ABOUT THE SPEAKER
Hans Rosling - Global health expert; data visionary
In Hans Rosling’s hands, data sings. Global trends in health and economics come to vivid life. And the big picture of global development—with some surprisingly good news—snaps into sharp focus.

Why you should listen

Even the most worldly and well-traveled among us have had their perspectives shifted by Hans Rosling. A professor of global health at Sweden's Karolinska Institute, his work focused on dispelling common myths about the so-called developing world, which (as he pointed out) is no longer worlds away from the West. In fact, most of the Third World is on the same trajectory toward health and prosperity, and many countries are moving twice as fast as the west did.

What set Rosling apart wasn't just his apt observations of broad social and economic trends, but the stunning way he presented them. Guaranteed: You've never seen data presented like this. A presentation that tracks global health and poverty trends should be, in a word: boring. But in Rosling's hands, data sings. Trends come to life. And the big picture — usually hazy at best — snaps into sharp focus.

Rosling's presentations were grounded in solid statistics (often drawn from United Nations and World Bank data), illustrated by the visualization software he developed. The animations transform development statistics into moving bubbles and flowing curves that make global trends clear, intuitive and even playful. During his legendary presentations, Rosling took this one step farther, narrating the animations with a sportscaster's flair.

Rosling developed the breakthrough software behind his visualizations through his nonprofit Gapminder, founded with his son and daughter-in-law. The free software — which can be loaded with any data — was purchased by Google in March 2007. (Rosling met the Google founders at TED.)

Rosling began his wide-ranging career as a physician, spending many years in rural Africa tracking a rare paralytic disease (which he named konzo) and discovering its cause: hunger and badly processed cassava. He co-founded Médecins sans Frontièrs (Doctors without Borders) Sweden, wrote a textbook on global health, and as a professor at the Karolinska Institut in Stockholm initiated key international research collaborations. He's also personally argued with many heads of state, including Fidel Castro.

Hans Rosling passed away in February 2017. He is greatly missed.


