ABOUT THE SPEAKER
Becca McCharen-Tran - Fashion designer
Becca McCharen-Tran is creating a world where people of all shapes, sizes, gender expressions, ages, ability levels, races and ethnicities are empowered on the runway and beyond.

Why you should listen

Becca McCharen-Tran is the founder and creative director of the future-forward bodywear label Chromat. With a degree from the UVA School of Architecture, McCharen-Tran fuses a technical background with a focus on the body to create designs for boundary-breaking women like Beyoncé, Madonna and Nicki Minaj. A Forbes "30 Under 30" pick for "People Who Are Reinventing the World," McCharen-Tran speaks about the fraught impact that fashion had on her own upbringing -- motivating her to reshape the industry into a more inclusive and accessible space. 

More profile about the speaker
Becca McCharen-Tran | Speaker | TED.com
TED Salon The Macallan

Becca McCharen-Tran: Fashion that celebrates all body types -- boldly and unapologetically

Becca McCharen-Tran: Moda, która z odwagą celebruje ciało każdego rodzaju

Filmed:
1,322,288 views

Projektanci mody mają wpływ na to, jak zmienia się nasza kultura, a Becca McCharen-Tran wykorzystuje swoją pozycję, aby rozszerzyć powszechną w tym biznesie wąską definicję piękna. Opowiadając o sukcesami swojej firmy, McCharen-Tran wspomina, co zainspirowało ją do tworzenia niekonformistycznych projektów i pokazuje, jak docenia piękno w każdej formie. Swój przekaz podsumowuje następująco: „Chcę, żeby klientki wiedziały, że zmienić się muszą nie ich ciała, a ubrania”.
- Fashion designer
Becca McCharen-Tran is creating a world where people of all shapes, sizes, gender expressions, ages, ability levels, races and ethnicities are empowered on the runway and beyond. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
As fashionmoda designersprojektanci,
0
952
1818
Jako projektanci mody,
00:14
our decisionsdecyzje have the powermoc
to changezmiana our culturekultura.
1
2794
3301
mamy wpływ na to,
jak zmienia się nasza kultura.
00:18
We choosewybierać who is castodlew
in our runwaypas startowy showsprzedstawia and campaignskampanie,
2
6937
4029
Wybieramy, kto pojawi się
na wybiegu czy w kampanii,
00:22
and ultimatelyostatecznie, who is celebratedsłynny
and considereduważane beautifulpiękny,
3
10990
4039
i, de facto, kto będzie
uznawany za osobę piękną,
00:27
and who is not.
4
15053
1150
a kto nie.
00:29
HavingPosiadanie this platformPlatforma is a responsibilityodpowiedzialność.
5
17569
2635
Niesie to za sobą dużą odpowiedzialność.
00:32
One that can be utilizedwykorzystany to excludeWyklucz people
6
20228
2746
To moc z jednej strony
wykluczenia niektórych osób,
00:34
or to empowerumożliwiać othersinni.
7
22998
1571
z drugiej - wspierania
i umacniania wybranych.
00:38
GrowingUprawy up, I was obsessedobsesję with fashionmoda.
8
26707
2944
Dorastając, miałam bzika na punkcie mody.
00:42
I poredporach over all differentróżne typestypy
of fashionmoda magazinesczasopisma
9
30009
3388
Nałogowo przeglądałam
przeróżne magazyny modowe
00:45
at my locallokalny BarnesBarnes and NobleSzlachetny.
10
33421
1934
w lokalnej księgarni Barnes and Noble.
00:48
To be fashionablemodne was to be tallwysoki,
skinnychudy, with long, shinybłyszczący hairwłosy.
11
36561
4278
Bycie modną oznaczało bycie wysoką,
szczupłą, o długich, lśniących włosach.
00:53
That's what I saw as the idealideał,
12
41585
1691
To uważałam za ideał,
a otoczenie tylko mnie w tym utwierdzało.
00:55
and it was reinforcedwzmocnione everywherewszędzie I lookedspojrzał.
13
43300
2364
00:57
And to be honestszczery, it still is.
14
45688
2000
Prawdę mówiąc, nic się nie zmieniło.
01:01
I wanted to be like the modelsmodele,
so I stoppedzatrzymany eatingjedzenie.
15
49657
3559
Chciałam być jak modelki,
więc przestałam jeść.
