ABOUT THE SPEAKER
Sakena Yacoobi - Education activist
At the Afghan Institute of Learning, Sakena Yacoobi provides teacher training to Afghan women, supporting education for girls and boys throughout the country.

Why you should listen

Sakena Yacoobi is executive director of the Afghan Institute of Learning (AIL), an Afghan women-led NGO she founded in 1995. After the Taliban closed girls’ schools in the 1990s, AIL supported 80 underground home schools for 3,000 girls in Afghanistan. Now, under Yacoobi’s leadership, AIL works at the grassroots level to empower women and bring education and health services to poor women and girls in rural and urban areas, serving hundreds of thousands of women and children a year through its training programs, Learning Centers, schools and clinics in both Afghanistan and Pakistan.

Yacoobi is the founder of the Afghan Institute of Learning, the Professor Sakena Yacoobi Private Hospital in Herat, the Professor Sakena Yacoobi Private High Schools in Kabul and the radio station Meraj in her hometown of Herat, Afghanistan.

More profile about the speaker
Sakena Yacoobi | Speaker | TED.com
TEDWomen 2015

Sakena Yacoobi: How I stopped the Taliban from shutting down my school

Sakena Yacoobi: Hoe ik kon voorkomen dat de taliban mijn school sloot.

Filmed:
1,497,714 views

Toen de taliban alle meisjesscholen in Afghanistan sloot, richtte Sakena Yacoobi nieuwe scholen op, in het geheim, waar ze scholing verzorgde voor duizenden vrouwen en mannen. In deze hartstochtelijke en grappige talk vertelt ze het opzienbarende verhaal van hoe ze twee keer bijna moest stoppen met haar onderwijs en deelt ze haar visie op hoe haar geliefde land weer moet worden opgebouwd.
- Education activist
At the Afghan Institute of Learning, Sakena Yacoobi provides teacher training to Afghan women, supporting education for girls and boys throughout the country. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

(Arabisch) Ik zoek toevlucht bij Allah
00:13
(ArabicArabisch) I seekzoeken refugetoevlucht in AllahAllah from cursedvervloekt SatanSatan.
In the NameNaam of AllahAllah, the mostmeest GraciousGenadig, the mostmeest MercifulBarmhartig.
0
1346
3629
tegen de vervloekte satan. In naam van Allah,
de Barmhartige, de Genadevolle.
00:16
(EnglishEngels) I was borngeboren
in a middlemidden- classklasse familyfamilie.
1
4999
2810
(Engels) Ik kom uit een
middenklassengezin.
00:20
My fathervader was fivevijf yearsjaar oldoud
when he lostde weg kwijt his fathervader,
2
8642
3837
Mijn vader was vijf jaar oud
toen hij zijn vader verloor,
00:25
but by the time I was borngeboren,
3
13233
3079
maar toen ik werd geboren,
00:28
he was alreadynu al a businessmanzakenman.
4
16336
1825
was hij al een zakenman.
00:31
But it didn't make a differenceverschil to him
5
19320
2428
En het maakte hem niet uit,
00:33
if his childrenkinderen were going to be
a boyjongen or a girlmeisje:
6
21772
2908
of zijn kinderen nou jongens
of meisjes waren:
00:36
they were going to go to schoolschool-.
7
24704
1603
ze zouden naar school gaan.
00:38
So I guessraden I was the luckyLucky one.
8
26879
2412
Dus ik denk dat ik geluk gehad heb.
00:42
My mothermoeder had 16 pregnancieszwangerschappen.
9
30482
2452
Mijn moeder was 16 keer zwanger.
00:45
From 16 pregnancieszwangerschappen, fivevijf of us are alivelevend.
10
33926
4563
Van die zestien zijn vijf kinderen
nog in leven.
00:51
You can imaginestel je voor as a childkind
what I wentgegaan throughdoor.
11
39418
3874
Je kunt je misschien voorstellen
hoe mijn jeugd eruit zag.
00:56
Day to day, I watchedbekeken womenvrouw
12
44008
2849
Dag in, dag uit, zag ik hoe vrouwen
00:58
beingwezen carriedgedragen to a graveyardkerkhof,
13
46881
2746
naar de begraafplaats werden gebracht,
01:02
or watchedbekeken childrenkinderen going to a graveyardkerkhof.
14
50151
3980
of zag ik hoe kinderen naar
de begraafplaats gingen.
01:07
At that time, when I
finishedgeëindigd my highhoog schoolschool-,
15
55555
3024
In die tijd, toen ik van de
middelbare school af kwam,
01:10
I really wanted to be a doctordoctor.
16
58603
2379
wilde ik heel graag dokter worden.
01:13
I wanted to be a doctordoctor
to help womenvrouw and childrenkinderen.
17
61371
3849
Ik wou dokter worden om vrouwen
en kinderen te helpen.
01:18
So I completedvoltooid my educationonderwijs,
18
66053
2445
Dus ik maakte mijn school af,
01:20
but I wanted to go to universityUniversiteit.
19
68522
2420
en ik wilde gaan studeren.
01:23
UnfortunatelyHelaas, in my countryland,
there wasn'twas niet a dormitoryslaapzaal for girlsmeisjes,
20
71290
4684
Helaas was er in mijn land geen
studentenhuisvesting voor meisjes.
01:28
so I was acceptedaanvaard in medicalmedisch schoolschool-,
but I could not go there.
21
76585
4402
Ik was toegelaten bij geneeskunde, maar
kon niet bij de universiteit verblijven.
01:33
So as a resultresultaat, my fathervader
sentverzonden me to AmericaAmerika.
22
81606
4691
Als gevolg stuurde mijn vader
me naar Amerika.
01:38
I camekwam to AmericaAmerika.
23
86999
1909
Ik kwam naar Amerika.
01:40
I completedvoltooid my educationonderwijs.
24
88932
2050
Ik maakte mijn studie af.
01:43
While I was completingvoltooiing van my educationonderwijs,
25
91355
2420
Terwijl ik mijn studie afmaakte,
01:45
my countryland was invadedbinnengevallen by RussiaRusland.
