ABOUT THE SPEAKER
Hans Rosling - Global health expert; data visionary
In Hans Rosling’s hands, data sings. Global trends in health and economics come to vivid life. And the big picture of global development—with some surprisingly good news—snaps into sharp focus.

Why you should listen

Even the most worldly and well-traveled among us have had their perspectives shifted by Hans Rosling. A professor of global health at Sweden's Karolinska Institute, his work focused on dispelling common myths about the so-called developing world, which (as he pointed out) is no longer worlds away from the West. In fact, most of the Third World is on the same trajectory toward health and prosperity, and many countries are moving twice as fast as the west did.

What set Rosling apart wasn't just his apt observations of broad social and economic trends, but the stunning way he presented them. Guaranteed: You've never seen data presented like this. A presentation that tracks global health and poverty trends should be, in a word: boring. But in Rosling's hands, data sings. Trends come to life. And the big picture — usually hazy at best — snaps into sharp focus.

Rosling's presentations were grounded in solid statistics (often drawn from United Nations and World Bank data), illustrated by the visualization software he developed. The animations transform development statistics into moving bubbles and flowing curves that make global trends clear, intuitive and even playful. During his legendary presentations, Rosling took this one step farther, narrating the animations with a sportscaster's flair.

Rosling developed the breakthrough software behind his visualizations through his nonprofit Gapminder, founded with his son and daughter-in-law. The free software — which can be loaded with any data — was purchased by Google in March 2007. (Rosling met the Google founders at TED.)

Rosling began his wide-ranging career as a physician, spending many years in rural Africa tracking a rare paralytic disease (which he named konzo) and discovering its cause: hunger and badly processed cassava. He co-founded Médecins sans Frontièrs (Doctors without Borders) Sweden, wrote a textbook on global health, and as a professor at the Karolinska Institut in Stockholm initiated key international research collaborations. He's also personally argued with many heads of state, including Fidel Castro.

Hans Rosling passed away in February 2017. He is greatly missed.


