ABOUT THE SPEAKER
Hans Rosling - Global health expert; data visionary
In Hans Rosling’s hands, data sings. Global trends in health and economics come to vivid life. And the big picture of global development—with some surprisingly good news—snaps into sharp focus.

Why you should listen

Even the most worldly and well-traveled among us have had their perspectives shifted by Hans Rosling. A professor of global health at Sweden's Karolinska Institute, his work focused on dispelling common myths about the so-called developing world, which (as he pointed out) is no longer worlds away from the West. In fact, most of the Third World is on the same trajectory toward health and prosperity, and many countries are moving twice as fast as the west did.

What set Rosling apart wasn't just his apt observations of broad social and economic trends, but the stunning way he presented them. Guaranteed: You've never seen data presented like this. A presentation that tracks global health and poverty trends should be, in a word: boring. But in Rosling's hands, data sings. Trends come to life. And the big picture — usually hazy at best — snaps into sharp focus.

Rosling's presentations were grounded in solid statistics (often drawn from United Nations and World Bank data), illustrated by the visualization software he developed. The animations transform development statistics into moving bubbles and flowing curves that make global trends clear, intuitive and even playful. During his legendary presentations, Rosling took this one step farther, narrating the animations with a sportscaster's flair.

Rosling developed the breakthrough software behind his visualizations through his nonprofit Gapminder, founded with his son and daughter-in-law. The free software — which can be loaded with any data — was purchased by Google in March 2007. (Rosling met the Google founders at TED.)

Rosling began his wide-ranging career as a physician, spending many years in rural Africa tracking a rare paralytic disease (which he named konzo) and discovering its cause: hunger and badly processed cassava. He co-founded Médecins sans Frontièrs (Doctors without Borders) Sweden, wrote a textbook on global health, and as a professor at the Karolinska Institut in Stockholm initiated key international research collaborations. He's also personally argued with many heads of state, including Fidel Castro.

Hans Rosling passed away in February 2017. He is greatly missed.


