English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxVienna

Paul Knoepfler: The ethical dilemma of designer babies

Paul Knoepfler: Det etiske dilemma rundt designerbabyer

Filmed:
1,275,887 views

Å lage genetisk modifiserte mennesker er ikke lenger en science fiction-fantasi; det er et sannsynlig framtidsscenario. Biolog Paul Knoepfler estimerer at innen 15 år kan forskere bruke genmodifiseringsteknologien CRISPR til å gjøre "oppgraderinger" i menneskeembryoer -- fra å endre fysisk utseende til å eliminere risikoen for autoimmune sykdommer. I dette tankevekkende foredraget gjør Knoepfler oss klare for den kommende designerbaby-revoulusjonen og dens veldig personlige og uforutsigbare konsekvenser.

- Biologist
Paul Knoepfler is a biomedical scientist and writer focusing on stem cells and genetics. Full bio

So what if I could make for you
Enn om jeg kunne lage
00:12
a designerdesigner babybaby?
en designer-baby?
00:15
What if you as a parent-to-beforeldre-å-være
Hva om du, som blivende forelder
00:18
and I as a scientistforsker decidedbesluttet
to go down that roadvei togethersammen?
og jeg som vitenskapsmann
ville gjøre det sammen?
00:20
What if we didn't?
Hva om vi ikke gjorde det?
00:26
What if we thought, "That's a baddårlig ideaidé,"
Hva om vi tenkte, "Det er en dårlig idé"
00:27
but manymange of our familyfamilie,
friendsvenner and coworkerskolleger
men mange av familiemedlemmene,
vennene og kollegene våre
00:30
did make that decisionbeslutning?
gjorde det?
00:33
Let's fast-forwardspole fremover just 15 yearsår from now.
La oss spole fram, bare 15 år fra nå.
00:36
Let's pretendlate som it's the yearår 2030,
La oss late som det er år 2030.
00:39
and you're a parentforelder.
og du er en forelder.
00:42
You have your daughterdatter,
MarianneMarianne, nextneste to you,
Du har datteren din,
Marianne, ved siden av deg,
00:44
and in 2030, she is what we call a naturalnaturlig
og hun er det vi i 2030 kaller en naturlig
00:48
because she has no geneticgenetisk modificationsmodifikasjoner.
fordi hun ikke har blitt
genetisk modifisert.
00:51
And because you and your partnersamboer
consciouslybevisst madelaget that decisionbeslutning,
Og fordi du og partneren din
bevisst gjorde det valget,
00:55
manymange in your socialsosial circlesirkel,
they kindsnill of look down on you.
ser mange i din omgangskrets
ned på dere.
00:59
They think you're, like,
a LudditeLudditter or a technophobeTechnophobe.
De synes dere er Ludditter eller teknofobe.
01:02
Marianne'sMarianne bestbeste friendvenn JennaJenna,
who livesbor right nextneste doordør,
Mariannes beste venn
og nabojente, Jenna,
01:07
is a very differentannerledes storyhistorie.
er noe helt annet.
01:10
She was bornFødt a geneticallygenetisk modifiedendret
designerdesigner babybaby with numerousen rekke upgradesoppgraderinger.
Hun var født som en genetisk modifisert
designerbaby med mange oppgraderinger.
01:12
Yeah. UpgradesOppgraderinger.
Ja, oppgraderinger.
01:20
And these enhancementsforbedringer were introducedintrodusert
Og disse forbedringene ble gjort
01:22
usingved hjelp av a newny geneticgenetisk
modificationmodifikasjon technologyteknologi
med en ny teknologi
for genmodifisering
01:25
that goesgår by the funnymorsom nameNavn CRISPRCRISPR,
som har det underlige navnet CRISPR,
01:28
you know, like something'snoe er crispskarp,
du vet, som noe sprøtt (crisp).
01:31
this is CRISPRCRISPR.
Dette er sprøere (crisper).
01:32
The scientistforsker that Jenna'sJennas parentsforeldre
hiredansatt to do this
Vitenskapsmannen som foreldrene til
Jenna brukte til å gjøre dette,
01:35
for severalflere millionmillion dollarsdollar
for flere millioner dollar
01:38
introducedintrodusert CRISPRCRISPR
into a wholehel panelpanel of humanmenneskelig embryosembryo.
brukte CRISPR på mange
mennekseembryoer.
01:41
And then they used geneticgenetisk testingtesting,
Og så brukte de gentesting,
01:46
and they predictedspådde that
that little tinyliten embryoembryo, Jenna'sJennas embryoembryo,
og forutså at dèt lille embryoet,
Jennas embryo
01:48
would be the bestbeste of the bunchgjeng.
var det beste av dem alle.
01:52
And now, JennaJenna is an actualfaktiske, realekte personperson.
Og nå er Jenna en virkelig person.
01:55
She's sittingsitter on the carpetteppe
in your livingliving roomrom
Hun sitter på teppet i stua deres,
01:58
playingspiller with your daughterdatter MarianneMarianne.
og leker med Marianne, datteren din.
02:01
And your familiesfamilier have knownkjent
eachHver other for yearsår now,
Og familiene deres har kjent
hverandre i flere år nå,
02:05
and it's becomebli very clearklar to you
og det er veldig tydelig for deg
02:08
that JennaJenna is extraordinaryekstraordinær.
at Jenna er noe utenom det vanlige.
02:10
She's incrediblyutrolig intelligentintelligent.
Hun er utrolig intelligent.
02:13
If you're honestærlig with yourselfdeg selv,
she's smartersmartere than you,
Hvis du er ærlig med deg selv,
er hun smartere enn deg,
02:15
and she's fivefem yearsår oldgammel.
og hun er fem år.
