ABOUT THE SPEAKER
Jess Kutch - Labor entrepreneur
TED Fellow Jess Kutch is the cofounder of Coworker.org, a nonprofit that helps people join together to improve their jobs and workplaces.

Why you should listen

Jess Kutch and her team at Coworker.org are figuring out the technology, organizing models, financing and policies that can help workers improve their companies and industries in today’s economy. At Coworker.org, they believe anyone can be a workplace organizer and that seeking positive change at work is a form of civic and community leadership that requires infrastructure. Since 2013, hundreds of thousands of people in the United States and worldwide have used Coworker.org tools and services to win wage increases, scheduling improvements and parental leave benefits; end biased dress codes; fix harassment policies; demand corporate ethics and much more. Coworker.org also helps channel workers' information about the real-time effects of digital economy trends -- like automation, data profiting, surveillance and app-based gig work -- to influence decisions that will shape the future of work and inequality. 

Kutch has 15 years of experience innovating at the intersection of technology and social change. Previously, she led a team at Change.org that inspired hundreds of thousands of people to launch and lead their own efforts on the platform. She also spent five years at the Service Employees International Union (SEIU), where she pioneered digital strategies for the labor movement. Kutch is a TED Fellow, an Echoing Green Global Fellow, a J.M.K. Innovation Prize winner and an Aspen Institute Job Quality Fellow. She is a frequently requested speaker at business, labor, futurist, democracy and economic conferences around the world. She has been invited to provide expert testimony to the EEOC Task Force on Harassment in the Workplace and the National Labor Relations Board. In 2015, Coworker.org cohosted the first-ever White House Town Hall on Worker Voice.

 

More profile about the speaker
Jess Kutch | Speaker | TED.com
TED2019

Jess Kutch: What productive conflict can offer a workplace

Jess Kutch: Conflictul productiv la locul de muncă - Ce poate oferi?

