ABOUT THE SPEAKER
Nicola Sturgeon - First Minister of Scotland
As the first woman to hold the office of First Minister of Scotland, Nicola Sturgeon is an important progressive and feminist voice in the governance of the United Kingdom.

Why you should listen

In November 2014, Nicola Sturgeon was elected as the first female leader of the Scottish National Party. Days later, she was sworn in as the country's first woman First Minister. Soon after her election, she appointed a cabinet boasting a 50/50 gender balance. 

As head of the Scottish government, Sturgeon is responsible for her administration's policies and for promoting and representing Scotland both at home and overseas.

Sturgeon entered the Scottish Parliament as a regional MSP for Glasgow in 1999. She is currently MSP for Glasgow Southside. Sturgeon served as Cabinet Secretary for Health and Wellbeing between 2007 and 2012, and then Cabinet Secretary for Infrastructure, Investment and Cities until November 2014. Throughout this period she also served as Deputy First Minister of Scotland.

More profile about the speaker
Nicola Sturgeon | Speaker | TED.com
TEDSummit 2019

Nicola Sturgeon: Why governments should prioritize well-being

Nicola Sturgeon: Hükûmetler neden refaha öncelik vermeli

Filmed:
1,925,492 views

2018 yılında İskoçya, İzlanda ve Yeni Zelanda, GSYİH'nin bir ülkenin başarısının nihai ölçümü olarak kabulüne meydan okumak amacıyla Wellbeing Economy Governments grubunu kurdu. Bu geleceğe dair konuşmada, İskoçya'nın Başbakanı Nicola Sturgeon ''refah ekonomisi''nin önemli etkileri olan sonuçlarını açıklıyor -- eşit ödeme, çocuk yardımı, akıl sağlığı ve yeşile olan erişim gibi -- ve bu yeni odak noktasının küresel zorluklarla yüzleşmede nasıl yardım edebileceğini gösteriyor.
- First Minister of Scotland
As the first woman to hold the office of First Minister of Scotland, Nicola Sturgeon is an important progressive and feminist voice in the governance of the United Kingdom. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Just over a milemil away from here,
in Edinburgh'sEdinburgh 's OldEski TownŞehir,
0
733
5932
Buradan yaklaşık iki km uzakta,
Edinburgh'nın Old Town kısmında
00:18
is PanmurePanmure HouseEv.
1
6689
1958
Panmure House var.
00:21
PanmurePanmure HouseEv
2
9775
1495
Panmure House...
00:23
was the home of the world-renowneddünyaca ünlü
Scottishİskoç economistiktisatçı
3
11294
6311
dünyanın tanıdığı İskoç ekonomist
00:29
AdamAdam SmithSmith.
4
17629
1150
Adam Smith'in eviydi.
00:31
In his importantönemli work
"The WealthServet of NationsMilletler,"
5
19761
5408
"Ulusların Zenginliği" isimli
önemli çalışmasında
00:37
AdamAdam SmithSmith arguedsavundu,
amongstarasında manyçok other things,
6
25193
3823
Adam Smith pek çok şeyin yanında
00:41
that the measurementÖlçüm of a country'sülkenin wealthservet
7
29040
2977
bir ülkenin zenginlik ölçütünün
00:44
was not just its goldaltın and silvergümüş reservesrezervler.
8
32041
4418
yalnızca altın ve gümüş reservlerinden
ibaret olmadığını savundu.
00:48
It was the totalitybütünlük of the country'sülkenin
productionüretim and commerceticaret.
9
36483
5753
Ona göre ölçüt,
ülkenin üretim ve ticaret toplamıydı.
00:54
I guesstahmin it was one of the earliesten erken
