ABOUT THE SPEAKER
Sydney Jensen - Educator
Sydney Jensen wants to shine a light on the emotional and mental impact of teaching students who have experienced trauma.

Why you should listen

Sydney Jensen is a ninth-grade English teacher at Lincoln High School in the epicenter of America's heartland: Lincoln, Nebraska. Lincoln is one of the nation's top cities for refugee resettlement, and students at Lincoln High speak more than 30 languages. 

Jensen also serves as an instructional coach working with new and veteran teachers to provide instructional support and mentorship. In recognition of her work in the classroom and the school community, Jensen is the 2019 Nebraska Teacher of the Year. She is a passionate advocate for increased mental and emotional wellness supports for both students and the teachers who serve them. You can read more from her here.

More profile about the speaker
Sydney Jensen | Speaker | TED.com
TED Masterclass

Sydney Jensen: How can we support the emotional well-being of teachers?

Сидни Џенсен (Sydney Jensen): Како можемо подржати емоционалну добробит наставника?

Filmed:
1,684,037 views

Наставници помажу нашој деци у емоционалном смислу - али ко помаже нашим наставницима? У свом говору, који нам на неки начин отвара очи, наставница Сидни Џенсен излаже како су наставници у опасности од "секундарне трауме" - спознаје да они апсорбују емоционално бреме својих ученика - и показује како школе могу бити домишљате у изналажењу начина да помогну у одржавању менталног и свеопштег здравља.
- Educator
Sydney Jensen wants to shine a light on the emotional and mental impact of teaching students who have experienced trauma. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Like manyмноги teachersнаставници,
0
1333
1278
Као и многи наставници,
00:14
everyсваки yearгодине on the first day of schoolшкола,
1
2635
2000
сваке године првог дана школе,
00:16
I leadолово a sortврста of icebreakerledolomca activityактивност
with my studentsстуденти.
2
4659
3174
радим са ученицима
оне активности за пробијање леда.
00:20
I teachнаучити at LincolnLincoln HighVisoko SchoolŠkola
in LincolnLincoln, NebraskaNebraska,
3
8389
3588
Предајем у средњој школи Линколн
у Линколну, Небраска,
00:24
and we are one of the oldestnajstariji
and mostнајвише diverseразнолика highвисоко schoolsшколе
4
12001
3613
и једна смо од најстаријих
и најразноврснијих средњих школа
00:27
in our stateдржава.
5
15638
1225
у држави.
00:30
AlsoTakođe, to our knowledgeзнање,
6
18079
1288
Исто тако, колико знамо,
00:31
we're the only highвисоко schoolшкола in the worldсвет
whoseчије mascotmaskota is the LinksVeze.
7
19391
4189
једина смо средња школа на свету
чија маскота су карике.
00:36
Like, a chainланац.
8
24069
1786
Знате, ланац.
00:37
(LaughterSmeh)
9
25879
1524
(Смех)
00:39
And with that beingбиће our mascotmaskota,
10
27427
1880
И, с обзиром да нам је то маскота,
00:41
we have a statueстатуа out frontфронт of our buildingзграде
11
29331
2318
испред зграде школе имамо скулптуру
00:43
of fourчетири linksлинкови connectedповезан like a chainланац.
12
31673
3228
четири карике које су повезане у ланац.
00:47
And eachсваки linkлинк meansзначи something.
13
35665
2276
И свака карика нешто представља.
00:50
Our linksлинкови standстој for traditionтрадиција,
14
38676
2706
Наше карике означавају традицију,
00:53
excellenceizvrsnost, unityjedinstvo and diversityразноликост.
15
41406
3781
изврсност, јединство и разноликост.
00:58
So on the first day of schoolшкола,
16
46724
1430
Првог дана школе,
01:00
I teachнаучити my newново ninth-gradersdeveti-Đani
about the meaningзначење behindиза those linksлинкови,
17
48178
4717
објашњавам ученицима првих разреда
значење ових карика
01:04
and I give them eachсваки a slipслип of paperпапир.
18
52919
2190
и поделим им свима по парче папира.
01:07
On that paperпапир, I askпитати them
to writeпиши something about themselvesсами.
