ABOUT THE SPEAKER
Isaac Mizrahi - Fashion designer
Fashion designer Isaac Mizrahi mixes high fashion and the mass market, with a line of haute couture and a line for Target. Plus a talk show, a cabaret act, a movie, a new book ...

Why you should listen

Design-wise, Isaac Mizrahi is best known for bridging the gap between high and low -- creating gorgeous couture confections for the likes of Eartha Kitt and others, as well as a hugely popular, groundbreakingly affordable line for Target.

His design mission comes wrapped in endless charisma. He's a talk-show host, he's performed his own one-man show Off-Broadway, he was the subject of the hilarious documentary Unzipped, and he does regular cabaret nights at Joe's Pub in New York City. His new book is called How to Have Style .

More profile about the speaker
Isaac Mizrahi | Speaker | TED.com
Small Thing Big Idea

Isaac Mizrahi: How the button changed fashion

Isaac Mizrahi: Kako je gumb spremenil modo

Filmed:
515,564 views

Modni oblikovalec Isaac Mizrahi razloži, kako je preprost gumb spremenil svet.
- Fashion designer
Fashion designer Isaac Mizrahi mixes high fashion and the mass market, with a line of haute couture and a line for Target. Plus a talk show, a cabaret act, a movie, a new book ... Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Ni slabih gumbov, so samo slabi ljudje.
00:12
There are no badslab buttonsgumbi,
there are only badslab people.
0
183
2367
Kako to zveni? OK?
00:14
How does that soundzvok? OK?
1
2575
1002
00:15
[SmallMala thing.]
2
3602
1194
[Mala stvar.]
00:16
[BigVelik ideaideja.]
3
4822
1238
[Velika ideja.]
00:19
[IsaacIsaac MizrahiMizrahi on
the ButtonGumb]
4
7356
2351
[Isaac Mizrahi o gumbu]
00:23
No one knowsve who inventedizumil the buttongumb.
5
11311
2072
Nihče ne ve, kdo je izumil gumb.
00:25
It mightmorda have shownprikazano up
as earlyzgodaj as 2,000 BCEBCE.
6
13407
3434
Lahko, da se je pojavil
že 2.000 let pr. n. št.
00:28
It was decorativedekorativni when it first startedzačel,
7
16865
2283
Na začetku je bil okrasen,
00:31
just something prettylepa
sewnsešiti ontona your clothesoblačila.
8
19172
2224
samo nekaj lepega
prišitega na vašo obleko.
00:33
Then about 3,000 yearslet laterpozneje,
9
21420
2239
Potem pa je čez kakšnih 3.000 let
00:35
someonenekdo finallykončno inventedizumil the buttonholezadržati,
10
23683
2731
nekdo končno izumil gumbno luknjo
00:38
and buttonsgumbi were suddenlynenadoma usefulkoristno.
11
26438
1827
in gumbi so naenkrat postali uporabni.
00:40
The buttongumb and the buttonholezadržati
is suchtako a great inventionizum.
12
28289
3751
Gumb z gumbno luknjo je odličen izum.
00:44
Not only does it slipzdrs
throughskozi the buttonholezadržati,
13
32064
2166
Ne samo, da zdrsi skozi gumbno luknjo,
ampak se potem nekako
postavi na svoje mesto,
00:46
but then it kindvrste of fallspade into placemesto,
14
34254
1845
00:48
and so you're completelypopolnoma securevarno,
like it's never going to openodprto.
15
36123
3063
tako da ste popolnoma varni,
kot da se ne bo nikoli odprl.
00:51
The designoblikovanje of a buttongumb hasn'tni changedspremenjeno much
sinceod the MiddleSrednji AgesStarosti.
16
39210
3825
Dizajn gumba se od srednjega veka
ni kaj dosti spremenil.
00:55
It's one of the mostnajbolj enduringtrajno
designsmodeli in historyzgodovina.
17
43059
3288
Je eden od najbolj
trajnih dizajnov v zgodovini.
00:58
For me, the bestnajboljši buttonsgumbi
are usuallyobičajno roundokrogla.
18
46371
3221
Zame so najboljši gumbi običajno okrogli.
01:01
There's eitherbodisi a domekupola buttongumb
with a little shankhrbtišča,
19
49616
2379
Lahko je v obliki kupole z majhno zanko,
01:04
or there's just this sortRazvrsti of roundokrogla thing
with eitherbodisi a rimplatišča or not a rimplatišča,
20
52019
4534
ali pa neke vrste okrogla stvar,
z robom ali brez njega,
01:08
eitherbodisi two holesluknje or fourštiri holesluknje.
21
56577
1864
z dvema ali štirimi luknjami.
01:10
AlmostSkoraj more importantpomembno than the buttongumb
is the buttonholezadržati.
22
58465
2709