descriptionsaçıklamaları of what we now know todaybugün
10
42260
6269
Sanırım bu, bugün gayri safi
yurtiçi hasıla olarak bildiğimiz şeyin
01:00
as grossbrüt domesticyerli productürün, GDPGSYİH.
11
48553
3810
en erken tanımlarından biriydi.
01:05
Now, in the yearsyıl sincedan beri, of coursekurs,
12
53176
3102
Elbette o zamandan bu yana geçen senelerde
01:08
that measurementÖlçüm
of productionüretim and commerceticaret, GDPGSYİH,
13
56302
5413
üretim ve ticaret ölçümü, yani GSYİH
01:13
has becomeolmak ever more importantönemli,
14
61739
2941
çok daha önemli hâle geldi,
01:16
to the pointpuan that todaybugün --
15
64704
1281
öyle ki bugün --
01:18
and I don't believe this
is what AdamAdam SmithSmith would have intendedistenilen --
16
66009
3937
Adam Smith'in amacının
bu olduğunu da düşünmüyorum --
01:21
that it is oftensık sık seengörüldü as
the mostçoğu importantönemli measurementÖlçüm
17
69970
5195
GSYİH, bir ülkenin genel başarısında
01:27
of a country'sülkenin overalltüm successbaşarı.
18
75189
2455
en önemli ölçüt olarak görülüyor.
01:30
And my argumenttartışma todaybugün
is that it is time for that to changedeğişiklik.
19
78242
5444
Benim görüşüm ise
bunun artık değişmesi gerektiği.
01:36
You know, what we chooseseçmek to measureölçmek
as a countryülke mattershususlar.
20
84853
4977
Ülke olarak ölçmek istediğimiz şey
önemli olan şeydir.
01:41
It really mattershususlar,
because it drivessürücüler politicalsiyasi focusodak,
21
89854
4491
Asıl önemli olan bu,
çünkü bu siyasete yön verir,
01:46
it drivessürücüler publichalka açık activityaktivite.
22
94369
4002
kamu faaliyetlerine yön verir.
01:50
And againstkarşısında that contextbağlam,
23
98395
2078
Böylesi bir içerikte de
01:52
I think the limitationssınırlamaları of GDPGSYİH
as a measurementÖlçüm of a country'sülkenin successbaşarı
24
100497
6516
bir ülkenin başarısını ölçmede
GSYİH kısıtlamaları
01:59
are all too obviousaçık.
25
107037
3239
fazla bariz.
02:02
You know, GDPGSYİH measuresönlemler
the outputçıktı of all of our work,
26
110300
5187
GSYİH tüm işimizin verimini ölçüyor
02:07
but it saysdiyor nothing
about the naturedoğa of that work,
27
115511
3426
ama bu işlerin doğası hakkında
hiçbir bilgi vermiyor,
02:10
about whetherolup olmadığını that work
is worthwhiledeğerli or fulfillingyerine.
28
118961
4432
bu işin faydalı veya tatmin edici
olup olmadığı gibi.
02:15
It putskoyar a valuedeğer, for exampleörnek,
on illegalyasadışı drugilaç consumptiontüketim,
29
123417
6539
Örneğin yasa dışı uyuşturucu tüketimi
üzerine değer koyabiliyor
02:21
but not on unpaidÖdenmemiş carebakım.
30
129980
2612
ama ödemesiz sağlık hizmetine değil.
02:25
It valuesdeğerler activityaktivite in the shortkısa termterim
31
133708
4690
Kısa vadeli faaliyete değer veriyor,
02:30
that boostsartırır the economyekonomi,
even if that activityaktivite is hugelyderece damagingzarar
32
138422
6645
ekonomiye güç veren faaliyetlere,
bu faaliyetler uzun vadede
02:37
to the sustainabilitySürdürülebilirlik of our planetgezegen
in the longeruzun termterim.
33
145091
4761
gezegenimizin sürdürülebilirliğine
çok büyük zarar veriyor olsa da.
02:42
And we reflectyansıtmak on the pastgeçmiş decadeonyıl
34
150533
3692
