ABOUT THE SPEAKER
Sydney Jensen - Educator
Sydney Jensen wants to shine a light on the emotional and mental impact of teaching students who have experienced trauma.

Why you should listen

Sydney Jensen is a ninth-grade English teacher at Lincoln High School in the epicenter of America's heartland: Lincoln, Nebraska. Lincoln is one of the nation's top cities for refugee resettlement, and students at Lincoln High speak more than 30 languages. 

Jensen also serves as an instructional coach working with new and veteran teachers to provide instructional support and mentorship. In recognition of her work in the classroom and the school community, Jensen is the 2019 Nebraska Teacher of the Year. She is a passionate advocate for increased mental and emotional wellness supports for both students and the teachers who serve them. You can read more from her here.

More profile about the speaker
Sydney Jensen | Speaker | TED.com
TED Masterclass

Sydney Jensen: How can we support the emotional well-being of teachers?

Sydney Jensen: Cum putem susține bunăstarea emoțională a profesorilor?

Filmed:
1,684,037 views

Cadrele didactice ne susțin emoțional copiii, dar pe ele cine le susține? În acest discurs revelator, profesoara Sydney Jensen explorează ideea că dascălii riscă să sufere „traume secundare”, deoarece absorb greutatea emoțională a experiențelor elevilor, și arată cum școlile pot găsi moduri creative de a susține sănătatea și bunăstarea mintală a tuturor.
- Educator
Sydney Jensen wants to shine a light on the emotional and mental impact of teaching students who have experienced trauma. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Like manymulți teachersprofesori,
0
1333
1278
Ca mulți alți profesori,
în fiecare an, în prima zi de școală,
00:14
everyfiecare yearan on the first day of schoolşcoală,
1
2635
2000
fac o activitate de inițiere
cu elevii mei.
00:16
I leadconduce a sortfel of icebreakerspărgător de gheaţă activityactivitate
with my studentselevi.
2
4659
3174
00:20
I teacha preda at LincolnLincoln HighMare SchoolScoala
in LincolnLincoln, NebraskaNebraska,
3
8389
3588
Predau la Liceul Lincoln,
din Lincoln, Nebraska,
00:24
and we are one of the oldestmai vechi
and mostcel mai diversedivers highînalt schoolsșcoli
4
12001
3613
unul dintre cele mai vechi
și mai diverse licee
din statul nostru.
00:27
in our statestat.
5
15638
1225
00:30
AlsoDe asemenea, to our knowledgecunoştinţe,
6
18079
1288
În plus, din câte știm,
00:31
we're the only highînalt schoolşcoală in the worldlume
whosea caror mascotmascota is the LinksLegături.
7
19391
4189
e singurul liceu din lume
a cărui mascotă sunt niște verigi.
00:36
Like, a chainlanţ.
8
24069
1786
Știți voi, un lanț.
00:37
(LaughterRâs)
9
25879
1524
(Râsete)
Din moment ce asta e mascota noastră,
00:39
And with that beingfiind our mascotmascota,
10
27427
1880
00:41
we have a statuestatuie out frontfață of our buildingclădire
11
29331
2318
în fața clădirii avem o statuie
cu patru verigi conectate ca un lanț.
00:43
of fourpatru linksLink-uri connectedconectat like a chainlanţ.
12
31673
3228
Fiecare verigă înseamnă ceva.
00:47
And eachfiecare linklegătură meansmijloace something.
13
35665
2276
00:50
Our linksLink-uri standstand for traditiontradiţie,
14
38676
2706
Ele reprezintă tradiția,
excelența, unitatea și diversitatea.
00:53
excellenceexcelenta, unityunitate and diversitydiversitate.