26
93799
3127
werd mijn land bezet door Rusland.
01:50
And do you know that at the time
I was completingvoltooiing van my educationonderwijs,
27
98299
4083
En jullie moeten weten
dat terwijl ik studeerde,
01:54
I didn't know what was going on
with my familyfamilie or with my countryland.
28
102406
3738
ik niet wist hoe het met mijn familie
of met mijn land was.
01:58
There were monthsmaanden, yearsjaar,
I didn't know about it.
29
106454
3111
Er waren maanden, jaren,
dat ik er niets van wist.
02:02
My familyfamilie was in a refugeevluchteling campkamp.
30
110358
3002
Mijn familie zat in een vluchtelingenkamp.
02:06
So as soonspoedig as I completedvoltooid my educationonderwijs,
31
114789
3436
Dus zodra ik was afgestudeerd,
02:10
I broughtbracht my familyfamilie to AmericaAmerika.
32
118844
1985
liet ik mijn familie naar Amerika komen.
02:13
I wanted them to be safeveilig.
33
121400
2226
Ik wilde dat ze veilig waren.
02:16
But where was my hearthart-?
34
124046
1762
Maar waar lag mijn hart?
02:18
My hearthart- was in AfghanistanAfghanistan.
35
126110
2087
Mijn hart lag in Afghanistan.
02:20
Day after day,
when I listenedluisterde to the newsnieuws,
36
128522
3254
Dag in, dag uit, als ik
naar het nieuws luisterde,
02:23
when I followedgevolgd what was
going on with my countryland,
37
131800
2674
en de gebeurtenissen in mijn land volgde,
02:26
my hearthart- was breakingbreken up.
38
134498
1571
had ik zo'n verdriet.
02:28
I really wanted to go back to my countryland,
39
136442
2199
Ik wou heel graag terug naar mijn land,
02:31
but at the samedezelfde time I knewwist
I could not go there,
40
139014
2769
maar tegelijkertijd wist ik dat ik er
niet naar toe kon gaan,
02:33
because there was no placeplaats for me.
41
141807
2389
omdat er geen plaats voor me was.
02:36
I had a good jobbaan.
42
144577
1770
Ik had een goede baan.
02:38
I was a professorprofessor at a universityUniversiteit.
43
146371
2285
Ik was professor aan een universiteit.
02:40
I earnedverdiend good moneygeld.
44
148680
1802
Ik kreeg een mooi salaris.
02:42
I had a good life.
45
150506
1666
Ik had een goed leven.
02:44
My familyfamilie was here.
46
152196
1787
Mijn familie was hier.
02:46
I could liveleven with them.
47
154007
1991
Ik kon bij hen zijn.
02:48
But I wasn'twas niet happygelukkig.
48
156022
1858
Maar ik was niet gelukkig.
02:49
I wanted to go back home.
49
157904
1721
Ik wou terug naar huis.
02:52
So I wentgegaan to the refugeevluchteling campkamp.
50
160000
2174
Dus ik ging naar het vluchtelingenkamp.
02:54
And when I wentgegaan
to the refugeevluchteling campkamp in PakistanPakistan,
51
162912
3190
Toen ik bij het vluchtelingenkamp
in Pakistan kwam,
02:58
there were 7.5 millionmiljoen refugeesvluchtelingen.
52
166126
2905
zaten daar 7,5 miljoen vluchtelingen.
03:01
7.5 millionmiljoen refugeesvluchtelingen.
53
169745
2431
7,5 miljoen vluchtelingen.
03:04
About 90 percentprocent of them
were womenvrouw and childrenkinderen.
54
172898
4095
Rond 90 procent van hen
waren vrouwen en kinderen.
03:09
MostDe meeste of the menmannen have been killedgedood
or they were in waroorlog.
55
177811
3277
De meeste mannen waren omgekomen
of ze vochten in de oorlog.
03:13
And you know, in the refugeevluchteling campkamp,
56
181850
2467
Weet je, in het vluchtelingenkamp,
keek ik elke dag om me heen,
03:16
when I wentgegaan day-to-daydagelijks to do a surveyenquête,
57
184698
2484
03:19
I foundgevonden things you never could imaginestel je voor.
58
187674
3707
en zag ik werkelijk onvoorstelbare dingen.
03:24
I saw a widowweduwe with fivevijf to eightacht childrenkinderen
59
192174
2675
Ik zag een weduwe
met vijf tot acht kinderen
03:26
sittingzittend there and weepinghuilen
60
194873
2221
die daar maar zat te huilen,
niet wetend wat ze moest beginnen.
03:29
and not knowingwetende what to do.
61
197435
1556
03:31
I saw a youngjong womanvrouw
have no way to go anywhereoveral,
62
199396
3373
Ik zag een jonge vrouw die
nergens naartoe kon,
03:35
no educationonderwijs, no entertainmentvermaak,
no placeplaats to even liveleven.
63
203070
4881
geen opleiding, geen vermaak,
zelfs geen plek om te wonen.
03:40
I saw youngjong menmannen that had lostde weg kwijt
theirhun fathervader and theirhun home,
64
208736
4778
Ik zag jonge mannen die hun vader
en hun huis hadden verloren,
03:45
and they are supportingondersteuning van the familyfamilie
as a 10-to--aan-12-year-jaar oldoud boyjongen --
65
213538
4893
jongens van tussen de 10 en 12 jaar oud
onderhielden de gezinnen.
03:50
beingwezen the headhoofd of the householdhuishouden,
66
218455
1690
Ze waren nu het gezinshoofd,
03:52
tryingproberen to protectbeschermen theirhun sisterzus
and theirhun mothermoeder and theirhun childrenkinderen.
67
220169
3191
en probeerden hun zussen, hun moeder
en de kinderen te beschermen.
03:56
So it was a very devastatingverwoestende situationsituatie.
68
224113
3039
Het was een afschuwelijke situatie.
03:59
My hearthart- was beatingpak slaag for my people,
69
227176
2928
Mijn hart klopte voor mijn volk,
04:02
and I didn't know what to do.