Son on yıl içinde yansıttığımız
02:46
of politicalsiyasi and economicekonomik upheavalayaklanma,
35
154249
3408
siyasi ve ekonomik yükselme,
02:49
of growingbüyüyen inequalitieseşitsizlikler,
36
157681
3003
büyüyen eşitsizlik,
02:52
and when we look aheadönde to the challengeszorluklar
of the climateiklim emergencyacil Servis,
37
160708
5352
iklim krizinin zorluklarına bakış açımız,
02:58
increasingartan automationOtomasyon,
38
166084
2266
giderek artan otomasyon,
03:00
an agingyaşlanma populationnüfus,
39
168374
3289
yaşlanan bir nüfus...
03:03
then I think the argumenttartışma for the casedurum
for a much broadergeniş definitiontanım
40
171687
7000
bir ülke ve bir toplum olarak
başarılı olmaya yönelik
03:10
of what it meansanlamına geliyor to be successfulbaşarılı
as a countryülke, as a societytoplum,
41
178711
4635
çok daha kapsamlı
bir tanıma olan gereksinim
03:15
is compellingzorlayıcı, and increasinglygiderek so.
42
183370
3312
adeta zorunlu ve giderek artıyor da.
03:19
And that is why Scotlandİskoçya, in 2018,
43
187253
2826
Bu yüzden de İskoçya 2018'de
03:22
tookaldı the leadöncülük etmek, tookaldı the initiativegirişim
in establishingkurulması a newyeni network
44
190103
4881
önder olarak ilk adımı attı
ve yeni bir ağ kurdu:
03:27
calleddenilen the WellbeingRefah EconomyEkonomi
GovernmentsHükümetler groupgrup,
45
195008
5904
Wellbeing Economy Governments grubu,
03:32
bringinggetiren togetherbirlikte as foundingkurucu membersüyeler
46
200936
2280
İskoçya, İzlanda ve Yeni Zelanda'yı
03:35
the countriesülkeler of Scotlandİskoçya, Icelandİzlanda
and NewYeni ZealandZelanda, for obviousaçık reasonsnedenleri.
47
203240
6572
malum sebeplerden dolayı
kurucu üyeler olarak bir araya getirdi.
03:41
We're sometimesara sıra calleddenilen the SINGünah countriesülkeler,
48
209836
3579
Bazen SIN ülkeler olarak anılıyoruz,
03:45
althougholmasına rağmen our focusodak is very much
on the commonortak good.
49
213439
3968
oysa odak noktamız toplu fayda.
03:50
And the purposeamaç of this groupgrup
is to challengemeydan okuma that focusodak
50
218445
3328
Bu grubun amacı,
03:53
on the narrowdar measurementÖlçüm of GDPGSYİH.
51
221797
2699
GSYİH'nin dar çerçeveli ölçümüne
meydan okumak.
03:56
To say that, yes,
economicekonomik growthbüyüme mattershususlar --
52
224520
3730
Ekonomik büyüme önemli,
04:00
it is importantönemli --
53
228274
1897
evet önemli,
04:02
but it is not all that is importantönemli.
54
230195
3721
ancak önemli olan tek şey değil.
04:05
And growthbüyüme in GDPGSYİH should not be pursuedpeşine
at any or all costmaliyet.
55
233940
6259
Ve GSYİH büyümesi için
başka hiçbir şeyden ödün verilmemeli.
04:12
In factgerçek, the argumenttartışma of that groupgrup
56
240903
2730
Oluşturduğumuz bu grubun amacı,
04:15
is that the goalhedef, the objectiveamaç
of economicekonomik policypolitika
57
243657
4651
ekonomik politikanın amacı
04:20
should be collectivetoplu well-beingsağlık:
58
248332
3109
toplu olarak refah olmalı:
04:23
how happymutlu and healthysağlıklı a populationnüfus is,
59
251465
3888
Bir nüfusun ne kadar
mutlu ve sağlıklı olduğu,
04:27
not just how wealthyzengin a populationnüfus is.
60
255377
3366
yalnızca ne kadar zengin olduğu değil.
04:30