More profile about the speaker
Hans Rosling | Speaker | TED.com
TED2006

Hans Rosling: The best stats you've ever seen

Hans Rosling näyttää parhaat koskaan näkemänne tilastot

Filmed:
14,386,844 views

Ette ole koskaan nähneet tilastoja esitettävän tällä tavalla. Yhtä dramaattisesti ja kiireisesti kuin urheilutoimittajat, tilastotieteiden guru Hans Rosling kumoaa myyttejä niin sanotuista "kehitysmaista".
- Global health expert; data visionary
In Hans Rosling’s hands, data sings. Global trends in health and economics come to vivid life. And the big picture of global development—with some surprisingly good news—snaps into sharp focus. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:25
About 10 yearsvuotta agositten, I tookkesti on the tasktehtävä to teachopettaa globalmaailmanlaajuinen developmentkehitys
0
0
4000
Noin 10 vuotta sitten aloin opettaa maailmanlaajuista kehitystä
00:29
to Swedishruotsi undergraduateperus studentsopiskelijoille. That was after havingottaa spentkäytetty
1
4000
4000
ruotsalaisille opiskelijoille. Olin sitä ennen viettänyt
00:33
about 20 yearsvuotta togetheryhdessä with AfricanAfrikan institutionslaitokset studyingopiskelu hungernälkä in AfricaAfrikka,
2
8000
4000
noin 20 vuotta yhdessä afrikkalaisten instituutioiden kanssa tutkien nälkää Afrikassa,
00:37
so I was sortjärjestellä of expectedodotettu to know a little about the worldmaailman-.
3
12000
4000
joten minun odotettiin tietävän jonkin verran maailmasta.
00:41
And I startedaloitti in our medicallääketieteellinen universityyliopisto, KarolinskaKarolinska InstituteInstituutti,
4
16000
5000
Ja aloitin lääketietellisessä yliopistossamme Karolinska Instituutissa,
00:46
an undergraduateperus coursekurssi callednimeltään GlobalMaailmanlaajuinen HealthTerveys. But when you get
5
21000
4000
opettamalla ensimmäisen asteen tutkintoa varten kurssia nimeltään globaali terveys.
00:50
that opportunitytilaisuus, you get a little nervoushermostunut. I thought, these studentsopiskelijoille
6
25000
3000
Mutta saatuani tämän mahdollisuuden, olin hermostunut. Ajattelin, että
00:53
comingtuleva to us actuallyitse asiassa have the highestkorkein gradearvosana you can get
7
28000
3000
näillä opiskelijoilla on yleensä kaikista korkeimmat arvosanat
00:56
in Swedishruotsi collegecollege systemsjärjestelmät -- so, I thought, maybe they know everything
8
31000
3000
ruotsalaisessa opintojärjestelmässä, joten ehkä he jo tietävät kaiken
00:59
I'm going to teachopettaa them about. So I did a pre-testennen testiä when they cametuli.
9
34000
4000
siitä, mitä aion heille opettaa. Joten annoin heille esitestin tullessaan.
01:03
And one of the questionskysymykset from whichjoka I learnedoppinut a lot was this one:
10
38000
3000
Ja yksi kysymyksistä, joista itse opin paljon, oli seuraava:
01:06
"WhichJoka countrymaa has the highestkorkein childlapsi mortalitykuolleisuus of these fiveviisi pairsparia?"
11
41000
4000
"Millä maalla näistä viidestä parista on korkein lapsikuolleisuus?"
01:10
And I put them togetheryhdessä, so that in eachkukin pairpari of countrymaa,
12
45000
4000
Ja yhdistin ne niin, että jokaisessa maaparissa toisen
01:14
one has twicekahdesti the childlapsi mortalitykuolleisuus of the other. And this meansvälineet that
13
49000
5000
maan lapsikuolleisuus on kaksi kertaa suurempi kuin toisen. Ja tämä merkitsee sitä,
01:19
it's much biggersuurempi a differenceero than the uncertaintyepävarmuus of the datadata.
14
54000
5000
että se on paljon suurempi ero kuin tietojen epävarmuus.
01:24
I won'ttapa put you at a testtestata here, but it's TurkeyTurkki,
15
59000
2000
En aio testata teitä tällä kertaa, mutta se on Turkki,
01:26
whichjoka is highestkorkein there, PolandPuola, RussiaVenäjä, PakistanPakistan and SouthEtelä AfricaAfrikka.
16
61000
5000
joka on korkeimmalla, Puola, Venäjä, Pakistan ja Etelä-Afrikka.
01:31
And these were the resultstulokset of the Swedishruotsi studentsopiskelijoille. I did it so I got
17
66000
3000
Ja nämä olivat ruotsalaisten opiskelijoiden tulokset. Tein sen niin, että sain
01:34
the confidenceluottamus intervalaikaväli, whichjoka is prettynätti narrowkapea, and I got happyonnellinen,
18
69000
3000
luottamusvälin, mikä on aika kapea, ja olin onnellinen,
01:37
of coursekurssi: a 1.8 right answervastaus out of fiveviisi possiblemahdollinen. That meansvälineet that
19
72000
4000
tietenkin: 1,8 oikeaa vastausta viidestä mahdollisesta. Tämä merkitsee,
01:41
there was a placepaikka for a professorprofessori of internationalkansainvälinen healthterveys --
20
76000
3000
että kansainvälisen terveyden professorille oli oma paikkansa -
01:44
(LaughterNaurua) and for my coursekurssi.
21
79000
2000
(naurua) samoin kuin kurssilleni.
01:46
But one latemyöhään night, when I was compilingkoota the reportraportti
22
81000
4000
Mutta myöhään yhtenä iltana kun laadin raporttia
01:50
I really realizedtajusi my discoverylöytö. I have shownesitetty
23
85000
4000
todella tajusin mitä olin saanut aikaan. Olen osoittanut
01:54
that Swedishruotsi topYlin studentsopiskelijoille know statisticallytilastollisesti significantlymerkittävästi lessVähemmän
24
89000
5000
että parhaat ruotsalaiset opiskelijat tietävät tilastollisesti merkittävästi vähemmän
01:59
about the worldmaailman- than the chimpanzeessimpanssit.
25
94000
2000
maailmasta kuin simpanssit.
02:01
(LaughterNaurua)
26
96000
2000
(Naurua)
02:03
Because the chimpanzeesimpanssi would scorepisteet halfpuoli right if I gaveantoi them
27
98000
4000
Koska simpanssit saisivat puolet oikein, jos antaisin heille
02:07
two bananasbanaanit with SriSri LankaLanka and TurkeyTurkki. They would be right halfpuoli of the casestapauksissa.
28
102000
3000
kaksi banaania Sri Lankan ja Turkin. He olisivat oikeassa puolessa tapauksista.
02:10
But the studentsopiskelijoille are not there. The problemongelma for me was not ignorancetietämättömyys;
29
105000
4000
Mutta opiskelijat eivät. Ongelma ei ollut tietämättömyys:
02:14
it was preconceivedennakkokäsityksiä ideasideoita.
30
109000
3000
ongelma oli etukäteen muodostetut ideat.
02:17
I did alsomyös an unethicalepäeettistä studytutkimus of the professorsprofessorit of the KarolinskaKarolinska InstituteInstituutti
31
112000
4000
Suoritin myös epäeettisen tutkimuksen Karolinska Instituutin professorien
02:21
(LaughterNaurua)
32
116000
1000
keskuudessa (naurua)
02:22
-- that handskäsissä out the NobelNobelin PrizePalkinto in MedicineLääke,
33
117000
2000
- he jakavat Nobelin palkinnon lääketieteessä,
02:24
and they are on parpar with the chimpanzeesimpanssi there.
34
119000
2000
ja heitä verrataan simpansseihin.
02:26
(LaughterNaurua)
35
121000
3000
(Naurua)
02:29
This is where I realizedtajusi that there was really a need to communicatetiedottaa,
36
124000
4000
Ymmärsin tässä vaiheessa, että kyseessä on todellinen tarve välittää tietoa,
02:33
because the datadata of what's happeninghappening in the worldmaailman-
37
128000
3000
sillä tieto siitä, mitä tapahtuu maailmassa
02:36
and the childlapsi healthterveys of everyjoka countrymaa is very well awaretietoinen.
38
131000
3000
ja jokaisen maan lasten terveys on erittäin tärkeää.
02:39
We did this softwareohjelmisto whichjoka displaysnäytöt it like this: everyjoka bubblekupla here is a countrymaa.
39
134000
5000
Rakensimme ohjelman, joka näyttää seuraavalta: jokainen ympyrä edustaa maata.
02:44
This countrymaa over here is ChinaKiina. This is IndiaIntia.
40
139000
6000
Tämä maa on Kiina. Tämä on Intia.
02:50
The sizekoko of the bubblekupla is the populationväestö, and on this axisakseli here I put fertilityhedelmällisyys ratenopeus.
41
145000
6000
Ympyrän koko vastaa asukaslukua, ja tällä akselilla on hedelmällisyysluku.
02:56
Because my studentsopiskelijoille, what they said
42
151000
3000
Koska mitä opiskelijani sanoivat
02:59
when they lookedkatsoin uponpäälle the worldmaailman-, and I askedkysyi them,
43
154000
2000
katsoessaan maailmaa ja minun kysyessäni heiltä,
03:01
"What do you really think about the worldmaailman-?"
44
156000
2000
"Mitä te todella ajattelette maailmasta?"
03:03
Well, I first discoveredlöydetty that the textbookoppikirja was TintinTintti, mainlypääasiallisesti.
45
158000
4000
No, ensimmäiseksi tajusin, että oppikirja oli Tintin, pääosin.
03:07
(LaughterNaurua)
46
162000
1000
(Naurua)
03:08
And they said, "The worldmaailman- is still 'we'”Me” and 'them”ne.'
