ABOUT THE SPEAKER
Sydney Jensen - Educator
Sydney Jensen wants to shine a light on the emotional and mental impact of teaching students who have experienced trauma.

Why you should listen

Sydney Jensen is a ninth-grade English teacher at Lincoln High School in the epicenter of America's heartland: Lincoln, Nebraska. Lincoln is one of the nation's top cities for refugee resettlement, and students at Lincoln High speak more than 30 languages. 

Jensen also serves as an instructional coach working with new and veteran teachers to provide instructional support and mentorship. In recognition of her work in the classroom and the school community, Jensen is the 2019 Nebraska Teacher of the Year. She is a passionate advocate for increased mental and emotional wellness supports for both students and the teachers who serve them. You can read more from her here.

More profile about the speaker
Sydney Jensen | Speaker | TED.com
TED Masterclass

Sydney Jensen: How can we support the emotional well-being of teachers?

Sydney Jensen: Hogyan támogathatjuk a tanárok érzelmi jóllétét?

Filmed:
1,684,037 views

A tanárok érzelmi támogatást adnak gyermekeinknek, de ki támogatja a tanárokat? Gondolatébresztő előadásában Sydney Jensen pedagógus feltárja, hogyan veszélyezteti a tanárokat a másodlagos trauma – az a jelenség, amikor a diákok nehézségeinek érzelmi terhe rájuk nehezedik –, valamint bemutatja, milyen kreatív módszerekkel támogathatják az iskolák minden érintett mentális egészségét és jóllétét.
- Educator
Sydney Jensen wants to shine a light on the emotional and mental impact of teaching students who have experienced trauma. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Like manysok teacherstanárok,
0
1333
1278
Sok tanárhoz hasonlóan
00:14
everyminden yearév on the first day of schooliskola,
1
2635
2000
minden évben az első tanítási napon
00:16
I leadvezet a sortfajta of icebreakerjégtörő activitytevékenység
with my studentsdiákok.
2
4659
3174
tartok egy ismerkedős játékot
a diákjaimnak.
00:20
I teachtanít at LincolnLincoln HighMagas SchoolIskola
in LincolnLincoln, NebraskaNebraska,
3
8389
3588
Nebraskában, Lincolnban tanítok,
a Lincoln High School középiskolában,
00:24
and we are one of the oldestlegrégebbi
and mosta legtöbb diversekülönböző highmagas schoolsiskolákban
4
12001
3613
és mi vagyunk az egyik legrégebbi
és legsokszínűbb iskola az államunkban.
00:27
in our stateállapot.
5
15638
1225
Egyúttal, tudomásunk szerint,
00:30
AlsoIs, to our knowledgetudás,
6
18079
1288
00:31
we're the only highmagas schooliskola in the worldvilág
whoseakinek mascotMascot is the LinksLinkek.
7
19391
4189
mi vagyunk az egyetlen középiskola
a világon, amelynek kabalája a láncszem –
00:36
Like, a chainlánc.
8
24069
1786
a lánc szeme.
00:37
(LaughterNevetés)
9
25879
1524
(Nevetés)
00:39
And with that beinglény our mascotMascot,
10
27427
1880
Mivel ez a kabalánk,
00:41
we have a statueszobor out frontelülső of our buildingépület
11
29331
2318
az épületünk előtt van egy szobor,
00:43
of fournégy linkslinkek connectedcsatlakoztatva like a chainlánc.
12
31673
3228
egy lánc, amely négy összekapcsolt
láncszemet ábrázol.
00:47
And eachminden egyes linklink meanseszközök something.
13
35665
2276
Mindegyik jelent valamit.
00:50
Our linkslinkek standállvány for traditionhagyomány,
14
38676
2706
A hagyományt, a kiválóságot,
00:53
excellencekiválóság, unityegység and diversitysokféleség.
15
41406
3781
az egységet és a sokféleséget jelképezik.
