ABOUT THE SPEAKER
Hans Rosling - Global health expert; data visionary
In Hans Rosling’s hands, data sings. Global trends in health and economics come to vivid life. And the big picture of global development—with some surprisingly good news—snaps into sharp focus.

Why you should listen

Even the most worldly and well-traveled among us have had their perspectives shifted by Hans Rosling. A professor of global health at Sweden's Karolinska Institute, his work focused on dispelling common myths about the so-called developing world, which (as he pointed out) is no longer worlds away from the West. In fact, most of the Third World is on the same trajectory toward health and prosperity, and many countries are moving twice as fast as the west did.

What set Rosling apart wasn't just his apt observations of broad social and economic trends, but the stunning way he presented them. Guaranteed: You've never seen data presented like this. A presentation that tracks global health and poverty trends should be, in a word: boring. But in Rosling's hands, data sings. Trends come to life. And the big picture — usually hazy at best — snaps into sharp focus.

Rosling's presentations were grounded in solid statistics (often drawn from United Nations and World Bank data), illustrated by the visualization software he developed. The animations transform development statistics into moving bubbles and flowing curves that make global trends clear, intuitive and even playful. During his legendary presentations, Rosling took this one step farther, narrating the animations with a sportscaster's flair.

Rosling developed the breakthrough software behind his visualizations through his nonprofit Gapminder, founded with his son and daughter-in-law. The free software — which can be loaded with any data — was purchased by Google in March 2007. (Rosling met the Google founders at TED.)

Rosling began his wide-ranging career as a physician, spending many years in rural Africa tracking a rare paralytic disease (which he named konzo) and discovering its cause: hunger and badly processed cassava. He co-founded Médecins sans Frontièrs (Doctors without Borders) Sweden, wrote a textbook on global health, and as a professor at the Karolinska Institut in Stockholm initiated key international research collaborations. He's also personally argued with many heads of state, including Fidel Castro.

Hans Rosling passed away in February 2017. He is greatly missed.


