ABOUT THE SPEAKER
Douglas Thomas - Designer, writer and historian of typography
Douglas Thomas's research explores the power of fonts at the intersection of design and culture.

Why you should listen

Douglas Thomas is is the author of Never Use Futura (Princeton Architectural Press, 2017). His work explores the nexus of typography, design and culture. He specializes in user experience design, publication design and branding. His design work has been featured in Communication Arts, Eye, Design Observer, Print and Graphis. He is assistant professor of graphic design at Brigham Young University.

(Photo: Kei Ito)

More profile about the speaker
Douglas Thomas | Speaker | TED.com
TEDxSanFrancisco

Douglas Thomas: How a typeface helped launch Apollo

Douglas Thomas: Hoe een lettertype Apollo hielp lanceren

Filmed:
326,595 views

Toen de mensheid in 1969 voor het eerst op de maan landde, was de lettersoort Futura erbij. In deze fascinerende geschiedenis van de typografie deelt ontwerper Douglas Thomas de rol die Futura had bij de lancering van het ruimtevaartuig Apollo 11, en hoe het een van de meest gebruikte lettersoorten ter wereld werd.
- Designer, writer and historian of typography
Douglas Thomas's research explores the power of fonts at the intersection of design and culture. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
In 1969 in JulyJuli,
0
833
2518
In juli 1969 werden drie Amerikanen
de ruimte in geschoten.
00:15
threedrie AmericansAmerikanen launchedgelanceerd into spaceruimte.
1
3375
2934
Ze gingen naar het maanoppervlakte
00:18
Now, they wentgegaan to the surfaceoppervlak of the moonmaan,
2
6333
2393
00:20
they famouslyberoemd madegemaakt
the great leapsprong for mankindmensheid.
3
8750
3476
en waagden de bekende grote sprong
voor de mensheid.
Buzz Aldrin en Neil Armstrong
zetten voet op de oppervlakte,
00:24
BuzzBuzz AldrinAldrin, NeilNeil ArmstrongArmstrong,
they walkedwandelde on the surfaceoppervlak,
4
12250
3101
ze plantten deze vlag.
00:27
they plantedgeplant this flagvlag.
5
15375
1268
Het wordt in Amerika terecht gezien
als een triomfantelijk moment.
00:28
It's rightlyterecht celebratedberoemd as a momentmoment
that in AmericaAmerika we say is a triumphTriumph.
6
16667
5434
We vinden het een geweldige prestatie.
00:34
We think it was this
amazingverbazingwekkend accomplishmentprestatie.
7
22125
2976
Ze lieten trouwens niet alleen
deze vlag achter,
00:37
They didn't just leavehet verlof behindachter
this flagvlag, thoughhoewel.
8
25125
2268
maar ook een gedenkplaat.
00:39
They alsoook left behindachter a plaquegedenkplaat.
9
27417
1477
Dit is een prachtig object
00:40
This plaquegedenkplaat is a beautifulmooi objectvoorwerp,
10
28918
1641
en daar wil ik het met jullie over hebben.
00:42
and one that I want to talk to you
a little bitbeetje about.
11
30583
2560
Ten eerste zie je twee wereldbollen
die de aarde voorstellen.
00:45
First, you mightmacht noticekennisgeving
that there's two globesGlobes,
12
33167
2239
00:47
representingvertegenwoordigen all of earthaarde.
13
35430
1254
Dan staat er deze mooie verklaring:
00:48
And then there's this beautifulmooi statementuitspraak:
14
36708
2018
"We kwamen in vrede
voor de hele mensheid".
00:50
"We camekwam in peacevrede for all mankindmensheid."
15
38750
1684
00:52
Now, at first, this is just
niceleuk poeticpoëtische languagetaal,
16
40458
3101
Dit lijkt gewoon mooie poëtische taal,
maar het is ook gezet in een lettersoort
die perfect is voor dit moment.
00:55
but it's alsoook setreeks in a typefacelettertype
that's perfectperfect for this momentmoment.
17
43583
3851
Het lijkt industrieel en geconstrueerd.
00:59
It seemslijkt industrialindustrieel, it seemslijkt engineeredgemanipuleerde.
18
47458
3185
Het is ook de best mogelijke naam
01:02
It alsoook is the bestbeste possiblemogelijk namenaam
19
50667
1572
die je kunt verzinnen
voor iets op de maan:
01:04
you could come up with
for something on the moonmaan: FuturaFutura.
20
52263
3796
Futura.
Ik wil het hebben over lettertypes
01:08
Now, I want to talk to you about fontslettertypen,
21
56083
1858
en waarom deze soort perfect is
voor dit moment.
01:09
and why this typefacelettertype is perfectperfect
for this momentmoment.
22
57965
2344
Het is niet alleen maar ceremonieel.
01:12
But it's actuallywerkelijk more
than just ceremonialceremoniële.
23
60333
2084
Toen jullie hier vandaag aankwamen,
01:15
Now, when all of you arrivedaangekomen here todayvandaag,
24
63250
2768
moesten jullie zowaar
nadenken over lettertypes.
01:18
you actuallywerkelijk had to think about fontslettertypen.
25
66042
2601
Je beseft het wellicht niet,
01:20
You mightmacht not realizerealiseren it,
26
68667
1267
maar jullie zijn onbewust
allemaal typografie-experts.
01:21
but you're all unconsciousbewusteloos
expertsexperts on typographytypografie.
27
69958
2976
Typografie is de leer van hoe lettertypes
op onze wereld voorkomen.
01:24
TypographyTypografie is the studystudie
of how fontslettertypen inhabitbewonen our worldwereld-,
28
72958
4351
Ze zijn de visuele taal
van de woorden die we gebruiken.
01:29
they're the visualzichtbaar languagetaal
of the wordstekst we use.
29
77333
3917
Maar dit is het grappige:
01:34
Here'sHier is the thing
that's funnygrappig about this, thoughhoewel.
30
82000
2309
ik weet dat jullie niet zulke
fontnerds zijn als ik,
01:36
I know you're probablywaarschijnlijk not like me,
you're not a fontlettertype nerdnerd,
31
84333
2768
een paar misschien,
maar zo niet, ook goed,
01:39
maybe some of you are,
but if you're not, that's alrightin orde,
32
87125
2726
want ik ben dagelijks uren bezig
met het kiezen van de juiste lettersoort
01:41
because I mightmacht spendbesteden hoursuur everyelk day
33
89875
1976
01:43
tryingproberen to pickplukken the perfectperfect typefacelettertype
for the perfectperfect projectproject,
34
91875
2810
voor het juiste project,
geef duizenden dollars per jaar uit
aan soorten met de juiste kenmerken.
