English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2005

Charles Fleischer: All things are Moleeds

צ'רלס פליישר קובע: כל הדברים הם "מולידים"

Filmed
Views 1,059,725

בהרצאה שניתן לתארה אך ורק כאגדתית, הקומיקאי צ'רלס פליישר מעניק לנו חוויה עילאית ומצחיקה עד דמעות סביב נושא ותיק ומכובד ב-TED: המפה. מפורקים כאן (איכשהו) לגורמים גם ההנדסה, מספרים, טבלאות וחותמות מעוצבות, בעוד הוא רוקם מכל אלה תיאוריה ייחודית של כל מה שמכונה "מולידים".

- Comedian, voice artist
Best known as the voice of Roger Rabbit, Charles Fleischer's multi-decade career includes work on stage and on screen, and an online emporium of unusual observations called MonkeyDog. Full bio

I am going to be talkingשִׂיחָה about secretsסודות.
אני עומד לדבר על סודות
00:15
Obviouslyמובן מאליו the bestהטוב ביותר way to divulgeלְגַלוֹת סוֹד a secretסוֹד
מן הסתם, הדרך הטובה ביותר לגלות סוד
00:18
is to tell someoneמִישֶׁהוּ to not say anything about it.
היא לצוות על מישהו לא לדבר עליו.
00:20
(Laughterצחוק)
[צחוק]
00:23
Secretsסודות. I'm usingמבנה יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוני PowerPointפאואר פוינט this yearשָׁנָה
סודות. השנה אני משתמש ב"פאוור-פוינט"
00:25
just because, you know, I'm into the TEDTED thing.
רק בגלל שאני בעניין של TED.
00:27
(Laughterצחוק)
[צחוק]
00:30
And when you use these things you don't have to go like that.
וכשמשתמשים בדברים האלה לא צריך לעשות ככה.
00:31
You just pressללחוץ it.
פשוט לוחצים כאן.
00:33
(Laughterצחוק)
"פקודה חבויה. האם אתה בטוח שברצונך להמשיך?" [צחוק]
00:35
Oh, man. Umאום, yes.
נו, באמת. אה, כן.
00:39
(Laughterצחוק)
"אתה באמת בטוח?" [צחוק]
00:42
Yes. I'm sure! Just changeשינוי it!
כן, אני בטוח! תעביר כבר שקופית!
00:44
(Laughterצחוק)
"באמת באמת בטוח?" "אינך נראה משוכנע. זו החלטה חשובה. למה שלא תחשוב על זה?" [צחוק]
00:46
Is Billשטר כסף Gatesשערים here?
ביל גייטס נמצא כאן?
00:51
Changeשינוי it! Come on! What?
תחליף אותה! נו כבר! מה?
00:54
(Laughterצחוק)
"שמור על הפה שלך או שאפיל את המחשב הזה בנאנו-שניה!" [צחוק]
00:56
Ahאה! Okay.
אה! בסדר.
00:57
That's not my slidesשקופיות, but it's okay.
אלה לא השקופיות שלי. אבל זה בסדר.
00:59
(Laughterצחוק)
[צחוק]
01:01
As you can see, these are all mapsמפות.
כפי שאתם רואים, כל אלה מפות.
01:04
And mapsמפות are importantחָשׁוּב devicesהתקנים for transferringהעברה informationמֵידָע,
ומפות הן אמצעים חשובים להעברת מידע,
01:07
especiallyבמיוחד if you have humanבן אנוש cognitiveקוגניטיבית abilityיְכוֹלֶת.
בפרט אם יש יכולת קוגניטיבית אנושית.
01:11
We can see that all formulasנוסחאות are really mapsמפות.
אנו יכולים לראות שכל הנוסחאות הן בעצם מפות.
01:15
Now, as humansבני אנוש, we make mapsמפות of placesמקומות
ואנו בני האדם יוצרים מפות של מקומות
01:19
that we seldomלעתים רחוקות even go,
שלעתים רחוקות אנו בכלל הולכים אליהם.
01:21
whichאיזה seemsנראה a little wastefulבַּזבְּזָנִי of time.
מה שנראה די בזבוז זמן.
01:23
This, of courseקוּרס, is a mapמַפָּה of the moonירח.
זו, כמובן, מפה של הירח
01:25
There'reהם some very delightfulמְהַנֶה namesשמות.
יש כאן כמה שמות מאד חביבים.
01:29
TranquilacalitisTranquilacalitis, [unclearלא ברור]. My favoriteהכי אהוב is Frigorisפריגוריס.
"טרנקווילאקאליטיס", (לא ברור). אני הכי אוהב את "פריגוריס".
01:31
What are these people thinkingחושב? Frigorisפריגוריס?
מה עבר לאנשים האלה בראש? "פריגוריס"?
01:34
What the Frigorisפריגוריס you doing? Namesשמות are importantחָשׁוּב.
בחייאת פריגוריס, מה אתה עושה? השמות חשובים.
01:37
Frigorisפריגוריס? This is the Moonירח. People could liveלחיות there one day.
"פריגוריס"? זהו הירח. אנשים הרי יגורו פה פעם.
01:39
I'll meetלִפְגוֹשׁ you at Frigorisפריגוריס. No. I don't think so.
ניפגש בפריגוריס. לא, לא נראה לי.
01:42
(Laughterצחוק)
[צחוק]
01:44
There we see Marsמַאְדִים, again with variousשׁוֹנִים namesשמות.
הנה מאדים. עוד כל מיני שמות.
01:47
And this is all doneבוצע, by the way,
ואת כל זה עושה, אגב,
01:49
by the Internationalבינלאומי Astronomicalאסטרונומי Unionהִתאַחֲדוּת.
האיגוד האסטרונומי הבינלאומי.
01:51
This is an actualמַמָשִׁי groupקְבוּצָה of people
יש באמת קבוצת אנשים כזו
01:53
that sitלָשֶׁבֶת around namingשִׁיוּם planetaryכּוֹכָבִי objectsחפצים.
והם יושבים להם ונותנים שמות לעצמים פלנטריים.
01:56
This is from theirשֶׁלָהֶם actualמַמָשִׁי bookסֵפֶר.
זה לקוח מהספר האמיתי שלהם.
01:59
These are some of the namesשמות that they have chosenנִבחָר, ladiesנשים and gentlemenרבותי.
הנה כמה מהשמות שהם בחרו, גבירותי ורבותי
02:03
I'll go throughדרך a little of them. Bolotnitsaבולוטניצה.
אעבור על אחדים מהם. "בולוטניטסה".
02:06
That, of courseקוּרס, is the Slavicסלאבית swampלְהַצִיף mermaidבתולת ים.
שהיא כמובן סירונית הביצות הסלאבית.
02:09
(Laughterצחוק)
[צחוק]
02:12
Now I think the wholeכֹּל conceptמוּשָׂג of a mermaidבתולת ים
ונראה לי שכל רעיון בתולת-הים
02:13
doesn't really blendתַעֲרוֹבֶת into the swampלְהַצִיף feel.
לא ממש מתחבר לקטע של הביצה.
02:15
(Laughterצחוק)
[צחוק]
02:18
"Oh look! Mermaidבתולת ים come out of swampלְהַצִיף. Oh boyיֶלֶד!
"הי, תראו! סירונית עולה מן הביצה. אוי ואבוי!
02:19
It's time for Bolotnitsaבולוטניצה!"
זאת שוב בולוטניטסה!"
