ABOUT THE SPEAKER
Jessica Ladd - Founder and CEO, Callisto
Jessica Ladd is using technology to combat sexual assault, empower survivors and advance justice.

Why you should listen

Jessica Ladd is the founder and CEO of Callisto, formerly Sexual Health Innovations, and a TED Fellow. She has been honored as a fearless changemaker by the Case Foundation, an emerging innovator by Ashoka and American Express, and as the Civic Hacker of the Year by Baltimore Innovation Week.

Before founding Sexual Health Innovations, Ladd worked in the White House Office of National AIDS Policy as a public policy associate at The AIDS Institute and as a sexual health educator and researcher for a variety of organizations. She also founded The Social Innovation Lab in Baltimore and a chapter of FemSex at Pomona College. She received her Masters in Public Health at Johns Hopkins and her BA in Public Policy/Human Sexuality at Pomona College. She left a PhD program in infectious disease epidemiology at Johns Hopkins in order to pursue work at Sexual Health Innovations full-time.

Ladd has created a platform, Callisto, for survivors of sexual assault to electronically document and report what happened to them. The platform helps identify serial sexual offenders, allowing victims to either (1) directly report to an institution or (2) store their identity in escrow and only release it to an institution if another victim names the same assailant.

More profile about the speaker
Jessica Ladd | Speaker | TED.com
TED2016

Jessica Ladd: The reporting system that sexual assault survivors want

Jessica Ladd: Rapporteringssystemet som offren för sexuella övergrepp vill ha

Filmed:
1,479,910 views

Vi måste inte leva i en värld där 99 procent av de som våldtar någon kommer undan, säger TED Fellow Jessica Ladd. Med hjälp av Callisto - en ny platform för collegestudenter där de tryggt kan rapporter sexuella övergrepp - hjälper Ladd offer att få det stöd och den rättvisa de är värda, samtidigt som deras integritet respekteras. "Vi kan skapa en värld där det finns ett system som verkligen avskräcker någon från att kränka en annan människas rättigheter" säger hon.
- Founder and CEO, Callisto
Jessica Ladd is using technology to combat sexual assault, empower survivors and advance justice. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
HannahHannah is excitedupphetsad to be going to collegehögskola.
0
1520
3416
Hannah ser fram emot att börja på college.
Hon väntade otåligt på
att flytta hemifrån.
00:16
She couldn'tkunde inte wait
to get out of her parents'föräldrarnas househus,
1
4960
2776
för att bevisa för dem att hon är vuxen,
00:19
to provebevisa to them that she's an adultvuxen,
2
7760
2016
och för att bevisa för sina nya vänner
att hon är en av dem.
00:21
and to provebevisa to her newny friendsvänner
that she belongstillhör.
3
9800
2680
Hon går på en fest i collegeområdet
00:25
She headsbeger sig to a campuscampus partyfest
4
13360
1576
där hon ser en kille
som hon är förälskad i.
00:26
where she seesser a guy
that she has a crushkrossa on.
5
14960
2536
Vi kan kalla honom Mike.
00:29
Let's call him MikeMike.
6
17520
1360
Nästa dag vaknar Hannah
med en bultande huvudvärk.
00:32
The nextNästa day, HannahHannah wakesvaknar up
with a poundingbultande headachehuvudvärk.
7
20440
4080
00:37
She can only rememberkom ihåg
the night in flashesblixtar.
8
25280
2680
Hon kommer bara ihåg delar av kvällen.
00:40
But what she does rememberkom ihåg is
9
28480
1696
Men hon kommer ihåg
att hon kräktes i korridoren
utanför Mikes rum
00:42
throwingkasta up in the hallhall
outsideutanför Mike'sMikes roomrum
10
30200
2840
00:46
and staringstirrande at the wallvägg silentlytyst
while he was insideinuti her,
11
34440
3096
och att hon stirrade tyst in i väggen
medan han var inne i henne,
och ville att det skulle vara över,
00:49
wantingönskar it to stop,
12
37560
1280
00:51
then shakilydarrigt stumblingsnubblande home.
13
39520
1960
och därefter raglade hem.
00:54
She doesn't feel good about what happenedhände,
14
42856
2000
Hon mår dåligt över det som hände,
men hon tänker, "Det kanske är så här
det är att ha sex på college?"
00:56
but she thinkstänker, "Maybe this is just
what sexsex in collegehögskola is?"
15
44880
3720
01:01
One in fivefem womenkvinnor and one in 13 menmän
