ABOUT THE SPEAKER
Sofia Jawed-Wessel - Sex researcher
Sofia Jawed-Wessel's teachings utilize a sex-positive and pleasure-inclusive approach to providing medically accurate, comprehensive sexuality education.

Why you should listen

Dr. Sofia Jawed-Wessel teaches and generates new knowledge in the area of public health through scientific studies. Her research has focused on understanding and improving the sexual health of women and couples as they transition into parenthood by documenting sexual behaviors, sexual function, relationship adjustment and overall sexual changes during pregnancy and after childbirth. Jawed-Wessel's teachings utilize a sex-positive and pleasure-inclusive approach to providing medically accurate, comprehensive sexuality education to undergraduate students as well as in the local Omaha, Nebraska community. She teaches graduate level courses such as Research Methods, Health Behavior Theory, and Leadership and Advocacy. Jawed-Wessel also fights for women's rights and reproductive justice. She has provided expert testimony for the Nebraska Unicameral, the Nebraska School Board of Education and the Omaha Public School Board of Education. She has successfully argued in favor of comprehensive sex education in Omaha Public Schools and fought against restrictive anti-choice legislation in Nebraska.

Jawed-Wessel is an Assistant Professor in the School of Health, Physical Education and Recreation at the University of Nebraska at Omaha (UNO) and the Associate Director of the Midlands Sexual Health Research Collaborative. She also holds a joint appointment with the Women and Gender Studies program at UNO and a courtesy appointment in the College of Public Health at the University of Nebraska Medical Center. Jawed-Wessel holds both a Master of Science in Public Health (MPH) degree and a Doctor of Philosophy (PhD) degree in Health Behavior from the School of Public Health at Indiana University Bloomington. 


More profile about the speaker
Sofia Jawed-Wessel | Speaker | TED.com
TEDxOmaha

Sofia Jawed-Wessel: The lies we tell pregnant women

Sofia Jawed-Wessel: Saker vi inte berättar för gravida kvinnor

Filmed:
2,444,062 views

"När vi talar om för en kvinna att sex inte är värt risken under graviditeten talar vi om för henne att hennes sexuella njutning inte har någon betydelse ... att hon inte har någon betydelse." Så säger Sofia Jawed-Wessel, som forskar på sex. I det här ögonöppnande föredraget går Jawed-Wessel till botten med vår syn på graviditet och njutning, och avslöjar sambandet mellan kvinnor, sex och maktordningar.
- Sex researcher
Sofia Jawed-Wessel's teachings utilize a sex-positive and pleasure-inclusive approach to providing medically accurate, comprehensive sexuality education. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Vi kommer att dela en del hemligheter
med varandra idag, ni och jag,
00:12
We're going to sharedela med sig
a lot of secretshemligheter todayi dag, you and I,
0
876
2935
00:15
and in doing so, I hopehoppas that we can lifthiss
1
3835
2456
och på så sätt hoppas jag
att vi ska kunna eliminera
00:18
some of the shameskam
manymånga of us feel about sexsex.
2
6315
2600
en del av den skam
många av oss känner inför sex.
00:22
How manymånga here have ever been
catcalledcatcalled by a strangerfrämling?
3
10915
3480
Hur många här inne har varit med om
att en främling ropat något efter er?
00:28
Lots of womenkvinnor.
4
16075
1560
Många kvinnor.
00:30
For me, the time I rememberkom ihåg bestbäst
5
18521
2657
Det tillfälle jag minns allra bäst
00:33
is when that strangerfrämling
was a studentstuderande of minemina.
6
21202
3360
var när främlingen
var en av mina studenter.
00:37
He camekom up to me after classklass that night
7
25595
2936
Han kom fram till mig
efter lektionen den kvällen
00:40
and his wordsord confirmedbekräftade
what I alreadyredan knewvisste:
8
28555
2856
och hans ord bekräftade
det jag redan var medveten om:
00:43
"I am so sorry, professorprofessor.
9
31435
1776
"Jag ber om ursäkt, professorn.
00:45
If I had knownkänd it was you,
I would never have said those things."
10
33235
3896
Om jag hade vetat att det var du
skulle jag aldrig ha sagt sådär."
00:49
(LaughterSkratt)
11
37155
2296
(Skratt)
00:51
I wasn'tvar inte a personperson to him
untilfram tills I was his professorprofessor.
12
39475
4080
Jag var inte en människa i hans ögon
förrän jag var hans professor.
00:56
This conceptbegrepp, calledkallad objectificationobjektifiering,
13
44515
2576
Det här fenomenet, objektifiering,
00:59
is the foundationfundament of sexismsexism,
14
47115
2056
är grunden till sexism,
01:01
and we see it reinforcedförstärkt
throughgenom everyvarje aspectaspekt of our livesliv.
15
49195
3520
och det breder ut sig
på samtliga områden i våra liv.
01:07
We see it in the governmentregering
16
55635
2216
Vi ser det hos staten
01:09
that refusesvägrar to punishstraffa menmän
17
57875
3416
som vägrar att straffa män
01:13
for rapingvåldta womenkvinnor.
18
61315
1736
som våldtar kvinnor.