More profile about the speaker
Hans Rosling | Speaker | TED.com
TED2006

Hans Rosling: The best stats you've ever seen

Hanss Roslings: Labākā statistika, kādu būsiet redzējuši

Filmed:
14,386,844 views

Jūs vēl nebūsiet redzējuši šādu datu prezentāciju. Ar sporta komentētāja cienīgu dramatismu un degsmi, statistikas guru Hanss Roslings apgāž mītus par tā saukto „attīstības pasauli”.
- Global health expert; data visionary
In Hans Rosling’s hands, data sings. Global trends in health and economics come to vivid life. And the big picture of global development—with some surprisingly good news—snaps into sharp focus. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:25
About 10 yearsgadiem agopirms, I tookpaņēma on the taskuzdevums to teachmācīt globalglobāls developmentattīstība
0
0
4000
Pirms aptuveni 10 gadiem es uzņēmos
jaunajiem Zviedrijas bakalaura studentiem
00:29
to SwedishZviedru undergraduatebakalaura studentsstudenti. That was after havingņemot spentiztērēti
1
4000
4000
mācīt globālo attīstību.
Tas bija pēc aptuveni 20 gadu ilga darba
00:33
about 20 yearsgadiem togetherkopā with AfricanĀfrikas institutionsiestādes studyingmācās hungerizsalkums in AfricaĀfrika,
2
8000
4000
kopā ar Āfrikas iestādēm,
pētot badu Āfrikā,
00:37
so I was sortkārtot of expectedparedzams to know a little about the worldpasaule.
3
12000
4000
tāpēc no manis sagaidīja,
ka es par pasauli drusku zināšu.
00:41
And I startedsāka in our medicalmedicīniska universityuniversitāte, KarolinskaKarolinska InstituteInstitūts,
4
16000
5000
Es mūsu medicīnas universitātē,
Karolinskas institūtā,
00:46
an undergraduatebakalaura courseprotams calledsauc GlobalGlobālās HealthVeselības. But when you get
5
21000
4000
sāku jaunu bakalaura kursu
— Globālo veselību.
Rodoties šāda iespējai,
jūs kļūstat drusku nervozs.
00:50
that opportunityiespēja, you get a little nervousnervozs. I thought, these studentsstudenti
6
25000
3000
Es domāju, ka nākošie studenti
00:53
comingnāk to us actuallyfaktiski have the highestvisaugstākais gradepakāpe you can get
7
28000
3000
ir saņēmuši augstākās atzīmes
Zviedrijas izglītības sistēmā,
00:56
in SwedishZviedru collegekoledža systemssistēmas -- so, I thought, maybe they know everything
8
31000
3000
tāpēc iedomājos, ka varbūt viņi jau zina visu,
ko grasījos viņiem mācīt.
00:59
I'm going to teachmācīt them about. So I did a pre-testpirmstesta when they camenāca.
9
34000
4000
Tādēļ, viņiem ierodoties,
es sarīkoju pārbaudījumu.
01:03
And one of the questionsjautājumi from whichkas I learnediemācījies a lot was this one:
10
38000
3000
Viens no jautājumiem,
no kā es daudz uzzināju, bija šis:
01:06
"WhichKurā countryvalsts has the highestvisaugstākais childbērns mortalitymirstība of these fivepieci pairspāri?"
11
41000
4000
„Kurā valstī no šiem pieciem pāriem
ir augstākā bērnu mirstība?”
01:10
And I put them togetherkopā, so that in eachkatrs pairpāris of countryvalsts,
12
45000
4000
Es tās saliku kopā tā,
ka katrā valstu pārī
01:14
one has twicedivreiz the childbērns mortalitymirstība of the other. And this meansnozīmē that
13
49000
5000
vienā no tām ir divreiz augstāka
bērnu mirstība nekā otrā.
Tas nozīmē,
ka tā ir daudz lielāka atšķirība,
01:19
it's much biggerlielāks a differencestarpība than the uncertaintynenoteiktība of the datadatus.
14
54000
5000
nekā iespējamā datu nenoteiktība.
01:24
I won'tnebūs put you at a testpārbaude here, but it's TurkeyTurcija,
15
59000
2000
Es jūs nepārbaudīšu, bet tā ir Turcija
01:26
whichkas is highestvisaugstākais there, PolandPolija, RussiaKrievija, PakistanPakistāna and SouthSouth AfricaĀfrika.
16
61000
5000
ar augstāku mirstību, Polija,
Krievija, Pakistāna un Dienvidāfrika.
01:31
And these were the resultsrezultātus of the SwedishZviedru studentsstudenti. I did it so I got
17
66000
3000
Šādi bija Zviedrijas studentu rezultāti.
Es to izdarīju, lai iegūtu ticamības intervālu,
kas ir diezgan neliels, un es, protams, sapriecājos:
01:34
the confidenceuzticība intervalintervāls, whichkas is prettyskaista narrowŠaurs, and I got happylaimīgs,
18
69000
3000
01:37
of courseprotams: a 1.8 right answeratbilde out of fivepieci possibleiespējams. That meansnozīmē that
19
72000
4000
1,8 pareizas atbildes
no piecām iespējamām.
Tas nozīmēja, ka šeit bija vieta
starptautiskās veselības profesoram
01:41
there was a placevietu for a professorprofesors of internationalstarptautisks healthveselība --
20
76000
3000
01:44
(LaughterSmiekli) and for my courseprotams.
21
79000
2000
un manam kursam.
(Smiekli)
01:46
But one latevēlu night, when I was compilingsastādīšanu the reportziņojums
22
81000
4000
Taču tad kādā vēlā vakarā,
veidojot ziņojumu,
01:50
I really realizedsapratu my discoveryatklāšana. I have shownparādīts
23
85000
4000
es patiešām aptvēru savu atklājumu.
Esmu pierādījis,
ka Zviedrijas labākie studenti
01:54
that SwedishZviedru toptops studentsstudenti know statisticallystatistiski significantlyievērojami lessmazāk
24
89000
5000
statistiski par pasauli zina
ievērojami mazāk nekā šimpanzes.
01:59
about the worldpasaule than the chimpanzeesšimpanzes.
25
94000
2000
02:01
(LaughterSmiekli)
26
96000
2000
(Smiekli)
02:03
Because the chimpanzeešimpanze would scorevērtējums halfpuse right if I gavedeva them
27
98000
4000
Jo šimpanzes uz pusi atbildētu pareizi,
ja es tām iedotu divus banānus
ar Šrilankas un Turcijas uzrakstiem.
02:07
two bananasbanāni with SriŠrilanka LankaLanka and TurkeyTurcija. They would be right halfpuse of the casesgadījumi.
28
102000
3000
Tām būtu taisnība pusē gadījumu,
bet studenti tik tālu nav tikuši.
02:10
But the studentsstudenti are not there. The problemproblēma for me was not ignorancevienaldzība;
29
105000
4000
Mani tik ļoti nesatrauca nezināšana,
cik maldīgas iedomas.
02:14
it was preconceivedaizspriedumiem ideasidejas.
30
109000
3000
Es veicu arī neētisku pētījumu
02:17
I did alsoarī an unethicalneētisku studypētījums of the professorsprofesori of the KarolinskaKarolinska InstituteInstitūts
31
112000
4000
ar Karolisnkas institūta profesoriem,
02:21
(LaughterSmiekli)
32
116000
1000
kas pasniedz Nobela prēmijas medicīnā,
02:22
-- that handsrokas out the NobelNobela prēmijas PrizeBalvu in MedicineMedicīna,
33
117000
2000
02:24
and they are on parnominālvērtības with the chimpanzeešimpanze there.
34
119000
2000
un viņi bija vienā līmenī ar šimpanzēm.
02:26
(LaughterSmiekli)
35
121000
3000
(Smiekli)
02:29
This is where I realizedsapratu that there was really a need to communicatesazināties,
36
124000
4000
Te arī es sapratu,
ka mums savstarpēji jāsazinās,
02:33
because the datadatus of what's happeningnotiek in the worldpasaule
37
128000
3000
jo dati par to, kas notiek pasaulē,
02:36
and the childbērns healthveselība of everykatrs countryvalsts is very well awareapzinās.
38
131000
3000
un bērnu veselību katrā valstī
ir apkopoti un pieejami.
02:39
We did this softwareprogrammatūra whichkas displaysdispleji it like this: everykatrs bubbleburbulis here is a countryvalsts.
39
134000
5000
Mēs izveidojām programmu,
kas šādi attēlo datus:
katrs burbulis ir valsts.
02:44
This countryvalsts over here is ChinaĶīna. This is IndiaIndija.
40
139000
6000
Šī te valsts ir Ķīna.
Šī ir Indija.
02:50
The sizeIzmērs of the bubbleburbulis is the populationpopulācija, and on this axisass here I put fertilityauglība ratelikme.
41
145000
6000
Burbuļa izmērs ir iedzīvotāju daudzums,
un uz šīs ass
es liku dzimstības koeficientu.
02:56
Because my studentsstudenti, what they said
42
151000
3000
Jo mani studenti teica,
02:59
when they lookedizskatījās uponpēc the worldpasaule, and I askedprasīja them,
43
154000
2000
viņiem raugoties uz pasauli
pēc manis uzdotā jautājuma:
03:01
"What do you really think about the worldpasaule?"
44
156000
2000
„Ko jūs patiesībā domājat par pasauli?”
03:03
Well, I first discoveredatklāts that the textbookmācību grāmata was TintinTintin, mainlygalvenokārt.
45
158000
4000
Pirmkārt, es uzzināju,
ka galvenā mācību grāmata bija „Tintiņš”.
03:07
(LaughterSmiekli)
46
162000
1000
(Smiekli)
03:08
And they said, "The worldpasaule is still 'we'"mēs" and 'them"viņiem.'
47
163000
3000
Viņi teica:
„Pasaulē joprojām esam „mēs” un „viņi”.
03:11
And we is WesternWestern worldpasaule and them is ThirdTrešais WorldPasaulē."