02:22
(Laughterצחוק)
[צחוק]
02:24
DjabranDjabran Fluctusפלקטוס.
"ג'בראן פלוקטוס".
02:27
If that don't flowזְרִימָה off the tongueלָשׁוֹן, what does?
אם זה לא מתגלגל לכם על הלשון, מה כן?
02:29
(Laughterצחוק)
[צחוק]
02:32
I mean kidsילדים are studyingלומד this stuffדברים
בחייכם, ילדים הרי לומדים את הדברים האלה
02:34
and they'veהם כבר got the wordמִלָה "fluctusתנודות" up there. That's wrongלא בסדר.
ופתאום מופיע להם "פלוקטוס". זה לא בסדר.
02:36
(Laughterצחוק)
[צחוק]
02:38
One dyslexicדיסלקטי kidיֶלֶד and he could be ruiningחורבן his life.
לילד דיסלקטי זה עלול להרוס את החיים.
02:39
(Laughterצחוק)
[צחוק]
02:42
"It fluctusתנודות up, Mamaאִמָא."
"זה הפליק לי, אמא!"
02:44
HikuleoHiculeo Fluctusפלקטוס.
"היקולאו פלוקטוס".
02:47
That's a little more flowingזורם. HikuleoHiculeo
זה קצת יותר זורם. "היקולאו",
02:49
soundsקולות like a kindסוג of a Leonardoלאונרדו DiCaprioדיקפריו
נשמע כמו "ליאונרדו די-קפריו",
02:51
17 syllableהֲבָרָה thing.
שם בן 17 הברות.
02:55
And that's the Tongaטונגה underworldעוֹלַם הָתַחְתוֹן.
הנה העולם התחתי של "טונגה"
02:57
And one of my favoritesלמועדפים is the Itokiאיטוקי Fluctusפלקטוס,
ואחד האהובים עלי הוא "איטוקי פלוקטוס",
02:59
who is the Nicaraguanניקרגואה goddessאֵלָה of insectsחרקים, starsכוכבים, and planetsכוכבי לכת.
בניקרגואה זוהי אלת החרקים, השמשות והכוכבים.
03:01
Now, if you're a goddessאֵלָה of starsכוכבים and planetsכוכבי לכת
אז אם את אלת השמשות והכוכבים,
03:05
wouldn'tלא you relegateדחה insectsחרקים to somebodyמִישֶׁהוּ elseאַחֵר?
לא היית מעבירה את החרקים למישהו אחר?
03:08
(Laughterצחוק)
[צחוק]
03:11
"No, no, really, I'm so busyעסוק with the starsכוכבים.
"לא, תודה. אני באמת נורא עסוקה עם השמשות.
03:12
Would you mindאכפת takingלְקִיחָה the insectsחרקים? Thank you darlingמוֹתֶק.
איכפת לך לקחת את החרקים? תודה, אתה מתוק.
03:14
Oh take the spidersעכבישים too. I know they're not insectsחרקים, but I don't careלְטַפֵּל.
וקח גם את העכבישים. אני יודעת שהם לא חרקים, אבל לא איכפת לי.
03:17
Monkeysקופים, chimpsשימפנזים, just get ridלְשַׁחְרֵר of the hairyשָׂעִיר creaturesיצורים."
קופים, שימפנזים; פשוט תסלק את כל היצורים השעירים."
03:20
(Laughterצחוק)
[צחוק]
03:23
Now, we're going to be going to Marsמַאְדִים one day. And when we do,
יום אחד הרי נטוס למאדים. ואז,
03:25
it's going to be unfairלֹא הוֹגֶן for the people that are livingחַי there
זה לא יהיה הוגן כלפי מי שיגור שם
03:28
to have to liveלחיות with these ridiculousמְגוּחָך namesשמות.
ויצטרך לחיות עם השמות המגוחכים האלה.
03:30
So, you'llאתה be on Marsמַאְדִים, and you're at
תארו לעצמכם שאתם גרים במאדים
03:32
HellespointicaHellespointica Depressioדיכאון
ב"דכאון צוק הגהינום"
03:34
whichאיזה has got to be a really "up" placeמקום.
ושהוא בטח מקום נורא "שמח".
03:37
(Laughterצחוק)
[צחוק]
03:39
Yeah, I'm at the Depressioדיכאון, and I want to get over to Amazonisאמזון
אז אני נמצא ב"דכאון" ורוצה להגיע ל"אמזוניס"
03:41
so I plugתֶקַע it into the Marsמַאְדִים mapמַפָּה,
אז אני נכנס למפת מאדים,
03:44
and clickנְקִישָׁה the buttonלַחְצָן and there's my directionsכיוונים.
מקליק, ומקבל את הוראות הנסיעה.
03:46
I go to ChrysokerasChrysokeras.
אני נוסע ל"קריסוקראס".
03:48
(Laughterצחוק) Left to the Thymiamataתימיאמאטה.
[צחוק] פונה שמאלה ל"טימיאמאטה".
03:50
Then to Niliacusניליאקוס Lacusלאקוס,
ממשיך עד "ניליקאוס לאקוס",
03:53
whichאיזה is not a badרַע nameשֵׁם.
שם לא רע.
03:55
Niliacusניליאקוס Lacusלאקוס, try to get the practiceלְתַרְגֵל, slick-a-tick-a-bacusחלקלק- a-tick-a-bacus.
"ניליקאוס לאקוס", קטע חלקלקוס, סליק-א-טיק-א-באקוס.
03:57
That's a coolמגניב nameשֵׁם. I will say that.
שם מגניב, הייתי אומר.
04:00
So, I holdלְהַחזִיק back a little of my venomאֶרֶס
אתאפק קצת עם הארס שלי
04:02
for these astronomicalאסטרונומי misnomersמטעים.
ביחס לשמות האטרונומיים המוזרים האלה.
04:04
And then of courseקוּרס Arnonארנון to ThothThoth.
ואז כמובן מ"ארנון" ל"טות'".
04:06
And of courseקוּרס there will be advertisementsפרסומות.
וכמובן שתהיינה פרסומות.
04:08
This is from theirשֶׁלָהֶם ruleכְּלָל bookסֵפֶר, the Internationalבינלאומי Astronomicalאסטרונומי Unionהִתאַחֲדוּת.
זה לקוח מספר הכללים של האיגוד האסטרונומי הבינלאומי.
04:10
And you know they're internationalבינלאומי because
וברור שאלה כללים בינלאומיים
04:13
they put it "enen Francaisפרנקיס" as well.
כי הם פרסמו את זה גם בצרפתית.
04:14
L'UnionL'Union Astronomiqueאסטרונומיק Internationaleהבינלאומי,
"לה אוניון אסטרונומיק אינטרנסיונל,"
04:17
for those of you who don't speakלְדַבֵּר Frenchצָרְפָתִית.
עבור אלה מביניכם שאינם דוברים צרפתית,
04:19
I thought I'd translateלתרגם for you.
ראיתי לנכון לתרגם לכם.
04:21
From the rulebookספר: Nomenclatureמִנוּחַ is a toolכְּלִי.
מספר הכללים: המינוח הינו כלי.
04:23
The first considerationהִתחַשְׁבוּת, make it clearברור, simpleפָּשׁוּט and unambiguousחד משמעי.
השיקול הראשי: על השם להיות ברור, פשוט וחד משמעי.
