ABOUT THE SPEAKER
Sandeep Jauhar - Physician, writer
Sandeep Jauhar is a practicing cardiologist passionate about communicating medicine in all its glorious, quirky, inescapable humanity.

Why you should listen

In addition to his medical practice, Dr. Sandeep Jauhar writes about medicine and its impacts on culture for a wide-ranging audience. He is a contributing opinion writer for the New York Times and has written three best-selling books.

His most recent book, Heart: A History (a finalist for the 2019 Wellcome Book prize), tells the little-known story of the doctors who risked their careers -- and the patients who risked their lives -- to understand our most vital organ. Weaving his own experiences with the defining discoveries of the past, Jauhar braids tales of breakthrough, hubris and sorrow to create a lucid chronicle of our life's most intimate chamber. The book also confronts the limits of medical technology, arguing that future progress will be determined more by how we choose to live rather than by any device we invent. Indeed, as the book explains, our emotional lives are absolutely key to our heart health. Jauhar is the Director of the Heart Failure Program at Northwell Health's Long Island Jewish Medical Center.

More profile about the speaker
Sandeep Jauhar | Speaker | TED.com
TEDSummit 2019

Sandeep Jauhar: How your emotions change the shape of your heart

Sandeep Jauhar: Kako vaše emocije mijenjaju oblik vašeg srca

Filmed:
2,249,856 views

"Dosje našeg emocionalnog života ispisan je na našim srcima", tvrdi kardiolog i pisac Sandeep Jauhar. U zapanjujućem govoru, on istražuje zagonetne načine na koje naše emocije utječu na zdravlje srca -- čineći da ono mijenja oblik u reakciji na tugu ili strah, da se doslovce slomi u reakciji na emocionalni slom -- i poziva da promijenimo način na koji se brinemo o našem najvažnijem organu.
- Physician, writer
Sandeep Jauhar is a practicing cardiologist passionate about communicating medicine in all its glorious, quirky, inescapable humanity. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
No other organorgulje,
0
1207
1746
Nijedan drugi organ,
00:14
perhapsmožda no other objectobjekt in humanljudski life,
1
2977
3653
a možda i nijedan drugi predmet
u životu ljudi,
00:18
is as imbuedprožeta with metaphormetafora
and meaningznačenje as the humanljudski heartsrce.
2
6654
4153
nije toliko obuhvaćen metaforom
i značenjem kao ljudsko srce.
00:23
Over the coursenaravno of historypovijest,
3
11347
1411
Kroz tijek povijesti,
00:24
the heartsrce has been a symbolsimbol
of our emotionalemotivan livesživot.
4
12782
3341
srce je bilo simbol
naših emocionalnih života.
00:28
It was consideredsmatra by manymnogi
to be the seatsjedalo of the soulduša,
5
16520
4302
Mnogi su ga smatrali sjedištem duše,
00:32
the repositoryskladište of the emotionsemocije.
6
20846
2408
skladištem emocija.
00:35
The very wordriječ "emotionemocija" stemsproizlazi in partdio
from the Frenchfrancuski verbglagolmouvoirjezik,"
7
23278
6774
Sama riječ "emocija" dijelom potječe
od francuskog glagola "émouvoir,"
00:42
meaningznačenje "to stirpromiješati up."
8
30076
1546
što znači "pobuditi".
00:44
And perhapsmožda it's only logicallogičan
that emotionsemocije would be linkedpovezan to an organorgulje
9
32028
4488
I možda je doista logično da se
emocije povezuje s organom
00:48
characterizednaznačen by its agitateduznemireni movementpokret.
10
36540
2947
za kojeg su tipične pobuđene kretnje.
00:51
But what is this linkveza?
11
39511
1559
Ali što je ta veza?
00:53
Is it realstvaran or purelypotpuno metaphoricalmetaforički?
12
41492
3124
Je li stvarna ili samo metaforična?
00:57
As a heartsrce specialistspecijalista,
13
45426
1971
Kao stručnjak za srce,
00:59
I am here todaydanas to tell you
that this linkveza is very realstvaran.
14
47421
5537
ovdje sam danas da bih vam rekao
kako je ta veza vrlo stvarna.
01:05
EmotionsEmocije, you will learnnaučiti,
15
53391
2074
Emocije, naučit ćete,
01:07
can and do have a directdirektno
physicalfizička effectposljedica on the humanljudski heartsrce.
16
55489
5417
mogu imati i imaju izravan tjelesni
učinak na ljudsko srce.
Ali prije nego što se upustimo u to,
01:14
But before we get into this,
17
62446
1376
01:15
let's talk a bitbit about
the metaphoricalmetaforički heartsrce.
18
63846
2463
popričajmo malo o metaforičnom srcu.
01:18
The symbolismsimbolizam of the emotionalemotivan heartsrce
enduresostaje even todaydanas.
19
66879
4057
Simbolika emocionalnog srca
živi čak i danas.
01:23
If we askpitati people whichkoji imageslika
they mostnajviše associatesuradnik with love,
20
71415
5222
Ako pitamo ljude koju sliku najviše
povezuju s ljubavlju,
01:28
there's no questionpitanje that the ValentineValentinovo
heartsrce would the topvrh the listpopis.
21
76661
4320
neupitno je da će valentinsko srce
biti na vrhu popisa.
01:33
The heartsrce shapeoblik, calledzvao a cardioidkardioidnim,
22
81614
3007
Oblik srca, zvan kardioid,
01:36
is commonzajednička in naturepriroda.
23
84645
1440
uobičajen je u prirodi.
