ABOUT THE SPEAKER
Caroline Weaver - Author, pencil store owner
Caroline Weaver owns CW Pencil Enterprise, a wood-cased pencil specialty shop in New York City.

Why you should listen

Grown from a lifelong interest and opened in 2015, Caroline Weaver's shop has garnered the attention of the New York Times, Bloomberg, the Wall Street Journal and many other publications for its faithful dedication single object and its playful design. Weaver is also the author of The Pencil Perfect: the Untold Story of a Cultural Icon, a book on pencil history published by Gestalten in 2017.

More profile about the speaker
Caroline Weaver | Speaker | TED.com
Small Thing Big Idea

Caroline Weaver: Why the pencil is perfect

Caroline Weaver: Prečo je ceruzka dokonalá

Filmed:
1,170,087 views

Prečo majú ceruzky šesťuholníkový tvar a sú typickej žltej farby? Caroline Weaver, majiteľka predajne ceruziek, nás zavedie do tajov fascinujúcej histórie ceruziek.
- Author, pencil store owner
Caroline Weaver owns CW Pencil Enterprise, a wood-cased pencil specialty shop in New York City. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
The soundznieť is a really bigveľký partčasť, I think,
of the experienceskúsenosť of usingpoužitím a pencilceruzka,
0
198
3365
Myslím si, že zvuk do značnej miery
charakterizuje písanie ceruzkou.
00:15
and it has this really
audibleAudible scratchinessscratchiness.
1
3588
3476
Je ju naozaj počuť škrípať.
00:19
(ScratchingPoškriabaniu)
2
7088
2202
(škrípanie)
00:22
[SmallMalé thing. BigVeľký ideanápad.]
3
10286
2520
[Malá vec. Veľká myšlienka.]
00:25
[CarolineCaroline WeaverWeaver on
the PencilCeruzka]
4
13985
2328
[Caroline Weaver na tému Ceruzka]
00:28
The pencilceruzka is a very simpleprostý objectobjekt.
5
16556
2370
Ceruzka je veľmi jednoduchý predmet.
00:30
It's madevyrobený of wooddrevo
with some layersvrstvy of paintmaľovať
6
18950
2485
Je z dreva a má niekoľko vrstiev farby,
00:33
an eraserEraser and a corejadro,
7
21459
1516
gumu a tuhu
00:34
whichktorý is madevyrobený out of graphiteGrafit,
clayhlina and watervoda.
8
22999
2396
vyrobenú z grafitu, ílu a vody.
00:37
Yeah, it tookzobral hundredsstovky
of people over centuriesstoročia
9
25419
2532
Áno, stovkám ľudí trvalo celé storočia
00:39
to come to this designdizajn.
10
27975
1676
objaviť tento dizajn.
00:41
And it's that long historyhistórie
of collaborationspolupráca
11
29675
3281
A práve táto dlhá história spolupráce ju,
00:44
that, to me, makesznačky it
a very perfectperfektný objectobjekt.
12
32980
2658
podľa mňa, veľmi zdokonalila.
00:48
The storypríbeh of the pencilceruzka
startszačína with graphiteGrafit.
13
36075
2274
Príbeh ceruzky sa začína grafitom.
00:50
People startedzahájená findingnález
really usefulužitočný applicationsaplikácie
14
38373
2917
Ľudia začali nachádzať
mnoho užitočných použití
00:53
for this newNový substancesubstancie.
15
41314
1611
tejto novej látky.
00:54
They cutrez it into smallmalý stickstyčinky
16
42949
2158
Rezali ju na malé tyčinky,
00:57
and wrappedbalený it in stringpovrázok
or sheepskinOvčej or paperpapier
17
45131
2468
ktoré obaľovali špagátom,
ovčou kožou či papierom,
00:59
and soldpredávané it on the streetsuliciach of LondonLondýn
18
47623
1994
a predávali na uliciach Londýna
01:01
to be used for writingpísanie or for drawingkreslenie
19
49641
2156
na písanie či maľovanie.
01:03
or, a lot of timesdoba,
by farmerspoľnohospodári and shepherdsPastierov,
20
51821
2492
Často ich používali farmári a pastieri
01:06
who used it to markznačka theirich animalszver.
21
54337
1659
na značkovanie zvierat.
01:08
Over in FranceFrancúzsko,
22
56020
1243
Vo Francúzsku vynašiel
01:09
Nicolas-JacquesNicolas-Jacques ContPokračé figuredFigurálna out a methodmetóda
of grindingbrúsenie the graphiteGrafit,
23
57287
4154
