ABOUT THE SPEAKER
Daniel Kahneman - Behavioral economics founder
Widely regarded as the world's most influential living psychologist, Daniel Kahneman won the Nobel in Economics for his pioneering work in behavioral economics -- exploring the irrational ways we make decisions about risk.

Why you should listen

Daniel Kahneman is an eminence grise for the Freakonomics crowd. In the mid-1970s, with his collaborator Amos Tversky, he was among the first academics to pick apart exactly why we make "wrong" decisions. In their 1979 paper on prospect theory, Kahneman and Tversky examined a simple problem of economic risk. And rather than stating the optimal, rational answer, as an economist of the time might have, they quantified how most real people, consistently, make a less-rational choice. Their work treated economics not as a perfect or self-correcting machine, but as a system prey to quirks of human perception. The field of behavioral economics was born.

Kahneman was awarded the Nobel Memorial prize in 2002 for his work with Tversky, who died before the award was bestowed. In a lovely passage in his Nobel biography, Kahneman looks back on his deep collaboration with Tversky and calls for a new form of academic cooperation, marked not by turf battles but by "adversarial collaboration," a good-faith effort by unlike minds to conduct joint research, critiquing each other in the service of an ideal of truth to which both can contribute.

More profile about the speaker
Daniel Kahneman | Speaker | TED.com
TED2010

Daniel Kahneman: The riddle of experience vs. memory

Daniel Kahneman: A tapasztalat kontra emlékezet rejtély

Filmed:
6,094,013 views

Nyaralások és vastagbéltükrözések példáit használva, a Nobel díjas Daniel Kahneman, a behaviorista gazdaságtan megteremtője bemutatja, hogy a "tapasztaló énünk" és az "emlékező énünk" mennyire különbözően érzékeli a boldogságot. Ez az új megközelítés komoly hatással lesz a gazdaságtanra, a szabályozás-politikára - és a saját öntudatunkra is.
- Behavioral economics founder
Widely regarded as the world's most influential living psychologist, Daniel Kahneman won the Nobel in Economics for his pioneering work in behavioral economics -- exploring the irrational ways we make decisions about risk. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
EverybodyMindenki talksbeszél about happinessboldogság these daysnapok.
0
0
3000
Manapság mindenki a boldogságról beszél.
00:18
I had somebodyvalaki countszámol the numberszám of bookskönyvek
1
3000
3000
Valakivel megszámláltattam, hogy az elmúlt öt évben hány olyan könyv jelent meg,
00:21
with "happinessboldogság" in the titlecím publishedközzétett in the last fiveöt yearsévek
2
6000
3000
amelynek a címében bent volt a "boldogság" szó.
00:24
and they gaveadott up after about 40, and there were manysok more.
3
9000
5000
Negyven után abbahagyta a számolást, pedig még nem volt vége.
00:29
There is a hugehatalmas wavehullám of interestérdeklődés in happinessboldogság,
4
14000
3000
Nagy érdeklődés övezi a boldogság témáját
00:32
amongközött researcherskutatók.
5
17000
2000
a kutatók körében.
00:34
There is a lot of happinessboldogság coachingcoaching.
6
19000
2000
Sokan adnak tanácsot a boldogsággal kapcsolatban.
00:36
EverybodyMindenki would like to make people happierboldogabb.
7
21000
2000
Mindenki szeretné boldogabbá tenni az embereket.
00:38
But in spiteellenére of all this floodárvíz of work,
8
23000
4000
De ennek a munkafolyamnak ellenére
00:42
there are severalszámos cognitivemegismerő trapscsapdák
9
27000
2000
számos kognitív csapda létezik,
00:44
that sortfajta of make it almostmajdnem impossiblelehetetlen to think straightegyenes
10
29000
3000
amik szinte lehetetlenné teszik, hogy világosan gondolkozzunk
00:47
about happinessboldogság.
11
32000
2000
a boldogságról.
00:49
And my talk todayMa will be mostlytöbbnyire about these cognitivemegismerő trapscsapdák.
12
34000
3000
Ma főleg ezekről a kognitív csapdákról fogok beszélni.
00:52
This appliesalkalmazandó to laypeoplelaikusok thinkinggondolkodás about theirazok ownsaját happinessboldogság,
13
37000
3000
Ez vonatkozik a laikusokra, akik a saját boldogságukról gondolkodnak,
00:55
and it appliesalkalmazandó to scholarstudósok thinkinggondolkodás about happinessboldogság,
14
40000
3000
és a tudósokra is, akik a boldogságról gondolkodnak,
00:58
because it turnsmenetek out we're just as messedHírnök up as anybodybárki elsemás is.
15
43000
4000
mert úgy tünik, mi is éppen úgy össze vagyunk zavarodva, ahogy bárki más.
01:02
The first of these trapscsapdák
16
47000
2000
Az első ilyen csapda az,
01:04
is a reluctancevonakodása to admitbeismerni complexitybonyolultság.
17
49000
3000
hogy nem akarjuk elismerni a dolog komplexitását.
01:07
It turnsmenetek out that the wordszó "happinessboldogság"
18
52000
3000
Kiderül, hogy a boldogság szó
01:10
is just not a usefulhasznos wordszó anymoretöbbé,
19
55000
3000
mára értelmét vesztette,
01:13
because we applyalkalmaz it to too manysok differentkülönböző things.
20
58000
3000
mert annyi különböző dologra alkalmazzuk már.
01:16
I think there is one particularkülönös meaningjelentés to whichmelyik we mightesetleg restrictkorlátoz it,
21
61000
3000
Szerintem van egy bizonyos értelme, amire korlátozhatnánk,
01:19
but by and largenagy,
22
64000
2000
de összességében
01:21
this is something that we'lljól have to give up
23
66000
2000
ez olyasmi, amit fel kell adnunk,
01:23
and we'lljól have to adoptelfogad the more complicatedbonyolult viewKilátás
24
68000
4000
és egy komplikáltabb fogalmat kell elfogadnunk
01:27
of what well-beingjólét is.
25
72000
2000
a jólét meghatározására.
01:29
The secondmásodik trapcsapda is a confusionzavar betweenközött experiencetapasztalat and memorymemória;
26
74000
4000
A második csapda a tapasztalat és az emlékezet összetévesztése:
01:33
basicallyalapvetően, it's betweenközött beinglény happyboldog in your life,
27
78000
3000
annak, hogy boldogok vagyunk az életünkben,
01:36
and beinglény happyboldog about your life
28
81000
2000
és hogy boldogok vagyunk az életünk felől,
01:38
or happyboldog with your life.
29
83000
2000
vagy elégedettek vagyunk az életünkkel.
01:40
And those are two very differentkülönböző conceptsfogalmak,
30
85000
2000
És ez két nagyon különböző dolog,
01:42
and they're bothmindkét lumpedkoncentrált in the notionfogalom of happinessboldogság.
31
87000
3000
és mindkettő a boldogság fogalomkörébe tartozik.
01:45
And the thirdharmadik is the focusingösszpontosítás illusionillúzió,
32
90000
3000
A harmadik a fókuszáló illúzió,
01:48
and it's the unfortunateszerencsétlen facttény that we can't think about any circumstancekörülmény
33
93000
3000
ami azt a szerencsétlen tényt jelenti, hogy nem tudunk semmilyen, a jólétünket befolyásoló
01:51
that affectsérint well-beingjólét
34
96000
2000
körülményről gondolkodni anélkül,
01:53
withoutnélkül distortingtorzító its importancefontosság.
35
98000
2000
hogy eltorzítanánk a fontosságát.
01:55
I mean, this is a realigazi cognitivemegismerő trapcsapda.
36
100000
3000
Ez egy igazi kognitív csapda.
01:58
There's just no way of gettingszerzés it right.
37
103000
3000
Sehogy sem lehet megoldani.
