ABOUT THE SPEAKER
Jessica Ladd - Founder and CEO, Callisto
Jessica Ladd is using technology to combat sexual assault, empower survivors and advance justice.

Why you should listen

Jessica Ladd is the founder and CEO of Callisto, formerly Sexual Health Innovations, and a TED Fellow. She has been honored as a fearless changemaker by the Case Foundation, an emerging innovator by Ashoka and American Express, and as the Civic Hacker of the Year by Baltimore Innovation Week.

Before founding Sexual Health Innovations, Ladd worked in the White House Office of National AIDS Policy as a public policy associate at The AIDS Institute and as a sexual health educator and researcher for a variety of organizations. She also founded The Social Innovation Lab in Baltimore and a chapter of FemSex at Pomona College. She received her Masters in Public Health at Johns Hopkins and her BA in Public Policy/Human Sexuality at Pomona College. She left a PhD program in infectious disease epidemiology at Johns Hopkins in order to pursue work at Sexual Health Innovations full-time.

Ladd has created a platform, Callisto, for survivors of sexual assault to electronically document and report what happened to them. The platform helps identify serial sexual offenders, allowing victims to either (1) directly report to an institution or (2) store their identity in escrow and only release it to an institution if another victim names the same assailant.

More profile about the speaker
Jessica Ladd | Speaker | TED.com
TED2016

Jessica Ladd: The reporting system that sexual assault survivors want

Jessica Ladd: Het aangiftesysteem waar overlevenden van seksmisdrijven om vragen

Filmed:
1,479,910 views

We hoeven niet in een wereld te leven waar 99 procent van de verkrachters er mee weg komt, aldus TED Fellow Jessica Ladd. Met Callisto, een nieuw platform waar studenten vertrouwelijk seksmisdrijven kunnen melden, helpt Ladd overlevenden, zodat zij de ondersteuning en gerechtelijke genoegdoening ontvangen waar ze recht op hebben terwijl tegelijkertijd hun privacy beschermd wordt. "We kunnen een wereld creëren met een werkend afschrikmiddel tegen het schenden van de rechten van een medemens", zegt ze.
- Founder and CEO, Callisto
Jessica Ladd is using technology to combat sexual assault, empower survivors and advance justice. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
HannahHannah is excitedopgewonden to be going to collegecollege.
0
1520
3416
Hannah is enthousiast,
omdat ze naar de universiteit gaat.
00:16
She couldn'tkon het niet wait
to get out of her parents'ouders househuis,
1
4960
2776
Ze kon niet wachten
om bij haar ouders weg te gaan,
00:19
to provebewijzen to them that she's an adultvolwassen,
2
7760
2016
om te laten zien dat ze volwassen is,
00:21
and to provebewijzen to her newnieuwe friendsvrienden
that she belongsbehoort.
3
9800
2680
en haar nieuwe vrienden laat zien
dat ze erbij hoort.
00:25
She headshoofden to a campuscampus partyfeest
4
13360
1576
Ze gaat naar een campusfeestje
00:26
where she seesziet a guy
that she has a crushCrush on.
5
14960
2536
waar ze een jongen ziet
die ze erg leuk vindt.
00:29
Let's call him MikeMike.
6
17520
1360
Laten we hem Mike noemen.
00:32
The nextvolgende day, HannahHannah wakesontwaakt up
with a poundingstampende headachehoofdpijn.
7
20440
4080
De volgende dag wordt Hannah wakker
met een kloppende hoofdpijn.
00:37
She can only rememberonthouden
the night in flashesknippert.
8
25280
2680
Ze herinnert zich
slechts flarden van de nacht,
00:40
But what she does rememberonthouden is
9
28480
1696
maar ze kan zich wel herinneren
00:42
throwinghet werpen up in the hallhal
outsidebuiten Mike'sMike's roomkamer
10
30200
2840
dat ze heeft overgegeven
in de gang voor de kamer van Mike,
00:46
and staringstaren at the wallmuur silentlystil
while he was insidebinnen her,
11
34440
3096
stil naar de muur staarde
toen hij in haar was,
00:49
wantingwillen it to stop,
12
37560
1280
hopend dat het op zou houden,
00:51
then shakilybeverig stumblingstruikelen home.
13
39520
1960
en dat ze naar huis is gewankeld.
00:54
She doesn't feel good about what happenedgebeurd,
14
42856
2000
Ze heeft er geen goed gevoel over,
00:56
but she thinksdenkt, "Maybe this is just
what sexseks in collegecollege is?"
15
44880
3720
maar ze denkt: "Misschien gaat het zo wel
met seks op de universiteit?"
01:01
One in fivevijf womenvrouw and one in 13 menmannen
