ABOUT THE SPEAKER
Dan Ariely - Behavioral economist
The dismal science of economics is not as firmly grounded in actual behavior as was once supposed. In "Predictably Irrational," Dan Ariely told us why.

Why you should listen

Dan Ariely is a professor of psychology and behavioral economics at Duke University and a founding member of the Center for Advanced Hindsight. He is the author of the bestsellers Predictably IrrationalThe Upside of Irrationality, and The Honest Truth About Dishonesty -- as well as the TED Book Payoff: The Hidden Logic that Shapes Our Motivations.

Through his research and his (often amusing and unorthodox) experiments, he questions the forces that influence human behavior and the irrational ways in which we often all behave.

More profile about the speaker
Dan Ariely | Speaker | TED.com
TEDxRiodelaPlata

Dan Ariely: What makes us feel good about our work?

Dan Ariely: Hvad får os til at have det godt med vores arbejde?

Filmed:
6,380,276 views

Hvad motiverer os til at arbejde? I modsætning til sædvanlig visdom, er det ikke kun penge. Men det er heller ikke glæde. Det lader til at de fleste af os trives ved konstant fremskridt og en følelse af formål. Adfærdsøkonom Dan Ariely præsenterer to øjeåbnende forsøg, der afslører vores uventede og nuancerede holdninger til mening i vores arbejde. (TEDxRiodelaPlata.)
- Behavioral economist
The dismal science of economics is not as firmly grounded in actual behavior as was once supposed. In "Predictably Irrational," Dan Ariely told us why. Full bio

Double-click (or triple-click) the English transcript below to play the video.

00:12
I want to talk a little bitbit todayi dag
0
405
1703
Jeg vil i dag tale lidt om
00:14
about laborarbejdskraft and work.
1
2108
3898
slid og arbejde.
00:18
When we think about how people work,
2
6006
3164
Når vi tænker på hvordan mennesker arbejder,
00:21
the naivenaiv intuitionintuition we have
3
9170
2469
har vi den naive intuition
00:23
is that people are like ratsrotter in a mazelabyrint --
4
11639
2166
at mennesker er ligesom rotter i en labyrint --
00:25
that all people careomsorg about is moneypenge,
5
13805
2379
at mennesker kun tænker på penge,
00:28
and the momentøjeblik we give people moneypenge,
6
16184
1312
og øjeblikket vi giver mennesker penge,
00:29
we can directdirekte them to work one way,
7
17496
1822
kan vi dirigere dem på arbejde på den ene måde,
00:31
we can directdirekte them to work anotheren anden way.
8
19318
2104
vi kan dirigere dem på arbejde på en anden måde.
00:33
This is why we give bonusesbonusser to bankersbankfolk and paybetale in all kindsformer of waysmåder.
9
21422
3301
Dette er grunden til at vi giver bonuser til bankier og betaler på alle mulige måder.
00:36
And we really have this incrediblyutroligt simplisticforsimplede viewudsigt
10
24723
3381
Og vi har i virkeligheden dette utrolig simple syn
00:40
of why people work and what the laborarbejdskraft marketmarked looksudseende like.
11
28104
4358
på hvorfor mennesker arbejder og hvordan arbejdsmarkedet ser ud.
00:44
At the samesamme time, if you think about it,
12
32462
2728
Samtidig, hvis man tænker over det,
00:47
there's all kindsformer of strangemærkelig behaviorsadfærd in the worldverden around us.
13
35190
3333
er der mange mærkelige adfærd i verden omkring os.
00:50
Think about something like mountaineeringbjergbestigning and mountainbjerg climbingklatring.
14
38523
3132
Tænk på noget som bjergbestigning og bjergklatring.
00:53
If you readlæse booksbøger of people who climbklatre mountainsbjerge, difficultsvært mountainsbjerge,
15
41655
4536
Hvis man læser om mennesker der bestiger bjerge, svære bjerge,
00:58
do you think that those booksbøger are fullfuld of momentsøjeblikke of joyglæde and happinesslykke?
16
46191
4997
tror I så at de bøger er fulde af øjeblikke med lykke og glæde?
01:03
No, they are fullfuld of miseryelendighed.
17
51188
2733
Nej, de er fyldte med elendighed.
01:05
In factfaktum, it's all about frostbiteforfrysninger and difficultyvanskelighed to walk
18
53921
3801
Faktisk handler det om forfrysninger og gangbesvær
01:09
and difficultyvanskelighed of breathingvejrtrækning --
19
57722
1684
og besvær med at trække vejret --
01:11
coldkold, challengingudfordrende circumstancesomstændigheder.
20
59406
2599
koldt, udfordrende omstændigheder.
01:14
And if people were just tryingforsøger to be happylykkelig,
21
62005
2698
Og hvis folk bare prøvede at være lykkelige,
01:16
the momentøjeblik they would get to the toptop,
22
64703
2000
det øjeblik de nåede toppen,
01:18
they would say, "This was a terribleforfærdeligt mistakefejl.
23
66703
1769
ville de sige, "Dette var en forfærdelig fejltagelse.
01:20
I'll never do it again."
24
68472
1511
Det gør jeg aldrig igen."
01:21
(LaughterLatter)
25
69983
1539
(Latter)
01:23
"InsteadI stedet, let me sitsidde on a beachstrand somewhereet eller andet sted drinkingdrikke mojitosmojitos."
26
71522
3632
"Lad mig i stedet sidde på en strand et eller andet sted og drikke mojitos."
01:27
But insteadi stedet, people go down,
27
75154
3260
Men i stedet går folk ned,
01:30
and after they recovergendanne, they go up again.
28
78414
3024
og efter de kommer sig, går de op igen.
01:33
And if you think about mountainbjerg climbingklatring as an exampleeksempel,
29
81438
3412
Og hvis man tager bjergbestigning som eksempel,
01:36
it suggestsforeslår all kindsformer of things.
30
84850
2093
tyder det på alle mulige ting.
01:38
It suggestsforeslår that we careomsorg about reaching the endende, a peakspids.
31
86943
3961
Det tyder på at vi bekymrer os om at nå destinationen, en top.
01:42
It suggestsforeslår that we careomsorg about the fightkæmpe, about the challengeudfordring.
32
90904
3534
Det tyder på at vi bemkymrer os om kampen, om udfordringen.
01:46
It suggestsforeslår that there's all kindsformer of other things
33
94438
2049
Det tyder på at der er alle mulige andre ting
01:48
that motivatemotivere us to work or behaveopføre sig in all kindsformer of waysmåder.
34
96487
5497
der motiverer os til at arbejde eller opføre os på alle mulige måder.
01:53
And for me personallypersonligt, I startedstartede thinkingtænker about this
35
101984
2837
Og for mig personligt, begyndte jeg at tænke på dette
01:56
after a studentstuderende camekom to visitbesøg me.
36
104821
2818
efter en studerende kom for at besøge mig.
01:59
This was a studentstuderende that was one of my studentsstuderende a few yearsflere år earliertidligere.
37
107639
3999
Dette var en studerende der havde været en af mine studerende et par år forinden.
02:03
And he camekom one day back to campusuniversitetsområde.
38
111638
2184
Og en dag kom han tilbage på campus.
02:05
And he told me the followingfølge storyhistorie:
39
113822
2249
Og han fortalte mig den følgende historie:
02:08
He said that for more than two weeksuger, he was workingarbejder on a PowerPointPowerPoint presentationpræsentation.
40
116071
5401
Han sagde at han i mere end to uger havde arbejdet på en PowerPoint præsentation.
02:13
He was workingarbejder in a bigstor bankbank.
41
121472
1769
Han arbejdede i en stor bank.
02:15
This was in preparationforberedelse for a mergerfusion and acquisitionerhvervelse.