02:01
Now, I'd like to startRajt with an examplepélda
38
106000
2000
Egy példával szeretném kezdeni
02:03
of somebodyvalaki who had a question-and-answerkérdés-válasz sessionülés
39
108000
5000
valakiről, aki egyik előadásom után részt vett
02:08
after one of my lectureselőadások reportedjelentett a storysztori,
40
113000
4000
egy kérdezz-felelek szakaszon.
02:12
and that was a storysztori --
41
117000
1000
{nem világos...}
02:13
He said he'dő lenne been listeningkihallgatás to a symphonyszimfónia,
42
118000
3000
Azt mondta, hogy hallgatta a szimfóniát,
02:16
and it was absolutelyteljesen gloriousdicsőséges musiczene
43
121000
3000
és igazán pompás zene volt,
02:19
and at the very endvég of the recordingfelvétel,
44
124000
3000
de a felvétel legvégén
02:22
there was a dreadfulszörnyű screechingcsikorgó soundhang.
45
127000
2000
volt egy borzasztó csikorgó hang.
02:24
And then he addedhozzáadott, really quiteegészen emotionallyérzelmileg,
46
129000
2000
Aztán igazán érzelmesen hozzátette,
02:26
it ruinedromos the wholeegész experiencetapasztalat.
47
131000
4000
hogy ez tönkretette az egész élményt.
02:30
But it hadn'tnem volt.
48
135000
2000
Pedig nem.
02:32
What it had ruinedromos were the memoriesmemóriák of the experiencetapasztalat.
49
137000
3000
Amit tönkretett az az élmény emléke.
02:35
He had had the experiencetapasztalat.
50
140000
2000
Megvolt az élmény.
02:37
He had had 20 minutespercek of gloriousdicsőséges musiczene.
51
142000
2000
20 percig csodálatos zenét hallgatott.
02:39
They countedszámítani for nothing
52
144000
2000
De ez nem számított semmit,
02:41
because he was left with a memorymemória;
53
146000
3000
mert a végén csak egy emlék maradt;
02:44
the memorymemória was ruinedromos,
54
149000
2000
az emlék tönkrement,
02:46
and the memorymemória was all that he had gottenütött to keep.
55
151000
3000
és csak az emléket tudta megtartani.
02:49
What this is tellingsokatmondó us, really,
56
154000
3000
Ez igazából arról beszél nekünk, hogy
02:52
is that we mightesetleg be thinkinggondolkodás of ourselvesminket and of other people
57
157000
2000
magunkról és másokról is csak "én"-ek keretei között
02:54
in termsfeltételek of two selvesmaguk.
58
159000
2000
tudunk gondolkodni.
02:56
There is an experiencingtapasztal selfmaga,
59
161000
3000
Létezik egy tapasztaló én,
02:59
who liveséletét in the presentajándék
60
164000
2000
aki a jelenben él,
03:01
and knowstudja the presentajándék,
61
166000
2000
és ismeri a jelent,
03:03
is capableképes of re-livingújra él the pastmúlt,
62
168000
2000
képes újra átélni a múltat,
03:05
but basicallyalapvetően it has only the presentajándék.
63
170000
3000
de lényegében csak a jelen létezik a számára.
03:08
It's the experiencingtapasztal selfmaga that the doctororvos approachesmegközelít --
64
173000
3000
A tapasztaló énnel találkozik az orvos --
03:11
you know, when the doctororvos askskérdezi,
65
176000
1000
amikor az orvos azt kérdezi:
03:12
"Does it hurtsért now when I touchérintés you here?"
66
177000
4000
"Fáj, ha itt megérintem?"
03:16
And then there is a rememberingemlékezés selfmaga,
67
181000
3000
És van az emlékező én,
03:19
and the rememberingemlékezés selfmaga is the one that keepstartja scorepontszám,
68
184000
4000
ami nem más, mint aki megjegyzi a dolgokat,
03:23
and maintainsazt állítja the storysztori of our life,
69
188000
2000
és megőrzi az életünk történetét.
03:25
and it's the one that the doctororvos approachesmegközelít
70
190000
3000
Ezzel találkozik az orvos,
03:28
in askingkérve the questionkérdés,
71
193000
2000
mikor azt kérdezi:
03:30
"How have you been feelingérzés latelyutóbbi időben?"
72
195000
3000
"Hogy érezte magát mostanában?"
03:33
or "How was your triputazás to AlbaniaAlbánia?" or something like that.
73
198000
3000
vagy "Milyen volt az Albániai útja?" vagy ilyesmi.
03:36
Those are two very differentkülönböző entitiesszervezetek,
74
201000
3000
Két különböző entitás van,
03:39
the experiencingtapasztal selfmaga and the rememberingemlékezés selfmaga,
75
204000
3000
a tapasztaló én és az emlékező én,
03:42
and gettingszerzés confusedzavaros betweenközött them is partrész of the messrendetlenség
76
207000
4000
és a kettő közötti összezavarodás részben magyarázza a
03:46
about the notionfogalom of happinessboldogság.
77
211000
3000
boldogság fogalma körüli zűrzavart.
03:49
Now, the rememberingemlékezés selfmaga
78
214000
3000
Az emlékező én
03:52
is a storytellermesemondó.
79
217000
3000
a nagy mesélő.
03:55
And that really startskezdődik with a basicalapvető responseválasz of our memoriesmemóriák --
80
220000
4000
Ez valójában a memóriánk alapvető reakciójával kezdődik --
03:59
it startskezdődik immediatelyazonnal.
81
224000
2000
azonnal elkezdődik.
04:01
We don't only tell storiestörténetek when we setkészlet out to tell storiestörténetek.
82
226000
3000
Nem csak akkor mesélünk történeteket, amikor nekilátunk, hogy történeteket meséljünk.
04:04
Our memorymemória tellsmegmondja us storiestörténetek,
83
229000
3000
A memóriánk meséli nekünk a történeteket,
04:07
that is, what we get to keep from our experiencestapasztalatok
84
232000
2000
vagyis, amit megtartottunk a tapasztalatainkból,
04:09
is a storysztori.
85
234000
2000
az a történet.
04:11
And let me beginkezdődik with one examplepélda.
86
236000
5000
Hadd kezdjem egy példával.
04:16
This is an oldrégi studytanulmány.
87
241000
2000
Ez egy régi tanulmány.
04:18
Those are actualtényleges patientsbetegek undergoingátesett a painfulfájdalmas procedureeljárás.
88
243000
3000
Ezek valódi betegek, akik egy fájdalmas beavatkozáson esnek át.
04:21
I won'tszokás go into detailRészlet. It's no longerhosszabb painfulfájdalmas these daysnapok,
89
246000
3000
Nem megyek bele a részletekbe. Manapság már nem fájdalmas ez,
04:24
but it was painfulfájdalmas when this studytanulmány was runfuss in the 1990s.
90
249000
4000
de az 1990-es években, mikor a tanulmány készült, még az volt.
04:28
They were askedkérdezte to reportjelentés on theirazok painfájdalom everyminden 60 secondsmásodperc.
91
253000
3000
Megkérték őket, hogy percenként jelezzék a fájdalmaikat.
04:31
Here are two patientsbetegek,
92
256000
3000
Itt a két beteg.
04:34
those are theirazok recordingsfelvételek.
93
259000
2000
Ezek az adataik.
04:36
And you are askedkérdezte, "Who of them sufferedelszenvedett more?"
94
261000
3000
Megkérdezhetjük: "Melyikük szenvedett jobban?"
04:39
And it's a very easykönnyen questionkérdés.
95
264000
2000
Ez egy nagyon könnyű kérdés.
04:41
ClearlyEgyértelműen, PatientBeteg B sufferedelszenvedett more --
96
266000
2000
Világos, hogy a B páciens jobban szenvedett.
04:43
his colonoscopykolonoszkópia was longerhosszabb,
97
268000
2000
Az ő vastagbél tükrözése tovább tartott,
04:45
and everyminden minuteperc of painfájdalom that PatientBeteg A had,
98
270000
3000
és az A beteg fájdalmának minden percéhez képest
04:48
PatientBeteg B had, and more.