will be sexuallyseksueel assaultedaangerand
16
49840
4216
Een op de vijf vrouwen en een op de 13
mannen zullen seksueel worden aangerand
01:06
at some pointpunt duringgedurende theirhun collegecollege careercarrière
in the UnitedVerenigd StatesStaten.
17
54080
4120
tijdens hun tijd op de universiteit
in de Verenigde Staten.
01:11
LessMinder than 10 percentprocent will ever reportrapport
theirhun assaultAssault to theirhun schoolschool-
18
59520
4416
Minder dan 10 procent zullen ooit
aangifte doen bij de school
01:15
or to the policePolitie.
19
63960
1496
of de politie.
01:17
And those who do, on averagegemiddelde,
wait 11 monthsmaanden to make the reportrapport.
20
65480
4920
En als ze dat wel doen, wachten ze daar
gemiddeld 11 maanden mee.
01:24
HannahHannah initiallyeerste just feelsvoelt like dealingomgang
with what happenedgebeurd on her owneigen.
21
72040
3696
Hannah wilde het in eerste instantie
in haar eentje verwerken,
01:27
But when she seesziet MikeMike
takingnemen girlsmeisjes home from partiespartijen,
22
75760
2576
maar als ze ziet dat Mike
meisjes mee naar huis neemt,
01:30
she's worriedbezorgd about them.
23
78360
1240
maakt ze zich zorgen om hen.
01:32
After graduationafstuderen, HannahHannah learnsleert
24
80600
2256
Na haar afstuderen, verneemt Hannah
01:34
that she was one of fivevijf womenvrouw
who MikeMike did the exactexact samedezelfde thing to.
25
82880
5040
dat ze een van de vijf vrouwen was
waar Mike hetzelfde mee heeft gedaan.
01:40
And this is not an unlikelyonwaarschijnlijk scenarioscenario
26
88840
2416
Dit is geen onwaarschijnlijk verhaal,
01:43
because 90 percentprocent of sexualseksueel assaultsaanvallen
27
91280
3056
aangezien 90 procent
van het seksuele geweld
01:46
are committedtoegewijd by repeatherhaling offendersovertreders.
28
94360
2240
wordt gepleegd door meerplegers.
01:49
But with suchzodanig lowlaag reportingrapportage ratesprijzen,
29
97160
1656
Maar met zo'n laag aangiftecijfer
01:50
it's fairlytamelijk unlikelyonwaarschijnlijk that even
repeatherhaling perpetratorsdaders will be reportedgerapporteerd,
30
98840
3816
is het erg onwaarschijnlijk
dat zelfs meerplegers worden aangegeven,
01:54
much lessminder anything happengebeuren if they are.
31
102680
2536
of dat er iets mee gedaan wordt
als dat wel gebeurt.
01:57
In factfeit, only sixzes percentprocent
of assaultsaanvallen reportedgerapporteerd to the policePolitie
32
105240
5136
Het is zelfs zo dat bij slechts 6 procent
van de bij de politie gemelde aanrandingen
02:02
endeinde with the assailantaanvaller
spendinguitgaven a singlesingle day in prisongevangenis.
33
110400
2880
de dader ook maar een enkele dag
in de gevangenis doorbrengt.
02:05
MeaningBetekenis, there's a 99 percentprocent chancekans
that they'llzullen ze get away with it.
34
113680
4800
Dat betekent dus dat ze een kans van 99%
hebben om er mee weg te komen.
02:11
This meansmiddelen there's practicallybijna
no deterrentafschrikwekkend to assaultAssault
35
119400
3416
Er is dus vrijwel niets
dat aanranders afschrikt
02:14
in the UnitedVerenigd StatesStaten.
36
122840
1480
in de Verenigde Staten.
02:18
Now, I'm an infectiousbesmettelijke diseaseziekte
epidemiologistepidemioloog by trainingopleiding.
37
126160
3336
Nu ben ik zelf opgeleid als
epidemioloog voor besmettelijke ziektes.
02:21
I'm interestedgeïnteresseerd in systemssystemen and networksnetwerken
38
129520
3096
Ik ben geïnteresseerd
in systemen en netwerken
02:24
and where we can concentrateconcentreren
our resourcesmiddelen to do the mostmeest good.
39
132640
4000
en hoe we onze middelen
het beste kunnen aanwenden.
02:29
So this, to me, is a tragictragisch
but a solvableoplosbaar problemprobleem.
40
137200
5120
Ik zie dit dus als een tragisch,
maar oplosbaar probleem.
02:35
So when the issuekwestie of campuscampus assaultAssault
startedbegonnen hittingraken the newsnieuws a fewweinig yearsjaar agogeleden,
41
143280
4136
Toen de aanrandingen op de campus een
paar jaar geleden in het nieuws kwamen,
02:39
it feltvoelde like a uniqueuniek opportunitykans
to make a changeverandering.
42
147440
3376
zag ik dat als een unieke kans
om iets te veranderen.
02:42
And so we did.
43
150840
1200
En dus hebben we dat gedaan.
02:44
We startedbegonnen by talkingpratend
to collegecollege survivorsoverlevenden.
44
152560
2776
We begonnen te praten
met overlevenden van de universiteit.
02:47
And what they wishwens they'dze zouden had
in collegecollege is prettymooi simpleeenvoudig;
