ABOUT THE SPEAKER
Sakena Yacoobi - Education activist
At the Afghan Institute of Learning, Sakena Yacoobi provides teacher training to Afghan women, supporting education for girls and boys throughout the country.

Why you should listen

Sakena Yacoobi is executive director of the Afghan Institute of Learning (AIL), an Afghan women-led NGO she founded in 1995. After the Taliban closed girls’ schools in the 1990s, AIL supported 80 underground home schools for 3,000 girls in Afghanistan. Now, under Yacoobi’s leadership, AIL works at the grassroots level to empower women and bring education and health services to poor women and girls in rural and urban areas, serving hundreds of thousands of women and children a year through its training programs, Learning Centers, schools and clinics in both Afghanistan and Pakistan.

Yacoobi is the founder of the Afghan Institute of Learning, the Professor Sakena Yacoobi Private Hospital in Herat, the Professor Sakena Yacoobi Private High Schools in Kabul and the radio station Meraj in her hometown of Herat, Afghanistan.

More profile about the speaker
Sakena Yacoobi | Speaker | TED.com
TEDWomen 2015

Sakena Yacoobi: How I stopped the Taliban from shutting down my school

Сакена Јакоби (Sakena Yacoobi): Како сам спречила Талибане да затворе моју школу

Filmed:
1,497,714 views

Када су Талибани затворили све школе за девојчице у Авганистану, Сакена Јакоби је отворила нову школу у тајности, где је подучавала хиљаде жена и мушкараца. У овом ватреном, забавном говору, Сакена представља своју невероватну причу о томе како јој је два пута запрећено да престане са радом, као и своју визију за препород своје вољене земље.
- Education activist
At the Afghan Institute of Learning, Sakena Yacoobi provides teacher training to Afghan women, supporting education for girls and boys throughout the country. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
(Arabicarapski) I seekтражити refugeutočište in AllahAllah from cursedproklela SatanSotona.
In the NameIme of AllahAllah, the mostнајвише GraciousMilostivi, the mostнајвише MercifulMilostivi.
0
1346
3629
Тражим спас у Алаху од уклетог сатане.
У име Алаха, највишег и милостивог.
00:16
(Englishengleski) I was bornрођен
in a middleсредина classкласа familyпородица.
1
4999
2810
Рођена сам у породици средње класе.
00:20
My fatherотац was fiveпет yearsгодине oldстари
when he lostизгубљено his fatherотац,
2
8642
3837
Мом оцу је било пет година
када је изгубио оца,
00:25
but by the time I was bornрођен,
3
13233
3079
али кад сам се ја родила,
00:28
he was alreadyвећ a businessmanбизнисмен.
4
16336
1825
он је већ био бизнисмен.
00:31
But it didn't make a differenceразлика to him
5
19320
2428
Мом оцу није било важно
00:33
if his childrenдеца were going to be
a boyдечко or a girlдевојка:
6
21772
2908
да ли су му деца синови или ћерке.
00:36
they were going to go to schoolшкола.
7
24704
1603
Они ће похађати школу.
00:38
So I guessпретпостављам I was the luckyСрећно one.
8
26879
2412
Претпостављам да сам имала среће.
00:42
My motherмајка had 16 pregnanciestrudnoća.
9
30482
2452
Моја мајка је изнела 16 трудноћа.
00:45
From 16 pregnanciestrudnoća, fiveпет of us are aliveжив.
10
33926
4563
Од тих 16, само нас петоро
смо преживели.
00:51
You can imagineзамислити as a childдете
what I wentотишао throughкроз.
11
39418
3874
Можете да замислите
шта сам као дете доживљавала.
00:56
Day to day, I watchedгледао womenЖене
12
44008
2849
Сваки дан сам гледала жене
00:58
beingбиће carriedноси to a graveyardgroblje,
13
46881
2746
које су односили на гробље
01:02
or watchedгледао childrenдеца going to a graveyardgroblje.
14
50151
3980
или децу која су тамо ишла.
01:07
At that time, when I
finishedготов my highвисоко schoolшкола,
15
55555
3024
У то време,
када сам завршила средњу школу,
01:10
I really wanted to be a doctorдоктор.
16
58603
2379
желела сам да постанем доктор.
01:13
I wanted to be a doctorдоктор
to help womenЖене and childrenдеца.
17
61371
3849
Желела сам да будем доктор
да бих помагала женама и деци.
01:18
So I completedзавршено my educationобразовање,
18
66053
2445
Зато сам завршила средњу школу,
01:20
but I wanted to go to universityуниверзитет.
19
68522
2420
али сам желела да похађам факултет.
01:23
UnfortunatelyNa žalost, in my countryземљу,
there wasn'tније a dormitoryspavaonici for girlsдевојке,
20
71290
4684
Нажалост, у мојој земљи
није било домова за девојчице.
01:28
so I was acceptedприхваћено in medicalмедицински schoolшкола,
but I could not go there.
21
76585
4402
Мене су примили у медицинску школу,
али нисам могла тамо да одем.
01:33
So as a resultрезултат, my fatherотац
sentпослат me to AmericaAmerika.
22
81606
4691
Зато ме је отац послао у Америку.
01:38
I cameДошао to AmericaAmerika.
23
86999
1909
Дошла сам у Америку.
01:40
I completedзавршено my educationобразовање.
24
88932
2050
Завршила сам факултет.
01:43
While I was completingDovršavanje my educationобразовање,
25
91355
2420
Док сам студирала,
01:45
my countryземљу was invadednapao by RussiaRusija.
26
93799
3127
моју земљу је напала Русија.
01:50
And do you know that at the time
I was completingDovršavanje my educationобразовање,
27
98299
4083
У то време док сам завршавала студије,
01:54
I didn't know what was going on
with my familyпородица or with my countryземљу.