01:46
or I mightmacht spendbesteden thousandsduizenden
of dollarsdollars everyelk yearjaar,
35
94709
2309
01:49
tryingproberen to get onesdegenen
with the right featuresKenmerken.
36
97042
2059
Maar jullie besteden ook uren per dag
aan het keuren van lettertypes.
01:51
But all of you actuallywerkelijk spendbesteden hoursuur
everyelk day, evaluatingevaluatie fontslettertypen.
37
99125
3143
Denk er maar eens aan
hoe je hier bent gekomen.
01:54
If you don't believe me,
think about how you got here.
38
102292
2559
Jullie hebben via verkeersborden,
01:56
EachElke of you had to judgerechter by the signstekenen
39
104875
1768
misschien op je telefoon,
01:58
and maybe even on your phonetelefoon,
40
106667
1434
moeten bepalen welke tekens je vertrouwt
02:00
whichwelke signalssignalen to trustvertrouwen
and whichwelke to ignorenegeren.
41
108125
3476
en welke je negeert.
Je beoordeelde lettertypes.
02:03
You were evaluatingevaluatie fontslettertypen.
42
111625
1268
02:04
Or maybe when you're just
buyingbuying a newnieuwe productartikel,
43
112917
2226
Of toen je iets nieuws kocht
en je erover moest nadenken
02:07
you have to think about
whetherof something is expensiveduur
44
115167
2524
of iets duur of goedkoop was,
02:09
or cheapgoedkoop or hardhard to get or easygemakkelijk to find.
45
117715
3719
of het makkelijk
of moeilijk te vinden was.
En het grappige is ...
02:13
And the funnygrappig thing about it is,
46
121458
1601
Dit lijkt misschien onbeduidend,
02:15
this maymei not seemlijken extraordinarybuitengewoon to you,
47
123083
1858
maar zodra je iets geks ziet,
02:16
but the momentmoment you see
something out of placeplaats,
48
124965
2303
herken je het direct.
02:19
you recognizeherken it right away.
49
127292
1351
(Gelach)
02:20
(LaughterGelach)
50
128667
2392
02:23
The thing I love about typographytypografie,
51
131083
1685
Waar ik zo van hou bij typografie,
waarom ik van lettertypes
en van Futura hou,
02:24
and why I love fontslettertypen
and why I love FuturaFutura,
52
132792
2267
is dat wat ik bestudeer overal is.
02:27
is that, for me,
what I studystudie is everywhereoveral.
53
135083
3851
Iedere straat waar ik loop,
02:30
EveryElke streetstraat that I walklopen down,
everyelk bookboek that I pickplukken up,
54
138958
2685
elk boek dat ik oppak,
alles wat ik lees,
02:33
everyelk thing that I readlezen
is filledgevulde with the thing I love.
55
141667
5142
staat vol met dat waar ik zo van hou.
Als je eenmaal de geschiedenis begrijpt
en snapt wat er met typografie gebeurt,
02:38
Now, onceeen keer you understandbegrijpen the historygeschiedenis
and what happensgebeurt with typographytypografie,
56
146833
4310
heb je eigenlijk de geschiedenis
van alles voor je.
02:43
you actuallywerkelijk have a historygeschiedenis
of everything before you.
57
151167
3392
Dit is de lettersoort Futura.
02:46
And this is the typefacelettertype FuturaFutura.
58
154583
2226
Zoals we al eerder bespraken,
is dit modernisme in het klein.
02:48
As previouslyeerder we'vewij hebben discussedbesproken,
this is modernismmodernisme in miniatureminiatuur.
59
156833
3393
02:52
This is a way in whichwelke modernismmodernisme
infiltratedgeïnfiltreerd this countryland
60
160250
2768
Dit is de manier waarop modernisme
ons land binnenkwam
en misschien wel het meest gebruikte,
meest promiscue lettersoort
02:55
and becamewerd perhapsmisschien the mostmeest popularpopulair,
or promiscuousgemengd typefacelettertype,
61
163042
3226
van de twintigste eeuw is geworden.
02:58
of the twentiethtwintigste centuryeeuw.
62
166292
1976
'Minder is meer', dat is het aforisme
van het modernisme.
03:00
"LessMinder is more," right, these are
the aphorismsAforismen of modernismmodernisme.
63
168292
3309
In de beeldende kunst gebeurde hetzelfde.
03:03
And in the visualzichtbaar artsarts,
the samedezelfde thing happenedgebeurd.
64
171625
2268
Laten we ons richten op de essentie,
op de basisvormen, op geometrie.
03:05
Let's focusfocus on the essentialsEssentials,
focusfocus on the basicbasis- shapesvormen,
65
173917
2684
03:08
focusfocus on geometrymeetkunde.
66
176625
1268
Dat is waar het bij Futura
in de kern om gaat.
03:09
So FuturaFutura actuallywerkelijk holdshoudt this to its corekern.
67
177917
2726
03:12
You mightmacht noticekennisgeving that the shapesvormen
inherentinherent in FuturaFutura
68
180667
2434
Het valt misschien op
dat Futura's basisvormen
cirkels, vierkanten en driehoeken zijn.
03:15
have circlescirkels, squarespleinen, trianglesdriehoeken.
69
183125
1726
Sommige zijn gebaseerd op cirkels,
03:16
Some of the shapesvormen
are all basedgebaseerde on circlescirkels,
70
184875
2101
zoals de O, D en C.
03:19
like the O, D and C,
71
187000
1268
Anderen hebben de puntige uitloper
van een driehoek.
03:20
or othersanderen have this pointedpuntig
apexApex of the triangledriehoek.
72
188292
3476
Anderen zien eruit alsof ze zijn gemaakt
met een lineaal of kompas.
03:23
OthersAnderen just look like
they mightmacht have been madegemaakt
73
191792
2226
03:26
with a rulerliniaal or a compasskompas.
74
194042
1309
Ze voelen geometrisch,
wiskundig, exact aan.
03:27
They feel geometricmeetkundig,
they feel mathematicwiskundige, precisenauwkeurig.
75
195375
2684
En dit hele stelsel laat zien
03:30
In factfeit, this wholegeheel systemsysteem
carriesdraagt throughdoor with the way
76
198083
2601
dat deze lettersoort is ontworpen
om er niet uit te zien zoals anderen,
03:32
that the typefacelettertype was designedontworpen.