70
230128
1667
en ik wist niet wat te doen.
04:04
At that momentmoment, we talk about momentumstuwkracht.
71
232533
2611
Op dat moment, we hebben het over
de kracht van dat moment.
04:07
At that momentmoment, I feltvoelde,
what can I do for these people?
72
235636
3800
Op dat moment dacht ik: wat kan ik voor
deze mensen doen?
04:11
How could I help these people?
73
239801
1803
Hoe kon ik deze mensen helpen?
04:13
I am one individualindividu.
What can I do for them?
74
241628
3038
Ik ben maar een individu.
Wat kan ik voor hen doen?
04:17
But at that momentmoment, I knewwist
75
245205
2643
Maar op dat moment wist ik,
04:19
that educationonderwijs changedveranderd my life.
76
247872
2547
dat onderwijs mijn leven had veranderd.
04:22
It transformedgetransformeerd me. It gavegaf me statusstaat.
77
250745
3714
Het had me omgevormd.
Het had me status gegeven.
04:26
It gavegaf me confidencevertrouwen.
It gavegaf me a careercarrière.
78
254483
3631
Het had me vertrouwen gegeven.
Het had me een carrière gegeven.
04:30
It helpedgeholpen me to supportondersteuning my familyfamilie,
79
258138
2214
Het had me geholpen
mijn familie bij te staan,
04:32
to bringbrengen my familyfamilie to anothereen ander countryland,
80
260376
2455
om mijn familie naar
een ander land te laten komen,
04:34
to be safeveilig.
81
262855
1164
om veilig te zijn.
04:36
And I knewwist that at that momentmoment
82
264853
2737
En ik wist op dat moment
04:39
that what I should give to my people
is educationonderwijs and healthGezondheid,
83
267614
4008
dat ik de mensen onderwijs
en gezondheidszorg moest geven,
en daar ging ik voor.
04:43
and that's what I wentgegaan after.
84
271932
1587
04:45
But do you think it was easygemakkelijk?
85
273942
2341
Maar denk je dat het gemakkelijk was?
04:48
No, because at that time, educationonderwijs
was bannedverboden for girlsmeisjes, completelyhelemaal.
86
276695
6532
Nee, want in die tijd was
onderwijs voor meisjes verboden.
04:56
And alsoook, by RussiaRusland invadinginvasie AfghanistanAfghanistan,
87
284346
3688
En door de Russische invasie
in Afghanistan,
05:00
people were not trustingvertrouwen anyoneiedereen.
88
288058
2183
vertrouwden de mensen niemand meer.
05:03
It was very hardhard to come and say,
"I want to do this."
89
291058
3722
Het was heel moeilijk om
aan te komen met: "Ik wil dit doen."
05:06
Who am I?
90
294804
1421
Wie ben ik?
05:08
SomebodyIemand who comeskomt from the UnitedVerenigd StatesStaten.
91
296249
2126
Iemand uit de Verenigde Staten.
05:10
SomebodyIemand who got educatedgeleerd here.
92
298399
1898
Iemand die hier opgeleid was.
05:12
Did they trustvertrouwen me? Of courseCursus not.
93
300321
2674
Vertrouwden ze mij? Natuurlijk niet.
05:15
So I really needednodig to buildbouwen
the trustvertrouwen in this communitygemeenschap.
94
303622
4314
Dus ik moest echt vertrouwen winnen
in die samenleving.
05:19
How am I going to do that?
95
307960
1841
Hoe ging ik dat doen?
05:22
I wentgegaan and surveyedondervraagde and lookedkeek and lookedkeek.
96
310372
2897
Ik observeerde en keek en keek.
05:25
I askedgevraagd.
97
313626
1309
Ik stelde vragen.
05:26
FinallyTot slot, I foundgevonden one man.
98
314959
2262
Ten slotte vond ik een man.
05:29
He was 80 yearsjaar oldoud.
99
317674
1436
Hij was 80 jaar oud.
05:31
He was a mullahMullah.
100
319412
1412
Hij was een moellah.
05:33
I wentgegaan to his tenttent in the campkamp,
101
321435
2635
Ik ging naar zijn tent in het kamp,
en zei tegen hem:
05:36
and I askedgevraagd him,
102
324451
1595
05:38
"I want to make you a teacherleraar."
103
326070
2095
"Ik wil dat u een leraar wordt."
05:41
And he lookedkeek at me,
104
329117
1651
Hij keek me aan,
05:42
and he said, "CrazyGek womanvrouw,
105
330792
1373
en hij zei: "Gek mens,
(Gelach)
gek mens, hoe zou ik nou
een leraar kunnen zijn?"
05:45
crazygek womanvrouw, how do you think
I can be a teacherleraar?"
106
333157
4008
05:49
And I told him,
"I will make you a teacherleraar."
107
337911
2484
Ik zei tegen hem:
"Ik zorg dat u leraar wordt."
05:52
FinallyTot slot, he acceptedaanvaard my offeraanbod,
108
340705
2143
Uiteindelijk ging hij akkoord,
05:55
and onceeen keer I startedbegonnen a classklasse
in his compoundsamenstelling,
109
343554
2802
en toen ik eenmaal een les had
georganiseerd in zijn wijk,
verspreidde het nieuws zich snel.
05:58
the wordwoord spreadverspreiding all over.
110
346935
1913
06:01
In a matterer toe doen of one yearjaar,
111
349657
2142
In een jaar tijd,
06:03
we had 25 schoolsscholen setreeks up,
112
351823
2921
hadden we 25 scholen opgezet,
06:06
15,000 childrenkinderen going to schoolschool-,
113
354768
2944
en 15.000 kinderen die naar school gingen,
06:09
and it was amazingverbazingwekkend.
114
357736
2096
het was geweldig.
06:11
(ApplauseApplaus)
115
359856
2237
(Applaus)
Dank je wel.
06:14
Thank you.
116
362117
1151
(Applaus)
Dank je wel.
06:16
Thank you.
117
364236
1151
06:18
But of courseCursus, we're doing all our work,
we were givinggeven teacherleraar trainingopleiding.
