ABOUT THE SPEAKER
Caroline Weaver - Author, pencil store owner
Caroline Weaver owns CW Pencil Enterprise, a wood-cased pencil specialty shop in New York City.

Why you should listen

Grown from a lifelong interest and opened in 2015, Caroline Weaver's shop has garnered the attention of the New York Times, Bloomberg, the Wall Street Journal and many other publications for its faithful dedication single object and its playful design. Weaver is also the author of The Pencil Perfect: the Untold Story of a Cultural Icon, a book on pencil history published by Gestalten in 2017.

More profile about the speaker
Caroline Weaver | Speaker | TED.com
Small Thing Big Idea

Caroline Weaver: Why the pencil is perfect

Caroline Weaver: Vì sao bút chì là hoàn hảo

Filmed:
1,170,087 views

Vì sao bút chì lại có hình lục giác, và vì sao nó có màu vàng đặc trưng? Chủ cửa hàng bút chì Caroline Weaver sẽ kể cho chúng ta về lịch sử thú vị của bút chì.
- Author, pencil store owner
Caroline Weaver owns CW Pencil Enterprise, a wood-cased pencil specialty shop in New York City. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
The soundâm thanh is a really biglớn partphần, I think,
of the experiencekinh nghiệm of usingsử dụng a pencilbút chì,
0
198
3365
Tôi nghĩ âm thanh là điều quan trọng
của trải nghiệm dùng bút chì,
00:15
and it has this really
audibleAudible scratchinesssự scratchiness.
1
3588
3476
nó có tiếng lạo xạo
có thể nghe thấy được.
00:19
(ScratchingTrầy xước)
2
7088
2202
[Lạo xạo]
00:22
[SmallNhỏ thing. BigLớn ideaý kiến.]
3
10286
2520
[Vấn đề nhỏ. Ý tưởng lớn.]
00:25
[CarolineCaroline WeaverWeaver on
the PencilBút chì]
4
13985
2328
[Caroline Weaver về Bút chì]
00:28
The pencilbút chì is a very simpleđơn giản objectvật.
5
16556
2370
Bút chì là một vật dụng rất đơn giản.
00:30
It's madethực hiện of woodgỗ
with some layerslớp of paintSơn
6
18950
2485
Nó làm bằng gỗ với nhiều lớp sơn
00:33
an erasercục tẩy and a corecốt lõi,
7
21459
1516
một đầu tẩy và lõi bút
00:34
which is madethực hiện out of graphitethan chì,
clayđất sét and waterNước.
8
22999
2396
được làm từ than chì, đất sét và nước.
00:37
Yeah, it tooklấy hundredshàng trăm
of people over centuriesthế kỉ
9
25419
2532
Phải mất hàng trăm người,
hàng thế kỷ
00:39
to come to this designthiết kế.
10
27975
1676
để thiết kế được
bút chì như ngày nay.
00:41
And it's that long historylịch sử
of collaborationhợp tác
11
29675
3281
Và đó là một quá trình hợp tác lâu dài
00:44
that, to me, makeslàm cho it
a very perfecthoàn hảo objectvật.
12
32980
2658
mà với tôi, đã khiến bút chì
trở nên hoàn hảo.
Câu chuyện về cây bút chì
bắt đầu từ than chì.
00:48
The storycâu chuyện of the pencilbút chì
startsbắt đầu with graphitethan chì.
13
36075
2274
00:50
People startedbắt đầu findingPhát hiện
really usefulhữu ích applicationscác ứng dụng
14
38373
2917
Con người bắt đầu tìm kiếm
những ứng dụng
00:53
for this newMới substancevật chất.
15
41314
1611
cho loại nguyên liệu mới này.
00:54
They cutcắt tỉa it into smallnhỏ bé sticksgậy
16
42949
2158
Họ cắt chúng ra thành từng que nhỏ
00:57
and wrappedbọc it in stringchuỗi
or sheepskinSheepskin or papergiấy
17
45131
2468
và cuộn chúng
trong dây thừng, da cừu hoặc giấy
00:59
and soldđã bán it on the streetsđường phố of LondonLondon
18
47623
1994
rồi bán chúng trên đường phố London
01:01
to be used for writingviết or for drawingvẽ
19
49641
2156
để viết hoặc vẽ
01:03
or, a lot of timeslần,
by farmersnông dân and shepherdsmục tử,
20
51821
2492
hoặc, với nông dân
và người chăn cừu
01:06
who used it to markdấu theirhọ animalsđộng vật.
21
54337
1659
là đánh dấu lên con vật của mình.
01:08
Over in FrancePháp,
22
56020
1243
Ở Pháp,
01:09
Nicolas-JacquesPhòng Nicolas-Jacques ContConté figuredhình dung out a methodphương pháp
of grindingmài the graphitethan chì,
23