00:58
So on the first day of schooliskola,
16
46724
1430
Az első napon
01:00
I teachtanít my newúj ninth-graderskilencedik osztályosok
about the meaningjelentés behindmögött those linkslinkek,
17
48178
4717
megtanítom az új 9. osztályosaimnak
a láncszemek jelentését,
01:04
and I give them eachminden egyes a slipcsúszás of paperpapír.
18
52919
2190
és mindenkinek adok egy papírlapot.
01:07
On that paperpapír, I askkérdez them
to writeír something about themselvesmaguk.
19
55736
2913
Megkérem őket, hogy írjanak
a papírlapra valamit magukról.
01:10
It can be something that they love,
20
58673
2483
Valamit, amit szeretnek,
01:13
something that they hoperemény for --
21
61180
2373
amiben reménykednek –
01:15
anything that describeskörülír theirazok identityidentitás.
22
63577
2840
bármit, ami elmond valamit
a személyiségükről.
01:19
And then I go around
the roomszoba with a staplertűzőgép,
23
67553
2096
Aztán végigmegyek a teremben
egy tűzőgéppel,
01:21
and I staplelegfontosabb eachminden egyes of those slipskombiné togetheregyütt
24
69673
2068
és összetűzöm a lapokat,
01:23
to make a chainlánc.
25
71765
1232
hogy egy láncot alkossanak.
01:25
And we hanglóg that chainlánc up in our classroomtanterem
as a decorationdekoráció, sure,
26
73480
4231
Fellógatjuk ezt a láncot a termünkben,
nem pusztán dekorációként,
01:29
but alsois as a reminderemlékeztető
that we are all connectedcsatlakoztatva.
27
77735
3333
hanem emlékeztetőül is,
hogy mind kapcsolódunk egymáshoz.
Mindannyian láncszemek vagyunk.
01:33
We are all linkslinkek.
28
81593
1452
01:36
So what happensmegtörténik when one
of those linkslinkek feelsérzi weakgyenge?
29
84752
3467
Mi történik akkor, ha az egyik láncszem
gyengének érzi magát?
01:41
And what happensmegtörténik when that weaknessgyengeség
30
89196
2889
És mi történik, ha ez a személy az,
01:44
is in the personszemély holdingholding the staplertűzőgép?
31
92109
2467
aki a kezében tartja a tűzőgépet?
01:48
The personszemély who'saki supposedfeltételezett
to make those connectionskapcsolatok.
32
96061
3090
Akinek össze kell fűznie a kapcsolatokat.
01:52
The teachertanár.
33
100133
1150
A tanár.
01:54
As teacherstanárok, we work everyminden day
34
102927
2287
Tanárként mindennap
01:57
to providebiztosítani supporttámogatás sociallytársadalmilag,
emotionallyérzelmileg and academicallytudományosan
35
105238
4068
szociális, érzelmi és a tananyaghoz
kapcsolódó támogatást adunk
02:01
to our studentsdiákok who come to us
with diversekülönböző and toughkemény circumstanceskörülmények.
36
109330
6292
a hozzánk járó különböző,
köztük nehéz hátterű diákoknak.
02:08
Like mosta legtöbb teacherstanárok,
37
116822
1151
Mint a legtöbb tanárnak,
02:09
I have studentsdiákok who go home everyminden day,
38
117997
1902
vannak diákjaim,
akik mindennap hazamennek,
02:11
and they sitül around the kitchenkonyha tableasztal
39
119923
2118
és ott ülnek a konyhaasztalnál,
02:14
while one or bothmindkét parentsszülők makesgyártmányú a healthyegészséges,
well-roundedjól lekerekített mealétkezés for them.
40
122065
5421
amíg egyik vagy mindkét szülőjük
elkészíti az egészséges, változatos ételt.
02:20
They spendtölt suppertimevacsora summarizingÖsszegezve
the storysztori they readolvas
41
128948
2885
Vacsora közben elmesélik,
milyen történetet olvastak aznap
a kilencedikes angolórán,
02:23
in ninth-gradekilencedik évfolyamos Englishangol that day,
42
131857
2252
02:26
or explainingmagyarázó how Newton'sNewton
lawstörvények of motionmozgás work.