15
41406
3781
Așadar, în prima zi de școală,
00:58
So on the first day of schoolşcoală,
16
46724
1430
01:00
I teacha preda my newnou ninth-gradersclasa a IX-a
about the meaningsens behindin spate those linksLink-uri,
17
48178
4717
le vorbesc elevilor din clasa a noua
despre sensul acestor verigi
și le dau fiecăruia
câte o foaie de hârtie.
01:04
and I give them eachfiecare a slipalunecare of paperhârtie.
18
52919
2190
01:07
On that paperhârtie, I askcere them
to writescrie something about themselvesînșiși.
19
55736
2913
Apoi le cer să scrie ceva despre ei.
Poate fi ceva ce le place la nebunie,
01:10
It can be something that they love,
20
58673
2483
01:13
something that they hopesperanţă for --
21
61180
2373
o speranță,
01:15
anything that describesdescrie theiral lor identityidentitate.
22
63577
2840
orice lucru care le descrie identitatea.
01:19
And then I go around
the roomcameră with a staplercapsator,
23
67553
2096
Apoi iau un capsator
și capsez toate acele verigi împreună
pentru a forma un lanț.
01:21
and I staplecapsa eachfiecare of those slipsaparatori togetherîmpreună
24
69673
2068
01:23
to make a chainlanţ.
25
71765
1232
01:25
And we hangatârna that chainlanţ up in our classroomsală de clasă
as a decorationdecor, sure,
26
73480
4231
Agățăm lanțul în clasă
atât ca decorațiune,
cât și ca să ne amintească
că suntem interconectați.
01:29
but alsode asemenea as a remindermemento
that we are all connectedconectat.
27
77735
3333
01:33
We are all linksLink-uri.
28
81593
1452
Toți suntem niște verigi.
Dar ce se întâmplă când una
dintre verigi slăbește?
01:36
So what happensse întâmplă when one
of those linksLink-uri feelsse simte weakslab?
29
84752
3467
Și ce se întâmplă când slăbiciunea
01:41
And what happensse întâmplă when that weaknessslăbiciune
30
89196
2889
01:44
is in the personpersoană holdingdeținere the staplercapsator?
31
92109
2467
apare la persoana care ține capsatorul?
01:48
The personpersoană who'scine supposedpresupus
to make those connectionsconexiuni.
32
96061
3090
Cea care trebuie să facă
toate conexiunile.
Cadrul didactic.
01:52
The teacherprofesor.
33
100133
1150
Ca profesori, în fiecare zi ne străduim
01:54
As teachersprofesori, we work everyfiecare day
34
102927
2287
01:57
to providefurniza supporta sustine sociallysocialmente,
emotionallyemoțional and academicallyacademic
35
105238
4068
să le oferim sprijin social,
emoțional și academic
elevilor noștri, care provin
din medii diverse și dificile.
02:01
to our studentselevi who come to us
with diversedivers and toughgreu circumstancesîmprejurări.
36
109330
6292
02:08
Like mostcel mai teachersprofesori,
37
116822
1151
Ca majoritatea dascălilor,
am elevi care merg acasă în fiecare zi
02:09
I have studentselevi who go home everyfiecare day,
38
117997
1902
02:11
and they sitsta around the kitchenbucătărie tablemasa
39
119923
2118
și se așază la masa din bucătărie
02:14
while one or bothambii parentspărinţi makesmărci a healthysănătos,
well-roundedbine rotunjite mealmasă for them.
40
122065
5421
în timp ce unul sau ambii părinți
le pregătesc o masă sănătoasă.
02:20
They spendpetrece suppertimeora cinei summarizingRezumând
the storypoveste they readcitit
41
128948
2885
Apoi, la cină, vorbesc
despre textul pe care l-au citit
02:23
in ninth-gradeclasa a IX-a EnglishEngleză that day,
42
131857
2252
la engleză în ziua aceea
02:26
or explainingexplicând how Newton'sLui Newton
lawslegii of motionmişcare work.
43
134133
2961
sau explică modul de funcționare
a legilor lui Newton.