01:38
It's foundpronađeno in the leaveslišće,
flowerscvijeće and seedssjemenke of manymnogi plantsbilje,
24
86550
4913
Nalazimo ga u lišću, cvijeću
i sjemenju mnogih biljaka,
01:43
includinguključujući silphiumIlithyinoj,
25
91487
1942
uključujući silfij,
01:45
whichkoji was used for birthrođenja controlkontrolirati
in the MiddleSrednji AgesVijeka
26
93453
3234
koji se koristio za kontrolu začeća
u srednjem vijeku
01:48
and perhapsmožda is the reasonrazlog why
the heartsrce becamepostao associatedpovezan
27
96711
3321
i mogao bi biti razlog zbog kojeg smo
srce počeli povezivati
01:52
with sexseks and romanticromantičan love.
28
100056
2675
sa spolnim odnosom i romantičnom ljubavi.
01:55
WhateverŠto god the reasonrazlog,
29
103708
1384
Koji god razlog bio,
01:57
heartssrca beganpočeo to appearpojaviti in paintingsslike
of loversLjubitelji in the 13thth centurystoljeće.
30
105116
4911
srca su se počela pojavljivati na
crtežima ljubavnika u 13. stoljeću.
02:02
Over time, the picturesSlike
camedošao to be coloredobojen redcrvena,
31
110479
3717
S vremenom, počelo se
bojati slike u crveno,
02:06
the colorboja of bloodkrv,
32
114220
1842
boju krvi,
02:08
a symbolsimbol of passionstrast.
33
116086
1388
simbol strasti.
02:09
In the RomanRoman CatholicKatolička ChurchCrkva,
34
117969
1890
U rimokatoličkoj crkvi,
02:11
the heartsrce shapeoblik becamepostao knownznan
as the SacredSveto HeartSrce of JesusIsus.
35
119883
4298
oblik srca postao je poznat kao
sveto srce Isusovo.
02:16
AdornedKrasi with thornstrnje
and emittingzračenje etherealeterično lightsvjetlo,
36
124559
3786
Ukrašeno trnjem i isijavajući
blagu svjetlost,
02:20
it becamepostao an insigniaobilježja of monasticmonaški love.
37
128369
3192
postalo je oznaka skromne ljubavi.
02:24
This associationasocijacija betweenizmeđu the heartsrce
and love has withstoodizdržao modernitymodernost.
38
132039
4881
Povezivanje srca s ljubavlju
preživjelo je do suvremenosti.
02:28
When BarneyBarney ClarkClark, a retiredu mirovini dentiststomatolog
with end-stagezavršnoj fazi heartsrce failureneuspjeh,
39
136944
5169
Kada je Barney Clark, umirovljeni zubar
u zadnjem stadiju zatajenja srca,
02:34
receivedprimljen the first permanenttrajan
artificialUmjetna heartsrce in UtahUtah in 1982,
40
142137
5835
dobio prvo trajno umjetno srce
u Uti 1982. godine,
02:39
his wifežena of 39 yearsgodina
reportedlyNavodno askedpitao the doctorsliječnici,
41
147996
4839
njegova supruga u 39-godišnjem braku
navodno je pitala liječnike,
02:45
"Will he still be ableu stanju to love me?"
42
153780
1984
"Hoće li me i dalje moći voljeti?"
02:48
TodayDanas, we know that the heartsrce
is not the sourceizvor of love
43
156715
3460
Danas znamo da srce nije izvor ljubavi
02:52
or the other emotionsemocije, perpo sese;
44
160199
2004
a ni ostalih emocija, samo po sebi;
02:54
the ancientsDrevni were mistakenu zabludi.
45
162227
1656
preci su se zabunili.
02:55
And yetjoš, more and more,
we have come to understandrazumjeti
46
163907
2587
A ipak, sve više dolazimo do saznanja
02:58
that the connectionveza betweenizmeđu the heartsrce
and the emotionsemocije is a highlyvisoko intimateintimni one.
47
166518
4801
kako postoji vrlo bliska veza
između srca i emocija.
03:03
The heartsrce maysvibanj not originatenastati our feelingsosjećaji,
48
171343
2663
Srce možda nije mjesto gdje
nastaju naši osjećaji,
03:06
but it is highlyvisoko responsiveuzvratni to them.
49
174030
2094
ali je visoko reaktivno na njih.
03:08
In a senseosjećaj, a recordsnimiti of our emotionalemotivan life
50
176148
2902
U određenom smislu, dosje
našeg emocionalnog života
03:11
is writtennapisan on our heartssrca.
51
179074
2138
zapisan je na našim srcima.
03:13
FearStrah and grieftuga, for exampleprimjer,
can causeuzrok profounddubok cardiacsrčani injuryozljeda.
52
181909
4802
Strah i tuga, primjerice, mogu
izazvati jaku srčanu povredu.
03:18
The nervesživci that controlkontrolirati unconsciousbez svijesti
processesprocesi suchtakav as the heartbeatrad srca
53
186735
4451
Živci koji upravljaju nesvjesnim
procesima poput kucanja srca
03:23
can senseosjećaj distressnevolja
54
191210
1822
mogu osjetiti uznemirenost
03:25
and triggerokidač a maladaptivemaladaptivnom
fight-or-flightborba-ili-let responseodgovor
55
193056
4938
te radi brze prilagodbe
izazvati reakciju "borba-ili-bijeg"
03:30
that triggersokidači bloodkrv vesselsposuđe to constrictstisnuti,
56
198018
3488
koja čini da se krvne žile stežu,
03:33
the heartsrce to gallopgalop
57
201530
1730
srce počne galopirati,
03:35
and bloodkrv pressurepritisak to riseustati,
58
203284
2581
krvni tlak se diže,
03:37
resultingŠto je rezultiralo in damagešteta.
59
205889
1754
a to sve završi štetno.
03:39
In other wordsriječi,
60
207667
1761
Drugim riječima,
03:41
it is increasinglysve clearčisto
61
209452
2640
sve više postaje jasno
03:44
that our heartssrca are extraordinarilyizvanredno
sensitiveosjetljiv to our emotionalemotivan systemsistem,
62
212116
5046
da su naša srca iznimno osjetljiva
na naš emocionalni sustav,
03:49
to the metaphoricalmetaforički heartsrce, if you will.