01:15
We see it in advertisementsannonser.
19
63075
2296
Vi ser det i reklam.
01:17
How manymånga of you have seensett an advertisementannons
20
65395
2008
Hur många av er har sett reklam
01:19
that usesanvändningar a woman'skvinnas breastbröst
to sellsälja an entirelyhelt unrelatedorelaterad productprodukt?
21
67427
5368
där man använder en kvinnas bröst
för att sälja en totalt
icke-relaterad produkt?
01:26
Or moviefilm after moviefilm after moviefilm
22
74515
3776
Eller film efter film
01:30
that portraysskildrar womenkvinnor
as only love interestsintressen?
23
78315
2880
som bara porträtterar kvinnor
som kärleksobjekt?
01:34
These examplesexempel mightmakt seemverka
inconsequentialoviktiga and harmlessofarliga,
24
82195
3616
De här exemplen kanske verkar
obetydliga och oförargliga,
01:37
but they're insidioussmygande,
25
85835
1256
men de är förrädiska,
01:39
slowlylångsamt buildingbyggnad into a culturekultur
that refusesvägrar to see womenkvinnor as people.
26
87115
4280
och bygger långsamt upp en kultur
där kvinnor inte ses som människor.
01:43
We see this in the schoolskola
that sendssänder home a 10-year-old-år gammal girlflicka
27
91955
4190
Vi ser det i skolan
som skickar hem en tioårig flicka
01:48
because her clotheskläder were
a distractiondistraktion to boyspojkar tryingpåfrestande to learnlära sig,
28
96169
3642
för att hennes kläder
distraherar pojkar som försöker studera,
01:51
or the governmentregering that refusesvägrar
to punishstraffa menmän for rapingvåldta womenkvinnor
29
99835
5176
eller i staten som vägrar
att straffa män som våldtar kvinnor
01:57
over and over,
30
105035
1576
gång på gång,
01:58
or the womankvinna who is killeddödade
31
106635
1456
eller kvinnan som mördas
02:00
because she askedfrågade a man to stop
grindingslipning on her on the dancedansa floorgolv.
32
108115
4080
för att hon ber en man på dansgolvet
sluta gnida sig mot henne.
02:07
MediaMedia playspjäser a largestor roleroll in perpetuatingvidmakthåller
the objectificationobjektifiering of womenkvinnor.
33
115515
4760
Media spelar en stor roll i att
upprätthålla objektifieringen av kvinnor.
02:13
Let's consideröverväga
the classicklassisk romanticromantisk comedykomedi.
34
121395
2816
Tänk er den klassiska romantiska komedin.
02:16
We're typicallytypiskt introducedinfördes
to two kindsslag of womenkvinnor in these moviesbio,
35
124235
3896
Vanligen presenteras två sorters kvinnor
i den här typen av film,
02:20
two kindsslag of desirableönskvärd womenkvinnor, anywayi alla fall.
36
128155
2736
två sorters åtråvärda kvinnor,
i varje fall.
02:22
The first is the sexysexig bombshellBombshell.
37
130915
2416
Den första är den sexiga pangbruden.
02:25
This is the unbelievablyotroligt gorgeousunderbar womankvinna
with the perfectperfekt bodykropp.
38
133355
3656
Hon är den otroligt vackra kvinnan
med den perfekta kroppen.
Den manliga huvudkaraktären
har inga problem att identifiera henne
02:29
Our leadingledande man
has no troubleproblem identifyingatt identifiera her
39
137035
2616
02:31
and even lessmindre troubleproblem havinghar sexsex with her.
40
139675
2360
och än mindre problem att få henne i säng.
Den andra är den
kvinnliga huvudkaraktären,
02:34
The secondandra is our leadingledande ladylady,
41
142755
1856
02:36
the beautifulvacker but demuresedesamma womankvinna
our leadingledande man fallsfalls in love with
42
144635
3856
den vackra men tillbakadragna kvinnan
som den manliga huvudkaraktären blir kär i
02:40
despitetrots not noticingmärker her at first
43
148515
2136
trots att han först inte noterar henne
02:42
or not likingtycke her if he did.
44
150675
2600
eller, om han noterar henne,
inte gillar henne.
02:45
The first is the slutslampa.
45
153835
2016
Den första är slampan.
02:47
She is to be consumedförbrukad and forgottenglömt.
46
155875
2016
Hon ska konsumeras och sedan glömmas bort.
02:49
She is much too availabletillgängliga.
47
157915
1280
Hon är alldeles för tillgänglig.
02:51
The secondandra is desirableönskvärd but modestblygsam,
48
159795
3656
Den andra är åtråvärd men försynt,
02:55
and thereforedärför worthyvärdig
of our leadingledande man'smannens futureframtida babiesspädbarn.
49
163475
3456
och därför värdig
den manliga huvudkaraktärens
framtida barn.
02:58
MarriageÄktenskap materialmaterial.
50
166955
1200
Giftasmaterial.
03:00
We're actuallyfaktiskt told
that womenkvinnor have two rolesroller,
51
168755
2936
Vi blir helt enkelt instruerade
att kvinnor har två roller,
03:03
but these two rolesroller have a difficultsvår time
existingexisterande withininom the samesamma womankvinna.