04:25
And I think that DjabranDjabran Fluctusפלקטוס,
ולדעתי, "ג'בראן פלוקטוס",
04:29
that fitsמתאים that modeמצב.
ממש עומד בכך.
04:31
(Laughterצחוק)
[צחוק]
04:33
That's simpleפָּשׁוּט, the goddessאֵלָה of goatsעזים, very simpleפָּשׁוּט.
זה פשוט. אלת העיזים. נורא פשוט.
04:35
DjabranDjabran Fluctusפלקטוס.
"ג'בראן פלוקטוס".
04:37
"Now, Frankגלוי לב is this clearברור to you, DjabranDjabran Fluctusפלקטוס?"
"פרנק, האם זה ברור לך? ג'בראן פלוקטוס?"
04:39
"Yeah, that's the goatעֵז goddessאֵלָה right? The Abacazanianאבאקסאני?
"אה, כן. זו אלת העיזים, נכון? מאבאקאזאן?
04:41
(Laughterצחוק)
[צחוק]
04:45
It's clearברור to me."
"זה ברור לי."
04:46
"Listen, I'm going back to the swampלְהַצִיף mermaidבתולת ים. Can you call me in a little while?"
"שמע, אני חזר אל סירונית הביצות. תתקשר אלי עוד מעט."
04:48
(Laughterצחוק)
[צחוק]
04:51
Alsoגַם, from the actualמַמָשִׁי documentמסמך
ועוד, מהמסמך האמיתי הזה,
04:53
I highlightedמודגשת a partחֵלֶק I thought mayמאי be of interestריבית.
הדגשתי קטע שנראה לי מעניין.
04:55
Anyoneכֹּל אֶחָד can suggestלְהַצִיעַ changingמִשְׁתַנֶה a nameשֵׁם.
כל אחד יכול להציע שינוי שם.
04:57
So, I look to you, fellowעָמִית memberחבר of the Earthכדור הארץ communityהקהילה.
אז אני מפציר בכם, חברי קהילת כדור הארץ,
05:00
We'veללא שם: יש לנו got to changeשינוי this stuffדברים up fastמָהִיר.
אנו מוכרחים לשנות מהר את הדברים האלה.
05:04
So, these are actualמַמָשִׁי namesשמות of people that work there.
אלה שמות אמיתיים של אנשים שעובדים שם.
05:07
I did some more investigationחֲקִירָה.
עשיתי כמה בדיקות.
05:10
These are more people workingעובד for this groupקְבוּצָה.
אלה עוד כמה שמות של אנשים שעובדים בקבוצה הזו.
05:12
And, as you can see, they don't use theirשֶׁלָהֶם first namesשמות.
כמו שאתם רואים, הם לא משתמשים בשמות פרטיים.
05:15
(Laughterצחוק)
[צחוק]
05:19
These are people namingשִׁיוּם planetsכוכבי לכת, and they won'tרָגִיל use theirשֶׁלָהֶם first namesשמות.
הם נותנים שמות לכוכבי לכת, ולא משתמשים בשמותיהם הפרטיים.
05:20
Something is askewנָטוּי here.
משהו עקום כאן.
05:23
(Laughterצחוק)
[צחוק]
05:25
Is it because his nameשֵׁם is really Jupiterצדק Blunckבלאנק?
יכול להיות שזה בגלל ששמו הוא יופיטר בלנק?
05:26
(Laughterצחוק)
[צחוק]
05:29
Is that Ganymedeגנימד Andromedaאנדרומדה Burbaבורבה?
האם זו גנימדה אנדרומדה בורדה?
05:31
(Laughterצחוק)
[צחוק]
05:33
Is that Marsמַאְדִים Ya Marovמארוב?
האם זהו מאדים יא-מארוב?
05:34
I don't know. But it's investigativeתחקיר materialחוֹמֶר, no doubtספק.
אין לי מושג. אבל אין ספק ששווה לבדוק את זה.
05:36
There are some mappingמיפוי people who do use theirשֶׁלָהֶם namesשמות.
הנה אנשי מיפוי שכן משתמשים בשמותיהם.
05:39
Witnessעֵד please, Eugeneיוג'ין Shoemakerסַנדְלָר,
בבקשה: יוג'ין שומייקר,
05:43
who, diligentlyבחריצות, from a youngצָעִיר boyיֶלֶד
שכבר כילד חרוץ
05:45
decidedהחליט he wanted to make mapsמפות of celestialשְׁמֵימִי bodiesגופים.
החליט שברצונו לשרטט מפות של גופים שמיימיים.
05:47
Mustצריך have been a very interestingמעניין day in the Shoemakerסַנדְלָר houseבַּיִת.
זה בטח היה יום מעניין מאד בבית משפחת שומייקר.
05:50
"Momאִמָא, I want to make mapsמפות."
"אמא, אני רוצה לעשות מפות."
05:52
"That's wonderfulנִפלָא Eugeneיוג'ין. You could make mapsמפות of Torontoטורונטו."
"יופי, יוג'ין. תוכל לשרטט מפות של טורונטו."
05:54
"No, I want to make mapsמפות of planetsכוכבי לכת."
"לא, אני רוצה לשרטט מפות של כוכבים."
05:57
"Yeah, go to your roomחֶדֶר."
"בטח. עוף לחדר שלך."
05:59
(Laughterצחוק)
[צחוק]
06:01
Martiansמאדים, Venusiansונוסים, Joviansג'וביאנים.
אנשי מאדים, ונוס, צדק.
06:04
We have namesשמות for placesמקומות where people don't existקיימים.
יש לנו שמות עבור מקומות שאין בהם בכלל אנשים.
06:06
That seemsנראה a little sillyטִפּשִׁי to me.
זה נראה לי קצת מטופש.
06:11
There are no Joviansג'וביאנים.
אין אנשי צדק.
06:13
Gettingמקבל back to my premiseהַנָחַת יְסוֹד, I used stampsחותמות, by the way,
אם לחזור להנחת היסוד שלי-- השתמשתי בבולים, אגב,
06:15
because you don't have to payלְשַׁלֵם anybodyמִישֶׁהוּ for the rightsזכויות.
כי לא צריך לשלם לאיש עבור זכויות השימוש,
06:17
(Laughterצחוק)
[צחוק]
06:19
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
[מחיאות כפיים]
06:21
There is obviouslyמובן מאליו Einsteinאיינשטיין, Nielsנילס Bohrבוהר,
ברור שאלה איינשטיין ונילס בוהר,
06:22
dede Fermat'sשל פרמה last theoremמִשׁפָּט, and I'm not sure whetherהאם that's Jamesג'יימס Coburnקובורן
המשפט האחרון של פרמה, ולא ברור לי אם זהו ג'יימס קובורן
06:24
or Richardריצ'רד Harrisהאריס.
או ריצ'רד האריס.
06:27
(Laughterצחוק)
[צחוק]
06:29
It's definitelyבהחלט one of the two. I'm not really clearברור whichאיזה one.
בטוח שזה אחד משניהם, אבל לא ברור לי מי.
06:31
But obviouslyמובן מאליו the pointנְקוּדָה is that numbersמספרים are mapsמפות.
מה שברור הוא שמספרים הם מפות.
06:33
And withinבְּתוֹך numbersמספרים, is there an underlyingבְּסִיסִי secretסוֹד to the universeעוֹלָם?
והאם במספרים צפון איזה סוד עבור היקום?
06:35
That is the premiseהַנָחַת יְסוֹד of this particularמיוחד presentationהַצָגָה.