Filmed:
1,286,027 views

Ai o idee de a face locul tău de muncă mai bun? Laboranta și gazda TED Jess Kutch poate să vă arate cum să acționați. În rapidul ei discurs, ea explică cum "conflictul productiv"-- când oamenii se organizează să se confrunte și să-și schimbe viețile spre mai bine-- poate fi benefic pentru angajați și angajatori deopotrivă.
- Labor entrepreneur
TED Fellow Jess Kutch is the cofounder of Coworker.org, a nonprofit that helps people join together to improve their jobs and workplaces. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I am a labormuncă organizerOrganizator,
0
833
2175
Lucrez într-o organizație,
00:15
and in 2013, I cofoundedînfiinţată
an organizationorganizare calleddenumit coworkercoleg.orgorg
1
3032
4799
și în 2013, am ajutat la crearea
unei organizații numite coworker.org
00:19
that usesutilizări technologytehnologie
to help people joina adera with coworkerscolegii
2
7855
4249
care folosește tehnologia
în a ajuta oamenii să se alăture colegilor
00:24
and organizeorganiza for improvementsîmbunătățiri
in the workplacela locul de muncă.
3
12128
3243
și să facă îmbunătățiri
în spațiul de lucru.
00:27
Now, there are two kindstipuri
of reactionsreacții to what I do.
4
15986
3147
Sunt 2 tipuri de reacții la ceea ce fac.
00:31
ActuallyDe fapt, no, there are threeTrei.
5
19157
1820
De fapt, nu, sunt 3.
00:33
The first is completecomplet confusionconfuzie
about what organizingorganizator is.
6
21001
4401
Prima este confuzia legată
de ceea ce înseamnă organizarea.
00:37
When my doctordoctor askedîntrebă
what I do and I told him,
7
25426
2535
Când doctorul m-a întrebat cu ce mă ocup
și i-am spus,
00:39
he thought I meanta însemnat organizingorganizator,
like, MarieMarie Kondo-styleStil Kondo.
8
27985
3769
el credea că mă refer
la stilul Marie Kondo.
(Râsete)
00:43
(LaughterRâs)
9
31778
1018
Era la modul: „O, e super,
aș putea folosi asta și pe aici.
00:44
He was like, "Oh, that's so great,
I could use some of that around here.
10
32820
3656
Mi-ar plăcea să fac ordine
în fișele pacienților."
00:48
I would love to cleancurat up
our patientrabdator filesfişiere."
11
36500
2257
00:50
And I had to explainexplica to him that no, no,
it's not that kinddrăguț of organizingorganizator,
12
38781
4153
Și trebuia să-i explic că nu, nu,
nu e genul acela de organizare,
00:54
it's more like if you showeda arătat up
to work tomorrowMâine
13
42958
2542
ci e mai mult ca și cum ai merge
la muncă mâine
și toate asistentele s-ar fi adunat
la un loc
00:57
and all the nursesasistente medicale in the officebirou
had gottenajuns togetherîmpreună
14
45524
2499
să întrebe despre o mărire de salariu.
01:00
to askcere for an across-the-boardlineară raisea ridica.
15
48047
1809
(Râsete)
01:01
(LaughterRâs)
16
49880
1141
01:03
"Oh," he repliedrăspuns, and he got really quietLiniște.
17
51045
3716
„O," a răspuns el și a rămas tăcut.
01:06
(LaughterRâs)
18
54785
986
(Râsete)
01:07
Yeah, and that's
the secondal doilea kinddrăguț of reactionreacţie:
19
55795
2782
Da, și asta e
a doua reacție:
01:10
the uncomfortableincomod kinddrăguț.
20
58601
1587
Cea neplăcută.
01:12
People usuallyde obicei withdrawretrage
from the conversationconversaţie
21
60212
2151
Oamenii uneori se retrag din conversație
01:14
and find someonecineva elsealtfel to talk to.
22
62387
2165
și găsesc pe altcineva
cu care să vorbească.
În final, există și a treia reacție,
01:17
FinallyÎn cele din urmă, there's the thirdal treilea reactionreacţie,
23
65428
2085
01:19
the excitedexcitat one,
24
67537
1317
cea fericită,
01:20
the, "Oh my God, yes! We need this!"
25
68878
2742
gen „O, Doamne, da! Avem nevoie de asta!"
01:23
And someonecineva always proceedsveniturile
to tell me a storypoveste.
26
71644
3052
Și cineva mereu îmi spune o poveste.
01:26
It's always a storypoveste about a jobloc de munca
or a coworkercoleg or a friendprieten
27
74720
4085
Mereu e o poveste despre o slujbă
sau un coleg, sau un prieten
01:30
who'scine enduringlungă durată something awfulîngrozitor at work.
28
78829
2344
care se confruntă cu ceva
groaznic la muncă.
01:33
What I've noticeda observat is that there is never
a neutralneutru responseraspuns to what I do.
29
81197
4010
Am observat că nu există
un răspuns neutru la ceea ce fac.
01:37
You're eitherfie repelledrespins by it,
30
85231
2211
Fie ești dezgustat de asta,
01:39
or you're strucklovit with
a lightningfulger boltbolț of excitemententuziasm.
31
87466
3124
fie debordezi de fericire.
01:43
So why does my work stirse amestecă up
suchastfel de strongputernic reactionsreacții?
32
91113
3354
Așadar, de ce stârnește munca mea
atâtea reacții puternice?
Bănuiala mea e că este vorba
despre un conflict.
01:47
My hunchbănuială is that it's about conflictconflict.
33
95308
2701
01:50
If you have powerputere in your workplacela locul de muncă,
34
98033
2301
Dacă ai un statut la locul de muncă,
01:52
maybe as a CEOCEO
or a seniorsenior leaderlider of some kinddrăguț,
35
100358
3893
precum un manager poate sau un lider,
te vei simți inconfortabil având
această putere de a fi provocat.
01:56
you're going to feel uncomfortableincomod
with that powerputere beingfiind challengedcontestate.
36
104275
4234
02:00
But if you lacklipsă powerputere, or you know someonecineva
who lacksîi lipsește it and needsare nevoie it,
37
108533
3870
Dar dacă nu ai putere sau știi pe cineva
care duce lipsă și are nevoie de ea,
02:04
you mightar putea grabapuca me by the shouldersumeri
and shakescutura me, you're so pumpedpompat.
38
112427
3714
m-ai lua de umeri și m-ai scutura,
ești lucrat la sală.
02:08
But really, we can all benefitbeneficiu
from understandingînţelegere
39
116165
3829
Dar noi toți putem beneficia
de înțelegerea
02:12
