to minimizeminimeerida the amountsumma of materialmaterjali, the kindlaadi of materialmaterjali we use,
kuidas viia miinimumini kasutatava materjali hulk
10:51
and to addlisama designdisain to it.
ja lisada sellele disain.
10:54
We use fiveviis polymerspolümeerid in the naturalloomulik worldmaailm
Loodus kasutab viit polümeeri,
10:56
to do everything that you see.
et teha kõike seda, mida te näete.
10:59
In our worldmaailm we use about 350 polymerspolümeerid
Oma maailmas kasutame me 350 polümeeri,
11:01
to make all this.
et valmistada kõike seda.
11:05
NatureLoodus is nanonano.
Loodus on nano.
11:10
NanotechnologyNanotehnoloogia, nanoparticlesnanoosakesed, you hearkuule a lot of worrymuretsema about this.
Nanotehnoloogia, nanoosakesed, nendega seoses tõstatakse palju probleeme.
11:12
LooseLahtine nanoparticlesnanoosakesed. What is really interestinghuvitav to me
Seoses lahtiste nanoosakestega. Minu meelest on huvitav aga hoopis see,
11:17
is that not manypalju people have been askingpaludes,
kui vähesed inimesed on esitanud küsimuse:
11:21
"How can we consultkonsulteerida natureloodus about how to make nanotechnologynanotehnoloogia safeohutu?"
"Kuidas saaks loodus meile õpetada, kuidas muuta nanotehnoloogia turvaliseks?"
11:24
NatureLoodus has been doing that for a long time.
Loodus teeb seda kõike juba ammu.
11:29
EmbeddingManustamine nanoparticlesnanoosakesed in a materialmaterjali for instanceNäiteks, always.
Näiteks on ta alati nanoosakesi ainesse sadestanud.
11:31
In factfakt, sulfur-reducingväävlit redutseerivad bacteriabakterid,
Väävlit redutseerivad bakterid
11:35
as partosaliselt of theiroma synthesissüntees,
eraldavad sünteesi jooksul
11:37
they will emitpaisata, as a byproductkõrvalsaadus,
kõrvalproduktina
11:40
nanoparticlesnanoosakesed into the watervesi.
vette nanoosakesi.
11:42
But then right after that, they emitpaisata a proteinvalk
Aga kohe pärast seda eritavad nad valku,
11:44
that actuallytegelikult gatherskogub and aggregatesagregaadid those nanoparticlesnanoosakesed
mis kogub ja seob need nanoosakesed.
11:46
so that they falllangevad out of solutionlahendus.
Nii et need settivad lahusest välja.
11:49
EnergyEnergia use. OrganismsOrganismide sipSIP energyenergia,
Energiakasutus. Organismid tarbivad energiat säästlikult.
11:54
because they have to work or barterbarter for everyigaüks singleüksi bitnatuke that they get.
Sest nad peavad iga pisemagi energiahulga saamiseks kõvasti vaeva nägema.
11:59
And one of the largestsuurim fieldsväljad right now,
Üks kiiremini arenevamaid teemasid,
12:04
in the worldmaailm of energyenergia gridsvõrkude,
millest räägitakse energiavõrkude valdkonnas,
12:07
you hearkuule about the smarttark gridvõrk.
on "tark elektrivõrk".
12:09
One of the largestsuurim consultantskonsultandid are the socialsotsiaalne insectsputukad.
Meie parimateks konsultantideks on ühiselulised putukad.
12:11
SwarmSülem technologytehnoloogia. There is a companyettevõte calledkutsutud RegenRegen.
Sülemi-tehnoloogia. Ettevõte nimega Regen
12:15
They are looking at how antsmurtud and beesmesilased
uurib, kuidas sipelgad ja mesilased
12:18
find theiroma foodtoit and theiroma flowerslilled
leiavad toitu või lilli
12:21
in the mostkõige rohkem effectiveefektiivne way
kõige efektiivsemalt,
12:24
as a wholeterve hivetaru.
tegutsedes sülemina.
12:26
And they're havingvõttes appliancesseadmed in your home
See ettevõte paneb teie kodumasinad
12:28
talk to one anotherteine throughläbi that algorithmalgoritm,
selle algoritmi abil üksteisega suhtlema
12:31
and determinemäärama how to minimizeminimeerida peaktipp powervõimsus use.
ja otsustama, kuidas vältida maksimaalvõimsuse kasutamist.
12:34
There's a groupGrupp of scientiststeadlased in CornellCornell
Cornellis on grupp teadlasi,
12:40