42
123241
3897
Dette var som forberedelse for en fusionering og en overtagelse.
02:19
And he was workingarbejder very hardhårdt on this presentationpræsentation --
43
127138
2807
Og han arbejdede meget hårdt på denne præsentation --
02:21
graphsgrafer, tablestabeller, informationinformation.
44
129945
2009
diagrammer, tabeller, information.
02:23
He stayedopholdt sig latesent at night everyhver day.
45
131954
3067
Han arbejdede over hver aften.
02:27
And the day before it was duepå grund,
46
135021
2453
Og dagen inden det skulle være færdigt,
02:29
he sentsendt his PowerPointPowerPoint presentationpræsentation to his bosschef,
47
137474
3214
sendte han sin PowerPoint præsentation til sin chef,
02:32
and his bosschef wroteskrev him back and said,
48
140688
2655
og hans chef skrev tilbage til ham og sagde,
02:35
"NiceRar presentationpræsentation, but the mergerfusion is canceledaflyst."
49
143343
4910
"Fin præsentation, men fusionen er annuleret."
02:40
And the guy was deeplydybt depresseddeprimeret.
50
148253
2090
Og fyren blev utrolig deprimeret.
02:42
Now at the momentøjeblik when he was workingarbejder,
51
150343
2430
På det tidspunkt da han arbejdede,
02:44
he was actuallyrent faktisk quitetemmelig happylykkelig.
52
152773
1770
var han faktisk temmelig lykkelig.
02:46
EveryHver night he was enjoyingnyder his work,
53
154543
2279
Hver nat nød han sit arbejde,
02:48
he was stayingopholder latesent, he was perfectingperfektionere this PowerPointPowerPoint presentationpræsentation.
54
156822
4650
han arbejdede over, han perfektionerede sin PowerPoint præsentation.
02:53
But knowingkende that nobodyingen would ever watch that madelavet him quitetemmelig depresseddeprimeret.
55
161472
5150
Men at vide at ingen nogensinde kom til at se det gjorde ham temmelig deprimeret.
02:58
So I startedstartede thinkingtænker about how do we experimenteksperiment
56
166622
2705
Jeg begyndte at tænke på hvordan vi eksperimenterer
03:01
with this ideaide of the fruitsfrugter of our laborarbejdskraft.
57
169327
3817
med denne ide om resultatet på vores lid.
03:05
And to startStart with, we createdskabt a little experimenteksperiment
58
173144
4232
Og til at starte med skabte vi et lille eksperiment
03:09
in whichhvilken we gavegav people LegosLegos, and we askedspurgt them to buildbygge with LegosLegos.
59
177376
6028
hvor vi gav mennesker Lego, og vi bad dem om at bygge med Lego.
03:15
And for some people, we gavegav them LegosLegos and we said,
60
183404
4202
Og for nogle mennesker, gav vi dem Lego og vi sagde,
03:19
"Hey, would you like to buildbygge this BionicleBIONICLE for threetre dollarsdollars?
61
187606
4715
"Hey, vil du bygge denne Bionicle for tre dollars?
03:24
We'llVi vil paybetale you threetre dollarsdollars for it."
62
192321
2023
Vi betaler dig tre dollars for den."
03:26
And people said yes, and they builtbygget with these LegosLegos.
63
194344
3248
Og folk sagde ja, og de byggede med disse Legoer.
03:29
And when they finishedfærdig, we tooktog it, we put it underunder the tabletabel,
64
197592
3870
Og når de blev færdige, tog vi det, vi satte det under bordet,
03:33
and we said, "Would you like to buildbygge anotheren anden one, this time for $2.70?"
65
201462
5025
og vi sagde, "Vil du bygge endnu en, denne gang for $2.70?"
03:38
If they said yes, we gavegav them anotheren anden one.
66
206487
1709
Hvis de sagde ja gav vi dem endnu en.
03:40
And when they finishedfærdig, we askedspurgt them,
67
208196
1302
Og når de var færdige, spurgte vi dem,
03:41
"Do you want to buildbygge anotheren anden one?" for $2.40, $2.10, and so on,
68
209498
4739
"Vil du bygge endnu en?" for $2.40, $2.10 og så videre,
03:46
untilindtil at some pointpunkt people said, "No more. It's not worthværdi it for me."
69
214237
5448
indtil folk på et tidspunkt sagde, "Ikke mere. Det er det ikke værd for mig."
03:51
This was what we calledhedder the meaningfulmeningsfuld conditiontilstand.
70
219685
2837
Det var det vi kaldte den meningsfulde betingelse.
03:54
People builtbygget one BionicleBIONICLE after anotheren anden.
71
222522
3141
Folk byggede den ene Bionicle efter den anden.
03:57
After they finishedfærdig everyhver one of them, we put them underunder the tabletabel.
72
225663
3229
Efter de blev færdige med hver eneste, satte vi dem under bordet.
04:00
And we told them that at the endende of the experimenteksperiment,
73
228892
2372
Og vi fortalte dem at vi i slutningen af eksperimentet,
04:03
we will take all these BioniclesBionicles, we will disassembledemontere them,
74
231264
3292
ville vi tage alle disse Bionicles, ville vi skille dem ad,
04:06
we will put them back in the boxeskasser, and we will use it for the nextNæste participantdeltager.
75
234556
4657
putte dem tilbage i æsken, og vi bruger dem til den næste deltager.
04:11
There was anotheren anden conditiontilstand.
76
239213
1794
Der var en anden betingelse.
04:13
This other conditiontilstand was inspiredinspireret by DavidDavid, my studentstuderende.
77
241007
4649
Den anden betingelse var inspireret af David, min studerende.
04:17
And this other conditiontilstand we calledhedder the SisyphicSisyphic conditiontilstand.
78
245656
3378
Og denne anden betingelse kaldte vi Sisyfos betingelsen.
04:21
And if you rememberHusk the storyhistorie about SisyphusSisyfos,
79
249034
2441
Og hvis man husker historien om Sisyfos,
04:23
SisyphusSisyfos was punishedstraffet by the godsguder to pushskubbe the samesamme rockklippe up a hillbakke,
80
251475
5049
Sisyfos blev straffet af guderne til at skubbe den samme sten op af bakken,
04:28
and when he almostnæsten got to the endende,
81
256524
2015
og når han næsten nåede slutningen,
04:30
the rockklippe would rollrulle over, and he would have to startStart again.
82
258539
3058
ville stenen rulle tilbage, og han skulle starte forfra.
04:33
And you can think about this as the essenceessens of doing futileforgæves work.
83
261597
5094
Og man kan se på dette som essensen af at lave forgæves arbejde.
04:38
You can imagineforestille that if he pushedskubbet the rockklippe on differentforskellige hillsbakker,
84
266691
2817
Man kan forestille sig at hvis han skubbede stenen op af forskellige bakker,
04:41
at leastmindst he would have some sensefølelse of progressfremskridt.
85
269508
2808
ville han i det mindste have en følelse af fremskridt.
04:44
AlsoOgså, if you look at prisonfængsel moviesfilm,
86
272316
2538
Derudover, hvis man ser på film der foregår i fængslet,
04:46
sometimesSommetider the way that the guardsvagter torturetortur the prisonersfanger
87
274854
3353
piner vagterne nogen gange de indsatte ved at
04:50
is to get them to diggrave a holehul
88
278207
2134
få dem til at grave et hul
04:52
and when the prisonerfangen is finishedfærdig, they askSpørg him to fillfylde the holehul back up and then diggrave again.
89
280341
4466
og når den indsatte er færdig, beder de ham om at dække hullet til, og begynde at grave igen.