what conflictconflict can offeroferi in our workplaceslocurile de muncă.
40
120018
2556
a ceea ce oferă un conflict
la locul de muncă.
Inegalitatea puterii la locul
de muncă e ceva real
02:15
The powerputere imbalancedezechilibru
in our workplacela locul de muncă is realreal,
41
123102
2785
și se schimbă constant.
02:17
and it's constantlymereu changingschimbare.
42
125911
1977
02:19
PowerPutere movesmișcări betweenîntre us,
dependingîn funcție on our rolesrolurile and statusstare.
43
127912
4446
Puterea e prezentă între noi,
depinde de rolul nostru și de statut.
02:24
Now, sometimesuneori this can feel
like officebirou politicspolitică, right?
44
132382
3404
Câteodată asta se simte
ca o politică de birou, nu-i așa?
02:27
WhichCare is never fundistracţie.
45
135810
1760
Ceea ce nu e niciodată amuzant.
02:29
But when we contestconcurs
for powerputere thoughtfullygînduri
46
137594
2495
Dar când ne disputăm puterea
în mod chibzuit
02:32
and togetherîmpreună with our coworkerscolegii,
47
140113
1968
și împreună cu colegii de muncă,
02:34
it can be incrediblyincredibil productiveproductiv.
48
142105
2298
acest lucru poate fi extrem de productiv.
02:36
And it's that kinddrăguț of productiveproductiv conflictconflict
49
144427
2028
Despre acest conflict productiv
02:38
that I want to talk
to you all about todayastăzi,
50
146479
2055
vreau să vă vorbesc azi,
lucru care i-ar putea deranja
pe unii dintre noi.
02:40
the kinddrăguț that can make
some of us uncomfortableincomod.
51
148558
2608
Liderii din afaceri ar trebui să accepte
02:43
BusinessAfaceri leadersliderii should embraceîmbrăţişare
52
151190
1528
02:44
when theiral lor workersmuncitorii conflictconflict
with policiespolitici and decisionsdeciziile,
53
152742
3159
faptul că muncitorii lor intră în conflict
cu planurile și deciziile,
02:47
bothambii for what it teachesînvață us
54
155925
2061
atât pentru ce ne învață,
02:50
and for what it saysspune about
our commitmentangajament to eachfiecare other.
55
158010
2710
cât și pentru ce spune despre
angajamentul unuia față de celălalt.
Așadar, ce înțeleg
prin „conflict productiv" ?
02:53
So what do I mean by
"productiveproductiv conflictconflict"?
56
161941
2260
02:56
Well, let me tell you a storypoveste.
57
164225
1658
Păi, să vă spun o poveste.
02:58
In 2016, a storemagazin employeeangajat
for an outdoorîn aer liber retailerretailerul --
58
166406
4479
În 2016, o angajată a unui magazin -
o voi numi „Alex" -
03:02
I'll call her "AlexAlex" --
59
170909
1427
03:04
AlexAlex approachedabordat her bossșef
and askedîntrebă for a raisea ridica.
60
172360
2794
Alex l-a abordat pe șeful ei
în legătură cu o mărire de salariu.
03:07
Now, she was told her paya plati
was fairlydestul de standardstandard for her positionpoziţie
61
175608
3266
I s-a spus că plata era
conform statutului ei
03:10
and that her bossșef didn't even have
the authorityautoritate to give suchastfel de a raisea ridica.
62
178898
3846
și că șeful nu avea autoritatea să-i dea
o asemenea mărire.
Și cam aici s-a încheiat conversația.
03:14
And that was supposedpresupus to be
the endSfârşit of the conversationconversaţie.
63
182768
2711
Nemulțumită de răspuns,
03:18
UnhappyNefericit with that answerRăspuns,
64
186107
1547
03:19
AlexAlex wenta mers home, and she decideda decis
to createcrea a campaigncampanie on coworkercoleg.orgorg,
65
187678
3873
Alex s-a dus acasă și s-a decis
să facă o campanie pe coworker.org,
cerând corporațiilor să dea măriri
de salariu angajaților din magazine.
03:23
askingcer the corporatecorporativ officebirou
to give raisesridică to storemagazin employeesangajați.
66
191575
4294
În câteva zile, angajații din toată țara
03:27
WithinÎn cadrul dayszi, employeesangajați
from around the countryțară
67
195893
2346
au început să i se alăture lui Alex
și să-și împărtășească poveștile
03:30
begana început joiningaderarea Alex'sAlex pe effortefort
and sharingpartajare theiral lor ownpropriu storiespovestiri
68
198263
2926
03:33
about what they were earningCâștigul salarial --
69
201213
1542
despre cât câștigau -
03:34
11, 12 dollarsdolari an hourora --
70
202779
1588
11, 12 dolari pe oră -
și ce impact avea acest venit
asupra vieții lor.
03:36
and how that wagesalariu
was impactingcu impact theiral lor livesvieți.
71
204391
2373
Câțiva chiar povesteau
că recent își dăduseră demisia
03:38
Some even sharedimpartit
that they had quitpărăsi recentlyrecent
72
206788
2818
03:41
to work for competitorsconcurenți who paidplătit more.
73
209630
2357
ca să lucreze pentru competitorii
care-i plăteau mai mult.
03:44
But here'saici e the thing: they alsode asemenea sharedimpartit
that they didn't want to quitpărăsi,
74
212011
3283
Dar mai e ceva: ei au mai povestit
că nu voiau să renunțe,
03:47
they likedplăcut theiral lor jobloc de munca, they believeda crezut
in the company'scompaniei missionmisiune,
75
215318
2872
că le plăcea jobul, credeau
în misiunea companiei,
03:50
but for them, the paya plati issueproblema
was a growingcreştere problemproblemă in theiral lor work livesvieți.
76
218214
5014
dar pentru ei, plata era o problemă
tot mai mare în viața profesională.
03:55
Well, after weekssăptămâni of this groundswellGroundswell
of employeeangajat activismActivism,
77
223974
4422
Ei bine, după săptămâni de proteste
ale angajaților activiști,
compania a decis să mărească salariul
04:00
the companycompanie decideda decis to raisea ridica wagessalarizare
78
228420
1722
04:02
by fivecinci to 15 percentla sută
in citiesorase acrosspeste the countryțară.
79
230166
3683
cu 5 până la 15% în orașele din țară.
04:05
And that's what I mean
by productiveproductiv conflictconflict:
80
233873
2144
Și asta înțeleg eu
prin conflict productiv:
04:08
pushingîmpingerea up againstîmpotriva the things
that aren'tnu sunt workinglucru for us
81
236041
2673
să reacționăm la lucrurile
care nu sunt bune pentru noi
04:10
when there existsexistă no other pathcale forwardredirecţiona.
82
238738
1999
când nu mai există alte căi
de a merge înainte.
Alt lucru pe care l-am învățat
făcând munca asta
04:13
The other thing I learnedînvățat
in doing this work
83
241681
2326
04:16
is that people engageangaja
in productiveproductiv conflictconflict
84
244031
2087
e că oamenii intră în conflicte productive
când le pasă de jobul lor
și de cei cu care lucrează.
04:18
when they careîngrijire about theiral lor jobslocuri de munca
and theiral lor coworkerscolegii.
85
246142
3815
04:21
Now, that surpriseduimit me at first.
86
249981
2030
Asta m-a surprins la început.
Mă așteptam la cele mai proaste joburi,
cele mai rele locuri de muncă,
04:24
I expectedașteptat the worstcel mai rău jobslocuri de munca,
the worstcel mai rău workplaceslocurile de muncă,
87
252035
2905
04:26
to have the mostcel mai
employeeangajat activismActivism on our siteteren,
88
254964
2562
să avem cel mai puternic activism
al angajaților pe site-ul nostru,
04:29
but the oppositeopus is oftende multe ori trueAdevărat.
89
257550
2564
dar opusul este adesea adevărat.
Când suntem împreună,
putem realiza lucruri mărețe.
04:32
When we come togetherîmpreună,
we can accomplishrealiza great things.
90
260836
4778
04:37
At one companycompanie,
91
265638
1585
La o singură companie,
04:39
there are more than 50 campaignscampanii
by employeesangajați there
92
267247
2815
sunt mai mult de 50 de campanii
ale angajaților de acolo,
04:42
on issuesprobleme rangingvariind from dressrochie codecod changesschimbări
to legitimatelegitim safetySiguranță concernspreocupările.
93
270086
5294
cu probleme variind de la cod vestimentar
la preocupări legate de siguranță.
Și țineți minte:
04:47
And get this:
94
275404
1549
04:48
that samela fel companycompanie has
the lowestcel mai mic voluntaryvoluntar turnovercifra de afaceri raterată
95
276977
4379
aceeași companie are cea mai scăzută
rată de fluctuație a angajaților
04:53
of any majormajor chainlanţ in its sectorsector.
96
281380
2388
din orice lanț major din sectorul său.
Și are una dintre cele mai mari rate
de productivitate.
04:55
And it alsode asemenea has one of the highersuperior
productivityproductivitate ratestarife as well.
97
283792
3259
Lideri în afaceri:
n-ar trebui să vă temeți de conflict
05:01
BusinessAfaceri leadersliderii:
you shouldn'tnu ar trebui fearfrică conflictconflict,
98
289106
2817
05:03
and you shouldn'tnu ar trebui try to tamptamp down on it
99
291947
1934
și n-ar trebui să încercați să le aplanați
05:05
the minuteminut it bubblesbule up
in your workforceforta de munca.
100
293905
2697
din clipa în care-și fac apariția.
05:08
While it can introduceintroduce uncertaintiesincertitudini
that can be difficultdificil to manageadministra,
101
296626
4631
În vreme ce aduc cu sine incertitudini
care pot fi greu de gestionat,
05:13
those uncertaintiesincertitudini are tryingîncercat
to tell you something
102
301281
3355
aceste incertitudini încearcă
să vă spună ceva
05:16
about an underlyingcare stau la baza problemproblemă
that needsare nevoie your attentionAtenţie.
103
304660
3359
despre o problemă care necesită
atenția voastră.
Și cred că asta e foarte important acum,
05:20
And I think this is
especiallyin mod deosebit importantimportant right now,
104
308592
3043
05:23
you know, as technologytehnologie
transformstransformatele nearlyaproape everyone'stoată lumea e jobloc de munca
105
311659
4490
pe măsură ce tehnologia trasformă
slujbele majorității
05:28
and as the structuresstructuri
that containconține our work
106
316173
2868
și pe măsură ce structurile
după care lucrăm
05:31
are changingschimbare at a paceritm not seenvăzut
sincede cand the IndustrialIndustriale RevolutionRevoluţia.
107
319065
3980
se schimbă într-un ritm nemaiîntâlnit
de la Revoluția Industrială.
05:35
We all need to be shapingmodelarea
and participatingparticipante in the futureviitor of work.
108
323513
5004
Cu toții trebuie să modelăm
și să participăm la viitorul muncii.
05:40
We all need to be challengingprovocator
and changingschimbare the partspărți of our work livesvieți
109
328541
3967
Cu toții trebuie să abordăm și
să schimbăm părțile din viața noastră
care nu funcționează.
05:44
that are brokenspart.
110
332532
1218
05:47
So I hopesperanţă the nextUrmător → time
a coworkercoleg invitesinvită you
111
335027
3372
Așadar, sper că data viitoare
când un coleg poate vă va invita
05:50
maybe to joina adera a sign-onsign-on
letterscrisoare to your bossșef,
112
338423
3262
să vă puneți semnătura
pe o scrisoare pentru șeful vostru,
05:53
or a groupgrup of employeesangajați askssolicită for a meetingîntâlnire
113
341709
2765
sau când un grup de angajați
vor solicita o ședință
05:56
to discussdiscuta theiral lor concernspreocupările
about the newnou healthsănătate careîngrijire planplan,
114
344498
3536
pentru a discuta grijile lor
privind serviciile de sănătate,
06:00
I hopesperanţă you'llveți considerconsidera it an opportunityoportunitate
115
348058
3058
sper să considerați asta o oportunitate
de a construi un mediu de muncă mai bun,
06:03
to buildconstrui a better workplacela locul de muncă,
116
351140
1960
06:05
a strongermai puternic businessAfaceri
117
353124
2276
o afacere mai puternică
06:07
and an economyeconomie that workslucrări for all of us.
118
355424
2633
și o economie care funcționează
pentru noi toți.
06:10
Thank you.
119
358081
1323
Vă mulțumesc.
(Aplauze)
06:11
(ApplauseAplauze)
120
359428
4429
Translated by Alexandra Balla
Reviewed by Cristina Nicolae