47
163000
3000
Ja he vastasivat: "Maailma on vielä "me" ja "he".
03:11
And we is WesternWestern worldmaailman- and them is ThirdKolmannen WorldMaailman."
48
166000
3000
Ja me olemme länsimaat ja he ovat kolmas maailma."
03:14
"And what do you mean with WesternWestern worldmaailman-?" I said.
49
169000
3000
"Ja mitä tarkoitatte länsimailla?" minä kysyin.
03:17
"Well, that's long life and smallpieni familyperhe, and ThirdKolmannen WorldMaailman is shortlyhyt life and largesuuri familyperhe."
50
172000
5000
"Se tarkoittaa pitkää ikää ja pientä perhettä, ja kolmas maailma lyhyttä ikää ja isoa perhettä."
03:22
So this is what I could displaynäyttö here. I put fertilityhedelmällisyys ratenopeus here: numbermäärä of childrenlapset perkohti womannainen:
51
177000
6000
Joten näytin heille tämän. Laitoin hedelmällisyysluvun tähän, lapsien määrä
03:28
one, two, threekolme, fourneljä, up to about eightkahdeksan childrenlapset perkohti womannainen.
52
183000
4000
naista kohti, 1, 2, 3, 4, enintään 8 lasta naista kohti.
03:32
We have very good datadata sincesiitä asti kun 1962 -- 1960 about -- on the sizekoko of familiesperheet in all countriesmaat.
53
187000
6000
Meillä on erittäin hyvää tietoa vuodesta 1962 lähtien, noin vuodesta 1960, perheiden koosta
03:38
The errorvirhe marginmarginaali is narrowkapea. Here I put life expectancyodotus at birthsyntymä,
54
193000
3000
kaikissa maissa. Virhemarginaali on pieni. Tässä on elinajanodote syntymähetkellä,
03:41
from 30 yearsvuotta in some countriesmaat up to about 70 yearsvuotta.
55
196000
4000
30 vuodesta joissakin maissa noin 70 vuoteen.
03:45
And 1962, there was really a groupryhmä of countriesmaat here
56
200000
3000
Ja vuonna 1962, tässä oli ryhmä
03:48
that was industrializedteollisuusmaat countriesmaat, and they had smallpieni familiesperheet and long liveselämää.
57
203000
5000
teollistuneita maita, ja niissä oli pieni perhe ja pitkä elinikä.
03:53
And these were the developingkehittämällä countriesmaat:
58
208000
2000
Ja nämä olivat kehitysmaita:
03:55
they had largesuuri familiesperheet and they had relativelysuhteellisesti shortlyhyt liveselämää.
59
210000
3000
niissä oli suuret perheet ja suhteellisen lyhyt elinikä.
03:58
Now what has happenedtapahtunut sincesiitä asti kun 1962? We want to see the changemuuttaa.
60
213000
4000
Mitä on tapahtunut vuoden 1962 jälkeen? Haluamme nähdä muutoksen.
04:02
Are the studentsopiskelijoille right? Is it still two typestyypit of countriesmaat?
61
217000
3000
Ovatko opiskelijat oikeassa? Onko maailmassa vielä kahdentyyppisiä maita?
04:06
Or have these developingkehittämällä countriesmaat got smallerpienempi familiesperheet and they liveelää here?
62
221000
3000
Vai onko kehitysmaiden perhekoko pienentynyt ja he elävät täällä?
04:09
Or have they got longerkauemmin liveselämää and liveelää up there?
63
224000
2000
Vai onko heidän elinikänsä pidentynyt ja he elävät tuolla?
04:11
Let's see. We stoppedpysäytetty the worldmaailman- then. This is all U.N. statisticstilasto
64
226000
3000
Katsotaan. Pysäytämme siis maailman. Nämä ovat YK:n
04:14
that have been availablekäytettävissä. Here we go. Can you see there?
65
229000
3000
tilastoja käytettävissämme. No niin. Voitteko nähdä?
04:17
It's ChinaKiina there, movingliikkuva againstvastaan better healthterveys there, improvingparantaminen there.
66
232000
3000
Tuossa on Kiina, liikkuu kohti parempaa terveyttä, parantaa tuossa.
04:20
All the greenvihreä LatinLatinalaisen AmericanYhdysvaltalainen countriesmaat are movingliikkuva towardskohti smallerpienempi familiesperheet.
67
235000
3000
Ja vihreät Etelä-Amerikan maat liikkuvat pienempiä perheitä kohti.
04:23
Your yellowkeltainen onesyhdet here are the Arabicarabia countriesmaat,
68
238000
3000
Keltaiset ovat arabimaita,
04:26
and they get largersuuremmat familiesperheet, but they -- no, longerkauemmin life, but not largersuuremmat familiesperheet.
69
241000
4000
ja heillä on suuremmat perheet, mutta... ei, pitempi elämä, muttei suurempia perheitä.
04:30
The AfricansAfrikkalaiset are the greenvihreä down here. They still remainjäädä jäljelle here.
70
245000
3000
Afrikkalaiset ovat vihreitä täällä. He pysyvät vielä täällä.
04:33
This is IndiaIntia. Indonesia'sIndonesian movingliikkuva on prettynätti fastnopeasti.
71
248000
3000
Tämä on Intia. Indonesia liikkuu aika nopeasti.
04:36
(LaughterNaurua)
72
251000
1000
(Naurua)
04:37
And in the '80s here, you have BangladeshBangladesh still amongkeskuudessa the AfricanAfrikan countriesmaat there.
73
252000
3000
Ja nyt 80-luvulla, Bangladesh on vielä Afrikan maiden ryhmässä tuolla.
04:40
But now, BangladeshBangladesh -- it's a miracleihme that happenstapahtuu in the '80s:
74
255000
3000
Mutta Bangladeshissa tapahtuu 80-luvulla ihme:
04:43
the imamsimaamien startalkaa to promoteedistää familyperhe planningsuunnittelu.
75
258000
3000
imaamit alkavat edistää perhesuunnittelua.
04:46
They moveliikkua up into that cornerkulma. And in '90s, we have the terriblekauhea HIVHIV epidemicepidemia
76
261000
5000
He siirtyvät tuohon kulmaan. Ja 90-luvulla meillä on kauhea HIV-epidemia
04:51
that takes down the life expectancyodotus of the AfricanAfrikan countriesmaat
77
266000
3000
joka laskee Afrikan maiden elinajanodotetta
04:54
and all the restlevätä of them moveliikkua up into the cornerkulma,
78
269000
4000
ja kaikki loput maista siirtyvät kulmaan,
04:58
where we have long liveselämää and smallpieni familyperhe, and we have a completelytäysin newUusi worldmaailman-.
79
273000
4000
jossa meillä on pitkä ikä ja pieni perhe, ja meillä on täysin uusi maailma.
05:02
(ApplauseSuosionosoitukset)
80
277000
13000
(Aplodit)
05:15
Let me make a comparisonvertailu directlysuoraan betweenvälillä the UnitedIso- StatesValtioiden of AmericaAmerikka and VietnamVietnam.
81
290000
5000
Verrataan Yhdysvaltoja suoraan Vietnamiin.
05:20
1964: AmericaAmerikka had smallpieni familiesperheet and long life;
82
295000
5000
1964: Yhdysvalloissa oli pienet perheet ja pitkä ikä,
05:25
VietnamVietnam had largesuuri familiesperheet and shortlyhyt liveselämää. And this is what happenstapahtuu:
83
300000
4000
Vietnamissa oli suuret perheet ja lyhyt ikä. Ja sitten tapahtuu seuraavaa:
05:29
the datadata duringaikana the warsota indicateosoittaa that even with all the deathkuolema,
84
304000
6000
sodanaikaiset tiedot osoittavat, että kaikesta kuolemasta huolimatta,
05:35
there was an improvementparannus of life expectancyodotus. By the endpää of the yearvuosi,
85
310000
3000
elinajanodote parani. Vuoden lopussa
05:38
the familyperhe planningsuunnittelu startedaloitti in VietnamVietnam and they wentmeni for smallerpienempi familiesperheet.
86
313000
3000
Vietnamissa aloitettiin perhesuunnittelu ja siirryttiin pienempiin perheisiin.
05:41
And the UnitedIso- StatesValtioiden up there is gettingsaada for longerkauemmin life,
87
316000
3000
Ja Yhdysvallat tuolla ylhäällä parantaa elinajanodotettaan,
05:44
keepingpito familyperhe sizekoko. And in the '80s now,
88
319000
3000
pitäen perhekoon samana. Ja nyt 80-luvulla
05:47
they give up communistkommunistinen planningsuunnittelu and they go for marketmarkkinoida economytalous,
89
322000
3000
he luopuvat kommunistisesta suunnittelusta ja siirtyvät markkinatalouteen,
05:50
and it movesliikkuu fasternopeampi even than socialsosiaalinen life. And todaytänään, we have
90
325000
4000
ja se etenee nopeammin kuin yhteiskuntaelämä. Ja tänään
05:54
in VietnamVietnam the samesama life expectancyodotus and the samesama familyperhe sizekoko
91
329000
5000
Vietnamissa on sama elinajanodote ja sama perhekoko
05:59
here in VietnamVietnam, 2003, as in UnitedIso- StatesValtioiden, 1974, by the endpää of the warsota.
92
334000
7000
täällä Vietnamissa, 2003, kuin Yhdysvalloissa, 1974, sodan loputtua.
06:06
I think we all -- if we don't look in the datadata --
93
341000
4000
Uskon että me me kaikki - jos emme katso tietoa -
06:10
we underestimatealiarvioida the tremendousvaltava changemuuttaa in AsiaAasia, whichjoka was
94
345000
4000
aliarvioimme Aasiassa tapahtuneita valtavia muutoksia,
06:14
in socialsosiaalinen changemuuttaa before we saw the economicaltaloudellinen changemuuttaa.
95
349000
4000
yhteiskunnan muutoksia ennen kuin näimme muutoksia talouselämässä.
06:18
Let's moveliikkua over to anothertoinen way here in whichjoka we could displaynäyttö
96
353000
5000