77
200708
1518
03:34
To not look like it was madegemaakt
like other typefaceslettertypen, to be something newnieuwe.
78
202250
3351
om iets nieuws te zijn.
Hier zijn de magere, normale
en vetgedrukte varianten.
03:37
Here it is in the lightweightlichtgewicht,
the mediummedium weightgewicht and the boldstoutmoedig weightgewicht.
79
205625
4226
De hele familie heeft
prijzenswaardige eigenschappen.
03:41
The wholegeheel familyfamilie has
differentverschillend things to commendbeveel to it.
80
209875
2976
Dit was een bewuste breuk met vroeger.
03:44
This was a consciousbewust breakbreken from the pastverleden,
81
212875
1976
Iets wat er machinaal uitzag
en niet als met de hand gemaakt.
03:46
something that lookedkeek like it was madegemaakt
by a machinemachine, and not by handhand-.
82
214875
3268
En dit bedoel ik
met niet met de hand gemaakt:
03:50
When I say not madegemaakt by handhand-,
this is what I mean.
83
218167
2309
hier denken we misschien aan
03:52
This is what we think about maybe,
84
220500
1643
als we iets met een kalligrafiekwast
of met een pen maken.
03:54
when you mightmacht createcreëren something
with a calligraphicKalligrafische brushborstel or a penpen.
85
222167
3601
Er zijn dikke en dunne lijnen.
03:57
That there's thickszaten and thinsverdunt.
86
225792
1434
Zelfs meer traditionele lettersoorten,
03:59
And even more traditionaltraditioneel typefaceslettertypen,
say like a GaramondGaramond,
87
227250
3393
zoals Garamond,
04:02
holdshoudt vestigesoverblijfselen of this oldoud systemsysteem
88
230667
1767
vertonen tekenen van dat oude systeem,
04:04
in whichwelke you can see the A
where it get little bitbeetje thinnerdunner at the toptop
89
232458
3268
waarbij je ziet dat de A
bovenin wat dunner is
en onderin wat dikker,
04:07
and thickerdikker down belowbeneden,
90
235750
1268
zodat het lijkt alsof het
met de hand gemaakt is.
04:09
because it's tryingproberen to look like
someoneiemand had madegemaakt it by handhand-.
91
237042
2892
Futura is daarentegen ontworpen
04:11
But FuturaFutura, in contrastcontrast,
92
239958
1310
04:13
is designedontworpen to look like
no one had touchedaangeraakt it at all,
93
241292
2559
om eruit te zien alsof het
door een machine gemaakt is
04:15
that this was madegemaakt by a machinemachine,
94
243875
1559
voor een machinaal
of industrieel tijdperk.
04:17
for a machinemachine ageleeftijd, for an industrialindustrieel ageleeftijd.
95
245458
1976
Het bevat eigenlijk een trucje,
04:19
There's actuallywerkelijk a sleightgoocheltruc of handhand- here
96
247458
2060
ingezet door Paul Renner,
die dit in 1927 ontwierp.
04:21
that PaulPaul RennerRenner, the designerontwerper
who madegemaakt this in 1927, employedin dienst.
97
249542
3726
Als je kijkt naar hoe de cirkelvorm
met de verticale steel samenkomt,
04:25
If you look at the way in whichwelke
98
253292
1517
04:26
the circularcirculaire shapevorm
joinsdoet mee with the verticalverticaal shaftschacht,
99
254833
2934
zul je zien dat het licht taps toeloopt.
04:29
you'llje zult noticekennisgeving that it taperstaps toelopende delen
just everyelk so slightlylicht.
100
257791
3226
Dit is een van de vele manieren
04:33
And this is one of hundredshonderden of waysmanieren
101
261041
1727
waarop het werd ontworpen
om er geometrisch perfect uit te zien,
04:34
in whichwelke this typefacelettertype was designedontworpen
to look geometricallygeometrisch perfectperfect,
102
262792
3142
ook al is het dat wiskundig gezien niet.
04:37
even thoughhoewel it's mathematicallywiskundig not.
103
265958
1768
Dit doen lettersoortontwerpers constant,
zodat lettersoorten iedere dag werken,
04:39
And this is what typefacelettertype
designersontwerpers do all the time
104
267750
2393
04:42
to make typefaceslettertypen work, everyelk day.
105
270167
2642
Tegelijk waren er in Europa en Amerika
andere ontwerpers mee bezig.
04:44
Now, there were other designersontwerpers doing this
at the samedezelfde time in EuropeEuropa and AmericaAmerika.
106
272833
3893
Dit zijn een aantal geweldige
voorbeelden uit Europa,
04:48
These are a fewweinig other
excellentUitstekend examplesvoorbeelden from EuropeEuropa,
107
276750
2518
waar werd getracht iets nieuws te maken
voor het nieuwe tijdperk.
04:51
tryingproberen to createcreëren something newnieuwe
for the newnieuwe ageleeftijd, a newnieuwe momentmoment in time.
108
279292
3267
Nog een aantal uit Duitsland,
04:54
These are some other onesdegenen in GermanyDuitsland
109
282583
1768
die ergens nogal op Futura lijken,
04:56
that in some waysmanieren
look very similarsoortgelijk to FuturaFutura,
110
284375
2184
misschien met meer of minder versmalling
of andere verhoudingen.
04:58
maybe with higherhoger waisttaille or lowerlager waisttaille
or differentverschillend proportionsverhoudingen.
111
286583
3060
Maar waarom veroverde Futura de wereld?
05:01
Then why did FuturaFutura take over the worldwereld-?
112
289667
1934
In dit geval --
05:03
In this casegeval, if you can readlezen
the titlestitels there,
113
291625
2518
als je de titels kunt lezen --
rollen enkele van deze namen
niet zo lekker van de tong:
05:06
some of these namesnamen
don't quiteheel rollrollen off the tonguetong:
114
294167
2767
Erbar, Kabel Light,
Berthold-Grotesk, Elegant-Grotesk.
05:08
ErbarErbar, KabelKabel LightLicht,
Berthold-GroteskBerthold-grotesk, Elegant-GroteskElegant-grotesk.
115
296958
5351
Dit zijn niet echt alledaagse namen, toch?
05:14
These aren'tzijn niet exactlyprecies
householdhuishouden namesnamen, are they?
116
302333
2226
Wanneer je ze vergelijkt met Futura,
05:16
And so when you comparevergelijken that to FuturaFutura,
117
304583
2685
weet je dat dit een heel goede keuze
van het marketingteam was.
