ABOUT THE SPEAKER
Emily Rothman - Public health researcher
Boston University professor Emily F. Rothman is a leading public health scholar on sexually explicit media and its impact on adolescent dating relationships.

Why you should listen

Emily F. Rothman has conducted multiple research studies with teenage participants to identify what they view, when, why and how it may affect them. She also co-designed and co-taught the first course on pornography at the Massachusetts Institute of Technology and partnered with the Boston Public Health Commission to create a "pornography literacy curriculum" for teenagers. Rothman has led several federally-funded research projects sponsored by the NIH, the National Institute of Justice and various foundations in an effort to help identify causes and consequences of adolescent dating aggression, sexual assault and human trafficking. She also founded and served as Chair of the Violence and Trauma special interest group at the Society for Behavioral Medicine, authored a report on batterer intervention programs for the World Health Organization and is an appointed member of the Massachusetts Governor's Council on Sexual and Domestic Violence.

More profile about the speaker
Emily Rothman | Speaker | TED.com
TEDMED 2018

Emily F. Rothman: How porn changes the way teens think about sex

Emily F. Rothman: Cum schimbă pornografia modul în care adolescenții înțeleg sexul

Filmed:
2,440,511 views

„Pornografia gratuită, online, pe care adolescenții sunt cel mai probabil să o vadă este o formă groaznică de educație sexuală”, spune cercetătorul în domeniul sănătății publice Emily F. Rothman. Ea împărtășește modul în care misiunea ei de a pune capăt agresiunilor sexuale a determinat-o să creeze un program de alfabetizare în materie de pornografie, care îi ajută pe adolescenți să învețe despre consimțământ și respect, și îi invită să gândească critic despre materialele cu conținut explicit sexual.
- Public health researcher
Boston University professor Emily F. Rothman is a leading public health scholar on sexually explicit media and its impact on adolescent dating relationships. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
[This talk containsconține maturemature contentconţinut]
0
250
3500
(Acest discurs include
conținut pentru adulți)
00:17
SixŞase yearsani agoîn urmă,
1
5000
1518
Acum șase ani,
00:18
I discovereddescoperit something that scientistsoamenii de știință
have been wantingdoresc to know for yearsani.
2
6542
4976
am descoperit ceva ce oamenii de știință
doresc să știe de ani buni.
00:23
How do you capturecaptură the attentionAtenţie
3
11542
1976
Cum captezi atenția
00:25
of a roomfulcameră plină of extremelyextrem boredplictisit teenagersadolescenți?
4
13542
3291
unei camere pline de adolescenți
extrem de plictisiți?
00:29
It turnstransformă out all you have to do
is mentionmenționa the wordcuvânt pornographypornografie.
5
17875
3684
S-a dovedit că tot ce trebuie să faci
e să menționezi cuvântul pornografie.
00:33
(LaughterRâs)
6
21583
1185
(Râsete)
00:34
Let me tell you how I first learnedînvățat this.
7
22792
2309
Permiteți-mi să vă spun
cum am aflat prima dată asta.
00:37
In 2012, I was sittingședință in a crowdedaglomerat roomcameră
fulldeplin of highînalt schoolşcoală studentselevi
8
25125
4018
În 2012, stăteam într-o cameră
aglomerată plină de elevi de liceu
00:41
who were attendingparticiparea
an after-schooldupă-şcoală programprogram in BostonBoston.
9
29167
2767
care participau la un
program extrașcolar în Boston.
00:43
And my jobloc de munca, as guestcomentarii speakervorbitor for the day,
10
31958
2268
Și treaba mea,
ca oratorul invitat al zilei,
00:46
was to inspirea inspira them to think
about how excitingemoționant it would be
11
34250
3059
a fost să-i inspir să se gândească
la cât de interesant
ar fi să aibă o carieră
în domeniul sănătății publice.
00:49
to have a careerCarieră in publicpublic healthsănătate.
12
37333
1625
00:52
The problemproblemă was,
13
40000
1268
Problema a fost
00:53
as I lookedprivit at theiral lor facesfețe,
14
41292
1642
că în timp ce le priveam fețele
00:54
I could see that theiral lor eyesochi
were glazinggeamuri over,
15
42958
2601
am putut să văd că priveau în gol
00:57
and they were just tuningTuning out.
16
45583
2185
și că le pierdeam atenția.
00:59
It didn't even mattermaterie that I worepurtau
17
47792
1572
Nici nu a contat că am purtat
01:01
what I thought was
my coolmisto outfitcostum that day.
18
49388
3671
ceea ce credeam că este
ținuta mea interesantă în acea zi.
01:05
I was just losingpierzând my audiencepublic.
19
53083
2476
Tocmai îmi pierdeam publicul.
01:07
So, then one of the two adultsadulți
who workeda lucrat for the programprogram said,
20
55583
3476
Atunci, unul dintre cei doi adulți
care au lucrat pentru program a spus:
01:11
"Aren'tNu sunt you doing some researchcercetare
about pornographypornografie?
21
59083
2810
„Nu faci cercetări despre pornografie?
01:13
Maybe tell them about that."
22
61917
1791
Poate le poți vorbi despre asta.”
01:16
All of a suddenbrusc, that roomcameră
fulldeplin of highînalt schoolşcoală studentselevi explodeda explodat
23
64708
3643
Dintr-o dată, acea cameră
plină de liceeni a explodat
01:20
into laughterrâsete, highînalt fivescinciari.
24
68375
2351
în râsete, bătut din palme.
01:22
I think there were some
loudtare hootinghuiduială noiseszgomote.
25
70750
2976
Cred că au existat
câteva strigăte puternice.
01:25
And all anyoneoricine had doneTerminat
was say that one wordcuvânt -- pornographypornografie.
