ABOUT THE SPEAKER
Becca McCharen-Tran - Fashion designer
Becca McCharen-Tran is creating a world where people of all shapes, sizes, gender expressions, ages, ability levels, races and ethnicities are empowered on the runway and beyond.

Why you should listen

Becca McCharen-Tran is the founder and creative director of the future-forward bodywear label Chromat. With a degree from the UVA School of Architecture, McCharen-Tran fuses a technical background with a focus on the body to create designs for boundary-breaking women like Beyoncé, Madonna and Nicki Minaj. A Forbes "30 Under 30" pick for "People Who Are Reinventing the World," McCharen-Tran speaks about the fraught impact that fashion had on her own upbringing -- motivating her to reshape the industry into a more inclusive and accessible space. 

More profile about the speaker
Becca McCharen-Tran | Speaker | TED.com
TED Salon The Macallan

Becca McCharen-Tran: Fashion that celebrates all body types -- boldly and unapologetically

Becca McCharen-Tran: Móda, která oslavuje všechny typy postav - směle a bez uzardění

Filmed:
1,322,288 views

Módní návrháři mají tu moc měnit kulturu a Becca McCharen-Tran využívá svou platformu, aby rozšířila úzkou definici krásy určovanou módním průmyslem. McCharen-Tran sdílí to nejdůležitější ze své práce. Mluví o inspiraci pro návrhy, které narušují normy, a ukazuje, jak oslavovat krásu ve všech jejích podobách. "Chci, aby zákazník věděl, že to není jeho tělo, co se má změnit, ale že to má být oblečení," říká.
- Fashion designer
Becca McCharen-Tran is creating a world where people of all shapes, sizes, gender expressions, ages, ability levels, races and ethnicities are empowered on the runway and beyond. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
As fashionmóda designersnávrháři,
0
952
1818
Jako módní návrháři máme tu moc,
že naše rozhodnutí mění naši kulturu.
00:14
our decisionsrozhodnutí have the powerNapájení
to changezměna our culturekultura.
1
2794
3301
00:18
We chooseVybrat who is castobsazení
in our runwaypřistávací dráha showsukazuje and campaignskampaní,
2
6937
4029
Rozhodujeme, kdo vystoupí
na našich přehlídkách a v kampaních.
00:22
and ultimatelynakonec, who is celebratedslaví
and consideredpovažováno beautifulKrásná,
3
10990
4039
A dokonce rozhodujeme,
kdo bude veleben a považován
za krásného, a kdo ne.
00:27
and who is not.
4
15053
1150
00:29
HavingS this platformplošina is a responsibilityodpovědnost.
5
17569
2635
Mít takovou pozici je zodpovědnost.
00:32
One that can be utilizedvyužíváno to excludevyloučit people
6
20228
2746
Lze toho využít k vyloučení některých lidí
00:34
or to empowerzmocnit othersostatní.
7
22998
1571
nebo k posílení jiných.
00:38
GrowingPěstování up, I was obsessedposedlý with fashionmóda.
8
26707
2944
V době dospívání jsem byla posedlá módou.
00:42
I poredpórovitý vakuový over all differentodlišný typestypy
of fashionmóda magazinesčasopisy
9
30009
3388
Studovala jsem různé druhy
módních časopisů
00:45
at my localmístní BarnesBarnes and NobleVznešený.
10
33421
1934
v místním obchodě Barnes and Noble.
00:48
To be fashionableMódní was to be tallvysoký,
skinnyhubený, with long, shinylesklé hairvlasy.
11
36561
4278
Být in znamenalo být vysoká,
hubená a mít dlouhé lesklé vlasy.
00:53
That's what I saw as the idealideál,
12
41585
1691
To jsem vnímala jako ideál
00:55
and it was reinforcedposílena everywherevšude I lookedpodíval se.
13
43300
2364
a moje okolí tento můj názor
jen posilovalo.
00:57
And to be honestupřímný, it still is.
14
45688
2000
Abych byla upřímná, je tomu tak dosud.
01:01
I wanted to be like the modelsmodely,
so I stoppedzastavil eatingjíst.
15
49657
3559
Chtěla jsem být jako ty modelky,
a tak jsem přestala jíst.
