ABOUT THE SPEAKER
Sandeep Jauhar - Physician, writer
Sandeep Jauhar is a practicing cardiologist passionate about communicating medicine in all its glorious, quirky, inescapable humanity.

Why you should listen

In addition to his medical practice, Dr. Sandeep Jauhar writes about medicine and its impacts on culture for a wide-ranging audience. He is a contributing opinion writer for the New York Times and has written three best-selling books.

His most recent book, Heart: A History (a finalist for the 2019 Wellcome Book prize), tells the little-known story of the doctors who risked their careers -- and the patients who risked their lives -- to understand our most vital organ. Weaving his own experiences with the defining discoveries of the past, Jauhar braids tales of breakthrough, hubris and sorrow to create a lucid chronicle of our life's most intimate chamber. The book also confronts the limits of medical technology, arguing that future progress will be determined more by how we choose to live rather than by any device we invent. Indeed, as the book explains, our emotional lives are absolutely key to our heart health. Jauhar is the Director of the Heart Failure Program at Northwell Health's Long Island Jewish Medical Center.

More profile about the speaker
Sandeep Jauhar | Speaker | TED.com
TEDSummit 2019

Sandeep Jauhar: How your emotions change the shape of your heart

Sandeep Jauhar: Cum schimbă emoțiile forma inimii tale

Filmed:
2,249,856 views

„O înregistrare a vieții noastre emoționale este scrisă în inimile noastre”, spune cardiologul și autorul Sandeep Jauhar. Într-un discurs uimitor, el explorează modul misterios în care emoțiile noastre influențează sănătatea inimilor noastre, făcându-le să-și schimbe forma ca răspuns la durere sau teamă, să se frângă efectiv ca răspuns la frângerea emoțională a inimii - și invită la schimbarea modului în care ne pasă de cel mai vital organ al nostru.
- Physician, writer
Sandeep Jauhar is a practicing cardiologist passionate about communicating medicine in all its glorious, quirky, inescapable humanity. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
No other organorgan,
0
1207
1746
Niciun alt organ,
00:14
perhapspoate no other objectobiect in humanuman life,
1
2977
3653
poate niciun alt obiect existent,
00:18
is as imbuedîmbibat with metaphormetaforă
and meaningsens as the humanuman heartinimă.
2
6654
4153
nu este atât de încărcat de metafore
și sensuri ca inima umană.
00:23
Over the coursecurs of historyistorie,
3
11347
1411
De-a lungul istoriei,
00:24
the heartinimă has been a symbolsimbol
of our emotionalemoţional livesvieți.
4
12782
3341
inima a fost un simbol
al vieții noastre emoționale.
00:28
It was consideredluate în considerare by manymulți
to be the seatscaun of the soulsuflet,
5
16520
4302
A fost considerat de mulți
ca fiind lăcașul sufletului,
00:32
the repositoryrepertoriu of the emotionsemoții.
6
20846
2408
depozitarul emoțiilor.
00:35
The very wordcuvânt "emotionemoţie" stemstulpini in partparte
from the FrenchFranceză verbverbmouvoirîn mouvoir,"
7
23278
6774
Însuși cuvântul „emoție” provine în parte
de la verbul francez „émouvoir”,
00:42
meaningsens "to stirse amestecă up."
8
30076
1546
care înseamnă „a agita”.
00:44
And perhapspoate it's only logicallogic
that emotionsemoții would be linkedlegat to an organorgan
9
32028
4488
Și poate că este logic
ca emoțiile să fie legate de un organ
00:48
characterizedcaracterizat by its agitatedagitat movementcirculaţie.
10
36540
2947
caracterizat prin mișcarea sa agitată.
00:51
But what is this linklegătură?
11
39511
1559
Dar ce este această legătură?
00:53
Is it realreal or purelypur metaphoricalmetaforic?
12
41492
3124
Este reală sau doar metaforică?
00:57
As a heartinimă specialistspecialist,
13
45426
1971
Ca specialist în inimă,
00:59
I am here todayastăzi to tell you
that this linklegătură is very realreal.
14
47421
5537
mă aflu azi aici ca să vă spun
că această legătură este foarte reală.
01:05
EmotionsEmoţiile, you will learnînvăța,
15
53391
2074
Emoțiile, veți afla,
01:07
can and do have a directdirect
physicalfizic effectefect on the humanuman heartinimă.
16
55489
5417
pot avea și chiar au un efect fizic direct
asupra inimii umane.
Dar înainte de a aprofunda asta,
01:14
But before we get into this,
17
62446
1376
01:15
let's talk a bitpic about
the metaphoricalmetaforic heartinimă.
18
63846
2463
haideți să vorbim un pic
despre inima metaforică.
01:18
The symbolismsimbolism of the emotionalemoţional heartinimă
enduresÎndură even todayastăzi.
19
66879
4057
Simbolismul inimii emoționale
dăinuie chiar și azi.
01:23
If we askcere people whichcare imageimagine
they mostcel mai associateasociat with love,
20
71415
5222
Dacă întrebăm oamenii ce imagine
asociază cel mai mult cu iubirea,
01:28
there's no questionîntrebare that the ValentineValentine
heartinimă would the toptop the listlistă.
21
76661
4320
mai mult ca sigur inima
de Sf Valentin va fi în capul listei.
01:33
The heartinimă shapeformă, calleddenumit a cardioidCardioid,
22
81614
3007
Forma inimii, numită cardioidă,
01:36
is commoncomun in naturenatură.
23
84645
1440
este un lucru comun.