26
73750
4351
Și tot ce făcuse a fost
să spună un cuvânt: pornografie.
Acel moment s-a dovedit a fi
un moment de cotitură important
01:30
That momentmoment would provedovedi to be
an importantimportant turningcotitură pointpunct
27
78125
2684
01:32
for me and my professionalprofesional missionmisiune
of findingdescoperire solutionssoluţii
28
80833
2685
pentru mine și misiunea
mea profesională de a găsi soluții
01:35
to endSfârşit datingdatare and sexualsexual violenceviolenţă.
29
83542
2934
pentru a pune capăt agresiunii sexuale.
01:38
At that pointpunct, I'd been workinglucru
for more than a decadedeceniu
30
86500
2893
În acel moment
lucram de mai bine de un deceniu
01:41
on this seeminglyaparent intractablegreu de rezolvat problemproblemă
of datingdatare violenceviolenţă.
31
89417
3559
pe această problemă
aparent dificilă a agresiunii din relații.
01:45
DataDate from the US CentersCentre de
for DiseaseBoala ControlControlul and PreventionPrevenirea
32
93000
3101
Date din centrele pentru controlul
și prevenirea bolilor
01:48
demonstratedemonstra that one in fivecinci
highînalt school-attendingfrecventarea școlii youthtineret
33
96125
4559
arată că unul din cinci tineri liceeni
01:52
experienceexperienţă physicalfizic and/or sexualsexual abuseabuz
34
100708
3435
este abuzat fizic și/sau sexual
01:56
by a datingdatare partnerpartener eachfiecare yearan in the US.
35
104167
2851
în cadrul relației în fiecare an în SUA.
01:59
That makesmărci datingdatare violenceviolenţă more prevalentprevalent
36
107042
3142
Acest lucru face violența
din relații mai frecventă
02:02
than beingfiind bulliedagresat on schoolşcoală propertyproprietate,
37
110208
2643
decât bullyingul în școlii,
02:04
seriouslySerios consideringavând în vedere suicidesinucidere,
38
112875
2226
gândurile de sinucidere,
02:07
or even vapingvaping,
39
115125
1393
sau chiar uzul de țigări electronice,
02:08
in that samela fel populationpopulație.
40
116542
2226
în aceeași populație.
02:10
But solutionssoluţii were provingdovedind elusiveevaziv.
41
118792
2392
Dar soluțiile s-au dovedit înșelătoare.
02:13
And I was workinglucru with a researchcercetare teamechipă
42
121208
1935
Și lucram cu o echipă de cercetare
02:15
that was huntingvânătoare
for novelroman answersrăspunsuri to the questionîntrebare:
43
123167
3142
care vâna noi răspunsuri la întrebarea:
02:18
What's causingprovocând datingdatare abuseabuz,
and how do we stop it?
44
126333
3292
Ce provoacă violența din relații
și cum o oprim?
02:22
One of the researchcercetare studiesstudiu
that we were workinglucru on at the time
45
130690
2953
Unul dintre studiile de cercetare
la care lucram la acea vreme
02:25
happeneds-a întâmplat to includeinclude
a fewpuțini questionsîntrebări about pornographypornografie.
46
133667
2976
a inclus din întâmplare
câteva întrebări despre pornografie.
02:28
And something unexpectedneașteptat
was emergingîn curs de dezvoltare from our findingsconstatările.
47
136667
3851
Și ceva neașteptat
a apărut din descoperirile noastre.
02:32
ElevenUnsprezece percentla sută of the teenadolescent
girlsfete in our sampleprobă
48
140542
4309
Unsprezece la sută dintre fetele
adolescente din eșantionul nostru
02:36
reportedraportat that they had been
forcedforţat or threatenedamenințat
49
144875
2643
au raportat că au fost
forțate sau amenințate
02:39
to do sexualsexual things that
the perpetratorfăptuitorului saw in pornographypornografie.
50
147542
3833
să facă lucruri sexuale pe care
făptuitorul le-a văzut în pornografie.
02:44
That got me curiouscurios.
51
152750
1518
Asta m-a făcut curioasă.
02:46
Was pornographypornografie to blamevină
for any percentageprocent of datingdatare violenceviolenţă?
52
154292
4809
E de vină pornografia
pentru violența din relații?
02:51
Or was it more like a coincidencecoincidenta
that the pornographypornografie usersutilizatori
53
159125
3893
Sau a fost mai mult o coincidență
faptul că utilizatorii de pornografie
02:55
alsode asemenea happenîntâmpla to be more likelyprobabil
to be in unhealthynesănătos relationshipsrelaţii?
54
163042
4559
sunt totodată predispuși
la a fi în relații nesănătoase?
02:59
I investigatedinvestigat by readingcitind
everything that I could
55
167625
2934
Am investigat citind tot ce am putut
03:02
from the peer-reviewedpeer-revizuite literatureliteratură,
56
170583
1726
din literatura de specialitate,
03:04
and by conductingefectuarea my ownpropriu researchcercetare.
57
172333
2393
și efectuând propriile mele cercetări.
03:06
I wanted to know
58
174750
1268
Am vrut să știu
03:08
what kindstipuri of sexuallysexual explicitexplicit mediamass-media
youthtineret were watchingvizionarea,
59
176042
2726
ce tip materiale sexuale explicite
vizionau tinerii,
03:10
and how oftende multe ori and why,
60
178792
1642
cât de des și de ce,
03:12
and see if I could piecebucată togetherîmpreună
61
180458
1601
și să văd dacă unindu-le
03:14
if it was partparte of the reasonmotiv
that for so manymulți of them
62
182083
2726
găseam o parte din motivele
pentru care la atât de mulți dintre ei
03:16
datingdatare relationshipsrelaţii
were apparentlyaparent unhealthynesănătos.
