ABOUT THE SPEAKER
Andy Hobsbawm - Internet entrepreneur
Andy Hobsbawm is the founder and CMO of Evrythng.com and the founder of the website Do The Green Thing.

Why you should listen

Internet marketing pioneer Andy Hobsbawm was the European chair of the digital services firm Agency.com. He founded the first international Internet agency in 1994, and was a founder of Online Magic, a firm that merged with Agency.com in 1997. 

Merging his passions for ads and the environment, he's a cofounder of the website Green Thing, which shares seven fun, punchy little (and big) ways to go green, using clever video and graphics to get across a message of accessible greening. He’s also a founder and the chief marketing officer of internet of things software company EVRYTHNG, which aims to give every physical object in the world it’s own intelligent identity on the Web.

More profile about the speaker
Andy Hobsbawm | Speaker | TED.com
TED2008

Andy Hobsbawm: Do the green thing

Andy Hobsbawm vraví: Urob niečo zelené

Filmed:
485,325 views

Andy Hobsbawm sa delí a novú reklamnú kampaň - a niektoré z jej výhod.
- Internet entrepreneur
Andy Hobsbawm is the founder and CMO of Evrythng.com and the founder of the website Do The Green Thing. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Great creativitytvorivosť. In timesdoba of need, we need great creativitytvorivosť.
0
0
5000
Veľká tvorivosť. V čase núdze potrebujeme veľkú tvorivosť.
00:17
DiscussDiskutovať. Great creativitytvorivosť is astonishinglynapodiv, absurdlynezmyselne, rationallyracionálne, irrationallyiracionálne powerfulmocný.
1
5000
8000
Diskutuj. Veľká tvorivosť je úžasne, absurdne, racionálne a iracionálne silná.
00:25
Great creativitytvorivosť can spreadnátierka tolerancetolerancia, championmajster freedomsloboda,
2
13000
4000
Veľká tvorivosť môže šíriť toleranciu, podporovať slobody,
00:29
make educationvzdelanie seempripadať like a brightbystrý ideanápad.
3
17000
3000
urobiť zo vzdelávania niečo ako skvelý nápad.
00:32
(LaughterSmiech)
4
20000
1000
(Smiech)
00:33
Great creativitytvorivosť can turnotočenie a spotlightSpotlight on deprivationdeprivácia,
5
21000
4000
Veľká tvorivosť môže obrátiť pozornosť na depriváciu,
00:37
or showšou that deprivationdeprivácia ain'tnie je necessarilynutne so.
6
25000
4000
alebo ukázať, že deprivácia nie je na mieste.
00:41
Great creativitytvorivosť can make politicianspolitici electablevolitelnější,
7
29000
3000
Veľká tvorivosť môže urobiť politikov zvoliteľnejšími
00:44
or partiesstrany unelectableunelectable.
8
32000
3000
alebo strany nevoliteľné.
00:47
It can make warvojna seempripadať like tragedytragédie or farcefraška.
9
35000
4000
Môže vykresliť vojnu ako tragédiu alebo frašku.
00:51
CreativityTvorivosť is the meme-makerMeme-maker that putsputs slogansslogany on our t-shirtstričká
10
39000
4000
Tvorivosť je imitátorom, ktorý vkladá na tričká slogany
00:55
and phrasesfrázy on our lipspery.
11
43000
2000
a frázy do našich úst.
00:57
It's the pathfinderPathfinder that showsrelácie us a simpleprostý roadcestné
12
45000
3000
Tvorivosť je priekopníkom, ktorý nám ukazuje jednoduchú cestu
01:00
throughskrz an impenetrableneprekonateľná moralmorálne mazebludisko.
13
48000
2000
cez nepriestupné morálne bludisko.
01:02
