English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxSummit

Hans Rosling: Religions and babies

Religioonid ja beebid

Filmed:
2,414,613 views

Hans Rosling had a question: Do some religions have a higher birth rate than others -- and how does this affect global population growth? Speaking at the TEDxSummit in Doha, Qatar, he graphs data over time and across religions. With his trademark humor and sharp insight, Hans reaches a surprising conclusion on world fertility rates.

- Global health expert; data visionary
In Hans Rosling’s hands, data sings. Global trends in health and economics come to vivid life. And the big picture of global development—with some surprisingly good news—snaps into sharp focus. Full bio

I'm going to talk about religionreligioon.
Ma räägin teile täna religioonist,
00:16
But it's a broadlai and very delicateõrn subjectteema,
kuid see on lai ja väga tundlik teema
00:20
so I have to limitpiirata myselfise.
seega pean end piirama.
00:25
And thereforeseetõttu I will limitpiirata myselfise
Ja seega räägin teile vaid
00:27
to only talk about the linkslingid betweenvahel religionreligioon and sexualityseksuaalsus.
religiooni ja seksuaalsuse vahelistest
seostest.
00:29
(LaughterNaer)
(Naer)
00:33
This is a very serioustõsine talk.
See tuleb tõsine ettkanne.
00:35
So I will talk of what I remembermäleta as the mostkõige rohkem wonderfulimeline.
Sestap räägin teile vaid sellest,
mida mäletan imeliseimana.
00:38
It's when the youngnoor couplepaar whispersosin,
Kui noor paar sosistab:
00:42
"TonightTäna õhtul we are going to make a babybeebi."
„Täna öösel teeme lapse.“
00:44
My talk will be about the impactmõju of religionsreligioonid
Minu ettekanne kõneleb religiooni mõjust
00:47
on the numbernumber of babiesimikud perper womannaine.
laste arvule naise kohta.
00:53
This is indeedtõepoolest importantoluline,
See on tõepoolest oluline,
00:57
because everyonekõik understandsmõistab
kuna kõik mõistavad,
00:58
that there is some sortsorteerima of limitpiirata
et sellel on piir,
01:00
on how manypalju people we can be on this planetplaneet.
mitmekesi me sellele planeedile mahume.
01:02
And there are some people
Osa inimesi väidab,
01:05
who say that the worldmaailm populationelanikkonnast is growingkasvab like this --
et maailma rahvaarv kasvab –
01:07
threekolm billionmiljardit eurot in 1960,
kolm miljardit 1960. aastal,
01:11
sevenseitse billionmiljardit eurot just last yearaastas --
seitse miljardit eelmisel aastal –
01:13
and it will continuejätkake to growkasvatada
ja jätkab kasvamist,
01:15
because there are religionsreligioonid that stop womennaised from havingvõttes fewvähe babiesimikud,
sest osa religioone keelab naistel
saada vähe lapsi,
01:17
and it mayvõib continuejätkake like this.
ja rahvaarv võibki jääda niimoodi kasvama.
01:21
To what extentulatuses are these people right?
Kuivõrd on nendel inimestel õigus?
01:23
When I was bornsündinud there was lessvähem than one billionmiljardit eurot childrenlapsed in the worldmaailm,
Kui mina sündisin, oli maailmas
alla miljardi lapse,
01:27
and todaytäna, 2000, there's almostpeaaegu two billionmiljardit eurot.
täna, 2000. aastal on lapsi
peaaegu kaks miljardit.
01:32
What has happenedjuhtus sincesest,
Mis on vahepeal juhtunud
01:36
and what do the expertseksperdid predictennustada will happenjuhtuda
ja mis juhtub asjatundjate arvates
01:38
with the numbernumber of childrenlapsed duringajal this centurysajandil?
laste arvuga sel sajandil?
01:40
This is a quizviktoriin. What do you think?
See on viktoriin.
Mida teie arvate?
01:43
Do you think it will decreasevähenema to one billionmiljardit eurot?
Kas teie arvates väheneb
see taas ühe miljardini?
01:45
Will it remainjääma the samesama and be two billionmiljardit eurot by the endlõpp of the centurysajandil?
Jääb samaks ja on sajandi
lõpuks kaks miljardit?
01:49
Will the numbernumber of childrenlapsed increasesuurendama eachiga yearaastas up to 15 yearsaastaid,
Kas kuni 15-aastaste laste arv
suureneb igal aastal
01:53
or will it continuejätkake in the samesama fastkiire ratemäära