63
184833
3518
relațiile erau aparent nesănătoase.
03:20
As I readcitit, I triedîncercat to keep an opendeschis mindminte,
64
188375
3643
În timp ce citeam, am încercat
să îmi păstrez mintea deschisă,
03:24
even thoughdeşi there were
plentymulțime of membersmembrii of the publicpublic
65
192042
2559
chiar dacă erau mulți membri ai publicului
care deja ajunseseră la o concluzie
pe această problemă.
03:26
who'dcare ar alreadydeja madefăcut up
theiral lor mindminte about the issueproblema.
66
194625
2684
03:29
Why would I keep an opendeschis mindminte
about pornographypornografie?
67
197333
3893
De ce aș păstra o minte
deschisă despre pornografie?
03:33
Well, I'm a traineddresat socialsocial scientistom de stiinta,
68
201250
2476
Ei bine, sunt om de știință social,
03:35
so it's my jobloc de munca to be objectiveobiectiv.
69
203750
2976
deci este datoria mea să fiu obiectivă.
03:38
But I'm alsode asemenea what people
call sex-positivesex-pozitiv.
70
206750
3434
Dar sunt și ceea ce
oamenii numesc sexual-pozitivă.
03:42
That meansmijloace that
I fullycomplet supporta sustine people'soamenii lui right
71
210208
3435
Asta înseamnă că susțin
pe deplin dreptul oamenilor
03:45
to enjoyse bucura whateverindiferent de kinddrăguț of sexsex life
and sexualitysexualitate they find fulfillingîndeplinirea,
72
213667
4392
să se bucure de orice fel de viață
sexuală și sexualitate care îi împlinește,
03:50
no mattermaterie what it involvesimplică,
73
218083
1976
indiferent despre ce este vorba,
03:52
as long as it includesinclude
the enthusiasticentuziast consentconsimţământ
74
220083
3310
atâta timp cât include acordul entuziast
03:55
of all partiespetreceri involvedimplicat.
75
223417
1642
a tuturor părților implicate.
03:57
That said, I personallypersonal wasn'tnu a fost inclinedînclinat
towardscătre watchingvizionarea pornographypornografie.
76
225083
5476
Acestea fiind spuse, eu personal nu am
fost înclinată să vizionez pornografie.
04:02
I'd seenvăzut some, didn't really
do anything for me.
77
230583
2768
Am văzut unele, dar nu m-au impresionat.
04:05
And as a mommama of two
soon-to-beîn curând-a-fi teenageadolescență childrencopii,
78
233375
3018
Și ca mamă a doi copii
ce vor fi curând adolescenți,
04:08
I had my ownpropriu concernspreocupările
79
236417
1767
aveam propriile îngrijorări
04:10
about what seeingvedere pornographypornografie
could do to them.
80
238208
3167
despre ceea ce poate înseamna
pentru ei vizionarea pornografiei.
04:14
I noticeda observat that while
there were a lot of people
81
242292
2226
Am observat că,
în timp ce erau mulți oameni
04:16
who were denouncingdenunţarea pornographypornografie,
82
244542
1767
ce învinovățeau pornografia,
04:18
there were alsode asemenea people
who were staunchdevotat defendersApărătorii of it
83
246333
2601
erau de asemenea,
oameni care o apărau ferm
04:20
for a varietyvarietate of reasonsmotive.
84
248958
1435
dintr-o varietate de motive.
04:22
So in my scholarlyacademice explorationexplorare,
85
250417
3017
Deci, în explorarea mea,
04:25
I genuinelycu adevărat triedîncercat to understanda intelege:
86
253458
2726
am încercat să înțeleg cu adevărat:
04:28
Was pornographypornografie badrău for you
or was it good for you?
87
256208
4393
pornografia are efecte
negative sau pozitive?
04:32
Was it misogynistmisogin or was it empoweringresponsabilizarea?
88
260625
4184
E ceva misogin
sau ceva responsabilizator?
04:36
And there was not one singularsingular answerRăspuns
that emergeda apărut clearlyclar.
89
264833
4643
Și nu a existat un singur răspuns clar.
04:41
There was one longitudinallongitudinale studystudiu
that had me really worriedîngrijorat,
90
269500
3226
Exista un studiu longitudinal
care m-a îngrijorat,
04:44
that showeda arătat that teenagersadolescenți
who saw pornographypornografie
91
272750
3518
ce a arătat că adolescenții
care au văzut pornografie
04:48
were subsequentlyulterior more likelyprobabil
to perpetrate sexualsexual violenceviolenţă.
92
276292
3351
au fost ulterior mai susceptibili
de a comite violență sexuală.
04:51
But the designproiecta of the studystudiu
93
279667
1517
Dar structura studiului
04:53
didn't allowpermite for definitivedefinitiv
causalcauzal conclusionsconcluziile.
94
281208
3226
nu a permis concluzii cauzale definitive.
04:56
And there were other studiesstudiu
that did not find
95
284458
3018
Și alte studii nu au concluzionat
că folosirea pornografiei
de către adolescenți
04:59
that adolescentadolescentului pornographypornografie use
96
287500
1893
05:01
was associatedasociate with certainanumit
negativenegativ outcomesrezultate.
97
289417
2726
e asociată cu anumite rezultate negative.
05:04
Even thoughdeşi there were other studiesstudiu
that did find that.
98
292167
2726
Chiar dacă existau alte studii
care au găsit asta.
05:06
But as I spokevorbit to other expertsexperți,
99
294917
1976
Dar pe măsură ce vorbeam cu alți experți,
05:08
I feltsimțit tremendousextraordinar pressurepresiune
to pickalege a sidelatură about pornographypornografie.