More profile about the speaker
Hans Rosling | Speaker | TED.com
TED2006

Hans Rosling: The best stats you've ever seen

Hans Rosling: Najlepsze statystyki

Filmed:
14,386,844 views

Nigdy nie widzieliście takiego sposobu prezentacji danych. Z werwą komentatora sportowego, guru statystyk Hans Rosling burzy mity na temat tak zwanych „krajów rozwijających się”.
- Global health expert; data visionary
In Hans Rosling’s hands, data sings. Global trends in health and economics come to vivid life. And the big picture of global development—with some surprisingly good news—snaps into sharp focus. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:25
About 10 yearslat agotemu, I tookwziął on the taskzadanie to teachnauczać globalświatowy developmentrozwój
0
0
4000
10 lat temu podjąłem zadanie
prowadzenia zajęć o rozwoju globalnym
00:29
to SwedishSzwedzki undergraduatestudia licencjackie studentsstudenci. That was after havingmający spentwydany
1
4000
4000
dla szwedzkich studentów licencjackich.
Było to po 20 lat badań głodu w Afryce
00:33
about 20 yearslat togetherRazem with AfricanAfrykańska institutionsinstytucje studyingstudiować hungergłód in AfricaAfryka,
2
8000
4000
prowadzonych z instytucjami afrykańskimi.
00:37
so I was sortsortować of expectedspodziewany to know a little about the worldświat.
3
12000
4000
Oczekiwano, że mam jakąś wiedzę o świecie.
00:41
And I startedRozpoczęty in our medicalmedyczny universityUniwersytet, KarolinskaKarolinska InstituteInstytut,
4
16000
5000
Zacząłem wykładać w Akademii Medycznej
Karolińska Institute
00:46
an undergraduatestudia licencjackie coursekurs callednazywa GlobalGlobalny HealthZdrowie. But when you get
5
21000
4000
kurs pod nazwą "Zdrowie globalne".
Taka okazja wywołuje tremę.
00:50
that opportunityokazja, you get a little nervousnerwowy. I thought, these studentsstudenci
6
25000
3000
Myślałem, że nasi studenci
00:53
comingprzyjście to us actuallytak właściwie have the highestnajwyższy gradestopień you can get
7
28000
3000
mają już najlepsze w Szwecji
akademickie wykształcenie,
00:56
in SwedishSzwedzki collegeSzkoła Wyższa systemssystemy -- so, I thought, maybe they know everything
8
31000
3000
więc być może wiedzą już wszystko,
00:59
I'm going to teachnauczać them about. So I did a pre-testtest wstępny when they cameoprawa ołowiana witrażu.
9
34000
4000
czego zamierzam uczyć.
Zacząłem od wstępnego testu.
01:03
And one of the questionspytania from whichktóry I learnednauczyli a lot was this one:
10
38000
3000
Pytanie, z którego wiele
się dowiedziałem, brzmiało:
01:06
"WhichCo countrykraj has the highestnajwyższy childdziecko mortalityśmiertelność of these fivepięć pairspary?"
11
41000
4000
Wskaż kraj z wyższą umieralnością dzieci
w pięciu parach krajów".
01:10
And I put them togetherRazem, so that in eachkażdy pairpara of countrykraj,
12
45000
4000
Zestawiłem je tak, że w każdej parze
01:14
one has twicedwa razy the childdziecko mortalityśmiertelność of the other. And this meansznaczy that
13
49000
5000
różnica była dwukrotna.
01:19
it's much biggerwiększy a differenceróżnica than the uncertaintyniepewność of the datadane.
14
54000
5000
Czyli że różnica jest o wiele większa
niż niepewność danych.
01:24
I won'tprzyzwyczajenie put you at a testtest here, but it's TurkeyTurcja,
15
59000
2000
Nie będę was sprawdzał.
01:26
whichktóry is highestnajwyższy there, PolandPolska, RussiaRosja, PakistanPakistan and SouthPołudniowa AfricaAfryka.
16
61000
5000
To Turcja z największą umieralnością,
Polska, Rosja, Pakistan
i Afryka Południowa.
01:31
And these were the resultswyniki of the SwedishSzwedzki studentsstudenci. I did it so I got
17
66000
3000
Tak wypadli szwedzcy studenci.
Uzyskany w ten sposób przedział ufności
01:34
the confidencepewność siebie intervalinterwał, whichktóry is prettyładny narrowwąska, and I got happyszczęśliwy,
18
69000
3000
okazał się wąski, co mnie ucieszyło.
01:37
of coursekurs: a 1.8 right answerodpowiedź out of fivepięć possiblemożliwy. That meansznaczy that
19
72000
4000
1,8 poprawnych odpowiedzi
na pięć możliwych.
01:41
there was a placemiejsce for a professorprofesor of internationalmiędzynarodowy healthzdrowie --
20
76000
3000
Czyli było miejsce dla wykładowcy
międzynarodowego zdrowia
01:44
(LaughterŚmiech) and for my coursekurs.
21
79000
2000
i na moje zajęcia.
01:46
But one latepóźno night, when I was compilingkompie the reportraport
22
81000
4000
(Śmiech)
Ale pewnego wieczoru,
gdy opracowywałem raport,
01:50
I really realizedrealizowany my discoveryodkrycie. I have shownpokazane
23
85000
4000
zrozumiałem wagę swojego odkrycia.
Pokazałem, że najlepsi szwedzcy studenci
01:54
that SwedishSzwedzki topTop studentsstudenci know statisticallystatystycznie significantlyznacząco lessmniej
24
89000
5000
statystycznie wiedzą znacznie mniej
o świecie niż szympansy.
01:59
about the worldświat than the chimpanzeesszympansy.
25
94000
2000
02:01
(LaughterŚmiech)
26
96000
2000
(Śmiech)
02:03
Because the chimpanzeeszympans would scorewynik halfpół right if I gavedał them
27
98000
4000
Szympansy uzyskałyby 50% trafień
gdyby dać im dwa banany
ze Sri Lanką i Turcją,
02:07
two bananasbanany with SriSri LankaLanka and TurkeyTurcja. They would be right halfpół of the casesprzypadki.
28
102000
3000
miałyby rację w połowie przypadków.
02:10
But the studentsstudenci are not there. The problemproblem for me was not ignoranceignorancja;
29
105000
4000
A studenci nie.
Problemem nie była ignorancja,
tylko uprzedzenia.
02:14
it was preconceiveduprzedzeń ideaspomysły.
30
109000
3000
02:17
I did alsorównież an unethicalnieetyczne studybadanie of the professorsprofesorowie of the KarolinskaKarolinska InstituteInstytut
31
112000
4000
Nieetycznemu badaniu poddałem również
profesorów z Instytutu Karolińskiego,
02:21
(LaughterŚmiech)
32
116000
1000
02:22
-- that handsręce out the NobelLaureat Nagrody Nobla PrizeNagrody in MedicineMedycyna,
33
117000
2000
przyznających Nagrody Nobla w Medycynie,
02:24
and they are on parpar with the chimpanzeeszympans there.
34
119000
2000
i wypadli na równi z szympansami.
02:26
(LaughterŚmiech)
35
121000
3000
(Śmiech)
02:29
This is where I realizedrealizowany that there was really a need to communicatekomunikować się,
36
124000
4000
Zdałem sobie sprawę
z zapotrzebowania na informację,
02:33
because the datadane of what's happeningwydarzenie in the worldświat
37
128000
3000
bo dane na temat tego,
co się dzieje na świecie
02:36
and the childdziecko healthzdrowie of everykażdy countrykraj is very well awareświadomy.
38
131000
3000
i o zdrowiu dzieci
w każdym kraju są dostępne.
02:39
We did this softwareoprogramowanie whichktóry displayswyświetla it like this: everykażdy bubblebańka here is a countrykraj.
39
134000
5000
Napisaliśmy program,
który pokazuje to tak:
każda bańka reprezentuje kraj.
02:44
This countrykraj over here is ChinaChiny. This is IndiaIndie.
40
139000
6000
To są Chiny. To są Indie.
02:50
The sizerozmiar of the bubblebańka is the populationpopulacja, and on this axis here I put fertilitypłodność rateoceniać.
41
145000
6000
Rozmiar bąbelka to populacja,
a na tej osi umieściłem poziom płodności.
02:56
Because my studentsstudenci, what they said
42
151000
3000
Moi studenci mieli pogląd na świat,
02:59
when they lookedspojrzał uponna the worldświat, and I askedspytał them,
43
154000
2000
03:01
"What do you really think about the worldświat?"
44
156000
2000
gdy zapytałem ich:
"Co naprawdę myślicie o świecie?.
03:03
Well, I first discoveredodkryty that the textbookpodręcznik was TintinTintin, mainlygłównie.
45
158000
4000
Odkryłem, że podręcznik jest zabytkowy
03:07
(LaughterŚmiech)
46
162000
1000
03:08
And they said, "The worldświat is still 'we''my' and 'them' je.'
47
163000
3000
(Śmiech)
Odpowiedzieli:
"Świat to nadal 'my' i 'oni'.
03:11
And we is WesternWestern worldświat and them is ThirdTrzecie WorldŚwiat."
48