04:56
There's something about this cyclicalcykliske versionversion
90
284807
2288
Der er noget ved denne cykliske version
04:59
of doing something over and over and over
91
287095
2368
af at gøre noget igen og igen og igen
05:01
that seemsser ud til to be particularlyisær demotivatingdemotiverende.
92
289463
2943
der lader til at være særlig demotiverende.
05:04
So in the secondanden conditiontilstand of this experimenteksperiment, that's exactlyNemlig what we did.
93
292406
3497
Så i den anden betingelse for eksperimentet er det præcis hvad vi gjorde.
05:07
We askedspurgt people, "Would you like to buildbygge one BionicleBIONICLE for threetre dollarsdollars?"
94
295903
5087
Vi spurgte folk, "Kunne du tænkte dig at bygge en Bionicle for tre dollars?"
05:12
And if they said yes, they builtbygget it.
95
300990
1914
Og hvis de sagde ja, byggede de den.
05:14
Then we askedspurgt them, "Do you want to buildbygge anotheren anden one for $2.70?"
96
302904
3487
Så spurgte vi dem, "Kunne du tænke dig at bygge endnu en for $2.70?"
05:18
And if they said yes, we gavegav them a newny one,
97
306391
3359
Og hvis de sagde ja, gav vi dem en ny en,
05:21
and as they were buildingbygning it,
98
309750
1965
og i takt med at de byggede den,
05:23
we tooktog aparten del the one that they just finishedfærdig.
99
311715
2868
skillede vi den ad som de lige havde færdiggjort.
05:26
And when they finishedfærdig that,
100
314583
2628
Og da de blev færdige med den,
05:29
we said, "Would you like to buildbygge anotheren anden one, this time for 30 centscent lessmindre?"
101
317211
3667
sagde vi, "Kunne du tænke dig at bygge endnu en, denne gang for 30 cent mindre?"
05:32
And if they said yes, we gavegav them the one that they builtbygget and we brokegik i stykker.
102
320878
4033
Og hvis de sagde ja, gav vi dem den de lige havde bygget og som vi skilte ad.
05:36
So this was an endlessendeløs cyclecyklus
103
324911
2300
Så dette var en endeløs cyklus
05:39
of them buildingbygning and us destroyingødelægge in frontforan of theirderes eyesøjne.
104
327211
4979
af at de byggede og vi skilte det ad foran deres øjne.
05:44
Now what happenssker when you comparesammenligne these two conditionsbetingelser?
105
332190
4153
Hvad sker der hvis man sammenligner disse to betingelser?
05:48
The first thing that happenedskete
106
336343
1086
Det første der skete
05:49
was that people builtbygget manymange more BioniclesBionicles -- they builtbygget 11 versusimod sevensyv --
107
337429
3715
var at folk byggede mange flere Bionicles -- de byggede 11 mod 7 --
05:53
in the meaningfulmeningsfuld conditiontilstand versusimod the SisyphusSisyfos conditiontilstand.
108
341144
3652
i den meningsfyldte betingelse imod Sisyfos betingelsen.
05:56
And by the way, we should pointpunkt out that this was not a bigstor meaningbetyder.
109
344796
3068
Og for øvrigt, bør vi nævne at dette ikke var af stor betydning.
05:59
People were not curinghærdning cancerKræft or buildingbygning bridgesbroer.
110
347864
2414
Folk kurerede ikke kræft eller byggede broer.
06:02
People were buildingbygning BioniclesBionicles for a few centscent.
111
350278
4105
Folk byggede Bionicles for et par cent.
06:06
And not only that, everybodyalle knewvidste that the BioniclesBionicles would be destroyedødelagt quitetemmelig soonsnart.
112
354383
5051
Og ikke nok med det, alle vidste at de Bionicles blev skilt ad temmelig hurtigt derefter.
06:11
So there was not a realægte opportunitylejlighed for bigstor meaningbetyder.
113
359434
2894
Så der var ikke rigtig en mulighed for stor betydning.
06:14
But even the smalllille meaningbetyder madelavet a differenceforskel.
114
362328
3885
Men selv den lille mening gjorde en forskel.
06:18
Now we had anotheren anden versionversion of this experimenteksperiment.
115
366213
2371
Nu havde vi en anden version af dette eksperiment.
06:20
In this other versionversion of the experimenteksperiment,
116
368584
1539
I denne anden version af eksperimentet,
06:22
we didn't put people in this situationsituation,
117
370123
2337
vi satte ikke folk i denne situation,
06:24
we just describedbeskrevet to them the situationsituation, much as I am describingbeskriver to you now,
118
372460
4419
vi beskrev bare situationen for dem, ligesom jeg beskriver den for jer nu,
06:28
and we askedspurgt them to predictforudsige what the resultresultat would be.
119
376879
3116
og vi bad dem om at forudisge hvad resultatet ville være.
06:31
What happenedskete?
120
379995
1096
Hvad skete der?
06:33
People predictedforudsagt the right directionretning but not the right magnitudestørrelsesorden.
121
381091
4051
Folk forudså den rigtige retning, men ikke den rigtige størrelsesorden.
06:37
People who were just givengivet the descriptionbeskrivelse of the experimenteksperiment
122
385142
4056
Folk der kun blev givet beskrivelsen af eksperimentet
06:41
said that in the meaningfulmeningsfuld conditiontilstand people would probablysandsynligvis buildbygge one more BionicleBIONICLE.
123
389198
4313
sagde at folk i den meningsfyldte betingelse sikkert ville bygge en Bionicle mere.
06:45
So people understandforstå that meaningbetyder is importantvigtig,
124
393511
2450
Så folk forstår at mening er vigtigt,
06:47
they just don't understandforstå the magnitudestørrelsesorden of the importancebetydning,
125
395961
2763
de forstår bare ikke størrelsesordenen af vigtigheden,
06:50
the extentgrad to whichhvilken it's importantvigtig.
126
398724
2154
i hvor stor grad det er vigtigt.
06:52
There was one other piecestykke of datadata we lookedkigget at.
127
400878
3084
Der var et andet stykke data vi kiggede efter.
06:55
If you think about it, there are some people who love LegosLegos and some people who don't.
128
403962
4918
Hvis man tænker over det, er der nogle mennesker der kan elsker Lego, og nogle der ikke gør.
07:00
And you would speculatespekulere that the people who love LegosLegos
129
408880
2082
Og man kunne spekulere at de mennesker der elsker Lego
07:02
will buildbygge more LegosLegos, even for lessmindre moneypenge,
130
410962
2582
vil bygge mere Lego, selv for færre penge,
07:05
because after all, they get more internalindre joyglæde from it.
131
413544
2934
fordi de får trods alt mere indvendig glæde af det.
07:08
And the people who love LegosLegos lessmindre will buildbygge lessmindre LegosLegos
132
416478
3305
Og de mennesker der holder mindre af Lego vil bygge mindre Lego
07:11
because the enjoymentnydelse that they deriveudlede from it is lowernederste.
133
419783
2944
fordi glæden de får af det er lavere.
07:14
And that's actuallyrent faktisk what we foundfundet in the meaningfulmeningsfuld conditiontilstand.
134
422727
2834
Og det er faktisk det vi fandt ud af i den meningsfyldte betingelse.
07:17
There was a very nicepæn correlationkorrelation betweenmellem love of LegoLEGO
135
425561
3037
Der var en meget fin korrelation mellem kærlighed til Lego
07:20
and the amountbeløb of LegosLegos people builtbygget.
136
428598
2129
og den mængde Lego som folk byggede.
07:22
What happenedskete in the SisyphicSisyphic conditiontilstand?
137
430727
2551
Hvad skete der under Sisyfos betingelsen?
07:25
In that conditiontilstand the correlationkorrelation was zeronul.
138
433278
2905
I den betingelse var korrelationen nul.