52
171715
4240
fast dessa två roller kan inte existera
hos en och samma kvinna.
03:08
On the raresällsynt occasiontillfälle
that I sharedela med sig with a newny acquaintancebekantskap
53
176555
3656
Om jag mot förmodan
berättar för en ny bekantskap
03:12
that I studystudie sexsex,
54
180235
1736
att jag forskar om sex,
03:13
if they don't endslutet
the conversationkonversation right then,
55
181995
2376
om de inte avslutar samtalet där och då,
03:16
they're usuallyvanligtvis prettySöt intriguednyfiken.
56
184395
2000
blir de ofta ganska nyfikna.
03:19
"Oh. Tell me more."
57
187315
1776
"Åh. Berätta mer."
03:21
So I do.
58
189115
1200
Så jag gör det.
"Jag intresserar mig för
det sexuella beteendet hos par
03:24
"I'm really interestedintresserad
in studyingstuderar the sexualsexuell behaviorsbeteenden
59
192195
2616
under graviditeten
och efter förlossningen."
03:26
of pregnantgravid and postpartumpostpartum couplespar."
60
194835
1776
03:28
At this pointpunkt I get
a differentannorlunda kindsnäll of responsesvar.
61
196635
3536
Vid det här laget får jag
en annan typ av reaktion.
03:32
(LaughterSkratt)
62
200195
1976
(Skratt)
03:34
"Oh. Huh.
63
202195
1800
"Eh. Jaha.
03:36
Do pregnantgravid people even have sexsex?
64
204675
2200
Har gravida ens sex?
03:40
Have you thought
about studyingstuderar sexualsexuell desireönskan
65
208075
3936
Har du övervägt
att studera sexuell attraktion
03:44
or orgasmsorgasmer?
66
212035
1336
eller orgasmer?
03:45
That would be interestingintressant, and sexysexig."
67
213395
3000
Det vore ju intressant, och sexigt."
03:50
Tell me. What are the first wordsord
that come to mindsinne
68
218115
2536
Vilka är de första ord
ni kommer att tänka på
03:52
when you picturebild a pregnantgravid womankvinna?
69
220675
1800
när ni tänker på en gravid kvinna?
03:55
I askedfrågade this questionfråga
in a surveyundersökning of over 500 adultsvuxna,
70
223275
3416
Jag ställde den här frågan
till över 500 vuxna i en undersökning,
03:58
and mostmest respondedsvarade with "bellymage" or "roundrunda"
71
226715
3576
och de flesta svarade "mage" eller "rund"
04:02
and "cuteSöt."
72
230315
2040
och "gullig".
04:05
This didn't surpriseöverraskning me too much.
73
233035
1616
Jag blev inte alltför förvånad.
04:06
What elseannan do we labelmärka as cuteSöt?
74
234675
1640
Vad finns det mer
som vi tycker är gulligt?
04:09
BabiesSpädbarn. PuppiesValpar. KittensKattungar.
75
237835
2496
Bebisar. Hundvalpar. Kattungar.
04:12
The elderlyäldre. Right?
76
240355
1656
Äldre människor. Eller hur?
04:14
(LaughterSkratt)
77
242035
1720
(Skratt)
04:17
When we labelmärka an adultvuxen as cuteSöt, thoughdock,
78
245050
2657
Fast när vi säger
att vuxna människor är gulliga
04:19
we take away a lot of theirderas intelligenceintelligens,
79
247731
2480
minimerar vi deras intelligens,
04:22
theirderas complexitykomplexitet.
80
250235
1200
deras komplexitet.
04:24
We reduceminska them to childlikebarnsliga qualitieskvaliteter.
81
252195
2480
Vi reducerar dem
till barnaktiga egenskaper.
04:27
I alsoockså askedfrågade heterosexualheterosexuell menmän
82
255555
1656
Jag bad också heterosexuella män
04:29
to imaginetänka a womankvinna that they're
partneredsamarbetar with is pregnantgravid,
83
257235
3136
att tänka sig att deras
kvinnliga partner är gravid,
04:32
and then askedfrågade womenkvinnor
to imaginetänka that they are pregnantgravid,
84
260395
2776
och bad sedan kvinnorna
att tänka sig att de är gravida,
04:35
and then tell me
the first wordsord that come to mindsinne
85
263195
2616
och berätta för mig vilka ord
de kommer att tänka på
04:37
when they imaginetänka havinghar sexsex.
86
265835
2040
när de visualiserar att de har sex.
04:40
MostDe flesta of the responsesSvaren were negativenegativ.
87
268955
2080
De flesta svar var negativa.
04:44
"GrossBrutto."
88
272242
1427
"Äckligt."
04:45
"AwkwardTafatt."
89
273693
1373
"Pinsamt."
04:47
"Not sexysexig." "OddUdda."
90
275090
2441
"Inte sexigt." "Konstigt."
04:49
"UncomfortableObekväm."
91
277555
1200
"Obehagligt."
04:51
"How?"
92
279235
1256
"Hur?"
04:52
(LaughterSkratt)
93
280515
2000
(Skratt)
04:55
"Not worthvärde the troubleproblem."
