English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2017

Anthony D. Romero: This is what democracy looks like

Anthony D. Romero: Sådan ser demokrati ud

Filmed:
1,156,724 views

For at forstå det politiske miljø i USA i 2017, vender Anthony D. Romero, advokat og ACLU's administrerende direktør, sig til et overraskende sted -- en freske fra det 14. århundrede af den italienske renæssance mester Ambrogio Lorenzetti. Hvad kan et mere end 600 år gammelt maleri lære os om livet idag? Meget, skal det vise sig. Romero forklarer det hele i et foredrag, der er lige så slående som selve maleriet.

- Attorney, public-interest activist
Anthony D. Romero is the executive director of the American Civil Liberties Union (ACLU). Full bio

SiliconSilicium ValleyDalen
is obsessedbesat with disruptionforstyrrelser,
Silicon Valley
er besat af forstyrrelser,
00:12
but these daysdage, the biggeststørste disruptordisruptor
didn't come out of SiliconSilicium ValleyDalen.
men for tiden er den største forstyrelse
ikke fra Silicon Valley.
00:16
It camekom out of steelstål townsbyer in OhioOhio,
Den kom fra stålindustri-byer i Ohio,
00:21
rurallanddistrikterne communitiesfællesskaber in PennsylvaniaPennsylvania,
landsbyfællesskaber i Pennsylvania,
00:24
the PanhandlePanhandle in FloridaFlorida.
fra Panhandle i Florida.
00:27
And this last US presidentialpræsidentvalg electionvalg
Og dette sidste amerikanske præsidentvalg
00:31
was the mothermor of all disruptionsafbrydelser.
var størst af alle forstyrrelser.
00:33
OnceÉn gang again, politicspolitik is personalpersonlig.
Igen, politik er personligt.
00:37
MillionsMillioner of AmericansAmerikanerne
becameblev til activistsaktivister overnightnatten over,
Millioner af amerikanere
blev aktivister natten over,
00:41
pouringhælde into the streetsgader in recordoptage numbersnumre
stimlede ud i gaderne i
rekordstore tal
00:44
in recordoptage time.
på rekordtid.
00:47
(LaughterLatter)
(Latter)
00:48
The electionvalg has doneFærdig
to familyfamilie holidayferie dinnersmiddage
Valget har gjort ved familiens
højtidsmiddage,
00:50
what UberUber has doneFærdig
to NewNye YorkYork City'sByens taxitaxa systemsystem.
hvad Uber har gjort
ved taxisystemet i New York.
00:53
CouplesPar have brokengået i stykker up
and marriagesægteskaber disruptedforstyrret.
Par har slået op,
og ægteskaber er opløst.
00:57
And the electionvalg
is doing to my privateprivat life
Og valget gør ved mit privatliv,
01:02
what AmazonAmazon is doing to shoppinghandle ind mallsindkøbscentre.
hvad Amazon gør ved indkøbscentre.
01:04
These daysdage, the ACLUACLU
is on the frontforan lineslinjer 24/7,
For tiden er ACLU på
frontlinjerne 24/7,
01:06
and even if I managestyre to sneaksnige sig away
for a couplepar of milesmiles on the treadmillløbebånd,
og selv hvis det lykkes at snige mig væk
til nogle kilometer på løbebåndet,
01:12
any cardiocardio benefitfordel I get
is instantlyøjeblikkeligt obliteratedudslettet
bliver al hjertetræning
ødelagt med det samme,
01:17
when I readlæse anotheren anden presidentialpræsidentvalg tweettweet
on the headlineoverskrift scrollrulle.
når jeg læser endnu et af præsidentens
tweets i overskrifterne.
01:21
Even my secrethemmelighed pleasurefornøjelse
Selv min hemmelige fornøjelse
01:26
of studyingstudere the Italianitaliensk paintersmalere
at studere de italienske kunstnere
01:28
have been infectedinficeret by politicspolitik.
er blevet smittet af politik.
01:31
Now, I studyundersøgelse, even stalkstilk, the oldgammel mastersMasters.
Nu studerer jeg, ja,
endda forfølger, de gamle mestere.
01:34
This is my deskskrivebord,
Dette er mit skrivebord
01:38
with a postcardpostkort exhibitionudstilling
med en postkortudstilling
01:39
of some famousberømt and obscureobskure paintingsmalerier
af nogle berømte og
