ABOUT THE SPEAKER
Kim Gorgens - Neuropsychologist
Kim Gorgens studies the brain's response to injury -- and advocates that we mind our (gray) matter.

Why you should listen

As a neuropsychologist working in the field of brain injuries, Kim Gorgens has seen firsthand the damage sports-related impacts can do. And as chair of the State of Colorado Traumatic Brain Injury Trust Fund Board and a member of the Brain Injury Legislative Collaborative, she’s working to shape Colorado law around youth sports injuries.

Gorgens, an assistant clinical professor in the University of Denver Graduate School of Professional Psychology, also is the president-elect of the Colorado Neuropsychological Society and has an appointment to the American Psychological Association’s Council on Disability in Psychology.

More profile about the speaker
Kim Gorgens | Speaker | TED.com
TEDxMileHigh

Kim Gorgens: The surprising connection between brain injuries and crime

Ким Горџенс (Kim Gorgens): Изненађујућа веза између повреда мозга и криминала

Filmed:
1,921,298 views

Ево шокантног статистичког податка: 50 до 80 процената људи у кривично-правном систему у САД-у имали су трауматску повреду мозга. У општој популацији, тај број је мањи од пет процената. Неуропсихолог Ким Горџенс препричава своје истраживање о вези између можданих траума и понашања која задржава људе у зачараном кругу кривично-правног система - и о неким начинима да се тај систем учини ефикаснијим и безбеднијим за све.
- Neuropsychologist
Kim Gorgens studies the brain's response to injury -- and advocates that we mind our (gray) matter. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
A traumaticтрауматично brainмозак injuryповреда, or TBITBI,
0
870
2254
Трауматска повреда мозга, или ТПМ,
00:15
is a disruptionпрекид in brainмозак functionфункција
causedизазвана by an externalекстерно blowудари to the headглава.
1
3148
5518
је поремећај у раду мозга
проузрокован ударцем у главу.
00:21
And when you hearчујеш that definitionдефиниција,
2
9046
2195
Када чујете ту дефиницију,
00:23
you mightМожда think about sportsспорт
and professionalпрофесионално athletesспортисти,
3
11265
3260
вероватно помислите на спорт
и професионалне спортисте,
00:26
sinceОд it's the kindкинд of injuryповреда
we're used to seeingвиди on the playingиграње fieldпоље.
4
14549
4043
јер смо навикли да такве повреде
видимо на терену.
00:31
And this imageryслике has really come
to defineдефинисати TBITBI in the publicјавно consciousnessсвесност.
5
19162
5763
Ова слика је заиста постала
одредница за ТПМ у јавној свести.
00:37
I myselfЈа сам do researchистраживање on TBITBI
in retiredu penziji and collegeколеџ athletesспортисти.
6
25410
4282
Ја лично истражујем ТПМ
код пензионисаних и школских спортиста.
00:41
I stoodстајао on a TEDTED stageфаза in 2010,
7
29716
2912
Стајала сам на TED бини 2010. године
00:44
talkingпричају about concussionspotresa mozga in kids'dece sportsспорт.
8
32652
3307
и причала сам о потресима мозга
у дечијим спортовима.
00:48
So I have to say, as someoneнеко
who researchesIstraživanja and treatstretira these injuriesповреде,
9
36714
3505
Морам рећи, као неко ко истражује
и лечи ове повреде,
00:52
that I've been really gratifiedzadovoljan napretkom
to see the growingрастуће awarenessсвесност of TBITBI
10
40243
4478
да сам била прилично задовољна
видевши растућу свест о ТПМ,
00:56
and specificallyпосебно, the short-kratko-
and long-termдугорочни risksризике to athletesспортисти.
11
44745
3818
тачније, о краткорочним
и дугорочним ризицима за спортисте.