Siirrytään nyt toiseen tapaan näyttää
06:23
the distributionjakelu in the worldmaailman- of the incometulo. This is the worldmaailman- distributionjakelu of incometulo of people.
97
358000
7000
miten maailma jakautuu tulojen mukaan. Tämä edustaa maailmaa ihmisten tulojen mukaan.
06:30
One dollardollari, 10 dollarsdollaria or 100 dollarsdollaria perkohti day.
98
365000
5000
Yksi dollari, 10 dollaria tai 100 dollaria päivä.
06:35
There's no gapaukko betweenvälillä richrikas and poorhuono any longerkauemmin. This is a mythmyytti.
99
370000
4000
Rikkaiden ja köyhien välillä ei enää ole rakoa. Se on myytti.
06:39
There's a little humpkyttyrä here. But there are people all the way.
100
374000
4000
Tässä on pieni töyssy. Mutta ihmisiä on koko matkalta.
06:44
And if we look where the incometulo endspäät up -- the incometulo --
101
379000
4000
Ja jos katsomme mihin tulot päätyvät -
06:48
this is 100 percentprosentti the world'smaailman annualvuotuinen incometulo. And the richestrikkain 20 percentprosentti,
102
383000
6000
tämä on 100 % maailman vuosittaisista tuloista. Ja rikkaimmat 20 %
06:54
they take out of that about 74 percentprosentti. And the poorestköyhimpien 20 percentprosentti,
103
389000
7000
he vievät siitä noin 74 %. Ja köyhimmät 20 %,
07:01
they take about two percentprosentti. And this showsosoittaa that the conceptkonsepti
104
396000
5000
he vievät noin 2 %. Ja tämä osoittaa, että käsite kehitysmaista
07:06
of developingkehittämällä countriesmaat is extremelyerittäin doubtfulkyseenalaista. We think about aidapu, like
105
401000
4000
on erittäin arveluttava. Me ajattelemme apua, kuten
07:10
these people here givingantaminen aidapu to these people here. But in the middlekeskimmäinen,
106
405000
5000
nämä täällä antamassa apua näille täällä. Mutta keskellä
07:15
we have mostsuurin osa the worldmaailman- populationväestö, and they have now 24 percentprosentti of the incometulo.
107
410000
4000
on suurin osa maailman väestöstä, ja heillä nyt 24 % tuloista.
07:19
We heardkuuli it in other formslomakkeet. And who are these?
108
414000
4000
Kuulimme siitä muissa muodoissa. Ja keitä ovat nämä?
07:23
Where are the differenteri countriesmaat? I can showshow you AfricaAfrikka.
109
418000
4000
Missä ovat eri maat? Voin näyttää teille Afrikan.
07:27
This is AfricaAfrikka. 10 percentprosentti the worldmaailman- populationväestö, mostsuurin osa in povertyköyhyys.
110
422000
5000
Tässä on Afrikka. 10 % maailman väestöstä, suurin osa köyhiä.
07:32
This is OECDOECD: N. The richrikas countrymaa. The countrymaa clubklubi of the U.N.
111
427000
5000
Tämä on OECD. Rikkaat maat. YK:n parhaimmisto.
07:37
And they are over here on this sidepuoli. QuiteMelko an overlappäällekkäisyys betweenvälillä AfricaAfrikka and OECDOECD: N.
112
432000
5000
Ja he ovat täällä tällä puolella. Afrikka ja OECD aika paljon päällekkäin.
07:42
And this is LatinLatinalaisen AmericaAmerikka. It has everything on this EarthMaan,
113
437000
3000
Ja tässä on Etelä-Amerikka. Sillä on kaikki tällä maapallolla,
07:45
from the poorestköyhimpien to the richestrikkain, in LatinLatinalaisen AmericaAmerikka.
114
440000
3000
köyhimmistä rikkaimpiin, Etelä-Amerikassa.
07:48
And on topYlin of that, we can put EastItä EuropeEuroopan, we can put EastItä AsiaAasia,
115
443000
5000
Ja tämän lisäksi voimme lisätä Itä-Euroopan, Itä-Aasian ja
07:53
and we put SouthEtelä AsiaAasia. And how did it look like if we go back in time,
116
448000
5000
Etelä-Aasian. Ja miltä ne näyttivät, jos menemme ajassa taaksepäin,
07:58
to about 1970? Then there was more of a humpkyttyrä.
117
453000
5000
noin vuoteen 1970? Silloin töyssy oli suurempi.
08:03
And we have mostsuurin osa who livedeletty in absoluteabsoluuttinen povertyköyhyys were AsiansAasialaiset.
118
458000
4000
Ja useimmat köyhyydessä asuvat olivat aasialaisia.
08:07
The problemongelma in the worldmaailman- was the povertyköyhyys in AsiaAasia. And if I now let the worldmaailman- moveliikkua forwardeteenpäin,
119
462000
7000
Maailman ongelma oli köyhyys Aasiassa. Ja jos nyt annan maailman siirtyä eteenpäin,
08:14
you will see that while populationväestö increaselisääntyä, there are
120
469000
3000
näette että samalla kun väestöluku kasvaa,
08:17
hundredssadat of millionsmiljoonia in AsiaAasia gettingsaada out of povertyköyhyys and some otherstoiset
121
472000
3000
satoja miljoonia Aasiassa pääsee köyhyydestä ja jotkut muut
08:20
gettingsaada into povertyköyhyys, and this is the patternkuvio we have todaytänään.
122
475000
3000
joutuvat köyhyyteen, ja tämä on kuvio, joka meillä on tänään.
08:23
And the bestparhaat projectionprojektio from the WorldMaailman BankPankki is that this will happentapahtua,
123
478000
4000
Ja paras ennuste Maailmanpankista on, että tämä tapahtuu,
08:27
and we will not have a dividedjaettu worldmaailman-. We'llMe have mostsuurin osa people in the middlekeskimmäinen.
124
482000
4000
ja meillä ei ole jaettua maailmaa. Useimmat ihmiset ovat keskivaiheilla.
08:31
Of coursekurssi it's a logarithmiclogaritminen scaleasteikko here,
125
486000
2000
Tämä on tietekin logaritminen asteikko,
08:33
but our conceptkonsepti of economytalous is growthkasvu with percentprosentti. We look uponpäälle it
126
488000
5000
mutta talouselämän käsite on kasvu prosentteina. Katsomme sitä
08:38
as a possibilitymahdollisuus of percentileprosenttipiste increaselisääntyä. If I changemuuttaa this, and I take
127
493000
6000
mahdollisuutena prosenttikasvuun. Jos muutan tätä, ja käytän
08:44
GDPBKT: HEN perkohti capitaasukasta insteadsen sijaan of familyperhe incometulo, and I turnvuoro these
128
499000
4000
sen sijaa BKT:ta per asukas enkä perheen tuloja, ja vaihdan nämä
08:48
individualyksilö datadata into regionalalueellinen datadata of grossbrutto domestickotimainen producttuote,
129
503000
6000
yksilölliset tiedot alueellisiksi tiedoiksi bruttokansantuotteesta,
08:54
and I take the regionsalueet down here, the sizekoko of the bubblekupla is still the populationväestö.
130
509000
4000
ja otan nämä alueet täältä, ympyrän koko pysyy asukaslukuna.
08:58
And you have the OECDOECD: N there, and you have sub-SaharanSaharan AfricaAfrikka there,
131
513000
3000
Ja jos OECD on tuolla, ja Saharan eteläpuolinen Afrikka tuolla,
09:01
and we take off the ArabArab statesvaltiot there,
132
516000
3000
ja poistamme arabimaat tuolta,
09:04
comingtuleva bothmolemmat from AfricaAfrikka and from AsiaAasia, and we put them separatelyerikseen,
133
519000
4000
tullen sekä Afrikasta että Aasiasta, ja asetamme ne erikseen,
09:08
and we can expandlaajentaa this axisakseli, and I can give it a newUusi dimensionulottuvuus here,
134
523000
5000
ja voimme laajentaa tätä akselia, ja voin antaa sille uuden ulottuvuuden täällä,
09:13
by addinglisäämällä the socialsosiaalinen valuesarvot there, childlapsi survivaleloonjääminen.
135
528000
3000
lisäämällä yhteiskunta-arvoja tuolla, lapsikuolleisuus.
09:16
Now I have moneyraha on that axisakseli, and I have the possibilitymahdollisuus of childrenlapset to survivehengissä there.
136
531000
5000
Nyt minulla on rahaa tuolla akselilla ja lapsilla mahdollisuus jäädä eloon tuolla.
09:21
In some countriesmaat, 99.7 percentprosentti of childrenlapset survivehengissä to fiveviisi yearsvuotta of ageikä;
137
536000
4000
Joissakin maissa 99,7 % lapsista pysyy elossa viiteen ikävuoteen asti,
09:25
otherstoiset, only 70. And here it seemsnäyttää there is a gapaukko
138
540000
4000
muissa maissa ainoastaan 70 %. Ja tässä näyttää olevan rako
09:29
betweenvälillä OECDOECD: N, LatinLatinalaisen AmericaAmerikka, EastItä EuropeEuroopan, EastItä AsiaAasia,
139
544000
4000
OECD:n, Etelä-Amerikan, Itä-Euroopan, Itä-Aasian,
09:33
ArabArab statesvaltiot, SouthEtelä AsiaAasia and sub-SaharanSaharan AfricaAfrikka.
140
548000
4000
arabimaiden, Etelä-Aasian ja Saharan eteläpuolisen Afrikan välillä.
09:37
The linearitylineaarisuus is very strongvahva betweenvälillä childlapsi survivaleloonjääminen and moneyraha.
141
552000
5000
Lasten eloonjäämisen ja rahan välinen suhde on erittäin vahva.
09:42
But let me splitjakaa sub-SaharanSaharan AfricaAfrikka. HealthTerveys is there and better healthterveys is up there.
142
557000
8000
Mutta nyt Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan. Terveys tuolla ja parempi terveys tuolla.
09:50
I can go here and I can splitjakaa sub-SaharanSaharan AfricaAfrikka into its countriesmaat.