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jess Kutch - Labor entrepreneur
TED Fellow Jess Kutch is the cofounder of Coworker.org, a nonprofit that helps people join together to improve their jobs and workplaces.

Why you should listen

Jess Kutch and her team at Coworker.org are figuring out the technology, organizing models, financing and policies that can help workers improve their companies and industries in today’s economy. At Coworker.org, they believe anyone can be a workplace organizer and that seeking positive change at work is a form of civic and community leadership that requires infrastructure. Since 2013, hundreds of thousands of people in the United States and worldwide have used Coworker.org tools and services to win wage increases, scheduling improvements and parental leave benefits; end biased dress codes; fix harassment policies; demand corporate ethics and much more. Coworker.org also helps channel workers' information about the real-time effects of digital economy trends -- like automation, data profiting, surveillance and app-based gig work -- to influence decisions that will shape the future of work and inequality. 

Kutch has 15 years of experience innovating at the intersection of technology and social change. Previously, she led a team at Change.org that inspired hundreds of thousands of people to launch and lead their own efforts on the platform. She also spent five years at the Service Employees International Union (SEIU), where she pioneered digital strategies for the labor movement. Kutch is a TED Fellow, an Echoing Green Global Fellow, a J.M.K. Innovation Prize winner and an Aspen Institute Job Quality Fellow. She is a frequently requested speaker at business, labor, futurist, democracy and economic conferences around the world. She has been invited to provide expert testimony to the EEOC Task Force on Harassment in the Workplace and the National Labor Relations Board. In 2015, Coworker.org cohosted the first-ever White House Town Hall on Worker Voice.

 

More profile about the speaker
Jess Kutch | Speaker | TED.com