obskure malerier
01:41
mostlyfor det meste from the Italianitaliensk RenaissanceRenæssancen.
mest fra den italienske renæssance.
01:43
Now, artkunst used to providegive me
with a necessarynødvendig breakpause
Kunst plejede at give mig
en nødvendig pause
01:46
from the hurly-burlyHurly-burly of politicspolitik
fra den politiske tumult
01:48
in my dailydaglige work at the ACLUACLU,
i mit daglige arbejde hos ACLU,
01:51
but not anymorelængere.
men ikke længere.
01:53
I was at the Women'sKvinders MarchMarts
in SanSan FranciscoFrancisco
Jeg var i Kvindernes March
i San Francisco
01:55
the day after inaugurationindvielse,
dagen efter
præsidentindvielsen,
01:57
and the crowdmenneskemængde was chantingmesser,
"This is what democracydemokrati looksudseende like."
og alle messede,
"Sådan ser demokrati ud."
01:59
"This is what democracydemokrati looksudseende like."
"Sådan ser demokrati ud."
02:02
And there I was holdingbedrift my signskilt
and my umbrellaparaply in the rainregn,
Der stod jeg med mit skilt
og min paraply i regnen,
02:05
and I flashedblinkede on an oldgammel paintingmaleri
og huskede et glimt af et gammelt maleri,
02:09
that first captivatedbetaget me manymange yearsflere år agosiden.
der først fascinerede mig
for mange år siden.
02:13
I struggledkæmpet to rememberHusk
the differentforskellige piecesstykker
Jeg kæmpede med at huske
de forskellige stykker
02:16
of an actualfaktiske paintingmaleri
af et rigtigt maleri,
02:19
of good and baddårlig governmentregering.
af gode og dårlige regeringer.
02:22
It was almostnæsten like the oldgammel mastermestre
was tauntinghåne me.
Det var som om
at den gamle mester drillede mig.
02:25
You want to know
what democracydemokrati looksudseende like?
Vil du vide hvordan
demokrati ser ud?
02:28
Go back and look at my frescoeskalkmalerier.
Gå tilbage og se på mine freskoer.
02:30
And so I did.
Og det gjorde jeg så.
02:33
In 1339, AmbrogioAmbrogio LorenzettiLorenzetti
finishedfærdig a monumentalmonumentale commissionprovision
I 1339 blev Ambrogio Lorenzetti færdig
med en monumental kommission
02:36
in the governingvedrørende councilråd chamberkammer
of Siena'sSiena PalazzoPalazzo PubblicoPubblico.
i det styrende rådskammer
i Siena's Palazzo Pubblico.
02:41
It's a paintingmaleri that speakstaler to us,
even screamsskrig to us, todayi dag.
Det er et maleri der taler til os,
endda skriger til os, idag.
02:45
"ArtKunst is a lieligge that makesmærker us
realizerealisere truthsandhed,"
"Kunst er en løgn,
der får os til forstå sandheden,"
02:52
PabloPablo PicassoPicasso onceenkelt gang said.
sagde Pablo Picasso engang.
02:56
And as we searchSøg for the truthsandhed
about governmentregering,
Og som vi søger efter
sandheden om regeringer,
02:58
we should keep Ambrogio'sAmbrogios work,
burde vi have Ambrogio's værk,
03:00
not a lieligge but an allegoryallegori,
in our collectivekollektive mind'ssindets eyeøje.
ikke en løgn, men en allegori,
for øje i vor kollektive bevidsthed.
03:02
DuringUnder Lorenzetti'sLorenzettis time,
I Lorenzettis tid
03:08
the politicalpolitisk legitimacylegitimitet
of Italianitaliensk city-statesbystater
var den politiske legitimitet
hos italienske bystater
03:10
was oftentit on very shakyrystende groundjord.
ofte meget ustabil.
03:13
SienaSiena was a republicRepublik,
Siena var en republik,
03:15
but there had been enormousenorm unresturo
men der var enorm uro
03:17
in the two decadesårtier
leadingførende up to the commissionprovision.
i de to årtier inden kommissionen.
03:19
Siena'sSiena politicalpolitisk leadersledere,
who would literallybogstaveligt talt governstyre
Sienas politiske ledere,
der bogstaveligt talt regerede
03:22
underunder the eyesøjne
of these allegoricalallegoriske figurestal,
under øjnene på disse
allegoriske figurer,
03:25
