ABOUT THE SPEAKER
Bjarke Ingels - Architect
Theory meets pragmatism meets optimism in Bjarke Ingels' architecture. His big-think approach is informed by a hands-on, ground-up understanding of the needs of a building's occupants and surroundings.

Why you should listen

Bjarke Ingels is principal of BIG, based in Copenhagen. An alumnus of Rem Koolhaas' OMA practice, Ingels takes a similar approach: experimenting with pure space, but never losing sight of the building as a solution to a real-world problem. His manifesto "Yes Is More" takes the form of a giant cartoon strip, 130 meters long, that reminds people to keep thinking big -- to see all our modern problems as challenges that inspire us. (The manifesto is now available in comic-book form.)

His deeply-thought-out and often rather large works -- including several skyscrapers and mixed-use projects in a developing section of Copenhagen, plus a project for a new commercial harbor-island --  work to bring coherence to the urban fabric and to help their occupants and users lead better lives. His most famous works include: the Stavanger Concert House, Tallinn’s city hall and the VM Houses. He recently won a competition to design Copenhagen’s waste-to-energy plant with a design that will place a ski slope on top of the structure.

More profile about the speaker
Bjarke Ingels | Speaker | TED.com
TED2019

Bjarke Ingels: Floating cities, the LEGO House and other architectural forms of the future

Bjarke Ingels: Orașe plutitoare, Casa LEGO și alte forme arhitecturale ale viitorului

Filmed:
810,657 views

Designul dă formă viitorului, spune arhitectul Bjarke Ingels. În acest tur global ale proiectelor echipei sale, călătorește către centrala electrică de valorificare a deșeurilor (care este și o pârtie de ski) și Casa Cărămizii LEGO din Danemarca, și aruncă o privire la infrastructura rezistentă la inundații de ultimă generație din New York City, precum și la un plan ambițios de a crea orașe durabile, plutitoare care sunt adaptate schimbărilor climatice.
- Architect
Theory meets pragmatism meets optimism in Bjarke Ingels' architecture. His big-think approach is informed by a hands-on, ground-up understanding of the needs of a building's occupants and surroundings. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
My mommama has always remindeda amintit me
0
635
2972
Mama mea mereu mi-a amintit
00:15
that I have the samela fel
proportionsproporţii as a LEGOLEGO man.
1
3631
3297
că am aceleași proporții ca un om LEGO.
00:18
(LaughterRâs)
2
6952
1413
(Râsete)
00:20
And she does actuallyde fapt have a pointpunct.
3
8389
2174
Și chiar a zis bine.
00:23
LEGOLEGO is a companycompanie that has succeededreușit
4
11333
2577
LEGO este o companie care a reușit
00:25
in makingluare everybodytoata lumea believe
that LEGOLEGO is from theiral lor home countryțară.
5
13934
4889
să facă pe toată lumea să creadă
că LEGO este din țara lor natală.
00:31
But it's not, it's from my home countryțară.
6
19411
2184
Dar nu este, este din țara mea natală.
Așa că vă puteți imagina bucuria mea
atunci când familia LEGO m-a sunat
00:33
So you can imagineimagina my excitemententuziasm
when the LEGOLEGO familyfamilie calleddenumit me
7
21990
3279
00:37
and askedîntrebă us to work with them
to designproiecta the Home of the BrickCaramida.
8
25293
2969
și ne-a sugerat să lucrăm cu ei
pentru a proiecta „Casa cărămizii”.
00:40
This is the architecturalarhitectural modelmodel --
we builtconstruit it out of LEGOLEGO, obviouslyevident.
9
28988
3482
Aceasta este macheta arhitecturală,
am construit-o din LEGO, evident.
Acesta este rezultatul final.
00:44
This is the finalfinal resultrezultat.
10
32494
1485
Și ce am încercat să facem
este să proiectăm
00:46
And what we triedîncercat to do was to designproiecta
11
34003
2208
o clădire ce e la fel de interactivă,
la fel de captivantă și la fel de jucăușă
00:48
a buildingclădire that would be as interactiveinteractiv
and as engagingcaptivant and as playfuljucause
12
36235
4587
exact ca un LEGO,
00:52
as LEGOLEGO is itselfîn sine,
13
40846
1500
00:54
with these kinddrăguț of interconnectedinterconectate
playgroundslocuri de joaca on the roofscapecu acoperiș.
14
42370
3036
cu aceste locuri de joacă
interconectate pe acoperișuri.
00:57
You can enterintroduce a squarepătrat on the groundsol
15
45430
1845
Puteți intra într-o piațetă jos
00:59
where the citizenscetățeni of BillundBillund
can roamCălători around freelyîn mod liber withoutfără a ticketbilet.
16
47299
4021
unde localnicii din Billund pot
mișuna liber fără bilet.
01:04
And it's probablyprobabil one of the only
museumsMuzee in the worldlume
17
52027
2691
Și este probabil unul dintre puținele
muzee din lume
01:06
where you're allowedpermis
to touchatingere all the artifactsartefacte.
18
54742
3023
unde îți este permis să atingi
toate artefactele.
01:10
But the DanishDaneză wordcuvânt for designproiecta
is "formgivningîn formgivning," whichcare literallyliteralmente meansmijloace
19
58948
5901
Dar cuvântul danez pentru design este
„formgivning” care literalmente înseamnă
01:16
to give formformă to that
whichcare has not yetinca been givendat formformă.
20
64873
4160
să dai formă la ceea ce
încă nu i s-a dat formă.
01:21
In other wordscuvinte,
to give formformă to the futureviitor.
21
69057
3324
În alte cuvinte, a da formă viitorului.
01:24
And what I love about LEGOLEGO
is that LEGOLEGO is not a toyjucărie.
22
72933
3791
Și ceea ce iubesc la LEGO
este că LEGO nu este o jucărie.
01:28
It's a toolinstrument that empowersimputerniceste the childcopil
to buildconstrui his or her ownpropriu worldlume,
23
76748
5444
Este o unealtă care împuternicește
un copil să-și construiască propria lume,
01:34
and then to inhabitpopulează
that worldlume throughprin playa juca
24
82216
2111
iar apoi să populeze acea lumea prin joacă
01:36
and to invitea invita her friendsprieteni to joina adera her
in cohabitingConlocuitoare and cocreatingcocrearea de that worldlume.