07:28
There was no relationshipforhold betweenmellem the love of LegoLEGO and how much people builtbygget,
139
436183
4441
Der var ikke noget forhold mellem kærligheden til Lego og hvor meget folk byggede,
07:32
whichhvilken suggestsforeslår to me that with this manipulationmanipulation
140
440624
2921
hvilket viser mig at man med denne manipulation
07:35
of breakingbreaking things in frontforan of people'sfolks eyesøjne,
141
443545
2366
med at skille ting ad foran folk øjne,
07:37
we basicallyi bund og grund crushedknust any joyglæde that they could get out of this activityaktivitet.
142
445911
4669
dybest set smadrede enhver glæde som de kunne få ud af denne aktivitet.
07:42
We basicallyi bund og grund eliminatedelimineret it.
143
450580
2781
Vi eliminerede det dybest set.
07:45
SoonSnart after I finishedfærdig runningløb this experimenteksperiment,
144
453361
3717
Kort efter jeg stoppede med at udføre dette eksperiment,
07:49
I wentgik to talk to a bigstor softwaresoftware companySelskab in SeattleSeattle.
145
457078
4064
tog jeg ud og talte med et stort software selskab i Seattle.
07:53
I can't tell you who they were, but they were a bigstor companySelskab in SeattleSeattle.
146
461142
3594
Jeg kan ikke fortælle jer hvem det var, men det var et stort firma i Seattle.
07:56
And this was a groupgruppe withininden for this softwaresoftware companySelskab that was put in a differentforskellige buildingbygning.
147
464736
4358
Og dette var en gruppe indenfor software firmaet der blev placeret i en anden bygning.
08:01
And they askedspurgt them to innovateinnovere and createskab the nextNæste bigstor productprodukt for this companySelskab.
148
469094
5183
Og de bad dem om at innovere og skabe det næste store produkt for dette firma.
08:06
And the weekuge before I showedviste up,
149
474277
1866
Og ugen inden jeg kom,
08:08
the CEOADMINISTRERENDE DIREKTØR of this bigstor softwaresoftware companySelskab wentgik to that groupgruppe, 200 engineersingeniører,
150
476143
4067
gik den administrerende direktør for dette store selskab hen til den gruppe, 200 ingeniører,
08:12
and canceledaflyst the projectprojekt.
151
480210
3101
og afblæste projektet.
08:15
And I stoodstod there in frontforan of 200 of the mostmest depresseddeprimeret people I've ever talkedtalte to.
152
483311
5155
Og jeg stod der foran 200 af de mest deprimerede mennesker jeg nogensinde har talt med.
08:20
And I describedbeskrevet to them some of these LegoLEGO experimentseksperimenter,
153
488466
3195
Og jeg beskrev nogle af disse Lego eksperimenter for dem,
08:23
and they said they feltfølte like they had just been throughigennem that experimenteksperiment.
154
491661
4846
og de sagde at de alle følte det som om de lige var gået igennem det eksperiment.
08:28
And I askedspurgt them, I said,
155
496507
1622
Og jeg spurgte dem, jeg sagde,
08:30
"How manymange of you now showat vise up to work latersenere than you used to?"
156
498129
3530
"Hvor mange af jer kommer nu senere på arbejde end I plejede?"
08:33
And everybodyalle raisedhævet theirderes handhånd.
157
501659
2204
Og alle rakte hånden op.
08:35
I said, "How manymange of you now go home earliertidligere than you used to?"
158
503863
2981
Jeg sagde, "Hvor mange af jer tager hjem tidligere end I plejede?"
08:38
And everybodyalle raisedhævet theirderes handhånd.
159
506844
1799
Og alle rakte hånden op.
08:40
I askedspurgt them, "How manymange of you now addtilføje not-so-kosherikke-så-kosher things to your expensebekostning reportsrapporter?"
160
508643
5866
Jeg spurgte dem, "Hvor mange af jer tilføjer ikke-helt-i-orden ting til jeres udgifts bilag?"
08:46
And they didn't really raisehæve theirderes handshænder,
161
514509
1752
Og de rakte ikke hånden op,
08:48
but they tooktog me out to dinneraftensmad and showedviste me what they could do with expensebekostning reportsrapporter.
162
516261
5624
men de tog mig med ud og spise, og de viste mig hvad de kunne gøre med udgiftsbilag.
08:53
And then I askedspurgt them, I said,
163
521885
1699
Og jeg spurgte dem, jeg sagde,
08:55
"What could the CEOADMINISTRERENDE DIREKTØR have doneFærdig to make you not as depresseddeprimeret?"
164
523584
4600
"Hvad kunne den administrerende direktør have gjort, for at gøre jer knap så deprimerede?"
09:00
And they camekom up with all kindsformer of ideasideer.
165
528184
2364
Og de kom med alle mulige ideer.
09:02
They said the CEOADMINISTRERENDE DIREKTØR could have askedspurgt them to presenttil stede to the wholehel companySelskab
166
530548
3238
De sagde at den administrerende direktør kunne have bedt dem om at fremlægge hele deres rejse
09:05
about theirderes journeyrejse over the last two yearsflere år and what they decidedbesluttede to do.
167
533786
3307
i løbet af de sidste to år for firmaet, og hvad de besluttede at gøre.
09:09
He could have askedspurgt them to think about whichhvilken aspectaspekt of theirderes technologyteknologi
168
537093
3865
Han kunne have bedt dem om at tænke på hvilket del af deres teknologi
09:12
could fitpasse with other partsdele of the organizationorganisation.
169
540958
3546
kunne passe i andre dele af organisationen.
09:16
He could have askedspurgt them to buildbygge some prototypesprototyper, some next-generationnæste generations prototypesprototyper,
170
544504
3374
Han kunne have bedt dem om at bygge nogle prototyper, nogle næste generations prototyper,
09:19
and seenset how they would work.
171
547878
1871
og se hvordan de fungerede.
09:21
But the thing is that any one of those
172
549749
1995
Men det der er ved det er, at enhver af de muligheder
09:23
would requirekræve some effortindsats and motivationmotivering.
173
551744
2967
kræver nogen indsats og motivation.
09:26
And I think the CEOADMINISTRERENDE DIREKTØR basicallyi bund og grund did not understandforstå the importancebetydning of meaningbetyder.
174
554711
4153
Og jeg tror den administrerende direktør dybest set ikke forstod betydningen af mening.
09:30
If the CEOADMINISTRERENDE DIREKTØR, just like our participantsdeltagere,
175
558864
2264
Hvis den administrerende direktør, ligesom vores deltagere,
09:33
thought the essenceessens of meaningbetyder is unimportantuvæsentlige,
176
561128
3101
mente at essensen af mening er ubetydelig,
09:36
then he [wouldn'tville ikke] careomsorg.
177
564229
1357
så ville han være ligeglad.
09:37
And he would tell them, "At the momentøjeblik I directedrettet you in this way,
178
565586
2965
Og han sagde til dem, "På det tidspunkt dirigerede jeg jer denne vej,
09:40
and now that I am directinglede you in this way,
179
568551
1602
og nu dirigerer jeg jer denne vej,
09:42
everything will be okay."
180
570153
1960
det skal nok gå det hele.
09:44
But if you understoodforstået how importantvigtig meaningbetyder is,
181
572113
2548
Men hvis man forstår hvor vigtigt mening er,
09:46
then you would figurefigur out that it's actuallyrent faktisk importantvigtig
182
574661
2417
så ville man se at det faktisk er vigtigt
09:49
to spendbruge some time, energyenergi and effortindsats
183
577078
1883
at bruge noget tid, energi og umage
09:50
in getting people to careomsorg more about what they're doing.
184
578961
3435
på at få folk til at bekymre sig mere om hvad de laver.
09:54
The nextNæste experimenteksperiment was slightlyen anelse differentforskellige.
