ABOUT THE SPEAKER
Jessica Ladd - Founder and CEO, Callisto
Jessica Ladd is using technology to combat sexual assault, empower survivors and advance justice.

Why you should listen

Jessica Ladd is the founder and CEO of Callisto, formerly Sexual Health Innovations, and a TED Fellow. She has been honored as a fearless changemaker by the Case Foundation, an emerging innovator by Ashoka and American Express, and as the Civic Hacker of the Year by Baltimore Innovation Week.

Before founding Sexual Health Innovations, Ladd worked in the White House Office of National AIDS Policy as a public policy associate at The AIDS Institute and as a sexual health educator and researcher for a variety of organizations. She also founded The Social Innovation Lab in Baltimore and a chapter of FemSex at Pomona College. She received her Masters in Public Health at Johns Hopkins and her BA in Public Policy/Human Sexuality at Pomona College. She left a PhD program in infectious disease epidemiology at Johns Hopkins in order to pursue work at Sexual Health Innovations full-time.

Ladd has created a platform, Callisto, for survivors of sexual assault to electronically document and report what happened to them. The platform helps identify serial sexual offenders, allowing victims to either (1) directly report to an institution or (2) store their identity in escrow and only release it to an institution if another victim names the same assailant.

More profile about the speaker
Jessica Ladd | Speaker | TED.com
TED2016

Jessica Ladd: The reporting system that sexual assault survivors want

Jessica Ladd: O sistema de denuncia que as vítimas de agresións sexuais queren

Filmed:
1,479,910 views

Jessica Ladd dinos que non temos que vivir nun mundo onde o 99% dos violadores queda impune. Con Callisto, unha nova plataforma que permite que as estudantes universitarias denuncien de forma confidencial agresións sexuais, Ladd axúdalles ás vítimas a lograr o apoio e a xustiza que merecen, respectando a privacidade que buscan. "Podemos crear un mundo onde haxa un elemento real de disuación perante a violación dos dereitos doutro ser humano", di.
- Founder and CEO, Callisto
Jessica Ladd is using technology to combat sexual assault, empower survivors and advance justice. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Hannah is excited to be going to college.
0
1520
3416
Hannah está contenta por ir
á universidade.
00:16
She couldn't wait
to get out of her parents' house,
1
4960
2776
Espera impaciente deixar
a casa dos seus pais,
para demostrarlles que é adulta,
00:19
to prove to them that she's an adult,
2
7760
2016
e para demostrarlles aos seus novos amigos
que pertence ao seu grupo.
00:21
and to prove to her new friends
that she belongs.
3
9800
2680
Vai a unha festa no campus,
00:25
She heads to a campus party
4
13360
1576
00:26
where she sees a guy
that she has a crush on.
5
14960
2536
onde coñece un rapaz polo que se apaixona.
00:29
Let's call him Mike.
6
17520
1360
Chamémoslle Mike.
00:32
The next day, Hannah wakes up
with a pounding headache.
7
20440
4080
Ao día seguinte, Hannah esperta
cunha forte dor de cabeza.
00:37
She can only remember
the night in flashes.
8
25280
2680
Só logra recordar imaxes soltas da noite.
00:40
But what she does remember is
9
28480
1696
Mais lémbrase de devolver no corredor,
00:42
throwing up in the hall
outside Mike's room
10
30200
2840
na porta do cuarto de Mike,
e de mirar en silencio fixamente a parede,
mentres el estaba dentro dela,
00:46
and staring at the wall silently
while he was inside her,
11
34440
3096
00:49
wanting it to stop,
12
37560
1280
a desexar que aquilo rematase,
para despois regresar a casa,
a tremer e a cambalear.
00:51
then shakily stumbling home.
13
39520
1960
Non se sente ben co sucedido, pero pensa:
00:54
She doesn't feel good about what happened,
14
42856
2000
00:56
but she thinks, "Maybe this is just
what sex in college is?"
15
44880
3720
"Se cadra o sexo é sempre así
na universidade".
Unha de cada cinco mozas e un de cada 13
mozos, serán agredidas/os sexualmente
01:01
One in five women and one in 13 men
will be sexually assaulted
16
49840
4216
01:06
at some point during their college career
in the United States.
17
54080
4120
nalgún intre da súa traxectoria
universitaria nos EE. UU.
01:11
Less than 10 percent will ever report
their assault to their school
18
59520
4416
Menos dun 10% denunciarán algunha vez
estas agresións na súa facultade
01:15
or to the police.
19
63960
1496
ou perante a policía,
01:17
And those who do, on average,
wait 11 months to make the report.
20
65480
4920
e as persoas que se atreven, esperan,
de media, 11 meses para facelo.
Ao principio Hannah só desexaba gardar
para si o que lle sucedera.
01:24
Hannah initially just feels like dealing
with what happened on her own.
21
72040
3696
Mais cando ve a Mike levar outras rapazas
á casa despois das festas,
01:27
But when she sees Mike
