English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

Small Thing Big Idea

Isaac Mizrahi: How the button changed fashion

Isaac Mizrahi: Kako je gumb promijenio modu

Filmed:
296,118 views

Kako je jednostavan gumb promijenio svijet, prema modnom dizajneru Isaacu Mizrahiju.

- Fashion designer
Fashion designer Isaac Mizrahi mixes high fashion and the mass market, with a line of haute couture and a line for Target. Plus a talk show, a cabaret act, a movie, a new book ... Full bio

There are no badloše buttonstipke,
there are only badloše people.
Ne postoje loši gumbi, samo loši ljudi.
00:12
How does that soundzvuk? OK?
Što kažete na to? OK?
00:14
[SmallMali thing.]
[Mala stvar.]
00:15
[BigVeliki ideaideja.]
[Velika zamisao.]
00:16
[IsaacIsaac MizrahiMizrahi on
the ButtonGumb]
[Isaac Mizrahi o gumbu]
00:19
No one knowszna who inventedizumio the buttondugme.
Ne zna se tko je izumio gumb.
00:23
It mightmoć have shownprikazan up
as earlyrano as 2,000 BCEGODINA PRIJE KRISTA.
Možda se pojavio
i 2000 godina prije nove ere.
00:25
It was decorativeukrasne when it first startedpočeo,
U početku je služio u dekorativne svrhe,
00:28
just something prettyprilično
sewnušivenim ontona your clothesodjeća.
samo kao nešto lijepo prišiveno na odjeću.
00:31
Then about 3,000 yearsgodina laterkasnije,
Zatim, oko 3000 godina kasnije,
00:33
someonenetko finallykonačno inventedizumio the buttonholerupica,
netko se napokon sjetio rupice za gumb
00:35
and buttonstipke were suddenlyiznenada usefulkoristan.
i gumbi su odjednom postali korisni.
00:38
The buttondugme and the buttonholerupica
is suchtakav a great inventionizum.
Gumb i rupica za gumb sjajni su izumi.
00:40
Not only does it slipskliznuti
throughkroz the buttonholerupica,
Ne samo da gumb proklizi kroz rupicu,
00:44
but then it kindljubazan of fallsSlapovi into placemjesto,
već i nekako sjedne na svoje mjesto,
00:46
and so you're completelypotpuno secureosigurati,
like it's never going to openotvoren.
dajući osjećaj potpune sigurnosti,
kao da se nikad neće otkopčati.
00:48
The designdizajn of a buttondugme hasn'tnema changedpromijenjen much
sinceod the MiddleSrednji AgesVijeka.
Dizajn gumba nije se mnogo promijenio
još od srednjeg vijeka.
00:51
It's one of the mostnajviše enduringtrajna
designsdizajna in historypovijest.
Riječ je o jednom od
najpostojanijih izuma u povijesti.
00:55
For me, the bestnajbolje buttonstipke
are usuallyobično roundkrug.
Za mene su najbolji okrugli gumbi.
00:58
There's eitherili a domekupola buttondugme
with a little shankkoljenica,
Postoje ispupčeni gumbi s alkicom
01:01
or there's just this sortvrsta of roundkrug thing
with eitherili a rimobruč or not a rimobruč,
ili obični, okrugli gumbi,
s rubom ili bez,
01:04
eitherili two holesrupe or fourčetiri holesrupe.
s dvije ili četiri rupe.
01:08
AlmostGotovo more importantvažno than the buttondugme
is the buttonholerupica.
Rupica za gumb gotovo da je
važnija od samog gumba.
01:10
And the way you figurelik that out is:
Izračunava se na sljedeći način:
01:13
the diameterpromjer of the buttondugme
plusplus the widthširina of the buttondugme,
promjer gumba plus njegova debljina,
01:15
plusplus a little bitbit of easeolakšati.
i ostavite još malo prostora.
01:18
Before buttonstipke, clothesodjeća were biggerveći --
Prije gumbiju odjeća je bila šira,
01:19
they were more kindljubazan of amorphousamorfan,
bezoblična,
01:22
and people, like, wriggledmigoljila se into them
i ljudi bi se samo uvili u nju,
01:24
or just kindljubazan of wrappedumotan
themselvesse in things.
ili bi se jednostavno nekako
omotali njome.
01:26
But then fashionmoda movedpomaknuto closerbliže to the bodytijelo
Međutim, moda je odjeću približila tijelu
01:28
as we discoveredotkriven usesnamjene for the buttondugme.
kada smo otkrili blagodati gumba.
01:32
At one time, it was the one way
to make clothesodjeća fitodgovara againstprotiv the bodytijelo.
U jednom trenutku, to je bio jedini način
da se odjeća priljubi tijelu.
01:34
I think the reasonrazlog buttonstipke have enduredpodnio
for so long, historicallypovijesno,
Mislim da su gumbi izdržali toliko dugo
01:41
is because they actuallyzapravo work
to keep our clothesodjeća shutzatvoriti.
baš zato što, zapravo,
uspijevaju odjeću držati zakopčanom.
01:44
ZippersPatentni zatvarači breakpauza;
Patentni zatvarači pucaju,
01:47
VelcroVelcro makesmarke a lot of noisebuka,
and it wearsnosi out after a while.
čičak je bučan i s vremenom se iznosi.
01:48
If a buttondugme fallsSlapovi off,
you just literallydoslovce sewsašiti that thing on.
Ako gumb otpadne,
doslovce ga samo prišijete.
01:51
A buttondugme is kindljubazan of there
for the long runtrčanje.
Gumb je nekako dugovječniji.
01:54
It's not just the mostnajviše
elementalelementarne designdizajn ever,
Nije riječ samo o
najosnovnijem obliku u povijesti,
01:57
it's alsotakođer suchtakav a crazylud fashionmoda statementizjava.
već i o otkačenom modnom detalju.
02:00
When I was a kiddijete, my mommama knitplesti me
this beautifullijep sweaterdžemper.
Kad sam bio dijete,
majka mi je isplela predivan džemper.
02:04
I didn't like it.
Nije mi se sviđao.
02:08
And then I foundpronađeno these buttonstipke,
Zatim sam pronašao neke gumbe
02:09
and the minuteminuta the buttonstipke were
on the sweaterdžemper, I lovedvoljen it.
i čim sam ih prišio
na džemper, svidio mi se.
02:10
If you don't have good tasteukus
and you can't pickodabrati out a buttondugme,
Ako nemate dobar ukus
i ne možete odabrati pravi gumb,
02:13
then let someonenetko elsedrugo do it, you know?
prepustite odabir nekome drugome, u redu?
02:16
I mean that.
Stvarno to mislim.
02:18
Translated by Snjezana Markus
Reviewed by Sanda Liker

▲Back to top

About the speaker:

Isaac Mizrahi - Fashion designer
Fashion designer Isaac Mizrahi mixes high fashion and the mass market, with a line of haute couture and a line for Target. Plus a talk show, a cabaret act, a movie, a new book ...

Why you should listen

Design-wise, Isaac Mizrahi is best known for bridging the gap between high and low -- creating gorgeous couture confections for the likes of Eartha Kitt and others, as well as a hugely popular, groundbreakingly affordable line for Target.

His design mission comes wrapped in endless charisma. He's a talk-show host, he's performed his own one-man show Off-Broadway, he was the subject of the hilarious documentary Unzipped, and he does regular cabaret nights at Joe's Pub in New York City. His new book is called How to Have Style .

More profile about the speaker
Isaac Mizrahi | Speaker | TED.com