05:19
you realizerealiseren that this was a really
good choicekeuze by the marketingafzet teamteam.
118
307292
3267
Wat zo geweldig is aan deze naam ...
05:22
What's amazingverbazingwekkend about this namenaam --
119
310583
1726
05:24
you know, what's in this namenaam
is that this is a namenaam
120
312333
2643
Wat deze naam in zich draagt,
is dat het een naam is die hoop oproept
en een idee over de toekomst.
05:27
that actuallywerkelijk invokesroept hopehoop
and an ideaidee about the futuretoekomst.
121
315000
3684
En dit is niet eens
het Duitse woord voor toekomst,
05:30
And this isn't actuallywerkelijk the wordwoord
for futuretoekomst in GermanDuits,
122
318708
2524
het was geen Duitse naam,
maar ze kozen iets
05:33
it wasn'twas niet a GermanDuits namenaam,
123
321256
1262
05:34
they actuallywerkelijk pickeduitgekozen something
124
322542
1476
wat een breder en groter,
universeel publiek zou aanspreken.
05:36
that would speakspreken to a widerbreder,
largergrotere audiencepubliek, a universaluniverseel audiencepubliek.
125
324042
3184
Kijk je naar wat er in Amerika gebeurde,
05:39
And when you comparevergelijken it
to what was beingwezen donegedaan in AmericaAmerika --
126
327250
2851
dit zijn lettersoorten
uit dezelfde periode in de VS,
05:42
these are the typefaceslettertypen
from the samedezelfde periodperiode
127
330125
2101
de jaren twintig;
05:44
in the UnitedVerenigd StatesStaten in the 1920s,
128
332250
1643
gewaagd, brutaal, opschepperig.
05:45
boldstoutmoedig, brashonbezonnen, braggadociosbraggadocios.
129
333917
1309
Het doet bijna denken
aan de effectenbeurs van die tijd,
05:47
You almostbijna think of this as exactlyprecies
like what the stockvoorraad marketmarkt lookedkeek like
130
335250
3518
de grote gekte van de jaren twintig.
05:50
when they were all
going nutsnoten in the 1920s.
131
338792
2059
Dat doet beseffen dat Futura
iets revolutionairs deed.
05:52
And you realizerealiseren that FuturaFutura
is doing something revolutionaryrevolutionair.
132
340875
2893
Ik wil even terug
05:55
I want to stepstap back and talk
about an examplevoorbeeld of the typefacelettertype in use.
133
343792
4184
en het hebben over een voorbeeld
van deze lettersoort in gebruik.
06:00
So this is a magazinetijdschrift that we all
probablywaarschijnlijk know todayvandaag, "VanityIjdelheid FairEerlijke."
134
348000
3268
Dit tijdschrift kennen we tegenwoordig
allemaal wel, Vanity Fair.
Zo zag het eruit in de zomer van 1929.
06:03
This is what it lookedkeek like
in 1929, in the summerzomer.
135
351292
3351
06:06
And in manyveel waysmanieren, there's
nothing wrongfout with this designontwerp.
136
354667
3392
Op veel manieren is er niets mis
met dit ontwerp.
Dit is echt typisch jaren twintig.
06:10
This is absolutelyAbsoluut typicaltypisch of the 1920s.
137
358083
2601
Met een foto van een belangrijk iemand,
06:12
There's a photographfotograaf
of an importantbelangrijk personpersoon,
138
360708
2101
hier Franklin Roosevelt,
destijds gouverneur van New York.
06:14
in this casegeval FranklinFranklin RooseveltRoosevelt,
then-governordan-gouverneur of NewNieuw YorkYork.
139
362833
2810
Alles lijkt gecentreerd en symmetrisch.
06:17
Everything seemslijkt centeredgecentreerd,
everything seemslijkt symmetricalsymmetrisch.
140
365667
2642
Er is nog wel wat versiering,
06:20
There's still a little bitbeetje
of ornamentationversiering,
141
368333
2101
misschien nog wat overblijfselen
van de 'painted lady',
06:22
so this is still maybe havingmet
some vestigesoverblijfselen of the paintedgeschilderd ladydame
142
370458
2976
niet geheel modernistisch.
06:25
and not fullygeheel modernisticModernistische.
143
373458
1268
Maar het ziet er gedegen uit.
06:26
But everything seemslijkt kidkind of solidsolide.
144
374750
1643
Er zijn sierinitialen
om je aandacht te trekken.
06:28
There's even droplaten vallen capscaps
to help you get into the texttekst.
145
376417
2517
Maar dit veranderde rap.
06:30
But this all changedveranderd very quicklysnel
and in OctoberOktober of 1929,
146
378958
2726
In oktober 1929 kwam er
een Berlijnse ontwerper
06:33
a Berlin-basedBerlin-based designerontwerper camekwam
and redesignedherontworpen "VanityIjdelheid FairEerlijke."
147
381708
2976
om Vanity Fair te restylen.
06:36
And this is what
it lookslooks like with FuturaFutura.
148
384708
3185
En zo ziet het eruit met Futura.
06:39
InsteadIn plaats daarvan of the governorgouverneur
149
387917
1851
In plaats van de gouverneur
hebben we nu een foto
van een abstracte, prachtige setting,
06:41
now we have a photographfotograaf
of an abstractabstract, beautifulmooi settingomgeving,
150
389792
2892
in dit geval de oceaan.
06:44
in this casegeval, the oceanoceaan.
151
392708
1518
In plaats van sierletters
is er helemaal niets.
06:46
InsteadIn plaats daarvan of droplaten vallen capscaps,
there's nothing at all.
152
394250
2226
06:48
And replacedvervangen with a centeredgecentreerd
layoutlay-out is now asymmetryasymmetrie.
153
396500
4059
En de gecentreerde layout
is nu vervangen door asymmetrie.
En hoe verder je in het blad komt,
hoe radicaler het wordt.
06:52
And it getskrijgt even more radicalradicaal
the furtherverder you enterinvoeren the magazinetijdschrift.
154
400583
3060
In dit geval nog dramatischere asymmetrie.
06:55
In this casegeval,
even more dramaticdramatisch asymmetryasymmetrie.
155
403667
2017
Hier illustraties van Pablo Picasso,
die over de pagina bewegen
06:57
In this casegeval, illustrationsillustraties
by PabloPablo PicassoPicasso, movingin beweging acrossaan de overkant the pagepagina
156
405708
3268
en over de rugmarge vallen.
07:01
and breakingbreken the guttergoot of the two pagespagina's.
157
409000
3893
Er is zelfs nog iets radicalers.