taking girls home from parties,
22
75760
2576
01:30
she's worried about them.
23
78360
1240
fica preocupada por elas.
Ao rematar os estudos, Hannah
decátase de que foi unha das cinco mozas
01:32
After graduation, Hannah learns
24
80600
2256
01:34
that she was one of five women
who Mike did the exact same thing to.
25
82880
5040
ás que Mike lles fixo exactamente o mesmo.
01:40
And this is not an unlikely scenario
26
88840
2416
E este escenario non é improbábel,
01:43
because 90 percent of sexual assaults
27
91280
3056
xa que o 90% das agresións sexuais
01:46
are committed by repeat offenders.
28
94360
2240
son cometidos por agresores reincidentes.
Pero cun índice de denuncias tan baixo,
01:49
But with such low reporting rates,
29
97160
1656
01:50
it's fairly unlikely that even
repeat perpetrators will be reported,
30
98840
3816
é ben improbábel que
mesmo os reincidentes sexan denunciados,
moito máis
que lles aconteza algo se o son.
01:54
much less anything happen if they are.
31
102680
2536
De feito, só o 6% das agresións
denunciadas na policía rematan co agresor
01:57
In fact, only six percent
of assaults reported to the police
32
105240
5136
02:02
end with the assailant
spending a single day in prison.
33
110400
2880
condenado a algún día de prisión.
02:05
Meaning, there's a 99 percent chance
that they'll get away with it.
34
113680
4800
É dicir que hai un 99% de posibilidades
de que consigan saír impunes.
Isto significa que practicamente nada
pode disuadir estas agresións nos EE. UU.
02:11
This means there's practically
no deterrent to assault
35
119400
3416
02:14
in the United States.
36
122840
1480
Por formación, eu son epidemióloga
especializada en doenzas infecciosas.
02:18
Now, I'm an infectious disease
epidemiologist by training.
37
126160
3336
Estou interesada nos sistemas e redes
02:21
I'm interested in systems and networks
38
129520
3096
e onde debemos centrar os nosos recursos
para facer o mellor ben posible.
02:24
and where we can concentrate
our resources to do the most good.
39
132640
4000
Así que isto, para min, é un problema
tráxico pero que ten solución.
02:29
So this, to me, is a tragic
but a solvable problem.
40
137200
5120
Por iso cando as publicacións
das agresións nos campus
02:35
So when the issue of campus assault
started hitting the news a few years ago,
41
143280
4136
comezaron a ser noticia
hai uns poucos anos,
02:39
it felt like a unique opportunity
to make a change.
42
147440
3376
sentimos isto como
unha oportunidade única para o cambio.
02:42
And so we did.
43
150840
1200
E así o fixemos.
02:44
We started by talking
to college survivors.
44
152560
2776
Comezamos a falar
coas víctimas na universidade,
02:47
And what they wish they'd had
in college is pretty simple;
45
155360
3000
e o que elas desexaban ter alí
era algo ben simple;
botaban en falla unha páxina web,
02:50
they wanted a website,
46
158880
1536
02:52
one they could use
at the time and place
47
160440
2136
que puidesen usar no intre e no lugar
02:54
that felt safest to them
48
162600
1440
onde máis seguras se sentisen,
con información escrita e clara
sobre as súas opcións de denuncia,
02:56
with clearly written information
about their reporting options,
49
164800
3976
coa posibilidade de denunciar
a agresión electronicamente,
03:00
with the ability to electronically
report their assault,
50
168800
3136
no canto de ter que comezar
03:03
rather than having the first step
51
171960
1616
por ir contarlle o sucedido a alguén
03:05
to go in and talk to someone
who may or may not believe them.
52
173600
2880
que podería crer a súa versión ou non.
03:09
With the option to create
a secure, timestamped document
53
177080
3296
Coa opción de crear un documento,
seguro e con marca de tempo, do ocorrido,
03:12
of what happened to them,
54
180400
1496
03:13
preserving evidence
even if they don't want to report yet.
55
181920
3040
e gardar as probas mesmo
se finalmente non se quere denunciar.
03:17
And lastly, and perhaps most critically,
56
185560
2976
E por último, e probabelmente
o máis importante,
03:20
with the ability to report their assault
57
188560
2016
coa posibilidade de denunciar
03:22
only if someone else
reported the same assailant.
58
190600
3640
tan só se algunha outra persoa
denuncia ao mesmo agresor.
Verán, saber que ti non es a única,
múdao todo.
03:26
You see, knowing that you weren't
the only one changes everything.
59
194920
3136
Muda o xeito de expor
a túa propia experiencia,
03:30
It changes the way
you frame your own experience,
60
198080
2336
muda a túa forma de pensar
acerca do autor do delito,
03:32
it changes the way
you think about your perpetrator,
61
200440
2456
significa que se dás o paso, alguén te
apoiará, e esa protección será mutua.
03:34
it means that if you do come forward,
62
202920
1816
03:36
you'll have someone else's back
and they'll have yours.
63
204760
3040
Creamos unha páxina web
que consegue realmente isto,
03:40