"Not worthvärde the riskrisk."
94
283315
3096
"Inte värt besväret."
"Inte värt risken."
Den där sista
04:58
That last one really stuckfastnat with me.
95
286435
2000
gjorde verkligen intryck på mig.
05:01
We mightmakt think that because we divorceäktenskapsskillnad
pregnantgravid womenkvinnor and momsmoms from sexualitysexualitet,
96
289715
4736
Vi tänker kanske att eftersom vi inte
förknippar gravida och mammor med sex
05:06
we are removingavlägsnande the constraintsbegränsningar
of sexualsexuell objectificationobjektifiering.
97
294475
5016
så försvinner den press
som sexuell objektifiering för med sig.
05:11
They experienceerfarenhet lessmindre sexismsexism. Right?
98
299515
2040
De upplever mindre sexism. Eller hur?
05:14
Not exactlyexakt.
99
302235
1576
Inte direkt.
05:15
What happenshänder insteadistället
is a differentannorlunda kindsnäll of objectificationobjektifiering.
100
303835
3120
Vad som händer istället
är en annan typ av objektifiering.
05:19
In my effortsansträngningar to explainförklara this to othersandra,
101
307755
2256
I min strävan att förklara
det här för andra
05:22
one conversationkonversation
led to the VenusVenus of WillendorfWillendorf,
102
310035
3776
ledde en konversation
till Venus från Willendorf,
05:25
a PaleolithicPaleolitiska figurinestatyett scholarsforskare assumedantog
was a goddessgudinna of love and beautyskönhet,
103
313835
4816
en paleolitisk figurin som forskare antog
var en kärlekens och skönhetens gudinna,
05:30
hencedärav the namenamn VenusVenus.
104
318675
1440
därav namnet Venus.
05:32
This theoryteori was latersenare revisedreviderad, thoughdock,
105
320515
2136
Teorin reviderades dock senare,
05:34
when scholarsforskare notednoterade
the sculptor'sskulptör obviousuppenbar focusfokus
106
322675
3696
när forskare noterade
skulptörens uppenbara fokus
05:38
on the figurine'sstatyetts reproductivereproduktiva featuresfunktioner:
107
326395
3416
på figurinens reproduktiva kroppsdrag:
05:41
largestor breastsbröst,
consideredanses vara idealidealisk for nursingomvårdnad;
108
329835
3256
stora bröst, tänkta som
idealiska för amning;
05:45
a roundrunda, possiblyeventuellt pregnantgravid bellymage;
109
333115
2616
en rund, möjligen gravid mage;
05:47
the remnantslämningar of redröd dyeDye,
alludinganspelar to menstruationmenstruation or birthfödelse.
110
335755
3480
rester av röd färg,
vilket åsyftar mens eller födsel.
05:52
They alsoockså assumedantog that she was
meantbetydde to be heldhållen or placedplacerad lyingliggande down
111
340555
3535
Man antog också att hon var tänkt
att hållas i eller placeras liggande
05:56
because her tinymycket liten feetfötter
don't allowtillåta her to be freestandingfristående.
112
344114
4377
eftersom hennes små fötter gjorde
att hon inte kunde stå upprätt själv.
06:00
She alsoockså had no faceansikte.
113
348515
1480
Hon hade heller inget ansikte.
06:02
For this reasonanledning, it was assumedantog
that she was a representationrepresentation of fertilityfertilitet
114
350795
4096
På grund av detta förmodade man
att hon var en symbol för fertilitet
06:06
and not a portraitporträtt of a personperson.
115
354915
2856
och inte en avbild av en person.
06:09
She was an objectobjekt.
116
357795
1280
Hon var ett objekt.
06:11
In the historyhistoria of her interpretationtolkning,
117
359675
1816
I de tolkningar som gjorts om henne
06:13
she wentåkte from objectobjekt
of idealidealisk beautyskönhet and love
118
361515
3136
har hon gått från att vara
en symbol för skönhet och kärlek
06:16
to objectobjekt of reproductionfortplantning.
119
364675
1840
till ett fortplantningsobjekt.
06:19
I think this transitionövergång speakstalar more
120
367355
2456
Jag tror att den här övergången
säger mer om de forskare
som har tolkat hennes syfte
06:21
about the scholarsforskare
who have interpretedtolkat her purposesyfte
121
369835
3776
06:25
than the actualfaktisk purposesyfte
of the figurinestatyett herselfsjälv.
122
373635
4000
än hennes egentliga syfte.
06:30
When a womankvinna becomesblir pregnantgravid,
123
378355
2096
När en kvinna blir gravid
06:32
she leaveslöv the realmrike
of men'sherr- sexualsexuell desireönskan
124
380475
3736
lämnar hon sfären
för mäns sexuella begär
06:36
and slidesdiabilder into her reproductivereproduktiva
and child-rearingbarnuppfostran roleroll.
125
384235
4576
och glider in i sin reproduktiva
och uppfostrande roll.
06:40
In doing so, she alsoockså becomesblir
126
388835
2616
När det händer blir hon också
06:43
the propertyfast egendom of the communitygemenskap,
127
391475
1776
samhällets egendom,
06:45
consideredanses vara very importantViktig
but only because she's pregnantgravid. Right?