07:04
And there's something even more radicalradicaal.
158
412917
1934
Als je goed naar Futura kijkt,
valt je wellicht iets op.
07:06
If you look closelyvan nabij at the FuturaFutura,
you mightmacht noticekennisgeving something.
159
414875
2934
Je ziet het wellicht niet direct,
07:09
You mightmacht not pickplukken it up at first,
160
417833
1643
maar er zitten geen hoofdletters
in de titel en de bijschriften.
07:11
but there are no capitalhoofdstad lettersbrieven
in the titletitel or the captionsbijschriften on this pagepagina.
161
419500
3559
Misschien vind je het niet heel radicaal,
07:15
You mightmacht not think that's very radicalradicaal,
162
423083
1935
maar neem een tijdschrift, een boek
of ga naar een website
07:17
but pickplukken up any magazinetijdschrift,
any bookboek or go to any websitewebsite,
163
425042
2642
en ik verzeker je
dat je zoiets niet snel vindt.
07:19
and I guaranteegarantie, you are not
going to find it very easilygemakkelijk.
164
427708
2768
Dit is nog steeds een radicaal idee.
07:22
This is still a radicalradicaal ideaidee.
165
430500
2393
07:24
And why is that radicalradicaal?
166
432917
1267
En waarom is het radicaal?
Bedenk eens waar hoofdletters op duiden.
07:26
When we think about
what capitalhoofdstad lettersbrieven denoteaanduiden,
167
434208
2976
Ze duiden op iets belangrijks,
07:29
they denoteaanduiden something importantbelangrijk,
168
437208
1810
of het nou onze naam of titel is,
07:31
whetherof it's our namesnamen, or our titlestitels.
169
439042
2142
of misschien de naam van ons bedrijf,
07:33
Or maybe even just
the namenaam of our corporationsbedrijven,
170
441208
2935
of misschien onze merken.
07:36
or maybe our trademarksHandelsmerken.
171
444167
1726
Amerika loopt in bepaald opzicht
voorop wat betreft hoofdlettergebruik.
07:37
ActuallyEigenlijk, in some waysmanieren,
America'sAmerika 's the home of capitalizationhoofdlettergebruik.
172
445917
3434
07:41
We love puttingzetten capitalshoofdsteden in everything.
173
449375
1893
We maken graag overal hoofdletters van.
(Gelach)
07:43
(LaughterGelach)
174
451292
1642
Maar hoe radicaal zou het zijn
07:44
But think about how radicalradicaal this would be
175
452958
1976
om een tijdschrift
zonder hoofdletters te introduceren?
07:46
to introducevoorstellen a magazinetijdschrift where you're
takingnemen away all the capitalhoofdstad lettersbrieven.
176
454958
4310
Het had wellicht dezelfde politieke impact
07:51
This has maybe had
the samedezelfde politicalpolitiek forcedwingen
177
459292
2059
als onze maatschappelijke discussie
over persoonlijke voornaamwoorden.
07:53
that we now argueargumenteren over things
like pronounsvoornaamwoorden in our societymaatschappij todayvandaag.
178
461375
3726
In de jaren twintig ...
07:57
In the 1920s,
179
465125
1559
Dit was net nadat in de Sovjet Unie
de communistische revolutie plaatsvond.
07:58
this is just shortlykort after SovietSovjet-Unie RussiaRusland
had a communistcommunistische revolutionrevolutie.
180
466708
4625
Voor hen representeerde dit
de socialistische infiltratie van Amerika.
08:04
And for them, this actuallywerkelijk representedvertegenwoordigd
a socialistsocialistische infiltrationinfiltratie into AmericaAmerika.
181
472250
4643
Alles in kleine letters
08:08
All lowercasekleine letters lettersbrieven meantbedoelde
that this was an egalitariantaalbeleid,
182
476917
3851
was een egalitaire, volledige verlaging
van alles tot een gelijkwaardig speelveld.
08:12
completecompleet loweringverlagen of everything
into one equalGelijk playingspelen fieldveld-.
183
480792
4017
Nog steeds tamelijk radicaal.
08:16
Now this is still kindsoort of a radicalradicaal ideaidee.
184
484833
1976
Bedenk hoe vaak je hoofdletters gebruikt
om iets meer kracht of status te geven.
08:18
Think about how oftenvaak
you do capitalizekapitaliseren something
185
486833
2286
08:21
to have more powermacht or prestigeprestige to it.
186
489143
1791
Voor hen was Futura een middel
om dit idee over te brengen.
08:22
So for them to do this was a way
in whichwelke FuturaFutura was usinggebruik makend van this ideaidee.
187
490958
4185
Andere ontwerpers deden weer
andere dingen met Futura
08:27
Now, other designersontwerpers
were doing other things with FuturaFutura.
188
495167
3184
en voegden andere ideeën
uit het modernisme toe,
08:30
OthersAnderen broughtbracht other ideasideeën
of modernismmodernisme with it,
189
498375
2268
of dat nu nieuwe illustratiestijlen waren,
08:32
whetherof it was interestinginteressant
newnieuwe illustrationillustratie stylesstijlen,
190
500667
2392
of collage-achtige illustraties,
08:35
or interestinginteressant newnieuwe collageCollage
typestypes of illustrationillustratie.
191
503083
2851
of alleen nieuwe boekomslagen uit Europa.
08:37
Or even just newnieuwe bookboek coverscovers,
192
505958
2060
08:40
whetherof they were from EuropeEuropa.
193
508042
2101
Maar dit is het grappige:
08:42
But here'shier is the funnygrappig thing.
194
510167
1851
in de jaren twintig kon je niet gewoon
even een nieuwe lettersoort downloaden.
08:44
In the 1920s, if you wanted
to use a newnieuwe typefacelettertype,
195
512042
2351
08:46
you couldn'tkon het niet just go downloaddownloaden it
ontonaar your computercomputer.
196
514417
2434
Je moest echt stukjes lood hebben.
08:48
You actuallywerkelijk had to have piecesstukken of leadlood.
197
516875
2183
Dus Amerikanen die dit wilden gebruiken
08:51
So for AmericansAmerikanen who wanted to adoptadopteren this
198
519082
2061
en het in hun eigen systeem
wilden opnemen --
08:53
and make it partdeel of theirhun owneigen systemsysteem,
199
521167
2016
08:55
something they could use
in everydayelke dag typographytypografie,
200
523207
2852
iets wat in de alledaagse typografie
gebruikt kon worden,
08:58
whetherof in adsadvertenties or anything elseanders,
201
526083
1643
in advertenties of wat dan ook --
hadden echt de metalen drukletters nodig.