זאת הנחת היסוד של ההרצאה הזו.
06:39
By the way, that's a naturalטִבעִי pictureתְמוּנָה of Saturnשַׁבְתַאִי,
אגב, זאת תמונה אמיתית של שבתאי,
06:42
no adjustmentsהתאמות. I mean that's just beautifulיפה.
בלי שיפוצים, לדעתי זה ממש מקסים.
06:45
So beautifulיפה that I will even give up a laughלִצְחוֹק
כל כך מקסים, שאני מוכן לוותר על כמה צחוקים
06:48
to explainלהסביר my love of this particularמיוחד planetכוכב לכת,
כדי להסביר את אהבתי לכוכב המסוים הזה,
06:50
and the day Saturdayיום שבת, namedבשם after it, wonderfullyנפלא.
ויום השבת בכלל נקרא על שמו, וזה נהדר.
06:54
So, formulasנוסחאות relateמתייחס numberמספר to formטופס.
נוסחאות יוצרות יחס בין מספרים לצורה.
06:57
That's Eulerאוילר, his formulaנוּסחָה
זהו יולר, שהנוסחה שלו
06:59
was one of the inspirationsהשראה that leadעוֹפֶרֶת to the beginningהתחלה of stringחוּט theoryתֵאוֹרִיָה
היוותה אחד ממקורות ההשראה שהלידו את תורת המיתרים
07:02
whichאיזה is kindסוג of coolמגניב, not that funnyמצחיק, but it is coolמגניב.
וזה מגניב, גם אם לא מצחיק.
07:05
(Laughterצחוק)
[צחוק]
07:07
He was alsoגַם famousמפורסם for havingשיש no bodyגוּף.
הוא התפרסם גם בכך שלא היה לו גוף.
07:09
(Laughterצחוק)
[צחוק]
07:11
Whichאיזה a lot of you are like, "How did he figureדמות that out?"
ואתם בטח חושבים, "אז איך הוא גילה את זה?"
07:14
He's got no bodyגוּף, no man, just a headרֹאשׁ floatingצָף highגָבוֹהַ.
לא גוף ולא בן-אדם. סתם ראש צף באוויר.
07:16
Here comesבא Eulerאוילר.
הנה מגיע יולר.
07:19
(Laughterצחוק)
[צחוק]
07:21
And that's an icosahedronicosahedron,
וזה עשרימון (גוף בן 20 פאות),
07:23
whichאיזה is one of the fiveחָמֵשׁ sacredקָדוֹשׁ solidsמוצקים, very importantחָשׁוּב shapesצורות.
שהוא אחד מ-5 הגופים המקודשים, צורות חשובות מאד.
07:26
You see the icosahedronicosahedron again.
הנה שוב העשרימון.
07:29
The dodecahedronזרחן, it's dualכָּפוּל.
התריסרון, הוא כפול.
07:31
There is a dodecahedronזרחן whichאיזה I had to do in my roomחֶדֶר last night.
הנה תריסרון שהייתי צריך לשרטט אמש בחדרי.
07:33
The fiveחָמֵשׁ sacredקָדוֹשׁ solidsמוצקים, as you can see there.
5 הגופים המקודשים, כפי שאתם רואים כאן,
07:36
Whichאיזה is not to be confusedמְבוּלבָּל with the fiveחָמֵשׁ sacredקָדוֹשׁ saladsסלטים.
שאין לבלבל ביניהם ובין 5 הסלטים המקודשים.
07:40
(Laughterצחוק)
[צחוק]
07:42
Blueכָּחוֹל cheeseגבינה, ranchחַוָה, oilשֶׁמֶן and vinegarחומץ, thousandאלף islandsאיים and houseבַּיִת.
סלט גבינה כחולה, סלט החווה, שמן וחומץ, אלף האיים וסלט הבית.
07:44
I suggestלְהַצִיעַ the houseבַּיִת.
אני ממליץ על סלט הבית.
07:46
The realityמְצִיאוּת, now here is something importantחָשׁוּב.
למען האמת, וזה משהו חשוב,
07:49
What's importantחָשׁוּב about this is
מה שחשוב בזה הוא,
07:51
these shapesצורות are dualsכפול of eachכל אחד other.
שהצורות האלה מהוות זוגות,
07:53
And you can see how the icosahedronicosahedron
ואתם יכולים לראות כיצד העשרימון
07:55
withdrawsנסיגה into the dodecahedronזרחן
נסוג לתוך התריסרון
07:57
and then they just mergeלְמַזֵג into eachכל אחד other.
והם פשוט מתמזגים זה בזה.
07:59
So, the wholeכֹּל conceptמוּשָׂג of branesסובין in the universeעוֹלָם,
אז כל הרעיון של בראנות ביקום,
08:02
if the universeעוֹלָם is shapedמְעוּצָב like a dodecahedronזרחן
אם ליקום צורת תריסרון,
08:04
this is a very good mapמַפָּה of what could possiblyיִתָכֵן be.
אומר שזו מפה טובה מאד שעשויה לתאר אותו.
08:06
And that is, of courseקוּרס, what we are here to talk about.
וכמובן שזה הנושא שעליו התכנסנו לשוחח.
08:09
What a coincidenceיָד הַמִקרֶה!
איזה צירוף מקרים!
08:11
Octoberאוֹקְטוֹבֶּר 9thה, in Franceצָרְפַת, Jean-Pierreז'אן-פייר Luminetלומינט
ב-9 באוקטובר, בצרפת, ז'אן-פייר לומינה
08:13
said that the universeעוֹלָם is probablyכנראה shapedמְעוּצָב like a dodecahedronזרחן,
הכריז שייתכן שהיקום הוא בצורת תריסרון,
08:17
basedמבוסס on informationמֵידָע that they got from this probeבְּדִיקָה.
על סמך מידע שהם קיבלו מהגשושית הזו.
08:20
This would be a normalנוֹרמָלִי waveגַל patternתַבְנִית.
זו תבנית גל נורמלית.
08:23
But what they're seeingרְאִיָה, way out there in the farרָחוֹק reachesמגיע
אך מה שהם גילו, אי שם במעמקיה
08:25
of the microwaveמיקרוגל backgroundרקע כללי,
של קרינת המיקרוגל הקוסמית,
08:28
is this kindסוג of oddמוזר undulationגַלִיוּת.
הוא התנועה הגלית המשונה הזו.
08:30
It doesn't plugתֶקַע in to what they suspectedחשוד a flatשָׁטוּחַ universeעוֹלָם would be.
וזה לא מתחבר לאופן בו ראו את היקום כשטוח.
08:32
So, you can kindסוג of get an ideaרַעְיוֹן from this
כך שאפשר לקבל מכך מושג,
08:36
extrapolatingאקסטרפולציה that back underתַחַת this hugeעָצוּם pictureתְמוּנָה,
אם משערים לאחור מן התמונה הענקית הזו,
08:39
so we get this ideaרַעְיוֹן of what the primalרִאשׁוֹנִי universeעוֹלָם lookedהביט like.
איך נראה היקום הבראשיתי.
08:42
And judgingשופט from this, it looksנראה a little like a cheeseburgerצִ'יזבּוּרגֶר.
ועל סמך זה הוא נראה כמו צ'יזבורגר.
08:45
(Laughterצחוק)
[צחוק]
08:48
So, I'm thinkingחושב the universeעוֹלָם is eitherאוֹ a dodecahedronזרחן or a cheeseburgerצִ'יזבּוּרגֶר.
