ABOUT THE SPEAKER
Jessica Ladd - Founder and CEO, Callisto
Jessica Ladd is using technology to combat sexual assault, empower survivors and advance justice.

Why you should listen

Jessica Ladd is the founder and CEO of Callisto, formerly Sexual Health Innovations, and a TED Fellow. She has been honored as a fearless changemaker by the Case Foundation, an emerging innovator by Ashoka and American Express, and as the Civic Hacker of the Year by Baltimore Innovation Week.

Before founding Sexual Health Innovations, Ladd worked in the White House Office of National AIDS Policy as a public policy associate at The AIDS Institute and as a sexual health educator and researcher for a variety of organizations. She also founded The Social Innovation Lab in Baltimore and a chapter of FemSex at Pomona College. She received her Masters in Public Health at Johns Hopkins and her BA in Public Policy/Human Sexuality at Pomona College. She left a PhD program in infectious disease epidemiology at Johns Hopkins in order to pursue work at Sexual Health Innovations full-time.

Ladd has created a platform, Callisto, for survivors of sexual assault to electronically document and report what happened to them. The platform helps identify serial sexual offenders, allowing victims to either (1) directly report to an institution or (2) store their identity in escrow and only release it to an institution if another victim names the same assailant.

More profile about the speaker
Jessica Ladd | Speaker | TED.com
TED2016

Jessica Ladd: The reporting system that sexual assault survivors want

Jessica Ladd: Anmeldelsessystemet som ofre til seksuelle overfald ønsker

Filmed:
1,479,910 views

Vi behøver ikke leve i en verden, hvor 99% af voldtægtsmænd slipper afsted med det, siger TED Fellow Jessica Ladd. Med Callisto, en ny platform for universitetsstuderende til at indgive seksuelle overfald fortroligt, hjælper Ladd ofre med at få den støtte og retfærdighed, som de fortjener, samtidig med at hun respekterer deres privatliv. "Vi kan skabe en verden, hvor der er et ægte præventiv til at krænke et andet menneskes rettigheder," siger hun.
- Founder and CEO, Callisto
Jessica Ladd is using technology to combat sexual assault, empower survivors and advance justice. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
HannahHannah is excitedbegejstret to be going to collegekollegium.
0
1520
3416
Hannah er spændt på,
at begynde på universitetet.
00:16
She couldn'tkunne ikke wait
to get out of her parents'forældres househus,
1
4960
2776
Hun kunne ikke vente med,
at komme ud af sine forældres hus
00:19
to provebevise to them that she's an adultvoksen,
2
7760
2016
for at vise over for dem,
at hun er voksen,
00:21
and to provebevise to her newny friendsvenner
that she belongshører til.
3
9800
2680
og for at vise over for sine venner,
at hun hører til.
00:25
She headshoveder to a campusuniversitetsområde partyparti
4
13360
1576
Hun tager afsted til fest,
00:26
where she seesser a guy
that she has a crushknuse on.
5
14960
2536
hvor hun møder en fyr,
som hun er lun på.
00:29
Let's call him MikeMike.
6
17520
1360
Lad os sige han hedder Mike.
00:32
The nextNæste day, HannahHannah wakesvågner up
with a poundingdunkende headachehovedpine.
7
20440
4080
Den næste dag vågner Hannah op
med en dunkende hovedpine.
00:37
She can only rememberHusk
the night in flashesblinker.
8
25280
2680
Hun kan kun huske aftenen i brudstykker.
00:40
But what she does rememberHusk is
9
28480
1696
Men hvad hun kan huske er,
00:42
throwingkaste up in the hallhal
outsideuden for Mike'sMikes roomværelse
10
30200
2840
at kaste op i opgangen
udenfor Mikes værelse
00:46
and staringstirre at the wallvæg silentlytavst
while he was insideinde her,
11
34440
3096
og stirre lydløst ind i væggen,
mens han var inden i hende,
00:49
wantingønsker it to stop,
12
37560
1280
ønsker at det skal stoppe,
00:51
then shakilyshakily stumblingsnublende home.
13
39520
1960
og så stumple rystende hjemad.
00:54
She doesn't feel good about what happenedskete,
14
42856
2000
Hun har det ikke godt med hvad der skete,
00:56
but she thinkstænker, "Maybe this is just
what sexkøn in collegekollegium is?"
15
44880
3720
men hun tænker:
"Måske er det bare sådan at sex er her?"
01:01
One in fivefem womenKvinder and one in 13 menherrer