118
366252
5542
Natuurlijk deden we alles zelf;
we deden de lerarenopleiding.
06:23
We were trainingopleiding women'svrouwen rightsrechten,
humanmenselijk rightsrechten, democracydemocratie, ruleregel of lawwet.
119
371818
4769
We gaven scholing in vrouwenrechten,
mensenrechten, democratie, de rechtsstaat.
06:28
We were givinggeven all kindssoorten of trainingopleiding.
120
376611
2429
We gaven allerlei soorten cursussen.
06:31
And one day, I tell you,
121
379064
2476
En op een dag, echt waar,
06:34
one day I was in the officekantoor
in PeshawarPesjawar, PakistanPakistan.
122
382087
3659
op een dag was ik op het kantoor
in Peshawar, in Pakistan.
06:38
All of a suddenplotseling, I saw my staffpersoneel
runninglopend to roomskamers and lockingvergrendeling the doorsdeuren
123
386556
4910
Opeens zag ik de medewerkers naar hun
kamers rennen en de deuren op slot doen.
06:43
and tellingvertellen me, "RunRun away, hideverbergen!"
124
391490
2953
Ze riepen tegen me: "Rennen, verstop je!"
06:47
And you know, as a leaderleider, what do you do?
125
395268
2508
En wat doe je dan, als leidinggevende?
06:50
You're scaredbang. You know it's dangerousgevaarlijk.
126
398419
3874
Je bent bang. Je weet dat er gevaar is.
06:54
You know your life is on the linelijn.
127
402317
1770
Je eigen leven staat op het spel.
06:56
But as a leaderleider,
you have to holdhouden it togethersamen.
128
404111
2785
Maar als leidinggevende moet je
de boel bij elkaar houden.
06:59
You have to holdhouden it togethersamen
and showtonen strengthkracht.
129
407309
2698
Je moet de boel bij elkaar houden
en krachtig zijn.
07:02
So I said, "What's going on?"
130
410412
2206
Dus ik zei: "Wat is er aan de hand?"
07:04
And these people were pouringgieten
into my officekantoor.
131
412642
2865
En al deze mensen stroomden mijn
kantoor binnen.
07:07
So I inviteduitgenodigd them to the officekantoor.
132
415880
1659
Dus ik nodigde ze uit.
07:09
They camekwam, and there were
ninenegen of them -- ninenegen TalibanTaliban.
133
417563
4611
Ze kwamen binnen, het waren er negen...
negen taliban.
07:14
They were the ugliestlelijkste looking menmannen
you can ever see.
134
422753
2722
Het waren de lelijkste mannen ooit.
07:17
(LaughterGelach)
135
425499
2041
(Gelach)
07:19
Very mean-lookinggemiddelde ogende people,
136
427564
1998
Ze zagen er heel gemeen uit,
07:21
blackzwart clotheskleren, blackzwart turbantulband,
137
429586
2247
zwarte kleding, zwarte tulband,
07:23
and they pourgieten into my officekantoor.
138
431857
1736
en ze stroomden mijn kantoor binnen.
07:26
And I inviteduitgenodigd them
to have a seatstoel and have teathee.
139
434046
3293
Ik bood ze een stoel aan
en een kop thee.
07:29
They said no. They are not
going to drinkdrinken teathee.
140
437641
2492
Ze zeiden nee. Ze wilden geen thee.
07:32
And of courseCursus, with the tonetoon
of voicestem they were usinggebruik makend van,
141
440934
3452
De manier waarop ze het zeiden
was angstaanjagend
07:36
it was very scaryeng,
142
444410
1396
07:37
but I was really shakingschudden up.
143
445830
2587
en ik was echt wel bang.
07:40
But alsoook I was strongsterk, holdingbezit myselfmezelf up.
144
448441
3579
Maar ik was ook sterk, hield mezelf goed.
07:44
And, of courseCursus, by that time,
you know how I dressjurk --
145
452424
2930
En ik was toen natuurlijk gekleed
07:47
I dressjurk from headhoofd to toeTeen in a blackzwart hijabhijab.
146
455378
2571
in een zwarte hidjab, van top tot teen.
07:49
The only thing you could see, my eyesogen.
147
457973
2483
Het enige dat je kon zien waren mijn ogen.
07:53
They askedgevraagd me, "What are you doing?
148
461464
2454
Ze vroegen me: "Wat doet u?
07:55
Don't you know that schoolschool-
is bannedverboden for girlsmeisjes?
149
463942
3405
Weet u niet dat meisjes
niet naar school mogen?
07:59
What are you doing here?"
150
467776
1738
Wat bent u hier aan het doen?"
08:01
And you know, I just lookedkeek at them,
151
469926
2597
Ik keek ze gewoon aan,
08:04
and I said, "What schoolschool-?
Where is the schoolschool-?"
152
472547
2595
en zei: "Welke school? Waar is de school?"
08:07
(LaughterGelach)
153
475507
2801
(Gelach)
08:10
(ApplauseApplaus)
154
478332
3096
(Applaus)
08:13
And they look at my facegezicht, and they said,
"You are teachingonderwijs girlsmeisjes here."
155
481452
3761
Ze keken me aan en zeiden:
"U geeft hier les aan meisjes."
08:17
I said, "This is a househuis of somebodyiemand.
156
485237
2834
Ik zei: "Dit is iemands huis.
08:20
We have some studentsstudenten comingkomt eraan,
157
488428
1904
Er komen hier een paar studenten;
08:22
and they are all learningaan het leren
KoranKoran, HolyHeilige BookBoek.
158
490356
2952
ze bestuderen de Koran, het heilige boek.
08:25
And you know, KoranKoran sayszegt that
if you learnleren the HolyHeilige BookBoek, the womanvrouw,
159
493792
4270
En in de Koran staat dat als een vrouw
het heilige boek bestudeert,
08:30
they can be a good wifevrouw,
160
498086
2253
ze een goede echtgenote kan zijn
08:32
and they can obeygehoorzamen theirhun husbandman."
161
500363
2040
en haar man kan gehoorzamen."