99
273000
3000
a B páciensnek több volt.
04:51
But now there is anotheregy másik questionkérdés:
100
276000
3000
De van egy másik kérdés:
04:54
"How much did these patientsbetegek think they sufferedelszenvedett?"
101
279000
3000
"Mennyire gondolták úgy ezek a betegek, hogy szenvednek?"
04:57
And here is a surprisemeglepetés.
102
282000
2000
És itt jön a meglepetés:
04:59
The surprisemeglepetés is that PatientBeteg A
103
284000
2000
az a meglepő, hogy az A páciensnek
05:01
had a much worserosszabb memorymemória of the colonoscopykolonoszkópia
104
286000
3000
sokkal rosszabb emlékei voltak a vastagbéltükrözéséről,
05:04
than PatientBeteg B.
105
289000
2000
mint a B páciensnek.
05:06
The storiestörténetek of the colonoscopiescolonoscopies were differentkülönböző,
106
291000
3000
A vastagbél-tükrözéseik története különbözött,
05:09
and because a very criticalkritikai partrész of the storysztori is how it endsvéget ér.
107
294000
6000
és mert a történet nagyon kritikus pontja, hogy hogyan végződik --
05:15
And neitherse of these storiestörténetek is very inspiringinspiráló or great --
108
300000
3000
és egyik történet se túl inspiráló vagy nagyszerű --
05:18
but one of them is this distinctkülönböző ... (LaughterNevetés)
109
303000
4000
de az egyik .... (Nevetés)
05:22
but one of them is distinctlytisztán worserosszabb than the other.
110
307000
3000
de az egyik sokkal rosszabb, mint a másik.
05:25
And the one that is worserosszabb
111
310000
2000
És az volt a rosszabb,
05:27
is the one where painfájdalom was at its peakcsúcs at the very endvég;
112
312000
3000
amelyiknél a fájdalom csúcsa a legvégén volt.
05:30
it's a badrossz storysztori.
113
315000
2000
Ez egy rossz történet.
05:32
How do we know that?
114
317000
2000
Honnan tudjuk?
05:34
Because we askedkérdezte these people after theirazok colonoscopykolonoszkópia,
115
319000
3000
Mert megkérdeztük az embereket a vastagbél-tükrözésük után,
05:37
and much latera későbbiekben, too,
116
322000
1000
aztán sokkal később is:
05:38
"How badrossz was the wholeegész thing, in totalteljes?"
117
323000
2000
"Mennyire volt rossz az egész dolog összességében?"
05:40
And it was much worserosszabb for A than for B, in memorymemória.
118
325000
4000
És A emlékeiben sokkal rosszabb volt, mint B emlékeiben.
05:44
Now this is a directközvetlen conflictösszeütközés
119
329000
2000
Ez egy közvetlen konfliktus
05:46
betweenközött the experiencingtapasztal selfmaga and the rememberingemlékezés selfmaga.
120
331000
3000
a tapasztaló én és az emlékező én között.
05:49
From the pointpont of viewKilátás of the experiencingtapasztal selfmaga,
121
334000
3000
A tapasztaló én szempontjából
05:52
clearlytisztán, B had a worserosszabb time.
122
337000
2000
nyilvánvalóan B-nek volt rosszabb.
05:54
Now, what you could do with PatientBeteg A,
123
339000
3000
Nos az A páciensnél azt lehetne csinálni,
05:57
and we actuallytulajdonképpen ranfutott clinicalklinikai experimentskísérletek,
124
342000
3000
és valójában végeztünk is ilyen klinikai kísérleteket,
06:00
and it has been doneKész, and it does work --
125
345000
2000
és meg is csinálták, és működik is,
06:02
you could actuallytulajdonképpen extendkiterjesztése the colonoscopykolonoszkópia of PatientBeteg A
126
347000
5000
hogy meg lehetne hosszabbítani az A páciens vastagbél-tükrözését úgy,
06:07
by just keepingtartás the tubecső in withoutnélkül jigglingjiggling it too much.
127
352000
3000
hogy csak bent hagyják a csövet, de nem nagyon mozgatják.
06:10
That will causeok the patientbeteg
128
355000
3000
Ettől a beteg szenvedni fog,
06:13
to sufferszenvedni, but just a little
129
358000
3000
de csak egy kicsit,
06:16
and much lessKevésbé than before.
130
361000
2000
és sokkal kevésbé, mint előtte.
06:18
And if you do that for a couplepárosít of minutespercek,
131
363000
2000
És ha ezt megteszik pár percig,
06:20
you have madekészült the experiencingtapasztal selfmaga
132
365000
2000
akkor az A páciens tapasztaló énje
06:22
of PatientBeteg A worserosszabb off,
133
367000
2000
rosszabbul fogja érezni magát,
06:24
and you have the rememberingemlékezés selfmaga of PatientBeteg A
134
369000
3000
viszont az emlékező énje
06:27
a lot better off,
135
372000
2000
sokkal jobban,
06:29
because now you have endowedforrásai PatientBeteg A
136
374000
2000
mert most A pácienst egy jobb
06:31
with a better storysztori
137
376000
2000
történettel láttuk el
06:33
about his experiencetapasztalat.
138
378000
3000
a tapasztalatait illetően.
06:36
What defineshatározza meg a storysztori?
139
381000
3000
Mi határozza meg a történetet?
06:39
And that is trueigaz of the storiestörténetek
140
384000
2000
Ez igaz azokra a történetekre,
06:41
that memorymemória deliversszállít for us,
141
386000
2000
amiket a memóriánk szállít nekünk,
06:43
and it's alsois trueigaz of the storiestörténetek that we make up.
142
388000
3000
és igaz azokra a történetekre is, amiket kitalálunk.
06:46
What defineshatározza meg a storysztori are changesváltoztatások,
143
391000
4000
A történeteket a változások, a jelentős pillanatok,
06:50
significantjelentős momentspillanatok and endingsvégződés.
144
395000
3000
és a végződésük határozza meg.
06:53
EndingsVégződés are very, very importantfontos
145
398000
2000
A végződések nagyon nagyon fontosak,
06:55
and, in this caseügy, the endingbefejező dominateddomináló.
146
400000
4000
és ebben az esetben a végződés dominált.
06:59
Now, the experiencingtapasztal selfmaga
147
404000
2000
A tapasztaló én
07:01
liveséletét its life continuouslyfolyamatosan.
148
406000
3000
folyamatosan éli az életét.
07:04
It has momentspillanatok of experiencetapasztalat, one after the other.
149
409000
3000
Átéli a pillanatokat, egyiket a másik után.
07:07
And you can askkérdez: What happensmegtörténik to these momentspillanatok?
150
412000
3000
Azt kérdezzük: Mi lesz ezekkel a pillanatokkal?
07:10
And the answerválasz is really straightforwardegyértelmű:
151
415000
2000
Az őszinte válasz az,
07:12
They are lostelveszett foreverörökké.
152
417000
2000
hogy örökre elvesznek.
07:14
I mean, mosta legtöbb of the momentspillanatok of our life --
153
419000
2000
Úgy értem, életünk legtöbb pillanata --
07:16
and I calculatedszámított, you know, the psychologicalpszichológiai presentajándék
154
421000
3000
és kiszámoltam -- tudják, úgy tartják, hogy a pszichológiai jelen
07:19
is said to be about threehárom secondsmásodperc long;
155
424000
2000
körülbelül három másodpercig tart.
07:21
that meanseszközök that, you know,
156
426000
2000
Ami azt jelenti, hogy
07:23
in a life there are about 600 millionmillió of them;
157
428000
2000
egy életben kb. 600 millió van belőle.
07:25
in a monthhónap, there are about 600,000 --
158
430000
3000
Egy hónapban kb 600 000.
07:28
mosta legtöbb of them don't leaveszabadság a tracenyom.
159
433000
4000
A legtöbbjük nem hagy nyomot.
