ABOUT THE SPEAKER
Jamila Raqib - Peacemaker
Jamila Raqib works on pragmatic approaches to nonviolent action for activists, human rights organizations, academics and governments globally.

Why you should listen

Jamila Raqib is the executive director of the Albert Einstein Institution, which promotes the study and strategic use of nonviolent action worldwide. Since 2002, she has worked closely with Dr. Gene Sharp, the world's foremost scholar on strategic nonviolent action. Together, they developed a curriculum titled Self-Liberation: A Guide to Strategic Planning for Action to End a Dictatorship or Other Oppression. The publication is intended to provide in-depth guidance for planning a strategic nonviolent struggle.

Raqib represents the Institution at a number of domestic and international forums such as the Oslo Freedom Forum and the United Nations Alliance of Civilizations. Her work centers on presenting a pragmatic approach to nonviolent action to activists, human rights organizations, academics and governments. She travels throughout the world conducting consultations and workshops for individuals and groups seeking to achieve diverse goals such as opposing dictatorship, combatting corruption, attaining political rights, economic justice, environmental protection and women's empowerment.

She holds a B.A. in Management from Simmons College in Boston, MA, and is a Research Affiliate of the Center for International Studies at Massachusetts Institute of Technology.


More profile about the speaker
Jamila Raqib | Speaker | TED.com
TED Talks Live

Jamila Raqib: The secret to effective nonviolent resistance

Jamila Raqib: A hatékony erőszakmentes ellenállás titka

Filmed:
978,122 views

Azzal nem vetünk véget az erőszaknak, ha azt hangoztatjuk, hogy az erkölcsileg helytelen – mondja Jamila Raqib, az Albert Einstein Intézet vezetője. Helyette más módszereket kell találnunk a konfliktusok kezelésére, amelyek erősek és hatékonyak is. Jamila a zsarnokságban élő népeknek az erőszakmentes ellenállást ajánlja, amely sokkal több, mint az utcai tüntetés. Ötletes stratégiák bátorító példáit ismerteti, amelyek változásokhoz vezettek a világban, és a fegyveres konfliktusok nélküli jövőbe vetett remény üzenetét hordozzák. "Az emberiség legnagyobb reménysége nem az erőszak elutasítása, hanem idejétmúlttá tétele" – mondja Jamila.
- Peacemaker
Jamila Raqib works on pragmatic approaches to nonviolent action for activists, human rights organizations, academics and governments globally. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
WarHáború has been a partrész of my life
sincemivel I can rememberemlékezik.
0
1197
2995
Mióta az eszemet tudom,
a háború része volt az életemnek.
00:16
I was bornszületett in AfghanistanAfganisztán,
just sixhat monthshónap after the SovietsSzovjetek invadedbetört,
1
4811
4144
Afganisztánban születtem,
csak fél évvel a szovjet invázió után,
00:21
and even thoughbár I was too youngfiatal
to understandmegért what was happeningesemény,
2
9526
3281
és bár túl fiatal voltam
a történtek megértéséhez,
00:24
I had a deepmély senseérzék of the sufferingszenvedő
and the fearfélelem around me.
3
12831
3321
mélységesen átéreztem környezetem
szenvedését és félelmét.
00:29
Those earlykorai experiencestapasztalatok had a majorJelentősebb impacthatás
on how I now think about warháború and conflictösszeütközés.
4
17219
5122
E korai élményeim formálták háborúról
és konfliktusokról alkotott nézeteimet.