või jätkub sama kiire kasv
01:57
and be fourneli billionmiljardit eurot childrenlapsed up there?
ja sajandi lõpuks on maailmas
neli miljardit last?
01:59
I will tell you by the endlõpp of my speechkõne.
Ma avaldan teile vastuse oma
ettekande lõpus.
02:02
But now, what does religionreligioon have to do with it?
Aga nüüd, kuidas on religioon
kõige sellega seotud?
02:05
When you want to classifyliigitada religionreligioon,
Religiooni on arvatust
02:10
it's more difficultraske than you think.
keerulisem klassifitseerida.
02:13
You go to WikipediaVikipeedia and the first mapkaart you find is this.
Te kasutate Vikipeediat ja esimene kaart,
mille te leiate, on see.
02:14
It dividesjagab the worldmaailm into AbrahamicAabrahamlik religionsreligioonid and EasternIda- religionreligioon,
See jagab maailma aabrahamlikeks
usunditeks ja idamaiseks usundiks,
02:17
but that's not detailedüksikasjalikud enoughpiisav.
kuid see pole piisavalt täpne.
02:23
So we wentläksin on and we lookedvaatasin in WikipediaVikipeedia, we foundleitud this mapkaart.
Sukeldusime Vikipeedias sügavamale ja
leidsime selle kaardi.
02:25
But that subdividesjaotab ChristianityKristlus, IslamIslam and BuddhismBudism
Kuid see jagab kristluse, islami
ja budismi
02:28
into manypalju subgroupsalagruppides,
paljudeks alarühmadeks,
02:33
whichmis was too detailedüksikasjalikud.
mis oli jällegi liiga detailne.
02:35
ThereforeSeetõttu at GapminderGapminder we madetehtud our ownoma mapkaart,
Seetõttu koostasime ise
Gapminderis kaardi,
02:36
and it looksnäeb välja like this.
mis näeb välja selline.
02:40
EachIga country'sriigi a bubblemull.
Iga riik on tähistatud mulliga.
02:42
The sizesuurus is the populationelanikkonnast -- bigsuur ChinaHiina, bigsuur IndiaIndia here.
Suurus viitab rahvaarvule – siin on
suur Hiina ja suur India.
02:45
And the colorvärv now is the majorityenamus religionreligioon.
Värv on valitsev usund.
02:49
It's the religionreligioon where more than 50 percentprotsenti of the people
Ehk usund, millesse väidab end kuuluvat
02:53
say that they belongkuuluma.
üle 50% inimestest.
02:56
It's EasternIda- religionreligioon in IndiaIndia and ChinaHiina and neighboringnaabruses AsianAasia countriesriikides.
Indias, Hiinas ja nende naaberriikides
Aasias on valitsev idamaine religioon.
02:57
IslamIslam is the majorityenamus religionreligioon
Islam on valitsev religioon
03:02
all the way from the AtlanticAtlandi OceanOcean acrossüle the MiddleKeskel EastEast,
Alates Atlandi ookeanist, läbi Lähis-Ida,
03:04
SouthernLõuna- EuropeEuroopa and throughläbi AsiaAsia
Lõuna-Euroopa ja Aasia,
03:08
all the way to IndonesiaIndoneesia.
kuni Indoneesiani välja.
03:10
That's where we find IslamicIslami majorityenamus.
Sealt leiame islamiusuliste enamuse.
03:12
And ChristianChristian majorityenamus religionsreligioonid, we see in these countriesriikides. They are bluesinine.
Kristlus on aga nende riikide valitsev
religion. Need on sinised.
03:15
And that is mostkõige rohkem countriesriikides in AmericaAmeerikas and EuropeEuroopa,
Nende sekka kuuluvad enamik Ameerika
ja Euroopa riikidest,
03:20
manypalju countriesriikides in AfricaAfrica and a fewvähe in AsiaAsia.
paljud riigid Aafrikas ja mõned Aasias.
03:24
The whitevalge here are countriesriikides whichmis cannotei saa be classifiedsalastatud,
Valgega tähistatud riike
ei saa klassifitseerida.
03:28
because one religionreligioon does not reachjõudma 50 percentprotsenti
Neis riikides kas ei ületa
ükski usund 50% künnist,
03:30
or there is doubtkahtlust about the dataandmed or there's some other reasonpõhjus.
kaheldakse teada olevates andmetes või
siis on mõni muu põhjus.
03:33
So we were carefulettevaatlik with that.
Seega me olime nendega ettevaatlikud.
03:36
So bearkandke with our simplicitylihtsus now when I take you over to this shottulistas.
Varuge nüüd kannatust,
et ma saaksin tutvustada teile seda pilti.
03:38
This is in 1960.
Aasta on 1960.
03:42
And now I shownäidata the numbernumber of babiesimikud perper womannaine here:
Näitan teile nüüd laste