07:32
MostA legtöbb of them are completelyteljesen ignoredfigyelmen kívül hagyja
160
437000
2000
Legtöbbjüket teljesen figyelmen kívül hagyja
07:34
by the rememberingemlékezés selfmaga.
161
439000
2000
az emlékező én.
07:36
And yetmég, somehowvalahogy you get the senseérzék
162
441000
2000
És mégis az az érzésünk,
07:38
that they should countszámol,
163
443000
2000
hogy valahogy számítanak,
07:40
that what happensmegtörténik duringalatt these momentspillanatok of experiencetapasztalat
164
445000
3000
hogy ami a tapasztalás ezen pillanataiban történik,
07:43
is our life.
165
448000
2000
az az életünk.
07:45
It's the finitevéges resourceforrás that we're spendingkiadások
166
450000
2000
Az a véges erőforrás, amit eltöltünk,
07:47
while we're on this earthföld.
167
452000
2000
amíg itt vagyunk e földön.
07:49
And how to spendtölt it
168
454000
2000
És hogy hogyan töltjük el,
07:51
would seemlátszik to be relevantide vonatkozó,
169
456000
2000
az is lényeges,
07:53
but that is not the storysztori
170
458000
2000
de ez nem az a történet,
07:55
that the rememberingemlékezés selfmaga keepstartja for us.
171
460000
2000
amit az emlékező én megőriz számunkra.
07:57
So we have the rememberingemlékezés selfmaga
172
462000
2000
Tehát van az emlékező én,
07:59
and the experiencingtapasztal selfmaga,
173
464000
2000
és a tapasztaló én,
08:01
and they're really quiteegészen distinctkülönböző.
174
466000
2000
és a kettő igencsak különbözik egymástól.
08:03
The biggestlegnagyobb differencekülönbség betweenközött them
175
468000
2000
A legnagyobb különbség köztük
08:05
is in the handlingkezelése of time.
176
470000
3000
az idő kezelése.
08:08
From the pointpont of viewKilátás of the experiencingtapasztal selfmaga,
177
473000
3000
A tapasztaló én nézőpontjából,
08:11
if you have a vacationnyaralás,
178
476000
2000
ha nyaralni megyünk,
08:13
and the secondmásodik weekhét is just as good as the first,
179
478000
3000
és a második hét éppen olyan jó, mint az első,
08:16
then the two-weekkét hét vacationnyaralás
180
481000
3000
akkor a kéthetes vakáció
08:19
is twicekétszer as good as the one-weekegy hét vacationnyaralás.
181
484000
3000
kétszer olyan jó, mint az egyhetes vakáció.
08:22
That's not the way it worksművek at all for the rememberingemlékezés selfmaga.
182
487000
3000
Az emlékező én nem így működik.
08:25
For the rememberingemlékezés selfmaga, a two-weekkét hét vacationnyaralás
183
490000
2000
Az emlékező én számára egy kéthetes nyaralás
08:27
is barelyalig better than the one-weekegy hét vacationnyaralás
184
492000
3000
alig jobb, mint egy egyhetes nyaralás,
08:30
because there are no newúj memoriesmemóriák addedhozzáadott.
185
495000
2000
mert nincsenek további új emlékek.
08:32
You have not changedmegváltozott the storysztori.
186
497000
3000
Nem változott meg a történet.
08:35
And in this way,
187
500000
2000
És így
08:37
time is actuallytulajdonképpen the criticalkritikai variableváltozó
188
502000
3000
igazából az idő az a kritikus változó,
08:40
that distinguishesmegkülönbözteti a rememberingemlékezés selfmaga
189
505000
3000
ami megkülönbözteti az emlékező ént
08:43
from an experiencingtapasztal selfmaga;
190
508000
2000
a tapasztaló éntől.
08:45
time has very little impacthatás on the storysztori.
191
510000
3000
Az időnek nagyon kevés hatása van a történetre.
08:49
Now, the rememberingemlékezés selfmaga does more
192
514000
3000
Az emlékező én többet is tesz annál,
08:52
than rememberemlékezik and tell storiestörténetek.
193
517000
2000
hogy emlékezik és történeteket mesél.
08:54
It is actuallytulajdonképpen the one that makesgyártmányú decisionsdöntések
194
519000
4000
Igazából ez hozza a döntéseket,
08:58
because, if you have a patientbeteg who has had, say,
195
523000
2000
mert ha például van egy páciens, aki két különböző
09:00
two colonoscopiescolonoscopies with two differentkülönböző surgeonssebészek
196
525000
3000
orvosnál is volt vastagbéltükrözésen,
09:03
and is decidingdöntés whichmelyik of them to chooseválaszt,
197
528000
3000
és el kell döntenie, melyiket válassza,
09:06
then the one that choosesúgy dönt,
198
531000
3000
akkor azt fogja választani,
09:09
is the one that has the memorymemória that is lessKevésbé badrossz,
199
534000
4000
amelyikhez kevésbé rossz emlékei kötődnek,
09:13
and that's the surgeonsebész that will be chosenválasztott.
200
538000
2000
és ezt az orvost fogja választani.
09:15
The experiencingtapasztal selfmaga
201
540000
2000
A tapasztaló énnek
09:17
has no voicehang in this choiceválasztás.
202
542000
3000
nincsen szava ebben a döntésben.
09:20
We actuallytulajdonképpen don't chooseválaszt betweenközött experiencestapasztalatok,
203
545000
3000
Igazából nem tapasztalatok között választunk,
09:23
we chooseválaszt betweenközött memoriesmemóriák of experiencestapasztalatok.
204
548000
3000
hanem tapasztalatok emlékei között.
09:26
And even when we think about the futurejövő,
205
551000
3000
Még amikor a jövőről gondolkodunk,
09:29
we don't think of our futurejövő normallynormális esetben as experiencestapasztalatok.
206
554000
3000
akkor sem tapasztalatokként gondolunk a jövőnkre.
09:32
We think of our futurejövő
207
557000
2000
A jövőnkre előrevetített
09:34
as anticipatedvárható memoriesmemóriák.
208
559000
3000
emlékek formájában gondolunk.
09:37
And basicallyalapvetően you can look at this,
209
562000
2000
Igazából úgy is tekinthetjük a dolgot,
09:39
you know, as a tyrannyzsarnokság of the rememberingemlékezés selfmaga,
210
564000
3000
mint az emlékező én zsarnokságát,
09:42
and you can think of the rememberingemlékezés selfmaga
211
567000
2000
és gondolhatunk úgy az emlékező énre, ami
09:44
sortfajta of dragginghúzás the experiencingtapasztal selfmaga
212
569000
2000
valahogy vonszolja maga után a tapasztaló ént
09:46
throughkeresztül experiencestapasztalatok that
213
571000
2000
olyan tapasztalatokon át,
09:48
the experiencingtapasztal selfmaga doesn't need.
214
573000
2000
amire a tapasztaló énnek nincs szüksége.
09:50
I have that senseérzék that
215
575000
2000
Az az érzésem, hogy
09:52
when we go on vacationsvakáció
216
577000
2000
amikor nyaralni megyünk,
09:54
this is very frequentlygyakran the caseügy;
217
579000
2000
és ez nagyon gyakran megtörténik,
09:56
that is, we go on vacationsvakáció,
218
581000
2000
hogy leginkább azért
09:58
to a very largenagy extentmértékben,
219
583000
2000
megyünk nyaralni,
10:00
in the serviceszolgáltatás of our rememberingemlékezés selfmaga.
220
585000
3000
hogy kiszolgáljuk az emlékező énünket.
10:03
And this is a bitbit hardkemény to justifyindokol I think.
221
588000
3000
És ezt egy kicsit nehéz igazolni azt hiszem.
10:06
I mean, how much do we consumefogyaszt our memoriesmemóriák?
222
591000
3000
Úgy értem, mennyire fogyasztjuk az emlékeinket?