And I'll touchdokunma on the policypolitika
implicationsetkileri of that in a momentan.
61
258767
3583
Birazdan bu politikanın
etkilerine değineceğim.
04:34
But I think, particularlyözellikle
in the worldDünya we livecanlı in todaybugün,
62
262374
2921
Ama öyle sanıyorum ki
bugün yaşadığımız dünyada,
04:37
it has a deeperDaha derine resonancerezonans.
63
265319
2182
çok daha derin bir etkisi var.
04:39
You know, when we focusodak on well-beingsağlık,
64
267525
2540
Refah konusuna yöneldiğimizde
04:42
we startbaşlama a conversationkonuşma
65
270089
2835
bir sohbet başlatıyoruz,
04:44
that provokeskışkırtır profoundderin
and fundamentaltemel questionssorular.
66
272948
3961
bu sohbette çok derin
ve çok temel sorular ortaya çıkıyor.
04:48
What really mattershususlar to us in our liveshayatları?
67
276933
3264
Hayatta bizim için önemli olan ne?
04:52
What do we valuedeğer
in the communitiestopluluklar we livecanlı in?
68
280935
4382
Yaşadığımız topluluklarda
neye önem veriyoruz?
04:57
What kindtür of countryülke,
what kindtür of societytoplum,
69
285341
3745
Asıl olmak istediğimiz...
05:01
do we really want to be?
70
289110
2386
...ne tür bir ülke? Ne tür bir toplum?
05:03
And when we engagetutmak people
in those questionssorular,
71
291885
3310
İnsanları bu sorulara yönelterek
05:07
in findingbulgu the answerscevaplar to those questionssorular,
72
295219
2066
onlardan cevap bulmalarını istediğimizde
05:09
then I believe that we have
a much better chanceşans
73
297309
3893
şuna inanıyorum ki
bugün gelişen dünyada
pek çok ülkede hâkim olan
05:13
of addressingadresleme the alienationyabancılaşma
and disaffectionhoşnutsuzluk from politicssiyaset
74
301226
5396
siyasetin yabancılaştıran
ve tatminsiz etkisini düzeltmede
05:18
that is so prevalentyaygın in so manyçok countriesülkeler
75
306646
2480
05:21
acrosskarşısında the developedgelişmiş worldDünya todaybugün.
76
309150
2417
çok daha fazla şansımız var.
05:24
In policypolitika termsşartlar, this journeyseyahat
for Scotlandİskoçya startedbaşladı back in 2007,
77
312360
3802
İskoçya'nın bu yola baş koyması
2007 yılına dayanıyor,
05:28
when we publishedyayınlanan what we call
our NationalUlusal PerformancePerformans FrameworkÇerçeve,
78
316186
3877
o zaman kendi ulusal performans
altyapımızı yayımlamıştık,
05:32
looking at the rangemenzil of indicatorsgöstergeler
that we measureölçmek ourselveskendimizi againstkarşısında.
79
320087
3858
bugün kendimizi ölçtüğümüz
göstergelere bakıyorduk.
05:35
And those indicatorsgöstergeler
are as variedçeşitli as incomegelir inequalityeşitsizlik,
80
323969
4309
O çeşitli göstergeler arasında
gelir eşitsizliği vardı,
05:40
the happinessmutluluk of childrençocuklar,
81
328302
1842
çocukların mutluluğu,
05:42
accesserişim to greenyeşil spacesalanlarda, accesserişim to housingKonut.
82
330168
3738
yeşil alanlara erişim, konutlar.
05:45
NoneHiçbiri of these are capturedyakalanan
in GDPGSYİH statisticsistatistik,
83
333930
3911
Bunların hiçbiri
GSYİH istatistiklerinde yok
05:49
but they are all fundamentaltemel
to a healthysağlıklı and a happymutlu societytoplum.
84
337865
6198
ama sağlıklı ve mutlu bir toplum için
her biri temel.
05:56
(ApplauseAlkış)
85
344087
5634
(Alkışlar)
06:01