185
582396
2708
Den næste eksperiment var lidt anderledes.
09:57
We tooktog a sheetark of paperpapir with randomtilfældig lettersbreve,
186
585104
2657
Vi tog et ark papir med tilfældige bogstaver,
09:59
and we askedspurgt people to find pairspar of lettersbreve that were identicalidentisk nextNæste to eachhver other.
187
587761
4471
og vi bad folk om at finde bogstav par der var identiske ved siden af hinanden.
10:04
That was the taskopgave.
188
592232
1148
Det ar opgaven.
10:05
And people did the first sheetark.
189
593380
1383
Og folk lavede det første ark.
10:06
And then we askedspurgt them if they wanted to do the nextNæste sheetark for a little bitbit lessmindre moneypenge
190
594763
3060
Og så spurgte vi dem om de kunne lave det næste ark for lidt færre penge,
10:09
and the nextNæste sheetark for a little bitbit lessmindre moneypenge, and so on and so forthfrem.
191
597823
2958
og den næste for lidt færre penge, og så videre og så videre.
10:12
And we had threetre conditionsbetingelser.
192
600781
1883
Og vi havde tre betingelser.
10:14
In the first conditiontilstand, people wroteskrev theirderes namenavn on the sheetark,
193
602664
3688
I den første betingelse, skrev folk deres navn på et ark,
10:18
foundfundet all the pairspar of lettersbreve, gavegav it to the experimenterforsøgslederen.
194
606352
3678
fandt alle bogstav parrene, gav det til undersøgeren.
10:22
The experimenterforsøgslederen would look at it, scanScan it from toptop to bottombund,
195
610030
3966
Undersøgeren kiggede på det, skannede det ovenfra og ned,
10:25
say "uh huh" and put it on the pilebunke nextNæste to them.
196
613996
4150
sagde "uh huh" og lagde det i stakken ved siden af sig.
10:30
In the secondanden conditiontilstand, people did not writeskrive theirderes namenavn on it.
197
618146
3699
I det andet forhold, skrev folk ikke deres navn på det.
10:33
The experimenterforsøgslederen lookedkigget at it,
198
621845
2218
Undersøgeren kiggede på det,
10:36
tooktog the sheetark of paperpapir, did not look at it, did not scanScan it,
199
624063
3133
tog endnu et ark papir, kiggede ikke på det, skannede det ikke,
10:39
and simplyganske enkelt put it on the pilebunke of pagessider.
200
627196
3599
og lagde det bare i stakken af sider.
10:42
So you take a piecestykke, you just put it on the sideside.
201
630795
2652
Så man tager et stykke, man lægger det bare til side.
10:45
And in the thirdtredje conditiontilstand,
202
633447
1146
Og i det tredje forhold,
10:46
the experimenterforsøgslederen got the sheetark of paperpapir and directlydirekte put it into a shreddershredder.
203
634593
8378
fik undersøgeren papirarket og puttede det direkte i en makulatur.
10:54
What happenedskete in those threetre conditionsbetingelser?
204
642971
2817
Hvad skete der med de tre forhold?
10:57
In this plotgrund I'm showingviser you at what paybetale ratesats people stoppedholdt op.
205
645788
4432
I dette diagram viser jeg jer ved hvilken betaling folk stoppede.
11:02
So lowlav numbersnumre mean that people workedarbejdet harderhårdere. They workedarbejdet for much longerlængere.
206
650220
4518
Lave tal betyder at folk arbejdede hårdere. De arbejdede meget længere.
11:06
In the acknowledgedanerkendt conditiontilstand, people workedarbejdet all the way down to 15 centscent.
207
654738
4916
I det anerkendende forhold, arbejdede folk helt ned til 15 cent.
11:11
At 15 centscent perom pageside, they basicallyi bund og grund stoppedholdt op these effortsindsats.
208
659654
3744
Ved 15 cent per side, stoppede de dybest set med deres anstrengelser.
11:15
In the shreddershredder conditiontilstand, it was twiceto gange as much -- 30 centscent perom sheetark.
209
663398
4755
I makulatur forholdet, var det dobbelt så meget -- 30 cent per side.
11:20
And this is basicallyi bund og grund the resultresultat we had before.
210
668153
2173
Og det er dybest set det resultat vi havde før.
11:22
You shredsønderdele people'sfolks effortsindsats, outputproduktion,
211
670326
3478
Man makulerer folks anstrengelser, resultater,
11:25
you get them not to be as happylykkelig with what they're doing.
212
673804
2499
man får dem til at blive mindre glade med det de laver.
11:28
But I should pointpunkt out, by the way,
213
676303
1535
Men jeg bør pointere, for øvrigt,
11:29
that in the shreddershredder conditiontilstand, people could have cheatedsnydt.
214
677838
2965
at i makulatur forholdet, kunne folk have snydt.
11:32
They could have doneFærdig not so good work,
215
680803
2181
De kunne have lavet et mindre godt stykke arbejde,
11:34
because they realizedgik op for that people were just shreddingmakulering it.
216
682984
2503
fordi de blev klar over at folk bare makulerede det.
11:37
So maybe the first sheetark you would do good work,
217
685487
1867
Så måske gør man et godt stykke arbejde med det første ark,
11:39
but then you see nobodyingen is really testingtest it,
218
687354
1919
men så ser man at der ikke er nogen der retter det,
11:41
so you would do more and more and more.
219
689273
2195
så man kan lave, flere og flere og flere.
11:43
So in factfaktum, in the shreddershredder conditiontilstand,
220
691468
1562
Faktisk, i makulatur forholdet,
11:45
people could have submittedindsendt more work and gottenfået more moneypenge
221
693030
2874
kunne folk have afleveret mere arbejde og fået flere penge
11:47
and put lessmindre effortindsats into it.
222
695904
2419
og gjort sig mindre umagen.
11:50
But what about the ignoredignoreret conditiontilstand?
223
698323
2147
Men hvad med det ignorerende forhold?
11:52
Would the ignoredignoreret conditiontilstand be more like the acknowledgedanerkendt or more like the shreddershredder,
224
700470
3513
Ville det ignorerende forhold være mere ligesom det anerkendende eller mere ligesom med makulaturen,
11:55
or somewhereet eller andet sted in the middlemidten?
225
703983
2019
eller et sted midt i mellem?
11:58
It turnsdrejninger out it was almostnæsten like the shreddershredder.
226
706002
3356
Det viser sig, at det var næsten magen til makulaturen.
12:01
Now there's good newsnyheder and baddårlig newsnyheder here.
227
709358
2807
Nu er der godt nyt og der er dårligt nyt.
12:04
The baddårlig newsnyheder is that ignoringignorere the performanceydeevne of people
228
712165
4635
Den dårlige nyhed er, at ignorere andre folks præstation
12:08
is almostnæsten as baddårlig as shreddingmakulering theirderes effortindsats in frontforan of theirderes eyesøjne.
229
716800
4500
er næsten lige så slemt som at makulere deres indsats for deres øjnene.
12:13
IgnoringIgnorerer getsfår you a wholehel way out there.
230
721300
3750
At ignorere får en næsten helt derud.
12:17
The good newsnyheder is that by simplyganske enkelt looking at something that somebodyen eller anden has doneFærdig,
231
725050
4400
Den gode nyhed er, at ved bare at kigge på noget som nogen har lavet,
12:21
scanningscanning it and sayingordsprog "uh huh,"
232
729450
2215
skimme det og sige "uh huh,"
12:23
that seemsser ud til to be quitetemmelig sufficienttilstrækkelig
233
731665
1404
det lader til at være ganske tilstrækkeligt
12:25
to dramaticallydramatisk improveforbedre people'sfolks motivationsmotivationer.