will be sexuallysexuellt assaultedöverfallna
16
49840
4216
En av fem kvinnor och en av 13 män
kommer utsättas för sexuella övergrepp
någon gång under sin collegetid i USA.
01:06
at some pointpunkt duringunder theirderas collegehögskola careerkarriär
in the UnitedUnited StatesStaterna.
17
54080
4120
01:11
LessMindre than 10 percentprocent will ever reportrapportera
theirderas assaultAssault to theirderas schoolskola
18
59520
4416
Mindre än 10 procent kommer att anmäla
övergreppet till skolan
eller till polisen.
01:15
or to the policepolis.
19
63960
1496
Och de som gör det, väntar i genomsnitt
11 månader med att anmäla det.
01:17
And those who do, on averagegenomsnitt,
wait 11 monthsmånader to make the reportrapportera.
20
65480
4920
01:24
HannahHannah initiallyinitialt just feelskänner like dealingsom handlar om
with what happenedhände on her ownegen.
21
72040
3696
Hannah tänker först att hon ska hantera
det som hände på egen hand.
Men när hon ser Mike ta med tjejer
hem från fester,
01:27
But when she seesser MikeMike
takingtar girlsflickor home from partiesparter,
22
75760
2576
oroar hon sig för dem.
01:30
she's worriedorolig about them.
23
78360
1240
01:32
After graduationavläggande av examen, HannahHannah learnslär sig
24
80600
2256
Efter examen, får Hannah reda på
att hon var en av fem kvinnor
som Mike utsatte för exakt samma sak.
01:34
that she was one of fivefem womenkvinnor
who MikeMike did the exactexakt samesamma thing to.
25
82880
5040
01:40
And this is not an unlikelyosannolik scenarioscenario
26
88840
2416
Och detta är inte ett osannolikt scenario
eftersom 90 procent av sexuella övergrepp
01:43
because 90 percentprocent of sexualsexuell assaultsöverfall
27
91280
3056
begås av återfallsförbrytare.
01:46
are committedengagerad by repeatupprepa offenderslagöverträdare.
28
94360
2240
01:49
But with suchsådan lowlåg reportingrapportering ratespriser,
29
97160
1656
Men med så låga anmälningssiffror,
är det ganska osannolikt
att ens återfallsförbrytare anmäls,
01:50
it's fairlyganska unlikelyosannolik that even
repeatupprepa perpetratorsförövarna will be reportedrapporterad,
30
98840
3816
än mindre att något verkligen händer
om de anmäls.
01:54
much lessmindre anything happenhända if they are.
31
102680
2536
Faktum är att bara sex procent
av övergreppen som anmäls till polisen
01:57
In factfaktum, only sixsex percentprocent
of assaultsöverfall reportedrapporterad to the policepolis
32
105240
5136
slutar med att förövaren
tillbringar en enda dag i fängelse.
02:02
endslutet with the assailantvåldsman
spendingutgifterna a singleenda day in prisonfängelse.
33
110400
2880
02:05
MeaningMening som avses, there's a 99 percentprocent chancechans
that they'llde ska get away with it.
34
113680
4800
Vilket betyder att de har 99 procent chans
att komma undan med det.
02:11
This meansbetyder there's practicallypraktiskt taget
no deterrentavskräckande to assaultAssault
35
119400
3416
Det betyder att det knappt
finns något som avskräcker från övergrepp
i USA.
02:14
in the UnitedUnited StatesStaterna.
36
122840
1480
02:18
Now, I'm an infectioussmittsamma diseasesjukdom
epidemiologistepidemiologist by trainingutbildning.
37
126160
3336
Nu är det så
att jag läst till epidemiolog.
Jag är intresserad av system och nätverk
02:21
I'm interestedintresserad in systemssystem and networksnät
38
129520
3096
och hur vi kan fördela våra resurser
för att de ska göra mest nytta.
02:24
and where we can concentratekoncentrera
our resourcesMedel to do the mostmest good.
39
132640
4000
02:29
So this, to me, is a tragictragisk
but a solvablelösbara problemproblem.
40
137200
5120
Så det här är enligt mig,
ett tragiskt men lösbart problem.
02:35
So when the issueproblem of campuscampus assaultAssault
startedsatte igång hittingslå the newsNyheter a few yearsår agosedan,
41
143280
4136
När problemet med collegeområdesövergrepp
dök upp på nyheterna för några år sedan,
kändes det som en unik möjlighet
att åstadkomma en förändring.
02:39
it feltkänt like a uniqueunik opportunitymöjlighet
to make a changeByta.
42
147440
3376
Och det gjorde vi.
02:42
And so we did.
43
150840
1200
Vi började med att prata med de
som utsatts för övergrepp på college.
02:44
We startedsatte igång by talkingtalande
to collegehögskola survivorsöverlevande.
44
152560
2776
02:47