01:01
TodayDanas, thoughипак, I want to introduceувести you
to a largerвеће but no lessмање controversialконтроверзно
12
49518
5679
Али данас желим да вам представим већу,
али не и мање контроверзну
01:07
groupгрупа of people impacteduticala na
by traumaticтрауматично brainмозак injuryповреда,
13
55221
3546
групу људи која пати
због трауматских повреда мозга
01:10
who don't oftenчесто showсхов up in the headlinesNaslovi.
14
58791
2483
и не појављује се често у насловима.
01:14
I've come to recognizeпрепознати
these inmatesZatvorenici and probationersprobati
15
62086
3772
Уочила сам да су затвореници
и особе на условној казни,
01:17
as surprisinglyизненађујуће amongмеђу the mostнајвише
vulnerableрањив membersчланови of societyдруштво.
16
65882
4821
изненађујуће, међу најосетљивијим
члановима друштва.
01:23
For the last sixшест yearsгодине, my colleaguesколеге
and I have been doing researchистраживање
17
71977
3215
Последњих шест година, моје колеге
и ја обављали смо истраживање
које је потпуно променило начин на који
размишљамо о кривично-правном систему
01:27
that has completelyу потпуности changedпромењено the way
we think about the criminalкриминал justiceправда systemсистем
18
75216
3705
и људима унутар њега.
01:30
and the people in it.
19
78945
1151
01:32
And it mayможе changeпромена the way
you think about those things, too.
20
80120
2834
Можда промени и начин
на који ви размишљате о тим стварима.
01:34
So I'll startпочетак with a shockingшокантан statisticстатистика:
21
82978
2358
Започећу једним шокантним податком:
01:38
50 to 80 percentпроценат of people
in criminalкриминал justiceправда
22
86507
4910
50 до 80 процената људи
у кривично-правном систему
01:43
have a traumaticтрауматично brainмозак injuryповреда.
23
91441
1815
има трауматску повреду мозга.
01:45
Up to 80 percentпроценат.
24
93913
2755
До 80 процената.
01:49
In the generalгенерално publicјавно,
in this roomсоба, for exampleпример,
25
97130
3003
У општој популацији,
у овој просторији, на пример,
01:52
that numberброј is lessмање than fiveпет percentпроценат.
26
100157
3215
тај број је мањи од пет процената.
01:56
And I'm not just talkingпричају about
gettingдобијања your bellзвоно rungZvonio.
27
104097
2691
Не причам само о томе
када јако ударите главу.
01:58
These are the kindsврсте of injuriesповреде
that requireзахтевати hospitalizationхоспитализација.
28
106812
4572
Ово су врсте повреда
које захтевају болничко лечење.
02:04
MostVećina of them are the productпроизвод
of a physicalфизички assaultnapad,
29
112144
3064
Већина њих је исход физичког напада,
02:07
and some of them
are actuallyзаправо sustainedнепрекидан in jailзатвор.
30
115946
3519
а неке су заправо задобијене у затвору.
02:11
All of these numbersбројеви are even higherвише
amongмеђу the womenЖене in criminalкриминал justiceправда.
31
119489
4858
Све те бројке су још веће међу женама
у кривично-правном систему.
02:16
AlmostSkoro everyсваки singleједно womanжена
in the criminalкриминал justiceправда systemсистем
32
124371
5013
Скоро свака жена
у кривично-правном систему
02:21
has been exposedизложено to interpersonalinterpersonalnih
violenceнасиље and abuseзлоупотреба.
33
129408
3867
била је изложена међуљудском
насиљу и злостављању.
02:26
More than halfпола of these womenЖене have
been exposedизложено to repeatedпоновио brainмозак injuriesповреде.
34
134402
5125
Више од половине ових жена биле су
изложене вишеструким повредама мозга.
02:32
In this way, these women'sжене brainsмозга look
like the brainsмозга of retiredu penziji NFLNFL-A playersиграчи,
35
140733
6763
На овај начин, мозгови ових жена изгледају
као мозгови пензионисаних играча НФЛ-а
02:39
and they'llони ће likelyвероватно faceлице the sameисти risksризике
for dementingdementing diseasesболести as they ageстарост.