19
55736
2913
Замолим их да на тај папир
напишу нешто о себи.
01:10
It can be something that they love,
20
58673
2483
То може бити нешто што воле,
01:13
something that they hopeнадати се for --
21
61180
2373
нешто чему се надају -
01:15
anything that describesописује theirњихова identityидентитет.
22
63577
2840
било шта што описује њихову личност.
01:19
And then I go around
the roomсоба with a staplerheftalica,
23
67553
2096
Онда прођем учионицом са хефталицом
01:21
and I stapleспајати eachсваки of those slipsliste primalaca togetherзаједно
24
69673
2068
и захефтам ове папириће
01:23
to make a chainланац.
25
71765
1232
тако да формирају ланац.
01:25
And we hangвиси that chainланац up in our classroomучионица
as a decorationдекорација, sure,
26
73480
4231
Тај ланац обесимо у учионици
као украс, наравно,
01:29
but alsoтакође as a reminderopomene
that we are all connectedповезан.
27
77735
3333
али и као подсетник да смо сви повезани.
01:33
We are all linksлинкови.
28
81593
1452
Сви смо ми карике.
01:36
So what happensсе дешава when one
of those linksлинкови feelsосећа weakслаб?
29
84752
3467
А шта се деси када
једна од ових карика ослаби?
01:41
And what happensсе дешава when that weaknessslabost
30
89196
2889
И шта се деси ако је та слаба карика
01:44
is in the personособа holdingдржање the staplerheftalica?
31
92109
2467
особа која држи хефталицу?
01:48
The personособа who'sко је supposedпретпостављено
to make those connectionsвезе.
32
96061
3090
Особа која треба да прави ове везе.
01:52
The teacherнаставник.
33
100133
1150
Наставник.
01:54
As teachersнаставници, we work everyсваки day
34
102927
2287
Као наставници, радимо сваки дан
01:57
to provideпружити supportподршка sociallyдруштвено,
emotionallyемоционално and academicallyakademski
35
105238
4068
да бисмо обезбедили социјалну,
емотивну и академску подршку
02:01
to our studentsстуденти who come to us
with diverseразнолика and toughтоугх circumstancesоколности.
36
109330
6292
нашим ученицима који долазе
са разноразним и тешким животним причама.
02:08
Like mostнајвише teachersнаставници,
37
116822
1151
Као и већина наставника
02:09
I have studentsстуденти who go home everyсваки day,
38
117997
1902
имам ученике који сваки дан одлазе кући,
02:11
and they sitседите around the kitchenкухиња tableсто
39
119923
2118
седају за кухињски сто,
02:14
while one or bothи једно и друго parentsродитељи makesчини a healthyздрав,
well-roundedDobro zaokruženo mealоброк for them.
40
122065
5421
док један или оба родитеља за њих
праве здрав, добро избалансиран оброк.
02:20
They spendпотрошити suppertimesuppervremena summarizingrezimiranje
the storyприча they readчитати
41
128948
2885
За вечером сумирају шта су прочитали
02:23
in ninth-gradedeveti razred Englishengleski that day,
42
131857
2252
на настави тај дан
02:26
or explainingобјашњавајући how Newton'sNewton-ovom
lawsЗакони of motionкретање work.
43
134133
2961
или објасне како функционишу
Њутнови закони кретања.
02:30
But I alsoтакође have studentsстуденти
who go to the homelessbez krova nad glavom shelterсклониште
44
138752
4675
Али исто тако имам ученике
који иду у прихватилиште за бескућнике
02:35
or to the groupгрупа home.
45
143451
1400
или у домове.
02:37
They go to the carауто that theirњихова familyпородица
is sleepingспава in right now.
46
145974
3315
Или иду у ауто у којем
баш сада спава њихова породица.
02:42
They come to schoolшкола with traumatraume,
47
150871
2341
Они долазе у школу под траумом
02:45
and when I go home everyсваки day,
that goesиде home with me.
48
153236
3238
и сваки дан кад идем кући
ја то носим са собом.
То је онај тежи део
у животу једног наставника.
02:49
And see, that's the hardтешко partдео
about teachingУчити.
49
157307
2146
02:51
It's not the gradingGrading,
the lesson-planninglekcija-planiranje, the meetingsсастанци,
50
159477
4187
Није то оцењивање,
планирање часова, састанци,