02:18
She's beautifulvakker, tallhøy, athleticatletisk,
Hun er vakker, høy, atletisk,
02:21
and the listliste goesgår on and on.
og mye mer.
02:24
And in factfaktum, there's
a wholehel newny generationgenerasjon
Og det er faktisk en
helt ny generasjon
02:28
of these GMGM kidsbarn like JennaJenna.
med genmodifiserte barn som Jenna.
02:30
And so farlangt it looksutseende like
Og så langt ser det ut til at
02:33
they're healthiersunnere
than theirderes parents'foreldre generationgenerasjon,
de er friskere enn sine foreldre,
02:36
than your generationgenerasjon.
enn din generasjon.
02:38
And they have lowerNedre healthHelse careomsorg costskostnader.
Og de har lavere medisinske kostnader.
02:40
They're immuneimmun to a hostvert
of healthHelse conditionsforhold,
De er immune mot mange sykdommer,
02:44
includinggjelder også HIVHIV/AIDSAIDS and geneticgenetisk diseasessykdommer.
inkludert HIV/AIDS og genetiske sykdommer
02:46
It all soundslyder so great,
Det høres så flott ut,
02:51
but you can't help but have
this sortsortere of unsettlingforuroligende feelingfølelse,
men du har en urolig følelse,
02:53
a gutmage feelingfølelse, that there's something
just not quiteganske right about JennaJenna,
en magefølelse, at alt ikke alt
er som det skal med Jenna,
02:56
and you've had the samesamme feelingfølelse
about other GMGM kidsbarn that you've metmøtte.
Og du har hatt den samme følelsen
om andre GM-barn du har møtt.
03:02
You were alsoogså readinglesning
in the newspaperavis earlierTidligere this weekuke
Du har og lest i avisen tidligere i uken
03:07
that a studystudere of these childrenbarn
who were bornFødt as designerdesigner babiesbabyer
at en studie om designerbabyer
03:10
indicatesindikerer they maykan have some issuesproblemer,
sier at de har noen problemer,
03:14
like increasedøkt aggressivenessaggressivitet
and narcissismnarsissisme.
som økt aggressivitet og narsissisme.
03:16
But more immediatelymed en gang on your mindsinn
Men det du tenker mest på
03:21
is some newsnyheter that you just got
from Jenna'sJennas familyfamilie.
er nyheter du akkurat har fått fra
foreldrene til Jenna
03:23
She's so smartsmart,
Hun er så smart
03:27
she's now going to be going
to a specialspesiell schoolskole,
at hun skal gå på en spesialskole,
03:28
a differentannerledes schoolskole
than your daughterdatter MarianneMarianne,
en annen skole enn din datter, Marianne,
03:31
and this is kindsnill of throwingkasting
your familyfamilie into a disarrayuorden.
og det har skapt uro i familien din.
03:34
Marianne'sMarianne been cryinggråt,
Marianne har grått,
03:37
and last night when you tooktok her to bedseng
to kisskysse her goodnightgod natt,
og i går kveld, da du la henne
og kysset henne god natt,
03:39
she said, "DaddyPappa, will JennaJenna
even be my friendvenn anymorelenger?"
sa hun: "Pappa, kommer Jenna
til å være vennen min lengre?"
03:42
So now, as I've been tellingforteller you
this imaginedtrodd 2030 storyhistorie,
Så nå, som jeg har fortalt dere denne
forestilte 2030-historien,
03:48
I have a feelingfølelse
that I maykan have put some of you
har jeg en følelse av at jeg har
gitt noen av dere
03:52
into this sci-fiSci-Fi
frameramme of referencehenvisning. Right?
lit sci-fi-vibber, ikke sant?
03:54
You think you're readinglesning a sci-fiSci-Fi bookbok.
Dere tenker at dere leser en sci-fi-bok.
03:57
Or maybe, like,
in HalloweenHalloween modemodus of thinkingtenker.
Eller kanskje, litt Halloweentankegang.
03:59
But this is really
a possiblemulig realityvirkelighet for us,
Men dette er i høyeste grad
en mulig virkelighet for oss,
04:02
just 15 yearsår from now.
om bare 15 år.
04:05
I'm a stemstilk cellcelle and geneticsgenetikk researcherforsker
Jeg er en stamcelle- og genetikk-forsker
04:07
and I can see this newny CRISPRCRISPR technologyteknologi
og jeg kan se denne nye CRISPR-teknologien
04:10
and its potentialpotensial impactinnvirkning.
og de mulige følgene av den.
04:13
And we maykan find ourselvesoss in that realityvirkelighet,
Og vi kan befinne oss
i den virkeligheten,
04:15
and a lot will dependavhenge
on what we decideBestemme seg for to do todayi dag.
og mye avhenger av hva vi bestemmer i dag.
04:19
And if you're still
kindsnill of thinkingtenker in sci-fiSci-Fi modemodus,
Og hvis du fortsatt tenker i sci-fi-modus,
04:23
considerta i betraktning that the worldverden of sciencevitenskap
had a hugeenorm shocksjokk earlierTidligere this yearår,
tenk på at vitenskapen fikk
et stort sjokk tidligere i år,
04:26
and the publicoffentlig largelyi stor grad
doesn't even know about it.
og folk flest vet ikke om det engang.
04:31
ResearchersForskere in ChinaKina just a few monthsmåneder agosiden
Forskere i Kina rapporterte
for få måneder siden
04:33
reportedrapportert the creationopprettelse
of geneticallygenetisk modifiedendret humanmenneskelig embryosembryo.
at de hadde lagd
genetisk modifiserte menneskeembryoer.