10:09
That is one of the explanationsmagyarázatok
223
594000
2000
Ez az egyik magyarázat
10:11
that is givenadott for the dominancefölény
224
596000
2000
az emlékező én
10:13
of the rememberingemlékezés selfmaga.
225
598000
2000
dominanciájára.
10:15
And when I think about that, I think about a vacationnyaralás
226
600000
2000
Amikor ezen gondolkozom, egy vakációra gondolok,
10:17
we had in AntarcticaAntarktisz a fewkevés yearsévek agoezelőtt,
227
602000
3000
amikor pár éve az Antarktiszra mentünk,
10:20
whichmelyik was clearlytisztán the bestlegjobb vacationnyaralás I've ever had,
228
605000
3000
ami a legeslegjobb vakációnk volt eddig,
10:23
and I think of it relativelyviszonylag oftengyakran,
229
608000
2000
és elég gyakran gondolok rá,
10:25
relativerelatív to how much I think of other vacationsvakáció.
230
610000
2000
ahhoz képest, hogy más vakációkra mennyit gondolok.
10:27
And I probablyvalószínűleg have consumedelfogyasztott
231
612000
4000
És talán fogyasztottam
10:31
my memoriesmemóriák of that three-weekhárom hetes triputazás, I would say,
232
616000
2000
annak a háromhetes kirándulásnak az emlékeit, mondjuk
10:33
for about 25 minutespercek in the last fournégy yearsévek.
233
618000
3000
25 percig az elmúlt négy évben.
10:36
Now, if I had ever openednyitott the foldermappa
234
621000
3000
Na most, ha kinyitottam volna valaha azt a mappát,
10:39
with the 600 picturesképek in it,
235
624000
3000
amiben vagy 600 kép van,
10:42
I would have spentköltött anotheregy másik houróra.
236
627000
2000
akkor még egy órát eltöltöttem volna.
10:44
Now, that is threehárom weekshetes,
237
629000
2000
Ez tehát három hét,
10:46
and that is at mosta legtöbb an houróra and a halffél.
238
631000
2000
és még legfeljebb másfél óra.
10:48
There seemsÚgy tűnik, to be a discrepancyeltérés.
239
633000
2000
Úgy tűnik, itt ellentmondás van.
10:50
Now, I maylehet be a bitbit extremeszélső, you know,
240
635000
2000
Én lehet, hogy egy kicsit furcsa vagyok abban a tekintetben,
10:52
in how little appetiteétvágy I have for consumingfogyasztása memoriesmemóriák,
241
637000
3000
hogy milyen kicsi az étvágyam az emlékek fogyasztására,
10:55
but even if you do more of this,
242
640000
3000
de még ha többet tesszük is ezt,
10:58
there is a genuinevalódi questionkérdés:
243
643000
3000
felmerül a kérdés:
11:01
Why do we put so much weightsúly on memorymemória
244
646000
4000
miért fektetünk akkora súlyt az emlékekre
11:05
relativerelatív to the weightsúly that we put on experiencestapasztalatok?
245
650000
3000
a tapasztalatokhoz képest?
11:08
So I want you to think
246
653000
2000
Szeretném, ha követnének
11:10
about a thought experimentkísérlet.
247
655000
3000
egy gondolatkísérletben.
11:13
ImagineKépzeld el that for your nextkövetkező vacationnyaralás,
248
658000
2000
Képzeljék el, hogy a következő nyaralásukon
11:15
you know that at the endvég of the vacationnyaralás
249
660000
3000
tudnák, hogy a nyaralás végén
11:18
all your picturesképek will be destroyedelpusztított,
250
663000
3000
az összes fotót megsemmisítik,
11:21
and you'llazt is megtudhatod get an amnesicamnéziás drugdrog
251
666000
2000
és olyan szert fognak kapni,
11:23
so that you won'tszokás rememberemlékezik anything.
252
668000
2000
amitől mindent elfelejtenek majd.
11:25
Now, would you chooseválaszt the sameazonos vacationnyaralás? (LaughterNevetés)
253
670000
4000
Akkor is ezt a nyaralást választanák? (Nevetés.)
11:29
And if you would chooseválaszt a differentkülönböző vacationnyaralás,
254
674000
5000
Ha más nyaralást választanának,
11:34
there is a conflictösszeütközés betweenközött your two selvesmaguk,
255
679000
2000
akkor konfliktus van a két énjük között,
11:36
and you need to think about how to adjudicatebírálják el that conflictösszeütközés,
256
681000
3000
és el kell gondolkodniuk, hogyan ítélik meg ezt a konfliktust.
11:39
and it's actuallytulajdonképpen not at all obviousnyilvánvaló, because
257
684000
3000
Ez igazából egyáltalán nem magától értetődő, mert
11:42
if you think in termsfeltételek of time,
258
687000
3000
ha az idő kereteiben gondolkodunk,
11:45
then you get one answerválasz,
259
690000
3000
akkor is jutunk egy válaszhoz,
11:48
and if you think in termsfeltételek of memoriesmemóriák,
260
693000
3000
és ha az emlékek keretein belül gondolkodunk,
11:51
you mightesetleg get anotheregy másik answerválasz.
261
696000
2000
akkor esetleg egy másik válaszhoz jutunk.
11:53
Why do we pickszed the vacationsvakáció we do
262
698000
3000
Hogy milyen vakációt választunk
11:56
is a problemprobléma that confrontsszembesíti us
263
701000
3000
az egy olyan probléma, ami szembesít minket
11:59
with a choiceválasztás betweenközött the two selvesmaguk.
264
704000
2000
a két énünk közötti választással.
12:01
Now, the two selvesmaguk
265
706000
3000
A két énünk pedig
12:04
bringhoz up two notionsfogalmak of happinessboldogság.
266
709000
2000
kétféle boldogság-fogalmat jelent.
12:06
There are really two conceptsfogalmak of happinessboldogság
267
711000
2000
Igazából kétféle boldogság-fogalom van,
12:08
that we can applyalkalmaz, one perper selfmaga.
268
713000
3000
amit alkalmazhatunk, mindegyik énhez egy.
12:11
So you can askkérdez: How happyboldog is the experiencingtapasztal selfmaga?
269
716000
5000
Megkérdezhetjük: Mennyire boldog a tapasztaló én?
12:16
And then you would askkérdez: How happyboldog are the momentspillanatok
270
721000
2000
Aztán megkérdeznénk: Mennyire boldogok a pillanatok
12:18
in the experiencingtapasztal self'ssaját life?
271
723000
3000
a tapasztaló én életében?
12:21
And they're all -- happinessboldogság for momentspillanatok
272
726000
2000
Ezek mind -- a pillanatok boldogsága
12:23
is a fairlymeglehetősen complicatedbonyolult processfolyamat.
273
728000
2000
egy egész bonyolult folyamat.
12:25
What are the emotionsérzelmek that can be measuredmért?
274
730000
3000
Mik azok az érzelmek, amiket meg lehet mérni?
12:28
And, by the way, now we are capableképes
275
733000
2000
Erről jut eszembe, most már képesek vagyunk
12:30
of gettingszerzés a prettyszép good ideaötlet
276
735000
2000
egész pontos képet alkotni
12:32
of the happinessboldogság of the experiencingtapasztal selfmaga over time.
277
737000
4000
a tapasztaló én boldogságáról az időben.
12:38
If you askkérdez for the happinessboldogság of the rememberingemlékezés selfmaga,
278
743000
3000
Ha az emlékező én boldogságát kérdezzük,
12:41
it's a completelyteljesen differentkülönböző thing.
279
746000
2000
az egy teljesen más dolog.
12:43
This is not about how happilyboldogan a personszemély liveséletét.
280
748000
3000
Itt nem arról van szó, hogy milyen boldogan él valaki,
12:46
It is about how satisfiedelégedett or pleasedelégedett the personszemély is
281
751000
3000
hanem arról, hogy mennyire elégedett,
12:49
when that personszemély thinksazt hiszi about her life.