More profile about the speaker
Hans Rosling | Speaker | TED.com
TED2006

Hans Rosling: The best stats you've ever seen

Hans Rosling předvádí nejlepší statistiky, jaké jste kdy viděli

Filmed:
14,386,844 views

Data v této podobě jste ještě nikdy neviděli. Guru statistiky Hans Rosling s dramatickou naléhavostí sportovního komentátora boří mýty o takzvaných "rozvojových zemích".
- Global health expert; data visionary
In Hans Rosling’s hands, data sings. Global trends in health and economics come to vivid life. And the big picture of global development—with some surprisingly good news—snaps into sharp focus. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:25
About 10 yearsroky agopřed, I tookvzal on the taskúkol to teachučit globalglobální developmentrozvoj
0
0
4000
Před zhruba deseti lety jsem se ujal výuky kurzu světového rozvoje
00:29
to SwedishŠvédština undergraduatebakalářské studentsstudentů. That was after havingmít spentstrávil
1
4000
4000
pro švédské vysokoškolské studenty. Předtím jsem strávil
00:33
about 20 yearsroky togetherspolu with AfricanAfrická institutionsinstitucí studyingstudovat hungerhlad in AfricaAfrika,
2
8000
4000
asi dvacet let v Africe, kde jsem spolu s tamními institucemi studoval nedostatek potravin,
00:37
so I was sorttřídění of expectedočekávaný to know a little about the worldsvět.
3
12000
4000
takže se ode mě tak trochu očekávalo, že o světě něco málo vím.
00:41
And I startedzačal in our medicallékařský universityuniverzita, KarolinskaKarolinska InstituteInstitut,
4
16000
5000
Na naší lékařské univerzitě, institutu Karolinska, jsem zahájil
00:46
an undergraduatebakalářské coursechod calledvolal GlobalGlobální HealthZdraví. But when you get
5
21000
4000
výuku předmětu "Globální zdraví". Když ale dostanete
00:50
that opportunitypříležitost, you get a little nervousnervový. I thought, these studentsstudentů
6
25000
3000
takovou příležitost, začnete být trochu nervózní. Říkal jsem si, že studenti,
00:53
comingpříchod to us actuallyvlastně have the highestnejvyšší gradeškolní známka you can get
7
28000
3000
kteří k nám přicházejí, měli to nejlepší vzdělání,
00:56
in SwedishŠvédština collegevysoká škola systemssystémy -- so, I thought, maybe they know everything
8
31000
3000
jaké mohou švédské školy poskytnout - takže možná už znají vše,
00:59
I'm going to teachučit them about. So I did a pre-testpředběžná zkouška when they camepřišel.
9
34000
4000
co je chci učit. Než jsme tedy začali, nechal jsem je napsat test.
01:03
And one of the questionsotázky from whichkterý I learnednaučil se a lot was this one:
10
38000
3000
Jedna z otázek, ze které jsem se hodně poučil, byla:
01:06
"WhichKterý countryzemě has the highestnejvyšší childdítě mortalityúmrtnost of these fivePět pairspáry?"
11
41000
4000
"Která země z každé z následujících pěti dvojic má vyšší dětskou úmrtnost?"
01:10
And I put them togetherspolu, so that in eachkaždý pairpár of countryzemě,
12
45000
4000
Poskládal jsem je tak, aby v každé z dvojic
01:14
one has twicedvakrát the childdítě mortalityúmrtnost of the other. And this meansprostředek that
13
49000
5000
měla jedna země dvojnásobnou úmrtnost oproti druhé. To znamená,
01:19
it's much biggervětší a differencerozdíl than the uncertaintynejistota of the datadata.
14
54000
5000
že rozdíl je daleko větší než by mohla způsobit nepřesná data.
01:24
I won'tzvyklý put you at a testtest here, but it's TurkeyTurecko,
15
59000
2000
Nebudu vás tu zkoušet, správně je Turecko,
01:26
whichkterý is highestnejvyšší there, PolandPolsko, RussiaRusko, PakistanPákistán and SouthJih AfricaAfrika.
16
61000
5000
které ji zde má vyšší, Polsko, Rusko, Pákistán a Jihoafrická republika.
01:31
And these were the resultsvýsledky of the SwedishŠvédština studentsstudentů. I did it so I got
17
66000
3000
A tohle jsou výsledky švédských studentů. Získal jsem
01:34
the confidencedůvěra intervalintervalu, whichkterý is prettydosti narrowúzký, and I got happyšťastný,
18
69000
3000
poměrně úzký interval spolehlivosti, což mě samozřejmě potěšilo,
01:37
of coursechod: a 1.8 right answerOdpovědět out of fivePět possiblemožný. That meansprostředek that
19
72000
4000
konkrétně 1,8 správné odpovědi z pěti možných. To znamená, že
01:41
there was a placemísto for a professorprofesor of internationalmezinárodní healthzdraví --
20
76000
3000
existovalo místo pro profesora mezinárodního zdravotnictví -
01:44
(LaughterSmích) and for my coursechod.
21
79000
2000
(Smích) a pro můj předmět.
01:46
But one latepozdě night, when I was compilingkompilace the reportzpráva
22
81000
4000
Ale jednou pozdě večer, když jsem zpracovával referát,
01:50
I really realizeduvědomil my discoveryobjev. I have shownzobrazeno
23
85000
4000
jsem si uvědomil svůj objev. Ukázal jsem,
01:54
that SwedishŠvédština tophorní studentsstudentů know statisticallystatisticky significantlyvýznamně lessméně
24
89000
5000
že nejlepší švédští studenti vědí statisticky významně méně
01:59
about the worldsvět than the chimpanzeesšimpanzi.
25
94000
2000
o světě než šimpanzi.
02:01
(LaughterSmích)
26
96000
2000
(Smích)
02:03
Because the chimpanzeešimpanz would scoreskóre halfpolovina right if I gavedal them
27
98000
4000
Šimpanz by totiž získal polovinu správných odpovědí, pokud bych mu dal
02:07
two bananasbanány with SriSrí LankaLanka and TurkeyTurecko. They would be right halfpolovina of the casespřípadů.
28
102000
3000
dva banány s nápisy "Srí Lanka" a "Turecko". V polovině případů by měli pravdu.
02:10
But the studentsstudentů are not there. The problemproblém for me was not ignoranceneznalost;
29
105000
4000
Studenti tak dobří nebyli. Problém podle mě nespočíval v ignoranci -
02:14
it was preconceivedapriorní ideasnápady.
30
109000
3000
byly to předsudky.
02:17
I did alsotaké an unethicalneetické studystudie of the professorsprofesorů of the KarolinskaKarolinska InstituteInstitut
31
112000
4000
Provedl jsem také neetickou studii na profesorech institutu Karolinska,
02:21
(LaughterSmích)
32
116000
1000
(Smích)
02:22
-- that handsruce out the NobelNobelovy ceny PrizeCena in MedicineLékařství,
33
117000
2000
který uděluje Nobelovu cenu za medicínu,
02:24
and they are on parpar with the chimpanzeešimpanz there.
34
119000
2000
a ti dopadli stejně jako šimpanzi.
02:26
(LaughterSmích)
35
121000
3000
(Smích)
02:29
This is where I realizeduvědomil that there was really a need to communicatekomunikovat,
36
124000
4000
V ten moment jsem si uvědomil, že je opravdu potřeba komunikovat,
02:33
because the datadata of what's happeninghappening in the worldsvět
37
128000
3000
protože data o tom, co se děje ve světě,
02:36
and the childdítě healthzdraví of everykaždý countryzemě is very well awarevědomě.
38
131000
3000
a o zdraví dětí v každé zemi jsou dobře známá.
02:39
We did this softwaresoftware whichkterý displayszobrazení it like this: everykaždý bubblebublina here is a countryzemě.
39
134000
5000
Vytvořili jsme software, který data zobrazuje takto: každá bublina představuje jednu zemi.
02:44
This countryzemě over here is ChinaČína. This is IndiaIndie.
40
139000
6000
Tahle země je Čína, tahle Indie.
02:50
The sizevelikost of the bubblebublina is the populationpopulace, and on this axisosa here I put fertilityplodnost ratehodnotit.
41
145000
6000
Velikost bubliny odráží populaci země. Na tuto osu jsem umístil porodnost.
02:56
Because my studentsstudentů, what they said
42
151000
3000
Mí studenti totiž říkali,
02:59
when they lookedpodíval se uponna the worldsvět, and I askedzeptal se them,
43
154000
2000
když se dívali na svět a já se jich zeptal:
03:01
"What do you really think about the worldsvět?"
44
156000
2000
"Co si doopravdy myslíte o světě?"
03:03
Well, I first discoveredobjevil that the textbookučebnice was TintinTintin, mainlyhlavně.
45
158000
4000
No, zjistil jsem, že studovali převážně Tintina.
03:07
(LaughterSmích)
46
162000
1000
(Smích)
03:08
And they said, "The worldsvět is still 'we'"my" and 'them"je.'
47
163000
3000
Říkali: "Svět je stále rozdělen na 'nás' a na 'ně'.
03:11