arvu naise kohta:
03:44
two, fourneli or sixkuus --
kaks, neli või kuus –
03:48
manypalju babiesimikud, fewvähe babiesimikud.
palju lapsi, vähe lapsi.
03:51
And here the incometulu perper personinimene in comparablevõrreldav dollarsdollarit.
Ja siin on sissetulek inimese kohta
võrreldavates dollarites.
03:53
The reasonpõhjus for that is that manypalju people say you have to get richrikas first
Näitajad on tingitud inimeste arusaamast,
et esmalt peab koguma rikkust
03:56
before you get fewvähe babiesimikud.
ja alles seejärel saama lapsed.
04:00
So lowmadal incometulu here, highkõrge incometulu there.
Seega väike sissetulek siin,
suur sissetulek seal.
04:01
And indeedtõepoolest in 1960,
Ja tõepoolest
04:05
you had to be a richrikas ChristianChristian to have fewvähe babiesimikud.
1960ndatel said vaid rikkad kristlased
vähe lapsi.
04:07
The exceptionerand was JapanJaapan.
Erand oli Jaapan.
04:09
JapanJaapan here was regardedpidada as an exceptionerand.
Ja Jaapanit peetigi erandlikuks.
04:12
OtherwiseMuidu it was only ChristianChristian countriesriikides.
Muidu kehtis see
kristlikes riikides.
04:15
But there was alsoka manypalju ChristianChristian countriesriikides
Samas oli ka palju kristlikke riike,
04:17
that had sixkuus to sevenseitse babiesimikud perper womannaine.
kus naise kohta sündis kuus-seitse last.
04:19
But they were in LatinLadina AmericaAmeerikas or they were in AfricaAfrica.
Kuid need olid
Ladina-Ameerika või Aafrika riigid.
04:22
And countriesriikides with IslamIslam as the majorityenamus religionreligioon,
Peaaegu kõigis neis riikides,
kus valdavaks religiooniks oli islam,
04:27
all of them almostpeaaegu had sixkuus to sevenseitse childrenlapsed perper womannaine,
sündis naise kohta kuus-seitse last,
04:31
irregardlesssõltumata sellest of the incometulu leveltasemel.
sõltumata perekonna sissetulekust.
04:36
And all the EasternIda- religionsreligioonid exceptvälja arvatud JapanJaapan had the samesama leveltasemel.
Laste arv oli sarnane ka idamaistes
religioonides, välja arvatud Jaapanis.
04:38
Now let's see what has happenedjuhtus in the worldmaailm.
Vaatame nüüd, mis on
vahepeal toimunud.
04:43
I startalusta the worldmaailm, and here we go.
Panen maailma käima ja läheb lahti.
04:45
Now 1962 -- can you see they're gettingsaada a little richerrikkam,
1962 – kas näete, et inimesed
saavad veidi rikkamaks,
04:46
but the numbernumber of babiesimikud perper womannaine is fallingkukkumine?
aga laste arv naise kohta väheneb?
04:50
Look at ChinaHiina. They're fallingkukkumine fairlyõiglaselt fastkiire.
Vaadake Hiinat. Laste arv
väheneb kiirelt.
04:52
And all of the MuslimMoslemi majorityenamus countriesriikides acrossüle the incometulu are comingtulemas down,
Laste arv väheneb ka kõigis islami
enamusega riikides,
04:55
as do the ChristianChristian majorityenamus countriesriikides in the middlekeskel incometulu rangevahemikus.
nagu kristliku enamusega riikideski
keskmise sissetulekuga inimeste puhul.
04:59
And when we entersisenema into this centurysajandil,
Sellesse sajandisse jõudes
05:04
you'llsa saad find more than halfpool of mankindinimkonna down here.
leiate siit alt poolt enamuse inimkonnast.
05:07
And by 2010, we are actuallytegelikult 80 percentprotsenti of humansinimesed
2010. aastal elab 80% inimestest riikides,
05:10
who liveelus in countriesriikides with about two childrenlapsed perper womannaine.
kus on naise kohta umbes kaks last.
05:15
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
05:19
It's a quiteüsna amazinghämmastav developmentarengut whichmis has happenedjuhtus.
Aset on leidnud üsna hämmastav areng.
05:23
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
05:27
And these are countriesriikides from UnitedAmeerika StatesRiikide here,
Siin on Ameerika Ühendriigid –
05:28
with $40,000 perper capitaelaniku kohta,
sissetulek inimese kohta 40 000 dollarit –
05:31
FrancePrantsusmaa, RussiaVenemaa, IranIraan,
Prantsusmaa, Venemaa, Iraan,
05:34
MexicoMehhiko, TurkeyTürgi, AlgeriaAlžeeria,
Mehhiko, Türgi, Alžeeria,
05:37
IndonesiaIndoneesia, IndiaIndia