43
134133
2961
vagy elmagyarázzák Newton
mozgástörvényeit.
02:30
But I alsois have studentsdiákok
who go to the homelesshajléktalan sheltermenedék
44
138752
4675
De vannak olyan diákjaim is,
akik hajléktalanszállóba
02:35
or to the groupcsoport home.
45
143451
1400
vagy gyermekotthonba mennek,
és olyanok, akik egy autóhoz mennek,
ahol a szülei épp meghúzzák magukat.
02:37
They go to the carautó that theirazok familycsalád
is sleepingalvás in right now.
46
145974
3315
Ezek a gyerekek zaklatott
lelkiállapotban jönnek iskolába,
02:42
They come to schooliskola with traumatrauma,
47
150871
2341
02:45
and when I go home everyminden day,
that goesmegy home with me.
48
153236
3238
és amikor hazamegyek,
mindennap magammal viszem a traumájukat.
02:49
And see, that's the hardkemény partrész
about teachingtanítás.
49
157307
2146
Tudják, ez a tanári hivatás
legnehezebb része.
02:51
It's not the gradingosztályozás,
the lesson-planninglecke-tervezés, the meetingsülések,
50
159477
4187
Nem az osztályzás, nem az óraterv,
nem az értekezletek.
02:55
thoughbár sure, those things do occupyelfoglalják
a great dealüzlet of teachers'tanári time and energyenergia.
51
163688
4730
Persze ezek is sok időt
és energiát vesznek el tőlünk,
de a munkánk legnyomasztóbb része az,
03:01
The toughkemény partrész about teachingtanítás
52
169077
1420
03:02
is all the things
you can't controlellenőrzés for your kidsgyerekek,
53
170521
3400
amikor nem tehetünk semmit a gyerekekért,
03:06
all the things you can't changeváltozás for them
onceegyszer they walkséta out your doorajtó.
54
174776
3944
amikor nem tudunk segíteni rajtuk,
ha kilépnek az osztályterem ajtaján.
03:12
And so I wondercsoda
if it's always been this way.
55
180735
2533
Azon tűnődöm, mindig így volt-e.
03:15
I think back to my undergraduategraduális trainingkiképzés
at the UniversityEgyetem of GeorgiaGrúzia,
56
183292
3999
Visszagondolok a tanulmányaimra
a Georgiai Egyetemen,
ahol azt tanultuk módszertani órákon,
03:19
where we were taughttanított
in our methodsmód classesosztályok
57
187315
2048
03:21
that the conceptkoncepció
of good teachingtanítás has changedmegváltozott.
58
189387
3133
hogy a jó oktatás
koncepciója megváltozott.
03:25
We're not developingfejlesztés learnerstanulók
59
193247
1857
Nem olyan tanulókat fejlesztünk,
03:27
who are going to go out into a workforcemunkaerő
60
195128
2016
akik munkába állva
03:29
where they'llfognak standállvány
on a linevonal in a factorygyár.
61
197168
2968
futószalag mellett dolgoznak.
03:32
RatherInkább, we're sendingelküldés our kidsgyerekek
out into a workforcemunkaerő
62
200160
2560
Gyerekeinket inkább
olyan munkahelyek várják,
03:34
where they need to be ableképes to communicatekommunikálni,
63
202744
2182
ahol képesnek kell lenniük kommunikálni,
03:36
collaborateegyüttműködik and problem-solvea probléma megoldása.
64
204950
2484
együttműködni, problémákat megoldani.
03:40
And that has causedokozott
teacher-studenttanár-diák relationshipskapcsolatok
65
208481
3675
Ez átalakította a tanár-diák kapcsolatot,
03:44
to morphmorph into something strongererősebb
66
212180
2437
amely ma már nem szorítkozik
03:46
than the giveremlékek őre of contenttartalom
and the receivervevő of knowledgetudás.
67
214641
3930
a tudásanyag átadására és átvételére.
03:51
LecturesElőadások and sittingülés in silentcsendes rowssorok
just doesn't cutvágott it anymoretöbbé.
68
219978
5698
Az előadó jellegű tanítás
és a csendben lapítás ideje lejárt.