We created a website
that actually does this
64
208840
2496
lanzámola hai dous meses, en agosto,
en dous campus universitarios.
03:43
and we launched it [...] in August,
65
211360
3016
03:46
on two college campuses.
66
214400
1600
Incluímos un sistema de comparación único
03:48
And we included a unique matching system
67
216600
2896
no cal, se a primeira vítima de Mike
03:51
where if Mike's first victim
had come forward,
68
219520
2936
dese o paso, gardase o rexistro,
03:54
saved her record,
entered into the matching system
69
222480
2776
o introducise no sistema de comparación,
e identificase a Mike,
03:57
and named Mike,
70
225280
1256
e meses despois unha segunda vítima
fixese o mesmo,
03:58
and Mike's second victim
had done the same thing
71
226560
2376
04:00
a few months later,
72
228960
1656
estos datos cotexaríanse,
04:02
they would have matched
73
230640
1336
04:04
and the verified contact information
of both survivors
74
232000
3496
e tras verificar a información
de ambas as vítimas
enviaríanselle ás autoridades á vez,
04:07
would have been sent
to the authorities at the same time
75
235520
2736
para investigalos e facer o seguimento.
04:10
for investigation and follow up.
76
238280
2040
Se existise un sistema coma este
04:13
If a system like this had existed
for Hannah and her peers,
77
241600
3696
para Hannah e as súas compañeiras,
sería máis probable que denunciaran,
04:17
it's more likely
that they would have reported,
78
245320
2536
que as cresen,
04:19
that they would have been believed,
79
247880
1776
e Mike fose expulsado do campus,
fose a prisión,
04:21
and that Mike would have been
kicked off campus,
80
249680
2256
04:23
gone to jail, or at least
gotten the help that he needed.
81
251960
3000
ou polo menos recibise
a axuda que precisaba.
E se fósemos capaces de deter
aos reincidentes coma Mike,
04:27
And if we were able to stop
repeat offenders like Mike
82
255920
3496
xusto despois da súa segunda agresión,
04:31
after just their second assault
following a match,
83
259440
3616
seguindo esa concordancia,
vítimas como Hannah non seguirían mesmo
aínda a ser agredidas en primeiro lugar.
04:35
survivors like Hannah
would never even be assaulted
84
263080
2616
04:37
in the first place.
85
265720
1280
Poderiamos previr o 59%
das agresións sexuais,
04:39
We could prevent
59 percent of sexual assaults
86
267760
4096
só con deter os reincidentes decontado.
04:43
just by stopping
repeat perpetrators earlier on.
87
271880
3080
E como estamos a crear
un método disuasorio real da agresión,
04:48
And because we're creating
a real deterrent to assault,
88
276080
2696
se cadra por primeira vez,
04:50
for perhaps the first time,
89
278800
2136
ao mellor outros Mikes polo mundo adiante
04:52
maybe the Mikes of the world
would never even try to assault anyone.
90
280960
3360
non intentarían agredir a ninguén.
O sistema que estou describindo,
04:58
The type of system I'm describing,
91
286640
1976
05:00
the type of system that survivors want
92
288640
2376
o tipo de sistema que precisan as vítimas,
05:03
is a type of information escrow,
93
291040
2536
garante a seguridade
da información depositada,
05:05
meaning an entity that holds on
to information for you
94
293600
3216
é dicir, a entidade protexe a información,
e unicamente se lle comunica a terceiros,
05:08
and only releases it to a third party
95
296840
2456
05:11
when certain pre-agreed upon
conditions are met,
96
299320
2576
se se reúnen
certas condicións preestablecidas,
05:13
such as a match.
97
301920
1200
como unha concordancia.
A aplicación que creamos
05:15
The application that we built
is for college campuses.
98
303600
3736
destínase aos campus universitarios.
Pero o mesmo tipo de sistema
podería usarse no exército
05:19
But the same type of system
could be used in the military
99
307360
3056
ou ata nos centros de traballo.
05:22
or even the workplace.
100
310440
1400
Non temos que vivir nun mundo
05:25
We don't have to live in a world
101
313720
2536
onde o 99% dos violadores saian coa súa.
05:28
where 99 percent of rapists
get away with it.
102
316280
3160
Podemos crear outro
onde quen comete delitos
05:32
We can create one
103
320120
1416
05:33
where those who do wrong
are held accountable,
104
321560
2936
responda polos seus actos,
05:36
where survivors get the support
and justice they deserve,
105
324520
3416
onde as vítimas reciban o apoio
e a xustiza que merecen,
onde as autoridades dispoñan
da información que precisan,
05:39
where the authorities
get the information they need,
106
327960
2896
05:42
and where there's a real deterrent
107
330880
1896
e onde haxa un elemento real de disuación
05:44
to violating the rights
of another human being.
108
332800
3640
perante a violación
dos dereitos doutro ser humano.
05:49
Thank you.
109
337120
1216
Grazas.
05:50
(Applause)
110
338360
2960
(Aplausos)
Translated by Blanca Viñas Caneda
Reviewed by Alicia Ferreiro

