ABOUT THE SPEAKER
Kim Gorgens - Neuropsychologist
Kim Gorgens studies the brain's response to injury -- and advocates that we mind our (gray) matter.

Why you should listen

As a neuropsychologist working in the field of brain injuries, Kim Gorgens has seen firsthand the damage sports-related impacts can do. And as chair of the State of Colorado Traumatic Brain Injury Trust Fund Board and a member of the Brain Injury Legislative Collaborative, she’s working to shape Colorado law around youth sports injuries.

Gorgens, an assistant clinical professor in the University of Denver Graduate School of Professional Psychology, also is the president-elect of the Colorado Neuropsychological Society and has an appointment to the American Psychological Association’s Council on Disability in Psychology.

More profile about the speaker
Kim Gorgens | Speaker | TED.com
TEDxMileHigh

Kim Gorgens: The surprising connection between brain injuries and crime

Kim Gorgens: Het verrassende verband tussen hersenletsels en misdaad

Filmed:
1,921,298 views

Een schokkende statistiek: 50 tot 80 procent van de mensen in het strafrechtsysteem in de VS heeft een traumatisch hersenletsel gehad. In het grote publiek is dat aantal minder dan vijf procent. Neuropsycholoog Kim Gorgens deelt haar onderzoek naar de samenhang tussen hersentrauma en de gedragingen die mensen in de draaideur van het strafrecht houden -- en enkele manieren om het systeem efficiënter en veiliger voor iedereen te maken.
- Neuropsychologist
Kim Gorgens studies the brain's response to injury -- and advocates that we mind our (gray) matter. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
A traumatictraumatisch brainhersenen injuryletsel, or TBITBI,
0
870
2254
Een traumatisch hersenletsel, of THL,
00:15
is a disruptionontwrichting in brainhersenen functionfunctie
causedveroorzaakt by an externalextern blowblazen to the headhoofd.
1
3148
5518
is een verstoring van de hersenfunctie
door een externe klap op het hoofd.
00:21
And when you hearhoren that definitiondefinitie,
2
9046
2195
Bij die omschrijving
00:23
you mightmacht think about sportssport-
and professionalprofessioneel athletesatleten,
3
11265
3260
denk je misschien aan sport
en professionele atleten,
00:26
sincesinds it's the kindsoort of injuryletsel
we're used to seeingziend on the playingspelen fieldveld-.
4
14549
4043
want dat soort verwondingen
zijn typisch voor het speelveld.
00:31
And this imagerybeeldspraak has really come
to definebepalen TBITBI in the publicopenbaar consciousnessbewustzijn.
5
19162
5763
Deze beeldvorming definieert THL
in het publieke bewustzijn.
00:37
I myselfmezelf do researchOnderzoek on TBITBI
in retiredmet pensioen and collegecollege athletesatleten.
6
25410
4282
Ikzelf doe onderzoek naar THL
bij gestopte atleten en schoolatleten.
00:41
I stoodstond on a TEDTED stagestadium in 2010,
7
29716
2912
Ik sprak in 2010 op een TED-podium
00:44
talkingpratend about concussionshersenschudding in kids'Kids sportssport-.
8
32652
3307
over hersenschudding bij kindersport.
00:48
So I have to say, as someoneiemand
who researchesOnderzoek and treatstraktaties these injuriesverwondingen,
9
36714
3505
Als iemand die deze verwondingen
onderzoekt en behandelt,
00:52
that I've been really gratifiedverheugd
to see the growinggroeiend awarenessbewustzijn of TBITBI
10
40243
4478
ben ik blij met de groeiende
aandacht voor THL
00:56
and specificallyspecifiek, the short-korte-
and long-termlangetermijn risksrisico's to athletesatleten.
11
44745
3818
en in het bijzonder voor de korte-
en lange-termijnrisico's voor de atleten.
01:01
TodayVandaag, thoughhoewel, I want to introducevoorstellen you
to a largergrotere but no lessminder controversialcontroversieel
12
49518
5679
Vandaag wil ik aandacht vragen
voor een grotere,
maar niet minder controversiële
groep mensen met zo'n hersenletsel
01:07
groupgroep of people impactedbeïnvloed
by traumatictraumatisch brainhersenen injuryletsel,
13
55221
3546
die niet vaak opduikt in de krantenkoppen.