48
166000
3000
„Mēs” esam Rietumu pasaule
un „viņi” ir Trešā pasaule.”
03:14
"And what do you mean with WesternWestern worldpasaule?" I said.
49
169000
3000
„Ko jūs domājat ar Rietumu pasauli?”
es jautāju.
03:17
"Well, that's long life and smallmazs familyģimene, and ThirdTrešais WorldPasaulē is shortīss life and largeliels familyģimene."
50
172000
5000
„Nu, tā ir ilga dzīve un maza ģimene,
Trešajā pasaulē
ir īsa dzīve un liela ģimene.”
03:22
So this is what I could displaydisplejs here. I put fertilityauglība ratelikme here: numbernumurs of childrenbērni perpar womansieviete:
51
177000
6000
To es te varēju attēlot.
Te es liku dzimstības koeficientu,
bērnu skaitu uz vienu sievieti:
03:28
one, two, threetrīs, fourčetri, up to about eightastoņi childrenbērni perpar womansieviete.
52
183000
4000
viens, divi, trīs, četri,
līdz astoņiem bērniem vienai sievietei.
03:32
We have very good datadatus sincekopš 1962 -- 1960 about -- on the sizeIzmērs of familiesģimenes in all countriesvalstīm.
53
187000
6000
Mums kopš 1962. gada, aptuveni 1960. gada,
ir ļoti labi dati
par ģimeņu izmēriem visās valstīs.
03:38
The errorkļūda marginstarpība is narrowŠaurs. Here I put life expectancyparedzamais mūža ilgums at birthdzimšana,
54
193000
3000
Statistiskā kļūda ir ļoti neliela.
Te es liku sagaidāmo dzīvildzi
dzimšanas brīdī,
03:41
from 30 yearsgadiem in some countriesvalstīm up to about 70 yearsgadiem.
55
196000
4000
no 30 gadiem dažās valstīs
līdz pat 70 gadiem citās.
03:45
And 1962, there was really a groupgrupa of countriesvalstīm here
56
200000
3000
1962. gadā tiešām pastāvēja valstu grupa,
03:48
that was industrializedindustrializēti countriesvalstīm, and they had smallmazs familiesģimenes and long livesdzīvo.
57
203000
5000
kas bija industrializētās valstis,
tajās bija mazas ģimenes un ilga dzīve.
03:53
And these were the developingattīstot countriesvalstīm:
58
208000
2000
Šīs bija attīstības valstis:
03:55
they had largeliels familiesģimenes and they had relativelyrelatīvi shortīss livesdzīvo.
59
210000
3000
tajās bija lielas ģimenes
un samērā īsa dzīve.
03:58
Now what has happenednotika sincekopš 1962? We want to see the changemainīt.
60
213000
4000
Kas ir noticis kopš 1962. gada?
Mēs vēlamies redzēt izmaiņas.
04:02
Are the studentsstudenti right? Is it still two typestipi of countriesvalstīm?
61
217000
3000
Vai studentiem ir taisnība?
Vai joprojām ir divu veidu valstis?
Vai arī šajās attīstības valstīs
nu ir mazākas ģimenes un tās atrodas te?
04:06
Or have these developingattīstot countriesvalstīm got smallermazāks familiesģimenes and they livedzīvot here?
62
221000
3000
04:09
Or have they got longerilgāk livesdzīvo and livedzīvot up there?
63
224000
2000
Vai arī tur ir ilgāka dzīve,
un tās atrodas augšā?
04:11
Let's see. We stoppedapstājās the worldpasaule then. This is all U.N. statisticsstatistika
64
226000
3000
Paskatīsimies! Tad mēs apturējām pasauli.
Tā visa ir ANO statistika,
kas padarīta pieejama.
04:14
that have been availablepieejams. Here we go. Can you see there?
65
229000
3000
Aiziet! Vai redzat?
04:17
It's ChinaĶīna there, movingpārvietojas againstpret better healthveselība there, improvinguzlabojas there.
66
232000
3000
Tā ir Ķīna, kas virzās
uz labāku veselības stāvokli.
04:20
All the greenzaļš LatinLatin AmericanASV countriesvalstīm are movingpārvietojas towardsvirzienā smallermazāks familiesģimenes.
67
235000
3000
Visas zaļās Latīņamerikas valstis
virzās uz mazākām ģimenēm.
04:23
Your yellowdzeltens onestiem here are the ArabicArābu countriesvalstīm,
68
238000
3000
Šīs, dzeltenās, ir arābu valstis,
04:26
and they get largerlielāks familiesģimenes, but they -- no, longerilgāk life, but not largerlielāks familiesģimenes.
69
241000
4000
tām palielinās ģimenes, nē,
dzīvildze, bet ne lielākas ģimenes.
04:30
The AfricansAfrikāņi are the greenzaļš down here. They still remainpaliek here.
70
245000
3000
Afrikāņi ir šie te zaļie.
Viņi joprojām ir te.
04:33
This is IndiaIndija. Indonesia'sIndonēzija movingpārvietojas on prettyskaista fastātri.
71
248000
3000
Tā ir Indija.
Indonēzija pārvietojas diezgan ātri.
04:36
(LaughterSmiekli)
72
251000
1000
(Smiekli)
04:37
And in the '80s here, you have BangladeshBangladeša still amongstarp tiem the AfricanĀfrikas countriesvalstīm there.
73
252000
3000
Astoņdesmitajos Bangladeša
joprojām ir te, kopā ar Āfrikas valstīm.
04:40
But now, BangladeshBangladeša -- it's a miraclebrīnums that happensnotiek in the '80s:
74
255000
3000
Bet nu Bangladeša,
astoņdesmitajos gados notika brīnums:
04:43
the imamsimami startsākt to promoteveicināt familyģimene planningplānošana.
75
258000
3000
imāmi sāk sludināt ģimenes plānošanu.
04:46
They movekustēties up into that cornerstūra. And in '90s, we have the terriblebriesmīgi HIVHIV epidemicepidēmija
76
261000
5000
Bangladeša virzās uz to stūri.
Deviņdesmitajos mums
ir briesmīgā HIV epidēmija,
04:51
that takes down the life expectancyparedzamais mūža ilgums of the AfricanĀfrikas countriesvalstīm
77
266000
3000
kas krasi samazina dzīvildzi Āfrikas valstīs,
04:54
and all the restatpūsties of them movekustēties up into the cornerstūra,
78
269000
4000
un visas pārējās aizvirzās stūrī,
04:58
where we have long livesdzīvo and smallmazs familyģimene, and we have a completelypilnīgi newjauns worldpasaule.
79
273000
4000
kur mums ir ilga dzīve un mazas ģimenes,
un mums ir pavisam jauna pasaule.
05:02
(ApplauseAplausi)
80
277000
13000
(Aplausi)
(Aplausi beidzas)
05:15
Let me make a comparisonsalīdzinājums directlytieši betweenstarp the UnitedApvienotā StatesValstis of AmericaAmerika and VietnamVjetnama.
81
290000
5000
Pa tiešo salīdzināsim
Amerikas Savienotās Valstis un Vjetnamu.
05:20
1964: AmericaAmerika had smallmazs familiesģimenes and long life;
82
295000
5000
1964. gads.
Amerikā bija mazas ģimenes un ilga dzīve;
05:25
VietnamVjetnama had largeliels familiesģimenes and shortīss livesdzīvo. And this is what happensnotiek:
83
300000
4000
Vjetnamā bija lielas ģimenes un īsa dzīve.
Un, lūk, kas notiek:
05:29
the datadatus duringlaikā the warkarš indicatenorādiet that even with all the deathnāve,
84
304000
6000
dati no kara laika rāda,
ka par spīti karā kritušajiem,
05:35
there was an improvementuzlabojumi of life expectancyparedzamais mūža ilgums. By the endbeigas of the yeargads,
85
310000
3000
dzīvildze uzlabojās.
Līdz gada beigām Vjetnamā
aizsākās ģimenes plānošana;
05:38
the familyģimene planningplānošana startedsāka in VietnamVjetnama and they wentdevās for smallermazāks familiesģimenes.
86
313000
3000
tā tiecās uz mazākām ģimenēm.
05:41
And the UnitedApvienotā StatesValstis up there is gettingkļūst for longerilgāk life,
87
316000
3000
ASV tur, augšā.
tiecās uz lielāku dzīvildzi,
05:44
keepinguzturēšana familyģimene sizeIzmērs. And in the '80s now,
88
319000
3000
saglabājot ģimenes izmēru.
Astoņdesmitajos gados viņi
atmet komunistisko plānošanu
05:47
they give up communistkomunistu planningplānošana and they go for markettirgus economyekonomika,
89
322000
3000
un izvēlas tirgus ekonomiku,
05:50
and it movespārceļas fasterātrāk even than socialsociālais life. And todayšodien, we have
90
325000
4000
un tā attīstās straujāk nekā sociālā dzīve.
Šobrīd mums Vjetnamā
05:54
in VietnamVjetnama the samepats life expectancyparedzamais mūža ilgums and the samepats familyģimene sizeIzmērs
91
329000
5000
ir tāda pati dzīvildze un ģimenes izmērs
05:59
here in VietnamVjetnama, 2003, as in UnitedApvienotā StatesValstis, 1974, by the endbeigas of the warkarš.
92
334000
7000
šeit, Vjetnamā, 2003. gadā
kā Savienotajās Valstīs 1974. gadā,
kara beigās.
06:06
I think we all -- if we don't look in the datadatus --
93
341000
4000
Es domāju, ja neaplūkojam datus, mēs visi
06:10
we underestimatenovērtēt par zemu the tremendousmilzīgs changemainīt in AsiaĀzija, whichkas was
94
345000
4000
nenovērtējam milzīgās izmaiņas Āzijā,
06:14
in socialsociālais changemainīt before we saw the economicalekonomisks changemainīt.
95
349000
4000
kas vispirms notika sociālajā jomā,
pirms mēs to redzējām arī ekonomiskajā.
06:18
Let's movekustēties over to anothercits way here in whichkas we could displaydisplejs
96
353000
5000
Pāriesim pie vēl viena veida,