And we is WesternZápadní worldsvět and them is ThirdTřetí WorldSvět."
48
166000
3000
My jsme západní svět, oni jsou třetí svět."
03:14
"And what do you mean with WesternZápadní worldsvět?" I said.
49
169000
3000
"A co myslíte tím západním světem?" ptal jsem se.
03:17
"Well, that's long life and smallmalý familyrodina, and ThirdTřetí WorldSvět is shortkrátký life and largevelký familyrodina."
50
172000
5000
"No, to je dlouhý život a malá rodina, a třetí svět je krátký život a velká rodina"
03:22
So this is what I could displayZobrazit here. I put fertilityplodnost ratehodnotit here: numberčíslo of childrenděti perza womanžena:
51
177000
6000
Takže tohle zde můžu zobrazit. Zde jsem dal porodnost - počet dětí na ženu -
03:28
one, two, threetři, fourčtyři, up to about eightosm childrenděti perza womanžena.
52
183000
4000
jedno, dvě, tři, čtyři až osm dětí na ženu.
03:32
We have very good datadata sinceod té doby 1962 -- 1960 about -- on the sizevelikost of familiesrodiny in all countrieszemí.
53
187000
6000
Od roku 1962, nebo asi od roku 1960, máme velmi podrobná data o velikosti rodin ve všech zemích.
03:38
The errorchyba marginokraj is narrowúzký. Here I put life expectancyočekávání at birthnarození,
54
193000
3000
Statistická odchylka je malá. Tady pak ukazuji průměrnou délku života,
03:41
from 30 yearsroky in some countrieszemí up to about 70 yearsroky.
55
196000
4000
od třiceti let v některých zemích až po sedmdesát.
03:45
And 1962, there was really a groupskupina of countrieszemí here
56
200000
3000
V roce 1962 tady máme skupinu zemí,
03:48
that was industrializedindustrializované countrieszemí, and they had smallmalý familiesrodiny and long livesživoty.
57
203000
5000
industrializovaných zemí, ve kterých jsou malé rodiny a dlouhá doba života.
03:53
And these were the developingrozvíjející se countrieszemí:
58
208000
2000
A tady tyto země byly rozvojové:
03:55
they had largevelký familiesrodiny and they had relativelypoměrně shortkrátký livesživoty.
59
210000
3000
byly v nich velké rodiny a žili relativně krátké životy.
03:58
Now what has happenedStalo sinceod té doby 1962? We want to see the changezměna.
60
213000
4000
No a co se stalo od roku 1962? Chceme vidět tu změnu.
04:02
Are the studentsstudentů right? Is it still two typestypy of countrieszemí?
61
217000
3000
Mají studenti pravdu? Existují pořád dva typy zemí?
04:06
Or have these developingrozvíjející se countrieszemí got smallermenší familiesrodiny and they livežít here?
62
221000
3000
Nebo se v rozvojových zemích zmenšily rodiny a žijí asi tady?
04:09
Or have they got longerdelší livesživoty and livežít up there?
63
224000
2000
Možná, že žijí déle a nacházejí se tady nahoře...
04:11
Let's see. We stoppedzastavil the worldsvět then. This is all U.N. statisticsstatistika
64
226000
3000
Tak se podívejme. Tohle jsou všechno statistiky OSN,
04:14
that have been availabledostupný. Here we go. Can you see there?
65
229000
3000
které byly dostupné. Jdeme na to. Vidíte?
04:17
It's ChinaČína there, movingpohybující se againstproti better healthzdraví there, improvingzlepšení there.
66
232000
3000
To je Čína, která se pohybuje k lepší zdravotní péči, zlepšuje se.
04:20
All the greenzelená LatinLatinka AmericanAmerická countrieszemí are movingpohybující se towardsvůči smallermenší familiesrodiny.
67
235000
3000
Všechny zelené latinskoamerické země směřují k menším rodinám.
04:23
Your yellowžlutá onesty here are the ArabicArabština countrieszemí,
68
238000
3000
Tyhle žluté jsou arabské státy,
04:26
and they get largervětší familiesrodiny, but they -- no, longerdelší life, but not largervětší familiesrodiny.
69
241000
4000
které mají větší rodiny, ale - ne, delší život, ale ne větší rodiny.
04:30
The AfricansAfričané are the greenzelená down here. They still remainzůstat here.
70
245000
3000
Afričané jsou tihle zelení dole. Pořád tam zůstávají.
04:33
This is IndiaIndie. Indonesia'sIndonésie movingpohybující se on prettydosti fastrychle.
71
248000
3000
Tady máme Indii. Indonésie sebou celkem hnula.
04:36
(LaughterSmích)
72
251000
1000
(Smích)
04:37
And in the '80s here, you have BangladeshBangladéš still amongmezi the AfricanAfrická countrieszemí there.
73
252000
3000
V osmdesátých letech je Bangladéš pořád mezi africkými zeměmi.
04:40
But now, BangladeshBangladéš -- it's a miraclezázrak that happensse děje in the '80s:
74
255000
3000
Ale teď, v osmdesátých letech, se v Bangladéši stal zázrak:
04:43
the imamsimámů startStart to promotepodporovat familyrodina planningplánování.
75
258000
3000
imámové začali prosazovat plánované rodičovství.
04:46
They movehýbat se up into that cornerroh. And in '90s, we have the terriblehrozný HIVHIV epidemicepidemie
76
261000
5000
Posunují se támhle do rohu. A v devadesátých letech se odehrála hrozná epidemie HIV,
04:51
that takes down the life expectancyočekávání of the AfricanAfrická countrieszemí
77
266000
3000
která stáhla dolů délku života v afrických zemích
04:54
and all the restodpočinek of them movehýbat se up into the cornerroh,
78
269000
4000
a všechny ostatní směřují nahoru do rohu,
04:58
where we have long livesživoty and smallmalý familyrodina, and we have a completelyzcela newNový worldsvět.
79
273000
4000
kde máme dlouhé životy v malé rodině, a tak vznikl zcela nový svět.
05:02
(ApplausePotlesk)
80
277000
13000
(Potlesk)
05:15
Let me make a comparisonsrovnání directlypřímo betweenmezi the UnitedVelká StatesStáty of AmericaAmerika and VietnamVietnam.
81
290000
5000
Teď přímo srovnám Spojené státy americké a Vietnam.
05:20
1964: AmericaAmerika had smallmalý familiesrodiny and long life;
82
295000
5000
V roce 1964 má Amerika malé rodiny a dlouhou dobu života.
05:25
VietnamVietnam had largevelký familiesrodiny and shortkrátký livesživoty. And this is what happensse děje:
83
300000
4000
Vietnam má velké rodiny a krátké životy. A stane se následující:
05:29
the datadata duringběhem the warválka indicateuveďte that even with all the deathsmrt,
84
304000
6000
data z období války ukazují na to, že i přes všechno to zabíjení
05:35
there was an improvementzlepšení of life expectancyočekávání. By the endkonec of the yearrok,
85
310000
3000
došlo ke zlepšení průměrné doby života. Ke konci roku
05:38
the familyrodina planningplánování startedzačal in VietnamVietnam and they wentšel for smallermenší familiesrodiny.
86
313000
3000
byl ve Vietnamu zahájen program plánovaného rodičovství a rodiny se zmenšily.
05:41
And the UnitedVelká StatesStáty up there is gettingdostat for longerdelší life,
87
316000
3000
Spojené státy tam nahoře se propracovávají k delšímu životu
05:44
keepingudržování familyrodina sizevelikost. And in the '80s now,
88
319000
3000
a zachovávají si stejně velké rodiny. V osmdesátých letech
05:47
they give up communistkomunistické planningplánování and they go for markettrh economyekonomika,
89
322000
3000
opouští Vietnam komunistické plánování a volí tržní ekonomiku,
05:50
and it movespohybuje se fasterrychleji even than socialsociální life. And todaydnes, we have
90
325000
4000
což vede i k růstu úrovně společenského života. Dnes máme
05:54
in VietnamVietnam the samestejný life expectancyočekávání and the samestejný familyrodina sizevelikost
91
329000
5000
ve Vietnamu stejnou průměrnou délku života a stejně velké rodiny,
05:59
here in VietnamVietnam, 2003, as in UnitedVelká StatesStáty, 1974, by the endkonec of the warválka.
92
334000
7000
ve Vietnamu v roce 2003, jako v USA v roce 1974, ke konci války.
06:06
I think we all -- if we don't look in the datadata --
93
341000
4000
Myslím, že všichni, pokud nevěnujeme pozornost těmto datům,
06:10
we underestimatepodcenění the tremendousobrovský changezměna in AsiaAsie, whichkterý was
94
345000
4000
podceňujeme nesmírné změny v Asii, které spočívaly
06:14
in socialsociální changezměna before we saw the economicalekonomický changezměna.
95
349000
4000
nejdříve ve změnách společenských a až pak v ekonomických.
06:18
Let's movehýbat se over to anotherdalší way here in whichkterý we could displayZobrazit
96
353000
5000
Podívejme se teď na jiný graf, na kterém můžeme ukázat