03:58
We have to be ableképes to buildépít relationshipskapcsolatok
with and amongközött our studentsdiákok
69
226645
4369
Képesnek kell lennünk, hogy kapcsolatokat
építsünk a diákokkal és a diákok körében,
hogy elősegítsük az egymáshoz
való kapcsolódást
04:03
to help them feel connectedcsatlakoztatva
70
231038
2023
04:05
in a worldvilág that dependsattól függ on it.
71
233085
2476
az ettől függő világban.
04:10
I think back to my secondmásodik yearév teachingtanítás.
72
238306
2246
Felidézem tanári pályám második évét.
04:12
I had a studentdiák who I'll call "DavidDavid."
73
240576
2400
Volt egy diákom – nevezzük Davidnek.
Emlékszem, úgy éreztem,
nagyszerű tanári munkát végeztem
04:15
And I rememberemlékezik feelingérzés like
I'd doneKész a prettyszép good jobmunka
74
243599
2595
04:18
at teachingtanítás that yearév:
75
246218
1288
abban az évben:
04:19
"Hey, I ain'tnem no first-yearelső év teachertanár.
76
247530
2539
"Hékás, nem vagyok én már pályakezdő,
04:22
I know what I'm doing."
77
250093
1746
tudom, mit csinálok."
04:26
And it was on the last day of schooliskola,
78
254093
1841
Utolsó nap volt az iskolában,
04:27
I told DavidDavid to have a great summernyár.
79
255958
2520
jó nyarat kívántam Davidnek.
04:31
And I watchedfigyelte him walkséta down the hallterem,
80
259093
2952
Néztem, ahogy végigsétál a folyosón,
04:34
and I thought to myselfmagamat,
81
262069
1294
és belegondoltam:
04:35
I don't even know
what his voicehang soundshangok like.
82
263387
2674
nem is tudom, milyen a hangja.
04:40
And that's when I realizedrealizált
I wasn'tnem volt doing it right.
83
268085
3056
Akkor jöttem rá,
hogy nem jól végzem a munkám.
04:43
So I changedmegváltozott almostmajdnem everything
about my teachingtanítás.
84
271165
3150
Szinte mindent megváltoztattam
a tanításomban.
04:46
I builtépült in plentybőven of opportunitieslehetőségek
for my studentsdiákok to talk to me
85
274339
4528
Beépítettem sok lehetőséget,
hogy a diákok beszélgetni tudjanak
velem és egymással,
04:50
and to talk to eachminden egyes other,
86
278891
1912
04:52
to shareOssza meg theirazok writingírás
and to verbalizeszavakba theirazok learningtanulás.
87
280827
3340
elmondhassák, amiről írtak,
és szavakba önthessék, amit megtanultak.
04:56
And it was throughkeresztül those conversationsbeszélgetések
I begankezdett not only to know theirazok voicehang
88
284748
4391
A beszélgetések során
nemcsak a hangjukat ismertem meg,
05:02
but to know theirazok painfájdalom.
89
290260
1630
hanem a fájdalmukat is.
05:05
I had DavidDavid in classosztály again that nextkövetkező yearév,
90
293356
3023
A következő évben is tanítottam Davidet,
05:08
and I learnedtanult that his fatherapa
was undocumentednem dokumentált
91
296403
3539
és megtudtam, hogy az apjának
nincsenek papírjai,
05:11
and had been deporteddeportálták.
92
299966
1466
és kiutasították.
David elkezdett indulatosan viselkedni,
05:15
He startedindult actingható out in schooliskola
93
303017
1801
05:16
because all he wanted
was for his familycsalád to be togetheregyütt again.
94
304842
3499
mert feszült benne az akarat,
hogy a családja újra együtt legyen.
05:21
In so manysok waysmódokon, I feltfilc his painfájdalom.
95
309334
3470
Sok szempontból átéreztem a fájdalmát.