01:06
It was a darktemný time in my life;
16
54165
1761
Tehdy nastala temná část mého života,
porucha příjmu potravy mě pohltila.
01:07
my eatingjíst disorderporucha consumedspotřebováno me.
17
55950
1810
01:09
All I could think about
was countingpočítací everykaždý singlesingl caloriekalorie,
18
57784
3087
Jediné, na co jsem dokázala myslet,
bylo počítání každé kalorie
01:12
and wakingprobuzení up earlybrzy
before schoolškola everykaždý day
19
60895
2160
a brzké vstávání, abych ještě před školou
zvládla uběhnout pár mil.
01:15
so I could runběh a fewpár milesmíle.
20
63079
1767
Trvalo roky, než jsem se
konečně osvobodila ze zajetí,
01:16
It tookvzal me yearsroky
to finallyKonečně releaseuvolnění the griprukojeť
21
64870
2294
01:19
that the eatingjíst disorderporucha had over my life.
22
67188
2341
ve kterém mě porucha
příjmu potravy držela.
A když se to podařilo,
moje hlava byla natolik čistá,
01:21
But when it did,
23
69927
1158
01:23
it freeduvolněno up so much brainmozek spaceprostor
24
71109
1579
že jsem mohla přemýšlet nad tím,
pro co mám opravdu vášeň.
01:24
to think about what I was trulyopravdu
passionatevášnivý about.
25
72712
2627
01:27
For so long,
26
75363
1166
Módní průmysl už dlouho tvrdě pracuje
na tom, aby ustanovil ideál krásy,
01:28
the fashionmóda industryprůmysl has workedpracoval hardtvrdý
to setsoubor an idealideál of beautykrása
27
76553
2945
01:31
that celebratesoslavuje thintenký,
youngmladý, whitebílý, cisgendercisgender,
28
79522
3365
který oslavuje štíhlé,
mladé, bílé, cisgenderové
01:34
able-bodiedzdatný modelsmodely as the idealideál.
29
82911
3083
a tělesně zdatné modely.
01:38
It's impossiblenemožné not to be bombardedbombardováni
30
86617
2032
Ze všech stran nás bombardují fotky modelů
01:40
with imagessnímky of modelsmodely
that have been photoshoppedPhotoshopped
31
88673
2310
upravených ve Photoshopu,
na jejichž těle nenajdete žádné póry,
01:43
to where there's not a singlesingl porepórů,
32
91007
1674
01:44
fatTlustý rollválec or stretchprotáhnout se markoznačit in sightpohled.
33
92705
1952
faldy nebo strie.
01:46
You don't need to look hardtvrdý
to find examplespříklady.
34
94681
3067
Nedá ani moc práce najít nějaký příklad.
01:50
This definitiondefinice of beautykrása is damagingpoškození,
dangerousnebezpečný and destructivedestruktivní,
35
98485
4469
Taková definice krásy je škodlivá,
nebezpečná a destruktivní
01:54
and we need to explodeexplodovat it immediatelyihned.
36
102978
2533
a my se jí musíme okamžitě zbavit.
01:58
(ApplausePotlesk)
37
106017
4575
(potlesk)
02:02
I'm gladrád you agreesouhlasit.
38
110616
1341
Jsem ráda, že souhlasíte.
02:03
(LaughterSmích)
39
111981
1150
(smích)
Jednou z nejhorších věcí,
kterou jsem si za ta léta uvědomila,
02:05
One of the worstnejhorší things
I've realizeduvědomil over the yearsroky
40
113751
2484
02:08
is that my experienceZkusenosti
with disorderedneuspořádaný eatingjíst
41
116259
2071
je to, že má zkušenost s poruchou
příjmu potravy není neobvyklá.
02:10
is not an anomalyanomálie.
42
118354
1254
02:11
In factskutečnost, it's parpar for the coursechod.
43
119632
2278
Vlastně je to naprosto běžné.
02:13
I think there's a studystudie that saysříká
91 percentprocent of womenženy,
44
121934
2548
Myslím, že existuje studie,
podle které je 91 % žen,
02:16
and likelypravděpodobně those of all genderpohlaví identitiesidentity,
45
124506
2452
a pravděpodobně
i další genderové skupiny,
02:18
are unhappynešťastný with the way they look.