143
565000
5000
Voin mennä tänne ja jakaa Saharan eteläpuolisen Afrikan eri maihin.
09:55
And when it bursträjähtää, the sizekoko of its countrymaa bubblekupla is the sizekoko of the populationväestö.
144
570000
5000
Ja kun se hajoaa, maan ympyrän koko vastaa maan asukaslukua.
10:00
SierraSierra LeoneLeone down there. MauritiusMauritius is up there. MauritiusMauritius was the first countrymaa
145
575000
4000
Sierra Leone on tuolla alhaalla. Mauritius tuolla ylhäällä. Mauritius oli ensimmäinen maa
10:04
to get away with tradekäydä kauppaa barriersrajat, and they could sellmyydä theirheidän sugarsokeri --
146
579000
3000
joka poisti kauppaesteet, ja he voivat myydä sokeria.
10:08
they could sellmyydä theirheidän textilestekstiilit -- on equalyhtä suuri termsehdot as the people in EuropeEuroopan and NorthNorth AmericaAmerikka.
147
583000
5000
He voivat myydä tekstiilejä samoin ehdoin kuin eurooppalaiset ja pohjoisamerikkalaiset.
10:13
There's a hugevaltava differenceero betweenvälillä AfricaAfrikka. And GhanaGhana is here in the middlekeskimmäinen.
148
588000
4000
Afrikan sisällä on suuria eroja. Ja Ghana on täällä keskellä.
10:17
In SierraSierra LeoneLeone, humanitarianhumanitaarinen aidapu.
149
592000
3000
Sierra Leonessa humanitääristä apua.
10:20
Here in UgandaUganda, developmentkehitys aidapu. Here, time to investsijoittaa; there,
150
595000
5000
Täällä Uganda, kehitysapua. Täällä, aika sijoittaa, tuolla,
10:25
you can go for a holidayloma-. It's a tremendousvaltava variationvaihtelu
151
600000
3000
voit mennä lomalle. Vaihtelut ovat huomattavia
10:28
withinsisällä AfricaAfrikka whichjoka we rarelyharvoin oftenusein make -- that it's equalyhtä suuri everything.
152
603000
5000
Afrikan sisällä, emmekä usein ota sitä huomioon - vaan pidämme kaikkea yhtenä.
10:33
I can splitjakaa SouthEtelä AsiaAasia here. India'sIntian the bigiso bubblekupla in the middlekeskimmäinen.
153
608000
4000
Voin jakaa Etelä-Aasian täällä. Intia on keskellä oleva iso ympyrä.
10:37
But a hugevaltava differenceero betweenvälillä AfghanistanAfganistan and SriSri LankaLanka.
154
612000
4000
Mutta suuri ero Afganistanin ja Sri Lankan välillä.
10:41
I can splitjakaa ArabArab statesvaltiot. How are they? SameSama climateilmasto, samesama culturekulttuuri,
155
616000
4000
Voin jakaa arabimaat. Miten ne ovat? Sama ilmasto, sama kulttuuri,
10:45
samesama religionuskonto -- hugevaltava differenceero. Even betweenvälillä neighborsnaapurit.
156
620000
4000
sama uskonto. Suuret erot. Jopa naapurien välillä.
10:49
YemenJemen, civilsiviili- warsota. UnitedIso- ArabArab EmirateEmiirikunta, moneyraha whichjoka was quitemelko equallyyhtä and well used.
157
624000
5000
Jemen, kansallissota. Arabiemiirikunnat, rahaa, joka käytettiin tasapuolisesti ja hyvin.
10:54
Not as the mythmyytti is. And that includessisältää all the childrenlapset of the foreignulkomainen workerstyöntekijöiden who are in the countrymaa.
158
629000
7000
Ei myytin mukaista. Ja tähän kuuluvat kaikki maassa olevien ulkomaisten työntekijöden lapset.
11:01
DataTiedot is oftenusein better than you think. ManyMonet people say datadata is badhuono.
159
636000
4000
Tieto on usein parempaa kuin luulet. Monet ihmiset sanovat, että tieto on huonoa.
11:06
There is an uncertaintyepävarmuus marginmarginaali, but we can see the differenceero here:
160
641000
2000
Epätietoisuuden marginaali on olemassa, mutta me voimme nähdä eron tässä:
11:08
CambodiaKambodža, SingaporeSingapore. The differenceserot are much biggersuurempi
161
643000
3000
Kambozha, Singapore. Erot ovat paljon suurempia
11:11
than the weaknessheikkous of the datadata. EastItä EuropeEuroopan:
162
646000
3000
kuin tietojen heikkous. Itä-Eurooppa:
11:14
SovietNeuvostoliiton economytalous for a long time, but they come out after 10 yearsvuotta
163
649000
6000
neuvostotalous pitkään, mutta nämä muuttuvat kymmenen vuoden
11:20
very, very differentlyeri tavalla. And there is LatinLatinalaisen AmericaAmerikka.
164
655000
3000
jälkeen hyvin erilaiseksi. Ja tuolla on Etelä-Amerikka.
11:23
TodayTänään, we don't have to go to CubaKuuba to find a healthyterve countrymaa in LatinLatinalaisen AmericaAmerikka.
165
658000
4000
Enää ei tarvitse mennä Kuubaan hakemaan tervettä maata Etelä-Amerikasta.
11:27
ChileChile will have a loweralempi childlapsi mortalitykuolleisuus than CubaKuuba withinsisällä some fewharvat yearsvuotta from now.
166
662000
5000
Chilessä on muutaman vuoden päästä jo Kuubaa alhaisempi lapsikuolleisuus.
11:32
And here we have high-incomekorkean tulotason countriesmaat in the OECDOECD: N.
167
667000
3000
Ja tässä ovat suurituloiset OECD-maat.
11:35
And we get the wholekoko patternkuvio here of the worldmaailman-,
168
670000
4000
Ja meillä on koko maailma tässä kuviossa,
11:39
whichjoka is more or lessVähemmän like this. And if we look at it,
169
674000
5000
mikä on suurin piirtein tällainen. Ja jos katsomme sitä,
11:44
how it looksulkonäkö -- the worldmaailman-, in 1960, it startsalkaa to moveliikkua. 1960.
170
679000
6000
miltä se näyttää - maailman vuonna 1960, se alkaa liikkua. 1960.
11:50
This is MaoMao Tse-tungZedongin. He broughttoi healthterveys to ChinaKiina. And then he diedkuollut.
171
685000
3000
Tässä Mao Tse-tung. Hän toi terveyden Kiinaan. Ja sitten hän kuoli.
11:53
And then DengDeng XiaopingXiaoping cametuli and broughttoi moneyraha to ChinaKiina, and broughttoi them into the mainstreamvaltavirta again.
172
688000
5000
Ja sitten Deng Xiaoping tuli ja toi rahaa Kiinaan, ja toi Kiinan taas valtavirtaan.
11:58
And we have seennähdään how countriesmaat moveliikkua in differenteri directionsohjeet like this,
173
693000
4000
Ja olemme nähneet, miten maat liikkuvat eri suuntiin tällä tavalla,
12:02
so it's sortjärjestellä of difficultvaikea to get
174
697000
4000
joten on vaikeaa saada
12:06
an exampleesimerkki countrymaa whichjoka showsosoittaa the patternkuvio of the worldmaailman-.
175
701000
5000
esimerkkimaata, joka näyttää koko maailman kuvion.
12:11
But I would like to bringtuoda you back to about here at 1960.
176
706000
6000
Haluaisin tuoda teidät takaisin tänne vuoteen 1960.
12:17
I would like to comparevertailla SouthEtelä KoreaKorea, whichjoka is this one, with BrazilBrasilia,
177
712000
10000
Haluaisin verrata Etelä-Koreaa, joka on tämä, Brasiliaan,
12:27
whichjoka is this one. The labeletiketti wentmeni away for me here. And I would like to comparevertailla UgandaUganda,
178
722000
5000
joka on tämä. Otsikko häipyi minulta. Ja haluaisin verrata Ugandaa,
12:32
whichjoka is there. And I can runjuosta it forwardeteenpäin, like this.
179
727000
5000
joka on tuolla. Ja voin siirtää sitä eteenpäin, näin.
12:37
And you can see how SouthEtelä KoreaKorea is makingtehdä a very, very fastnopeasti advancementeteneminen,
180
732000
9000
Ja voitte nähdä miten Etelä-Korea etenee hyvin nopeasti,
12:46
whereastaas BrazilBrasilia is much slowerhitaammin.
181
741000
3000
kun taas Brasilia on paljon hitaampi.
12:49
And if we moveliikkua back again, here, and we put on trailspolkuja on them, like this,
182
744000
6000
Ja jos siirrymme taas takaisin, noin, ja jäljitämme niitä, tällä tavalla,
12:55
you can see again that the speednopeus of developmentkehitys
183
750000
4000
voitte taas nähdä että kehityksen nopeus
12:59
is very, very differenteri, and the countriesmaat are movingliikkuva more or lessVähemmän
184
754000
6000
on hyvin, hyvin erilaista, ja maat liikkuvat enemmän tai vähemmän
13:05
in the samesama ratenopeus as moneyraha and healthterveys, but it seemsnäyttää you can moveliikkua
185
760000
4000
samaan tahtiin kuin raha ja terveys, mutta näyttää siltä että maa voi liikkua
13:09
much fasternopeampi if you are healthyterve first than if you are wealthyvarakas first.
186
764000
4000
paljon nopeammin, jos se on ensin terve kuin jos se on ensin vauras.
13:14
And to showshow that, you can put on the way of UnitedIso- ArabArab EmirateEmiirikunta.
187
769000
4000
Ja se voidaan näyttää Arabiemiirikunnilla.
13:18
They cametuli from here, a mineralmineraali countrymaa. They cachedvälimuistissa all the oilöljy;
188
773000
3000
He tulivat täältä, mineraalimaasta. He varastoivat kaiken öljyn,
13:21
they got all the moneyraha; but healthterveys cannotei voi be boughtostettu at the supermarketsupermarket.
189
776000
4000
saivat kaiken rahan, mutta terveyttä ei voi ostaa supermarketista.