Indoneesia, India
05:40
and all the way to BangladeshBangladesh and VietnamVietnam,
ja ka Bangladesh ja Vietnam,
05:42
whichmis has lessvähem than fiveviis percentprotsenti of the incometulu perper personinimene of the UnitedAmeerika StatesRiikide
kus on sissetulek ühe inimese kohta vähem
kui 5% ameeriklaste samast näitajast,
05:45
and the samesama amountsumma of babiesimikud perper womannaine.
kuid naise kohta on lapsi sama palju.
05:49
I can tell you that the dataandmed on the numbernumber of childrenlapsed perper womannaine
Võin teile öelda, et andmed,
mis näitavad laste arvu naise kohta,
05:52
is surprisinglyüllatavalt good in all countriesriikides.
on kõikides riikides üllatavalt head.
05:56
We get that from the censusloendus dataandmed.
Kasutame rahvaloenduste andmeid,
05:58
It's not one of these statisticsstatistika whichmis is very doubtfulEbatõenäoliselt laekuvad.
mitte kaheldava väärtusega statistikat.
06:00
So what we can concludelõpetama
Võime seega järeldada:
06:03
is you don't have to get richrikas to have fewvähe childrenlapsed.
selleks, et saada vähe lapsi,
ei pea olema rikas.
06:04
It has happenedjuhtus acrossüle the worldmaailm.
See on juhtunud kogu maailmas.
06:07
And then when we look at religionsreligioonid,
Kui me vaatame religioone,
06:09
we can see that the EasternIda- religionsreligioonid,
näeme, et üheski riigis, kus on
06:12
indeedtõepoolest there's not one singleüksi countryriik with a majorityenamus of that religionreligioon
valitsev idamaine usund,
06:15
that has more than threekolm childrenlapsed.
ei sünni naise kohta üle kolme lapse.
06:18
WhereasArvestades, et with IslamIslam as a majorityenamus religionreligioon and ChristianityKristlus,
Riikides, kus on valitsev usund
islam või kristlus,
06:19
you see countriesriikides all the way.
on lapsi naise kohta sageli rohkem.
06:24
But there's no majorsuur differencevahe.
Siiski ei ole see erinevus suur.
06:25
There's no majorsuur differencevahe betweenvahel these religionsreligioonid.
Usundite vahel suurt erinevust pole.
06:27
There is a differencevahe with incometulu.
Erinevus on seotud sissetulekuga.
06:31
The countriesriikides whichmis have manypalju babiesimikud perper womannaine here,
Nendes riikides, kus on
naise kohta palju lapsi,
06:33
they have quiteüsna lowmadal incometulu.
on sissetulekud üsna väiksed.
06:37
MostEnamik of them are in sub-SaharanSahara-taguses AfricaAfrica.
Enamus neist asuvad
Sahara-taguses Aafrikas.
06:39
But there are alsoka countriesriikides here
Kuid siin on ka riigid nagu
06:42
like GuatemalaGuatemala, like PapuaPaapua NewUus GuineaGuinea,
Guatemala, Paapua Uus-Guinea,
06:45
like YemenJeemen and AfghanistanAfganistan.
Jeemen ja Afganistan.
06:49
ManyPaljud think that AfghanistanAfganistan here and CongoKongo,
Paljud arvavad, et Afganistanis ja Kongos,
06:52
whichmis have sufferedkannatanud severetõsine conflictskonfliktid,
mida on räsinud tõsised konfliktid,
06:56
that they don't have fastkiire populationelanikkonnast growthkasvu.
ei kasva rahvaarv kiiresti.
06:59
It's the other way around.
Kuid see on vastupidi.
07:02
In the worldmaailm todaytäna, it's the countriesriikides that have the highestkõrgeim mortalitysuremus rateshinnad
Tänapäeval kasvab rahvaarv kõige kiiremini
07:04
that have the fastestkiireim populationelanikkonnast growthkasvu.
suurima suremusega riikides,
07:08
Because the deathsurm of a childlaps is compensatedkompenseeritud by one more childlaps.
kuna lapse surma kompenseeritakse
uue lapsega.
07:10
These countriesriikides have sixkuus childrenlapsed perper womannaine.
Nendes riikides on naise kohta kuus last.
07:14
They have a sadkurb deathsurm ratemäära of one to two childrenlapsed perper womannaine.
Kahjuks neis riikides ka sureb
naise kohta üks-kaks last.
07:17
But 30 yearsaastaid from now, AfghanistanAfganistan will go from 30 millionmiljonit eurot to 60 millionmiljonit eurot.
Kuid 30 aasta pärast on Afganistani
rahvaarv 30 miljoni asemel 60 miljonit
07:21
CongoKongo will go from 60 to 120.
ning Kongos 60 miljoni
asemel 120 miljonit.