02:30
But I alsode asemenea have studentselevi
who go to the homelessfără adăpost shelteradapost
44
138752
4675
Însă am și elevi care se duc la adăpostul
pentru persoane fără locuință
02:35
or to the groupgrup home.
45
143451
1400
sau în casele de tip familial.
Se duc în mașina
în care doarme familia lor.
02:37
They go to the carmașină that theiral lor familyfamilie
is sleepingdormit in right now.
46
145974
3315
Ei vin la școală cu traume,
02:42
They come to schoolşcoală with traumaTrauma,
47
150871
2341
iar când eu plec acasă, în fiecare zi,
le iau cu mine.
02:45
and when I go home everyfiecare day,
that goesmerge home with me.
48
153236
3238
Vedeți, asta e partea grea
pentru profesori.
02:49
And see, that's the hardgreu partparte
about teachingînvățătură.
49
157307
2146
02:51
It's not the gradingclasificare,
the lesson-planningPlanificarea lecțiilor, the meetingsreuniuni,
50
159477
4187
Nu e evaluarea,
planificarea lecțiilor, ședințele,
02:55
thoughdeşi sure, those things do occupyocupa
a great dealafacere of teachers'cadrelor didactice time and energyenergie.
51
163688
4730
deși și aceste lucruri necesită
mult timp și energie.
03:01
The toughgreu partparte about teachingînvățătură
52
169077
1420
Cu adevărat dificile
03:02
is all the things
you can't controlControl for your kidscopii,
53
170521
3400
sunt lucrurile pe care
nu le poți controla pentru copii,
lucrurile pe care nu le poți schimba
după ce ies pe ușa clasei.
03:06
all the things you can't changeSchimbare for them
onceo singura data they walkmers pe jos out your dooruşă.
54
174776
3944
03:12
And so I wondermirare
if it's always been this way.
55
180735
2533
Mă întreb dacă a fost întotdeauna așa.
03:15
I think back to my undergraduateuniversitare de licenţă trainingpregătire
at the UniversityUniversitatea of GeorgiaGeorgia,
56
183292
3999
Îmi amintesc când eram la facultate
la Universitatea din Georgia,
03:19
where we were taughtînvățat
in our methodsmetode classesclase
57
187315
2048
și la cursurile de metodică ni se spunea
03:21
that the conceptconcept
of good teachingînvățătură has changedschimbat.
58
189387
3133
că întregul concept
de predare s-a schimbat.
Nu mai formăm elevi
care vor ajunge muncitori
03:25
We're not developingîn curs de dezvoltare learnerselevii
59
193247
1857
03:27
who are going to go out into a workforceforta de munca
60
195128
2016
03:29
where they'llei vor standstand
on a linelinia in a factoryfabrică.
61
197168
2968
pentru linia de producție în fabrică.
03:32
RatherMai degrabă, we're sendingtrimitere our kidscopii
out into a workforceforta de munca
62
200160
2560
Ne trimitem copiii într-o lume
03:34
where they need to be ablecapabil to communicatecomunica,
63
202744
2182
în care trebuie să poată să comunice,
03:36
collaboratecolabora and problem-solverezolva problema.
64
204950
2484
să colaboreze și să rezolve probleme.
Iar asta a făcut ca relațiile
dintre profesori și elevi
03:40
And that has causedcauzate
teacher-studentprofesor-student relationshipsrelaţii
65
208481
3675
03:44
to morphMorph into something strongermai puternic
66
212180
2437
să se transforme în ceva mai puternic
decât oferirea conținutului
și primirea cunoștințelor.
03:46
than the giverDătătorul of contentconţinut
and the receiverreceptor of knowledgecunoştinţe.
67
214641
3930
03:51
LecturesPrelegeri and sittingședință in silenttăcut rowsrânduri
just doesn't cuta taia it anymoremai.
68
219978
5698
Prelegerile și rândurile ordonate
de copii nu mai sunt suficiente.