were Lorenzetti'sLorenzettis intendedberegnet audiencepublikum.
var Lorenzetti's tilsigtede publikum.
03:28
He was catalogingkatalogisering the obligationsforpligtelser
Han katalogiserede forpligtelserne
03:31
of the governingvedrørende to the governedreguleret.
hos de regerende overfor de regerede.
03:33
Now, you can spendbruge yearsflere år
studyingstudere these frescoeskalkmalerier.
Man kan bruge år på at
studere disse freskoer.
03:38
Some scholarsakademikere have.
Nogle lærde har.
03:41
I'm hardlynæsten an artkunst historianhistoriker,
Jeg er ikke kunsthistoriker,
03:43
but I am passionatelidenskabelig about artkunst,
men jeg er lidenskabelig om kunst,
03:45
and a work this massivemassiv can overwhelmovervælde me.
og et så stort et værk kan overvælde mig.
03:48
So first, I focusfokus on the bigstor stuffting og sager.
Først vil jeg fokusere på de store ting.
03:50
This is the allegoryallegori of good governmentregering.
Dette er allegorien om den gode regering.
03:55
The majesticMajestic figurefigur here in the middlemidten
Denne majestætiske figur i midten
03:59
is dressedklædt på in Siena'sSiena colorsfarver
er klædt i Siena's farver
04:02
and he personifiespersonificerer the republicRepublik itselfsig selv.
og personificerer selve republikken.
04:04
LorenzettiLorenzetti labelsetiketter him "CommuneKommune,"
Lorenzetti kalder ham "Kommune,"
04:08
and he's basicallyi bund og grund tellingfortæller the SieneseSienas
og han fortæller sieneserne
04:11
that they, and not a kingkonge or a tyranttyran,
mustskal ruleHerske themselvesdem selv.
at de må selv regere,
og ikke en konge eller tyran.
04:13
Now, surroundingomgivende CommuneKommune are his advisorsrådgivere.
Omkring Kommune står hans rådgivere.
04:19
JusticeRetfærdighed is enthronedsidder på tronen.
Retfærdighed troner.
04:25
She's looking up at the figurefigur of wisdomvisdom,
Hun ser op på figuren for visdom,
04:27
who actuallyrent faktisk supportsunderstøtter
her scalesskalaer of justiceretfærdighed.
som støtter hendes
vægtskåle af retfærdighed.
04:31
ConcordConcord, or HarmonyHarmoni,
Enighed, eller Harmoni,
04:37
holdsbesidder a stringsnor that comeskommer
off the scalesskalaer of justiceretfærdighed
holder en snor der kommer ud
fra retfærdighedens vægtskåle,
04:39
that bindsbinder her to the citizensborgere,
som binder hende til borgerne,
04:42
makingmaking them all
compatriotslandsmænd in the republicRepublik.
der gør dem alle til landsmænd
i republikken.
04:44
And finallyendelig we see PeaceFred.
Til sidst ser vi Fred.
04:50
She looksudseende chilledafkølet out,
Hun ser afslappet ud,
04:51
like she's listeninghører efter to BobBob MarleyMarley.
som om hun lytter til Bob Marley.
04:53
When good governmentregering rulesregler,
Når den gode regering styrer,
04:55
PeaceFred doesn't breakpause a sweatsved.
anstrenger Fred sig ikke.
04:57
Now, these are bigstor imagesbilleder and bigstor ideasideer,
Disse er store billeder og store idéer,
05:00
but I really love the smalllille stuffting og sager.
men jeg elsker virkelig de små ting.
05:02
AlongLangs anotheren anden wallvæg,
Langs en anden væg
05:05
LorenzettiLorenzetti illustratesillustrerer
the effectseffekter of good governmentregering
illustrerer Lorenzetti effekterne
af en god regering
05:06
on the realægte and everydayhver dag livesliv
of ordinaryalmindelig people
på det virkelige og daglige liv
hos almindelige folk
05:10
with a seriesserie of deliciouslækker little detailsdetaljer.
med en stribe af lækre små detaljer.
05:12
In the countrysidelandskab,
the hillsbakker are landscapedanlagte and farmedopdrættet.
På landet bliver bakkerne
anlagt og opdrættet.
05:17
CropsAfgrøder are beingvære sownsået,
hoedHoed, reapedhøstet, milledsleben, plowedpløjet,
Afgrøder bliver sået, hakket,
høstet, malet, pløjet,
05:23
all in one picturebillede.