04:36
This was the first time in historyhistorie.
Dette var første gangen i historien.
04:41
And they did it usingved hjelp av
this newny CRISPRCRISPR technologyteknologi.
Og de gjorde det ved å bruke
den nye CRISPR-teknologien.
04:44
It didn't work perfectlyperfekt,
Det var ikke perfekt,
04:47
but I still think
they sortsortere of crackedsprakk the doordør ajargløtt
men jeg tror likevel de
har åpnet døren på gløtt
04:49
on a Pandora'sPandoras boxeske here.
til Pandoras eske.
04:52
And I think some people
are going to runløpe with this technologyteknologi
Og jeg tror noen vil bruke
denne teknologien,
04:56
and try to make designerdesigner babiesbabyer.
og prøve å lage designerbabyer.
04:59
Now, before I go on, some of you
maykan holdholde up your handshender and say,
Før jeg går videre, noen rekker
kanskje opp hånden og sier,
05:02
"Stop, PaulPaul, wait a minuteminutt.
"Stopp, Paul, vent litt.
05:05
Wouldn'tVille ikke that be illegalulovlig?
Ville ikke det være ulovlig?
05:07
You can't just go off
and createskape a designerdesigner babybaby."
Man kan ikke bare lage en designerbaby."
05:09
And in factfaktum, to some extentutstrekning, you're right.
Og til en viss grad er det riktig.
05:13
In some countriesland, you couldn'tkunne ikke do that.
I noen land kan man ikke gjøre det.
05:15
But in manymange other countriesland,
includinggjelder også my countryland, the US,
Men i mange andre land,
inkludert mitt land, USA,
05:18
there's actuallyfaktisk no lawlov on this,
so in theoryteori, you could do it.
finnes det ikke noen lov om dette,
så i teorien kan man gjøre det.
05:21
And there was anotheren annen developmentutvikling
this yearår that resonatesresonerer in this areaområde,
Og det var en annen utvikling i år
som er viktig på dette området,
05:26
and that happenedskjedde
not so farlangt from here over in the UKSTORBRITANNIA.
og det skjedde
ikke så langt herfra, i Storbritannia.
05:31
And the UKSTORBRITANNIA traditionallytradisjonelt
has been the stricteststrengeste countryland
Og Storbritannia har tradisjonelt
vært det strengeste landet
05:34
when it comeskommer to humanmenneskelig
geneticgenetisk modificationmodifikasjon.
når det kommer til
genmodifisering av mennesker
05:37
It was illegalulovlig there,
Det var ulovlig der,
05:40
but just a few monthsmåneder agosiden,
men for bare få måneder siden
05:42
they carvedskåret out an exceptionunntak to that ruleregel.
skrev de et unntak fra den regelen.
05:44
They passedbestått a newny lawlov
De ratifiserte en ny lov
05:46
allowingslik at the creationopprettelse
of geneticallygenetisk modifiedendret humansmennesker
som gir lov til å lage
genetisk modifiserte mennesker
05:48
with the nobleedel goalmål of tryingprøver
to preventforhindre a raresjelden kindsnill of geneticgenetisk diseasesykdom.
med den edle hensikt å prøve å forhindre
en sjelden form for genetisk sykdom.
05:51
But still I think in combinationkombinasjon
these eventsarrangementer are pushingskyve us
Men jeg tror likevel at kombinasjonen
av disse begivenhetene fører oss
05:56
furtherlengre towardsmot an acceptanceaksept
nærmere en aksept for
06:00
of humanmenneskelig geneticgenetisk modificationmodifikasjon.
genmodifisering av mennesker.
06:02
So I've been talkingsnakker
about this CRISPRCRISPR technologyteknologi.
Så jeg har snakket om
denne CRISPR-teknologien
06:05
What actuallyfaktisk is CRISPRCRISPR?
Hva er egentlig CRISPR?
06:08
So if you think about the GMOsGMO
that we're all more familiarfortrolig with,
Hvis du tenker på de GMOene
vi alle kjenner bedre,
06:11
like GMOGMO tomatoestomater and wheathvete
som GMO-tomater og -hvete
06:14
and things like that,
og slike ting,
06:17
this technologyteknologi
is similarlignende to the technologiesteknologier
er denne teknologien noe som
ligner på teknologien
06:19
that were used to make those,
som ble brukt til å lage dem,
06:22
but it's dramaticallydramatisk better,
men den er dramatisk mye bedre,
06:24
cheaperbilligere and fasterraskere.
billigere og raskere
06:26
So what is it?
Så hva er det?
06:30
It's actuallyfaktisk like
a geneticgenetisk SwissSveitsiske armyhær knifekniv.
Det er faktisk som en
genetisk lommekniv.
06:31
We can pretendlate som this is a SwissSveitsiske armyhær knifekniv
Vi kan late som om dette er en lommekniv
06:34
with differentannerledes toolsverktøy in it,
med ulike verktøy i den,
06:36
and one of the toolsverktøy
is kindsnill of like a magnifyingforstørrelses glassglass
og ett av de verktøyene er
som et slags forstørrelsesglass
06:37
or a GPSGPS for our DNADNA,
og en GPS for DNAet vårt,
06:40
so it can home in on a certainsikker spotfå øye på.
så det kan finne et bestemt sted.
06:43
And the nextneste toolverktøy is like scissorssaks
Og neste verktøy er som en saks
06:46
that can cutkutte opp the DNADNA right in that spotfå øye på.
som kan klippe DNA på det stedet.
06:48
And finallyendelig we have a penpenn
Og tilslutt har vi en penn
06:51
where we can literallybokstavelig rewriteomskrive
the geneticgenetisk codekode in that locationplassering.
så vi kan bokstavelig talt omskrive
den genetiske koden på det stedet.