63
217186
3262
na metaforično srce, možemo reći.
03:52
There is a heartsrce disorderporemećaj
first recognizedpriznat about two decadesdesetljeća agoprije
64
220472
4448
Postoji srčani poremećaj koji smo prvi
put zapazili prije dva desetljeća
03:56
calledzvao "takotsuboTakotsubo cardiomyopathykardiomiopatija,"
or "the brokenslomljen heartsrce syndromesindrom,"
65
224944
4922
zvan "takotsubo kardiomiopatija",
ili "sindrom slomljenog srca",
04:01
in whichkoji the heartsrce acutelyizrazito weakensslabi
in responseodgovor to intenseintenzivan stressstres or grieftuga,
66
229890
6092
u kojem srce osjetno slabi u reakciji
na snažan stres ili tugu,
04:08
suchtakav as after a romanticromantičan breakupraspad
or the deathsmrt of a lovedvoljen one.
67
236006
3882
kao nakon prekida romantičnog odnosa
ili nakon smrti voljene osobe.
04:11
As these picturesSlike showpokazati,
the grievingtugovanje heartsrce in the middlesrednji
68
239912
3691
Kako slike pokazuju,
žalujuće srce u sredini
04:15
looksizgled very differentdrugačiji
than the normalnormalan heartsrce on the left.
69
243627
3196
izgleda znatno drugačije od
normalnog srca lijevo.
04:18
It appearsČini stunnedZapanjen
70
246847
1309
Djeluje zapanjeno
04:20
and frequentlyčesto balloonsbaloni into
the distinctivekarakterističan shapeoblik of a takotsuboTakotsubo,
71
248180
4416
i često se napuhuje u oblik takotsuba,
04:24
shownprikazan on the right,
72
252620
1172
koji vidimo desno,
04:25
a Japanesejapanski potlonac with a wideširok basebaza
and a narrowsuziti neckvrat.
73
253816
4141
a to je japanska posuda
širokog dna i uskog grla.
04:29
We don't know exactlytočno why this happensdogađa se,
74
257981
2884
Ne znamo točno zašto se to događa,
04:32
and the syndromesindrom usuallyobično resolvesrješava
withinunutar a fewnekoliko weeksTjedni.
75
260889
2602
a sindrom obično prolazi
za nekoliko tjedana.
04:35
HoweverMeđutim, in the acuteakutan periodrazdoblje,
76
263515
1974
Međutim, u akutnom razdoblju,
04:37
it can causeuzrok heartsrce failureneuspjeh,
77
265513
2773
može izazvati zatajenje srca,
04:40
life-threateningopasno po život arrhythmiasAritmije,
78
268310
1957
aritmije opasne po život,
04:42
even deathsmrt.
79
270291
1363
čak i smrt.
04:43
For exampleprimjer, the husbandsuprug
of an elderlypostariji patientpacijent of minerudnik
80
271678
5408
Primjerice, suprug moje
starije pacijentice
04:49
had diedumro recentlynedavno.
81
277110
1553
nedavno je umro.
04:51
She was sadtužan, of coursenaravno, but acceptingprihvaćanje.
82
279362
3321
Naravno, bila je tužna,
ali pomirena s tim.
04:55
Maybe even a bitbit relievedlaknulo.
83
283568
1880
Možda joj je malčice i laknulo.
04:57
It had been a very long illnessbolest;
he'don bi had dementiademencije.
84
285472
2618
Bila je to vrlo duga bolest;
bolovao je od demencije.
05:00
But a weektjedan after the funeralpogreb,
she lookedgledao at his pictureslika
85
288114
3565
Ali tjedan dana nakon pogreba,
pogledala je njegovu sliku
05:04
and becamepostao tearfulsuza.
86
292481
1389
i spopale su je suze.
05:06
And then she developedrazvijen chestgrudi painbol,
and with it, camedošao shortnessotežano of breathdah,
87
294811
5074
Tada se razvila bol u prsima,
a s tim je došlo i do gubitka daha,
05:11
distendedproširenim neckvrat veinsvene, a sweatyznojav browobrve,
88
299909
3006
natečenih vratnih vena, znojenja,
05:14
a noticeableprimjetna pantingzadihan
as she was sittingsjedenje up in a chairstolica --
89
302939
3342
vidljivog uzdisanja dok se
ispravljala u stolici --
05:18
all signsznakovi of heartsrce failureneuspjeh.
90
306305
3986
sve su to znakovi zatajenja srca.
05:23
She was admittedpriznao to the hospitalbolnica,
91
311270
2224
Primljena je u bolnicu,
05:25
where an ultrasoundultrazvuk confirmedpotvrđen
what we alreadyveć suspectedsumnja:
92
313518
4071
gdje je ultrazvuk potvrdio ono na što
smo već bili sumnjali,
05:29
her heartsrce had weakenedoslabljena
to lessmanje than halfpola its normalnormalan capacitykapacitet
93
317613
6424
srce joj je oslabilo na manje
od polovine normalnog kapaciteta
05:36
and had balloonedballooned into
the distinctivekarakterističan shapeoblik of a takotsuboTakotsubo.
94
324061
4442
i napuhalo se u izražajan oblik takotsuba.
05:40
But no other teststestovi were amissnevrijeme,
95
328527
2467
Ali drugi testovi nisu ništa otkrili,
05:43
no signznak of cloggedzačepljen arteriesarterije anywherebilo kuda.
96
331018
2435
nigdje nije bilo ni traga
začepljenim arterijama.