alt i ét billede.
05:27
CropsAfgrøder and livestockhusdyr
are beingvære broughtbragt to marketmarked.
Afgrøder og husdyr
bliver bragt på markedet.
05:31
In the cityby, buildersbygherrer raisehæve a towertårn.
I byen rejser bygherrer et tårn.
05:35
People attenddeltage i a lawlov lectureforedrag,
a TEDTED Talk of the 14thth centuryårhundrede.
Folk deltager i et jura-foredrag,
det 14. århundredes TED Talk.
05:40
(LaughterLatter)
(Latter)
05:44
SchoolchildrenSkolebørn playSpille.
Skolebørn leger.
05:47
TradesmenHåndværkere thrivetrives.
Handelsmænd trives.
05:51
DancersDansere largerstørre than life dancedans with joyglæde.
Karismatiske dansere danser af glæde.
05:55
And watchingser over the republicRepublik
is the wingedvinget figurefigur SecuritySikkerhed,
Og den vingede figur for Sikkerhed
våger over republikken,
06:00
whosehvis bannerbanner readslæser,
på hvis banner, der står:
06:04
"EveryoneAlle shallskal go forthfrem
freelyfrit withoutuden fearfrygt."
"Alle skal gå frem
frit og uden frygt."
06:06
Now, what's amazingfantastiske
about these imagesbilleder from 800 yearsflere år agosiden
Hvad der er fantastisk for
disse 800 år gamle billeder,
06:11
is that they're familiarvelkendt to us todayi dag.
er at de er velkendte for os idag.
06:13
We see what democracydemokrati looksudseende like.
Vi ser hvordan demokrati ser ud.
06:16
We experienceerfaring the effectseffekter
of good governmentregering in our livesliv,
Vi oplever effekterne af
en god regering i vores liv,
06:18
just as LorenzettiLorenzetti did in his life.
ligesom Lorenzetti gjorde i hans liv.
06:22
But it is the allegoryallegori of baddårlig governmentregering
Men det er allegorien
om en dårlig regering
06:26
that has been hauntingHaunting me
sincesiden NovemberNovember 9.
der har hjemsøgt mig
siden 9. november.
06:29
It's badlydårligt damagedbeskadiget,
Den er meget skadet,
06:33
but it readslæser like today'sdagens newspapersaviser.
men ligner dagens aviser.
06:34
And rulingafgørelse over baddårlig governmentregering
is not the CommuneKommune
Og den, der styrer den dårlige
regering er ikke Kommune,
06:37
but the TyrantTyran.
men Tyranen.
06:40
He has hornsHorn, tusksstødtænder, crossedkrydsede eyesøjne,
Han har horn,
stødtænder, skelende øjne,
06:42
braidedflettet hairhår.
flettet hår.
06:45
He obviouslynaturligvis spendstilbringer
a lot of time on that hairhår.
Han bruger øjensynligt
lang tid på dét hår.
06:47
(LaughterLatter)
(Latter)
06:49
JusticeRetfærdighed now liesløgne helplesshjælpeløs at his feetfødder,
Retfærdighed ligger nu hjælpeløs
ved hans fødder,
06:50
shackledlænket.
lænket.
06:55
Her scalesskalaer have been severedafskåret.
Hendes vægtskåle er blevet adskilt.
06:56
JusticeRetfærdighed is the keynøgle antagonistantagonist
to the TyrantTyran,
Retfærdighed er Tyranens største fjende,
06:59
and she's been takentaget out.
og hun er blevet uskadeliggjort.
07:02
Now, surroundingomgivende the TyrantTyran,
Omkring Tyranen
07:04
LorenzettiLorenzetti illustratesillustrerer
the viceslaster that animateanimere baddårlig governmentregering.
illustrerer Lorenzetti lasterne,
der findes i en dårlig regering.
07:06
AvariceGriskhed is the oldgammel womankvinde
clutchingknugede the strongboxstrongbox
Griskhed er den gamle kvinde,
der holder om pengeskabet
07:11
and a fisherman'sfisherman's hookkrog
og en fiskers krog
07:15
to pulltrække in her fortuneformue.
for at hale hendes formue ind.
07:16
VaingloryForfængelighedens carriesbærer a mirrorspejl,
Hovmod holder et spejl,
07:21
and LorenzettiLorenzetti warnsadvarer us
againstmod narcissisticnarcissistisk leadersledere
og Lorenzetti advarer os mod
narcissistiske ledere
07:24
who are guidedguidede
by theirderes ownegen egoego and vanityforfængelighed.
der styres af deres eget ego
og forfængelighed.
07:27