45
155360
3000
En ze zeiden dat ze eigenlijk
iets heel eenvoudigs hadden gewild:
02:50
they wanted a websitewebsite,
46
158880
1536
ze wilden een website,
02:52
one they could use
at the time and placeplaats
47
160440
2136
die ze konden bereiken op het tijdstip en
de plek die voor hen het veiligst voelden,
02:54
that feltvoelde safestveiligste to them
48
162600
1440
02:56
with clearlyduidelijk writtengeschreven informationinformatie
about theirhun reportingrapportage optionsopties,
49
164800
3976
met duidelijke informatie
over de mogelijkheid tot melden
03:00
with the abilityvermogen to electronicallyelektronisch
reportrapport theirhun assaultAssault,
50
168800
3136
en de mogelijkheid om hun aanranding
elektronisch aan te geven,
03:03
ratherliever than havingmet the first stepstap
51
171960
1616
zodat ze niet die eerste stap
hoefden te zetten
03:05
to go in and talk to someoneiemand
who maymei or maymei not believe them.
52
173600
2880
om ergens te spreken met iemand
die ze misschien niet zou geloven.
03:09
With the optionkeuze to createcreëren
a securebeveiligen, timestampedvoorzien van een tijdstempel documentdocument
53
177080
3296
Met de optie om een veilig,
gedateerd document aan te maken
03:12
of what happenedgebeurd to them,
54
180400
1496
over wat er met ze gebeurd was,
03:13
preservingbehoud van evidencebewijsmateriaal
even if they don't want to reportrapport yetnog.
55
181920
3040
om een bewijs te bewaren
als ze nog geen aangifte wilden doen.
03:17
And lastlytenslotte, and perhapsmisschien mostmeest criticallykritisch,
56
185560
2976
En wat misschien wel
het belangrijkste was,
03:20
with the abilityvermogen to reportrapport theirhun assaultAssault
57
188560
2016
de mogelijkheid om alleen aangifte te doen
03:22
only if someoneiemand elseanders
reportedgerapporteerd the samedezelfde assailantaanvaller.
58
190600
3640
als iemand anders
de dader al had aangegeven.
03:26
You see, knowingwetende that you weren'twaren niet
the only one changesveranderingen everything.
59
194920
3136
Weten dat je niet de enige bent,
verandert namelijk alles.
03:30
It changesveranderingen the way
you framemontuur your owneigen experienceervaring,
60
198080
2336
Het verandert hoe je
naar je eigen ervaring kijkt,
03:32
it changesveranderingen the way
you think about your perpetratordader,
61
200440
2456
het verandert hoe je
over jouw dader denkt.
03:34
it meansmiddelen that if you do come forwardvooruit,
62
202920
1816
Het betekent dat als je naar voren treedt,
je gesteund wordt en steun biedt.
03:36
you'llje zult have someoneiemand else'sanders is back
and they'llzullen ze have yoursde jouwe.
63
204760
3040
03:40
We createdaangemaakt a websitewebsite
that actuallywerkelijk does this
64
208840
2496
We hebben een website opgezet waar dit kan
03:43
and we launchedgelanceerd it [...] in AugustAugustus,
65
211360
3016
en hebben die twee maanden geleden
geopend, in augustus,
03:46
on two collegecollege campusescampussen.
66
214400
1600
op twee universiteitscampussen.
03:48
And we includedingesloten a uniqueuniek matchingmatching systemsysteem
67
216600
2896
Het heeft een uniek afstemmingssysteem,
03:51
where if Mike'sMike's first victimslachtoffer
had come forwardvooruit,
68
219520
2936
zodat als Mikes eerste slachtoffer
zich bekend had gemaakt,
03:54
savedgered her recordrecord,
enteredingevoerde into the matchingmatching systemsysteem
69
222480
2776
haar gegevens
had achtergelaten in het systeem
03:57
and namedgenaamd MikeMike,
70
225280
1256
en Mike had genoemd,
03:58
and Mike'sMike's secondtweede victimslachtoffer
had donegedaan the samedezelfde thing
71
226560
2376
en het tweede slachtoffer een paar maanden
later hetzelfde had gedaan,
04:00
a fewweinig monthsmaanden laterlater,
72
228960
1656
04:02
they would have matchedop elkaar afgestemd
73
230640
1336
er een match zou zijn
04:04
and the verifiedgeverifieerd contactcontact informationinformatie
of bothbeide survivorsoverlevenden
74
232000
3496
en de geverifieerde contactinformatie
van beide overlevenden
04:07
would have been sentverzonden
to the authoritiesoverheid at the samedezelfde time
75
235520
2736
tegelijkertijd naar de autoriteiten
zou worden doorgestuurd,
04:10
for investigationonderzoek and followvolgen up.
76
238280
2040
om een onderzoek te kunnen starten.
04:13
If a systemsysteem like this had existedbestonden
for HannahHannah and her peerscollega 's,
77
241600
3696