01:06
It was a darkciemny time in my life;
16
54165
1761
Był to mroczny okres w moim życiu,
a zaburzenie odżywiania mnie pochłaniało.
01:07
my eatingjedzenie disordernieład consumedstrawiony me.
17
55950
1810
01:09
All I could think about
was countingrachunkowość everykażdy singlepojedynczy caloriekaloria,
18
57784
3087
Jedyne, o czym myślałam,
to podliczenie każdej kalorii
i codzienne wczesne pobudki,
01:12
and wakingBudzenie up earlywcześnie
before schoolszkoła everykażdy day
19
60895
2160
żeby przebiec parę kilometrów,
zanim pójdę do szkoły.
01:15
so I could runbiegać a fewkilka milesmile.
20
63079
1767
01:16
It tookwziął me yearslat
to finallywreszcie releasewydanie the gripuchwyt
21
64870
2294
Zajęło mi lata, zanim
wyrwałam się spod kontroli,
01:19
that the eatingjedzenie disordernieład had over my life.
22
67188
2341
jaką zaburzenie odżywiania
miało nad moim życiem.
01:21
But when it did,
23
69927
1158
A gdy mi się udało,
oczyściło to mój umysł,
01:23
it freedzwolniona up so much brainmózg spaceprzestrzeń
24
71109
1579
01:24
to think about what I was trulynaprawdę
passionatenamiętny about.
25
72712
2627
dzięki czemu mogłam się zająć
moją prawdziwą pasją.
01:27
For so long,
26
75363
1166
Przez lata przemysł modowy starał się,
01:28
the fashionmoda industryprzemysł has workedpracował hardciężko
to setzestaw an idealideał of beautypiękno
27
76553
2945
by jako ideał piękna postrzegano
szczupłe, młode, białe, cispłciowe,
01:31
that celebratesświętuje thincienki,
youngmłody, whitebiały, cisgenderi cisgender,
28
79522
3365
01:34
able-bodiedpełnosprawnych modelsmodele as the idealideał.
29
82911
3083
pełonosprawne modelki.
01:38
It's impossibleniemożliwy not to be bombardedbombardowani
30
86617
2032
Nie da się uchronić od wszechobecnych
photoshopowanych zdjęć modelek,
01:40
with imagesobrazy of modelsmodele
that have been photoshoppedPhotoshopped
31
88673
2310
na których nie widać żadnych porów,
wałeczków czy rozstępów.
01:43
to where there's not a singlepojedynczy poreporów,
32
91007
1674
01:44
fatgruby rollrolka or stretchrozciągać markznak in sightwidok.
33
92705
1952
01:46
You don't need to look hardciężko
to find examplesprzykłady.
34
94681
3067
Nie trzeba długo szukać,
aby znaleźć przykłady.
01:50
This definitiondefinicja of beautypiękno is damaginguszkodzenia,
dangerousniebezpieczny and destructivedestrukcyjne,
35
98485
4469
Ta definicja piękna jest szkodliwa,
niebezpieczna i wyniszczająca,
01:54
and we need to explodeeksplodować it immediatelynatychmiast.
36
102978
2533
i musimy ją natychmiast zmienić.
01:58
(ApplauseAplauz)
37
106017
4575
(Brawa)
02:02
I'm gladzadowolony you agreeZgodzić się.
38
110616
1341
Miło mi, że się zgadzacie.
02:03
(LaughterŚmiech)
39
111981
1150
(Śmiech)
Przez te lata uświadomiłam sobie wiele,
02:05
One of the worstnajgorszy things
I've realizedrealizowany over the yearslat
40
113751
2484
a najgorsze było to, że moje przejścia
z zaburzeniem odżywiania to nie anomalia.
02:08
is that my experiencedoświadczenie
with disordereddezorganizacji eatingjedzenie
41
116259
2071
02:10
is not an anomalyAnomalia.
42
118354
1254
02:11
In factfakt, it's parpar for the coursekurs.
43
119632
2278
To bardziej norma.
02:13
I think there's a studybadanie that saysmówi
91 percentprocent of womenkobiety,
44
121934
2548
Jest bodaj badanie,
które stwierdza, że 91% kobiet,
02:16
and likelyprawdopodobne those of all genderpłeć identitiestożsamości,
45
124506
2452
i zapewne osób o innych
tożsamościach płciowych,
02:18
are unhappynieszczęśliwy with the way they look.
46
126982
2127
jest niezadowolonych ze swojego wyglądu.