On the Tyrant'sTyrans right is CrueltyGrusomhed.
På Tyranens højre side står Grusomhed.
07:31
TreasonForræderi, halfhalvt lamblam, halfhalvt scorpionScorpion,
Forræderi, halvt lam, halv skorpion,
07:39
lullslulls us into a falsefalsk sensefølelse of securitysikkerhed
luller os ind i en falsk
sikkerhedsfornemmelse
07:42
and then poisonsgiftstoffer a republicRepublik.
for sidenhen at forgifte en republik.
07:45
FraudSvig, with the flightyflyvsk wingsvinger of a batflagermus.
Svig, med flagermusens flyvske vinger.
07:49
On the Tyrant'sTyrans left, you see DivisionDivision.
På Tyranens venstre side ses Division.
07:57
She's dressedklædt på in Siena'sSiena colorsfarver.
Hun er klædt i Siena's farver.
07:59
"SiSi" and "No" are paintedmalet on her bodylegeme.
"Si" og "No" er malet på hendes krop.
08:02
She usesanvendelser a carpenter'sCarpenters saw
to chopChop her bodylegeme in halfhalvt.
Hun bruger en tømrers sav
til at skære hendes krop i to halvdele.
08:05
And FuryFury wieldsøver the weaponsvåben of the mobMob,
Og Raseri holder folkemassens våben,
08:13
the stonesten- and knifekniv.
stenen og kniven.
08:16
In the remainderresten of the frescofresco,
LorenzettiLorenzetti showsviser sig us
I resten af freskoen viser
Lorenzetti os
08:23
the inevitableuundgåelige effectseffekter of baddårlig governmentregering.
den uundgåelige effekt
af dårlig regering.
08:25
The civiccivic idealsidealer celebratedfejret
elsewhereandre steder in this roomværelse have failedmislykkedes us,
De borgerlige idealer, fejret andre steder
i dette rum, har svigtet os,
08:28
and we see it.
og vi ser det.
08:31
The onceenkelt gang beautifulsmuk cityby
has fallenFallen to piecesstykker,
Den engang så smukke by
er forfalden,
08:33
the countrysidelandskab barrenufrugtbar,
landskabet er øde,
08:36
the farmsgårde abandonedforladt.
bondegårdene forladt.
08:37
ManyMange are in flamesflammer.
Mange står i flammer.
08:39
And in the skyhimmel aboveover
is not the wingedvinget figurefigur SecuritySikkerhed,
Og på himmelen ovenover
ser vi ikke Sikkerhed,
08:42
but that of FearFrygt, whosehvis bannerbanner readslæser:
men Frygt, på hvis banner står:
08:45
"NoneIngen shallskal passpassere alonghen ad this roadvej
"Ingen skal gå på denne vej
08:49
withoutuden fearfrygt of deathdød."
uden frygt for døden."
08:52
Now, the finalendelige imagebillede,
the mostmest importantvigtig one, really,
Det sidste billede, og det mest vigtige,
08:57
is one that LorenzettiLorenzetti did not paintmaling.
er et, som Lorenzetti ikke malede.
08:59
It is of the viewerseeren.
Det er af seeren.
09:01
TodayI dag, the audiencepublikum
for Lorenzetti'sLorenzettis frescoeskalkmalerier
I dag er publikum for Lorenzettis freskoer
09:02
is not the governingvedrørende but the governedreguleret,
ikke de regerende, men de regerede,
09:05
the individualindividuel who standsstande
in frontforan of his allegoriesallegorier
individet, der står foran
hans allegorier
09:09
and walksgåture away with insightindsigt,
og går væk med indsigt,
09:11
who heedsstøtteværdig a call to actionhandling.
der lytter til en opfordring til handling.
09:14
LorenzettiLorenzetti warnsadvarer us
that we mustskal recognizegenkende the shadowsskygger
Lorenzetti advarer os at vi
må genkende skyggerne
09:17
of AvariceGriskhed, FraudSvig, DivisionDivision, even TyrannyTyranni
af Grisked, Svig, Division, selv Tyranni,
09:20
when they floatfloat
acrosset kors our politicalpolitisk landscapelandskab,
når de flyder gennem vores
politiske landskab,
09:24
especiallyisær when those shadowsskygger are caststøbt
især når disse skygger er kastet
09:26
by politicalpolitisk leadersledere loudlyhøjlydt claiminghævder
to be the voicestemme of good governmentregering
af politiske ledere, der højlydt påstår
at være stemmen for en god regering,
09:29