36
147520
5501
и вероватно ће имати исти ризик
за болести деменције како старе.
02:45
The sameисти risksризике.
37
153833
1986
Исти ризик.
02:49
TBITBI, togetherзаједно with mentalментални illnessболест
and substanceсупстанца abuseзлоупотреба and traumatraume,
38
157649
4400
ТПМ, заједно са менталним болестима,
злоупотребом супстанци и траумама,
02:54
makesчини it hardтешко for people to think.
39
162073
2762
отежавају људима размишљање.
02:56
They have cognitiveкогнитивни impairmentsvrsta oštećenja like
poorлоше judgmentпресуда and poorлоше impulseимпулс controlконтрола,
40
164859
4285
Имају поремећаје когниције
као што су лоше расуђивање
и лоша контрола импулса,
03:01
problemsпроблеми that make
criminalкриминал justiceправда a revolvingrevolving doorврата.
41
169168
3916
проблеме који стварају зачарани круг
у кривично-правном систему.
03:05
People get arrestedУхапшен and bookedRezervisala into jailзатвор.
42
173632
2849
Људи бивају хапшени и послати у затвор.
03:08
They oftentimescesto get into troubleневоље
while they're in there.
43
176505
2708
Често се нађу у невољама док су тамо.
03:11
They get into fightsборбе.
They fallпасти out of theirњихова bunkкревет.
44
179237
2431
Потуку се. Падну са свог лежаја.
03:13
And then they get releasedобјављен
and do stupidглупо things,
45
181692
2280
Онда бивају пуштени и чине разне глупости,
03:15
like forgettingзаборављајући mandatoryobavezna check-insprijavljene,
and they get rearrestedrearrested.
46
183996
4484
рецимо, забораве на обавезно пријављивање
и онда поново бивају хапшени.
03:20
StatisticallyStatisticki speakingговорећи,
47
188504
1538
Статистички гледано,
03:22
they're actuallyзаправо more likelyвероватно
to be rearrestedrearrested than not.
48
190066
4157
већа је шанса да поново буду
ухапшени него да не буду.
03:26
A colleagueколега callsпозиве this "servingслужи
a life sentencerečenice 30 daysдана at a time."
49
194989
5903
Један колега то назива „служење
доживотне казне 30 по 30 дана“.
03:34
And oftentimescesto, these folksљуди don't know
why this is so hardтешко for them.
50
202132
3963
Ови људи често не знају
зашто им то толико тешко иде.
03:38
They feel out of controlконтрола and frustratedфрустриран.
51
206119
3145
Осећају се ван контроле и изнервирано.
03:41
So knowingзнајући that TBITBI is at the rootкорен
of so manyмноги of these challengesизазове,
52
209288
6950
Знајући да је ТПМ у корену
многих ових проблема,
03:48
the missionмисија for a groupгрупа of us in ColoradoColorado
has been to disruptпореметити that cycleциклус,
53
216262
5510
задатак групе нас из Колорада
био је да прекинемо тај циклус,
03:53
to jamџем the revolvingrevolving the doorврата.
54
221796
2046
да зауставимо тај зачарани круг.
03:56
So workingрад togetherзаједно
with my stateдржава and localлокално partnersпартнери,
55
224353
3042
У сарадњи са мојим државним
и локалним партнерима,
03:59
we craftedizrađen a planплан
to meetсусрет everyone'sсвима needsпотребе:
56
227419
3558
смислили смо план који свима удовољава:
04:03
the systemсистем, the inmatesZatvorenici and probationersprobati,
57
231001
2194
систему, затвореницима
и онима на условној казни,
04:05
my graduateдипломирани studentsстуденти.
58
233219
1641
мојим дипломцима.