46
126982
2127
nespokojeno se svým vzhledem.
02:22
It's unforgivableNeodpustitelné
47
130466
1508
Je neodpustitelné,
02:23
that we livežít in a societyspolečnost
where it's normalnormální or expectedočekávaný
48
131998
2897
že žijeme ve společnosti,
kde je normální nebo očekávané,
02:26
for teenagersteenageři to growrůst up
hatingnenávidí themselvesoni sami.
49
134919
2642
že budou teenageři vyrůstat
s nenávistí vůči sobě samému.
02:31
We'veMáme been fightingbojování for fatTlustý acceptancepřijetí
and women'sženy bodytělo autonomyautonomie sinceod té doby the '60s.
50
139022
4524
Od 60. let bojujeme za přijetí
plnoštíhlosti a autonomii ženského těla.
02:35
And there has been headwayAngličtina.
51
143570
1833
A nějaký pokrok tu je.
Máme modelky větších velikostí
jako Ashley Graham,
02:37
We have plus-sizeplus – velikost modelsmodely
like AshleyAshley GrahamGraham
52
145427
2381
hudebníky podporující
pozitivní přístup k tělu jako Lizzo,
02:39
and musicianshudebníky with body-positivetělo-kladné messageszpráv,
53
147832
2015
02:41
like LizzoLízo, breakinglámání into the mainstreamhlavní proud.
54
149871
2611
která se probojovává do mainstreamu.
02:44
Thank God.
55
152506
1198
Díky Bohu.
02:45
(LaughterSmích)
56
153728
1150
(smích)
02:47
There's brandsznačky like AreaPlocha
57
155974
1190
Jsou tu značky jako Area,
02:49
that have releaseduvolněna campaignskampaní
withoutbez any PhotoshopAplikace Photoshop retouchingretušování.
58
157188
3298
která spustila kampaně
bez photoshopových úprav.
02:52
But we're still inundatedzaplaven
with unrealisticnerealistické expectationsočekávání.
59
160510
3460
Ale stále nás zaplavují
nerealistická očekávání.
02:56
I love this quotecitát by LizzoLízo, who said,
60
164454
2278
Mám ráda tento citát od Lizzo:
02:58
"BodyTělo positivitypozitivita only existsexistuje
because bodytělo negativitynegativity is the normnorma."
61
166756
4563
"Hnutí pozitivního přístupu k tělu vzniklo
jen proto, že ten negativní je normou."
03:05
So how do we changezměna the stigmastigma
around looking differentodlišný
62
173668
2814
Takže, jak se zbavit toho stigma,
že vypadáme jinak
03:08
or not fittingmontáž into this narrowúzký
definitiondefinice of beautykrása?
63
176506
3341
nebo že nepasujeme do nějaké
škatulky toho, co znamená krása?
Věřím, že toho dosáhneme oslavou
krásy ve všech různých podobách,
03:12
I believe it's by celebratingOslava beautykrása
in all differentodlišný formsformuláře,
64
180462
3066
03:15
boldtučně and unapologeticallyunapologetically.
65
183552
2095
směle a bez uzardění.
03:18
But manymnoho fashionmóda designersnávrháři
continuepokračovat to reinforceposílit
66
186481
2253
Ale mnoho módních návrhářů stále posiluje
03:20
this narrowúzký definitiondefinice of beautykrása.
67
188758
2150
onu úzkou definici krásy.
Jak ve škole, kde se učí navrhovat,
tak i v reálném světě,
03:22
From the way they are taughtvyučován in schoolškola
68
190932
1875
03:24
and into the realnemovitý worldsvět,
69
192831
1294
vždy šatí manekýny,
které mají velikost 34,
03:26
they draperouška on mannequinsFiguríny
that are only sizevelikost fourčtyři,
70
194149
2642
nebo skicují na neuvěřitelně
protáhlé postavy,
03:28
or sketchskica on bodiestěla
that are supersuper stretchednatažené out
71
196815
2836
jejichž proporce neodpovídají anatomii.
03:31
and not anatomicallyanatomicky proportionedProporcí.
72
199675
1825
03:33
Different-sizeJiná velikost bodiestěla
aren'tnejsou takenpřijat into accountúčet
73
201524
2290
Těla jiných velikostí nejsou
při navrhování brána v úvahu.