07:25
That's where we have the fastkiire populationelanikkonnast growthkasvu.
Neis riikides on rahvaarvu kasv suur.
07:28
And manypalju think that these countriesriikides are stagnantseisva, but they are not.
Paljud arvavad, et need on stagneerunud
riigid, aga see ei ole nii.
07:31
Let me comparevõrdlema SenegalSenegal, a MuslimMoslemi dominateddomineerivad countryriik,
Võrdleme Senegali – kus valitsev
usund on islam –
07:35
with a ChristianChristian dominateddomineerivad countryriik, GhanaGhana.
Ghanaga, mille valitsev usund on kristlus.
07:39
I take them backwardstagasi here to theiroma independencesõltumatus,
Vaatame aega, mil nad iseseisvusid.
07:41
when they were up here in the beginningalgusest peale of the 1960s.
1960ndate alguses
olid nad siin üleval.
07:45
Just look what they have donelõpetatud.
Vaadake, mida nad on teinud.
07:49
It's an amazinghämmastav improvementparanemine,
See on hämmastav areng,
07:51
from sevenseitse childrenlapsed perper womannaine,
seitsmest lapsest naise kohta
07:52
they'venad on goneläinud all the way down to betweenvahel fourneli and fiveviis.
on nüüdseks saanud
neli-viis last naise kohta.
07:55
It's a tremendoustohutu improvementparanemine.
Vapustav edasiminek.
07:58
So what does it take?
Niisiis mida on selleks vaja?
07:59
Well we know quiteüsna well what is neededvajalik in these countriesriikides.
Teame üsna hästi, mida on
nendes riikides vaja.
08:01
You need to have childrenlapsed to surviveellu jääma.
Ellujäämiseks on vaja lapsi.
08:04
You need to get out of the deepestsügavam povertyvaesus
Selleks, et perekonnad ei vajaks
lapsi töötamiseks,
08:07
so childrenlapsed are not of importancetähtsus for work in the familyperekond.
peab välja saama sügavamast vaesusest.
08:09
You need to have accessjuurdepääs to some familyperekond planningplaneerimine.
Inimestel peab olema võimalus
pereplaneerimiseks.
08:13
And you need the fourthneljas factorfaktor, whichmis perhapsehk is the mostkõige rohkem importantoluline factorfaktor.
Vaja on ka neljandat tegurit,
mis on võib-olla ka kõige olulisem.
08:16
But let me illustrateillustreerima that fourthneljas factorfaktor
Selgitan seda neljandat tegurit,
08:20
by looking at QatarKatar.
vaadates Katari.
08:23
Here we have QatarKatar todaytäna, and there we have BangladeshBangladesh todaytäna.
Siin on praegu Katar ja siin Bangladesh.
08:25
If I take these countriesriikides back to the yearsaastaid of theiroma independencesõltumatus,
Kui vaadata neid riike iseseisvumise ajal,
08:29
whichmis is almostpeaaegu the samesama yearaastas -- '71, '72 --
mis toimus enam-vähem
samal aastal – 1971, 1972 –
08:33
it's a quiteüsna amazinghämmastav developmentarengut whichmis had happenedjuhtus.
siis näeme, et toimunud on
üsna hämmastav areng.
08:36
Look at BangladeshBangladesh and QatarKatar.
Vaadake Bangladeshi ja Katari.
08:40
With so differenterinevad incomessissetulekute, it's almostpeaaegu the samesama droplangema
Sissetulek on nii erinev,
aga naise kohta sündinud
08:41
in numbernumber of babiesimikud perper womannaine.
beebide arv on
samamoodi vähenenud.
08:45
And what is the reasonpõhjus in QatarKatar?
Mis on Kataris selle põhjus?
08:47
Well I do as I always do.
Teen nii nagu alati.
08:49
I wentläksin to the statisticalstatistiline authorityasutus of QatarKatar, to theiroma webpageVeebileht --
Lähen Katari statistikaameti kodulehele –
08:50
It's a very good webpageVeebileht. I recommendsoovitame it --
see on väga hea koduleht, soovitan –
08:54
and I lookedvaatasin up -- oh yeah, you can have lots of funlõbus here --
ning vaatan järele –
oi, siin saab nalja –
08:56
and providedette nähtud freetasuta of chargetasu, I foundleitud Qatar'sViietärnihotellis on socialsotsiaalne trendssuundumused.
ja leidsin Katari ühiskondlikud
suundumused.
09:03
Very interestinghuvitav. Lots to readloe.
Väga huvitav. Lugeda on palju.
09:07
I foundleitud fertilityviljakus at birthsündi, and I lookedvaatasin at totalkokku fertilityviljakus ratemäära perper womannaine.
Leidsin sündimuse ja vaatasin
kogusündimust naise kohta.
