ABOUT THE SPEAKER
Caroline Weaver - Author, pencil store owner
Caroline Weaver owns CW Pencil Enterprise, a wood-cased pencil specialty shop in New York City.

Why you should listen

Grown from a lifelong interest and opened in 2015, Caroline Weaver's shop has garnered the attention of the New York Times, Bloomberg, the Wall Street Journal and many other publications for its faithful dedication single object and its playful design. Weaver is also the author of The Pencil Perfect: the Untold Story of a Cultural Icon, a book on pencil history published by Gestalten in 2017.

More profile about the speaker
Caroline Weaver | Speaker | TED.com
Small Thing Big Idea

Caroline Weaver: Why the pencil is perfect

Керолајн Вивер (Caroline Weaver): Зашто је оловка савршена

Filmed:
1,170,087 views

Зашто су оловке шестоугаоне и како су добиле своју препознатљиву жуту боју? Власница радње са оловкама, Керолајн Вивер, уводи нас у фантастичну историју оловке.
- Author, pencil store owner
Caroline Weaver owns CW Pencil Enterprise, a wood-cased pencil specialty shop in New York City. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
The soundзвук is a really bigвелики partдео, I think,
of the experienceискуство of usingКористећи a pencilоловка,
0
198
3365
Мислим да је звук важан део
доживљаја док користимо оловку,
00:15
and it has this really
audibleuredjaju scratchinessscratchiness.
1
3588
3476
а гребање је заиста чујно.
00:19
(ScratchingGrebanje)
2
7088
2202
(Гребање)
00:22
[SmallMali thing. BigVeliki ideaидеја.]
3
10286
2520
[Мала ствар. Велика идеја.]
00:25
[CarolineKarolina WeaverWeaver on
the PencilOlovka]
4
13985
2328
[Керолајн Вивер о оловци]
00:28
The pencilоловка is a very simpleједноставно objectобјекат.
5
16556
2370
Оловка је веома једноставан предмет.
00:30
It's madeмаде of woodдрво
with some layersслојева of paintбоје
6
18950
2485
Направљена је од дрвета
и има слојеве боје,
00:33
an eraserBrisač and a coreјезгро,
7
21459
1516
гумицу и срце,
00:34
whichкоја is madeмаде out of graphitegrafitom,
clayглине and waterвода.
8
22999
2396
које се прави од графита, глине и воде.
00:37
Yeah, it tookузела hundredsстотине
of people over centuriesвековима
9
25419
2532
Да, било је потребно
стотине људи током више векова
00:39
to come to this designдизајн.
10
27975
1676
да се постигне овај облик.
00:41
And it's that long historyисторија
of collaborationсарадња
11
29675
3281
А баш та дуга историја сарадње
00:44
that, to me, makesчини it
a very perfectсавршен objectобјекат.
12
32980
2658
је, за мене, оно што је чини савршеном.
00:48
The storyприча of the pencilоловка
startsпочиње with graphitegrafitom.
13
36075
2274
Прича о оловци започиње са графитом.
00:50
People startedпочела findingпроналажење
really usefulкорисно applicationsапликације
14
38373
2917
Људи су почели да проналазе
заиста корисне примене
00:53
for this newново substanceсупстанца.
15
41314
1611
ове нове супстанце.
00:54
They cutрез it into smallмали stickspalice
16
42949
2158
Секли су га на штапиће,
00:57
and wrappedомотан it in stringниз
or sheepskinJagnjeća koža or paperпапир
17
45131
2468
увијали у врпце од овчије коже или папира
00:59
and soldпродат it on the streetsулице of LondonLondon
18
47623
1994
и продавали на улицама Лондона
01:01
to be used for writingписање or for drawingцртеж
19
49641
2156
да би се користио за писање или цртање,
01:03
or, a lot of timesпута,
by farmersпољопривредници and shepherdsPastiri,
20
51821
2492
а пуно пута су га користили
и фармери или пастири
01:06
who used it to markмарк theirњихова animalsЖивотиње.
21
54337
1659
за обележавање својих животиња.
01:08
Over in FranceFrancuska,
22
56020
1243
У Француској,
01:09
Nicolas-JacquesNicolas-Jacques ContUpozorenje o nastavljanjué figuredфигуред out a methodметода
of grindingбрушење the graphitegrafitom,
23
57287
4154
Николас Жак Конте је открио