01:10
who don't oftenvaak showtonen up in the headlinesHeadlines.
14
58791
2483
01:14
I've come to recognizeherken
these inmatesgedetineerden and probationersprobationers
15
62086
3772
Ik kwam tot de vaststelling
dat gevangenen
en voorwaardelijk vrijgelatenen
01:17
as surprisinglyverrassend amongtussen the mostmeest
vulnerablekwetsbaar membersleden of societymaatschappij.
16
65882
4821
verrassend genoeg tot de meest kwetsbaren
in de samenleving hoorden.
De voorbije zes jaar
01:23
For the last sixzes yearsjaar, my colleaguescollega's
and I have been doing researchOnderzoek
17
71977
3215
deden mijn collega's en ik onderzoek
dat voor een omwenteling zorgde
01:27
that has completelyhelemaal changedveranderd the way
we think about the criminalcrimineel justicegerechtigheid systemsysteem
18
75216
3705
in hoe we denken over het strafrechtelijk
systeem en de mensen erin.
01:30
and the people in it.
19
78945
1151
01:32
And it maymei changeverandering the way
you think about those things, too.
20
80120
2834
Het kan de manier waarop jullie
erover denken ook veranderen.
01:34
So I'll startbegin with a shockingschokkend statisticstatistisch:
21
82978
2358
Ik begin met een schokkende statistiek:
01:38
50 to 80 percentprocent of people
in criminalcrimineel justicegerechtigheid
22
86507
4910
50 tot 80 procent
van de mensen in het strafrecht
01:43
have a traumatictraumatisch brainhersenen injuryletsel.
23
91441
1815
hebben een traumatisch hersenletsel.
01:45
Up to 80 percentprocent.
24
93913
2755
Tot 80 procent.
01:49
In the generalalgemeen publicopenbaar,
in this roomkamer, for examplevoorbeeld,
25
97130
3003
Bij het grote publiek,
hier in deze zaal bijvoorbeeld,
01:52
that numberaantal is lessminder than fivevijf percentprocent.
26
100157
3215
is dit minder dan vijf procent.
01:56
And I'm not just talkingpratend about
gettingkrijgen your bellklok rungRung.
27
104097
2691
Ik heb het niet over zomaar
een klap op je hoofd,
01:58
These are the kindssoorten of injuriesverwondingen
that requirevereisen hospitalizationziekenhuisopname.
28
106812
4572
maar over kwetsuren
die hospitalisatie vereisen.
02:04
MostDe meeste of them are the productartikel
of a physicalfysiek assaultAssault,
29
112144
3064
Meestal komen ze van fysieke agressie
02:07
and some of them
are actuallywerkelijk sustainedvolgehouden in jailgevangenis.
30
115946
3519
en sommige ervan zijn daadwerkelijk
opgelopen in de gevangenis.
02:11
All of these numbersgetallen are even higherhoger
amongtussen the womenvrouw in criminalcrimineel justicegerechtigheid.
31
119489
4858
Deze cijfers vallen nog hoger uit
voor vrouwen in het strafrecht.
02:16
AlmostBijna everyelk singlesingle womanvrouw
in the criminalcrimineel justicegerechtigheid systemsysteem
32
124371
5013
Bijna elke vrouw
in het strafrechtelijk systeem
02:21
has been exposedblootgesteld to interpersonalinterpersoonlijke
violencegeweld and abusemisbruik.
33
129408
3867
is blootgesteld aan interpersoonlijk
geweld en misbruik.
02:26
More than halfvoor de helft of these womenvrouw have
been exposedblootgesteld to repeatedherhaald brainhersenen injuriesverwondingen.
34
134402
5125
Meer dan de helft van deze vrouwen
ondervond herhaald hersenletsel.
02:32
In this way, these women'svrouwen brainshersenen look
like the brainshersenen of retiredmet pensioen NFLNFL playersspelers,
35
140733
6763
Daardoor lijken hun hersenen
op die van gestopte voetbalspelers
en lopen ze waarschijnlijk
hetzelfde risico
02:39
and they'llzullen ze likelywaarschijnlijk facegezicht the samedezelfde risksrisico's
for dementingdementing diseasesziekten as they ageleeftijd.