06:23
the distributionrozdělení in the worldsvět of the incomepříjem. This is the worldsvět distributionrozdělení of incomepříjem of people.
97
358000
7000
distribuci příjmů. Toto je rozsah lidských příjmů na celém světě.
06:30
One dollardolar, 10 dollarsdolarů or 100 dollarsdolarů perza day.
98
365000
5000
jeden dolar, deset dolarů nebo sto dolarů za den.
06:35
There's no gapmezera betweenmezi richbohatý and poorchudý any longerdelší. This is a mythMýtus.
99
370000
4000
Mezi bohatými a chudými neexistuje žádná propast. To je mýtus.
06:39
There's a little humphrb here. But there are people all the way.
100
374000
4000
Tady je sice menší hrb, ale jinak jsou lidé rozložení po celé ose.
06:44
And if we look where the incomepříjem endskončí up -- the incomepříjem --
101
379000
4000
Když se podíváme, v čích rukách tyto peníze končí -
06:48
this is 100 percentprocent the world'sna světě annualroční incomepříjem. And the richestnejbohatší 20 percentprocent,
102
383000
6000
toto je sto procent ročního světového příjmu - a nejbohatších dvacet procent
06:54
they take out of that about 74 percentprocent. And the poorestnejchudší 20 percentprocent,
103
389000
7000
vydělává 74 procent této sumy. A nejchudších dvacet procent
07:01
they take about two percentprocent. And this showsukazuje that the conceptpojem
104
396000
5000
má pro sebe asi dvě procenta. To ukazuje, že koncept
07:06
of developingrozvíjející se countrieszemí is extremelyvelmi doubtfulnejisté. We think about aidpomoc, like
105
401000
4000
"rozvojových zemí" je velmi pochybný. Přemýšlíme o mezinárodní pomoci jako o
07:10
these people here givingposkytující aidpomoc to these people here. But in the middlestřední,
106
405000
5000
pomoci těchto lidí těmto. Ale uprostřed
07:15
we have mostvětšina the worldsvět populationpopulace, and they have now 24 percentprocent of the incomepříjem.
107
410000
4000
máme většinu světové populace, která vydělává 24 procent celkového světového příjmu.
07:19
We heardslyšel it in other formsformuláře. And who are these?
108
414000
4000
Už jsme o tom slyšeli. A kdo vlastně jsou ti lidé z tohoto grafu?
07:23
Where are the differentodlišný countrieszemí? I can showshow you AfricaAfrika.
109
418000
4000
Kde jsou všechny různé země? Můžu vám ukázat Afriku.
07:27
This is AfricaAfrika. 10 percentprocent the worldsvět populationpopulace, mostvětšina in povertychudoba.
110
422000
5000
Tohle je Afrika. Deset procent světové populace, převážně žijících v chudobě.
07:32
This is OECDOECD. The richbohatý countryzemě. The countryzemě clubklub of the U.N.
111
427000
5000
Tohle je OECD. Bohaté země. Výběrový klub OSN.
07:37
And they are over here on this sideboční. QuiteCelkem an overlappřekrytí betweenmezi AfricaAfrika and OECDOECD.
112
432000
5000
A ti jsou tady na téhle straně. Afrika a OECD se v jednom místě docela překrývají.
07:42
And this is LatinLatinka AmericaAmerika. It has everything on this EarthZemě,
113
437000
3000
Tohle je Latinská Amerika. Je v ní zastoupeno všechno na světě,
07:45
from the poorestnejchudší to the richestnejbohatší, in LatinLatinka AmericaAmerika.
114
440000
3000
od nejchudších po ty nejbohatší.
07:48
And on tophorní of that, we can put EastVýchod EuropeEvropa, we can put EastVýchod AsiaAsie,
115
443000
5000
Na to všechno můžeme položit východní Evropu, východní Asii
07:53
and we put SouthJih AsiaAsie. And how did it look like if we go back in time,
116
448000
5000
a jižní Asii. A jak by to vypadalo, kdybychom se posunuli zpět v čase,
07:58
to about 1970? Then there was more of a humphrb.
117
453000
5000
do doby kolem roku 1970? Tehdy byl ten hrb větší.
08:03
And we have mostvětšina who livedžil in absoluteabsolutní povertychudoba were AsiansAsiaté.
118
458000
4000
A většina lidí žijících v naprosté chudobě byli Asijci.
08:07
The problemproblém in the worldsvět was the povertychudoba in AsiaAsie. And if I now let the worldsvět movehýbat se forwardvpřed,
119
462000
7000
Světovým problémem byla chudoba v Asii. A když teď nechám svět běžet dál v čase,
08:14
you will see that while populationpopulace increasezvýšit, there are
120
469000
3000
uvidíte, že zatímco populace roste,
08:17
hundredsstovky of millionsmiliony in AsiaAsie gettingdostat out of povertychudoba and some othersostatní
121
472000
3000
stovky milionů lidí v Asii se dostávají z chudoby a někteří jiní
08:20
gettingdostat into povertychudoba, and this is the patternvzor we have todaydnes.
122
475000
3000
do ní upadají. To je rozložení, které máme dnes.
08:23
And the bestnejlepší projectionprojekce from the WorldSvět BankBanka is that this will happenpřihodit se,
123
478000
4000
Nejoptimističtější předpověď Světové banky říká, že se stane tohle
08:27
and we will not have a dividedrozdělený worldsvět. We'llBudeme have mostvětšina people in the middlestřední.
124
482000
4000
a už nebudeme mít rozdělený svět. Většina lidí bude tady uprostřed.
08:31
Of coursechod it's a logarithmiclogaritmický scaleměřítko here,
125
486000
2000
Zde je samozřejmě logaritmická stupnice,
08:33
but our conceptpojem of economyekonomika is growthrůst with percentprocent. We look uponna it
126
488000
5000
ale my vnímáme ekonomii jako procentuálně rostoucí a považujeme
08:38
as a possibilitymožnost of percentilepercentil increasezvýšit. If I changezměna this, and I take
127
493000
6000
za možný růst percentilu. Pokud graf změním, místo
08:44
GDPHDP perza capitahlavou insteadmísto toho of familyrodina incomepříjem, and I turnotočit se these
128
499000
4000
rodinného příjmu zadám HDP na obyvatele a změním
08:48
individualindividuální datadata into regionalregionální datadata of grossHrubý domesticdomácí productprodukt,
129
503000
6000
tato individuální data na data regionální,
08:54
and I take the regionsregionů down here, the sizevelikost of the bubblebublina is still the populationpopulace.
130
509000
4000
přičemž ty regiony umístím sem dolů - velikost bubliny pořád odpovídá populaci.
08:58
And you have the OECDOECD there, and you have sub-SaharanSubsaharská AfricaAfrika there,
131
513000
3000
Takže zde máte OECD, tady subsaharskou Afriku,
09:01
and we take off the ArabArabské statesstáty there,
132
516000
3000
také oddělíme arabské státy,
09:04
comingpříchod bothoba from AfricaAfrika and from AsiaAsie, and we put them separatelyodděleně,
133
519000
4000
jak z Afriky, tak z Asie, a umístíme je zvlášť,
09:08
and we can expandrozšířit this axisosa, and I can give it a newNový dimensiondimenze here,
134
523000
5000
a teď rozšíříme tuto osu, můžu jí přidat další dimenzi,
09:13
by addingpřidání the socialsociální valueshodnoty there, childdítě survivalpřežití.
135
528000
3000
přidáním společenských hodnot, dětskou úmrtnost.
09:16
Now I have moneypeníze on that axisosa, and I have the possibilitymožnost of childrenděti to survivepřežít there.
136
531000
5000
Na této ose tedy máme HDP a na této pravděpodobnost přežití dětí.
09:21
In some countrieszemí, 99.7 percentprocent of childrenděti survivepřežít to fivePět yearsroky of agestáří;
137
536000
4000
V některých zemích se pěti let dožije 99,7 procenta dětí,
09:25
othersostatní, only 70. And here it seemszdá se there is a gapmezera
138
540000
4000
v jiných pouze 70. Zde už to vypadá, že existuje mezera
09:29
betweenmezi OECDOECD, LatinLatinka AmericaAmerika, EastVýchod EuropeEvropa, EastVýchod AsiaAsie,
139
544000
4000
mezi OECD a Latinskou Amerikou, východní Evropou, východní Asií,
09:33
ArabArabské statesstáty, SouthJih AsiaAsie and sub-SaharanSubsaharská AfricaAfrika.
140
548000
4000
arabskými státy, jižní Asií a subsaharskou Afrikou.
09:37
The linearityLinearita is very strongsilný betweenmezi childdítě survivalpřežití and moneypeníze.
141
552000
5000
Vztah mezi dětskou úmrtností a bohatstvím je velmi lineární.
09:42
But let me splitrozdělit sub-SaharanSubsaharská AfricaAfrika. HealthZdraví is there and better healthzdraví is up there.
142
557000
8000
Ale teď subsaharskou Afriku rozdělím. Zde je znázorněno zdraví, zde je lepší zdraví.
09:50