אז נראה לי שהיקום הוא או תריסרון או צ'יזבורגר.
08:50
And for me, that's a win-winwin-win.
ומבחינתי שניהם בסדר.
08:53
Everybodyכולם goesהולך, I'm happyשַׂמֵחַ.
אפשר ללכת הביתה בלב שקט.
08:55
(Laughterצחוק)
[צחוק]
08:58
Better really hurryלְמַהֵר up.
כדאי שאתחיל למהר.
08:59
I just threwזרק this in because
הבאתי את זה כי
09:02
as importantחָשׁוּב as all of our intellectualאִינטֶלֶקְטוּאַלִי abilitiesיכולות are,
ככל שחשובים כישורינו האינטלקטואליים,
09:05
withoutלְלֹא heartלֵב and withoutלְלֹא love it's just -- it's all meaninglessחֲסַר מַשְׁמָעוּת.
בלי לב ובלי אהבה הכל חסר טעם.
09:08
And that, to me, is really beautifulיפה.
ובעיני זה באמת מקסים.
09:11
(Laughterצחוק)
[צחוק]
09:14
Exceptמלבד for that creepyמְצַמרֵר guy in the backgroundרקע כללי.
חוץ מהטיפוס המפחיד הזה ברקע.
09:15
(Laughterצחוק)
[צחוק]
09:17
Gettingמקבל back to the pointנְקוּדָה of my particularמיוחד presentationהַצָגָה,
אם לחזור לנושא ההרצאה שלי,
09:22
Keplerקפלר, one of my great heroesגיבורים,
קפלר, אחד מהגיבורים שלי,
09:26
who realizedהבין that these fiveחָמֵשׁ solidsמוצקים, whichאיזה I spokeדיבר of earlierמוקדם יותר,
שהבין ש-5 הגופים האלה, שתיארתי קודם,
09:28
were relatedקָשׁוּר somehowאיכשהו to the planetsכוכבי לכת,
קשורים איכשהו לכוכבי הלכת,
09:32
but he couldn'tלא יכול proveלְהוֹכִיחַ it. It freakedנבהל him out.
אבל לא הצליח להוכיח זאת. זה שיגע אותו.
09:34
But it did leadעוֹפֶרֶת to Newtonניוטון discoveringלגלות gravityכוח משיכה.
אבל זה הוביל לגילוי כוח המשיכה ע"י ניוטון.
09:36
So, mapsמפות of things leadingמוֹבִיל to organizedמְאוּרגָן understandingsהבנות
מפות של דברים שהובילו להבנה מסודרת
09:39
of the universeעוֹלָם in whichאיזה we emergeלָצֵאת.
של היקום שבו התפתחנו,
09:42
Now this is Isaacיצחק from a Vietnameseויאטנמית stampחותמת.
הנה אייזק על בול וויטנאמי.
09:44
(Laughterצחוק)
[צחוק]
09:47
I am not suggestingמציע at all that my Vietnameseויאטנמית brothersאחים and sistersאחיות
אני בכלל לא רומז שאחי ואחיותי הוויטנאמיים
09:50
could maybe use a little artאומנות classמעמד here and there. But ...
יכלו לקחת שיעור או שניים באמנות, אבל...
09:53
(Laughterצחוק)
[צחוק]
09:55
that's not a good pictureתְמוּנָה.
זו איננה תמונה מוצלחת.
09:56
(Laughterצחוק)
[צחוק]
09:58
Not a good pictureתְמוּנָה. Now, my friendsחברים in the islandאִי of Nevisנביס
לא תמונה מוצלחת. חברי באי נוויס
10:01
are a little better. Look at that! That's Isaacיצחק Newtonניוטון.
הצליחו קצת יותר. תראו מה זה! זהו אייזק ניוטון.
10:04
That guy is rockin'רוקינג '.
איזה יפיוף!
10:06
(Laughterצחוק)
[צחוק]
10:08
What a handsomeיפה תואר catחתול.
איזה גנוב!
10:09
Onceפַּעַם again, Nicaraguaניקרגואה let me down.
ושוב ניקרגואה מאכזבת אותי.
10:11
(Laughterצחוק)
[צחוק]
10:13
And Copernicusקופרניקוס looksנראה like Johnnyג 'וני Carsonקרסון, whichאיזה is really weirdמְשׁוּנֶה.
וקופרניקוס נראה כמו ג'וני קארסון, שזה ממש מוזר.
10:15
(Laughterצחוק)
[צחוק]
10:19
I don't get that at all.
אני לא תופס את זה.
10:20
Onceפַּעַם again, these guys rockסלע it out.
ושוב, החבר'ה האלה שיחקו אותה.
10:22
Isaacיצחק is kickin'נכנס לפעולה' assתַחַת. Man, he looksנראה like a rockסלע starכוכב.
איזה גזעי אייזק. בחיי, הוא נראה כמו כוכב רוק.
10:24
This is freakyמוזר is a majorגדול way.
זה מוזר בגדול.
10:27
This is Sierraסיירה Leoneליאונה.
זה מסיירה לאונה.
10:29
They got little babiesתינוקות in there, floatingצָף in there.
יש להם שם תינוקות שצפים מסביב.
10:31
(Laughterצחוק)
[צחוק]
10:34
Man. I don't really need to commentתגובה on this.
בחיי. על זה אני לא צריך להגיד כלום.
10:35
But I didn't know that Isaacיצחק Newtonניוטון was in the Moodyמְצוּבּרָח Bluesבלוז. Did you?
אבל לא ידעתי שאייזק ניוטון היה ב"מודי בלוז". ידעתם את זה?
10:37
(Laughterצחוק)
[צחוק]
10:40
When did this happenלִקְרוֹת?
מתי זה קרה?
10:44
(Laughterצחוק)
[צחוק]
10:46
It's a differentשונה kindסוג of courseקוּרס. And they'veהם כבר got fiveחָמֵשׁ applesתפוחים?
זה שונה, כמובן. ויש שם 5 תפוחים?
10:47
I mean these guys are extrapolatingאקסטרפולציה in realmsממלכות
החבר'ה האלה משערים בתחומים
10:50
that are not necessarilyבהכרח validתָקֵף.
שאינם בהכרח תקפים.
10:52
Althoughלמרות ש fiveחָמֵשׁ is a good numberמספר, of courseקוּרס.
אם כי 5 הוא מספר טוב, כמובן.
10:55
Ecuadorאקוודור, my friendחָבֵר Keplerקפלר,
אקוודור. ידידי קפלר,
10:57
as you can see, they call him Juanחואן.
כמו שאתם רואים, הם קוראים לו חואן.
11:00
(Laughterצחוק)
[צחוק]
11:03
Juanחואן? No! Johannesיוהנס, not Juanחואן.
חואן? לא! יוהן, לא חואן!
11:05
It wasn'tלא היה Carlosקרלוס Chaplainכּוֹמֶר. It's wrongלא בסדר.
ההוא לא היה קרלוס צ'פלין. זה לא בסדר.
11:08
(Laughterצחוק)
[צחוק]
11:11
Renרןé Descartesדקארט, of courseקוּרס. Onceפַּעַם again
רנה דקארט, כמובן. ושוב
11:14
these Grenadaגרנדה people, this is like way too sickחוֹלֶה
אלה החבר'ה מגרנדה. זה הרבה יותר חולני
11:16
for anybody'sשל מישהו imaginationדִמיוֹן.