05:46
Two weeksTjedni laterkasnije, her emotionalemotivan statedržava
had returnedvratio to normalnormalan
97
334400
4392
Dva tjedna poslije, njezino emocionalno
stanje se normaliziralo,
05:50
and so, an ultrasoundultrazvuk confirmedpotvrđen,
98
338816
4223
a ultrazvuk je potvrdio
05:55
had her heartsrce.
99
343063
1286
da se to dogodilo i sa srcem.
05:56
TakotsuboTakotsubo cardiomyopathykardiomiopatija has been linkedpovezan
to manymnogi stressfulstresno situationssituacije,
100
344978
5929
Takotsubo kardiomiopatiju možemo povezati
s mnogim stresnim situacijama,
06:02
includinguključujući publicjavnost speakinggovor --
101
350931
1780
uključujući javno govorenje --
06:05
(LaughterSmijeh)
102
353029
2795
(Smijeh)
06:10
(ApplausePljesak)
103
358772
4111
(Pljesak)
06:16
domesticdomaći disputessporova, gamblingkockanje lossesgubici,
104
364952
3088
obiteljske razmirice, gubitke na kockanju,
06:20
even a surpriseiznenađenje birthdayrođendan partystranka.
105
368064
2141
čak i zabavu iznenađenja za rođendan.
06:22
(LaughterSmijeh)
106
370229
1592
(Smijeh)
06:23
It's even been associatedpovezan
with widespreadrasprostranjen socialsocijalni upheavalpreokret,
107
371845
4569
Čak je se povezuje s
društvenim nemirima širih razmjera,
06:28
suchtakav as after a naturalprirodni disasterkatastrofa.
108
376438
2160
kao, primjerice, uslijed
prirodne katastrofe.
06:30
For exampleprimjer, in 2004,
109
378622
2306
Na primjer, 2004. godine
06:32
a massivemasivan earthquakepotres devastatedrazoren a districtokrug
on the largestnajveći islandotoka in JapanJapan.
110
380952
5649
snažan potres razorio je pokrajinu
na najvećem japanskom otoku.
06:39
More than 60 people were killedubijen,
and thousandstisuća were injuredozlijeđen.
111
387154
3718
Poginulo je više od 60 osoba,
a tisuće su zadobile ozljede.
06:43
On the heelspete of this catastrophekatastrofa,
112
391422
2116
Ubrzo nakon te nesreće,
06:45
researchersistraživači foundpronađeno that the incidentsincidenata
of takotsuboTakotsubo cardiomyopathykardiomiopatija
113
393562
5037
istraživači su otkrili da su se
slučajevi takotsubo kardiomiopatije
06:50
increasedpovećan twenty-four-foldDvadeset i četiri puta in the districtokrug
one monthmjesec after the earthquakepotres,
114
398623
5624
udvadesetčetverostručili u toj pokrajini
mjesec dana nakon potresa,
06:56
comparedu odnosu to a similarsličan
periodrazdoblje the yeargodina before.
115
404271
2701
u usporedbi sa sličnim razdobljem
prethodne godine.
07:00
The residencesstanovi of these casesslučajevi
116
408131
2655
Lokacije ovih slučaja
07:02
closelytijesno correlatedkorelaciji with
the intensityintenzitet of the tremortremor.
117
410810
2971
bile su blisko povezane
s jačinom potresa.
07:05
In almostskoro everysvaki casespis,
patientspacijenti livedživjeli nearblizu the epicenterepicentar.
118
413805
4328
U gotovo svim slučajevima,
pacijenti su živjeli blizu epicentra.
07:10
InterestinglyZanimljivo, takotsuboTakotsubo cardiomyopathykardiomiopatija
has been seenvidio after a happysretan eventdogađaj, too,
119
418902
6211
Zanimljivo, takotsubo kardiomiopatija
zamijećena je i nakon sretnog događaja,
07:17
but the heartsrce appearsČini
to reactreagirati differentlyrazličito,
120
425137
2706
ali čini se da srce reagira drukčije,
07:19
ballooninglet balonom in the midportionSrednji dio,
for exampleprimjer, and not at the apexSljeme.
121
427867
3780
napuhuje se u središnjem dijelu,
primjerice, a ne na vrhu.
07:24
Why differentdrugačiji emotionalemotivan precipitantsprecipitanata
would resultproizlaziti in differentdrugačiji cardiacsrčani changespromjene
122
432382
5237
Zašto različito pobuđene emocije
daju različite srčane promjene,
07:29
remainsostaci a mysterymisterija.
123
437643
1359
ostaje tajna.
07:31
But todaydanas, perhapsmožda as an odeOda
to our ancientantički philosophersfilozofi,
124
439567
4818
Ali danas, možda kao posvetu
drevnim filozofima,
07:36
we can say that even if emotionsemocije
are not containedsadržane insideiznutra our heartssrca,
125
444409
6053
možemo reći da čak iako se emocije
ne nalaze unutar naših srca,
07:42
the emotionalemotivan heartsrce overlapspreklapanja
126
450486
4999
emocionalno srce se isprepliće
07:48
its biologicalbiološki counterpartnjegov kolega,
127
456696
2277
sa svojim biološkim kolegom,
07:50
in surprisingiznenađujuće and mysteriousmisteriozan waysnačine.
128
458997
3445
na iznenađujuće i tajanstvene načine.
07:54
HeartSrce syndromessindromi, includinguključujući suddennaglo deathsmrt,
129
462948
3681
Srčani sindromi,
uključujući iznenadnu smrt,
07:58
have long been reportedizvijestio in individualspojedinci
experiencingdoživljava intenseintenzivan emotionalemotivan disturbanceporemećaj
130
466653
5072
već dugo su zapaženi u osoba koje prolaze
kroz snažne emocionalne poremećaje
08:03
or turmoilnemir in theirnjihov metaphoricalmetaforički heartssrca.
131
471749
2660
ili nemire u svom metaforičnom srcu.