will be sexuallyseksuelt assaultedoverfaldet
16
49840
4216
En ud af fem kvinder og en ud af 13 mænd
vil blive seksuelt overfaldet
01:06
at some pointpunkt duringi løbet af theirderes collegekollegium careerkarriere
in the UnitedUnited StatesStater.
17
54080
4120
på et eller andet tidspunkt
i deres universitetskarriere i USA.
01:11
LessMindre than 10 percentprocent will ever reportrapport
theirderes assaultoverfald to theirderes schoolskole
18
59520
4416
Mindre end 10 procent vil nogensinde
rapportere overgrebene til deres skoler
01:15
or to the policepoliti.
19
63960
1496
eller til politiet.
01:17
And those who do, on averagegennemsnit,
wait 11 monthsmåneder to make the reportrapport.
20
65480
4920
Og de som gør venter gennemsnitligt
11 måneder før de rapporterer det.
01:24
HannahHannah initiallyi første omgang just feelsføles like dealingbeskæftiger
with what happenedskete on her ownegen.
21
72040
3696
Hannah har i starten mest lyst til selv,
at håndtere hvad der skete med hende.
01:27
But when she seesser MikeMike
takingtager girlspiger home from partiesparter,
22
75760
2576
Men når hun ser Mike,
tage piger med hjem fra fester
01:30
she's worriedbekymret about them.
23
78360
1240
bliver hun bekymret.
01:32
After graduationgraduering, HannahHannah learnslærer
24
80600
2256
Efter dimission finder Hannah ud af,
01:34
that she was one of fivefem womenKvinder
who MikeMike did the exacteksakt samesamme thing to.
25
82880
5040
at hun var en af i alt fem piger,
som Mike gjorde det præcis samme imod.
01:40
And this is not an unlikelyusandsynlig scenarioscenarie
26
88840
2416
Og dette er ikke et ualmindeligt scenarie
01:43
because 90 percentprocent of sexualseksuel assaultsoverfald
27
91280
3056
fordi 90% af seksuelle overgreb
01:46
are committedengageret by repeatgentage offenderslovovertrædere.
28
94360
2240
bliver begået af folk,
der har gjort det før.
01:49
But with suchsådan lowlav reportingrapportering ratessatser,
29
97160
1656
Men med så få anmeldelser
01:50
it's fairlytemmelig unlikelyusandsynlig that even
repeatgentage perpetratorsgerningsmændene will be reportedrapporteret,
30
98840
3816
er det usandsynligt at selv folk,
der har gjort det før vil blive anmeldt
01:54
much lessmindre anything happenske if they are.
31
102680
2536
eller at der sker noget,
hvis de bliver det.
01:57
In factfaktum, only sixseks percentprocent
of assaultsoverfald reportedrapporteret to the policepoliti
32
105240
5136
Faktisk ender kun seks procent af
anmeldelser om overgreb til politiet
02:02
endende with the assailantvoldsmand
spendingudgifter a singleenkelt day in prisonfængsel.
33
110400
2880
med at overfaldsmanden tilbringer
en eneste dag i fængsel.
02:05
MeaningBetydning, there's a 99 percentprocent chancechance
that they'llde vil get away with it.
34
113680
4800
Det vil sige, at der er en 99% chance for,
at de vil slippe afsted med det.
02:11
This meansmidler there's practicallypraktisk
no deterrentafskrækkende to assaultoverfald
35
119400
3416
Det betyder, at der praktisk talt ikke
er noget præventiv til overfald
02:14
in the UnitedUnited StatesStater.
36
122840
1480
i USA.
02:18
Now, I'm an infectioussmitsomme diseasesygdom
epidemiologistepidemiolog by traininguddannelse.
37
126160
3336
Jeg er trænet i infektionsepidemiologi.
02:21
I'm interestedinteresseret in systemssystemer and networksnetværk
38
129520
3096
Jeg er interesseret i systemer og netværk,
02:24
and where we can concentratekoncentrere
our resourcesressourcer to do the mostmest good.
39
132640
4000
og hvor man kan koncentrere
sine resurser for at gøre mest nytte.
02:29
So this, to me, is a tragictragisk
but a solvableløses problemproblem.
40
137200
5120
Så for mig er det et tragisk,
men løstbart problem.
02:35
So when the issueproblem of campusuniversitetsområde assaultoverfald
startedstartede hittingrammer the newsnyheder a few yearsflere år agosiden,
41
143280
4136
Så da emnet om overfald på campusområder
ramte nyhederne for nogle år tilbage
02:39
it feltfølte like a uniqueenestående opportunitylejlighed
to make a changelave om.
42
147440
3376
føltes det som en unik mulighed
til at gøre en forskel.
02:42
And so we did.
43
150840
1200
Og det gjorde vi så.
02:44
We startedstartede by talkingtaler
to collegekollegium survivorsoverlevende.
44
152560
2776
Vi begyndte, at tale med ofrene.