Skoraj pomembnejša od gumba
pa je gumbna luknja.
01:13
And the way you figureštevilka that out is:
23
61198
2162
In način, na katerega jo izračunate, je:
01:15
the diameterpremera of the buttongumb
plusplus the widthpremer of the buttongumb,
24
63384
2690
premer gumba plus širina gumba,
01:18
plusplus a little bitbit of easeenostavno.
25
66098
1330
plus še malo dodatka.
01:19
Before buttonsgumbi, clothesoblačila were biggervečje --
26
67452
3048
Pred gumbi so bila oblačila večja -
01:22
they were more kindvrste of amorphousamorfen,
27
70524
1874
bila so nekako bolj brezoblična,
01:24
and people, like, wriggledwriggled into them
28
72422
1777
ljudje pa so se nekako zmigali v njih
01:26
or just kindvrste of wrappedzaviti
themselvessami in things.
29
74223
2290
ali pa so se na nek način zavili v stvari.
01:28
But then fashionmoda movedpreselil closerbližje to the bodytelo
30
76537
3729
Potem pa se je moda približala telesu,
01:32
as we discoveredodkriti usesuporabe for the buttongumb.
31
80290
2231
ko smo odkrili možne uporabe gumba.
01:34
At one time, it was the one way
to make clothesoblačila fitfit againstproti the bodytelo.
32
82545
6445
V nekem trenutku je bil to edini način,
da se obleka prilega telesu.
01:41
I think the reasonrazlog buttonsgumbi have enduredpretrpeli
for so long, historicallyzgodovinsko,
33
89014
3675
Mislim, da je razlog, da so se gumbi
ohranili tako dolgo, zgodovinsko gledano,
01:44
is because they actuallydejansko work
to keep our clothesoblačila shutZapri.
34
92713
2988
v tem, da dejansko delujejo
in nam držijo oblačila zaprta.
01:47
ZippersZadrge breakodmor;
35
95725
1152
Zadrge se polomijo;
01:48
VelcroVelcro makesnaredi a lot of noisehrup,
and it wearsnosi out after a while.
36
96901
2889
Velkro povzroča dosti hrupa
in čez čas se obrabi.
01:51
If a buttongumb fallspade off,
you just literallydobesedno sewšivati that thing on.
37
99814
2841
Če gumb odpade, ga dobesedno
samo prišiješ nazaj.
01:54
A buttongumb is kindvrste of there
for the long runteči.
38
102679
2492
Gumb je tukaj nekako na dolgi rok.
01:57
It's not just the mostnajbolj
elementalelementarni designoblikovanje ever,
39
105195
3334
Ni samo najbolj osnoven dizajn vseh časov,
02:00
it's alsotudi suchtako a crazynoro fashionmoda statementizjavo.
40
108553
4076
je tudi noro vpadljiv modni dodatek.
02:04
When I was a kidfant, my mommama knitplesti me
this beautifullepo sweaterpulover.
41
112653
3365
Ko sem bil majhen, mi je mama
spletla ta čudovit pulover.
02:08
I didn't like it.
42
116042
1152
Ni mi bil všeč.
02:09
And then I foundnajdemo these buttonsgumbi,
43
117218
1542
In potem sem našel te gumbe
02:10
and the minuteminuto the buttonsgumbi were
on the sweaterpulover, I lovedLjubil sem it.
44
118784
2794
in takoj, ko so bili gumbi na puloverju,
mi je postal všeč.
02:13
If you don't have good tasteokus
and you can't pickpick out a buttongumb,
45
121602
2934
Če nimate dobrega okusa
in ne znate izbrati gumba,
prepustite izbiro nekomu drugemu, veste?
Resno mislim.
02:16
then let someonenekdo elsedrugače do it, you know?
46
124560
1919
02:18
I mean that.
47
126503
1150
Translated by Matej Divjak
Reviewed by Nika Kotnik

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Isaac Mizrahi - Fashion designer
Fashion designer Isaac Mizrahi mixes high fashion and the mass market, with a line of haute couture and a line for Target. Plus a talk show, a cabaret act, a movie, a new book ...

Why you should listen

Design-wise, Isaac Mizrahi is best known for bridging the gap between high and low -- creating gorgeous couture confections for the likes of Eartha Kitt and others, as well as a hugely popular, groundbreakingly affordable line for Target.

His design mission comes wrapped in endless charisma. He's a talk-show host, he's performed his own one-man show Off-Broadway, he was the subject of the hilarious documentary Unzipped, and he does regular cabaret nights at Joe's Pub in New York City. His new book is called How to Have Style .

More profile about the speaker
Isaac Mizrahi | Speaker | TED.com