ABOUT THE SPEAKER
Jessica Ladd - Founder and CEO, Callisto
Jessica Ladd is using technology to combat sexual assault, empower survivors and advance justice.

Why you should listen

Jessica Ladd is the founder and CEO of Callisto, formerly Sexual Health Innovations, and a TED Fellow. She has been honored as a fearless changemaker by the Case Foundation, an emerging innovator by Ashoka and American Express, and as the Civic Hacker of the Year by Baltimore Innovation Week.

Before founding Sexual Health Innovations, Ladd worked in the White House Office of National AIDS Policy as a public policy associate at The AIDS Institute and as a sexual health educator and researcher for a variety of organizations. She also founded The Social Innovation Lab in Baltimore and a chapter of FemSex at Pomona College. She received her Masters in Public Health at Johns Hopkins and her BA in Public Policy/Human Sexuality at Pomona College. She left a PhD program in infectious disease epidemiology at Johns Hopkins in order to pursue work at Sexual Health Innovations full-time.

Ladd has created a platform, Callisto, for survivors of sexual assault to electronically document and report what happened to them. The platform helps identify serial sexual offenders, allowing victims to either (1) directly report to an institution or (2) store their identity in escrow and only release it to an institution if another victim names the same assailant.

More profile about the speaker
Jessica Ladd | Speaker | TED.com
TED2016

Jessica Ladd: The reporting system that sexual assault survivors want

Jessica Ladd: Sistemul de raportare pe care îl doresc victimele abuzurilor sexuale