06:53
It's really that simpleenkel.
Det er faktisk så enkelt.
06:57
And this technologyteknologi, whichhvilken camekom
on the scenescene just threetre yearsår agosiden,
Og denne teknologien, som kom
på kartet for bare tre år siden,
06:59
has takentatt sciencevitenskap by stormstorm.
har tatt vitenskapen med storm.
07:03
It's evolvingutviklende so fastfort, and it's
so freakingfreaking excitingspennende to scientistsforskere,
Det utvikler seg så fort, og det er så
fantastisk spennende for vitenskapsmenn,
07:06
and I admitinnrømme I'm fascinatedfascinert by it
and we use it in my ownegen lablab,
og jeg innrømmer at jeg er fascinert
av det, og vi bruker det i min lab,
07:10
that I think someonenoen
is going to go that extraekstra stepskritt
at jeg tror noen kommer til
å gå det ekstra skrittet
07:15
and continueFortsette the GMGM humanmenneskelig embryoembryo work
og fortsette jobben med GM-menneskeembryo
07:18
and maybe make designerdesigner babiesbabyer.
og kanskje lage designerbabyer.
07:21
This is so ubiquitousallestedsnærværende now.
Dette er så allestedsnærværende nå.
07:25
It just camekom on the scenescene threetre yearsår agosiden.
Det havnet på kartet for tre år siden.
07:26
ThousandsTusenvis of labslaboratorier
literallybokstavelig have this in handhånd todayi dag,
Tusenvis av labratorier har
bokstavlig talt dette for hånden i dag,
07:29
and they're doing importantviktig researchforskning.
og de gjør viktig forskning.
07:33
MostDe fleste of them are not interestedinteressert
in designerdesigner babiesbabyer.
Flesteparten av de er ikke
interessert i designerbabyer.
07:35
They're studyingstudere humanmenneskelig diseasesykdom
De studerer menneskers sykdommer
07:38
and other importantviktig elementselementer of sciencevitenskap.
og andre viktige elementer i vitenskapen.
07:41
So there's a lot of good researchforskning
going on with CRISPRCRISPR.
Så det er mye bra forskning
på gang med CRISPR.
07:43
And the factfaktum that we can
now do geneticgenetisk modificationsmodifikasjoner
Og det at vi nå kan gjøre
genetiske modifikasjoner
07:47
that used to take yearsår
and costkoste millionsmillioner of dollarsdollar
som pleide å ta år og koste
flere millioner dollar
07:50
in a few weeksuker
for a couplepar thousandtusen bucksbucks,
på et par uker for noen tusen dollar,
07:54
to me as a scientistforsker that's fantasticFantastisk,
er for meg som forsker helt fantastisk,
07:57
but again, at the samesamme time,
men igjen, samtidig
07:59
it opensåpner the doordør to people going too farlangt.
åpner det døren for folk som går for langt.
08:01
And I think for some people
Og jeg tror at for noen
08:05
the focusfokus is not going to be
so much on sciencevitenskap.
kommer ikke fokuset til å være
like mye på vitenskapen.
08:06
That's not what's going
to be drivingkjøring them.
Det er ikke det som kommer til å drive dem.
08:09
It's going to be ideologyideologi
or the chaseChase for a profitoverskudd.
Det kommer til å være ideologi
eller jakten på penger.
08:11
And they're going to go
for designerdesigner babiesbabyer.
Og de kommer til
å satse på designerbabyer.
08:16
So why should we be concernedbekymret about this?
Så hvorfor burde vi
være bekymret for dette?
08:20
We know from DarwinDarwin,
if we go back two centuriesårhundrer,
Vi vet fra Darwin,
hvis vi går to århundrer tilbake,
08:24
that evolutionutvikling and geneticsgenetikk
profoundlydypt have impactedpåvirket humanitymenneskeheten,
at evolusjon og genetikk har
påvirket menneskeheten kraftig,
08:27
who we are todayi dag.
i forhold til hvem vi er i dag.
08:31
And some think there's like
a socialsosial DarwinismDarwinismen at work in our worldverden,
Og noen tror det er en slags
sosialdarwinisme i verk i verden,
08:33
and maybe even a eugenicsEugenikk as well.
og kanskje til og med eugenikk.
08:37
ImagineTenk those trendstrender, those forceskrefter,
Tenk dere de trendene, de kreftene,
08:40
with a boosterøkte rocketrakett
of this CRISPRCRISPR technologyteknologi
med turbo fra CRISPR-teknologien
08:44
that is so powerfulkraftig and so ubiquitousallestedsnærværende.
som er så kraftig og allestedsnærværende.
08:47
And in factfaktum, we can just go back
one centuryårhundre to the last centuryårhundre
Og faktisk trenger vi bare å gå hundre år
tilbake i tid, til forrige århundre
08:51
to see the powermakt that eugenicsEugenikk can have.
for å se de kraften eugenikk kan ha.
08:54
So my fatherfar, PeterPeter KnoepflerKnoepfler,
Min far, Peter Knoepfler,
08:58
was actuallyfaktisk bornFødt right here in ViennaVienna.
var faktisk født her i Wien.
09:01
He was VienneseWien,
and he was bornFødt here in 1929.
Han var født her i 1929.
09:04
And when my grandparentsbesteforeldre
had little babybaby PeterPeter,
Og da mine besteforeldre
fikk lille baby Peter,
09:08
the worldverden was very differentannerledes. Right?
var verden en helt annen, ikke sant?
09:12
It was a differentannerledes ViennaVienna.
Det var et annet Wien.
09:14
The UnitedUnited StatesStater was differentannerledes.