I can go here and I can splitrozdělit sub-SaharanSubsaharská AfricaAfrika into its countrieszemí.
143
565000
5000
Můžu takto rozdělit subsaharskou Afriku na jednotlivé státy.
09:55
And when it burstburst, the sizevelikost of its countryzemě bubblebublina is the sizevelikost of the populationpopulace.
144
570000
5000
Když se rozprskne, velikost bublin jednotlivých zemí odpovídá jejich populaci.
10:00
SierraSierra LeoneLeone down there. MauritiusMauricius is up there. MauritiusMauricius was the first countryzemě
145
575000
4000
Tady dole je Sierra Leone. Mauricius je nahoře. Mauricius byl první zemí,
10:04
to get away with tradeobchod barriersbariéry, and they could sellprodat theirjejich sugarcukr --
146
579000
3000
která se zbavila obchodních bariér a mohla prodávat svůj cukr.
10:08
they could sellprodat theirjejich textilestextilie -- on equalrovnat se termspodmínky as the people in EuropeEvropa and NorthSever AmericaAmerika.
147
583000
5000
Mohli prodávat své látky za stejných podmínek jako lidé z Evropy a Severní Ameriky.
10:13
There's a hugeobrovský differencerozdíl betweenmezi AfricaAfrika. And GhanaGhana is here in the middlestřední.
148
588000
4000
V rámci Afriky jsou obrovské rozdíly. A Ghana je tady uprostřed.
10:17
In SierraSierra LeoneLeone, humanitarianhumanitární aidpomoc.
149
592000
3000
V Sierra Leone probíhá humanitární pomoc.
10:20
Here in UgandaUganda, developmentrozvoj aidpomoc. Here, time to investinvestovat; there,
150
595000
5000
Tady v Ugandě pomoc rozvojová. Zde je čas investovat, sem
10:25
you can go for a holidayDovolená. It's a tremendousobrovský variationvariace
151
600000
3000
můžete jet na dovolenou. Opravdu je zde velká variabilita,
10:28
withinv rámci AfricaAfrika whichkterý we rarelyjen zřídka oftenčasto make -- that it's equalrovnat se everything.
152
603000
5000
v rámci Afriky, kterou jen zřídka uznáváme - většinou ji považujeme za stejnorodou.
10:33
I can splitrozdělit SouthJih AsiaAsie here. India'sIndie je the bigvelký bubblebublina in the middlestřední.
153
608000
4000
Můžu teď rozdělit jižní Asii. Indie je ta velká bublina uprostřed.
10:37
But a hugeobrovský differencerozdíl betweenmezi AfghanistanAfghánistán and SriSrí LankaLanka.
154
612000
4000
Všimněte si ale obrovského rozdílu mezi Afghánistánem a Srí Lankou.
10:41
I can splitrozdělit ArabArabské statesstáty. How are they? SameStejné climateklimatu, samestejný culturekultura,
155
616000
4000
Rozdělme arabské státy. Jak jsou na tom ony? Stejné klima, stejná kultura,
10:45
samestejný religionnáboženství -- hugeobrovský differencerozdíl. Even betweenmezi neighborssousedé.
156
620000
4000
stejné náboženství. Obrovské rozdíly i mezi sousedy.
10:49
YemenJemen, civilcivilní warválka. UnitedVelká ArabArabské EmirateEmirát, moneypeníze whichkterý was quitedocela equallystejně and well used.
157
624000
5000
Jemen - občanská válka. Spojené arabské emiráty - finance, které byly použity rovnoměrně a správně.
10:54
Not as the mythMýtus is. And that includeszahrnuje all the childrenděti of the foreignzahraniční, cizí workerspracovníků who are in the countryzemě.
158
629000
7000
Tedy ne tak, jak tvrdí mýtus. A to jsou v grafu zahrnuty i děti zahraničních pracovníků, kteří se v dané zemi nachází.
11:01
DataÚdaje is oftenčasto better than you think. ManyMnoho people say datadata is badšpatný.
159
636000
4000
Data bývají mnohdy lepší, než myslíte. Mnoho lidí je považuje za nespolehlivá.
11:06
There is an uncertaintynejistota marginokraj, but we can see the differencerozdíl here:
160
641000
2000
Existuje určitá statistická odchylka, ale můžeme vidět, že rozdíl
11:08
CambodiaKambodža, SingaporeSingapur. The differencesrozdíly are much biggervětší
161
643000
3000
mezi Kambodžou a Singapurem je daleko větší,
11:11
than the weaknessslabost of the datadata. EastVýchod EuropeEvropa:
162
646000
3000
než může být nepřesnost dat. Východní Evropa:
11:14
SovietSovětské economyekonomika for a long time, but they come out after 10 yearsroky
163
649000
6000
Po dlouhou dobu zde fungoval sovětský ekonomický model, ale po deseti letech vypadá
11:20
very, very differentlyjinak. And there is LatinLatinka AmericaAmerika.
164
655000
3000
velice, velice různorodě. A pak je tu Latinská Amerika.
11:23
TodayDnes, we don't have to go to CubaKuba to find a healthyzdravý countryzemě in LatinLatinka AmericaAmerika.
165
658000
4000
Dnes už nemusíme jet na Kubu, abychom v Latinské Americe našli zemi s dobrým zdravotnictvím.
11:27
ChileChile will have a lowerdolní childdítě mortalityúmrtnost than CubaKuba withinv rámci some fewpár yearsroky from now.
166
662000
5000
Chile bude za několik let mít nižší dětskou úmrtnost než Kuba.
11:32
And here we have high-incomes vysokými příjmy countrieszemí in the OECDOECD.
167
667000
3000
A tady máme bohaté země OECD.
11:35
And we get the wholeCelý patternvzor here of the worldsvět,
168
670000
4000
Dostali jsme tím pádem mozaiku celého světa,
11:39
whichkterý is more or lessméně like this. And if we look at it,
169
674000
5000
která vypadá víceméně takto. A když se na ni podíváme,
11:44
how it looksvzhled -- the worldsvět, in 1960, it startszačíná to movehýbat se. 1960.
170
679000
6000
jak vypadá - v roce 1960, začne se pohybovat. 1960.
11:50
This is MaoMao Tse-tungTunga. He broughtpřinesl healthzdraví to ChinaČína. And then he diedzemřel.
171
685000
3000
Tohle je Mao Ce-Tung. Přinesl do Číny zdraví. Pak zemřel.
11:53
And then DengDeng XiaopingSiao-pching camepřišel and broughtpřinesl moneypeníze to ChinaČína, and broughtpřinesl them into the mainstreamhlavní proud again.
172
688000
5000
Přišel Teng Siao-pching a donesl do Číny peníze, díky kterým se vrátila zpět mezi ostatní země.
11:58
And we have seenviděno how countrieszemí movehýbat se in differentodlišný directionsPokyny like this,
173
693000
4000
Viděli jsme, jak se země pohybují různými směry,
12:02
so it's sorttřídění of difficultobtížný to get
174
697000
4000
takže je poměrně složité najít
12:06
an examplepříklad countryzemě whichkterý showsukazuje the patternvzor of the worldsvět.
175
701000
5000
stát, který by ilustroval vývoj celého světa.
12:11
But I would like to bringpřinést you back to about here at 1960.
176
706000
6000
Rád bych se teď vrátil zpět do roku 1960.
12:17
I would like to compareporovnat SouthJih KoreaKorea, whichkterý is this one, with BrazilBrazílie,
177
712000
10000
Srovnám Jižní Koreu, ta je tady, s Brazílií,
12:27
whichkterý is this one. The labeloznačení wentšel away for me here. And I would like to compareporovnat UgandaUganda,
178
722000
5000
která je zde. Teď mi zmizely popisky... A také porovnám Ugandu,
12:32
whichkterý is there. And I can runběh it forwardvpřed, like this.
179
727000
5000
ta je tady. Teď nechám běžet čas.
12:37
And you can see how SouthJih KoreaKorea is makingtvorba a very, very fastrychle advancementPostup,
180
732000
9000
Můžete si všimnout, že Jižní Korea se velmi, velmi rychle zlepšuje,
12:46
whereaszatímco BrazilBrazílie is much slowerpomalejší.
181
741000
3000
zatímco Brazílie je o mnoho pomalejší.
12:49
And if we movehýbat se back again, here, and we put on trailsstezky on them, like this,
182
744000
6000
Pokud se zase vrátíme zpět a necháme je dělat stopy,
12:55
you can see again that the speedRychlost of developmentrozvoj
183
750000
4000
uvidíme, že rychlost vývoje
12:59
is very, very differentodlišný, and the countrieszemí are movingpohybující se more or lessméně
184
754000
6000
se opravdu liší a že se země pohybují víceméně
13:05
in the samestejný ratehodnotit as moneypeníze and healthzdraví, but it seemszdá se you can movehýbat se
185
760000
4000
stejnoměrně, ale zdá se, že se zlepšíte
13:09
much fasterrychleji if you are healthyzdravý first than if you are wealthybohatý first.
186
764000
4000
mnohem rychleji, když jste nejdřív zdraví, než když jste nejdřív bohatí.
13:14
And to showshow that, you can put on the way of UnitedVelká ArabArabské EmirateEmirát.
187
769000
4000
Abych to na něčem ukázal, zvýrazním cestu Spojených arabských emirátů.
13:18
They camepřišel from here, a mineralminerální countryzemě. They cachedv mezipaměti all the oilolej;