05:26
And I neededszükséges someonevalaki to listen,
96
314440
2356
Szükségem volt rá,
hogy valaki meghallgasson,
05:29
somebodyvalaki to providebiztosítani supporttámogatás for me
97
317797
2890
hogy valaki támogasson engem,
05:32
so that I could supporttámogatás him in this thing
that I could not even comprehendfelfogni.
98
320711
5190
hogy aztán én is támogatni tudjam Davidet
ebben az ügyben, amit nem is értettem.
05:39
And we recognizeelismerik that need
99
327673
2412
Jogosnak tartjuk ezt az igényt
rendőrök esetében,
05:42
for policerendőrség officerstisztek who'veakik már witnessedtanúja
a gruesomeborzalmas crimebűn sceneszínhely
100
330109
4214
akik megrázó bűnügyi helyszínt láttak,
05:46
and nursesápolók who have lostelveszett a patientbeteg.
101
334347
3058
vagy ápolónők esetében,
akik elvesztettek egy beteget.
05:50
But when it comesjön
to teachingtanítás professionalsszakemberek,
102
338783
2699
De ha pedagógusokról van szó,
05:53
that urgencysürgős is lagginglemaradt.
103
341506
2747
már kevésbé ismerjük el.
05:57
I believe it's paramountkiemelkedő
104
345753
2301
Fontosnak tartom,
06:00
that studentsdiákok and teacherstanárok,
105
348078
3309
hogy a diákok és tanárok,
06:03
administratorsadminisztrátorok, paraprofessionalsparaprofessionals
and all other supporttámogatás staffszemélyzet
106
351411
5078
adminisztratív és kisegítő dolgozók,
a teljes támogató személyzet
06:08
have convenientkényelmes and affordablemegfizethető accesshozzáférés
to mentalszellemi wellnesswellness supportstámogatja a.
107
356513
5785
megfelelő és elérhető
mentális ellátást kapjon.
06:14
When we are constantlyállandóan servingszolgáló othersmások,
108
362870
2604
Amikor folyamatosan szolgálunk másokat,
06:17
oftengyakran betweenközött 25
and 125 studentsdiákok eachminden egyes day,
109
365498
4627
gyakran naponta 25-125 gyereket,
06:22
our emotionalérzelmi piggyMalacka banksbankok
are constantlyállandóan beinglény drawnhúzott uponesetén.
110
370149
3967
érzelmi tartalékaink szintje
folyamatosan csökken.
06:27
After a while, it can becomeválik so depletedkimerült,
111
375134
2928
Egy idő után olyannyira lemerülnek,
06:30
that we just can't bearmedve it anymoretöbbé.
112
378086
3563
hogy többet már nem tudunk elviselni.
06:35
They call it "secondarymásodlagos traumatrauma"
and "compassionegyüttérzés fatiguefáradtság,"
113
383007
4233
Másodlagos traumának vagy együttérzési
kifáradásnak nevezik ezt a jelenséget,
06:39
the conceptkoncepció that we absorbelnyel the traumastraumák
our studentsdiákok shareOssza meg with us eachminden egyes day.
114
387264
5325
hogy átéljük a traumákat,
amelyeket a diákok megosztanak velünk,
06:46
And after a while,
115
394542
1439
majd egy idő után
06:48
our soulslelkek becomeválik weighedmérlegelni down
by the heavinessnehézség of it all.
116
396005
5072
a lelkünk összeroskad
e traumák súlya alatt.
06:55
The BuffettBuffett InstituteIntézet
at the UniversityEgyetem of NebraskaNebraska
117
403180
2786
A Nebraskai Egyetemen működő
Buffett Institute
06:57
recentlymostanában foundtalál that mosta legtöbb teacherstanárok --
118
405990
2563
nemrég megállapította,
07:00
86 percentszázalék acrossát
earlykorai childhoodgyermekkor settingsbeállítások --
119
408577
3734
hogy a kisgyermekkori nevelés
intézményeiben dolgozó pedagógusok 86%-a
07:04
experiencedtapasztalt some depressivedepressziós symptomstünetek
duringalatt the priorelőzetes weekhét.
120
412335
4491
tapasztalt depresszív tüneteket
a felmérés előtti héten.