08:59
they actuallywerkelijk had to have metalmetaal typetype.
202
527750
2184
Dus wat deden we als goede
Amerikaanse kapitalisten?
09:01
So beingwezen good AmericanAmerikaanse
capitalistskapitalisten, what did we do?
203
529958
2435
09:04
We madegemaakt all sortssoorten of copieskopieën.
204
532417
1392
We maakten allerlei kopieën
die niets te maken hadden
met de naam Futura,
09:05
OnesDegenen that had nothing to do
with the namenaam FuturaFutura,
205
533833
2310
maar die er precies op leken.
09:08
but lookedkeek identicalidentiek to it,
206
536167
1851
Of het nou Spartan of Tempo was.
09:10
whetherof it was SpartanSpartaanse or TempoTempo.
207
538042
1559
Rond het begin van de Tweede Wereldoorlog
09:11
And in factfeit, by the time
that WorldWereld WarOorlog IIII startedbegonnen,
208
539625
2726
probeerden Amerikaanse bedrijven
Nazi-goederen eigenlijk te boycotten.
09:14
AmericanAmerikaanse corporationsbedrijven were actuallywerkelijk tryingproberen
to boycottboycot NaziNazi goodsgoederen.
209
542375
3434
Maar ze zeiden: 'Toe maar,
gebruik onze kopieën.
09:17
But they said,
"Go aheadverder and use our copieskopieën.
210
545833
2476
Gebruik 20th Century,
Spartan, Vogue en Tempo.
09:20
Use 20thth CenturyEeuw, use SpartanSpartaanse,
use VogueVogue, use TempoTempo.
211
548333
2685
Ze zijn precies gelijk aan Futura.'
09:23
These are identicalidentiek to FuturaFutura."
212
551042
2309
De meeste mensen leerden
niet eens de nieuwe namen,
09:25
And in factfeit, for mostmeest people,
they didn't even learnleren the newnieuwe namesnamen,
213
553375
3184
ze bleven het gewoon Futura noemen.
09:28
they just still calledriep it all FuturaFutura.
214
556583
1768
Dus Amerika haalde
deze lettersoort binnen,
09:30
So AmericaAmerika tooknam this typefacelettertype in,
215
558375
2559
veroverde haar en eigende zich haar toe.
09:32
conqueredveroverd it and madegemaakt it its owneigen.
216
560958
1976
Tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog
gebruikten Amerikanen het overal voor.
09:34
So by the time WorldWereld WarOorlog IIII finishesafwerkingen,
217
562958
2893
09:37
AmericansAmerikanen are usinggebruik makend van this on everything,
218
565875
1858
Of het nou catalogi of atlassen waren,
09:39
whetherof it be catalogscatalogi, or atlasesatlassen,
219
567757
2219
encyclopedieën, tabellen en grafieken,
09:42
or encyclopediasencyclopedieën or chartsgrafieken and graphsgrafieken,
220
570000
3309
of kalenders,
09:45
or calendarskalenders, or even politicalpolitiek materialmateriaal.
221
573333
3643
zelfs politiek materiaal.
Zowaar in het logo van een nieuw
American-footballteam
09:49
And even the logologo for a newnieuwe
expansionuitbreiding footballvoetbal teamteam.
222
577000
3083
09:53
And in factfeit, it was used even on some
of the mostmeest importantbelangrijk advertisingreclame
223
581042
3392
en zelfs in de invloedrijkste advertenties
van de twintigste eeuw.
09:56
of the 20thth centuryeeuw.
224
584458
1310
Dus toen de Amerikaanse overheid
een nieuwe lettersoort zocht
09:57
So it's in this contextcontext
225
585792
1309
09:59
that when the US governmentregering
was pickingpluk a typefacelettertype
226
587125
2351
om na de Tweede Wereldoorlog
voor kaarten en projecten te gebruiken,
10:01
to use after WorldWereld WarOorlog IIII
for newnieuwe mapskaarten and newnieuwe projectsprojecten,
227
589500
2620
kwam ze zo bij Futura uit.
10:04
they pickeduitgekozen FuturaFutura.
228
592144
1249
Het was geen verbazingwekkende
of radicale keuze ...
10:05
It wasn'twas niet an astoundingverbazend choicekeuze,
it wasn'twas niet a radicalradicaal choicekeuze,
229
593417
2809
en had niets met communisme te maken.
10:08
it didn't have anything
to do with communismcommunisme.
230
596250
2143
Het werd gebruikt op belangrijke kaarten,
10:10
But in this casegeval, it was used
on some of the mostmeest importantbelangrijk mapskaarten,
231
598417
3101
zoals deze luchtmachtkaart uit 1962,
10:13
so this one, an airlucht forcedwingen mapkaart in 1962,
232
601542
1851
en op de kaarten die in 1966
in Vietnam werden gebruikt.
10:15
or used for the mapskaarten in VietnamVietnam in '66.
233
603417
2416
Het was ook geen verrassing
10:18
And so it wasn'twas niet a surpriseverrassing
234
606833
1310
dat toen astronauten begonnen
met het Mercury-programma,
10:20
that when astronautsastronauten
first startedbegonnen the MercuryMercury programprogramma,
235
608167
3059
zoals John Glenns baan om de aarde,
10:23
suchzodanig as JohnJohn GlennGlenn orbitingbaan the earthaarde,
236
611250
1810
de gebruikte tabellen en kaarten
Futura bevatten.
10:25
that chartsgrafieken and mapskaarten
that he was usinggebruik makend van were in FuturaFutura.
237
613084
2600
Tegen de tijd dat Mercury
overging in Apollo
10:27
And in factfeit, by the time
MercuryMercury morphedmorphed into ApolloApollo,
238
615708
4018
werd het voor steeds meer dingen gebruikt.
10:31
it startedbegonnen gettingkrijgen used
more and more for more things.
239
619750
2601
10:34
So in this casegeval for a safetyveiligheid planplan,
240
622375
2643
In dit geval voor een veiligheidsplan
en het werd ook gebruikt
op instrumentpanelen
10:37
or even startingbeginnend to get used
on instrumentinstrument panelspanelen,
241
625042
2601
en navigatiehulpmiddelen.
10:39
or navigationalnavigatie aidsAIDS.
242
627667
1684
Zelfs op diagrammen die lieten zien
hoe het hele systeem werkte.
10:41
Or even on diagramsdiagrammen
to showtonen how the wholegeheel systemsysteem workedwerkte.