USA var annerledes.
09:15
The worldverden was differentannerledes.
Verden var annerledes.
09:17
There was a eugenicsEugenikk risingstiger,
Eugenikken var i fremgang,
09:18
and my grandparentsbesteforeldre realizedrealisert,
og besteforeldrene mine innså,
09:20
prettyganske quicklyraskt I think,
ganske tidlig tror jeg,
09:23
that they were on the wrongfeil sideside
of the eugenicsEugenikk equationligningen.
at de var på feil side i den
eugenetiske likningen.
09:24
And so despitepå tross av this beingå være theirderes home
Så på tross av at dette var hjemmet deres
09:28
and theirderes wholehel extendedforlenget family'sfamilies home,
og hele storfamilien deres sitt hjem,
09:31
and this areaområde beingå være theirderes family'sfamilies
home for generationsgenerasjoner,
og at dette området hadde vært
deres families hjem i generasjoner,
09:33
they decidedbesluttet because of eugenicsEugenikk
bestemte de seg for,
på grunn av eugenikken
09:37
that they had to leavepermisjon.
at de måtte flytte.
09:40
And they survivedoverlevde,
but they were heartbrokenknust,
Og de overlevde,
men de var i sorg,
09:42
and I'm not sure my dadpappa
ever really got over leavingforlater ViennaVienna.
og jeg vet ikke om min far noen gang
kom over å måtte forlate Wien.
09:44
He left when he was just eightåtte yearsår oldgammel
Han flyttet da han var bare 8 år
09:49
in 1938.
i 1938
09:51
So todayi dag, I see a newny eugenicsEugenikk
Nå ser jeg en ny eugenikk
09:54
kindsnill of bubblingbobler to the surfaceflate.
som bobler til overflaten.
09:57
It's supposedment to be a kindersnillere,
gentlermildere, positivepositiv eugenicsEugenikk,
Det skal liksom være en snillere,
varsommere, positiv eugenikk,
10:00
differentannerledes than all that pastforbi stuffting.
ulikt det fra fortiden.
10:05
But I think even thoughselv om it's focusedfokusert
on tryingprøver to improveforbedre people,
Men jeg tror, selv om den fokuserer
på å forbedre folk,
10:08
it could have negativenegativ consequenceskonsekvenser,
kan den ha negative konsekvenser,
10:12
and it really worriesbekymringer me
og det bekymrer meg
10:15
that some of the toptopp proponentstilhengere
of this newny eugenicsEugenikk,
at noen av de fremste forkjemperne
for den nye eugenikken,
10:16
they think CRISPRCRISPR is the ticketbillett
to make it happenskje.
tror at CRISPR er billetten
til å få dette til å skje.
10:19
So I have to admitinnrømme, you know,
Så jeg må innrømme
10:24
eugenicsEugenikk, we talk
about makinglager better people.
eugenikk, vi snakker om
å lage bedre mennesker.
10:26
It's a toughvanskelig questionspørsmål.
Det er et vanskelig spørsmål.
10:29
What is better when we're talkingsnakker
about a humanmenneskelig beingå være?
Hva er "bedre" når det er
snakk om mennesker?
10:30
But I admitinnrømme I think maybe a lot of us
Men jeg må innrømme,
jeg tror mange av oss
10:34
could agreebli enige that humanmenneskelig beingsvesener,
kan være enige i at mennesker,
10:37
maybe we could use a little bettermentbetterment.
kanskje kunne trenge litt forbedringer.
10:40
Look at our politicianspolitikere
Se på politikerne våre
10:42
here, you know, back in the US --
her, eller hjemme i USA.
10:44
God forbidforby we go there right now.
Gud forby at vi skulle dra dit nå.
10:46
Maybe even if we just look in the mirrorspeil,
Kanskje til og med
hvis vi ser oss i speilet,
10:50
there mightkanskje be waysmåter
we think we could be better.
så finner vi ting vi kunne vært bedre på
10:52
I mightkanskje wishskulle ønske, honestlyærlig talt, that I had
more hairhår here, insteadi stedet of baldnessskallethet.
Jeg kunne ønske, ærlig talt, at jeg hadde
litt mer hår her, isteden for skallethet.
10:54
Some people mightkanskje wishskulle ønske they were tallerhøyere,
Noen kunne ønsket at de var høyere,
10:59
have a differentannerledes weightvekt, a differentannerledes faceansikt.
ha en annen vekt, annerledes ansikt.
11:02
If we could do those things,
we could make those things happenskje,
Hvis vi kunne gjøre disse tingene,
få de tingene til å skje,
11:05
or we could make them happenskje
in our childrenbarn,
eller vi kunne få de til
å skje i barna våre,
11:09
it would be very seductiveforførende.
ville det vært veldig forførende.
11:11
And yetennå comingkommer with it
would be these risksrisikoer.
Og likevel ville det følge
en risiko med det.
11:14
I talkedsnakket about eugenicsEugenikk,
Jeg snakket om eugenikk,
11:16
but there would be risksrisikoer
to individualsenkeltpersoner as well.
men det ville være risiko
for individene også.
11:18
So if we forgetglemme about enhancingstyrke people
Så hvis vi glemmer å forbedre mennesker
11:21
and we just try to make them
healthiersunnere usingved hjelp av geneticgenetisk modificationmodifikasjon,
og vi bare prøver å gjøre de friskere
ved å bruke genmodifisering,
11:24
this technologyteknologi is so newny
er denne teknologien så ny
11:28
and so powerfulkraftig,
og så kraftig,
11:31
that by accidentulykke
we could make them sickersykere.
at vi ved en tilfeldighet
kunne gjøre dem sykere.