282
754000
4000
amikor az életére gondol.
12:53
Very differentkülönböző notionfogalom.
283
758000
2000
Ez egészen más.
12:55
AnyoneBárki, aki who doesn't distinguishkülönbséget tesz those notionsfogalmak
284
760000
3000
Ha valaki nem különbözteti meg ezt a két fogalmat,
12:58
is going to messrendetlenség up the studytanulmány of happinessboldogság,
285
763000
2000
az nagyon össze fogja kuszálni a boldogság tanát,
13:00
and I belongtartoznak to a crowdtömeg of studentsdiákok of well-beingjólét,
286
765000
3000
és én a jólétet tanulmányozó tanulóknak abba a tömegébe tartozom,
13:03
who'veakik már been messingMessiás up the studytanulmány of happinessboldogság for a long time
287
768000
4000
akik sokáig összekuszálták a boldogság-tudományt
13:07
in preciselypontosan this way.
288
772000
2000
pontosan így.
13:09
The distinctionmegkülönböztetés betweenközött the
289
774000
2000
A tapasztaló én boldogsága
13:11
happinessboldogság of the experiencingtapasztal selfmaga
290
776000
2000
és az emlékező én elégedettsége
13:13
and the satisfactionmegelégedettség of the rememberingemlékezés selfmaga
291
778000
3000
közötti különbséget
13:16
has been recognizedelismert in recentfriss yearsévek,
292
781000
2000
az elmúlt években ismerték fel,
13:18
and there are now effortserőfeszítések to measuremérték the two separatelykülön.
293
783000
3000
és ma már erőfeszítéseket tesznek arra, hogy elkülönülten mérjék a kettőt.
13:21
The GallupGallup OrganizationSzervezet has a worldvilág pollközvélemény-kutatás
294
786000
3000
A Gallup szervezetnek van egy világméretű felmérése,
13:24
where more than halffél a millionmillió people
295
789000
2000
amiben több, mint félmillió embernek
13:26
have been askedkérdezte questionskérdések
296
791000
2000
tesznek fel kérdéseket arról,
13:28
about what they think of theirazok life
297
793000
2000
hogy mit gondolnak az életükről,
13:30
and about theirazok experiencestapasztalatok,
298
795000
2000
és a tapasztalataikról.
13:32
and there have been other effortserőfeszítések alongmentén those linesvonalak.
299
797000
3000
És más erőfeszítések is vannak ebben az irányban.
13:35
So in recentfriss yearsévek, we have begunmegkezdett to learntanul
300
800000
3000
Tehát az elmúlt években elkezdtük
13:38
about the happinessboldogság of the two selvesmaguk.
301
803000
3000
megismerni a két én boldogságát.
13:41
And the mainfő- lessonlecke I think that we have learnedtanult
302
806000
3000
És szerintem a legfőbb dolog, amit megértettünk az,
13:44
is they are really differentkülönböző.
303
809000
2000
hogy ezek nagyban különböznek egymástól.
13:46
You can know how satisfiedelégedett somebodyvalaki is with theirazok life,
304
811000
5000
Megtudhatjuk, mennyire elégedett valaki az életével,
13:51
and that really doesn't teachtanít you much
305
816000
2000
de ez nem mond semmit arról, hogy
13:53
about how happilyboldogan they're livingélő theirazok life,
306
818000
3000
milyen boldogan él,
13:56
and vicehelyettes versaversa.
307
821000
2000
és fordítva.
13:58
Just to give you a senseérzék of the correlationkorreláció,
308
823000
2000
Hogy illusztráljam a korrelációt,
14:00
the correlationkorreláció is about .5.
309
825000
2000
legyen a korreláció, mondjuk 0,5.
14:02
What that meanseszközök is if you mettalálkozott somebodyvalaki,
310
827000
3000
Ez azt jelenti, hogy ha találkoznánk valakivel,
14:05
and you were told, "Oh his fatherapa is sixhat feetláb tallmagas,"
311
830000
4000
és azt mondanák, hogy az apja 180 cm magas,
14:09
how much would you know about his heightmagasság?
312
834000
2000
akkor mennyit tudnánk az ő magasságáról?
14:11
Well, you would know something about his heightmagasság,
313
836000
2000
Nos, valamennyit azért tudnánk róla,
14:13
but there's a lot of uncertaintybizonytalanság.
314
838000
2000
de nagyon sok lenne benne a bizonytalanság.
14:15
You have that much uncertaintybizonytalanság.
315
840000
2000
Ennyi lenne a bizonytalanság.
14:17
If I tell you that somebodyvalaki rankedrangsorolt theirazok life eightnyolc on a scaleskála of tentíz,
316
842000
4000
Ha azt mondom, hogy valaki egy 10-es skálán 8-asra értékelte az életét,
14:21
you have a lot of uncertaintybizonytalanság
317
846000
2000
abban még sok a bizonytalanság
14:23
about how happyboldog they are
318
848000
2000
arra nézve, hogy mennyire boldog
14:25
with theirazok experiencingtapasztal selfmaga.
319
850000
2000
a tapasztaló énje.
14:27
So the correlationkorreláció is lowalacsony.
320
852000
2000
Tehát a korreláció gyenge.
14:29
We know something about what controlsellenőrzések
321
854000
3000
Valamit tudunk arról, hogy mi vezérli
14:32
satisfactionmegelégedettség of the happinessboldogság selfmaga.
322
857000
2000
az egyén megelégedettségét.
14:34
We know that moneypénz is very importantfontos,
323
859000
2000
Tudjuk, hogy a pénz nagyon fontos,
14:36
goalscélok are very importantfontos.
324
861000
2000
a célok nagyon fontosak.
14:38
We know that happinessboldogság is mainlyfőként
325
863000
4000
Tudjuk, hogy a boldogság az főleg azt jelenti,
14:42
beinglény satisfiedelégedett with people that we like,
326
867000
3000
hogy elégedettek vagyunk azokkal, akiket kedvelünk,
14:45
spendingkiadások time with people that we like.
327
870000
3000
hogy azokkal töltünk időt, akiket kedvelünk.
14:48
There are other pleasuresörömök, but this is dominanturalkodó.
328
873000
2000
Vannak más örömök is, de ezek dominálnak.
14:50
So if you want to maximizemaximalizálása the happinessboldogság of the two selvesmaguk,
329
875000
3000
Tehát ha maximalizálni akarjuk a két én boldogságát,
14:53
you are going to endvég up
330
878000
2000
akkor végül
14:55
doing very differentkülönböző things.
331
880000
2000
nagyon különböző dolgokat kell tennünk.
14:57
The bottomalsó linevonal of what I've said here
332
882000
2000
Összegezve az elmondottakat, tehát
14:59
is that we really should not think of happinessboldogság
333
884000
4000
nem szabad azt gondolnunk, hogy a boldogság
15:03
as a substitutehelyettes for well-beingjólét.
334
888000
2000
és a jólét ugyanazt jelentik.
15:05
It is a completelyteljesen differentkülönböző notionfogalom.
335
890000
3000
Ez két különböző fogalom.
15:08
Now, very quicklygyorsan,
336
893000
3000
Nos, nagyon gyorsan,
15:11
anotheregy másik reasonok we cannotnem tud think straightegyenes about happinessboldogság
337
896000
4000
egy újabb oka annak, hogy nehéz világosan gondolkodni a boldogságról az,
15:15
is that we do not attendVegyen részt to the sameazonos things
338
900000
7000
hogy nem ugyanazokra a dolgokra figyelünk,
15:22
when we think about life, and we actuallytulajdonképpen liveélő.
339
907000
3000
amikor gondolkozunk az életről, mint amikor éljük azt.
15:25
So, if you askkérdez the simpleegyszerű questionkérdés of how happyboldog people are in CaliforniaCalifornia,
340
910000
5000
Ha azt az egyszerű kérdést tesszük fel, hogy mennyire boldogok az emberek Kaliforniában,
15:30
you are not going to get to the correcthelyes answerválasz.