03:35
duringběhem the designdesign processproces.
74
203838
1270
Nemyslí se na ně.
03:37
They're not thought of.
75
205132
1622
03:38
So who are these designersnávrháři designingnavrhování for?
76
206778
2746
Takže, pro koho vlastně
tito návrháři navrhují?
03:42
But the conversationkonverzace
around exclusivityExkluzivitu in fashionmóda
77
210968
3206
Ale diskuze o exkluzivitě v módě
03:46
doesn't beginzačít and endkonec with sizevelikost.
78
214198
2182
nezačíná a nekončí velikostí.
03:48
It's about seeingvidění people
of all differentodlišný genderpohlaví expressionsvýrazy,
79
216404
2984
Jde o to vidět lidi různých
genderových typů,
různé tělesné zdatnosti,
03:51
differentodlišný abilityschopnost levelsúrovně, differentodlišný agesvěku,
80
219412
2650
různého věku, různých ras a etnicit,
03:54
differentodlišný raceszávody and ethnicitiesetnických skupin,
81
222086
1547
oslavovaných pro svou
vlastní unikátní krásu.
03:55
celebratedslaví for theirjejich ownvlastní uniqueunikátní beautykrása.
82
223657
2095
03:57
In my ownvlastní work as a fashionmóda designernávrhář,
83
225776
1777
V rámci své návrhářské kariéry
jsem založila značku Chromat
03:59
I startedzačal a brandznačka calledvolal ChromatChromat,
84
227577
1691
04:01
and we're committedangažovaný to empoweringposilování
womenženy, femmesFemmes and nonbinaryu #ChromatBABESChromatbláty,
85
229292
4325
a jsme odhodláni posílit ženy,
lesby i transky #ChromatBABES
04:05
of all shapestvary and sizesvelikosti,
86
233641
2000
všech tvarů a velikostí
prostřednictvím dokonale
padnoucích oděvů pro každé tělo.
04:07
throughpřes perfectlydokonale fitvejít se garmentsoděvy
for everykaždý bodytělo.
87
235665
2882
04:10
SwimwearPlavky has becomestát a hugeobrovský focussoustředit se for me,
88
238571
2793
Středem zájmu se pro mě staly plavky,
04:13
because of the powerNapájení
that this singlesingl garmentoděv can have
89
241388
2532
a to kvůli tomu,
jak moc tenhle kousek prádla
ovlivňuje to,
jak jsou se sebou lidé spokojení.
04:15
over the way people feel about themselvesoni sami.
90
243944
2140
04:18
We wanted to take our focussoustředit se
on celebratingOslava all bodytělo typestypy
91
246476
3415
Chtěli jsme se zaměřit
na oslavu všech typů těla
prostřednictvím tohoto kusu oděvu,
který bývá zdrojem nejistoty.
04:21
to a garmentoděv that's fraughtplná
with insecuritynejistota.
92
249915
2841
04:24
On our runwaysdráhy, you see curveskřivky,
celluliteCelulitidy and scarsjizvy wornnosí proudlypyšně.
93
252780
4840
Na našich přehlídkách se křivky,
celulitida i jizvy nosí se ctí.
04:29
We're a runwaypřistávací dráha showshow, yes,
94
257644
1870
Ano, je to módní přehlídka,
04:31
but we're alsotaké a celebrationOslava.
95
259538
1933
ale také oslava.
Do módního návrhářství jsem se
před 10 lety nepustila proto,
04:33
I didn't startStart designingnavrhování 10 yearsroky agopřed
96
261870
2271
04:36
with the missionmise to changezměna
the entirecelý industryprůmysl.
97
264165
2476
abych změnila celou branži.
04:38
But the modelsmodely we castobsazení at the time,
98
266665
1753
Ale naši nynější modelové
jsou zároveň moji přátelé, kteří žádali,
aby mohli být na našich přehlídkách.
04:40
who just happenedStalo to be my friendspřátelé
who had beggedprosil to be in my showsukazuje,
99
268442
3389
04:43
were so radicalradikální to some people,
100
271855
2032
Pro mnohé jsou moc radikální
04:45
and, unfortunatelybohužel,
still are differentodlišný or strangepodivný to some,
101
273911
2936
a pro někoho jsou bohužel
stále jiní nebo divní,
04:48
that it becamestal se a hugeobrovský partčást
of what we're knownznámý for.