188
773000
3000
Začali zde - země nerostného bohatství. Zpeněžili všechnu ropu,
13:21
they got all the moneypeníze; but healthzdraví cannotnemůže be boughtkoupil at the supermarketsupermarket.
189
776000
4000
získali dostatek peněz, ale zdraví si nekoupíte v obchodě.
13:25
You have to investinvestovat in healthzdraví. You have to get kidsděti into schoolingvyučování.
190
780000
4000
Do zdraví se musí investovat. Musíte dostat děti do škol,
13:29
You have to trainvlak healthzdraví staffpersonál. You have to educatevzdělávat the populationpopulace.
191
784000
3000
připravovat zdravotníky, vzdělat celou populaci.
13:32
And SheikhŠejka SayedJiří did that in a fairlyspravedlivě good way.
192
787000
3000
A to šejk Sayid zvládl docela dobře.
13:35
In spitenavzdory tomu of fallingpadající oilolej pricesceny, he broughtpřinesl this countryzemě up here.
193
790000
4000
Navzdory klesajícím cenám ropy svou zemi dostal až sem.
13:39
So we'vejsme got a much more mainstreamhlavní proud appearancevzhled of the worldsvět,
194
794000
4000
Dostali jsme tedy mnohem stejnorodější vzhled světa,
13:43
where all countrieszemí tendtendenci to use theirjejich moneypeníze
195
798000
2000
ve kterém se všechny země snaží utrácet své peníze
13:45
better than they used in the pastminulost. Now, this is, more or lessméně,
196
800000
5000
lépe, než tomu bylo v minulosti. Tedy, zhruba to platí,
13:50
if you look at the averageprůměrný datadata of the countrieszemí -- they are like this.
197
805000
7000
když bereme v úvahu průměrná data z těchto zemí. Vypadají takto.
13:57
Now that's dangerousnebezpečný, to use averageprůměrný datadata, because there is suchtakový a lot
198
812000
5000
Používat průměrná data je ale nebezpečné, protože
14:02
of differencerozdíl withinv rámci countrieszemí. So if I go and look here, we can see
199
817000
6000
v rámci jednotlivých zemí existují velké rozdíly. Když se podíváme sem, uvidíme,
14:08
that UgandaUganda todaydnes is where SouthJih KoreaKorea was 1960. If I splitrozdělit UgandaUganda,
200
823000
6000
že Uganda je dnes tam, kde byla Jižní Korea v roce 1960. Pokud Ugandu rozdělím,
14:14
there's quitedocela a differencerozdíl withinv rámci UgandaUganda. These are the quintileskvintily of UgandaUganda.
201
829000
5000
uvidíme, že vůbec není jednolitá. Tohle jsou kvintily - pětiny - Ugandy.
14:19
The richestnejbohatší 20 percentprocent of UgandansUgandans are there.
202
834000
3000
Nejbohatších 20% Uganďanů je zde.
14:22
The poorestnejchudší are down there. If I splitrozdělit SouthJih AfricaAfrika, it's like this.
203
837000
4000
Nejchudší jsou tady dole. Pokud rozdělím Jihoafrickou republiku, bude to vypadat takto.
14:26
And if I go down and look at NigerNiger, where there was suchtakový a terriblehrozný faminehladomor,
204
841000
5000
Nakonec se podívejme na Niger, ve kterém byl hrozivý hladomor.
14:31
lastlynakonec, it's like this. The 20 percentprocent poorestnejchudší of NigerNiger is out here,
205
846000
5000
Rozdělí se takto. Nejchudších dvacet procent Nigeřanů je tady,
14:36
and the 20 percentprocent richestnejbohatší of SouthJih AfricaAfrika is there,
206
851000
3000
nejbohatších dvacet procent Jihoafričanů zde,
14:39
and yetdosud we tendtendenci to discussdiskutovat on what solutionsřešení there should be in AfricaAfrika.
207
854000
5000
a přesto tak často diskutujeme o tom, jak vyřešit situaci v Africe.
14:44
Everything in this worldsvět existsexistuje in AfricaAfrika. And you can't
208
859000
3000
V Africe můžeme najít něco ze všeho na světě. A nemůžeme
14:47
discussdiskutovat universaluniverzální accesspřístup to HIVHIV [medicinemedicína] for that quintileTřída up here
209
862000
4000
pro zajištění všeobecné dostupnosti léku proti HIV pro tuhle horní pětinu
14:51
with the samestejný strategystrategie as down here. The improvementzlepšení of the worldsvět
210
866000
4000
použít stejnou strategii jako pro ty nejchudší. Vývoj světa
14:55
mustmusí be highlyvysoce contextualizedpřispět, and it's not relevantrelevantní to have it
211
870000
5000
se musí uvádět v důkladném kontextu, není spolehlivé jej znát jen
15:00
on regionalregionální levelúroveň. We mustmusí be much more detailedPodrobné.
212
875000
3000
na regionální úrovni. Je třeba jít do větších detailů.
15:03
We find that studentsstudentů get very excitedvzrušený when they can use this.
213
878000
4000
Zjistili jsme, že studenti jsou nadšení, když mohou tyto poznatky použít.
15:07
And even more policypolitika makersvýrobců and the corporatefiremní sectorssektory would like to see
214
882000
5000
A zákonodárci a privátní sektor by také velmi rádi sledovali,
15:12
how the worldsvět is changingměnící se. Now, why doesn't this take placemísto?
215
887000
4000
jak se svět mění. Proč tomu tedy tak není?
15:16
Why are we not usingpoužitím the datadata we have? We have datadata in the UnitedVelká NationsNárody,
216
891000
4000
Proč nevyužíváme dat, která jsou nám k dispozici? Máme data z OSN,
15:20
in the nationalnárodní statisticalstatistický agenciesagentur
217
895000
2000
z národních statistických úřadů,
15:22
and in universitiesvysoké školy and other non-governmentalnevládní organizationsorganizací.
218
897000
4000
z univerzit a z nevládních organizací.
15:26
Because the datadata is hiddenskrytý down in the databasesdatabáze.
219
901000
2000
Bohužel jsou ale všechna schována hluboko v databázích
15:28
And the publicveřejnost is there, and the InternetInternetu is there, but we have still not used it effectivelyúčinně.
220
903000
5000
a pořád je nevyužíváme efektivně. Znázorníme si zde veřejnost a internet.
15:33
All that informationinformace we saw changingměnící se in the worldsvět
221
908000
3000
Žádné z údajů, které se tu před chvílí míhaly,
15:36
does not includezahrnout publicly-fundedVeřejně financované statisticsstatistika. There are some webweb pagesstránek
222
911000
4000
nepocházely ze statistik financovaných z veřejných zdrojů. Existují nějaké internetové stránky
15:40
like this, you know, but they take some nourishmentvýživa down from the databasesdatabáze,
223
915000
6000
které takové údaje obsahují, které čerpají informace z těchto databází,
15:46
but people put pricesceny on them, stupidhloupý passwordshesla and boringnudný statisticsstatistika.
224
921000
5000
ale lidi na ně lepí cenovky, hloupá hesla a nudné statistiky.
15:51
(LaughterSmích) (ApplausePotlesk)
225
926000
3000
(Smích) (Potlesk)
15:54
And this won'tzvyklý work. So what is neededpotřeboval? We have the databasesdatabáze.
226
929000
4000
A tohle nebude fungovat. Co je tedy potřeba? Databáze máme.
15:58
It's not the newNový databasedatabáze you need. We have wonderfulBáječné designdesign toolsnástroje,
227
933000
4000
Nepotřebujeme tedy nové. Máme úžasné návrhářské nástroje
16:02
and more and more are addedpřidal up here. So we startedzačal
228
937000
3000
a neustále jsou vyvíjeny nové. Založili jsme tedy
16:05
a nonprofitneziskové organizace venturepodnik whichkterý we calledvolal -- linkingpropojení datadata to designdesign --
229
940000
5000
neziskový podnik, který spojuje data a design,
16:10
we call it GapminderGapminder, from the LondonLondýn undergroundpodzemí, where they warnvarovat you,
230
945000
3000
a nazvali jsme jej Gapminder, podle londýnského metra, kde vás varují
16:13
"mindmysl the gapmezera." So we thought GapminderGapminder was appropriateodpovídající.
231
948000
3000
abyste "dali pozor na mezeru" (Mind the gap).
16:16
And we startedzačal to writenapsat softwaresoftware whichkterý could linkodkaz the datadata like this.
232
951000
4000
Začali jsme psát program, který by mohl data prezentovat tímto způsobem.
16:20
And it wasn'tnebyl that difficultobtížný. It tookvzal some personosoba yearsroky, and we have producedvyrobeno animationsanimace.
233
955000
6000
Nebylo to tak těžké - za pár let práce jsme vytvořili animace.
16:26
You can take a datadata setsoubor and put it there.
234
961000
2000
Můžete vzít sadu dat a vložit ji sem.
16:28