25
84351
4482
și să-și invite prietenii să ia parte
la popularea și crearea acelei lumi.
01:41
And that is exactlyexact what formgivningîn formgivning is.
26
89151
2841
Și asta este exact ceea ce
„formgivning” este.
01:44
As humanuman beingsființe, we have the powerputere
to give formformă to our futureviitor.
27
92016
5706
Ca ființe umane, avem puterea să dăm
o formă viitorului nostru.
01:50
InspiredInspirat by LEGOLEGO,
28
98722
1215
Inspirați de LEGO,
01:51
we'vene-am builtconstruit a socialsocial housingcarcasă
projectproiect in CopenhagenCopenhaga,
29
99961
3824
am construit un proiect
de locuințe sociale în Copenhaga,
01:55
where we stackedaranjate blocksblocuri
of woodlemn nextUrmător → to eachfiecare other.
30
103809
3579
unde am așezat bucăți de lemn
unele lângă altele.
01:59
BetweenÎntre them, they leavepărăsi spacesspații
with extrasuplimentar ceilingtavan heightsînălțimi and balconiesbalcoane.
31
107412
4629
Între ele, sunt lăsate
spații libere și balcoane.
02:04
And by gentlyuşor wigglingwiggling the blocksblocuri,
32
112065
2571
Și prin mișcarea ușoară a bucăților,
02:06
we can actuallyde fapt createcrea curvescurbe
or any organicorganic formformă,
33
114660
2611
putem crea curbe sau orice formă organică,
02:09
adaptingadaptare to any urbanurban contextcontext.
34
117295
3060
adaptându-ne la orice context urban.
02:12
Because adaptabilityadaptabilitate is probablyprobabil one
of the strongestmai puternic driversdrivere of architecturearhitectură.
35
120918
4849
Pentru că adaptabilitatea e probabil
una din cele mai puternice
caracteristici ale arhitecturii.
02:18
AnotherUn alt exampleexemplu is here in VancouverVancouver.
36
126165
1980
Un alt exemplu se află aici, în Vancouver.
02:20
We were askedîntrebă to look at the siteteren
where GranvilleGranville bridgepod triforkstrifurcă
37
128460
4117
Am fost rugați să ne uităm la locul
în care podul Granville se trifurcă
imediat ce ajunge în centrul orașului.
02:24
as it touchesatinge downtowncentrul orasului.
38
132601
1533
Și am început să facem o schiță
a diferitelor constrângeri.
02:26
And we starteda început, like,
mappingcartografiere the differentdiferit constraintsconstrângeri.
39
134561
2667
E o distanță de cam 30 de metri
lăsată liberă dinspre pod
02:29
There's like a 100-foot-picior
setbackregres from the bridgepod
40
137252
2603
02:31
because the cityoraș want to make sure
41
139879
1696
deoarece trebuie să te asiguri
02:33
that no one looksarată
into the traffictrafic on the bridgepod.
42
141599
3041
că nimeni nu are vedere
spre traficul de pe pod.
02:37
There's a parkparc where
we can't castarunca any shadowsumbre.
43
145085
3111
Există un parc unde nu putem
proiecta nicio umbră.
02:40
So finallyin sfarsit, we're left with a tinyminuscul
triangulartriunghiular footprinturmă,
44
148220
3325
În final, ne rămâne un teren triunghiular,
02:43
almostaproape too smallmic to buildconstrui.
45
151569
1734
aproape prea mic pentru a construi.
02:45
But then we thought, like,
46
153743
1239
Dar apoi ne-am gândit,
02:47
what if the 100-foot-picior minimumminim distancedistanţă
is really about minimumminim distancedistanţă --
47
155006
4235
dacă distanța de 30 de metri
e doar o distanță minimă,
02:51
onceo singura data we get 100 feetpicioare up in the airaer,
we can growcrește the buildingclădire back out.
48
159265
4048
odată ce ajungem la 30 de metri în aer,
putem construi clădirea în afară.
02:55
And so we did.
49
163820
1166
Și asta am și făcut.
02:57
When you driveconduce over the bridgepod,
50
165010
1484
Când conduci peste pod,
02:58
it's as if someonecineva is pullingtrăgând
a curtainperdea abacksurprins,
51
166518
2667
este de parcă cineva
trage o draperie înapoi,
03:01
welcomingSalutând you to VancouverVancouver.
52
169209
2003
primindu-te în Vancouver.
03:03
Or a like a weedburuienilor growingcreştere
throughprin the cracksfisuri in the pavementtrotuar
53
171990
2953
Sau ca o buruiană care crește
printre crăpăturile din pavaj
03:06
and blossomingînflorirea as it getsdevine lightușoară and airaer.
54
174967
2562
și înflorește odată ce primește
lumină și aer.
03:09
UnderneathDedesubt the bridgepod,
we'vene-am workeda lucrat with RodneyRodney GrahamGraham
55
177553
3302
Sub pod, am lucrat cu Rodney Graham
03:12
and a handfulmână of VancouverVancouver artistsartiști,
56
180879
2436
și o mână de artiști din Vancouver,
03:15
to createcrea what we calleddenumit
the SistineSixtina ChapelCapela of streetstradă artartă,
57
183339
4167
pentru a crea ceea ce numim
Capela Sixtină a artei stradale,
o galerie de artă întoarsă
cu susul în jos,
03:19
an artartă galleryGalerie turnedîntoarse upsidecu susul down,
58
187530
1944
03:21
that triesîncercări to turnviraj the negativenegativ
impactefect of the bridgepod into a positivepozitiv.
59
189498
4278
care încearcă să transforme impactul
negativ al podului, într-unul pozitiv.
03:25
So even if it looksarată like
this kinddrăguț of surrealireal architecturearhitectură,
60
193800
2999
Și chiar dacă arată ca un model
de arhitectură ireală,
03:28
it's highlyextrem de adaptedadaptate to its surroundingsîmprejurimi.