28
102406
3738
нисам знала шта се дешава
са мојом породицом и земљом.
01:58
There were monthsмесеци, yearsгодине,
I didn't know about it.
29
106454
3111
Некада би прошли месеци и године
а да ја ништа нисам знала.
02:02
My familyпородица was in a refugeeизбеглица campкамп.
30
110358
3002
Моја породица је била у избегличком кампу.
02:06
So as soonускоро as I completedзавршено my educationобразовање,
31
114789
3436
Чим сам завршила студије,
02:10
I broughtдоведен my familyпородица to AmericaAmerika.
32
118844
1985
довела сам своју породицу у Америку.
02:13
I wanted them to be safeсигурно.
33
121400
2226
Желела сам да буду безбедни.
02:16
But where was my heartсрце?
34
124046
1762
Међутим, где ми је било срце?
02:18
My heartсрце was in AfghanistanAvganistan.
35
126110
2087
Срце ми је било у Авганистану.
02:20
Day after day,
when I listenedслушао to the newsвести,
36
128522
3254
Сваки дан док сам слушала вести,
02:23
when I followedзатим what was
going on with my countryземљу,
37
131800
2674
док сам гледала
шта се у мојој земљи дешава,
02:26
my heartсрце was breakingломљење up.
38
134498
1571
срце ми се сламало.
02:28
I really wanted to go back to my countryземљу,
39
136442
2199
Заиста сам желела
да се вратим у своју земљу,
02:31
but at the sameисти time I knewзнала
I could not go there,
40
139014
2769
али сам у исто време знала
да то не могу да урадим.
02:33
because there was no placeместо for me.
41
141807
2389
Тамо није било места за мене.
02:36
I had a good jobпосао.
42
144577
1770
Имала сам добар посао.
02:38
I was a professorпрофесор at a universityуниверзитет.
43
146371
2285
Била сам професор на факултету.
02:40
I earnedзарадила good moneyновац.
44
148680
1802
Имала сам добру плату.
02:42
I had a good life.
45
150506
1666
Имала сам добар живот.
02:44
My familyпородица was here.
46
152196
1787
Моја породица је била овде.
02:46
I could liveживи with them.
47
154007
1991
Могла сам да живим са њима.
02:48
But I wasn'tније happyсрећан.
48
156022
1858
Ипак, нисам била срећна.
02:49
I wanted to go back home.
49
157904
1721
Желела сам да се вратим кући.
02:52
So I wentотишао to the refugeeизбеглица campкамп.
50
160000
2174
Тако сам отишла у избеглички камп,
02:54
And when I wentотишао
to the refugeeизбеглица campкамп in PakistanPakistan,
51
162912
3190
а када сам стигла
у избеглички камп у Пакистану,
02:58
there were 7.5 millionмилиона refugeesизбеглице.
52
166126
2905
тамо је било 7,5 милиона избеглица.
03:01
7.5 millionмилиона refugeesизбеглице.
53
169745
2431
Седам и по милиона избеглица.
03:04
About 90 percentпроценат of them
were womenЖене and childrenдеца.
54
172898
4095
Око 90% њих били су жене и деца.
03:09
MostVećina of the menмушкарци have been killedубијен
or they were in warрат.
55
177811
3277
Већина мушкараца је била убијена
или су отишли у рат.
03:13
And you know, in the refugeeизбеглица campкамп,
56
181850
2467
Знате, у избегличком кампу
03:16
when I wentотишао day-to-dayиз дана у дан to do a surveyанкета,
57
184698
2484
када сам ишла тамо сваки дан
да радим анкету,
03:19
I foundнашао things you never could imagineзамислити.
58
187674
3707
открила сам ствари
које не можете ни да замислите.
03:24
I saw a widowudovica with fiveпет to eightосам childrenдеца
59
192174
2675
Видела сам удовицу
са петоро до осморо деце
03:26
sittingседење there and weepinguplakane
60
194873
2221
која је седела и плакала
03:29
and not knowingзнајући what to do.
61
197435
1556
и није знала шта да ради.
03:31
I saw a youngмлади womanжена
have no way to go anywhereбило где,
62
199396
3373
Видела сам младу жену
која није имала где да оде.
03:35
no educationобразовање, no entertainmentЗабава,
no placeместо to even liveживи.
63
203070
4881
Тамо није постојало ни образовање
ни забава, чак ни место за живот.
03:40
I saw youngмлади menмушкарци that had lostизгубљено
theirњихова fatherотац and theirњихова home,
64
208736
4778
Видела сам младиће
који су изгубили очеве и дом
03:45
and they are supportingza podršku the familyпородица
as a 10-to--do-12-year-године oldстари boyдечко --
65
213538
4893
и који су помагали своје породице.
Ти дечаци су имали од 10 до 12 година
03:50
beingбиће the headглава of the householdдомаћинство,
66
218455
1690
и били су глава породице.
03:52
tryingпокушавајући to protectзаштитити theirњихова sisterсестра
and theirњихова motherмајка and theirњихова childrenдеца.
67
220169
3191
Покушавали су да заштите своје сестре,
мајке и њихову децу.
03:56
So it was a very devastatingразарајуће situationситуација.
68
224113
3039
То је била поражавајућа ситуација.
03:59
My heartсрце was beatingпремлаћивање for my people,
69
227176
2928
Моје срце је куцало за моје сународнике,
04:02
and I didn't know what to do.
70
230128
1667
али нисам знала шта могу да урадим.
04:04
At that momentтренутак, we talk about momentumмоментум.
71
232533
2611
У том тренутку - причамо о импулсу -
04:07
At that momentтренутак, I feltосетио,
what can I do for these people?