01:38
It's foundgăsite in the leavesfrunze,
flowersflori and seedssemințe of manymulți plantsplante,
24
86550
4913
Se găsește în frunzele,
florile și semințele multor plante,
01:43
includinginclusiv silphiumsilphium,
25
91487
1942
inclusiv în silphium,
01:45
whichcare was used for birthnaștere controlControl
in the MiddleOrientul Mijlociu AgesVârstele
26
93453
3234
care se folosea pentru contracepție
în Evul Mediu
01:48
and perhapspoate is the reasonmotiv why
the heartinimă becamea devenit associatedasociate
27
96711
3321
și poate că acesta este motivul
pentru care inima a fost asociată
01:52
with sexsex and romanticromantic love.
28
100056
2675
cu sexul și iubirea romantică.
01:55
WhateverOricare ar fi the reasonmotiv,
29
103708
1384
Oricare ar fi motivul,
01:57
heartsinimă begana început to appearapărea in paintingspicturi
of loversiubitorii de in the 13thlea centurysecol.
30
105116
4911
inima a început să apară în picturile
cu îndrăgostiți în secolul al XIII-lea.
02:02
Over time, the picturespoze
camea venit to be coloredcolorat redroșu,
31
110479
3717
Cu timpul, picturile au ajuns
să fie colorate în roșu,
02:06
the colorculoare of bloodsânge,
32
114220
1842
culoarea sângelui,
02:08
a symbolsimbol of passionpasiune.
33
116086
1388
un simbol al pasiunii.
02:09
In the RomanRoman CatholicCatolic ChurchBiserica,
34
117969
1890
În Biserica Catolică Romană,
02:11
the heartinimă shapeformă becamea devenit knowncunoscut
as the SacredSacru HeartInima of JesusIsus.
35
119883
4298
forma inimii a devenit cunoscută
ca Inima Sacră a lui Iisus.
02:16
AdornedÎmpodobită with thornsspini
and emittingemit etherealeteric lightușoară,
36
124559
3786
Împodobită cu spini
și emițând lumină eterică,
02:20
it becamea devenit an insigniaInsignia of monasticMonahale love.
37
128369
3192
a devenit însemnul iubirii monastice.
02:24
This associationasociere betweenîntre the heartinimă
and love has withstooda rezistat modernitymodernitate.
38
132039
4881
Asocierea dintre inimă și iubire
a rezistat modernității.
02:28
When BarneyBarney ClarkClark, a retireds-a retras dentistmedic dentist
with end-stagestadiul final heartinimă failureeșec,
39
136944
5169
Când Barney Clark, un dentist pensionar
cu insuficiență cardiacă în fază terminală
02:34
receivedprimit the first permanentpermanent
artificialartificial heartinimă in UtahUtah in 1982,
40
142137
5835
a primit prima inimă artificială
permanentă în Utah în 1982,
02:39
his wifesoție of 39 yearsani
reportedlyConform relatărilor askedîntrebă the doctorsmedici,
41
147996
4839
soția lui de 39 de ani
i-ar fi întrebat pe doctori:
02:45
"Will he still be ablecapabil to love me?"
42
153780
1984
„Va mai putea să mă iubească?”
02:48
TodayAstăzi, we know that the heartinimă
is not the sourcesursă of love
43
156715
3460
Astăzi, știm că inima nu e sursa iubirii
02:52
or the other emotionsemoții, perpe sese;
44
160199
2004
sau a altor emoții, ca atare;
02:54
the ancientsAnticii were mistakengreșit.
45
162227
1656
anticii s-au înșelat.
02:55
And yetinca, more and more,
we have come to understanda intelege
46
163907
2587
Și totuși, din ce în ce mai mult,
am ajuns să înțelegem
02:58
that the connectionconexiune betweenîntre the heartinimă
and the emotionsemoții is a highlyextrem de intimateintim one.
47
166518
4801
că legătura dintre inimă și emoții
este una profund intimă.
03:03
The heartinimă mayMai not originateau originea our feelingssentimente,
48
171343
2663
Inima poate că nu stă la baza
sentimentelor noastre,
03:06
but it is highlyextrem de responsivesensibil to them.
49
174030
2094
dar este foarte sensibilă la ele.
03:08
In a sensesens, a recordrecord of our emotionalemoţional life
50
176148
2902
Într-un fel, o înregistrare
a vieții noastre emoționale
03:11
is writtenscris on our heartsinimă.
51
179074
2138
este înscrisă în inimile noastre.
03:13
FearFrica and griefdurerea, for exampleexemplu,
can causecauza profoundprofund cardiaccardiac injuryrănire.
52
181909
4802
Teama și durerea, de exemplu,
pot duce la răni cardiace profunde.
03:18
The nervesnervi that controlControl unconsciousinconştient
processesprocese suchastfel de as the heartbeatbataile inimii
53
186735
4451
Nervii ce controlează procese inconștiente
precum bătaia inimii
03:23
can sensesens distresssuferință
54
191210
1822
pot simți disconfort
03:25
and triggertrăgaci a maladaptivemaladaptiv
fight-or-flightlupta-sau-zbor responseraspuns
55
193056
4938
și pot duce la un răspuns maladaptativ
de tipul luptă-sau-fugi,
03:30
that triggersdeclanșatoare bloodsânge vesselsnave to constrictcontracta,
56
198018
3488
care determină vasele să se contracte,
03:33
the heartinimă to gallopgalop
57
201530
1730
inima s-o ia la goană
03:35
and bloodsânge pressurepresiune to risecreştere,
58
203284
2581
și presiunea sanguină să crească,
03:37
resultingRezultate in damagedeteriora.
59
205889
1754
ducând la deteriorarea acestora.
03:39
In other wordscuvinte,
60
207667
1761
Cu alte cuvinte,
03:41
it is increasinglytot mai mult clearclar
61
209452
2640
este tot mai clar
03:44
that our heartsinimă are extraordinarilyextraordinar
sensitivesensibil to our emotionalemoţional systemsistem,
62
212116
5046
că inimile noastre sunt extraordinar
de sensibile la sistemul emoțional,
03:49
to the metaphoricalmetaforic heartinimă, if you will.