Filmed:
1,479,910 views

Nu trebuie să trăim într-o lume în care 99% dintre violatori scapă, e de părere Jessica Ladd. Cu Callisto, o nouă platformă pentru studenți, prin care pot raporta confidențial abuzurile sexuale, Ladd le ajută pe victime să obțină sprijinul și dreptatea cuvenită, protejându-le în același timp confidențialitatea. „Putem crea o lume în care există un factor real de descurajare a încălcării drepturilor unei alte persoane", spune ea.
- Founder and CEO, Callisto
Jessica Ladd is using technology to combat sexual assault, empower survivors and advance justice. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
HannahHannah is excitedexcitat to be going to collegecolegiu.
0
1520
3416
Hannah e nerăbdătoare
să înceapă facultatea.
00:16
She couldn'tnu a putut wait
to get out of her parents'părinţilor housecasă,
1
4960
2776
Abia așteaptă să plece
din casa părintească,
00:19
to provedovedi to them that she's an adultadult,
2
7760
2016
să le demonstreze că e adult
00:21
and to provedovedi to her newnou friendsprieteni
that she belongsaparține.
3
9800
2680
și să le arate noilor ei prieteni
că acolo e locul ei.
00:25
She headsCapete to a campuscampus partyparte
4
13360
1576
La o petrecere în campus
00:26
where she seesvede a guy
that she has a crushzdrobi on.
5
14960
2536
întâlnește un băiat de care îi place.
00:29
Let's call him MikeMike.
6
17520
1360
Să-i spunem Mike.
00:32
The nextUrmător → day, HannahHannah wakesse trezeşte up
with a poundingpounding headachedurere de cap.
7
20440
4080
A doua zi, Hanna se trezește
cu o durere cumplită de cap.
00:37
She can only remembertine minte
the night in flashesBlitz-uri.
8
25280
2680
Își amintește doar frânturi
din noaptea trecută.
00:40
But what she does remembertine minte is
9
28480
1696
Dar ceea ce își amintește
00:42
throwingaruncare up in the hallhol
outsidein afara Mike'sMike pe roomcameră
10
30200
2840
este cum a vomitat pe holul
din fața camerei lui Mike
00:46
and staringholbat at the wallperete silentlyîn tăcere
while he was insideinterior her,
11
34440
3096
și cum privea în tăcere peretele,
în timp ce el era înăuntrul ei
00:49
wantingdoresc it to stop,
12
37560
1280
și își dorea să înceteze,
00:51
then shakilytremurând stumblingpoticnire home.
13
39520
1960
apoi mersul tremurat
și împleticit spre casă.
00:54
She doesn't feel good about what happeneds-a întâmplat,
14
42856
2000
Nu i-a plăcut ce s-a întâmplat,
00:56
but she thinkscrede, "Maybe this is just
what sexsex in collegecolegiu is?"
15
44880
3720
dar se gândește că poate
așa este sexul în facultate.
01:01
One in fivecinci womenfemei and one in 13 menbărbați
will be sexuallysexual assaultedagresat
16
49840
4216
Una din cinci femei și unul din 13 bărbați
vor fi abuzați sexual
01:06
at some pointpunct duringpe parcursul theiral lor collegecolegiu careerCarieră
in the UnitedMarea StatesStatele.
17
54080
4120
la un moment dat în facultate
în Statele Unite.
01:11
LessMai puţin than 10 percentla sută will ever reportraport
theiral lor assaultasalt to theiral lor schoolşcoală
18
59520
4416
Mai puțin de 10% vor raporta
abuzul sexual la școală
01:15
or to the policepolitie.
19
63960
1496
sau la poliție.
01:17
And those who do, on averagein medie,
wait 11 monthsluni to make the reportraport.
20
65480
4920
Iar aceia care o fac așteaptă, în medie,
11 luni înainte de a raporta.
01:24
HannahHannah initiallyinițial just feelsse simte like dealingcare se ocupă
with what happeneds-a întâmplat on her ownpropriu.
21
72040
3696
Inițial, Hannah își dorește
să gestioneze singură situația.
01:27
But when she seesvede MikeMike
takingluare girlsfete home from partiespetreceri,
22
75760
2576
Dar când Mike ia acasă
alte fete de la petreceri,
01:30
she's worriedîngrijorat about them.
23
78360
1240
e îngrijorată pentru ele.
01:32
After graduationabsolvire, HannahHannah learnsînvaţă
24
80600
2256
După absolvire, Hannah descoperă
01:34
that she was one of fivecinci womenfemei
who MikeMike did the exactcorect samela fel thing to.
25
82880
5040
că ea a fost una dintre cele cinci fete
cărora Mike le-a făcut acest lucru.
01:40
And this is not an unlikelyimprobabil scenarioscenariu
26
88840
2416
Iar acesta nu e un scenariu neobișnuit,
01:43
because 90 percentla sută of sexualsexual assaultsatacuri
27
91280
3056
pentru că 90% din abuzurile sexuale
01:46
are committedcomise by repeatrepeta offendersinfractori.
28
94360
2240
sunt comise de recidiviști.
Dar cu o rată de raportare așa scăzută,
01:49
But with suchastfel de lowscăzut reportingraportare ratestarife,
29
97160
1656
01:50
it's fairlydestul de unlikelyimprobabil that even
repeatrepeta perpetratorsAutorii will be reportedraportat,
30
98840
3816
e puțin probabil că vor fi reclamați,
01:54
much lessMai puțin anything happenîntâmpla if they are.
31
102680
2536
cu atât mai puțin să li se întâmple ceva.
01:57
In factfapt, only sixşase percentla sută
of assaultsatacuri reportedraportat to the policepolitie
32
105240
5136
De fapt, doar 6% dintre agresiunile
raportate la poliție
02:02
endSfârşit with the assailantAgresorul