72
235636
3800
у том тренутку сам се питала
шта могу да урадим за те људе.
04:11
How could I help these people?
73
239801
1803
Како да им помогнем?
04:13
I am one individualпојединац.
What can I do for them?
74
241628
3038
Ја сам само једна особа.
Шта могу да урадим за њих?
04:17
But at that momentтренутак, I knewзнала
75
245205
2643
Међутим, у том тренутку сам знала
04:19
that educationобразовање changedпромењено my life.
76
247872
2547
да је образовање променило мој живот.
04:22
It transformedтрансформисано me. It gaveдала me statusстатус.
77
250745
3714
Оно ме је преобразило. Дало ми је статус.
04:26
It gaveдала me confidenceсамопоуздање.
It gaveдала me a careerкаријера.
78
254483
3631
Дало ми је самопоуздање.
Дало ми је каријеру.
04:30
It helpedпомогао me to supportподршка my familyпородица,
79
258138
2214
Помогло ми је да издржавам своју породицу
04:32
to bringдовести my familyпородица to anotherдруги countryземљу,
80
260376
2455
и да их доведем у другу земљу
04:34
to be safeсигурно.
81
262855
1164
да би били безбедни.
04:36
And I knewзнала that at that momentтренутак
82
264853
2737
У том тренутку сам знала
04:39
that what I should give to my people
is educationобразовање and healthздравље,
83
267614
4008
да је оно што треба да пружим
мојим сународницима образовање и здравље,
04:43
and that's what I wentотишао after.
84
271932
1587
па сам тим путем и кренула.
04:45
But do you think it was easyлако?
85
273942
2341
Да ли мислите да ми је било лако?
04:48
No, because at that time, educationобразовање
was bannedзабрањено for girlsдевојке, completelyу потпуности.
86
276695
6532
Не, јер је образовање у то време
било потпуно забрањено за девојчице.
04:56
And alsoтакође, by RussiaRusija invadingnapadaju AfghanistanAvganistan,
87
284346
3688
Такође, пошто је Русија напала Авганистан,
05:00
people were not trustingverovati anyoneбило ко.
88
288058
2183
људи нису никоме веровали.
05:03
It was very hardтешко to come and say,
"I want to do this."
89
291058
3722
Било је тешко доћи и рећи:
„Ја желим да то урадим.”
05:06
Who am I?
90
294804
1421
Ко сам ја?
05:08
SomebodyNeko who comesдолази from the UnitedUjedinjeni StatesDržava.
91
296249
2126
Неко ко је дошао из САД-а.
05:10
SomebodyNeko who got educatedобразован here.
92
298399
1898
Неко ко се тамо образовао.
05:12
Did they trustповерење me? Of courseкурс not.
93
300321
2674
Да ли су ми веровали? Наравно да нису.
05:15
So I really neededпотребно to buildизградити
the trustповерење in this communityзаједница.
94
303622
4314
Зато сам морала да изградим
поверење у тој заједници.
05:19
How am I going to do that?
95
307960
1841
Како сам то урадила?
05:22
I wentотишао and surveyedobuhvaćenih istraživanjem and lookedпогледао and lookedпогледао.
96
310372
2897
Радила сам анкете и посматрала и учила.
05:25
I askedпитао.
97
313626
1309
Распитивала сам се.
05:26
FinallyKonačno, I foundнашао one man.
98
314959
2262
Најзад сам пронашла једног човека.
05:29
He was 80 yearsгодине oldстари.
99
317674
1436
Њему је било 80 година
05:31
He was a mullahmula.
100
319412
1412
и био је мула.
05:33
I wentотишао to his tentшатор in the campкамп,
101
321435
2635
Отишла сам до његовог шатора у кампу
05:36
and I askedпитао him,
102
324451
1595
и рекла му:
05:38
"I want to make you a teacherнаставник."
103
326070
2095
„Желим да од тебе направим учитеља.”
05:41
And he lookedпогледао at me,
104
329117
1651
Он ме је погледао и рекао:
05:42
and he said, "CrazyLuda womanжена,
105
330792
1373
„Луда жено,
05:45
crazyлуд womanжена, how do you think
I can be a teacherнаставник?"
106
333157
4008
луда жено, како то мислиш
да ја могу да будем учитељ?”,
05:49
And I told him,
"I will make you a teacherнаставник."
107
337911
2484
а ја сам му одговорила:
„Ја ћу те научити како.”
05:52
FinallyKonačno, he acceptedприхваћено my offerпонуда,
108
340705
2143
Он је напослетку прихватио моју понуду.
05:55
and onceједном I startedпочела a classкласа
in his compoundједињење,
109
343554
2802
Када сам почела да му држим часове,
05:58
the wordреч spreadширити all over.
110
346935
1913
то се прочуло.
06:01
In a matterматерија of one yearгодине,
111
349657
2142
За само годину дана
06:03
we had 25 schoolsшколе setкомплет up,
112
351823
2921
отворили смо 25 школа,
06:06
15,000 childrenдеца going to schoolшкола,
113
354768
2944
15 000 деце се школовало
06:09
and it was amazingНевероватно.
114
357736
2096
и то је било невероватно.
06:11
(ApplauseAplauz)
115
359856
2237
(Аплауз)
06:14
Thank you.
116
362117
1151
Хвала.
Хвала.
06:16
Thank you.
117
364236
1151
06:18
But of courseкурс, we're doing all our work,
we were givingдавање teacherнаставник trainingобука.
118
366252
5542
Наравно, ми смо радили свој посао.
Подучавали смо људе да буду учитељи.
06:23
We were trainingобука women'sжене rightsправа,
humanљудско rightsправа, democracyдемократија, ruleправило of lawзакон.
119
371818
4769
Предавали смо женска права,
људска права, демократију, закон.