234
733069
3243
til dramatisk at forbedre folks motivationer.
12:28
So the good newsnyheder is that addingtilføjer motivationmotivering doesn't seemsynes to be so difficultsvært.
235
736312
5481
Så den gode nyhed er at det ser ud til det ikke er svært at give motivation.
12:33
The baddårlig newsnyheder is that eliminatingeliminere motivationsmotivationer
236
741793
2297
Den dårlige nyhed er, at eliminere motivationer
12:36
seemsser ud til to be incrediblyutroligt easylet,
237
744090
1775
ser ud til at være utrolig nemt,
12:37
and if we don't think about it carefullyomhyggeligt, we mightmagt overdooverdrive it.
238
745865
3691
og hvis vi ikke tænker forsigtigt over det, overdriver vi det måske.
12:41
So this is all in termsbetingelser of negativenegativ motivationmotivering
239
749556
3485
Dette er alt sammen med hensyn til de negative motivationer
12:45
or eliminatingeliminere negativenegativ motivationmotivering.
240
753041
2883
eller at eliminere de negative motivationer.
12:47
The nextNæste parten del I want to showat vise you is something about the positivepositiv motivationmotivering.
241
755924
4490
Den næste del jeg vil vise jer er noget om de positive motivationer.
12:52
So there is a storebutik in the U.S. calledhedder IKEAIKEA.
242
760414
4128
Her er der en forretning i USA der hedder IKEA.
12:56
And IKEAIKEA is a storebutik with kindvenlig of okay furnituremøbel that takes a long time to assemblesamle.
243
764542
6848
Og IKEA er en forretning med møbler der er okay, som er svære at samle.
13:03
(LaughterLatter)
244
771390
1950
(Latter)
13:05
And I don't know about you, but everyhver time I assemblesamle one of those,
245
773340
2840
Og jeg ved ikke med jer, men hver gang jeg samler en af dem,
13:08
it takes me much longerlængere, it's much more effortfuleffortful, it's much more confusingforvirrende.
246
776180
4086
tager det meget længere tid, det kræver langt flere anstrengelser, det er meget mere forvirrende.
13:12
I put things in the wrongforkert way.
247
780266
2920
Jeg samler det på den forkerte måde.
13:15
I can't say enjoygod fornøjelse those piecesstykker.
248
783186
2604
Jeg kan ikke sige at jeg nyder delene.
13:17
I can't say I enjoygod fornøjelse the processbehandle.
249
785790
3250
Jeg kan ikke sige at jeg nyder processen.
13:21
But when I finishAfslut it, I seemsynes to like those IKEAIKEA piecesstykker of furnituremøbel
250
789040
3863
Men når jeg færdiggør det, er det som om jeg bedre kan lide de IKEA møbler
13:24
more than I like other onesdem.
251
792903
2371
end nogen af de andre.
13:27
And there's an oldgammel storyhistorie about cakekage mixesmix.
252
795274
4372
Og der er en gammel historie om miksere.
13:31
So when they startedstartede cakekage mixesmix in the '40s,
253
799646
3028
Da de begyndte at lave bland-selv kagemix tilbage i 40'erne,
13:34
they would take this powderpulver and they would put it in a boxboks,
254
802674
3815
tog de dette pulver og de puttede det i en æske,
13:38
and they would askSpørg housewiveshusmødre to basicallyi bund og grund pourhælde it in, stirrør some watervand in it,
255
806489
4439
og de bad husfruer dybest set om at hælde det i, tilsætte noget vand,
13:42
mixblande it, put it in the ovenovn, and -- voilavoila! -- you had cakekage.
256
810928
4512
blande det, sætte det i ovnen, og -- viola! -- man havde kage.
13:47
But it turnsdrejninger out they were very unpopularupopulær.
257
815440
2199
Men det viser sig at de var meget upopulære.
13:49
People did not want them.
258
817639
1785
Folk ville ikke have det.
13:51
And they thought about all kindsformer of reasonsgrunde for that.
259
819424
2299
Og de tænkte på alle mulige årsager til det.
13:53
Maybe the tastesmag was not good.
260
821723
1433
Måske var smagen ikke god.
13:55
No, the tastesmag was great.
261
823156
1500
Nej, smagen var fantastisk.
13:56
What they figuredregnede out was that there was not enoughnok effortindsats involvedinvolveret.
262
824656
5024
Det de fandt frem til var, at der ikke krævede en stor nok indsats.
14:01
It was so easylet that nobodyingen could servetjene cakekage to theirderes guestsgæster
263
829680
3401
Det var så nemt at inden kunne servere kagen for deres gæster
14:05
and say, "Here is my cakekage."
264
833081
2308
og sige, "Her er min kage."
14:07
No, no, no, it was somebodyen eller anden else'sellers er cakekage.
265
835389
1569
Nej, nej, nej, det var en andens kage.
14:08
It was as if you boughtkøbt it in the storebutik.
266
836958
2015
Det var som om man havde købt den i supermarkedet.
14:10
It didn't really feel like your ownegen.
267
838973
2411
Det føltes ikke som ens egen.
14:13
So what did they do?
268
841384
1659
Hvad gjorde de så?
14:15
They tooktog the eggsæg and the milkmælk out of the powderpulver.
269
843043
3667
De tog æg og mælk ud af pulveret.
14:18
(LaughterLatter)
270
846710
1353
(Latter)
14:20
Now you had to breakpause the eggsæg and addtilføje them.
271
848063
3841
Nu skulle man slå æggene ud og tilføje dem.
14:23
You had to measuremåle the milkmælk and addtilføje it, mixingblande it.
272
851904
2970
Man skulle afmåle mælk og tilføje det og blande det.
14:26
Now it was your cakekage. Now everything was fine.
273
854874
2815
Nu var det ens egen kage. Nu var det hele fint.
14:29
(ApplauseBifald)
274
857689
9586
(Bifald)
14:39
Now I think a little bitbit like the IKEAIKEA effecteffekt,
275
867275
2768
Nu tror jeg det er lidt ligesom IKEA effekten,
14:42
by getting people to work harderhårdere,
276
870043
1966
ved at få folk til at arbejde hårdere,
14:44
they actuallyrent faktisk got them to love what they're doing to a higherhøjere degreegrad.
277
872009
3753
fik de dem faktisk til at elske det de lavede i højere grad.
14:47
So how do we look at this questionspørgsmål experimentallyeksperimentelt?
278
875762
3022
Så hvordan ser vi på dette spørgsmål eksperimentelt?
14:50
We askedspurgt people to buildbygge some origamiorigami.
279
878784
2439
Vi bad folk om at bygge noget origami.
14:53
We gavegav them instructionsinstruktioner on how to createskab origamiorigami,
280
881223
2853
Vi gav dem instruktioner på hvordan de skulle skabe origami,
14:56
and we gavegav them a sheetark of paperpapir.
281
884076
1686
og vi gav dem et ark papir.
14:57
And these were all novicesnybegyndere, and they builtbygget something that was really quitetemmelig uglygrim --
282
885762
4314
Og dette var alle nybegyndere, og de byggede noget der faktisk var temmelig grimt --
15:02
nothing like a frogfrø or a cranekran.
283
890076
2667
ikke noget som en frø eller en trane.
15:04
But then we told them, we said, "Look, this origamiorigami really belongshører til to us.
284
892743
3532
Men så fortalte vi dem, vi sagde, "Se, denne origami er faktisk vores.
15:08
You workedarbejdet for us, but I'll tell you what, we'llgodt sellsælge it to you.
285
896275
2817
Du arbejdede for os, men hør engang, vi vil sælge den til dig.
15:11
How much do you want to paybetale for it?"
286
899092
2135
Hvor meget vil du betale for den?"
15:13
And we measuredmålt how much they were willingvillig to paybetale for it.