13:25
You have to investsijoittaa in healthterveys. You have to get kidsLasten into schoolingkoulunkäynti.
190
780000
4000
Terveyteen on investoitava. Lapset on koulutettava.
13:29
You have to trainkouluttaa healthterveys staffhenkilöstö. You have to educatekouluttaa the populationväestö.
191
784000
3000
Tervydenhoitohenkilöstö on koulutettava. Väestö on koulutettava.
13:32
And SheikhSheikh SayedSayed did that in a fairlymelko good way.
192
787000
3000
Ja sheikki Sayed teki sen melko hyvin.
13:35
In spitehuolimatta of fallinglaskussa oilöljy priceshintoja, he broughttoi this countrymaa up here.
193
790000
4000
Ja öljyn hinnan halpenemisesta huolimatta hän toi maansa tänne ylös.
13:39
So we'veolemme got a much more mainstreamvaltavirta appearanceulkomuoto of the worldmaailman-,
194
794000
4000
Joten meillä on paljon valtavirtaa edustavampi maailma,
13:43
where all countriesmaat tendtaipumus to use theirheidän moneyraha
195
798000
2000
jossa kaikki maat pyrkivät käyttämään rahaansa
13:45
better than they used in the pastmenneisyys. Now, this is, more or lessVähemmän,
196
800000
5000
paremmin kuin aiemmin. Tämä on, suurin piirtein,
13:50
if you look at the averagekeskiverto datadata of the countriesmaat -- they are like this.
197
805000
7000
jos katsotaan maiden keskiarvotietoa. Ne näyttävät seuraavilta.
13:57
Now that's dangerousvaarallinen, to use averagekeskiverto datadata, because there is suchsellainen a lot
198
812000
5000
On vaarallista käyttää keskiarvotietoa, sillä eri maiden
14:02
of differenceero withinsisällä countriesmaat. So if I go and look here, we can see
199
817000
6000
välillä on suuria eroja. Joten katson tätä, voimme nähdä
14:08
that UgandaUganda todaytänään is where SouthEtelä KoreaKorea was 1960. If I splitjakaa UgandaUganda,
200
823000
6000
että Uganda on tänään missä Etelä-Korea oli vuonna 1960. Jos jaan Ugandan
14:14
there's quitemelko a differenceero withinsisällä UgandaUganda. These are the quintilesquintiles of UgandaUganda.
201
829000
5000
osiin, niin Ugandan osien välillä on suuria eroja. Nämä ovat Ugandan viidenneksiä.
14:19
The richestrikkain 20 percentprosentti of UgandansUgandalaisten are there.
202
834000
3000
Rikkaimmat 20 % ugandalaisista ovat tuolla.
14:22
The poorestköyhimpien are down there. If I splitjakaa SouthEtelä AfricaAfrikka, it's like this.
203
837000
4000
Köyhimmät ovat tuolla alhaalla. Jos jaan Etelä-Afrikan osiin, se näyttää tältä.
14:26
And if I go down and look at NigerNiger, where there was suchsellainen a terriblekauhea faminenälänhätä,
204
841000
5000
Jos katson Nigeriaa, missä oli erittäin kauhea nälänhätä,
14:31
lastlylopuksi, it's like this. The 20 percentprosentti poorestköyhimpien of NigerNiger is out here,
205
846000
5000
viimeksi, se näyttää tältä. Köyhimmät 20 % nigerialaisista ovat täällä,
14:36
and the 20 percentprosentti richestrikkain of SouthEtelä AfricaAfrikka is there,
206
851000
3000
ja rikkaimmat 20 % etelä-afrikkalaisista ovat tuolla,
14:39
and yetvielä we tendtaipumus to discusskeskustella on what solutionsratkaisut there should be in AfricaAfrikka.
207
854000
5000
ja kuitenkin pyrimme keskustelemaan mitä ratkaisuja Afrikalle voisi olla.
14:44
Everything in this worldmaailman- existsolemassa in AfricaAfrikka. And you can't
208
859000
3000
Kaikki tässä maailmassa on olemassa Afrikassa. Eikä
14:47
discusskeskustella universalyleismaailmallinen accesspääsy to HIVHIV [medicinelääketiede] for that quintileviidenneksen up here
209
862000
4000
universaalista HIV-lääkkeen saatavuudesta voi keskustella tälle viidennekselle
14:51
with the samesama strategystrategia as down here. The improvementparannus of the worldmaailman-
210
866000
4000
samaa strategiaa käyttäen kuin täällä alhaalla. Maailman olosuhteiden parantamisen
14:55
muston pakko be highlyerittäin contextualizedcontextualized, and it's not relevantmerkityksellinen to have it
211
870000
5000
on oltava asiayhteyteen liittyvää, eikä ole asiaankuuluvaa pitää
15:00
on regionalalueellinen leveltaso. We muston pakko be much more detailedyksityiskohtaiset.
212
875000
3000
sitä alueellisella tasolla. Meidän on oltava paljon yksityiskohtaisempia.
15:03
We find that studentsopiskelijoille get very excitedinnoissaan when they can use this.
213
878000
4000
Huomaamme, että opiskelijat käyttävät tätä erittäin innokkaasti.
15:07
And even more policypolitiikka makerspäättäjille and the corporateyritys- sectorsaloilla would like to see
214
882000
5000
Ja yhä enemmän politiikan ja liike-elämän sektoreilla halutaan nähdä
15:12
how the worldmaailman- is changingvaihtaa. Now, why doesn't this take placepaikka?
215
887000
4000
miten maailma on muuttumassa. Miksi se ei sitten tapahdu?
15:16
Why are we not usingkäyttämällä the datadata we have? We have datadata in the UnitedIso- NationsKansakuntien,
216
891000
4000
Miksi emme käytä tietoa, jota meillä on? Meillä on tietoa YK:ssa,
15:20
in the nationalkansallinen statisticaltilastollinen agenciesvirastojen
217
895000
2000
kansallisissa tilastotieteellisissä virastoissa
15:22
and in universitiesyliopistot and other non-governmentalvaltiosta organizationsorganisaatioiden.
218
897000
4000
ja yliopistoissa ja muissa ei-julkisen vallan organisaatioissa.
15:26
Because the datadata is hiddenkätketty down in the databasestietokannat.
219
901000
2000
Koska tiedot ovat piilossa tietokannoissa.
15:28
And the publicjulkinen is there, and the InternetInternet is there, but we have still not used it effectivelytehokkaasti.
220
903000
5000
Ja yleisö on tuolla, Internet tuolla, mutta emme ole vielä käyttäneet sitä tehokkaasti.
15:33
All that informationtiedot we saw changingvaihtaa in the worldmaailman-
221
908000
3000
Kaikki tieto, jonka näimme muuttuvan maailmassa
15:36
does not includesisältää publicly-fundedjulkisesti rahoitettujen statisticstilasto. There are some webverkko pagessivut
222
911000
4000
ei sisällä julkisesti rahoitettuja tilastoja. On olemassa muutamia websivuja,
15:40
like this, you know, but they take some nourishmentravintoa down from the databasestietokannat,
223
915000
6000
kuten tämä, mutta niitä on ruokittava tietokannoista,
15:46
but people put priceshintoja on them, stupidtyhmä passwordssalasanat and boringtylsää statisticstilasto.
224
921000
5000
mutta ihmiset ottavat niistä hinnan, tyhmiä salasanoja ja tylsiä tilastoja.
15:51
(LaughterNaurua) (ApplauseSuosionosoitukset)
225
926000
3000
(Naurua) (Aplodit)
15:54
And this won'ttapa work. So what is neededtarvittu? We have the databasestietokannat.
226
929000
4000
Ja tämä ei toimi. Joten mitä tarvitaan? Meillä on tietokannat.
15:58
It's not the newUusi databasetietokanta you need. We have wonderfulihana designdesign toolsTyökalut,
227
933000
4000
Uutta tietokantaa ei tarvita. Meillä on mahtavia suunnittelutyökaluja,
16:02
and more and more are addedlisättyä up here. So we startedaloitti
228
937000
3000
ja lisää ja lisää lisätään. Joten aloitimme
16:05
a nonprofitvoittoa tavoittelematon venturehanke whichjoka we callednimeltään -- linkinglinkittäminen datadata to designdesign --
229
940000
5000
ei-kaupallisen organisaation, jota kutsumme - linkittäen tiedon suunnitteluun -
16:10
we call it GapminderGapminder, from the LondonLontoo undergroundmaanalainen, where they warnvaroittaa you,
230
945000
3000
Gapminderiksi, Lontoon maanalaisen mukaan, jossa varoitetaan
16:13
"mindmieli the gapaukko." So we thought GapminderGapminder was appropriatesopiva.
231
948000
3000
"mind the gap", varo väliä. Joten mielestämme Gapminder oli sopiva.
16:16
And we startedaloitti to writekirjoittaa softwareohjelmisto whichjoka could linklinkki the datadata like this.
232
951000
4000
Ja aloimme kirjoittaa ohjelmaa, joka linkittäisi tiedon tällä tavalla.
16:20
And it wasn'tei ollut that difficultvaikea. It tookkesti some personhenkilö yearsvuotta, and we have producedvalmistettu animationsanimaatiot.
233
955000
6000
Eikä se ollut kovin vaikeaa. Se vei joltakin ihmiseltä vuosia, ja tuotimme animaatioita.
16:26
You can take a datadata setsarja and put it there.
234
961000
2000
Voit ottaa tietosarjan ja laittaa sen tuonne.
16:28
We are liberatingvapauttava U.N. datadata, some fewharvat U.N. organizationorganisaatio.
235
963000
5000
Vapautamme YK:n tietoa, joitakin muutamia YK:n organisaatioita.
16:33
Some countriesmaat accepthyväksyä that theirheidän databasestietokannat can go out on the worldmaailman-,