06:28
We were givingдавање all kindsврсте of trainingобука.
120
376611
2429
Држали смо све врсте предавања.
06:31
And one day, I tell you,
121
379064
2476
И једног дана, кажем вам,
06:34
one day I was in the officeканцеларија
in PeshawarPeshawara, PakistanPakistan.
122
382087
3659
једног дана сам седела
у канцеларији у Пешавару, у Пакистану.
06:38
All of a suddenизненадан, I saw my staffособље
runningтрчање to roomsСобе and lockingzaključavanje the doorsврата
123
386556
4910
Одједном сам видела
да особље трчи у собе и закључава врата.
06:43
and tellingговорећи me, "RunPokreni away, hideсакрити!"
124
391490
2953
Викали су: „Бежи! Сакриј се!”
06:47
And you know, as a leaderлидер, what do you do?
125
395268
2508
Знате, као претпостављени,
шта у таквој ситуацији радите?
06:50
You're scaredуплашен. You know it's dangerousопасно.
126
398419
3874
Уплашите се. Знате да је ситуација опасна.
06:54
You know your life is on the lineлине.
127
402317
1770
Знате да стављате живот на коцку,
06:56
But as a leaderлидер,
you have to holdдржати it togetherзаједно.
128
404111
2785
али као вођа, морате да се контролишете.
06:59
You have to holdдржати it togetherзаједно
and showсхов strengthснага.
129
407309
2698
Морате да се контролишете
и да будете јаки.
07:02
So I said, "What's going on?"
130
410412
2206
Упитала сам: „Шта се дешава?”
07:04
And these people were pouringзаливање
into my officeканцеларија.
131
412642
2865
Људи су улетели у моју канцеларију.
07:07
So I invitedпозвани them to the officeканцеларија.
132
415880
1659
Зато сам их позвала да уђу.
07:09
They cameДошао, and there were
nineдевет of them -- nineдевет TalibanTalibana.
133
417563
4611
Ушли су, деветорица њих -
деветорица Талибана.
07:14
They were the ugliestnajružniji looking menмушкарци
you can ever see.
134
422753
2722
То су били најружнији људи
које ћете икада видети.
07:17
(LaughterSmeh)
135
425499
2041
(Смех)
07:19
Very mean-lookingzgodan people,
136
427564
1998
Људи који су изгледали подло,
07:21
blackцрн clothesОдећа, blackцрн turbanturban,
137
429586
2247
у црној одећи са црним турбанима.
07:23
and they pourпоур into my officeканцеларија.
138
431857
1736
Улетели су у моју канцеларију.
07:26
And I invitedпозвани them
to have a seatседиште and have teaчај.
139
434046
3293
Позвала сам их да седну
и понудила их чајем.
07:29
They said no. They are not
going to drinkпиће teaчај.
140
437641
2492
Они су одбили. Нису хтели да пију чај.
07:32
And of courseкурс, with the toneтон
of voiceглас they were usingКористећи,
141
440934
3452
Наравно, тон којим су говорили
07:36
it was very scaryстрашно,
142
444410
1396
био је застрашујући
07:37
but I was really shakingтресење up.
143
445830
2587
и плашио ме је,
07:40
But alsoтакође I was strongјак, holdingдржање myselfЈа сам up.
144
448441
3579
али сам била јака и храбро сам се држала.
07:44
And, of courseкурс, by that time,
you know how I dressхаљина --
145
452424
2930
Наравно, до тада сам почела
да носим црни хиџаб
07:47
I dressхаљина from headглава to toeprst in a blackцрн hijabmaramu.
146
455378
2571
који ме је покривао од главе до пете.
07:49
The only thing you could see, my eyesочи.
147
457973
2483
Једино су ми очи биле видљиве.
07:53
They askedпитао me, "What are you doing?
148
461464
2454
Они су ме питали: „Шта то радиш?
07:55
Don't you know that schoolшкола
is bannedзабрањено for girlsдевојке?
149
463942
3405
Да ли знаш да је школовање
забрањено за девојчице?
07:59
What are you doing here?"
150
467776
1738
Шта радиш овде?”, питали су.
08:01
And you know, I just lookedпогледао at them,
151
469926
2597
Знате, ја сам их само погледала
08:04
and I said, "What schoolшкола?
Where is the schoolшкола?"
152
472547
2595
и рекла: „Каква школа?
Где ви овде видите школу?”
08:07
(LaughterSmeh)
153
475507
2801
(Смех)
08:10
(ApplauseAplauz)
154
478332
3096
(Аплауз)
08:13
And they look at my faceлице, and they said,
"You are teachingУчити girlsдевојке here."
155
481452
3761
Они су ме погледали у очи и рекли:
„Ти овде подучаваш девојчице.”
08:17
I said, "This is a houseкућа of somebodyнеко.
156
485237
2834
Рекла сам: „Ово је нечија кућа.
08:20
We have some studentsстуденти comingдолазе,
157
488428
1904
Неки студенти ту долазе.
08:22
and they are all learningучење
KoranKuran, HolySveti BookKnjiga.
158
490356
2952
Сви они проучавају Куран, свету књигу.
08:25
And you know, KoranKuran saysкаже that
if you learnучи the HolySveti BookKnjiga, the womanжена,
159
493792
4270
Знате, у Курану пише
да жене које уче из свете књиге
08:30
they can be a good wifeжена,
160
498086
2253
постају добре жене
08:32
and they can obeyпоштовати theirњихова husbandмуж."
161
500363
2040
које су послушне према својим мужевима.”
08:34
(LaughterSmeh)
162
502768
4144
(Смех)
08:38
And I tell you one thing:
163
506936
1817
Рећи ћу вам једну ствар:
08:40
that's the way you work with those people,
and you know --
164
508777
2723
тако се разговара
са таквим људима и знате...