57287
4154
Nicolas-Jacques Conté tìm ra phương pháp
nghiền nhỏ than chì,
01:13
mixingpha trộn it with powderedbột clayđất sét
and waterNước to make a pastedán.
24
61465
3119
trộn với bột đất sét và nước
thành bột nhão.
01:16
From there, this pastedán was filledđầy
into a moldkhuôn and firedBị sa thải in a kilnlò nung,
25
64608
3169
Bột nhão sẽ được đổ vào khuôn
và nung trong lò,
01:19
and the resultkết quả was
a really strongmạnh graphitethan chì corecốt lõi
26
67801
2950
cho ra một lõi than chì chắc chắn
01:22
that wasn'tkhông phải là breakablevỡ,
that was smoothtrơn tru, usablecó thể sử dụng --
27
70775
3119
khó gãy, rất mịn, dễ sử dụng --
01:25
it was so much better than anything elsekhác
that existedtồn tại at the time,
28
73918
3096
đó là thứ tốt nhất lúc bấy giờ,
01:29
and to this day, that's the methodphương pháp
that's still used in makingchế tạo pencilsbút chì.
29
77038
3810
cho đến nay, bút chì vẫn được
sản xuất bằng cách đó.
01:33
MeanwhileTrong khi đó, over in AmericaAmerica,
in ConcordConcord, MassachusettsMassachusetts,
30
81461
3127
Cùng lúc đó ở Mỹ, bang Concord
hay Massachusetts,
01:36
it was HenryHenry DavidDavid ThoreauThoreau
who cameđã đến up with the gradingchấm điểm scaletỉ lệ
31
84612
3048
Henry David Thoreau nghĩ ra
tỷ lệ đo lường
01:39
for differentkhác nhau hardnessescứng rắn of pencilbút chì.
32
87684
2086
độ cứng của bút chì.
01:41
It was gradedXếp loại one throughxuyên qua fourbốn,
33
89794
1923
Nó gồm bốn mức,
01:43
numbercon số two beingđang the ideallý tưởng
hardnessđộ cứng for generalchung use.
34
91741
3651
Mức hai là độ cứng lý tưởng
để sử dụng thông thường.
01:47
The softernhẹ nhàng hơn the pencilbút chì,
the more graphitethan chì it had in it,
35
95416
2550
Bút chì càng mềm
càng chứa nhiều than chì,
01:49
and the darkersẫm màu and smoothermượt mà
the linehàng will be.
36
97990
2365
đường vẽ càng đậm và mượt hơn.
01:53
The firmervững chắc hơn the pencilbút chì,
the more clayđất sét it had in it
37
101495
2287
Bút chì càng bền
càng chứa nhiều đất sét
01:55
and the lighternhẹ hơn and finertốt hơn it will be.
38
103806
2010
nét vẽ nhạt và mảnh hơn.
01:58
OriginallyBan đầu, when pencilsbút chì were handmadelàm bằng tay,
they were madethực hiện roundtròn.
39
106607
3167
Ban đầu, khi được làm bằng tay,
bút chì có hình tròn.
02:01
There was no easydễ dàng way to make them,
40
109798
1674
Vì chúng rất khó sản xuất,
02:03
and it was the AmericansNgười Mỹ
who really mechanizedcơ giới the craftnghề thủ công.
41
111496
3262
người Mỹ đã cơ giới hóa
nghề thủ công này.
02:06
A lot of people credittín dụng JosephJoseph DixonDixon
42
114782
1946
Nhiều người cho rằng Joseph Dixon
02:08
for beingđang one of the first people
to startkhởi đầu developingphát triển actualthực tế machinesmáy móc
43
116752
3688
là một trong những người
đầu tiên phát triển máy móc
02:12
to do things like cutcắt tỉa woodgỗ slatsnhững thanh gỗ mỏng,
cutcắt tỉa groovesrãnh into the woodgỗ,
44
120464
3907
thực hiện việc cắt thanh gỗ,
tạo rãnh,
02:16
applyứng dụng glueKeo dán to them ...
45
124395
1209
đổ hồ dán...
02:17
And they figuredhình dung out
it was easierdễ dàng hơn and lessít hơn wastefullãng phí
46
125628
2811
Họ nhận ra rằng sẽ dễ dàng
và ít tốn kém hơn
02:20
to do a hexagonallục giác pencilbút chì,
47
128463
1628
khi làm bút chì
hình lục giác,
02:22
and so that becameđã trở thành the standardTiêu chuẩn.
48
130115
1858
và dần trở thành chuẩn mực hiện nay.
Từ những ngày đầu,
02:24
SinceKể từ khi the earlysớm daysngày of pencilsbút chì,
49
132558
1563
02:26
people have lovedyêu that they can be erasedbị xóa.
50
134145
2065
mọi người thích khả năng
dễ tẩy xoá của chúng.
Ban đầu, người ta dùng vụn bánh mì
02:29
OriginallyBan đầu, it was breadbánh mỳ crumbsmẩu
51
137942
1568
02:31
that were used
to scratchvết trầy away pencilbút chì marksđiểm