128
393275
4480
hon anses väldigt viktig, men enbart
eftersom hon är gravid. Eller hur?
06:50
I've takentagen to callingkallelse this
the WillendorfWillendorf effecteffekt,
129
398315
2496
Jag har börjat kalla det här
för Willendorf-effekten,
06:52
and onceen gång again we see it reinforcedförstärkt
in manymånga aspectsaspekter of her life.
130
400835
3680
och återigen ser vi den återspeglas
på många områden i livet.
06:57
Has anyonenågon here
ever been visiblysynbart pregnantgravid?
131
405218
2513
Har någon här varit
synligt gravid någon gång?
06:59
(LaughterSkratt)
132
407755
1216
(Skratt)
07:00
Yeah. Lots of you, right?
133
408995
1256
Ja. Många av er, visst?
07:02
So how manymånga of you ever had a strangerfrämling
touchRör your bellymage duringunder pregnancygraviditet,
134
410275
4136
Hur många har varit med om att en främling
rört vid er mage när ni varit gravida,
07:06
maybe withoututan even askingbe
your permissionlov first?
135
414435
3336
kanske till och med utan
att fråga om lov först?
07:09
Or told what you can and cannotkan inte eatäta
136
417795
2736
Eller blivit tillsagda
vad ni får och inte får äta
07:12
by somebodynågon who is not your doctorläkare,
your medicalmedicinsk carevård providerleverantör?
137
420555
3616
av någon som inte var
er läkare eller vårdgivare?
07:16
Or askedfrågade privateprivat questionsfrågor
about your birthfödelse planplanen?
138
424195
2920
Eller fått intima frågor
om er plan för födseln?
07:20
And then told why
those choicesval are all wrongfel?
139
428075
2800
Och sedan fått höra
hur felaktiga era val är?
07:23
Yeah, me too.
140
431555
1216
Ja, jag också.
07:24
Or had a serverServer refusevägra
to bringföra you a glassglas of winevin?
141
432795
4256
Eller varit med om att
en kypare vägrat servera er vin?
07:29
This one mightmakt give you pausepaus,
I know, but staystanna kvar with me.
142
437075
2736
Nu kanske ni blir tveksamma,
men vänta ett ögonblick.
07:31
This is a hugeenorm secrethemlighet.
143
439835
2096
Det här är en stor hemlighet.
07:33
It is actuallyfaktiskt safesäker to drinkdryck
in moderationmoderering duringunder pregnancygraviditet.
144
441955
3920
Kvinnor kan faktiskt utan risk konsumera
små mängder alkohol under graviditeten.
07:38
ManyMånga of us don't know this
145
446515
1536
Många känner inte till det här
07:40
because doctorsdoktorer don't trustförtroende
pregnantgravid womenkvinnor with this secrethemlighet --
146
448075
3736
eftersom läkare inte anförtror
den här hemligheten till gravida kvinnor,
07:43
(LaughterSkratt)
147
451835
1760
(Skratt)
07:49
especiallyspeciellt if she's lessmindre educatedutbildad
or a womankvinna of colorFärg.
148
457355
4256
särskilt inte om hon är
lågutbildad eller icke-vit.
07:53
What this tellsberättar us is,
149
461635
1736
Detta visar
07:55
this WillendorfWillendorf effecteffekt,
it's alsoockså classistclassist and racistrasist.
150
463395
4216
att Willendorf-effekten också är
klass-diskriminerande och rasistisk.
07:59
It's presentnärvarande when
the governmentregering remindspåminner womenkvinnor
151
467635
5896
Den är närvarande
när staten påminner kvinnor,
08:05
with everyvarje newny anti-choiceanti-val billräkningen
152
473555
2656
genom varje lagförslag
som går emot valfrihet,
08:08
that the contentsinnehåll of her uteruslivmoder
are not her ownegen,
153
476235
2856
att innehållet i hennes livmoder
inte tillhör henne själv,
08:11
or when an ob-gynOB-GYN sayssäger,
154
479115
2056
eller när en gynekolog säger:
"Även om det är säkert
att ha sex under graviditeten
08:13
"While it's safesäker
to have sexsex duringunder pregnancygraviditet,
155
481195
2296
08:15
sometimesibland you never know.
156
483515
1336
så kan man inte alltid veta.
08:16
Better safesäker than sorry, right?"
157
484875
1640
Bättre att ta det säkra
före det osäkra, eller hur?"
08:19
She's deniednekas basicgrundläggande privacysekretess
and bodilykroppsligt autonomyautonomi
158
487395
4256
Hon förnekas grundläggande integritet
och bestämmanderätt över sin egen kropp
08:23
underunder the guiseskepnad of "be a good mothermor."
159
491675
2000
under förevändningen
"Var en bra mamma."
08:26
We don't trustförtroende her
to make her ownegen decisionsbeslut.
160
494155
2440
Vi litar inte på att hon
kan ta sina egna beslut.
08:29
She's cuteSöt, rememberkom ihåg?
161
497115
1600
Hon är ju gullig, om ni minns?
08:33
When we tell womenkvinnor
162
501795
2296
När vi säger till kvinnor
08:36
that sexualsexuell pleasurenöje -- excuseursäkt me.