08:43
(LaughterSmeh)
165
511524
1451
(Смех)
08:44
So by that time,
they startedпочела speakingговорећи PashtoPašto.
166
512999
4023
Тада су они почели
да причају паштунски између себе.
08:49
They talkedпричао to eachсваки other,
167
517046
1929
Разговарали су, па рекоше:
08:50
and they said, "Let's go,
leaveодлази her aloneсами, she's OK."
168
518999
2690
„Хајдемо. Оставите је на миру,
она је у реду.”
08:54
And you know, this time,
I offeredпонуђени them teaчај again,
169
522904
3904
И знате, тада сам им поново понудила чај
08:58
and they tookузела a sipgutljaj and they laughedсмејао се.
170
526832
2658
и они су отпили гутљај и отишли.
09:02
By that time, my staffособље
pouredсипао into my officeканцеларија.
171
530141
4127
До тада је особље
већ било у мојој канцеларији.
09:06
They were scaredуплашен to deathсмрт.
172
534292
2015
Били су на смрт престрашени.
09:08
They didn't know why they didn't killубиј me.
173
536331
2071
Нису знали зашто нисам убијена.
09:10
They didn't know why
they didn't take me away.
174
538426
2437
Нису знали зашто нисам одведена,
09:12
But everybodyсвима was happyсрећан to see me.
175
540887
2738
али сви су били срећни да ме виде.
09:16
Very happyсрећан, and I was happyсрећан
to be aliveжив, of courseкурс.
176
544164
2993
Веома срећни. И ја сам била срећна
што сам остала жива, наравно.
09:19
(LaughterSmeh)
177
547181
1151
(Смех)
09:20
Of courseкурс, I was happyсрећан to be aliveжив.
178
548356
2014
Наравно да сам била срећна што сам жива.
09:22
But alsoтакође, as we continuouslyнепрекидно gaveдала
trainingобука duringу току the fallпасти of the TalibanTalibana --
179
550394
5876
Такође, ми смо без прекида подучавали
током пада Талибана.
Наравно, подучавање за њихово време
09:28
of courseкурс duringу току the TalibanTalibana
there is anotherдруги storyприча.
180
556294
2437
потпуно је друга ствар.
09:30
We wentотишао undergroundпод земљом and we providedобезбеђени
educationобразовање for 80 schoolgirlsљkolarke,
181
558755
4159
Радили смо у тајности
и успели да образујемо 80 девојчица:
09:34
3,000 studentsстуденти undergroundпод земљом,
and continuouslyнепрекидно we trainedобучени.
182
562938
3523
укупно 3 000 ученика.
И нисмо престајали.
09:38
With the fallпасти of the TalibanTalibana,
we wentотишао into the countryземљу,
183
566802
2917
Након пада Талибана, отишли смо на село
09:41
and we openedотворен schoolшкола after schoolшкола.
184
569743
2460
и отварали смо школу за школом
09:44
We openedотворен women'sжене learningучење centerцентар.
185
572227
2405
Отворили смо центар за образовање жена.
09:46
We continuouslyнепрекидно openedотворен clinicsклинике.
186
574656
1936
Отварали смо стално клинике.
09:48
We workedрадио је with mothersмајке and childrenдеца.
187
576616
1984
Радили смо са мајкама и децом.
09:50
We had reproductivereprodukcije healthздравље trainingобука.
188
578624
1723
Причали смо о сексуалном образовању.
09:52
We had all kindsврсте of trainingобука
that you can imagineзамислити.
189
580371
2816
Држали смо сва могућа предавања
која можете да замислите.
09:55
I was very happyсрећан. I was delightedодушевљен
with the outcomeисход of my work.
190
583489
4269
Била сам пресрећна.
Резултат мог рада ме је чинио срећном.
10:00
And one day, with fourчетири trainerstreneri
and one bodyguardtelohranitelj,
191
588155
3259
Једног дана, ишла сам на север Кабула
10:03
I was going up northсевер of KabulKabul,
192
591771
2436
са четворо учитеља и једним телохранитељем
10:06
and all of a suddenизненадан, again,
193
594692
1920
када ме је поново изненада зауставила
10:09
I was stoppedпрестала in the middleсредина of the roadпут
194
597239
2278
група од 19 младића
10:11
by 19 youngмлади menмушкарци.
195
599541
1891
на сред пута.
10:13
RiflesPuške on theirњихова shouldersрамена,
they blockedблокирано the roadпут.
196
601836
2643
Носили су пушке на раменима
и блокирали су пут.
10:17
And I told my driverвозач, "What's going on?"
197
605646
2905
Питала сам возача: „Шта се дешава?”,
10:20
And the driverвозач said, "I don't know."
198
608575
1723
а он ми је одговорио: „Не знам.”
10:22
He askedпитао them. They said,
"We have nothing to do with you."
199
610322
2769
Питао их је. Момци рекоше:
„Немамо ништа са тобом.”
10:25
They calledпозвани my nameиме.
They said, "We want her."
200
613115
3007
Позвали су ме по имену.
Рекоше: „Она нам треба.”
10:28
My bodyguardtelohranitelj got out, said,
"I can answerодговор you.
201
616828
2903
Мој телохранитељ је изашао,
рекавши да ће им он одговорити.
10:31
What do you want?"
202
619755
1294
„Шта желите?”, упитао је.
10:33
They said, "Nothing." They calledпозвани my nameиме.
203
621073
2007
Они рекоше: „Ништа” и опет ме позваше.
10:35
And by that time, the womenЖене
are yellingвиче and screamingвришти insideу the carауто.
204
623104
4871
До тада су жене у колима
већ викале и вриштале.