08:07
In 1942,
132
475235
1801
1942. godine,
08:09
the HarvardHarvard physiologistFiziolog WalterWalter CannonTop
publishedObjavljeno a paperpapir calledzvao "'Voodoo'Voodoo DeathSmrt,"
133
477060
5149
fiziolog s Harvarda Walter Cannon
objavio je članak "Smrt od vudua",
08:14
in whichkoji he describedopisan
casesslučajevi of deathsmrt from frightstrah
134
482233
3754
u kojem je opisao slučajeve
smrti od straha
08:18
in people who believedvjerovao
they had been cursedProklet,
135
486011
2421
kod ljudi koji su vjerovali da
ih je netko prokleo,
08:20
suchtakav as by a witchvještica doctorliječnik
or as a consequenceposljedica of eatingjelo tabootabu fruitvoće.
136
488456
4254
primjerice vrač, ili kao posljedica
jedenja zabranjenog (tabu) voća.
08:25
In manymnogi casesslučajevi, the victimžrtva, all hopenada lostizgubljen,
droppedpao deadmrtav on the spotmjesto.
137
493316
4730
U mnogim slučajevima, žrtva je nakon
gubitka svake nade pala na mjestu mrtva.
08:31
What these casesslučajevi had in commonzajednička
was the victim'sŽrtva je absoluteapsolutan beliefvjerovanje
138
499139
4916
Zajedničko tim slučajevima bilo je
žrtvino nepokolebljivo vjerovanje
08:36
that there was an externalvanjski forcesila
that could causeuzrok theirnjihov demisesmrt,
139
504079
3039
da postoji vanjska sila koja može
uzrokovati njihovu kob,
08:39
and againstprotiv whichkoji
they were powerlessslab to fightborba.
140
507142
2387
i protiv koje su bespomoćni boriti se.
08:41
This perceivedpercipiraju lacknedostatak of controlkontrolirati,
CannonTop postulatedpredvidio je,
141
509920
3610
Ovaj umišljeni manjak kontrole,
tvrdio je Cannon,
08:45
resultedje rezultiralo in an unmitigatedNeublažen
physiologicalfiziološke responseodgovor,
142
513554
3305
doveo je do neizbježne fiziološke reakcije
08:48
in whichkoji bloodkrv vesselsposuđe
constrictedtijesan to suchtakav a degreestupanj
143
516883
4605
pri kojoj su se krvne žile
stegnule do takve mjere
08:53
that bloodkrv volumevolumen acutelyizrazito droppedpao,
144
521512
3210
da je volumen krvi osjetno opao,
08:56
bloodkrv pressurepritisak plummetedsu se pogoršali,
145
524746
1641
krvni tlak odletio u visine,
08:58
the heartsrce acutelyizrazito weakenedoslabljena,
146
526411
1577
srce snažno oslabilo,
09:00
and massivemasivan organorgulje damagešteta resultedje rezultiralo
from a lacknedostatak of transportedprevozi oxygenkisik.
147
528012
4119
a teško oštećenje organa nastalo je
zbog manjka prenesenog kisika.
09:05
CannonTop believedvjerovao that voodoovudu deathssmrti
148
533853
2267
Cannon je vjerovao kako su vudu smrti
09:09
were limitedograničen to indigenousdomaći
or "primitiveprimitivan" people.
149
537017
3700
ograničene na urođeničke ili
"primitivne" narode.
09:13
But over the yearsgodina, these typesvrste of deathssmrti
have been shownprikazan to occurdoći
150
541511
4851
Ali tijekom godina,
ovakvi tipovi smrti pojavljuju se
09:18
in all mannerdržanje of modernmoderan people, too.
151
546386
2679
i kod najrazličitijih suvremenih ljudi.
09:21
TodayDanas, deathsmrt by grieftuga has been seenvidio
in spousessupružnici and in siblingsbraća i sestre.
152
549642
6048
Danas, smrt od tuge bilježimo kod
životnih partnera te braće i sestara.
09:28
BrokenSlomljena heartssrca are literallydoslovce
and figurativelyfigurativno deadlyubojit.
153
556217
4190
Slomljena srca su doslovno i
metaforično smrtonosna.
09:32
These associationsUdruga holddržati truepravi
even for animalsživotinje.
154
560855
2892
Ovi zaključci pokazuju se točnima
čak i kod životinja.
09:36
In a fascinatingfascinantan studystudija in 1980
publishedObjavljeno in the journalčasopis "ScienceZnanost,"
155
564781
6146
U zapanjujućoj studiji objavljenoj
u časopisu "Science" 1980. godine,
09:42
researchersistraživači fedhranjen cagedu kavezu rabbitskunić
a high-cholesterolvisokog kolesterola dietdijeta
156
570951
3854
istraživači su hranili zečeve u kavezima
hranom bogatom kolesterolom
09:46
to studystudija its effectposljedica
on cardiovascularkardio-vaskularni diseasebolest.
157
574829
3188
kako bi proučili njegov utjecaj
na bolesti krvožilnog sustava.
09:50
SurprisinglyIznenađujuće, they foundpronađeno that some rabbitskunić
developedrazvijen a lot more diseasebolest than othersdrugi,
158
578624
5513
Iznenađujuće, otkrili su da su neki zečevi
pretrpili jače oboljenje od ostalih,
09:56
but they couldn'tne mogu explainobjasniti why.
159
584161
1619
ali nisu mogli objasniti zašto.
09:57
The rabbitskunić had very similarsličan dietdijeta,
environmentokolina and geneticgenetski makeupšminka.
160
585804
5755
Zečevi su jeli gotovo identičnu hranu,
dijelili isti okoliš i genetski zapis.
10:03
They thought it mightmoć have
something to do with
161
591583
2620
Mislili su da to ima veze s tim
10:06
how frequentlyčesto the techniciantehničar
interactedinterakciji with the rabbitskunić.
162
594227
4171
koliko često su tehničari
bili u kontaktu sa zečevima.