ScienceVeda is cleveršikovný, but great creativitytvorivosť is something lessmenej knowablepoznateľný,
14
50000
5000
Veda je múdra, ale veľká tvorivosť je niečo menej znateľné,
01:07
more magicalkúzelný. And now we need that magickúzlo.
15
55000
3000
o to viac magické. A teraz potrebujeme to magické.
01:10
This is a time of need.
16
58000
2000
Teraz je čas núdze.
01:12
Our climatepodnebie is changingmeniace sa quicklyrýchlo, too quicklyrýchlo.
17
60000
2000
Naše podnebie sa mení rýchlo, až príliš rýchlo.
01:14
And great creativitytvorivosť is neededpotrebný to do what it does so well:
18
62000
3000
A veľká tvorivosť je potrebná, aby urobila, čo robí tak dobre:
01:17
to provokevyvolať us to think differentlyodlišne with dramaticdramatický creativetvorivé statementsvyhlásenie.
19
65000
4000
aby vyvolala rozdielne myslenie s dramatickými, tvorivými vyhláseniami.
01:21
To temptzvádzať us to actakt differentlyodlišne
20
69000
2000
Aby nás zviedla k inému konaniu,
01:23
with delightfulnádherné creativetvorivé scrapszápisky.
21
71000
3000
ktoré bude plné príjemne tvorivých drobností.
01:26
Here is one suchtaký scrapšrot from an initiativeiniciatíva I'm involvedzapojení in
22
74000
3000
Tu je jedna tvorivá drobnosť vytvorená z iniciatívy, do ktorej som zapojený,
01:29
usingpoužitím creativitytvorivosť to inspireinšpirovať people to be greenerekologickejšie.
23
77000
3000
ktorá sa snaží pomocou kreativity inšpirovať ľudí, aby boli ekologickejší.
01:32
(VideoVideo) Man: You know, rathertrochu than drivepohon todaydnes, I'm going to walkchôdza.
24
80000
4000
(Video) Muž: Viete, radšej než autom, pôjdem dnes peši.
01:36
NarratorModerátor: And so he walkedpristúpil, and as he walkedpristúpil he saw things.
25
84000
4000
Rozprávač: A tak šiel, a keď šiel, uvidel veci.
01:40
StrangePodivné and wonderfulbáječný things he would not otherwiseinak have seenvidieť.
26
88000
4000
Podivné a úžasné veci, ktoré by inak nevidel.
01:44
A deerjeleň with an itchysvrbenie legnoha. A flyinglietanie motorcyclemotocykel.
27
92000
3000
Jeleň so svrbiacou nohou. Lietajúci motocykel.
01:47
A fatherotec and daughterdcéra separatedoddelený from a bicyclebicykel by a mysterioustajomný wallstena.
28
95000
5000
Otec a dcéra oddelení od bicykla tajomným múrom.
01:52
And then he stoppedzastavený. WalkingChôdza in frontpredné of him was her.
29
100000
5000
A potom sa zastavil. Ona kráčala priamo pred ním.
01:57
The womanžena who as a childdieťa had skippedvynechané with him throughskrz fieldspoľa
30
105000
2000
Žena, ktorá s ním ako dieťa skákala cez pole
02:00
and brokenzlomený his heartSrdce.
31
108000
1000
a zlomila mu srdce.
02:01
Sure, she had ageddlhoročný a little.
32
109000
2000
Iste, odvtedy ostarla trochu.
02:03
In factskutočnosť, she had ageddlhoročný a lot.
33
111000
1000
V skutočnosti zostarla dosť.
02:04
But he feltplsť all his oldstarý passionvášeň for her returnspiatočný.
34
112000
3000
Ale on ucítil všetky svoje staré vášne pre ňu.
02:07
"FordFord," he calledvolal softlyticho. For that was her namenázov.
35
115000
3000
"Ford," povedal ticho. To bolo jej meno.
02:11
"Don't say anotherďalší wordslovo, GustyNárazový," she said,
36
119000
2000
"Nehovor ani slovo, Gusty," povedala.
02:13
for that was his namenázov.
37
121000
1000
To bolo jeho meno.
02:14
"I know a tentstan nextĎalšie to a caravankaravána, exactlypresne 300 yardsyardov from here.