36
147520
5501
op dementerende ziekten
als ze ouder worden.
02:45
The samedezelfde risksrisico's.
37
153833
1986
Dezelfde risico's.
02:49
TBITBI, togethersamen with mentalgeestelijk illnessziekte
and substancestof abusemisbruik and traumatrauma,
38
157649
4400
THL, samen met psychische aandoeningen,
drugsmisbruik en trauma,
02:54
makesmerken it hardhard for people to think.
39
162073
2762
maakt het voor mensen
moeilijk om na te denken.
Ze hebben cognitieve beperkingen
02:56
They have cognitivecognitieve impairmentsbijzondere waardeverminderingen like
poorarm judgmentoordeel and poorarm impulseimpuls controlcontrole,
40
164859
4285
zoals slecht beoordelingsvermogen
en slechte impulscontrole --
03:01
problemsproblemen that make
criminalcrimineel justicegerechtigheid a revolvingdraaien doordeur-.
41
169168
3916
problemen waardoor ze
draaideurcriminelen worden.
03:05
People get arrestedgearresteerd and bookedgeboekt into jailgevangenis.
42
173632
2849
Mensen worden gearresteerd
en in de gevangenis opgesloten.
03:08
They oftentimesdikwijls get into troublemoeite
while they're in there.
43
176505
2708
Daar krijgen ze vaak problemen.
Ze komen in gevechten terecht,
vallen uit hun stapelbed.
03:11
They get into fightsgevechten.
They fallvallen out of theirhun bunkslaapbank.
44
179237
2431
Dan worden ze vrijgelaten
en doen ze domme dingen,
03:13
And then they get releasedvrijgelaten
and do stupiddom things,
45
181692
2280
03:15
like forgettingvergeten mandatoryverplichte check-insinchecken,
and they get rearrestedgearresteerd.
46
183996
4484
zoals zich vergeten aan te melden,
en worden ze opnieuw gearresteerd.
03:20
StatisticallyStatistisch speakingsprekend,
47
188504
1538
Statistisch gezien
03:22
they're actuallywerkelijk more likelywaarschijnlijk
to be rearrestedgearresteerd than not.
48
190066
4157
hebben ze eigenlijk meer kans om opnieuw
gearresteerd te worden dan niet.
03:26
A colleaguecollega callscalls this "servingportie
a life sentencezin 30 daysdagen at a time."
49
194989
5903
Een collega noemt dit
‘levenslang gevangen zitten
met 30 dagen per keer’.
03:34
And oftentimesdikwijls, these folksmensen don't know
why this is so hardhard for them.
50
202132
3963
Vaak hebben deze mensen niet eens door
waarom het zo lastig is voor hen.
03:38
They feel out of controlcontrole and frustratedgefrustreerd.
51
206119
3145
Ze weten geen blijf met zichzelf
en raken gefrustreerd.
03:41
So knowingwetende that TBITBI is at the rootwortel
of so manyveel of these challengesuitdagingen,
52
209288
6950
Wetend dat THL aan de basis ligt
van zoveel van die problemen,
03:48
the missionmissie for a groupgroep of us in ColoradoColorado
has been to disruptontwrichten that cyclefiets,
53
216262
5510
ging onze groep in Colorado proberen
om die cyclus te doorbreken,
03:53
to jamjam the revolvingdraaien the doordeur-.
54
221796
2046
om die draaideur klem te zetten.
03:56
So workingwerkend togethersamen
with my statestaat and locallokaal partnerspartners,
55
224353
3042
Samen met mijn staats- en lokale partners,
03:59
we craftedvervaardigd a planplan
to meetontmoeten everyone'sieders needsbehoefte aan:
56
227419
3558
maakten we een plan
om aan ieders wensen te voldoen:
het systeem, de gevangenen,
voorwaardelijk vrijgelatenen
04:03
the systemsysteem, the inmatesgedetineerden and probationersprobationers,
57
231001
2194
04:05
my graduateafstuderen studentsstudenten.
58
233219
1641
en mijn afgestudeerde studenten.