08:34
(LaughterGelach)
162
502768
4144
(Gelach)
08:38
And I tell you one thing:
163
506936
1817
Ik zal je één ding vertellen:
08:40
that's the way you work with those people,
and you know --
164
508777
2723
dat is hoe je met die mensen omgaat...
08:43
(LaughterGelach)
165
511524
1451
(Gelach)
08:44
So by that time,
they startedbegonnen speakingsprekend PashtoPashto.
166
512999
4023
Toen begonnen ze Pasjtoe te spreken.
08:49
They talkedgesproken to eachelk other,
167
517046
1929
Ze spraken tegen elkaar,
en ze zeiden: "Laten we gaan,
laat haar maar, ze is in orde."
08:50
and they said, "Let's go,
leavehet verlof her alonealleen, she's OK."
168
518999
2690
08:54
And you know, this time,
I offeredaangeboden them teathee again,
169
522904
3904
Toen bood ik ze weer thee aan,
08:58
and they tooknam a sipSIP and they laughedlachte.
170
526832
2658
en ze namen een slok en ze vertrokken.
09:02
By that time, my staffpersoneel
pouredgegoten into my officekantoor.
171
530141
4127
Daarna stroomden alle medewerkers
mijn kantoor binnen.
09:06
They were scaredbang to deathdood.
172
534292
2015
Ze waren doodsbang.
09:08
They didn't know why they didn't killdoden me.
173
536331
2071
Ze begrepen niet dat ik niet gedood was.
09:10
They didn't know why
they didn't take me away.
174
538426
2437
Ze begrepen niet dat ik
niet meegenomen was.
09:12
But everybodyiedereen was happygelukkig to see me.
175
540887
2738
Maar iedereen was blij me te zien.
09:16
Very happygelukkig, and I was happygelukkig
to be alivelevend, of courseCursus.
176
544164
2993
Heel blij, en ik was natuurlijk blij
dat ik nog leefde.
09:19
(LaughterGelach)
177
547181
1151
(Gelach)
09:20
Of courseCursus, I was happygelukkig to be alivelevend.
178
548356
2014
Natuurlijk was ik blij dat ik nog leefde.
09:22
But alsoook, as we continuouslydoorlopend gavegaf
trainingopleiding duringgedurende the fallvallen of the TalibanTaliban --
179
550394
5876
Wij bleven doorgaan met de school
tijdens de val van de taliban.
09:28
of courseCursus duringgedurende the TalibanTaliban
there is anothereen ander storyverhaal.
180
556294
2437
Tijdens de taliban ging het
natuurlijk heel anders.
09:30
We wentgegaan undergroundondergronds and we providedvoorzien
educationonderwijs for 80 schoolgirlsSchoolmeisjes,
181
558755
4159
We doken onder en verzorgden onderwijs
voor 80 meisjes,
09:34
3,000 studentsstudenten undergroundondergronds,
and continuouslydoorlopend we trainedgetraind.
182
562938
3523
3.000 studenten ondergedoken en
we gingen gewoon door met de lessen.
09:38
With the fallvallen of the TalibanTaliban,
we wentgegaan into the countryland,
183
566802
2917
Na de val van de taliban gingen we
naar het platteland
09:41
and we openedgeopend schoolschool- after schoolschool-.
184
569743
2460
en we openden de ene school na de andere.
09:44
We openedgeopend women'svrouwen learningaan het leren centercentrum.
185
572227
2405
We openden een educatief centrum
voor vrouwen.
09:46
We continuouslydoorlopend openedgeopend clinicsklinieken.
186
574656
1936
We openden voortdurend klinieken.
09:48
We workedwerkte with mothersmoeders and childrenkinderen.
187
576616
1984
We werkten met moeders en kinderen,
09:50
We had reproductivereproductieve healthGezondheid trainingopleiding.
188
578624
1723
reproductieve gezondheidstraining...
09:52
We had all kindssoorten of trainingopleiding
that you can imaginestel je voor.
189
580371
2816
We gaven allerlei soorten cursussen.
09:55
I was very happygelukkig. I was delightedverrukt
with the outcomeresultaat of my work.
190
583489
4269
Ik was heel blij. Ik was zo tevreden met
het resultaat van mijn werk.
10:00
And one day, with fourvier trainerstrainers
and one bodyguardBodyguard,
191
588155
3259
Op een dag ging ik met vier
docenten en een beveiliger
10:03
I was going up northnoorden of KabulKabul,
192
591771
2436
naar het noorden van Kabul.
10:06
and all of a suddenplotseling, again,
193
594692
1920
En plotseling werd ik
10:09
I was stoppedgestopt in the middlemidden- of the roadweg
194
597239
2278
midden op de weg gestopt
10:11
by 19 youngjong menmannen.
195
599541
1891
door 19 jonge mannen.
10:13
RiflesGeweren on theirhun shouldersschouders,
they blockedgeblokkeerd the roadweg.
196
601836
2643
Geweren over hun schouders...
ze blokkeerden de weg.
10:17
And I told my driverbestuurder, "What's going on?"
197
605646
2905
Ik zei tegen mijn chauffeur:
"Wat is er aan de hand?"
10:20
And the driverbestuurder said, "I don't know."
198
608575
1723
En de chauffeur zei: "Weet ik niet."
10:22
He askedgevraagd them. They said,
"We have nothing to do with you."
199
610322
2769
Hij vroeg het ze. Ze zeiden:
"Het gaat niet om jou."
10:25
They calledriep my namenaam.
They said, "We want her."
200
613115
3007
Ze riepen mijn naam.
Ze zeiden: "We willen haar."
10:28
My bodyguardBodyguard got out, said,
"I can answerantwoord you.
201
616828
2903
Mijn beveiliger stapte uit en zei:
"Zeg het maar tegen mij.
10:31
What do you want?"
202
619755
1294
Wat willen jullie?"
10:33
They said, "Nothing." They calledriep my namenaam.
203
621073
2007
Ze zeiden: "Niets." Ze riepen mijn naam.
10:35
And by that time, the womenvrouw
are yellingschreeuwen and screamingschreeuwen insidebinnen the carauto.