And that broadergeniş approachyaklaşım is at the heartkalp
of our economicekonomik strategystrateji,
86
349745
3571
İşte bu geniş çerçeveli yaklaşım
ekonomik stratejimizin merkezinde,
06:05
where we give equaleşit importanceönem
to tacklingmücadele inequalityeşitsizlik
87
353340
3859
ekonomik rekabette yaptığımız gibi
06:09
as we do to economicekonomik competitivenessrekabet.
88
357223
3248
eşitsizlik konusuna da
eşit önemi veriyoruz.
06:12
It drivessürücüler our commitmenttaahhüt to fairadil work,
89
360495
1890
Adil çalışmaya bir bağlılığımız var,
çalışmanın tatmin edici
ve iyi maaşlı olduğundan emin olmaya.
06:14
makingyapma sure that work
is fulfillingyerine and well-paidiyi ücretli.
90
362409
2825
06:17
It's behindarkasında our decisionkarar to establishkurmak
a Just TransitionGeçiş CommissionKomisyon
91
365258
4143
Bir Adil Geçiş Komisyonu oluşturma
kararını zaten verdik,
06:21
to guidekılavuz our pathyol
to a carbonkarbon zerosıfır economyekonomi.
92
369425
3978
sıfır karbon ekonomisine giden
yolumuzda bize rehberlik edecek.
06:25
We know from economicekonomik
transformationsdönüşümler of the pastgeçmiş
93
373427
3365
Geçmişteki ekonomik
dönüşümlerden biliyoruz ki
06:28
that if we're not carefuldikkatli,
there are more loserskaybedenler than winnerskazananlar.
94
376816
3737
eğer dikkatli olmazsak
kazanandan çok kaybeden olacak.
06:32
And as we faceyüz up to the challengeszorluklar
of climateiklim changedeğişiklik and automationOtomasyon,
95
380577
3968
İklim değişikliği ve otomasyon
zorluklarıyla yüzleşirken de
06:36
we mustşart not make those mistakeshatalar again.
96
384569
3357
bu hataları tekrar yapmamalıyız.
06:40
The work we're doing here in Scotlandİskoçya
is, I think, significantönemli,
97
388608
3081
Bence burada,
İskoçya'da yaptığımız iş çok önemli
06:43
but we have much, much to learnöğrenmek
from other countriesülkeler.
98
391713
3218
ama diğer ülkelerden öğrenecek
çok ama çok şeyimiz var.
06:46
I mentionedadı geçen, a momentan agoönce,
our partnerortak nationsmilletler
99
394955
3199
Biraz önce Wellbeing ağındaki
06:50
in the WellbeingRefah network:
100
398178
2637
partner uluslardan bahsettim:
06:52
Icelandİzlanda and NewYeni ZealandZelanda.
101
400839
1858
İzlanda ve Yeni Zelanda.
06:54
It's worthdeğer notingbelirterek, and I'll leaveayrılmak it to you
to decidekarar ver whetherolup olmadığını this is relevantuygun or not,
102
402721
4183
Bunun konuyla ilgili olup olmadığı
kararını size bırakacağım;
06:58
that all threeüç of these countriesülkeler
are currentlyşu anda led by womenkadınlar.
103
406928
3770
bu ülkelerin üçü de şu anda
bir kadın tarafından yönetiliyor.
07:02
(ApplauseAlkış)
104
410722
7000
(Alkışlar)
07:14
They, too, are doing great work.
105
422001
1929
Onlar da harika iş çıkarıyorlar.
07:15
NewYeni ZealandZelanda, in 2019,
publishingyayıncılık its first WellbeingRefah BudgetBütçe,
106
423954
4827
2019 yılında Yeni Zelanda
ilk Wellbeing Bütçesini yayımladı,
07:20
with mentalzihinsel healthsağlık at its heartkalp;
107
428805
2602
merkezinde akıl sağlığı vardı;
07:23
Icelandİzlanda leadingönemli the way on equaleşit payödeme,
childcareÇocuk Bakımı and paternitybabalık rightshaklar --
108
431431
5253
İzlanda eşit ödeme, çocuk yardımı