and promisinglovende to make AmericaAmerika great again.
og lover at gøre Amerika stort igen.
09:34
And we mustskal acthandling.
Og vi må handle.
09:38
DemocracyDemokrati mustskal not be a spectatortilskuer sportsport.
Demokrati må ikke være en tilskuersport.
09:41
The right to protestprotest,
the right to assemblesamle freelyfrit,
Retten til at protestere,
retten til fri forsamling,
09:43
the right to petitionandragende one'sman er governmentregering,
retten til at andrage ens regering,
09:46
these are not just rightsrettigheder.
disse er ikke blot rettigheder.
09:48
In the faceansigt of AvariceGriskhed,
FraudSvig and DivisionDivision,
I kløerne på Griskhed, Svig og Division,
09:50
these are obligationsforpligtelser.
er de forpligtelser.
09:52
We have to disruptafbryde --
Vi må forstyrre --
09:54
(ApplauseBifald)
(Bifald)
09:56
We have to disruptafbryde our livesliv
Vi må forstyrre vores liv,
10:01
so that we can disruptafbryde
så vi kan forstyrre
10:03
the amoralamoralsk accretiontilvækst of powerstrøm
den umoralske tilvækst af magt
10:05
by those who would betrayforråde our valuesværdier.
for dem, der ville forråde vore værdier.
10:08
We and we the people
Vi og vi, folket,
10:13
mustskal raisehæve justiceretfærdighed up
må rejse retfærdigheden op
10:14
and mustskal bringtage med peacefred to our nationnation
og må bringe fred til vor nation
10:16
and mustskal come togethersammen in concordConcord,
og må komme sammen i enighed,
10:18
and we have a choicevalg.
og vi har et valg.
10:21
We could eitherenten paintmaling ourselvesos selv
Vi kunne enten male os selv
10:23
into the worstværst nightmaremareridt
of Lorenzetti'sLorenzettis baddårlig governmentregering,
ind i det værste mareridt
af Lorenzettis dårlige regering,
10:25
or we can stayBliv in the streetsgader,
eller vi kan blive på gaderne,
10:29
disruptiveforstyrrende, messyrodet, loudhøjt.
forstyrrende, rodende, larmende.
10:32
That is what democracydemokrati looksudseende like.
Dette er, hvordan demokrati ser ud.
10:35
Thank you.
Tak skal I have.
10:39
(ApplauseBifald)
(Bifald)
10:40
ChrisChris AndersonAnderson: First of all, wowwow.
Chris Anderson: For det første, wow.
10:51
ObviouslyNaturligvis, manymange people passionatelylidenskabeligt --
Naturligvis er mange folk lidenskabeligt --
10:53
you spoketalte to manymange people
passionatelylidenskabeligt here.
du talte lidenskabeligt til
mange folk her.
10:55
I'm sure there are other people here
Jeg tror, at
der findes andre her,
10:57
who'dder havde say, look, TrumpTrump was electedvalgt
by 63 millionmillion people.
der siger, at Trump blev valgt
af 63 mio. mennesker.
10:59
He's farlangt from perfectperfektionere,
Han er langt fra perfekt,
11:04
but he's tryingforsøger to do
what he was electedvalgt to do.
men han prøver at udføre det,
han blev valgt til.
11:05
Shouldn'tBør ikke you give him a chancechance?
Skal vi ikke give ham en chance?
11:08
AnthonyAnthony RomeroRomero:
I think we have to recognizegenkende
Anthony Romero:
Jeg tror, vi må anerkende
11:10
the legitimacylegitimitet of him as presidentformand
hans legitimitet som præsident
11:12
versusimod the legitimacylegitimitet of his policiespolitikker.
versus legitimiteten for hans politik.
11:15
And when so manymange of the policiespolitikker
are contrarymodsætning to fundamentalgrundlæggende valuesværdier,
Og når så meget af hans politik
er kontrære mod grundlæggende værdier,
11:18
that we're all equallige underunder the lawlov,
at vi er alle éns under loven,
11:24
that we're not judgedbedømt by the colorfarve
of our skinhud or the religionreligion we worshiptilbedelse,
at vi ikke er dømt ud fra
vores hudfarve eller vores religion,
11:26
we have to contestkonkurrence those valuesværdier
må vi bestride disse værdier,
11:29
even as we recognizegenkende and honorære the factfaktum