341
915000
3000
nem fogunk helyes választ kapni.
15:33
When you askkérdez that questionkérdés,
342
918000
2000
Mikor ezt kérdezzük,
15:35
you think people mustkell be happierboldogabb in CaliforniaCalifornia
343
920000
2000
azt gondoljuk, hogy az emberek bizonyára boldogabbak Kaliforniában,
15:37
if, say, you liveélő in OhioOhio.
344
922000
2000
ha, mondjuk, Ohióban élünk.
15:39
(LaughterNevetés)
345
924000
2000
(Nevetés.)
15:41
And what happensmegtörténik is
346
926000
3000
Az történik,
15:44
when you think about livingélő in CaliforniaCalifornia,
347
929000
4000
hogy mikor a Kaliforniában élőkre gondolunk,
15:48
you are thinkinggondolkodás of the contrastkontraszt
348
933000
2000
akkor eszünkbe jut az a kontraszt,
15:50
betweenközött CaliforniaCalifornia and other placeshelyek,
349
935000
3000
ami Kalifornia és más helyek között van,
15:53
and that contrastkontraszt, say, is in climateéghajlat.
350
938000
2000
és ez a kontraszt, mondjuk, éghajlati jellegű.
15:55
Well, it turnsmenetek out that climateéghajlat
351
940000
2000
Nos, a klíma végül is
15:57
is not very importantfontos to the experiencingtapasztal selfmaga
352
942000
3000
nem túl fontos a tapasztaló én számára,
16:00
and it's not even very importantfontos to the reflectivevisszatükröző selfmaga
353
945000
3000
és nem túl fontos a reflektív én számára sem,
16:03
that decidesúgy határoz, how happyboldog people are.
354
948000
3000
ami eldönti, hogy milyen boldog egy ember.
16:06
But now, because the reflectivevisszatükröző selfmaga is in chargedíj,
355
951000
4000
De mivel a reflektív én a felelős,
16:10
you maylehet endvég up -- some people maylehet endvég up
356
955000
2000
végül lehet, hogy úgy döntünk -- néhányan lehet, hogy úgy döntenek,
16:12
movingmozgó to CaliforniaCalifornia.
357
957000
2000
hogy Kaliforniába költöznek.
16:14
And it's sortfajta of interestingérdekes to tracenyom what is going to happentörténik
358
959000
3000
És érdekes lenne nyomon követni, hogy mi történik
16:17
to people who movemozog to CaliforniaCalifornia in the hoperemény of gettingszerzés happierboldogabb.
359
962000
3000
azokkal, akik Kaliforniába költöznek, remélve, hogy ott boldogabbak lesznek.
16:20
Well, theirazok experiencingtapasztal selfmaga
360
965000
2000
Nos, a tapasztaló énjük
16:22
is not going to get happierboldogabb.
361
967000
2000
nem lesz boldogabb.
16:24
We know that.
362
969000
2000
Ezt tudjuk.
16:27
But one thing will happentörténik: They will think they are happierboldogabb,
363
972000
3000
De egy dolog biztosan megtörténik. Azt fogják gondolni, hogy boldogabbak,
16:30
because, when they think about it,
364
975000
4000
mert amikor erre gondolnak,
16:34
they'llfognak be remindedemlékeztette of how horribleszörnyű the weatheridőjárás was in OhioOhio,
365
979000
4000
eszükbe fog jutni, milyen borzalmas volt az időjárás Ohióban.
16:38
and they will feel they madekészült the right decisiondöntés.
366
983000
3000
És úgy fogják érezni, hogy jól döntöttek.
16:41
It is very difficultnehéz
367
986000
2000
Nagyon nehéz
16:43
to think straightegyenes about well-beingjólét,
368
988000
2000
világosan gondolkozni a jólétről,
16:45
and I hoperemény I have givenadott you a senseérzék
369
990000
3000
és remélem sikerült érzékeltetnem,
16:48
of how difficultnehéz it is.
370
993000
2000
mennyire nehéz.
16:50
Thank you.
371
995000
2000
Köszönöm.
16:52
(ApplauseTaps)
372
997000
3000
(Taps.)
16:55
ChrisChris AndersonAnderson: Thank you. I've got a questionkérdés for you.
373
1000000
3000
Chris Anderson: Köszönjük. Lenne egy kérdésem.
16:59
Thank you so much.
374
1004000
2000
Köszönjük szépen.
17:01
Now, when we were on the phonetelefon a fewkevés weekshetes agoezelőtt,
375
1006000
4000
Mikor pár hete telefonon beszéltünk,
17:05
you mentionedemlített to me that there was quiteegészen an interestingérdekes resulteredmény
376
1010000
3000
említette, hogy meglehetősen érdekes eredmények születtek
17:08
camejött out of that GallupGallup surveyfelmérés.
377
1013000
2000
azon a Gallup felmérésen.
17:10
Is that something you can shareOssza meg
378
1015000
2000
Hallhatnánk erről valamit,
17:12
sincemivel you do have a fewkevés momentspillanatok left now?
379
1017000
2000
mivel még maradt pár percünk?
17:14
DanielDaniel KahnemanKahneman: Sure.
380
1019000
2000
Daniel Kahneman: Persze.
17:16
I think the mosta legtöbb interestingérdekes resulteredmény that we foundtalál in the GallupGallup surveyfelmérés
381
1021000
3000
Szerintem a Gallup felmérés legérdekesebb eredménye
17:19
is a numberszám, whichmelyik we absolutelyteljesen did not expectelvár to find.
382
1024000
3000
egy szám, amire egyáltalán nem számítottunk.
17:22
We foundtalál that with respecttisztelet to the happinessboldogság
383
1027000
2000
Ezt a tapasztaló én boldogságára
17:24
of the experiencingtapasztal selfmaga.
384
1029000
3000
vonatkozóan találtuk.
17:27
When we lookednézett at how feelingsérzések,
385
1032000
5000
Megnéztük, hogy az érzések hogyan
17:32
varyváltozik with incomejövedelem.
386
1037000
2000
változnak a jövedelem hatására.
17:34
And it turnsmenetek out that, belowlent an incomejövedelem
387
1039000
3000
És az derült ki, hogy 60 000 dolláros éves
17:37
of 60,000 dollarsdollár a yearév, for AmericansAz amerikaiak --
388
1042000
3000
jövedelem alatt, az amerikaiaknál,
17:40
and that's a very largenagy sampleminta of AmericansAz amerikaiak, like 600,000,
389
1045000
3000
és a minta kb. 600 000 amerikait ölelt fel,
17:43
so it's a largenagy representativereprezentatív sampleminta --
390
1048000
2000
ez egy nagy reprezentatív minta,
17:45
belowlent an incomejövedelem of 600,000 dollarsdollár a yearév...
391
1050000
2000
600 000 dollár éves jövedelem alatt ...
17:47
CACA: 60,000.
392
1052000
2000
CA: 60,000.
17:49
DKDK: 60,000.
393
1054000
2000
DK: 60,000.
17:51
(LaughterNevetés)
394
1056000
2000
(Nevetés.)
17:53
60,000 dollarsdollár a yearév, people are unhappyboldogtalan,
395
1058000
4000
60 000 dollár éves jövedelem alatt az emberek boldogtalanok,
17:57
and they get progressivelyfokozatosan unhappierunhappier the poorerszegényebb they get.
396
1062000
3000
és progresszívan boldogtalanabbak, minél szegényebbek.
18:00
AboveA fenti that, we get an absolutelyteljesen flatlakás linevonal.
397
1065000
3000
Efölött azonban a vonal abszolút egyenes.
18:03
I mean I've rarelyritkán seenlátott linesvonalak so flatlakás.
398
1068000
3000
De tényleg, ritkán láttam ilyen egyenes vonalat.
