ABOUT THE SPEAKER
Andy Hobsbawm - Internet entrepreneur
Andy Hobsbawm is the founder and CMO of Evrythng.com and the founder of the website Do The Green Thing.

Why you should listen

Internet marketing pioneer Andy Hobsbawm was the European chair of the digital services firm Agency.com. He founded the first international Internet agency in 1994, and was a founder of Online Magic, a firm that merged with Agency.com in 1997. 

Merging his passions for ads and the environment, he's a cofounder of the website Green Thing, which shares seven fun, punchy little (and big) ways to go green, using clever video and graphics to get across a message of accessible greening. He’s also a founder and the chief marketing officer of internet of things software company EVRYTHNG, which aims to give every physical object in the world it’s own intelligent identity on the Web.

More profile about the speaker
Andy Hobsbawm | Speaker | TED.com
TED2008

Andy Hobsbawm: Do the green thing

Andy Hobsbawm sier: Gjør den grønne tingen

Filmed:
485,325 views

Andy Hobsbawm deler en fersk reklamekampanje om å gå grønn -- og noen av frynsegodene.
- Internet entrepreneur
Andy Hobsbawm is the founder and CMO of Evrythng.com and the founder of the website Do The Green Thing. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Great creativitykreativitet. In timesganger of need, we need great creativitykreativitet.
0
0
5000
Fremragende kreativitet. I nedgangstider trenger vi fremragende kreativitet.
00:17
DiscussDiskutere. Great creativitykreativitet is astonishinglyforbausende, absurdlyabsurd, rationallyrasjonelt, irrationallyirrasjonelt powerfulkraftig.
1
5000
8000
Diskutér. fremragende kreativitet er forbausende, absurd, rasjonelt, irrasjonelt mektig.
00:25
Great creativitykreativitet can spreadspredt tolerancetoleranse, championchampion freedomfrihet,
2
13000
4000
Fremragende kreativitet kan spre toleranse, forfekte frihet,
00:29
make educationutdanning seemsynes like a brightlys ideaidé.
3
17000
3000
få utdanning til å virke som en god idé.
00:32
(LaughterLatter)
4
20000
1000
(Latter)
00:33
Great creativitykreativitet can turnsving a spotlightSpotlight on deprivationdeprivasjon,
5
21000
4000
Fremragende kreativitet kan sette søkelyset på deprivasjon,
00:37
or showforestilling that deprivationdeprivasjon ain'ter ikke necessarilynødvendigvis so.
6
25000
4000
eller vise at deprivasjon ikke nødvendigvis er slik det er.
00:41
Great creativitykreativitet can make politicianspolitikere electableelectable,
7
29000
3000
Fremragende kreativitet kan gjøre politikere valgbare,
00:44
or partiesparter unelectableunelectable.
8
32000
3000
eller politiske partier uvalgbare.
00:47
It can make warkrig seemsynes like tragedytragedie or farcefarse.
9
35000
4000
Det kan få krig til å virke som en tragedie eller farse.
00:51
CreativityKreativitet is the meme-makermeme-maker that putsputs slogansslagord on our t-shirtsT-skjorter
10
39000
4000
Kreativitet er "meme"-produsenten som putter slagord på t-skjortene våre
00:55
and phrasesuttrykk on our lipslepper.
11
43000
2000
og uttrykk i vår munn.
00:57
It's the pathfinderPathfinder that showsviser us a simpleenkel roadvei
12
45000
3000
Det er stifinneren som viser oss en enkel vei
01:00
throughgjennom an impenetrableugjennomtrengelig moralmoralsk mazelabyrint.
13
48000
2000
gjennom en ugjennomtrengbar moralsk labyrint.
01:02
ScienceVitenskap is cleverflink, but great creativitykreativitet is something lessmindre knowableknowable,
14
50000
5000
Vitenskap er smart, men fremragende kreativitet er mindre omgjengelig,
01:07
more magicalmagisk. And now we need that magicmagi.
15
55000
3000
mer magisk. Og nå trenger vi denne magien.
01:10
This is a time of need.
16
58000
2000
Dette er nedgangstid.
01:12
Our climateklima is changingendring quicklyraskt, too quicklyraskt.
17
60000
2000
Vårt klima endrer seg raskt, for raskt.
01:14
And great creativitykreativitet is neededbehov for to do what it does so well:
18
62000
3000
Og fremragende kreativitet trengs for å gjøre det som det gjør så bra:
01:17
to provokeprovosere us to think differentlypå en annen måte with dramaticdramatisk creativekreativ statementsuttalelser.
19
65000
4000
til å provosere oss til å tenke annerledes med dramatiske kreative uttrykk.
01:21
To temptfriste us to acthandling differentlypå en annen måte
20
69000
2000
Til å friste oss til å handle forskjellig
01:23
with delightfulherlig creativekreativ scrapsutklipp.
21
71000
3000
med fornøyelige kreative utklipp.
01:26
Here is one suchslik scrapskrap from an initiativeinitiativ I'm involvedinvolvert in
22
74000
3000
Her er et slik utklipp fra et initiativ jeg er involvert i
01:29
usingved hjelp av creativitykreativitet to inspireinspirere people to be greenergrønnere.
23
77000
3000
som bruker kreativitet til å inspirere folk til å være mer miljøvennlige.
01:32
(VideoVideo) Man: You know, ratherheller than drivekjøre todayi dag, I'm going to walk.
24
80000
4000
Video: Mann: Vet du, istedenfor å kjøre i dag, så skal jeg gå.
01:36
NarratorSkjermleser: And so he walkedgikk, and as he walkedgikk he saw things.