100
296917
5101
am simțit o presiune extraordinară
să mă alătur uneia dintre tabere.
05:14
JoinAlăturaţi-vă one teamechipă or the other.
101
302042
2101
Să mă alătur unei echipe sau alteia.
05:16
I was even told that
it was weak-mindedslab-minded of me
102
304167
2892
Mi s-a spus chiar că sunt slabă de înger
05:19
not to be ablecapabil to pickalege out the one
correctcorect answerRăspuns about pornographypornografie.
103
307083
4209
pentru că nu pot alege
răspunsul corect despre pornografie.
05:24
And it was complicatedcomplicat,
104
312042
1267
Și a fost complicat,
05:25
because there is an industryindustrie
105
313333
2810
pentru că există o industrie
05:28
that is capitalizingScrierea cu majuscule
off of audience'spublicului fascinationfascinaţia
106
316167
3559
care valorifică fascinația publicului
05:31
with seeingvedere womenfemei, in particularspecial,
not just havingavând sexsex,
107
319750
4768
de a vedea femei, în special,
nu doar făcând sex,
05:36
but beingfiind chockedchocked, gaggedgagged, slappedpălmuit,
108
324542
4517
ci fiind sufocate, pălmuite,
05:41
spitscuipat uponpe, ejaculatedexclamă uponpe,
109
329083
3726
scuipate, pe care se ejaculează,
05:44
calleddenumit degradingdegradante namesnumele
over and over duringpe parcursul sexsex,
110
332833
4060
cărora li se adresează nume degradante
din nou și din nou în timpul sexului,
05:48
and not always clearlyclar with theiral lor consentconsimţământ.
111
336917
2392
și nu e întotdeauna clar
că o fac cu acordul lor.
05:51
MostCele mai multe people would agreede acord
that we have a seriousserios problemproblemă
112
339333
3685
Majoritatea oamenilor vor fi de acord
că avem o problemă serioasă
05:55
with misogynymisoginism, sexualsexual violenceviolenţă
and rapeviol in this countryțară,
113
343042
4142
cu misoginismul, violența sexuală
și violul în această țară,
05:59
and pornographypornografie probablyprobabil
isn't helpingajutor with any of that.
114
347208
4601
iar pornografia probabil
nu rezolvă niciuna.
06:03
And a criticallycritic importantimportant
problemproblemă to me was that
115
351833
3060
Și o problemă extrem de importantă
pentru mine a fost
06:06
for more than a centurysecol,
116
354917
1559
că de mai bine de un secol,
06:08
the anti-pornographyanti-pornografie positionpoziţie
had been used as a pretextPretext
117
356500
3851
poziția anti-pornografie
a fost folosită ca pretext
06:12
for discriminatingdiscriminare
againstîmpotriva gaysgay and lesbianslesbienele
118
360375
3601
pentru discriminarea
homosexualilor și lesbienelor
06:16
or people who have kinksKinks or have fetishesFetişuri.
119
364000
2809
sau a persoanele care au
fantezii sau fetișuri.
06:18
So I could see why, on the one handmână,
120
366833
2060
Așa că am putut vedea de ce,
pe de o parte,
06:20
we mightar putea be very worriedîngrijorat about
the messagesmesaje that pornographypornografie is sendingtrimitere,
121
368917
4101
putem fi foarte îngrijorați de mesajele
pe care le trimite pornografia,
06:25
and on the other handmână,
122
373042
1309
iar pe de altă parte,
06:26
why we mightar putea be really worriedîngrijorat
about going overboardpeste bord indictingacuză it.
123
374375
4434
de ce am putea fi îngrijorați
că poate fi acuzată excesiv.
06:30
For the nextUrmător → two yearsani,
124
378833
1435
În următorii doi ani,
06:32
I lookedprivit into everyfiecare scaryinfricosator,
horrifyingînfricoșător claimRevendicare that I could find
125
380292
4809
am analizat fiecare afirmație oribilă
și înfricoșătoare pe care am putut-o găsi
06:37
about the averagein medie agevârstă
at whichcare people first see pornographypornografie,
126
385125
4434
despre vârsta medie la care oamenii
văd prima dată pornografie,
06:41
or what it does to theiral lor brainscreier
or theiral lor sexualitysexualitate.
127
389583
3476
despre cum le afectează
creierul sau sexualitatea.
06:45
Here'sAici este what I have to reportraport back.
128
393083
2476
Iată ce trebuie să raportez.
06:47
The freegratuit, onlinepe net, mainstreammasă pornographypornografie,
129
395583
3935
Pornografia gratuită, online, masivă,
06:51
that's the kinddrăguț that teenagersadolescenți
are mostcel mai likelyprobabil to see,
130
399542
2601
genul pe care adolescenții
o văd cel mai probabil,
06:54
is a completelycomplet terribleteribil formformă
of sexsex educationeducaţie.
131
402167
4184
este o formă groaznică de educare sexuală.
06:58
(LaughterRâs)
132
406375
5434
(Râsete)
07:03
(ApplauseAplauze)
133
411833
4310
(Aplauze)
07:08
But that's not what it was intendeddestinate for.
134
416167
3416
Dar nu pentru asta a fost destinată.
07:12
And it probablyprobabil is not
instantlyimediat poisoningotrăvire theiral lor mindsminți
135
420500
4518
Și, probabil, nu le otrăvește
instantaneu mintea
07:17
or turningcotitură them into compulsivecompulsive usersutilizatori,
136
425042
2809
și nu-i transformă
în utilizatori compulsivi,
07:19
the way that some ideologuesideologii
would have you believe.
137
427875
2934
la modul în care unii
ideologi ar vrea să credeți.
07:22
It's a rarerar personpersoană who doesn't see
some pornographypornografie in theiral lor youthtineret.