163
504115
2936
att sexuell njutning - ursäkta.
08:39
When we tell womenkvinnor that sexsex
isn't worthvärde the riskrisk duringunder pregnancygraviditet,
164
507075
4816
När vi talar om för en kvinna att sex
inte är värt risken under graviditeten,
08:43
what we're tellingtalande her is that
her sexualsexuell pleasurenöje doesn't mattermateria.
165
511915
4256
talar vi om för henne att hennes njutning
inte har någon betydelse.
08:48
So what we are tellingtalande her
is that she in factfaktum doesn't mattermateria,
166
516195
3296
Vad vi egentligen säger är
att hon inte har någon betydelse,
08:51
even thoughdock the needsbehov of her fetusfostret
are not at oddsodds with her ownegen needsbehov.
167
519515
4720
även om hennes fosters behov
inte står i motsats till hennes egna.
08:57
So medicalmedicinsk providersleverantörer,
168
525195
2256
Så vårdgivare
08:59
suchsådan as the AmericanAmerikansk CollegeCollege
of ObstetriciansFörlossningsläkare and GynecologistsGynekologer
169
527475
2976
som American College
of Obstetricians and Gynecologists
09:02
have the opportunitymöjlighet to educateutbilda
about the safetysäkerhet of sexsex duringunder pregnancygraviditet.
170
530475
4896
har möjligheten att upplysa om
säkerhet vid sex under graviditeten.
09:07
So what do the expertsexperter say?
171
535395
1400
Så vad säger experterna?
09:09
ACOGACOG actuallyfaktiskt has
no publicoffentlig officialofficiell statementpåstående
172
537755
2496
ACOG har faktiskt
inget officiellt utlåtande
09:12
about the safetysäkerhet of sexsex duringunder pregnancygraviditet.
173
540275
3160
om säkerhet vid sex under graviditeten.
09:16
GuidanceVägledning from the MayoMayo ClinicKlinik
is generallyallmänt positivepositiv
174
544078
3013
Rådgivning från Mayo Clinic
är i allmänhet positiv
09:19
but presentedpresenteras with a caveatVarning:
175
547115
2496
fast presenteras med en varning:
09:21
"AlthoughÄven om mostmest womenkvinnor can safelysäkert
have sexsex throughoutgenom hela pregnancygraviditet,
176
549635
3151
"Även om det är riskfritt
för de flesta gravida kvinnor att ha sex
är det ibland bäst att vara försiktig."
09:24
sometimesibland it's bestbäst to be cautiousförsiktiga."
177
552810
2121
09:26
Some womenkvinnor don't want
to have sexsex duringunder pregnancygraviditet,
178
554955
3096
En del kvinnor vill inte
ha sex under graviditeten
09:30
and that's OK.
179
558075
1256
och det är okej.
09:31
Some womenkvinnor do want
to have sexsex duringunder pregnancygraviditet,
180
559355
2616
En del kvinnor vill
ha sex under graviditeten
09:33
and that's OK, too.
181
561995
1416
och det är också okej.
Det som måste stoppas
är att samhället talar om för kvinnor
09:35
What needsbehov to stop
is societysamhälle tellingtalande womenkvinnor
182
563435
2656
09:38
what they can and cannotkan inte do
with theirderas bodieskroppar.
183
566115
2320
vad de får och inte får göra
med sina kroppar.
09:41
(ApplauseApplåder)
184
569475
2120
(Applåder)
Gravida kvinnor är inte ansiktslösa,
identitetslösa fortplantningsbehållare
09:48
PregnantGravida womenkvinnor are not facelessansiktslösa,
identity-lessidentitet-mindre vesselskärl of reproductionfortplantning
185
576035
4656
09:52
who can't standstå on theirderas ownegen two feetfötter.
186
580715
2120
som inte kan stå på sina egna två fötter.
09:56
But the truthsanning is, the realverklig secrethemlighet is,
187
584115
2416
Men sanningen,
den verkliga hemligheten,
09:58
we tell all womenkvinnor that
theirderas sexualsexuell pleasurenöje doesn't mattermateria.
188
586555
4256
är att vi talar om för alla kvinnor
att deras sexuella njutning
inte spelar någon roll.
10:02
We refusevägra to even acknowledgeerkänna
that womenkvinnor who have sexsex with womenkvinnor
189
590835
3216
Vi vägrar kännas vid att kvinnor
som har sex med kvinnor,
10:06
or womenkvinnor who don't
want childrenbarn even existexistera.
190
594075
2320
eller kvinnor som inte
vill ha barn ens existerar.
10:08
"Oh, it's just a phasefas ...
191
596835
1696
"Det där är bara en fas ...
10:10
she just needsbehov the right man
to come alonglängs."
192
598555
2320
hon har bara inte träffat
den rätta mannen ännu."
10:14
EveryVarje time a womankvinna has sexsex
193
602155
2336
Varje gång en kvinna har sex
10:16
simplyhelt enkelt because it feelskänner good,
194
604515
1976
bara för att det är skönt
10:18
it is revolutionaryrevolutionerande.
195
606515
1736
är det en revolutionär handling.