02:55
thoughипак sure, those things do occupyокупирати
a great dealдоговор of teachers'nastavnika time and energyенергија.
51
163688
4730
иако, наравно, и ово одузима велики део
наставниковог времена и енергије.
Онај тежи део када говоримо о подучавању
03:01
The toughтоугх partдео about teachingУчити
52
169077
1420
03:02
is all the things
you can't controlконтрола for your kidsклинци,
53
170521
3400
чине све оне ствари
на које не можете утицати,
03:06
all the things you can't changeпромена for them
onceједном they walkходати out your doorврата.
54
174776
3944
све оно што не можете променити
када они изађу на врата учионице.
03:12
And so I wonderпитати се
if it's always been this way.
55
180735
2533
Питам се, да ли је увек било тако.
03:15
I think back to my undergraduateosnovne trainingобука
at the UniversityUniverzitet of GeorgiaGruzija,
56
183292
3999
Сећам се времена кад сам студирала
на Универзитету у Џорџији
03:19
where we were taughtнаучио
in our methodsметоде classespredavanja
57
187315
2048
где су нас учили на часовима методике
03:21
that the conceptконцепт
of good teachingУчити has changedпромењено.
58
189387
3133
да се појам држања добре наставе променио.
03:25
We're not developingразвој learnersuиe
59
193247
1857
Не стварамо ученике
03:27
who are going to go out into a workforceрадна снага
60
195128
2016
који ће постати радна снага
03:29
where they'llони ће standстој
on a lineлине in a factoryфабрика.
61
197168
2968
која ће стајати на траци у некој фабрици.
03:32
RatherRadije, we're sendingслање our kidsклинци
out into a workforceрадна снага
62
200160
2560
Ми, у ствари, шаљемо децу на тржиште рада
где је потребна њихова
способност да комуницирају,
03:34
where they need to be ableу могуцности to communicateкомуницирајте,
63
202744
2182
03:36
collaborateсарађујте and problem-solveRešavanje problema.
64
204950
2484
сарађују и решавају проблеме.
03:40
And that has causedизазвана
teacher-studentProfesor-student relationshipsвезе
65
208481
3675
А то је довело до тога да се однос
између наставника и ученика
03:44
to morphMorf into something strongerјачи
66
212180
2437
развије у нешто јаче
03:46
than the giverdavalac of contentсадржај
and the receiverprijemnik of knowledgeзнање.
67
214641
3930
него што је однос између даваоца
и примаоца знања.
03:51
LecturesPredavanja and sittingседење in silentтихо rowsRedovi
just doesn't cutрез it anymoreвише.
68
219978
5698
Предавања и седење у редовима у тишини
једоставно више не стоје.
03:58
We have to be ableу могуцности to buildизградити relationshipsвезе
with and amongмеђу our studentsстуденти
69
226645
4369
Морамо бити у стању да градимо односе
са и међу ученицима,
04:03
to help them feel connectedповезан
70
231038
2023
да им помогнемо да се осећају повезани
04:05
in a worldсвет that dependsзависи on it.
71
233085
2476
у свету који од тога зависи.
04:10
I think back to my secondдруго yearгодине teachingУчити.
72
238306
2246
Сећам се своје друге
године рада у настави.
04:12
I had a studentученик who I'll call "DavidDavid."
73
240576
2400
Имала сам ученика
којег ћу сад назвати "Дејвид".
И сећам се како сам осећала
да сам урадила доста добар посао
04:15
And I rememberзапамтити feelingОсећај like
I'd doneГотово a prettyприлично good jobпосао
74
243599
2595
04:18
at teachingУчити that yearгодине:
75
246218
1288
у настави те године:
04:19
"Hey, I ain'tније no first-yearПрва година teacherнаставник.
76
247530
2539
"Хеј, нисам више почетник.
04:22
I know what I'm doing."
77
250093
1746
Знам шта радим."
04:26
And it was on the last day of schoolшкола,
78
254093
1841
Био је задњи дан школе,
04:27
I told DavidDavid to have a great summerлето.
79
255958
2520
пожелела сам Дејвиду да лепо проведе лето.
04:31
And I watchedгледао him walkходати down the hallдворана,
80
259093
2952
Посматрала сам га
како је отишао низ ходник,
04:34
and I thought to myselfЈа сам,
81
262069
1294