04:07
In this programпрограм, we assessПроценити
how eachсваки person'sособа brainмозак worksИзвођење радова
59
235225
4282
У овом програму, процењујемо
како ради мозак сваке особе
04:11
so that we can recommendпрепоручите
basicосновно modificationsmodifikacije
60
239531
2778
како бисмо препоручили основне измене
04:14
to make this systemсистем more effectiveефикасан
61
242333
2773
које ће учинити овај систем ефикаснијим
04:17
and saferсигурније.
62
245130
1324
и безбеднијим.
04:18
And here when I say "saferсигурније,"
I mean saferсигурније not only for the inmatesZatvorenici,
63
246869
5759
Када кажем „безбеднијим“, мислим
безбеднијим не само за затворенике,
04:24
but saferсигурније alsoтакође for correctionalпоправни staffособље.
64
252652
2593
већ и за корективно особље.
04:28
In some waysначини, this is
suchтаква a simpleједноставно approachприступ.
65
256125
3674
На неки начин, ово је тако
једноставан приступ.
04:31
We're not treatingлечење the brainмозак injuryповреда,
66
259823
2835
Не лечимо повреду мозга
04:34
we're treatingлечење the underlyingosnovne problemпроблем
that getsдобива people into all of this troubleневоље
67
262682
4918
већ решавамо основни проблем
због којег људи уопште
04:39
in the first placeместо.
68
267624
1271
упадају у ове невоље.
04:41
We do quickбрзо neuropsychologicalneuropsihijatrijski
screeningсцреенинг testsтестови
69
269470
3030
Радимо брзо неуропсихолошко тестирање
04:44
to identifyидентификовати strengthsprednosti and weaknessesslabosti
in the way an inmateзатвореник thinksмисли.
70
272524
4051
како бисмо установили снаге
и слабости затворениковог размишљања.
04:49
UsingKoristeći that informationинформације,
we writeпиши two reportsизвештаји.
71
277055
3716
Користећи те информације,
пишемо два извештаја.
04:52
One, a reportизвештај for the systemсистем
72
280795
2522
Један је извештај за систем
04:55
with specificспецифични recommendationsпрепоруке
on how to manageуправљати that inmateзатвореник.
73
283341
4042
са одређеним препорукама о томе
како поступити са тим затвореником.
04:59
The other is a letterписмо to the inmateзатвореник
74
287817
2790
Други је писмо упућено затворенику
05:02
with specificспецифични suggestionssugestije
for how to manageуправљати themselvesсами.
75
290631
3889
са одређеним предлозима
о томе како поступити са самим собом.
05:07
For exampleпример, if our testтест resultрезултат suggestsсугерише
that a probationerprobatnik has a hardтешко time
76
295409
4645
На пример, ако наш тест покаже
да особа на условној казни има потешкоћа
05:12
rememberingпамћење the things they hearчујеш,
77
300078
2274
да запамти ствари које чује,
05:14
that would be an auditoryслушни memoryмеморија deficitдефицит.
78
302376
2569
то указује на слушни меморијски дефицит.
05:16
In that caseслучај, our letterписмо
to the courtсуд mightМожда suggestпредлажем
79
304969
3140
У том случају, у нашем писму
суду можемо предложити
05:20
that that probationerprobatnik get handoutspropratni sadržaji
of importantважно informationинформације.
80
308133
3838
да особа на условној казни добије летак
са важним информацијама.
05:23
And our letterписмо to that probationerprobatnik
would say, amongмеђу other things,
81
311995
3805
А у нашем писму тој особи на условној
бисмо рекли, између осталог,
05:27
that they should carryносити a notebookNotes
to recordзапис that informationинформације for themselvesсами.
82
315824
4659
да треба да носе свеску са собом
и да бележе те информације за себе.
05:33
Now, mostнајвише importantlyважно,
83
321047
2499
Сада, најважније је да овде застанем
05:35
is that I pauseпауза here
to be really clearјасно about one pointтачка.
84
323570
4012
како бих била кристално јасна
око једне ствари.