09:09
These are the scholarsteadlased and expertseksperdid in the governmentvalitsus agencyagentuur in QatarKatar,
Katari teadlased ja valitsuses töötavad
asjatundjad väidavad,
09:14
and they say the mostkõige rohkem importantoluline factorstegurid are:
et kõige olulisemad tegurid on:
09:17
"IncreasedSuurenenud agevanus at first marriageabielu,
„Hilisem esimene abielu,
09:20
increasedsuurenenud educationalharidus leveltasemel of QatariQuatari womannaine
Katari naiste haridustaseme paranemine
09:22
and more womennaised integratedintegreeritud in the labortöö forcejõudu."
ja naiste suurem osatähtsus tööjõus.“
09:25
I couldn'tei saanud agreenõustun more. ScienceTeadus couldn'tei saanud agreenõustun more.
Olen vägagi nõus.
Teadus on vägagi nõus.
09:28
This is a countryriik that indeedtõepoolest has goneläinud throughläbi
See riik on tõepoolest läbinud
09:32
a very, very interestinghuvitav modernizationmoderniseerimine.
väga huvitava kaasajastamise.
09:34
So what it is, is these fourneli:
Asi seisneb neis neljas faktoris:
09:38
ChildrenLaste should surviveellu jääma, childrenlapsed shouldn'tei peaks be neededvajalik for work,
lapsed peaksid ellu jääma,
nende eesmärk ei tohiks olla töö,
09:41
womennaised should get educationharidus and joinliitu the labortöö forcejõudu
naised peaksid saama hariduse
ja liituma tööjõuga
09:44
and familyperekond planningplaneerimine should be accessiblejuurdepääsetav.
ning peret peaks planeerima.
09:47
Now look again at this.
Vaadake nüüd uuesti seda.
09:49
The averagekeskmine numbernumber of childrenlapsed in the worldmaailm
Praegu on maailmas lapsi keskmiselt
09:52
is like in ColombiaColombia -- it's 2.4 todaytäna.
nagu Kolumbias – 2,4 last naise kohta.
09:55
There are countriesriikides up here whichmis are very poorvaene.
Siin üleval on väga vaesed riigid.
09:58
And that's where familyperekond planningplaneerimine, better childlaps survivalellujäämine is neededvajalik.
Siin on vaja pereplaneerimist ja seda,
et rohkem lapsi jääks ellu.
10:01
I stronglytugevalt recommendsoovitame MelindaMelinda Gates'Gates last TEDTalkTEDTalk.
Soovitan väga vaadata Melinda Gatesi
viimast TED-il peetud kõnet.
10:05
And here, down, there are manypalju countriesriikides whichmis are lessvähem than two childrenlapsed perper womannaine.
Ja siin all on palju riike, kus on
naise kohta alla kahe lapse.
10:09
So when I go back now to give you the answervastus of the quizviktoriin,
Kui nüüd minna viktoriini juurde tagasi,
10:14
it's two.
võin öelda, et vastus
on kaks.
10:18
We have reachedjõudis peaktipp childlaps.
Oleme jõudnud laste sündimuse tippaega.
10:19
The numbernumber of childrenlapsed is not growingkasvab any longerkauem in the worldmaailm.
Maailmas enam laste arv ei suurene.
10:22
We are still debatingarutlevad peaktipp oilõli,
Kahtleme, kas käes
on naftatootmistipp,
10:25
but we have definitelykindlasti reachedjõudis peaktipp childlaps.
kuid laste sündimise tippaeg
on kindlasti käes.
10:27
And the worldmaailm populationelanikkonnast will stop growingkasvab.
Maailma rahvastik tulevikus
enam ei suurene.
10:30
The UnitedAmeerika NationsRahvaste Organisatsiooni PopulationElanikkonna DivisionRajoon has said
ÜRO rahvastiku osakonna väitel
10:32
it will stop growingkasvab at 10 billionmiljardit eurot.
lakkab rahvaarv suurenemast
10 miljardi juures.
10:35
But why do they growkasvatada if the numbernumber of childrenlapsed doesn't growkasvatada?
Kuid miks rahvaarv suureneb,
kui laste arv ei suurene?
10:37
Well I will shownäidata you here.
Näitan teile selle abil.
10:41
I will use these cardkaart boxeskastid in whichmis your notebooksmärkmikud cametuli.
Kasutan neid pappkarpe,
milles olid teie märkmikud.
10:43
They are quiteüsna usefulkasulik for educationalharidus purposeseesmärkidel.
Need on hariduslikel eesmärkidel
üsna kasulikud.
10:47
EachIga cardkaart boxkasti is one billionmiljardit eurot people.
Iga pappkarp esindab miljardit inimest.
10:51
And there are two billionmiljardit eurot childrenlapsed in the worldmaailm.
Maailmas on kaks miljardit last.
10:54