и помислила сам,
04:35
I don't even know
what his voiceглас soundsзвуци like.
82
263387
2674
ја ни не знам како му звучи глас.
04:40
And that's when I realizedреализован
I wasn'tније doing it right.
83
268085
3056
То је био тренутак кад сам схватила
да не радим како треба.
04:43
So I changedпромењено almostскоро everything
about my teachingУчити.
84
271165
3150
И тада сам променила скоро све
у начину држања наставе.
04:46
I builtизграђен in plentyдоста of opportunitiesмогућности
for my studentsстуденти to talk to me
85
274339
4528
У наставу сам уградила много прилика
да моји ученици причају са мном
04:50
and to talk to eachсваки other,
86
278891
1912
и да причају између себе,
04:52
to shareОбјави theirњихова writingписање
and to verbalizeverbalizirati theirњихова learningучење.
87
280827
3340
да размењују оно што напишу
и да искажу оно што науче.
04:56
And it was throughкроз those conversationsразговоре
I beganпочела not only to know theirњихова voiceглас
88
284748
4391
И кроз те разговоре почела сам,
не само да упознајем њихове гласове
05:02
but to know theirњихова painбол.
89
290260
1630
него да спознајем и шта их боли.
05:05
I had DavidDavid in classкласа again that nextследећи yearгодине,
90
293356
3023
Дејвид је био у мом разреду
и следеће године
05:08
and I learnedнаучио that his fatherотац
was undocumentedbez dokumenata
91
296403
3539
и сазнала сам да његов отац
није био пријављен
05:11
and had been deporteddeportovani.
92
299966
1466
и да је депортован.
Почео је другачије да се понаша у школи,
05:15
He startedпочела actingглума out in schoolшкола
93
303017
1801
05:16
because all he wanted
was for his familyпородица to be togetherзаједно again.
94
304842
3499
желео је само да његова породица
опет буде заједно.
05:21
In so manyмноги waysначини, I feltосетио his painбол.
95
309334
3470
На толико много начина,
ја сам осећала његову бол.
05:26
And I neededпотребно someoneнеко to listen,
96
314440
2356
И требао ми је неко да ме саслуша
05:29
somebodyнеко to provideпружити supportподршка for me
97
317797
2890
неко ко ће да подржи мене
05:32
so that I could supportподршка him in this thing
that I could not even comprehendshvatiti.
98
320711
5190
тако да ја могу помоћи њему
у ситуацији коју нисам могла ни појмити.
05:39
And we recognizeпрепознати that need
99
327673
2412
Препознали смо ту потребу
05:42
for policeполиција officersофицири who'veко је witnessedсведок
a gruesomejeziv crimeзлочин sceneсцена
100
330109
4214
код полицајаца који су сведочили
ужасним злочинима
05:46
and nursesмедицинске сестре who have lostизгубљено a patientпацијент.
101
334347
3058
и медицинским сестрама
које су изгубиле пацијента.
05:50
But when it comesдолази
to teachingУчити professionalsпрофесионалци,
102
338783
2699
Али када говоримо о наставницима
05:53
that urgencyhitnost is laggingzaostaje.
103
341506
2747
та реакција је некако спора.
05:57
I believe it's paramountnajvećeg
104
345753
2301
Сматрам да је од изнимне важности
06:00
that studentsстуденти and teachersнаставници,
105
348078
3309
да се ученицима и наставницима,
06:03
administratorsадминистратори, paraprofessionalsparaprofessionals
and all other supportподршка staffособље
106
351411
5078
административном кадру, асистентима
и свом осталом помоћном особљу
06:08
have convenientпогодно and affordableприступачан accessприступ
to mentalментални wellnessWellness supportspodržava.
107
356513
5785
омогући одговарајућа и повољна
психичка подршка.
06:14
When we are constantlyстално servingслужи othersдруги,
108
362870
2604
Када смо стално на услузи другима,
06:17
oftenчесто betweenизмеђу 25
and 125 studentsстуденти eachсваки day,
109
365498
4627
а то је често од 25 до 125 ученика дневно,
06:22
our emotionalемоционално piggyprase banksбанке
are constantlyстално beingбиће drawnнацртан uponна.
110
370149
3967
стално посежемо за својом
емоционалном касицом прасицом.
06:27