מכפי שאפשר לדמיין.
11:18
He's all murkyחָשׁוּך. There is little kidsילדים leaningרכון on his legרגל,
הוא קודר לגמרי. יש שם ילדים קטנים שנשענים על רגלו,
11:20
little ghostsרְפָאִים flyingעַף around. We gottaחייב cleanלְנַקוֹת this stuffדברים up
רוחות רפאים קטנות מסביב. צריך לנקות את זה
11:23
fastמָהִיר, ladiesנשים and gentlemenרבותי.
מהר, גבירותי ורבותי.
11:25
(Laughterצחוק)
[צחוק]
11:27
This is, of courseקוּרס, the Cartesianקרטזית coordinatesקואורדינטות.
זו כמובן מערכת צירים קרטזית.
11:28
Onceפַּעַם again, that's Sierraסיירה Leoneליאונה.
הנה שוב סיירה לאונה.
11:32
This is again, indicatingהמציין how numbersמספרים
וגם כאן זה מראה איך מספרים
11:34
relateמתייחס to spaceמֶרחָב relateמתייחס to formטופס, mapsמפות of the universeעוֹלָם.
מתייחסים למרחב שמתייחס לצורה, מפות של היקום.
11:37
Because that's why we're here, really, I think to figureדמות stuffדברים out and to love eachכל אחד other.
כי לדעתי לשם כך אנו קיימים, להבין דברים ולאהוב זה את זה.
11:40
Descartesדקארט. (Laughterצחוק)
דקארט. [צחוק]
11:43
Before the horseסוּס. (Laughterצחוק)
רתום לפני הסוס. [צחוק]
11:45
Now, Monacoמונקו tookלקח Descartesדקארט, and just flippedהתהפך him around.
מונקו לקחה את דקראט, ופשוט הפכה אותו.
11:47
Now, Monacoמונקו is problematicבעייתית for me, and I'll showלְהַצִיג you why.
מונקו בעייתית מבחינתי, ואראה לכם מדוע.
11:50
Here is a mapמַפָּה. All they have is a casinoקָזִינוֹ on it.
הנה מפה. יש להם שם רק קזינו.
11:53
(Laughterצחוק)
[צחוק]
11:55
And why Franklinפרנקלין Delanoדלנו Rooseveltרוזוולט is on theirשֶׁלָהֶם mapמַפָּה
ומה רוזוולט עושה במפה שלהם?
11:57
I don't even want to hazardמִפגָע a guessלְנַחֵשׁ.
אני לא מעז אפילו להסתכן בניחוש.
11:59
But I'd say he'dהוא היה been to HellespointicaHellespointica Depressioדיכאון recentlyלאחרונה.
אך הייתי אומר שהוא ביקר לאחרונה ב"דכאון צוק הגהינום".
12:01
(Laughterצחוק)
[צחוק]
12:04
This is the flagדֶגֶל of Monacoמונקו. Ladiesנשים and gentlemenרבותי,
זהו הדגל של מונקו. גבירותי ורבותי,
12:05
the flagדֶגֶל of Indonesiaאִינדוֹנֵזִיָה. Please examineלִבחוֹן.
דגל אינדונזיה. בבקשה להשוות.
12:07
(Laughterצחוק)
"הבדל של יום ולילה" [צחוק]
12:09
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
[מחיאות כפיים]
12:11
Not sure how this cameבא to be, but it's not right.
לא בטוח איך זה קרה, אבל זה לא בסדר.
12:14
In Monacoמונקו, "No, what are you talkingשִׂיחָה about?
במונקו, "על מה אתה מדבר?
12:16
They are so differentשונה.
הם הרי כה שונים,
12:19
Look, oursשֶׁלָנוּ is more redאָדוֹם, it's longerארוך יותר.
תראה, שלנו הרבה יותר אדום וארוך.
12:21
They stoleצָעִיף our flagדֶגֶל! They stoleצָעִיף our flagדֶגֶל!"
הם גנבו לנו את הדגל! גנבו לנו את הדגל!"
12:23
(Laughterצחוק)
[צחוק]
12:26
Bode'sשל בוד lawחוֹק wasn'tלא היה even his lawחוֹק. It was a guy namedבשם Titusטיטוס.
החוק של בודה בכלל לא היה שלו, אלא של אחד בשם טיטיוס.
12:31
And the reasonסיבה I just bringלְהָבִיא this up because it is a lawחוֹק that doesn't really work.
ואני מעלה זאת כי זהו חוק שלמעשה לא עובד.
12:33
That's Judeג'וד Lawחוֹק and some of his filmsסרטים recentlyלאחרונה didn't work.
הנה ג'דו לאו, שכמה מסרטיו האחרונים לא כל כך עבדו.
12:36
(Laughterצחוק)
[צחוק]
12:39
Just a correlationמתאם that indicatesמציין how things are misinterpretedמפרש לא נכון.
סתם קשר הדדי שמראה איך דברים זוכים לפרשנות מוטעית.
12:41
And I wonderפֶּלֶא if the photographerצַלָם said, "Okay, Judeג'וד,
ואני תוהה אם הצלם אמר, "בסדר, ג'וד,
12:44
could you touchלגעת your toothשן? That's good."
אתה מוכן לגעת בשן שלך? יופי."
12:46
Just a tipעֵצָה, if you're beingלהיות photographedצולם
רמז: אם מצלמים אתכם
12:48
for pressללחוץ picturesתמונות, don't touchלגעת your teethשיניים.
למשל עבור העיתון, אל תגעו בשיניים שלכם.
12:50
(Laughterצחוק)
[צחוק]
12:53
Primeרִאשׁוֹנִי numbersמספרים, Gaussגאוס, one of my favoritesלמועדפים.
מספרים ראשוניים, גאוס, אחד האהובים עלי.
12:55
Goldenזָהוּב sectionסָעִיף, I've been obsessedאובססיבי with this thing
חתך הזהב. נעשיתי כפייתי בקשר לדבר הזה
12:57
sinceמאז before I was bornנוֹלָד.
עוד בטרם נולדתי.
12:59
I know that scaresמפחיד a lot of you,
אני יודע שזה מפחיד רבים מכם,
13:02
but that was my purposeמַטָרָה entirelyלַחֲלוּטִין.
אבל זו היתה כל הכוונה שלי.
13:04
There we can see Fibonacciפיבונאצ'י numbersמספרים relatedקָשׁוּר to the Goldenזָהוּב Sectionסָעִיף,
הנה המספרים של פיבונאצ'י שמתייחסים לחתך הזהב,
13:06
because Fibonacciפיבונאצ'י and Goldenזָהוּב Sectionסָעִיף
כי פיבונאצ'י וחתך הזהב
13:08
relateמתייחס to the unfoldingהִתגַלגְלוּת of the measuredנמדד meterמטר of matterחוֹמֶר, as I referמתייחס to it.
מתייחסים לגילוי המטר הנמדד, כפי שאני רואה זאת.
13:10
If Fibonacciפיבונאצ'י had been on Paxilפקסיל,
אם פיבונאצ'י היה לוקח "פקסיל",
13:14
(Laughterצחוק)
[צחוק]
13:16
that would be the Fibonacciפיבונאצ'י seriesסִדרָה.
כך היתה נראית הסדרה של פיבונאצ'י.
13:19
"Tenעשר milligramמִילִיגרָם, 20 milligramמִילִיגרָם."