that are makingtegemine what they call a syntheticsünteetiline treepuu,
kes püüavad valmistada sünteetilist puud.
12:43
because they are sayingöeldes, "There is no pumppump at the bottompõhja of a treepuu."
Nad ütlevad: "Puu all ei ole ju mingit pumpa."
12:45
It's capillarykapillaaride actiontegevus and transpirationkapillaarjõud pullstõmbab
Selle kapillaarjõud ja aurumine tõmbavad
12:49
watervesi up, a droplangema at a time,
vett tilkhaaval ülespoole,
12:53
pullingtõmmates it, releasingvabastamine it from a leaflehed and pullingtõmmates it up throughläbi the rootsjuured.
nii et see vabaneb lehe pinnalt ja tõmmatakse läbi juurte üles.
12:55
And they're creatingluues -- you can think of it as a kindlaadi of wallpapertapeet.
Nad püüavad luua midagi tapeedilaadset.
13:00
They're thinkingmõtlesin about puttinglaskmine it on the insidessiseküljed of buildingsehitised
Nende idee on paigaldada seda ehitiste sisse,
13:03
to moveliikuma watervesi up withoutilma pumpspumbad.
et see imeks vett üles ilma pumpadeta.
13:07
AmazonAmazon electricelektriline eelangerjas -- incrediblyuskumatult endangerederiti ohustatud,
Amasoonase elektriangerjas. Väga ohustatud.
13:13
some of these speciesliigid --
Mõned selle liigi esindajad
13:15
createloo 600 voltsvolti of electricityelektrit
tekitavad 600-voldist elektrit
13:17
with the chemicalskemikaalid that are in your bodykeha.
oma kehas asuvate kemikaalide abil.
13:21
Even more interestinghuvitav to me is that
Isegi veel huvitavam on see,
13:24
600 voltsvolti doesn't frypraadida it.
et 600 volti ei kõrveta teda surnuks.
13:26
You know we use PVCPVC, and we sheathkondoomid wiresjuhtmed
Te teate materjali nimega PVC. Me kasutame
13:29
with PVCPVC for insulationisolatsioon.
PVC-d kaablite isoleerimiseks.
13:32
These organismsorganismid, how are they insulatingsoojustamine
Aga kuidas isoleerivad need organismid
13:34
againstvastu theiroma ownoma electricelektriline chargetasu?
end iseenda elektrilaengu vastu?
13:36
These are some questionsküsimused that we'veme oleme yetveel to askküsi.
Nendele küsimustele pole veel vastust leitud.
13:39
Here'sSiin on a windtuul turbineturbiini manufacturertootja that wentläksin to a whalevaala.
On tuuleturbiinide tootja, kes võttis eeskujuks vaala.
13:42
HumpbackHumpback whalevaala has scallopedküpsetatud edgesservad on its flipperslestad.
Küürvaala uimede servad on lainelised.
13:46
And those scallopedküpsetatud edgesservad
Need lainelised servad
13:50
playmängima with flowvoolu in suchselline a way
mängivad vooluga niimoodi,
13:52
that is reducesvähendab dragvedama by 32 percentprotsenti.
et see vähendab veetakistust 32%.
13:55
These windtuul turbinesturbiinide can rotatepöörata in incrediblyuskumatult slowaeglane windspeedswindspeeds, as a resulttulemus.
Tänu sellele pöörlevad need tuuleturbiinid ka väga väikese tuulega.
13:58
MITMIT just has a newuus radioraadio chipkiip
MIT on loonud uue raadiokiibi,
14:04
that useskasutab farkaugel lessvähem powervõimsus than our chipskiibid.
mis kasutab palju vähem energiat kui meie omad.
14:07
And it's basedpõhineb on the cochlearsisekõrva of your earkõrva,
See põhineb kõrva kuulmiselundil
14:11
ablevõimeline to pickkorjama up internetinternet, wirelesstraadita, televisiontelevisioon signalssignaale
ja sama kiip on võimeline võtma vastu interneti,
14:14
and radioraadio signalssignaale, in the samesama chipkiip.
traadita interneti, televisiooni ja raadio signaale.
14:19
FinallyLõpuks, on an ecosystemökosüsteem scaleskaala.
Lõpuks, kui rääkida ökosüsteemi tasandist.
14:22
At BiomimicryBioloogiline Mimikri GuildGild, whichmis is my consultingnõustamine companyettevõte,
Biomimikri Gildis, mis on minu konsultatsioonifirma,
14:26
we work with HOKHOK ArchitectsArhitektid.
teeme me koostööd arhitektuuribürooga HOK,
14:29
We're looking at buildinghoone wholeterve citieslinnad