selv når vi anerkender
og ærer dette faktum,
11:32
that our democracydemokrati renderedafsmeltet us a presidentformand
who is championingkæmpe those valuesværdier.
at vores demokrati giver os en præsident,
der er fortaler for disse værdier.
11:34
CACA: And the ACLUACLU isn't just
this forcekraft on the left, right?
CA: Og ACLU er ikke blot
venstreorienteret, vel?
11:40
You're makingmaking other argumentsargumenter as well.
Du laver også andre argumenter.
11:44
ARAR: Well, you know,
AR: Ja, ser du,
11:46
very oftentit we pisspis
everyonealle sammen off at one pointpunkt.
vi pisser tit alle af på ét tidspunkt.
11:49
That's what we do.
Det er, hvad vi gør.
11:51
And we recentlyfor nylig were takingtager standsstande
Og for nyligt talte vi for,
11:53
for why AnnAnn CoulterCoulter needsbehov
to be ablei stand to speaktale at BerkeleyBerkeley,
hvorfor Ann Coulter skal
kunne tale på Berkeley,
11:55
and why MiloMilo has freegratis speechtale rightsrettigheder.
og hvorfor Milo har retten til fri tale.
11:58
And we even wroteskrev a blogblog
Og vi lavede endda en blog,
12:01
that almostnæsten burntbrændt the househus down
amongblandt some of our membersmedlemmer,
der næsten brændte huse ned hos
nogle af vores medlemmer,
12:02
unfortunatelydesværre,
when we talkedtalte about the factfaktum
desværre, når vi talte om dét faktum,
12:06
that even DonaldDonald TrumpTrump
has freegratis speechtale rightsrettigheder as presidentformand,
at selv Donald Trump har retten
til fri tale som præsident,
12:08
and an effortindsats to holdholde him accountableansvarlig
og et forsøg på at holde ham ansvarlig
12:12
for incitementtilskyndelse of violencevold
at his marchesmarcher or his ralliesstævner
for opfordring til vold ved
hans marcher eller stævner
12:14
is unconstitutionalforfatningsstridig and un-AmericanUamerikansk.
er ukonstitutionelt og uamerikansk.
12:18
And when you put that statementudmelding out there
Og når du kommer med et budskab
12:22
to a very frothyskummende basegrundlag
til en skummende folkemængde,
12:24
that always is very excitedbegejstret for you
to fightkæmpe DonaldDonald TrumpTrump,
der altid er spændt på at
nedkæmpe Donald Trump,
12:25
and then you have a newny one sayingordsprog,
"Wait, these rightsrettigheder are for everybodyalle,
og så har et nyt budskab,
"Disse rettigheder er for alle,
12:29
even the presidentformand that we don't like."
selv præsidenten vi ikke kan lide."
12:32
And that's our jobjob.
Og dét er vores arbejde.
12:34
(ApplauseBifald)
(Bifald)
12:36
CACA: AnthonyAnthony, you spoketalte
to so manymange of us so powerfullystærkt.
CA: Anthony, du talte til
så mange af os så flot.
12:39
Thank you so much. Thank you.
Tak skal du have. Tak.
12:42
(ApplauseBifald)
(Bifald)
12:43
Translated by Aviaja Josenius
Reviewed by Sune Vilsted

▲Back to top

About the speaker:

Anthony D. Romero - Attorney, public-interest activist
Anthony D. Romero is the executive director of the American Civil Liberties Union (ACLU).

Why you should listen

The ACLU is dedicated to defending liberty and individual freedom in the US -- which is an interesting mandate to have right now. Anthony Romero has headed the organization since 2001, focusing on building capacity in order to defend the laws that protect Americans' freedoms.

Under Romero's watch, the ACLU launched its national "Keep America Safe and Free" campaign to protect basic freedoms during a time of crisis; launched its unique legal challenge to the patents held by a private company on the human genes associated with breast and ovarian cancer; launched litigation and lobbying efforts to win the freedom to marry for same-sex couples; and filed the first lawsuit against President Trump’s Muslim Ban.

More profile about the speaker
Anthony D. Romero | Speaker | TED.com