Als er zo'n systeem was geweest
voor Hannah en haar lotgenoten,
04:17
it's more likelywaarschijnlijk
that they would have reportedgerapporteerd,
78
245320
2536
was het waarschijnlijker geweest dat ze
aangifte hadden gedaan, werden geloofd,
04:19
that they would have been believedgeloofde,
79
247880
1776
04:21
and that MikeMike would have been
kickedgeschopt off campuscampus,
80
249680
2256
en dat Mike van de campus was verwijderd,
04:23
goneweg to jailgevangenis, or at leastminst
gottengekregen the help that he needednodig.
81
251960
3000
naar de gevangenis was gegaan
of op z'n minst therapie had gekregen.
04:27
And if we were ablein staat to stop
repeatherhaling offendersovertreders like MikeMike
82
255920
3496
En als we meerplegers
als Mike kunnen stoppen,
04:31
after just theirhun secondtweede assaultAssault
followingvolgend a matchbij elkaar passen,
83
259440
3616
gelijk na hun tweede aanranding,
op basis van een match,
04:35
survivorsoverlevenden like HannahHannah
would never even be assaultedaangerand
84
263080
2616
zouden overlevenden als Hannah
nooit aangerand zijn.
04:37
in the first placeplaats.
85
265720
1280
04:39
We could preventvoorkomen
59 percentprocent of sexualseksueel assaultsaanvallen
86
267760
4096
We zouden 59 procent van seksuele
aanrandingen kunnen voorkomen
04:43
just by stoppingstoppen
repeatherhaling perpetratorsdaders earliervroeger on.
87
271880
3080
door meerplegers sneller te stoppen.
Doordat we een echte afschrikking
voor aanranding creëren,
04:48
And because we're creatinghet creëren van
a realecht deterrentafschrikwekkend to assaultAssault,
88
276080
2696
04:50
for perhapsmisschien the first time,
89
278800
2136
misschien wel voor het eerst,
04:52
maybe the MikesMikes of the worldwereld-
would never even try to assaultAssault anyoneiedereen.
90
280960
3360
zouden mensen als Mike misschien niet
eens proberen om iemand aan te randen.
04:58
The typetype of systemsysteem I'm describingbeschrijven,
91
286640
1976
Het soort systeem dat ik beschrijf,
05:00
the typetype of systemsysteem that survivorsoverlevenden want
92
288640
2376
het soort systeem dat overlevenden willen,
05:03
is a typetype of informationinformatie escrowborg,
93
291040
2536
is een soort van informatieborgsysteem,
05:05
meaningbetekenis an entityentiteit that holdshoudt on
to informationinformatie for you
94
293600
3216
waarmee ik bedoel dat een entiteit
informatie voor je bewaart
05:08
and only releasesReleases it to a thirdderde partyfeest
95
296840
2456
en die alleen vrijgeeft
aan een derde partij
05:11
when certainzeker pre-agreedvooraf overeengekomen uponop
conditionsvoorwaarden are metleerde kennen,
96
299320
2576
als aan bepaalde, vooraf overeengekomen,
voorwaarden is voldaan, zoals een match.
05:13
suchzodanig as a matchbij elkaar passen.
97
301920
1200
05:15
The applicationtoepassing that we builtgebouwd
is for collegecollege campusescampussen.
98
303600
3736
Onze applicatie is gebouwd
voor universiteitscampussen,
05:19
But the samedezelfde typetype of systemsysteem
could be used in the militaryleger
99
307360
3056
maar hetzelfde systeem
kan in het leger gebruikt worden
05:22
or even the workplacewerkplaats.
100
310440
1400
of zelfs in het bedrijfsleven.
05:25
We don't have to liveleven in a worldwereld-
101
313720
2536
We hoeven niet in een wereld te leven
05:28
where 99 percentprocent of rapistsverkrachters
get away with it.
102
316280
3160
waar 99 procent van de verkrachters
ermee weg komt.
05:32
We can createcreëren one
103
320120
1416
We kunnen er een maken
05:33
where those who do wrongfout
are heldheld accountableverantwoordelijk,
104
321560
2936
waar overtreders
aansprakelijk worden gesteld,
05:36
where survivorsoverlevenden get the supportondersteuning
and justicegerechtigheid they deserveverdienen,
105
324520
3416
waar overlevenden de verdiende
ondersteuning en de gerechtigheid krijgen,
05:39
where the authoritiesoverheid
get the informationinformatie they need,
106
327960
2896
waar de autoriteiten
de benodigde informatie krijgen,
en er een echt afschrikmiddel is tegen het
schenden van de rechten van een medemens.
05:42
and where there's a realecht deterrentafschrikwekkend
107
330880
1896
05:44
to violatingschenden the rightsrechten
of anothereen ander humanmenselijk beingwezen.
108
332800
3640
05:49
Thank you.
109
337120
1216
Dankjewel.
05:50
(ApplauseApplaus)
110
338360
2960
(Applaus)
Translated by Robert de Ridder
Reviewed by Els De Keyser