52
139534
2083
để xoá đi những vết bút chì
02:33
and latermột lát sau, rubbercao su and pumiceBọt.
53
141641
1569
sau này, dùng cao su và đá bọt.
02:35
The attachedđính kèm erasercục tẩy happenedđã xảy ra in 1858,
54
143675
3292
Năm 1858, tẩy được đính vào,
02:38
when AmericanNgười Mỹ stationerhàng
HymenNguyệt lao LipmanLipman patentedđược cấp bằng sáng chế the first pencilbút chì
55
146991
3957
khi người bán văn phòng phẩm
Hymen Lipman sáng chế cây bút chì
02:42
with an attachedđính kèm erasercục tẩy,
56
150972
1382
đầu tiên có đính kèm tẩy,
02:44
which really changedđã thay đổi the pencilbút chì gametrò chơi.
57
152378
1872
làm thay đổi lịch sử của bút chì.
02:46
The world'scủa thế giới first yellowmàu vàng pencilbút chì
was the KOH-I-NOORKOH-I-NOOR 1500.
58
154965
3394
Cây bút chì màu vàng đầu tiên
là KOH-I-NOOR 1500.
02:50
KOH-I-NOORKOH-I-NOOR did this crazykhùng thing
59
158383
1505
KOH-I-NOOR làm một việc điên rồ
02:51
where they paintedSơn this pencilbút chì
with 14 coatsÁo khoác bành tô of yellowmàu vàng paintSơn
60
159912
2913
là sơn 14 lớp màu vàng lên thân bút
02:54
and dippednhúng the endkết thúc in 14-carat-Cara goldvàng.
61
162849
1933
và mạ bằng vàng 14k.
02:57
There is a pencilbút chì for everyonetất cả mọi người,
62
165442
1574
Ai cũng có một cây bút chì,
02:59
and everymỗi pencilbút chì has a storycâu chuyện.
63
167040
2407
và mỗi cây bút chì
đều có một câu chuyện.
03:02
The BlackwingCánh Blackwing 602 is famousnổi danh
for beingđang used by a lot of writersnhà văn,
64
170046
4379
Cây "Cánh đen 602" rất nổi tiếng
vì nhiều nhà văn đã sử dụng nó,
03:06
especiallyđặc biệt JohnJohn SteinbeckSteinbeck
and VladimirVladimir NabokovNabokov.
65
174449
2960
đặc biệt là John Steinbeck
và Vladimir Nabokov.
03:09
And then, you have
the DixonDixon pencilbút chì companyCông ty.
66
177433
2604
Sau đó, công ty bút chì Dixon ra đời.
03:12
They're responsiblechịu trách nhiệm
for the DixonDixon TiconderogaTiconderoga.
67
180061
2937
Họ chịu trách nhiệm
cho Dixon Ticonderoga.
03:15
It's an iconbiểu tượng,
68
183022
1151
Nó là một biểu tượng
03:16
it's what people think of
when they think of a pencilbút chì
69
184197
2527
mà mọi người sẽ nghĩ đến
khi nói về bút chì,
03:18
and what they think of
when they think of schooltrường học.
70
186748
2423
cũng như về trường lớp.
03:21
And the pencil'sbút chì của really
a thing that, I think,
71
189195
2214
Tôi nghĩ rằng,
bút chì là một thứ,
03:23
the averageTrung bình cộng userngười dùng
has never thought twicehai lần about,
72
191433
2477
mà người dùng
sẽ ít khi tự hỏi
03:25
how it's madethực hiện or why it's madethực hiện
the way it is,
73
193934
2145
chúng được tạo ra
thế nào và vì sao,
03:28
because it's just always been that way.
74
196103
1944
bởi chúng vẫn luôn như thế.
03:31
In my opinionquan điểm, there's nothing
that can be donelàm xong
75
199050
2234
Theo tôi, không có cách nào
03:33
to make the pencilbút chì better than it is.
76
201308
1864
có thể làm bút chì
trở nên tốt hơn.
Nó hoàn hảo.
03:36
It's perfecthoàn hảo.
77
204267
1150
Translated by Vy Lê
Reviewed by Khoa-Cac Nguyen

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Caroline Weaver - Author, pencil store owner
Caroline Weaver owns CW Pencil Enterprise, a wood-cased pencil specialty shop in New York City.

Why you should listen

Grown from a lifelong interest and opened in 2015, Caroline Weaver's shop has garnered the attention of the New York Times, Bloomberg, the Wall Street Journal and many other publications for its faithful dedication single object and its playful design. Weaver is also the author of The Pencil Perfect: the Untold Story of a Cultural Icon, a book on pencil history published by Gestalten in 2017.

More profile about the speaker
Caroline Weaver | Speaker | TED.com