25
84000
4000
Forteller: Og så gikk han, og mens han gikk, så han ting.
01:40
StrangeMerkelig and wonderfulherlig things he would not otherwisenoe annet have seensett.
26
88000
4000
Rare og vidunderlige ting han ellers aldri ville ha sett.
01:44
A deerhjort with an itchykløende legBen. A flyingflying motorcyclemotorsykkel.
27
92000
3000
En hjort med en kløende fot. En flyvende motorsykkel.
01:47
A fatherfar and daughterdatter separatedseparert from a bicyclesykkel by a mysteriousmystisk wallvegg.
28
95000
5000
En far og en datter separert fra en sykkel av en mystisk vegg.
01:52
And then he stoppedstoppet. Walking in frontfront of him was her.
29
100000
5000
Og så stoppet han. Gående foran ham, var hun.
01:57
The womankvinne who as a childbarn had skippedhoppet over with him throughgjennom fieldsEnger
30
105000
2000
Kvinnen som hadde løpt sammen med ham gjennom enger som barn
02:00
and brokengått i stykker his hearthjerte.
31
108000
1000
og knust hans hjerte.
02:01
Sure, she had agedaldrende a little.
32
109000
2000
Utvilsomt hadde hun blitt litt eldre.
02:03
In factfaktum, she had agedaldrende a lot.
33
111000
1000
Faktisk hadde hun blitt mye eldre.
02:04
But he feltfølte all his oldgammel passionlidenskap for her returnkomme tilbake.
34
112000
3000
Men han følte all den gamle lidenskapen for henne vende tilbake.
02:07
"FordFord," he calledkalt softlysakte. For that was her nameNavn.
35
115000
3000
"Ford" sa han forsiktig. For det var hennes navn.
02:11
"Don't say anotheren annen wordord, GustyGusty," she said,
36
119000
2000
"Ikke si et ord til, Gusty", sa hun,
02:13
for that was his nameNavn.
37
121000
1000
for det var hans navn.
02:14
"I know a tenttelt nextneste to a caravancampingvogn, exactlynøyaktig 300 yardsyards from here.
38
122000
5000
"Jeg vet om et telt ved siden av en campingvogn, akkurat 100 meter herfra.
02:19
Let's go there and make love. In the tenttelt."
39
127000
3000
La oss dra dit og elske. I teltet."
02:22
FordFord undressedavkledd. She spreadspredt one legBen, and then the other.
40
130000
4000
Ford kledde av seg. Hun åpnet en fot, og så den andre.
02:26
GustyGusty enteredkom inn her boldlyfrimodig and madelaget love to her rhythmicallyrytmisk
41
134000
4000
Gusty entret henne bestemt og elsket med henne rytmisk
02:30
while she filmedfilmet him, because she was a keenivrig amateuramatør pornographerpornograf.
42
138000
3000
mens hun filmet ham, for hun var en ivrig amatørpornograf.
02:33
The earthjord movedflyttet for bothbåde of them.
43
141000
2000
Jorden beveget seg for dem begge.
02:35
And they livedlevde togethersammen happilylykkelig ever after.
44
143000
3000
Og de levde lykkelig sammen i alle sine dager.
02:38
And all because he decidedbesluttet to walk that day.
45
146000
5000
Og alt fordi han bestemte seg for å gå den dagen.
02:44
(ApplauseApplaus)
46
152000
10000
(Applaus)
02:54
AndyAndy HobsbawmHobsbawm: We'veVi har got the sciencevitenskap, we'vevi har had the debatedebatt.
47
162000
3000
Andy Hobsbawn: Vi har vitenskapen, vi har hatt debatten.
02:57
The moralmoralsk imperativeavgjørende is on the tablebord.
48
165000
2000
Det moralske ansvaret ligger på bordet.
02:59
Great creativitykreativitet is neededbehov for to take it all,
49
167000
2000
Fremragende kreativitet trengs for å gjøre budskapet
03:01
make it simpleenkel and sharpskarp.
50
169000
2000
enkelt og virkningsfullt.
03:03
To make it connectkoble. To make it make people want to acthandling.
51
171000
4000
For å få det til å henge sammen. Å få folk til å ville gjøre noe.
03:07
So this is a call, a pleabønn,
52
175000
2000
Så dette er et kall, en bønn,
03:09
to the incrediblyutrolig talentedtalent TEDTED communitysamfunnet.
53
177000
2000
til det utrolig talentfulle TED-felleskapet.
03:11
Let's get creativekreativ againstimot climateklima changeendring.
54
179000
2000
La oss bli kreative mot klimaforandringer.
03:13
And let's do it soonsnart. Thank you.
55
181000
2000
Og la oss gjøre det snart. Takk.
03:15
(ApplauseApplaus)
56
183000
1000
(Applaus)
Translated by Martin Hassel
Reviewed by Kim Stiberg

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Andy Hobsbawm - Internet entrepreneur
Andy Hobsbawm is the founder and CMO of Evrythng.com and the founder of the website Do The Green Thing.

Why you should listen

Internet marketing pioneer Andy Hobsbawm was the European chair of the digital services firm Agency.com. He founded the first international Internet agency in 1994, and was a founder of Online Magic, a firm that merged with Agency.com in 1997. 

Merging his passions for ads and the environment, he's a cofounder of the website Green Thing, which shares seven fun, punchy little (and big) ways to go green, using clever video and graphics to get across a message of accessible greening. He’s also a founder and the chief marketing officer of internet of things software company EVRYTHNG, which aims to give every physical object in the world it’s own intelligent identity on the Web.

More profile about the speaker
Andy Hobsbawm | Speaker | TED.com