166000
3000
My to Zachód, a oni to Trzeci Świat".
03:14
"And what do you mean with WesternWestern worldświat?" I said.
49
169000
3000
"Co rozumiecie przez Zachód" - zapytałem.
03:17
"Well, that's long life and smallmały familyrodzina, and ThirdTrzecie WorldŚwiat is shortkrótki life and largeduży familyrodzina."
50
172000
5000
"Długie życie i mała rodzina,
a Trzeci Świat to krótkie życie
i duża rodzina".
03:22
So this is what I could displaypokaz here. I put fertilitypłodność rateoceniać here: numbernumer of childrendzieci perza womankobieta:
51
177000
6000
Oto, co mogłem pokazać.
Tu daję poziom płodności:
ilość dzieci na kobietę:
03:28
one, two, threetrzy, fourcztery, up to about eightosiem childrendzieci perza womankobieta.
52
183000
4000
1, 2, 3, 4 aż do 8 dzieci na kobietę.
03:32
We have very good datadane sinceod 1962 -- 1960 about -- on the sizerozmiar of familiesrodziny in all countrieskraje.
53
187000
6000
Mamy bardzo dobre dane z lat 60.
na temat rozmiaru rodzin
we wszystkich krajach.
03:38
The errorbłąd marginmargines is narrowwąska. Here I put life expectancyoczekiwanie at birthnarodziny,
54
193000
3000
Margines błędu jest mały.
Tu daję oczekiwaną
długość życia przy urodzeniu,
03:41
from 30 yearslat in some countrieskraje up to about 70 yearslat.
55
196000
4000
od 30 lat w niektórych krajach
aż do 70 lat.
03:45
And 1962, there was really a groupGrupa of countrieskraje here
56
200000
3000
W 1962 roku rzeczywiście
była grupa krajów,
03:48
that was industrializeduprzemysłowiony countrieskraje, and they had smallmały familiesrodziny and long liveszyje.
57
203000
5000
to kraje uprzemysłowione,
z małymi rodzinami i długim życiem.
03:53
And these were the developingrozwijanie countrieskraje:
58
208000
2000
Tu były kraje rozwijające się:
03:55
they had largeduży familiesrodziny and they had relativelystosunkowo shortkrótki liveszyje.
59
210000
3000
duże rodziny i stosunkowo krótkie życie.
03:58
Now what has happenedstało się sinceod 1962? We want to see the changezmiana.
60
213000
4000
Co zdarzyło się od roku 1962?
Zobaczmy zmianę.
04:02
Are the studentsstudenci right? Is it still two typestypy of countrieskraje?
61
217000
3000
Czy studenci mają rację?
Czy nadal są dwa rodzaje krajów?
04:06
Or have these developingrozwijanie countrieskraje got smallermniejszy familiesrodziny and they liverelacja na żywo here?
62
221000
3000
A może kraje rozwijające się
mają mniejsze rodziny i są tutaj?
04:09
Or have they got longerdłużej liveszyje and liverelacja na żywo up there?
63
224000
2000
Może żyją dłużej i są tam u góry?
04:11
Let's see. We stoppedzatrzymany the worldświat then. This is all U.N. statisticsStatystyka
64
226000
3000
Zobaczmy. Zatrzymaliśmy świat.
To wszystko są dane statystyczne ONZ.
04:14
that have been availabledostępny. Here we go. Can you see there?
65
229000
3000
Widzicie?
04:17
It's ChinaChiny there, movingw ruchu againstprzeciwko better healthzdrowie there, improvingpoprawa there.
66
232000
3000
To są Chiny, polepszenie zdrowia,
04:20
All the greenZielony LatinŁaciński AmericanAmerykański countrieskraje are movingw ruchu towardsw kierunku smallermniejszy familiesrodziny.
67
235000
3000
Zielone kraje Ameryki Południowej
idą do mniejszych rodzin.
04:23
Your yellowżółty oneste here are the ArabicArabski countrieskraje,
68
238000
3000
Te żółte to kraje arabskie,
04:26
and they get largerwiększy familiesrodziny, but they -- no, longerdłużej life, but not largerwiększy familiesrodziny.
69
241000
4000
dłuższe życie, ale nie większe rodziny.
04:30
The AfricansAfrykanie are the greenZielony down here. They still remainpozostawać here.
70
245000
3000
Tu zielone kraje afrykańskie. Bez zmian.
04:33
This is IndiaIndie. Indonesia'sIndonezji movingw ruchu on prettyładny fastszybki.
71
248000
3000
To Indie. Indonezja zmienia się szybko.
04:36
(LaughterŚmiech)
72
251000
1000
(Śmiech)
04:37
And in the '80s here, you have BangladeshBangladesz still amongpośród the AfricanAfrykańska countrieskraje there.
73
252000
3000
W latach 80. Bangladesz
nadal wśród krajów afrykańskich.
04:40
But now, BangladeshBangladesz -- it's a miraclecud that happensdzieje się in the '80s:
74
255000
3000
Ale teraz cud z lat 80.:
04:43
the imamsimamów startpoczątek to promotepromować familyrodzina planningplanowanie.
75
258000
3000
imamowie promują planowanie rodziny.
04:46
They moveruszaj się up into that cornerkąt. And in '90s, we have the terriblestraszny HIVHIV epidemicepidemia
76
261000
5000
Ruszają do tego rogu.
W latach 90. mamy okropną epidemię HIV,
04:51
that takes down the life expectancyoczekiwanie of the AfricanAfrykańska countrieskraje
77
266000
3000
co skraca średnią długość życia
w krajach afrykańskich
04:54
and all the restodpoczynek of them moveruszaj się up into the cornerkąt,
78
269000
4000
Pozostałe przenoszą się do tego rogu,
04:58
where we have long liveszyje and smallmały familyrodzina, and we have a completelycałkowicie newNowy worldświat.
79
273000
4000
z długim życiem i małą rodziną.
Mamy zupełnie nowy świat.
05:02
(ApplauseAplauz)
80
277000
13000
(Oklaski)
05:15
Let me make a comparisonporównanie directlybezpośrednio betweenpomiędzy the UnitedStany Zjednoczone StatesPaństwa of AmericaAmeryka and VietnamWietnam.
81
290000
5000
Porównam USA z Wietnamem.
05:20
1964: AmericaAmeryka had smallmały familiesrodziny and long life;
82
295000
5000
1964: w USA są małe rodziny
i długa średnia życia;
05:25
VietnamWietnam had largeduży familiesrodziny and shortkrótki liveszyje. And this is what happensdzieje się:
83
300000
4000
Wietnam miał duże rodziny
i krótką średnią życia.
I oto co się dzieje:
05:29
the datadane duringpodczas the warwojna indicatewskazać that even with all the deathśmierć,
84
304000
6000
dane z wojny wskazują,
że mimo wielu zabitych
05:35
there was an improvementpoprawa of life expectancyoczekiwanie. By the endkoniec of the yearrok,
85
310000
3000
średnia długość życia uległa poprawie.
Wprowadzono tam planowanie rodziny
05:38
the familyrodzina planningplanowanie startedRozpoczęty in VietnamWietnam and they wentposzedł for smallermniejszy familiesrodziny.
86
313000
3000
i przyjęły się mniejsze rodziny.
05:41
And the UnitedStany Zjednoczone StatesPaństwa up there is gettinguzyskiwanie for longerdłużej life,
87
316000
3000
W USA, u góry,
średnia długość życia wydłuża się,
05:44
keepingkonserwacja familyrodzina sizerozmiar. And in the '80s now,
88
319000
3000
a rodziny pozostają takie same.
W latach 80. zarzucają
komunistyczne planowanie
05:47
they give up communistkomunistyczny planningplanowanie and they go for marketrynek economygospodarka,
89
322000
3000
i przyjmują gospodarkę rynkową,
05:50
and it movesporusza się fasterszybciej even than socialspołeczny life. And todaydzisiaj, we have
90
325000
4000
co zmienia się szybciej
niż życie społeczne.
Dziś mamy taką samą średnią długość życia
05:54
in VietnamWietnam the samepodobnie life expectancyoczekiwanie and the samepodobnie familyrodzina sizerozmiar
91
329000
5000
i taki sam rozmiar rodzin,
05:59
here in VietnamWietnam, 2003, as in UnitedStany Zjednoczone StatesPaństwa, 1974, by the endkoniec of the warwojna.
92
334000
7000
w Wietnamie w roku 2003,
jak w USA w roku 1974, pod koniec wojny.
06:06
I think we all -- if we don't look in the datadane --
93
341000
4000
Nie patrząc na te dane,
06:10
we underestimatenie doceniać the tremendousogromny changezmiana in AsiaAsia, whichktóry was
94
345000
4000
nie doceniamy olbrzymich
społecznych zmian w Azji,
06:14
in socialspołeczny changezmiana before we saw the economicalekonomiczne changezmiana.
95
349000
4000
widocznych przed zmianami gospodarczymi.
06:18
Let's moveruszaj się over to anotherinne way here in whichktóry we could displaypokaz
96
353000
5000
Przejdźmy do innej ilustracji.
Pokażemy dystrybucję dochodów na świecie.
06:23