287
901227
2983
Og vi målte hvor meget de var villige til at betale for det.
15:16
And we had two typestyper of people.
288
904210
1973
Og vi havde to typer mennesker.
15:18
We had the people who builtbygget it,
289
906183
1927
Vi havde menneskene der byggede den,
15:20
and we had the people who did not buildbygge it and just lookedkigget at it as externalekstern observersobservatører.
290
908110
4914
og vi havde de mennesker der ikke byggede den og bare kiggede på det udefra som observatører.
15:25
And what we foundfundet was that the buildersbygherrer thought
291
913024
2404
Og det vi fandt ud af var at dem der byggede det mente
15:27
that these were beautifulsmuk piecesstykker of origamiorigami,
292
915428
3514
at dette var smukke origami stykker,
15:30
and they were willingvillig to paybetale for them fivefem timesgange more
293
918942
2539
og de var villige til at betale fem gange mere for dem
15:33
than the people who just evaluatedevalueret them externallyeksternt.
294
921481
3158
end de mennesker der bare bedømte dem udefra.
15:36
Now you could say, if you were a builderBuilder,
295
924639
3025
Man kunne sige, at hvis man var bygger,
15:39
do you think that, "Oh, I love this origamiorigami, but I know that nobodyingen elseandet would love it?"
296
927664
6439
tænker man at, "Åh, jeg elsker dette origami, men jeg ved at ingen andre ville holde af det?"
15:46
Or do you think, "I love this origamiorigami, and everybodyalle elseandet will love it as well?"
297
934103
5694
Eller tænker man, "Jeg elsker dette origami, og alle andre vil også elske det?"
15:51
WhichSom one of those two is correctkorrekt?
298
939797
2469
Hvilken af de to er korrekte?
15:54
TurnsVender out the buildersbygherrer not only lovedelskede the origamiorigami more,
299
942266
3157
Det viser sig at byggerne ikke kun elskede origamien mere,
15:57
they thought that everybodyalle would see the worldverden in theirderes viewudsigt.
300
945423
3498
de mente også at alle ville se verden ud fra deres synspunkt.
16:00
They thought everybodyalle elseandet would love it more as well.
301
948921
3021
De mente at alle andre også ville holde mere af det.
16:03
In the nextNæste versionversion we triedforsøgt to do the IKEAIKEA effecteffekt.
302
951942
3052
I den næste version prøvede vi at skabe IKEA effekten.
16:06
We triedforsøgt to make it more difficultsvært.
303
954994
1799
Vi prøvede at gøre det sværere.
16:08
So for some people we gavegav the samesamme taskopgave.
304
956793
2910
For nogle mennesker gav vi dem den samme opgave.
16:11
For some people we madelavet it harderhårdere by hidingskjule the instructionsinstruktioner.
305
959703
4022
For nogle mennesker gjorde vi det sværere ved at gemme instruktionerne.
16:15
At the toptop of the sheetark, we had little diagramsdiagrammer of how do you foldfolde origamiorigami.
306
963725
4272
I toppen af arket, havde vi et lille diagram over hvordan man folder origamien.
16:19
For some people we just eliminatedelimineret that.
307
967997
2746
Hos nogle mennesker fjernede vi det bare.
16:22
So now this was tougherhårdere. What happenedskete?
308
970743
2959
Så nu blev det sværere. Hvad skete der?
16:25
Well in an objectiveobjektiv way, the origamiorigami now was ugliergrimmere, it was more difficultsvært.
309
973702
5907
Jamen objektivt set, blev origamien nu grimmere, det var sværere.
16:31
Now when we lookedkigget at the easylet origamiorigami,
310
979609
2102
Da vi nu kiggede på den nemme origami,
16:33
we saw the samesamme thing: BuildersBygherrer lovedelskede it more, evaluatorsEvaluatorerne lovedelskede it lessmindre.
311
981711
4392
så vi den samme ting: Byggere der elskede det mere, evaulatorer der elskede det mindre.
16:38
When you lookedkigget at the hardhårdt instructionsinstruktioner,
312
986103
2161
Når man så på de svære instruktioner,
16:40
the effecteffekt was largerstørre.
313
988264
2930
var effekten større.
16:43
Why? Because now the buildersbygherrer lovedelskede it even more.
314
991194
5078
Hvorfor? Fordi nu elskede byggerne det endnu mere.
16:48
They put all this extraekstra effortindsats into it.
315
996272
2654
De gjorde sig ekstra umage med det.
16:50
And evaluatorsEvaluatorerne? They lovedelskede it even lessmindre.
316
998926
4098
Og dem der evaluerede? De elskede det endnu mindre.
16:55
Because in realityvirkelighed it was even ugliergrimmere than the first versionversion.
317
1003024
4405
Fordi det i virkeligheden var endnu grimmere end den første version.
16:59
Of courseRute, this tellsfortæller you something about how we evaluatevurdere things.
318
1007429
5097
Selvfølgelig fortæller dette en noget om hvordan vi evaluerer ting.
17:04
Now think about kidsbørn.
319
1012526
2205
Tænk på børn.
17:06
ImagineForestil dig I askedspurgt you, "How much would you sellsælge your kidsbørn for?"
320
1014731
4414
Forestil at jeg spurgte jer, "Hvor meget vil du sælge dine børn for?"
17:11
Your memorieserindringer and associationsforeninger and so on.
321
1019145
2635
Ens minder og ens associationer og så videre.
17:13
MostDe fleste people would say for a lot, a lot of moneypenge --
322
1021780
3423
De fleste mennesker ville sige for mange, mange penge --
17:17
on good daysdage.
323
1025203
1836
på gode dage.
17:19
(LaughterLatter)
324
1027039
1264
(Latter)
17:20
But imagineforestille this was slightlyen anelse differentforskellige.
325
1028303
1768
Men forestil jer at dette var lidt anderledes.
17:22
ImagineForestil dig if you did not have your kidsbørn,
326
1030071
1579
Forestil jer at I ikke havde jeres børn,
17:23
and one day you wentgik to the parkparkere and you metmødte some kidsbørn,
327
1031650
3334
og en dag gik man ned i parken og man mødte nogle børn,
17:26
and they were just like your kidsbørn.
328
1034984
1237
og de var ligesom ens egne børn.
17:28
And you playedspillet with them for a few hourstimer.
329
1036221
1721
Og man legede med dem i et par timer.
17:29
And when you were about to leaveforlade, the parentsforældre said,
330
1037942
2220
Og da man skulle til at gå, sagde forældrene,
17:32
"Hey, by the way, just before you leaveforlade, if you're interestedinteresseret, they're for salesalg."
331
1040162
4130
"Hey, forresten, lige inden du går, hvis du er interesseret, så er de til salg."
17:36
(LaughterLatter)
332
1044292
2273
(Latter)
17:38
How much would you paybetale for them now?
333
1046565
2859
Hvor meget ville man betale for dem nu?
17:41
MostDe fleste people say not that much.
334
1049424
2500
De fleste mennesker ville nok sige ikke så meget.
17:43
And this is because our kidsbørn are so valuableværdifuld,
335
1051924
4819
Og dette er fordi vores børn er så værdifulde,
17:48
not just because of who they are,
336
1056743
2065
ikke kun på grund af dem de er,
17:50
but because of us, because they are so connectedforbundet to us
337
1058808
3908
men på grund af os, fordi de er så forbundet med os
17:54
and because of the time and connectionforbindelse.
338
1062716
2268
og på grund af tiden og forbindelsen.
17:56
And by the way, if you think that IKEAIKEA instructionsinstruktioner are not good,
339
1064984
3258
Og for resten, hvis man mener at IKEA brugsvejledningen ikke er god,
18:00
think about the instructionsinstruktioner that come with kidsbørn.