61
196823
2905
e foarte adaptat împrejurimilor sale.
03:32
So if a bridgepod can becomedeveni a museummuzeu,
a museummuzeu can alsode asemenea serveservi as a bridgepod.
62
200966
4356
Dacă un pod poate deveni un muzeu,
și un muzeu poate servi drept pod.
03:37
In NorwayNorvegia, we are buildingclădire a museummuzeu
that spansse întinde acrosspeste a riverrâu
63
205346
4406
În Norvegia, construim un muzeu
care se întinde peste râu
03:41
and allowspermite people to sortfel of journeycălătorie
throughprin the exhibitionsExpozitii
64
209776
3269
și permite oarecum oamenilor
să călătorească prin expoziții,
03:45
as they crosscruce from one sidelatură
of a sculpturesculptură parkparc to the other.
65
213069
3209
în timp ce trec dintr-o parte a unui parc
de sculpturi în cealaltă.
03:48
An architecturearhitectură sortfel of
adaptedadaptate to its landscapepeisaj.
66
216981
3400
E o arhitectură oarecum adaptată
peisajului.
03:53
In ChinaChina, we builtconstruit a headquarterssediu
for an energyenergie companycompanie
67
221290
3739
În China, am construit un sediu
pentru o companie de energie
03:57
and we designedproiectat the facadefaţadă
like an IsseyAna-maria MiyakeMiyake fabricțesătură.
68
225053
3564
și am proiectat fațada ca un material
Issey Miyake.
04:00
It's rippledondulate, so that facingcu care se confruntă
the predominantpredominant directiondirecţie of the sunsoare,
69
228641
3738
E încrețit pe partea însorită a clădirii,
04:04
it's all opaqueopac;
70
232403
1460
și astfel este tot opac;
în partea opusă soarelui
este totul din sticlă.
04:05
facingcu care se confruntă away from the sunsoare, it's all glasssticlă.
71
233887
2690
04:08
On averagein medie, it sortfel of transitionstranziții
from solidsolid to clearclar.
72
236601
3691
Pe scurt, face trecerea
de la solid la transparent.
04:12
And this very simplesimplu ideaidee
withoutfără any movingin miscare partspărți
73
240704
2739
Și această idee foarte simplă,
fără elemente mobile,
04:15
or any sortfel of technologytehnologie,
74
243467
1547
sau orice fel de tehnologie,
04:17
purelypur because
of the geometrygeometrie of the facadefaţadă,
75
245038
2705
doar datorită geometriei fațadei,
04:19
reducesreduce the energyenergie consumptionconsum
on coolingrăcire by 30 percentla sută.
76
247767
3634
reduce consumul de energie
pentru răcire cu 30%.
04:24
So you can say what makesmărci
the buildingclădire look elegantelegant
77
252672
2761
Poți spune că ceea ce face clădirea
să arate elegant
04:27
is alsode asemenea what makesmărci it performa executa elegantlyelegant.
78
255457
2485
e același lucru ce o face
să funcționeze perfect.
04:29
It's an architecturearhitectură
that is adaptedadaptate to its climateclimat.
79
257966
3024
E o arhitectură adaptată climatului său.
04:33
You can alsode asemenea adaptadapta one culturecultură to anothero alta,
80
261014
3468
Poți adapta și o cultură la alta,
04:36
like in ManhattanManhattan, we tooka luat
the CopenhagenCopenhaga courtyardcurte buildingclădire
81
264506
4171
ca în Manhattan, unde am folosit curtea
clădirii Copenhaga
ce are un spațiu de socializare
unde oamenii se pot întâlni,
04:40
with a socialsocial spacespaţiu
where people can hangatârna out
82
268701
2249
04:42
in this kinddrăguț of oasisoază
in the middlemijloc of a cityoraș,
83
270974
2143
o oază în mijlocul orașului,
04:45
and we combinedcombinate it with the densitydensitate
and the verticalityverticalitatea
84
273141
2594
și am combinat-o cu densitatea
și verticalitatea
04:47
of an AmericanAmerican skyscraperzgârie-nori,
85
275759
1413
unui zgârie-nori american,
04:49
creatingcrearea what we'vene-am calleddenumit
a "courtscraperde curte."
86
277196
2991
creând ceea ce noi am numit
o „zgârie-curte”.
04:52
From NewNoi YorkYork to CopenhagenCopenhaga.
87
280752
2564
De la New York la Copenhaga.
04:55
On the waterfrontmalul mării of CopenhagenCopenhaga,
88
283340
1697
Pe malul mării din Copenhaga,
04:57
we are right now finishingfinisare this
waste-to-energydeșeuri de energie powerputere plantplantă.
89
285061
4552
terminăm chiar acum această centrală
electrică de valorificare a deșeurilor.
05:02
It's going to be the cleanestcurate
waste-to-energydeșeuri de energie powerputere plantplantă in the worldlume,
90
290093
3335
Va fi cea mai curată centrală electrică
de acest tip din lume,
05:05
there are no toxinstoxine
comingvenire out of the chimneycoş de fum.
91
293452
2174
nu există toxine care să iasă din horn.
05:07
An amazinguimitor marvelminune of engineeringInginerie
that is completelycomplet invisibleinvizibil.
92
295650
3035
O adevărată minune inginerească
care e complet invizibilă.
05:10
So we thought, how can we expressexpres this?
93
298709
2600
Așa că ne-am gândit,
cum o putem scoate în evidență?
05:14
And in CopenhagenCopenhaga
we have snowzăpadă, as you can see,
94
302082
2881
Și în Copenhaga avem zăpadă,
după cum puteți vedea,
05:16
but we have absolutelyabsolut no mountainsmunţi.
95
304987
2563
dar nu avem deloc munți.
Trebuie să mergem șase ore cu autobuzul
pentru a ajunge în Suedia,
05:20
We have to go sixşase hoursore by busautobuz
to get to SwedenSuedia,
96
308217
2794
05:23
to get alpinealpin skiingschi.
97
311035
1341
pentru a face schi alpin.