03:58
We have to be ablecapabil to buildconstrui relationshipsrelaţii
with and amongprintre our studentselevi
69
226645
4369
Trebuie să putem crea relații
cu elevii și între ei,
ca să-i ajutăm să se simtă conectați
într-o lume care depinde de asta.
04:03
to help them feel connectedconectat
70
231038
2023
04:05
in a worldlume that dependsdepinde on it.
71
233085
2476
Îmi amintesc de al doilea an
al meu la catedră.
04:10
I think back to my secondal doilea yearan teachingînvățătură.
72
238306
2246
04:12
I had a studentstudent who I'll call "DavidDavid."
73
240576
2400
Aveam un elev pe care
am să-l numesc David.
Aveam impresia că mă descurcasem
destul de bine la predat în anul acela.
04:15
And I remembertine minte feelingsentiment like
I'd doneTerminat a prettyfrumos good jobloc de munca
74
243599
2595
04:18
at teachingînvățătură that yearan:
75
246218
1288
„Hei, nu mai sunt în primul an,
04:19
"Hey, I ain'tnu este no first-yearprimul an teacherprofesor.
76
247530
2539
04:22
I know what I'm doing."
77
250093
1746
știu ce fac!”
În ultima zi de școală,
04:26
And it was on the last day of schoolşcoală,
78
254093
1841
04:27
I told DavidDavid to have a great summervară.
79
255958
2520
i-am urat lui David
să aibă o vară frumoasă.
L-am urmărit plecând pe hol
04:31
And I watchedvizionat him walkmers pe jos down the hallhol,
80
259093
2952
și mi-am dat seama că nici nu știam
cum suna vocea lui.
04:34
and I thought to myselfeu insumi,
81
262069
1294
04:35
I don't even know
what his voicevoce soundssunete like.
82
263387
2674
Atunci am înțeles că nu procedam corect.
04:40
And that's when I realizedrealizat
I wasn'tnu a fost doing it right.
83
268085
3056
Așa că am schimbat aproape complet
felul în care predam.
04:43
So I changedschimbat almostaproape everything
about my teachingînvățătură.
84
271165
3150
04:46
I builtconstruit in plentymulțime of opportunitiesoportunități
for my studentselevi to talk to me
85
274339
4528
Am creat oportunități ca elevii
să vorbească cu mine și între ei,
04:50
and to talk to eachfiecare other,
86
278891
1912
04:52
to shareacțiune theiral lor writingscris
and to verbalizeverbaliza theiral lor learningînvăţare.
87
280827
3340
să-și împărtășească scrierile
și să verbalizeze ceea ce învățau.
Prin intermediul acelor conversații
am început să le cunosc nu doar vocile,
04:56
And it was throughprin those conversationsconversații
I begana început not only to know theiral lor voicevoce
88
284748
4391
05:02
but to know theiral lor paindurere.
89
290260
1630
ci și durerile.
În anul următor, David a rămas elevul meu
05:05
I had DavidDavid in classclasă again that nextUrmător → yearan,
90
293356
3023
05:08
and I learnedînvățat that his fatherTată
was undocumentedfără forme legale
91
296403
3539
și am aflat că tatăl lui
fusese imigrant ilegal
05:11
and had been deporteddeportaţi.
92
299966
1466
și fusese deportat.
05:15
He starteda început actingactorie out in schoolşcoală
93
303017
1801
Băiatul a început
să se poarte urât la școală
05:16
because all he wanted
was for his familyfamilie to be togetherîmpreună again.
94
304842
3499
deoarece voia doar ca familia lui
să fie împreună din nou.
05:21
In so manymulți waysmoduri, I feltsimțit his paindurere.
95
309334
3470
Din multe puncte de vedere,
îi simțeam durerea.