04:07
In this programprogramma, we assessschatten
how eachelk person'spersonen brainhersenen workswerken
59
235225
4282
In dit programma beoordelen we
hoe de hersenen van elk individu werken
04:11
so that we can recommendaanbevolen
basicbasis- modificationswijzigingen
60
239531
2778
zodat we fundamentele wijzigingen
kunnen aanbevelen
04:14
to make this systemsysteem more effectiveeffectief
61
242333
2773
om dit systeem efficiënter
04:17
and saferveiliger.
62
245130
1324
en veiliger te maken.
04:18
And here when I say "saferveiliger,"
I mean saferveiliger not only for the inmatesgedetineerden,
63
246869
5759
Met ‘veiliger’ bedoel ik niet alleen
veiliger voor de gevangenen,
04:24
but saferveiliger alsoook for correctionalcorrectionele staffpersoneel.
64
252652
2593
maar ook veiliger voor het personeel.
04:28
In some waysmanieren, this is
suchzodanig a simpleeenvoudig approachnadering.
65
256125
3674
In sommige opzichten
is dit een zeer eenvoudige aanpak.
04:31
We're not treatingbehandelen the brainhersenen injuryletsel,
66
259823
2835
We behandelen niet het hersenletsel,
04:34
we're treatingbehandelen the underlyingonderliggende problemprobleem
that getskrijgt people into all of this troublemoeite
67
262682
4918
we behandelen het onderliggende probleem
waardoor mensen in de problemen komen.
04:39
in the first placeplaats.
68
267624
1271
04:41
We do quicksnel neuropsychologicalneuropsychologische
screeningdoorlichting teststesten
69
269470
3030
Wij doen snelle neuropsychologische tests
04:44
to identifyidentificeren strengthssterke punten and weaknesseszwakke punten
in the way an inmatebewoner thinksdenkt.
70
272524
4051
om de sterke en zwakke punten te vinden
in de manier waarop een gevangene denkt.
04:49
UsingMet behulp van that informationinformatie,
we writeschrijven two reportsrapporten.
71
277055
3716
Met behulp van die informatie
schrijven we twee rapporten.
04:52
One, a reportrapport for the systemsysteem
72
280795
2522
Eén rapport voor het systeem
04:55
with specificspecifiek recommendationsaanbevelingen
on how to managebeheren that inmatebewoner.
73
283341
4042
met concrete aanbevelingen
over hoe met die gevangene om te gaan.
04:59
The other is a letterbrief to the inmatebewoner
74
287817
2790
Het andere is een brief aan de gevangene
05:02
with specificspecifiek suggestionsSuggesties
for how to managebeheren themselveszich.
75
290631
3889
met specifieke suggesties voor zelfhulp.
05:07
For examplevoorbeeld, if our testtest resultresultaat suggestssuggereert
that a probationervan has a hardhard time
76
295409
4645
Bijvoorbeeld, als onze test suggereert
dat een voorwaardelijk vrijgelatene
moeite heeft met het onthouden
van de dingen die ze horen,
05:12
rememberingherinneren the things they hearhoren,
77
300078
2274
05:14
that would be an auditorygehoor- memorygeheugen deficittekort.
78
302376
2569
dan kan dat een tekort
aan auditief geheugen zijn.
05:16
In that casegeval, our letterbrief
to the courtrechtbank mightmacht suggestsuggereren
79
304969
3140
In dat geval beveelt onze brief
aan de rechtbank aan
05:20
that that probationervan get handoutshand-outs
of importantbelangrijk informationinformatie.
80
308133
3838
om aan die persoon hand-outs
van belangrijke informatie te verstrekken.
05:23
And our letterbrief to that probationervan
would say, amongtussen other things,
81
311995
3805
Aan de voorwaardelijk vrijgelatene
zouden we -- onder andere -- voorstellen
om een notitieboekje bij zich te dragen
waarin ze die informatie kunnen noteren.
05:27
that they should carrydragen a notebookNotebook
to recordrecord that informationinformatie for themselveszich.
82
315824
4659
05:33
Now, mostmeest importantlybelangrijker,
83
321047
2499
Nu, belangrijker nog,
05:35
is that I pausepauze here
to be really clearduidelijk about one pointpunt.
84
323570
4012
is dat ik hier even pauzeer
om over één punt heel duidelijk te zijn.