243
629375
3143
Maar het bijzondere is:
10:44
But here'shier is the amazingverbazingwekkend thing,
244
632542
1392
het werd niet alleen gebruikt
op papieren die werden uitgedeeld,
10:45
it didn't just get used for paperspapieren
that they handedhanded out to people.
245
633958
3101
het werd ook gebruikt voor een interface
10:49
It startedbegonnen to get used for an interfaceinterface,
246
637083
1935
voor een heel systeem dat de astronauten
leerde omgaan met de machine.
10:51
for an entiregeheel systemsysteem
that helpedgeholpen the astronautsastronauten
247
639042
2226
10:53
know how to use the machinemachine.
248
641292
1517
NASA was niet één groot bedrijf
dat alles maakte.
10:54
NASANASA wasn'twas niet just one biggroot corporationcorporatie
makingmaking everything.
249
642833
3851
Er waren honderden onderaannemers --
10:58
There was hundredshonderden of contractorsaannemers --
250
646708
1851
Boeing, IBM, Mc Donnell Douglas --
11:00
BoeingBoeing, IBMIBM, McDonnellMcdonnell DouglasDouglas --
251
648583
2393
die allerlei machines maakten.
11:03
all makingmaking differentverschillend machinesmachines.
252
651000
1434
Stel dat astronauten gebruik moesten maken
van diverse lettersoorten en systemen
11:04
Now imaginestel je voor if astronautsastronauten had to use
differentverschillend typefaceslettertypen and differentverschillend systemssystemen
253
652458
3685
voor elk onderdeel van de spaceshuttle.
11:08
for eachelk componentbestanddeel they had
in the spaceruimte shuttlesvan/naar vliegveld.
254
656167
3392
Navigeren zou ondoenlijk zijn
11:11
This would have been
impossibleonmogelijk to navigatenavigeren
255
659583
2018
en het opstarten van een nieuw systeem
zou tot cognitieve overbelasting leiden.
11:13
and there would have been
a cognitivecognitieve overloadoverbelasten
256
661625
2143
11:15
everyelk time they had
to openOpen up a newnieuwe systemsysteem.
257
663792
2101
Het feit dat Futura werd gebruikt
voor de interface
11:17
So in this casegeval, FuturaFutura
beingwezen used on the interfaceinterface
258
665917
2642
11:20
helpedgeholpen them navigatenavigeren complexityingewikkeldheid
and make it more clearduidelijk.
259
668583
3476
was een hulpmiddel
om alles duidelijker te maken.
Het werd niet alleen op knoppen gebruikt,
11:24
And it wasn'twas niet just used on buttonstoetsen,
it was used on labelsetiketten,
260
672083
3143
maar ook op labels, voedselrantsoenen
en gereedschapskits.
11:27
and it was used on theirhun foodeten rationsrantsoenen,
261
675250
1810
11:29
and it was used on theirhun toolgereedschap kitsKits.
262
677084
2184
11:31
It was used on knobsknoppen and levershefbomen
to tell them what to do.
263
679292
4059
Het werd gebruikt op knoppen en hendels
om hun te vertellen wat te doen.
Misschien zelfs op enkele plekken
11:35
In factfeit, maybe even some of the placesplaatsen
264
683375
1851
waar ingewikkelde dingen
makkelijker moesten worden gemaakt,
11:37
where they needednodig to have things
that were complexcomplex be more simpleeenvoudig to them,
265
685250
3477
werden instructies volledig
in Futura gedrukt,
11:40
instructionsinstructies were printedgedrukt
entirelygeheel in FuturaFutura,
266
688751
2558
zodat ze op dat ene moment
juist konden handelen.
11:43
so that they could know
what to do with that one momentmoment.
267
691333
2643
Ze hoefden niet alles te onthouden;
11:46
They didn't have to rememberonthouden
everything in theirhun headhoofd,
268
694000
2559
ze hadden dit om er zo nodig
gebruik van te maken.
11:48
they could have it out there
in the worldwereld- to see and referverwijzen to.
269
696583
2935
In dit geval hielp Futura om het systeem,
11:51
In this casegeval, FuturaFutura helpedgeholpen
make that systemsysteem,
270
699542
2142
dat toch al erg lastig en complex was,
11:53
whichwelke was alreadynu al
a very difficultmoeilijk and complexcomplex systemsysteem,
271
701708
3310
iets minder lastig te maken.
11:57
a little lessminder complexcomplex.
272
705042
1375
Het allereerste of allerlaatste
wat astronauten zagen
11:59
In factfeit, the very first or last thing
an astronautastronaut mightmacht have seengezien
273
707083
3143
wanneer ze het ruimteschip
in- of uitgingen,
12:02
when they were enteringinvoeren
or exitingafsluiten the spacecraftruimtevaartuig
274
710250
2309
was in Futura.
12:04
would have been in FuturaFutura.
275
712583
1268
Een van mijn favoriete voorbeelden
van Futura's functionaliteit
12:05
One of my favoritefavoriete examplesvoorbeelden
of how FuturaFutura workedwerkte in this way
276
713875
3143
is dit fototoestel.
12:09
is actuallywerkelijk this cameracamera.
277
717042
1309
Dit is een Hasselblad,
12:10
This is a HasselbladHasselblad
that was madegemaakt by the SwedishZweeds companybedrijf.
278
718375
4226
gemaakt door een Zweeds bedrijf.
Prima toestel, misschien hebben jullie
het wel eens gebruikt,
12:14
It's a perfectlyvolmaakt good cameracamera,
some of you mightmacht have used one,
279
722625
2934
12:17
it's prizedgewaardeerde by photographersfotografen
as a really great cameracamera.
280
725583
3851
het wordt door fotografen geprezen
als een heel goed toestel.
Als je er wat verstand van hebt
dan valt je misschien op
12:21
And you mightmacht noticekennisgeving,
if you know anything about camerascamera's,
281
729458
2685
dat er wat aanpassingen aan zijn gedaan.
12:24
that there's some
modificationswijzigingen madegemaakt to it.
282
732167
2059
In dit geval zitten er stickers
op de filmkokers
12:26
In this casegeval, there are stickersstickers
placedgeplaatst all over the filmfilm canistersvaten,
283
734250
3226
en op andere delen van de camera.
12:29
or other partsonderdelen of the cameracamera here.
284
737500
2726
Dit stelde NASA in staat
12:32
What this enabledingeschakeld NASANASA to do,
285
740250
2059
om via de astronauten
iets geweldigs te bewerkstelligen.