102
276871
2905
a tak se z toho stala významná součást
toho, co jsme vlastně zač.
04:52
HoweverNicméně, inclusivityInkluzivita meansprostředek nothing
if it's only surfacepovrch levelúroveň.
103
280220
4871
Inkluzivita však neznamená nic,
pokud jde jenom po povrchu.
04:58
BehindZa the scenesscény,
104
286473
1166
Pro lidi v zákulisí, ať jde o fotografa,
vedoucího castingu nebo stážistu,
04:59
from the photographerfotograf,
to the castingodlévání directorředitel,
105
287663
2238
05:01
to the internsstážistů,
106
289925
1157
05:03
who is makingtvorba the decisionsrozhodnutí
behindza the scenesscény
107
291106
2875
kteří tam mají hlavní slovo,
05:06
is just as importantdůležité.
108
294005
1817
je to stejně důležité.
05:08
It's imperativerozkazovací způsob to includezahrnout
diverserůznorodé decision-makersrozhodovací orgány in the processproces,
109
296601
3743
Je nezbytné zapojit
do rozhodování různé osoby
05:12
and it's always better
to collaboratespolupracovat with differentodlišný communitiesspolečenství,
110
300368
3587
a vždy je lepší, když se spolupracuje
s různými společenskými skupinami,
05:15
ratherspíše than tryingzkoušet to speakmluvit for them.
111
303979
2267
než aby se mluvilo za ně.
05:19
And this is an importantdůležité
piecekus of the puzzlehádanka
112
307868
2074
A je to důležitý kousek skládačky,
o kterém mnozí mladí a začínající návrháři
možná nepřemýšlejí,
05:21
that manymnoho youngmladý designersnávrháři
maysmět not think about
113
309966
2111
05:24
when they're first startingzačínající theirjejich careerskariéry,
114
312101
2031
ale najmout trans fotografa
či fotografa s nadváhou
05:26
but hiringpronájem a plus-sizeplus – velikost
or a transgendertransgender photographerfotograf,
115
314156
2484
nebo ženu tmavé pleti
jako vedoucí castingu
05:28
or a womanžena of colorbarva
as your castingodlévání directorředitel,
116
316664
2119
05:30
or a blackČerná makeupmakeup artistumělec --
hey, FatimaFatima ThomasThomas --
117
318807
3061
nebo třeba černošku jako vizážistku -
ahoj, Fatimo Thomas -
05:33
who intimatelyúzce understandschápe
how importantdůležité it is
118
321892
3304
která velmi důvěrně chápe,
jak je důležité,
05:37
to be ableschopný to work with all skinkůže tonestóny:
119
325220
2190
aby uměla pracovat se všemi odstíny pleti.
05:39
it's essentialnezbytný to creatingvytváření
a holisticallyholisticky inclusivevčetně outputvýstup,
120
327434
4056
Je zásadní vytvořit
celkově inkluzivní výstup,
05:43
like this one.
121
331514
1157
jako třeba tady.
05:44
As a fashionmóda designersnávrháři
that do a lot of swimplavat,
122
332695
2755
Jako módní návrháři,
kteří se zaměřují na plavky,
05:47
we wanted to rewritepřepsat the rulespravidel
around havingmít a bikiniBikiny bodytělo.
123
335474
3333
jsme chtěli přepsat pravidla toho,
jaké tělo se hodí do bikin.
05:51
So we castobsazení a teamtým of babeKrása guardsochranné kryty
124
339132
2175
Takže jsme najali tým dívčí hlídky,
05:53
to enforceprosazovat guidelinespokyny around inclusionzařazení
and acceptancepřijetí at the poolbazén.
125
341331
4068
abychom prosadili vlastní pravidla
týkající se inkluze a přijetí u bazénu.
05:58
InsteadMísto toho of "no divingpotápění" and "no runningběh,"
126
346947
2349
Místo "zákaz potápění" a "zákaz běhání",
06:01
how about "celebrateslavit celluliteCelulitidy,"
127
349320
2468
co třeba "oslavujme celulitidu",
06:03
"bodytělo policingpolicejní práce prohibitedzakázáno,"
128
351812
1559
"zákaz kritizování postav"
06:05
and "intolerancenesnášenlivost not toleratedtolerován."