00:35
I learnedtanult that when people
have a fundamentalalapvető issueprobléma at staketét,
5
23049
3438
Megtanultam, hogy amikor az emberek
alapvető ügyei forognak kockán,
00:38
for mosta legtöbb of them,
6
26511
1252
legtöbbjüknek
00:39
givingígy in is not an optionválasztási lehetőség.
7
27787
1632
a feladás nem jöhet szóba.
00:41
For these typestípusok conflictskonfliktusok --
8
29971
1612
Az ilyen konfliktusok esetén,
00:43
when people'semberek rightsjogok are violatedsérülnek,
9
31607
1785
amikor az emberek alapvető jogai sérülnek,
00:45
when theirazok countriesországok are occupiedmegszállt,
10
33416
1770
amikor hazájukat elfoglalják,
00:47
when they're oppressedelnyomott and humiliatedmegalázott --
11
35210
2218
amikor elnyomják és megalázzák őket,
00:49
they need a powerfulerős way
to resistellenáll and to fightharc back.
12
37452
3158
az ellenálláshoz és visszavágáshoz
erős eszközre van szükségük.
00:53
WhichAmely meanseszközök that no matterügy how destructiveromboló
and terribleszörnyű violenceerőszak is,
13
41308
4263
Ez azt jelenti, hogy nem számít,
mennyire romboló és szörnyű az erőszak,
ha az emberek kizárólagos
lehetőségként tekintenek rá,
00:57
if people see it as theirazok only choiceválasztás,
14
45595
2424
01:00
they will use it.
15
48043
1457
alkalmazni fogják.
01:02
MostA legtöbb of us are concernedaz érintett
with the levelszint of violenceerőszak in the worldvilág.
16
50074
3576
Legtöbbünk nem nézi jó szemmel
a világban dúló erőszakot.
01:06
But we're not going to endvég warháború
17
54045
1454
De attól nem ér véget a háború,
01:07
by tellingsokatmondó people
that violenceerőszak is morallyerkölcsileg wrongrossz.
18
55523
2708
ha azt mondjuk az embereknek:
az erőszak erkölcsileg rossz.
01:10
InsteadEhelyett, we mustkell offerajánlat them a tooleszköz
19
58883
2399
Helyette olyan eszközt kell ajánlanunk,
01:13
that's at leastlegkevésbé as powerfulerős
and as effectivehatékony as violenceerőszak.
20
61306
3339
amely legalább olyan erős
és hatékony, mint az erőszak.
01:17
This is the work I do.
21
65574
1486
Az én munkám ez.
01:19
For the pastmúlt 13 yearsévek,
22
67717
1539
Az eltelt 13 évben világszerte
01:21
I've been teachingtanítás people
23
69280
1285
arra tanítom az embereket
01:22
in some of the mosta legtöbb difficultnehéz
situationshelyzetek around the worldvilág
24
70589
3108
nagyon bonyolult helyzetekben,
01:25
how they can use nonviolenterőszakmentes
struggleküzdelem to conductmagatartás conflictösszeütközés.
25
73721
3367
hogy konfliktusok kezelésekor
miként éljenek erőszakmentes eszközökkel.
01:30
MostA legtöbb people associatetársult this typetípus of actionakció
with GandhiGandhi and MartinMartin LutherLuther KingKirály.
26
78113
4690
Legtöbbjüknek Gandhi és Martin Luther King
jut eszébe erről a cselekvésfajtáról.
01:35
But people have been usinghasználva
nonviolenterőszakmentes actionakció for thousandsTöbb ezer of yearsévek.
27
83589
3713
De évezredek óta alkalmazunk
erőszakmentes módszereket.
01:39
In facttény, mosta legtöbb of the rightsjogok
that we have todayMa in this countryország --
28
87831
4332
Hiszen a legtöbb jogunkat,
amellyel országunkban ma élhetünk
01:44
as womennők,
29
92187
1151
nőként,
01:45
as minoritieskisebbségek,
30
93362
1151
kisebbségként,
01:46
as workersmunkások,
31
94537
1348
munkásként,
01:47
as people of differentkülönböző sexualszexuális orientationsirányvonalak
32
95909
2566
más nemi irányultságúként,