12:34
was make something really great
out of the astronautsastronauten.
286
742333
3476
Ze zijn geen fotografen of kunstexperts,
12:37
They're not photographersfotografen,
they're not expertsexperts in artkunst.
287
745833
2685
maar men kon zorgen
dat ze de camera konden bedienen,
12:40
But they could ensureervoor zorgen that they
would know how to use this cameracamera
288
748542
3142
vanwege de labels met Futura erop.
12:43
because of the labelsetiketten
placedgeplaatst there in FuturaFutura.
289
751708
2185
In dit geval verkreeg Futura bestaansrecht
via de dingen die gebruikt werden.
12:45
So in this casegeval,
290
753917
1267
12:47
FuturaFutura acquiredverworven and madegemaakt sure
that they had legitimacywettigheid
291
755208
3810
12:51
with the things they were usinggebruik makend van.
292
759042
1601
Bijvoorbeeld dat men de fotocassette
niet te vroeg zou belichten.
12:52
In this casegeval to not take off the filmfilm
before it would exposeblootstellen.
293
760667
3142
12:55
WhichDie, in this casegeval,
we would have never had
294
763833
2101
We zouden een aantal geweldige foto's
zonder dit label nooit gehad hebben.
12:57
some of the amazingverbazingwekkend photosfoto's we had
withoutzonder this labeletiket.
295
765958
2518
Wanneer we iets decoratiefs
zoals deze ceremoniële insigne zien,
13:00
When we see something as decorativedecoratieve
as this, a ceremonialceremoniële patchlap,
296
768500
5601
of iets als deze gedenkplaat op de maan,
13:06
or something like this plaquegedenkplaat on the moonmaan,
297
774125
2184
realiseren we ons dat Futura meer was
dan iets ceremonieels.
13:08
we realizerealiseren that FuturaFutura was more
than just something ceremonialceremoniële,
298
776333
3101
Meer dan alleen maar iets
dat was gekozen vanwege het ontwerp.
13:11
something more than something
that had just been pickeduitgekozen for its designontwerp.
299
779458
4643
Futura had in feite autoriteit,
bestaansrecht en kracht
13:16
In factfeit, FuturaFutura had authorityautoriteit,
300
784125
2684
13:18
had legitimacywettigheid and had powermacht
because of this choicekeuze.
301
786833
2476
vanwege deze keuze.
Tot slot wil ik het nog
over een ding hebben.
13:21
There's one other thing
I want to talk about in closingsluitend.
302
789333
3185
En dat is dat Futura een verhaal vertelt.
13:24
And that is that FuturaFutura tellsvertelt a storyverhaal.
303
792542
3476
Ik hou ervan dat lettersoorten
allemaal een verhaal vertellen.
13:28
And this is what I love about typefaceslettertypen,
is that all of them tell storiesverhalen.
304
796042
4184
In dit geval vertelt het
een krachtig verhaal over assimilatie,
13:32
And in this casegeval, this typefacelettertype
tellsvertelt a very powerfulkrachtig storyverhaal
305
800250
2809
13:35
about assimilationassimilatie, about something
beingwezen takeningenomen into AmericaAmerika
306
803083
3393
over iets wat meegenomen is naar Amerika
en onderdeel werd van de cultuur.
13:38
and beingwezen madegemaakt partdeel of its culturecultuur.
307
806500
2434
Dat is een van Amerika's
beste en slechtste eigenschappen:
13:40
And that's one of the bestbeste
and worstslechtst things AmericaAmerika does,
308
808958
2726
we nemen iets op in onze cultuur
13:43
is we take things into our culturecultuur
and we spitSpit them out back again
309
811708
3101
en spuwen het weer uit
met de claim dat het van ons is.
13:46
and claimvordering them our owneigen.
310
814833
1268
In dit geval weerspiegelt Futura precies
wat er met de technologie gebeurde
13:48
And in this casegeval, FuturaFutura mirrorsspiegels
exactlyprecies what happenedgebeurd with the technologytechnologie
311
816125
3601
die het hele systeem ondersteunde.
13:51
undergirdingundergirding the wholegeheel systemsysteem.
312
819750
1643
Futura was een Duitse lettersoort
die tot Amerikaans product gemaakt werd.
13:53
FuturaFutura was a GermanDuits typefacelettertype,
takeningenomen in, madegemaakt into an AmericanAmerikaanse commoditykoopwaar.
313
821417
4434
13:57
And so were the technologiestechnologieën:
314
825875
1434
Net als de technologieën:
de raketten en wetenschappers,
kwamen ook uit Duitsland.
13:59
the rocketsraketten, the scientistswetenschappers
all camekwam from GermanyDuitsland as well.
315
827333
2768
Dus deze Duitse lettersoort
op een Amerikaanse gedenkplaat
14:02
So in some waysmanieren, this GermanDuits typefacelettertype
on an AmericanAmerikaanse plaquegedenkplaat
316
830125
3226
weerspiegelt exact
wat deze technologie overkwam.
14:05
perfectlyvolmaakt mirrorsspiegels what happenedgebeurd
with the technologytechnologie.
317
833375
2434
14:07
And in this casegeval,
318
835833
1268
In dit geval ...
Wanneer je aan dit verhaal denkt,
zul je beseffen dat typografie op de maan
14:09
when you think about this storyverhaal,
you realizerealiseren that typographytypografie on the moonmaan
319
837125
5476
voor bestaansrecht staat,
14:14
representsvertegenwoordigt legitimacywettigheid,
representsvertegenwoordigt authorityautoriteit,
320
842625
2851
voor autoriteit staat,
en dat dit hun, de astronauten,
de kracht gaf om naar de maan te gaan.
14:17
and this gavegaf them, the astronautsastronauten,
the powermacht to get to the moonmaan.
321
845500
3684
Dank jullie wel.
14:21
Thank you.
322
849208
1268
(Applaus)
14:22
(ApplauseApplaus)
323
850500
2583
Translated by Oeds Eilander
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Douglas Thomas - Designer, writer and historian of typography
Douglas Thomas's research explores the power of fonts at the intersection of design and culture.

Why you should listen

Douglas Thomas is is the author of Never Use Futura (Princeton Architectural Press, 2017). His work explores the nexus of typography, design and culture. He specializes in user experience design, publication design and branding. His design work has been featured in Communication Arts, Eye, Design Observer, Print and Graphis. He is assistant professor of graphic design at Brigham Young University.

(Photo: Kei Ito)

More profile about the speaker
Douglas Thomas | Speaker | TED.com