05:40
This programprogramma does not
minimizeverkleinen responsibilityverantwoordelijkheid
85
328122
3377
Dit programma minimaliseert
de verantwoordelijkheid niet
05:43
or make excusesexcuses for anyone'siemands behaviorgedrag.
86
331523
3244
en vergoelijkt niemands gedrag.
05:47
This is about changingveranderen longstandinglongstanding
negativenegatief perceptionspercepties
87
335322
3915
Dit gaat over het wijzigen
van langdurige negatieve perceptie
05:51
and buildinggebouw self-advocacySelf-Advocacy.
88
339261
2411
en het opbouwen van zelfhulp.
05:54
It's actuallywerkelijk about takingnemen responsibilityverantwoordelijkheid.
89
342084
2847
Het gaat eigenlijk over het nemen
van verantwoordelijkheid.
05:57
The inmatesgedetineerden moveverhuizing from,
90
345295
1674
De gevangenen gaan van
"Ik ben totaal mislukt, een loser",
05:58
"I'm a totaltotaal screwupscrewup, I'm a loserverliezer,"
91
346993
2398
naar "Dit is waar ik tekortschiet,
06:01
to, "Here'sHier is what I don't do well,
92
349415
2757
06:04
and here'shier is what I have to do about it."
93
352196
2765
en dit moet ik eraan doen."
06:08
(ApplauseApplaus)
94
356292
3185
(Applaus)
06:16
And the systemsysteem comeskomt to see
an inmate'svan Inmate problematicproblematisch behaviorgedrag
95
364225
3591
Het systeem gaat het probleemgedrag
van een gevangene zien
06:19
as the things they can't do
96
367840
3065
als zaken die ze niet kunnen doen
06:22
versusversus the things they won'tzal niet do.
97
370929
2302
in plaats van als zaken
die ze niet willen doen.
06:25
And that changeverandering --
98
373255
1279
En die verandering --
06:26
seeingziend behaviorgedrag as a deficittekort
ratherliever than outrightronduit defianceDefiance --
99
374558
4768
gedrag zien als een gebrek
in plaats van als openlijk verzet --
06:31
is everything in these settingsInstellingen.
100
379350
2719
maakt in deze omstandigheden
het hele verschil uit.
06:35
We hearhoren from inmatesgedetineerden around the countryland,
101
383632
2929
We krijgen brieven van gevangenen
van over het hele land
06:38
and they writeschrijven, and more than anything,
they want to know how to help themselveszich.
102
386585
4805
en bovenal willen ze weten
hoe ze zichzelf kunnen helpen.
06:43
This is an excerptuittreksel from a letterbrief
from TroyTroy in VirginiaVirginia,
103
391414
3574
Dit is een fragment uit een brief
van Troy in Virginia,
06:47
an excerptuittreksel from a 50-page-pagina letterbrief.
104
395012
2804
een uittreksel uit een brief
van 50 pagina's.
06:49
And he writesschrijft,
105
397840
1928
Hij schrijft:
06:51
"Can you tell me what you think
of all the headhoofd traumastrauma's I've dealtbehandeld with?
106
399792
4080
"Kunt u me vertellen wat u denkt
over alle hoofdtrauma's die me overkwamen?
06:55
What can I do? Can you help me?"
107
403896
3666
Wat kan ik doen?
Kunt u mij helpen?"
07:00
CloserDichter bij to home, we have
thousandsduizenden of storiesverhalen like this,
108
408354
3092
Dichter bij huis hebben we
duizenden verhalen als dit,
07:03
and smartslim storiesverhalen, storiesverhalen
that have a great outcomeresultaat.
109
411470
4323
het zijn fijne verhalen,
verhalen met een goed resultaat.
07:08
Here'sHier is VinnyVinny.
110
416282
1551
Hier heb je Vinny.
07:09
VinnyVinny was hitraken by a carauto when he was 15,
111
417857
2820
Vinny werd aangereden door een auto
toen hij 15 jaar oud was
07:12
and from that momentmoment forwardvooruit,
spentdoorgebracht more time in jailgevangenis than in schoolschool-.
112
420701
5045
en bracht sindsdien meer tijd door
in de gevangenis dan op school.