01:50
and citizenspolgárok concernedaz érintett
with the environmentkörnyezet --
33
98499
2458
vagy környezetével törődő
állampolgárként,
01:52
these rightsjogok weren'tnem voltak handedkezes to us.
34
100981
1857
nem ajándékba kaptuk.
01:55
They were wonnyerte by people
who foughtharcolt for them
35
103226
2160
Azok szerezték meg,
akik küzdöttek érte,
01:57
and who sacrificedfeláldozta for them.
36
105410
1822
akik áldozatot hoztak érte.
01:59
But because we haven'tnincs learnedtanult
from this historytörténelem,
37
107256
2520
De mert nem tanultuk meg a történelemből,
02:01
nonviolenterőszakmentes struggleküzdelem as a techniquetechnika
is widelyszéles körben misunderstoodfélreértett.
38
109800
4041
az erőszakmentesség
technikáját sokan félreértik.
02:06
I mettalálkozott recentlymostanában with a groupcsoport
of EthiopianEtióp activistsaktivisták,
39
114488
3122
Nemrég találkoztam
egy pár etiópiai aktivistával,
02:09
and they told me something
that I hearhall a lot.
40
117634
3150
akik olyat mondtak nekem,
amit gyakorta hallok.
02:12
They said they'dők azt alreadymár
triedmegpróbálta nonviolenterőszakmentes actionakció,
41
120808
2326
Kipróbálták az erőszakmentes
módszert – mondták,
02:15
and it hadn'tnem volt workeddolgozott.
42
123158
1418
de nem működött.
02:16
YearsÉv agoezelőtt they heldtartotta a protesttiltakozás.
43
124600
2336
Évekkel azelőtt tüntettek.
02:18
The governmentkormány arrestedletartóztatott everyonemindenki,
and that was the endvég of that.
44
126960
3708
A hatalom mindenkit letartóztatott,
és ezzel vége is volt mindennek.
02:23
The ideaötlet that nonviolenterőszakmentes struggleküzdelem
is equivalentegyenértékű to streetutca proteststiltakozik
45
131302
3960
A gondolat, hogy az erőszakmentes
küzdelemegyenlő az utcai tüntetéssel,
02:27
is a realigazi problemprobléma.
46
135286
1398
valódi probléma.
02:29
Because althoughhabár proteststiltakozik can be a great
way to showelőadás that people want changeváltozás,
47
137204
4400
Mert bár a tüntetés kiváló módja
a változások iránti óhaj kimutatásának,
02:33
on theirazok ownsaját, they don't
actuallytulajdonképpen createteremt changeváltozás --
48
141628
2870
önmagában nem eredményez változást,
02:36
at leastlegkevésbé changeváltozás that is fundamentalalapvető.
49
144522
1968
legalábbis alapvető változást nem.
02:38
(LaughterNevetés)
50
146514
1188
(Nevetés)
02:39
PowerfulErős opponentsellenfelek are not going to give
people what they want
51
147726
3109
Az erős ellenfelek nem szándékoznak
megadni a népnek, amit akar,
02:42
just because they askedkérdezte nicelyszépen ...
52
150859
1932
csak azért, mert szépen kéri,
02:45
or even not so nicelyszépen.
53
153519
1877
de még akkor sem, ha nem olyan szépen.
02:47
(LaughterNevetés)
54
155420
1133
(Nevetés)
02:48
NonviolentErőszakmentes struggleküzdelem worksművek
by destroyingpusztító an opponentellenfél,
55
156577
3044
Az erőszakmentes küzdelem nem
fizikailag semmisíti meg az ellenséget,
02:52
not physicallyfizikailag,
56
160018
1312
hanem azáltal, hogy felismeri
02:53
but by identifyingazonosítása the institutionsintézmények
that an opponentellenfél needsigények to survivetúlélni,
57
161354
4410
a fennmaradásához
szükséges intézményeket,
02:57
and then denyingmegtagadják them
those sourcesforrás of powererő.
58
165788
2182
majd megfosztja azok támogatásától.
03:00
NonviolentErőszakmentes activistsaktivisták
can neutralizesemlegesíteni the militarykatonai
59
168470
2764