spendingcheltuire a singlesingur day in prisonînchisoare.
33
110400
2880
se sfârșesc cu închiderea agresorului.
02:05
MeaningSensul, there's a 99 percentla sută chanceşansă
that they'llei vor get away with it.
34
113680
4800
Adică există 99% șanse că va scăpa.
02:11
This meansmijloace there's practicallypractic
no deterrentintimidare to assaultasalt
35
119400
3416
Practic, nu există niciun fel
de descurajare a unei agresiuni
02:14
in the UnitedMarea StatesStatele.
36
122840
1480
în Statele Unite.
02:18
Now, I'm an infectiousinfecţioase diseaseboală
epidemiologistepidemiolog by trainingpregătire.
37
126160
3336
De profesie sunt epidemiolog
de boli infecțioase.
02:21
I'm interestedinteresat in systemssisteme and networksrețele
38
129520
3096
Sunt pasionată de sisteme și rețele
02:24
and where we can concentrateconcentra
our resourcesresurse to do the mostcel mai good.
39
132640
4000
și cum ne putem concentra resursele
pentru a face cele mai bune lucruri.
02:29
So this, to me, is a tragictragic
but a solvablerezolvabil problemproblemă.
40
137200
5120
Deci, pentru mine, e o problemă tragică,
dar care se poate rezolva.
02:35
So when the issueproblema of campuscampus assaultasalt
starteda început hittinglovind the newsștiri a fewpuțini yearsani agoîn urmă,
41
143280
4136
Când a apărut problema agresiunilor
în campusuri acum ceva vreme,
02:39
it feltsimțit like a uniqueunic opportunityoportunitate
to make a changeSchimbare.
42
147440
3376
a fost ca o oportunitate unică
de a face o schimbare.
02:42
And so we did.
43
150840
1200
Și am făcut-o.
02:44
We starteda început by talkingvorbind
to collegecolegiu survivorssupraviețuitori.
44
152560
2776
Am început prin a vorbi
cu victimele din facultăți.
02:47
And what they wishdori they'dle-ar had
in collegecolegiu is prettyfrumos simplesimplu;
45
155360
3000
Și ce-și doreau să fi avut
în facultate era foarte simplu;
02:50
they wanted a websitewebsite,
46
158880
1536
voiau un website
02:52
one they could use
at the time and placeloc
47
160440
2136
pe care să-l folosească
atunci când se simt în siguranță,
02:54
that feltsimțit safestcel mai sigur to them
48
162600
1440
02:56
with clearlyclar writtenscris informationinformație
about theiral lor reportingraportare optionsOpțiuni,
49
164800
3976
cu informații clare
despre opțiunile de raportare,
03:00
with the abilityabilitate to electronicallyelectronic
reportraport theiral lor assaultasalt,
50
168800
3136
cu posibilitatea de a raporta abuzul
prin mijloace electronice,
03:03
rathermai degraba than havingavând the first stepEtapa
51
171960
1616
în loc să meargă
03:05
to go in and talk to someonecineva
who mayMai or mayMai not believe them.
52
173600
2880
să vorbească cu cineva
care poate să-i creadă sau nu.
03:09
With the optionopțiune to createcrea
a secureSecure, timestampedtimestamped documentdocument
53
177080
3296
Cu opțiunea de a crea
un document înregistrat, datat,
03:12
of what happeneds-a întâmplat to them,
54
180400
1496
despre ceea ce s-a întâmplat,
03:13
preservingconservarea evidenceevidență
even if they don't want to reportraport yetinca.
55
181920
3040
unde probele să fie păstrate,
chiar dacă nu vor încă să raporteze.
03:17
And lastlyîn cele din urmă, and perhapspoate mostcel mai criticallycritic,
56
185560
2976
Și în ultimul rând,
dar poate cel mai important,
03:20
with the abilityabilitate to reportraport theiral lor assaultasalt
57
188560
2016
posibilitatea de a raporta agresiunea
03:22
only if someonecineva elsealtfel
reportedraportat the samela fel assailantAgresorul.
58
190600
3640
numai dacă altcineva a raportat
același agresor.
03:26
You see, knowingcunoaștere that you weren'tnu au fost
the only one changesschimbări everything.
59
194920
3136
Faptul că știi că nu ești singurul
poate schimba totul.
Schimbă felul în care încadrezi
propria experiență,
03:30
It changesschimbări the way
you framecadru your ownpropriu experienceexperienţă,
60
198080
2336
03:32
it changesschimbări the way
you think about your perpetratorfăptuitorului,
61
200440
2456
schimbă felul în care
te gândești la agresor,
03:34
it meansmijloace that if you do come forwardredirecţiona,
62
202920
1816
înseamnă că dacă vei raporta,
03:36
you'llveți have someonecineva else'saltcineva back
and they'llei vor have yoursa ta.
63
204760
3040
vei sprijini pe alții
și vei fi sprijinit la rândul tău.
03:40
We createdcreată a websitewebsite
that actuallyde fapt does this
64
208840
2496
Am creat un site care face acest lucru
03:43
and we launcheda lansat it [...] in AugustAugust,
65
211360
3016
și l-am lansat acum două luni, în august,
03:46
on two collegecolegiu campusescampusuri.
66
214400
1600
în două campusuri.
03:48
And we includedinclus a uniqueunic matchingpotrivire systemsistem
67
216600
2896
Am inclus un sistem unic de corelare,
03:51
where if Mike'sMike pe first victimvictimă
had come forwardredirecţiona,
68
219520
2936
unde dacă prima victimă
a lui Mike ar fi reclamat,
03:54
savedsalvate her recordrecord,
entereda intrat into the matchingpotrivire systemsistem
69
222480
2776
ar fi salvat datele în sistem
03:57
and namednumit MikeMike,
70