05:24
So we thought,
let's put an alpinealpin skischi slopepantă
98
312400
2730
Așa că ne-am gândit, haideți să punem
o pârtie de schi
05:27
on the roofacoperiş of the powerputere plantplantă.
99
315154
1953
pe acoperișul centralei electrice.
05:29
So this is the first testTest runalerga
we did a fewpuțini monthsluni agoîn urmă.
100
317131
3469
Acesta e primul test de încercare
pe care l-am făcut acum câteva luni.
05:33
And what I like about this
101
321260
1277
Și ce îmi place la asta
05:34
is that it alsode asemenea showspectacol you the sortfel of
world-changingSchimbarea lumii powerputere of formgivningîn formgivning.
102
322561
5190
e că îți arată puterea formgivning-ului
de a schimba lumea.
05:40
I have a five-month-oldcinci luni-vechi sonfiu,
103
328149
1888
Am un fiu în vârstă de cinci luni,
05:42
and he's going to growcrește up in a worldlume
104
330061
2357
și va crește într-o lume
05:44
not knowingcunoaștere that there was ever a time
105
332442
1978
fără să știe că au existat vremuri
05:46
when you couldn'tnu a putut skischi
on the roofacoperiş of the powerputere plantplantă.
106
334444
2927
în care nu puteai schia pe acoperișul
unei centrale electrice.
05:49
(LaughterRâs)
107
337395
2079
(Râsete)
05:51
(ApplauseAplauze)
108
339498
3865
(Aplauze)
Așa că imaginați-vă că pentru el
și generația lui, asta e linia de plecare.
05:55
So imagineimagina for him and his generationgeneraţie,
that's theiral lor baselinede bază.
109
343387
3595
05:59
ImagineImaginaţi-vă how fardeparte they can leapsalt,
110
347006
1904
Imaginați-vă cât de departe pot merge,
06:00
what kinddrăguț of wildsălbatic ideasidei
they can put forwardredirecţiona for theiral lor futureviitor.
111
348934
3638
cu ce fel de idei nebunești pot veni
pentru viitorul lor.
06:05
So right in frontfață of it,
we're buildingclădire our smallestcel mai mic projectproiect.
112
353453
3785
Așa că în fața acesteia,
construim cel mai mic proiect al nostru.
06:09
It's basicallype scurt ninenouă containerscontainere
113
357598
2958
Sunt, pe scurt, nouă containere
06:12
that we have stackedaranjate
in a shipyardşantierul naval in PolandPolonia,
114
360580
2777
pe care le-am stivuit
într-un șantier naval din Polonia,
06:15
then we'vene-am schleppedschlepped it
acrosspeste the BalticBaltice seamare
115
363381
2357
apoi le-am cărat de-a lungul Mării Baltice
06:17
and dockedAndocat it in the portport of CopenhagenCopenhaga,
116
365762
2182
și le-am acostat în portul din Copenhaga,
06:19
where it is now the home of 12 studentselevi.
117
367968
3103
unde acum a devenit casa a 12 studenți.
06:23
EachFiecare studentstudent has a viewvedere to the waterapă,
118
371095
2299
Fiecare student are o vedere spre mare,
06:25
they can jumpa sari out the windowfereastră
into the cleancurat portport of CopenhagenCopenhaga,
119
373418
3413
pot sări pe geam în curatul port
din Copenhaga,
06:28
and they can get back in.
120
376855
1301
și pot intra înapoi.
06:30
All of the heatcăldură comesvine
from the thermaltermică massmasa of the seamare,
121
378768
3158
Toată căldura vine
din masa termală a mării,
06:33
all the powerputere comesvine from the sunsoare.
122
381950
2016
toată energia vine de la soare.
Acestea sunt primele 12 unități
din Copenhaga,
06:35
This is the first 12 unitsUnități in CopenhagenCopenhaga,
123
383990
2000
06:38
anothero alta 60 on theiral lor way,
124
386014
1914
alte 60 sunt pe drum,
06:39
anothero alta 200 are going to GothenburgGothenburg,
125
387952
2395
alte 200 se duc la Gothenburg,
și discutăm cu cei de la
Jocurile Olimpice din Paris
06:42
and we're speakingvorbitor with the ParisParis OlympicsJocurile Olimpice
126
390371
2075
06:44
to put a smallmic floatingplutitor
villagesat on the SeineSena.
127
392470
2597
pentru a amplasa
un mic sat plutitor pe Sena.
06:47
So very much this kinddrăguț of, almostaproape like
nomadicnomad, impermanentnepermanent architecturearhitectură.
128
395633
4404
Pare o arhitectură temporară,
aproape nomadă.
06:52
And the waterfrontsWaterfronts of our citiesorase
are experiencingse confruntă cu a lot of changeSchimbare.
129
400061
3849
Iar malurile orașelor noastre
trec prin multe schimbări.
06:56
EconomicEconomice changeSchimbare, industrialindustrial changeSchimbare
and climateclimat changeSchimbare.
130
404289
3439
Schimbări economice, schimbări industriale
și schimbări climatice.
06:59
This is ManhattanManhattan before HurricaneUragan SandySandy,
131
407752
3643
Acesta este Manhattan
înainte de uraganul Sandy,
07:03
and this is ManhattanManhattan after SandySandy.
132
411419
2266
iar acesta este Manhattan după Sandy.
07:06
We got inviteda invitat by the cityoraș of NewNoi YorkYork
133
414101
1953
Am fost invitați de orașul New York
07:08
to look if we could make the necessarynecesar
floodpotop protectionprotecţie for ManhattanManhattan
134
416078
4261
să vedem dacă putem face protecția
împotriva inundațiilor pentru Manhattan
07:12
withoutfără buildingclădire a seawallSeawall
135
420363
1849
fără a construi o faleză
07:14
that would segregatesepara the life
of the cityoraș from the waterapă around it.
136
422236
3267
care ar izola viața orașului
de apa din jurul său.
07:17
And we got inspiredinspirat by the HighMare LineLinie.
137
425527
2008
Și am fost inspirați de High Line.
07:19
You probablyprobabil know the HighMare LineLinie --
it's this amazinguimitor newnou parkparc in NewNoi YorkYork.