204
623104
4871
Inmiddels zaten de vrouwen
in de auto te gillen.
10:39
I am very shakengeschud up,
and I told myselfmezelf, this is it.
205
627999
2555
Ik was heel overstuur
en zei tegen mezelf: dit is het.
10:42
This time, we all are going to be killedgedood.
206
630578
2517
Deze keer gaan we er allemaal aan.
10:45
There is no doubttwijfel in my mindgeest.
207
633119
2300
Daar twijfelde ik niet aan.
10:47
But still, the momentmoment comeskomt,
and you take strengthkracht
208
635721
4912
En toch, als het moment daar is,
vind je de kracht
10:52
from whateverwat dan ook you believe
and whateverwat dan ook you do.
209
640657
2874
in wat je ook maar gelooft en
in wat je ook maar doet.
10:55
It's in your hearthart-.
210
643555
1365
Het zit diep van binnen.
10:56
You believe in your worthwaard,
and you can walklopen on it.
211
644944
2875
Je gelooft in je eigenwaarde
en daar kan je iets mee.
10:59
So I just holdhouden myselfmezelf
on the sidekant of the carauto.
212
647843
3539
Dus ik grijp de auto vast.
11:03
My legbeen was shakingschudden, and I got outsidebuiten.
213
651406
3555
Mijn been trilde en ik stapte uit.
11:06
And I askedgevraagd them, "What can I do for you?"
214
654985
2500
Ik vroeg ze: "Wat kan ik
voor jullie doen?"
11:09
You know what they said to me?
215
657509
1587
Weet je wat ze zeiden?
11:11
They said, "We know who you are.
216
659120
3142
Ze zeiden: "We weten wie je bent.
11:14
We know where you are going.
217
662286
1922
We weten waar je naar toe gaat.
11:16
EveryElke day you go up northnoorden here and there.
218
664232
2681
Elke dag ga je overal naar toe,
hier in het noorden.
11:18
You traintrein womenvrouw, you teachonderwijzen them
219
666937
3048
Je verzorgt cursussen voor vrouwen
11:22
and alsoook you give them an
opportunitykans to have a jobbaan.
220
670009
3047
en je geeft ze kans op een baan.
11:25
You buildbouwen theirhun skillsvaardigheden. How about us?"
221
673080
2800
Je helpt ze vaardigheden
te ontwikkelen. En wij?"
11:27
(LaughterGelach)
222
675904
2851
(Gelach)
11:30
(ApplauseApplaus)
223
678779
2968
(Applaus)
11:33
"And you know, how about us?
224
681771
4364
"Wie denkt er aan ons?
11:38
What are we going to do?"
225
686159
1586
Wat moeten wij doen?"
11:39
I lookedkeek at them, and I said,
"I don't know."
226
687769
2372
Ik keek ze aan en zei:
"Weet ik niet."
11:42
(LaughterGelach)
227
690165
2818
(Gelach)
11:45
They said, "It's OK.
228
693007
1571
Ze zeiden: "Het geeft niet.
11:46
The only thing we can do, what we know,
229
694602
2160
Het enige dat wij kunnen, kennen,
vanaf onze allereerste dag,
is een geweer vasthouden en doden.
11:48
from the time we're borngeboren,
we just holdhouden the gungeweer and killdoden.
230
696786
3079
11:51
That's all we know."
231
699889
1276
Dat is alles."
Je begrijpt wat dat betekende.
11:53
And you know what that meansmiddelen.
232
701713
1469
11:55
It's a trapVal to me, of courseCursus.
233
703206
1887
Daar kon ik niet omheen.
11:57
So I walklopen out of there.
They said, "We'llWe zullen let you go, go."
234
705522
3453
Dus ik vertrok. Ze zeiden:
"We laten je gaan, ga maar."
Dus ik liep naar de auto,
12:01
And so I walkedwandelde into the carauto,
I sitzitten in the carauto,
235
709435
2904
stapte in en zei tegen de chauffeur:
"Keer om, terug naar kantoor."
12:04
and I told the driverbestuurder,
"TurnBeurt around and go back to the officekantoor."
236
712363
3270
12:07
At that time, we only
were supportingondersteuning van girlsmeisjes.
237
715999
3413
Tot dan toe hadden we
alleen de meisjes geholpen.
12:11
We only had moneygeld for womenvrouw to traintrein them,
238
719436
3461
We hadden alleen geld om
meisjes les te geven,
12:14
to sendsturen them to schoolschool-, and nothing elseanders.
239
722921
2618
om hen naar school te krijgen,
verder niets.
12:17
By the time I camekwam to the officekantoor,
240
725881
2531
Tegen de tijd dat we bij
het kantoor aankwamen,
waren de medewerkers natuurlijk verdwenen.
12:20
of courseCursus my trainerstrainers were goneweg.
241
728722
2253
12:22
They ranrende away home. NobodyNiemand stayedverbleef there.
242
730999
2970
Die waren allemaal naar huis gegaan.
Er was niemand meer.
12:26
My bodyguardBodyguard was the only one there,
243
734414
2500
Alleen mijn beveiliger was er nog.
12:29
and my voicestem was completelyhelemaal goneweg.
244
737390
2706
Ik had totaal geen stem meer.
12:32
I was shakengeschud up, and I satza on my tabletafel,
245
740120
3135
Ik was van streek en zat aan mijn bureau
12:35
and I said, "What am I going to do?"
246
743279
2008
en ik zei: "Wat ga ik doen?"
12:37
How am I going to solveoplossen this problemprobleem?
247
745827
2476
Hoe ga ik dit probleem oplossen?
12:40
Because we had trainingopleiding
going on up northnoorden alreadynu al.
248
748327
3404
We hadden in het noorden
al cursussen lopen.
12:44
HundredsHonderden of womenvrouw were there
comingkomt eraan to get trainingopleiding.
249
752080
3627
Honderden vrouwen kregen er al les.