236
968000
4000
Jotkut maat sallivat tietokantojensa saatavuuden maailmalla,
16:37
but what we really need is, of coursekurssi, a searchHae functiontoiminto.
237
972000
3000
mutta mitä todella tarvitsemme on tietenkin hakutoiminto.
16:40
A searchHae functiontoiminto where we can copykopio the datadata up to a searchablehaettavissa formatmuoto
238
975000
5000
Hakutoiminto, jossa voimme kopioida tietoa haettavaan muotoon
16:45
and get it out in the worldmaailman-. And what do we hearkuulla when we go around?
239
980000
3000
ja antaa sen maailman saataville. Ja mitä kuulemme kun kierrämme maailmaa?
16:48
I've donetehty anthropologyantropologia on the maintärkein statisticaltilastollinen unitsyksiköt. EveryoneKaikki sayssanoo,
240
983000
4000
Olen tehnyt antropologiaa tilastollisten pääyksikköjen osalta. Kaikki sanovat:
16:53
"It's impossiblemahdoton. This can't be donetehty. Our informationtiedot is so peculiarerikoinen
241
988000
4000
"Se on mahdotonta. Tätä ei voi tehdä. Tietomme on niin erilaista
16:57
in detailyksityiskohta, so that cannotei voi be searchedetsinyt as otherstoiset can be searchedetsinyt.
242
992000
3000
yksityiskohdiltaan, ettei sitä voi hakea kuten muita tietoja.
17:00
We cannotei voi give the datadata freevapaa to the studentsopiskelijoille, freevapaa to the entrepreneursyrittäjät of the worldmaailman-."
243
995000
5000
Emme voi antaa tietoa ilmaiseksi opiskelijoille tai yrittäjille maailmassa."
17:05
But this is what we would like to see, isn't it?
244
1000000
3000
Mutta me haluasimme, että näin tapahtuisi, eikö niin?
17:08
The publicly-fundedjulkisesti rahoitettujen datadata is down here.
245
1003000
3000
Julkisesti rahoitettu tieto on täällä alhaalla.
17:11
And we would like flowerskukat to growkasvaa out on the NetNET.
246
1006000
3000
Ja me haluaisimme, että Internetissä kasvaisi kukkia.
17:14
And one of the crucialratkaiseva pointspistettä is to make them searchablehaettavissa, and then people can use
247
1009000
5000
Ja yksi tärkeimmistä asioista on haettavuus, ja sitten että ihmiset voivat käyttää
17:19
the differenteri designdesign tooltyökalu to animateanimoida it there.
248
1014000
2000
eri suunnittelutyökaluja niiden animointiin.
17:21
And I have a prettynätti good newsuutiset for you. I have a good newsuutiset that the presentesittää,
249
1016000
5000
Ja minulla on teille aika hyviä uutisia. Minulla on uutisia, että nykyinen
17:26
newUusi HeadPää of U.N. StatisticsTilastot, he doesn't say it's impossiblemahdoton.
250
1021000
4000
YK:n tilastotieteen johtaja ei sano, että se on mahdotonta.
17:30
He only sayssanoo, "We can't do it."
251
1025000
2000
Hän sanoo vain, että "Me emme voi tehdä sitä."
17:32
(LaughterNaurua)
252
1027000
4000
(Naurua)
17:36
And that's a quitemelko clevertaitava guy, huh?
253
1031000
2000
Ja hän on aika terävä kaveri, eikö?
17:38
(LaughterNaurua)
254
1033000
2000
(Naurua)
17:40
So we can see a lot happeninghappening in datadata in the comingtuleva yearsvuotta.
255
1035000
4000
Joten me tulemme näkemään että tiedossa tulee tapahtumaan paljon tulevina vuosina.
17:44
We will be ablepystyä to look at incometulo distributionsjakelut in completelytäysin newUusi waystapoja.
256
1039000
4000
Voimme näyttää tulojen jakautumista täysin uusilla tavoilla.
17:48
This is the incometulo distributionjakelu of ChinaKiina, 1970.
257
1043000
5000
Tässä on Kiinan tulojen jakautuminen vuonna 1970.
17:54
the incometulo distributionjakelu of the UnitedIso- StatesValtioiden, 1970.
258
1049000
5000
Yhdysvaltain tulojen jakautuminen vuonna 1970.
17:59
AlmostLähes no overlappäällekkäisyys. AlmostLähes no overlappäällekkäisyys. And what has happenedtapahtunut?
259
1054000
4000
Miltei ei ollenkaan päällekäisyyttä. Ei ollenkaan. Ja mitä on tapahtunut?
18:03
What has happenedtapahtunut is this: that ChinaKiina is growingkasvaa, it's not so equalyhtä suuri any longerkauemmin,
260
1058000
5000
Seuraavaa on tapahtunut: Kiina kasvaa, se ei ole enää niin tasapuolinen,
18:08
and it's appearingnäkymisen here, overlookingnäkymät the UnitedIso- StatesValtioiden.
261
1063000
4000
ja se näkyy tässä, Yhdysvaltain lähettyvillä.
18:12
AlmostLähes like a ghostGhost, isn't it, huh?
262
1067000
2000
Melkein kuin haamu, eikö?
18:14
(LaughterNaurua)
263
1069000
2000
(Naurua)
18:16
It's prettynätti scarypelottava. But I think it's very importanttärkeä to have all this informationtiedot.
264
1071000
10000
Tämä on aika pelottavaa. Mutta mielestäni on erittäin tärkeää saada kaikki nämä tiedot.
18:26
We need really to see it. And insteadsen sijaan of looking at this,
265
1081000
6000
Meidän on todella nähtävä ne. Ja sen sijaan että katsomme tätä,
18:32
I would like to endpää up by showingosoittavat the InternetInternet userskäyttäjät perkohti 1,000.
266
1087000
5000
haluaisin lopettaa näyttämällä Internetin käyttäjät 1000 asukasta kohti.
18:37
In this softwareohjelmisto, we accesspääsy about 500 variablesmuuttujat from all the countriesmaat quitemelko easilyhelposti.
267
1092000
5000
Tällä ohjelmalla käytämme noin 500 muuttujaa kaikista maista aika helposti.
18:42
It takes some time to changemuuttaa for this,
268
1097000
4000
Kestää hetken muuttaa tämä,
18:46
but on the axisesaxises, you can quitemelko easilyhelposti get any variablemuuttuja you would like to have.
269
1101000
5000
mutta akseleilla voi helposti saada minkä tahansa muuttujan.
18:51
And the thing would be to get up the databasestietokannat freevapaa,
270
1106000
5000
Ja parasta olisi saada tietokannat ilmaiseksi,
18:56
to get them searchablehaettavissa, and with a secondtoinen clickklikkaus, to get them
271
1111000
3000
saada ne haettavaksi, ja toisella napsautuksella saada ne
18:59
into the graphicgraafinen formatsmuodot, where you can instantlyheti understandymmärtää them.
272
1114000
5000
graafiseen muotoon, jossa ne on heti ymmärrettävissä.
19:04
Now, statisticianstilastotieteilijät doesn't like it, because they say that this
273
1119000
3000
Tilastotieteilijät eivät pidä tästä, sillä he sanovat ettei tämä
19:07
will not showshow the realitytodellisuus; we have to have statisticaltilastollinen, analyticalanalyyttinen methodsmenetelmät.
274
1122000
9000
näytä todellisuutta. Meillä on oltava tilastotieteelliset, analyyttiset menetelmät.
19:16
But this is hypothesis-generatinghypoteeseja tuottavaa.
275
1131000
3000
Mutta tämä on hypoteesia aikaansaavaa.
19:19
I endpää now with the worldmaailman-. There, the InternetInternet is comingtuleva.
276
1134000
4000
Lopetan nyt maailmaan. Tuolla, Internet on tulossa.
19:23
The numbermäärä of InternetInternet userskäyttäjät are going up like this. This is the GDPBKT: HEN perkohti capitaasukasta.
277
1138000
4000
Internetin käyttäjämäärät nousevat tällä tavalla. Tämä on BKT per asukas.
19:27
And it's a newUusi technologytekniikka comingtuleva in, but then amazinglymahtavasti, how well
278
1142000
5000
Ja uusi teknologia on tulossa, mutta sitten hämmästyttävää on miten hyvin
19:32
it fitssopii to the economytalous of the countriesmaat. That's why the 100 dollardollari
279
1147000
5000
se sopii maiden talouselämään. Tästä syystä 100 dollarin tietokone
19:37
computertietokone will be so importanttärkeä. But it's a nicekiva tendencysuuntaus.
280
1152000
3000
tulee olemaan niin tärkeä. Mutta se on mukava suuntaus.
19:40
It's as if the worldmaailman- is flatteninglitistyminen off, isn't it? These countriesmaat
281
1155000
3000
Näyttää siltä kuin maailma latistuisi, eikö niin? Nämä maat
19:43
are liftingnosto more than the economytalous and will be very interestingmielenkiintoista
282
1158000
3000
nousevat nopeammin kuin talouselämä ja on erittäin mielenkiintoista
19:46
to followseurata this over the yearvuosi, as I would like you to be ablepystyä to do
283
1161000
4000
seurata tätä vuoden aikana, kuten haluaisin että tekin voisitte
19:50
with all the publiclyjulkisesti fundedrahastoiva datadata. Thank you very much.
284
1165000
2000
kaikella julkisesti rahoitetulla tiedolla. Kiitokset teille.
19:53
(ApplauseSuosionosoitukset)
285
1168000
3000
(Taputusta)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Hans Rosling - Global health expert; data visionary
In Hans Rosling’s hands, data sings. Global trends in health and economics come to vivid life. And the big picture of global development—with some surprisingly good news—snaps into sharp focus.