18:06
ClearlyEgyértelműen, what is happeningesemény is
399
1071000
2000
Tehát nyilvánvaló, hogy
18:08
moneypénz does not buyVásárol you experientialtapasztalati happinessboldogság,
400
1073000
3000
pénzzel nem lehet tapasztalati boldogságot venni,
18:11
but lackhiány of moneypénz certainlybiztosan buysvásárol you miserynyomor,
401
1076000
3000
de a pénz hiánya biztosan nyomorúságot okoz,
18:14
and we can measuremérték that miserynyomor
402
1079000
2000
és ez a nyomorúság nagyon nyilvánvalóan
18:16
very, very clearlytisztán.
403
1081000
2000
mérhető.
18:18
In termsfeltételek of the other selfmaga, the rememberingemlékezés selfmaga,
404
1083000
3000
Ami a másik ént illeti, az emlékező én esetében
18:21
you get a differentkülönböző storysztori.
405
1086000
2000
más a történet.
18:23
The more moneypénz you earnkeresni, the more satisfiedelégedett you are.
406
1088000
3000
Minél többet keresel, annál elégedettebb vagy.
18:26
That does not holdtart for emotionsérzelmek.
407
1091000
2000
Ez nem vonatkozik az érzelmekre.
18:28
CACA: But DannyDanny, the wholeegész AmericanAmerikai endeavortörekvés is about
408
1093000
3000
CA: De Danny, egész Amerika nem szól másról, mint
18:31
life, libertyszabadság, the pursuittörekvés of happinessboldogság.
409
1096000
3000
az életről, a szabadságról és a boldogság kereséséről!
18:34
If people tookvett seriouslyKomolyan that findinglelet,
410
1099000
4000
Ha az emberek komolyan vennék ezeket az eredményeket,
18:38
I mean, it seemsÚgy tűnik, to turnfordulat upsidefejjel down
411
1103000
3000
nekem úgy tűnik, hogy a feje tetejére állítana mindent
18:41
everything we believe about, like for examplepélda,
412
1106000
2000
amibe hiszünk, például,
18:43
taxationadózás policyirányelv and so forthtovább.
413
1108000
2000
az adózási alapelvekről, és így tovább.
18:45
Is there any chancevéletlen that politicianspolitikusok, that the countryország generallyáltalában,
414
1110000
3000
Van valami esély arra, hogy a politikusok, vagy a nemzet egésze
18:48
would take a findinglelet like that seriouslyKomolyan
415
1113000
3000
komolyan vegyen egy ilyen kutatási eredményt,
18:51
and runfuss publicnyilvános policyirányelv basedszékhelyű on it?
416
1116000
2000
és erre építse a szabályozás-politikát?
18:53
DKDK: You know I think that there is recognitionelismerés
417
1118000
2000
DK: Úgy gondolom, hogy a szabályozás-politika kutatásában
18:55
of the roleszerep of happinessboldogság researchkutatás in publicnyilvános policyirányelv.
418
1120000
3000
már elismerik a boldogság szerepét.
18:58
The recognitionelismerés is going to be slowlassú in the UnitedEgyesült StatesÁllamok,
419
1123000
2000
Ez a folyamat az USA-ban lassú lesz,
19:00
no questionkérdés about that,
420
1125000
2000
ez kétségtelen,
19:02
but in the U.K., it is happeningesemény,
421
1127000
2000
de az Egyesült Királyságban már zajlik,
19:04
and in other countriesországok it is happeningesemény.
422
1129000
2000
és más országokban is zajlik.
19:06
People are recognizingfelismerés that they oughtkellene
423
1131000
3000
Az emberek felismerik, hogy szükséges
19:09
to be thinkinggondolkodás of happinessboldogság
424
1134000
2000
a boldogságról gondolkodni,
19:11
when they think of publicnyilvános policyirányelv.
425
1136000
2000
amikor a közszolgálatról gondolkodunk.
19:13
It's going to take a while,
426
1138000
2000
El fog tartani egy ideig,
19:15
and people are going to debatevita
427
1140000
3000
és az emberek vitatkozni fognak,
19:18
whetherakár they want to studytanulmány experiencetapasztalat happinessboldogság,
428
1143000
2000
hogy a tapasztalati boldogságot vagy az
19:20
or whetherakár they want to studytanulmány life evaluationértékelése,
429
1145000
2000
élet-értékelést szeretnék tanulmányozni,
19:22
so we need to have that debatevita fairlymeglehetősen soonhamar.
430
1147000
3000
tehát hamarosan meg kell lennie ennek a vitának.
19:25
How to enhancefokozza happinessboldogság
431
1150000
2000
A boldogság fokozásának a kérdése
19:27
goesmegy very differentkülönböző waysmódokon dependingattól on how you think,
432
1152000
3000
különböző irányokba vezethet, attól függően,
19:30
and whetherakár you think of the rememberingemlékezés selfmaga
433
1155000
2000
hogy az emlékező ént, vagy
19:32
or you think of the experiencingtapasztal selfmaga.
434
1157000
2000
a tapasztaló ént vesszük figyelembe.
19:34
This is going to influencebefolyás policyirányelv, I think, in yearsévek to come.
435
1159000
3000
Ennek hatása lesz a politikára az elkövetkező években.
19:37
In the UnitedEgyesült StatesÁllamok, effortserőfeszítések are beinglény madekészült
436
1162000
3000
Az USA-ban történnek erőfeszítések
19:40
to measuremérték the experiencetapasztalat happinessboldogság of the populationnépesség.
437
1165000
3000
a népesség tapasztalati boldogságának a mérésére.
19:43
This is going to be, I think, withinbelül the nextkövetkező decadeévtized or two,
438
1168000
3000
Szerintem ez a következő egy-két évtizedben
19:46
partrész of nationalnemzeti statisticsstatisztika.
439
1171000
2000
az országos statisztika része lesz majd.
19:48
CACA: Well, it seemsÚgy tűnik, to me that this issueprobléma will -- or at leastlegkevésbé should be --
440
1173000
4000
CA: Nos, nekem úgy tűnik, ez a téma lesz a következő pár év
19:52
the mosta legtöbb interestingérdekes policyirányelv discussionvita to tracknyomon követni
441
1177000
2000
legérdekesebb követésre méltó politikai vitája,
19:54
over the nextkövetkező fewkevés yearsévek.
442
1179000
2000
vagy jó lenne, ha az lenne.
19:56
Thank you so much for inventingfeltalálása behavioralviselkedési economicsközgazdaságtan.
443
1181000
2000
Köszönjük, hogy feltalálta a behaviorista gazdaságtant!
19:58
Thank you, DannyDanny KahnemanKahneman.
444
1183000
2000
Köszönjük, Danny Kahneman.
Translated by Anita Fekete
Reviewed by Laszlo Kereszturi

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Daniel Kahneman - Behavioral economics founder
Widely regarded as the world's most influential living psychologist, Daniel Kahneman won the Nobel in Economics for his pioneering work in behavioral economics -- exploring the irrational ways we make decisions about risk.

Why you should listen

Daniel Kahneman is an eminence grise for the Freakonomics crowd. In the mid-1970s, with his collaborator Amos Tversky, he was among the first academics to pick apart exactly why we make "wrong" decisions. In their 1979 paper on prospect theory, Kahneman and Tversky examined a simple problem of economic risk. And rather than stating the optimal, rational answer, as an economist of the time might have, they quantified how most real people, consistently, make a less-rational choice. Their work treated economics not as a perfect or self-correcting machine, but as a system prey to quirks of human perception. The field of behavioral economics was born.

Kahneman was awarded the Nobel Memorial prize in 2002 for his work with Tversky, who died before the award was bestowed. In a lovely passage in his Nobel biography, Kahneman looks back on his deep collaboration with Tversky and calls for a new form of academic cooperation, marked not by turf battles but by "adversarial collaboration," a good-faith effort by unlike minds to conduct joint research, critiquing each other in the service of an ideal of truth to which both can contribute.

More profile about the speaker
Daniel Kahneman | Speaker | TED.com