Az erőszakmentes aktivisták
semlegesíthetik a hadsereget,
03:03
by causingokozó soldierskatonák to defecthiba.
60
171258
2224
dezertálásra biztatva a katonákat.
03:05
They can disruptmegzavarhatja the economygazdaság
throughkeresztül strikessztrájkok and boycottsbojkottok.
61
173506
3275
Sztrájkokkal és bojkottokkal
szétzülleszthetik a gazdaságot.
03:09
And they can challengekihívás
governmentkormány propagandapropaganda
62
177190
2302
Alternatív média segítségével
03:11
by creatinglétrehozása alternativealternatív mediamédia.
63
179516
1866
hitelteleníthetik a kormánypropagandát.
03:13
There are a varietyfajta of methodsmód
that can be used to do this.
64
181829
2844
Számos módszer van,
amelyet erre használhatunk.
03:17
My colleaguekolléga and mentortanácsadó, GeneGén SharpÉles,
65
185384
2792
Munkatársam és tanítóm, Gene Sharp,
03:20
has identifiedazonosított 198 methodsmód
of nonviolenterőszakmentes actionakció.
66
188200
4627
198 erőszakmentes ellenállási
módszert írt össze.
03:26
And protesttiltakozás is only one.
67
194186
1765
A tüntetés csak egy a sok közül.
03:28
Let me give you a recentfriss examplepélda.
68
196376
1997
Fölhozok egy korábbi példát.
03:30
Until-Ig a fewkevés monthshónap agoezelőtt,
69
198885
1469
Néhány hónappal ezelőttig
03:32
GuatemalaGuatemala was ruledzárható
by corruptkorrupt formerkorábbi militarykatonai officialstisztviselők
70
200378
3217
Guatemalát még korrupt
volt katonatisztek vezették,
03:35
with tieskapcsolatokat to organizedszervezett crimebűn.
71
203619
1811
akik az alvilághoz kapcsolódtak.
03:38
People were generallyáltalában awaretudatában van of this,
72
206071
1793
Az emberek általában tudtak erről,
03:39
but mosta legtöbb of them feltfilc powerlesstehetetlen
to do anything about it --
73
207888
3350
de többségük erőtlennek érezte magát,
hogy tegyen is ellene,
03:44
untilamíg one groupcsoport of citizenspolgárok,
just 12 regularszabályos people,
74
212401
4081
mígnem 12 egyszerű ember
03:48
put out a call on FacebookFacebook
to theirazok friendsbarátok
75
216506
2742
fölhívást tett közzé
a Facebookon a barátainak,
03:51
to meettalálkozik in the centralközponti plazaköztér,
holdingholding signsjelek with a messageüzenet:
76
219272
3239
hogy jöjjenek össze a főtéren,
s hozzanak egy táblát e felirattal:
03:55
"RenunciaRenuncia YA" --
77
223046
1385
"Le a YA-val!"
03:57
resignfeladás alreadymár.
78
225024
1416
mondjanak le.
03:59
To theirazok surprisemeglepetés,
79
227199
1409
Meglepetésükre
04:00
30,000 people showedkimutatta, up.
80
228632
1760
30 ezren jelentek meg.
04:03
They stayedtartózkodott there for monthshónap
as proteststiltakozik spreadterjedését throughoutegész the countryország.
81
231045
3437
Hónapokig maradtak ott,
a tüntetések pedig országossá váltak.
04:06
At one pointpont,
82
234932
1156
Egyszer a szervezők
04:08
the organizersszervezők deliveredszállított hundredsszáz of eggstojás
to variouskülönféle governmentkormány buildingsépületek
83
236112
4188
több száz tojást hordtak különböző
a kormányzati épületekhez
04:12
with a messageüzenet:
84
240324
1167
ezzel a szöveggel
04:13
"If you don't have the huevosHuevos" --
85
241960
1886
"Ha nincs elég tökötök
04:15
the ballsgolyó --
86
243870
1206
[eredetileg: tojásotok]
04:17
"to stop corruptkorrupt candidatesjelöltek
from runningfutás for officehivatal,
87
245100
3054
a korrupt jelöltek megállításához,
04:20
you can borrowkölcsön oursa miénk."
88
248178
1458
használjátok a miénket."
04:21