63
217186
3262
la inima metaforică, dacă vreți.
03:52
There is a heartinimă disordertulburare
first recognizedrecunoscut about two decadesdecenii agoîn urmă
64
220472
4448
Există o boală de inimă recunoscută
pentru prima oară acum 20 de ani
03:56
calleddenumit "takotsuboTakotsubo cardiomyopathycardiomiopatie,"
or "the brokenspart heartinimă syndromesindromul,"
65
224944
4922
numită „cardiomiopatie takotsubo”
sau „sindromul inimii frânte”,
04:01
in whichcare the heartinimă acutelyacut weakensslăbeşte
in responseraspuns to intenseintens stressstres or griefdurerea,
66
229890
6092
în care inima slăbește brusc
ca răspuns la stres intens sau la durere,
04:08
suchastfel de as after a romanticromantic breakupdespartire
or the deathmoarte of a lovediubit one.
67
236006
3882
cum ar fi după o despărțire romantică
sau moartea cuiva drag.
04:11
As these picturespoze showspectacol,
the grievingdoliu heartinimă in the middlemijloc
68
239912
3691
După cum se vede din aceste fotografii,
inima îndurerată din mijloc
04:15
looksarată very differentdiferit
than the normalnormal heartinimă on the left.
69
243627
3196
arată foarte diferit
de inima normală din stânga.
04:18
It appearsapare stunneduimit
70
246847
1309
Pare năucită
04:20
and frequentlydes balloonsbaloane into
the distinctivedistinctiv shapeformă of a takotsuboTakotsubo,
71
248180
4416
și se umflă frecvent
luând forma distinctă a unui takotsubo,
04:24
shownafișate on the right,
72
252620
1172
cel din dreapta,
04:25
a JapaneseJaponeză potoală with a widelarg basebaza
and a narrowîngust neckgât.
73
253816
4141
un vas japonez cu baza largă
și gâtul subțire.
04:29
We don't know exactlyexact why this happensse întâmplă,
74
257981
2884
Nu știm exact de ce se întâmplă asta,
04:32
and the syndromesindromul usuallyde obicei resolvesrezolvă
withinîn a fewpuțini weekssăptămâni.
75
260889
2602
și sindromul dispare de obicei
în câteva săptămâni.
04:35
HoweverCu toate acestea, in the acuteacut periodperioadă,
76
263515
1974
Totuși, în perioada acută,
04:37
it can causecauza heartinimă failureeșec,
77
265513
2773
poate cauza insuficiență cardiacă,
04:40
life-threateningviaţa în pericol arrhythmiasaritmii,
78
268310
1957
aritmie ce pune viața în pericol,
04:42
even deathmoarte.
79
270291
1363
și chiar moarte.
04:43
For exampleexemplu, the husbandsoț
of an elderlyvârstnic patientrabdator of mineA mea
80
271678
5408
De exemplu, soțul unei paciente în vârstă
04:49
had dieddecedat recentlyrecent.
81
277110
1553
a murit recent.
04:51
She was sadtrist, of coursecurs, but acceptingacceptarea.
82
279362
3321
Ea a fost tristă, desigur, dar a acceptat.
04:55
Maybe even a bitpic relievedușurată.
83
283568
1880
Poate chiar s-a simțit ușurată.
04:57
It had been a very long illnessboală;
he'dHed had dementiademenţă.
84
285472
2618
Fusese o boală foarte lungă;
el avusese demență.
05:00
But a weeksăptămână after the funeralînmormântare,
she lookedprivit at his pictureimagine
85
288114
3565
Dar la o săptămână după înmormântare,
ea s-a uitat la fotografia lui
05:04
and becamea devenit tearfullacrimi.
86
292481
1389
și i-au dat lacrimile.
05:06
And then she developeddezvoltat chestcufăr paindurere,
and with it, camea venit shortnessscurtarea of breathsuflare,
87
294811
5074
Apoi i-a apărut o durere în piept,
și odată cu ea, respirație dificilă,
05:11
distendedbalonat neckgât veinsvene, a sweatyasudat browfruntea,
88
299909
3006
venele gâtului s-au dilatat,
fruntea i-a transpirat,
05:14
a noticeablenotabile pantinggâfâind
as she was sittingședință up in a chairscaun --
89
302939
3342
și gâfâia vizibil când stătea pe scaun,
05:18
all signssemne of heartinimă failureeșec.
90
306305
3986
toate fiind semne
de insuficiență cardiacă.
05:23
She was admittedadmise to the hospitalspital,
91
311270
2224
A fost internată în spital,
05:25
where an ultrasoundcu ultrasunete confirmedconfirmat
what we alreadydeja suspectedsuspectate:
92
313518
4071
unde ultrasunetele au confirmat
ceea ce noi suspectam deja:
05:29
her heartinimă had weakenedslăbit
to lessMai puțin than halfjumătate its normalnormal capacitycapacitate
93
317613
6424
inima ei slăbise la mai puțin de jumătate
din capacitatea normală
05:36
and had balloonedumflat into
the distinctivedistinctiv shapeformă of a takotsuboTakotsubo.
94
324061
4442
și se umflase luând forma unui takosubo.
05:40
But no other teststeste were amissrău,
95
328527
2467
Dar celelalte teste nu erau rele,
05:43
no signsemn of cloggedînfundate arteriesartere anywhereoriunde.
96
331018
2435
nu era niciun semn de artere înfundate.