Jest niewybaczalnym,
02:22
It's unforgivableniewybaczalne
47
130466
1508
że żyjemy w społeczeństwie,
w którym normalnym jest
02:23
that we liverelacja na żywo in a societyspołeczeństwo
where it's normalnormalna or expectedspodziewany
48
131998
2897
dorastanie nastolatków z poczuciem
nienawiści do samych siebie.
02:26
for teenagersnastolatkowie to growrosnąć up
hatingnienawidzić themselvessami.
49
134919
2642
02:31
We'veMamy been fightingwalczący for fatgruby acceptanceAkceptacja
and women'skobiet bodyciało autonomyautonomii sinceod the '60s.
50
139022
4524
Od lat 60. walczymy o akceptację nadwagi
i decydowanie kobiet o własnym ciele.
02:35
And there has been headwayHeadway.
51
143570
1833
Widać jakiś postęp.
02:37
We have plus-sizeRozmiar Plus modelsmodele
like AshleyAshley GrahamGraham
52
145427
2381
Mamy modelki plus-size,
takie jak Ashley Graham,
02:39
and musiciansmuzycy with body-positivepozytywny wpływ na organizm messageswiadomości,
53
147832
2015
i piosenkarki z ciałopozytywnym przekazem,
02:41
like LizzoLizzo (w), breakingłamanie into the mainstreamgłówny nurt.
54
149871
2611
jak Lizzo, które są coraz bardziej
widoczne na scenie.
02:44
Thank God.
55
152506
1198
Dzięki Bogu.
02:45
(LaughterŚmiech)
56
153728
1150
(Śmiech)
Są marki, takie jak Area,
02:47
There's brandsMarek like AreaObszar
57
155974
1190
02:49
that have releasedwydany campaignskampanie
withoutbez any PhotoshopPhotoshop retouchingretusz.
58
157188
3298
które wypuszczają kampanie
bez użycia Photoshopa.
02:52
But we're still inundatedzalany
with unrealisticnierealne expectationsoczekiwań.
59
160510
3460
Wciąż jednak jesteśmy zalewani
nierealistycznymi oczekiwaniami.
02:56
I love this quotezacytować by LizzoLizzo (w), who said,
60
164454
2278
Uwielbiam coś,
co powiedziała kiedyś Lizzo:
02:58
"BodyCiało positivitypozytywne nastawienie only existsistnieje
because bodyciało negativitynegatywne is the normnorma."
61
166756
4563
"Ciałopozytywność istnieje tylko dlatego,
że negatywne postrzeganie
ciała jest normą".
03:05
So how do we changezmiana the stigmapiętno
around looking differentróżne
62
173668
2814
Jak więc zmienić piętno,
jakie niesie za sobą inny wygląd
03:08
or not fittingdopasowywanie into this narrowwąska
definitiondefinicja of beautypiękno?
63
176506
3341
czy niewpasowanie się
w tę wąską definicję piękna?
03:12
I believe it's by celebratingz okazji beautypiękno
in all differentróżne formsformularze,
64
180462
3066
Wierzę, że rozwiązaniem jest celebrowanie
piękna w każdej formie,
03:15
boldpogrubienie and unapologeticallybezpardonowa.
65
183552
2095
odważnie i bez poczucia winy.
03:18
But manywiele fashionmoda designersprojektanci
continueKontyntynuj to reinforcewzmacniać
66
186481
2253
Ale wielu projektantów
wciąż umacnia tę wąską definicję piękna.
03:20
this narrowwąska definitiondefinicja of beautypiękno.
67
188758
2150
To, czego nauczą się
w szkole i na studiach,
03:22
From the way they are taughtnauczony in schoolszkoła
68
190932
1875
03:24
and into the realreal worldświat,
69
192831
1294
przenoszą do rzeczywistego świata,
03:26
they drapePłachta on mannequinsManekiny
that are only sizerozmiar fourcztery,
70
194149
2642
i wybierają chudziutkie
manekiny w rozmiarze S
03:28
or sketchnaszkicować on bodiesciała
that are superWspaniały stretchedrozciągnięty out
71
196815
2836
albo szkicują na rozciągniętych,
anatomicznie nieproporcjonalnych ciałach.
03:31
and not anatomicallyanatomicznie proportionedProporcjach.
72
199675
1825
03:33
Different-sizeRóżne rozmiary bodiesciała
aren'tnie są takenwzięty into accountkonto
73
201524
2290
Inne typy ciała nie są brane pod uwagę
podczas projektowania.