12:48
So I was sittingzittend there,
all of a suddenplotseling, at this momentmoment,
250
756295
3753
Dus ik zat daar en plotseling,
op dat moment,
12:52
talkingpratend about momentumstuwkracht, we are,
251
760072
1953
we hebben het weer over momentum,
12:54
at that momentmoment,
252
762501
1881
op dat moment
12:56
one of my wonderfulprachtig donorsdonoren
calledriep me about a reportrapport.
253
764406
3968
belt een van mijn donateurs
over een rapport.
13:01
And she askedgevraagd me, "SakenaSakena?"
And I answeredantwoordde her.
254
769207
3533
Ze vraagt me: "Sakena?"
Ik gaf antwoord.
13:04
She said, "It's not you.
What's wrongfout with you?"
255
772764
2348
Ze zei: "Dit klinkt niet als jou.
Wat is er?"
13:07
I said, "Nothing." I triedbeproefd to coverdeksel.
256
775136
2619
Ik zei: "Niets."
Ik probeerde het te verbergen.
13:10
No matterer toe doen what I triedbeproefd to do,
she didn't believe me,
257
778461
2856
Wat ik ook deed, ze geloofde me niet,
13:13
and she askedgevraagd me again.
258
781341
1651
en ze vroeg me opnieuw.
13:15
"OK, tell me what's going on?"
259
783016
1842
"Kom op, vertel me wat er is?"
13:16
I told her the wholegeheel storyverhaal.
260
784882
2038
Ik vertelde haar het hele verhaal.
13:18
At that time, she said, "OK,
you go nextvolgende time, and you will help them.
261
786944
4651
En zij zei: "Als je er weer
naartoe gaat, help je ze.
Je gaat ze helpen."
13:24
You will help them."
262
792222
1611
13:26
And when, two daysdagen laterlater,
I wentgegaan the samedezelfde routeroute,
263
794142
3675
Toen ik twee dagen later
dezelfde weg nam,
stonden ze niet op dezelfde plek;
13:30
and do you know, they were not in here,
264
798364
2493
ze stonden een stuk verderop.
13:32
they were a little back furtherverder,
265
800881
2173
13:35
the samedezelfde youngjong menmannen, standingstaand up there
and holdingbezit the riflegeweer-
266
803078
4549
Dezelfde jonge mannen
stonden daar met hun geweren
13:39
and pointingwijzen to us to stop the carauto.
267
807651
2306
en gebaarden ons
dat we moesten stoppen
13:41
So we stoppedgestopt the carauto.
268
809981
1724
Dus we stopten.
13:43
I got out. I said, "OK, let's go with me."
269
811729
2880
Ik stapte uit. Ik zei:
"Kom maar met me mee."
13:46
And they said, "Yes."
270
814999
1278
En zij zeiden: "Ja."
13:48
I said, "On one conditionstaat,
that whateverwat dan ook I say, you acceptaccepteren it."
271
816301
4428
Ik zei: "Op één voorwaarde: wat ik
ook zeg, jullie moeten het accepteren."
13:53
And they said, yes, they do.
272
821046
1579
En ze zeiden: ja, dat doen we.
13:54
So I tooknam them to the mosquemoskee,
273
822649
1873
Dus ik nam ze mee naar de moskee,
en om een lang verhaal kort te maken,
13:56
and to make a long storyverhaal shortkort,
274
824863
2789
ik trainde hen; ik gaf hen een leraar.
13:59
I told them I'd give them teachersleraren.
275
827999
2423
14:02
TodayVandaag, they are the bestbeste trainerstrainers.
276
830763
3952
En nu zijn zij de beste trainers.
14:06
They learnleren EnglishEngels,
277
834739
1659
Ze leerden Engels,
14:08
they learnleren how to be teachersleraren,
278
836422
2436
ze leerden om leraren te zijn,
14:10
they learnleren computerscomputers,
279
838882
1738
ze leerden over computers,
14:12
and they are my guidesgidsen.
280
840644
1850
en ze zijn mijn gidsen.
14:14
EveryElke areaGebied that is unknownonbekend to us
in the mountainberg- areasgebieden,
281
842518
3837
Elk gebied dat we niet kennen
in de bergen:
14:18
they go with me.
They are aheadverder, and we go.
282
846379
2247
zij gaan met me mee, ze wijzen me de weg.
14:20
And they protectbeschermen us.
283
848650
1657
En ze beschermen ons.
14:23
And --
284
851275
1151
En...
14:24
(ApplauseApplaus)
285
852450
1151
(Applaus)
14:25
Thank you.
286
853625
1151
Dank je wel.
14:26
(ApplauseApplaus)
287
854800
3506
(Applaus)
14:30
That tellsvertelt you that educationonderwijs
transformstransformaties people.
288
858330
4159
Dat illustreert hoe onderwijs
mensen omvormt.
14:35
When you educateonderwijzen people,
289
863513
2134
Als je mensen schoolt,
14:37
they are going to be differentverschillend,
290
865671
1968
zullen ze anders zijn,
14:39
and todayvandaag all over,
291
867663
1683
en vandaag moeten we overal,
14:41
we need to work for gendergeslacht equalitygelijkheid.
292
869370
2372
werken aan gelijkheid
van mannen en vrouwen.
14:43
We cannotkan niet only traintrein womenvrouw
but forgetvergeten about the menmannen,
293
871766
3706
We kunnen niet alleen de vrouwen
scholen en de mannen vergeten,
14:47
because the menmannen are the realecht people
who are givinggeven womenvrouw the hardesthardste time.
294
875496
5454
want de mannen zijn echte mensen,
die het de vrouwen zo moeilijk maken.
14:52
(LaughterGelach)
295
880974
1579
(Gelach)
14:54
So we startedbegonnen trainingopleiding menmannen
because the menmannen should know
296
882577
3761
Dus we begonnen cursussen te verzorgen
voor de mannen, want zij moeten weten
14:58
the potentialpotentieel of womenvrouw,
297
886362
1467
wat vrouwen kunnen,
14:59
know how much these potentialpotentieel menmannen has,
298
887853
2501
wat zij zelf kunnen zijn,
15:02
and how much these womenvrouw
can do the samedezelfde jobbaan they are doing.