Nicolas-Jacques Conté metódu
brúsenia grafitu.
01:13
mixingmiesenia it with powderedpráškový clayhlina
and watervoda to make a pastepasta.
24
61465
3119
Zmiešal ho s práškovým ílom a vodou
a vytvoril tak pastu.
01:16
From there, this pastepasta was fillednaplnené
into a moldpleseň and firedvypaľovali in a kilnpec,
25
64608
3169
Túto pastu potom naplnil do foriem
a vypálil v peci,
01:19
and the resultvýsledok was
a really strongsilný graphiteGrafit corejadro
26
67801
2950
čoho výsledkom bola
veľmi tvrdá grafitová tuha,
01:22
that wasn'tnebol breakableRozbitné,
that was smoothhladký, usablepoužiteľné --
27
70775
3119
ktorá sa nelámala
a bola jemná a použiteľná.
01:25
it was so much better than anything elseinak
that existedexistoval at the time,
28
73918
3096
Bolo to to najlepšie,
čo v tom čase existovalo,
01:29
and to this day, that's the methodmetóda
that's still used in makingmaking pencilsceruzky.
29
77038
3810
a ceruzky sa takto vyrábajú dodnes.
01:33
MeanwhileMedzitým, over in AmericaAmerika,
in ConcordConcord, MassachusettsMassachusetts,
30
81461
3127
Medzitým v Amerike, v meste
Concord v Massachusetts,
01:36
it was HenryHenry DavidDavid ThoreauThoreau
who cameprišiel up with the gradingtriedenie scalemierka
31
84612
3048
Henry David Thoreau vytvoril
01:39
for differentrozdielny hardnessestvrdostí of pencilceruzka.
32
87684
2086
stupnicu tvrdosti ceruziek.
01:41
It was gradedodstupňované one throughskrz fourštyri,
33
89794
1923
Siahala od 1 po 4,
01:43
numberčíslo two beingbytia the idealideálne
hardnesstvrdosť for generalvšeobecný use.
34
91741
3651
pričom číslo 2 je ideálna tvrdosť
na všeobecné použitie.
01:47
The softermäkšie the pencilceruzka,
the more graphiteGrafit it had in it,
35
95416
2550
Čím je ceruzka mäkšia,
tým viac grafitu obsahuje
01:49
and the darkertmavšie and smootherHladšie
the lineriadok will be.
36
97990
2365
a tým tmavšia a jemnejšia bude čiara.
01:53
The firmerPevnejšie the pencilceruzka,
the more clayhlina it had in it
37
101495
2287
Čím je ceruzka tvrdšia,
tým obsahuje viac ílu
01:55
and the lighterzapaľovač and finerjemnejšie it will be.
38
103806
2010
a čiara bude tým svetlejšia a tenšia.
01:58
OriginallyPôvodne, when pencilsceruzky were handmaderučné,
they were madevyrobený roundkolo.
39
106607
3167
Pôvodne, keď sa ceruzky vyrábali ručne,
boli okrúhle.
02:01
There was no easyjednoduchý way to make them,
40
109798
1674
Nevyrábali sa jednoducho,
02:03
and it was the AmericansAmeričania
who really mechanizedmechanizované the craftremeslo.
41
111496
3262
až Američania toto remeslo zmechanizovali.
02:06
A lot of people creditúver JosephJozef DixonDixon
42
114782
1946
Mnohí považujú Josepha Dixona
02:08
for beingbytia one of the first people
to startštart developingrozvíjanie actualskutočný machinesstroje
43
116752
3688
za jedného z prvých vývojárov dnešných strojov
02:12
to do things like cutrez wooddrevo slatsLamely,
cutrez groovesdrážky into the wooddrevo,
44
120464
3907
na rezanie drevených líšt,
vyrezávanie drážok do dreva
02:16
applyplatiť gluelepidlo to them ...
45
124395
1209
alebo ich lepenie...
02:17
And they figuredFigurálna out
it was easierľahšie and lessmenej wastefulnehospodárny
46
125628
2811
Zistilo sa, že je jednoduchšie
a hospodárnejšie
02:20
to do a hexagonalŠesťhranné pencilceruzka,
47
128463
1628
vyrábať šesťuholníkové ceruzky.
02:22
and so that becamesa stal the standardstandard.
48
130115
1858
Stali sa preto štandardom.
02:24
SinceOd the earlyzavčas daysdni of pencilsceruzky,
49
132558
1563
Už od počiatku ceruziek
02:26
people have lovedMiloval that they can be erasedvymastený.
50
134145
2065
sa ľuďom veľmi páčilo,
že sa dajú vygumovať.
02:29
OriginallyPôvodne, it was breadchlieb crumbsomrvinky
51
137942
1568
Najprv sa na gumovanie
02:31
that were used