03:35
duringpodczas the designprojekt processproces.
74
203838
1270
Nawet się o nich nie myśli.
03:37
They're not thought of.
75
205132
1622
03:38
So who are these designersprojektanci designingprojektowanie for?
76
206778
2746
To dla kogo oni w takim razie projektują?
03:42
But the conversationrozmowa
around exclusivitywyłączności in fashionmoda
77
210968
3206
Dyskusje na temat podziałów w modzie
nie kończą się na rozmiarze.
03:46
doesn't beginzaczynać and endkoniec with sizerozmiar.
78
214198
2182
Chodzi o to, by dostrzegać ludzi
o różnych ekspresjach płciowych,
03:48
It's about seeingwidzenie people
of all differentróżne genderpłeć expressionswyrażenia,
79
216404
2984
03:51
differentróżne abilityzdolność levelspoziomy, differentróżne ageswieczność,
80
219412
2650
o różnych stopniach sprawności,
w różnym wieku,
o różnych rasach i pochodzeniu,
03:54
differentróżne raceswyścigi and ethnicitiesgrupy etniczne,
81
222086
1547
03:55
celebratedsłynny for theirich ownwłasny uniquewyjątkowy beautypiękno.
82
223657
2095
i o to, żeby doceniać
ich wyjątkowe piękno.
03:57
In my ownwłasny work as a fashionmoda designerprojektant,
83
225776
1777
Jako projektantka mody
założyłam markę Chromat,
03:59
I startedRozpoczęty a brandMarka callednazywa ChromatChromat,
84
227577
1691
04:01
and we're committedzobowiązany to empoweringwzmacnianie
womenkobiety, femmesFemmes and nonbinaryNiebinarnych #ChromatBABESW ChromatBABES,
85
229292
4325
w której inspirujemy kobiety, femme
i niebinarne #ChromatBABES,
04:05
of all shapeskształty and sizesrozmiary,
86
233641
2000
niezależnie od rozmiaru,
04:07
throughprzez perfectlydoskonale fitdopasowanie garmentsOdzież
for everykażdy bodyciało.
87
235665
2882
poprzez odzież idealnie dopasowaną
do każdego typu ciała.
04:10
SwimwearStroje kąpielowe has becomestają się a hugeolbrzymi focusskupiać for me,
88
238571
2793
Dużo uwagi poświęcam strojom kąpielowym,
04:13
because of the powermoc
that this singlepojedynczy garmentOdzież can have
89
241388
2532
ze względu na to,
jak bardzo ta część garderoby
może wpływać na samoocenę i samopoczucie.
04:15
over the way people feel about themselvessami.
90
243944
2140
04:18
We wanted to take our focusskupiać
on celebratingz okazji all bodyciało typestypy
91
246476
3415
Skupiliśmy naszą misję
celebrowania ciał każdego rodzaju
na stroju, w którym wiele osób
odczuwa brak pewności siebie.
04:21
to a garmentOdzież that's fraughtobarczona
with insecurityniepewność.
92
249915
2841
04:24
On our runwayspasy startowe, you see curvesKrzywe,
cellulitecellulit and scarsblizny wornnoszone proudlydumnie.
93
252780
4840
Na naszych wybiegach zobaczycie krągłości,
cellulit i blizny, pokazywane z dumą.
04:29
We're a runwaypas startowy showpokazać, yes,
94
257644
1870
Tak, jest to pokaz mody,
ale również celebrowanie.
04:31
but we're alsorównież a celebrationcelebracja.
95
259538
1933
04:33
I didn't startpoczątek designingprojektowanie 10 yearslat agotemu
96
261870
2271
Gdy 10 lat temu zaczęłam projektować,
04:36
with the missionmisja to changezmiana
the entireCały industryprzemysł.
97
264165
2476
moją misją nie była
zmiana całego przemysłu.
Ale modelki, które wtedy zatrudnialiśmy,
04:38
But the modelsmodele we castodlew at the time,
98
266665
1753
04:40
who just happenedstało się to be my friendsprzyjaciele
who had beggedbłagał to be in my showsprzedstawia,
99
268442
3389
przyjaciółki, które błagałam
o wystąpienie na moich pokazach,
04:43
were so radicalrodnik to some people,
100
271855
2032
były tak radykalne dla niektórych ludzi,
04:45
and, unfortunatelyNiestety,
still are differentróżne or strangedziwne to some,
101
273911
2936
i, niestety, niektórym wciąż
wydają się dziwne,
04:48
that it becamestał się a hugeolbrzymi partczęść
of what we're knownznany for.