138
427559
3912
Probabil ați auzit de High Line,
e un nou parc minunat din New York.
07:23
It's basicallype scurt decommissionedscoase din funcțiune traintren trackspiese
139
431495
3233
Pe scurt, sunt căi ferate
scoase din funcțiune
care acum au devenit unul dintre cele mai
populare locuri de promenadă din oraș.
07:26
that now have becomedeveni one of the mostcel mai
popularpopular promenadesPromenade in the cityoraș.
140
434752
3547
07:30
So we thought,
141
438323
1151
Așa că ne-am gândit,
07:31
could we designproiecta the necessarynecesar
floodpotop protectionprotecţie for ManhattanManhattan
142
439498
3381
putem proiecta protecția necesară
împotriva inundaților pentru Manhattan
07:34
so we don't have to wait
untilpana cand we shutînchide it down before it getsdevine nicefrumos?
143
442903
4320
fără să fie nevoie să o închidem
până devine frumoasă?
07:39
So we satSAT down with the citizenscetățeni
livingviaţă alongde-a lungul the waterfrontmalul mării of NewNoi YorkYork,
144
447919
6473
Așa că am stat de vorbă cu locuitorii
care trăiesc pe faleza New York-ului,
07:46
and we workeda lucrat with them to try
to designproiecta the necessarynecesar floodpotop protectionprotecţie
145
454416
3944
și am muncit cu ei încercând să proiectăm
protecția necesară
07:50
in suchastfel de a way that it only
makesmărci theiral lor waterfrontmalul mării
146
458384
3078
într-un fel în care să facă malurile
07:53
more accessibleaccesibil and more enjoyableagreabil.
147
461486
2228
mai accesibile și mai agreabile.
07:55
UnderneathDedesubt the FDRFdr,
we are puttingpunând, like, pavilionspavilioane
148
463738
3045
Sub podul FDR, punem pavilioane
cu pereți de tip buzunar care pot ieși
în afară pentru a opri apa.
07:58
with pocketbuzunar wallspereți that can slidealuneca out
and protectproteja from the waterapă.
149
466807
3002
08:01
We are creatingcrearea little steppedtrepte terracesterase
150
469833
1919
Creăm mici terase în trepte
08:03
that are going to make
the undersideinferioară more enjoyableagreabil,
151
471776
2430
care vor face partea de dedesubt
mai agreabilă,
08:06
but alsode asemenea protectproteja from floodinginundare.
152
474230
2019
dar ne vor proteja și de inundații.
08:09
FurtherÎn continuare northNord in the EastEst RiverRâul ParkPark,
153
477498
3174
Mai spre nord, în Parcul East River,
08:12
we are creatingcrearea rollingrulare hillsdealuri
154
480696
2857
creăm dealuri
08:15
that protectproteja the parkparc
from the noisezgomot of the highwayșosea,
155
483577
4048
care izolează parcul
de zgomotul autostrăzii,
08:19
but in turnviraj alsode asemenea becomedeveni
the necessarynecesar floodpotop protectionprotecţie
156
487649
3415
dar devine și protecția necesară
împotriva inundațiilor,
08:23
that can stop the wavesvaluri duringpe parcursul
an incomingintrare stormfurtună surgeVal.
157
491088
3807
care poate opri valurile în timpul
unei furtuni puternice.
08:28
So in a way, this projectproiect
that we have calleddenumit the DrylineLinia de uscare,
158
496001
4497
Așa că, într-un fel, acest proiect
pe care l-am numit Dryline,
08:32
it's essentiallyin esenta the HighMare LineLinie --
159
500522
1575
e de fapt High Line,
08:34
(LaughterRâs)
160
502121
1551
(Râsete)
08:35
The HighMare LineLinie that's
going to keep ManhattanManhattan dryuscat.
161
503696
2365
e High Line care va menține
Manhattanul uscat.
08:38
(ApplauseAplauze)
162
506085
2255
(Aplauze)
08:40
It's scheduledprogramată to breakpauză groundsol
on the first EastEst RiverRâul portionporţiune
163
508364
3629
Urmează să fie gata pe prima
porțiune, East River,
08:44
at the endSfârşit of this yearan.
164
512017
1258
la finalul acestui an.
08:45
But it has essentiallyin esenta been codesignedcu codesign
165
513299
2524
Dar inițial a fost co-proiectat
08:47
with the citizenscetățeni of LowerInferioară ManhattanManhattan
166
515847
2590
cu locuitorii din Lower Manhattan
08:50
to take all of the necessarynecesar
infrastructureinfrastructură for resilienceelasticitate
167
518461
3530
pentru a avea infrastructura
necesară pentru a fi rezistent
08:54
and give it positivepozitiv socialsocial
and environmentalde mediu sidelatură effectsefecte.
168
522015
3961
și a genera efecte secundare
sociale și de mediu pozitive.
08:58
So, NewNoi YorkYork is not alonesingur
in facingcu care se confruntă this situationsituatie.
169
526762
5523
Așa că, New York nu e singurul
în această situație.
09:04
In factfapt, by 2050,
170
532309
2976
De fapt, până în 2050,
09:07
90 percentla sută of the majormajor
citiesorase in the worldlume
171
535848
2959
90% din orașele mari ale lumii
09:10
are going to be dealingcare se ocupă with risingîn creștere seasmări.
172
538831
2595
se vor confrunta
cu creșterea nivelului mărilor.
09:13
In HamburgHamburg,
173
541450
1540
În Hamburg,
09:15
they'vele-au createdcreată a wholeîntreg neighborhoodCartier
174
543014
1738
au creat un întreg cartier
09:16
where the bottomfund floorsetaje are designedproiectat
to withstandrezista the inevitableinevitabil floodpotop.
175
544776
3670
unde etajele joase sunt proiectate
să reziste la inundațiile inevitabile.
09:20
In SwedenSuedia, they'vele-au designedproiectat a cityoraș
where all of the parksparcuri are wetumed gardensgrădini,
176
548756
6468
În Suedia, au proiectat un oraș
în care toate parcările sunt grădini ude,
09:27
designedproiectat to dealafacere with stormfurtună waterapă
and wastedeşeuri waterapă.
