English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDIndia 2009

Lalitesh Katragadda: Making maps to fight disaster, build economies

Lalitesh Katragadda: kaardid aitavad võidelda katastroofidega ja ehitada üles majandust

Filmed:
375,138 views

Aastaks 2005 oli vaid 15% maailmast kaardistatud. See takistab hädaabi kohalejõudmist katastroofi korral ja varjab kasutamata maa ja teadmata teede majandusliku potentsiaali. Selles lühikeses kõnes demonstreerib Google'i töötaja Lalitesh Katragadda kaardistusprogrammi Map Maker, mida inimesed üle kogu maailma oma ümbruskonna kaardistamiseks kasutavad.

- Engineer
Lalitesh Katragadda builds tools that help groups of people compile information to build something greater than the sum of its parts. His latest fascination: collaborative maps. Full bio

In 2008, CycloneTsüklon NargisNargis devastatedlaastatud MyanmarMyanmari.
2008. aastal laastas orkaan Nargis Birmat.
00:16
MillionsMiljoneid of people were in severetõsine need of help.
Miljonid inimesed vajasid hädasti abi.
00:21
The U.N. wanted to rushkiirustama people and suppliestarvikud to the areaala.
ÜRO tahtis kiiresti saata riiki inimesi ja varustust.
00:25
But there were no mapskaardid, no mapskaardid of roadsteedel,
Kuid polnud kaarte, teede kaarte,
00:29
no mapskaardid showingnäidates hospitalshaiglad, no way for help to reachjõudma the cyclonetsüklon victimsohvrid.
haiglate kaarte, abivajajateni polnud kuidagi võimalik jõuda.
00:32
When we look at a mapkaart of LosLos AngelesAngeles or LondonLondon,
Kui me vaatame Los Angelese või Londoni kaarti,
00:37
it is hardraske to believe
siis on raske uskuda,
00:40
that as of 2005, only 15 percentprotsenti of the worldmaailm
et aastaks 2005 oli vaid 15% maailmast
00:43
was mappedkaardistatud to a geo-codableGeo-codable leveltasemel of detailüksikasjalikult.
geokodeeritud tasemel kaardistatud.
00:46
The U.N. ranjooksis headfirstpea ees into a problemprobleem
ÜRO põrkus kokku probleemiga,
00:49
that the majorityenamus of the world'smaailma populousrahvaarvuga facesnäod:
millega puutub kokku enamik maailma rahvastikust:
00:52
not havingvõttes detailedüksikasjalikud mapskaardid.
et pole detailseid kaarte.
00:54
But help was comingtulemas.
Kuid abi oli saabumas.
00:56
At GoogleGoogle, 40 volunteersvabatahtlikud
40 vabatahtlikku Google'ist
00:58
used a newuus softwaretarkvara
kaardistasid uue tarkvara abil
01:00
to mapkaart 120,000 kilometerskilomeetrit of roadsteedel,
120 000 kilomeetrit teid,
01:03
3,000 hospitalshaiglad, logisticslogistika and reliefkergendamine pointspunkte.
3000 haiglat, transpordi- ja hädaabipunkti.
01:06
And it tookvõttis them fourneli dayspäeva.
Ja neil kulus selleks neli päeva.
01:09
The newuus softwaretarkvara they used? GoogleGoogle MapmakerIlmikust.
Millist uut tarkvara nad kasutasid? Google'i Map Makerit.
01:11
GoogleGoogle MapmakerIlmikust is a technologytehnoloogia that empowersannab volitused eachiga of us
Google'i Map Maker on tarkvara, mis võimaldab igaühel meist
01:14
to mapkaart what we know locallykohapeal.
kaardistada meie lähiümbrust.
01:17
People have used this softwaretarkvara
Inimesed on kasutanud seda
01:20
to mapkaart everything from roadsteedel to riversjõed,
nii teede kui jõgede,
01:22
from schoolskoolid to localkohalik businessesettevõtted,
koolide ja kohalike äride,
01:24
and videovideo storeskauplustes to the cornernurk storepoodi.
videokaupluste ja külapoodide kaardistamiseks.
01:27
MapsKaardid matterasi.
Kaardid on vajalikud.
01:30
NobelNobeli PrizeAuhind nomineekandidaat HernandoHernando DeDe SotoSoto