We are liberatingosvobození U.N. datadata, some fewpár U.N. organizationorganizace.
235
963000
5000
Uvolňujeme data OSN, z několika jejich organizací.
16:33
Some countrieszemí acceptakceptovat that theirjejich databasesdatabáze can go out on the worldsvět,
236
968000
4000
Některé země souhlasí s uveřejněním svých databází,
16:37
but what we really need is, of coursechod, a searchVyhledávání functionfunkce.
237
972000
3000
ale doopravdy potřebujeme pochopitelně hlavně vyhledávací funkci.
16:40
A searchVyhledávání functionfunkce where we can copykopírovat the datadata up to a searchablevyhledávání formatformát
238
975000
5000
Vyhledávací funkci, pomocí které můžeme data převést do vyhledávatelného formátu
16:45
and get it out in the worldsvět. And what do we hearslyšet when we go around?
239
980000
3000
a dostat je do světa. A co nám na to říkají ostatní?
16:48
I've doneHotovo anthropologyantropologie on the mainhlavní statisticalstatistický unitsJednotky. EveryoneKaždý saysříká,
240
983000
4000
Udělal jsem si malý průzkum mezi hlavními statistickými databázemi. Každý říká:
16:53
"It's impossiblenemožné. This can't be doneHotovo. Our informationinformace is so peculiarpodivný
241
988000
4000
"Je to nemožné. Tohle se udělat nedá. Naše informace jsou specifické
16:57
in detaildetail, so that cannotnemůže be searchedvyhledávání as othersostatní can be searchedvyhledávání.
242
992000
3000
v mnohých detailech a nemohou být vyhledávány stejným nástrojem jako ostatní.
17:00
We cannotnemůže give the datadata freevolný, uvolnit to the studentsstudentů, freevolný, uvolnit to the entrepreneurspodnikatelů of the worldsvět."
243
995000
5000
Nemůžeme je zdarma uvolnit pro studenty ani pro podnikatele po celém světě."
17:05
But this is what we would like to see, isn't it?
244
1000000
3000
Ale přesně tohle bychom chtěli, nebo ne?
17:08
The publicly-fundedVeřejně financované datadata is down here.
245
1003000
3000
Data získaná za veřejné peníze jsou tady dole,
17:11
And we would like flowerskvětiny to growrůst out on the NetSíť.
246
1006000
3000
a chtěli bychom, aby z internetu rostly tyto květiny.
17:14
And one of the crucialrozhodující pointsbodů is to make them searchablevyhledávání, and then people can use
247
1009000
5000
Jeden z klíčových bodů je pak umožnit vyhledávání v datech, načež budou lidé moci použít
17:19
the differentodlišný designdesign toolnástroj to animateanimace it there.
248
1014000
2000
nějaký jiný designový nástroj k jejich animaci.
17:21
And I have a prettydosti good newszprávy for you. I have a good newszprávy that the presentsoučasnost, dárek,
249
1016000
5000
A mám pro vás celkem dobré zprávy. Současný
17:26
newNový HeadHlava of U.N. StatisticsStatistiky, he doesn't say it's impossiblenemožné.
250
1021000
4000
šéf Statistické divize OSN neříká, že to je nemožné.
17:30
He only saysříká, "We can't do it."
251
1025000
2000
Říká jen: "My to nezvládneme."
17:32
(LaughterSmích)
252
1027000
4000
(Smích)
17:36
And that's a quitedocela cleverchytrý guy, huh?
253
1031000
2000
A to je to celkem chytrý chlap, hm?
17:38
(LaughterSmích)
254
1033000
2000
(Smích)
17:40
So we can see a lot happeninghappening in datadata in the comingpříchod yearsroky.
255
1035000
4000
Takže vidíme, že v oblasti dat se toho v následujících letech bude dít hodně.
17:44
We will be ableschopný to look at incomepříjem distributionsdistribuce in completelyzcela newNový wayszpůsoby.
256
1039000
4000
Budeme se moci podívat na rozdělení příjmů zcela novými způsoby.
17:48
This is the incomepříjem distributionrozdělení of ChinaČína, 1970.
257
1043000
5000
Toto je distribuce příjmů v Číně v roce 1970,
17:54
the incomepříjem distributionrozdělení of the UnitedVelká StatesStáty, 1970.
258
1049000
5000
toto distribuce příjmů ve Spojených státech v roce 1970.
17:59
AlmostTéměř no overlappřekrytí. AlmostTéměř no overlappřekrytí. And what has happenedStalo?
259
1054000
4000
Téměř žádné překrytí. A co se stalo potom?
18:03
What has happenedStalo is this: that ChinaČína is growingrostoucí, it's not so equalrovnat se any longerdelší,
260
1058000
5000
Stalo se tohle: Čína roste, už není tak stejnorodá,
18:08
and it's appearingse objevuje here, overlookings výhledem na the UnitedVelká StatesStáty.
261
1063000
4000
a objevuje se tady, odkud shlíží na USA.
18:12
AlmostTéměř like a ghostDuch, isn't it, huh?
262
1067000
2000
Skoro jako duch, že?
18:14
(LaughterSmích)
263
1069000
2000
(Smích)
18:16
It's prettydosti scaryděsivé. But I think it's very importantdůležité to have all this informationinformace.
264
1071000
10000
Je to docela strašidelné. Ale myslím si, že je velmi důležité mít k dispozici všechny tyto informace.
18:26
We need really to see it. And insteadmísto toho of looking at this,
265
1081000
6000
Potřebujeme je znát. A místo sledování těchto údajů
18:32
I would like to endkonec up by showingzobrazování the InternetInternetu usersuživatelů perza 1,000.
266
1087000
5000
bych chtěl skončit předvedením počtu uživatelů internetu na 1000 obyvatel.
18:37
In this softwaresoftware, we accesspřístup about 500 variablesproměnné from all the countrieszemí quitedocela easilysnadno.
267
1092000
5000
V tomto softwaru máme snadný přístup k asi pěti stům proměnným ze všech zemí.
18:42
It takes some time to changezměna for this,
268
1097000
4000
Chvilku zabere, než to všechno změním,
18:46
but on the axisesosy, you can quitedocela easilysnadno get any variableProměnná you would like to have.
269
1101000
5000
ale na osách si lehce nastavíte jakoukoli proměnnou budete chtít.
18:51
And the thing would be to get up the databasesdatabáze freevolný, uvolnit,
270
1106000
5000
A teď jen zpřístupnit zdarma všechny databáze,
18:56
to get them searchablevyhledávání, and with a seconddruhý clickklikněte na tlačítko, to get them
271
1111000
3000
umožnit v nich vyhledávání a dalším kliknutím je převést
18:59
into the graphicgrafika formatsformáty, where you can instantlyokamžitě understandrozumět them.
272
1114000
5000
do grafického formátu, ve kterém jim okamžitě porozumíte.
19:04
Now, statisticiansstatistici doesn't like it, because they say that this
273
1119000
3000
Statistikové to sice nemají rádi, říkají, že to pak
19:07
will not showshow the realityrealita; we have to have statisticalstatistický, analyticalanalytická methodsmetody.
274
1122000
9000
nezobrazuje realitu a že musíme používat statistické analytické metody.
19:16
But this is hypothesis-generatinggenerování hypotéz.
275
1131000
3000
Ale to je věc diskuze.
19:19
I endkonec now with the worldsvět. There, the InternetInternetu is comingpříchod.
276
1134000
4000
Skončím pohledem na svět. Internet právě přichází.
19:23
The numberčíslo of InternetInternetu usersuživatelů are going up like this. This is the GDPHDP perza capitahlavou.
277
1138000
4000
Počet uživatelů internetu stoupá. Toto je HDP na obyvatele.
19:27
And it's a newNový technologytechnika comingpříchod in, but then amazinglyúžasně, how well
278
1142000
5000
Je to nová technologie, ale překvapivě dobře zapadá
19:32
it fitsse hodí to the economyekonomika of the countrieszemí. That's why the 100 dollardolar
279
1147000
5000
do ekonomik jednotlivých zemí. Proto je tak důležitý
19:37
computerpočítač will be so importantdůležité. But it's a nicepěkný tendencytendence.
280
1152000
3000
počítač za sto dolarů. Ale tendence to je pěkná.
19:40
It's as if the worldsvět is flatteningzploštění off, isn't it? These countrieszemí
281
1155000
3000
Jako by se svět zplošťoval, že? Tyto země
19:43
are liftingzdvihání more than the economyekonomika and will be very interestingzajímavý
282
1158000
3000
se zvedají nejen ekonomicky a bude velmi zajímavé
19:46
to follownásledovat this over the yearrok, as I would like you to be ableschopný to do
283
1161000
4000
to přes rok sledovat, což snad budete moci dělat
19:50
with all the publiclyveřejně fundedfinancovány datadata. Thank you very much.
284
1165000
2000
s pomocí všech těch veřejných dat. Mnohokrát vám děkuji.
19:53
(ApplausePotlesk)
285
1168000
3000
(Potlesk)
Translated by Jakub Seget
Reviewed by Jana Šafaříková