"10 מיליגרם, 20 מיליגרם."
13:21
"Leonardoלאונרדו, dinner'sארוחת ערב readyמוּכָן, put down those booksספרים and take your pillsגלולות."
לאונרדו, הארוחה מוכנה. עזוב את הספרים וקח את הכדורים שלך."
13:23
"Yes, Mamaאִמָא."
"כן, אמא."
13:26
(Laughterצחוק)
[צחוק]
13:28
Alrightבְּסֵדֶר where is this going? That's a good questionשְׁאֵלָה.
אז מה כל הרעיון? שאלה טובה.
13:33
Here is the premiseהַנָחַת יְסוֹד that I beganהחל 27 yearsשנים agoלִפנֵי.
הנה ההנחה שהתחלתי לפתח לפני 27 שנה.
13:36
If numbersמספרים can expressאֶקְסְפּרֶס
אם מספרים יכולים להביע
13:39
the lawsחוקי of this incredibleמדהים universeעוֹלָם that we liveלחיות,
את חוקי היקום המדהים שבו אנו חיים,
13:42
I reasonסיבה, throughדרך some sortסוג of reverseלַהֲפוֹך engineeringהַנדָסָה,
ההגיון שלי אומר שדרך סוג כלשהו של תכנון הפוך
13:44
we could extrapolateלְחַיֵץ from them
נוכל לשער על פיהם את קיומו
13:47
some basicבסיסי structuralמִבנִי elementאֵלֵמֶנט of this universeעוֹלָם.
של איזשהו רכיב יסוד מבני של היקום הזה.
13:49
And that's what I did. Twenty-sevenעשרים ושבע yearsשנים agoלִפנֵי
וזה מה שעשיתי. לפני 27 שנה
13:52
I startedהתחיל workingעובד on this.
התחלתי לעבוד על זה.
13:54
And I triedניסה to buildלִבנוֹת a particleחֶלְקִיק acceleratorמֵאִיץ.
וניסיתי לבנות מאיץ חלקיקים.
13:56
(Laughterצחוק)
[צחוק]
14:01
And that didn't work out well.
זה לא כל כך הצליח.
14:02
So, then I thought a calculatorמַחשְׁבוֹן is a metaphorמֵטָפוֹרָה.
אז חשבתי על מחשבון כעל דימוי.
14:04
I can just divideלחלק numbersמספרים, that's like atomאָטוֹם smashingמַפָּץ.
אני יכול פשוט לחלק מספרים, כמו לבקע אטומים.
14:06
That's what I did. That's how I foundמצאתי Moleedsמולידס.
זה מה שעשיתי. וכך גיליתי את ה"מולידים".
14:09
Moleedsמולידס are what I believe
ואני מאמין שה"מולידים"
14:12
the thing that will allowלהתיר stringחוּט theoryתֵאוֹרִיָה to be provedהוכיח.
הם מה שיאפשר להוכיח את תורת המיתרים.
14:14
They are the nodesצמתים on the stringחוּט,
אלו הם צמתים במיתר,
14:17
patternsדפוסי and relationshipsיחסים, 27, 37.
תבניות ויחסים; 27, 37.
14:20
That was the first chartטבלה I cameבא up with.
זו הטבלה הראשונה ששרטטתי.
14:22
You can see, even if you don't go for the numbersמספרים,
תוכלו לראות, אפילו אם לא תביטו במספרים,
14:25
the beautyיוֹפִי of the symmetryסִימֶטרִיָה.
את יופיה של הסימטריה.
14:27
The numbersמספרים from one to 36, dividedמחולק into sixשֵׁשׁ groupsקבוצות.
המספרים מ-1 עד 36, מחולקים ל-6 קבוצות.
14:29
Symmetryסִימֶטרִיָה, pairsזוגות.
סימטריה. זוגות.
14:32
Everyכֹּל topחלק עליון addsמוסיף up to 37.
כל שיא מסתכם ב-37.
14:34
Bottomתַחתִית, all 74.
כל העמקים, כולם 74.
14:37
There is so manyרב intricateמוּרכָּב relationshipsיחסים that I'm not going to go there now,
יש יחסים כה סבוכים ורבים שלא אכנס לזה עכשיו,
14:39
because you would say, "Hey, go back to the Fluctusפלקטוס partחֵלֶק."
כי אתם תגידו, "הי, תמשיך עם הקטע של פלוקטוס."
14:42
(Laughterצחוק)
[צחוק]
14:44
Circleמעגל of Fifthsחמישים, acousticאֲקוּסְטִי harmonyהַרמוֹנִיָה, geometricגֵאוֹמֶטרִי symmetryסִימֶטרִיָה.
מעגל של חמישיות, הרמוניה אקוסטית, סימטריה הנדסית.
14:48
I knewידע those two were relatedקָשׁוּר.
ידעתי שיש קשר בין שני אלה.
14:52
Onceפַּעַם again, the Cartesianקרטזית kindסוג of cross-overצולבות.
הנה שוב הצטלבות קרטזית.
14:53
So, I said if I'm going to put a circleמעגל,
אז אמרתי: אשרטט עיגול,
14:56
see what kindסוג of patternsדפוסי I get, boomבּוּם, the Redאָדוֹם Systemמערכת.
ואראה איזה תבניות אקבל. בום! המערכת האדומה.
14:59
Look at that. You can't just make this stuffדברים up, ladiesנשים and gentlemenרבותי.
תראו מה זה. אי אפשר להמציא דבר כזה, גבירותי ורבותי.
15:02
(Laughterצחוק)
[צחוק]
15:04
You can't just go around going, "Oh, I'm going to put some trianglesמשולשים in a circleמעגל
אי אפשר לבוא ולהגיד סתם ככה, "אולי אכניס כמה משולשים לעיגול
15:06
and they're going to be symmetricalסִימֶטרִי. And they're all going to addלְהוֹסִיף up,
והם יהיו סימטריים, וכולם יסתכמו במשהו,
15:09
and it's going to be, oh yeah, I figuredמְעוּטָר that out."
וזה יהיה, נו, אני כבר יודע."
15:11
This is beyondמעבר anything anybodyמִישֶׁהוּ could just make up.
זה מעבר למה שאפשר להמציא סתם ככה.
15:13
There is the Orangeתפוז Systemמערכת.
הנה המערכת הכתומה.
15:16
(Laughterצחוק)
[צחוק]
15:18
And you'llאתה see over here, these are multiplesמכפילים of the numberמספר 27.
וכאן אתם רואים כפולות של המספר 27.
15:19
And they recapitulateלסכם מחדש that shapeצוּרָה,
והן מסכמות את הצורה הזו.
15:23
even thoughאם כי that's a circleמעגל of nineתֵשַׁע and that's a circleמעגל of 36. It's nutsאֱגוֹזִים.
אפילו שיש עיגול של 9 ועיגול של 36. זה משגע.
15:26
(Laughterצחוק)
[צחוק]
15:30
That's the Greenירוק Systemמערכת. It all foldsקפלים in halfחֲצִי
זו המערכת הירוקה. הכל מתקפל בחצי
15:31
on the Greenירוק Systemמערכת, right betweenבֵּין 18 and 19.
במערכת הירוקה. בדיוק בין 18 ל-19.
15:33
The Blueכָּחוֹל Systemמערכת. The Violetסָגוֹל. It's all there.
המערכת הכחולה. הסגולה. הכל שם.