Aveam nevoie de cineva
care să mă asculte,
05:26
And I neededNecesar someonecineva to listen,
96
314440
2356
să-mi ofere sprijin,
05:29
somebodycineva to providefurniza supporta sustine for me
97
317797
2890
05:32
so that I could supporta sustine him in this thing
that I could not even comprehendintelege.
98
320711
5190
ca să-l pot ajuta în această situație
pe care abia o înțelegeam.
Recunoaștem această nevoie
05:39
And we recognizerecunoaşte that need
99
327673
2412
05:42
for policepolitie officersofiţerii who'vecare au witnessedasistat
a gruesomemacabru crimecrimă scenescenă
100
330109
4214
pentru polițiștii care au fost martorii
unei crime violente
05:46
and nursesasistente medicale who have lostpierdut a patientrabdator.
101
334347
3058
sau pentru asistentele
care au pierdut un pacient.
Dar când vine vorba de cadrele didactice,
05:50
But when it comesvine
to teachingînvățătură professionalsprofesioniști,
102
338783
2699
05:53
that urgencyurgenţă is laggingpu.
103
341506
2747
sentimentul de urgență lipsește.
Cred că este esențial
ca elevii și profesorii,
05:57
I believe it's paramountcapitală
104
345753
2301
06:00
that studentselevi and teachersprofesori,
105
348078
3309
06:03
administratorsadministratori, paraprofessionalsparaprofessionals
and all other supporta sustine staffpersonal
106
351411
5078
administratorii, personalul auxiliar
și toți ceilalți angajați din educație
să aibă acces rapid și ușor
la asistență pentru sănătate mintală.
06:08
have convenientconvenabil and affordableaccesibil accessacces
to mentalmental wellnesswellness supportssprijină.
107
356513
5785
06:14
When we are constantlymereu servingservire othersalții,
108
362870
2604
Atunci când îi servim
permanent pe ceilalți,
06:17
oftende multe ori betweenîntre 25
and 125 studentselevi eachfiecare day,
109
365498
4627
văzând deseori între 25
și 125 de elevi pe zi,
pușculițele noastre emoționale
se golesc mereu.
06:22
our emotionalemoţional piggypurceluş banksbănci
are constantlymereu beingfiind drawndesenat uponpe.
110
370149
3967
06:27
After a while, it can becomedeveni so depletedepuizat,
111
375134
2928
De la o vreme, devine atât de epuizant
că nu mai suportăm.
06:30
that we just can't bearurs it anymoremai.
112
378086
3563
06:35
They call it "secondarysecundar traumaTrauma"
and "compassioncompasiune fatigueoboseala,"
113
383007
4233
I se spune „traumă secundară”
sau „epuizare a compasiunii”
și înseamnă că absorbim traumele pe care
ni le împărtășesc elevii în fiecare zi.
06:39
the conceptconcept that we absorbabsorbi the traumastraume
our studentselevi shareacțiune with us eachfiecare day.
114
387264
5325
După un timp, sufletele noastre
devin apăsate de această greutate.
06:46
And after a while,
115
394542
1439
06:48
our soulssuflete becomedeveni weighedcântărit down
by the heavinessGreutate of it all.
116
396005
5072
Institutul Buffett
de la Universitatea din Nebraska
06:55
The BuffettBuffett InstituteInstitutul
at the UniversityUniversitatea of NebraskaNebraska
117
403180
2786
06:57
recentlyrecent foundgăsite that mostcel mai teachersprofesori --
118
405990
2563
a descoperit recent
că majoritatea profesorilor,
86% din cei care lucrează cu copii mici,
07:00
86 percentla sută acrosspeste
earlydin timp childhoodcopilărie settingsSetări --
119
408577
3734
07:04
experiencedcu experienta some depressivedepresive symptomssimptome
duringpe parcursul the prioranterior weeksăptămână.
120
412335
4491
au avut simptome depresive
în săptămâna precedentă.