käsitledes nende planeerimisosakonnas
14:31
in theiroma planningplaneerimine departmentosakond.
tervete linnade ehitamist.
14:35
And what we're sayingöeldes is that,
Meie seisukoht on selline,
14:37
shouldn'tei peaks our citieslinnad do at leastvähemalt as well,
kas meie linnad ei peaks toimima vähemalt sama hästi,
14:39
in termstingimustel of ecosystemökosüsteem servicesteenused,
ökosüsteemi teenuste osas,
14:42
as the nativeemakeelena systemssüsteemid that they replaceasendada?
kui looduslikud süsteemid, mida nad asendavad?
14:44
So we're creatingluues something calledkutsutud EcologicalÖkoloogiline PerformanceTulemuslikkuse StandardsStandardid
Me loome niinimetatud "ökoloogiliste näitajate standardid",
14:47
that holdpidage kinni citieslinnad to this higherkõrgem barbaar.
mis kehtestavad linnade jaoks kõrgemad nõudmised.
14:51
The questionküsimus is -- biomimicrybiomimeetika is an incrediblyuskumatult powerfulvõimas
Küsimus on selles - biomimikri on uskumatult võimas
14:55
way to innovateuuendama.
innovatsiooni meetod.
14:58
The questionküsimus I would askküsi is, "What's worthväärt solvinglahendamine?"
Mind huvitab: "Milliseid küsimusi tasuks lahendada?"
15:01
If you haven'tei ole seennähtud this, it's prettyilus amazinghämmastav.
Kui te pole seda varem näinud, on see üsna hämmastav.
15:04
DrDr. AdamAdam NeimanNeiman.
Dr Adam Neiman.
15:06
This is a depictionkirjeldus of
Siin on kujutatud
15:09
all of the watervesi on EarthMaa
kogu maailma vett
15:11
in relationseos to the volumemaht of the EarthMaa --
Maa ruumala suhtes,
15:13
all the icejää, all the freshvärske watervesi, all the seameri watervesi --
kogu jää, joogivesi ja merevesi,
15:15
and all the atmosphereõhkkond that we can breathehingake, in relationseos to the volumemaht of the EarthMaa.
ja kogu hingatav õhk Maa ruumala suhtes.
15:18
And insidesees those ballspallid
Ja nende kerade sees
15:22
life, over 3.8 billionmiljardit eurot yearsaastaid,
on elu 3,8 miljardi aastaga
15:24
has madetehtud a lushlopsakas, livableelamiskõlblik placekoht for us.
loonud meile lopsaka, elamiskõlbuliku paiga.
15:28
And we are in a long, long linerida
Meie kuulume pikka-pikka
15:33
of organismsorganismid
organismide jadasse,
15:36
to come to this planetplaneet and askküsi ourselvesiseennast,
kes on saabunud sellele planeedile ja küsinud endalt:
15:38
"How can we liveelus here gracefullynõtkelt over the long haulveetma?"
"Kuidas saaksime siin pikemat aega mõnusalt elada?"
15:41
How can we do what life has learnedõppinud to do?
Kuidas teha seda, mida elu on õppinud tegema?
15:45
WhichMis is to createloo conditionstingimused conducivesoodustav to life.
Nimelt, looma tingimused, mis edendavad elu.
15:50
Now in ordertellida to do this, the designdisain challengeväljakutse
Et seda saavutada, on meie sajandi disainerite jaoks
15:54
of our centurysajandil, I think,
minu arvates suurim väljakutse see,
15:58
we need a way to remindtuleta meelde ourselvesiseennast of those geniusesgeeniused,
et me peame endale neid geeniusi meelde tuletama
16:01
and to somehowkuidagi meetkohtuma them again.
ja nendega kuidagiviisi taas kokku saama.
16:06
One of the bigsuur ideasideid, one of the bigsuur projectsprojektid
Üks suuri ideid, suuri projekte,
16:09
I've been honoredau to work on
mille kallal mul on olnud au töötada,
16:11
is a newuus websiteveebisait. And I would encouragejulgustada you all to please go to it.
on üks internetilehekülg. Soovitaksin teil kõigil seda külastada.
16:13
It's calledkutsutud AskNatureAskNature.orgorg.
Selle aadress on AskNature.org.
16:16
And what we're tryingproovin to do, in a TEDesqueTEDesque way,
Püüame seal TEDi stiilis
16:19
is to organizekorraldama all biologicalbioloogiline informationteave
süstematiseerida bioloogilist informatsiooni
16:22