kā varam attēlot
06:23
the distributionizplatīšana in the worldpasaule of the incomeienākumi. This is the worldpasaule distributionizplatīšana of incomeienākumi of people.
97
358000
7000
ienākumu sadalījumu pasaulē.
Tas ir pasaules cilvēku ienākumu sadalījums.
06:30
One dollardolārs, 10 dollarsdolāri or 100 dollarsdolāri perpar day.
98
365000
5000
Viens dolārs, 10 dolāri
vai 100 dolāri dienā.
06:35
There's no gapplaisa betweenstarp richbagāts and poornabadzīgs any longerilgāk. This is a mythmīts.
99
370000
4000
Vairs nepastāv plaisa starp
bagātajiem un nabagajiem. Tas ir mīts.
06:39
There's a little humpkupris here. But there are people all the way.
100
374000
4000
Te ir kuprītis.
Bet visur ir cilvēki.
06:44
And if we look where the incomeienākumi endsbeidzas up -- the incomeienākumi --
101
379000
4000
Ja paskatāmies, kur nokļūst ienākumi,
06:48
this is 100 percentprocenti the world'spasaules annualikgadējais incomeienākumi. And the richestbagātākais 20 percentprocenti,
102
383000
6000
tie ir 100% ikgadējo pasaules ienākumu.
20% bagātākajiem cilvēkiem,
06:54
they take out of that about 74 percentprocenti. And the poorestnabadzīgākais 20 percentprocenti,
103
389000
7000
viņiem no tā tiek aptuveni 74%.
Nabadzīgākajiem 20% tiek
aptuveni 2% ienākumu.
07:01
they take about two percentprocenti. And this showsšovs that the conceptjēdziens
104
396000
5000
Tas parāda, ka jēdziens par attīstības valstīm
07:06
of developingattīstot countriesvalstīm is extremelyārkārtīgi doubtfulapšaubāmi. We think about aidatbalsts, like
105
401000
4000
ir ārkārtīgi apšaubāms.
Mēs domājam par palīdzības sniegšanu,
07:10
these people here givingdodot aidatbalsts to these people here. But in the middlevidū,
106
405000
5000
šiem te cilvēki sniedzot palīdzību šiem cilvēkiem.
Taču pa vidu ir
lielākā daļa pasaules iedzīvotāju,
07:15
we have mostlielākā daļa the worldpasaule populationpopulācija, and they have now 24 percentprocenti of the incomeienākumi.
107
410000
4000
un viņiem tiek 24% no visiem ienākumiem.
07:19
We hearddzirdējuši it in other formsveidlapas. And who are these?
108
414000
4000
Mēs esam dzirdējuši dažādas lietas.
Kas ir šie?
07:23
Where are the differentatšķirīgs countriesvalstīm? I can showparādīt you AfricaĀfrika.
109
418000
4000
Kur atrodas dažādas valstis?
Es varu jums parādīt Āfriku.
07:27
This is AfricaĀfrika. 10 percentprocenti the worldpasaule populationpopulācija, mostlielākā daļa in povertynabadzība.
110
422000
5000
Lūk, Āfrika.
10% pasaules iedzīvotāju,
lielākā daļa nabadzībā.
07:32
This is OECDOECD. The richbagāts countryvalsts. The countryvalsts clubklubs of the U.N.
111
427000
5000
Lūk, ESAO.
Bagātās valstis.
ANO privātais klubiņš.
07:37
And they are over here on this sidepusē. QuitePavisam an overlappārklājas betweenstarp AfricaĀfrika and OECDOECD.
112
432000
5000
Viņi ir te, šajā pusē.
Āfrika un ESAO diezgan pārklājās.
07:42
And this is LatinLatin AmericaAmerika. It has everything on this EarthZemes,
113
437000
3000
Lūk, Latīņamerika.
Tajā ir viss uz šīs pasaules,
no nabadzīgākajiem līdz bagātākajiem
07:45
from the poorestnabadzīgākais to the richestbagātākais, in LatinLatin AmericaAmerika.
114
440000
3000
Latīņamerikā.
07:48
And on toptops of that, we can put EastAustrumi EuropeEiropa, we can put EastAustrumi AsiaĀzija,
115
443000
5000
Tam klāt mēs varam likt Austrumeiropu,
varam likt Austrumāziju,
un varam likt Dienvidāziju.
07:53
and we put SouthSouth AsiaĀzija. And how did it look like if we go back in time,
116
448000
5000
Kā tas izskatās,
ja atgriežamies atpakaļ laikā
07:58
to about 1970? Then there was more of a humpkupris.
117
453000
5000
līdz aptuveni 1970. gadam?
Tad kupris bija lielāks.
08:03
And we have mostlielākā daļa who liveddzīvoja in absoluteabsolūti povertynabadzība were AsiansAziātiem.
118
458000
4000
Lielākā daļa nabadzībā dzīvojošo bija aziāti.
08:07
The problemproblēma in the worldpasaule was the povertynabadzība in AsiaĀzija. And if I now let the worldpasaule movekustēties forwarduz priekšu,
119
462000
7000
Pasaules lielākā problēma
bija nabadzība Āzijā.
Ja es ļauju laikam ritēt uz priekšu,
08:14
you will see that while populationpopulācija increasepalielināt, there are
120
469000
3000
redzēsiet, ka, palielinoties iedzīvotāju skaitam,
simtiem miljoni cilvēku Āzijā
izkļūst no nabadzības,
08:17
hundredssimtiem of millionsmiljoniem in AsiaĀzija gettingkļūst out of povertynabadzība and some othersciti
121
472000
3000
bet citi kļūst nabagi,
08:20
gettingkļūst into povertynabadzība, and this is the patternmodelis we have todayšodien.
122
475000
3000
šāda tendence šobrīd valda pasaulē.
08:23
And the bestlabākais projectionprojekcija from the WorldPasaulē BankBanka is that this will happennotikt,
123
478000
4000
Labākais paredzējums
no Pasaules bankas puses ir,
ka notiks šādi
08:27
and we will not have a dividedsadalīts worldpasaule. We'llPavisam drīz mēs have mostlielākā daļa people in the middlevidū.
124
482000
4000
un mums vairs nebūs sadalīta pasaule.
Lielākā daļa cilvēku būs pa vidu.
08:31
Of courseprotams it's a logarithmiclogaritmisks scalemērogs here,
125
486000
2000
Protams, tā ir logaritmiska funkcija,
08:33
but our conceptjēdziens of economyekonomika is growthizaugsme with percentprocenti. We look uponpēc it
126
488000
5000
bet mūsu izpratne par ekonomiku
ir izaugsme procentos.
Mēs uz to raugāmies
kā iespēju iekļūt augstākā procentīlē.
08:38
as a possibilityiespēja of percentiletad funkcija PERCENTILE increasepalielināt. If I changemainīt this, and I take
127
493000
6000
Ja es to mainu un ģimenes ienākumu vietā
paņemu IKP uz vienu iedzīvotāju,
08:44
GDPIKP perpar capitaiedzīvotāju skaits insteadtā vietā of familyģimene incomeienākumi, and I turnpagriezties these
128
499000
4000
un pārvēršu atsevišķos datus
08:48
individualindivīds datadatus into regionalreģionālā datadatus of grossbruto domesticiekšzemes productprodukts,
129
503000
6000
par reģionālajiem iekšzemes kopprodukta datiem
08:54
and I take the regionsreģioni down here, the sizeIzmērs of the bubbleburbulis is still the populationpopulācija.
130
509000
4000
un izvēlos reģionus te, lejā,
burbuļa izmērs joprojām
parāda iedzīvotāju skaitu.
08:58
And you have the OECDOECD there, and you have sub-SaharanSahāras AfricaĀfrika there,
131
513000
3000
Tur ir ESAO, Subsahāras Āfrika ir tur,
09:01
and we take off the ArabArābu statesvalstis there,
132
516000
3000
mēs noņemam arābu valstis,
09:04
comingnāk bothabi from AfricaĀfrika and from AsiaĀzija, and we put them separatelyatsevišķi,
133
519000
4000
tā kā tās nāk gan no Āfrikas, gan Āzijas,
mēs tās novietojam atsevišķi.
09:08
and we can expandpaplašināt this axisass, and I can give it a newjauns dimensiondimensija here,
134
523000
5000
Mēs varam izvērst šo asi,
es varu tai piešķirt jaunu dimensiju,
09:13
by addingpievienojot the socialsociālais valuesvērtības there, childbērns survivalizdzīvošana.
135
528000
3000
pievienojot sociālos rādītājus,
bērnu izdzīvošanu.
09:16
Now I have moneynauda on that axisass, and I have the possibilityiespēja of childrenbērni to surviveizdzīvot there.
136
531000
5000
Nu man uz šīs ass ir nauda,
bet uz otras
bērnu izdzīvošanas iespējamība.
09:21
In some countriesvalstīm, 99.7 percentprocenti of childrenbērni surviveizdzīvot to fivepieci yearsgadiem of agevecums;
137
536000
4000
Dažās valstīs līdz 5 gadu vecumam
izdzīvo 99,7% bērnu;
09:25
othersciti, only 70. And here it seemsšķiet there is a gapplaisa
138
540000
4000
citās — tikai 70%.
Šeit, šķiet, ir plaisa starp ESAO,
09:29
betweenstarp OECDOECD, LatinLatin AmericaAmerika, EastAustrumi EuropeEiropa, EastAustrumi AsiaĀzija,
139
544000
4000
Latīņameriku, Austrumeiropu, Austrumāziju,
09:33
ArabArābu statesvalstis, SouthSouth AsiaĀzija and sub-SaharanSahāras AfricaĀfrika.
140
548000
4000
arābu valstīm, Dienvidāziju
un Subsahāras Āfriku.
09:37
The linearitylinearitāte is very strongspēcīgs betweenstarp childbērns survivalizdzīvošana and moneynauda.
141
552000
5000
Pastāv spēcīga linearitāte
starp bērnu izdzīvošanu un naudu.
09:42
But let me splitsadalīt sub-SaharanSahāras AfricaĀfrika. HealthVeselības is there and better healthveselība is up there.
142
557000
8000
Taču ļaujiet sadalīt sīkāk