129
353395
2055
a "netolerance není tolerována".
06:07
And this was enforcedVynucené by babeKrása guardsochranné kryty
MamaMáma CaxCax, DeniseDenise BidotDvoutečka,
130
355474
4135
To prosazuje naše dívčí hlídka:
Mama Cax, Denise Bidot,
06:11
GeenaGeena RoceroRocero, ErickaEricka HartHart and EmmeEmme,
131
359633
3401
Geena Rocero, Ericka Hart a Emme,
06:15
all activistsaktivistů in theirjejich ownvlastní right.
132
363058
2389
všechno aktivistky samy o sobě.
06:17
I've always feltcítil it was importantdůležité
to showshow a rangerozsah of differentodlišný bodiestěla
133
365471
3253
Vždy jsem považovala za důležité,
abychom na přehlídkách a v kampaních
06:20
in our runwaypřistávací dráha showsukazuje and campaignskampaní.
134
368748
1699
představovali různé postavy.
06:22
But it actuallyvlastně wasn'tnebyl untilaž do recentlynedávno
135
370471
1932
Ale vlastně teprve nedávno
06:24
that we were ableschopný to expandrozšířit
our sizevelikost rangerozsah in a majorhlavní, důležitý way.
136
372427
3039
se nám podařilo
podstatně rozvinout rozsah velikostí.
Naši kolekci plnou křivek
jsme poprvé spustili před pěti lety.
06:27
We first launchedzahájeno our curvekřivka collectionsbírka
137
375490
1865
06:29
fivePět yearsroky agopřed;
138
377379
1158
06:30
we were so excitedvzrušený.
139
378561
1413
Byli jsme tak nadšení.
06:31
But when it launchedzahájeno, it fellklesl flatploché.
140
379998
2436
Ale neuspěli jsme.
06:34
NobodyNikdo was interestedzájem.
141
382458
1635
Nikoho to nezajímalo.
06:36
NoneŽádný of our departmentoddělení storesobchody
stockedna skladě abovevýše a sizevelikost largevelký,
142
384117
3206
Žádný z našich obchodních domů
nenaskladňoval nad velikost L,
06:39
and if they did, it was somewhereněkde elsejiný
in the buildingbudova entirelyzcela.
143
387347
3164
a pokud snad ano, pak to bylo
v budově někde úplně jinde.
06:42
In factskutečnost, one time our salesodbyt teamtým said,
144
390869
1861
Jednou náš prodejní tým dokonce řekl:
06:44
"You know, it's so coolchladný
you have transtrans modelsmodely
145
392754
2123
"Víš, je fakt super,
že máte na přehlídkách
06:46
and curvekřivka modelsmodely on the runwaypřistávací dráha --
146
394901
1639
transmodelky a baculky.
06:48
I love what you're doing.
147
396564
1246
Tvoje práce se mi líbí.
06:49
But when the buyersKupující come in
to see the collectionsbírka for markettrh,
148
397834
2954
Ale když si zákazníci přijdou
prohlédnout kolekci pro trh,
06:52
they want to be soldprodáno a dreamsen,
149
400812
1389
chtějí nakoupit sen,
06:54
they want to see something
that they aspireusilovat to be."
150
402225
2662
chtějí vidět něco, čím sami touží být."
06:56
ImplyingNaznačujete that our modelsmodely weren'tnebyly that.
151
404911
2533
Tím pro ně tedy naše modelky nebyly.
Já jsem si ale uvědomila,
že je mnohem důležitější,
07:01
But I've realizeduvědomil
it's so much more importantdůležité
152
409058
2206
07:03
to openotevřeno up this dreamsen to more people.
153
411288
2467
aby byl tento sen přístupnější
většímu počtu lidí.
07:06
I want the consumerspotřebitel to know
154
414527
1301
Chci, aby zákazník věděl,
07:07
that it's not your bodytělo
that needspotřeby to changezměna --
155
415852
2590
že to není jeho tělo, co se má změnit,
07:10
it's the clothesoblečení.
156
418466
1150
ale že je to oblečení.