(LaughterNevetés)
89
249660
1659
(Nevetés)
04:23
(ApplauseTaps)
90
251343
3355
(Taps)
04:28
PresidentElnök MolinaMolina respondedválaszolt
91
256469
1519
Molina elnök fogadkozott,
04:30
by vowingvowing that we would never steplépés down.
92
258012
2136
hogy soha nem mond le.
04:32
And the activistsaktivisták realizedrealizált
that they couldn'tnem tudott just keep protestingtiltakozó
93
260674
3601
Az aktivisták rájöttek,
hogy nem tüntethetnek állandóan,
04:36
and askkérdez the presidentelnök to resignfeladás.
94
264299
2014
csak fölszólítva az elnököt a lemondásra.
04:38
They neededszükséges to leaveszabadság him no choiceválasztás.
95
266337
1996
Az kell, hogy ne maradjon más lehetősége.
04:40
So they organizedszervezett a generalTábornok strikesztrájk,
96
268793
1931
Általános sztrájkot szerveztek,
04:42
in whichmelyik people throughoutegész
the countryország refusedelutasított to work.
97
270748
2647
amelyben az egész ország
megtagadta a munkát.
04:45
In GuatemalaGuatemala CityVáros aloneegyedül,
98
273419
1402
Egyedül Guatemalavárosban
04:46
over 400 businessesvállalkozások
and schoolsiskolákban shutbecsuk theirazok doorsajtók.
99
274845
2949
több mint 400 cég és iskola tartott zárva.
04:50
MeanwhileKözben,
100
278367
1181
A farmerek
04:51
farmersgazdák throughoutegész the countryország
blockedzárolt majorJelentősebb roadsutak.
101
279572
2629
az egész országban
eltorlaszolták a főutakat.
04:54
WithinBelül fiveöt daysnapok,
102
282225
1478
Öt napon belül
04:55
the presidentelnök,
103
283727
1177
az elnök
04:56
alongmentén with dozensTöbb tucat of other
governmentkormány officialstisztviselők,
104
284928
2723
több tucat kormánytisztviselővel együtt
04:59
resignedlemondott alreadymár.
105
287675
1469
lemondott.
05:01
(ApplauseTaps)
106
289168
4283
(Taps)
05:05
I've been greatlynagymértékben inspiredihletett
107
293475
1603
Mindig nagyon föllelkesít
05:07
by the creativitykreativitás and braverybátorság
of people usinghasználva nonviolenterőszakmentes actionakció
108
295102
3903
az erőszakmentes megoldásokat
alkalmazók ötletessége és bátorsága,
05:11
in nearlyközel everyminden countryország in the worldvilág.
109
299029
2223
bárhol legyenek is a világon.
05:13
For examplepélda,
110
301718
1151
Például
05:14
recentlymostanában a groupcsoport of activistsaktivisták in UgandaUganda
111
302893
2557
nemrég néhány ugandai aktivista
05:17
releasedfelszabadított a crateláda of pigssertések in the streetsutcák.
112
305474
2133
egy ketrecre való sertést
engedett az utcára.
05:20
You can see here that the policerendőrség
are confusedzavaros about what to do with them.
113
308096
3438
Láthatják, a rendőrök fejvesztve
keresik, mitévők legyenek velük.
05:23
(LaughterNevetés)
114
311558
1036
(Nevetés)
05:24
The pigssertések were paintedfestett
the colorszín of the rulingdöntéshozatal partyparty.
115
312618
2616
A sertések a kormánypárt
színére voltak mázolva.
05:27
One pigmalac was even wearingfárasztó a hatkalap,
116
315617
2278
Az egyik még kalapot is viselt;
05:29
a hatkalap that people recognizedelismert.
117
317919
1880
a nép ráismert a kalapra.
05:32
(LaughterNevetés)
118
320321
1063
(Nevetés)
05:34
ActivistsAktivisták around the worldvilág
are gettingszerzés better at grabbingrángatás headlinesAktualitások,
119
322264
3369
Az aktivisták a világon egyre
jobb jelszavakat gondolnak ki,
05:37
but these isolatedizolált actionsakciók do very little
120
325657
2663
de ezek az elszigetelt