10:39
I am very shakenpotresen up,
and I told myselfЈа сам, this is it.
205
627999
2555
Била сам уплашена и рекох себи:
„То је то.”
10:42
This time, we all are going to be killedубијен.
206
630578
2517
Овај пут ће нас све побити.
10:45
There is no doubtсумња in my mindум.
207
633119
2300
У то уопште нисам сумњала.
10:47
But still, the momentтренутак comesдолази,
and you take strengthснага
208
635721
4912
Ипак, у таквим тренуцима, постајете храбри
10:52
from whateverшта год you believe
and whateverшта год you do.
209
640657
2874
да се борите за оно што радите
и у шта верујете.
10:55
It's in your heartсрце.
210
643555
1365
То вам је у срцу.
10:56
You believe in your worthвреди,
and you can walkходати on it.
211
644944
2875
Верујете у своју вредност
и из ње црпите снагу.
10:59
So I just holdдржати myselfЈа сам
on the sideстрана of the carауто.
212
647843
3539
Стала сам поред аутомобила.
11:03
My legnoga was shakingтресење, and I got outsideспоља.
213
651406
3555
Нога ми се тресла, па сам изашла.
11:06
And I askedпитао them, "What can I do for you?"
214
654985
2500
Упитала сам их:
„Шта могу да учиним за вас?”
11:09
You know what they said to me?
215
657509
1587
Знате шта су ми одговорили?
11:11
They said, "We know who you are.
216
659120
3142
Рекли су ми: „Ми знамо ко си.
11:14
We know where you are going.
217
662286
1922
Знамо и где идеш.
11:16
EverySvaki day you go up northсевер here and there.
218
664232
2681
Сваки дан идеш на север, тамо-амо.
11:18
You trainвоз womenЖене, you teachнаучити them
219
666937
3048
Подучаваш жене, учиш их
11:22
and alsoтакође you give them an
opportunityприлика to have a jobпосао.
220
670009
3047
и пружаш им могућност да се запосле.
11:25
You buildизградити theirњихова skillsвештине. How about us?"
221
673080
2800
Ти их оспособљујеш. Зашто не би и нас?”
11:27
(LaughterSmeh)
222
675904
2851
(Смех)
11:30
(ApplauseAplauz)
223
678779
2968
(Аплауз)
11:33
"And you know, how about us?
224
681771
4364
„А шта ћемо ми?”
11:38
What are we going to do?"
225
686159
1586
„Шта ћемо ми да радимо?”
11:39
I lookedпогледао at them, and I said,
"I don't know."
226
687769
2372
Погледала сам их и рекла:„Не знам.”
11:42
(LaughterSmeh)
227
690165
2818
(Смех)
11:45
They said, "It's OK.
228
693007
1571
Рекли су: „У реду је.
11:46
The only thing we can do, what we know,
229
694602
2160
Једино што знамо да радимо
11:48
from the time we're bornрођен,
we just holdдржати the gunпиштољ and killубиј.
230
696786
3079
од кад се родимо
је да држимо пушку и да убијамо.
11:51
That's all we know."
231
699889
1276
То је све што знамо.”
11:53
And you know what that meansзначи.
232
701713
1469
Знате шта то значи.
11:55
It's a trapzamka to me, of courseкурс.
233
703206
1887
То је замка за мене, наравно.
11:57
So I walkходати out of there.
They said, "We'llCemo let you go, go."
234
705522
3453
Зато се извлачим из ње.
Они кажу: „Пустићемо те, иди.”
12:01
And so I walkedходао into the carауто,
I sitседите in the carауто,
235
709435
2904
Ја се враћам у кола, седам
12:04
and I told the driverвозач,
"TurnRed around and go back to the officeканцеларија."
236
712363
3270
и кажем возачу:
„Окрени ауто и врати се у канцеларију.”
12:07
At that time, we only
were supportingza podršku girlsдевојке.
237
715999
3413
У то време смо помагали само девојчицама.
12:11
We only had moneyновац for womenЖене to trainвоз them,
238
719436
3461
Имали смо новца само за њихово образовање,
12:14
to sendпошаљи them to schoolшкола, and nothing elseдруго.
239
722921
2618
да их пошаљемо у школу и ништа више.
12:17
By the time I cameДошао to the officeканцеларија,
240
725881
2531
Кад сам се вратила у канцеларију,
12:20
of courseкурс my trainerstreneri were goneотишла.
241
728722
2253
моје особље је, наравно, било отишло.
12:22
They ranтрчао away home. NobodyNiko nije stayedостао there.
242
730999
2970
Побегли су кући. Нико није остао.
12:26
My bodyguardtelohranitelj was the only one there,
243
734414
2500
Само је мој телохранитељ био ту.
12:29
and my voiceглас was completelyу потпуности goneотишла.
244
737390
2706
Издао ме је глас.
12:32
I was shakenpotresen up, and I satсат on my tableсто,
245
740120
3135
Била сам потресена.
Села сам за сто и рекла:
12:35
and I said, "What am I going to do?"
246
743279
2008
„Шта ћу сада да радим?”
12:37
How am I going to solveреши this problemпроблем?
247
745827
2476
„Како ћу да решим овај проблем?”
12:40
Because we had trainingобука
going on up northсевер alreadyвећ.
248
748327
3404
Јер, већ смо имали један програм
на северу у то време.
12:44
HundredsNa stotine of womenЖене were there
comingдолазе to get trainingобука.
249
752080
3627
Хиљаде жена су дошле.
12:48
So I was sittingседење there,
all of a suddenизненадан, at this momentтренутак,
250
756295
3753
Тако сам седела, кад ме је наједном,
12:52
talkingпричају about momentumмоментум, we are,
251
760072
1953
кад смо већ код импулса,
12:54
at that momentтренутак,
252
762501
1881
у том тренутку
12:56
one of my wonderfulДивно donorsdonatori
calledпозвани me about a reportизвештај.