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Hans Rosling - Global health expert; data visionary
In Hans Rosling’s hands, data sings. Global trends in health and economics come to vivid life. And the big picture of global development—with some surprisingly good news—snaps into sharp focus.

Why you should listen

Even the most worldly and well-traveled among us have had their perspectives shifted by Hans Rosling. A professor of global health at Sweden's Karolinska Institute, his work focused on dispelling common myths about the so-called developing world, which (as he pointed out) is no longer worlds away from the West. In fact, most of the Third World is on the same trajectory toward health and prosperity, and many countries are moving twice as fast as the west did.

What set Rosling apart wasn't just his apt observations of broad social and economic trends, but the stunning way he presented them. Guaranteed: You've never seen data presented like this. A presentation that tracks global health and poverty trends should be, in a word: boring. But in Rosling's hands, data sings. Trends come to life. And the big picture — usually hazy at best — snaps into sharp focus.

Rosling's presentations were grounded in solid statistics (often drawn from United Nations and World Bank data), illustrated by the visualization software he developed. The animations transform development statistics into moving bubbles and flowing curves that make global trends clear, intuitive and even playful. During his legendary presentations, Rosling took this one step farther, narrating the animations with a sportscaster's flair.

Rosling developed the breakthrough software behind his visualizations through his nonprofit Gapminder, founded with his son and daughter-in-law. The free software — which can be loaded with any data — was purchased by Google in March 2007. (Rosling met the Google founders at TED.)

Rosling began his wide-ranging career as a physician, spending many years in rural Africa tracking a rare paralytic disease (which he named konzo) and discovering its cause: hunger and badly processed cassava. He co-founded Médecins sans Frontièrs (Doctors without Borders) Sweden, wrote a textbook on global health, and as a professor at the Karolinska Institut in Stockholm initiated key international research collaborations. He's also personally argued with many heads of state, including Fidel Castro.

Hans Rosling passed away in February 2017. He is greatly missed.


More profile about the speaker
Hans Rosling | Speaker | TED.com