ve ebeveyn haklarına önderlik ediyor,
07:28
not policiespolitikaları that we immediatelyhemen think of
109
436708
3461
refah bir ekonomi
yaratma konusunu açılınca
07:32
when we talk about
creatingoluşturma a wealthyzengin economyekonomi,
110
440193
2825
hemen aklımıza gelmeyen konular
07:35
but policiespolitikaları that are fundamentaltemel
to a healthysağlıklı economyekonomi
111
443042
4578
ama sağlıklı bir ekonomi
ve mutlu bir toplum için
07:39
and a happymutlu societytoplum.
112
447644
2032
çok temel konular.
07:42
I startedbaşladı with AdamAdam SmithSmith
and "The WealthServet of NationsMilletler."
113
450176
4937
Konuşmama Adam Smith
ve ''Ulusların Zenginliği''yle başladım.
07:47
In AdamAdam Smith'sSmith'in earlierdaha erken work,
"The TheoryTeorisi of MoralAhlaki SentimentsDuyguları,"
114
455137
5195
Adam Smith'in daha önceki çalışması
''Ahlaki Duygular Kuramı''nda,
07:52
whichhangi I think is just as importantönemli,
115
460356
2554
ki aynı derecede önemli diye düşünüyorum,
07:54
he madeyapılmış the observationgözlem
that the valuedeğer of any governmenthükümet
116
462934
4529
şu gözlemi yaptı,
her hükûmetin değeri
07:59
is judgedkarar in proportionoran
117
467487
1858
parçalı bir şekilde ölçülür,
08:01
to the extentderece that it makesmarkaları
its people happymutlu.
118
469369
2729
öyle ki bu insanları mutlu eder.
08:04
I think that is a good foundingkurucu principleprensip
119
472830
3667
Bence bu çok güzel temel bir prensip,
08:08
for any groupgrup of countriesülkeler
focusedodaklı on promotingteşvik well-beingsağlık.
120
476521
5858
refah konusunu tutundurmaya
çalışan tüm ülke grupları için.
08:14
NoneHiçbiri of us have all of the answerscevaplar,
121
482403
2588
Hiçbirimiz yanıtları bilmiyoruz,
08:17
not even Scotlandİskoçya,
the birthplaceDoğum yeri of AdamAdam SmithSmith.
122
485015
3677
hatta Adam Smith'in doğduğu yer,
İskoçya bile.
08:20
But in the worldDünya we livecanlı in todaybugün,
with growingbüyüyen dividesböler and inequalitieseşitsizlikler,
123
488716
4732
Ancak bugün yaşadığımız dünyada,
büyüyen ayrım ve eşitsizliklerle,
08:25
with disaffectionhoşnutsuzluk and alienationyabancılaşma,
124
493472
2564
tatminsizlik ve yabancılaşmayla
08:28
it is more importantönemli than ever
125
496060
1770
bu soruları sorup onlara yanıt aramak
08:29
that we asksormak and find the answerscevaplar
to those questionssorular
126
497854
4070
ve yalnızca zenginlik değil
08:33
and promotedesteklemek a visionvizyon of societytoplum
127
501948
3620
merkezinde refah olan
bir toplum vizyonu yaratmak
08:37
that has well-beingsağlık,
not just wealthservet, at its very heartkalp.
128
505592
6731
daha önce hiç olmadığı kadar önemli.
08:44
(ApplauseAlkış)
129
512347
5517
(Alkışlar)
08:49
You are right now in the beautifulgüzel,
sunnygüneşli capitalBaşkent cityŞehir ...
130
517888
5445
Şu anda İskoçya'nın güzel
ve güneşli başkentinde --
08:55
(LaughterKahkaha)
131
523357
1746
(Kahkahalar)
08:57
of the countryülke that led the worldDünya
in the EnlightenmentAydınlanma,
132
525127
5326
Aydınlanma döneminde
dünyaya liderlik eden ülkedesiniz,
09:02
the countryülke that helpedyardım etti leadöncülük etmek the worldDünya
into the industrialSanayi ageyaş,
133
530477
3032
sanayi çağında dünyaya önderlik