07:09
They foundgăsite that approximatelyaproximativ one in 10
121
417613
2480
Aproximativ unul din zece
07:12
reportedraportat clinicallyclinic significantsemnificativ
depressivedepresive symptomssimptome.
122
420117
4206
au raportat simptome depresive
semnificative clinic.
07:17
My interactionsinteracțiuni with colleaguescolegii
and my ownpropriu experiencesexperiențe
123
425593
3198
Interacțiunile cu colegii
și propriile mele experiențe
07:20
make me feel like
this is a universaluniversal strugglelupta
124
428815
3643
mi-au arătat că aceasta
este o problemă universală,
07:24
acrosspeste all gradecalitate levelsniveluri.
125
432482
2000
în toate ciclurile de învățământ.
07:28
So what are we missingdispărut?
126
436580
1840
Ce pierdem din vedere?
Ce reușește să spargă lanțul
și cum îl putem repara?
07:31
What are we allowingpermițând to breakpauză the chainlanţ
and how do we repairreparație it?
127
439183
3769
În cariera mea, m-am confruntat
cu suicidul a doi elevi
07:36
In my careerCarieră,
128
444842
1150
07:38
I've experiencedcu experienta the deathmoarte
by suicidesinucidere of two studentselevi
129
446016
3280
și a unui profesor extraordinar
07:41
and one amazinguimitor teacherprofesor
130
449320
2376
07:45
who lovediubit his kidscopii;
131
453352
1841
care își iubea elevii,
nenumărați elevi care au rămas fără casă
07:48
countlessnenumărat studentselevi
experiencingse confruntă cu homelessnesspersoanelor fără adăpost;
132
456934
3857
07:52
and kidscopii enteringintroducerea and exitingieşirea din
the justicejustiţie systemsistem.
133
460815
3934
și copii care au intrat sau au ieșit
din sistemul judiciar.
Când se întâmplă aceste lucruri,
07:58
When these eventsevenimente happenîntâmpla,
134
466070
1278
07:59
protocolprotocol is to say, "If you need
someonecineva to talk to, then ..."
135
467372
4744
se obișnuiește să spui „Dacă simți nevoia
să vorbești cu cineva, atunci...”
Eu zic că nu e destul.
08:04
And I say that's not enoughdestul.
136
472140
2235
Sunt foarte norocoasă.
08:07
I am so luckynorocos.
137
475823
1579
08:09
I work in an amazinguimitor schoolşcoală
with great leadershipconducere.
138
477426
3738
Lucrez într-o școală extraordinară,
cu lideri grozavi.
Fac parte dintr-un district mare,
08:13
I serveservi a largemare districtdistrict
139
481633
2293
cu multe parteneriate sănătoase
cu agențiile sociale.
08:15
with so manymulți healthysănătos partnershipsparteneriate
with communitycomunitate agenciesagentii.
140
483950
3881
Ele ne-au oferit constant tot mai mulți
consilieri și terapeuți școlari
08:19
They have providedprevăzut steadilyîn mod constant
increasingcrescând numbersnumerele
141
487855
3333
08:23
of schoolşcoală counselorsconsilieri and therapiststerapeuti
142
491212
2786
08:26
and supporta sustine staffpersonal to help our studentselevi.
143
494022
3888
sau personal de asistență
pentru elevii noștri.
08:31
They even providefurniza staffpersonal membersmembrii
with accessacces to freegratuit counselingconsiliere
144
499031
3837
În plus, cadrele didactice
beneficiază de consiliere gratuită
08:34
as partparte of our employmentocuparea forței de muncă planplan.
145
502892
2449
conform contractului de angajare.
Însă multe districte mici
și chiar unele mari
08:38
But manymulți smallmic districtsdistricte
and even some largemare onescele
146
506850
2727
08:41
simplypur şi simplu cannotnu poti footpicior the billfactură withoutfără aidajutor.
147
509601
3287
pur și simplu nu se descurcă fără ajutor.