to scratchškrabanec away pencilceruzka marksznámky
52
139534
2083
používali omrvinky z chleba
02:33
and laterneskôr, rubberguma and pumicePemza.
53
141641
1569
a neskôr guma a pemza.
02:35
The attachedpripojený eraserEraser happenedStalo in 1858,
54
143675
3292
Ceruzka s gumou sa objavila v roku 1858,
02:38
when AmericanAmerický stationerpapiernik
HymenHymen LipmanLipmana patentedpatentovaný the first pencilceruzka
55
146991
3957
keď americký predajca písacích potrieb
Hymen Lipman patentoval
02:42
with an attachedpripojený eraserEraser,
56
150972
1382
prvú ceruzku s gumou.
02:44
whichktorý really changedzmenený the pencilceruzka gamehra.
57
152378
1872
Tým sa výroba ceruziek výrazne zmenila.
02:46
The world'ssvete first yellowžltá pencilceruzka
was the KOH-I-NOORKOH-I-NOOR 1500.
58
154965
3394
Prvou žltou ceruzkou na svete
bola KOH-I-NOOR 1500.
02:50
KOH-I-NOORKOH-I-NOOR did this crazybláznivý thing
59
158383
1505
Firma KOH-I-NOOR naozaj prekvapila,
02:51
where they paintednamaľovaný this pencilceruzka
with 14 coatskabáty of yellowžltá paintmaľovať
60
159912
2913
keď túto ceruzku natrela
14 vrstvami žltej farby
02:54
and dippedponoril the endkoniec in 14-carat-karátové goldzlato.
61
162849
1933
a ponorila koniec do 14-karátového zlata.
02:57
There is a pencilceruzka for everyonekaždý,
62
165442
1574
Existuje ceruzka pre každého
02:59
and everykaždý pencilceruzka has a storypríbeh.
63
167040
2407
a každá ceruzka má svoj príbeh.
03:02
The BlackwingBlackwing 602 is famouspreslávený
for beingbytia used by a lot of writersspisovatelia,
64
170046
4379
Blackwing 602 je známa tým, že ju
používalo veľa spisovateľov,
03:06
especiallyobzvlášť JohnJohn SteinbeckSteinbeck
and VladimirVladimír NabokovNabokov.
65
174449
2960
spomeniem Johna Steinbecka
a Vladimíra Nabokova.
03:09
And then, you have
the DixonDixon pencilceruzka companyspoločnosť.
66
177433
2604
Potom existuje spoločnosť Dixon,
03:12
They're responsiblezodpovedný
for the DixonDixon TiconderogaTiconderoga.
67
180061
2937
ktorá je zodpovedná za Dixon Ticonderogu.
03:15
It's an iconikona,
68
183022
1151
Je to ikona,
03:16
it's what people think of
when they think of a pencilceruzka
69
184197
2527
ktorú si každý predstaví,
03:18
and what they think of
when they think of schoolškolské.
70
186748
2423
keď sa povie ceruzka alebo škola.
03:21
And the pencil'sceruzkou really
a thing that, I think,
71
189195
2214
Bežný používateľ podľa mňa naozaj
03:23
the averagepriemerný useružívateľ
has never thought twicedvakrát about,
72
191433
2477
dvakrát nerozmýšľa, ako sa vyrába
03:25
how it's madevyrobený or why it's madevyrobený
the way it is,
73
193934
2145
alebo prečo sa vyrába, tak ako sa vyrába,
03:28
because it's just always been that way.
74
196103
1944
lebo sa proste nikdy nevyrábala inak.
03:31
In my opinionmienky, there's nothing
that can be donehotový
75
199050
2234
Myslím si, že ceruzku už viac
03:33
to make the pencilceruzka better than it is.
76
201308
1864
nie je možné viac vylepšiť.
03:36
It's perfectperfektný.
77
204267
1150
Je dokonalá.
Translated by Zuzana Dziaková
Reviewed by Lucia Daubnerova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Caroline Weaver - Author, pencil store owner
Caroline Weaver owns CW Pencil Enterprise, a wood-cased pencil specialty shop in New York City.

Why you should listen

Grown from a lifelong interest and opened in 2015, Caroline Weaver's shop has garnered the attention of the New York Times, Bloomberg, the Wall Street Journal and many other publications for its faithful dedication single object and its playful design. Weaver is also the author of The Pencil Perfect: the Untold Story of a Cultural Icon, a book on pencil history published by Gestalten in 2017.

More profile about the speaker
Caroline Weaver | Speaker | TED.com