10:10
So they repeatedponovljen the studystudija,
163
598422
1767
Pa su ponovili studiju,
10:12
dividingpregradni the rabbitskunić into two groupsgrupe.
164
600213
2357
razdijelivši zečeve u dvije skupine.
10:14
BothOba groupsgrupe were fedhranjen
a high-cholesterolvisokog kolesterola dietdijeta.
165
602594
2516
Objema skupinama davana je
hrana bogata kolesterolom.
10:17
But in one groupskupina, the rabbitskunić
were removedukloniti from theirnjihov cageskavezima,
166
605880
4226
Ali u jednoj skupini, zečeve se
puštalo iz kaveza,
10:22
heldodržanog, pettedmazila, talkedRazgovarao to, playedigrao with,
167
610130
4300
držalo ih se, mazilo,
pričalo im se, igralo se s njima,
10:26
and in the other groupskupina,
the rabbitskunić remainedostala in theirnjihov cageskavezima
168
614454
2829
a u drugoj skupini, zečevi su
ostajali u kavezima
10:29
and were left alonesam.
169
617307
1333
i ostavljalo ih se samima.
10:31
At one yeargodina, on autopsyobdukcija,
170
619249
3406
Nakon godine dana, radeći autopsiju,
10:34
the researchersistraživači foundpronađeno
that the rabbitskunić in the first groupskupina,
171
622679
5494
istraživači su otkrili kako su
zečevi iz prve skupine,
10:40
that receivedprimljen humanljudski interactioninterakcija,
172
628197
1939
koji su imali kontakt s ljudima,
10:42
had 60 percentposto lessmanje aorticAorte diseasebolest
than rabbitskunić in the other groupskupina,
173
630160
6180
imali 60 posto manje aortnih oboljenja
od zečeva iz druge skupine,
10:48
despitebez obzira na havingima similarsličan cholesterolkolesterol levelsrazina,
bloodkrv pressurepritisak and heartsrce ratestopa.
174
636364
5040
usprkos podjednakim razinama kolesterola,
krvnog tlaka i srčanog pulsa.
10:53
TodayDanas, the carebriga of the heartsrce has becomepostati
lessmanje the provincepokrajina of philosophersfilozofi,
175
641704
6126
Danas je briga o srcu postala
manje domenom filozofa,
10:59
who dwellnastane uponna the heart'ssrce je
metaphoricalmetaforički meaningsznačenja,
176
647854
4950
koji promišljaju o metaforičnim
značenjima srca,
11:04
and more the domaindomena of doctorsliječnici like me,
177
652828
3681
a više domenom liječnika poput mene,
11:08
wieldingdržanju technologiestehnologije
that even a centurystoljeće agoprije,
178
656533
2823
koji barataju tehnologijama
koje bi čak i prije jednog stoljeća
11:11
because of the heart'ssrce je exaltedUzvišen
statusstatus in humanljudski cultureKultura,
179
659380
3097
zbog uzvišenog statusa koji srce
ima u ljudskoj kulturi,
11:14
were consideredsmatra tabootabu.
180
662501
1343
bile smatrane tabuom.
11:16
In the processpostupak, the heartsrce
has been transformedpretvara
181
664225
4235
U tom procesu, srce se promijenilo
11:20
from an almostskoro supernaturalnadnaravan objectobjekt
imbuedprožeta with metaphormetafora and meaningznačenje
182
668484
5088
iz gotovo nadnaravnog predmeta
uronjenog u metaforu i značenja,
11:25
into a machinemašina that can be
manipulatedmanipulirati and controlleddirigovan.
183
673596
4391
u stroj kojim se može
rukovati i upravljati.
11:31
But this is the keyključ pointtočka:
184
679040
2319
Ali ovo je ključno zapažanje:
11:33
these manipulationsmanipulacije, we now understandrazumjeti,
185
681383
3161
takvim rukovanjima, sada znamo,
11:36
mustmora be complementeddopuniti
by attentionpažnja to the emotionalemotivan life
186
684568
4918
moramo pridružiti posvećivanje pažnje
emocionalnom životu
11:41
that the heartsrce, for thousandstisuća of yearsgodina,
was believedvjerovao to containsadržati.
187
689510
3242
za koji se tisućama godina smatra
da je smješten u srcu.
11:45
ConsiderUzeti u obzir, for exampleprimjer,
the LifestyleNačin života HeartSrce TrialSuđenje,
188
693836
3497
Promotrimo, primjerice,
ispitivanje načina života i srca
11:49
publishedObjavljeno in the BritishBritanski journalčasopis
"The LancetLancete" in 1990.
189
697357
4504
objavljeno u britanskom časopisu
"The Lancet" 1990. godine.
11:53
Forty-eight48 patientspacijenti with moderateumjeren
or severeozbiljan coronarykoronarni diseasebolest
190
701885
4043
Četrdeset i osam pacijenata s umjerenom
ili ozbiljnom bolesti krvnih žila
11:57
were randomlyslučajno assigneddodijeljena to usualuobičajen carebriga
191
705952
2743
proizvoljno su stavljeni
pod uobičajenu njegu
12:00
or an intensiveintenzivan lifestylenačin života
that includeduključen a low-fatniskim udjelom masti vegetarianvegetarijanska dietdijeta,
192
708719
5443
ili pod intenzivan način života koji je
uključivao vegetarijanstvo s malo masti,
12:06
moderateumjeren aerobicAerobna exercisevježba,
193
714186
1849
umjerene aerobne vježbe,
12:08
groupskupina psychosocialpsihosocijalne supportpodrška
194
716059
1571
grupnu psihosocijalnu podršku
12:09
and stressstres managementupravljanje advicesavjet.
195
717654
1951
te savjetovanje o upravljanju stresom.
