ABOUT THE SPEAKER
Isaac Mizrahi - Fashion designer
Fashion designer Isaac Mizrahi mixes high fashion and the mass market, with a line of haute couture and a line for Target. Plus a talk show, a cabaret act, a movie, a new book ...

Why you should listen

Design-wise, Isaac Mizrahi is best known for bridging the gap between high and low -- creating gorgeous couture confections for the likes of Eartha Kitt and others, as well as a hugely popular, groundbreakingly affordable line for Target.

His design mission comes wrapped in endless charisma. He's a talk-show host, he's performed his own one-man show Off-Broadway, he was the subject of the hilarious documentary Unzipped, and he does regular cabaret nights at Joe's Pub in New York City. His new book is called How to Have Style .

More profile about the speaker
Isaac Mizrahi | Speaker | TED.com
Small Thing Big Idea

Isaac Mizrahi: How the button changed fashion

Aizeks Mizrahi: Kā pogas mainīja modi

Filmed:
515,564 views

Kā vienkārša poga izmainīja pasauli – stāsta modes dizaineris Aizeks Mizrahi.
- Fashion designer
Fashion designer Isaac Mizrahi mixes high fashion and the mass market, with a line of haute couture and a line for Target. Plus a talk show, a cabaret act, a movie, a new book ... Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
There are no badslikti buttonspogas,
there are only badslikti people.
0
183
2367
Nav sliktu pogu, ir tikai slikti cilvēki.
00:14
How does that soundskaņa? OK?
1
2575
1002
Ko teiksiet?
00:15
[SmallMazs thing.]
2
3602
1194
[Maza lieta.]
00:16
[BigLiels ideaideja.]
3
4822
1238
[Liela ideja.]
00:19
[IsaacIsaac MizrahiMizrahi on
the ButtonPoga]
4
7356
2351
[Aizeks Mizrahi par pogām]
00:23
No one knowszina who inventedizgudrots the buttonpoga.
5
11311
2072
Neviens nezina, kurš izgudroja pogas.
00:25
It mightvarētu have shownparādīts up
as earlyagri as 2,000 BCEBCE.
6
13407
3434
Iespējams tās parādījās
jau 2. gadu tūkstotī p.m.ē.
00:28
It was decorativeDekoratīvie when it first startedsāka,
7
16865
2283
Sākumā tās izmantoja kā dekorus,
00:31
just something prettyskaista
sewnšūti ontouz your clothesapģērbi.
8
19172
2224
kā kaut ko skaistu, ko piešūt drēbēm.
00:33
Then about 3,000 yearsgadiem latervēlāk,
9
21420
2239
Aptuveni pēc 3000 gadiem
00:35
someonekāds finallybeidzot inventedizgudrots the buttonholebuttonhole,
10
23683
2731
kāds beidzot izgudroja pogcaurumu,
00:38
and buttonspogas were suddenlypēkšņi usefulnoderīga.
11
26438
1827
un pogas pēkšņi kļuva noderīgas.
00:40
The buttonpoga and the buttonholebuttonhole
is suchtāds a great inventionizgudrojums.
12
28289
3751
Poga un pogcaurums ir
brīnišķīgi izgudrojumi.
00:44
Not only does it slippaslīdēt
throughcauri the buttonholebuttonhole,
13
32064
2166
Poga ne tikai izslīd caur pogcaurumu,
00:46
but then it kindlaipns of fallskritieni into placevietu,
14
34254
1845
bet tā arī ieņem savu vietu.
00:48
and so you're completelypilnīgi securedroša,
like it's never going to openatvērts.
15
36123
3063
Un tu vari būt pilnīgi drošs,
ka tā nekad neattaisīsies.
00:51
The designdizains of a buttonpoga hasn'tnav changedmainījies much
sincekopš the MiddleVidējā AgesVecumu.
16
39210
3825
Kopš viduslaikiem
pogas dizains nav īpaši mainījies.
00:55
It's one of the mostlielākā daļa enduringilgstošas
designsdizainu in historyvēsture.
17
43059
3288
Tas ir viens no nemainīgākajiem
dizainiem vēsturē.
00:58
For me, the bestlabākais buttonspogas
are usuallyparasti roundraunds.
18
46371
3221
Man vislabāk patīk apaļās pogas.
01:01
There's eithervai nu a domedome buttonpoga
with a little shankapakšstilba,
19
49616
2379
Tās ir vai nu kupolveida
pogas ar nelielu kājiņu,
01:04
or there's just this sortkārtot of roundraunds thing
with eithervai nu a rimloka or not a rimloka,
20
52019
4534
vai arī tās ir vienkārši apaļas,
ar tādu kā stīpu vai bez tās,
01:08
eithervai nu two holescaurumi or fourčetri holescaurumi.
21
56577
1864
ar diviem vai četriem caurumiem.
01:10
AlmostGandrīz more importantsvarīgs than the buttonpoga
is the buttonholebuttonhole.
22
58465