05:46
Two weekssăptămâni latermai tarziu, her emotionalemoţional statestat
had returnedîntors to normalnormal
97
334400
4392
După două săptămâni,
starea ei emoțională a revenit la normal
05:50
and so, an ultrasoundcu ultrasunete confirmedconfirmat,
98
338816
4223
și, ultrasunetele au confirmat,
05:55
had her heartinimă.
99
343063
1286
la fel și inima ei.
05:56
TakotsuboTakotsubo cardiomyopathycardiomiopatie has been linkedlegat
to manymulți stressfulstresant situationssituații,
100
344978
5929
Cardiomiopatia Takotsubo a fost asociată
cu multe situații de stres,
06:02
includinginclusiv publicpublic speakingvorbitor --
101
350931
1780
inclusiv vorbitul în public...
06:05
(LaughterRâs)
102
353029
2795
(Râsete)
06:10
(ApplauseAplauze)
103
358772
4111
(Aplauze)
06:16
domesticintern disputeslitigii, gamblingjocuri de noroc lossespierderile,
104
364952
3088
dispute casnice,
pierderi la jocuri de noroc,
chiar și o petrecere surpriză
pentru ziua de naștere.
06:20
even a surprisesurprinde birthdayzi de nastere partyparte.
105
368064
2141
06:22
(LaughterRâs)
106
370229
1592
(Râsete)
06:23
It's even been associatedasociate
with widespreadpe scară largă socialsocial upheavalrevolta,
107
371845
4569
A fost chiar asociată
cu răsturnări sociale de situație,
06:28
suchastfel de as after a naturalnatural disasterdezastru.
108
376438
2160
cum ar fi după un dezastru natural.
06:30
For exampleexemplu, in 2004,
109
378622
2306
De exemplu, în 2004,
06:32
a massivemasiv earthquakecutremur devastateddevastat a districtdistrict
on the largestcea mai mare islandinsulă in JapanJaponia.
110
380952
5649
un mare cutremur a devastat un district
din cea mai mare insulă a Japoniei.
06:39
More than 60 people were killeducis,
and thousandsmii were injuredrănit.
111
387154
3718
Peste 60 de oameni au fost uciși
și mii de oameni au fost răniți.
06:43
On the heelspantofi cu toc of this catastrophecatastrofă,
112
391422
2116
Pe fondul acestei catastrofe,
06:45
researcherscercetători foundgăsite that the incidentsincidente
of takotsuboTakotsubo cardiomyopathycardiomiopatie
113
393562
5037
cercetătorii au constatat
că incidența cardiomiopatiei takotsubo
06:50
increaseda crescut twenty-four-folddouăzeci și patru de ori in the districtdistrict
one monthlună after the earthquakecutremur,
114
398623
5624
a crescut de 24 de ori
la o lună după cutremur,
06:56
comparedcomparativ to a similarasemănător
periodperioadă the yearan before.
115
404271
2701
comparativ cu o perioadă similară
din anul precedent.
07:00
The residencesreședințe of these casescazuri
116
408131
2655
Rezidența acestor cazuri
07:02
closelyîndeaproape correlatedcorelat with
the intensityintensitate of the tremortremur.
117
410810
2971
era corelată cu intensitatea seismului.
07:05
In almostaproape everyfiecare casecaz,
patientspacienți livedtrăit nearaproape the epicenterepicentrul.
118
413805
4328
În aproape fiecare caz,
pacienții trăiau lângă epicentru.
07:10
InterestinglyInteresant, takotsuboTakotsubo cardiomyopathycardiomiopatie
has been seenvăzut after a happyfericit eventeveniment, too,
119
418902
6211
Interesant, cardiomiopatia takotsubo
s-a observat și după un eveniment fericit,
07:17
but the heartinimă appearsapare
to reactreacţiona differentlydiferit,
120
425137
2706
dar inima pare să reacționeze diferit,
07:19
ballooningexplozia in the midportionmidporție,
for exampleexemplu, and not at the apexApex.
121
427867
3780
umflându-se în zona mediană,
de exemplu, și nu în lateral.
07:24
Why differentdiferit emotionalemoţional precipitantsprecipitanților
would resultrezultat in differentdiferit cardiaccardiac changesschimbări
122
432382
5237
Motivul pentru care stimuli
emoționali diferiți
conduc la modificări cardiace diferite
rămâne un mister.
07:29
remainsrămășițe a mysterymister.
123
437643
1359
07:31
But todayastăzi, perhapspoate as an odeOdă
to our ancientvechi philosophersfilozofi,
124
439567
4818
Dar astăzi, poate ca o odă
dedicată filozofilor antici,
07:36
we can say that even if emotionsemoții
are not containedconținea insideinterior our heartsinimă,
125
444409
6053
putem spune că deși emoțiile
nu sunt conținute în interiorul inimii,
07:42
the emotionalemoţional heartinimă overlapssuprapuneri
126
450486
4999
inima emoțională și cea biologică
07:48
its biologicalbiologic counterpartomologul său,
127
456696
2277
se suprapun,
07:50
in surprisingsurprinzător and mysteriousmisterios waysmoduri.
128
458997
3445
în moduri surprinzătoare și misterioase.
07:54
HeartInima syndromessindroame, includinginclusiv suddenbrusc deathmoarte,
129
462948
3681
Sindromuri cardiace,
inclusiv moartea subită,
07:58
have long been reportedraportat in individualspersoane fizice
experiencingse confruntă cu intenseintens emotionalemoţional disturbanceperturbare
130
466653
5072
au fost raportate de mult timp la indivizi
cu tulburări emoționale puternice
08:03
or turmoiltumult in theiral lor metaphoricalmetaforic heartsinimă.
131
471749
2660
sau zbucium în inimile lor metaforice.