07:17
With some basicbasis- skill-buildingSkill-Building,
113
425770
2385
Met enige basisopleiding,
nadat onze beoordeling had aangetoond
07:20
after our assessmentbeoordeling revealedonthuld
114
428179
1563
dat hij nogal wat significante
geheugenstoornissen had,
07:21
that he had some prettymooi
significantsignificant memorygeheugen impairmentsbijzondere waardeverminderingen,
115
429766
2815
07:25
VinnyVinny learnedgeleerd to use the alarmalarm
and reminderherinnering functionfunctie on his iPhoneiPhone
116
433276
3966
leerde Vinny de alarmfunctie
op zijn iPhone te gebruiken
07:29
to trackspoor importantbelangrijk appointmentsafspraken,
117
437266
1855
om belangrijke afspraken bij te houden.
07:31
and he keepshoudt a checklistControlelijst
to breakbreken largergrotere taskstaken
118
439919
3279
Hij houdt nu een checklist bij
waarin hij grotere opdrachten opsplitst
in kleinere, beheersbare happen.
07:35
into smallerkleiner, manageablebeheersbaar onesdegenen.
119
443222
2392
07:37
And with basicbasis- toolsgereedschap
like that underonder his beltriem,
120
445638
2564
Met eenvoudige tools
zoals die onder zijn riem,
07:40
Vinny'sVinny's been out of jailgevangenis for two yearsjaar,
121
448226
2516
blijft Vinny nu al twee jaar
uit de gevangenis,
07:42
cleanschoon for ninenegen monthsmaanden,
122
450766
1410
is hij al negen maanden clean
07:44
and recentlykort geleden back to work.
123
452200
1832
en sinds kort terug aan het werk.
07:46
(ApplauseApplaus)
124
454894
2954
(Applaus)
07:53
What's so strikingopvallend for VinnyVinny
125
461537
2142
Wat zo opvallend is voor Vinny,
07:55
is that this is his first time
off of courtrechtbank supervisiontoezicht
126
463703
4686
is dat hij voor het eerst
verlost is van gerechtelijk toezicht
08:00
sincesinds his injuryletsel more than 15 yearsjaar agogeleden.
127
468413
3006
sinds zijn blessure
meer dan 15 jaar geleden.
08:03
He madegemaakt it out of the revolvingdraaien doordeur-.
128
471941
2898
Hij is de draaideur uit.
08:07
(ApplauseApplaus)
129
475743
3873
(Applaus)
08:13
He sayszegt now, "I can do anything.
130
481347
3850
Hij zegt: "Ik kan nu alles aan.
08:18
I just have to work
a lot harderharder at it." (LaughsLacht)
131
486038
4018
Ik moet er alleen
veel harder aan werken."
(Lacht)
08:22
And here'shier is ThomasThomas.
132
490080
1706
En hier is Thomas.
08:24
ThomasThomas has some prettymooi significantsignificant
attentionaandacht and behaviorgedrag problemsproblemen
133
492475
3900
Thomas zit met een heleboel
aandachts- en gedragsproblemen
08:28
after an injuryletsel landedgeland him in a comaComa
for more than a monthmaand.
134
496399
3856
nadat een blessure hem
langer dan een maand in een coma hield.
08:32
After relearningrelverdienen how to walklopen,
135
500968
2132
Hij leerde opnieuw lopen
en wat was zijn eerste uitje?
08:35
his first stop?
136
503124
1313
08:36
CourtHof.
137
504461
1159
De rechtbank.
08:37
He couldn'tkon het niet imaginestel je voor a futuretoekomst
where he wasn'twas niet in troublemoeite.
138
505644
2689
Hij kon zich geen toekomst
zonder problemen voorstellen.
08:40
He now carriesdraagt a calendarkalender
to avoidvermijden beingwezen heldheld in contemptminachting
139
508865
3211
Hij houdt nu een agenda bij
om ervoor te zorgen dat hij
geen afspraken met de rechter meer mist
08:44
for missedgemiste courtrechtbank datesdatums,
140
512100
1544
08:45
and he schedulesschema 's a breakbreken
into his day everyelk day
141
513668
3144
en hij plant elke dag een pauze in
08:48
to rechargeopladen before he getskrijgt agitatedgeschud.
142
516836
3030
om tot rust te komen
voordat hij weer van streek raakt.