38
122000
5000
„Viem o stane vedľa karavanu, presne 300 metrov odtiaľto.
02:19
Let's go there and make love. In the tentstan."
39
127000
3000
Poďme sa tam milovať. V stane."
02:22
FordFord undressedvyzliekol. She spreadnátierka one legnoha, and then the other.
40
130000
4000
Ford sa vyzliekla. Roztiahla jednu nohu, a potom druhú.
02:26
GustyNárazový enteredvstúpil her boldlysmelo and madevyrobený love to her rhythmicallyrytmicky
41
134000
4000
Gusty do nej tvrdo vnikol a miloval sa s ňou rytmicky,
02:30
while she filmednatočené him, because she was a keenbystrý amateuramatér pornographerPornografie.
42
138000
3000
zatiaľ čo ona ho filmovala, pretože bola horlivou amatérskou porno-fotografkou.
02:33
The earthkrajiny movedpohyboval for bothoboje of them.
43
141000
2000
Zem sa pohla pre nich oboch.
02:35
And they livedžíl togetherspolu happilyšťastne ever after.
44
143000
3000
A žili spolu šťastne až do smrti.
02:38
And all because he decidedrozhodol to walkchôdza that day.
45
146000
5000
A to všetko preto, že sa rozhodol ísť v ten deň peši.
02:44
(ApplausePotlesk)
46
152000
10000
(Potlesk)
02:54
AndyAndy HobsbawmHobsbawm: We'veSme got the scienceveda, we'vemy máme had the debaterozprava.
47
162000
3000
Andy Hobsbawm: Máme vedu, mali sme už debatu.
02:57
The moralmorálne imperativeimperatív is on the tablestôl.
48
165000
2000
Morálny imperatív je na stole.
02:59
Great creativitytvorivosť is neededpotrebný to take it all,
49
167000
2000
Veľká tvorivosť je potrebná, aby vzala všetko to podstatné
03:01
make it simpleprostý and sharpostrý.
50
169000
2000
a urobila to jednoduchých a výstižným.
03:03
To make it connectpripojiť. To make it make people want to actakt.
51
171000
4000
Aby sa všetko spojilo. Aby podnietila ľudí, aby ľudia samy od seba chceli konať.
03:07
So this is a call, a pleažalobný dôvod,
52
175000
2000
Tak toto je výzva či prosba,
03:09
to the incrediblyneuveriteľne talentedtalentovaný TEDTED communityspoločenstvo.
53
177000
2000
adresovaná neuveriteľne talentovanej komunite TED-u.
03:11
Let's get creativetvorivé againstproti climatepodnebie changezmena.
54
179000
2000
Buďme tvoriví proti zmene klímy.
03:13
And let's do it soončoskoro. Thank you.
55
181000
2000
A urobme to hneď. Ďakujeme vám.
03:15
(ApplausePotlesk)
56
183000
1000
(Potlesk)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Andy Hobsbawm - Internet entrepreneur
Andy Hobsbawm is the founder and CMO of Evrythng.com and the founder of the website Do The Green Thing.

Why you should listen

Internet marketing pioneer Andy Hobsbawm was the European chair of the digital services firm Agency.com. He founded the first international Internet agency in 1994, and was a founder of Online Magic, a firm that merged with Agency.com in 1997. 

Merging his passions for ads and the environment, he's a cofounder of the website Green Thing, which shares seven fun, punchy little (and big) ways to go green, using clever video and graphics to get across a message of accessible greening. He’s also a founder and the chief marketing officer of internet of things software company EVRYTHNG, which aims to give every physical object in the world it’s own intelligent identity on the Web.

More profile about the speaker
Andy Hobsbawm | Speaker | TED.com