And what they wishönskar they'dde hade had
in collegehögskola is prettySöt simpleenkel;
45
155360
3000
Det fanns ett enkelt svar
på vad de önskade hade funnits;
02:50
they wanted a websitehemsida,
46
158880
1536
de ville ha en webbsida,
som de kunde använda på den tid och plats
02:52
one they could use
at the time and placeplats
47
160440
2136
02:54
that feltkänt safestsäkraste to them
48
162600
1440
som kändes tryggast för dem
02:56
with clearlyklart writtenskriven informationinformation
about theirderas reportingrapportering optionsalternativ,
49
164800
3976
med tydligt skriven information
om deras anmälningsalternativ,
med möjlighet att elektroniskt
anmäla övergreppet,
03:00
with the abilityförmåga to electronicallyelektroniskt
reportrapportera theirderas assaultAssault,
50
168800
3136
istället för att som första steg
03:03
rathersnarare than havinghar the first stepsteg
51
171960
1616
behöva prata med någon som
kanske inte ens tror på dem.
03:05
to go in and talk to someonenågon
who mayMaj or mayMaj not believe them.
52
173600
2880
03:09
With the optionalternativ to createskapa
a securesäkra, timestampedtidsstämplad documentdokumentera
53
177080
3296
Med möjligheten att skapa
ett säkert, tidsstämplat dokument
om vad de blivit utsatta för,
03:12
of what happenedhände to them,
54
180400
1496
och säkra bevis
03:13
preservingbevara evidencebevis
even if they don't want to reportrapportera yetän.
55
181920
3040
även om de inte vill göra en anmälan ännu.
03:17
And lastlyslutligen, and perhapskanske mostmest criticallykritiskt,
56
185560
2976
Och slutligen, och kanske allra viktigast,
med möjlighet att bara anmäla övergreppet
03:20
with the abilityförmåga to reportrapportera theirderas assaultAssault
57
188560
2016
om någon annan anmäler samma förövare.
03:22
only if someonenågon elseannan
reportedrapporterad the samesamma assailantvåldsman.
58
190600
3640
Vetskapen om att du inte är ensam,
förändrar nämligen allt.
03:26
You see, knowingmenande that you weren'tinte
the only one changesförändringar everything.
59
194920
3136
Det förändrar hur du
hanterar din upplevelse,
03:30
It changesförändringar the way
you frameram your ownegen experienceerfarenhet,
60
198080
2336
det förändrar hur du tänker
på din förövare,
03:32
it changesförändringar the way
you think about your perpetratorgärningsmannen,
61
200440
2456
det betyder att om du träder fram,
03:34
it meansbetyder that if you do come forwardfram-,
62
202920
1816
backar du upp någon annan
och de backar upp dig.
03:36
you'lldu kommer have someonenågon else'sannans back
and they'llde ska have yoursdin.
63
204760
3040
03:40
We createdskapad a websitehemsida
that actuallyfaktiskt does this
64
208840
2496
Vi skapade en webbsida
som fungerar precis så här,
den lanserade för 2 månader sen,
den lanserades i augusti.
03:43
and we launchedlanserade it [...] in AugustAugusti,
65
211360
3016
på två collegeområden.
03:46
on two collegehögskola campusescampus.
66
214400
1600
03:48
And we includedinkluderad a uniqueunik matchingmatchande systemsystemet
67
216600
2896
Och vi inkluderade ett
unikt matchningssystem
där man, om Mikes första offer
hade trätt fram,
03:51
where if Mike'sMikes first victimoffer
had come forwardfram-,
68
219520
2936
sparat sina anteckningar,
i ett matchningssystem
03:54
savedsparade her recordspela in,
enteredgick in i into the matchingmatchande systemsystemet
69
222480
2776
och namngivit Mike,
03:57
and namedsom heter MikeMike,
70
225280
1256
och Mikes andra offer hade gjort samma sak
03:58
and Mike'sMikes secondandra victimoffer
had doneGjort the samesamma thing
71
226560
2376
några månader senare,
04:00
a few monthsmånader latersenare,
72
228960
1656
hade de matchat varandra
04:02
they would have matchedmatchas
73
230640
1336
och de verifierade kontaktuppgifterna
till de båda offren
04:04
and the verifiedverifierade contactkontakta informationinformation
of bothbåde survivorsöverlevande
74
232000
3496
skulle ha skickats
till myndigheterna samtidigt
04:07
would have been sentskickat
to the authoritiesmyndigheterna at the samesamma time
75
235520
2736
för utredning och uppföljning.
04:10
for investigationundersökning and followFölj up.
76
238280
2040
04:13
If a systemsystemet like this had existedexisterade
for HannahHannah and her peersjämnåriga,
77
241600
3696