After a while, it can becomeпостати so depletediscrpljene,
111
375134
2928
Након неког времена она се толико испразни
06:30
that we just can't bearмедвед it anymoreвише.
112
378086
3563
да једноставно више немамо снаге.
06:35
They call it "secondaryсекундарно traumatraume"
and "compassionсаосећање fatigueumor,"
113
383007
4233
Ово се зове "секундарна траума"
или "саосећајни замор",
06:39
the conceptконцепт that we absorbапсорбовати the traumasтрауме
our studentsстуденти shareОбјави with us eachсваки day.
114
387264
5325
концепт по којем ми апсорбујемо трауме
које наши ученици с нама деле сваки дан.
06:46
And after a while,
115
394542
1439
И након неког времена
06:48
our soulsдуше becomeпостати weighedsvoje mišljenje down
by the heavinessjadu of it all.
116
396005
5072
наше душе почну да грцају
под тежином свега тога.
06:55
The BuffettBafe InstituteInstitut
at the UniversityUniverzitet of NebraskaNebraska
117
403180
2786
На Бафет институту Универзитета у Небраски
06:57
recentlyнедавно foundнашао that mostнајвише teachersнаставници --
118
405990
2563
је недавно установљено
да је већина наставника -
07:00
86 percentпроценат acrossпреко
earlyрано childhoodдетињство settingspostavke --
119
408577
3734
86 посто ако говоримо
о деци мањег узраста -
07:04
experiencedИскусан some depressivedepresivan symptomsсимптоми
duringу току the priorпре weekНедеља.
120
412335
4491
искусило неке симптоме депресије
током претходне недеље.
07:09
They foundнашао that approximatelyПриближно one in 10
121
417613
2480
Отприлике један од 10 наставника
07:12
reportedпријавили clinicallyklinički significantзначајно
depressivedepresivan symptomsсимптоми.
122
420117
4206
је навео клинички значајне
симптоме депресије.
07:17
My interactionsинтеракције with colleaguesколеге
and my ownвластити experiencesискуства
123
425593
3198
Кроз разговоре са колегама
и из властитог искуства,
07:20
make me feel like
this is a universalуниверзалан struggleборба
124
428815
3643
схватила сам да је ово једна општа борба
07:24
acrossпреко all gradeграде levelsнивоа.
125
432482
2000
без обзира на узраст.
07:28
So what are we missingнедостаје?
126
436580
1840
Дакле, шта нам то промиче?
07:31
What are we allowingдозвољавајући to breakпауза the chainланац
and how do we repairпоправка it?
127
439183
3769
Чему то дозвољавамо да прекине тај ланац
и како да га поправимо?
07:36
In my careerкаријера,
128
444842
1150
Током своје каријере,
07:38
I've experiencedИскусан the deathсмрт
by suicideсамоубиство of two studentsстуденти
129
446016
3280
доживела сам да ми се два ученика убију
07:41
and one amazingНевероватно teacherнаставник
130
449320
2376
као и један диван наставник
07:45
who lovedвољен his kidsклинци;
131
453352
1841
који је волео своју децу;
07:48
countlessбезброј studentsстуденти
experiencingдоживљава homelessnesshvalili;
132
456934
3857
небројене ученике који нису имали
кров над главом;
07:52
and kidsклинци enteringулазак and exitingizlaska iz
the justiceправда systemсистем.
133
460815
3934
и децу која су стално чинила
законски кажњива дела.
07:58
When these eventsдогађаји happenдесити се,
134
466070
1278
Када се овакво шта деси
07:59
protocolпротокол is to say, "If you need
someoneнеко to talk to, then ..."
135
467372
4744
по протоколу би требало бити,
"Ако треба с неким да разговарате, онда.."
08:04
And I say that's not enoughдовољно.
136
472140
2235
А ја кажем да то није довољно.
08:07
I am so luckyСрећно.
137
475823
1579
Стварно имам среће.
08:09
I work in an amazingНевероватно schoolшкола
with great leadershipлидерство.
138
477426
3738
Радим у сјајној школи
са одличним руководством.
08:13
I serveслужи a largeвелики districtокруг
139
481633
2293
Радим у великој општини
08:15
with so manyмноги healthyздрав partnershipspartnerstva
with communityзаједница agenciesагенције.
140
483950
3881
где се остварује тако много здраве сарадње
са локалним агенцијама.
08:19