340
1068242
1919
så tænk på brugsvejledningen der følger med børn.
18:02
Those are really toughsej.
341
1070161
1237
Den er virkelig svær.
18:03
(LaughterLatter)
342
1071398
1074
(Latter)
18:04
By the way, these are my kidsbørn, whichhvilken, of courseRute, are wonderfulvidunderlig and so on.
343
1072472
4480
For øvrigt, så er dette mine børn, som, selvfølgelig, er vidunderlige og så videre.
18:08
WhichSom comeskommer to tell you one more thing,
344
1076952
1948
Hvilket fortæller en endnu en ting,
18:10
whichhvilken is, much like our buildersbygherrer,
345
1078900
2316
som er, ligesom byggerne,
18:13
when they look at the creaturevæsen of theirderes creationskabelse,
346
1081216
3745
når de ser på deres egen skabelse,
18:16
we don't see that other people don't see things our way.
347
1084961
4741
ser vi ikke at andre mennesker ikke ser det på vores måde.
18:21
Let me say one last commentkommentar.
348
1089702
3131
Lad mig give en sidste kommentar.
18:24
If you think about AdamAdam SmithSmith versusimod KarlKarl MarxMarx,
349
1092833
3397
Hvis man tænker på Adam Smith versus Karl Marx,
18:28
AdamAdam SmithSmith had the very importantvigtig notionbegreb of efficiencyeffektivitet.
350
1096230
4116
havde Adam Smith en meget vigtig ide om effektivitet.
18:32
He gavegav an exampleeksempel of a pinpin factoryfabrik.
351
1100346
2834
Han gav et eksempel på en nåle fabrik.
18:35
He said pinsPins have 12 differentforskellige stepstrin,
352
1103180
3265
Han sagde at nåle har 12 forskellige trin,
18:38
and if one personperson does all 12 stepstrin, productionproduktion is very lowlav.
353
1106445
4117
og hvis en person laver alle 12 trin, er produktionen meget lav.
18:42
But if you get one personperson to do steptrin one
354
1110562
2500
Men hvis man får en person til at lave trin et
18:45
and one personperson to do steptrin two and steptrin threetre and so on,
355
1113062
2403
og en person til at lave trin to og trin tre og så videre,
18:47
productionproduktion can increaseøge tremendouslyuhyre.
356
1115465
2798
kan produktionen stige enormt.
18:50
And indeedJa, this is a great exampleeksempel and the reasongrund for the IndustrialIndustrielle RevolutionRevolution and efficiencyeffektivitet.
357
1118263
5534
Og bestemt, dette er et fantastisk eksempel og grunden til den industrielle revolution og effektivitet.
18:55
KarlKarl MarxMarx, on the other handhånd,
358
1123797
2083
Karl Marx, på den anden side,
18:57
said that the alienationfremmedgørelse of laborarbejdskraft is incrediblyutroligt importantvigtig
359
1125880
3301
sagde at fremmedgørelsen af arbejde er utrolig vigtig
19:01
in how people think about the connectionforbindelse to what they are doing.
360
1129181
3604
i hvordan mennesker tænker på deres forbindelse med det de gør.
19:04
And if you make all 12 stepstrin, you careomsorg about the pinpin.
361
1132785
3294
Og hvis man laver alle 12 trin, bekymrer man sig om nålen.
19:08
But if you make one steptrin everyhver time, maybe you don't careomsorg as much.
362
1136079
3824
Men hvis man laver et skridt hver gang, bekymrer man sig måske ikke lige så meget.
19:11
And I think that in the IndustrialIndustrielle RevolutionRevolution,
363
1139903
2883
Og jeg mener at i den industrielle revolution,
19:14
AdamAdam SmithSmith was more correctkorrekt than KarlKarl MarxMarx,
364
1142786
3344
havde Adam Smith mere ret end Karl Marx,
19:18
but the realityvirkelighed is that we'vevi har switchedskiftede
365
1146130
2817
men virkeligheden er at vi er skiftet
19:20
and now we're in the knowledgeviden economyøkonomi.
366
1148947
2366
og nu lever vi i en videns økonomi.
19:23
And you can askSpørg yourselfdig selv, what happenssker in a knowledgeviden economyøkonomi?
367
1151313
2733
Og man kan spørge sig selv, hvad sker der i en videns økonomi?
19:26
Is efficiencyeffektivitet still more importantvigtig than meaningbetyder?
368
1154046
3418
Er effektivitet stadig mere vigtig end mening?
19:29
I think the answersvar is no.
369
1157464
1582
Jeg mener svaret er nej.
19:31
I think that as we movebevæge sig to situationssituationer
370
1159046
2167
Jeg mener, at i takt med at vi flytter til situationer
19:33
in whichhvilken people have to decidebeslutte on theirderes ownegen
371
1161213
2983
hvor mennesker selv skal beslutte
19:36
about how much effortindsats, attentionopmærksomhed, caringomsorgsfuld, how connectedforbundet they feel to it,
372
1164196
3788
om hvor meget umage, opmærksomhed, omsorg, hvor forbundet de føler sig med det,
19:39
are they thinkingtænker about laborarbejdskraft on the way to work and in the showerbruser and so on,
373
1167984
4050
tænker de på arbejdet på vej på arbejde og i brusebadet og så videre,
19:44
all of a suddenpludselig MarxMarx has more things to say to us.
374
1172034
4459
og pludselig har Marx flere ting at fortælle os.
19:48
So when we think about laborarbejdskraft, we usuallysom regel think about motivationmotivering and paymentbetaling as the samesamme thing,
375
1176493
4937
Når vi tænker på arbejde, tænker vi typisk på motivation og betaling som den samme ting,
19:53
but the realityvirkelighed is that we should probablysandsynligvis addtilføje all kindsformer of things to it --
376
1181430
3758
men virkeligheden er at vi nok burde tilføje alle mulige ting til det --
19:57
meaningbetyder, creationskabelse, challengesudfordringer, ownershipejendomsret, identityidentitet, pridestolthed, etcetc.
377
1185188
4355
mening, skabelse, udfordringer, ejeskab, identitet, stolthed, osv.
20:01
And the good newsnyheder is that if we addedtilsat all of those componentskomponenter and thought about them,
378
1189543
4307
Og den gode nyhed er at hvis vi tilføjede alle de komponenter og tænkte over dem,
20:05
how do we createskab our ownegen meaningbetyder, pridestolthed, motivationmotivering,
379
1193850
3398
hvordan vi skaber vores egen mening, stolthed, motivation,
20:09
and how do we do it in our workplacearbejdsplads and for the employeesmedarbejdere,
380
1197248
3433
og hvordan vi gør det på arbejdspladsen og for de ansatte,
20:12
I think we could get people to bothbegge be more productiveproduktiv and happiergladere.
381
1200681
3823
mener jeg vi kunne få folk til at være både mere produktive og mere glade.
20:16
Thank you very much.
382
1204504
1680
Mange tak.
20:18
(ApplauseBifald)
383
1206184
1800
(Bifald)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Dan Ariely - Behavioral economist
The dismal science of economics is not as firmly grounded in actual behavior as was once supposed. In "Predictably Irrational," Dan Ariely told us why.

Why you should listen

Dan Ariely is a professor of psychology and behavioral economics at Duke University and a founding member of the Center for Advanced Hindsight. He is the author of the bestsellers Predictably IrrationalThe Upside of Irrationality, and The Honest Truth About Dishonesty -- as well as the TED Book Payoff: The Hidden Logic that Shapes Our Motivations.

Through his research and his (often amusing and unorthodox) experiments, he questions the forces that influence human behavior and the irrational ways in which we often all behave.

More profile about the speaker
Dan Ariely | Speaker | TED.com