Om ett system som detta hade funnits
för Hannah och de andra,
är det mer troligt
att övergreppen hade anmälts,
04:17
it's more likelytroligt
that they would have reportedrapporterad,
78
245320
2536
att offren hade blivit trodda,
04:19
that they would have been believedtros,
79
247880
1776
att Mike hade sparkats ut
från collegeområdet,
04:21
and that MikeMike would have been
kickedsparkas off campuscampus,
80
249680
2256
hamnat i fängelse, eller åtminstone
fått den hjälp han behövde.
04:23
goneborta to jailfängelse, or at leastminst
gottenfått the help that he neededbehövs.
81
251960
3000
04:27
And if we were ablestånd to stop
repeatupprepa offenderslagöverträdare like MikeMike
82
255920
3496
Och om vi kunde stoppa
återfallsförbrytare som Mike
efter enbart två övergrepp,
till följd av en matchning,
04:31
after just theirderas secondandra assaultAssault
followingföljande a matchmatch,
83
259440
3616
skulle offer som Hannah
inte ha råkat ut för detta
04:35
survivorsöverlevande like HannahHannah
would never even be assaultedöverfallna
84
263080
2616
över huvud taget.
04:37
in the first placeplats.
85
265720
1280
04:39
We could preventförhindra
59 percentprocent of sexualsexuell assaultsöverfall
86
267760
4096
Vi skulle kunna förhindra
59 procent av sexuella övergrepp
bara genom att stoppa
återfallsförbrytare i ett tidigare skede.
04:43
just by stoppingstoppa
repeatupprepa perpetratorsförövarna earliertidigare on.
87
271880
3080
04:48
And because we're creatingskapande
a realverklig deterrentavskräckande to assaultAssault,
88
276080
2696
Och eftersom vi skapar något
avskräckande från övergrepp
för kanske första gången,
04:50
for perhapskanske the first time,
89
278800
2136
skulle kanske sådana som Mike
inte ens försöka förgripa sig på någon.
04:52
maybe the MikesMikes of the worldvärld
would never even try to assaultAssault anyonenågon.
90
280960
3360
04:58
The typetyp of systemsystemet I'm describingbeskriver,
91
286640
1976
Den typ av system jag beskriver,
05:00
the typetyp of systemsystemet that survivorsöverlevande want
92
288640
2376
den typ av system som offren vill ha
är en sorts informationsförvaring,
05:03
is a typetyp of informationinformation escrowEscrow,
93
291040
2536
som blir en lagringsplats som förvarar
information för din räkning
05:05
meaningmenande an entityenhet that holdsinnehar on
to informationinformation for you
94
293600
3216
och enbart släpper den till en tredje part
05:08
and only releasesPressmeddelanden it to a thirdtredje partyfest
95
296840
2456
när vissa på förhand angivna
villkor uppfylls,
05:11
when certainvissa pre-agreedförväg överenskomna upon
conditionsbetingelser are metuppfyllda,
96
299320
2576
så som en matchning.
05:13
suchsådan as a matchmatch.
97
301920
1200
05:15
The applicationAnsökan that we builtbyggd
is for collegehögskola campusescampus.
98
303600
3736
Den applikation vi byggde
är till för collegeområden.
Men samma typ av system
skulle kunna användas inom militären
05:19
But the samesamma typetyp of systemsystemet
could be used in the militarymilitär-
99
307360
3056
eller på en arbetsplats.
05:22
or even the workplacearbetsplats.
100
310440
1400
05:25
We don't have to liveleva in a worldvärld
101
313720
2536
Vi behöver inte leva i en värld
där 99 procent av våldtäktsmännen
kommer undan med sina brott.
05:28
where 99 percentprocent of rapistsvåldtäktsmän
get away with it.
102
316280
3160
05:32
We can createskapa one
103
320120
1416
Vi kan skapa en värld
där de som gör fel får stå till svars,
05:33
where those who do wrongfel
are heldhållen accountableansvarig,
104
321560
2936
där offren får det stöd
och den rättvisa de förtjänar,
05:36
where survivorsöverlevande get the supportStöd
and justicerättvisa they deserveförtjänar,
105
324520
3416
där myndigheter får
den information de behöver,
05:39
where the authoritiesmyndigheterna
get the informationinformation they need,
106
327960
2896
och där det finns något som avskräcker
05:42
and where there's a realverklig deterrentavskräckande
107
330880
1896
från att kränka en annan
människas rättigheter.
05:44
to violatingbrott mot the rightsrättigheter
of anotherannan humanmänsklig beingvarelse.
108
332800
3640
05:49
Thank you.
109
337120
1216
Tack.
(Applåder)
05:50
(ApplauseApplåder)
110
338360
2960
Translated by Therese Hagelin
Reviewed by Helena Jonsson