225280
1256
indicându-l pe Mike,
03:58
and Mike'sMike pe secondal doilea victimvictimă
had doneTerminat the samela fel thing
71
226560
2376
iar a doua victimă a lui Mike
ar fi făcut la fel
04:00
a fewpuțini monthsluni latermai tarziu,
72
228960
1656
câteva luni mai târziu,
04:02
they would have matchedpotrivire
73
230640
1336
acestea s-ar fi potrivit
04:04
and the verifiedverificate contacta lua legatura informationinformație
of bothambii survivorssupraviețuitori
74
232000
3496
și informațiile de contact
ale celor două victime
04:07
would have been senttrimis
to the authoritiesAutoritățile at the samela fel time
75
235520
2736
ar fi fost trimise autorităților
în același timp
04:10
for investigationinvestigație and followurma up.
76
238280
2040
pentru investigație și urmărire.
04:13
If a systemsistem like this had existeda existat
for HannahHannah and her peerscolegii,
77
241600
3696
Dacă un astfel de sistem ar fi existat
pentru Hannah și colegele ei,
04:17
it's more likelyprobabil
that they would have reportedraportat,
78
245320
2536
mai mult ca sigur că ar fi raportat,
04:19
that they would have been believeda crezut,
79
247880
1776
ar fi fost crezute
04:21
and that MikeMike would have been
kickedlovit off campuscampus,
80
249680
2256
și Mike ar fi fost dat afară din campus,
04:23
goneplecat to jailtemniță, or at leastcel mai puţin
gottenajuns the help that he neededNecesar.
81
251960
3000
trimis la închisoare sau măcar
ar fi primit ajutorul necesar.
04:27
And if we were ablecapabil to stop
repeatrepeta offendersinfractori like MikeMike
82
255920
3496
Și dacă am fi reușit să oprim
agresori precum Mike,
04:31
after just theiral lor secondal doilea assaultasalt
followingca urmare a a matchMeci,
83
259440
3616
după doar a doua infracțiune,
04:35
survivorssupraviețuitori like HannahHannah
would never even be assaultedagresat
84
263080
2616
victime precum Hannah
nu ar fi fost agresate.
04:37
in the first placeloc.
85
265720
1280
04:39
We could preventîmpiedica
59 percentla sută of sexualsexual assaultsatacuri
86
267760
4096
Am putea preveni 59%
dintre agresiunile sexuale
04:43
just by stoppingoprire
repeatrepeta perpetratorsAutorii earliermai devreme on.
87
271880
3080
doar oprindu-i pe agresori mai devreme.
04:48
And because we're creatingcrearea
a realreal deterrentintimidare to assaultasalt,
88
276080
2696
Și deoarece creăm o reală
descurajare a agresiunii,
04:50
for perhapspoate the first time,
89
278800
2136
probabil pentru prima dată,
04:52
maybe the MikesMikes of the worldlume
would never even try to assaultasalt anyoneoricine.
90
280960
3360
poate că acești Mike nu vor mai agresa
niciodată pe nimeni.
04:58
The typetip of systemsistem I'm describingdescriind,
91
286640
1976
Modelul de sistem pe care îl descriu,
05:00
the typetip of systemsistem that survivorssupraviețuitori want
92
288640
2376
cel pe care și-l doresc victimele,
05:03
is a typetip of informationinformație escrowescrow,
93
291040
2536
este unul de informații garantate,
05:05
meaningsens an entityentitate that holdsdeține on
to informationinformație for you
94
293600
3216
adică o entitate ce păstrează
informația pentru tine
05:08
and only releasescomunicate it to a thirdal treilea partyparte
95
296840
2456
și o face disponibilă unei terțe părți
05:11
when certainanumit pre-agreedpre-convenite uponpe
conditionscondiţii are metîntâlnit,
96
299320
2576
doar când sunt îndeplinite
anumite condiții,
05:13
suchastfel de as a matchMeci.
97
301920
1200
cum ar fi potrivirea.
05:15
The applicationcerere that we builtconstruit
is for collegecolegiu campusescampusuri.
98
303600
3736
Aplicația pe care am făcut-o
este pentru campusuri universitare.
05:19
But the samela fel typetip of systemsistem
could be used in the militarymilitar
99
307360
3056
Dar același tip de sistem
poate fi folosit în armată
05:22
or even the workplacela locul de muncă.
100
310440
1400
sau chiar la locul de muncă.
05:25
We don't have to livetrăi in a worldlume
101
313720
2536
Nu ne dorim să trăim într-o lume
05:28
where 99 percentla sută of rapistsviolatori
get away with it.
102
316280
3160
unde 99% dintre violatori scapă.
05:32
We can createcrea one
103
320120
1416
Putem crea o lume
05:33
where those who do wronggresit
are helda avut loc accountableresponsabil,
104
321560
2936
unde cei care fac rău
sunt trași la răspundere,
05:36
where survivorssupraviețuitori get the supporta sustine
and justicejustiţie they deservemerita,
105
324520
3416
unde victimele au parte
de sprijin și dreptate,
05:39
where the authoritiesAutoritățile
get the informationinformație they need,
106
327960
2896
unde autoritățile primesc
informațiile de care au nevoie
05:42
and where there's a realreal deterrentintimidare
107
330880
1896
și există un real factor de descurajare
05:44
to violatingîncălcarea the rightsdrepturile
of anothero alta humanuman beingfiind.
108
332800
3640
a încălcării drepturilor
unei alte ființe umane.
05:49
Thank you.
109
337120
1216
Vă mulțumesc!
05:50
(ApplauseAplauze)
110
338360
2960
(Aplauze)
Translated by Claudia Pravat
Reviewed by Mirel-Gabriel Alexa