138
430833
4351
Rar întâlnești o persoană care
nu a văzut pornografie în tinerețe.
07:27
By the time they're 18 yearsani oldvechi,
139
435208
2268
La vârsta de 18 ani,
07:29
93 percentla sută of first yearan collegecolegiu malesmasculi
and 62 percentla sută of femalesfemele
140
437500
4934
93% dintre bărbații din primul an
de facultate și 62% dintre femei
07:34
have seenvăzut pornographypornografie at leastcel mai puţin onceo singura data.
141
442458
2726
au văzut pornografie cel puțin o dată.
07:37
And thoughdeşi people like to say
142
445208
1643
Și deși oamenilor le place să spună
07:38
that the internetInternet has madefăcut
pornographypornografie ubiquitousomniprezent,
143
446875
3643
că internetul a făcut
pornografia omniprezentă,
07:42
or basicallype scurt guaranteesgaranţii
that any youngtineri childcopil
144
450542
3601
sau practic garantează că orice copil mic
07:46
who'scine handedhanded a smartphonesmartphone
is definitelycategoric going to see pornographypornografie,
145
454167
4017
care a folosit un smartphone
cu siguranță va vedea pornografie,
datele nu confirmă acest lucru.
07:50
datadate don't really supporta sustine that.
146
458208
1810
07:52
A nationallyla nivel naţional representativereprezentant studystudiu
foundgăsite that in the yearan 2000
147
460042
4392
Un studiu reprezentativ la nivel național
a constatat că în anul 2000
07:56
16 percentla sută of 10-to--la-13-year-old-de ani youthtineret
148
464458
3310
16% din tinerii între 10 și 13 ani
07:59
reportedraportat that they'dle-ar seenvăzut
pornographypornografie in the pasttrecut yearan.
149
467792
3059
au spus că au vizionat
pornografie în ultimul an.
08:02
And by 2010, that figurefigura had increaseda crescut.
150
470875
3184
Și până în 2010, această cifră a crescut.
08:06
But only to 30 percentla sută.
151
474083
1851
Dar numai la 30 la sută.
08:07
So it wasn'tnu a fost everybodytoata lumea.
152
475958
2226
Deci nu a fost toată lumea.
08:10
Our problemsProbleme with adolescentsadolescenţi
and sexualsexual violenceviolenţă perpetrationcomiterea
153
478208
4185
Problemele noastre
cu adolescenții și cu violența sexuală
08:14
is not only because of pornographypornografie.
154
482417
2309
nu există doar din cauza pornografiei.
08:16
In factfapt, a recentRecent studystudiu
155
484750
1518
De fapt, un studiu recent
08:18
foundgăsite that adolescentsadolescenţi
are more likelyprobabil to see sexualizedsexualizate imagesimagini
156
486292
3517
a descoperit că adolescenții au mai multe
șanse să vadă imagini sexualizate
08:21
in other kindstipuri of mediamass-media
besidesin afara de asta pornographypornografie.
157
489833
3643
în alte tipuri de conținut
pe lângă pornografie.
08:25
Think about all those
sexualizedsexualizate videovideo gamesjocuri,
158
493500
2976
Gândiți-vă la toate
acele jocuri video sexualizate,
08:28
or TVTV showsspectacole, or musicmuzică videosVideoclipuri.
159
496500
2893
emisiuni TV sau videoclipuri muzicale.
08:31
And it could be exposureexpunerea
to a steadyconstant streamcurent of violentviolent mediamass-media
160
499417
5184
Și ar putea fi expunerea
la un flux constant de mass-media violentă
08:36
that insteadin schimb of or in additionplus to
the sexualizedsexualizate imagesimagini
161
504625
4101
care în loc de sau pe lângă
imaginile sexualizate
08:40
is causingprovocând our problemsProbleme.
162
508750
1893
e cea care ne provoacă problemele.
08:42
By focusingfocalizare on the potentialpotenţial harmsHarms
of pornographypornografie alonesingur,
163
510667
5766
Prin concentrarea doar pe potențialul
dăunător al pornografiei,
08:48
we mayMai be distractingdistrage atenţia ourselvesnoi insine
from biggermai mare issuesprobleme.
164
516457
3561
ne putem distrage atenția
de la probleme mai mari.
08:52
Or missingdispărut rootrădăcină causescauze
of datingdatare and sexualsexual violenceviolenţă,
165
520042
4059
Sau putem ignora cauzelor principale
ale violenței sexuale,
08:56
whichcare are the trueAdevărat publicpublic healthsănătate crisescrizele.
166
524125
2934
care reprezintă
adevărata criză de sănătate.
08:59
That said, even my ownpropriu researchcercetare
167
527083
2643
Acestea fiind spuse,
chiar și propriile mele cercetări
09:01
demonstratesdemonstrează that adolescentsadolescenţi
are turningcotitură to pornographypornografie
168
529750
3934
demonstrează că adolescenții
apelează la pornografie
09:05
for educationeducaţie and informationinformație about sexsex.
169
533708
2685
pentru educație și informații despre sex.
09:08
And that's because they can't find
170
536417
2351
Și asta pentru că nu pot găsi
09:10
reliablede încredere and factualfapt
informationinformație elsewhereîn altă parte.
171
538792
3101
informații de încredere
și reale în altă parte.
09:13
LessMai puţin than 50 percentla sută of the statesstatele
in the UnitedMarea StatesStatele
172
541917
3351
Mai puțin de 50 la sută
dintre statele din Statele Unite
09:17
requirenecesita that sexsex educationeducaţie
be taughtînvățat in schoolsșcoli,
173
545292
3809
solicită ca educația sexuală
să fie predată în școli,
09:21
includinginclusiv how to preventîmpiedica coercedconstrâns sexsex.