08:07
In 1942,
132
475235
1801
În 1942,
08:09
the HarvardHarvard physiologistfiziolog WalterWalter CannonTun
publishedpublicat a paperhârtie calleddenumit "'Voodoo'Voodoo DeathMoartea,"
133
477060
5149
fiziologul Walter Cannon de la Harvard
a publicat lucrarea „Moartea vodoo”,
08:14
in whichcare he describeddescris
casescazuri of deathmoarte from frightsperietură
134
482233
3754
în care a descris
cazuri de moarte din cauza fricii
în cazul oamenilor care credeau
că au fost blestemați,
08:18
in people who believeda crezut
they had been cursedblestemat,
135
486011
2421
08:20
suchastfel de as by a witchvrăjitoare doctordoctor
or as a consequenceconsecinţă of eatingmâncare tabootabu fruitfruct.
136
488456
4254
de exemplu de un doctor vrăjitor
sau fiindcă au mâncat un fruct interzis.
08:25
In manymulți casescazuri, the victimvictimă, all hopesperanţă lostpierdut,
droppedscăzut deadmort on the spotloc.
137
493316
4730
În multe cazuri, victima, fără speranță,
cade și moare pe loc.
08:31
What these casescazuri had in commoncomun
was the victim'svictimei absoluteabsolut beliefcredință
138
499139
4916
Ce au avut în comun aceste morți
a fost credința absolută a victimei
08:36
that there was an externalextern forceforta
that could causecauza theiral lor demisedeces,
139
504079
3039
într-o forță externă
care le poate cauza decesul,
08:39
and againstîmpotriva whichcare
they were powerlessfără putere to fightluptă.
140
507142
2387
și împotriva căreia
nu aveau puterea să lupte.
08:41
This perceivedperceput lacklipsă of controlControl,
CannonTun postulatedpostulat,
141
509920
3610
Această percepție a lipsei de control,
a afirmat cu tărie Cannon,
08:45
resulteda dus in an unmitigatedfără cruţare
physiologicalfiziologice responseraspuns,
142
513554
3305
a rezultat într-un răspuns psihologic
necruțător,
08:48
in whichcare bloodsânge vesselsnave
constrictedconstricted to suchastfel de a degreegrad
143
516883
4605
în care vasele sanguine
s-au contractat în așa măsură
08:53
that bloodsânge volumevolum acutelyacut droppedscăzut,
144
521512
3210
încât volumul sângelui a scăzut brusc,
08:56
bloodsânge pressurepresiune plummetedscăzut,
145
524746
1641
presiunea sanguină a scăzut,
08:58
the heartinimă acutelyacut weakenedslăbit,
146
526411
1577
inima a slăbit acut,
09:00
and massivemasiv organorgan damagedeteriora resulteda dus
from a lacklipsă of transportedtransportate oxygenoxigen.
147
528012
4119
producând o afectare majoră a organelor
ca urmare a lipsei de oxigen.
09:05
CannonTun believeda crezut that voodooVoodoo deathsdecese
148
533853
2267
Cannon credea că morțile vodoo
09:09
were limitedlimitat to indigenousindigen
or "primitiveprimitiv" people.
149
537017
3700
erau limitate la indigeni
sau oameni „primitivi”.
09:13
But over the yearsani, these typestipuri of deathsdecese
have been shownafișate to occuravea loc
150
541511
4851
Dar în timp, acest tip de moarte
s-a constatat că a apărut
09:18
in all mannermanieră of modernmodern people, too.
151
546386
2679
și la tot felul de oameni moderni.
09:21
TodayAstăzi, deathmoarte by griefdurerea has been seenvăzut
in spousessoţi and in siblingsfraţii.
152
549642
6048
Astăzi, moartea din cauza durerii
a fost observată la soți și frați.
09:28
BrokenRupt heartsinimă are literallyliteralmente
and figurativelyla figurat deadlymortal.
153
556217
4190
Inimile frânte sunt literal
și figurativ mortale.
09:32
These associationsasociaţiile holddeține trueAdevărat
even for animalsanimale.
154
560855
2892
Aceste asocieri
sunt valabile și la animale.
09:36
In a fascinatingfascinant studystudiu in 1980
publishedpublicat in the journaljurnal "ScienceStiinta,"
155
564781
6146
Într-un studiu fascinant din 1980
publicat în revista „Știința”,
09:42
researcherscercetători fedhrănit cagedplasate în cuşti rabbitsiepuri
a high-cholesterolridicat de colesterol dietcura de slabire
156
570951
3854
cercetătorii au hrănit iepurii din cuști
cu o dietă bogată în colesterol
09:46
to studystudiu its effectefect
on cardiovascularcardiovascular diseaseboală.
157
574829
3188
pentru a-i studia efectele
asupra bolii cardiovasculare.
09:50
SurprisinglySurprinzător, they foundgăsite that some rabbitsiepuri
developeddezvoltat a lot more diseaseboală than othersalții,
158
578624
5513
Surprinzător, au observat că unii iepuri
au dezvoltat boala mai mult decât ceilalți
09:56
but they couldn'tnu a putut explainexplica why.
159
584161
1619
dar nu au putut explica de ce.
09:57
The rabbitsiepuri had very similarasemănător dietcura de slabire,
environmentmediu inconjurator and geneticgenetic makeupmachiaj.
160
585804
5755
Iepurii aveau diete similare,
același mediu și același material genetic.
10:03
They thought it mightar putea have
something to do with
161
591583
2620
Ei credeau că putea fi ceva
10:06
how frequentlydes the techniciantehnician
interactedinteractionat with the rabbitsiepuri.
162
594227
4171
legat de frecvența cu care tehnicianul
interacționa cu iepurii.
10:10
So they repeatedrepetate the studystudiu,
163
598422
1767
Așa că au repetat studiul,
10:12
dividingdespărțitor the rabbitsiepuri into two groupsGrupuri.