02:47
And what they wishønske they'dde ville had
in collegekollegium is prettysmuk simpleenkel;
45
155360
3000
Og hvad de ønskede,
at de havde haft var ret simpelt:
02:50
they wanted a websiteinternet side,
46
158880
1536
de ønskede en hjemmeside,
02:52
one they could use
at the time and placeplacere
47
160440
2136
en som de kunne bruge på det tid og sted,
02:54
that feltfølte safestsikreste to them
48
162600
1440
der føltes sikrest for dem,
02:56
with clearlyklart writtenskriftlig informationinformation
about theirderes reportingrapportering optionsmuligheder,
49
164800
3976
med klare informationer omkring deres
valgmuligheder for anmeldelse,
03:00
with the abilityevne to electronicallyelektronisk
reportrapport theirderes assaultoverfald,
50
168800
3136
med muligheden for
at anmelde deres overfald elektronisk
03:03
ratherhellere than havingat have the first steptrin
51
171960
1616
i stedet for at gå ind for,
03:05
to go in and talk to someonenogen
who maykan or maykan not believe them.
52
173600
2880
at snakke med nogen,
som muligvis ikke vil tro dem.
03:09
With the optionmulighed to createskab
a securesikre, timestampedtidsstemplet documentdokument
53
177080
3296
Med muligheden for
at skabe et sikkert, tidsstemplet dokument
03:12
of what happenedskete to them,
54
180400
1496
af hvad der skete med dem,
03:13
preservingbevare evidencebeviser
even if they don't want to reportrapport yetendnu.
55
181920
3040
bevare bevismateriale selv
hvis de ikke vil anmelde endnu.
03:17
And lastlyendelig, and perhapsmåske mostmest criticallykritisk,
56
185560
2976
Og sidst, men måske vigtigst af alt,
03:20
with the abilityevne to reportrapport theirderes assaultoverfald
57
188560
2016
muligheden for at anmelde deres overfald
03:22
only if someonenogen elseandet
reportedrapporteret the samesamme assailantvoldsmand.
58
190600
3640
kun hvis en anden har anmeldt
den samme overfaldsmand.
03:26
You see, knowingkende that you weren'tvar ikke
the only one changesændringer everything.
59
194920
3136
At vide at man ikke er den eneste
forandrer alting.
03:30
It changesændringer the way
you frameramme your ownegen experienceerfaring,
60
198080
2336
Det forandrer måden
man indrammer oplevelsen,
03:32
it changesændringer the way
you think about your perpetratorgerningsmanden,
61
200440
2456
det forandrer måden
man tænker på sin overfaldsmand,
03:34
it meansmidler that if you do come forwardfrem,
62
202920
1816
det betyder, at hvis man står frem,
03:36
you'llvil du have someonenogen else'sellers er back
and they'llde vil have yoursdine.
63
204760
3040
så vil man have en andens støtte
og de vil have din.
03:40
We createdskabt a websiteinternet side
that actuallyrent faktisk does this
64
208840
2496
Vi skabte en hjemmeside,
der faktisk gør dette,
03:43
and we launchedlanceret it [...] in AugustAugust,
65
211360
3016
og vi lancerede den to måneder siden,
vi lancerede den i august
03:46
on two collegekollegium campusescampusser.
66
214400
1600
på to universiteter.
03:48
And we includedinkluderet a uniqueenestående matchingmatchende systemsystem
67
216600
2896
Og vi inkluderede et unikt match-system,
03:51
where if Mike'sMikes first victimoffer
had come forwardfrem,
68
219520
2936
og hvis Mikes første offer
havde stået frem,
03:54
savedgemt her recordoptage,
enteredindtastet into the matchingmatchende systemsystem
69
222480
2776
gemt sin fil,
gået ind i match-systemet
03:57
and namedsom hedder MikeMike,
70
225280
1256
og navngivet Mike,
03:58
and Mike'sMikes secondanden victimoffer
had doneFærdig the samesamme thing
71
226560
2376
og hvis Mikes andet offer
havde gjort det samme
04:00
a few monthsmåneder latersenere,
72
228960
1656
et par måneder senere,
04:02
they would have matchedmatchede
73
230640
1336
så ville der være et match,
04:04
and the verifiedverificeret contactkontakt informationinformation
of bothbegge survivorsoverlevende
74
232000
3496
og begge ofres
verificerede kontaktoplysninger
04:07
would have been sentsendt
to the authoritiesmyndigheder at the samesamme time
75
235520
2736
ville have været sendt til myndighederne
på det tidspunkt
04:10
for investigationefterforskning and followfølge efter up.
76
238280
2040
for efterforskning og opfølgning.
04:13
If a systemsystem like this had existedeksisterede
for HannahHannah and her peersjævnaldrende,
77