12:11
The researchersistraživači foundpronađeno
that the lifestylenačin života patientspacijenti
196
719629
4746
Istraživači su otkrili da je kod
pacijenata s takvim načinom života
12:16
had a nearlyskoro fivepet percentposto reductionsmanjenje
in coronarykoronarni plaqueplaketa.
197
724399
5134
došlo do čak 5-postotnog smanjenja
naslaga na krvnim žilama.
12:21
ControlKontrola patientspacijenti, on the other handruka,
198
729557
2015
S druge strane, pacijenti
kontrolne skupine
12:23
had fivepet percentposto more
coronarykoronarni plaqueplaketa at one yeargodina
199
731596
4470
imali su 5 posto više žilnih naslaga
nakon godinu dana
12:28
and 28 percentposto more at fivepet yearsgodina.
200
736090
2413
i 28 posto više naslaga nakon 5 godina.
12:30
They alsotakođer had nearlyskoro doubledvostruko
the ratestopa of cardiacsrčani eventsdogađaji,
201
738527
4387
Također su imali dvostruko više
pojava srčanih smetnji,
12:34
like heartsrce attacksnapadi,
coronarykoronarni bypasszaobići surgerykirurgija
202
742938
3379
kao što su srčani udari,
ugrađivanje žilnih premosnica
12:38
and cardiac-relatedsrčane deathssmrti.
203
746341
1884
i smrti od srčanog uzroka.
12:40
Now, here'sevo an interestingzanimljiv factčinjenica:
204
748249
1575
Evo zanimljivog podatka:
12:42
some patientspacijenti in the controlkontrolirati groupskupina
adoptedusvojen dietdijeta and exercisevježba plansplanovi
205
750719
5294
neki od pacijenata iz kontrolne skupine
proveli su plan prehrane i vježbanja
12:48
that were nearlyskoro as intenseintenzivan
as those in the intensiveintenzivan lifestylenačin života groupskupina.
206
756037
4254
gotovo jednako obuhvatan kao kod osoba
u skupini intenzivnog načina života.
12:53
TheirNjihova heartsrce diseasebolest still progressednapredovala.
207
761203
2086
Njihove srčane bolesti
nastavile su napredovati.
12:56
DietDijeta and exercisevježba alonesam were not enoughdovoljno
to facilitateolakšati coronarykoronarni diseasebolest regressionregresija.
208
764900
5330
Samo prehrana i vježbanje nisu dostajali
da omoguće povlačenje žilnih bolesti.
13:02
At bothoba one-jedno- and five-yearpet godina follow-upspraćenja,
209
770738
2804
Kod jednogodišnje i petogodišnje provjere,
13:06
stressstres managementupravljanje
was more stronglysnažno correlatedkorelaciji
210
774526
2969
upravljanje stresom pokazalo se
puno jače povezanim
13:09
with reversalpreokret of coronarykoronarni diseasebolest
211
777519
2052
s povlačenjem žilnih bolesti
13:11
than exercisevježba was.
212
779595
1528
nego što je to bilo vježbanje.
13:14
No doubtsumnjati, this and similarsličan
studiesstudije are smallmali,
213
782001
3617
Naravno, ovakve studije su malene,
13:17
and, of coursenaravno, correlationkorelacija
does not provedokazati causationuzročnosti.
214
785642
3181
a korelacija ne dokazuje nužno
i uzročno-posljedičnu vezu.
13:20
It's certainlysigurno possiblemoguće that stressstres
leadsvodi to unhealthynezdrav habitsnavike,
215
788847
4358
Zasigurno je moguće da stres
vodi k nezdravim navikama,
13:25
and that's the realstvaran reasonrazlog
for the increasedpovećan cardiovascularkardio-vaskularni riskrizik.
216
793229
3279
a to je pravi razlog za povećani
rizik od krvožilnih bolesti.
13:28
But as with the associationasocijacija
of smokingpušenje and lungpluća cancerRak,
217
796532
3601
Ali baš kao i kod povezivanja
pušenja s rakom pluća,
13:32
when so manymnogi studiesstudije showpokazati the sameisti thing,
218
800157
3257
kada tolike studije upućuju na istu stvar,
13:35
and when there are mechanismsmehanizmi
to explainobjasniti a causalkauzalni relationshipodnos,
219
803438
3410
i kada postoje mehanizmi koji objašnjavaju
uzročno-posljedičnu vezu,
13:38
it seemsčini se capricioushirovita to denyporeći
that one probablyvjerojatno existspostoji.
220
806872
4411
čini mi se hirovitim zanijekati
da ona vjerojatno postoji.
13:43
What manymnogi doctorsliječnici have concludedzaključio je
is what I, too, have learnednaučeno
221
811798
3679
Brojni liječnici su zaključili nešto
što sam i sam naučio
13:47
in my nearlyskoro two decadesdesetljeća
as a heartsrce specialistspecijalista:
222
815501
2658
u gotovo dva desetljeća bivanja
stručnjakom za srce:
13:51
the emotionalemotivan heartsrce intersectsukrštava
with its biologicalbiološki counterpartnjegov kolega
223
819033
4408
emocionalno srce se isprepliće sa
svojim biološkim kolegom
13:55
in surprisingiznenađujuće and mysteriousmisteriozan waysnačine.
224
823465
2556
na iznenađujuće i tajanstvene načine.
13:58
And yetjoš, medicinelijek todaydanas continuesnastavlja
to conceptualizekonceptualiziraju the heartsrce as a machinemašina.
225
826045
4778
A ipak, današnja medicina nastavlja
pojmiti srce kao stroj.
14:03
This conceptualizationkonceptualizacija
has had great benefitsprednosti.
226
831312
3173
Takvo poimanje imalo je mnoge prednosti.
14:07
CardiologyKardiologije, my fieldpolje,
227
835027
2558
Moje polje, kardiologija,
14:09
is undoubtedlybez sumnje one of the greatestnajveći
scientificznanstvena successuspjeh storiespriče
228
837609
4638
je bez sumnje jedna od najuspješnijih
znanstvenih priča
14:14
of the pastprošlost 100 yearsgodina.