05:40
This programпрограм does not
minimizeминимизирати responsibilityодговорност
85
328122
3377
Овај програм не умањује одговорност
05:43
or make excusesизговоре for anyone'sNeko je behaviorпонашање.
86
331523
3244
и не прави изговоре за нечије понашање.
05:47
This is about changingпромена longstandingдуготрајно
negativeнегативно perceptionsперцепције
87
335322
3915
Овде се ради о промени
дугогодишње негативне перцепције
05:51
and buildingзграде self-advocacysamozalaganje.
88
339261
2411
и o заступању самога себе.
05:54
It's actuallyзаправо about takingузимајући responsibilityодговорност.
89
342084
2847
Ради се заправо о преузимању одговорности.
05:57
The inmatesZatvorenici moveпотез from,
90
345295
1674
Затвореници прелазе са:
05:58
"I'm a totalукупно screwupzajeb, I'm a loserгубитник,"
91
346993
2398
„Све живо упропастим, ја сам губитник“
06:01
to, "Here'sEvo what I don't do well,
92
349415
2757
на: „Ево шта не радим како треба,
06:04
and here'sево what I have to do about it."
93
352196
2765
и ево шта треба да урадим поводом тога.“
06:08
(ApplauseAplauz)
94
356292
3185
(Аплауз)
06:16
And the systemсистем comesдолази to see
an inmate'sinmate problematicпроблематично behaviorпонашање
95
364225
3591
Систем посматра проблематично
понашање затвореника
06:19
as the things they can't do
96
367840
3065
као нешто што не могу да ураде,
06:22
versusнаспрам the things they won'tнеће do.
97
370929
2302
а не нешто што не желе да ураде.
06:25
And that changeпромена --
98
373255
1279
Та промена -
06:26
seeingвиди behaviorпонашање as a deficitдефицит
ratherприлично than outrightprvom krugu defianceprkos --
99
374558
4768
схватити понашање као дефицит
уместо као директан отпор -
06:31
is everything in these settingspostavke.
100
379350
2719
је све у овом систему.
06:35
We hearчујеш from inmatesZatvorenici around the countryземљу,
101
383632
2929
Затвореници широм државе се оглашавају,
06:38
and they writeпиши, and more than anything,
they want to know how to help themselvesсами.
102
386585
4805
пишу нам и више од свега желе да знају
како сами себи да помогну.
06:43
This is an excerptodlomak from a letterписмо
from TroyTroy in VirginiaVirginia,
103
391414
3574
Ово је одломак из писма
од Троја из Вирџиније,
06:47
an excerptodlomak from a 50-page-stranice letterписмо.
104
395012
2804
одломак из писма од 50 страница.
06:49
And he writesпише,
105
397840
1928
Он пише:
06:51
"Can you tell me what you think
of all the headглава traumasтрауме I've dealtрешио with?
106
399792
4080
„Можете ли ми рећи шта мислите
о свим траумама главе које сам имао?
06:55
What can I do? Can you help me?"
107
403896
3666
Шта могу да учиним? Можете ли ми помоћи?“
07:00
CloserBliћe to home, we have
thousandsхиљаде of storiesприче like this,
108
408354
3092
Нама приближније, имамо
на хиљаде оваквих прича,
07:03
and smartпаметан storiesприче, storiesприче
that have a great outcomeисход.
109
411470
4323
паметних прича, прича
са изванредним крајем.
07:08
Here'sEvo VinnyVini.
110
416282
1551
Ево Винија.
07:09
VinnyVini was hitхит by a carауто when he was 15,
111
417857
2820
Винија је ударио ауто
када је имао 15 година,
07:12
and from that momentтренутак forwardнапред,
spentпотрошено more time in jailзатвор than in schoolшкола.
112
420701
5045
и од тог тренутка надаље, провео је
више времена у затвору него у школи.