174
549125
2934
inclusiv modul de prevenire
a constrângerii sexuale.
09:24
And lessMai puțin than halfjumătate of those statesstatele
175
552083
2393
Și mai puțin de jumătate din aceste state
09:26
requirenecesita that the informationinformație presenteda prezentat
be medicallymedical accurateprecis.
176
554500
4500
solicită ca informațiile
prezentate să fie corecte medical.
Deci, în acel program
extrașcolar din Boston,
09:32
So in that BostonBoston after-schooldupă-şcoală programprogram,
177
560500
2268
acei copii voiau să vorbească despre sex,
09:34
those kidscopii really wanted
to talk about sexsex,
178
562792
2184
09:37
and they really wanted
to talk about pornographypornografie.
179
565000
2518
și chiar voiau să vorbească
despre pornografie.
09:39
And they wanted to talk about those things
180
567542
2017
Și să vorbească despre acele lucruri
09:41
a wholeîntreg lot more than they wanted
to talk about datingdatare or sexualsexual violenceviolenţă.
181
569583
3935
mult mai mult decât despre întâlniri
sau violență sexuală.
09:45
So we realizedrealizat,
182
573542
1267
Așa că ne-am dat seama,
09:46
we could coveracoperi all of the samela fel topicssubiecte
that we mightar putea normallyîn mod normal talk about
183
574833
4393
că am putea acoperi toate subiecte
despre care vorbim în mod normal
09:51
undersub the guisemasca of healthysănătos
relationshipsrelaţii educationeducaţie,
184
579250
2976
sub pretextul educației
relațiilor sănătoase,
09:54
like, what's a definitiondefiniție
of sexualsexual consentconsimţământ?
185
582250
3184
cum ar fi, care este definiția
consimțământului sexual?
09:57
Or, how do you know
if you're hurtingdoare somebodycineva duringpe parcursul sexsex?
186
585458
3810
Sau, de unde știi dacă rănești
pe cineva în timpul sexului?
10:01
Or what are healthysănătos boundarieslimite to have
when you're flirtingflirtezi?
187
589292
3434
Sau care sunt limitele
sănătoase când flirtezi?
10:04
All of these samela fel things we could discussdiscuta
188
592750
3059
Toate aceste lucruri le-am putea discuta
10:07
by usingutilizând pornographypornografie
as the jumping-offsari-off pointpunct
189
595833
3143
prin utilizarea pornografiei
ca punct de pornire
10:11
for our conversationconversaţie.
190
599000
1518
pentru conversația noastră.
10:12
It's sortfel of like when adultsadulți
give kidscopii a desertdeşert like browniesnegrese,
191
600542
3892
E ca atunci când adulții oferă
copiilor un desert cum sunt negresele,
10:16
but they secretlysecret bakedcopt a zucchiniDovlecel
or something healthysănătos insideinterior of it.
192
604458
3268
dar au copt în secret un dovlecel
sau ceva sănătos în ele.
10:19
(LaughterRâs)
193
607750
1476
(Râsete)
10:21
We could talk to the kidscopii
about the healthysănătos stuffchestie,
194
609250
3809
Am putea vorbi cu copiii
despre lucrurile sănătoase,
lucrurile care sunt bune pentru voi,
10:25
the stuffchestie that's good for you,
195
613083
1435
10:26
but hideascunde it insideinterior a conversationconversaţie
that was about something
196
614542
2767
dar ascunzându-le într-o conversație
despre care au crezut că vor să vorbească.
10:29
that they thought
they wanted to be talkingvorbind about.
197
617333
3101
10:32
We alsode asemenea discovereddescoperit something
198
620458
1393
De asemenea am descoperit ceva
10:33
that we didn't necessarilyîn mod necesar
seta stabilit out to find,
199
621875
2726
ce nu ne-am propus neapărat să găsim,
10:36
whichcare is that there's a fantasticfantastic way
to have a conversationconversaţie with teenagersadolescenți
200
624625
4643
faptul că există o modalitate fantastică
de a purta o conversație cu adolescenții
10:41
about pornographypornografie.
201
629292
1684
despre pornografie.
10:43
And that is,
202
631000
1518
Și asta este:
10:44
keep the conversationconversaţie trueAdevărat to scienceştiinţă.
203
632542
3309
menține conversația fidelă științei.
10:47
AdmitRecunosc what we know and what we don't know
204
635875
2893
Admiteți ceea ce știm și ceea ce nu știm
10:50
about the impactefect of pornographypornografie.
205
638792
2142
despre impactul pornografiei.
10:52
Talk about where there are mixedamestecat resultsrezultate
206
640958
3810
Vorbiți despre locurile
unde există rezultate mixte
10:56
or where there are weaknessespuncte slabe
in the studiesstudiu that have been conductedefectuat.
207
644792
4309
sau unde există puncte slabe
în studiile care au fost efectuate.
11:01
InviteInvita the adolescentsadolescenţi
to becomedeveni criticalcritic consumersconsumatori
208
649125
3351
Invitați adolescenții
să devină consumatori critici
11:04
of the researchcercetare literatureliteratură on pornographypornografie,
209
652500
2601
ai literaturii de cercetare
despre pornografie,
11:07
as well as the pornographypornografie itselfîn sine.
210
655125
2393
precum și a pornografiei în sine.
11:09
That really fitsse potrivește
with adolescentadolescentului developmentdezvoltare.
211
657542
3684
Asta se potrivește
cu dezvoltarea adolescenților.
11:13
AdolescentsAdolescenţi like to questionîntrebare things
212
661250
2601
Adolescenților le place
să pună la îndoială lucrurile
11:15
and they like to be inviteda invitat
to think for themselvesînșiși.