They have providedобезбеђени steadilyстално
increasingповећање numbersбројеви
141
487855
3333
Оне стално обезбеђују све већи број
08:23
of schoolшкола counselorszastupnici and therapiststerapeuti
142
491212
2786
школских саветника и терапеута
08:26
and supportподршка staffособље to help our studentsстуденти.
143
494022
3888
и осталог кадра са циљем
да помогну нашим ученицима.
08:31
They even provideпружити staffособље membersчланови
with accessприступ to freeбесплатно counselingsavetovanje
144
499031
3837
Они и запосленима омогућавају
бесплатно саветовалиште
08:34
as partдео of our employmentрадни однос planплан.
145
502892
2449
као део уговора о запослењу.
08:38
But manyмноги smallмали districtsokruzima
and even some largeвелики onesоне
146
506850
2727
Али многе мале општине,
па чак и оне веће
08:41
simplyједноставно cannotне може footстопала the billрачун withoutбез aidпомоћ.
147
509601
3287
једноставно не могу то да плате
без нечије помоћи.
08:48
(ExhalesU redu)
148
516760
1396
(Издах)
08:53
Not only does everyсваки schoolшкола need
socialсоцијално and emotionalемоционално supportподршка staffособље,
149
521141
5705
Не само да је свакој школи потребан
кадар за социјалну и емоционалну помоћ,
08:58
trainedобучени professionalsпрофесионалци who can navigateнавигате
the needsпотребе of the buildingзграде --
150
526870
4517
стручни професионалци који могу управљати
потребама свих у школи -
09:03
not just the studentsстуденти,
not just the teachersнаставници, but bothи једно и друго --
151
531411
5079
не само ученика, не само наставника,
него и једних и других -
и нама су такође потребни
ови обучени професионалци
09:08
we alsoтакође need these trainedобучени professionalsпрофесионалци
152
536514
2282
09:10
to intentionallyНамерно seekтражити out
those closestнајближе to the traumatraume
153
538820
3844
који би проценили ко су они
који су најближи трауми
09:14
and checkпровери in with them.
154
542688
1737
и поразговарали с њима.
09:18
ManyMnogi schoolsшколе are doing what they can
155
546069
2548
Многе школе чине оно што могу
09:20
to fillпопуните in the gapsпразнине,
156
548641
1667
да некако попуне празнине,
09:22
startingпочевши with acknowledgingPriznajući
that the work that we do
157
550332
2524
почевши од признавања
да је посао који ми радимо
09:24
is downrightVeoma hardтешко.
158
552880
1619
изузетно тежак.
09:27
AnotherDrugi schoolшкола in LincolnLincoln,
SchooŠkoli MiddleSrednje SchoolŠkola,
159
555768
2330
Једна друга школа у Линколну,
средња школа Ску,
09:30
has what they call "WellnessWellness WednesdaysSrijedom."
160
558122
2311
има те, како су их назвали,
"велнес среде".
09:33
They inviteпозовите in communityзаједница yogaJoga teachersнаставници,
161
561006
2476
Тада позову локалне наставнике јоге,
09:35
they sponsorsponzor walksшетње around
the neighborhoodкомшилук duringу току lunchручак
162
563506
3293
организују шетње по кварту
током паузе за ручак
и организују друштвена догађања,
09:38
and organizeорганизовати socialсоцијално eventsдогађаји
163
566823
1407
09:40
that are all meantмислио
to bringдовести people togetherзаједно.
164
568254
2698
а све са циљем да се људи
приближе једни другима.
09:44
ZacharyZakari ElementaryOsnovna SchoolŠkola
in ZacharyZakari, LouisianaLouisiana,
165
572032
3277
Основна школа Закари
у Закарију у Луизијани,
09:47
has something they call
a "MidweekMečeve MeetupMeetup,"
166
575333
2548
има нешто што зову
"средњоседмични састанак"
09:49
where they inviteпозовите teachersнаставници to shareОбјави lunchручак
167
577905
2159
и тада позивају наставнике
да заједно ручају
09:52
and to talk about the things
that are going well
168
580088
2886
и попричају о стварима које иду добро
09:54
and the things that are weighingтежине
heavyтежак on theirњихова heartsсрца.
169
582998
3322
и стварима које их тиште.
09:59
These schoolsшколе are makingстварање spaceпростор
for conversationsразговоре that matterматерија.