102
276871
2905
że w dużym stopniu sam ich dobór
zyskał nam sławę.
04:52
HoweverJednak, inclusivityintegracji meansznaczy nothing
if it's only surfacepowierzchnia levelpoziom.
103
280220
4871
Aczkolwiek inkluzywność nic nie znaczy,
jeśli jest ona tylko na pokaz.
04:58
BehindZa the scenessceny,
104
286473
1166
W kuluarach,
04:59
from the photographerfotograf,
to the castingRozmowa kwalifikacyjna directordyrektor,
105
287663
2238
od fotografów,
przez kierowników castingów,
po stażystów,
05:01
to the internsstażystów,
106
289925
1157
05:03
who is makingzrobienie the decisionsdecyzje
behindza the scenessceny
107
291106
2875
to, kto podejmuje decyzje za kulisami,
05:06
is just as importantważny.
108
294005
1817
jest równie istotne.
05:08
It's imperativetryb rozkazujący to includezawierać
diverseróżnorodny decision-makersdecydenci in the processproces,
109
296601
3743
Ważnym jest, aby zaangażować
zróżnicowane osoby decyzyjne
05:12
and it's always better
to collaboratewspółpracować with differentróżne communitiesspołeczności,
110
300368
3587
i zawsze lepiej jest współpracować
z różnymi społecznościami,
05:15
ratherraczej than tryingpróbować to speakmówić for them.
111
303979
2267
niż próbować wypowiadać się za nie.
Jest to istotny element układanki,
05:19
And this is an importantważny
piecekawałek of the puzzlepuzzle
112
307868
2074
o którym wielu młodych projektantów
nie myśli na początku swojej kariery,
05:21
that manywiele youngmłody designersprojektanci
maymoże not think about
113
309966
2111
05:24
when they're first startingstartowy theirich careerskariery,
114
312101
2031
a zatrudnianie transpłciowej
bądź puszystej fotografki,
05:26
but hiringwynajmowanie a plus-sizeRozmiar Plus
or a transgendertransseksualnych photographerfotograf,
115
314156
2484
niebiałej kobiety
jako kierowniczki castingu,
05:28
or a womankobieta of colorkolor
as your castingRozmowa kwalifikacyjna directordyrektor,
116
316664
2119
czarnoskórej makijażystki,
takiej jak Fatima Thomas,
05:30
or a blackczarny makeupmakijaż artistartysta --
hey, FatimaFatima ThomasThomas --
117
318807
3061
05:33
who intimatelyściśle understandsrozumie
how importantważny it is
118
321892
3304
która doskonale rozumie,
jak ważna jest umiejętność pracy
na różnych odcieniach skóry:
05:37
to be ablezdolny to work with all skinskóra tonesdźwięki:
119
325220
2190
05:39
it's essentialistotny to creatingtworzenie
a holisticallyholistycznie inclusivewłącznie outputwydajność,
120
327434
4056
jest to niezbędne, żeby stworzyć
całkowicie inkluzywne dzieło,
05:43
like this one.
121
331514
1157
takie jak to.
05:44
As a fashionmoda designersprojektanci
that do a lot of swimpływać,
122
332695
2755
Jako projektanci skupiający się
na kostiumach kąpielowych,
05:47
we wanted to rewriteprzepisać the ruleszasady
around havingmający a bikiniBikini bodyciało.
123
335474
3333
chcieliśmy na nowo określić,
za co uważa się idealne ciało do bikini.
05:51
So we castodlew a teamzespół of babeLaska guardsosłony
124
339132
2175
Zaangażowaliśmy superlaski-ratowniczki,
05:53
to enforceegzekwować guidelineswytyczne around inclusionwłączenie
and acceptanceAkceptacja at the poolbasen.
125
341331
4068
które przekazywały wskazówki
na temat inkluzji i akceptacji na basenie.
05:58
InsteadZamiast tego of "no divingnurkowanie" and "no runningbieganie,"
126
346947
2349
Zamiast "nie nurkować" i "nie biegać",
06:01
how about "celebrateświętować cellulitecellulit,"
127
349320
2468
proponujemy "celebruj cellulit",
06:03
"bodyciało policingdziałania policji prohibitedzabroniony,"
128
351812
1559
"zakaz oceny wyglądu"
06:05
and "intolerancenietolerancji not toleratedtolerowany."