Why you should listen

Even the most worldly and well-traveled among us have had their perspectives shifted by Hans Rosling. A professor of global health at Sweden's Karolinska Institute, his work focused on dispelling common myths about the so-called developing world, which (as he pointed out) is no longer worlds away from the West. In fact, most of the Third World is on the same trajectory toward health and prosperity, and many countries are moving twice as fast as the west did.

What set Rosling apart wasn't just his apt observations of broad social and economic trends, but the stunning way he presented them. Guaranteed: You've never seen data presented like this. A presentation that tracks global health and poverty trends should be, in a word: boring. But in Rosling's hands, data sings. Trends come to life. And the big picture — usually hazy at best — snaps into sharp focus.

Rosling's presentations were grounded in solid statistics (often drawn from United Nations and World Bank data), illustrated by the visualization software he developed. The animations transform development statistics into moving bubbles and flowing curves that make global trends clear, intuitive and even playful. During his legendary presentations, Rosling took this one step farther, narrating the animations with a sportscaster's flair.

Rosling developed the breakthrough software behind his visualizations through his nonprofit Gapminder, founded with his son and daughter-in-law. The free software — which can be loaded with any data — was purchased by Google in March 2007. (Rosling met the Google founders at TED.)

Rosling began his wide-ranging career as a physician, spending many years in rural Africa tracking a rare paralytic disease (which he named konzo) and discovering its cause: hunger and badly processed cassava. He co-founded Médecins sans Frontièrs (Doctors without Borders) Sweden, wrote a textbook on global health, and as a professor at the Karolinska Institut in Stockholm initiated key international research collaborations. He's also personally argued with many heads of state, including Fidel Castro.

Hans Rosling passed away in February 2017. He is greatly missed.


More profile about the speaker
Hans Rosling | Speaker | TED.com