There are two billionmiljardit eurot youngnoor people betweenvahel 15 and 30.
Kaks miljardit noort inimest
vanuses 15–30.
10:57
These are roundedümardatud numbersnumbrid.
Need on ümardatud arvud.
11:04
Then there is one billionmiljardit eurot betweenvahel 30 and 45,
Miljard inimest on vanuses 30–45,
11:05
almostpeaaegu one betweenvahel 45 and 60.
peaaegu miljard vanuses 45–60.
11:10
And then it's my boxkasti.
Ja siis tuleb minu karp.
11:14
This is me: 60-plus-pluss.
Siin on minu rühm: üle 60-aastased.
11:15
We are here on topüleval.
Meie oleme siin üleval.
11:18
So what will happenjuhtuda now is what we call "the bigsuur fill-upkoristamine."
Nüüd juhtub see, mida me
nimetame „suureks täitmiseks“.
11:20
You can see that it's like threekolm billionmiljardit eurot missingpuudu here.
Näete, et kolm miljardit oleks
justkui puudu.
11:25
They are not missingpuudu because they'venad on diedsuri; they were never bornsündinud.
Nad ei puudu mitte seetõttu, et nad on
surnud, vaid nad pole veel sündinudki.
11:28
Because before 1980, there were much fewervähem people bornsündinud
Enne 1980. aastat sündis
palju vähem inimesi
11:32
than there were duringajal the last 30 yearsaastaid.
kui viimase 30 aasta jooksul.
11:36
So what will happenjuhtuda now is quiteüsna straightforwardotsekohene.
Nüüd toimuma hakkav on üsna lihtne.
11:39
The oldvana, sadlyKahjuks, we will diesurra.
Kahjuks meie, vanad, sureme.
11:42
The restpuhata of you, you will growkasvatada oldervanem and you will get two billionmiljardit eurot childrenlapsed.
Teie, ülejäänud, saate vanemaks ja
saate kaks miljardit last.
11:45
Then the oldvana will diesurra.
Siis surevad vanad.
11:50
The restpuhata will growkasvatada oldervanem and get two billionmiljardit eurot childrenlapsed.
Ülejäänud saavad vanemaks ja
saavad kaks miljardit last.
11:52
And then again the oldvana will diesurra and you will get two billionmiljardit eurot childrenlapsed.
Siis surevad taas vanad ja teie
saate kaks miljardit last.
11:56
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
12:02
This is the great fill-upkoristamine.
See on suur täitmine.
12:04
It's inevitablevältimatu.
See on vältimatu.
12:08
And can you see that this increasesuurendama tookvõttis placekoht
Kas näete, et see kasv toimus ilma,
12:11
withoutilma life gettingsaada longerkauem and withoutilma addinglisades childrenlapsed?
et eluiga pikeneks ja lapsi lisanduks?
12:13
ReligionReligioon has very little to do with the numbernumber of babiesimikud perper womannaine.
Usul on naise kohta sündivate
lastega väga vähe pistmist.
12:18
All the religionsreligioonid in the worldmaailm are fullytäielikult capablevõimeline
Kõikidel maailma usunditel on võime
12:23
to maintainsäilitada theiroma valuesväärtused and adaptkohanema to this newuus worldmaailm.
säilitada oma väärtushinnangud ja
kohanduda uue maailmaga.
12:26
And we will be just 10 billionmiljardit eurot in this worldmaailm,
Meid saab maailmas olema
kõigest 10 miljardit,
12:32
if the poorestvaeseim people get out of povertyvaesus,
kui vaeseimad inimesed saavad rikkamaks,
12:37
theiroma childrenlapsed surviveellu jääma, they get accessjuurdepääs to familyperekond planningplaneerimine.
jäävad nende lapsed ellu ja
nad saavad tegeleda pereplaneerimisega.
12:40
That is neededvajalik.
Seda on vaja.
12:44
But it's inevitablevältimatu that we will be two to threekolm billionmiljardit eurot more.
Kuid vältimatu on see, et inimesi saab
olema paar-kolm miljardit rohkem.
12:45
So when you discussarutama and when you planplaan
Seega kui arutlete selle üle,
12:51
for the resourcesressursse and the energyenergia neededvajalik for the futuretulevik,
kui palju on tulevikuks vaja energia
ja muid varusid,
12:54
for humaninimene beingsolendid on this planetplaneet,
et rahuldada kõigi inimeste vajadusi,
12:58
you have to planplaan for 10 billionmiljardit eurot.
tuleb planeerida
10 miljardile inimesele.
13:00
Thank you very much.
Suur tänu teile.
13:02
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
13:04
Translated by Nikolai Kunitsõn
Reviewed by Siim Kumpas