229
842271
1587
u posljednjih 100 godina.
14:17
StentsStentovi, pacemakerselektrostimulatora srca, defibrillatorsdefibrilator,
coronarykoronarni bypasszaobići surgerykirurgija,
230
845170
5648
Stent, elektrostimulatori srca,
defibrilatori, operacije premosnice,
14:22
heartsrce transplantstransplantacija --
231
850842
1320
presađivanja srca --
14:24
all these things were developedrazvijen
or inventedizumio after WorldSvijet WarRat IIII.
232
852186
3949
sve te stvari razvile su se ili
su izumljene nakon 2. svjetskog rata.
14:28
HoweverMeđutim, it's possiblemoguće
233
856159
2111
Međutim, moguće je
14:30
that we are approachingse približava the limitsgranice
of what scientificznanstvena medicinelijek can do
234
858294
5286
da se približavamo granicama onoga
što znanstvena medicina može učiniti
14:35
to combatborba heartsrce diseasebolest.
235
863604
1598
da zaustavi oboljenja srca.
14:37
IndeedDoista, the ratestopa of declineodbiti
of cardiovascularkardio-vaskularni mortalitysmrtnost
236
865226
3365
Doista, stupanj pada
kardiovaskularne smrtnosti
14:40
has slowedusporen significantlyznačajno
in the pastprošlost decadedesetljeće.
237
868615
3689
osjetno se usporio u zadnjem desetljeću.
14:45
We will need to shiftsmjena to a newnovi paradigmparadigma
238
873312
2980
Morat ćemo se prebaciti na novo poimanje
14:48
to continuenastaviti to make the kindljubazan of progressnapredak
to whichkoji we have becomepostati accustomednavikao.
239
876316
3995
kako bismo nastavili napredovati
brzinom na kakvu smo se navikli.
14:52
In this paradigmparadigma, psychosocialpsihosocijalne factorsčimbenici
will need to be frontispred and centercentar
240
880335
5425
U ovom poimanju, psihosocijalni čimbenici
morat će biti u središtu pažnje
14:57
in how we think about heartsrce problemsproblemi.
241
885784
2124
kada promišljamo o srčanim problemima.
15:00
This is going to be an uphilluzbrdo battlebitka,
242
888685
2138
To će biti sizifovska borba,
15:02
and it remainsostaci a domaindomena
that is largelyu velikoj mjeri unexploredneistražena.
243
890847
3943
a i dalje u velikoj mjeri ostaje
neistraženo područje.
15:07
The AmericanAmerički HeartSrce AssociationUdruga
still does not listpopis emotionalemotivan stressstres
244
895956
5165
Američko udruženje za srce još uvijek
nije uvrstilo emocionalni stres
15:13
as a keyključ modifiableizmjenljiv riskrizik factorfaktor
for heartsrce diseasebolest,
245
901145
3791
na popis ključnih promjenjivih čimbenika
rizika za oboljenje srca,
15:16
perhapsmožda in partdio because bloodkrv cholesterolkolesterol
is so much easierlakše to lowerdonji
246
904960
4803
možda dijelom zbog toga što je puno lakše
ublažiti razinu kolesterola u krvi
15:21
than emotionalemotivan and socialsocijalni disruptionprekid.
247
909787
2675
nego emocionalni i društveni nemir.
15:25
There is a better way, perhapsmožda,
248
913582
2392
Možda postoji bolji način
15:27
if we recognizeprepoznati that when
we say "a brokenslomljen heartsrce,"
249
915998
4877
ako prepoznamo da kada govorimo
o "slomljenom srcu",
15:32
we are indeeddoista sometimesponekad talkingkoji govori
about a realstvaran brokenslomljen heartsrce.
250
920899
4614
doista katkada govorimo o pravom
slomljenom srcu.
15:37
We mustmora, mustmora payplatiti more attentionpažnja to
the powervlast and importancevažnost of the emotionsemocije
251
925537
6442
Moramo, moramo više pažnje posvetiti
snazi i važnosti emocija
15:44
in takinguzimanje carebriga of our heartssrca.
252
932003
1751
kada brinemo o našim srcima.
15:46
EmotionalEmocionalne stressstres, I have learnednaučeno,
253
934442
2339
Emocionalni stres, naučio sam,
15:48
is oftenčesto a matterstvar of life and deathsmrt.
254
936805
2878
često je pitanje života i smrti.
15:53
Thank you.
255
941048
1160
Hvala.
15:54
(ApplausePljesak)
256
942232
5323
(Pljesak)
Translated by Martina Peraic
Reviewed by Sanda Liker

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sandeep Jauhar - Physician, writer
Sandeep Jauhar is a practicing cardiologist passionate about communicating medicine in all its glorious, quirky, inescapable humanity.

Why you should listen

In addition to his medical practice, Dr. Sandeep Jauhar writes about medicine and its impacts on culture for a wide-ranging audience. He is a contributing opinion writer for the New York Times and has written three best-selling books.

His most recent book, Heart: A History (a finalist for the 2019 Wellcome Book prize), tells the little-known story of the doctors who risked their careers -- and the patients who risked their lives -- to understand our most vital organ. Weaving his own experiences with the defining discoveries of the past, Jauhar braids tales of breakthrough, hubris and sorrow to create a lucid chronicle of our life's most intimate chamber. The book also confronts the limits of medical technology, arguing that future progress will be determined more by how we choose to live rather than by any device we invent. Indeed, as the book explains, our emotional lives are absolutely key to our heart health. Jauhar is the Director of the Heart Failure Program at Northwell Health's Long Island Jewish Medical Center.

More profile about the speaker
Sandeep Jauhar | Speaker | TED.com