Subsahāras Āfriku.
Tur ir veselība,
un labāka veselība ir tur, augšā.
09:50
I can go here and I can splitsadalīt sub-SaharanSahāras AfricaĀfrika into its countriesvalstīm.
143
565000
5000
Es varu ņemt un sadalīt
Subsahāras Āfriku atsevišķās valstīs.
09:55
And when it burstpārsprāgt, the sizeIzmērs of its countryvalsts bubbleburbulis is the sizeIzmērs of the populationpopulācija.
144
570000
5000
Pēc sašķelšanās
valsts burbuļa izmērs
atbilst iedzīvotāju skaitam.
10:00
SierraSierra LeoneLeone down there. MauritiusMaurīcija is up there. MauritiusMaurīcija was the first countryvalsts
145
575000
4000
Sjerraleone ir tur, lejā.
Maurīcija — tur, augšā.
Maurīcija bija pirmā valsts,
10:04
to get away with tradetirdzniecība barriersšķēršļi, and they could sellpārdot theirviņu sugarcukurs --
146
579000
3000
kurā atcēla tirdzniecības ierobežojumus,
un viņi varēja pārdot savu cukuru,
10:08
they could sellpārdot theirviņu textilestekstilmateriāliem -- on equalvienāds termsnosacījumi as the people in EuropeEiropa and NorthZiemeļu AmericaAmerika.
147
583000
5000
viņi varēja pārdot savus audumus
ar tādiem pašiem nosacījumiem
kā cilvēki Eiropā un Ziemeļamerikā.
10:13
There's a hugemilzīgs differencestarpība betweenstarp AfricaĀfrika. And GhanaGana is here in the middlevidū.
148
588000
4000
Āfrikā pastāv milzīga atšķirība.
Gana ir te, pa vidu.
10:17
In SierraSierra LeoneLeone, humanitarianhumanitārie aidatbalsts.
149
592000
3000
Sjerraleonē — humānā palīdzība.
10:20
Here in UgandaUganda, developmentattīstība aidatbalsts. Here, time to investieguldīt; there,
150
595000
5000
Šeit, Ugandā — attīstības palīdzība.
Te laiks ieguldīt,
tur jūs varat doties brīvdienās.
10:25
you can go for a holidaysvētki. It's a tremendousmilzīgs variationizmaiņas
151
600000
3000
Milzīgās atšķirības
Āfrikas valstu vidū,
10:28
withiniekšpusē AfricaĀfrika whichkas we rarelyreti oftenbieži make -- that it's equalvienāds everything.
152
603000
5000
ko reti ņemam vērā, viss nav tik vienāds.
10:33
I can splitsadalīt SouthSouth AsiaĀzija here. India'sIndija the bigliels bubbleburbulis in the middlevidū.
153
608000
4000
Es varu sadalīt Dienvidāziju.
Indija ir lielais burbulis vidū.
10:37
But a hugemilzīgs differencestarpība betweenstarp AfghanistanAfganistāna and SriŠrilanka LankaLanka.
154
612000
4000
Bet starp Afganistānu un Šrilanku
ir milzīga atšķirība.
10:41
I can splitsadalīt ArabArābu statesvalstis. How are they? SameVienu un to pašu climateklimats, samepats culturekultūra,
155
616000
4000
Es varu sadalīt arābu valstis.
Kā klājas tām?
Vienāds klimats, vienāda kultūra,
viena reliģija, milzīga atšķirība.
10:45
samepats religionreliģija -- hugemilzīgs differencestarpība. Even betweenstarp neighborskaimiņi.
156
620000
4000
Pat starp kaimiņiem.
10:49
YemenJemena, civilcivilā warkarš. UnitedApvienotā ArabArābu EmirateEmirāts, moneynauda whichkas was quitediezgan equallyvienādi and well used.
157
624000
5000
Jemenā pilsoņu karš,
Apvienotajos Arābu Emirātos nauda,
ko vienlīdzīgi un veiksmīgi izmantoja.
10:54
Not as the mythmīts is. And that includesietilpst all the childrenbērni of the foreignārvalstu workersdarba ņēmēji who are in the countryvalsts.
158
629000
7000
Ne tā, kā vēsta mīti.
Tostarp arī visi ārzemju strādnieku bērni,
kas atrodas valstī.
11:01
DataDatu is oftenbieži better than you think. ManyDaudzi people say datadatus is badslikti.
159
636000
4000
Dati nereti izrādās labāki nekā šķiet.
Daudzi saka, ka dati ir slikti.
11:06
There is an uncertaintynenoteiktība marginstarpība, but we can see the differencestarpība here:
160
641000
2000
Pastāv kļūdas iespējamība,
bet te mēs redzam atšķirību:
11:08
CambodiaKambodža, SingaporeSingapūra. The differencesatšķirības are much biggerlielāks
161
643000
3000
Kambodža, Singapūra.
Atšķirība ir daudz lielāka
nekā datu nepilnība.
11:11
than the weaknessvājums of the datadatus. EastAustrumi EuropeEiropa:
162
646000
3000
Austrumeiropa:
ilgu laiku padomju ekonomika,
11:14
SovietPadomju economyekonomika for a long time, but they come out after 10 yearsgadiem
163
649000
6000
bet pēc 10 gadiem valstis
no tās iznākušas ļoti, ļoti, atšķirīgi.
11:20
very, very differentlyatšķirīgi. And there is LatinLatin AmericaAmerika.
164
655000
3000
Vēl ir Latīņamerika.
11:23
TodayŠodien, we don't have to go to CubaKuba to find a healthyveselīgs countryvalsts in LatinLatin AmericaAmerika.
165
658000
4000
Šodien mums nav jādodas uz Kubu,
lai atrastu veselīgu Latīņamerikas valsti.
11:27
ChileČīle will have a lowerzemāks childbērns mortalitymirstība than CubaKuba withiniekšpusē some fewmaz yearsgadiem from now.
166
662000
5000
Dažu gadu laikā Čīlē būs
zemāka bērnu mirstība nekā Kubā.
11:32
And here we have high-incomeaugstu ienākumu līmeni countriesvalstīm in the OECDOECD.
167
667000
3000
Te mums ir ESAO valstis
ar augstiem ienākumiem.
11:35
And we get the wholeveselu patternmodelis here of the worldpasaule,
168
670000
4000
Te mums ir visas pasaules tendences,
11:39
whichkas is more or lessmazāk like this. And if we look at it,
169
674000
5000
kas izskatās vairāk vai mazāk šādi.
Ja aplūkojam,
11:44
how it looksizskatās -- the worldpasaule, in 1960, it startssākas to movekustēties. 1960.
170
679000
6000
kā 1960. gadā izskatās pasaule,
tā sāk pārvietoties.
11:50
This is MaoMao Tse-tungTSE-Tung. He broughtcelta healthveselība to ChinaĶīna. And then he diednomira.
171
685000
3000
Tas ir Mao Dzeduns.
Viņš atnesa Ķīnai veselību.
Tad viņš nomira.
11:53
And then DengDeng XiaopingXiaoping camenāca and broughtcelta moneynauda to ChinaĶīna, and broughtcelta them into the mainstreammainstream again.
172
688000
5000
Tad nāca Dens Sjaopins
un atnesa Ķīnai naudu,
un atkal ieveda Ķīnu kopējā plūsmā.
11:58
And we have seenredzējis how countriesvalstīm movekustēties in differentatšķirīgs directionsvirzieni like this,
173
693000
4000
Mēs esam redzējuši, kā valstis šādā veidā pārvietojas dažādos virzienos,
12:02
so it's sortkārtot of difficultgrūti to get
174
697000
4000
tāpēc ir pagrūti atrast paraugvalsti,
12:06
an examplepiemērs countryvalsts whichkas showsšovs the patternmodelis of the worldpasaule.
175
701000
5000
kas atspoguļotu kopējo tendenci visā pasaulē.
Tomēr es vēlētos jūs atvest atpakaļ
līdz aptuveni 1960. gadam.
12:11
But I would like to bringatnest you back to about here at 1960.
176
706000
6000
12:17
I would like to comparesalīdzināt SouthSouth KoreaKoreja, whichkas is this one, with BrazilBrazīlija,
177
712000
10000
Es vēlētos salīdzināt
Dienvidkoreju, kas ir šī te,
ar Brazīliju, kas ir šī valsts.
12:27
whichkas is this one. The labeletiķete wentdevās away for me here. And I would like to comparesalīdzināt UgandaUganda,
178
722000
5000
Tur man pazuda apzīmējums.
Es vēlētos salīdzināt Ugandu, kas ir te.
12:32
whichkas is there. And I can runpalaist it forwarduz priekšu, like this.
179
727000
5000
Es to varu paātrināt šādi.
12:37
And you can see how SouthSouth KoreaKoreja is makingveidošana a very, very fastātri advancementattīstība,
180
732000
9000
Jūs redzat, kā Dienvidkoreja kāpj ļoti, ļoti strauji,
12:46
whereastā kā BrazilBrazīlija is much slowerlēnāk.
181
741000
3000
kamēr Brazīlija to dara daudz lēnāk.
12:49
And if we movekustēties back again, here, and we put on trailstakas on them, like this,
182
744000
6000
Ja paejam atpakaļ un pieliekam tām pēdas,
12:55
you can see again that the speedātrums of developmentattīstība
183
750000
4000
jūs redzat, ka attīstības ātrums
12:59
is very, very differentatšķirīgs, and the countriesvalstīm are movingpārvietojas more or lessmazāk
184
754000
6000
ir ļoti, ļoti atšķirīgs,
valstis kāpj vairāk vai mazāk ar
tādu pašu ātrumu kā nauda un veselība,
13:05
in the samepats ratelikme as moneynauda and healthveselība, but it seemsšķiet you can movekustēties
185
760000
4000
bet šķiet, ka kustēties var daudz ātrāk,
13:09
much fasterātrāk if you are healthyveselīgs first than if you are wealthyturīgs first.
186
764000
4000
ja vispirms ir veselība, nevis bagātība.
13:14
And to showparādīt that, you can put on the way of UnitedApvienotā ArabArābu EmirateEmirāts.
187
769000
4000
Lai to parādītu, mēs varam pavērot
Apvienoto Arābu Emirātu ceļu.
13:18
They camenāca from here, a mineralminerālviela countryvalsts. They cachediekļauta kešatmiņā all the oileļļa;