the distributiondystrybucja in the worldświat of the incomedochód. This is the worldświat distributiondystrybucja of incomedochód of people.
97
358000
7000
To jest światowa dystrybucja dochodów.
06:30
One dollardolar, 10 dollarsdolarów or 100 dollarsdolarów perza day.
98
365000
5000
Jeden dolar, 10 dolarów
lub 100 dolarów na dzień.
06:35
There's no gapszczelina betweenpomiędzy richbogaty and poorubogi any longerdłużej. This is a mythmit.
99
370000
4000
Nie ma już przepaści
między bogatymi i biednymi. To mit.
06:39
There's a little humpgarb here. But there are people all the way.
100
374000
4000
Tu mamy mały garb,
ale wszędzie są ludzie.
06:44
And if we look where the incomedochód endskończy się up -- the incomedochód --
101
379000
4000
Widać tu 100% światowego dochodu.
06:48
this is 100 percentprocent the world'srecyrodycyjstwo diecystwo recyrodycyjstwo diecystwo recy sektorcy annualroczny incomedochód. And the richestnajbogatszy 20 percentprocent,
102
383000
6000
20% najbogatszych zarabia około 74%.
06:54
they take out of that about 74 percentprocent. And the poorestnajbiedniejszy 20 percentprocent,
103
389000
7000
A 20% najbiedniejszych zarabia 2%.
07:01
they take about two percentprocent. And this showsprzedstawia that the conceptpojęcie
104
396000
5000
Czyli koncept krajów rozwijających się
jest bardzo wątpliwy.
07:06
of developingrozwijanie countrieskraje is extremelyniezwykle doubtfulwątpliwe. We think about aidpomoc, like
105
401000
4000
Myślimy o pomocy,
07:10
these people here givingdający aidpomoc to these people here. But in the middleśrodkowy,
106
405000
5000
ci ludzie pomagają tamtym.
Ale większość populacji jest po środku
07:15
we have mostwiększość the worldświat populationpopulacja, and they have now 24 percentprocent of the incomedochód.
107
410000
4000
z 24 procentami dochodów.
07:19
We heardsłyszał it in other formsformularze. And who are these?
108
414000
4000
Już o tym słyszeliśmy. Kim oni są?
07:23
Where are the differentróżne countrieskraje? I can showpokazać you AfricaAfryka.
109
418000
4000
Gdzie są różne kraje?
Pokażę Afrykę. To jest Afryka.
07:27
This is AfricaAfryka. 10 percentprocent the worldświat populationpopulacja, mostwiększość in povertyubóstwo.
110
422000
5000
10% ludności świata,
większość żyje w biedzie.
07:32
This is OECDOECD. The richbogaty countrykraj. The countrykraj clubKlub of the U.N.
111
427000
5000
To państwa OECD.
Bogate kraje. Ekskluzywny klub ONZ.
07:37
And they are over here on this sidebok. QuiteDość an overlapzakładka betweenpomiędzy AfricaAfryka and OECDOECD.
112
432000
5000
Oni są tutaj.
Sporo się pokrywa między Afryką i OECD.
07:42
And this is LatinŁaciński AmericaAmeryka. It has everything on this EarthZiemia,
113
437000
3000
A to Ameryka Południowa.
Mają i najbiedniejszych i najbogatszych
07:45
from the poorestnajbiedniejszy to the richestnajbogatszy, in LatinŁaciński AmericaAmeryka.
114
440000
3000
w Ameryce Południowej.
07:48
And on topTop of that, we can put EastWschód EuropeEuropy, we can put EastWschód AsiaAsia,
115
443000
5000
Na górze umieśćmy Europę Wschodnią,
Azję wschodnią i południową.
07:53
and we put SouthPołudniowa AsiaAsia. And how did it look like if we go back in time,
116
448000
5000
A gdyby cofnąć się w czasie
07:58
to about 1970? Then there was more of a humpgarb.
117
453000
5000
do roku 1970?
Wówczas garb był większy.
08:03
And we have mostwiększość who livedPerscyativestwo recyrodycyjcystwo recyrodycyjcystwo recyrodycyj in absoluteabsolutny povertyubóstwo were AsiansAzjaci.
118
458000
4000
Azjaci żyli wówczas w największej biedzie.
08:07
The problemproblem in the worldświat was the povertyubóstwo in AsiaAsia. And if I now let the worldświat moveruszaj się forwardNaprzód,
119
462000
7000
Problemem światowym
była wówczas bieda w Azji.
Teraz ruszę świat naprzód,
zobaczycie, że w miarę
wzrostu liczby ludności,
08:14
you will see that while populationpopulacja increasezwiększać, there are
120
469000
3000
08:17
hundredssetki of millionsmiliony in AsiaAsia gettinguzyskiwanie out of povertyubóstwo and some othersinni
121
472000
3000
tysiące milionów ludzi
wydostaje się z biedy w Azji,
08:20
gettinguzyskiwanie into povertyubóstwo, and this is the patternwzór we have todaydzisiaj.
122
475000
3000
a inni biednieją
i tak to dziś wygląda.
08:23
And the bestNajlepiej projectionwystęp from the WorldŚwiat BankBank is that this will happenzdarzyć,
123
478000
4000
A to najlepsza prognoza
z Banku Światowego.
08:27
and we will not have a dividedpodzielony worldświat. We'llMy będziemy have mostwiększość people in the middleśrodkowy.
124
482000
4000
Nie będzie podzielonego świata.
Większość ludzi będzie pośrodku.
08:31
Of coursekurs it's a logarithmiclogarytmiczny scaleskala here,
125
486000
2000
Oczywiście to skala logarytmiczna,
08:33
but our conceptpojęcie of economygospodarka is growthwzrost with percentprocent. We look uponna it
126
488000
5000
ale nasz koncept gospodarki
zakłada wzrost procentowy.
08:38
as a possibilitymożliwość of percentilepercentyl increasezwiększać. If I changezmiana this, and I take
127
493000
6000
My widzimy możliwość
wzrostu percentylowego.
Jeśli to zmienię
i wezmę wzrost PKB na głowę
08:44
GDPPKB perza capitacapita insteadzamiast of familyrodzina incomedochód, and I turnskręcać these
128
499000
4000
zamiast dochodów na rodzinę,
08:48
individualindywidualny datadane into regionalregionalny datadane of grossobrzydliwy domestickrajowy productprodukt,
129
503000
6000
zmienię te dane indywidualne
na dane regionalne PKB
oraz dodam regiony z dołu,
08:54
and I take the regionsregiony down here, the sizerozmiar of the bubblebańka is still the populationpopulacja.
130
509000
4000
rozmiar bańki to nadal populacja.
08:58
And you have the OECDOECD there, and you have sub-SaharanSubsaharyjskiej AfricaAfryka there,
131
513000
3000
Tu mamy OECD,
tam kraje Czarnej Afryki,
09:01
and we take off the ArabEmiraty statesstany there,
132
516000
3000
usuniemy stąd kraje arabskie,
zarówno z Afryki, jak i Azji,
09:04
comingprzyjście bothobie from AfricaAfryka and from AsiaAsia, and we put them separatelyosobno,
133
519000
4000
i przedstawimy je oddzielnie.
09:08
and we can expandrozszerzać this axis, and I can give it a newNowy dimensionwymiar here,
134
523000
5000
Można przedłużyć tę oś,
i dać jej nowy wymiar
09:13
by addingdodawanie the socialspołeczny valueswartości there, childdziecko survivalprzetrwanie.
135
528000
3000
dodając wartości społeczne,
przeżywalność dzieci.
09:16
Now I have moneypieniądze on that axis, and I have the possibilitymożliwość of childrendzieci to surviveprzetrwać there.
136
531000
5000
Na tej osi są pieniądze
i tam dzieci mają większe szanse.
09:21
In some countrieskraje, 99.7 percentprocent of childrendzieci surviveprzetrwać to fivepięć yearslat of agewiek;
137
536000
4000
W niektórych krajach 99,7%
dzieci przeżywa do 5 roku życia;
09:25
othersinni, only 70. And here it seemswydaje się there is a gapszczelina
138
540000
4000
w innych, zaledwie 70%.
Wydaje się, że istnieje przepaść
09:29
betweenpomiędzy OECDOECD, LatinŁaciński AmericaAmeryka, EastWschód EuropeEuropy, EastWschód AsiaAsia,
139
544000
4000
między krajami OWGR, Ameryką Południową,
Europą Wschodnią, Azją Wschodnią,
09:33
ArabEmiraty statesstany, SouthPołudniowa AsiaAsia and sub-SaharanSubsaharyjskiej AfricaAfryka.
140
548000
4000
krajami arabskimi,
Azją Południową i Czarną Afryką.
09:37
The linearityLiniowość is very strongsilny betweenpomiędzy childdziecko survivalprzetrwanie and moneypieniądze.
141
552000
5000
Widać wyraźny związek między
przeżywalnością dzieci i zamożnością.
09:42
But let me splitrozdzielać sub-SaharanSubsaharyjskiej AfricaAfryka. HealthZdrowie is there and better healthzdrowie is up there.
142
557000
8000
Ale teraz rozczłonkuję Czarną Afrykę.
Tu jest gorsze i lepsze zdrowie.
09:50
I can go here and I can splitrozdzielać sub-SaharanSubsaharyjskiej AfricaAfryka into its countrieskraje.