метод дробљења графита,
01:13
mixingмешање it with powderedу праху clayглине
and waterвода to make a pasteпасте.
24
61465
3119
а мешао га је са глином у праху
и водом да направи смесу.
01:16
From there, this pasteпасте was filledиспуњен
into a moldкалуп and firedотпуштен in a kilnпећ,
25
64608
3169
Одатле је калуп пунио пастом
и отпуштао у пећ,
01:19
and the resultрезултат was
a really strongјак graphitegrafitom coreјезгро
26
67801
2950
а резултат је било
заиста тврдо графитно срце
01:22
that wasn'tније breakablelomljive,
that was smoothглатко, usableupotrebljiv --
27
70775
3119
које се није могло сломити,
које је било глатко и употребљиво -
01:25
it was so much better than anything elseдруго
that existedпостојала at the time,
28
73918
3096
било је много боље од свега
што је постојало у то време,
01:29
and to this day, that's the methodметода
that's still used in makingстварање pencilsolovke.
29
77038
3810
а до дана данашњег се овај метод
још увек користи за прављење оловака.
01:33
MeanwhileU medjuvremenu, over in AmericaAmerika,
in Concord"Concord", MassachusettsMassachusetts,
30
81461
3127
У међувремену, у Америци,
у Конкорду у Масачусетсу,
01:36
it was HenryHenri DavidDavid ThoreauThoreau
who cameДошао up with the gradingGrading scaleСкала
31
84612
3048
Хенри Дејвид Торо је направио
скалу за оцењивање
01:39
for differentразличит hardnessestvrdoće of pencilоловка.
32
87684
2086
различите чврстине оловака.
01:41
It was gradedocenjeni one throughкроз fourчетири,
33
89794
1923
Ишла је од јединице до четворке,
01:43
numberброј two beingбиће the idealидеалан
hardnessčvrstoću for generalгенерално use.
34
91741
3651
при чему је двојка била
идеална чврстина за општу употребу.
01:47
The softermekša the pencilоловка,
the more graphitegrafitom it had in it,
35
95416
2550
Што је оловка мекша,
има више графита у себи,
01:49
and the darkertamnije and smootherglatko
the lineлине will be.
36
97990
2365
а линија је тамнија и глађа.
01:53
The firmerHajde, zveri the pencilоловка,
the more clayглине it had in it
37
101495
2287
Ако је оловка тврђа,
има у себи више глине,
01:55
and the lighterлакши and finerfinije it will be.
38
103806
2010
а онда је лакша и финија.
01:58
OriginallyPrvobitno, when pencilsolovke were handmadeручна израда,
they were madeмаде roundокругли.
39
106607
3167
Изворно, када су оловке
прављене ручно, биле су округле.
Није постојао лак начин да се направе,
02:01
There was no easyлако way to make them,
40
109798
1674
02:03
and it was the AmericansAmerikanci
who really mechanizedautomatizovan the craftзанат.
41
111496
3262
а Американци су ти
који су механизовали овај занат.
02:06
A lot of people creditкредит JosephJoseph DixonDixon
42
114782
1946
Многи приписују заслуге Џозефу Диксону
02:08
for beingбиће one of the first people
to startпочетак developingразвој actualстварно machinesмашине
43
116752
3688
за то да је један међу првима
који је започео развој правих машина
02:12
to do things like cutрез woodдрво slatslamelama,
cutрез groovesbrazde into the woodдрво,
44
120464
3907
за ствари као што су сечење
дрвених лајсни, усецање жљебова у дрвету,
02:16
applyприменити gluelepak to them ...
45
124395
1209
додавање лепка на њих...
02:17
And they figuredфигуред out
it was easierлакше and lessмање wastefulрасипно
46
125628
2811
Схватили су да је лакше и мање расипно
02:20
to do a hexagonalheksagonalni pencilоловка,
47
128463
1628
направити шестоугаону оловку,
02:22
and so that becameпостао the standardстандард.
48
130115
1858
па је то постао стандард.
02:24
SinceOd the earlyрано daysдана of pencilsolovke,
49
132558
1563
Још од првих дана оловака,
02:26
people have lovedвољен that they can be erasedизбрисани.
50
134145
2065
људима се свиђало
што им могу обрисати траг.
02:29
OriginallyPrvobitno, it was breadхлеб crumbsmrvice
51
137942
1568
На почетку су се користиле мрвице хлеба
02:31
that were used