08:48
(ExhalesExpiră)
148
516760
1396
(Oftat)
08:53
Not only does everyfiecare schoolşcoală need
socialsocial and emotionalemoţional supporta sustine staffpersonal,
149
521141
5705
Fiecare școală are nevoie de personal
de asistență socială și emoțională,
08:58
traineddresat professionalsprofesioniști who can navigatenavigare
the needsare nevoie of the buildingclădire --
150
526870
4517
angajați specializați, care pot gestiona
nevoile întregului colectiv,
nu doar ale elevilor,
nu doar ale profesorilor, ci ambele.
09:03
not just the studentselevi,
not just the teachersprofesori, but bothambii --
151
531411
5079
09:08
we alsode asemenea need these traineddresat professionalsprofesioniști
152
536514
2282
Avem nevoie ca acești specialiști
09:10
to intentionallyintentionat seekcăuta out
those closestcel mai apropiat to the traumaTrauma
153
538820
3844
să-i caute cu tot dinadinsul
pe cei mai apropiați de traumă
09:14
and checkVerifica in with them.
154
542688
1737
și să țină legătura cu ei.
Multe școli fac tot ce pot
ca să umple golurile,
09:18
ManyMulte schoolsșcoli are doing what they can
155
546069
2548
09:20
to fillcompletati in the gapslacune,
156
548641
1667
recunoscând, pentru început,
că munca noastră e extrem de grea.
09:22
startingpornire with acknowledgingrecunoscând
that the work that we do
157
550332
2524
09:24
is downrightpur şi simplu hardgreu.
158
552880
1619
09:27
AnotherUn alt schoolşcoală in LincolnLincoln,
SchooȘcoală MiddleOrientul Mijlociu SchoolScoala,
159
555768
2330
Altă școală din Lincoln,
Școala Gimnazială Schoo,
09:30
has what they call "WellnessWellness WednesdaysMiercuri."
160
558122
2311
are așa-numita „Miercurea sănătoasă”.
09:33
They invitea invita in communitycomunitate yogayoga teachersprofesori,
161
561006
2476
Invită profesori de yoga din comunitate,
09:35
they sponsorsponsorul walksplimbări around
the neighborhoodCartier duringpe parcursul lunchmasa de pranz
162
563506
3293
sponsorizează plimbări prin cartier
în pauza de prânz
și organizează evenimente sociale
menite să aducă oamenii la un loc.
09:38
and organizeorganiza socialsocial eventsevenimente
163
566823
1407
09:40
that are all meanta însemnat
to bringaduce people togetherîmpreună.
164
568254
2698
Școala primară Zachary,
din Zachary, Louisiana,
09:44
ZacharyZamfir ElementaryElementare SchoolScoala
in ZacharyZamfir, LouisianaLouisiana,
165
572032
3277
are un eveniment numit
„Întâlnirea de la mijlocul săptămânii”,
09:47
has something they call
a "MidweekMidweek MeetupMeetup,"
166
575333
2548
09:49
where they invitea invita teachersprofesori to shareacțiune lunchmasa de pranz
167
577905
2159
în care profesorii iau prânzul împreună
09:52
and to talk about the things
that are going well
168
580088
2886
și vorbesc despre lucrurile care merg bine
09:54
and the things that are weighingcântărire
heavygreu on theiral lor heartsinimă.
169
582998
3322
și despre cele care le apasă sufletele.
09:59
These schoolsșcoli are makingluare spacespaţiu
for conversationsconversații that mattermaterie.
170
587553
5016
Aceste școli fac loc
pentru discuții care contează.
10:05
FinallyÎn cele din urmă, my friendprieten
and colleaguecoleg JenJen HighstreetHighstreet
171
593792
2809
În final, prietena și colega mea
Jen Highstreet
stă în fiecare zi cinci minute
10:08
takes fivecinci minutesminute out of eachfiecare day
172
596625
2143
ca să scrie un bilet de încurajare
câte unui coleg,
10:10
to writescrie an encouragingîncurajator
noteNotă to a colleaguecoleg,
173
598792
2539
spunându-i că vede cât muncește
și cât suflet pune în relația cu ceilalți.