143
565000
5000
Dzielę Czarną Afrykę
na poszczególne kraje.
09:55
And when it burstrozerwanie, the sizerozmiar of its countrykraj bubblebańka is the sizerozmiar of the populationpopulacja.
144
570000
5000
Po podziale każda bańka reprezentuje kraj.
10:00
SierraSierra LeoneLeone down there. MauritiusMauritius is up there. MauritiusMauritius was the first countrykraj
145
575000
4000
Sierra Leone na dole. Mauritius u góry.
Mauritius jako pierwszy
usunął bariery handlowe,
10:04
to get away with tradehandel barriersbariery, and they could sellSprzedać theirich sugarcukier --
146
579000
3000
co umożliwiło im
sprzedaż cukru i tekstylii
10:08
they could sellSprzedać theirich textilesTekstylia -- on equalrówny termswarunki as the people in EuropeEuropy and NorthPółnoc AmericaAmeryka.
147
583000
5000
na takich samych warunkach
jak w Europie i Ameryce Północnej.
10:13
There's a hugeolbrzymi differenceróżnica betweenpomiędzy AfricaAfryka. And GhanaGhana is here in the middleśrodkowy.
148
588000
4000
Afryka jest różnorodna.
Ghana jest tu w środku.
10:17
In SierraSierra LeoneLeone, humanitarianhumanitarny aidpomoc.
149
592000
3000
W Sierra Leone - pomoc humanitarna.
10:20
Here in UgandaUganda, developmentrozwój aidpomoc. Here, time to investinwestować; there,
150
595000
5000
W Ugandzie - pomoc na rozwój.
Tu pora inwestować, tam jechać na urlop.
10:25
you can go for a holidaywakacje. It's a tremendousogromny variationzmienność
151
600000
3000
Ogromne zróżnicowanie w obrębie Afryki,
10:28
withinw ciągu AfricaAfryka whichktóry we rarelyrzadko oftenczęsto make -- that it's equalrówny everything.
152
603000
5000
a nam zdaje się, że wszystko
jest na jedno kopyto.
10:33
I can splitrozdzielać SouthPołudniowa AsiaAsia here. India'sW Indiach the bigduży bubblebańka in the middleśrodkowy.
153
608000
4000
Mogę tu podzielić Azję.
India to duża bańka w środku.
10:37
But a hugeolbrzymi differenceróżnica betweenpomiędzy AfghanistanAfganistan and SriSri LankaLanka.
154
612000
4000
Duża różnica między
Afganistanem i Sri Lanką.
10:41
I can splitrozdzielać ArabEmiraty statesstany. How are they? SameTym samym climateklimat, samepodobnie culturekultura,
155
616000
4000
Dzielę kraje arabskie. Jak się mają?
Ten sam klimat, ta sama kultura,
ta sama religia. Duża różnica.
10:45
samepodobnie religionreligia -- hugeolbrzymi differenceróżnica. Even betweenpomiędzy neighborssąsiedzi.
156
620000
4000
Nawet między sąsiadami.
10:49
YemenJemen, civilcywilny warwojna. UnitedStany Zjednoczone ArabEmiraty EmirateEmirat, moneypieniądze whichktóry was quitecałkiem equallyna równi and well used.
157
624000
5000
Jemen - wojna domowa.
Zjednoczone Emiraty Arabskie
- dobrze użyte pieniądze.
10:54
Not as the mythmit is. And that includesobejmuje all the childrendzieci of the foreignobcy workerspracownicy who are in the countrykraj.
158
629000
7000
Na przekór mitom.
Wliczamy też dzieci
zagranicznych pracowników,
11:01
DataDanych is oftenczęsto better than you think. ManyWiele people say datadane is badzły.
159
636000
4000
którzy przebywają w kraju.
Dane są często lepsze, niż myślimy.
A uważa się, że dane są złe.
11:06
There is an uncertaintyniepewność marginmargines, but we can see the differenceróżnica here:
160
641000
2000
Istnieje margines niepewności,
ale tu widać różnicę:
11:08
CambodiaKambodża, SingaporeSingapur. The differencesróżnice are much biggerwiększy
161
643000
3000
Kambodża, Singapur.
Różnice są znacznie większe
niż słabość danych.
11:11
than the weaknessosłabienie of the datadane. EastWschód EuropeEuropy:
162
646000
3000
Europa Wschodnia:
długa gospodarka sowiecka,
11:14
SovietRadziecki economygospodarka for a long time, but they come out after 10 yearslat
163
649000
6000
ale po 10 latach
rezultaty są bardzo odmienne.
11:20
very, very differentlyróżnie. And there is LatinŁaciński AmericaAmeryka.
164
655000
3000
A oto Ameryka Południowa.
11:23
TodayDzisiaj, we don't have to go to CubaKuba to find a healthyzdrowy countrykraj in LatinŁaciński AmericaAmeryka.
165
658000
4000
Dziś nie trzeba jechać na Kubę,
aby znaleźć zdrowy kraj
w Ameryce Południowej.
11:27
ChileChile will have a lowerniższy childdziecko mortalityśmiertelność than CubaKuba withinw ciągu some fewkilka yearslat from now.
166
662000
5000
Umieralność dzieci będzie niższa w Chile
niż na Kubie za kilka lat.
11:32
And here we have high-incomeo wysokim dochodzie countrieskraje in the OECDOECD.
167
667000
3000
A tu mamy bogate kraje OECD.
11:35
And we get the wholecały patternwzór here of the worldświat,
168
670000
4000
A tutaj wzór całego świata,
11:39
whichktóry is more or lessmniej like this. And if we look at it,
169
674000
5000
który wygląda mniej więcej tak.
Tak wyglądał świat.
11:44
how it lookswygląda -- the worldświat, in 1960, it startszaczyna się to moveruszaj się. 1960.
170
679000
6000
W roku 1960 zaczyna się zmieniać.
11:50
This is MaoMao Tse-tungTse-Tunga. He broughtprzyniósł healthzdrowie to ChinaChiny. And then he diedzmarły.
171
685000
3000
To Mao Tse-tung.
Wprowadził zdrowie w Chinach,
a potem umarł.
11:53
And then DengDeng XiaopingXiaoping cameoprawa ołowiana witrażu and broughtprzyniósł moneypieniądze to ChinaChiny, and broughtprzyniósł them into the mainstreamgłówny nurt again.
172
688000
5000
Potem był Den Xiaoping,
sprowadził pieniądze do Chin
i wprowadził kraj ponownie w główny nurt.
11:58
And we have seenwidziany how countrieskraje moveruszaj się in differentróżne directionswskazówki like this,
173
693000
4000
Widzieliśmy, jak kraje
idą w różnych kierunkach,
12:02
so it's sortsortować of difficulttrudny to get
174
697000
4000
więc trudno znaleźć kraj,
12:06
an exampleprzykład countrykraj whichktóry showsprzedstawia the patternwzór of the worldświat.
175
701000
5000
który pokazywałby wzór świata.
12:11
But I would like to bringprzynieść you back to about here at 1960.
176
706000
6000
Wróćmy do roku 1960.
12:17
I would like to compareporównać SouthPołudniowa KoreaKorea, whichktóry is this one, with BrazilBrazylia,
177
712000
10000
Chciałbym porównać Koreę Południową, tu,
z Brazylią, tutaj.
12:27
whichktóry is this one. The labeletykieta wentposzedł away for me here. And I would like to compareporównać UgandaUganda,
178
722000
5000
Uciekła mi etykieta.
Chciałbym pokazać Ugandę, tutaj.
12:32
whichktóry is there. And I can runbiegać it forwardNaprzód, like this.
179
727000
5000
I mogę ruszyć w przyszłość o tak.
12:37
And you can see how SouthPołudniowa KoreaKorea is makingzrobienie a very, very fastszybki advancementpostęp,
180
732000
9000
Widać szybkie postępy Korei Południowej,
12:46
whereasnatomiast BrazilBrazylia is much slowerwolniej.
181
741000
3000
podczas gdy Brazylia jest powolniejsza.
12:49
And if we moveruszaj się back again, here, and we put on trailsSzlaki turystyczne on them, like this,
182
744000
6000
Jeśli znów się cofnąć i dać im markery,
12:55
you can see again that the speedprędkość of developmentrozwój
183
750000
4000
widać, że tempo rozwoju bardzo się różni
12:59
is very, very differentróżne, and the countrieskraje are movingw ruchu more or lessmniej
184
754000
6000
i że kraje zmieniają się mniej więcej
13:05
in the samepodobnie rateoceniać as moneypieniądze and healthzdrowie, but it seemswydaje się you can moveruszaj się
185
760000
4000
w tym samym tempie,
co pieniądze i zdrowie,
13:09
much fasterszybciej if you are healthyzdrowy first than if you are wealthyzamożny first.
186
764000
4000
choć można się ruszać szybciej
jeśli jest się najpierw zdrowym,
a dopiero potem bogatym.
13:14
And to showpokazać that, you can put on the way of UnitedStany Zjednoczone ArabEmiraty EmirateEmirat.
187
769000
4000
Dla ilustracji dodajmy
Zjednoczone Emiraty Arabskie.
13:18
They cameoprawa ołowiana witrażu from here, a mineralminerał countrykraj. They cachedbuforowane all the oilolej;
188
773000
3000
Idą stąd. To kraj minerałów.
Zgromadzili całą naftę,