188
773000
3000
Viņi nāk no šejienes, minerālu valsts.
Viņiem tika visa nafta;
viņi dabūja visu naudu,
13:21
they got all the moneynauda; but healthveselība cannotnevar be boughtnopirka at the supermarketlielveikals.
189
776000
4000
bet veselību nevar nopirkt lielveikalā.
13:25
You have to investieguldīt in healthveselība. You have to get kidsbērni into schoolingizglītība.
190
780000
4000
Veselībā ir jāiegulda.
Bērniem ir jānodrošina skološana.
13:29
You have to trainvilciens healthveselība staffpersonāls. You have to educateizglītot the populationpopulācija.
191
784000
3000
Jāapmāca veselības aprūpes personāls.
Jāizglīto iedzīvotāji.
13:32
And SheikhSheikh SayedSayed did that in a fairlygodīgi good way.
192
787000
3000
Šeihs Zajeds to paveica diezgan labi.
13:35
In spiteneskatoties of fallingkritums oileļļa pricescenas, he broughtcelta this countryvalsts up here.
193
790000
4000
Par spīti krītošajām naftas cenām,
viņš pacēla valsti te augšā.
13:39
So we'vemēs esam got a much more mainstreammainstream appearanceizskats of the worldpasaule,
194
794000
4000
Tādējādi mēs esam ieguvuši
populārāku pasaules atainojumu,
13:43
where all countriesvalstīm tendtendence to use theirviņu moneynauda
195
798000
2000
kur visas valstis izmanto savu naudu
13:45
better than they used in the pastpagātne. Now, this is, more or lessmazāk,
196
800000
5000
labāk nekā tās to ir darījušas pagātnē.
Tā tas ir vairāk vai mazāk,
ja aplūkojat valstu vidējos rādītājus,
13:50
if you look at the averagevidējais datadatus of the countriesvalstīm -- they are like this.
197
805000
7000
tie ir šādi.
13:57
Now that's dangerousbīstama, to use averagevidējais datadatus, because there is suchtāds a lot
198
812000
5000
Vidējo rādītāju izmantošana ir bīstama,
jo valstu iekšienē
pastāv tik liela atšķirībā.
14:02
of differencestarpība withiniekšpusē countriesvalstīm. So if I go and look here, we can see
199
817000
6000
Ja es paskatos te, mēs redzam,
ka Uganda šobrīd atrodas tur,
14:08
that UgandaUganda todayšodien is where SouthSouth KoreaKoreja was 1960. If I splitsadalīt UgandaUganda,
200
823000
6000
kur Dienvidkoreja bija 1960. gadā.
14:14
there's quitediezgan a differencestarpība withiniekšpusē UgandaUganda. These are the quintilesquintiles of UgandaUganda.
201
829000
5000
Ja es sadalu Ugandu sīkāk,
Uganda pastāv diezgan liela atšķirība.
Tās ir Ugandas kvintiles.
14:19
The richestbagātākais 20 percentprocenti of UgandansUgandans are there.
202
834000
3000
Šeit ir bagātākie 20% Ugandas iedzīvotāju.
14:22
The poorestnabadzīgākais are down there. If I splitsadalīt SouthSouth AfricaĀfrika, it's like this.
203
837000
4000
Nabadzīgākie ir te lejā.
Ja es sadalu Dienvidāfriku,
tā izskatās šādi.
14:26
And if I go down and look at NigerNiger, where there was suchtāds a terriblebriesmīgi faminebads,
204
841000
5000
Ja es pavirzos lejup un aplūkoju Nigēru,
kur bija ļoti briesmīgs bads,
tā izskatās šādi.
14:31
lastlyvisbeidzot, it's like this. The 20 percentprocenti poorestnabadzīgākais of NigerNiger is out here,
205
846000
5000
Nigēras nabadzīgākie 20% atrodas te,
14:36
and the 20 percentprocenti richestbagātākais of SouthSouth AfricaĀfrika is there,
206
851000
3000
un Dienvidāfrikas bagātākie 20% atrodas te,
14:39
and yetvēl we tendtendence to discussapspriest on what solutionsrisinājumi there should be in AfricaĀfrika.
207
854000
5000
un tomēr mēs mēdzam apspriest to,
kādi ir risinājumi situācijai Āfrikā.
14:44
Everything in this worldpasaule existspastāv in AfricaĀfrika. And you can't
208
859000
3000
Āfrikā ir viss, kas ir šajā pasaulē.
Jūs nevarat apspriest universālu pieeju HIV [zālēm]
14:47
discussapspriest universaluniversāls accesspiekļuvi to HIVHIV [medicinezāles] for that quintile. kvintile up here
209
862000
4000
gan šai kvintīlei šeit augšā,
gan tai, kas ir te, lejā.
14:51
with the samepats strategystratēģija as down here. The improvementuzlabojumi of the worldpasaule
210
866000
4000
Pasaules uzlabošanai jābūt
ļoti saskaņotai ar kontekstu,
14:55
mustjābūt be highlyaugsti contextualizedkontekstualizēt, and it's not relevantatbilstošs to have it
211
870000
5000
nav nozīmes to darīt reģionālā līmenī.
15:00
on regionalreģionālā levellīmenis. We mustjābūt be much more detaileddetalizēts.
212
875000
3000
Mums jābūt daudz smalkākiem.
15:03
We find that studentsstudenti get very excitedsatraukti when they can use this.
213
878000
4000
Mēs redzam, ka studenti,
to izmantojot, aizraujas.
15:07
And even more policypolitika makersveidotāji and the corporatekorporatīvā sectorsnozarēm would like to see
214
882000
5000
Arvien vairāk politikas veidotāju
un korporatīvo sektoru
vēlētos redzēt, kā pasaule mainās.
15:12
how the worldpasaule is changingmainās. Now, why doesn't this take placevietu?
215
887000
4000
Kāpēc tas nenotiek?
15:16
Why are we not usingizmantojot the datadatus we have? We have datadatus in the UnitedApvienotā NationsNāciju organizācijas,
216
891000
4000
Kāpēc mēs neizmantojam mums esošos datus?
Mums ir dati Apvienoto Nāciju Organizācijā,
nacionālajās statistikas aģentūrās,
15:20
in the nationalnacionālais statisticalstatistikas dati agenciesaģentūrām
217
895000
2000
15:22
and in universitiesuniversitātes and other non-governmentalnevalstiska organizationsorganizācijas.
218
897000
4000
universitātēs un citās nevalstiskās organizācijās.
15:26
Because the datadatus is hiddenslēpta down in the databasesdatu bāzes.
219
901000
2000
Tāpēc, ka dati ir paslēpti datubāzēs.
15:28
And the publicsabiedrība is there, and the InternetInternets is there, but we have still not used it effectivelyefektīvi.
220
903000
5000
Mums ir sabiedrība,
un mums ir Internets,
bet mēs joprojām
to lietderīgi neizmantojam.
15:33
All that informationinformācija we saw changingmainās in the worldpasaule
221
908000
3000
Visā tajā informācijā,
kas mūsu acu priekšā mainīja pasauli,
15:36
does not includeiekļaut publicly-fundedvalsts apmaksātu statisticsstatistika. There are some webtīmeklis pageslapas
222
911000
4000
nav iekļauta publiski finansētā statistika.
Ir dažas šāda veida mājaslapas,
15:40
like this, you know, but they take some nourishmentuztura down from the databasesdatu bāzes,
223
915000
6000
kas nosmeļ nelielu
informācijas daļu no datubāzēm,
15:46
but people put pricescenas on them, stupidstulba passwordsparolēm and boringgarlaicīgi statisticsstatistika.
224
921000
5000
bet cilvēki uzliek tām cenu,
stulbas paroles un garlaicīgu statistiku.
15:51
(LaughterSmiekli) (ApplauseAplausi)
225
926000
3000
(Smiekli)
Tā tas nestrādā.
(Aplausi)
15:54
And this won'tnebūs work. So what is neededvajadzīgs? We have the databasesdatu bāzes.
226
929000
4000
Kas tad ir vajadzīgs? Mums ir datubāzes.
15:58
It's not the newjauns databasedatu bāze you need. We have wonderfulbrīnišķīgs designdizains toolsinstrumenti,
227
933000
4000
Nevajag jaunas datubāzes.
Mums ir brīnišķīgi dizaina rīki,
un tādi tiek veidoti vēl un vēl.
16:02
and more and more are addedpievienots up here. So we startedsāka
228
937000
3000
Tādēļ mēs izveidojām bezpeļņas pasākumu,
16:05
a nonprofitbezpeļņas organizācija ventureventure whichkas we calledsauc -- linkingsaistot datadatus to designdizains --
229
940000
5000
ko, sasaistot datus ar dizainu,
nosaucām par Gapminder,
16:10
we call it GapminderGapminder, from the LondonLondon undergroundpazemē, where they warnbrīdini you,
230
945000
3000
ņemot nosaukumu no Londonas metro,
16:13
"mindprātā the gapplaisa." So we thought GapminderGapminder was appropriatepiemērots.
231
948000
3000
kur brīdina „mind the gap”
(uzmanieties no spraugas).
Tādēļ mums šķita,
ka Gapminder ir piemērots nosaukums.
16:16
And we startedsāka to writerakstīt softwareprogrammatūra whichkas could linksaite the datadatus like this.
232
951000
4000
Mēs sākām rakstīt programmu,
kas šādi varētu sasaistīt datus.
16:20
And it wasn'tnebija that difficultgrūti. It tookpaņēma some personpersona yearsgadiem, and we have producedražots animationsanimācijas.
233
955000
6000
Tas nebija nemaz tik grūti.
Tas aizņēma pāris gadus cilvēku darba,
un mēs esam saražojuši animācijas.
16:26
You can take a datadatus setiestatīt and put it there.
234
961000
2000
Jūs varat paņemt datu kopu un ievietot to šeit.