▲Back to top

About the speaker:

Hans Rosling - Global health expert; data visionary
In Hans Rosling’s hands, data sings. Global trends in health and economics come to vivid life. And the big picture of global development—with some surprisingly good news—snaps into sharp focus.

Why you should listen

Even the most worldly and well-traveled among us have had their perspectives shifted by Hans Rosling. A professor of global health at Sweden's Karolinska Institute, his work focused on dispelling common myths about the so-called developing world, which (as he pointed out) is no longer worlds away from the West. In fact, most of the Third World is on the same trajectory toward health and prosperity, and many countries are moving twice as fast as the west did.

What set Rosling apart wasn't just his apt observations of broad social and economic trends, but the stunning way he presented them. Guaranteed: You've never seen data presented like this. A presentation that tracks global health and poverty trends should be, in a word: boring. But in Rosling's hands, data sings. Trends come to life. And the big picture — usually hazy at best — snaps into sharp focus.

Rosling's presentations were grounded in solid statistics (often drawn from United Nations and World Bank data), illustrated by the visualization software he developed. The animations transform development statistics into moving bubbles and flowing curves that make global trends clear, intuitive and even playful. During his legendary presentations, Rosling took this one step farther, narrating the animations with a sportscaster's flair.

Rosling developed the breakthrough software behind his visualizations through his nonprofit Gapminder, founded with his son and daughter-in-law. The free software — which can be loaded with any data — was purchased by Google in March 2007. (Rosling met the Google founders at TED.)

Rosling began his wide-ranging career as a physician, spending many years in rural Africa tracking a rare paralytic disease (which he named konzo) and discovering its cause: hunger and badly processed cassava. He co-founded Médecins sans Frontièrs (Doctors without Borders) Sweden, wrote a textbook on global health, and as a professor at the Karolinska Institut in Stockholm initiated key international research collaborations. He's also personally argued with many heads of state, including Fidel Castro.

Hans Rosling passed away in February 2017. He is greatly missed.


More profile about the speaker
Hans Rosling | Speaker | TED.com