11:32
That easilyEnkelt could happenskje.
Det kunne lett skje.
11:36
And there's anotheren annen riskFare,
Og det er en annen risiko,
11:38
and that is that all of the legitimatelovlig,
importantviktig geneticgenetisk modificationmodifikasjon researchforskning
og det er at all den legitime,
viktige genetisk modifikasjonsforskningen
11:39
going on just in the lablab --
som foregår i laboratorier --
11:44
again, no interestrenter in designerdesigner babiesbabyer --
igjen, uten interesse for designerbabyer--
11:46
a few people going
the designerdesigner babybaby routerute,
om noen få som går designerbabyveien,
11:49
things go badlydårlig,
og det går galt,
11:52
that entirehel fieldfelt could be damagedskadet.
vil hele fagområdet bli skadelidende.
11:53
I alsoogså think it's not that unlikelylite sannsynlig
Jeg tror og at det ikke er usannsynlig
11:57
that governmentsregjeringer mightkanskje startstart takingta
an interestrenter in geneticgenetisk modificationmodifikasjon.
at myndighetene kan bli
interessert i genmodifisering.
11:59
So for exampleeksempel our imaginedtrodd GMGM JennaJenna childbarn
Så for eksempel vårt forestilte
GM Jenna-barn
12:04
who is healthiersunnere,
som er friskere,
12:09
if there's a generationgenerasjon that looksutseende
like they have lowerNedre healthHelse careomsorg costskostnader,
Hvis det er en generasjon som ser ut
å koste helserelaterte kostnader,
12:11
it's possiblemulig that governmentsregjeringer
maykan startstart tryingprøver to compeltvinge theirderes citizensinnbyggere
er det mulig at myndighetene kan
begynne å oppfordre befolkningen
12:15
to go the GMGM routerute.
til å gå GM-veien.
12:19
Look at China'sKinas one-childett-barns policyPolitikk.
Se på Kinas ettbarnspolitikk.
12:21
It's thought that that preventedforhindret
the birthfødsel of 400 millionmillion humanmenneskelig beingsvesener.
Man tror at den forhindret
400 millioner barnefødsler.
12:23
So it's not beyondbortenfor the realmriket of possiblemulig
Så det er ikke utenfor
mulighetenes grenser
12:30
that geneticgenetisk modificationmodifikasjon
could be something that governmentsregjeringer pushtrykk.
at genetisk modifisering
kan bli noe myndighetene ønsker.
12:33
And if designerdesigner babiesbabyer becomebli popularpopulær,
Og hvis designerbabyer blir populære,
12:37
in our digitaldigitalt agealder --
i vår digitale tid --
12:40
viralviral videosvideoer, socialsosial mediamedia --
virale videoer, sosiale media --
12:42
what if designerdesigner babiesbabyer
are thought to be fashionablefasjonable,
enn om designerbabyer blir mote
12:45
and they kindsnill of becomebli
the newny glitteratiglitterati,
og de blir de nye moteikonene,
12:47
the newny KardashiansKardashians or something?
de nye Kardashians eller noe?
12:50
(LaughterLatter)
(Latter)
12:51
You know, are those trendstrender
that we really could controlkontroll?
Du vet, er det trender
vi kunne kontrollere?
12:52
I'm not convincedoverbevist that we could.
Jeg er ikke overbevist om at vi kunne det.
12:57
So again, todayi dag it's HalloweenHalloween
Så igjen, i dag er det halloween
13:00
and when we talk
about geneticgenetisk modificationmodifikasjon,
og når vi snakker om
genetisk modifikasjon,
13:03
there's one Halloween-associatedHalloween-assosiert characterkarakter
er det en halloweenassosiert skikkelse
13:06
that is talkedsnakket about
or invokedpåkalt more than anything elseellers,
det snakkes om eller assosieres med
mer enn noe annet,
13:09
and that is FrankensteinFrankenstein.
og det er Frankenstein.
13:12
MostlyMest that's been FrankenfoodsFrankenfoods
and all this other stuffting.
For det meste har det vært "frankenfood"
og slike ting.
13:14
But if we think about this now
and we think about it in the humanmenneskelig contextkontekst
Men hvis vi tenker på dette nå og vi
tenker på det i forbindelse med mennesker
13:19
on a day like HalloweenHalloween,
på en dag som halloween,
13:23
if parentsforeldre can in essenceessensen
costumedrakt theirderes childrenbarn geneticallygenetisk,
hvis foreldre kan praktisk talt
diktere sine barn genetisk,
13:24
are we going to be talkingsnakker about
a FrankensteinFrankenstein 2.0 kindsnill of situationsituasjon?
kommer vi til å snakke om en
Frankenstein 2.0 situasjon?
13:30
I don't think so. I don't think
it's going to get to that extremeekstrem.
Jeg tror ikke det . Jeg tror ikke
det blir så ekstremt.
13:36
But when we are going about
hackinghacking the humanmenneskelig codekode,
Men når vi hacker den genetiske koden
til mennesker,
13:39
I think all betsspill are off
in termsvilkår of what mightkanskje come of that.
tror jeg utfallet er helt uforutsigbart.
13:43
There would still be dangersfarene.
Det ville fortsatt være farer.
13:46
And we can look in the pastforbi
Og vi kan se til fortiden
13:49
to other elementselementer
of transformativetransformative sciencevitenskap
til andre områder av
endrende vitenskap
13:51
and see how they can
basicallyi utgangspunktet go out of controlkontroll
og se hvordan de kan komme ut av kontroll
13:53
and permeategjennomsyre societysamfunn.
og gjennomsyre samfunnet.
13:57
So I'll just give you one exampleeksempel,
and that is in vitrovitro fertilizationbefruktning.