2709
Iespējams, ka par pogu
svarīgāks ir pogcaurums.
01:13
And the way you figureskaitlis that out is:
23
61198
2162
To aprēķina šādi:
01:15
the diameterdiametrs of the buttonpoga
plusplus the widthplatums of the buttonpoga,
24
63384
2690
pogas diametrs plus pogas platums,
01:18
plusplus a little bitmazliet of easeatvieglot.
25
66098
1330
plus vēl mazliet.
01:19
Before buttonspogas, clothesapģērbi were biggerlielāks --
26
67452
3048
Pirms pogu izmantošanas
drēbes bija lielākas,
01:22
they were more kindlaipns of amorphousamorfs,
27
70524
1874
tās bija bezformīgas,
01:24
and people, like, wriggledizlocījās into them
28
72422
1777
un cilvēki tajās it kā ielocījās
01:26
or just kindlaipns of wrappediesaiņots
themselvespaši in things.
29
74223
2290
vai arī vienkārši ietinās.
01:28
But then fashionmodes movedpārvietots closertuvāk to the bodyķermenis
30
76537
3729
Bet tad mode pietuvinājās ķermenim,
01:32
as we discoveredatklāts useslietojumi for the buttonpoga.
31
80290
2231
atklājot, kā var izmantot pogas.
01:34
At one time, it was the one way
to make clothesapģērbi fitfit againstpret the bodyķermenis.
32
82545
6445
Kādreiz tas bija veids, kā padarīt
apģērbu pieguļošu ķermenim.
01:41
I think the reasoniemesls buttonspogas have enduredpārcietusi
for so long, historicallyvēsturiski,
33
89014
3675
Manuprāt, iemesls, kāpēc pogas
tik ilgi palikušas nemainīgas,
01:44
is because they actuallyfaktiski work
to keep our clothesapģērbi shutslēgt.
34
92713
2988
ir tas, ka tās patiešām
satur apģērbu kopā.
01:47
ZippersRāvējslēdzēji breakpārtraukums;
35
95725
1152
Rāvējslēdzēji saplīst.
01:48
VelcroVelcro makespadara a lot of noisetroksnis,
and it wearsnēsā out after a while.
36
96901
2889
Līplentes rada troksni un pēc laika
vairs nav izmantojamas.
01:51
If a buttonpoga fallskritieni off,
you just literallyburtiski sewsew that thing on.
37
99814
2841
Ja notrūkst poga,
to vienkārši piešuj atpakaļ.
01:54
A buttonpoga is kindlaipns of there
for the long runpalaist.
38
102679
2492
Pogas darbosies ilgtermiņā.
01:57
It's not just the mostlielākā daļa
elementalElementārā designdizains ever,
39
105195
3334
Tās ir ne tikai viens no pamatdizainiem,
02:00
it's alsoarī suchtāds a crazytraks fashionmodes statementpaziņojums, apgalvojums.
40
108553
4076
bet arī neprātīgs modes kliedziens.
02:04
When I was a kidmazulis, my mommamma knitadīt me
this beautifulskaists sweaterdžemperis.
41
112653
3365
Bērnībā mamma man
uzadīja skaistu džemperi.
02:08
I didn't like it.
42
116042
1152
Man tas nepatika.
02:09
And then I foundatrasts these buttonspogas,
43
117218
1542
Bet tad es atradu dažas pogas,
02:10
and the minuteminūti the buttonspogas were
on the sweaterdžemperis, I lovedmīlēja it.
44
118784
2794
un brīdī, kad pogas bija piešūtas,
man džemperis iepatikās.
02:13
If you don't have good tastegarša
and you can't pickizvēlēties out a buttonpoga,
45
121602
2934
Ja jums nav labas gaumes,
un nevarat izvēlēties pogu,
02:16
then let someonekāds elsecits do it, you know?
46
124560
1919
tad labāk ļaujiet to darīt kādam citam.
Es to domāju nopietni.
02:18
I mean that.
47
126503
1150
Translated by Līna Birže
Reviewed by Ilze Garda

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Isaac Mizrahi - Fashion designer
Fashion designer Isaac Mizrahi mixes high fashion and the mass market, with a line of haute couture and a line for Target. Plus a talk show, a cabaret act, a movie, a new book ...

Why you should listen

Design-wise, Isaac Mizrahi is best known for bridging the gap between high and low -- creating gorgeous couture confections for the likes of Eartha Kitt and others, as well as a hugely popular, groundbreakingly affordable line for Target.

His design mission comes wrapped in endless charisma. He's a talk-show host, he's performed his own one-man show Off-Broadway, he was the subject of the hilarious documentary Unzipped, and he does regular cabaret nights at Joe's Pub in New York City. His new book is called How to Have Style .

More profile about the speaker
Isaac Mizrahi | Speaker | TED.com