10:13
lettingînchiriere them know
that she seesvede theiral lor hardgreu work
174
601355
2405
10:15
and the heartinimă that they shareacțiune with othersalții.
175
603784
2444
Știe că acele cinci minute
10:18
She knowsștie that those fivecinci minutesminute
176
606605
2478
pot avea un efect puternic
și de neprețuit în cadrul întregii școli.
10:21
can have an invaluablenepreţuit
and powerfulputernic rippleunda effectefect
177
609107
3024
10:24
acrosspeste our schoolşcoală.
178
612155
1690
10:27
The chainlanţ that hangsatîrnă in my classroomsală de clasă
is more than just a decorationdecor.
179
615782
6161
Lanțurile din clasa mea
nu sunt doar decorațiuni.
10:35
Those linksLink-uri hangatârna over our headsCapete
180
623676
1652
Ele atârnă deasupra capetelor noastre
10:37
for the entireîntreg fourpatru yearsani
that our studentselevi walkmers pe jos our hallshale.
181
625352
3498
pe parcursul celor patru ani
pe care elevii îi petrec cu noi.
În fiecare an, elevii din ultimul an
vin în clasa mea, în sala 340,
10:41
And everyfiecare yearan,
182
629550
1183
10:42
I have seniorsseniori come back
to my classroomsală de clasă, roomcameră 340,
183
630757
4769
și încă mai știu unde se află veriga lor.
10:47
and they can still pointpunct out
where theiral lor linklegătură hangsatîrnă.
184
635550
3068
10:51
They remembertine minte what they wrotea scris on it.
185
639887
2400
Își amintesc ce au scris pe ea.
Se simt conectați și sprijiniți.
10:55
They feel connectedconectat and supportedsprijinit.
186
643403
3460
10:59
And they have hopesperanţă.
187
647452
1267
Și au speranță.
Nu de asta avem nevoie cu toții?
11:01
Isn't that what we all need?
188
649817
1867
11:04
SomebodyCineva to reacha ajunge out
and make sure that we're OK.
189
652698
3581
De cineva care să ne vorbească
și să vadă dacă suntem bine.
Care să țină legătura cu noi
11:09
To checkVerifica in with us
190
657357
1888
și să ne amintească
că toți suntem niște verigi.
11:11
and remindreaminti us that we are a linklegătură.
191
659269
3950
Din când în când, cu toții
avem nevoie de puțin ajutor
11:16
EveryFiecare now and then,
we all just need a little help
192
664736
3509
ca să ținem capsatorul.
11:20
holdingdeținere the staplercapsator.
193
668269
1442
Vă mulțumesc!
11:23
Thank you.
194
671460
1151
11:24
(ApplauseAplauze)
195
672635
5698
(Aplauze)
Translated by Raluca Chifu
Reviewed by Bianca-Ioanidia Mirea

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sydney Jensen - Educator
Sydney Jensen wants to shine a light on the emotional and mental impact of teaching students who have experienced trauma.

Why you should listen

Sydney Jensen is a ninth-grade English teacher at Lincoln High School in the epicenter of America's heartland: Lincoln, Nebraska. Lincoln is one of the nation's top cities for refugee resettlement, and students at Lincoln High speak more than 30 languages. 

Jensen also serves as an instructional coach working with new and veteran teachers to provide instructional support and mentorship. In recognition of her work in the classroom and the school community, Jensen is the 2019 Nebraska Teacher of the Year. She is a passionate advocate for increased mental and emotional wellness supports for both students and the teachers who serve them. You can read more from her here.

More profile about the speaker
Sydney Jensen | Speaker | TED.com