129
353395
2055
albo "zero tolerancji dla nietolerancji".
06:07
And this was enforcedwymuszone by babeLaska guardsosłony
MamaMama CaxCax, DeniseDenise BidotZ: bidot,
130
355474
4135
Dziękuję naszym superlaskom-ratowniczkom,
Mamie Cax, Denise Bidot,
06:11
GeenaGeena RoceroRocero, ErickaEricka HartHart and EmmeEmme,
131
359633
3401
Geenie Rocero, Erice Hart i Emme.
06:15
all activistsaktywiści in theirich ownwłasny right.
132
363058
2389
Wszystkie są aktywistkami.
06:17
I've always feltczułem it was importantważny
to showpokazać a rangezasięg of differentróżne bodiesciała
133
365471
3253
Zawsze sądziłam, że ważne jest pokazać
różnorodne typy ciał
na naszych wybiegach i w kampaniach.
06:20
in our runwaypas startowy showsprzedstawia and campaignskampanie.
134
368748
1699
06:22
But it actuallytak właściwie wasn'tnie było untilaż do recentlyostatnio
135
370471
1932
Jednak dopiero niedawno
06:24
that we were ablezdolny to expandrozszerzać
our sizerozmiar rangezasięg in a majorpoważny way.
136
372427
3039
udało się nam znacząco
poszerzyć ofertę rozmiarów.
Gdy pięć lat temu wypuściliśmy
pierwszą kolekcję dla krągłych kobiet,
06:27
We first launcheduruchomiona our curvekrzywa collectionkolekcja
137
375490
1865
06:29
fivepięć yearslat agotemu;
138
377379
1158
06:30
we were so excitedpodekscytowany.
139
378561
1413
strasznie się jaraliśmy.
06:31
But when it launcheduruchomiona, it fellspadł flatmieszkanie.
140
379998
2436
Ale zachwyt szybko się ulotnił.
06:34
NobodyNikt nie was interestedzainteresowany.
141
382458
1635
Nikt nie był zainteresowany.
06:36
NoneBrak of our departmentdepartament storessklepy
stockedzapasy abovepowyżej a sizerozmiar largeduży,
142
384117
3206
Żaden z naszych domów handlowych
nie miał na stanie nic powyżej L,
06:39
and if they did, it was somewheregdzieś elsejeszcze
in the buildingbudynek entirelycałkowicie.
143
387347
3164
a jeśli już, to w zupełnie
innej części budynku.
Kiedyś nasz dział handlowy stwierdził:
06:42
In factfakt, one time our salesobroty teamzespół said,
144
390869
1861
06:44
"You know, it's so coolchłodny
you have transTrans modelsmodele
145
392754
2123
"Fajnie, że macie na wybiegu
modelki transpłciowe i krągłe.
06:46
and curvekrzywa modelsmodele on the runwaypas startowy --
146
394901
1639
Uwielbiam to, co robicie.
06:48
I love what you're doing.
147
396564
1246
Ale przychodząc obejrzeć kolekcję
do wprowadzenia na rynek,
06:49
But when the buyerskupujących come in
to see the collectionkolekcja for marketrynek,
148
397834
2954
nabywcy chcą kupić marzenie,
06:52
they want to be soldsprzedany a dreamśnić,
149
400812
1389
chcą zobaczyć coś,
czym sami starają się być" -
06:54
they want to see something
that they aspireaspirować to be."
150
402225
2662
06:56
ImplyingCo oznacza that our modelsmodele weren'tnie były that.
151
404911
2533
tym samym sugerując,
że nasze modelki tym nie są.
Zdałam sobie sprawę,
że zdecydowanie ważniejsze
07:01
But I've realizedrealizowany
it's so much more importantważny
152
409058
2206
07:03
to openotwarty up this dreamśnić to more people.
153
411288
2467
jest umożliwienie takiego marzenia innym.
Chcę, aby klientki wiedziały,
07:06
I want the consumerkonsument to know
154
414527
1301
07:07
that it's not your bodyciało
that needswymagania to changezmiana --
155
415852
2590
że zmienić się muszą nie ich ciała,
07:10
it's the clothesubranie.
156
418466
1150
a ubrania.
07:12
(ApplauseAplauz)
157
420413
5672
(Brawa)
07:18
There needswymagania to be more fashionmoda optionsopcje
at all sizesrozmiary and in all retailerssprzedawców detalicznych.