07:12
(ApplausePotlesk)
157
420413
5672
(potlesk)
07:18
There needspotřeby to be more fashionmóda optionsmožnosti
at all sizesvelikosti and in all retailersprodejci.
158
426109
4467
Musí tu být více módních možností
ve všech velikostech a všech obchodech.
07:24
So finallyKonečně, in 2018,
159
432546
1751
V roce 2018 konečně
07:26
NordstromNordstrom actuallyvlastně
placedumístěny an orderobjednat up to 3X.
160
434321
3216
zadal Nordstrom objednávku
dokonce až do velikosti XXXL.
07:29
And this was a hugeobrovský gamehra changerměnič for us
161
437561
1944
Znamenalo to pro nás obrovský zvrat,
07:31
to have a majorhlavní, důležitý retailerprodejce investinvestovat
in addingpřidání these unitsJednotky,
162
439529
3565
když velký obchod investoval
do těchto položek
07:35
so we could go to the factorytovárna --
163
443118
2157
a my jsme se mohli pustit do výroby.
07:37
now we go up to 4X,
whichkterý is about a sizevelikost 32.
164
445299
4077
Teď máme dokonce i velikosti 4XL,
což je asi velikost 56.
07:41
HavingS that investmentinvestice
165
449400
1309
Tato investice
07:42
helpedpomohl us to changezměna and realignPřestavět
our entirecelý designdesign processproces.
166
450733
3531
nám pomohla změnit a přestavět
celý náš proces navrhování.
07:46
We now have different-sizedrůzné velikosti bodiestěla
to sketchskica and draperouška on in the studiostudio.
167
454288
3495
V našem studiu se teď skicují a zkouší
návrhy na postavy různých velikostí.
07:50
And if more fashionmóda schoolsškoly
taughtvyučován these skillsdovednosti,
168
458244
2628
A kdyby tomu učilo více módních škol,
07:52
more designersnávrháři would have the abilityschopnost
to designdesign for all bodiestěla.
169
460896
3474
bylo by více návrhářů schopno
tvořit pro všechny typy postav.
07:56
(ApplausePotlesk)
170
464672
4923
(potlesk)
08:02
So as fashionmóda designersnávrháři,
it's our jobpráce to utilizevyužít our platformplošina
171
470048
4937
Jako módní návrháři máme tedy
za úkol využít svou platformu
08:07
to explodeexplodovat this narrowúzký
and restrictiverestriktivní definitiondefinice of beautykrása.
172
475009
3909
a rozšířit tuto úzkou a omezující
definici krásy.
08:10
My goalfotbalová branka is that one day,
173
478942
1294
Mým cílem je, aby dospívající
08:12
teenagersteenageři growingrostoucí up don't feel
the samestejný pressuretlak that I did to conformv souladu s.
174
480260
4262
jednou necítili stejný tlak,
jakému jsem se snažila přizpůsobit já.
08:17
And I hopenaděje that our work contributespřispívá
to the fashionmóda industry'sprůmyslu openingotevírací up
175
485174
3461
A doufám, že naše práce přispěje
k tomu, aby se módní průmysl otevřel
08:20
to celebrateslavit manymnoho differentodlišný identitiesidentity.
176
488659
2675
a oslavoval celou škálu identit.
08:23
Thank you.
177
491358
1150
Děkuji vám.
08:24
(ApplausePotlesk and cheersZdravím)
178
492532
4206
(potlesk)
Translated by Lenka Slámová
Reviewed by Vladimír Harašta

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Becca McCharen-Tran - Fashion designer
Becca McCharen-Tran is creating a world where people of all shapes, sizes, gender expressions, ages, ability levels, races and ethnicities are empowered on the runway and beyond.

Why you should listen

Becca McCharen-Tran is the founder and creative director of the future-forward bodywear label Chromat. With a degree from the UVA School of Architecture, McCharen-Tran fuses a technical background with a focus on the body to create designs for boundary-breaking women like Beyoncé, Madonna and Nicki Minaj. A Forbes "30 Under 30" pick for "People Who Are Reinventing the World," McCharen-Tran speaks about the fraught impact that fashion had on her own upbringing -- motivating her to reshape the industry into a more inclusive and accessible space. 

More profile about the speaker
Becca McCharen-Tran | Speaker | TED.com