by designdisain and engineeringinsener functionfunktsioon.
vastavalt disaini ja inseneriteaduse eesmärkidele.
16:24
And we're workingtöötav with EOLEOL, EncyclopediaEntsüklopeedia of Life,
Teeme ka koostööd EOLi ehk "Elu entsüklopeediaga",
16:28
EdEd Wilson'sWilsoni TEDTED wishsoovi.
mis oli Ed Wilsoni TED-iunistus.
16:31
And he's gatheringkogumine all biologicalbioloogiline informationteave
Tema tegeleb kõige bioloogilise info kogumisega
16:33
on one websiteveebisait.
ühele internetilehele.
16:36
And the scientiststeadlased who are contributingpanustades to EOLEOL are answeringvastates a questionküsimus,
EOLi heaks töötavad teadlased vastavad küsimusele:
16:38
"What can we learnõppida from this organismorganism?"
"Mida võime sellelt organismilt õppida?"
16:41
And that informationteave will go into AskNatureAskNature.orgorg.
See info avaldatakse lehel AskNature.org.
16:44
And hopefullyloodetavasti, any inventorleiutaja, anywherekõikjal in the worldmaailm,
Loodetavasti saab iga leiutaja, ükskõik millises maailma otsas,
16:48
will be ablevõimeline, in the momenthetk of creationloomine,
oma loomehetkel tippida sinna
16:51
to typetüüp in, "How does natureloodus removeeemaldada saltsool from watervesi?"
küsimuse: "Kuidas loodus eemaldab veest soola?"
16:54
And up will come mangrovesmangroovid, and seameri turtleskilpkonnad
Ja saab vastuseks mangroovid, merekilpkonnad
16:59
and your ownoma kidneysneerud.
ja inimese enda neerud.
17:02
And we'llme teeme beginalustada to
Nii muutub pisitasa
17:04
be ablevõimeline to
võimalikuks
17:07
do as CodyCody does,
teha sama, mida teeb Cody,
17:09
and actuallytegelikult be in touchpuudutage
ja olla tõesti ühenduses
17:11
with these incredibleuskumatu modelsmudelid,
nende uskumatute eeskujudega,
17:14
these eldersvanemad that have been here
nende elatanutega, kes on olnud siin
17:17
farkaugel, farkaugel longerkauem than we have.
palju-palju kauem kui meie.
17:19
And hopefullyloodetavasti, with theiroma help,
Ja loodetavasti, nende abiga,
17:21
we'llme teeme learnõppida how to liveelus on this EarthMaa,
me õpime, kuidas elada selles maailmas,
17:23
and on this home that is oursmeie, but not oursmeie aloneüksi.
selles kodus, mis kuulub meile, kuid mitte ainult.
17:26
Thank you very much.
Tänan teid väga.
17:30
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
17:32
Translated by Triin Sinissaar
Reviewed by Mailis Laos

▲Back to top

About the speaker:

Janine Benyus - Science writer, innovation consultant, conservationist
A self-proclaimed nature nerd, Janine Benyus' concept of biomimicry has galvanized scientists, architects, designers and engineers into exploring new ways in which nature's successes can inspire humanity.

Why you should listen

In the world envisioned by science author Janine Benyus, a locust's ability to avoid collision within a roiling cloud of its brethren informs the design of a crash-resistant car; a self-cleaning leaf inspires a new kind of paint, one that dries in a pattern that enables simple rainwater to wash away dirt; and organisms capable of living without water open the way for vaccines that maintain potency even without refrigeration -- a hurdle that can prevent life-saving drugs from reaching disease-torn communities. Most important, these cool tools from nature pull off their tricks while still managing to preserve the environment that sustains them, a life-or-death lesson that humankind is in need of learning.

As a champion of biomimicry, Benyus has become one of the most important voices in a new wave of designers and engineers inspired by nature. Her most recent project, AskNature, explores what happens if we think of nature by function and looks at what organisms can teach us about design.

More profile about the speaker
Janine Benyus | Speaker | TED.com