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jessica Ladd - Founder and CEO, Callisto
Jessica Ladd is using technology to combat sexual assault, empower survivors and advance justice.

Why you should listen

Jessica Ladd is the founder and CEO of Callisto, formerly Sexual Health Innovations, and a TED Fellow. She has been honored as a fearless changemaker by the Case Foundation, an emerging innovator by Ashoka and American Express, and as the Civic Hacker of the Year by Baltimore Innovation Week.

Before founding Sexual Health Innovations, Ladd worked in the White House Office of National AIDS Policy as a public policy associate at The AIDS Institute and as a sexual health educator and researcher for a variety of organizations. She also founded The Social Innovation Lab in Baltimore and a chapter of FemSex at Pomona College. She received her Masters in Public Health at Johns Hopkins and her BA in Public Policy/Human Sexuality at Pomona College. She left a PhD program in infectious disease epidemiology at Johns Hopkins in order to pursue work at Sexual Health Innovations full-time.

Ladd has created a platform, Callisto, for survivors of sexual assault to electronically document and report what happened to them. The platform helps identify serial sexual offenders, allowing victims to either (1) directly report to an institution or (2) store their identity in escrow and only release it to an institution if another victim names the same assailant.

More profile about the speaker
Jessica Ladd | Speaker | TED.com