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jessica Ladd - Founder and CEO, Callisto
Jessica Ladd is using technology to combat sexual assault, empower survivors and advance justice.

Why you should listen

Jessica Ladd is the founder and CEO of Callisto, formerly Sexual Health Innovations, and a TED Fellow. She has been honored as a fearless changemaker by the Case Foundation, an emerging innovator by Ashoka and American Express, and as the Civic Hacker of the Year by Baltimore Innovation Week.

Before founding Sexual Health Innovations, Ladd worked in the White House Office of National AIDS Policy as a public policy associate at The AIDS Institute and as a sexual health educator and researcher for a variety of organizations. She also founded The Social Innovation Lab in Baltimore and a chapter of FemSex at Pomona College. She received her Masters in Public Health at Johns Hopkins and her BA in Public Policy/Human Sexuality at Pomona College. She left a PhD program in infectious disease epidemiology at Johns Hopkins in order to pursue work at Sexual Health Innovations full-time.

Ladd has created a platform, Callisto, for survivors of sexual assault to electronically document and report what happened to them. The platform helps identify serial sexual offenders, allowing victims to either (1) directly report to an institution or (2) store their identity in escrow and only release it to an institution if another victim names the same assailant.

More profile about the speaker
Jessica Ladd | Speaker | TED.com