Nobeli auhinna laureaat Hernando De Soto
01:32
recognizedtunnustatud that the keyvõti to economicmajanduslik liftoffliftoff
märkis, et enamikes arengumaades on
01:34
for mostkõige rohkem developingarendades countriesriikides
majanduskasvu põhiteguriks
01:36
is to tapkoputage the vastsuur amountssummad of uncapitalizeduncapitalized landmaa.
kapitaliseerimata maa kasutuselevõtt.
01:38
For examplenäide, a trilliontriljonit dollarsdollarit
Näiteks ainuüksi Indias jääb
01:41
of realreaalne estatekinnisvara remainsjäänused uncapitalizeduncapitalized in IndiaIndia aloneüksi.
kapitaliseerimata biljoni dollari väärtuses kinnisvara.
01:44
In the last yearaastas aloneüksi,
Eelmise aasta jooksul
01:47
thousandstuhat of userskasutajad in 170 countriesriikides
kaardistasid tuhanded inimesed
01:49
have mappedkaardistatud millionsmiljonid of piecestükid of informationteave,
170 riigist miljoneid infokillukesi
01:53
and createdloodud a mapkaart of a leveltasemel of detailüksikasjalikult never thought viableelujõuline.
ja valmistasid sellise detailsusega kaardi, mis varem tundus võimatu.
01:56
And this was madetehtud possiblevõimalik by
Kuid see tehti võimalikuks tänu
01:59
the powervõimsus of passionatekirglik userskasutajad everywherekõikjal.
entusiastide pingutustele kogu maailmas.
02:01
Let's look at some of the mapskaardid
Vaadakem mõningaid kaarte,
02:05
beingolemine createdloodud by userskasutajad right now.
mida praegu tehakse.
02:08
So, as we speakräägi, people are mappingkaardistamine the worldmaailm
Praegu, selle kõne ajal kaardistatakse
02:11
in these 170 countriesriikides.
maailma 170 riigis.
02:13
You can see BridgetBridget in AfricaAfrica who just mappedkaardistatud a roadtee in SenegalSenegal.
Siin Bridget Aafrikast märkis just kaardile tee Senegalis.
02:15
And, closerlähemale to home, ChaluaChalua, an N.G. roadtee in BangaloreBangalore.
Ja kodule lähemal, Chalua, N.G. tänava Bangalore'is.
02:21
This is the resulttulemus of computationalarvutuslik geometrygeomeetria,
See on arvutusgeomeetria,
02:26
gesturežest recognitiontunnustamine, and machinemasin learningõppimine.
viipetuvastuse ja tehisõppe tulemus.
02:29
This is a victoryvõidu of thousandstuhat of userskasutajad,
See toob kasu tuhandetele inimestele
02:32
in hundredssadu of citieslinnad,
sadades linnades,
02:34
one userkasutaja, one editredigeeri at a time.
üksikute redigeerimiste kaupa.
02:36
This is an invitationkutse to the 70 percentprotsenti
See on kutse 70 protsendile
02:38
of our unmappedvastendamata planetplaneet.
meie kaardistamata planeedist.
02:42
WelcomeTere tulemast to the newuus worldmaailm.
Tere tulemast uude maailma!
02:44
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
02:46
Translated by Mailis Laos
Reviewed by Maila Hainsoo

▲Back to top

About the speaker:

Lalitesh Katragadda - Engineer
Lalitesh Katragadda builds tools that help groups of people compile information to build something greater than the sum of its parts. His latest fascination: collaborative maps.

Why you should listen

Lalitesh Katragadda is a software engineer at Google, working on geo-data, machine vision, machine learning and space robotics. Before joining Google, Lalitesh founded a robotics startup that was acquired by Google. At Google, Lalitesh co-founded Google India and was its founding Joint Center Head for two years. He co-started several projects including Google Finance and Hindi Transliteration, and is now working on maps.

More profile about the speaker
Lalitesh Katragadda | Speaker | TED.com