dostali wszystkie pieniądze,
13:21
they got all the moneypieniądze; but healthzdrowie cannotnie może be boughtkupiony at the supermarketsupermarket.
189
776000
4000
ale zdrowia nie można
kupić w supermarkecie.
13:25
You have to investinwestować in healthzdrowie. You have to get kidsdzieciaki into schoolingszkolenie.
190
780000
4000
W zdrowie trzeba inwestować.
Trzeba wysłać dzieci do szkoły.
13:29
You have to trainpociąg healthzdrowie staffpersonel. You have to educatekształcić the populationpopulacja.
191
784000
3000
Trzeba szkolić personel medyczny.
Ludność trzeba edukować.
13:32
And SheikhSzejk SayedSayed did that in a fairlydość good way.
192
787000
3000
A Sheikh Sayed poradził sobie
z tym całkiem nieźle.
13:35
In spitezłość of fallingspadanie oilolej pricesceny, he broughtprzyniósł this countrykraj up here.
193
790000
4000
Mimo spadku cen ropy,
przemieścił kraj tutaj.
13:39
So we'vemamy got a much more mainstreamgłówny nurt appearancewygląd of the worldświat,
194
794000
4000
To dużo bliższy prawdy wygląd świata,
13:43
where all countrieskraje tendzmierzać to use theirich moneypieniądze
195
798000
2000
gdzie kraje wykorzystują pieniądze
13:45
better than they used in the pastprzeszłość. Now, this is, more or lessmniej,
196
800000
5000
lepiej, niż robiły to w przeszłości.
Tak wyglądają uśrednione dane z krajów.
13:50
if you look at the averageśredni datadane of the countrieskraje -- they are like this.
197
805000
7000
13:57
Now that's dangerousniebezpieczny, to use averageśredni datadane, because there is suchtaki a lot
198
812000
5000
Używanie średnich jest niebezpieczne,
bo wewnątrz krajów też są różnice.
14:02
of differenceróżnica withinw ciągu countrieskraje. So if I go and look here, we can see
199
817000
6000
Tutaj widzę, że dzisiejsza Uganda
14:08
that UgandaUganda todaydzisiaj is where SouthPołudniowa KoreaKorea was 1960. If I splitrozdzielać UgandaUganda,
200
823000
6000
jest tam, gdzie Korea Południowa
była w roku 1960.
Jeśli podzielimy Ugandę,
widać duże różnice.
14:14
there's quitecałkiem a differenceróżnica withinw ciągu UgandaUganda. These are the quintilesQuintiles of UgandaUganda.
201
829000
5000
Oto pięć kwintyli w Ugandzie.
14:19
The richestnajbogatszy 20 percentprocent of UgandansUgandyjczycy are there.
202
834000
3000
Najbogatsze 20% tutaj.
14:22
The poorestnajbiedniejszy are down there. If I splitrozdzielać SouthPołudniowa AfricaAfryka, it's like this.
203
837000
4000
Najbiedniejsi tu, na dole.
Jeśli podzielimy RPA, wygląda to tak.
14:26
And if I go down and look at NigerNiger, where there was suchtaki a terriblestraszny faminegłód,
204
841000
5000
Tu na dole jest Niger,
gdzie była ostatnio
straszna klęska głodowa.
14:31
lastlyw końcu, it's like this. The 20 percentprocent poorestnajbiedniejszy of NigerNiger is out here,
205
846000
5000
20% najbiedniejszych z Nigru jest tutaj,
14:36
and the 20 percentprocent richestnajbogatszy of SouthPołudniowa AfricaAfryka is there,
206
851000
3000
a 20% najbogatszych z RPA - tutaj,
14:39
and yetjeszcze we tendzmierzać to discussomawiać on what solutionsrozwiązania there should be in AfricaAfryka.
207
854000
5000
a my próbujemy omawiać
rozwiązania dla Afryki.
14:44
Everything in this worldświat existsistnieje in AfricaAfryka. And you can't
208
859000
3000
W Afryce można znaleźć wszystko.
14:47
discussomawiać universaluniwersalny accessdostęp to HIVHIV [medicinelekarstwo] for that quintilekwintylu up here
209
862000
4000
Uniwersalny dostęp do [leków] HIV
dla tej grupy tu, u góry,
14:51
with the samepodobnie strategystrategia as down here. The improvementpoprawa of the worldświat
210
866000
4000
wymaga innej strategii niż tu, na dole.
Poprawa sytuacji na świecie
14:55
mustmusi be highlywysoko contextualizedw kontekstach, and it's not relevantistotnych to have it
211
870000
5000
musi być rozpatrywana
w bardzo szerokim kontekście
i nie ma sensu robienie tego
na poziomie regionalnym.
15:00
on regionalregionalny levelpoziom. We mustmusi be much more detailedszczegółowe.
212
875000
3000
Potrzeba dużo więcej szczegółów.
15:03
We find that studentsstudenci get very excitedpodekscytowany when they can use this.
213
878000
4000
Studenci bardzo się cieszą,
gdy mogą z tego korzystać.
15:07
And even more policypolityka makerstwórcy and the corporatezbiorowy sectorssektorów would like to see
214
882000
5000
Ustawodawcy i korporacje chcą zobaczyć,
15:12
how the worldświat is changingwymiana pieniędzy. Now, why doesn't this take placemiejsce?
215
887000
4000
jak zmienia się świat.
Czemu tak się nie dzieje?
15:16
Why are we not usingza pomocą the datadane we have? We have datadane in the UnitedStany Zjednoczone NationsNarodów,
216
891000
4000
Czemu nie wykorzystujemy
danych, które posiadamy?
Mamy dane z ONZ,
15:20
in the nationalkrajowy statisticalstatystyczny agenciesagencje
217
895000
2000
dane z krajowych agencji statystycznych,
15:22
and in universitiesuniwersytety and other non-governmentalpozarządowe organizationsorganizacje.
218
897000
4000
z uniwersytetów
i organizacji pozarządowych.
15:26
Because the datadane is hiddenukryty down in the databasesbaz danych.
219
901000
2000
Ponieważ dane ukryte są w bazach danych.
15:28
And the publicpubliczny is there, and the InternetInternet is there, but we have still not used it effectivelyfaktycznie.
220
903000
5000
I odbiorcy są tam, i Internet jest tam,
ale wciąż nie robimy tego efektywnie.
15:33
All that informationInformacja we saw changingwymiana pieniędzy in the worldświat
221
908000
3000
Wszystkie informacje
o zmianach na świecie,
15:36
does not includezawierać publicly-fundedfinansowanych statisticsStatystyka. There are some websieć pagesstrony
222
911000
4000
nie obejmują
publicznie opłacanej statystki.
Jest kilka stron internetowych, jak ta,
15:40
like this, you know, but they take some nourishmentpokarm down from the databasesbaz danych,
223
915000
6000
czerpią trochę informacji z baz danych,
15:46
but people put pricesceny on them, stupidgłupi passwordshasła and boringnudny statisticsStatystyka.
224
921000
5000
ale ludzie narzucają opłaty,
głupie hasła i nudną statystykę.
15:51
(LaughterŚmiech) (ApplauseAplauz)
225
926000
3000
(Śmiech) (Oklaski)
To się nie sprawdzi.
15:54
And this won'tprzyzwyczajenie work. So what is neededpotrzebne? We have the databasesbaz danych.
226
929000
4000
Czego potrzeba? Mamy bazy danych.
15:58
It's not the newNowy databaseBaza danych you need. We have wonderfulwspaniale designprojekt toolsprzybory,
227
933000
4000
Nie potrzeba nam nowych.
Mamy wspaniałe narzędzia do projektowania,
wciąż je tu dodajemy.
16:02
and more and more are addedw dodatku up here. So we startedRozpoczęty
228
937000
3000
Założyliśmy firmę non-profit
16:05
a nonprofitniedochodowy ventureprzedsięwzięcie whichktóry we callednazywa -- linkinglinkowanie datadane to designprojekt --
229
940000
5000
łączącą dane z projektem.
16:10
we call it GapminderGapminder, from the LondonLondyn undergroundpod ziemią, where they warnostrzec you,
230
945000
3000
Nazywa się Gapminder,
od londyńskiego metra,
16:13
"mindumysł the gapszczelina." So we thought GapminderGapminder was appropriatewłaściwy.
231
948000
3000
gdzie ostrzegają: "uwaga na lukę".
Uznaliśmy nazwę Gapminder za stosowną.
16:16
And we startedRozpoczęty to writepisać softwareoprogramowanie whichktóry could linkpołączyć the datadane like this.
232
951000
4000
Zaczęliśmy pisać oprogramowanie,
które tak mogłoby łączyć dane.
16:20
And it wasn'tnie było that difficulttrudny. It tookwziął some personosoba yearslat, and we have producedwytworzony animationsanimacje.
233
955000
6000
I to nie było tak trudne.
Zajęło to kilka osobo-lat,
ale wyprodukowaliśmy animacje.
16:26
You can take a datadane setzestaw and put it there.
234
961000
2000
Można tu wstawić zestaw danych.
16:28
We are liberatingwyzwalający U.N. datadane, some fewkilka U.N. organizationorganizacja.