253
764406
3968
један од мојих дивних донатора
позвао у вези извештаја.
13:01
And she askedпитао me, "SakenaSakena?"
And I answeredодговорио her.
254
769207
3533
Позвала је: „Сакена?” Одговорила сам јој.
13:04
She said, "It's not you.
What's wrongпогрешно with you?"
255
772764
2348
Она рече: „То ниси ти. Шта није у реду?”
13:07
I said, "Nothing." I triedПокушали to coverпоклопац.
256
775136
2619
„Ништа”, рекох.
Покушала сам да избегнем питање.
13:10
No matterматерија what I triedПокушали to do,
she didn't believe me,
257
778461
2856
Шта год бих рекла, она ми није поверовала,
па ме поново упита шта није у реду.
13:13
and she askedпитао me again.
258
781341
1651
13:15
"OK, tell me what's going on?"
259
783016
1842
„Добро, сад ми реци шта се дешава.”
13:16
I told her the wholeцела storyприча.
260
784882
2038
Све сам јој испричала.
13:18
At that time, she said, "OK,
you go nextследећи time, and you will help them.
261
786944
4651
Она ми рече: „Oкеј, иди опет тамо,
а овај пут ћеш да им помогнеш.”
13:24
You will help them."
262
792222
1611
„Помоћи ћеш им.”
13:26
And when, two daysдана laterкасније,
I wentотишао the sameисти routeрута,
263
794142
3675
Када сам два дана касније
ишла истом трасом,
13:30
and do you know, they were not in here,
264
798364
2493
њих више тамо није било.
13:32
they were a little back furtherдаље,
265
800881
2173
Били су мало даље, исти млади мушкарци.
13:35
the sameисти youngмлади menмушкарци, standingстојећи up there
and holdingдржање the rifleпушка
266
803078
4549
Стајали су ту и држали пушке
уперене у нас,
13:39
and pointingPostavljanje pokazivača to us to stop the carауто.
267
807651
2306
сигнализирајући нам да зауставимо ауто.
13:41
So we stoppedпрестала the carауто.
268
809981
1724
Стали смо.
13:43
I got out. I said, "OK, let's go with me."
269
811729
2880
Изашла сам из кола и рекла им:
„Добро, пођите са мном.”
13:46
And they said, "Yes."
270
814999
1278
Они пристадоше.
13:48
I said, "On one conditionстање,
that whateverшта год I say, you acceptприхватити it."
271
816301
4428
„Под једним условом”, рекох.
„Шта год да кажем,
морате да то прихватите.”
13:53
And they said, yes, they do.
272
821046
1579
Они се сложише.
13:54
So I tookузела them to the mosquedžamija,
273
822649
1873
Тако сам их одвела у џамију.
13:56
and to make a long storyприча shortкратак,
274
824863
2789
Да скратим причу,
13:59
I told them I'd give them teachersнаставници.
275
827999
2423
рекла сам им да ћу им обезбедити учитеље.
14:02
TodayDanas, they are the bestнајбоље trainerstreneri.
276
830763
3952
Данас су они најбољи међу њима.
14:06
They learnучи Englishengleski,
277
834739
1659
Уче енглески,
14:08
they learnучи how to be teachersнаставници,
278
836422
2436
уче како да буду учитељи,
14:10
they learnучи computersрачунари,
279
838882
1738
уче да раде са компјутерима
14:12
and they are my guidesvodiči.
280
840644
1850
и они су моји водичи.
14:14
EverySvaki areaподручје that is unknownnepoznat to us
in the mountainпланина areasобласти,
281
842518
3837
Иду са мном у сваку планинску област
14:18
they go with me.
They are aheadнапред, and we go.
282
846379
2247
коју не познајем. Они воде, а ми пратимо.
14:20
And they protectзаштитити us.
283
848650
1657
Они нас штите.
14:23
And --
284
851275
1151
И...
14:24
(ApplauseAplauz)
285
852450
1151
(Аплауз)
14:25
Thank you.
286
853625
1151
Хвала.
14:26
(ApplauseAplauz)
287
854800
3506
(Аплауз)
14:30
That tellsкаже you that educationобразовање
transformsтрансформише people.
288
858330
4159
То нам говори да образовање преображава.
14:35
When you educateобразовати people,
289
863513
2134
Ако подучавате људе,
14:37
they are going to be differentразличит,
290
865671
1968
они ће се променити.
14:39
and todayданас all over,
291
867663
1683
Данас и свуда
14:41
we need to work for genderпол equalityједнакост.
292
869370
2372
морамо да радимо на једнакости полова.
14:43
We cannotне може only trainвоз womenЖене
but forgetзаборави about the menмушкарци,
293
871766
3706
Не можемо да подучавамо само жене,
а мушкарце да заборавимо,
14:47
because the menмушкарци are the realправи people
who are givingдавање womenЖене the hardestнајтеже time.
294
875496
5454
јер мушкарци су живи људи
који женама задају највеће главобоље.
14:52
(LaughterSmeh)
295
880974
1579
(Смех)
14:54
So we startedпочела trainingобука menмушкарци
because the menмушкарци should know
296
882577
3761
Тако смо почели да подучавамо мушкарце,
јер они треба да знају потенцијал жена,
14:58
the potentialпотенцијал of womenЖене,
297
886362
1467
14:59
know how much these potentialпотенцијал menмушкарци has,
298
887853
2501
да знају колико потенцијала имају мушкарци
15:02
and how much these womenЖене
can do the sameисти jobпосао they are doing.
299
890378
4595
и да жене могу да обављају исте послове.