08:53
And nobodyniemand knowsweet the revolvingdraaien doordeur-
143
521586
2120
En niemand kent de draaideur beter
08:55
better than the personpersoon sittingzittend
at the frontvoorkant of the courtroomrechtszaal.
144
523730
3433
dan de persoon die vooraan zit
in de rechtszaal.
08:59
This is my good friendvriend and colleaguecollega
JudgeRechter BrianBrian BowenBowen.
145
527187
2744
Dit is mijn goede vriend en collega,
rechter Brian Bowen.
09:02
Now, JudgeRechter BowenBowen was alreadynu al on a missionmissie
to make the systemsysteem work for everyoneiedereen,
146
530359
4506
Rechter Bowen was al hard bezig
om het systeem voor iedereen
te laten werken
09:06
and when he heardgehoord about this programprogramma,
he saw the perfectperfect fitpassen.
147
534889
3727
en toen hij over dit programma hoorde,
zag hij het helemaal zitten.
09:11
He actuallywerkelijk sitszit down
with all of his prosecutorsopenbare aanklagers
148
539124
3279
Hij vergadert effectief
met al zijn openbare aanklagers
om hen te helpen inzien
09:14
to help them see that there's basicallyeigenlijk
two categoriescategorieën of defendantsverdachten
149
542427
3915
dat er in principe
twee categorieën van verdachten
in de rechtszaal zijn:
09:18
in the courtroomrechtszaal:
150
546366
1717
09:20
the onesdegenen we're afraidbang of --
oftentimesdikwijls, rightfullyterecht so --
151
548107
4067
degenen waar we bang voor zijn --
vaak terecht --
09:24
and the onesdegenen we're madboos at.
152
552198
2000
en degenen op wie we kwaad zijn.
09:26
These are the onesdegenen who missmissen
all of theirhun scheduledgepland appointmentsafspraken
153
554596
2988
Dat zijn degenen die al hun
geplande afspraken mislopen
09:29
and they blowblazen throughdoor
the best-laidBest-laid probationproeftijd plansplannen.
154
557608
2925
en zelfs de best voorbereide
proeftijdplannen verknoeien.
09:32
And JudgeRechter BowenBowen believesgelooft that,
with a little more supportondersteuning,
155
560557
3015
Rechter Bowen is van mening
dat met een beetje meer steun
09:35
we could moveverhuizing people
in this latterlaatste categorycategorie,
156
563596
2300
we de mensen uit deze laatste categorie,
09:37
the maddeninggekmakend categorycategorie,
157
565920
2417
de gekmakende categorie,
09:40
throughdoor and ultimatelytenslotte out of the systemsysteem.
158
568361
2925
door en uiteindelijk
uit het systeem krijgen.
09:44
He provedbewees that with NavyMarine veteranveteraan MikeMike.
159
572497
3667
Hij bewees dat met Navy-veteraan Mike.
09:48
JudgeRechter BowenBowen saw the correlationcorrelatie betweentussen
Mike'sMike's historygeschiedenis of a massivemassief 70-foot-voet fallvallen
160
576188
6200
Rechter Bowen zag het verband
tussen Mikes geschiedenis
van een serieuze val van 20 meter
09:54
and his long-standingal lang bestaand patternpatroon
of difficultymoeilijkheid showingtonen up on the right day
161
582412
4602
en zijn al lang bestaande probleem
om op de juiste dag te komen opdagen
09:59
for courtrechtbank appointmentsafspraken
162
587038
1626
bij afspraken voor de rechtbank
10:00
and complyingovereenstemming with mandatoryverplichte
therapybehandeling requirementsvereisten, for examplevoorbeeld.
163
588688
3669
en ook bijvoorbeeld om te voldoen
aan de verplichte therapievoorschriften.
10:04
And insteadin plaats daarvan of sentencingveroordeling him
to more and more jailgevangenis time,
164
592813
3898
In plaats van hem steeds weer
tot de gevangenis te veroordelen,
10:08
JudgeRechter BowenBowen sentverzonden him home
with mapskaarten and checklistsControlelijsten and handoutshand-outs
165
596735
5533
stuurde rechter Bowen hem naar huis
met kaarten, lijsten en hand-outs
10:14
and recommendedAanbevolen insteadin plaats daarvan
vocationalberoepsopleiding rehabilitationrevalidatie
166
602292
3585
en beval in plaats daarvan
beroepsrehabilitatie aan
10:17
and flexibleflexibele schedulingplanning
for those therapiestherapieën.