16:28
We are liberatingatbrīvojot U.N. datadatus, some fewmaz U.N. organizationorganizācija.
235
963000
5000
Mēs atbrīvojam ANO
un dažu ANO organizāciju datus.
16:33
Some countriesvalstīm acceptpieņemt that theirviņu databasesdatu bāzes can go out on the worldpasaule,
236
968000
4000
Dažas valstis pieņem to,
ka viņu datubāzes dodas pasaulē,
16:37
but what we really need is, of courseprotams, a searchMeklēt functionfunkcija.
237
972000
3000
taču mums patiesībā, protams,
vajag meklēšanas iespēju.
16:40
A searchMeklēt functionfunkcija where we can copykopija the datadatus up to a searchablevar meklēt formatformātā
238
975000
5000
Meklēšanas funkcija, kurā varat
nokopēt datus līdz atrodamam formātam
16:45
and get it out in the worldpasaule. And what do we heardzirdēt when we go around?
239
980000
3000
un palaist tos pasaulē.
Ko mēs dzirdam, pastaigājot apkārt?
16:48
I've donepabeigts anthropologyantropoloģija on the maingalvenais statisticalstatistikas dati unitsvienības. EveryoneVisi sayssaka,
240
983000
4000
Esmu veicis
galveno statistikas vienību antropoloģiju.
Visi saka: „Tas ir neiespējami,
Tas nav paveicams.
16:53
"It's impossibleneiespējami. This can't be donepabeigts. Our informationinformācija is so peculiarsavdabīgo
241
988000
4000
Mūsu informācija sīkumos ir tik īpatnēja
16:57
in detaildetaļa, so that cannotnevar be searchedmeklēja as othersciti can be searchedmeklēja.
242
992000
3000
tādēļ to nevar meklēt
tāpat kā citu informāciju.
17:00
We cannotnevar give the datadatus freebez maksas to the studentsstudenti, freebez maksas to the entrepreneursuzņēmēji of the worldpasaule."
243
995000
5000
Mēs nevaram studentiem par brīvu dot datus,
par brīvu dot pasaules uzņēmējiem.”
17:05
But this is what we would like to see, isn't it?
244
1000000
3000
Bet to mēs vēlētos redzēt, vai ne?
17:08
The publicly-fundedvalsts apmaksātu datadatus is down here.
245
1003000
3000
Publiski finansētie dati ir te lejā.
17:11
And we would like flowersziedi to growaugt out on the NetNeto.
246
1006000
3000
Mēs gribētu, lai no Interneta
sāktu spraukties ārā puķes.
17:14
And one of the crucializšķiroša pointspunktus is to make them searchablevar meklēt, and then people can use
247
1009000
5000
Viens no vissvarīgākajiem mērķiem
ir padarīt datubāzes meklējamas,
un tad cilvēki var izmantot
dažādus modelēšanas rīkus to animēšanai.
17:19
the differentatšķirīgs designdizains toolrīks to animateanimēt it there.
248
1014000
2000
17:21
And I have a prettyskaista good newsziņas for you. I have a good newsziņas that the presentklāt,
249
1016000
5000
Man jums ir diezgan labas ziņas.
Labās ziņas ir tādas, ka tagadējais
17:26
newjauns HeadVadītājs of U.N. StatisticsStatistika, he doesn't say it's impossibleneiespējami.
250
1021000
4000
jaunais ANO Statistikas vadītājs nesaka,
ka tas nav iespējams.
17:30
He only sayssaka, "We can't do it."
251
1025000
2000
Viņš tikai saka: „Mēs to nevaram.”
17:32
(LaughterSmiekli)
252
1027000
4000
(Smiekli)
17:36
And that's a quitediezgan clevergudrs guy, huh?
253
1031000
2000
Diezgan gudrs puisis, ne?
17:38
(LaughterSmiekli)
254
1033000
2000
(Smiekli)
17:40
So we can see a lot happeningnotiek in datadatus in the comingnāk yearsgadiem.
255
1035000
4000
Tā kā mēs redzam, ka turpmākajos gados
ar datiem daudz kas notiks.
17:44
We will be ablespējīgs to look at incomeienākumi distributionssadalījumi in completelypilnīgi newjauns waysceļi.
256
1039000
4000
Mēs varēsim aplūkot ienākumu sadalījumu
pavisam jaunos veidos.
17:48
This is the incomeienākumi distributionizplatīšana of ChinaĶīna, 1970.
257
1043000
5000
Šis ir Ķīnas ienākumu sadalījums 1970. gadā.
17:54
the incomeienākumi distributionizplatīšana of the UnitedApvienotā StatesValstis, 1970.
258
1049000
5000
Šis ir ASV ienākumu sadalījums 1970. gadā.
Gandrīz nekādas pārklāšanās.
17:59
AlmostGandrīz no overlappārklājas. AlmostGandrīz no overlappārklājas. And what has happenednotika?
259
1054000
4000
Kas tad ir noticis?
18:03
What has happenednotika is this: that ChinaĶīna is growingpieaug, it's not so equalvienāds any longerilgāk,
260
1058000
5000
Lūk, kas ir noticis:
Ķīna aug, un tajā vairs nav tik liela vienlīdzība,
18:08
and it's appearingparādās here, overlookingar skatu the UnitedApvienotā StatesValstis.
261
1063000
4000
tā parādās te, skatoties no augšas uz ASV.
18:12
AlmostGandrīz like a ghostspoks, isn't it, huh?
262
1067000
2000
Gandrīz kā spoks, vai ne?
18:14
(LaughterSmiekli)
263
1069000
2000
(Smiekli)
18:16
It's prettyskaista scarybiedējošu. But I think it's very importantsvarīgs to have all this informationinformācija.
264
1071000
10000
Diezgan biedējoši.
(Smiekli)
Tomēr, manuprāt,
iegūt visu šo informāciju ir ļoti svarīgi.
18:26
We need really to see it. And insteadtā vietā of looking at this,
265
1081000
6000
Mums tiešām tas ir jāredz.
Tā vietā, lai skatītos uz šo,
18:32
I would like to endbeigas up by showingrāda the InternetInternets userslietotāji perpar 1,000.
266
1087000
5000
es gribētu pabeigt šo runu,
parādot Interneta lietotāju skaitu uz 1000.
18:37
In this softwareprogrammatūra, we accesspiekļuvi about 500 variablesmainīgie from all the countriesvalstīm quitediezgan easilyviegli.
267
1092000
5000
Šajā programmā mums ir diezgan viegla pieeja
aptuveni 500 mainīgajiem no visām valstīm.
18:42
It takes some time to changemainīt for this,
268
1097000
4000
Vajag nedaudz laika, lai to nomainītu,
18:46
but on the axisesaxises, you can quitediezgan easilyviegli get any variablemainīgā you would like to have.
269
1101000
5000
bet uz asīm jūs gaužām vienkārši
varat uzlikt jebkuru mainīgo.
18:51
And the thing would be to get up the databasesdatu bāzes freebez maksas,
270
1106000
5000
Vajadzētu panākt,
lai datubāzes būtu bez maksas,
18:56
to get them searchablevar meklēt, and with a secondotrais clickklikšķis, to get them
271
1111000
3000
lai tās būtu pārmeklējamas,
un ar vēl vienu klikšķi
18:59
into the graphicgrafika formatsformātus, where you can instantlyuzreiz understandsaprast them.
272
1114000
5000
tās varētu pārveidot grafiskā formātā,
kurā tās uzreiz varētu saprast.
19:04
Now, statisticiansstatistiķi doesn't like it, because they say that this
273
1119000
3000
Statistiķiem tas nepatīk,
jo viņi saka, ka tas neatspoguļos realitāti;
19:07
will not showparādīt the realityrealitāte; we have to have statisticalstatistikas dati, analyticalanalītiskais methodsmetodes.
274
1122000
9000
mums vajag statistiski analītiskas metodes.
19:16
But this is hypothesis-generatinghipotēzi, radot.
275
1131000
3000
Šī ir hipotēzes formulēšana.
19:19
I endbeigas now with the worldpasaule. There, the InternetInternets is comingnāk.
276
1134000
4000
Nu es beigšu ar pasauli.
Tur parādās Internets.
19:23
The numbernumurs of InternetInternets userslietotāji are going up like this. This is the GDPIKP perpar capitaiedzīvotāju skaits.
277
1138000
4000
Interneta lietotāju skaits aug šādi.
Tas ir IKP uz vienu iedzīvotāju.
19:27
And it's a newjauns technologytehnoloģijas comingnāk in, but then amazinglypārsteidzoši, how well
278
1142000
5000
Tiek ieviesta jauna tehnoloģija,
bet apbrīnojami,
cik ļoti tā atbilst valstu ekonomikām.
19:32
it fitsfit to the economyekonomika of the countriesvalstīm. That's why the 100 dollardolārs
279
1147000
5000
Tieši tādēļ 100 dolāru datori būs tik svarīgi.
19:37
computerdators will be so importantsvarīgs. But it's a nicejauki tendencytendence.
280
1152000
3000
Jauka tendence.
19:40
It's as if the worldpasaule is flatteningsaplacināšana off, isn't it? These countriesvalstīm
281
1155000
3000
Šķiet, ka pasaule lēnām izlīdzinās, ne tā?
19:43
are liftingpacelšana more than the economyekonomika and will be very interestinginteresanti
282
1158000
3000
Šīs valstis ceļ vairāk nekā tikai ekonomiku,
un būs ļoti interesanti sekot tam gada laikā,
19:46
to followsekojiet this over the yeargads, as I would like you to be ablespējīgs to do
283
1161000
4000
kā man to gribētos spēt darīt
ar visiem publiski finansētajiem datiem.
19:50
with all the publiclypubliski fundedfinansē datadatus. Thank you very much.
284
1165000
2000
Liels paldies!
19:53
(ApplauseAplausi)
285
1168000
3000
(Aplausi)
Translated by Katrina Rutka
Reviewed by Kristaps Kadiķis