15:06
So we are continuouslyнепрекидно givingдавање
trainingобука to menмушкарци,
300
894997
3380
Ми не престајемо да подучавамо мушкарце.
15:10
and I really believe stronglyснажно.
301
898401
3286
Ја заиста верујем у њих.
15:13
I liveживи in a countryземљу
that was a beautifulЛепа countryземљу.
302
901711
3120
Живим у земљи која је била дивна.
15:16
I just want to shareОбјави this with you.
303
904855
1818
Само желим да то поделим са вама.
15:19
It was a beautifulЛепа countryземљу,
304
907006
1818
То је била дивна земља,
15:20
beautifulЛепа, peacefulмирно countryземљу.
305
908848
2031
дивна и мирна земља.
15:23
We were going everywhereсвуда.
306
911276
1952
Ишли смо свуда.
15:25
WomenŽene were gettingдобијања educationобразовање:
307
913252
2073
Жене су се школовале.
15:27
lawyerадвокат, engineerинжењер, teacherнаставник,
308
915349
2387
Постајале су правници,
инжењери и наставници.
15:30
and we were going from houseкућа to houseкућа.
309
918205
2167
Ишли смо од куће до куће.
15:32
We never lockedзакључано our doorsврата.
310
920396
1874
Никада нисмо закључавали врата.
15:34
But you know what happenedдесило to my countryземљу.
311
922912
1962
Међутим, знате шта се десило мојој земљи.
15:36
TodayDanas, people cannotне може walkходати
out of theirњихова doorврата withoutбез securityсигурност issuesпитања.
312
924898
5816
Данас, људи не могу да мрдну даље
од свог прага а да се не осећају угрожено.
15:43
But we want the sameисти
AfghanistanAvganistan we had before.
313
931297
4933
Међутим, ми желимо исти Авганистан
какав смо имали пре.
15:48
And I want to tell you the other sideстрана.
314
936254
1944
Желим да вам представим и другу страну.
15:50
TodayDanas, the womenЖене of AfghanistanAvganistan
are workingрад very, very hardтешко.
315
938222
3555
Данас, Авганистанке раде веома напорно.
15:54
They are earningзарада degreesстепени.
They are trainingобука to be lawyersадвокати.
316
942166
4460
Оне завршавају школе.
Уче да буду адвокати.
15:58
They are trainingобука to be
doctorsдоктори, back again.
317
946650
2230
Уче да буду доктори.
16:00
They are trainingобука to be teachersнаставници,
318
948904
1650
Уче да буду учитељи
16:02
and they are runningтрчање businessesпредузећа.
319
950578
1984
и воде своје фирме.
16:04
So it is so wonderfulДивно
320
952927
2438
Дивно је видети такве људе
16:07
to see people like that
reachдостигнути theirњихова completeкомплетан potentialпотенцијал,
321
955389
4403
како достижу свој пун потенцијал.
16:12
and all of this is going to happenдесити се.
322
960109
2278
Све то ће се и десити.
16:14
I want to shareОбјави this with you,
323
962712
1842
Желим да поделим ово са вама,
16:16
because of love,
324
964578
1404
због љубави, саосећања
16:18
because of compassionсаосећање,
325
966292
1793
16:20
and because of trustповерење and honestyiskrenost.
326
968109
3087
и због поверења и искрености.
16:23
If you have these fewнеколико things with you,
327
971220
3418
Ако вас красе ове особине,
16:26
you will accomplishостварити.
328
974939
1739
ви ћете успети у животу.
16:29
We have one poetpesnik, MawlMawlānā Rūmī.
329
977019
3547
Наш познати песник Мевлана Руми
16:32
He said that by havingимати compassionсаосећање
330
980590
4810
рекао је да људи који су саосећајни
16:37
and havingимати love,
you can conquerosvoji the worldсвет.
331
985424
3223
и који воле, могу да освоје свет.
16:40
And I tell you, we could.
332
988671
1570
И да вам право кажем - можемо.
16:42
And if we could do it in AfghanistanAvganistan,
333
990265
2261
Ако ми у Авганистану то можемо,
16:44
I am sure 100 percentпроценат that everyoneсви
can do it in any partдео of the worldсвет.
334
992550
4342
100 посто сам сигурна да свако
на земаљској кугли може то исто.
16:48
Thank you very, very much.
335
996916
1739
Хвала вам најлепше.
16:50
(ApplauseAplauz)
336
998679
2845
(Аплауз)
16:53
Thank you. Thank you.
337
1001548
5427
Хвала. Хвала.
(Аплауз)
16:58
(ApplauseAplauz)
338
1006999
3239
Translated by Maja Djordjevic
Reviewed by Tijana Mihajlović

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sakena Yacoobi - Education activist
At the Afghan Institute of Learning, Sakena Yacoobi provides teacher training to Afghan women, supporting education for girls and boys throughout the country.

Why you should listen

Sakena Yacoobi is executive director of the Afghan Institute of Learning (AIL), an Afghan women-led NGO she founded in 1995. After the Taliban closed girls’ schools in the 1990s, AIL supported 80 underground home schools for 3,000 girls in Afghanistan. Now, under Yacoobi’s leadership, AIL works at the grassroots level to empower women and bring education and health services to poor women and girls in rural and urban areas, serving hundreds of thousands of women and children a year through its training programs, Learning Centers, schools and clinics in both Afghanistan and Pakistan.

Yacoobi is the founder of the Afghan Institute of Learning, the Professor Sakena Yacoobi Private Hospital in Herat, the Professor Sakena Yacoobi Private High Schools in Kabul and the radio station Meraj in her hometown of Herat, Afghanistan.

More profile about the speaker
Sakena Yacoobi | Speaker | TED.com