edilmesine yardım eden ülkede,
09:05
the countryülke that right now
is helpingyardım ediyor to leadöncülük etmek the worldDünya
134
533533
2825
şu anda düşük karbon çağına doğru
09:08
into the lowdüşük carbonkarbon ageyaş.
135
536382
2254
dünyaya önderlik etmeye hazırlanan ülkede.
09:10
I want, and I'm determinedbelirlenen,
that Scotlandİskoçya will alsoAyrıca be the countryülke
136
538660
5410
Şuna kararlıyım ki İskoçya aynı zamanda
09:16
that helpsyardım eder changedeğişiklik the focusodak of countriesülkeler
and governmentshükümetler acrosskarşısında the worldDünya
137
544094
4997
yaptığımız her şeyde insan refahını
merkezine koyacak şekilde
09:21
to put well-beingsağlık at the heartkalp
of everything that we do.
138
549115
4485
dünya çapında ülke ve hükûmetlerin odağını
değiştirmeye yardım eden ülke olacak.
09:25
I think we oweborçlu that to this generationnesil.
139
553624
3882
Bence bunu bu nesle borçluyuz.
09:29
I certainlykesinlikle believe we oweborçlu that
to the nextSonraki generationnesil
140
557530
3810
Kesinlikle bunu bir sonraki nesle de
ve sonrasındaki nesillere de borçlu
olduğumuzu düşünüyorum.
09:33
and all those that come after us.
141
561364
2214
09:35
And if we do that, led here
from the countryülke of the EnlightenmentAydınlanma,
142
563602
3865
Bunu yaptığımız takdirde,
Aydınlanma ülkesinden önderlik yaparak
09:39
then I think we createyaratmak
a better, healthierdaha sağlıklı, fairerdaha adil
143
567491
4294
evimizde daha iyi,
daha sağlıklı, daha adil
09:43
and happierdaha mutlu societytoplum here at home.
144
571809
2431
ve daha mutlu bir toplum yaratabiliriz.
09:46
And we playoyun our partBölüm in Scotlandİskoçya
145
574264
2030
Biz de İskoçya'da üzerimize düşeni yaparak
09:48
in buildingbina a fairerdaha adil,
happierdaha mutlu worldDünya as well.
146
576318
4214
daha adil ve daha mutlu
bir dünya yaratıyoruz.
09:52
Thank you very much.
147
580556
1389
Çok teşekkür ederim.
09:53
(ApplauseAlkış)
148
581969
5562
(Alkışlar)
Translated by Cihan Ekmekçi
Reviewed by Figen Ergürbüz

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Nicola Sturgeon - First Minister of Scotland
As the first woman to hold the office of First Minister of Scotland, Nicola Sturgeon is an important progressive and feminist voice in the governance of the United Kingdom.

Why you should listen

In November 2014, Nicola Sturgeon was elected as the first female leader of the Scottish National Party. Days later, she was sworn in as the country's first woman First Minister. Soon after her election, she appointed a cabinet boasting a 50/50 gender balance. 

As head of the Scottish government, Sturgeon is responsible for her administration's policies and for promoting and representing Scotland both at home and overseas.

Sturgeon entered the Scottish Parliament as a regional MSP for Glasgow in 1999. She is currently MSP for Glasgow Southside. Sturgeon served as Cabinet Secretary for Health and Wellbeing between 2007 and 2012, and then Cabinet Secretary for Infrastructure, Investment and Cities until November 2014. Throughout this period she also served as Deputy First Minister of Scotland.

More profile about the speaker
Nicola Sturgeon | Speaker | TED.com