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Hans Rosling - Global health expert; data visionary
In Hans Rosling’s hands, data sings. Global trends in health and economics come to vivid life. And the big picture of global development—with some surprisingly good news—snaps into sharp focus.

Why you should listen

Even the most worldly and well-traveled among us have had their perspectives shifted by Hans Rosling. A professor of global health at Sweden's Karolinska Institute, his work focused on dispelling common myths about the so-called developing world, which (as he pointed out) is no longer worlds away from the West. In fact, most of the Third World is on the same trajectory toward health and prosperity, and many countries are moving twice as fast as the west did.

What set Rosling apart wasn't just his apt observations of broad social and economic trends, but the stunning way he presented them. Guaranteed: You've never seen data presented like this. A presentation that tracks global health and poverty trends should be, in a word: boring. But in Rosling's hands, data sings. Trends come to life. And the big picture — usually hazy at best — snaps into sharp focus.

Rosling's presentations were grounded in solid statistics (often drawn from United Nations and World Bank data), illustrated by the visualization software he developed. The animations transform development statistics into moving bubbles and flowing curves that make global trends clear, intuitive and even playful. During his legendary presentations, Rosling took this one step farther, narrating the animations with a sportscaster's flair.

Rosling developed the breakthrough software behind his visualizations through his nonprofit Gapminder, founded with his son and daughter-in-law. The free software — which can be loaded with any data — was purchased by Google in March 2007. (Rosling met the Google founders at TED.)

Rosling began his wide-ranging career as a physician, spending many years in rural Africa tracking a rare paralytic disease (which he named konzo) and discovering its cause: hunger and badly processed cassava. He co-founded Médecins sans Frontièrs (Doctors without Borders) Sweden, wrote a textbook on global health, and as a professor at the Karolinska Institut in Stockholm initiated key international research collaborations. He's also personally argued with many heads of state, including Fidel Castro.

Hans Rosling passed away in February 2017. He is greatly missed.


More profile about the speaker
Hans Rosling | Speaker | TED.com