to scratchогреботина away pencilоловка marksоцене
52
139534
2083
да се обришу трагови оловке,
02:33
and laterкасније, rubberгума and pumicelebdi.
53
141641
1569
а касније гума и плавац.
02:35
The attachedу прилогу eraserBrisač happenedдесило in 1858,
54
143675
3292
Припојена гумица се јавила 1858. године,
02:38
when AmericanAmerikanac stationerStationer
HymenHimen LipmanLipman patentedпатентиран the first pencilоловка
55
146991
3957
када је амерички књижар, Хајмен Липмен,
патентирао прву оловку
са припојеном гумицом,
02:42
with an attachedу прилогу eraserBrisač,
56
150972
1382
02:44
whichкоја really changedпромењено the pencilоловка gameигра.
57
152378
1872
што је потпуно променило
ситуацију са оловкама.
02:46
The world'sсветске first yellowжуто pencilоловка
was the KOH-I-NOORKOH-SAM-NOR 1500.
58
154965
3394
Прва жута оловка била је KOH-I-NOOR 1500.
KOH-I-NOOR 1500 је урадио луду ствар
02:50
KOH-I-NOORKOH-SAM-NOR did this crazyлуд thing
59
158383
1505
02:51
where they paintedобојен this pencilоловка
with 14 coatskapute of yellowжуто paintбоје
60
159912
2913
и премазао ову оловку
четрнаестослојном жутом фарбом,
02:54
and dippedpotopila the endкрај in 14-carat-karatni goldзлато.
61
162849
1933
а њен крај умочио
у четрнаестокаратно злато.
02:57
There is a pencilоловка for everyoneсви,
62
165442
1574
За свакога постоји понека оловка,
02:59
and everyсваки pencilоловка has a storyприча.
63
167040
2407
а свака оловка има своју причу.
03:02
The BlackwingBlackwing 602 is famousпознат
for beingбиће used by a lot of writersписци,
64
170046
4379
„Блеквинг 602“ је позната по томе
што ју је користило пуно писаца,
03:06
especiallyпосебно JohnJohn SteinbeckStejnbek
and VladimirVladimir NabokovNabokov.
65
174449
2960
посебно Џон Стајнбек и Владимир Набоков.
03:09
And then, you have
the DixonDixon pencilоловка companyкомпанија.
66
177433
2604
Затим имамо компанију
за производњу оловака „Диксон“.
03:12
They're responsibleодговоран
for the DixonDixon TiconderogaTiconderoga.
67
180061
2937
Они су заслужни за „Диксон Тајкондерогу“.
03:15
It's an iconикона,
68
183022
1151
Она је симбол,
03:16
it's what people think of
when they think of a pencilоловка
69
184197
2527
нешто на шта људи помисле
када размишљају о оловкама
03:18
and what they think of
when they think of schoolшкола.
70
186748
2423
и нешто што им падне на памет
када размишљају о школи.
03:21
And the pencil'solovke su really
a thing that, I think,
71
189195
2214
Оловка је заиста ствар о којој, мислим,
03:23
the averageпросек userкорисник
has never thought twiceдва пута about,
72
191433
2477
просечни корисник
никада није двапут размислио,
03:25
how it's madeмаде or why it's madeмаде
the way it is,
73
193934
2145
о томе како се прави
или зашто се тако прави,
03:28
because it's just always been that way.
74
196103
1944
јер је одувек било тако.
03:31
In my opinionмишљење, there's nothing
that can be doneГотово
75
199050
2234
Мислим да не постоји ништа
што се може учинити
03:33
to make the pencilоловка better than it is.
76
201308
1864
да оловка постане боља.
03:36
It's perfectсавршен.
77
204267
1150
Савршена је.
Translated by Tijana Mihajlović
Reviewed by Ivana Krivokuća

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Caroline Weaver - Author, pencil store owner
Caroline Weaver owns CW Pencil Enterprise, a wood-cased pencil specialty shop in New York City.

Why you should listen

Grown from a lifelong interest and opened in 2015, Caroline Weaver's shop has garnered the attention of the New York Times, Bloomberg, the Wall Street Journal and many other publications for its faithful dedication single object and its playful design. Weaver is also the author of The Pencil Perfect: the Untold Story of a Cultural Icon, a book on pencil history published by Gestalten in 2017.

More profile about the speaker
Caroline Weaver | Speaker | TED.com