177
555248
3531
proiectate să preia apa
de după furtuni și cea uzată.
09:31
So we thought, could we perhapspoate --
178
559927
2095
Așa că ne-am gândit, putem oare...
09:34
ActuallyDe fapt, todayastăzi,
179
562046
1504
De fapt, astăzi,
09:36
threeTrei millionmilion people are alreadydeja
permanentlypermanent livingviaţă on the seamare.
180
564292
5016
trei milioane de oameni
trăiesc deja permanent pe mare.
09:41
So we thought, could we actuallyde fapt
imagineimagina a floatingplutitor cityoraș
181
569800
3450
Așa că ne-am gândit,
putem să ne imaginăm un oraș plutitor
09:45
designedproiectat to incorporatesă includă all
of the SustainableDurabilă DevelopmentDezvoltare GoalsGoluri
182
573274
3978
proiectat să încorporeze toate
„Obiectivele de Dezvoltarea Durabilă”
09:49
of the UnitedMarea NationsNaţiunilor
183
577276
1539
ale Națiunilor Unite
09:50
into a wholeîntreg newnou human-madea făcut-umană ecosystemecosistem.
184
578839
4524
într-un ecosistem artificial cu totul nou?
09:55
And of coursecurs, we have to designproiecta it
so it can producelegume şi fructe its ownpropriu powerputere,
185
583387
4373
Și desigur, trebuie proiectat
pentru a-și produce singur energia,
09:59
harvestingrecoltare the thermaltermică massmasa of the oceansoceane,
186
587784
2579
folosind masa termală a oceanelor,
10:02
the forceforta of the tidesmareelor,
of the currentscurenți, of the wavesvaluri,
187
590387
3174
forța mareelor, a curenților, a valurilor,
10:05
the powerputere of the windvânt,
188
593585
1738
puterea vântului,
10:07
the heatcăldură and the energyenergie of the sunsoare.
189
595347
2115
căldura și energia soarelui.
10:10
AlsoDe asemenea, we are going to collectcolectarea
all of the rainploaie waterapă that dropspicături
190
598091
3377
De asemenea, vom colecta
toată apa de ploaie ce cade
10:13
on this man-madeartificiale archipelagoarhipelag
191
601492
2115
pe acest arhipelag făcut de om,
10:15
and dealafacere with it organicallyorganic
and mechanicallymecanic
192
603631
3048
o vom trata organic și mecanic,
10:18
and storemagazin it and cleancurat it.
193
606703
1733
o vom depozita și o vom curăța.
10:20
We have to growcrește all of our foodalimente locallyla nivel local,
194
608911
3023
Trebuie să ne producem
toată mâncarea local,
10:23
it has to be fish-pește and plant-basedpe bază de plante,
195
611958
2524
trebuie să fie bazată
pe pește și pe plante
10:26
because you won'tnu va have the spacespaţiu
or the resourcesresurse for a dairyproduse lactate dietcura de slabire.
196
614506
4414
pentru că nu vom avea spațiul
sau resursele pentru o dietă cu lactate.
10:31
And finallyin sfarsit,
197
619661
2603
Și în final,
10:34
we are going to dealafacere
with all the wastedeşeuri locallyla nivel local,
198
622288
2817
ne vom ocupa local de toate deșeurile,
10:37
with compostcompost, recyclingreciclare,
and turningcotitură the wastedeşeuri into energyenergie.
199
625129
4542
cu ajutorul compostului, reciclării
și transformării deșeurilor în energie.
10:41
So imagineimagina where a traditionaltradiţional
urbanurban mastermaestru planplan,
200
629695
3826
Imaginați-vă că pentru un plan
urbanistic tradițional
10:45
you typicallytipic drawa desena the streetstradă gridgrilă
where the carsautoturisme can driveconduce
201
633545
3301
de obicei desenăm forma străzilor,
unde putem conduce mașinile,
10:48
and the buildingclădire plotsparcele
where you can put some buildingsclădiri.
202
636870
2651
și terenurile de construcție,
unde putem construi.
10:51
This mastermaestru planplan, we satSAT down
with a handfulmână of scientistsoamenii de știință
203
639545
3714
Pentru acest plan am stat de vorbă
cu câțiva oameni de știință
10:55
and basicallype scurt starteda început
with all of the renewableregenerabile,
204
643283
2361
și pe scurt am început cu toate resursele
naturale regenerabile disponibile,
10:57
availabledisponibil naturalnatural resourcesresurse,
205
645668
1932
10:59
and then we starteda început channelingcanalizarea
the flowcurgere of resourcesresurse
206
647624
2779
iar apoi am început canalizarea resurselor
11:02
throughprin this kinddrăguț of human-madea făcut-umană ecosystemecosistem
or this kinddrăguț of urbanurban metabolismmetabolism.
207
650427
5047
prin acest tip de ecosistem artificial
sau acest tip de metabolism urban.
11:08
So it's going to be modularmodular,
208
656466
2571
Așa că va fi modular,
11:11
it's going to be buoyantplutitor,
209
659511
1394
va fi plutitor,
11:12
it's going to be designedproiectat
to resista rezista a tropicaltropical stormfurtună.
210
660929
3489
va fi proiectat să reziste
furtunilor tropicale.
11:16
You can prefabricateprefabricate it at scalescară,
211
664442
2270
Le poți prefabrica în cantități mari
11:18
and towremorcare it to dockDoc with othersalții,
to formformă a smallmic communitycomunitate.
212
666736
4659
și să le unești cu altele
pentru a forma o mică comunitate.
11:23
We're designingproiect these
kinddrăguț of coastalde coastă additionscompletări,
213
671419
2644
Proiectăm și aceste extensii de coastă,
11:26
so that even if it's modularmodular and rationalraţional,
214
674087
2403
astfel încât chiar dacă
e modular și structural,
11:28
eachfiecare islandinsulă can be uniqueunic
with its ownpropriu coastalde coastă landscapepeisaj.
215
676514
3248
fiecare insulă poate fi unică
având propriul peisaj de coastă.