167
605901
2967
en een flexibele programmering
van deze therapieën.
10:21
And this with those supportsondersteunt,
Mike'sMike's back to work
168
609479
3531
Met die hulp is Mike weer aan het werk,
voor het eerst sinds zijn blessure
toen hij in legerdienst was.
10:25
for the first time sincesinds his injuryletsel
while he was in the serviceservice.
169
613034
3507
10:28
He's repairingrepareren relationshipsrelaties
with his familyfamilie,
170
616565
3003
Hij normaliseert
de relatie met zijn familie
10:31
and just last monthmaand,
171
619592
2010
en net vorige maand zwaaide hij af
10:33
he graduatedafgestudeerd from
JudgeRechter Bowen'sBowen's veteran'sVeteran's courtrechtbank.
172
621626
3005
van de veteranenrechtbank
van rechter Bowen.
10:37
(ApplauseApplaus)
173
625322
3544
(Applaus)
10:45
This programprogramma showsshows us
the overwhelmingoverweldigend prevalenceoverwicht
174
633422
4178
Dit programma toont ons
de overweldigende prevalentie
10:49
of traumatictraumatisch brainhersenen injuriesverwondingen
and cognitivecognitieve deficitstekorten
175
637624
3357
van traumatisch hersenletsel
en cognitieve tekorten
10:53
and the accumulationophoping of brokennessgebrokenheid
in the criminalcrimineel justicegerechtigheid systemsysteem.
176
641005
4222
en de accumulatie van gebrokenheid
in het strafrechtelijk systeem.
10:58
And it highlightshighlights the extraordinarybuitengewoon powermacht
of resilienceveerkracht and responsibilityverantwoordelijkheid.
177
646108
5522
Het wijst het buitengewone belang
van veerkracht en verantwoordelijkheid.
In het verhaal van Mike, Thomas en Vinny,
11:04
In MikeMike and ThomasThomas and VinnyVinny,
178
652636
1701
11:06
even JudgeRechter Bowen'sBowen's storyverhaal,
179
654361
1584
en zelfs in dat van rechter Bowen,
11:07
you saw the transformationtransformatie madegemaakt possiblemogelijk
by a changeverandering in perceptionperceptie
180
655969
5049
zag je hoe de transformatie mogelijk werd
door een verandering in de perceptie
11:13
and some simpleeenvoudig accommodationsaccommodaties.
181
661042
2736
en enkele eenvoudige voorzieningen.
11:16
All told, in this programprogramma,
182
664754
2357
Hoofdzaak in dit programma is
dat deze veroordeelden
een ander beeld krijgen van zichzelf.
11:19
these inmatesgedetineerden and probationersprobationers
come to see themselveszich differentlyanders.
183
667135
5395
11:25
The systemsysteem seesziet them differentlyanders,
184
673664
2411
Het systeem ziet hen anders
11:29
and when you meetontmoeten them in the communitygemeenschap,
I hopehoop you see them differentlyanders, too.
185
677202
4946
en als jullie hen ooit ontmoeten
in de gemeenschap,
dan hoop ik dat jullie
hen ook anders gaan zien.
11:35
ThanksBedankt, guys.
186
683413
1206
Bedankt mensen.
11:36
(ApplauseApplaus)
187
684643
4444
(Applaus)
Translated by Rik Delaet
Reviewed by Bieke Van Gelder

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Kim Gorgens - Neuropsychologist
Kim Gorgens studies the brain's response to injury -- and advocates that we mind our (gray) matter.

Why you should listen

As a neuropsychologist working in the field of brain injuries, Kim Gorgens has seen firsthand the damage sports-related impacts can do. And as chair of the State of Colorado Traumatic Brain Injury Trust Fund Board and a member of the Brain Injury Legislative Collaborative, she’s working to shape Colorado law around youth sports injuries.

Gorgens, an assistant clinical professor in the University of Denver Graduate School of Professional Psychology, also is the president-elect of the Colorado Neuropsychological Society and has an appointment to the American Psychological Association’s Council on Disability in Psychology.

More profile about the speaker
Kim Gorgens | Speaker | TED.com