164
600213
2357
separând iepurii în două grupuri.
10:14
BothAmbele groupsGrupuri were fedhrănit
a high-cholesterolridicat de colesterol dietcura de slabire.
165
602594
2516
Ambele grupuri au primit
o dietă bogată în colesterol.
10:17
But in one groupgrup, the rabbitsiepuri
were removedîndepărtat from theiral lor cagescolivii,
166
605880
4226
Dar într-un grup, iepurii
erau scoși din cuștile lor,
10:22
helda avut loc, pettedPetted, talkeda vorbit to, playedjucat with,
167
610130
4300
ținuți în brațe, mângâiați, li se vorbea,
10:26
and in the other groupgrup,
the rabbitsiepuri remaineda ramas in theiral lor cagescolivii
168
614454
2829
iar în celălalt grup,
iepurii rămâneau în cuștile lor
10:29
and were left alonesingur.
169
617307
1333
și erau lăsați singuri.
10:31
At one yearan, on autopsyautopsie,
170
619249
3406
După un an, la autopsie,
10:34
the researcherscercetători foundgăsite
that the rabbitsiepuri in the first groupgrup,
171
622679
5494
cercetătorii au constatat
că iepurii din primul grup,
10:40
that receivedprimit humanuman interactioninteracţiune,
172
628197
1939
care au interacționat cu oamenii,
10:42
had 60 percentla sută lessMai puțin aorticaortică diseaseboală
than rabbitsiepuri in the other groupgrup,
173
630160
6180
au avut cu 60% mai puține boli aortice
decât iepurii din celălalt grup,
10:48
despitein ciuda havingavând similarasemănător cholesterolcolesterol levelsniveluri,
bloodsânge pressurepresiune and heartinimă raterată.
174
636364
5040
deși aveau nivelul colesterolului similar,
presiune sanguină și puls similare.
10:53
TodayAstăzi, the careîngrijire of the heartinimă has becomedeveni
lessMai puțin the provinceprovincia of philosophersfilozofi,
175
641704
6126
Astăzi, grija față de inimă a devenit
mai puțin domeniul filozofilor,
10:59
who dwelllocui uponpe the heart'sinima lui
metaphoricalmetaforic meaningssensuri,
176
647854
4950
care sunt preocupați
de sensurile metaforice ale inimii,
11:04
and more the domaindomeniu of doctorsmedici like me,
177
652828
3681
și mai mult domeniul doctorilor ca mine,
11:08
wieldingcauza opoziţiei technologiestehnologii
that even a centurysecol agoîn urmă,
178
656533
2823
înarmați cu tehnologii care acum un secol,
11:11
because of the heart'sinima lui exaltedExaltat
statusstare in humanuman culturecultură,
179
659380
3097
din cauza statutului exaltat al inimii
în cultura umană,
11:14
were consideredluate în considerare tabootabu.
180
662501
1343
erau considerate tabu.
11:16
In the processproces, the heartinimă
has been transformedtransformat
181
664225
4235
În acest proces, inima a fost transformată
11:20
from an almostaproape supernaturalsupranatural objectobiect
imbuedîmbibat with metaphormetaforă and meaningsens
182
668484
5088
dintr-un obiect aproape supranatural
plin de metaforă și sens,
11:25
into a machinemaşină that can be
manipulatedmanipulate and controlleddirijat.
183
673596
4391
într-o mașinărie
ce poate fi manipulată și controlată.
11:31
But this is the keycheie pointpunct:
184
679040
2319
Dar aici e punctul cheie:
11:33
these manipulationsmanipulări, we now understanda intelege,
185
681383
3161
aceste manipulări, înțelegem acum,
11:36
musttrebuie sa be complementedcompletate
by attentionAtenţie to the emotionalemoţional life
186
684568
4918
trebuie să fie însoțite
de atenția la viața emoțională
11:41
that the heartinimă, for thousandsmii of yearsani,
was believeda crezut to containconține.
187
689510
3242
pe care inima, de mii de ani,
se consideră că o conține.
11:45
ConsiderIa în considerare, for exampleexemplu,
the LifestyleViaţă HeartInima TrialProces,
188
693836
3497
Gândiți-vă, de exemplu,
la programul „Stil de viață sănătos”,
11:49
publishedpublicat in the BritishBritanic journaljurnal
"The LancetLancet" in 1990.
189
697357
4504
publicat în ziarul britanic
„The Lancet” în 1990.
11:53
Forty-eightPatruzeci şi opt patientspacienți with moderatemoderat
or severesever coronarycoronariană diseaseboală
190
701885
4043
48 de pacienți cu boli coronariene
moderate sau severe
au fost repartizați aleatoriu unui grup
cu program obișnuit de îngrijire
11:57
were randomlyla întâmplare assignedalocate to usualca de obicei careîngrijire
191
705952
2743
12:00
or an intensiveintens lifestylemod de viata
that includedinclus a low-fatconţinut scăzut de grăsime vegetarianvegetariene dietcura de slabire,
192
708719
5443
sau cu un stil de viață intens ce includea
o dietă vegetariană săracă în grăsimi,
12:06
moderatemoderat aerobicaerobic exerciseexercițiu,
193
714186
1849
exerciții fizice moderate,
12:08
groupgrup psychosocialpsiho-social supporta sustine
194
716059
1571
consiliere psihologică de grup
12:09
and stressstres managementadministrare advicesfat.
195
717654
1951
și sfaturi de gestionare a stresului.
12:11
The researcherscercetători foundgăsite
that the lifestylemod de viata patientspacienți
196
719629
4746
Cercetătorii au constatat
că pacienții cu stil de viață intens
12:16
had a nearlyaproape fivecinci percentla sută reductionreducere
in coronarycoronariană plaqueplacă.