158
426109
4467
Większa gama rozmiarów musi być
dostępna we wszystkich sklepach.
07:24
So finallywreszcie, in 2018,
159
432546
1751
W końcu, w 2018 roku,
07:26
NordstromNordstrom actuallytak właściwie
placedumieszczony an orderzamówienie up to 3X.
160
434321
3216
firma Nordstrom zamówiła rozmiary do 3X.
07:29
And this was a hugeolbrzymi gamegra changerzmieniarka for us
161
437561
1944
Inwestycja istotnego detalisty
w większe rozmiary
07:31
to have a majorpoważny retailersprzedawcy investinwestować
in addingdodawanie these unitsjednostki,
162
439529
3565
była dla nas prawdziwym przełomem,
07:35
so we could go to the factoryfabryka --
163
443118
2157
więc mogliśmy pójść do fabryki --
07:37
now we go up to 4X,
whichktóry is about a sizerozmiar 32.
164
445299
4077
teraz mamy nawet 4X,
czyli coś koło rozmiaru 58.
07:41
HavingPosiadanie that investmentinwestycja
165
449400
1309
Ta inwestycja
07:42
helpedpomógł us to changezmiana and realignWyrównać
our entireCały designprojekt processproces.
166
450733
3531
pomogła nam zmodyfikować
cały proces projektowania.
07:46
We now have different-sizedróżnej wielkości bodiesciała
to sketchnaszkicować and drapePłachta on in the studiostudio.
167
454288
3495
Teraz szkicujemy i przymierzamy ubrania
na ciałach w różnych rozmiarach.
07:50
And if more fashionmoda schoolsszkoły
taughtnauczony these skillsumiejętności,
168
458244
2628
Gdyby więcej szkół mody
uczyło takich umiejętności,
07:52
more designersprojektanci would have the abilityzdolność
to designprojekt for all bodiesciała.
169
460896
3474
to więcej projektantów byłoby w stanie
tworzyć dla różnych typów ciał.
07:56
(ApplauseAplauz)
170
464672
4923
(Brawa)
08:02
So as fashionmoda designersprojektanci,
it's our jobpraca to utilizewykorzystać our platformPlatforma
171
470048
4937
Jako projektanci mody mamy obowiązek
wykorzystywać swoją pozycję,
08:07
to explodeeksplodować this narrowwąska
and restrictiverestrykcyjne definitiondefinicja of beautypiękno.
172
475009
3909
aby w końcu obalić tę wąską
i ograniczającą definicję piękna.
08:10
My goalcel is that one day,
173
478942
1294
Marzy mi się, że pewnego dnia
dorastający nastolatkowie
08:12
teenagersnastolatkowie growingrozwój up don't feel
the samepodobnie pressurenacisk that I did to conformsą zgodne.
174
480260
4262
nie będą odczuwali takiej presji,
żeby się wpasować, jaką czułam ja.
Mam nadzieję, że nasze działanie wspomoże
otwieranie się przemysłu modowego
08:17
And I hopenadzieja that our work contributesprzyczynia się
to the fashionmoda industry'sprzemysł openingotwarcie up
175
485174
3461
08:20
to celebrateświętować manywiele differentróżne identitiestożsamości.
176
488659
2675
na celebrowanie wielu różnych tożsamości.
08:23
Thank you.
177
491358
1150
Dziękuję.
08:24
(ApplauseAplauz and cheersokrzyki)
178
492532
4206
(Brawa i wiwaty)
Translated by Martyna Selke
Reviewed by Krystian Aparta

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Becca McCharen-Tran - Fashion designer
Becca McCharen-Tran is creating a world where people of all shapes, sizes, gender expressions, ages, ability levels, races and ethnicities are empowered on the runway and beyond.

Why you should listen

Becca McCharen-Tran is the founder and creative director of the future-forward bodywear label Chromat. With a degree from the UVA School of Architecture, McCharen-Tran fuses a technical background with a focus on the body to create designs for boundary-breaking women like Beyoncé, Madonna and Nicki Minaj. A Forbes "30 Under 30" pick for "People Who Are Reinventing the World," McCharen-Tran speaks about the fraught impact that fashion had on her own upbringing -- motivating her to reshape the industry into a more inclusive and accessible space. 

More profile about the speaker
Becca McCharen-Tran | Speaker | TED.com