241600
3696
Hvis et system som dette havde eksisteret
for Hannah og hendes jævnaldrende,
04:17
it's more likelysandsynligt
that they would have reportedrapporteret,
78
245320
2536
så er det mere sandsynligt,
at de ville have anmeldt,
04:19
that they would have been believedtroede,
79
247880
1776
at de ville være troet på
04:21
and that MikeMike would have been
kickedsparket off campusuniversitetsområde,
80
249680
2256
og at Mike ville være blevet smidt ud,
04:23
gonevæk to jailfængsel, or at leastmindst
gottenfået the help that he neededhavde brug for.
81
251960
3000
kommet i fængsel eller fået den hjælp,
som han har brug for.
04:27
And if we were ablei stand to stop
repeatgentage offenderslovovertrædere like MikeMike
82
255920
3496
Og hvis vi kan stoppe folk som Mike
04:31
after just theirderes secondanden assaultoverfald
followingfølge a matchmatch,
83
259440
3616
efter bare deres andet overfald
på grund af et match,
04:35
survivorsoverlevende like HannahHannah
would never even be assaultedoverfaldet
84
263080
2616
så ville ofre som Hannah
aldrig være blevet overfaldet
04:37
in the first placeplacere.
85
265720
1280
til at starte med.
04:39
We could preventforhindre
59 percentprocent of sexualseksuel assaultsoverfald
86
267760
4096
Vi kunne forebygge 59%
af alle seksuelle overfald
04:43
just by stoppingstandsning
repeatgentage perpetratorsgerningsmændene earliertidligere on.
87
271880
3080
bare ved at stoppe gerningsmændene
tidligt i deres handlinger.
04:48
And because we're creatingskabe
a realægte deterrentafskrækkende to assaultoverfald,
88
276080
2696
Og fordi vi skaber
et rigtigt præventiv til overfald
04:50
for perhapsmåske the first time,
89
278800
2136
for måske første gang,
04:52
maybe the MikesMikes of the worldverden
would never even try to assaultoverfald anyonenogen som helst.
90
280960
3360
så ville alle Mikes i verden
måske aldrig prøve at overfalde nogen.
04:58
The typetype of systemsystem I'm describingbeskriver,
91
286640
1976
Det type af system,
som jeg beskriver,
05:00
the typetype of systemsystem that survivorsoverlevende want
92
288640
2376
det type system som ofre ønsker
05:03
is a typetype of informationinformation escrowspærrede,
93
291040
2536
er et slags spærret system,
05:05
meaningbetyder an entityenhed that holdsbesidder on
to informationinformation for you
94
293600
3216
hvilket betyder at en enhed
bevarer information for dig,
05:08
and only releasesudgivelser it to a thirdtredje partyparti
95
296840
2456
og frigiver det kun til tredjepart,
05:11
when certainbestemte pre-agreedforud aftalt upon
conditionsbetingelser are metmødte,
96
299320
2576
når særlige forudaftalte forhold
er opfyldt,
05:13
suchsådan as a matchmatch.
97
301920
1200
som ved et match.
05:15
The applicationAnsøgning that we builtbygget
is for collegekollegium campusescampusser.
98
303600
3736
Anvendelsen er for universiteter.
05:19
But the samesamme typetype of systemsystem
could be used in the militarymilitær
99
307360
3056
Men samme type system
kunne blive brugt i militæret
05:22
or even the workplacearbejdsplads.
100
310440
1400
eller endda arbejdspladsen.
05:25
We don't have to livelevende in a worldverden
101
313720
2536
Vi behøver ikke leve i en verden,
05:28
where 99 percentprocent of rapistsvoldtægtsforbrydere
get away with it.
102
316280
3160
hvor 99% af voldtægtsmænd
slipper afsted med det.
05:32
We can createskab one
103
320120
1416
Vi kan skabe en,
05:33
where those who do wrongforkert
are heldholdt accountableansvarlig,
104
321560
2936
hvor dem der gør uret
bliver holdt ansvarlig,
05:36
where survivorsoverlevende get the supportsupport
and justiceretfærdighed they deservefortjener,
105
324520
3416
hvor ofre kan få den støtte
og retfærdighed, som de fortjener,
05:39
where the authoritiesmyndigheder
get the informationinformation they need,
106
327960
2896
hvor myndighederne får den information,
som de har brug for
05:42
and where there's a realægte deterrentafskrækkende
107
330880
1896
og hvor der er et ægte præventiv
05:44
to violatingat overtræde the rightsrettigheder
of anotheren anden humanhuman beingvære.
108
332800
3640
til at krænke
et andet menneskes rettigheder.
05:49
Thank you.
109
337120
1216
Tak.
05:50
(ApplauseBifald)
110
338360
2960
(Bifald)
Translated by Sune Vilsted
Reviewed by Anders Finn Jørgensen