akciók keveset érnek,
05:40
if they're not partrész of a largernagyobb strategystratégia.
121
328344
2183
ha nem illeszkednek
egy nagyobb stratégiába.
05:42
A generalTábornok wouldn'tnem marchmárcius
his troopscsapatok into battlecsata
122
330914
2239
Egy tábornok nem vezeti csapatait csatába,
05:45
unlesshacsak he had a planterv to wingyőzelem the warháború.
123
333177
2131
hacsak nincs győzelmi terve.
05:47
YetMég this is how mosta legtöbb of the world'svilág
nonviolenterőszakmentes movementsmozgások operateműködik.
124
335332
3111
De a legtöbb erőszakmentes
mozgalom mégis így működik.
05:50
NonviolentErőszakmentes struggleküzdelem is just as complexösszetett
as militarykatonai warfarehadviselés,
125
338896
4320
Az erőszakmentes küzdelem
pont olyan bonyolult,
mint a katonai hadviselés,
ha nem bonyolultabb.
05:55
if not more.
126
343240
1198
05:56
Its participantsrésztvevők mustkell be well-trainedjól képzett
and have clearegyértelmű objectivescélkitűzések,
127
344462
4195
Résztvevőinek jól képzetteknek kell
lenniük, s céljukat tisztán kell látniuk.
06:00
and its leadersvezetők mustkell have a strategystratégia
of how to achieveelér those objectivescélkitűzések.
128
348681
3832
Vezetőiknek stratégiára van szükségük
céljaik eléréséhez.
06:05
The techniquetechnika of warháború has been developedfejlett
over thousandsTöbb ezer of yearsévek
129
353242
3266
A hadviselési technikák fejlesztésre
az évezredek során
06:08
with massivetömeges resourceserőforrások
130
356532
1547
hatalmas erőforrásokat fordítottak,
06:10
and some of our bestlegjobb mindselmék
dedicateddedikált to understandingmegértés
131
358103
3246
és a legjobb koponyák foglalkoztak
működésük megértésével
06:13
and improvingjavuló how it worksművek.
132
361373
1725
és fejlesztésével.
06:15
MeanwhileKözben, nonviolenterőszakmentes struggleküzdelem
is rarelyritkán systematicallyrendszeresen studiedtanult,
133
363608
4582
Eközben az erőszakmentes küzdelmet
alig vizsgálták módszeresen,
06:20
and even thoughbár the numberszám is growingnövekvő,
134
368214
2010
bár ma már egyre gyakrabban.
06:22
there are still only a fewkevés dozentucat people
in the worldvilág who are teachingtanítás it.
135
370248
3785
Csak pár tucatnyian oktatják a világon.
06:26
This is dangerousveszélyes,
136
374849
1293
Ez veszélyes, mert tudjuk,
06:28
because we now know that our oldrégi
approachesmegközelít of dealingfoglalkozó with conflictösszeütközés
137
376166
4168
hogy régi konfliktuskezelési módszereink
06:32
are not adequatemegfelelő for the newúj
challengeskihívások that we're facingnéző.
138
380358
3418
nem alkalmasak az új viszonyok között.
06:35
The US governmentkormány recentlymostanában admittedfelvételt nyer
139
383800
2083
Az USA kormánya nemrég elismerte,
06:37
that it's in a stalematepatthelyzet
in its warháború againstellen ISISISIS.
140
385907
2913
hogy patthelyzetbe került
az ISIS elleni háborúban.
06:41
But what mosta legtöbb people don't know
141
389318
1744
De a legtöbben nem tudják,
06:43
is that people have stoodállt up to ISISISIS
usinghasználva nonviolenterőszakmentes actionakció.
142
391086
3514
hogy az emberek erőszakmentes
eszközökkel szálltak szembe az ISIS-sel.
06:47
When ISISISIS capturedelfogott MosulMoszul in JuneJúnius 2014,
143
395120
3810
Amikor az ISIS 2014-ben
elfoglalta Moszult, közölte,
06:50
they announcedbejelentett that they were puttingelhelyezés
in placehely a newúj publicnyilvános schooliskola curriculumtanterv,
144
398954
