ABOUT THE SPEAKER
Andy Hobsbawm - Internet entrepreneur
Andy Hobsbawm is the founder and CMO of Evrythng.com and the founder of the website Do The Green Thing.

Why you should listen

Internet marketing pioneer Andy Hobsbawm was the European chair of the digital services firm Agency.com. He founded the first international Internet agency in 1994, and was a founder of Online Magic, a firm that merged with Agency.com in 1997. 

Merging his passions for ads and the environment, he's a cofounder of the website Green Thing, which shares seven fun, punchy little (and big) ways to go green, using clever video and graphics to get across a message of accessible greening. He’s also a founder and the chief marketing officer of internet of things software company EVRYTHNG, which aims to give every physical object in the world it’s own intelligent identity on the Web.

More profile about the speaker
Andy Hobsbawm | Speaker | TED.com
TED2008

Andy Hobsbawm: Do the green thing

Andi Hobsbom aytadi: Yashil ishni bajar

Filmed:
485,325 views

Andi Hobsbom "yashil" usul bilan ish bajarish haqida yangi reklama voqealari va uning ba'zi qo'shimcha imtiyozlari haqida gapiradi.
- Internet entrepreneur
Andy Hobsbawm is the founder and CMO of Evrythng.com and the founder of the website Do The Green Thing. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Great creativity. In times of need, we need great creativity.
0
0
5000
Buyuk ijodkorlik. Muhtojlik vaqtlarida bizga buyuk ijodkorlik kerak.
00:17
Discuss. Great creativity is astonishingly, absurdly, rationally, irrationally powerful.
1
5000
8000
Muhokama qilamiz. Buyuk ijodkorlik hayratlanarli, mazmunsiz, oqilona va aqlsiz kuchdir.
00:25
Great creativity can spread tolerance, champion freedom,
2
13000
4000
Buyuk ijodkorlik tolerantlikni tarqata oladi, ozodlikni g'alaba qozonadi,
00:29
make education seem like a bright idea.
3
17000
3000
ta'limni ajoyib g'oyaga aylantiradi.
00:32
(Laughter)
4
20000
1000
(Kulgi)
00:33
Great creativity can turn a spotlight on deprivation,
5
21000
4000
Buyuk ijodkorlik proektorga muhtojlik keltirishi,
00:37
or show that deprivation ain't necessarily so.
6
25000
4000
yoki mujtojlik insonlar o'ylagandek emasligini ko'rsatishi mumkin.
00:41
Great creativity can make politicians electable,
7
29000
3000
Buyuk ijodkorlik siyosatchilarni saylanishga loyiq
00:44
or parties unelectable.
8
32000
3000
yoki partiyalarni saylanmaydigan qila oladi.
00:47
It can make war seem like tragedy or farce.
9
35000
4000
U urushni fojia yoki farsga aylantirishi mumkin.
00:51
Creativity is the meme-maker that puts slogans on our t-shirts
10
39000
4000
Ijodkorlik futbolkalarimizga shiorlar qo'yadigan, odatiy g'oya paydo qiluvchi
00:55
and phrases on our lips.
11
43000
2000
va og'izlarimizlarga iboralar qo'yuvchidir.
00:57
It's the pathfinder that shows us a simple road
12
45000
3000
U bizlarga murakkab ahloqiy labirint orqali
01:00
through an impenetrable moral maze.
13
48000
2000
sodda yo'lni ko'rsatadigan yo'l topuvchidir.
01:02
Science is clever, but great creativity is something less knowable,
14
50000
5000
Ilm-fan aqllidir, lekin buyuk ijodkorlik kam ma'lum bo'lgan,
01:07
more magical. And now we need that magic.
15
55000
3000
ammo sirliroq narsadir. Hozir esa bizlarga ana o'sha sirli narsa kerak.
01:10
This is a time of need.
16
58000
2000
Bu muhtojlik payti.
01:12
Our climate is changing quickly, too quickly.
17
60000
2000
Bizning iqlimimiz tez, juda ham tez o'zgaryapdi.
01:14
And great creativity is needed to do what it does so well:
18
62000
3000
Buyuk ijodkorlik juda yahshi bajaradigan ishini bajarishi uchun kerakdir:
01:17
to provoke us to think differently with dramatic creative statements.
19
65000
4000
Bizni shiddatli isjodkorlik fikrlari bilan boshqacha tarzda o'ylashga e'tiborimizni jalb etishi uchun.
01:21
To tempt us to act differently
20
69000
2000
Ajoyib ijodkorlik g'oyalarining parchalari bilan
01:23
with delightful creative scraps.
21
71000
3000
bizni o'zgacha harakat qilishga chaqirishdir.
01:26
Here is one such scrap from an initiative I'm involved in
22
74000
3000
Odamlarni "yashillikka" moyil bo'lishga qiziqtirish uchun ijodkorlikdan foydalanilgan
01:29
using creativity to inspire people to be greener.
23
77000
3000
tashabbuskorlikdan bir parcha, bu tashabbuskorlikka men ham bog'langanman.
01:32
(Video) Man: You know, rather than drive today, I'm going to walk.
24
80000
4000
Video: Kishi: Bilasizmi, bugun men mashina haydagandan ko'ra, piyoda yuraman.
01:36
Narrator: And so he walked, and as he walked he saw things.
25
84000
4000