15:35
(Laughterצחוק)
[צחוק]
15:38
Look at that! I mean you cannotלא יכול make that stuffדברים up.
תביטו בזה! הרי אי אפשר סתם להמציא דבר כזה.
15:46
(Laughterצחוק)
[צחוק]
15:49
That just doesn't fallנפילה out of a treeעֵץ, ladiesנשים and gentlemenרבותי.
זה לא גדל על עצים, גבירותי ורבותי.
15:50
Twenty-sevenעשרים ושבע yearsשנים of my life!
27 שנים מחיי!
15:53
(Laughterצחוק)
[צחוק]
15:55
And I'm presentingמציג it here at TEDTED. Why?
ואני מציג את זה כאן ב-TED. מדוע?
15:56
Because this is the placeמקום if aliensחוצנים landארץ, I hopeלְקַווֹת they come here.
כי אם ינחתו כאן חייזרים, זה המקום אליו הם יבואו.
15:58
(Laughterצחוק)
[צחוק]
16:00
"We are going to destroyלהרוס the Earthכדור הארץ. Hmmmהמממ ... maybe not."
"בואו נשמיד את כדור הארץ. המממ... בעצם לא."
16:01
(Laughterצחוק)
[צחוק]
16:04
In this last yearשָׁנָה I have foundמצאתי these subsequentלאחר מכן systemsמערכות
השנה מצאתי את המערכות העוקבות האלה
16:06
whichאיזה allowלהתיר for the mathematicמתמטית possibilitiesאפשרויות
שמקיפות את כל האפשרויות המתמטיות
16:08
of the Calabi-Yauקאלבי-יאו manifoldsסעפות
של יריעות קלאבי-יאו
16:12
in a way that doesn't necessitateלְהַצְרִיך these little hiddenמוּסתָר dimensionsממדים.
בדרך שמייתרת את המימדים הסמויים הקטנים האלה,
16:14
Whichאיזה worksעובד mathematicallyמתמטית, but it just doesn't seemנראה God-likeכמו אלוהים to me.
שעובדים מבחינה מתמטית, אך לא נראים לי אלוהיים מספיק.
16:17
It just seemsנראה like it's not sexyסֶקסִי and elegantאֵלֶגַנטִי, it's hiddenמוּסתָר.
זה פשוט לא נראה לי סקסי ואלגנטי, זה סמוי.
16:20
I don't want hiddenמוּסתָר, I want to see it.
אני לא רוצה סמוי. אני רוצה לראות אותם.
16:23
(Laughterצחוק)
[צחוק]
16:25
I foundמצאתי other pairsזוגות all have symmetryסִימֶטרִיָה,
גיליתי זוגות נוספים בעלי סימטריה,
16:27
even thoughאם כי, unlikeבניגוד the masterלִשְׁלוֹט one, theirשֶׁלָהֶם symmetryסִימֶטרִיָה is splitלְפַצֵל.
למרות שלא כמו הזוג הראשון, הסימטריה שלהם מפוצלת.
16:30
Unbelievableבלתי יאומן. This is like crazyמְטוּרָף.
לא יאומן. זה מטורף.
16:33
Am I the only one that seesרואה this?
האם אני היחיד שרואה את זה?
16:36
(Laughterצחוק)
[צחוק]
16:38
You know, I didn't just drawלצייר this in a day, by the way.
הרי לא שרטטתי את זה ביום אחד, דרך אגב.
16:43
You know, try makingהֲכָנָה some chartsתרשימים like this at home.
נסו להכין כמה שרטוטים כאלה בבית.
16:45
You gottaחייב be accurateמְדוּיָק! There's measurementמדידה involvedמְעוּרָב, incrementsתוספות.
אתם חייבים לדייק! יש כאן מדידות, ערכים מצטברים.
16:48
These are mapsמפות, by the way.
אלו הן מפות, אגב.
16:50
Not stampsחותמות, but one day.
לא בולים. אבל עוד נזכה לכך.
16:52
(Laughterצחוק)
[צחוק]
16:54
Okay, I'm gettingמקבל to the punchפּוּנץ'. Goldenזָהוּב Ratioיַחַס, it's crazyמְטוּרָף.
בסדר, הנה שורת המחץ. חתך הזהב. דבר משגע.
16:56
And look at this, builtבנוי withinבְּתוֹך it is the Goldenזָהוּב Ratioיַחַס.
תראו מה זה. בתוך זה מובנה חתך הזהב
16:59
I startהַתחָלָה looking at that, and look at them again.
אני מביט בזה, ומביט בהם שוב.
17:03
They startהַתחָלָה looking like planetsכוכבי לכת.
והם מתחילים להיראות כמו כוכבי לכת.
17:05
I go to JPLJPL.
אני הולך למעבדה להנעה סילונית.
17:07
I look at the orbitsמסלולים of the planetsכוכבי לכת.
אני בוחן מסלולי כוכבי הלכת.
17:09
I find 18 examplesדוגמאות of it in our solarסוֹלָרִי systemמערכת.
ואני מוצא 18 דוגמאות של זה במערכת השמש שלנו.
17:12
I never told anybodyמִישֶׁהוּ. This is the first thing. This could be historyהִיסטוֹרִיָה.
לא גיליתי לאיש. זו הפעם הראשונה. זו אולי היסטוריה.
17:16
(Laughterצחוק)
[צחוק]
17:19
Keplerקפלר was right.
קפלר צדק.
17:20
(Laughterצחוק)
[צחוק]
17:24
Eighteenשמונה עשרה and 19, the middleאֶמצַע of the Moleedsמולידס, 0.618 is the goldenזָהוּב sectionסָעִיף.
18 ו-19, אמצע ה"מולידים", 0.618 הוא חתך הזהב.
17:30
Multiplyלְהַכפִּיל them togetherיַחַד, 18.618 x 19.618 is 365.247.
תכפילו אותם זה בזה, 18.618 כפול 19.618 הם 365.247.
17:32
Whichאיזה is .005 differentשונה from the numberמספר of daysימים in a yearשָׁנָה.
הבדל של 0.005 ממספר הימים בשנה.
17:34
Hey, you can't make this up.
בחייכם, אי אפשר להמציא דבר כזה.
17:39
(Laughterצחוק)
[צחוק]
17:41
Thank you very much.
תודה רבה לכם.
17:43
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
[מחיאות כפיים]
17:45
Thank you.
תודה רבה.
17:46
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
[מחיאות כפיים]
17:48
Thank you.
תודה.
17:50
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
[מחיאות כפיים]
17:52
Translated by Shlomo Adam
Reviewed by Amit Lampit

▲Back to top

About the speaker:

Charles Fleischer - Comedian, voice artist
Best known as the voice of Roger Rabbit, Charles Fleischer's multi-decade career includes work on stage and on screen, and an online emporium of unusual observations called MonkeyDog.

Why you should listen

Stand-up comedian and voice artist Charles Fleischer hit his stride in the '80s with voice roles in the live action-animation hybrid Who Framed Roger Rabbit?, building a prolific career of roles in cartoons and feature films in the decades since.

But perhaps he found his true calling in more recent years, discovering an interesting relationship between the numbers 27 and 37, which (he tells us) affect everything, as he says, "from protons to neutrons to croutons." This "blueprint for infinity" is called Moleeds, and he explains it in detail on his website, MonkeyDog.

Currently, he runs a media company in Southern California, and contributes writing to television and film.

More profile about the speaker
Charles Fleischer | Speaker | TED.com