3731
hogy új iskolai tantervet vezet be,
06:54
basedszékhelyű on theirazok ownsaját extremistszélsőséges ideologyideológia.
145
402709
2130
amely szélsőséges ideológiájukon alapul.
06:57
But on the first day of schooliskola,
146
405556
1540
De az első tanítási napon
06:59
not a singleegyetlen childgyermek showedkimutatta, up.
147
407672
1686
egyetlen gyerek sem ment iskolába.
07:02
ParentsA szülők simplyegyszerűen refusedelutasított to sendelküld them.
148
410222
2822
A szülők nem engedték őket iskolába.
07:05
They told journalistsújságírók they would ratherInkább
homeschoolhomeschool theirazok childrengyermekek
149
413068
3192
Megmondták az újságíróknak,
hogy inkább otthon oktatják gyerekeiket,
07:08
than to have them brainwashedAgymosást.
150
416284
1556
semhogy agymosást kapjanak.
07:10
This is an examplepélda
of just one acttörvény of defianceDefiance
151
418689
3009
Ez csak egy példa az ellenszegülésre,
07:13
in just one cityváros.
152
421722
1355
és ez csak egy város.
07:15
But what if it was coordinatedkoordinált
153
423659
1445
Mi lenne, ha összehangolnák
07:17
with the dozensTöbb tucat of other actscselekmények
of nonviolenterőszakmentes resistanceellenállás
154
425128
2622
tucatnyi más város ISIS elleni
07:19
that have takentett placehely againstellen ISISISIS?
155
427774
2055
erőszakmentes ellenállásával?
07:21
What if the parents'szülők boycottBojkott
was partrész of a largernagyobb strategystratégia
156
429853
3435
Mi lenne, ha a szülői bojkott
egy szélesebb stratégia része lenne,
07:25
to identifyazonosítani and cutvágott off the resourceserőforrások
that ISISISIS needsigények to functionfunkció;
157
433312
4226
amely megfosztaná az ISIS-t
a működéséhez szükséges forrásoktól:
07:30
the skilledszakképzett labormunkaerő neededszükséges to producegyárt foodélelmiszer;
158
438157
2496
az élelmiszergyártáshoz szükséges
szakképzett munkaerőtől,
07:32
the engineersmérnökök neededszükséges
to extractkivonat and refinefinomítás oilolaj;
159
440677
3589
az olajkitermeléshez és -finomításhoz
nélkülözhetetlen mérnököktől,
07:36
the mediamédia infrastructureinfrastruktúra
and communicationstávközlés networkshálózatok
160
444290
2593
a média-infrastruktúrától
és távközlési hálózatoktól,
07:38
and transportationszállítás systemsrendszerek,
161
446907
1973
a közlekedési rendszerektől
07:40
and the localhelyi businessesvállalkozások
that ISISISIS reliestámaszkodik on?
162
448904
2504
és az ISIS támaszát adó helyi cégektől?
07:43
It maylehet be difficultnehéz
to imagineKépzeld el defeatinglegyőzése ISISISIS
163
451911
3121
Talán nehéz elképzelni,
07:47
with actionakció that is nonviolenterőszakmentes.
164
455056
1911
hogy az ISIS erőszakmentes
akciókkal legyőzhető.
07:49
But it's time we challengekihívás
the way we think about conflictösszeütközés
165
457511
3108
De ideje megkérdőjelezni
a konfliktusról alkotott nézeteinket,
07:52
and the choicesválasztás we have in facingnéző it.
166
460643
2415
és a lehetőségeket
a vele való szembeszállásra.
07:56
Here'sItt van an ideaötlet worthérdemes spreadingterjedés:
167
464194
2271
Íme egy elterjesztésre érdemes gondolat:
07:58
let's learntanul more about where
nonviolenterőszakmentes actionakció has workeddolgozott
168
466489
3155
vizsgáljuk meg a korábbi
sikeres erőszakmentes akciókat,
08:01
and how we can make it more powerfulerős,
169
469668
2517
és nézzük meg, hogyan
tehetjük hatékonyabbá őket,
08:04
just like we do with other