07:09
They foundtalál that approximatelyhozzávetőlegesen, körülbelül one in 10
121
417613
2480
Azt is megállapították,
hogy tízből körülbelül egy
07:12
reportedjelentett clinicallyklinikailag significantjelentős
depressivedepressziós symptomstünetek.
122
420117
4206
klinikailag szignifikáns
depressziós tüneteket tapasztalt.
07:17
My interactionskölcsönhatások with colleagueskollégák
and my ownsaját experiencestapasztalatok
123
425593
3198
A kollégáimmal való beszélgetéseim
és saját tapasztalataim alapján
07:20
make me feel like
this is a universalegyetemes struggleküzdelem
124
428815
3643
úgy érzem, általános,
07:24
acrossát all gradefokozat levelsszintek.
125
432482
2000
minden évfolyam tanárait
érintő problémáról van szó.
07:28
So what are we missinghiányzó?
126
436580
1840
Mit nem veszünk észre?
07:31
What are we allowinglehetővé téve to breakszünet the chainlánc
and how do we repairjavítás it?
127
439183
3769
Hol hibázunk, hogy elszakad a lánc,
és hogyan javíthatjuk meg?
07:36
In my careerkarrier,
128
444842
1150
Pályám során
07:38
I've experiencedtapasztalt the deathhalál
by suicideöngyilkosság of two studentsdiákok
129
446016
3280
keresztülmentem két diák
07:41
and one amazingelképesztő teachertanár
130
449320
2376
és egy nagyszerű,
a diákjait szerető tanár öngyilkosságán;
07:45
who lovedszeretett his kidsgyerekek;
131
453352
1841
07:48
countlessszámtalan studentsdiákok
experiencingtapasztal homelessnesshajléktalanság;
132
456934
3857
számtalan diákom megtapasztalta
a hajléktalanságot;
07:52
and kidsgyerekek enteringbelépés and exitingKilépés
the justiceigazságszolgáltatás systemrendszer.
133
460815
3934
és voltak, akik beléptek a büntetőjogi
rendszerbe vagy kiléptek onnan.
Ilyen esetekben ez a szokásos felhívás:
07:58
When these eventsesemények happentörténik,
134
466070
1278
07:59
protocoljegyzőkönyv is to say, "If you need
someonevalaki to talk to, then ..."
135
467372
4744
"Ha szeretne valakivel
beszélni erről, akkor..."
08:04
And I say that's not enoughelég.
136
472140
2235
De szerintem ez nem elég.
08:07
I am so luckyszerencsés.
137
475823
1579
Én nagyon szerencsés vagyok.
08:09
I work in an amazingelképesztő schooliskola
with great leadershipvezetés.
138
477426
3738
Egy csodálatos iskolában dolgozom,
melynek kiváló a vezetése.
Nagy körzet tartozik hozzám,
08:13
I serveszolgál a largenagy districtkerület
139
481633
2293
08:15
with so manysok healthyegészséges partnershipspartnerségek
with communityközösség agenciesügynökségek.
140
483950
3881
melyben kitűnően működnek
a kapcsolatok az intézményekkel.
08:19
They have providedbiztosítani steadilyfokozatosan
increasingnövekvő numbersszám
141
487855
3333
Növekvő számban biztosítanak
08:23
of schooliskola counselorstanácsadók and therapiststerapeuták
142
491212
2786
pedagógiai tanácsadókat, terapeutákat,
08:26
and supporttámogatás staffszemélyzet to help our studentsdiákok.
143
494022
3888
támogatást nyújtó szakértőket
a diákok segítése céljából.
08:31
They even providebiztosítani staffszemélyzet memberstagjai
with accesshozzáférés to freeingyenes counselingtanácsadás
144
499031
3837
Az alkalmazottak ingyenes
tanácsadást is igénybe vehetnek
08:34
as partrész of our employmentfoglalkoztatás planterv.
145
502892
2449
a juttatási program részeként.
08:38
But manysok smallkicsi districtskerületek
and even some largenagy onesazok
146
506850
2727
De a kisebb körzetek és néhány nagyobb is
08:41
simplyegyszerűen cannotnem tud footláb the billszámla withoutnélkül aidtámogatás.