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jessica Ladd - Founder and CEO, Callisto
Jessica Ladd is using technology to combat sexual assault, empower survivors and advance justice.

Why you should listen

Jessica Ladd is the founder and CEO of Callisto, formerly Sexual Health Innovations, and a TED Fellow. She has been honored as a fearless changemaker by the Case Foundation, an emerging innovator by Ashoka and American Express, and as the Civic Hacker of the Year by Baltimore Innovation Week.

Before founding Sexual Health Innovations, Ladd worked in the White House Office of National AIDS Policy as a public policy associate at The AIDS Institute and as a sexual health educator and researcher for a variety of organizations. She also founded The Social Innovation Lab in Baltimore and a chapter of FemSex at Pomona College. She received her Masters in Public Health at Johns Hopkins and her BA in Public Policy/Human Sexuality at Pomona College. She left a PhD program in infectious disease epidemiology at Johns Hopkins in order to pursue work at Sexual Health Innovations full-time.

Ladd has created a platform, Callisto, for survivors of sexual assault to electronically document and report what happened to them. The platform helps identify serial sexual offenders, allowing victims to either (1) directly report to an institution or (2) store their identity in escrow and only release it to an institution if another victim names the same assailant.

More profile about the speaker
Jessica Ladd | Speaker | TED.com