213
663875
3226
și le place să fie invitați
să gândească singuri.
11:19
And we realizedrealizat by startingpornire to experimentexperiment,
214
667125
3184
Și ne-am dat seama prin încercări,
11:22
teachingînvățătură some classesclase in consentconsimţământ,
respectrespect and pornographypornografie,
215
670333
3935
predând unor clase despre consimțământ,
respect și pornografie,
11:26
that tryingîncercat to scarea speria adolescentsadolescenţi
into a particularspecial pointpunct of viewvedere
216
674292
5351
că încercarea de a speria adolescenții
cu un anumit punct de vedere
11:31
or jamgem a one-sidedo singură faţă argumentargument
down theiral lor throatgât about pornographypornografie
217
679667
6184
sau să le băgăm forțat pe gât
un argument unilateral despre pornografie,
11:37
not only probablyprobabil does not work,
218
685875
3643
nu numai că probabil nu funcționează,
11:41
but really doesn't modelmodel
the kinddrăguț of respectfulrespectuos,
219
689542
4392
dar nu modelează genul de comportament
11:45
consensualconsensuală behaviorcomportament
that we want them to learnînvăța.
220
693958
2893
respectuos, consensual
pe care vrem să-l învețe.
11:48
So our approachabordare, what we call
pornographypornografie literacyalfabetizare,
221
696875
4559
Deci abordarea noastră,
ceea ce numim alfabetizare pornografică,
11:53
is about presentingprezentarea the truthadevăr
about pornographypornografie
222
701458
3476
este despre prezentarea
adevărului despre pornografie
conform celor mai bune
cunoștințe ale noastre,
11:56
to the bestCel mai bun of our knowledgecunoştinţe,
223
704958
1935
11:58
givendat that there is
an ever-changingschimbătoare evidenceevidență basebaza.
224
706917
3726
dat fiind că există o bază
de dovezi în continuă schimbare.
12:02
When people hearauzi that we teacha preda
a nine-sessionnouă sesiuni, 18-hour-ora classclasă
225
710667
4767
Când oamenii aud că predăm
nouă sesiuni, 18 ore,
despre alfabetizarea
pornografiei adolescenților,
12:07
in pornographypornografie literacyalfabetizare to teenagersadolescenți,
226
715458
2268
12:09
I think that they eitherfie think
that we're sittingședință kidscopii down
227
717750
2768
cred că ei fie cred
că încercăm să le arătăm
cum pot viziona pornografie,
12:12
and tryingîncercat to showspectacol them
how to watch pornographypornografie,
228
720542
2809
12:15
whichcare is not what we do,
229
723375
2351
ceea ce nu facem,
12:17
or that we're partparte of
an anti-pornographyanti-pornografie activistactivist groupgrup
230
725750
3351
sau că facem parte dintr-un
grup activist anti-pornografie
care încearcă să-i convingă că,
dacă au văzut vreodată pornografie,
12:21
that's tryingîncercat to convinceconvinge them
that if they ever saw pornographypornografie,
231
729125
3101
12:24
it would be the numbernumăr one
worstcel mai rău thing for theiral lor healthsănătate ever.
232
732250
2893
acesta e cel mai rău lucru
pentru sănătatea lor.
12:27
And that's not it, eitherfie.
233
735167
1517
Și nici asta nu e adevărat.
12:28
Our secretsecret ingredientingredient
is that we're nonjudgmentalnonjudgmental.
234
736708
4143
Ingredientul nostru secret
este că nu judecăm pe nimeni.
12:32
We don't think that youthtineret
should be watchingvizionarea pornographypornografie.
235
740875
3434
Nu credem că tinerii
ar trebui să urmărească pornografie.
12:36
But, abovede mai sus all, we want them
to becomedeveni criticalcritic thinkersgânditori
236
744333
4518
Dar, mai presus de toate,
vrem să devină gânditori critici
12:40
if and when they do see it.
237
748875
2226
dacă și atunci când o văd.
12:43
And we'vene-am learnedînvățat,
238
751125
1268
Și am aflat,
12:44
from the numbernumăr of requestscereri
for our curriculumcurriculum and our trainingpregătire,
239
752417
3434
din numărul de solicitări pentru curricula
și pregătirea noastră,
12:47
from acrosspeste the US and beyonddincolo,
240
755875
2726
din SUA și nu numai,
12:50
that there are a lot of parentspărinţi
and a lot of teachersprofesori
241
758625
3434
că sunt mulți părinți și mulți profesori
12:54
who really do want to be havingavând
these more nuancednuanţată
242
762083
3601
care chiar vor să aibă niște conversații
12:57
and realisticrealist conversationsconversații
with teenagersadolescenți about pornographypornografie.
243
765708
3893
mai nuanțate și mai realiste
cu adolescenții despre pornografie.
13:01
We'veNe-am had requestscereri from UtahUtah to VermontVermont,
244
769625
4893
Am avut solicitări din Utah la Vermont,
13:06
to AlabamaAlabama, to HawaiiHawaii.
245
774542
2291
din Alabama la Hawaii.
13:09
So in that after-schooldupă-şcoală programprogram,
246
777917
2559
Deci, în acel program extrașcolar,
13:12
what I saw, is that from the minuteminut
we mentionedmenționat the wordcuvânt pornographypornografie,
247
780500
4393
ceea ce am văzut, e că din momentul
în care am menționat cuvântul pornografie,
13:16
those kidscopii were readygata
to jumpa sari in to a back-and-forthback-şi-mai departe
248
784917
3226
acei copii erau gata să intre în discuție
13:20
about what they did
and didn't want to see in pornographypornografie,
249
788167
3976
despre ceea ce au vrut
și nu au vrut să vadă în pornografie,
13:24
and what they did
and didn't want to do duringpe parcursul sexsex.