197
724399
5134
au avut o reducere cu aproape 5%
a plăcii coronariene.
12:21
ControlControlul patientspacienți, on the other handmână,
198
729557
2015
Pacienții controlați, pe de altă parte,
12:23
had fivecinci percentla sută more
coronarycoronariană plaqueplacă at one yearan
199
731596
4470
au avut cu 5%
mai multă placă coronariană la un an
12:28
and 28 percentla sută more at fivecinci yearsani.
200
736090
2413
și 28% mai mult la cinci ani.
12:30
They alsode asemenea had nearlyaproape doubledubla
the raterată of cardiaccardiac eventsevenimente,
201
738527
4387
De asemenea, li s-a dublat
rata evenimentelor cardiace,
12:34
like heartinimă attacksatacurile,
coronarycoronariană bypassBypass surgeryinterventie chirurgicala
202
742938
3379
ca atac de cord,
operație de bypass coronarian
12:38
and cardiac-relatedcardiace legate de deathsdecese.
203
746341
1884
și moarte de natură cardiacă.
12:40
Now, here'saici e an interestinginteresant factfapt:
204
748249
1575
Iată un fapt interesant:
12:42
some patientspacienți in the controlControl groupgrup
adoptedadoptat dietcura de slabire and exerciseexercițiu plansplanuri
205
750719
5294
unii pacienți din grupul de control
au adoptat o dietă și un plan de exerciții
12:48
that were nearlyaproape as intenseintens
as those in the intensiveintens lifestylemod de viata groupgrup.
206
756037
4254
care erau aproape la fel de intense
ca ale grupului cu stil de viață intensiv.
12:53
TheirLor heartinimă diseaseboală still progresseda progresat.
207
761203
2086
Dar afecțiunile lor cardiace
tot au progresat.
12:56
DietDieta and exerciseexercițiu alonesingur were not enoughdestul
to facilitatefacilita coronarycoronariană diseaseboală regressionregresiune.
208
764900
5330
Doar dieta și exercițiile nu erau de ajuns
să faciliteze regresia bolii coronariene.
13:02
At bothambii one-unul- and five-yearcinci ani follow-upsfollow-up-uri,
209
770738
2804
Atât la un an cât și la cinci ani,
13:06
stressstres managementadministrare
was more stronglytare correlatedcorelat
210
774526
2969
gestionarea stresului
era corelată mai puternic
13:09
with reversalinversare of coronarycoronariană diseaseboală
211
777519
2052
cu reversarea bolii coronariene
13:11
than exerciseexercițiu was.
212
779595
1528
decât exercițiile.
13:14
No doubtîndoială, this and similarasemănător
studiesstudiu are smallmic,
213
782001
3617
Nu e niciun dubiu că acest studiu
și altele similare sunt mici,
13:17
and, of coursecurs, correlationcorelație
does not provedovedi causationlegătura de cauzalitate.
214
785642
3181
și, desigur, corelația
nu înseamnă cauzalitate.
13:20
It's certainlycu siguranță possibleposibil that stressstres
leadsOportunitati to unhealthynesănătos habitsobiceiuri,
215
788847
4358
Cu siguranță e posibil ca stresul
să conducă la obiceiuri nesănătoase,
13:25
and that's the realreal reasonmotiv
for the increaseda crescut cardiovascularcardiovascular riskrisc.
216
793229
3279
iar acesta este adevăratul motiv
al creșterii riscului cardiovascular.
13:28
But as with the associationasociere
of smokingfumat and lungplămân cancercancer,
217
796532
3601
Dar la fel ca asocierea
fumatului cu cancerul de plămâni,
13:32
when so manymulți studiesstudiu showspectacol the samela fel thing,
218
800157
3257
când atât de multe studii
arată același lucru,
13:35
and when there are mechanismsmecanisme
to explainexplica a causalcauzal relationshiprelaţie,
219
803438
3410
și când există mecanisme de a explica
o legătură de cauzalitate,
13:38
it seemspare capriciouscapricios to denynega
that one probablyprobabil existsexistă.
220
806872
4411
pare un capriciu să negi
că probabil exista una.
13:43
What manymulți doctorsmedici have concludedîncheiat
is what I, too, have learnedînvățat
221
811798
3679
Ceea ce mulți doctori au concluzionat
este ceea ce și eu am învățat
13:47
in my nearlyaproape two decadesdecenii
as a heartinimă specialistspecialist:
222
815501
2658
în cei aproape 20 de ani
ca specialist cardiolog:
13:51
the emotionalemoţional heartinimă intersectsintersecteaza
with its biologicalbiologic counterpartomologul său
223
819033
4408
inima emoțională se intersectează
cu contrapartea ei biologică
13:55
in surprisingsurprinzător and mysteriousmisterios waysmoduri.
224
823465
2556
în moduri surprinzătoare și misterioase.
13:58
And yetinca, medicinemedicament todayastăzi continuescontinuă
to conceptualizeconceptualiza the heartinimă as a machinemaşină.
225
826045
4778
Și totuși, astăzi medicina continuă
să conceptualizeze inima ca o mașinărie.
14:03
This conceptualizationConceptualizarea
has had great benefitsbeneficii.
226
831312
3173
Această conceptualizare
a avut mari beneficii.
14:07
CardiologyCardiologie, my fieldcamp,
227
835027
2558
Cardiologia, domeniul meu,
14:09
is undoubtedlyfără îndoială one of the greatestcea mai mare
scientificștiințific successsucces storiespovestiri
228
837609
4638
este indubitabil una dintre poveștile
cele mai de succes
14:14
of the pasttrecut 100 yearsani.