10:20
She is revolutionaryrevolutionerande.
196
608275
2176
Hon är revolutionär.
10:22
She is pushingatt trycka back
againstmot society'ssamhällets insistenceinsisterande
197
610475
2576
Hon pressar tillbaka
samhällets insisterande på
10:25
that she existexistera simplyhelt enkelt for men'sherr- pleasurenöje
198
613075
2216
att hon bara existerar
för mäns njutnings skull
10:27
or for reproductionfortplantning.
199
615315
1320
eller för reproduktion.
10:30
A womankvinna who prioritizesprioriterar
her sexualsexuell needsbehov is scaryskrämmande,
200
618435
3976
En kvinna som prioriterar
sina sexuella behov är skrämmande,
10:34
because a womankvinna who prioritizesprioriterar
her sexualsexuell needsbehov prioritizesprioriterar herselfsjälv.
201
622435
5136
eftersom en kvinna som prioriterar
sina sexuella behov prioriterar sig själv.
10:39
(ApplauseApplåder)
202
627595
3776
(Applåder)
10:43
That is a womankvinna demandingkrävande
that she be treatedbehandlad as an equallika.
203
631395
4416
Det är en kvinna som kräver
att bli behandlad som en jämlike.
10:47
That is a womankvinna who insistsinsisterar
204
635835
1536
Det är en kvinna som kräver
10:49
that you make roomrum for her
at the tabletabell of powerkraft,
205
637395
3336
att man gör plats för henne
vid de styrandes bord,
10:52
and that is the mostmest terrifyingskrämmande of all
206
640755
1896
och det är det mest skrämmande av allt
10:54
because we can't make roomrum for her
207
642675
2816
eftersom vi inte kan göra plats för henne
10:57
withoututan some of us givingger up
the extraextra spacerymden we holdhåll.
208
645515
3520
utan att några av oss måste ge upp
det extra utrymme vi besitter.
11:02
(ApplauseApplåder)
209
650835
2200
(Applåder)
Jag har en sista hemlighet
att dela med er.
11:08
I have one last secrethemlighet for you.
210
656475
1640
11:10
I am the mothermor of two boyspojkar
211
658955
1856
Jag är mamma till två pojkar
11:12
and we could use your help.
212
660835
2000
och vi behöver er hjälp.
11:15
Even thoughdock my boyspojkar hearhöra me say regularlyregelbundet
213
663315
4696
Även om mina pojkar
regelbundet hör mig säga
11:20
that it's importantViktig for menmän
to recognizeerkänna womenkvinnor as equalsär lika med
214
668035
3536
att det är viktigt att män
erkänner kvinnor som jämlikar
11:23
and they see theirderas fatherfar modelingmodellering this,
215
671595
2536
och de ser sin far göra detta
11:26
we need what happenshänder in the worldvärld
to reinforceförstärka what happenshänder in our home.
216
674155
4120
behöver vi se att världen återspeglar
det som händer i vårt hem.
11:30
This is not a men'sherr- problemproblem
or a women'skvinnor problemproblem.
217
678595
3296
Det här är inte en fråga för män
eller en fråga för kvinnor.
11:33
This is everyone'sallas problemproblem,
218
681915
1576
Det här är en fråga för oss alla,
11:35
and we all playspela a roleroll
in dismantlingdemonteringen systemssystem of inequalityolikhet.
219
683515
4400
och vi har alla en del i att
avveckla system av ojämlikhet.
11:40
For startersförrätter, we have got
to stop tellingtalande womenkvinnor
220
688515
2616
Till att börja med måste vi
sluta tala om för kvinnor
11:43
what they can and cannotkan inte do
with theirderas bodieskroppar.
221
691155
2416
vad de får och inte får
göra med sina kroppar.
11:45
(ApplauseApplåder)
222
693595
3040
(Applåder)
11:50
This includesinnefattar not treatingbehandla pregnantgravid womenkvinnor
like communitygemenskap propertyfast egendom.
223
698235
3896
Det här innefattar att inte behandla
gravida kvinnor som allmän egendom.
11:54
If you don't know her,
don't even askfråga to touchRör her bellymage.
224
702155
3696
Om du inte känner henne, fråga inte ens
om du får röra vid hennes mage.
Det skulle du inte fråga någon annan om.
11:57
You wouldn'tskulle inte anybodyvem som helst elseannan.
225
705875
1696
11:59
Don't tell her
what she can and cannotkan inte eatäta.
226
707595
2136
Tala inte om för henne vad hon får äta.
12:01
Don't askfråga her privateprivat detailsdetaljer
about her medicalmedicinsk decisionsbeslut.
227
709755
3016
Ställ inte intima frågor
om hennes medicinska beslut.
12:04
This alsoockså includesinnefattar understandingförståelse
228
712795
1896
Det här innebär också en förståelse
12:06
that even if you are
personallypersonligen againstmot abortionabort,
229
714715
2576
att även om du personligen är emot abort
12:09
you can still fightbekämpa
for a woman'skvinnas right to choosevälja.
230
717315
2680
kan du ändå kämpa för
kvinnors rättighet till att välja.