Hikoyachi: Shunday qilib, u piyoda yurdi va yura turib narsalarni ko'rdi.
01:40
Strange and wonderful things he would not otherwise have seen.
26
88000
4000
Odatda u ko'rmaydigan g'ayrioddiy va ajoyib narsalarni ko'rdi.
01:44
A deer with an itchy leg. A flying motorcycle.
27
92000
3000
Oyog'i qichishadigan kiyik. Uchar motosikl.
01:47
A father and daughter separated from a bicycle by a mysterious wall.
28
95000
5000
Sirli devor orqali velosipeddan ajratilgan ota va qizi.
01:52
And then he stopped. Walking in front of him was her.
29
100000
5000
Keyin u to'xtadi. Uning oldida yurib ketayotgan ayol edi.
01:57
The woman who as a child had skipped with him through fields
30
105000
2000
Bolaligida u kishi bilan dalalarda sakrab,
02:00
and broken his heart.
31
108000
1000
uning yuragini sindirgan ayol.
02:01
Sure, she had aged a little.
32
109000
2000
Albatta, u ayolning yoshi ozgina ulg'aygandi.
02:03
In fact, she had aged a lot.
33
111000
1000
Haqiqatda, u ayolning yoshi ancha ulg'aygandi.
02:04
But he felt all his old passion for her return.
34
112000
3000
Lekin, u kishi u ayolning qaytib kelishiga bo'lgan eski tuyg'usini sezdi.
02:07
"Ford," he called softly. For that was her name.
35
115000
3000
U kishi sekingina "Ford" deb chaqirdi. Bu u ayolning ismi bo'lgani uchun.
02:11
"Don't say another word, Gusty," she said,
36
119000
2000
"Gasti, boshqa so'z aytma," dedi u ayol,
02:13
for that was his name.
37
121000
1000
bu u kishining ismi bo'lgani uchun.
02:14
"I know a tent next to a caravan, exactly 300 yards from here.
38
122000
5000
"Bu yerdan tahminan 300 yard (274 metr) uzoqda, karvon yonidagi chodirni bilaman.
02:19
Let's go there and make love. In the tent."
39
127000
3000
U yoqqa boraylik va sevgi izhor qilaylik. Chodirda."
02:22
Ford undressed. She spread one leg, and then the other.
40
130000
4000
Ford yechindi. U bir oyog'ini cho'zdi, keyin keyingi oyog'ini cho'zdi.
02:26
Gusty entered her boldly and made love to her rhythmically
41
134000
4000
Gasti jasurona kirdi, va ritkim ohangda sevgi izhor qildi
02:30
while she filmed him, because she was a keen amateur pornographer.
42
138000
3000
shu paytda u ayol uni videoga oldi, chunki u juda havaskor pornografer edi/
02:33
The earth moved for both of them.
43
141000
2000
Yer ikkalasi uchun harakatga keldi.
02:35
And they lived together happily ever after.
44
143000
3000
Shundan beri ular birgalikda bahtli yashashibdi.
02:38
And all because he decided to walk that day.
45
146000
5000
U kishi o'sha kuni piyoda yurishni tanlagani uchun buning hammasi sodir bo'ldi.
02:44
(Applause)
46
152000
10000
(Qarsaklar)
02:54
Andy Hobsbawm: We've got the science, we've had the debate.
47
162000
3000
Andi Hobsbom: Bizda ilm fan bor, bizda debat bor edi.
02:57
The moral imperative is on the table.
48
165000
2000
Oldimizda ahloqiy masal.
02:59
Great creativity is needed to take it all,
49
167000
2000
Buyuk ijodkorlik buning hammasini qo'lga kiritish,
03:01
make it simple and sharp.
50
169000
2000
uni sodda va o'tkir qilish uchun kerak.
03:03
To make it connect. To make it make people want to act.
51
171000
4000
Uni bog'lash uchun. Insonlarni harakat qilishni hohlashiga jalb qilish uchun.
03:07
So this is a call, a plea,
52
175000
2000
Hullas, bu ajoyib iste'dodli TED jamiyatiga
03:09
to the incredibly talented TED community.
53
177000
2000
chaqiriq, da'vatdir.
03:11
Let's get creative against climate change.
54
179000
2000
Kelinglar, iqlim o'zgarishiga qarshi ijodkor bo'laylik.
03:13
And let's do it soon. Thank you.
55
181000
2000
Bu ishni tezda bajaraylik. Rahmat.
03:15
(Applause)
56
183000
1000
(Qarsaklar)
Translated by Gulnoza Yakubova
Reviewed by Farrukh Yakubov

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Andy Hobsbawm - Internet entrepreneur
Andy Hobsbawm is the founder and CMO of Evrythng.com and the founder of the website Do The Green Thing.

Why you should listen

Internet marketing pioneer Andy Hobsbawm was the European chair of the digital services firm Agency.com. He founded the first international Internet agency in 1994, and was a founder of Online Magic, a firm that merged with Agency.com in 1997. 

Merging his passions for ads and the environment, he's a cofounder of the website Green Thing, which shares seven fun, punchy little (and big) ways to go green, using clever video and graphics to get across a message of accessible greening. He’s also a founder and the chief marketing officer of internet of things software company EVRYTHNG, which aims to give every physical object in the world it’s own intelligent identity on the Web.

More profile about the speaker
Andy Hobsbawm | Speaker | TED.com