235
963000
5000
Uwalniamy dane z kilku organizacji ONZ.
16:33
Some countrieskraje acceptzaakceptować that theirich databasesbaz danych can go out on the worldświat,
236
968000
4000
Niektóre kraje zgadzają się
udostępniać dane,
16:37
but what we really need is, of coursekurs, a searchszukanie functionfunkcjonować.
237
972000
3000
ale tak naprawdę potrzeba nam
funkcji przeszukiwania,
16:40
A searchszukanie functionfunkcjonować where we can copyKopiuj the datadane up to a searchablemożna wyszukiwać formatformat
238
975000
5000
która umożliwi kopiowanie danych
do odpowiedniego formatu
16:45
and get it out in the worldświat. And what do we hearsłyszeć when we go around?
239
980000
3000
i wypuszczenia ich w świat.
A co słyszymy?
16:48
I've doneGotowe anthropologyantropologia on the mainGłówny statisticalstatystyczny unitsjednostki. EveryoneKażdy saysmówi,
240
983000
4000
Przeprowadziłem badania antropologiczne
dotyczące głównych urzędów statystycznych.
Wszyscy mówią: "Niemożliwe.
Nie da się zrobić.
16:53
"It's impossibleniemożliwy. This can't be doneGotowe. Our informationInformacja is so peculiarPeculiar
241
988000
4000
Nasze informacje są tak osobliwe
16:57
in detailSzczegół, so that cannotnie może be searchedprzeszukany as othersinni can be searchedprzeszukany.
242
992000
3000
że nie można ich przeszukiwać
tak samo jak innych.
17:00
We cannotnie może give the datadane freewolny to the studentsstudenci, freewolny to the entrepreneursprzedsiębiorców of the worldświat."
243
995000
5000
Nie możemy udostępnić danych
za darmo studentom i przedsiębiorcom".
17:05
But this is what we would like to see, isn't it?
244
1000000
3000
Ale to właśnie chcielibyśmy widzieć.
17:08
The publicly-fundedfinansowanych datadane is down here.
245
1003000
3000
Publicznie opłacane dane są tu na dole.
17:11
And we would like flowerskwiaty to growrosnąć out on the NetNetto.
246
1006000
3000
Chcielibyśmy wyhodować kwiaty w sieci.
17:14
And one of the crucialistotny pointszwrotnica is to make them searchablemożna wyszukiwać, and then people can use
247
1009000
5000
Przede wszystkim muszą
nadawać się do przeszukiwań
wówczas można użyć narzędzi do animacji.
17:19
the differentróżne designprojekt toolnarzędzie to animateProgram Animate it there.
248
1014000
2000
17:21
And I have a prettyładny good newsAktualności for you. I have a good newsAktualności that the presentteraźniejszość,
249
1016000
5000
Tutaj niezła wiadomość.
17:26
newNowy HeadGłowica of U.N. StatisticsStatystyki, he doesn't say it's impossibleniemożliwy.
250
1021000
4000
Otóż obecny nowy dyrektor
Działu Statystki ONZ
nie mówi, że to niemożliwe.
17:30
He only saysmówi, "We can't do it."
251
1025000
2000
Mówi tylko: "Nie możemy tego zrobić".
17:32
(LaughterŚmiech)
252
1027000
4000
(Śmiech)
17:36
And that's a quitecałkiem cleversprytny guy, huh?
253
1031000
2000
To dopiero mądrala.
17:38
(LaughterŚmiech)
254
1033000
2000
(Śmiech)
17:40
So we can see a lot happeningwydarzenie in datadane in the comingprzyjście yearslat.
255
1035000
4000
Wiele zmieni się w danych
w najbliższym czasie.
17:44
We will be ablezdolny to look at incomedochód distributionsdystrybucje in completelycałkowicie newNowy wayssposoby.
256
1039000
4000
Będzie można zobaczyć
dystrybucję dochodów
w zupełnie nowymi świetle.
17:48
This is the incomedochód distributiondystrybucja of ChinaChiny, 1970.
257
1043000
5000
To dystrybucja dochodów
w Chinach w 1970 roku
17:54
the incomedochód distributiondystrybucja of the UnitedStany Zjednoczone StatesPaństwa, 1970.
258
1049000
5000
i dystrybucja dochodów w USA w 1970 roku.
17:59
AlmostPrawie no overlapzakładka. AlmostPrawie no overlapzakładka. And what has happenedstało się?
259
1054000
4000
Prawie się nie pokrywają.
I co się stało?
18:03
What has happenedstało się is this: that ChinaChiny is growingrozwój, it's not so equalrówny any longerdłużej,
260
1058000
5000
Ano Chiny się rozwijają,
pojawiły się różnice.
18:08
and it's appearingpojawiające się here, overlookingz widokiem na the UnitedStany Zjednoczone StatesPaństwa.
261
1063000
4000
i pojawia się tutaj, górując nad USA.
18:12
AlmostPrawie like a ghostDuch, isn't it, huh?
262
1067000
2000
Prawie jak duch, co?
18:14
(LaughterŚmiech)
263
1069000
2000
(Śmiech)
Przerażające.
18:16
It's prettyładny scarystraszny. But I think it's very importantważny to have all this informationInformacja.
264
1071000
10000
(Śmiech)
Uważam jednak, że posiadanie
tych informacji jest bardzo istotne.
18:26
We need really to see it. And insteadzamiast of looking at this,
265
1081000
6000
Naprawdę trzeba to zobaczyć.
I zamiast patrzeć na to,
18:32
I would like to endkoniec up by showingseans the InternetInternet usersużytkowników perza 1,000.
266
1087000
5000
chciałbym na koniec pokazać
użytkowników Internetu na tysiąc.
18:37
In this softwareoprogramowanie, we accessdostęp about 500 variableszmienne from all the countrieskraje quitecałkiem easilyz łatwością.
267
1092000
5000
To oprogramowanie udostępnia
około 500 zmiennych
ze wszystkich krajów.
18:42
It takes some time to changezmiana for this,
268
1097000
4000
Wprowadzenie zmian trochę trwa,
18:46
but on the axisesosie, you can quitecałkiem easilyz łatwością get any variableZmienna you would like to have.
269
1101000
5000
ale na osiach można dać dowolne zmienne.
18:51
And the thing would be to get up the databasesbaz danych freewolny,
270
1106000
5000
Bazy danych powinny być bezpłatne,
18:56
to get them searchablemożna wyszukiwać, and with a seconddruga clickKliknij, to get them
271
1111000
3000
w odpowiednim formacie
i łatwe do zmiany w formaty graficzne,
18:59
into the graphicgrafiki formatsformaty, where you can instantlynatychmiast understandzrozumieć them.
272
1114000
5000
co ułatwia błyskawiczne zrozumienie.
19:04
Now, statisticiansstatystycy doesn't like it, because they say that this
273
1119000
3000
Statystycy tego nie lubią.
Mówią, że to nie pokaże rzeczywistości;
19:07
will not showpokazać the realityrzeczywistość; we have to have statisticalstatystyczny, analyticalanalityczny methodsmetody.
274
1122000
9000
trzeba mieć metody statystyczne, analityczne.
19:16
But this is hypothesis-generatinggenerowania hipotez.
275
1131000
3000
Lecz to jest tylko tworzenie hipotezy.
19:19
I endkoniec now with the worldświat. There, the InternetInternet is comingprzyjście.
276
1134000
4000
Teraz kończę ze światem.
Oto nadchodzi Internet.
19:23
The numbernumer of InternetInternet usersużytkowników are going up like this. This is the GDPPKB perza capitacapita.
277
1138000
4000
Liczba użytkowników rośnie tak.
To jest produkt krajowy brutto na głowę.
19:27
And it's a newNowy technologytechnologia comingprzyjście in, but then amazinglyzadziwiająco, how well
278
1142000
5000
Wchodzi nowa technologia,
która zdumiewająco pasuje
19:32
it fitspasuje to the economygospodarka of the countrieskraje. That's why the 100 dollardolar
279
1147000
5000
do gospodarki krajów.
To dlatego komputer za 100 dolarów
będzie tak ważny.
19:37
computerkomputer will be so importantważny. But it's a nicemiły tendencytendencja.
280
1152000
3000
Ale jest to dobra tendencja.
19:40
It's as if the worldświat is flatteningspłaszczenie off, isn't it? These countrieskraje
281
1155000
3000
To tak, jakby świat stawał się płaski.
19:43
are liftingpodnoszenie more than the economygospodarka and will be very interestingciekawy
282
1158000
3000
Te kraje dźwigają się bardziej niż gospodarka
19:46
to followśledzić this over the yearrok, as I would like you to be ablezdolny to do
283
1161000
4000
i będzie ciekawie śledzić to przez rok,
co chciałbym wam umożliwić
przy użyciu publicznych danych.
19:50
with all the publiclypublicznie fundedfinansowane datadane. Thank you very much.
284
1165000
2000
Dziękuję bardzo.
19:53
(ApplauseAplauz)
285
1168000
3000
(Brawa)
Translated by TED Open Translation
Reviewed by Rysia Wand