Så jeg skal bare gi dere ett eksempel,
og det er in-vitro-fertilisering.
13:59
AlmostNesten exactlynøyaktig 40 yearsår agosiden,
For nesten nøyaktig 40 år siden,
14:04
testtest tuberør babybaby numberAntall one
LouiseLouise BrownBrown was bornFødt,
ble prøverørsbarn nummer en,
Louise Brown, født,
14:08
and that's a great thing,
Og det er en bra ting.
14:11
and I think sincesiden then
fivefem millionmillion IVFIVF babiesbabyer have been bornFødt,
Og jeg tror fem millioner prøverørsbarn
har blitt født siden det,
14:13
bringingbringe immeasurablegrenseløs happinesslykke.
og har bragt ubegrenset lykke.
14:18
A lot of parentsforeldre now can love those kidsbarn.
Mange foreldre kan nå elske disse barna.
14:20
But if you think about it,
in fourfire decadestiår,
Men hvis du tenker etter,
at det på 40 år,
14:23
fivefem millionmillion babiesbabyer beingå være bornFødt
from a newny technologyteknologi
har blitt født fem millioner babyer
på grunn av ny teknologi,
14:25
is prettyganske remarkablebemerkelsesverdig,
er ganske bemerkelsesverdig,
14:29
and the samesamme kindsnill of thing could happenskje
og det samme kunne skje
14:31
with humanmenneskelig geneticgenetisk modificationmodifikasjon
and designerdesigner babiesbabyer.
med genmodifisering av mennesker
og desigerbabyer.
14:33
So dependingavhengig on the decisionsbeslutninger
we make in the nextneste few monthsmåneder,
Så avhengig av avgjørelsene
vi tar de neste månedene,
14:37
the nextneste yearår or so,
det kommende året eller så,
14:40
if designerdesigner babybaby numberAntall one is bornFødt,
hvis designerbaby nummer én blir født,
14:41
withininnenfor a few decadestiår,
ville det innen få tiår,
14:44
there could well be millionsmillioner
of geneticallygenetisk modifiedendret humansmennesker.
kunne være millioner av
genmodifiserte mennesker.
14:46
And there's a differenceforskjell there too,
because if we, you in the audiencepublikum, or I,
Og det er en forskjell der og,
fordi om vi, dere i publikum, eller jeg,
14:49
if we decideBestemme seg for to have a designerdesigner babybaby,
hvis vi bestemmer oss for
å få en designerbaby,
14:54
then theirderes childrenbarn will alsoogså
be geneticallygenetisk modifiedendret, and so on,
så vil deres barn og være genmodifisert,
og så videre,
14:57
because it's heritablearvelige.
fordi det er arvelig.
15:01
So that's a bigstor differenceforskjell.
Så det er en stor forskjell.
15:02
So with all of this in mindsinn,
Så med tanke på alt dette,
15:05
what should we do?
hva bør vi gjøre?
15:07
There's actuallyfaktisk going to be a meetingmøte
Det skal faktisk være et møte
15:10
a monthmåned from tomorrowi morgen in WashingtonWashington, D.C.
en måned fra i morgen i Washington,
15:11
by the US NationalNasjonale AcademyAcademy of SciencesVitenskap
i "US National Academy of Sciences"
15:14
to tackletakle that exactnøyaktig questionspørsmål.
for å behandle akkurat det spørsmålet.
15:16
What is the right pathsti forwardframover
with humanmenneskelig geneticgenetisk modificationmodifikasjon?
Hva er rett vei fremover med
genmodifisering av mennesker?
15:19
I believe at this time
Jeg tror at nå
15:24
we need a moratoriummoratorium.
trenger vi en utsettelse.
15:26
We have to banforby this.
Vi må forby dette.
15:27
We should not allowtillate
creatingskaper geneticallygenetisk modifiedendret people,
Vi skulle ikke tillate å skape
genmodifiserte mennekser,
15:29
because it's just too dangerousfarlig
and too unpredictableuforutsigbar.
fordi det er for farlig
og for uforutsigbart.
15:33
But there's a lot of people --
Men det er mange...
15:37
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
15:38
Thankstakk.
Takk.
15:40
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
15:41
And let me say, just as a scientistforsker,
Og la meg si, som vitenskapsmann
15:47
it's a little bitbit scaryskummelt
for me to say that in publicoffentlig,
er det litt skummelt
å si det i offentligheten,
15:50
because sciencevitenskap generallysom regel doesn't like
self-regulationSelvregulering and things like that.
fordi vitenskapen generelt liker ikke
selvregulering og slike ting.
15:52
So I think we need to put a holdholde on this,
Så jeg synes vi skal utsette dette,
15:59
but there are manymange people
who not only disagreevære uenig with me,
men det er mange som
ikke bare er uenige med meg,
16:02
they feel the exactnøyaktig oppositemotsatte.
de synes det motsatte.
16:05
They're like, stepskritt on the gasgass,
fullfull speedhastighet aheadfremover,
De vil tråkke på gassen.
Full fart framover,
16:06
let's make designerdesigner babiesbabyer.
la oss lage designerbabyer.
16:10
And so in the meetingmøte in DecemberDesember
Så på møtet i desember
16:11
and other meetingsmøter that are likelysannsynlig
to followFølg in the nextneste few monthsmåneder,
og andre møter som sannsynligvis
kommer etter de neste månedene,
16:14
it's very possiblemulig
there maykan be no moratoriummoratorium.
er det veldig mulig
at det ikke blir noen utsettelse.