147
509601
3287
segítség nélkül nem tudja
ezeket megfizetni.
08:48
(ExhalesExhales)
148
516760
1396
(Sóhajtás)
08:53
Not only does everyminden schooliskola need
socialtársadalmi and emotionalérzelmi supporttámogatás staffszemélyzet,
149
521141
5705
Nemcsak hogy minden iskolának szüksége van
szociális és érzelmi támogatói hálózatra,
08:58
trainedkiképzett professionalsszakemberek who can navigatehajózik
the needsigények of the buildingépület --
150
526870
4517
képzett szakemberekre, akik kiszolgálják
az intézményben felmerülő igényeket –
09:03
not just the studentsdiákok,
not just the teacherstanárok, but bothmindkét --
151
531411
5079
nemcsak a tanárokét vagy a diákokét,
hanem mindkettőét,
09:08
we alsois need these trainedkiképzett professionalsszakemberek
152
536514
2282
de a képzett szakembereknek
az is feladata,
09:10
to intentionallyszándékosan seektörekszik out
those closestlegközelebb to the traumatrauma
153
538820
3844
hogy felkutassák a nehézségekkel
küzdő személyeket,
09:14
and checkjelölje be in with them.
154
542688
1737
és felvegyék velük a kapcsolatot.
09:18
ManySok schoolsiskolákban are doing what they can
155
546069
2548
Sok iskola megteszi, amit lehet,
09:20
to filltölt in the gapsrések,
156
548641
1667
hogy orvosolja a hiányosságokat.
09:22
startingkiindulási with acknowledgingelismerve
that the work that we do
157
550332
2524
Első lépésként elismeri,
09:24
is downrightegyenesen hardkemény.
158
552880
1619
hogy a munkánk kifejezetten nehéz.
Egy másik lincolni iskolának,
a Schoo Middle Schoolnak
09:27
AnotherEgy másik schooliskola in LincolnLincoln,
SchooSchoo MiddleKözel SchoolIskola,
159
555768
2330
09:30
has what they call "WellnessWellness WednesdaysSzerdán."
160
558122
2311
van egy programja,
a "Szerdánként wellness".
09:33
They invitemeghívás in communityközösség yogajóga teacherstanárok,
161
561006
2476
Jógaoktatókat hívnak meg,
09:35
they sponsorszponzor walkssétál around
the neighborhoodszomszédság duringalatt lunchebéd
162
563506
3293
sétákra adnak lehetőséget
a környéken ebédszünetben,
társasági rendezvényeket szerveznek;
09:38
and organizeszervez socialtársadalmi eventsesemények
163
566823
1407
09:40
that are all meantjelentett
to bringhoz people togetheregyütt.
164
568254
2698
mindez azt célozza, hogy az emberek
közelebb kerüljenek egymáshoz.
09:44
ZacharyZachary ElementaryElemi SchoolIskola
in ZacharyZachary, LouisianaLouisiana,
165
572032
3277
Zachary városban, Louisianában
a Zachary Elementary School
09:47
has something they call
a "MidweekHétköznap MeetupMeetup,"
166
575333
2548
"Hétközbeni találkozó"-t tart,
09:49
where they invitemeghívás teacherstanárok to shareOssza meg lunchebéd
167
577905
2159
ahol a tanárok együtt ebédelnek,
09:52
and to talk about the things
that are going well
168
580088
2886
megbeszélik a jó dolgokat,
09:54
and the things that are weighingmérés
heavynehéz, súlyos on theirazok heartsszívek.
169
582998
3322
és a lelkükre nehezedő gondokat.
09:59
These schoolsiskolákban are makinggyártás spacehely
for conversationsbeszélgetések that matterügy.
170
587553
5016
Ezek az iskolák teret adnak
fontos beszélgetéseknek.