07:17
With some basicосновно skill-buildingIzgradnja veština,
113
425770
2385
Уз основно усавршавање вештина,
07:20
after our assessmentпроцена revealedotkrivena
114
428179
1563
након што смо проценили
07:21
that he had some prettyприлично
significantзначајно memoryмеморија impairmentsvrsta oštećenja,
115
429766
2815
да има прилично озбиљне
проблеме са памћењем,
07:25
VinnyVini learnedнаучио to use the alarmалармни
and reminderopomene functionфункција on his iPhoneiPhone
116
433276
3966
Вини је научио да користи аларм
и подсетник на свом ајфону
07:29
to trackтрацк importantважно appointmentszakazane obaveze,
117
437266
1855
како би стизао на важне састанке,
07:31
and he keepsзадржава a checklistkontrolne liste
to breakпауза largerвеће tasksзадатке
118
439919
3279
и има чек-листу на којој веће задатке дели
07:35
into smallerмањи, manageablekojima se može upravljati onesоне.
119
443222
2392
на мање, изводљивије.
07:37
And with basicосновно toolsалати
like that underиспод his beltпојас,
120
445638
2564
Са основним алатима попут тих у џеповима,
07:40
Vinny'sVinny-ova been out of jailзатвор for two yearsгодине,
121
448226
2516
Вини је већ две године на слободи,
07:42
cleanчист for nineдевет monthsмесеци,
122
450766
1410
чист већ девет месеци,
07:44
and recentlyнедавно back to work.
123
452200
1832
а од скоро се вратио на посао.
07:46
(ApplauseAplauz)
124
454894
2954
(Аплауз)
07:53
What's so strikingупечатљив for VinnyVini
125
461537
2142
Оно што је упечатљиво за Винија
07:55
is that this is his first time
off of courtсуд supervisionnadzor
126
463703
4686
је то што му је ово први пут
да је без судског надзора
08:00
sinceОд his injuryповреда more than 15 yearsгодине agoпре.
127
468413
3006
још од повреде од пре више од 15 година.
08:03
He madeмаде it out of the revolvingrevolving doorврата.
128
471941
2898
Изашао је из зачараног круга.
08:07
(ApplauseAplauz)
129
475743
3873
(Аплауз)
08:13
He saysкаже now, "I can do anything.
130
481347
3850
Сада каже: „Могу све.
08:18
I just have to work
a lot harderтеже at it." (LaughsSmeje)
131
486038
4018
Само треба много више
да се потрудим.“ (Смех)
08:22
And here'sево ThomasTomas.
132
490080
1706
Ево Томаса.
08:24
ThomasTomas has some prettyприлично significantзначајно
attentionпажњу and behaviorпонашање problemsпроблеми
133
492475
3900
Томас има озбиљних проблема
са пажњом и понашањем
08:28
after an injuryповреда landedслетео him in a comakoma
for more than a monthмесец дана.
134
496399
3856
након што се повредио
и завршио више од месец дана у коми.
08:32
After relearningponovno učenje how to walkходати,
135
500968
2132
Након што је поново научио да хода,
08:35
his first stop?
136
503124
1313
његова прва станица?
08:36
CourtSud.
137
504461
1159
Суд.
08:37
He couldn'tније могао imagineзамислити a futureбудућност
where he wasn'tније in troubleневоље.
138
505644
2689
Није могао да замисли будућност
у којој није у невољи.
08:40
He now carriesноси a calendarкалендар
to avoidизбегавајте beingбиће heldОдржан in contemptprezir
139
508865
3211
Сада носи календар
да не би био задржан у притвору
08:44
for missedПропустио courtсуд datesdatumi,
140
512100
1544
због недолазака на суд,
08:45
and he schedulesRasporedi a breakпауза
into his day everyсваки day
141
513668
3144
а у свом свакодневном распореду
има планирану паузу
08:48
to rechargedopuna before he getsдобива agitateduznemirena.
142
516836
3030
да би напунио батерије
пре него што се узнемири.
08:53
And nobodyнико knowsзна the revolvingrevolving doorврата
143
521586
2120
Нико не познаје зачарани круг
08:55
better than the personособа sittingседење
at the frontфронт of the courtroomsudnica.