170
587553
5016
Ове школе стварају простор
за разговоре од значаја.
10:05
FinallyKonačno, my friendпријатељ
and colleagueколега JenJen HighstreetHighstreet
171
593792
2809
И на крају, моја пријатељица
и колегиница Џен Хајстрит
10:08
takes fiveпет minutesминута out of eachсваки day
172
596625
2143
одвоји пет минута сваки дан
10:10
to writeпиши an encouragingохрабрујући
noteБелешка to a colleagueколега,
173
598792
2539
да напише поруку подршке
неком од колега и колегиница,
10:13
lettingизнајмљивање them know
that she seesвиди theirњихова hardтешко work
174
601355
2405
дајући им до знања да она види
колико се они труде
10:15
and the heartсрце that they shareОбјави with othersдруги.
175
603784
2444
и свим срцем раде то што раде.
10:18
She knowsзна that those fiveпет minutesминута
176
606605
2478
Она зна да тих пет минута
10:21
can have an invaluableneprocenjiv
and powerfulмоћан rippleostavljaju trag effectефекат
177
609107
3024
могу имати непроцењив
и снажан таласни ефекат
10:24
acrossпреко our schoolшкола.
178
612155
1690
који ће се проширити по целој школи.
10:27
The chainланац that hangsвиси in my classroomучионица
is more than just a decorationдекорација.
179
615782
6161
Ланац који виси у мојој учионици
је више од пуке декорације.
Ове карике висе над нашим главама
10:35
Those linksлинкови hangвиси over our headsглаве
180
623676
1652
10:37
for the entireцео fourчетири yearsгодине
that our studentsстуденти walkходати our hallsхале.
181
625352
3498
током целе четири године колико
ученици корачају нашим ходницима.
10:41
And everyсваки yearгодине,
182
629550
1183
И сваке године,
10:42
I have seniorsmaturanti come back
to my classroomучионица, roomсоба 340,
183
630757
4769
ученици завршне године поново дођу
у моју учионицу, просторију број 340,
10:47
and they can still pointтачка out
where theirњихова linkлинк hangsвиси.
184
635550
3068
и још увек могу показати
где виси њихова карика.
10:51
They rememberзапамтити what they wroteнаписао on it.
185
639887
2400
Они се сећају шта су написали.
10:55
They feel connectedповезан and supportedподржан.
186
643403
3460
Осећају се повезани и да имају подршку.
10:59
And they have hopeнадати се.
187
647452
1267
И гаје наду.
11:01
Isn't that what we all need?
188
649817
1867
Зар то није оно што нам свима треба?
11:04
SomebodyNeko to reachдостигнути out
and make sure that we're OK.
189
652698
3581
Некога да дође и провери да ли је све ОК.
11:09
To checkпровери in with us
190
657357
1888
Да види како смо
11:11
and remindПодсетите us that we are a linkлинк.
191
659269
3950
и подсети нас да смо карика.
11:16
EverySvaki now and then,
we all just need a little help
192
664736
3509
Ту и тамо нам је само потребна мала помоћ
11:20
holdingдржање the staplerheftalica.
193
668269
1442
да држимо хефталицу.
11:23
Thank you.
194
671460
1151
Хвала.
11:24
(ApplauseAplauz)
195
672635
5698
(Аплауз)
Translated by Jasmina Sevo
Reviewed by Ivana Korom

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sydney Jensen - Educator
Sydney Jensen wants to shine a light on the emotional and mental impact of teaching students who have experienced trauma.

Why you should listen

Sydney Jensen is a ninth-grade English teacher at Lincoln High School in the epicenter of America's heartland: Lincoln, Nebraska. Lincoln is one of the nation's top cities for refugee resettlement, and students at Lincoln High speak more than 30 languages. 

Jensen also serves as an instructional coach working with new and veteran teachers to provide instructional support and mentorship. In recognition of her work in the classroom and the school community, Jensen is the 2019 Nebraska Teacher of the Year. She is a passionate advocate for increased mental and emotional wellness supports for both students and the teachers who serve them. You can read more from her here.

More profile about the speaker
Sydney Jensen | Speaker | TED.com