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jessica Ladd - Founder and CEO, Callisto
Jessica Ladd is using technology to combat sexual assault, empower survivors and advance justice.

Why you should listen

Jessica Ladd is the founder and CEO of Callisto, formerly Sexual Health Innovations, and a TED Fellow. She has been honored as a fearless changemaker by the Case Foundation, an emerging innovator by Ashoka and American Express, and as the Civic Hacker of the Year by Baltimore Innovation Week.

Before founding Sexual Health Innovations, Ladd worked in the White House Office of National AIDS Policy as a public policy associate at The AIDS Institute and as a sexual health educator and researcher for a variety of organizations. She also founded The Social Innovation Lab in Baltimore and a chapter of FemSex at Pomona College. She received her Masters in Public Health at Johns Hopkins and her BA in Public Policy/Human Sexuality at Pomona College. She left a PhD program in infectious disease epidemiology at Johns Hopkins in order to pursue work at Sexual Health Innovations full-time.

Ladd has created a platform, Callisto, for survivors of sexual assault to electronically document and report what happened to them. The platform helps identify serial sexual offenders, allowing victims to either (1) directly report to an institution or (2) store their identity in escrow and only release it to an institution if another victim names the same assailant.

More profile about the speaker
Jessica Ladd | Speaker | TED.com