144
523730
3433
боље од особе која седи на челу суднице.
08:59
This is my good friendпријатељ and colleagueколега
JudgeSudija BrianBrian BowenBouen.
145
527187
2744
Ово је мој добар пријатељ и колега
судија Брајан Боуен.
09:02
Now, JudgeSudija BowenBouen was alreadyвећ on a missionмисија
to make the systemсистем work for everyoneсви,
146
530359
4506
Сад, судија Боуен је већ имао мисију
да учини систем погодним за све,
09:06
and when he heardслушао about this programпрограм,
he saw the perfectсавршен fitфит.
147
534889
3727
и када је чуо за овај програм,
видео је савршено решење.
09:11
He actuallyзаправо sitsседи down
with all of his prosecutorsTužioci
148
539124
3279
Он заправо заседа са свим својим тужиоцима
09:14
to help them see that there's basicallyу основи
two categoriesкатегорије of defendantsoptuženi
149
542427
3915
како би им указао на то да постоје
две врсте оптужених
09:18
in the courtroomsudnica:
150
546366
1717
у судници:
09:20
the onesоне we're afraidуплашен of --
oftentimescesto, rightfullys pravom so --
151
548107
4067
они којих се плашимо - често оправдано -
09:24
and the onesоне we're madлуд at.
152
552198
2000
и они на које смо бесни.
09:26
These are the onesоне who missГоспођица
all of theirњихова scheduledplanirano appointmentszakazane obaveze
153
554596
2988
То су они који пропуштају
све своје заказане састанке
09:29
and they blowудари throughкроз
the best-laidnajbolje sahranjeno probationuslovno plansпланове.
154
557608
2925
и не прате најбоље планове за условну.
09:32
And JudgeSudija BowenBouen believesверује that,
with a little more supportподршка,
155
560557
3015
Судија Боуен верује да,
уз мало више подршке,
09:35
we could moveпотез people
in this latterOvo drugo categoryкатегорија,
156
563596
2300
можемо преместити људе
из ове друге категорије,
09:37
the maddeningizluрivanja categoryкатегорија,
157
565920
2417
категорије оних што нас чине беснима,
09:40
throughкроз and ultimatelyна крају out of the systemсистем.
158
568361
2925
кроз систем и коначно изван њега.
09:44
He provedдоказано that with NavyMornarica veteranveteran MikeMike.
159
572497
3667
То је доказао са Мајком,
ратним ветераном из морнарице.
09:48
JudgeSudija BowenBouen saw the correlationкорелација betweenизмеђу
Mike'sMajkova historyисторија of a massiveмасивни 70-foot- Срање fallпасти
160
576188
6200
Судија Боуен видео је узајамну повезаност
између Мајковог пада са висине од 20м
09:54
and his long-standingдугогодишње patternобразац
of difficultyтешкоћа showingпоказивање up on the right day
161
582412
4602
и његове дуготрајне потешкоће
са појављивањем на тачан дан
09:59
for courtсуд appointmentszakazane obaveze
162
587038
1626
судског састанка
10:00
and complyingispunjavaju with mandatoryobavezna
therapyтерапија requirementsзахтевима, for exampleпример.
163
588688
3669
и усклађивањем са обавезним
захтевима терапије, на пример.
10:04
And insteadуместо тога of sentencingizricanje kazne him
to more and more jailзатвор time,
164
592813
3898
Уместо да га осуди на све
више и више времена у затвору,
10:08
JudgeSudija BowenBouen sentпослат him home
with mapsмапе and checklistsliste and handoutspropratni sadržaji
165
596735
5533
судија Боуен га је послaо кући
са мапама, чек-листама и лецима
10:14
and recommendedPreporučuje se insteadуместо тога
vocationalVokalno rehabilitationrehabilitacija
166
602292
3585
и предложио рехабилитацију кроз запослење
10:17
and flexibleфлексибилан schedulingPlaniranje
for those therapiesтерапије.