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Hans Rosling - Global health expert; data visionary
In Hans Rosling’s hands, data sings. Global trends in health and economics come to vivid life. And the big picture of global development—with some surprisingly good news—snaps into sharp focus.

Why you should listen

Even the most worldly and well-traveled among us have had their perspectives shifted by Hans Rosling. A professor of global health at Sweden's Karolinska Institute, his work focused on dispelling common myths about the so-called developing world, which (as he pointed out) is no longer worlds away from the West. In fact, most of the Third World is on the same trajectory toward health and prosperity, and many countries are moving twice as fast as the west did.

What set Rosling apart wasn't just his apt observations of broad social and economic trends, but the stunning way he presented them. Guaranteed: You've never seen data presented like this. A presentation that tracks global health and poverty trends should be, in a word: boring. But in Rosling's hands, data sings. Trends come to life. And the big picture — usually hazy at best — snaps into sharp focus.

Rosling's presentations were grounded in solid statistics (often drawn from United Nations and World Bank data), illustrated by the visualization software he developed. The animations transform development statistics into moving bubbles and flowing curves that make global trends clear, intuitive and even playful. During his legendary presentations, Rosling took this one step farther, narrating the animations with a sportscaster's flair.

Rosling developed the breakthrough software behind his visualizations through his nonprofit Gapminder, founded with his son and daughter-in-law. The free software — which can be loaded with any data — was purchased by Google in March 2007. (Rosling met the Google founders at TED.)

Rosling began his wide-ranging career as a physician, spending many years in rural Africa tracking a rare paralytic disease (which he named konzo) and discovering its cause: hunger and badly processed cassava. He co-founded Médecins sans Frontièrs (Doctors without Borders) Sweden, wrote a textbook on global health, and as a professor at the Karolinska Institut in Stockholm initiated key international research collaborations. He's also personally argued with many heads of state, including Fidel Castro.

Hans Rosling passed away in February 2017. He is greatly missed.


More profile about the speaker
Hans Rosling | Speaker | TED.com