11:32
The architecturearhitectură
has to remainrămâne relativelyrelativ lowscăzut
216
680376
2849
Arhitectura trebuie să rămână
relativ joasă
11:35
to keep the centercentru of gravitygravitatie buoyantplutitor.
217
683249
2898
pentru a menține
centrul de greutate plutitor.
11:38
We're going to take all of the agricultureagricultură
218
686171
3182
Vom lua toată agricultura
și o vom folosi și pentru
a crea spațiu social
11:41
and use it to alsode asemenea createcrea socialsocial spacespaţiu
219
689726
2066
11:43
so you can actuallyde fapt enjoyse bucura
the permaculturepermaculture gardensgrădini.
220
691816
3033
pentru a te putea bucura pe deplin
de grădinile de permacultură.
11:46
We're designingproiect it for the tropicstropice,
so all of the roofsacoperișuri are maximizedmaximizat
221
694873
3450
O proiectăm pentru tropice, de asta
toate acoperișurile sunt maximizate
11:50
to harvestrecolta solarsolar powerputere
and to shadeumbra from the sunsoare.
222
698347
3145
pentru a capta energie solară
și pentru a crea umbră.
11:54
All the materialsmateriale are going to be
lightușoară and renewableregenerabile,
223
702212
2564
Toate materialele vor fi ușoare
și regenerabile,
11:56
like bamboobambus and woodlemn,
224
704800
1603
precum bambusul și lemnul,
11:58
whichcare is alsode asemenea going to createcrea
this charmingfermecător, warmcald environmentmediu inconjurator.
225
706427
3960
ce va crea
și un mediu fascinant și călduros.
12:02
And any architecturearhitectură is supposedpresupus
to be ablecapabil to fitpotrivi on this platformplatformă.
226
710411
4970
Și orice arhitectură va trebui
să se potrivească pe această platformă.
12:07
UnderneathDedesubt we have all the storagedepozitare
insideinterior the pontoonponton,
227
715990
3691
Dedesubt avem spațiul de depozitare,
în interiorul pontonului,
12:11
almostaproape like a megaMega versionversiune
of the studentstudent housingsCarcase
228
719705
2983
aproape ca o mega versiune
a căminelor studențești
12:14
that we'vene-am alreadydeja workeda lucrat with.
229
722712
1714
cu care deja am lucrat.
Avem spațiul de depozitare
pentru energia produsă,
12:16
We have all the storagedepozitare
for the energyenergie that's producedprodus,
230
724450
2842
12:19
all of the waterapă storagedepozitare and remediationreabilitare.
231
727316
2667
spațiu de depozitare
pentru apă și pentru decontaminare.
12:22
We are sortfel of dealingcare se ocupă
with all of the wastedeşeuri and the compostingcompostare.
232
730392
4428
Într-un fel ne ocupăm
de toate deșeurile și de compost.
12:27
And we alsode asemenea have some backupcopie de rezervă farmingagricultură
233
735376
2365
Și avem și zone de rezervă
pentru agricultură
12:29
with aeroponicsAeroponics and hydroponicsHydroponics.
234
737765
3624
cu sistem aeroponic și hidroponic.
12:33
So imagineimagina almostaproape like a verticalvertical sectionsecțiune
throughprin this landscapepeisaj
235
741413
3881
Imaginați-vă o secțiune
verticală prin acest peisaj
12:37
that goesmerge from the airaer abovede mai sus,
where we have verticalvertical farmsferme;
236
745318
3698
care merge de la aerul de deasupra,
unde avem ferme verticale;
12:41
belowde mai jos, we have the aeroponicsAeroponics
and the aquaponicsAquaPonia.
237
749040
3731
dedesubt, avem sistemul aeroponic
și hidroponic.
12:45
Even furthermai departe belowde mai jos,
we have the oceanocean farmsferme
238
753260
2976
Chiar și mai jos, avem fermele oceanice
12:48
and where we tiecravată the islandinsulă to the groundsol,
239
756260
2643
și unde legăm insula de pământ,
12:50
we're usingutilizând biorockbiorock to createcrea newnou reefsRecife
to regenerateregenera habitathabitat.
240
758927
4929
folosim roci bio pentru a crea noi recife
pentru a regenera habitatul.
12:56
So think of this
smallmic islandinsulă for 300 people.
241
764348
3619
Gândiți-vă la această mică insulă
pentru 300 de oameni.
12:59
It can then groupgrup togetherîmpreună
to formformă a clustergrup or a neighborhoodCartier
242
767991
3134
Apoi le poate grupa pentru a forma
un grup sau un cartier
13:03
that then can sortfel of groupgrup togetherîmpreună
to formformă an entireîntreg cityoraș for 10,000 people.
243
771692
4210
care mai apoi se pot grupa
pentru a forma un întreg oraș
de 10.000 de oameni.
13:08
And you can imagineimagina
if this floatingplutitor cityoraș flourishesînfloreşte,
244
776318
2762
Și vă puteți imagina
că dacă acest oraș plutitor înflorește,
13:11
it can sortfel of growcrește
like a culturecultură in a petriPetri dishfarfurie.
245
779532
3868
poate crește ca un fel ca o cultură
într-un vas Petri.
13:16
So one of the first placeslocuri
we are looking at placingplasare this,
246
784659
3460
Unul din primele locuri
în care ne gândim să îl amplasăm
sau să ancorăm acest oraș plutitor,
13:20
or anchoringancorarea this floatingplutitor cityoraș,
247
788143
1617
13:21
is in the PearlPearl RiverRâul deltadeltă.
248
789784
1857
este în delta Pearl River.
13:23
So imagineimagina this kinddrăguț of canopybaldachin
of photovoltaicsinstalaţii fotovoltaice
249
791665
3183
Imaginați-vi-l
ca pe un baldachin fotovoltaic
13:26
on this archipelagoarhipelag floatingplutitor in the seamare.
250
794872
2729
pe acest arhipelag, plutind pe mare.