16:18
And I think partdel
of the problemproblem that we have
Og jeg tror at en del av problemet vi har
16:21
is that all of this trendtrend,
er at denne trenden,
16:24
this revolutionrevolusjon in geneticgenetisk modificationmodifikasjon
applyingsøknad to humansmennesker,
denne revolusjonen i
genetisk modifikasjon av mennesker,
16:26
the publicoffentlig hasn'thar ikke knownkjent about it.
er at folk ikke har visst om den.
16:30
NobodyIngen has been sayingordtak,
Ingen har sagt,
16:32
look, this is a bigstor dealavtale,
this is a revolutionrevolusjon,
"hør her, dette er en stor greie,
dette er en revolusjon,
16:34
and this could affectpåvirke you
in very personalpersonlig waysmåter.
og det kan påvirke deg
på en veldig personlig måte."
16:38
And so partdel of my goalmål
is actuallyfaktisk to changeendring that
Så mitt mål er faktisk å endre det
16:40
and to educateutdanne and engageengasjere with the publicoffentlig
og å informere og samhandle med folk
16:43
and get you guys talkingsnakker about this.
og få dere til å snakke om dette.
16:46
And so I hopehåp at these meetingsmøter
that there will be a rolerolle for the publicoffentlig
Og så håper jeg at det i disse møtene
blir en rolle for folket
16:49
to bringbringe theirderes voicestemme to bearBjørn as well.
så de kan bli hørt også.
16:53
So if we kindsnill of circlesirkel back now
to 2030 again, that imaginedtrodd storyhistorie,
Så hvis vi sirkler tilbake til 2030 igjen,
den tenkte historien,
16:57
and dependingavhengig on the decisionsbeslutninger
we make, again, todayi dag --
og avhengig av avgjørelsene
vi tar, igjen, i dag --
17:03
literallybokstavelig we don't have a lot of time --
-- vi har ikke mye tid --
17:06
in the nextneste few monthsmåneder,
the nextneste yearår or so,
innen de neste månedene,
neste år eller noe,
17:08
because this technologyteknologi
is spreadingsprer seg like wildfireild.
fordi denne teknologien
spres som ild i tørt gress.
17:10
Let's pretendlate som we're back in that realityvirkelighet.
La oss late som vi er tilbake
i den virkeligheten.
17:13
We're at a parkparkere,
Vi er i en park,
17:16
and our kidkid is swingingsvingende on the swingsvinge.
og barnet vårt husker på husken.
17:18
Is that kidkid a regularregelmessig oldgammel kidkid,
Er det barnet barnet et vanlig barn,
17:22
or did we decideBestemme seg for to have a designerdesigner babybaby?
eller bestemte vi oss for
å få en designerbaby?
17:25
And let's say we wentgikk
the sortsortere of traditionaltradisjonell routerute,
Og la oss si vi gikk den
tradisjonelle veien,
17:28
and there's our kidkid swingingsvingende on the swingsvinge,
og der er barnet vårt huskende på husken,
17:32
and franklyærlig, they're kindsnill of a messrot.
og ærlig talt, de er ganske rotete.
17:34
TheirDeres hairhår is all over
the placeplass like minemin.
Håret deres er uorganisert som mitt.
17:37
They have a stuffytett nosenese.
De har snørrete nese.
17:40
They're not the bestbeste studentstudent in the worldverden.
De er ikke de beste elevene i verden.
17:42
They're adorablesøt, you love them,
De er skjønne, dere elsker dem,
17:45
but there on the swingsvinge nextneste to them,
men på husken ved siden av
17:47
theirderes bestbeste friendvenn is a GMGM kidkid,
er bestevennen deres et GM-barn,
17:49
and the two of them
are kindsnill of swingingsvingende like this,
og de to husker liksom slik,
17:52
and you can't help
but comparesammenligne them, right?
og du kan ikke unngå å sammenligne de.
17:54
And the GMGM kidkid is swingingsvingende higherhøyere,
Og GM-barnet husker høyere,
17:56
they look better,
they're a better studentstudent,
de ser bedre ut,
de er bedre elever,
17:59
they don't have that stuffytett nosenese
you need to wipetørke.
de har ikke en snørrete nese
du må tørke
18:01
How is that going to make you feel
Hvordan får det deg til å føle deg
18:04
and what decisionbeslutning
mightkanskje you make nextneste time?
og hvilken avgjørelse
kommer du til å ta neste gang?
18:06
Thank you.
Takk.
18:10
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
18:12
Translated by Erlend Chanont Bremset
Reviewed by Marleen Laschet

▲Back to top

About the speaker:

Paul Knoepfler - Biologist
Paul Knoepfler is a biomedical scientist and writer focusing on stem cells and genetics.

Why you should listen

Dr. Paul Knoepfler loves stem cells. He is working to figure out how we use safely them to treat many diseases and how stem cells sometimes turn to the dark side to cause cancer. Over the years he has made key discoveries about how stem cells and cancer are programmed. Now he is especially interested in how to hack these cells to control their behavior, including using powerful CRISPR genetic modification technology.

Knoepfler has also been a leading voice in the discussion about how CRISPR could be used to make designer babies and the risks of going down that path. He is a professor of cell biology and anatomy at UC Davis School of Medicine in California, where he both does research and teaches. In addition, he is a prolific writer including his popular science blog, The Niche, and two books: Stem Cells: An Insider's Guide and GMO Sapiens: The Life-Changing Science of Designer Babies. He is excited about contributing to efforts to build an innovative, global community of interconnected people with a shared passion for biomedical science and battling fake science. Knoepfler’s outspoken, approachable nature in tackling some of the most transformative questions in science has made him a go-to scientist for journalists and ordinary people across the globe.

More profile about the speaker
Paul Knoepfler | Speaker | TED.com