systemsrendszerek and technologiestechnológiák
170
472209
3044
hasonlóan más rendszerekhez
és technológiákhoz,
08:07
that are constantlyállandóan beinglény refinedkifinomult
to better meettalálkozik humanemberi needsigények.
171
475277
3559
melyeket folyton csiszolunk, hogy jobban
megfeleljenek az emberi igényeknek.
08:11
It maylehet be that we can improvejavul
nonviolenterőszakmentes actionakció
172
479446
3459
Lehet, hogy tudnánk annyit
javítani az erőszakmentes módszereken,
08:14
to a pointpont where it is increasinglyegyre inkább
used in placehely of warháború.
173
482929
3251
hogy gyakrabban használhatnánk
őket a fizikai hadviselés helyett.
08:18
ViolenceErőszak as a tooleszköz of conflictösszeütközés
could then be abandonedelhagyatott
174
486838
4075
Így végül az erőszak,
mint a hadviselés formája
08:22
in the sameazonos way that bowsíjak and arrowsnyilak were,
175
490937
2407
mellőzhetővé válna,
akár az íj és a nyíl,
08:25
because we have replacedhelyébe them
with weaponsfegyverek that are more effectivehatékony.
176
493368
3344
mert hatékonyabb fegyverek váltanák föl.
08:29
With humanemberi innovationinnováció, we can make
nonviolenterőszakmentes struggleküzdelem more powerfulerős
177
497427
4879
Emberi újításokkal az erőszakmentes
küzdelmet hatásosabbá tehetjük
08:34
than the newestlegújabb and latestlegújabb
technologiestechnológiák of warháború.
178
502330
2624
a hadviselés legújabb technikáinál.
08:38
The greatestlegnagyobb hoperemény for humanityemberiség
lieshazugságok not in condemningelítélve violenceerőszak
179
506010
4463
Az emberiség legnagyobb reménysége
nem az erőszak elutasítása,
08:42
but in makinggyártás violenceerőszak obsoleteelavult.
180
510497
2363
hanem idejétmúlttá tétele.
08:46
Thank you.
181
514365
1151
Köszönöm.
08:47
(ApplauseTaps)
182
515540
8395
(Taps)
Translated by Orsolya Szemere
Reviewed by Peter Pallós

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jamila Raqib - Peacemaker
Jamila Raqib works on pragmatic approaches to nonviolent action for activists, human rights organizations, academics and governments globally.

Why you should listen

Jamila Raqib is the executive director of the Albert Einstein Institution, which promotes the study and strategic use of nonviolent action worldwide. Since 2002, she has worked closely with Dr. Gene Sharp, the world's foremost scholar on strategic nonviolent action. Together, they developed a curriculum titled Self-Liberation: A Guide to Strategic Planning for Action to End a Dictatorship or Other Oppression. The publication is intended to provide in-depth guidance for planning a strategic nonviolent struggle.

Raqib represents the Institution at a number of domestic and international forums such as the Oslo Freedom Forum and the United Nations Alliance of Civilizations. Her work centers on presenting a pragmatic approach to nonviolent action to activists, human rights organizations, academics and governments. She travels throughout the world conducting consultations and workshops for individuals and groups seeking to achieve diverse goals such as opposing dictatorship, combatting corruption, attaining political rights, economic justice, environmental protection and women's empowerment.

She holds a B.A. in Management from Simmons College in Boston, MA, and is a Research Affiliate of the Center for International Studies at Massachusetts Institute of Technology.


More profile about the speaker
Jamila Raqib | Speaker | TED.com