När det kommer till jämställdhet
12:12
When it comeskommer to women'skvinnor equalityjämlikhet,
the two need not opposemotsätta sig one anotherannan.
231
720515
3760
behöver inte de två
stå i motsats till varandra.
Om du är en person
som har sex med kvinnor,
12:16
If you're somebodynågon who has sexsex with womenkvinnor,
232
724995
2256
12:19
prioritizeprioritera her pleasurenöje.
233
727275
1496
prioritera hennes njutning.
12:20
If you don't know how, askfråga.
234
728795
2400
Om du inte vet hur, fråga.
12:24
If you have childrenbarn --
235
732075
1496
Om du har barn -
12:25
(LaughterSkratt)
236
733595
1936
(Skratt)
12:27
have conversationskonversationer about sexsex
as earlytidigt as possiblemöjlig,
237
735555
3776
prata om sex så tidigt som möjligt,
12:31
because kidsbarn don't look up s-e-xs-e-x
in the dictionarylexikon anymorelängre.
238
739355
4376
för barn kollar inte upp
s-e-x i ordboken längre.
De kollar upp det på internet.
12:35
They look it up on the internetinternet.
239
743755
1640
12:38
And when you're havinghar
those conversationskonversationer about sexsex,
240
746355
2680
Och när ni har de där samtalen om sex,
12:41
don't centerCentrum them on reproductionfortplantning only.
241
749795
1936
fokusera inte enbart på reproduktion.
12:43
People have sexsex for manymånga reasonsskäl,
242
751755
1656
Folk har sex av många anledningar,
12:45
some because they want a babybebis,
243
753435
1776
en del för att de vill ha barn,
12:47
but mostmest of us have sexsex
because it feelskänner good.
244
755235
2936
men de flesta av oss
har sex för att det är skönt.
12:50
AdmitErkänna it.
245
758195
1200
Erkänn.
12:52
And regardlessoavsett of whetherhuruvida
you have childrenbarn or not,
246
760795
2576
Och oavsett om du har barn eller inte,
12:55
supportStöd comprehensiveomfattande sexsex educationutbildning
that doesn't shameskam our teenagerstonåringar.
247
763395
4256
stöd omfattande sexupplysning
som inte får våra ungdomar att känna skam.
12:59
(ApplauseApplåder)
248
767675
2680
(Applåder)
13:08
Nothing positivepositiv comeskommer from shamingshaming teenstonåren
249
776155
2576
Inget positivt kommer ur
att skuldbelägga ungdomar
13:10
for theirderas sexualsexuell desiresönskningar, behaviorsbeteenden,
250
778755
2600
för deras sexuella begär och beteenden,
13:14
other than positivepositiv STDSTD
and pregnancygraviditet teststester.
251
782155
3480
förutom positiva provsvar på test
för könssjukdomar och graviditetstest.
13:18
EveryVarje singleenda day,
we are all givengiven the opportunitymöjlighet
252
786635
3056
Varje dag har vi möjligheten
13:21
to disruptstöra patternsmönster of inequalityolikhet.
253
789715
2720
att bryta mönster av ojämlikhet.
13:24
I think we can all agreehålla med
that it's worthvärde the troubleproblem to do so.
254
792995
3480
Jag tror vi alla kan enas om
att det är värt besväret att göra det.
13:29
Thank you.
255
797235
1216
Tack.
13:30
(ApplauseApplåder)
256
798475
6956
(Applåder)
Translated by Jona Barabas
Reviewed by Annika Bidner

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sofia Jawed-Wessel - Sex researcher
Sofia Jawed-Wessel's teachings utilize a sex-positive and pleasure-inclusive approach to providing medically accurate, comprehensive sexuality education.

Why you should listen

Dr. Sofia Jawed-Wessel teaches and generates new knowledge in the area of public health through scientific studies. Her research has focused on understanding and improving the sexual health of women and couples as they transition into parenthood by documenting sexual behaviors, sexual function, relationship adjustment and overall sexual changes during pregnancy and after childbirth. Jawed-Wessel's teachings utilize a sex-positive and pleasure-inclusive approach to providing medically accurate, comprehensive sexuality education to undergraduate students as well as in the local Omaha, Nebraska community. She teaches graduate level courses such as Research Methods, Health Behavior Theory, and Leadership and Advocacy. Jawed-Wessel also fights for women's rights and reproductive justice. She has provided expert testimony for the Nebraska Unicameral, the Nebraska School Board of Education and the Omaha Public School Board of Education. She has successfully argued in favor of comprehensive sex education in Omaha Public Schools and fought against restrictive anti-choice legislation in Nebraska.

Jawed-Wessel is an Assistant Professor in the School of Health, Physical Education and Recreation at the University of Nebraska at Omaha (UNO) and the Associate Director of the Midlands Sexual Health Research Collaborative. She also holds a joint appointment with the Women and Gender Studies program at UNO and a courtesy appointment in the College of Public Health at the University of Nebraska Medical Center. Jawed-Wessel holds both a Master of Science in Public Health (MPH) degree and a Doctor of Philosophy (PhD) degree in Health Behavior from the School of Public Health at Indiana University Bloomington. 


More profile about the speaker
Sofia Jawed-Wessel | Speaker | TED.com