13:29
As you sailnaviga towardscătre the islandinsulă,
you will see the maritimemaritim residentsrezidenți
251
797625
3817
În timp ce navighezi spre insulă,
vei vedea rezidenți maritimi
13:33
movingin miscare around on alternativealternativă formsformulare
of aquaticacvatic transportationtransport.
252
801466
4317
mișcându-se cu forme alternative
de transport acvatic.
13:37
You come into this kinddrăguț of communitycomunitate portport.
253
805807
2958
Ajungi în acest tip de port
al comunității.
13:40
You can roamCălători around
in the permaculturepermaculture gardensgrădini
254
808789
2915
Te poți plimba prin grădinile
de permacultură
13:43
that are productiveproductiv landscapespeisaje,
but alsode asemenea socialsocial landscapespeisaje.
255
811728
3061
care sunt peisaje productive,
dar și peisaje sociale.
13:47
The greenhousessere alsode asemenea becomedeveni orangeriesorangeries
for the culturalcultural life of the cityoraș,
256
815363
4688
Serele, de asemenea, devin spații
pentru viața culturală a orașului,
13:52
and belowde mai jos, undersub the seamare,
257
820490
2190
și dedesubt, sub apă,
13:54
it's teemingplin with life
of farmingagricultură and scienceştiinţă
258
822704
4270
zona mustește de viață și știință
13:58
and socialsocial spacesspații.
259
826998
1730
și spații sociale.
Așa că, într-un fel, vă puteți imagina
că acest port al comunității
14:00
So in a way, you can imagineimagina
this communitycomunitate portport
260
828752
3071
14:03
is where people gatheraduna,
bothambii by day and by night.
261
831847
3087
e unde oamenii se adună
în timpul zilei și în timpul nopții.
Și chiar dacă primul e proiectat
pentru tropice,
14:07
And even if the first one
is designedproiectat for the tropicstropice,
262
835284
3007
14:10
we alsode asemenea imagineimagina that the architecturearhitectură
can adaptadapta to any culturecultură,
263
838315
3220
ne imaginăm că arhitectura
se poate adapta la orice cultură,
14:13
so imagineimagina, like,
a MiddleOrientul Mijlociu EasternEst floatingplutitor cityoraș
264
841559
2905
imaginați-vă un oraș plutitor
din Orientul Mijlociu
14:16
or SoutheastSud-Est AsianAsiatice floatingplutitor cityoraș
265
844488
2819
sau un orașul plutitor din Asia de Sud-Est
14:19
or maybe a ScandinavianScandinave
floatingplutitor cityoraș one day.
266
847331
4077
sau poate un oraș scandinav plutitor,
la un moment dat.
14:24
So maybe just to concludeîncheia.
267
852412
2428
Să ne apropiem de concluzie.
14:28
The humanuman bodycorp is 70 percentla sută waterapă.
268
856142
3428
Corpul uman este 70% apă.
14:32
And the surfacesuprafaţă of our planetplanetă
is 70 percentla sută waterapă.
269
860134
3476
Și suprafața planetei noastre
este 70% apă.
14:36
And it's risingîn creștere.
270
864623
1150
Și e în creștere.
14:38
And even if the wholeîntreg worldlume
woketrezit up tomorrowMâine
271
866148
2579
Chiar dacă toată lumea s-ar trezi mâine
14:40
and becamea devenit carbon-neutralcarbon neutru over night,
272
868751
2285
și nu ar mai produce
dioxid de carbon peste noapte,
14:43
there are still islandinsulă nationsnațiuni
that are destinedpredestinat to sinkchiuvetă in the seasmări,
273
871060
4162
încă există națiuni de tip insulă
care se vor scufunda,
14:47
unlessdacă nu we alsode asemenea developdezvolta alternatesupleant formsformulare
of floatingplutitor humanuman habitatshabitate.
274
875246
4786
doar dacă nu dezvoltăm forme alternative
sau habitate umane plutitoare.
14:53
And the only constantconstant
in the universeunivers is changeSchimbare.
275
881977
3132
Și singura constantă din univers
este schimbarea.
14:57
Our worldlume is always changingschimbare,
and right now, our climateclimat is changingschimbare.
276
885133
4126
Lumea noastră se schimba mereu,
iar acum, clima noastră se schimbă.
15:02
No mattermaterie how criticalcritic
the crisiscriză is, and it is,
277
890014
3323
Nu contează cât de critică
este criza, și chiar este,
15:05
this is alsode asemenea our collectivecolectiv
humanuman superpowersuperputere.
278
893361
4507
asta este și superputerea noastră,
umană, colectivă.
15:10
That we have the powerputere to adaptadapta to changeSchimbare
279
898345
3139
Avem puterea să ne adaptăm la schimbări
15:13
and we have the powerputere
to give formformă to our futureviitor.
280
901508
3333
și avem puterea să dăm formă
viitorului nostru.
15:18
(ApplauseAplauze)
281
906040
5602
(Aplauze)
Translated by Diana Gavrila
Reviewed by Bianca-Ioanidia Mirea

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Bjarke Ingels - Architect
Theory meets pragmatism meets optimism in Bjarke Ingels' architecture. His big-think approach is informed by a hands-on, ground-up understanding of the needs of a building's occupants and surroundings.

Why you should listen

Bjarke Ingels is principal of BIG, based in Copenhagen. An alumnus of Rem Koolhaas' OMA practice, Ingels takes a similar approach: experimenting with pure space, but never losing sight of the building as a solution to a real-world problem. His manifesto "Yes Is More" takes the form of a giant cartoon strip, 130 meters long, that reminds people to keep thinking big -- to see all our modern problems as challenges that inspire us. (The manifesto is now available in comic-book form.)

His deeply-thought-out and often rather large works -- including several skyscrapers and mixed-use projects in a developing section of Copenhagen, plus a project for a new commercial harbor-island --  work to bring coherence to the urban fabric and to help their occupants and users lead better lives. His most famous works include: the Stavanger Concert House, Tallinn’s city hall and the VM Houses. He recently won a competition to design Copenhagen’s waste-to-energy plant with a design that will place a ski slope on top of the structure.

More profile about the speaker
Bjarke Ingels | Speaker | TED.com