167
605901
2967
и флексибилни распоред за те терапије.
10:21
And this with those supportspodržava,
Mike'sMajkova back to work
168
609479
3531
Са том подршком, Мајк се вратио на посао
10:25
for the first time sinceОд his injuryповреда
while he was in the serviceуслуга.
169
613034
3507
први пут након повреде
коју је задобио за време службе.
10:28
He's repairingpopravke relationshipsвезе
with his familyпородица,
170
616565
3003
Поправља односе са својом породицом,
10:31
and just last monthмесец дана,
171
619592
2010
а прошлог месеца,
10:33
he graduatedдипломирао from
JudgeSudija Bowen'sBowen veteran'sveterana courtсуд.
172
621626
3005
дипломирао је на суду
за ветеране судије Боуена.
10:37
(ApplauseAplauz)
173
625322
3544
(Аплауз)
10:45
This programпрограм showsпоказује us
the overwhelmingпреовлађујуће prevalenceпреваленца
174
633422
4178
Овај програм нам показује
огромну распрострањеност
10:49
of traumaticтрауматично brainмозак injuriesповреде
and cognitiveкогнитивни deficitsdeficita
175
637624
3357
трауматских повреда мозга
и когнитивних дефицита
10:53
and the accumulationакумулација of brokennessbrokenness
in the criminalкриминал justiceправда systemсистем.
176
641005
4222
и нагомилавање грешака
у кривично-правном систему.
10:58
And it highlightsистиче the extraordinaryизузетно powerмоћ
of resilienceеластичност and responsibilityодговорност.
177
646108
5522
И он наглашава изванредну моћ
опоравка и одговорности.
11:04
In MikeMike and ThomasTomas and VinnyVini,
178
652636
1701
У Мајковој, Томасовој и Винијевој,
11:06
even JudgeSudija Bowen'sBowen storyприча,
179
654361
1584
чак и у Боуеновој причи,
11:07
you saw the transformationтрансформација madeмаде possibleмогуће
by a changeпромена in perceptionПерцепција
180
655969
5049
видели сте могућност трансформације
уз промену перцепције
11:13
and some simpleједноставно accommodationsсмештај.
181
661042
2736
и нека једноставна прилагођавања.
11:16
All told, in this programпрограм,
182
664754
2357
Све у свему, у овом програму,
11:19
these inmatesZatvorenici and probationersprobati
come to see themselvesсами differentlyдругачије.
183
667135
5395
ови затвореници и особе на условној
другачије гледају на себе.
11:25
The systemсистем seesвиди them differentlyдругачије,
184
673664
2411
Систем их другачије гледа,
11:29
and when you meetсусрет them in the communityзаједница,
I hopeнадати се you see them differentlyдругачије, too.
185
677202
4946
а када их сретнете у друштву, надам се
да ћете их и ви другачије гледати.
11:35
ThanksHvala ti, guys.
186
683413
1206
Хвала вам, људи.
11:36
(ApplauseAplauz)
187
684643
4444
(Аплауз)
Translated by Dragomir Stojkov
Reviewed by Ivana Krivokuća

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Kim Gorgens - Neuropsychologist
Kim Gorgens studies the brain's response to injury -- and advocates that we mind our (gray) matter.

Why you should listen

As a neuropsychologist working in the field of brain injuries, Kim Gorgens has seen firsthand the damage sports-related impacts can do. And as chair of the State of Colorado Traumatic Brain Injury Trust Fund Board and a member of the Brain Injury Legislative Collaborative, she’s working to shape Colorado law around youth sports injuries.

Gorgens, an assistant clinical professor in the University of Denver Graduate School of Professional Psychology, also is the president-elect of the Colorado Neuropsychological Society and has an appointment to the American Psychological Association’s Council on Disability in Psychology.

More profile about the speaker
Kim Gorgens | Speaker | TED.com