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jessica Ladd - Founder and CEO, Callisto
Jessica Ladd is using technology to combat sexual assault, empower survivors and advance justice.

Why you should listen

Jessica Ladd is the founder and CEO of Callisto, formerly Sexual Health Innovations, and a TED Fellow. She has been honored as a fearless changemaker by the Case Foundation, an emerging innovator by Ashoka and American Express, and as the Civic Hacker of the Year by Baltimore Innovation Week.

Before founding Sexual Health Innovations, Ladd worked in the White House Office of National AIDS Policy as a public policy associate at The AIDS Institute and as a sexual health educator and researcher for a variety of organizations. She also founded The Social Innovation Lab in Baltimore and a chapter of FemSex at Pomona College. She received her Masters in Public Health at Johns Hopkins and her BA in Public Policy/Human Sexuality at Pomona College. She left a PhD program in infectious disease epidemiology at Johns Hopkins in order to pursue work at Sexual Health Innovations full-time.

Ladd has created a platform, Callisto, for survivors of sexual assault to electronically document and report what happened to them. The platform helps identify serial sexual offenders, allowing victims to either (1) directly report to an institution or (2) store their identity in escrow and only release it to an institution if another victim names the same assailant.

More profile about the speaker
Jessica Ladd | Speaker | TED.com