250
792167
3476
și ce au vrut și nu au vrut
să facă în timpul sexului.
13:27
And what was degradingdegradante to womenfemei
251
795667
2392
Și ce era degradant pentru femei
13:30
or unfairneloiale to menbărbați or racistrasist, all of it.
252
798083
3601
sau nedrept pentru bărbați,
sau rasist, toate acestea.
13:33
And they madefăcut some
really sophisticatedsofisticat pointspuncte.
253
801708
2685
Și au atins câteva
probleme cu adevărat complexe.
13:36
ExactlyExact the kindstipuri of things that
we would want them to be talkingvorbind about
254
804417
3559
Exact tipurile de lucruri
despre care am vrea ca ei să vorbească
13:40
as violenceviolenţă preventionprofilaxie activistsactiviști.
255
808000
2208
ca activiști de prevenire a violenței.
13:43
And as teachersprofesori, we mightar putea leavepărăsi
the classclasă one day and think,
256
811042
4476
Și ca profesori, am putea
pleca de la curs într-o zi gândindu-ne:
13:47
"It is really sadtrist that there's
that one boybăiat in our classclasă
257
815542
3684
„Este într-adevăr trist
că există un băiat în clasa noastră
13:51
who thinkscrede that all womenfemei
have orgasmsorgasme from analAnal sexsex."
258
819250
4292
care crede că toate femeile
au orgasm din sexul anal.”
13:56
And we mightar putea leavepărăsi classclasă
the nextUrmător → weeksăptămână and think,
259
824667
3267
S-ar putea să plecăm de la curs
săptămâna viitoare și să ne gândim:
13:59
"I'm really gladbucuros that there's
that one kidcopil in our classclasă who'scine gayhomosexual,
260
827958
4101
„Sunt foarte bucuros că există un copil
din clasa noastră care e homosexual,
14:04
who said that seeingvedere his sexualitysexualitate
representedreprezentat in pornographypornografie
261
832083
5476
care a spus că văzând sexualitatea
lui reprezentată în pornografie
14:09
savedsalvate his life."
262
837583
1601
i-a salvat viața.”
14:11
Or, "There's that one girlfată in our classclasă
263
839208
2518
Sau: „Există o fată în clasa noastră
14:13
who said that she's feelingsentiment
a lot better about her bodycorp,
264
841750
3393
care a spus că se simte mult mai bine
în ceea ce privește corpul ei,
14:17
because she saw someonecineva shapedprofilat like her
as the objectobiect of desiredorință
265
845167
5184
pentru că a văzut pe cineva cu un corp
ca al ei ca fiind obiect al dorinței
14:22
in some tameîmblânzi pornographypornografie."
266
850375
1750
în unele filme pornografice."
14:25
So this is where I find myselfeu insumi
as a violenceviolenţă preventionprofilaxie activistactivist.
267
853417
5101
Așadar, aici mă regăsesc
ca activist de prevenire a violenței.
14:30
I find myselfeu insumi talkingvorbind about
and researchingcercetarea pornographypornografie.
268
858542
3416
Mă regăsesc în discuțiile despre
și în cercetarea pornografiei.
14:35
And thoughdeşi it would be easierMai uşor
269
863042
1434
Și deși ar fi mai ușor
dacă lucrurile în viață
ar fi într-un fel sau altul,
14:36
if things in life
were all one way or the other,
270
864500
2309
14:38
what I've foundgăsite in my conversationsconversații
with teenagersadolescenți about pornographypornografie
271
866833
3976
dar ce am aflat din conversațiile mele
cu adolescenții despre pornografie
14:42
is that they remainrămâne engagedangajat
in these conversationsconversații
272
870833
4226
este că ei rămân angajați
în aceste conversații
14:47
because we allowpermite them
to grapplegraifer with the complexitiescomplexități.
273
875083
4768
pentru că le permitem
să se lupte cu complexitățile.
14:51
And because we're honestsincer
about the scienceştiinţă.
274
879875
3292
Și pentru că suntem
sinceri în ceea ce spune știința.
14:56
These adolescentsadolescenţi mayMai not be adultsadulți yetinca,
275
884375
2976
Este posibil ca acești
adolescenți să nu fie încă adulți,
14:59
but they are livingviaţă in an adultadult worldlume.
276
887375
2768
dar trăiesc într-o lume pentru adulți.
15:02
And they're readygata for adultadult conversationsconversații.
277
890167
3767
Și sunt pregătiți
pentru conversațiile adulților.
15:05
Thank you.
278
893958
1268
Vă mulțumesc!
15:07
(ApplauseAplauze)
279
895250
3875
(Aplauze)
Translated by Danut Vornicu
Reviewed by Daria Hau

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Emily Rothman - Public health researcher
Boston University professor Emily F. Rothman is a leading public health scholar on sexually explicit media and its impact on adolescent dating relationships.

Why you should listen

Emily F. Rothman has conducted multiple research studies with teenage participants to identify what they view, when, why and how it may affect them. She also co-designed and co-taught the first course on pornography at the Massachusetts Institute of Technology and partnered with the Boston Public Health Commission to create a "pornography literacy curriculum" for teenagers. Rothman has led several federally-funded research projects sponsored by the NIH, the National Institute of Justice and various foundations in an effort to help identify causes and consequences of adolescent dating aggression, sexual assault and human trafficking. She also founded and served as Chair of the Violence and Trauma special interest group at the Society for Behavioral Medicine, authored a report on batterer intervention programs for the World Health Organization and is an appointed member of the Massachusetts Governor's Council on Sexual and Domestic Violence.

More profile about the speaker
Emily Rothman | Speaker | TED.com