Végezetül még egy példa: barátnőm
és kolléganőm, Jen Highstreet
10:05
FinallyVégül, my friendbarát
and colleaguekolléga JenJen HighstreetHighstreet
171
593792
2809
10:08
takes fiveöt minutespercek out of eachminden egyes day
172
596625
2143
minden nap rászán öt percet,
10:10
to writeír an encouragingbátorító
notejegyzet to a colleaguekolléga,
173
598792
2539
hogy motiváló üzenetet írjon
egy-egy munkatársának,
10:13
lettingbérbeadása them know
that she seeslát theirazok hardkemény work
174
601355
2405
amelyben tudatja vele, hogy látja,
milyen nehéz munkát végez,
10:15
and the heartszív that they shareOssza meg with othersmások.
175
603784
2444
és hogy osztozik mások gondjaiban.
10:18
She knowstudja that those fiveöt minutespercek
176
606605
2478
Tudja, hogy ez az öt perc
10:21
can have an invaluablefelbecsülhetetlen értékű
and powerfulerős rippleRipple effecthatás
177
609107
3024
felbecsülhetetlen
és erőteljes hatással lehet
10:24
acrossát our schooliskola.
178
612155
1690
az egész iskolára.
Az osztálytermünkben függő lánc
több, mint dekoráció.
10:27
The chainlánc that hangslóg in my classroomtanterem
is more than just a decorationdekoráció.
179
615782
6161
A láncszemek ott függnek a fejünk felett
10:35
Those linkslinkek hanglóg over our headsfejek
180
623676
1652
10:37
for the entireteljes fournégy yearsévek
that our studentsdiákok walkséta our hallscsarnokok.
181
625352
3498
végig a négy év alatt,
amíg a diákok odajárnak.
10:41
And everyminden yearév,
182
629550
1183
Minden évben előfordul,
10:42
I have seniorsidősek come back
to my classroomtanterem, roomszoba 340,
183
630757
4769
hogy korábban végzett diákok visszajönnek
az osztálytermembe, a 340-esbe,
10:47
and they can still pointpont out
where theirazok linklink hangslóg.
184
635550
3068
és meg tudják mutatni,
hol függ az ő láncszemük.
10:51
They rememberemlékezik what they wroteírt on it.
185
639887
2400
Emlékeznek, hogy mit írtak rá.
10:55
They feel connectedcsatlakoztatva and supportedtámogatott.
186
643403
3460
Érzik a kapcsolódást, a támogatást.
10:59
And they have hoperemény.
187
647452
1267
És van reményük.
11:01
Isn't that what we all need?
188
649817
1867
Hát nem erre van szükségünk?
11:04
SomebodyValaki to reachelér out
and make sure that we're OK.
189
652698
3581
Hogy valaki törődjön azzal,
hogy minden rendben van-e velünk.
11:09
To checkjelölje be in with us
190
657357
1888
Hogy felénk nézzen,
11:11
and remindemlékeztet us that we are a linklink.
191
659269
3950
és emlékeztessen rá,
hogy láncszemek vagyunk.
11:16
EveryMinden now and then,
we all just need a little help
192
664736
3509
Néha elég egy apró segítség is
a láncszemek összefűzéséhez.
11:20
holdingholding the staplertűzőgép.
193
668269
1442
11:23
Thank you.
194
671460
1151
Köszönöm.
11:24
(ApplauseTaps)
195
672635
5698
(Taps)
Translated by Zsuzsanna Lőrincz

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sydney Jensen - Educator
Sydney Jensen wants to shine a light on the emotional and mental impact of teaching students who have experienced trauma.

Why you should listen

Sydney Jensen is a ninth-grade English teacher at Lincoln High School in the epicenter of America's heartland: Lincoln, Nebraska. Lincoln is one of the nation's top cities for refugee resettlement, and students at Lincoln High speak more than 30 languages. 

Jensen also serves as an instructional coach working with new and veteran teachers to provide instructional support and mentorship. In recognition of her work in the classroom and the school community, Jensen is the 2019 Nebraska Teacher of the Year. She is a passionate advocate for increased mental and emotional wellness supports for both students and the teachers who serve them. You can read more from her here.

More profile about the speaker
Sydney Jensen | Speaker | TED.com