229
842271
1587
ale ultimilor 100 de ani.
14:17
StentsStenturi, pacemakersstimulatoare cardiace, defibrillatorsdefibrilatoare,
coronarycoronariană bypassBypass surgeryinterventie chirurgicala,
230
845170
5648
Stenturi, pacemakers, defibrilatoare,
operația de bypass coronarian,
14:22
heartinimă transplantstransplanturi --
231
850842
1320
transplantul de inimă,
14:24
all these things were developeddezvoltat
or inventedinventat after WorldLumea WarRăzboi IIAL II-LEA.
232
852186
3949
toate au fost dezvoltate sau inventate
după Cel de-Al Doilea Război Mondial
14:28
HoweverCu toate acestea, it's possibleposibil
233
856159
2111
Totuși, este posibil
14:30
that we are approachingse apropie the limitslimite
of what scientificștiințific medicinemedicament can do
234
858294
5286
să ne apropiem de limitele
a ceea ce medicina științifică poate face
14:35
to combatluptă heartinimă diseaseboală.
235
863604
1598
pentru a combate bolile de inimă.
14:37
IndeedÎntr-adevăr, the raterată of declinedeclin
of cardiovascularcardiovascular mortalitymortalitate
236
865226
3365
Într-adevăr, rata declinului
mortalității cardiovasculare
14:40
has slowedîncetinit significantlysemnificativ
in the pasttrecut decadedeceniu.
237
868615
3689
a slăbit semnificativ
în ultimul deceniu.
14:45
We will need to shiftschimb to a newnou paradigmparadigmă
238
873312
2980
Vom avea nevoie
să trecem la o nouă paradigmă
14:48
to continuecontinua to make the kinddrăguț of progressprogres
to whichcare we have becomedeveni accustomedobișnuit.
239
876316
3995
pentru a continua să facem progresul
cu care ne-am obișnuit.
14:52
In this paradigmparadigmă, psychosocialpsiho-social factorsfactori
will need to be frontfață and centercentru
240
880335
5425
În această paradigmă factorii psihosociali
vor trebui să fie în fața și în centrul
14:57
in how we think about heartinimă problemsProbleme.
241
885784
2124
modului în care abordăm problemele inimii.
15:00
This is going to be an uphillurcuş battleluptă,
242
888685
2138
O să fie o bătălie complexă,
15:02
and it remainsrămășițe a domaindomeniu
that is largelyîn mare măsură unexploredneexplorat.
243
890847
3943
și rămâne un domeniu
care este în mare măsură neexplorat.
15:07
The AmericanAmerican HeartInima AssociationAsociaţia
still does not listlistă emotionalemoţional stressstres
244
895956
5165
Asociația Americană a Inimii
încă nu consideră stresul emoțional
15:13
as a keycheie modifiablemodificabil riskrisc factorfactor
for heartinimă diseaseboală,
245
901145
3791
ca factor de risc modificator
pentru bolile de inimă,
15:16
perhapspoate in partparte because bloodsânge cholesterolcolesterol
is so much easierMai uşor to lowerinferior
246
904960
4803
poate în parte deoarece colesterolul
este mult mai ușor de redus
15:21
than emotionalemoţional and socialsocial disruptionperturbare.
247
909787
2675
decât perturbarea emoțională și socială.
15:25
There is a better way, perhapspoate,
248
913582
2392
Există poate un mod mai bun,
15:27
if we recognizerecunoaşte that when
we say "a brokenspart heartinimă,"
249
915998
4877
dacă recunoaștem că,
atunci când spunem „o inimă frântă”,
15:32
we are indeedintr-adevar sometimesuneori talkingvorbind
about a realreal brokenspart heartinimă.
250
920899
4614
uneori chiar vorbim
despre o adevărată inimă frântă.
15:37
We musttrebuie sa, musttrebuie sa paya plati more attentionAtenţie to
the powerputere and importanceimportanţă of the emotionsemoții
251
925537
6442
Trebuie, trebuie să fim mult mai atenți
la puterea și importanța emoțiilor
15:44
in takingluare careîngrijire of our heartsinimă.
252
932003
1751
când avem grijă de inima noastră.
15:46
EmotionalEmoţională stressstres, I have learnedînvățat,
253
934442
2339
Am învățat că stresul emoțional
15:48
is oftende multe ori a mattermaterie of life and deathmoarte.
254
936805
2878
este adesea o chestiune
de viață și de moarte.
15:53
Thank you.
255
941048
1160
Vă mulțumesc!
15:54
(ApplauseAplauze)
256
942232
5323
(Aplauze)
Translated by Mihaida Meila
Reviewed by Bianca-Ioanidia Mirea

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sandeep Jauhar - Physician, writer
Sandeep Jauhar is a practicing cardiologist passionate about communicating medicine in all its glorious, quirky, inescapable humanity.

Why you should listen

In addition to his medical practice, Dr. Sandeep Jauhar writes about medicine and its impacts on culture for a wide-ranging audience. He is a contributing opinion writer for the New York Times and has written three best-selling books.

His most recent book, Heart: A History (a finalist for the 2019 Wellcome Book prize), tells the little-known story of the doctors who risked their careers -- and the patients who risked their lives -- to understand our most vital organ. Weaving his own experiences with the defining discoveries of the past, Jauhar braids tales of breakthrough, hubris and sorrow to create a lucid chronicle of our life's most intimate chamber. The book also confronts the limits of medical technology, arguing that future progress will be determined more by how we choose to live rather than by any device we invent. Indeed, as the book explains, our emotional lives are absolutely key to our heart health. Jauhar is the Director of the Heart Failure Program at Northwell Health's Long Island Jewish Medical Center.

More profile about the speaker
Sandeep Jauhar | Speaker | TED.com