299
890378
4595
en hoe vrouwen hetzelfde werk
kunnen doen als zij.
15:06
So we are continuouslydoorlopend givinggeven
trainingopleiding to menmannen,
300
894997
3380
Dus we verzorgen nog steeds
cursussen voor mannen
15:10
and I really believe stronglysterk.
301
898401
3286
en ik geloof er echt in.
15:13
I liveleven in a countryland
that was a beautifulmooi countryland.
302
901711
3120
Ik woon in een land
dat een prachtig land was.
15:16
I just want to sharedelen this with you.
303
904855
1818
Ik wil dit gewoon met u delen.
15:19
It was a beautifulmooi countryland,
304
907006
1818
Het was een prachtig land,
15:20
beautifulmooi, peacefulvredig countryland.
305
908848
2031
mooi en vredig.
15:23
We were going everywhereoveral.
306
911276
1952
We konden overal naar toe.
15:25
WomenVrouwen were gettingkrijgen educationonderwijs:
307
913252
2073
Vrouwen werden opgeleid:
15:27
lawyeradvocaat, engineeringenieur, teacherleraar,
308
915349
2387
in rechten, voor ingenieur, voor lerares.
15:30
and we were going from househuis to househuis.
309
918205
2167
We gingen bij iedereen langs,
15:32
We never lockedopgesloten our doorsdeuren.
310
920396
1874
we deden nooit de deur op slot.
Maar je weet wat er in mijn land gebeurde.
15:34
But you know what happenedgebeurd to my countryland.
311
922912
1962
15:36
TodayVandaag, people cannotkan niet walklopen
out of theirhun doordeur- withoutzonder securityveiligheid issueskwesties.
312
924898
5816
Tegenwoordig kunnen mensen niet
zonder beveiliging op straat lopen.
15:43
But we want the samedezelfde
AfghanistanAfghanistan we had before.
313
931297
4933
Maar we willen het Afghanistan
van vroeger.
Ik wil jullie ook
de andere kant vertellen.
15:48
And I want to tell you the other sidekant.
314
936254
1944
15:50
TodayVandaag, the womenvrouw of AfghanistanAfghanistan
are workingwerkend very, very hardhard.
315
938222
3555
Tegenwoordig werken vrouwen
in Afghanistan heel erg hard.
15:54
They are earningverdiencapaciteit degreesgraden.
They are trainingopleiding to be lawyersadvocaten.
316
942166
4460
Ze halen diploma's.
Ze studeren voor advocaat.
15:58
They are trainingopleiding to be
doctorsartsen, back again.
317
946650
2230
Ze studeren weer voor dokter.
16:00
They are trainingopleiding to be teachersleraren,
318
948904
1650
Ze studeren voor lerares
16:02
and they are runninglopend businessesondernemingen.
319
950578
1984
en ze runnen bedrijven.
16:04
So it is so wonderfulprachtig
320
952927
2438
Het is geweldig om te zien hoe deze mensen
16:07
to see people like that
reachberijk theirhun completecompleet potentialpotentieel,
321
955389
4403
hun volledige potentieel verwezenlijken,
en dit gaat ook echt gebeuren.
16:12
and all of this is going to happengebeuren.
322
960109
2278
16:14
I want to sharedelen this with you,
323
962712
1842
Ik wil dit met jullie delen:
16:16
because of love,
324
964578
1404
vanwege liefde,
vanwege medeleven,
16:18
because of compassionmededogen,
325
966292
1793
en vanwege vertrouwen en eerlijkheid.
16:20
and because of trustvertrouwen and honestyeerlijkheid.
326
968109
3087
16:23
If you have these fewweinig things with you,
327
971220
3418
Als je deze dingen in je hebt,
zal je veel bereiken.
16:26
you will accomplishbereiken.
328
974939
1739
16:29
We have one poetdichter, MawlMawlānā Rūmī.
329
977019
3547
Wij hebben een dichter, Mevlana Rumi.
16:32
He said that by havingmet compassionmededogen
330
980590
4810
Hij zei dat we met compassie en liefde
16:37
and havingmet love,
you can conquerveroveren the worldwereld-.
331
985424
3223
de hele wereld kunnen veroveren.
En ik zeg het je: dat konden we.
16:40
And I tell you, we could.
332
988671
1570
16:42
And if we could do it in AfghanistanAfghanistan,
333
990265
2261
En als wij het konden in Afghanistan,
16:44
I am sure 100 percentprocent that everyoneiedereen
can do it in any partdeel of the worldwereld-.
334
992550
4342
dan weet ik 100 procent zeker dat iedereen
het kan, waar dan ook ter wereld.
16:48
Thank you very, very much.
335
996916
1739
Heel hartelijk bedankt.
(Applaus)
16:50
(ApplauseApplaus)
336
998679
2845
16:53
Thank you. Thank you.
337
1001548
5427
Dank je wel. Dank je.
(Applaus)
16:58
(ApplauseApplaus)
338
1006999
3239
Translated by Saskia O'Neill
Reviewed by Minthe Volders

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sakena Yacoobi - Education activist
At the Afghan Institute of Learning, Sakena Yacoobi provides teacher training to Afghan women, supporting education for girls and boys throughout the country.

Why you should listen

Sakena Yacoobi is executive director of the Afghan Institute of Learning (AIL), an Afghan women-led NGO she founded in 1995. After the Taliban closed girls’ schools in the 1990s, AIL supported 80 underground home schools for 3,000 girls in Afghanistan. Now, under Yacoobi’s leadership, AIL works at the grassroots level to empower women and bring education and health services to poor women and girls in rural and urban areas, serving hundreds of thousands of women and children a year through its training programs, Learning Centers, schools and clinics in both Afghanistan and Pakistan.

Yacoobi is the founder of the Afghan Institute of Learning, the Professor Sakena Yacoobi Private Hospital in Herat, the Professor Sakena Yacoobi Private High Schools in Kabul and the radio station Meraj in her hometown of Herat, Afghanistan.

More profile about the speaker
Sakena Yacoobi | Speaker | TED.com